Sunteți pe pagina 1din 8

Referitor la situatia de lucrari:

Situatia de lucrari este documentul prin care se incaseza productia [lunara] realizata. Deci, daca
am privi un deviz ca pe o lista cu lucrarile executate pe santier, in care avem 13 coloane, atunci:
- in prima coloana [coloana 0 ] avem cantitatile din devizul oferta, cu care am castigat licitatia si
pentru care am facut contractul
- in a doua coloana [coloana 1] avem cantitatile realizate in luna 1 [Ianuarie]
...
- in coloana 12 avem cantitatile din luna a 12-a [Decembrie]
La sfarsit de an se face extrasul de deviz, adica se obtine un deviz nou care contine numai restul
de executat pentru anul urmator.
Extrasul de deviz se mai face si in alte situatii care necesita repornirea bazei de calcul a
situatiilor de lucrari: exemplu - cand intervin modificari ale legislatiei, pana la data de se
actualizeaza preturile situatiilor de lucrari conform cursului Euro, iar apoi se lucreaz cu indici de
inflatie, etc.
La unele firme se practica un obicei f. util, si anume: dupa castigarea licitatiei, inainte de
inceperea lucrarilor se scot la imprimanta formulare cu cele 13 coloana sus-mentionate [numite
si "navete"]. Aceste formulare fac naveta intre dirigintele de santier [sau beneficiar] si seful de
punct de lucru si sunt completate lunar cu cantitatile executate efectiv. Situatia de lucrari este
considerata valabila numai dupa ce dirigentele de santier [sau beneficiarul] semneaza pe naveta
ca este de acord cu cantitatile respective. In felul asta "doamna de la devize" nu innebuneste
refacand aceeasi lucrare de 10 ori.
In cele mai multe firme nu se face asa, spre imensa "bucurie" a celor care fac situatiile de plata.
Am intalnit deseori o practica gresita in care, in loc sa se fac situatii de plata, se fac devize noi cu
cantitatile realizate in luna respectiva. Practica aceasta duce la multa munca suplimentara si
predispusa la greseli, si poate duce si la inserarea de articole neprevazute initial in devizul oferta.
Cel mai mare dezavantaj este la sfarsit de an, cand nu se mai poate genera automat cu programul
de devize restul de executat pentru anul urmator.
Situatiile de lucrari [situatiile de plata] se centralizeaza in borderoul situatiilor de plata care poate
fi:
- sintetic, la nivel de santier [ eventual cu detalierea procentuala a tipurilor de cheltuieli: material,
manopera,..., cas, somaj etc...]
- analitic la diferite niveluri [cel mai detaliat = pe stadii fizice]
Am sa mai mentionez in treacat inca doua aspecte legate de situatiile de lucrari [chestiuni pe care
le-am gasit prin arhiva acestui forum]:
- Ce facem cand cantitatea din sit. lucrari e mai mare fata de cea din deviz?
Raspuns: facem nota de comanda, o ducem la aprobat la proiectant, si e bine de stiut ca daca asta
duce la o crestere a valorii lucrarii cu > x% fata de cea din devizul oferta, atunci proiectantul este

luat de urechi de beneficiar, etc., asa ca s-ar putea ca nota de comanda sa fie respinsa de
proiectant.
- Ce facem cu comparativul tehnic-contabil cand consumul tehnic rezultat din norme are
materiale diferite si cantitati diferite fata de cel contabil inregistrat la magazie?
Raspuns: Un program de consum tehnic-contabil trebuie sa "stie" sa grupeze materialele pe
grupe de materiale, pentru a usura analizarea raportului. Din pacate aici e bataie de cap,
deoarece, chiar daca raportul iese din calculator, tot trebuie intrebati baietii de pe santier ce au
facut cu materialele aprovizionate, etc...
Exemplu: daca electrozii pt. sudura sunt afisati grupat, atunci se poate vedea ca in coloana din
stanga "tehnicul" a indicat ca fiind necesare 10 kg de elecrozi de tip Aa iar in colona din dreapta
cu materiale scoase de la magazie/aprovizionate/etc. s-au luat efectiv 6 Kg de tip Ab si 6 de tip
Ac.
Practic desi electrozii difera ca si caracteristici, adunati cantitativ cei din tehnic "pica" cat de cat
cu cei din contabil.
In acest mod se pot observa f. rapid atat economiile de pe santiere (cnd tehnicul este mai mare
cantitativ/valoric) cat si furturile din gestiune (cand pozitiile din contabil nu se regasesc in
tehnic). -

Cum sa faci un deviz?


Etape in elaborarea costului unei constructii prin documentatia tehnicoeconomica de
deviz:
In cadrul estimarii costului unei constructii se porneste de la idee, se intocmeste studiul de
fezabilitate
aferent proiectului, prin intermediul caruia se demonstreaza cat de realizabil este si daca
corespunde
cerintelor pentru care s-a dorit realizarea lui.
Daca se dovedeste ca proiectul este fezabil, tot in etapa studiului de fezabilitate se realizeaza
devizul
general al investitiei ce contine si totalitatea elementelor cuprinse in documentatia tehnicoeconomica de
deviz, dar si alte costuri cuprinse in structura unui deviz general.
Componentele documentatiei de deviz sunt:
- Antemasuratori
- Devize (formularul F1, formularul F2, formularul F3)
- Liste cu consumurile de resurse
- Liste cu echipamentele si utilajele ce au nevoie de montaj
- Indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrari
- Baze de pret cu preturi unitare specifice firmei

- Legislatia de profil si normative de devize

1.
Prima etapa in elaborarea documentatiei de deviz este de intocmire a
antemasuratorii.
Antemasuratoarea este baza oricarui deviz, importanta ei este fundamentala, intocmirea ei va
depinde
de tehnologia constructiei dar si de experienta tehnologului ce o elaboreaza.
Pe langa etapele tehnologice, antemasuratoarea cuprinde deasemenea si cantitati de lucrari ce
rezulta
in urma masurarii efactive pe santier a lucrarilor executate sau pe plan daca se intocmesc in etapa
de proiect
tehnic.
Lucrarile din antemasuratori sunt etape tehnologice elementare ele rezultand din descompunerea
constructiei in parti din ce in ce mai mici cu ajutorul instrumentului structura descompusa a
lucrarii.
Defalcarea porneste de la obiectiv ce se imparte in obiecte, obiectele se detaliaza in categorii de
lucrari,
categoriile de lucrari in capitole de lucrari, capitolele de lucrari in articole de lucrare si ajung in
ultima faza la
varianta de lucrare.

2. Incadrarea articolelor de lucrari din


antemasuratori in indicatoare de norme de
deviz.
Articolul de lucrare astfel rezulat se incadreaza cat mai exact in indicatoarele de norme de deviz
si i se
ataseaza un pret unitar - ARTICOL DE DEVIZ. Unui articol de lucrare ii corespunde un singur
articol de deviz
sau mai multe articole de deviz.
Consumurile specifce de resurse, aferente normelor de de deviz, atasate la articolul de lucrare,
impreuna cu pretul unitar de deviz, transforma articolul de lucrare in articol de deviz.
Fiecare articol de deviz poare contine, in functie de specificul sau, una, doua sau toate cele trei
resurse:
material manopera, utilaj. Pretul articolului de deviz se formeaza prin insumarea preturilor
resurselor

componente. In cadrul unui program de devize se poate modifica pretul resurselor componente,
se poate
modifica componenta articolului prin stergerea si/sau adaugarea de alte resurse, in functie de
dorintele
clientului.

3. Calculul listelor de cantitati de lucrari folosind un program de devize.


Dupa ce antemasuratoarea este finalizata se preda devizierului. Acesta folosind un program de
devize,
va calcula costul total al devizelor si anume va crea un centralizator ce cuprinde valoarea finala a
constructiei
conform listelor de cantitai de lucrari.
In cazul in care antemasuratoarea nu este completa, nu contine articole de procurare, transport,
montaj, devizierul va avea sarcina de a le completa antemasuratoarea, conform tehnologiei de
excutie, dar si in
concordanta cu cerintele beneficiarului. Programul de devize ne ofera de asemenea posibilitatea
alegerii
variantei de lucrare optime tehnologiei de executie.

Cote recapitulatie pentru intocmire devize


In anul 2015 pentru intocmire devize constructii sunt utilizate urmatoarele cote de recapitulatie:
Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 15,8% (Lege 123/2014)
Contributii Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,2% (Lege 95/2006)
Contributii la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,5% (Lege 6/2013)
Contributii la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (Lege 200/2006)
Contributii la Fondul pentru Concedii si indemnizatii (FNUASS) : 0,85% (OUG 158/2005)
Contributi pentru accidente de munca si boli profesionale : 0,224%- 0,463%, functie de clasa
CAEN (HG 225/2013).
Cotele de risc in functie de clasa CAEN pentru principalele categorii de lucrari de constructii
sunt urmatoarele:
Denumire activitate CAEN

Clasa

Cota

CAEN

risc
<%>

Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si


nerezidentiale

4120

0,270

Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor

4211

0,251

Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si


subterane

4212

0,325

Constructia de poduri si tuneluri

4213

0,463

Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru


fluide

4221

0,325

Constructii hidrotehnice

4291

0,334

Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4299

0,224

Lucrari de demolare a constructiilor

4311

0,270

Lucrari de pregatire a terenului

4312

0,288

Cheltuieli indirecte: uzual intre 5% si 15% functie de categoria de lucrari de constructii;


Profit: uzual intre 3% si 7%;
Organizare de santier: uzual intre 1% si 10%, functie de particularitatile obiectivului de
investitii;

Structura deviz
Deviz - este un instrument de estimare in activitatea de constructii ce se compune
din urmatoarele categorii de cheltuieli:
Cheltuieli directe - sunt acele cheltuieli ce intra real in procesul de productie sau
mai bine zis ajuta la realizarea efectiva a produsului constructie.
Alte cheltuieli directe - cheltuieli auxiliare, cheltuieli atasate materialelor,
manoperei, utilajelor, transportului din activitatea de constructii.
Cheltuieli indirecte - nu se pot atribui direct procesului de productie, ele se
refera la activitatea de constructie in ansamblul ei.
Profit - este scopul principal al oricarei activitati desfasurate de antreprizele de
constructii. Acesta este prezentat sub forma unui procent din celelalte cheltuieli si
difera de la o antrepriza la alta.

Intocmire devize lucrari, deviz oferta, deviz


general, extrase de resurse, atasamente,
situatii
plata - servicii oferite:
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - formularul F1;
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - formularul F2;
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - formularul F3 - cu un singur pret unitar
(deviz
oferta) sau cu patru preturi unitare;
Liste cuprinzand consumurile de resurse (extrase de resurse - material, manopera, utilaj,
transport);
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice;
Completarea antemasuratorilor cu articole de deviz propriu-zise, articole de diferente si alte
calculatii
necesare cheltuielilor de manipulare, transport pentru materiale vagonabile, sporuri sub
circulatie,
articole de procurare (in situatia in care se constata ca lipsesc);
Atasamente, situatii de plata actualizate;
Deviz general al obiectivului de investitie sau documentatia economica prin care se stabileste
valoarea
totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii proiectului.
Cu cat o lucrare de constructii se incadreaza in mod cat mai real in normele de deviz si cu
preturile
corespunzatoare lor, cu atat costul estimat in etapa de proiectare va corespunde cu cel obtinut
prin
executie. De modul si acuratetea intocmirii antemasuratorilor unui proiect depinde calitatea
documentatiei de deviz si implicit a costului constructiei.

Clujarata numarul de telefonmai mult...


0745632481

Taxa de mediu: 360.00 considerand norma de poluare euro2 prima inmatriculare 06/1997 detalii.
Pentru masini cu provenienta NON-UE se adauga 10% din pretul in vama.
Model, Caroserie:
Fabricatie:
Rulaj:
Combustibil:

Renault Twingo, Hatchback


1997
179 000 km
Benzin

Motor:

1200 cm

Transmisie:

manuala

Norma Euro:
Culoare:
Numar de usi:
Volan:
Data primei inmatriculari:
Tara de origine:
Tara inmatricularii:

euro2
Verde metalizata
2/3
Pe stanga (normal)
06/1997
Austria
Romania

Valoarea timbrului de mediu afisata pe site este calculata conform OUG 9/2013 si are un caracter
strict informativ. Valoarea reala este stabilita de catre Administratia Financiara pe baza actelor
eliberate de RAR. Norma de poluare este garantata doar de cartea de identitate emisa de RAR.
Informatii suplimentare
Dotari:

trapa
Securitate:

ABS, airbag-uri

Confort:

aer conditionat, inchidere centralizata, computer bord, oglinzi electrice, geamuri electrice,
radio/CD, interior velur
Istoric:

rulat (utilizat), Neavariat


Descrierea vehiculului

Instare buna de functionare .


Taxa platita si nerecuperata----Dovada anaf.

S-ar putea să vă placă și