Sunteți pe pagina 1din 2

Forma de finanare:

buget
tax
Forma de nvmnt ZI (IF)
IFR
ID

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


Facultatea de Litere
Program de studii / Specializare:
Comunicare i Relaii Publice

DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul (a) Cornea I. Simona Maria nscut() n anul 1993 luna 06 ziua 25 n
localitateaAlexandria

judeul/sectorul

Teleorman

avnd

Codul

Numeric

Personal

_2_/9__/_3_/_0_/_6_/_2_/_5_/_3_/_4_/_0_/_4_/_3_/_5_/, absolvent() al (a) Facultii


de Litere, programul de studii / specializarea Comunicare i Relaii Publice, m-am prezentat i am
promovat examenul de ______________________ n sesiunea iunie anul 2015.
V rog s binevoii a-mi aproba eliberarea diplomei de studii.
Domiciliez

localitatea

_____________________sector/jude

_________

str_________________nr_____bl_____sc_____et_____ap_____telefon 0764092349

Precizez urmtoarele:

Sunt (nu sunt) angajat la Societatea (firma, coala etc) S.C U.S FOOD NETWORK S.A
din localitatea Bucureti adresa B-dul Magheru, nr. 28-30, sect. 1, tel/fax 021. 201. 17. 57
e-mail___________________________n funcia de CASIER
n specialitatea absolvit DA NU, cu carte de munc DA NU
Doresc nu doresc s primesc informaii / invitaii de la Universitatea din Bucureti la tel/fax
0764092349, e-mail cornea.maria25gmail.com i s fiu inclus() n baza de date a absolven ilor
Universitii din Bucureti (ALUMNI).

Data,

Semntura,

_________________________

________________________

Vezi verso

ARE (NU ARE) DEBITE

Biblioteca_____________________________________________
Serviciul social*__________________________________________
Serviciul contabilitate (taxe)*________________________________

*Vizele pentru cele dou servicii se completeaz la ridicarea diplomei