Sunteți pe pagina 1din 4

FACTURA

Seria: AV / Numar: 5203890794


Data emiterii: 30.08.2015

S.C. CEZ Vanzare S.A.


Societate administrata in sistem dualist
Nr. Ord. Reg. Comert: J16/517/2007 CIF: RO21349608
Capital social subscris si varsat: 40053142,64 lei
Adresa: str. BRESTEI, nr. 2, CRAIOVA, jud. Dolj,
CP. 200581

Pagina: 1/2

COD CLIENT: 91602551


SC CEZ Vanzare SA
2015.08.30 16:35:32 CEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesirilor press.

Dist: 5200
Destinatar: Constanta BRANISTE
Loc.: CARACAL (OT)
Str.: INTRAREA MUZEULUI
nr. 17, bloc 4, scara 6, apart. 19
Judet Olt, cod postal 235200

CLIENT: Constanta BRANISTE


CIF/CNP : 2680604283371
Nr. Ord. Reg. Comert.:
Loc.: CARACAL (OT)
Str.: INTRAREA MUZEULUI
nr. 17, bloc 4, scara 6, apart. 19
Judet Olt, cod postal 235200
Perioada de facturare: 25.04.2015 / 27.08.2015
Data scadentei: 14.09.2015
Cota TVA: 24%

Nr.
crt.

Sumarul serviciilor
sau a produselor facturate

UM

1 Energie electrica activa


2 Componenta piata concurentiala-CPC
3 Componenta piata concurentiala-CPC
4 Contributie cogenerare
5 Contributie cogenerare
6 Acciza necomerciala
7 Certificate Verzi
8 Rotunjire TVA
9 Total Estimat

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
MWh
MWh

Cantitatea
27
11
11
28
21
0,049
0,049

Valoare
Pret unitar
(fara TVA) (fara TVA)
lei
lei
0,49560
13,39
0,44910
4,94
0,45390
4,99
0,01812
0,51
0,01582
0,33
4,74000
0,23
35,91721
1,76

Valoare
TVA
lei
3,21
1,19
1,20
0,12
0,08
0,06
0,42

26,15

6,28

Specificatie
Total Estimat
Rest de plata
Din care contributie
cogenerare
Din care certificate verzi
Din care acciza
TOTAL de plata

Valoare
(fara TVA)
lei
26,15
26,15
0,84

Valoare
TVA
lei

1,76
0,23
32,43

6,28
0,20
0,42
0,06

Nu inregistrati facturi restante! Va multumim!


Urmatoarea citire a operatorului de distributie este in intervalul 17.10.2015 - 27.10.2015
Informatii referitoare la procesul de autocitire gasiti in cuprinsul facturii. Citirea operatorului de distributie are
prioritate asupra indexului autocitit.
Partenerii nostri va stau la dispozitie oricand pentru plata facturii. (Detalii suplimentare pe verso.)
Facturat in baza contract numar M/1/0051211258
Temei Legal: Energie electrica: Legea 123/2012; Ord. ANRE nr. 149,157/2014, 92/2015
Componenta de piata concurentiala CPC: Ord. ANRE 157/2014, 92/2015; Aviz ANRE nr.20/2015
Certificate Verzi: Legea 23/2014, HG 495/2014; Cota finala CV an anterior, cota estimata CV- www.anre.ro; Pret mediu estimat CV=131,0847
lei/CV
Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 116/2013, 117/2013; 95/2015
Acciza unitara conform Legii 571/2003 cu completarile ulterioare; Consumul necomercial lei/MWh = 4,74
Sold anterior neachitat
Total factura curenta
Suma de plata la data facturii curente

lei
-61,75
32,43
-29,32

FACTURA

Pagina: 2/2

Seria: AV / Numar: 5203890794


Cod loc de consum (LC) : 0051211258
Denumire LC : LOCUINTA
Cod autocitire : 0051211258
Adresa LC : PRINCIPALA, STOICANESTI
Telefon autocitire : 0800 500 500
Interval transmitere index autocitit : 21-25.09.2015; 21-25.10.2015

ENERGIE ESTIMATA

Cod punct de masura (PM): 71094052


Serie contor: 00418576
Cod unic: 59401050000144117471094052
Specificatie
UM
Const.
Energie electrica activa

kWh

Nivel de tensiune PM: JT


Tip contor: A1P0R017
CONTOR ENERLUX-MG; 230V; 5-80A; CL.2
Index
Index estimat
Index citit
estimat
anterior

27.08.2015

25.04.2015

606

557

PERIOADA FACTURARE ESTIMAT

25.04.2015 - 27.08.2015

Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT

Tip tarif: CD

Denumirea serviciilor sau


a produselor facturate
Energie electrica activa
Componenta piata concurentiala-CPC
Componenta piata concurentiala-CPC
Contributie cogenerare
Contributie cogenerare
Acciza necomerciala
Certificate Verzi
Valoare consum estimat

UM

Cantitate

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
MWh
MWh
lei

27
11
11
28
21
0,049
0,049

24.04.2015

Pret unitar
fara TVA (lei)
0,49560
0,44910
0,45390
0,01812
0,01582
4,74000
35,91721

557

Cantitate
Estimata
49

Valoare
fara TVA (lei)
13,39
4,94
4,99
0,51
0,33
0,23
1,76
26,15