Sunteți pe pagina 1din 1

Marturia judiciara de buna - credinta

Marturia - proces sau act de cunoastere a realitatii - depinde de capacitatea fiecarei persoane
de a recepta faptele, de a le prelucra în functie de subiectivismul si selectivitatea sa psihica, de a
le memora, de capacitatea sa de a retine si memora doar acele elemente necesare si importante,
deci esentialul si, nu în ultimul rând, aptitudinea sa de a le reda.

Martorul de buna-credinta este un pretios auxiliar al justitiei, prin faptul ca prin relatarile sale
furnizeaza elemente pentru stabilirea adevarului material necesar pentru rezolvarea proceselor.

Relatarile martorului de buna-credinta pot contine patru feluri de denaturari, si anume:


denaturarea prin auditie (adauga ceva realitatii), prin omisiune, prin substitutie si transformare.
Este rolul magistratului care trebuie sa intervina pentru a stabili si cerceta, în conformitate cu
legea procesual penala, cauzele alterarii marturiei judiciare. Aceste cercetari se fac astazi pe baza
de expertize, experimente, testari intersubiective si biodetectie.

Din perspectiva psihologica, martorul de buna-credinta este acea persoana care dorind sa
contribuie la aflarea adevarului, depozitia sa va fi supusa unor disfunctionalitati ce se datoreaza
atât erorilor si denaturarilor din relatarile subiectilor sau consecinta perceptiei eronate sau
lacunare, fie a unei atitudini ce poate orienta, atât perceptia cât si reproducerea într-o anumita
directie.

O alta cauza ar putea fi intervalul de timp care se interpune între perceptie si relatare sau
aparitia unor întrebari sugestive sau acele discutii ce pot interveni între martori. Marturia de
buna-credinta poate fi alterata de diverse cauze, printre care se numara si "unghiul de deviere".

Un alt factor care poate influenta si crea o disfunctionalitate a marturiei de buna-credinta este
"efectul de halo". Acest efect poate genera distorsiuni ale perceptiei reale a evenimentului care
reprezinta obiectul marturiei. Efectul de halo consta în tendinta de a extinde un detaliu în mod
necritic, neadevarat asupra întregului.