Sunteți pe pagina 1din 2

EXCLUDEREA ASOCIATULUI

Dreptul de autoexcludere hot plen nr.1 din 04.10.2010 cererea privind iesirea benvola din
SRL nu poate fi obiect de actiune in jud, asociatii isi pot pierde calitatea de asociat la dorinta
proprie, instrainindu-ai partea soc.
Excluderea asociatului pentru nevrsarea aportului
Art. 47 alin. 1 din legea 135 din 2007, adunarea generala a asociatilor, admin, unul sau mai multi
asociati pot cere excluderea din societate a asociatului care nu a varsat aportul subscris.
Art. 154 CC a asociatului care a fost pus in intirziere si nua avarsat integral aportul subscris in
perioada suplimentra.
Obligatia de varsare a aportului
Asociattul este obligat sa verse aportul la capotalul social in marimea modul si termeele stabilite
in actul de constituire
Nu mai tiryiu de termenele indicate in lege
Capitatul social se varsa integral sau in cel mult 6 luni de la data inregistrarii soc comerc.
Consecintele incalcarii termenului de varsare a aportului
Asociatul care nu a varsat aportul poate fi :
Obligat la executarea obl in natura varsarea aportului prin transmiterea in natura
Liberat de varsarea aportului
Exclus din soc
Dreptul de optiune apartine soc sau pers care se adreseaza cu cerere fata de asociat
Dr de a cere executarea in natura
Daca admin nu cere asoc sa verse neintirziat aportul sis a acopere prej, fiecare asociat este in
drept in liitele termenului de prescriptive sa ceara in numele soc varsarea aportului soc si repar
prej. Asociatul poate fi urmarit in inst de jud in limita aportului nevarsat.
Termen de prescriptive 3 ani de la inregistr soc
Creanta soc privind transmiterea aportului nu poate fi stinsa prin compensatie. Fata de ob
aportului in natura nu poate fi opus dr de retentive intemeiat pe o creanta care se refera la acel
obiect.
In cazul in care asociatul intirzie sa verse aportul, sau nu varsa de loc, va fi tinut la plata daunelor
de interese.
Repararea prej nu elibereaza de obl de a varsa aportul soc.
Daca ob aportului a fost un bun, se poate cere echivlentul acestuia in bani fara a se diminua
partea soc a celui care a intirziat. Exceptia de la execut obl de aport in natura datorita unor
circumstante obiective, soc pierde interesul per executare.
Dr de a libera asociatul de la plata aportului
Asoiatii nu pot fi eliberati de la plata aportului
In cazul reducerii capitalului soc , pot fi eliberati in cuantum ce nu depaseste suma cu care a fost
redus capitalul soc.
Liberarea de obl de aport nu este valabila daca se aduce atingere dre tertelor pers.
Excluderea etape
Punerea in intirziere, acordarea termen 1 luna
Depunerea cererii de chemare in jud
Adopt hot jud de excludere
Execut hot, operarea modif in Registru de Stat
Detereminarea prej cauyat
plata valotii oartii soc catre asociat exclus

punerea in intirziere
se poate cere excluderea dupa punerea in intirziere, daca a portul nu a fost depus in perioada
suplimentara
inaintarea cererii de chemare in jud
admin in execut hot adun gen a asoc
admin in exercit propriilor atributii crm act de constit
unul dintre asociati care sia execut obl ajunsa la scadenta
m.m asociati care sia execut obl ajunsa la scadenta
desi este interzis de lege, s-ar putea solicita siurarea sctiunii prin interzicerea instrainarii partii
soc.
Adopt hot jud de excludere
Asoc nu a varsat aportul in termenul stabilit
Acordat termen supl se cel putin 1 luna
A fost informat de eventual excludere
Nu a fost execut obl in termen suplimetnar
Asociatul nu poate fi exclus pentru ca u a varsat aportul la majorarea capitalului soc
Asociatul nu este obl sa verse aportul daca a procurat partea soc de la fostul asociat
Excluderea asoc care este si admin
In cazul incare comite fraude in detrimental soc, foloseste bunurile soc in scop personal.
Piritul
Sa fie asociat in momentul depunerii cererii
Nu poate fi saca la momentul depunerii cererii nu mai are aceasta calitate
Sa fie admin la momentul depunerii cererii sau sa fi fost cind a savirsit acte prej
Excluderea per aceste temei nu poate fi aplicata fata de asociatul care nu este admin
Actiuniel admin care prejudice
Frauda
Foloseste part in scop personal sau terti
Foloseste semnatura de admin in scop pers sau terti
Frauda
Actiune de inselaciune sau actul de rea credinta savirsit de o pers petnru a realize un profit
material din contul altuia.
Actiune, omisiune intentionata savirsita de asociatul admin indiferent daca acesta are sau nu
atributii de reprezentare si indiferent daca prej se produce in sfera gestiunii interne sau in rel cu
tertii. Poate fi atit actiune cit si inactiune.
Practica jud
Incheiere contr cu conflicte de interese se vins bunuri la preturi mai mici sau cumpara la prt
exagerat
Transmiterea imputernicirilor unei terte personae fara acordul asociatilor care incheie contr de
comodat al bunurilor soc, gratuity.
Insusirea sume de bani din part soc per cheltuieli personale
Infiintarea unei soc concurente fara instiintarea asociatilor.