Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1

1. Identificai n cuprinsul Codului civil articolele care reglementeaz capacitatea de folosin a


persoanei fizice .
In cuprinsul Codului civil articolele care reglementeaza capacitatea de folosinta a persoanei
fizice sunt urmatoarele:
Art.34.-Capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile.
Art.35.-Capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea
acesteia.
Art.36.-Drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune ,insa numai daca el se naste viu.
Dispozitiile art.412 referitoare la timpul legal al conceptiunii sunt aplicabile.

2. Analizai aceste texte de lege i identificai acele aspecte care au inciden n aceast spe.
Art.37.- Capacitatea de exercitiu este persoanei de a incheia singura acte juridice civile.
Art.39.-(1) Minorul dobandeste, prin casatorie, capacitatea deplina de exercitiu.
(2) In cazul in care casatoria este anulata, minorul care a fost de buna-credinta la incheierea
casatoriei pastreaza capacitatea deplina de exercitiu.

3. Erau valabile din punct de vedere legal argumentele reclamantei? Argumentai.


Din punct de vedere legal argumentele reclamantei nu erau valabile ,deoarece atunci cand s-a
incheiat actul de vanzare-cumparare intre B.M si minora T.C ,minora avea capacitate deplina de
exercitiu .Minora era casatorita si mama a unui copil de 6 luni si putea incheia acte de vanzarecumparare fara a fi present si tutorele acesteia ,potrivit Art.39.(1)Minorul dobandeste ,prin
casatorie ,capacitatea deplina de exercitiu, T.C avea aptitudinea de a incheia singura acte
juridice civile.

4. Ce credei c a hotrt instana? Argumentai.


Instanta a anulat cererea reclamantei B.M. de nulitate a contractului de vnzare-cumprare
ncheiat cu minora T.C. i obligarea ei la restituirea cheltuielilor ocazionate de tranzacie a

reclamanta B.M. ,deoarece actul de vanzare-cumparare a fost incheiat la data de 20.07.2009 ,iar
reclamantul a depus cererea in data de 23.07.2012 ,cea ce inseamna ca cererea nu a mai continuat
in instant deoarece s-a prescris dreptul la actiune. Si chiar daca acesta nu era prescris paratul X.B
nu era obligat sa participe la incheierea actului de vanzare-cumparare atat timp cat T.C. avea
capacitate deplina de exercitiu ,fiind casatorit si avand si un copil de 6 luni ,aceasta avea
aptitudinea de a incheia singura acte juridice civile .