Sunteți pe pagina 1din 4

Drept penal general

Tema nr. 1

TC1: Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri (12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să dezvolţi, pe
lângă idei şi informaţii din alte surse, următoarele aspecte:
a) Aplicarea legii penale în spaţiu și în timp. Evidențiați câteva aspecte (relevante) ale cerinței date, cu trimitere la
soluții din practica judiciară;
b)  Rezolvați următoarea minispeță:
Inculpatul Radu se deplasa la volanul autoturismului său, pe strada V.B. din orașul X, în direcția Piața Unirii. La
intersecția cu str. C., inculpatul a fost contrariat de faptul că persoana vătămată Andrei s-a angajat în traversarea
străzii pe culoarea roșie a semaforului electric, neobservând acest aspect din cauza faptului că era angajată într-o
conversație prin intermediul telefonului mobil, ceea ce l-a determinat pe inculpat să acționeze brusc pedala de
frână. Drept consecință, inculpatul i-a adresat persoanei vătămate injurii, între cei doi fiind purtată o discuție mai
aprinsă. Andrei a urcat în autoturismul condus de soția sa, care aștepta la intersecția străzilor V.B. și C., la culoarea
roșie a semaforului, ambii pornind în urmărirea autoturismului condus de inculpatul Radu. În momentul în care
inculpatul a oprit la culoarea roșie a semaforului la intersecția str. E. cu Piața Unirii, Andrei a coborât din
autoturismul soției sale, oprit în spatele autoturismului inculpatului, și s-a îndreptat spre acesta, cu scopul de a cere
lui Radu explicații pentru injuriile adresate anterior. Între cei doi s-a iscat o discuție contradictorie, Andrei
manifestându-se foarte agresiv verbal. Pentru a intimida persoana vătămată, inculpatul Radu a scos din torpedo
pistolul cu aer comprimat, având destinația de tir sportiv, marca X, cal. 4,5 mm (pe care îl deținea legal, în baza
certificatului de deținător seria CN nr. x), pe care l-a îndreptat amenințător spre Andrei, determinându-l pe acesta să
se refugieze în autoturismul soției sale. Potrivit declarațiilor tuturor persoanelor audiate, în momentul în care
persoana vătămată s-a apropiat de autoturismul condus de inculpat, portierele erau închise, asigurate, iar geamurile
ridicate.
În favoarea sa, inculpatul Radu a susținut că a acționat în legitimă apărare.
În acest caz, cu privire la infracțiunea de amenințare reținută în sarcina inculpatului Radu, instanța:

a. va reține cauza justificativă a legitimei apărări;


b. nu va reține cauza justificativă a legitimei apărări, întrucât atacul nu era nici material, nici direct;
c. va reține excesul neimputabil de legitimă apărare, având în vedere faptul că Radu a depășit din cauza
temerii limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului direct.

ONOFREI ALEXANDRU
Universitatea Danubius Galati - specializarea Drept -
Anul II
Eseu

I. Aplicarea legii penale în timp este menita să dea soluţii problemelor de interacţiune a
timpului cu faptele infracţionale, adică să determine legea penală aplicabilă: când infracţiunea s-
a săvârşit şi se judecă sub imperiul aceleiaşi legi; când fapta, la data când s-a săvârşit nu era
infracţiune, dar o lege ulterioară o consideră infracţiune; când fapta, la data săvârşirii era
infracţiune, dar până la judecarea ei ori executarea pedepsei pronunţate pentru acea infracţiune
intervine o lege care scoate în afara ilicitului penal fapta comisă; când fapta săvârşită sub o lege
este considerată infracţiune, dar până la judecarea ei definitivă intervin una sau mai multe legi,
care prevăd fapta ca infracţiune; când după aplicarea definitivă a pedepsei pentru o infracţiune,
intervine o lege nouă care prevede o pedeapsă mai mică decât cea aplicată sub legea veche ori cu
limite mai reduse decât legea veche; când infracţiunea se săvârşeşte sub imperiul unei legi penale
temporare şi nu este judecată până la ieşirea din vigoare a acesteia.

Ieşirea din vigoare are loc prin abrogare

Abrogarea, după întinderea ei poate fi totală – când întreaga lege este scoasă din vigoare
şi parţială, când doar o parte din lege este scoasă din vigoare. Abrogarea, după caracterul ei poate
fi : expresă şi tacită. O abrogare este expresă când se prevede în legea de abrogare, ce anume se
scoate din vigoare: legea nr.…., art...alin…, iar aceasta trebuie să fie regula în dreptul penal.
Abrogarea este tacită sau implicită când aceasta se desprinde din economia legii, ori a normelor
ce privesc aceleaşi relaţii sociale de apărare, prevăzând aceleaşi fapte ca infracţiuni, cu aspecte
deosebite de legea anterioară, în ce priveşte condiţiile de aplicare a unei instituţii penale ori a
unui nou regim de sancţionare pentru minori. Intre intrarea în vigoare şi ieşirea din vigoare, legea
penală este activă, se aplică faptelor săvârşite în acest interval de timp. Aplicarea legii penale
active nu ridică probleme dacă infracţiunea s-a săvârşit şi se judecă în timp ce este în vigoare
aceeaşi lege penală.

Aplicarea legii penale în spaţiu constă în activitatea de traducere în viaţă a


prescripţiilor sancţionatoare ale legii penale în raport cu locul comiterii diferitelor infracţiuni (în
ţară sau în străinătate), de către cetăţeni români sau străini ori de persoane fără cetăţenie; aceasta
ridică probleme când raportul de drept se prelungeşte pe teritoriul aparţinând unor state diferite,
ori interesează asemenea state, pentru că numai în asemenea cazuri legea penală română vine în
concurs cu aplicarea unei alte legi străine. Principiile de aplicare a legii penale în raport cu
spaţiul trebuie să ofere soluţii la problemele ce se ivesc în interacţiunea spaţiului cu faptele şi
persoanele care săvârşesc infracţiuni, adică să dea răspuns problemelor de aplicare a legii penale
atunci când: fapta s-a săvârşit în întregime în afara teritoriului României şi făptuitorul se află în
ţară; când fapta s-a săvârşit în parte în ţară, în parte în străinătate; când fapta s-a săvârşit în
întregime în străinătate, dar făptuitorul este cetăţean român sau persoană juridică română; când
infracţiunea s-a săvârşit în străinătate de către un cetăţean străin ori apatrid care nu domiciliază
în România, dar împotriva statului român ori cetăţenilor români; când fapta s-a săvârşit în
străinătate de străini, dar după săvârşirea faptei aceştia s-au refugiat pe teritoriul României.

II. Potrivit minispetei prezentate am constatat urmatoarele:


In minispeta noastra, numitul Radu se deplasa cu autoturismul personal, moment in care
numitul Andrei a tranversat pe culoarea rosie a semaforului, fapt ce este prevazut prin
Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația
pe drumurile publice din 04.10.2006, iar conform art. 92 aliniatele (1) si (2) , Semnalul roșu
interzice pietonilor să se angajeze pe partea carosabilă si pietonul surprins în timpul traversării de
semnalul roșu trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau
spațiu interzis circulației vehiculelor, să aștepte pe acesta apariția semnalului verde, pe cand
numitul Andrei fiind distras de conversatia pe care o purta cu telefonul mobil pe care il folosea in
timpul mersului l-a obligat pe inculpatul Radu, sa franeze brusc pentru a-i ceda proprietate.
Totodata inculpatul Radu pe fondul starii de nervozitate a dat geamul jos si i-a adus injurii
numitului Andrei fapt ce este sanctionat contraventional conform art. 2 alin. (1) din Lg.
61/1991R cu amenda contraventionala in valoare de la 200 lei la 1.000 lei, dupa care inculpatul
nu a mai intrat in discutii si si-a continuat deplasarea. In acest moment fara a recurge la alte
gesturi numitul Andrei putea sa il reclame la sediul de politie in vederea sanctionarii acestuia, dar
numitul Andrei s-a urcat in autoturismul sotiei sale si a urmarit autoturismul condus de inculpatul
Radu, pentru a-i cere explicatii acestuia cu privire la fapta comisa. Intre acestia s-a iscat un
conflict verbal fapt pentru care inculpatul Radu, l-a observat pe numitul Andrei avand un
comportament foarte agresiv, iar inculpatul Radu pentru a-l intimida pe acesta, a decis sa scoata
din torpedou un pistol cu aer comprimat, arma neletala, calibru 4,5mm,pe care il detinea in mod
legal si l-a indreptat spre numitul Andrei, dar nu l-a folosit, producandu-se in acest sens fapta de
“amenintarea” fapta prev. si ped. de art. 206, alin. 1 din Codul Penal. Martorii au observat ca
inculpatul se afla in interiorul atutoturismului cu geamurile ridicate, portierele inchise si masina
asigurata si nu a dat vreun semn de a recurge la anumite fapte.
În favoarea sa, inculpatul Radu a susținut că a acționat în legitimă apărare.
Fapt ce este confirmat iar instanta decide ca va reține excesul neimputabil de legitimă
apărare, având în vedere faptul că inculpatul Radu a depășit din cauza temerii limitele unei
apărări proporționale cu gravitatea atacului direct.
Legitima apărare este reglementată în art. 19 C. pen. Prin dispozițiile art. 19 alin. (1),
legiuitorul, în mod explicit, stabilește natura juridică a legitimei apărări. Potrivit acestui text, este
justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare. Prin urmare, în concepția
Codului penal în vigoare, legitima apărare nu mai este o cauză care înlătură caracterul penal al
faptei, ca în Codul penal anterior, ci o cauză justificativă.
Conform contextului de lege art. 19 din Codul Penal “legitima aparare” art. (2) “Este în
legitimă apărare, persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct,
imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, aaltuia, drepturile acestora sau un interes
general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului.”

S-ar putea să vă placă și