Sunteți pe pagina 1din 1

24

Observatorul militar

ngerul lui Dumnezeu,


p`zitorul meu cel sfnt,
care mi-e[ti dat de la
Dumnezeu din cer, rogu-te
pe tine cu tot dinadinsul, tu
ast`zi m` lumineaz`, de tot
r`ul m` fere[te, c`tre fapte
bune m` pov`]uie[te [i
spre calea mntuirii m`
ndrepteaz`. Amin!
Singura s`rb`toare cu
adev`rat mare, frumoas` [i
luminoas`, dedicat` de
Biseric` sfin]ilor ngeri,
este Soborul Sfin]ilor
Arhangheli Mihail [i
Gavriil [i a tuturor
cere[tilor netrupe[ti puteri,
nscris` n calendarul
cre[tin-ortodox la opt
noiembrie. Vechimea
acesteia urc` pn` n
secolul V. La originea ei a
fost o simpl` aniversare
anual` a sfin]irii unei
biserici cu hramul Sfntul
Arhanghel Mihail,
construit` la termele lui
Arcadius, din
Constantinopol.

RELIGIE

www.presamil.ro

n Mineele ortodoxe (c`r]i folosite


la stran`) mai g`sim nc` patru
zile liturgice consacrate pomenirii
sfin]ilor arhangheli sau a unor minuni
f`cute prin puterea lor, dar acestea nu se
pr`znuiesc, ci doar se amintesc. Astfel, la
6 septembrie se pomene[te minunea
s`vr[it` de Sfntul Arhanghel Mihail n
Colose, Frigia. La 26 martie s`rb`torim
Soborul Sfntului Arhanghel Gavriil, al
doilea personaj principal al
evenimentului Buneivestiri, dup` Maica
Domnului. Mineiul pe luna iulie ne
aminte[te, n data de 13, despre al doilea
Sobor al Marelui Arhanghel Gavriil.
Probabil, aceasta este data la care s-a
sfin]it o biseric` ce l-a avut protector pe
Arhanghelul Gavriil, ori s-a petrecut vreo
anghelofanie. Mai putem ad`uga
s`rb`toarea Sfntului Arhanghel Gavriil
din Adin, n data de 11 iunie, cnd se
comemoreaz` apari]ia acestui mai-mare
voievod la o chilie a unui c`lug`r de la
Muntele Athos, pe care l-ar fi nv`]at s`
cnte, pentru prima oar`, cntarea
bisericeasc` numit` Axion - Vrednic` e[ti
cu adev`rat. Proloagele men]ioneaz`
anghelofania n secolul X, iar serbarea a
r`mas, pn` ast`zi, limitat` doar la
m`n`stirile athonite. Preciz`m [i faptul
c` ziua de luni din cursul s`pt`mnii este
consacrat` Sfin]ilor ngeri.
Din miriadele de fiin]e imateriale se
desprind Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil, care compun una din cetele cele
mai aproape de om - arhanghelii.
Dionisie de Furna arat` n Erminia
picturii bizantine tehnica canonic` a
picturii Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i
Gavriil. Atunci cnd sunt reprezenta]i
mpreun`, se zugr`vesc cu chip de
oameni, tineri, cu capul gol, cu p`rul
strns cu o panglic` alb` legat` la ceaf`,
n ve[minte militare, purtnd brie de
aur [i eventual [i mantii, cu arcuri n
mini, l`nci sau halebarde.

Nr. 43 (5 11 noiembrie 2014)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

SOBORUL SFIN}ILOR
ARHANGHELI MIHAIL {I GAVRIIL
Numele Mihail nseamn` Acela care
este ca Dumnezeu sau Cine este cel care
este ca Dumnezeu? Arhanghelul Mihail,
n calitatea sa de conduc`tor al o[tilor
cere[ti, poart` n mna dreapt` o sabie.
n cealalt` mn` are adesea un scut, o
creang` de curmal, o lance sau un steag
alb, eventual o cruce ro[ie pe fondul alb,
[i, de regul`, poart` ve[minte purpurii.
De multe ori este reprezentat c`lcndu-l
n picioare pe diavol (zugr`vit frecvent n
chipul unui dragon). Aceast`
reprezentare are ca surs` tradi]ia
conform c`reia Mihail a fost principalul
adversar al lui Satan n lupta pentru Rai.
Este, a[adar, arhetipul puterii [i al for]ei.
Arhanghelul Mihail ne fere[te de
energiile r`ut`]ii. El ac]ioneaz` ntr-o
manier` miraculoas`, pentru a salva vie]i
[i pentru a ne proteja,
conferindu-ne curaj, ncredere [i
siguran]`. Un mod foarte bun de a-l sim]i
este s` l invoc`m direct n rug`ciune, ori
de cte ori sim]im nevoia de alinare sau
mngiere, dac` ne sim]im obosi]i,
deprima]i, mnio[i, nesiguri, dac` avem
schimb`ri bru[te de dispozi]ie.
Palmaresul de minuni care i se atribuie
este nenum`rat. Dar poate cea mai
cunoscut` este salvarea bisericii din
Colose. Mai mul]i p`gni au ncercat s`
distrug` aceast` biseric` prin schimbarea
cursului a dou` ruri, astfel nct s` fie luat`
de ape. Dar Sfntul Arhanghel a ap`rut n
mijlocul apelor [i, purtnd o cruce, a f`cut
ca rurile s` se opreasc` nainte s` ajung`
pe p`mntul pe care se afla biserica,
intrnd n p`mnt. Se crede c` izvorul care
a ap`rut acolo, dup` ce s-a petrecut aceast`
minune, are puteri t`m`duitoare.
Numele de Gavriil provine din
ebraic`, nsemnnd Omul lui Dumnezeu.
O alt` traducere ar fi Dumnezeu este

domeniul comunic`rii (profesori, scriitori,


arti[ti [i actori), ajutnd la transmiterea unor
mesaje clare [i importante. Tot el ofer`
asisten]` p`rin]ilor n ceea ce prive[te
concep]ia, na[terea [i cre[terea copiilor.
Dar s` p`trundem [i mai adnc n
aceast` lume magnific` a duhurilor
slujitoare lui Dumnezeu [i oamenilor.
Afl`m c` ntre ngeri exist` ierarhie cu
subordonare strict`, n func]ie de gradul de
apropiere sau de dep`rtare de Dumnezeu.
Universal acceptat` este ierarhia de nou`
trepte a lui Dionisie Areopagitul, ncepnd
cu cetele cele mai nalte ale serafimilor,
heruvimilor [i tronurilor, continund cu
cetele mijlocii ale st`pnirilor, virtu]ilor [i
puterilor, [i terminnd cu ceata cea mai
aproape de om: ncep`torii, arhanghelii [i
ngerii. Aceast` ierarhie populeaz` distan]a
dintre cer [i p`mnt, dintre Dumnezeu [i
om, dup` anghelofania prezentat` n scara
lui Iacob sprijinit` pe p`mnt, al c`rei vrf
atingea cerul, iar ngerii lui Dumnezeu se
suiau [i se pogorau pe ea (Geneza 28,
12). De pe acest traseu a derapat un
singur nger, Lucifer, care a vrut s` se
a[eze n locul rezervat lui Dumnezeu [i, de
atunci, ntregul univers angelic s-a fisurat.
De pe aceast` pozi]ie, ngerul devine
demon.
ngerii au o calitate mai pu]in
obi[nuit`, de a fi simultan aproape de
Dumnezeu [i de oameni. Mai nti,
aproape de Dumnezeu. Conform Sfintei
Scripturi, ngerii constituie, prin
excelen]`, anturajul divin, curtea
cereasc`, a[a cum apare ea n
spectaculoasa vedenie din capitolul 1 al
lui Iezechiel. ngerii sunt suportul
tronului dumnezeiesc, dreg`torii
institu]iei supreme. Ei sunt cei care
ntre]in cultul Creatorului, slujesc [i
laud`, organiza]i n coruri preo]e[ti.

Rug`ciune c`tre ngerul P`zitor


Sfinte ngere, p`zitorul [i acoperitorul meu cel bun, cu inim`
zdrobit` [i cu sufletul ndurerat stau dinaintea ta [i m` rog. Fii milostiv
[i nu te dep`rta de la mine. Treze[te-m` din somnul p`catului [i
ajut`-m` cu rug`ciunile tale, ca ntru poc`in]` [i neprihan` s`-mi
petrec cealalt` vreme a vie]ii mele. P`ze[te-m` de c`derile n p`cate
de moarte, ca s` nu pier n dezn`dejde [i s` nu se bucure vr`jma[ul
de pierzarea mea. n tot locul [i n tot ceasul s`-mi stai nainte, rugndu-L
pe Domnul Dumnezeul ndur`rilor s`-mi ierte p`catele pe care le-am
s`vr[it n via]a mea cu fapta, cu gndul sau cu vorba. Iar n nfrico[atul
ceas al mor]ii, tu s` fii lng` mine, bunul meu p`zitor, alungndu-i pe
ntuneca]ii demoni veni]i s` nfrico[eze cutremuratul meu suflet.
Ap`r`-m` de cursele lor, cnd va fi s` trec prin v`mile v`zduhului,
pentru c`, de tine c`l`uzit [i p`zit, lumina Raiului s` o v`d, unde Sfin]ii
[i Puterile cere[ti, laolalt`, laud` [i pream`resc numele Tat`lui [i al
Fiului [i al Sfntului Duh, Treimea cea de-o-fiin]` [i nedesp`r]it`,
acum [i pururea [i n vecii vecilor. Amin.
puternic. Gavriil apare, de regul`, n
icoane cu anumite atribute distinctive.
De obicei, poart` ve[minte albastre sau
albe [i ]ine n mn` fie un crin, simbol al
Maicii Domnului sau o trmbi]`, o f`clie,
o creang` din rai, d`ruit` lui de Maica
Domnului sau o lance n mna dreapt`.
De asemenea, mai are n mna stng` o
oglind` de jasp, pe care apare litera X,
prima liter` a numelui lui Hristos n
limba greac`. Este cunoscut ca fiind cel
mai mare ambasador al divinit`]ii pentru
omenire, nger al revela]iei, purt`torul
ve[tilor bune, mesager al legilor divine
[i al compasiunii. Arhanghelul Gavriil
este patronul celor care lucreaz` n

ngerii pururea v`d fa]a Tat`lui Meu,


Care este n ceruri (Matei 18, 10), pentru
c` sunt str`ini de vanitate, de
individualism [i de nclina]ii egoiste. De
ce este att de frumoas` solia ngerilor?, se
ntreab` Kierkegaard: Pentru c` se ntorc
att de repede la tronul lui Dumnezeu,
nct n-au timp s` fie ispiti]i de gndul c`
[i v`d de propriile treburi. Numai ei sunt
singurele fiin]e create care suport`
apropierea lui Dumnezeu: Fa]a Mea nu
vei putea s` o vezi, c` nu poate omul s`
vad` fa]a Mea [i s` tr`iasc`, spune
Dumnezeu n Exod.
ngerul este [i n imediat` apropiere
a omului. Fiecare credincios, spune

Trustul de Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale


DIRECTOR: COLONEL ION CIONTEA

REDACTOR-{EF
Locotenent-colonel Florin {perlea
tel. 021/322.66.34, e-mail: florin.sperlea@presamil.ro
ADRESA REDAC}IEI:

Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3,


O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382.
Tel./fax 021/322.83.88
Tiparul executat la GRUPUL DE PRES~ ROM@N

www.presamil.ro
tpa@presamil.ro

REDACTOR-{EF ADJUNCT:
locotenent-colonel Gheorghe Vi[an, tel. 021/322.82.87, int. 120.
REDACTOR-{EF ADJUNCT PERIODICE:
locotenent-colonel George Cosmin Lum\n`roiu, tel. 021/322.82.8,7 int. 108.
SECRETAR DE REDAC}IE: maior Viorel Amz`rescu,
tel. 021/322.82.87 int. 124.
REDACTORI: c`pitan Constantin Pi[tea, c`pitan Bogdan Oproiu,
plutonier-adjutant Lucian Irimia, Irina-Mihaela Nedelcu,
Silvia Mircea, Elena David.
Responsabil de num`r: Irina-Mihaela Nedelcu

PREOT MILITAR ALEXANDRU TUDOSE

Sfntul Vasile cel Mare, are un nger care


l ndrum` ca pedagog [i p`stor; el este
responsabil cu protec]ia noastr` ct`
vreme suntem pe drum, pn` la
ntoarcerea noastr` n casa Tat`lui. Jean
Danileou contope[te ideile Sfin]ilor
P`rin]i [i unific` atribu]iile ngerului
p`zitor n trei mari categorii: ngerul
p`zitor este nger al p`cii (Ioan Gur` de
Aur), nger al c`in]ei (Hermas) [i nger al
rug`ciunii (Tertulian). ngerul p`cii are
func]ia pacificatoare legat` de misiunea
protectoare. Scutul ngerului p`zitor este
completat cu energia consolatoare,
lini[titoare a sufletului, dup` evitarea
pericolului. Ap`rat de rele, omul este,
totodat`, eliberat de fric`, printr-o blnd`
infuzie de ncredere [i speran]`. ngerul
c`in]ei ndeamn`, pe de o parte, la
m`rturisire [i la regret, iar pe de alt`
parte, d` for]a [i curajul unui renceput n
cur`]ie. ngerul c`in]ei desface leg`turile
p`catului, ne reconciliaz` cu Dumnezeu.
El este cel care mijloce[te iertarea, tot
astfel cum demonul este ve[nicul nostru
acuzator. Iertarea este, printre altele, o
manevr` vindec`toare. ngerul c`in]ei nu
e doar ngerul culpei asumate, ci [i acela
al s`n`t`]ii interioare reg`site. ngerul
rug`ciunii este cel care ne nso]e[te cnd
ne rug`m. Chiar [i cnd te rogi n
singur`tate, spune Clement Alexandrinul,
participi la rug`ciunile corurilor ngere[ti.
Mesagerul cerului transmite omului
semnele lui Dumnezeu [i lui Dumnezeu
rug`ciunile omului. Rug`ciunea
arhiereasc` a Mntuitorului din Gr`dina
Ghetsimani era n`l]at` n prezen]a
ngerului, care l sus]inea moral (Luca 22,
43). Mai trebuie precizat` modalitatea de
a ac]iona a ngerului p`zitor. Acesta nu
suspend` legile naturii, nu cultiv`
miracolul. Spre a te salva de la nec, el nu
te face s` mergi pe ap`, precum Iisus
Hristos, ci ]i salveaz` barca [i, odat` cu
ea, pe locatarul acesteia.
...C`l`tore[te mpreun` cu ei, stai dea dreapta lor ca s` nu se clatine,
ngr`de[te-i cu nger de paz`, fere[te-i de
toat` reaua ntmplare ca dup`
ndeplinirea misiunii s` se ntoarc` n
pace [i cu s`n`tate n ]ara lor [i la casele
lor... (Extras din rug`ciunea pentru
militari n teatrele de opera]ii).
Nu o dat`, ci de mai multe ori,
ngerul p`zitor a fost sim]it patrulnd
al`turi de solda]i. Un exemplu desprins
din mprejur`rile concrete ale vie]ii cred
c` este relevant pentru subiect. T`rmul
afgan, fr`mntat de r`zboi, este locul n
care po]i s` recuno[ti c` via]a se plimb`
ntre: ap`r`-m`, Doamne, sau prime[tem`, Doamne. Pentru solda]ii lupt`tori,
rug`ciunea dinaintea misiunii este o
parte din planul de preg`tire pentru
lupt`. Trecut prin experien]a
nfrico[`toare a mor]ii, un soldat medita a
doua zi la cele ntmplate n ziua
anterioar`. Nu din ntmplare, preotul
batalionului a trecut prin preajm`. Brusc
[i-a adus aminte de ngerul p`zitor [i a
strigat dup` preot: p`rinte, cred c`
rug`ciunea aceea, ngr`de[te-i cu nger
de paz`, ne-a sc`pat de la moarte. Iat`,
deci, cum cmpul de lupt` devine un loc
n care misiunea de patrulare a ngerului
p`zitor este evident`. Nu vor veni c`tre
tine rele [i b`taie nu se va apropia de

loca[ul t`u. C` ngerilor S`i va porunci


pentru tine, ca s` te p`zeasc` n toate
c`ile tale. (Psalm 90, 10-11).

ereu n leg`tur` cu P`rintele


Ceresc, ngerul nostru [tie
mai bine dect noi de ce anume avem
nevoie pentru a ajunge unde trebuie.
Sfnta Scriptur` nu prezint` garan]ii [i
forme de protec]ie n toate cazurile. {i
asta se observ` n via]a cotidian`. Un
nger l scap` pe Petru din nchisoare,
dar nu [i pe Iacob, primul episcop
martir. Pe Muntele M`slinilor,
Mntuitorul a primit suport de sus din
partea unui nger. Pe Dealul Golgota,
niciun nger nu-L asist`. Deseori,
vindecarea adus` de nger poate fi
amar`, ca fierea pe[telui cu care ngerul
Rafael vindec` orbirea tat`lui lui Tobie.
ngerul este bun, dar nendur`tor n
bun`tatea sa. Nimeni nu se roag` s`
capete vreo ncercare aspr`, boal` sau
vreun e[ec. ns` cumpenele vie]ii vin
prin intermediul ngerului, a[a cum vin [i
izbnzile sau bucuriile. ngerul poate s`
aib` rolul de pedagog drastic, nu doar s`
ne izb`veasc` zilnic de necazuri. Noi
suntem nclina]i n mod natural, ori
educa]i n afara scripturilor, c` ni se cuvin
numai compania mprejur`rilor
favorabile [i bel[ug. S` te rogi ngerului
s`-]i ajute la jocuri de noroc mi se pare
un derapaj de la credin]`!
Misiunea etern` a mesagerului
cerului este de a transmite omului
semnele lui Dumnezeu [i de a duce lui
Dumnezeu rug`ciunile noastre de
cerere, de mul]umire [i de laud`. El este
aproapele nostru, trimis de sus, care se
str`duie[te s` contracareze violentele
atacuri ale demonilor. n romanul s`u
Demonii, Dostoevski arat` cum omul
este incapabil s` reziste la for]a r`ului,
mai ales dac` nu [tie ce vrea sau a
crescut ntr-un mediu corupt. De tn`r,
Soloviov credea c` lumea se revolt`
mpotriva lui Dumnezeu din ignoran]`,
pentru c` nimeni nu-i explicase, cu
adev`rat, adev`rul credin]ei. Mai trziu,
opinia lui s-a schimbat [i s-a convins c`
Iisus Hristos nu venise pe p`mnt
pentru a ne nv`]a s` tr`im mai bine, ci ca
s` ne dea o mn` de ajutor s` lupt`m
mpotriva r`ului. Omul nu este ndeajuns
de puternic pentru a dobor r`ul de unul
singur, c`ci n spatele aparen]elor, n
culisele lumii, se desf`[oar` o b`t`lie
suprem`: legiuni de ngeri r`i lupt` cu
legiuni de ngeri p`zitori, trimi[i n
ajutorul oamenilor din lume. Suportul
supranatural este factorul compensator,
care ni se cuvine din partea o[tirilor
slujitoare, ce au n fruntea lor pe Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil.

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR
observatorul.militar@presamil.ro
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZAT~:
Corneliu Popa, Maria-Ioana Gal.
CORECTUR~: Oprina Melcioiu, Elena Potoroac`.
FOTOREPORTAJ: plutonier-adjutant Eugen Mihai,
plutonier-major C`t`lin Ovreiu, Petric` Mihalache.
DIFUZARE: plutonier-adjutant Rodica Dinc`, Ionel Tudor,
Costel B`lan, Anelia Pricop, tel. 021/322.82.87 int. 160.
Taxele po[tale achitate conform
aprob`rii D.G.P.T.C nr.137/8598-1980.

ABONAMENTE la tel.: 021.322.82.87 int. 160


Cont: RO56TREZ70320360150XXXXX
|nchiderea Ministerul Ap`r`rii Na]ionale
edi]iei luni, Reproducerea de scurte extraora 16.00
se este permis` \n condi]iile
ISSN1223-3641.
145
C.1363/2014

prev`zute de art. 33 din Legea


nr. 8/1996 privind dreptul de
autor [i drepturile conexe.