Sunteți pe pagina 1din 3

COMUNA FURETI

JUD. VLCEA
-PRIMARTel.fax. 0250 / 842496

DISPOZIIA NR. 313


privind reglementarea utilizarii focului deschis pe teritoriul institutiei
PRIMARUL COMUNEI FAURESTI,JUDETUL VALCEA
Avnd n vedere referatul domnului CHIRITA CORNEL GHEORGHE, sef S.V.S.U., prin
care propune reglementarea utilizarii focului deschis pe teritoriul institutiei.
n conformitate cu prevederile art. 14, lit. q) din Legea nr. 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor i art. 98 din OMAI 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale
de aparare impotriva incendiilor.
n temeiul art. 68, din Legea nr 215 /2001, privind administraia public local, republicat:
Emite urmtoarea:

DISPOZIIE,
ART.1 Pe teritoriul localitii este interzisa utilizarea lucrului cu foc deschis.
Pentru supravegherea lucrarilor cu foc deschis se numeste dl. CHIRITA CORNEL
GHEORGHE i membrii componentei preventive a SVSU.
ART. 2 Locurile (zonele) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului
deschis sunt urmatoarele:
Miritii;
Islazuri;
Locurile mentionate se vor marca cu indicatoare de interzicere a lucrului cu foc deschis de catre
responsabilul p.s.i.
ART. 3 Persoanele care au dreptul sa emita permisul de lucru cu foc deschis sunt
urmatoarele:

Viceprimarul localitii;
eful SVSU.

ART. 4 Procedura de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permiselor de


lucru cu foc este urmatoarea:
Permisul de lucru cu foc se ntocmete n dou exemplare, dintre care unul se nmneaz efului
formaiei de lucru sau persoanei care execut operaiunile cu foc deschis, iar cellalt rmne la
emitent.
Dupa completare, permisul de lucru cu foc se inregistreaza la secretariatul institutiei;
eful sectorului de activitate, atelier, secie, depozit, instalaie etc., n care se execut operaiuni cu

foc deschis, are obligaia s asigure msuri pentru:


a)pregtirea locului (evacuarea persoanelor; ndeprtarea sau protejarea materialelor
combustibile; golirea, splarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau
ventilarea spaiilor; dotarea locurilor de munc cu mijloace de limitare i stingere a incendiilor).
b)instruirea personalului (se va intocmi un proces-verbal de instruire din care sa reiasa data
efectuarii instructajului, tematica prezentata, numele si prenumele celui care a executat instruirea,
celor care au fost instruiti si semnaturile de luare la cunostinta);
c)controlul dup terminarea lucrrii (se va efectua in colaborare cu paza institutiei, la
intervale de doua ore).
Permisul de lucru cu foc este valabil o singur zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu
foc se pred de ctre executant emitentului;
Permisele de lucru cu foc deschis se vor pastra la registratura institutiei, intr-un dosar special
constituit in acest scop.
ART. 5 Prin prezenta decizie se aproba instructiunile specifice pentru lucrarile cu foc
deschis, ce se fac anexa, care vor fi tinute de executant asupra sa si prelucrata cu acesta inainte
de inceperea lucrarii.
ART. 6 Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este
interzisa;
Este interzis focul deschis la o distanta mai mica de 100 m de padure i 50 m de construcii,
cu exceptia locurilor special amenajate; Se va asigura supravegherea permanent i dotarea
corespunztoare cu mijloace iniiale de intervenie.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si alte materiale combustibile, se face in
locuri special amenajate, ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru
impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii,
precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii;
Se va asigura prentmpinarea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot
produce incendii, aceasta constituind o obligatie a persoanelor care raspund potrivit legii, de
cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.
Art. 7 Arderea miritilor se face cu respectarea urmtoarelor prevederi generale :
Condiii meteorologice fr vnt
Parcelarea miritii n suprafee de maximum 10ha., prin fii arate ;
Izolarea zonei de ardere fa de ci comunicaii, construcii, culturi agricole vecine, instalaii,
fond forestier, prin executarea de fii arate ;
Desfurarea arderii numai pe timp de zi ;
Asigurarea pn la finalizarea arderii a personalului de supraveghere i stingere a
eventualelor incendii ;
Asigurarea pentru suprafee de ardere mai mici de 5 ha a substanelor i mijloacelor de
stingere necesare ;
Asigurarea n cazul suprafeelor mai mari de 5 ha, a unui plug, aunei cisterne cu ap, a
mijloacelor de tractare i apersonalului de deservire
ART. 8 Pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii se numeste urmatorul personal:
Viceprimarul localitii;
eful SVSU
ART.9 Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi
sanctionat, in functie de gravitatea faptei, cu:

Avertisment;
Amend contravenional;
ART.10 Secretarul primriei comunei Fureti va inainta prezenta dispoziie Instituiei
Prefectului Judeului Vlcea.
FURETI, 03 AUGUST 2015
PRIMAR,
ION RVUIC

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
RADOI ALINA MARIA