Sunteți pe pagina 1din 17

MODELE DE ACTE

Cererea privind admiterea la examenul de stagiu profesional.................pag. 2


Declaraia pe cuvnt propriu c nu desfoar activiti incompatibile cu
profesia de avocat.....................................................................................pag. 3
Avizul avocatului care accept s fie ndrumtor... pag. 4
Cererea privind admiterea n profesia de avocat (judectori sau procurori cu
cel
puin
10
ani
vechime
n
munc).......................................................................................................pag.5
Cererea privind admiterea n profesia de avocat (persoanele care dein titlul
de
doctor
n
drept)........................................................................................................ pag.6
Cererea privind admiterea la examenul de calificare............................... pag.7
Declaraia sub jurmntul la care se anexeaz chestionarul de evaluare a
bunei reputaii........................................................................................... pag.8
Declaraia despre faptul c n perioada stagiului candidatul nu a desfurat
activiti incompatibile cu profesia de avocat........................................ pag.12
Cererea privind nregistrarea contractului de efectuare a stagiului profesional
n avocatur (n urma susinerii examenului de admitere la
stagiu)..................................................................................................... pag.13
Contractul privind efectuarea stagiului profesional n avocatur...pag.14

Comisiei de liceniere a profesiei de avocat


de la _______________________________
domiciliat:___________________________
____________________________________
tel:_________________________________
CERERE
n conformitate cu art. 18 i 21 alin. (1) din Legea cu privire la avocatur
nr.1260-XV din 19.07.2002 cu modificrile introduse prin Legea nr.215-XVI din
13.07.2006, n vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din 28.05.2010, n vigoare
03.08.2010 i art. 21 alin. (1) i (2) din Statutul profesiei de avocat solicit admiterea la
examenul de stagiu profesional.
Anexez la cerere urmtoarele acte:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia diplomei de liceniat n drept i anexa la diplom ;
3. copia carnetului de munc, n cazul n care solicitantul l deine;
4. certificatele medicale: narcologic (mun. Chiinu, str. Petru Rare, 32) i
psihiatric ( mun. Chiinu, str. Costiujeni, 3A);
5. cazierul judiciar;
6. declaraia pe cuvnt propriu c nu voi desfur activiti incompatibile cu
profesia de avocat (vezi modele de acte pag. 3);
7. avizul avocatului care accept s fie ndrumtor (obligatoriu aplicarea
tampilei cabinetului avocatului sau biroului asociat);
8. bonul de plat.
data _________

semntura___________

NOT INFORMATIV: n conformitate cu art. 37, lit. f) al Legii cu privire la avocatur, Consiliul
Uniunii Avocailor din Republica Moldova prin Hotrrea din 01.07.2011 a stabilit cuantumul taxei
pentru examenul de admitere la stagiu n mrime de 500 lei, care se achit:

500 lei
Uniunii Avocailor din RM, C/F 39753014
prin intermediul BC Victoriabank
conform contractului nr. 087-VB-15 din
05.08.15 cu privire la recepionarea
plilor.
Destinaia plii:
4. Taxele pentru examenele de admitere la stagiu

Ctre Comisia de Liceniere


din cadrul Uniunii Avocailor
din Republica Moldova
de la_____________________
domiciliat()_______________
_________________________

DECLARAIE
Prin prezenta, declar pe propria rspundere c nu voi desfura nici o
activitate incompatibil cu profesia de avocat n perioada efecturii stagiului
profesional n avocatur, n conformitate cu art. 11 din Legea cu privire la
avocatur nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu modificrile introduse prin Legea
nr.215-XVI din 13.07.2006, n vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din
28.05.2010, n vigoare 03.08.2010.

data

Semntura declarantului

Uniunea Avocailor din RM


Comisia de liceniere a profesiei de avocat

AVIZ
Subsemnatul/ta,
avocatul__________________________________________,
deintor/deintoarea licenei pentru exercitarea profesiei de avocat nr._____ din
_____________
BAA/CA

_____________________________,
adresa
_____________________________________________, (biroul are urmtoarea suprafa
(metri
ptrai)
_____________________)
tel.
GSM______________,
tel.
fix_________________, prin prezentul, exprim acordul s-i fiu ndrumtor i s-i acord
tot sprijinul profesional necesar dlui/nei ______________________ pe toat perioada
efecturii stagiului profesional n avocatur.

Avocatul ___________________________________
Data ___________________________________

Comisiei de liceniere a profesiei de avocat


de la _______________________________
domiciliat:___________________________
____________________________________
tel:_________________________________
CERERE
n conformitate cu art. 10 alin.(2) i art.21 alin.(1) lit b) f), alin (3) lit. a),b) din
Legea cu privire la avocatur nr.1260-XV din 19.07.2002 cu modificrile introduse
prin Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, n vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din
28.05.2010, n vigoare 03.08.2010 solicit admiterea n profesia de avocat.
Anexez la cerere urmtoarele acte:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia diplomei de liceniat n drept i anexa la diplom ;
3. copia carnetului de munc, n cazul n care solicitantul l deine;
4. certificatele medicale: narcologic (mun. Chiinu, str. Petru Rare, 32) i
psihiatric ( mun. Chiinu, str. Costiujeni, 3A);
5. cazierul judiciar;
6. declaraia sub jurmnt, la care se anexeaz chestionarul de evaluare a bunei
reputaii;
7. scrisoarea de motivaie;
8. copia decretului (pentru judectori)
9. bonul de plat.
data _________
semntura___________
NOT INFORMATIV: n conformitate cu art. 42, lit. f) din Statutul profesiei de avocat,
Consiliul Uniunii Avocailor din Republica Moldova prin Hotrrea din 01.07.2011 a stabilit
cuantumul taxei pentru examinarea cererilor depuse de persoanele specificate la art. 10, alin.
(2) Legea cu privire la avocatur n mrime de
- 5 000 lei, care se achit:

5000 lei
Uniunii Avocailor din RM, C/F 39753014
prin intermediul BC Victoriabank
conform contractului nr. 087-VB-15 din
05.08.15 cu privire la recepionarea
plilor.
Destinaia plii:
6. Taxele pentru examinarea dosarelor conform 10 LA

Comisiei de liceniere a profesiei de avocat


de la _______________________________
domiciliat:___________________________
____________________________________
tel:_________________________________
CERERE
n conformitate cu art. 10 alin.(2) i art.21 alin.(1) lit b) f), alin (3) din Legea
cu privire la avocatur nr.1260-XV din 19.07.2002 cu modificrile introduse prin
Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, n vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din
28.05.2010, n vigoare 03.08.2010 solicit admiterea n profesia de avocat.
Anexez la cerere urmtoarele acte:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia diplomei de liceniat n drept i anexa la diplom ;
3. copia diplomei de doctor n drept;
4. copia carnetului de munc, n cazul n care solicitantul l deine;
5. certificatele medicale: narcologic (mun. Chiinu, str. Petru Rare, 32) i
psihiatric ( mun. Chiinu, str. Costiujeni, 3A);
6. cazierul judiciar;
7. declaraia sub jurmnt, la care se anexeaz chestionarul de evaluare a bunei
reputaii;
8. scrisoarea de motivaie;
9. bonul de plat.
data _________
semntura___________
NOT INFORMATIV: n conformitate cu art. 42, lit. f) din Statutul profesiei de avocat,
Consiliul Uniunii Avocailor din Republica Moldova prin Hotrrea din 01.07.2011 a stabilit
cuantumul taxei pentru examinarea cererilor depuse de persoanele specificate la art. 10, alin.
(2) Legea cu privire la avocatur n mrime de
- 5 000 lei, care se achit:

5000 lei
Uniunii Avocailor din RM, C/F 39753014
prin intermediul BC Victoriabank
conform contractului nr. 087-VB-15 din
05.08.15 cu privire la recepionarea
plilor.
Destinaia plii:
6. Taxele pentru examinarea dosarelor conform art. 10 LA

Comisiei de liceniere a profesiei de avocat


de la _______________________________
domiciliat:___________________________
____________________________________
tel:_________________________________
CERERE
n conformitate cu art.21 alin.(2) din Legea cu privire la avocatur nr.1260-XV din
19.07.2002 cu modificrile introduse prin Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, n
vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din 28.05.2010, n vigoare 03.08.2010 solicit
admiterea la examenul de calificare.
Anexez la cerere urmtoarele acte:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia diplomei de liceniat n drept i anexa la diplom;
3. copia contractului de efectuare a stagiului profesional;
4. copia carnetului de munc;
5. raportul de activitate ntocmit de ctre avocatul stagiar
6. referina eliberat de avocatul ndrumtor;
7. declaraia despre faptul c n perioada stagiului profesional nu a desfurat
activiti incompatibile cu profesia de avocat;
8. declaraia sub jurmnt, la care se anexeaz chestionarul de evaluare a bunei
reputaii;
9. legitimaia de avocat stagiar;
10. bonul de plat.
data _________
semntura___________
NOT INFORMATIV: n conformitate cu art. 37, lit. f) al Legii cu privire la avocatur,
Consiliul Uniunii Avocailor din Republica Moldova prin Hotrrea din 01.07.2011 a stabilit
cuantumul taxei pentru admiterea la examenul de calificare n profesia de avocat n mrime de

1 000 lei, care se achit:

1000 lei
Uniunii Avocailor din RM, C/F 39753014
prin intermediul BC Victoriabank
conform contractului nr. 087-VB-15 din
05.08.15 cu privire la recepionarea
plilor.
Destinaia plii:
5. Taxele pentru examenele de calificare n profesia de avocat

Aprobat prin hotrrea Comisiei


pentru etic i disciplin din 13.09.2010
conform art. 44 alin (2), lit e)
al Legii cu privire la avocatur

DECLARAIA SUB JURMNT


Subsemnatul,
__________________________________________________________________,
(numele, prenumele, patronimicul)

declar ca informatiile pe care le-am furnizat sint autentice.


________________________
(data)
________________________
(semnatura)
1. Anex: Chestionarul de evaluare a bunei reputaii.

Aprobat prin hotrrea Comisiei


pentru etic i disciplin din 13.09.2010
conform art. 44 alin (2), lit e)

al Legii cu privire la avocatur

CHESTIONAR

DE

EVALUARE

BUNEI

REPUTAII

Date generale
1. Numele, prenumele, patronimicul; IDNP.
_________________________________________________________________
2. Daca v-ati schimbat numele, prenumele sau patronimicul, indicati cind, unde si din ce
cauza.
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
3. Anul, luna, ziua si locul nasterii (satul, comuna, orasul, municipiul, raionul, tara).
__________________________________________________________________
4. Buletinul de identitate (numarul si data eliberarii).
__________________________________________________________________

Cetatenia
5.
Actuala
cetatenie:__________________________________________________
6.
In
caz
de
cetatenie
multipla:
data dobindirii cetateniei unui alt stat:____________________________________
pasaportul statului respectiv (numarul si data eliberarii):_____________________

Starea civila si relatiile familiale


7.

Starea

civila

(casatorit,

necasatorit,

divortat,

vaduv):______________________

Domiciliul
8.

Domiciliul

(adresa,

numarul

de

telefon):________________________________

Studiile
9. Enumerati institutiile de invatamint pe care le-ati absolvit, inclusiv in strainatate, incepind
cu liceul (denumirea institutiei, durata studiilor, anul absolvirii, numarul si data emiterii
certificatului de studii, specialitatea).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________
10. Enumerati gradele si titlurile stiintifice (unde, cind, in ce domenii le-ati obtinut).
__________________________________________________________________
11. Enumerati limbile moderne pe care le cunoasteti si la ce nivel (cititi si traduceti cu
dictionarul, cititi si va puteti exprima, vorbiti fluent).
__________________________________________________________________

Ocupatia
9

12. Indicati ocupatia, functia, denumirea si adresa organizatiei (intreprinderii, institutiei) in


care ai activat.
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
13.
Ocupatiile
si
functiile
anterioare.
In cazul in care ati fost concediat la initiativa administratiei, indicati temeiul.
In caz de somaj, indicati perioada neangajarii, agentia pentru ocuparea fortei de munca la care
sinteti luat in evidenta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Antecedente penale i reputaia


14. Dvs ai fost condamnat anterior pentru infraciuni grave, deosebit de grave,
excepional de grave svrite cu intenie, chiar dac au fost stinse antecedentele penale?
DA
NU
15. Dvs avei antecedente penale pentru comiterea altor infraciuni care
nu au fost stinse?
DA
NU
16. Dvs anterior ai fost exclus din rndurile Uniunii Avocailor sau vi s-a retras licena
pentru acordarea asistenei juridice din motive compromitoare?
DA
NU
17. Dvs anterior ai fost concediat din cadrul organelor de drept din motive
compromitoare sau eliberat din aceleai motive din funcia de judector, procuror,
notar, consultant juridic sau funcionar public?
DA
NU
18. Dvs considerai comportamentul i activitatea Dvs este compatibil cu normele
Codului deontologic al avocatului?
DA
10

NU
19. Exist hotrre judectoreasc prin care s-a stabilit un abuz
drepturile i libertile fundamentale ale omului?
DA
NU

prin care Dvs ai nclcat

_____________________
(data)
_____________________
(semnatura)

Ctre Comisia de Liceniere


din cadrul Uniunii Avocailor
din Republica Moldova
11

de la_____________________
domiciliat()_______________
_________________________

DECLARAIE
Prin prezenta, declar pe propria rspundere c n perioada efecturii stagiului
profesional nu am desfurat nici o activitate incompatibil cu profesia de avocat
n conformitate cu art. 11 din Legea cu privire la avocatur nr. 1260-XV din
19.07.2002 cu modificrile introduse prin Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, n
vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din 28.05.2010, n vigoare 03.08.2010.

Semntura declarantului
Data

Consiliul Uniunii Avocailor din RM


de la _______________________________
domiciliat:___________________________
12

____________________________________
tel:_________________________________

CERERE
n conformitate cu art.19 alin.(3) din Legea cu privire la avocatur nr.1260-XV din
19.07.2002 cu modificrile introduse prin Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, n
vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102 din 28.05.2010, n vigoare 03.08.2010 solicit
nregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional n avocatur.
Anexez la cerere urmtoarele acte:
1. copia carnetului de munc;
2. copia buletinului de identitate;
3. declaraia (vezi pag. 17);
2. contractul privind efectuarea stagiului profesional n avocatur (3 exemplare);
3. o poz 3*4;
4. bonul de plat

data _________

semntura___________

NOT INFORMATIV: n conformitate cu art. 37, lit. f) al Legii cu privire la avocatur, Consiliul
Uniunii Avocailor din Republica Moldova prin Hotrrea din 01.07.2011 a stabilit cuantumul taxei
pentru efectuarea stagiului profesional n avocatur n mrime de 2 000 lei, care se achit

2000 lei
Uniunii Avocailor din RM, C/F 39753014
prin intermediul BC Victoriabank
conform contractului nr. 087-VB-15 din
05.08.15 cu privire la recepionarea
plilor.
Destinaia plii:
3. Taxele pentru efectuarea stagiului profesional

13

nregistrat __________________
Consiliul Uniunii Avocailor
din Republica Moldova
nr. _______ din ______________ 2016
CONTRACT
PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI PROFESIONAL N AVOCATUR
____ ______________ 2016
I. PRILE CONTRACTULUI
Subsemnaii:
1.1. Avocatul _________________________din Biroul asociat de avocai / Cabinetul
avocatului____________________________
cu
sediul
____________________________________________________, n calitate de avocat ndrumtor al
stagiului, numit n continuare Avocat i dl/dna ______________________________, posesor al
buletinului de identitate seria, _______________ eliberat de oficiul nr. ____ la data de __________,
n calitate de stagiar, numit n continuare Avocat stagiar, am ncheiat prezentul contract de
efectuare a stagiului profesional n avocatur, n continuare Contract, n urmtoarele condiii
asupra crora am convenit.
II. TERMENUL CONTRACTULUI
2.1. Prezentul Contract este ncheiat pe un termen de 18 (optsprezece) luni, care ncepe din data
nregistrrii Contractului de ctre Consiliul Uniunii Avocailor din Republica Moldova.
2.2. Rezilierea contractului se poate efectua din iniiativa uneia sau ambelor pri, ori din iniiativa
Consiliului Uniunii Avocailor din Republica Moldova n cazurile prevzute de Lege i n baza
Hotrrii Comisiei pentru etic i disciplin a Uniunii Avocailor.
2.3. Contractul de stagiu profesional poate fi reziliat la fel n cazul n care avocatul stagiar a comis
nclcri grave, i anume:
a) nendeplinirea obligaiunilor de avocat stagiar;
b) nendeplinirea planului individual de stagiu;
c) nendeplinirea indicaiilor avocatului ndrumtor;
d) divulgarea secretului profesional;
e) nclcarea cerinelor Legii cu privire la avocatur i Statutului profesiei de avocat.
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Obiectul Contractului l reprezint raporturile de stagiu n profesia de avocat, aprute ntre
Avocat i Avocatul stagiar.
3.2. Efectuarea stagiului nu garanteaz obinerea licenei.
3.3. Stagiul se desfoar n conformitate cu programul de activitate a Biroului de avocai /
Cabinetului avocatului.
3.4. Stagiul se efectueaz cu titlu gratuit sau oneros.
IV. DREPTURILE I OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Avocatul este obligat:
14

a) s ntocmeasc planul individual de stagiu;


b) s coordoneze i s verifice efectuarea stagiului;
c) s creeze condiii necesare i s contribuie la ndeplinirea planului individual al stagiului
profesional;
d) s contribuie la crearea deprinderilor profesionale;
e) s acorde ajutor avocatului stagiar i s-l consulte n cazul participrii n instane;
f) s contribuie la perfecionarea nivelului profesional al Avocatului stagiar prin participarea
acestuia la seminare i cursuri de perfecionare organizate n domeniu de ctre organele de resort.
4.2. n baza rezultatelor stagiului profesional, avocatul ndrumtor elibereaz o referin cu privire la
stagiul efectuat de stagiar.
4.3. Avocatul stagiar este obligat:
a) s efectueze activitatea stagiului profesional sub supravegherea avocatului;
b) S-i perfecioneze cunotinele prin autodidact i prin frecventarea cursurilor de formare
iniial. Durata cursurilor de formare iniial nu poate fi mai mic de 80 de ore;
c) s studieze i s nsueasc:
i.
normele naionale i internaionale ce vizeaz activitatea avocaturii;
ii.
legislaia n vigoare n domeniul penal, civil, administrativ, al muncii, familiei, financiar,
drepturile procedurale i n alte domenii ale dreptului;
iii.
Hotrrile Curii Supreme de Justiie i Hotrrile Curii Europene pentru Aprarea
Drepturilor Omului;
iv. practica judiciar n domeniile de drept;
d) s acorde asisten juridic clientului n baza contractului de asisten juridic, ncheiat n modul
stabilit i validat de avocatul ndrumtor;
e) s pstreze secretul profesional;
f) s respecte Constituia, actele internaionale la care Republica Moldova este parte, Legea, Codul
deontologic i Statutul profesiei de avocat;
g) s in evidena dosarelor de asisten juridic n cauzele la care a participat;
h) s respecte i s conformeze programul de munc stabilit pentru Biroul de avocai / Cabinetul
avocatului;
i) pe parcursul stagiului s reprezinte numai Biroul de avocai / Cabinetul avocatului n care i
efectueaz stagiul;
j) s achite taxa pentru efectuarea stagiului profesional.
4.4. Avocatul stagiar poate acorda, contra plat, asisten juridic clientului n cadrul judectoriilor,
curilor de apel i autoritilor publice, cu excepia asistenei pe cauzele penale i contravenionale.
4.5. Activitatea Avocatului stagiar se remunereaz sub form de onorariu n conformitate cu regulile
stabilite pentru avocai numai dup primirea legitimaiei de avocat stagiar.
4.6. Avocatul stagiar se bazeaz pe aceleai principii de care se cluzete avocatul.
4.7. Avocatul stagiar poart rspundere disciplinar pentru aciunile prin care a nclcat prevederile
Legii, normele Codului deontologic al avocatului, normele Statutului i prevederile altor acte
normative ce reglementeaz activitatea avocaturii.
4.8. Avocatul stagiar poart rspundere personal pentru calitatea asistenei juridice acordate i
rspunde disciplinar n modul prevzut la capitolul IX al Statutului profesiei de avocat.

15

V. DISPOZIIILE FINALE
5.1. Nerespectarea obligaiilor stipulate n prezentul contract atrage responsabilitatea prilor n
condiiile prevzute de legislaia n vigoare.
5.2. Litigiile aprute n urma executrii contractului se ofer spre soluionarea Consiliului Uniunii
Avocailor din Republica Moldova.
5.3. Prezentul contract s-a ncheiat n trei exemplare, cte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al
treilea s-a predat i s-a nregistrat la Consiliul Uniunii Avocailor din Republica Moldova.
AV O C AT
_______________

AVOCAT STAGIAR
__________________

16

Ctre Consiliul Uniunii


Avocailor
din Republica Moldova
de la_____________________
domiciliat()_______________
_________________________

DECLARAIE
Prin prezenta, declar pe propria rspundere c n perioada efecturii
stagiului profesional nu voi desfura nici o activitate incompatibil cu
profesia de avocat n conformitate cu art. 11 din Legea cu privire la
avocatur nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu modificrile introduse prin
Legea nr.215-XVI din 13.07.2006, n vigoare 11.08.2006 i Legea nr. 102
din 28.05.2010, n vigoare 03.08.2010.

Semntura declarantului
Data

17