Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Etapele de rezolvare a unei probleme pe calculator


2. Structuri de programe. Programare structurat
3. Dezvoltati un algoritm pentru evaluarea unui polinom; a derivatei acestuia si a integralei definite.
2

n-1

{ P(x) = ao + a1x + a2x + ... + an-1x

+ anx }

4. Dezvoltati un algoritm pentru ordonarea crescatoare a unui sir de numere


5. Dezvoltati un algoritm pentru ordonarea descrescatoare a unui sir de numere.
6. Dezvoltati un algoritm pentru inmultirea a doi vectori
T
T
{ {X}n {Y} n ; {X} n {Y}n }
7. Dezvoltati un algoritm pentru adunarea a doua matrici
8. Dezvoltati un algoritm pentru inmultirea a doua matrici
9. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unui system de ecuatii prin metoda triangularizarii a lui Gauss
10. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unui system de ecuatii prin metoda eliminarii successive a
lui Gauss-Jordan
11. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unui system de ecuatii prin metoda iterativa lui Iacobi.
Precizati criteriul de convergenta

12. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unui system de ecuatii prin metoda iterativa lui GaussSeidel. Precizati criteriul de convergenta

13. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unui system de ecuatii prin Metoda gradientului conjugat.

14. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unei ecuatii neliniare prin metoda injumatatirii intervalului
15. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unei ecuatii neliniare prin metoda coardei

16. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unei ecuatii neliniare prin metoda Newton Raphson
{ xi+1 = xi - f(xi) / f '(xi) }

17. Dezvoltati un algoritm pentru rezolvarea unui system de ecuatii neliniare prin metoda Newton
Raphson
k

k+1

{ [J ]{X } = [J ]{X }-{F } }


18. Dezvoltati un algoritm pentru aproximarea fuctiilor de o variabila prin metoda Lagrange

19. Dezvoltati un algoritm pentru aproximarea fuctiilor de o variabla prin Curbe Spline

[ 0 0 . ai 2 bi . 0 0 ] {mi} = {di}

hi = xi+1 - xi
20. Dezvoltati un algoritm pentru aproximarea fuctiilor prin metoda regresiei polinomiale.

Sk0 C0 + Sk1 C1 + .. + Skn Cn = dk


21. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Newton-Ctes de ordinal II (metoda
trapezelor)
{ ; }
22. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Newton-Ctes de ordinal III (metoda
Simpson)
{ ; 1/6; }
23. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Newton-Ctes de ordinal IV
{ 1/8; 3/8; 3/8; 1/8 }
24. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Newton-Ctes de ordinal V
{ 7/90; 32/90; 12/90; 32/90; 7/90 }
25. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Newton-Ctes de ordinal VI
{ 19/288; 75/288; 50/288; 50/288; 19/288; 75/288; 19/288 }
26. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Newton-Ctes de ordinal VII
{ 41/840; 216/840; 27/840; 272/840; 27/840; 272/840; 216/840; 41/840;}
27. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Cebsev de ordinal 2
[0,5773 ]
28. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Cebsev de ordinal 3
[ 0; 0,7071 ]
29. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea numerica prin metoda Cebsev de ordinal 5
[ 0; 0,3745; 0,8325 ]

30. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Euler (metoda liniilor
poligonale)
{ yi+1 = yi + h f(xi, yi) }
31. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Euler perfecionat
(predictor-corector)
32. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Runge-Kutta de ordinul I

33. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Runge-Kutta de ordinul II

34. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Runge-Kutta de ordinul III

35. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Runge-Kutta de ordinul IV

36. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Adams-Bashforth de
ordinul I
37. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Adams-Bashforth de
ordinul II
38. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Adams-Bashforth de
ordinul III

39. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Adams-Moulton de
ordinul 0
40. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Adams-Moulton de
ordinul 1
41. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea ecuatiilor diferentiale prin metoda Adams-Moulton de
ordinul 2
42. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea unui system de ecuatii diferentiale.

43. Dezvoltati un algoritm pentru integrarea unui system de ecuatii diferentiale prin metoda -Newmark

44. Dezvoltati un algoritm pentru determinarea valorii proprii maxime si a vectorilor proprii aferenti
(metoda iteratiilor succesive)
[H] {X} = [B-1] [A]; [H] {X (k-1)} = {C (k)} = (k) {X (k)}; x(k)1= 1, x(k) = c(k)i / c(k)1 ; (k) = c(k)1
45. Dezvoltati un algoritm pentru determinarea valorii proprii minime si a vectorilor proprii aferenti
(metoda iteratiilor succesive)
[D] {X} = {X}; [D] {X (k-1)} = {C (k)} = (k) {X (k)}; x(k)1= 1, x(k) = c(k)i / c(k)1; (k) = c(k)1