Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la normele metodologice

Ctre
INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN
CRIANAAL JUDEULUI BIHOR
Domnului inspector ef
CERERE
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
Nr._________din____________20_____

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ...... din .......... 20 ...
Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|, cu domiciliul n judeul ...................., municipiul/oraul/comuna ....................,
sectorul/satul ................, str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
potal ................, telefon ................, fax ......................., e-mail ......................., n calitate
de .............................. la ........................................, n conformitate cu prevederile art. 30
alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile
ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. .................., solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia anexat;
2.
emiterea
avizului
de
securitate
la
incendiu
pentru
construcia/amenajarea ............................, avnd destinaia ..............................., amplasat
n
judeul
...............................,
municipiul/oraul/comuna
........................,
sectorul/satul ................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
potal ..................., telefon/fax ........................., e-mail ............................... .
Date referitoare la construcie/amenajare:
a) destinaia i tipul ..................................................;
b) categoria i clasa de importan .....................................;
c) aria construit i desfurat .......................................;
d) volumul i regimul de nlime .......................................;
e) numrul maxim de utilizatori .........................................;
f) stabilitatea la foc (gradul de rezisten la foc) ....................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
h) distanele de siguran fa de vecinti .......................... .
Datele referitoare la construcie/amenajare se completeaz de ctre proiectant.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare
privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conforme cu
originalul.

Data____________

Semntura __________