Sunteți pe pagina 1din 1

1.

C a m p a n i a d e p ro m o v a re a p ro d u s u l u i X
2. P r o m o v a re a p e p i a t a a
o f e r t e i a g e n t u l u i economic.............................
3. S i s t e m u l d e m a r ke t i n g a l u n e i fi rm e prestatoare de servicii
4. S i s t e m u l d e re c o m p e n s a re i n c a d r u l S . C .
5. D i s t r i b u t i a s i p r o m o v a r e a u n u i p ro d u s
6. M e t o d e d e c e r c e t a re a n e v o i l o r c l i e n t i l o r
7. Motivarea angajatilor ca modalitate decrestere a eficientei la
S.C.......
8. Analiza necesarului de personal la SC
9. Feed-back-ului performanei personalului
10.
Fia postului instrument de lucru managerial
11.
Promovarea ofertei de produse/servicii prin publicitate,
relatiile publice si promovarea.
12.
Concurenta directa intrefirmele/produsele..
13.
Concurenta indirecta intrefirmele/produsele/serviciile
14.
Mix-ul de marketing la S.C...
15. Tehnici de negociere
16. Resursele umane , factor primordial in dezvoltarea firmei
17.
Eficientizarea muncii managerului
18.
Politica de produs.
19.
Politica de promovare.
20.
Principiile si functiile marketingului.
21.
Ambalajul, element al politicii de marketing.
22.
Produsul in optica marketingului.
23.
Politica de promovare;
24.
Tactici si tehnici de vnzare
25.
Analiza concurentei
26.
Politica promotionala
27. Promovarea prin marca, ambalaj, eticheta
28. Comportamentul consumatorului
29.