Sunteți pe pagina 1din 3

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA SISTEMULUI NAIONAL

ANTIGRINDIN I DE CRETERE A PRECIPITAIILOR

ANUN
Avnd n vedere prevederile art. 57 alin. (1)-(5) i art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2), cu modificrile i
completrile ulterioare, art. 43 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, modificat i
completat de H.G. nr. 1173/2008,
Organizarea concursului de recrutare n vederea ocuprii funciei publice de
execuie de consilier clasa I, grad profesional superior vacant la
Compartimentul Buget, Finane, Contabilitate Serviciul Economic din
cadrul A.A.S.N.A.C.P.
Condiii de desfurare a concursului:
- perioada concursului: 20 22 aprilie 2015
- depunerea dosarelor: la sediul A.A.S.N.A.C.P, n termen de 20 zile de la
afiarea anunului;
- selecia dosarelor: 09-10.04.2015;
- proba scris: 20 aprilie 2015, ora 1000, la sediul A.A.S.N.A.C.P. din Bucureti,
b-dul Carol I nr. 12, etaj 2, sector 3;
- proba interviu: 22 aprilie 2015, la sediul A.A.S.N.A.C.P.
Condiiile de participare i bibliografia sunt afiate la avizierul de la sediul
A.A.S.N.A.C.P. din Bucureti, b-dul Carol nr. 12, etaj 2, sector 3 i pe site-ul
M.A.D.R. www.madr.ro.
Informaii se pot obine i prin telefon la numrul 021.300.56.06.

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA SISTEMULUI NAIONAL ANTIGRINDIN I DE CRETERE A


PRECIPITAIILOR

Condiiile de participare la concursul de recrutare organizat n vederea ocuprii


funciei publice de execuie vacant de consilier superior la Compartimentul Buget,
Finane, Contabilitate Serviciul Economic din cadrul A.A.S.N.A.C.P.

Condiii generale de participare la concurs sunt cele prevzute de art. 54 i art. 55 din Legea
nr. 188/1999, Statutul funcionarilor publici, republicat (r2), cu modificrile i completrile
ulterioare.
Condiii specifice:
-

studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de


lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiine economice;
9 ani vechime n specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bd. Carol I nr. 12, Sector 3, Bucureti, tel: 021-3005606, fax: 021-3005607, e-mail: antigrindina@madr.ro, www.madr.ro

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA SISTEMULUI NAIONAL ANTIGRINDIN I DE CRETERE A


PRECIPITAIILOR

Bibliografia pentru concursul de recrutare organizat n vederea ocuprii funciei


publice de execuie vacant de consilier superior la Compartimentul Buget, Finane,
Contabilitate Serviciul Economic din cadrul A.A.S.N.A.C.P.

Legea nr.173/2008 privind interveniile active n atmosfer, cu modificrile ulterioare;


H.G. nr.1186/2015 de nfiinare a Autoritii pentru Administrarea Sistemului Naional
Antigrindin i de Cretere a Precipitaiilor;
Anexa nr. 3 la H.G. nr. 601/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 173/2008 privind interveniile active n atmosfer;
Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile
i completrile ulterioare;
O.G. nr. 80/2001 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile i
instituiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i
organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale;
Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat (r2) cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bd. Carol I nr. 12, Sector 3, Bucureti, tel: 021-3005606, fax: 021-3005607, e-mail: antigrindina@madr.ro, www.madr.ro