Sunteți pe pagina 1din 1

(Unitatea)

Depus decontul (numarul si data)

Ordin de deplasare (delegatie) nr.

Ziua si ora plecarii


20.01.2015 Ziua si ora plecarii
Ziua si ora sosirii
22.01.20155
Ziua si ora sosirii
Data depunerii decontului
Data depunerii decontului

1
Penalizari calculate

Domnul
avand functia de
este delegat pentru

POPESCU MIHAI
Contabil Sef
participarea la cursuri de perfectionare

Penalizari calculate
Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
Felul actului si emitentul
Nr si data actului

Suma

Bilet de tren TIMISOARA - BUCURESTI (se anexeaza)


(CFR)

130 lei

Bilet de tren BUCURESTI - TIMISOARA (se anexeaza)


(CFR)

130

la BUCURESTI
Durata deplasarii de la
Se legitimeaza cu

22.01.2015
20.01.2015
la
CI seria TM numarul 298567
Stampila unitatii si semnatura

Data

Sosit*
20.01.2015 00:30
Plecat*
21.01.2015 23:00
Cu (fara) cazare

19.03.2015

Sosit*
Plecat*
Cu (fara) cazare

TOTAL CHELTUIELI:

Stampila unitatii

Stampila unitatii

si semnatura

si semnatura

Sosit*
Plecat*
Cu (fara) cazare

Sosit*
Plecat*
Cu (fara) cazare
Stampila unitatii

Stampila unitatii

si semnatura

si semnatura

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta


nr.________din________
Se aproba,
conducatorul Control financiar preventiv
unitatii
Semnat

260 lei
Diferenta de primit lei -

Verificat
decont

Sef
compartiment

Titular
SEMNATURA

S-ar putea să vă placă și