Sunteți pe pagina 1din 6

ORDIN nr.

5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea


Regulamentului privind organizarea i funcionarea nvmntului preuniversitar de art
n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
n temeiul art. 42 alin. (6) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprob Regulamentul privind organizarea i funcionarea nvmntului preuniversitar de art,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog orice dispoziie contrar.
Art. 3
Direcia general educaie i nvare pe tot parcursul vieii, Direcia general management resurse umane
i reea colar, Direcia general nvmnt n limbile minoritilor, relaia cu Parlamentul i partenerii
sociali, inspectoratele colare judeene/Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti i unitile de
nvmnt preuniversitar duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu

ANEX: REGULAMENT din 7 octombrie 2011 privind organizarea i funcionarea nvmntului


preuniversitar de art
CAPITOLUL I: Dispoziii generale
Art. 1
Prezentul regulament conine prevederi privind organizarea i funcionarea nvmntului preuniversitar
de art, n conformitate cu Constituia Romniei, cu Legea educaiei naionale nr. 1/2011 i cu actele
normative elaborate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i de alte ministere.
Art. 2
Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru elevii acestui tip de nvmnt i prinii
acestora, precum i pentru personalul de conducere, ndrumare i control, personalul didactic, didactic
auxiliar i nedidactic.
Art. 3
Unitile n care se organizeaz nvmnt preuniversitar de art se stabilesc de ctre autoritile
administraiei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor colare, potrivit legii.
Art. 4
n nvmntul preuniversitar de art:
a)colarizarea se realizeaz, de regul, ncepnd cu nvmntul gimnazial, n conformitate cu art. 42 alin.
(3) din Legea nr. 1/2011. Prin excepie, studiul instrumentelor, pentru specializarea muzic, ncepe n ciclul
primar, iar studiul coregrafiei ncepe n clasa a IV-a;
b)admiterea se face prin teste de aptitudini specifice n nvmntul obligatoriu i n conformitate cu art.
76 din Legea nr. 1/2011 pentru nvmntul liceal;
c)planurile-cadru de nvmnt sunt adaptate profilului artistic/specializrii;
d)studiul disciplinelor de specialitate se realizeaz pe clase, pe grupe sau individual;
e)programele colare pentru disciplinele prevzute n planul-cadru care asigur educaia artistic
specializat/specializarea respect standardele educaionale i profesionale stabilite pentru profilul artistic,
respectiv pentru specializrile artistice corespunztoare.
Art. 5
Reeaua nvmntului preuniversitar de art asigur, la nivel naional, selecia aptitudinal, precum i
pregtirea i performana n domeniile artistice pentru care elevii au fost selecionai i cuprinde:
a)uniti de nvmnt cu program integrat de art;
b)uniti de nvmnt cu program suplimentar de art;
c)clase cu program integrat de art;
d)clase cu program suplimentar de art.
Art. 6
Pentru identificarea, n vederea selecionrii, a unui numr ct mai mare de copii cu aptitudini artistice
provenind din nvmntul precolar i/sau primar, cadrele didactice de specialitate desfoar, n coal
i/sau n teritoriu, activiti specifice.
Art. 7
Structura anului colar, formaiunile de studiu i standardele curriculare de performan pentru
nvmntul de art integrat i pentru cel suplimentar sunt aceleai.
CAPITOLUL II: Organizarea nvmntului preuniversitar de art
Art. 8
Condiiile pentru organizarea unitilor de nvmnt preuniversitar de art sunt urmtoarele:
a)existena unei baze materiale necesare realizrii unei instruiri de specialitate optime;
b)ncadrarea la disciplinele de specialitate cu personal didactic calificat, n conformitate cu prevederile
legale.
Art. 9
nvmntul preuniversitar de art se organizeaz ca nvmnt cu frecven.
Art. 10
2

Unitile de nvmnt/Clasele cu program suplimentar de art se organizeaz numai pentru elevii din
ciclurile primar i gimnazial.
Art. 11
Unitile de nvmnt cu program integrat i/sau suplimentar de art se organizeaz cu una sau cu mai
multe specializri.
Art. 12
Clasele cu program integrat sau suplimentar de art se pot organiza cu una, dou sau 3 specializri.
Art. 13
Unitile de nvmnt cu program integrat de art pot colariza i n regim suplimentar elevi din ciclurile
primar i/sau gimnazial, n limita cifrei de colarizare aprobate.
CAPITOLUL III: Conducerea unitilor de nvmnt vocaional de art
Art. 14
Conducerea unitilor de nvmnt preuniversitar de art este asigurat, n conformitate cu prevederile
Legii nr. 1/2011, de consiliul de administraie, director/directori adjunci care conlucreaz cu consiliul
profesoral n exercitarea atribuiilor ce le revin, cu consiliul reprezentativ al prinilor i cu autoritile
administraiei publice locale.
Art. 15
Atribuiile directorului din unitile de nvmnt preuniversitar de art sunt cele stipulate la art. 97 alin.
(2) din Legea nr. 1/2011 la care se adaug atribuii specifice de management i impresariat artistic stabilite
de consiliul de administraie.
Art. 16
La nivelul fiecrei uniti de nvmnt/clase cu program integrat de art se constituie comisii tematice de
specialitate, ale cror atribuii i responsabiliti sunt stabilite prin regulamentul intern i ale cror activiti
sunt monitorizate n dosare de eviden ce cuprind, dup caz:
a)planuri de activitate anuale i semestriale;
b)rapoarte de activitate anuale i semestriale ale comisiei i rapoarte individuale;
c)procese-verbale ale edinelor de lucru;
d)alte materiale care le susin activitatea.
CAPITOLUL IV: Admiterea i nscrierea elevilor
Art. 17
(1)n nvmntul preuniversitar de art, nscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza testrii
aptitudinilor specifice, n conformitate cu art. 42 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, i nu este
condiionat de domiciliul prinilor.
(2)Admiterea elevilor n unitile de nvmnt cu program integrat sau suplimentar de art se face, n
funcie de an de studiu i clas, numai n urma unei selecii, prin:
a)testarea aptitudinilor specifice, n nvmntul obligatoriu;
b)examene de diferen, n cazul transferului elevilor ce provin din alte uniti de nvmnt i de la alte
filiere i profiluri, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului;
c)probe de aptitudini, pentru admitere la liceu, conform metodologiei privind admiterea n nvmntul
preuniversitar de art.
Art. 18
Testarea, examinarea i verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizeaz:
a)pentru specializri n muzic: auzul muzical, simul ritmic, memoria muzical;
b)pentru specializri n arte vizuale: percepia vizual, creativitatea;
c)pentru specializarea coregrafie: aptitudinile fizice, simul ritmic, muzicalitatea;
d)pentru specializarea arta actorului: aptitudinile de comunicare verbal i nonverbal.
Art. 19

Probele se evalueaz de ctre comisii de specialitate constituite din profesori calificai ai unitii de
nvmnt respective, numite prin decizie a conductorului unitii de nvmnt, cu avizul
inspectoratului colar.
Art. 20
La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea n liceu, precum i la
examenele de diferen la disciplinele practice de specialitate nu se admit contestaii.
CAPITOLUL V: Pregtirea de specialitate
Art. 21
Pregtirea de specialitate se realizeaz prin disciplinele teoretice i practice care fac parte din curriculumul
naional i care asigur, n ansamblul lor, realizarea finalitilor educaionale i a standardelor de
profesionalizare pentru fiecare specializare.
Art. 22
Disciplina considerat definitorie pentru specializarea/profesionalizarea elevilor din nvmntul
preuniversitar de art se denumete, n termenii prezentului regulament, disciplin principal de
specialitate.
Art. 23
Este denumit disciplin principal de specialitate:
A.pentru specializarea muzic:
a)secia instrumental: disciplina instrument principal;
b)secia vocal: disciplina art vocal interpretativ/canto clasic; disciplina muzic de jazz - muzic uoar;
c)secia teoretic: disciplina teorie - solfegiu - dicteu;
d)secia folcloric: disciplina instrument principal; disciplina muzic vocal tradiional romneasc/canto
popular;
B.pentru specializarea coregrafie: disciplina dans clasic/dans contemporan;
C.pentru specializarea arta actorului: disciplina arta actorului;
D.pentru specializrile arte plastice, decorative, arte ambientale, arhitectur, design, restaurare-conservare:
disciplina atelier de specialitate.
Art. 24
Pregtirea la disciplinele de specialitate se efectueaz individual, pe grupe i pe clase, dup cum urmeaz:
A.nvmnt cu program integrat/suplimentar de muzic - disciplinele: instrument principal, canto
clasic/popular, improvizaie muzical, acompaniament, pian complementar, instrument secundar,
corepetiie se predau individual; orele de teoria muzicii, armonie, contrapunct, forme muzicale se
desfoar pe grupe de 7-15 elevi, disciplina muzic de camer se normeaz cu 2-5 elevi pe or, orele de
cor i de ansamblu orchestral se efectueaz pe partide (grupe de instrumente), iar ansamblul coral i
orchestral pe voci i ansamblu; disciplina istoria muzicii se pred pe clas;
B.nvmnt cu program integrat/suplimentar de arte vizuale - disciplinele se predau pe grupe de 8-12
elevi; disciplina istoria artei se pred pe clas;
C.nvmnt cu program integrat/suplimentar de coregrafie - disciplinele repertoriu individual i pian
complementar se predau individual; disciplinele dans clasic, dans contemporan, dans romnesc, dans de
caracter, repertoriu ansamblu, ritmic, duet se predau pe grupe de 7-12 elevi; disciplina istoria baletului se
pred pe clas;
D.nvmnt cu program integrat de arta actorului - disciplina iniiere vocal se pred individual;
disciplinele arta actorului, dicie, euritmie se predau pe grupe de 7-12 elevi; disciplinele istoria teatrului i a
artei spectacolului universal i romnesc, management artistic, elemente de estetic i teoria spectacolului,
artele spectacolului se predau pe clas.
CAPITOLUL VI: Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate
Art. 25
Evaluarea elevilor din nvmntul preuniversitar de art se realizeaz n conformitate cu prevederile Legii
nr. 1/2011, cu metodologia Centrului Naional de Evaluare i Examinare, cu prevederile regulamentului de
4

organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar (ROFUIP) i cu prevederile prezentului


regulament.
Art. 26
(1)n cadrul nvmntului preuniversitar de art, la disciplina principal de specialitate, se organizeaz
verificri la sfritul fiecrui semestru i examene la sfritul fiecrui an colar. Excepie fac elevii din
clasa I, cei din primul an de studiu la instrument i muzic vocal, precum i elevii din clasele terminale.
(2)Nota obinut la verificare nu are valoare de tez.
(3)Media anual la obiectul principal de specialitate se calculeaz astfel: nota obinut la examenul de
sfrit de an adunat cu media semestrelor, la aceast disciplin, totul mprit la 2.
(4)La specializrile arte plastice, arte decorative, arhitectur, arte ambientale, design, restaurare-conservare
se organizeaz la sfritul fiecrui semestru la obiectul principal de specialitate numai verificri.
Art. 27
Comisiile pentru verificrile i examenele anuale la disciplinele principale de specialitate sunt formate din
profesori calificai ai unitii de nvmnt respective, sunt numite prin decizie a conductorului unitii de
nvmnt, cu avizul inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti, i au urmtoarea
componen:
a)preedintele comisiei - directorul unitii de nvmnt, fr drept de notare;
b)vicepreedintele comisiei - responsabilul de catedr, fr drept de notare;
c)3 membri cu drept de notare: 2 profesori de specialitate, din care unul este profesor al elevului, i al
treilea de specialitate nrudit sau de alt disciplin artistic.
Art. 28
Elevii din nvmntul preuniversitar de art care obin la sfritul anului colar la disciplina principal de
specialitate media sub 6,00 (ase) sunt considerai necorespunztori i sunt ndrumai s i continue studiile
ntr-un alt profil sau, la cerere, ntr-o alt specializare, astfel:
a)n cazul schimbrii specializrii, aceasta se poate realiza numai cu aprobarea consiliului de administraie,
o singur dat pe parcursul unui ciclu de nvmnt i pe baza unei evaluri preliminare;
b)n cazul schimbrii profilului, se aplic prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la transferul elevilor; la
cerere, se pot elibera acte doveditoare privind performanele colare la disciplinele de specialitate obinute
pe perioada colarizrii n profilul artistic.
Art. 29
Elevii din nvmntul preuniversitar de art care nu promoveaz anul colar la disciplina principal de
specialitate sunt considerai necorespunztori i sunt ndrumai s i continue studiile ntr-un alt profil.
CAPITOLUL VII: Activitatea artistic a elevilor n spaiul public
Art. 30
Prin activitate artistic n spaiul public se nelege, n contextul prezentului regulament, organizarea i
realizarea de ctre elevi sau cu elevi de concerte, festivaluri i spectacole, pentru toate genurile artistice, cu
scop cultural, educativ i de divertisment, concursuri cu formaiile artistice proprii ale colii sau n
colaborare cu ali artiti, organizarea i realizarea, n studioul propriu, al colii, sau n colaborare cu ali
parteneri, de nregistrri audio i/sau video necesare manifestrilor proprii i/sau cu diferii parteneri,
manifestri expoziionale publice de grup sau personale.
Art. 31
La nivelul fiecrei uniti de nvmnt de art/clase cu program de art se constituie, n conformitate cu
prevederile art. 16, o comisie de supraveghere i ndrumare a activitii artistice a elevilor n spaiul public,
alctuit din directorul unitii de nvmnt i responsabilii catedrelor de specialitate i denumit, n
termenii prezentului regulament, consiliu artistic.
Art. 32
Atribuiile, responsabilitile i activitile consiliului artistic sunt stabilite prin regulamentul intern, n
concordan cu activitile desfurate n conformitate cu prevederile art. 30.
Art. 33
5

Pe perioada colarizrii, orice activitate artistic a elevilor n public care reprezint unitatea colar
respectiv se realizeaz numai cu avizul consiliului artistic.
Art. 34
Nerespectarea prevederilor art. 33 se consider abatere disciplinar i atrage sanciuni, n conformitate cu
prevederile regulamentului intern al unitii de nvmnt.
Art. 35
Activitatea artistic n spaiul public este considerat activitate de perfecionare pentru cadrele didactice i
este parte integrant a pregtirii de specialitate pentru elevi.
Art. 36
Unitile de nvmnt preuniversitar cu program integrat i/sau suplimentar de art pot realiza, n
condiiile legii, venituri proprii prin organizarea sau participarea la manifestri cultural-artistice.
Art. 37
Conducerile unitilor de nvmnt, administraiile publice locale i Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului sprijin desfurarea activitilor artistice ale elevilor n spaiul public att n ar,
ct i n strintate.
Art. 38
Pentru ncurajarea activitii artistice de performan, Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional, alte ministere i instituii interesate organizeaz
tabere de creaie artistic, festivaluri i spectacole pentru toate genurile artistice, expoziii naionale i
internaionale, acord burse i alte forme de sprijin material.
CAPITOLUL VIII: Dispoziii finale
Art. 39
La nivelul fiecrei uniti colare se elaboreaz regulamentul intern al respectivei uniti, n concordan cu
legislaia n vigoare.
Art. 40
Prezentul regulament completeaz prevederile ROFUIP.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 782 din data de 3 noiembrie 2011

S-ar putea să vă placă și