Sunteți pe pagina 1din 4

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.

AT L OSI UI CU C NT T T V

BEST ROMANIAN CONSULTING S.R.L.


CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1 Constituirea societatii Societatea este constituita dintr-un singur asociat, in persoana domnului Popescu George, cetatean roman, nascut la data de 30.12.1975 in Bucuresti, sectorul 2, si domiciliat in Bucuresti, Str. Pompiliu Popescu Nr. 8, Bl. X5, Sc. 2, Et. 4, Ap. 10, sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 409898, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de 25.08.2005, CNP 1751230445566. Art.2 Denumirea,Forma juridica a societatii Asociatul unic convine s nfiineze o societate cu rspundere limitat, persoan juridic romn denumit S.C. BEST ROMANIAN CONSULTING S.R.L. Numele societii a fost rezervat conform dovezii de rezervare nr. 284103 din data de 21.06.2006, eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti. n orice act, scrisoare sau publicaie care provine de la SOCIETATE, trebuie s se menioneze: denumirea, forma juridic, sediul social, numrul de nmatriculare la Registrul comerului, codul unic de nregistrare i capitalul social. . Art. 3 Forma juridica a societatii Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile prezentului statut si legilor romane in materie in vigoare Art.4 Sediul societatii Sediul societatii este in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Izvorul Rece, Nr. 6, Bl. B10, Sc. B, Et. 6, Ap 12, Sector 4. Sediul societatii poate fi schimbat si in alta localitate din Romania. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, magazine, puncte de desfasurare a activitatii, situate si in alte localitati din tara si strainatate, cu respectarea prevederilor legale in materie in vigoare. Art.5 Durata societatii Durata societatii este nelimitata incepand cu data inregistrarii societatii in Registrul Comertului. CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII Art.6 Obiectul de activitate al societatii este urmatorul: DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ESTE:

AL SOCIETII COMERCIALE

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.


741 Activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta pentru afaceri si managment ACTIVITATEA PRINCIPALA ESTE: 7412 Activitati de consultanta pentru afaceri si managment Obiectul de activitate a societatii va include , de asemenea , urmatoarele activitatI: - 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara. - 7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii - 7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - 7031 Agentii Imobiliare - 7412 Activitati de contabilitate, revizie contabia, consultanta in domeniul fiscal (contabilitate primara); - 7415 Activitati de management ale holdingurilor - 7485 Activitati de secretariat si traducere - 7450 Selectia si plasarea fortei de munca CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE Art.7 Capitalul social subscris este de 200 lei, integral numerar. Intregul capital social va fi reprezentat de 20 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare, detinute de asociatul unic. Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii. Art.8 Majorarea sau reducerea capitalului social Majorarea sau reducerea capitalului social poate fi facuta pe baza hotararii asociatului unic, cu respectarea legii. Majorarea capitalului social se va face prin cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual si succesiv, noi aporturi ale asociatului unic, din rezerve etc. In cazul majorarii capitalului social in cazul cooptarii de noi asociati, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati. Reducerea capitalului social se hotaraste de catre asociatul unic pana la limita minima admisa de lege. Art.9 Cesiunea partilor sociale Partile sociale pot fi transmise si catre terte persoane straine de societate, pe baza hotararii asociatilului unic, cu respectarea legii. In cazul dobandirii partilor sociale prin succesiune, societatea va putea functiona cu mostenitorii care consimt sau se va proceda la plata partilor sociale detinute de autor catre acestia conform ultimului bilant aprobat. CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Art.10 Conducerea si administrarea societatii vor fi asigurate de catre dl.

Popescu George, cetatean roman, nascut la data de 30.12.1975 in Bucuresti,

sectorul 2, si domiciliat in Bucuresti, Str. Pompiliu Popescu Nr. 8, Bl. X5, Sc. 2, Et. 4, Ap. 10, sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 409898, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de 25.08.2005, CNP 1751230445566, care, in aceasta calitate, va

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.


avea urmatoarele drepturi si obligatii: - intocmeste Regulamentul de ordine interioara al societatii; - intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi; - angajeaza pe baza de contract de munca sau conventie civila personalul societatii si descarca societatea de toate obligatiunile financiare ce-i revin potrivit legii; - decide cu privire la orice operatiune comerciala ce priveste buna functionare a societatii; - decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii. CAPITOLUL V - ACTIVITATEA SOCIETATII Art.11 Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constiturii societatii. Art.12 Bilantul si contul de profit si pierderi se va stabili in conditiile prevazute de lege. Beneficiul societatii impozabil, se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Din beneficiul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% din profitul brut, pentru fondul de rezerva al societatii pana la atingerea a minimum a cincea parte din capitalul societatii. CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII Art.13 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: a) hotararea asociatului unic ; b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii, c) reducerea capitalului social sub minimul legal fara ca asociatul unic sa-l completeze. d) falimentul. Art.14 Lichidarea societatii In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre asociati. Lichidatorii vor intra in functiune dupa indeplinirea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru functionarea lor. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor in conformitate cu dispozitiile legale pana la eliberarea lor odata cu aprobarea de catre asociati a bilantului de lichidare Art.15 Litigii Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice pot fi solutionate si prin arbitraj. Litigiile de munca vor fi solutionate in conformitate cu dispozitiile contractului de munca si a legislatiei in vigoare. Art.16 Dispozitii finale.

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.


Prevederile prezentului statut se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legale in materie in vigoare. ASOCIAT UNIC,

POPESCU GEORGE
ROMNIA Cabinet Individual de Avocatur Pricope Elena Adriana B-dul Unirii, Nr 27, Bl 15, Sc A, Et 4, Ap 10, Sector 4, Bucureti INCHEIERE DE CERTIFICARE NR. 777 Anul 2006, luna septembrie , ziua 01 In fata mea, Pricope Elena Adriana, avocat definitiv, la sediul biroului, s-au prezentat partile si dupa citirea inscrisului au solicitat certificarea acestuia si au semnat toate exemplarele lui . Prezentul inscris a fost redactat in 4 exemplare, din care 3 s-a nmnat prilor. n temeiul art. 3 din Legea nr. 51/1995, CERTIFIC prezentul nscris (coninut, identitatea parii i data) Avocat Pricope Elena Adriana

Act Constitutiv al S.C. Best Romanian Consulting S.R.L.

S-ar putea să vă placă și