Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA

JUDEUL VLCEA
PRIMRIA COMUNEI FURETI
C.U.I. 2541738
ADRESA WEB: fauresti.ro
E-MAIL: primariafauresti@yahoo.com

REFERAT
privind stabilirea regulilor i msurilor de prevenire a
incendiilor la executarea lucrrilor cu foc deschis i a
fumatului
Avnd n vedere prevederile art. 14, lit, e i q din Legea nr.
307/12.07.2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, ale
art.21,23,24,25,95,97-106 din O.M.A.I. nr. 163/28.02.2007
pentru aprobarea Normelor Generale de aprare mpotriva
incendiilor, ale Ordinului comun a Ministrului Internelor i
Reformei Administrative i a Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale nr.605/579/05.09.2008 privind Dispoziia
General de aprare mpotriva incendiilor pe timpul utilizrii
focului deschis la arderea de miriti, vegetaie uscat i resturi
vegetale i ale art. 63, alin. 5, lit. b. din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001 republicat.
PROPUN
D-lui primar emiterea unei dispoziii, astfel:
- Pe teritoriul localitii este interzisa utilizarea lucrului cu
foc deschis.
Pentru supravegherea lucrarilor cu foc deschis se numeste
dl. Moa Adrian i membrii componentei preventive a SVSU.
- Locurile (zonele) cu pericol de incendiu in care este
interzisa utilizarea focului deschis sunt urmatoarele:
Miritii;
Islazuri;
Locurile mentionate se vor marca cu indicatoare de
interzicere a lucrului cu foc deschis de catre responsabilul p.s.i.

- Persoanele care au dreptul sa emita permisul de lucru cu


foc deschis sunt urmatoarele:
Viceprimarul localitii;
eful SVSU.
- Procedura de emitere, semnare, aducere la cunostinta si
pastrare a permiselor de lucru cu foc este urmatoarea:
Permisul de lucru cu foc se ntocmete n dou exemplare,
dintre care unul se nmneaz efului formaiei de lucru sau
persoanei care execut operaiunile cu foc deschis, iar cellalt
rmne la emitent.
Dupa completare, permisul de lucru cu foc se inregistreaza
la secretariatul institutiei;
eful sectorului de activitate,
atelier, secie, depozit, instalaie etc., n care se execut
operaiuni cu foc deschis, are obligaia s asigure msuri
pentru:
a)pregtirea locului (evacuarea persoanelor; ndeprtarea
sau protejarea materialelor combustibile; golirea, splarea,
blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau
ventilarea spaiilor; dotarea locurilor de munc cu mijloace de
limitare i stingere a incendiilor).
b)instruirea personalului (se va intocmi un proces-verbal
de instruire din care sa reiasa data efectuarii instructajului,
tematica prezentata, numele si prenumele celui care a executat
instruirea, celor care au fost instruiti si semnaturile de luare la
cunostinta);
c)controlul dup terminarea lucrrii (se va efectua in
colaborare cu paza institutiei, la intervale de doua ore).
Permisul de lucru cu foc este valabil o singur zi. La
terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se pred de ctre
executant emitentului;
Permisele de lucru cu foc deschis se vor pastra la
registratura institutiei, intr-un dosar special constituit in acest
scop.
- Prin prezenta decizie se aproba instructiunile specifice
pentru lucrarile cu foc deschis, ce se fac anexa, care vor fi
tinute de executant asupra sa si prelucrata cu acesta inainte de
inceperea lucrarii.
- Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
si pe timp de vant este interzisa;
Este interzis focul deschis la o distanta mai mica de 100 m
de padure i 50 m de construcii, cu exceptia locurilor special
amenajate; Se va asigura supravegherea permanent i dotarea
corespunztoare cu mijloace iniiale de intervenie.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si alte


materiale combustibile, se face in locuri special amenajate, ori
pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru
impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se
supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea
jarului dupa terminarea activitatii;
Se va asigura prentmpinarea jocului copiilor cu focul in
conditii si in locuri in care se pot produce incendii, aceasta
constituind o obligatie a persoanelor care raspund potrivit legii,
de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.
- Arderea miritilor se face cu respectarea urmtoarelor
prevederi generale :
Condiii meteorologice fr vnt
Parcelarea miritii n suprafee de maximum 10ha., prin
fii arate ;
Izolarea zonei de ardere fa de ci comunicaii,
construcii, culturi agricole vecine, instalaii, fond forestier,
prin executarea de fii arate ;
Desfurarea arderii numai pe timp de zi ;
Asigurarea pn la finalizarea arderii a personalului de
supraveghere i stingere a eventualelor incendii ;
Asigurarea pentru suprafee de ardere mai mici de 5 ha a
substanelor i mijloacelor de stingere necesare ;
Asigurarea n cazul suprafeelor mai mari de 5 ha, a unui
plug, aunei cisterne cu ap, a mijloacelor de tractare i
apersonalului de deservire
- Pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii se
numeste urmatorul personal:
Viceprimarul localitii;
eful SVSU
- Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii
personalul ce se face vinovat va fi sanctionat, in functie de
gravitatea faptei, cu:
Avertisment;
Amend contravenional;
- Secretarul primriei comunei Fureti va inainta
prezenta dispoziie Instituiei
Prefectului Judeului Vlcea.
FURETI, 03 AUGUST 2015

ntocmit,
Sef S.V.S.U.,

Chiri Cornel Gheorghe


........................