Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL IV :

CONCLUZII SI PROPUNERI

Tema dezbatuta in acest proiect,Amortizarea imobilizarilor,are o


importanta deosebita pentru agentul economic..
Din analiza studiului de caz rezulta ca societatea Landream
S.R.L. utilizeaza pe parcursul anului conturile de amortizare.
Prin folosirea amortizarii societatea Landream S.R.L.
recupereaza treptat valoarea mijloacelor fixe, numita si valoare de intrare,
prin includerea pe cheltuielile societatii a cote parti din aceasta valoare .Ca
metoda de amortizare societatea foloseste metoda liniara ce consta in
calculul unei amortizari constante lunare si anuale determinate prin aplicarea
unei cote lineare asupra valorii de intrare .
. Exemplul practic studiat la societatea comerciala Landream SRL arata
expresia valorica a uzurii la care sunt supuse activele imobilizate, ca urmare
a utilizarii lor indelungate in procesul de productie.
Pentru imbunatatirea activitatii ar trebui luate o serie de masuri
care sa vizeze atit structura organizatorica cit si aparatul comercial.
La nivel organizatoric ar putea fi urmarite urmatoarele aspecte :
-evaluarea personalului existent si eventual angajarea de noua forta de
munca
-motivarea personalului prin sporuri
-plata la timp a obligatiilor la bugetul de stat pentru a se evita plata de
penalitati
In vederea cresterii viitoarelor venituri ale firmei se pot face
urmatoarele propuneri :
-largirea obiectului de activitate :pe langa comercializarea de produse din
import si din tara
( corpuri de iluminat, surse de lumina, accesorii pentru instalatii electrice,
aparataj electric de joasa si medie tensiune, cabluri si conductori electrici),
automatizari porti, usi garaje si bariere, firma ar putea sa se ocupe cu
cumorcilizarea materialelor de constructii.
-largirea spatiului aferent sediului firmei si al celui de depozitare al
produselor pe care le comercializeaza.
-infiintarea de filiale in toata tara
-crearea unui sistem de promovare a serviciului prestat mai performant
-atragerea posibilei clientelei prin mai multe facilitati de plata

-crearea si diversificarea unor noi tipuri de servicii :transportarea produselor


la domiciliu la un pret cu reduceri in functie de marimea comenzii
solicitate.
-modernizarea birourilor pentru ca activitatea firmei sa se desfasoare cit mai
bine