Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul I.

Prezumtia proprietatii efect al posesiunii ca stare de fapt


1.1.Descrieti przeumtia proprietatii ca efect al posesiunii ca stare de fapt
Prezumtia operatiunea de a deduce un fapt necunoscut dintr-un fapt cunoscut
Pornind de la realitatea ca, de cele mai multe ori , posesiunea ca stare de fapt este
exercitata de insusi titularul dreptului de proprietate, legiuitorul a instituit o prezumtie relativa de
proprietate in favoarea posesorului. Astfel art. 305(1) prevede ca posesorul este prezumat
proprietar al bunului daca nu este dovedit ca a inceput a poseda pentru un altul. Aceasta
prezumtie nu opereaza in cazul in care dreptul de proprietate tb inscris in registrul public si nici
fata de un fost posesor al carui bun a fost furat, pierdut sau iesit din posesiune in alt mod fara
voia lui, cu exceptia banilor si titlurilor de valoare,
Aceasta prezumtie poate fi rasturnata de orice persoana interesata pt a demonstra faptul
ca altcineva este proprietar.

1.2.Determinati si analizati exceptiile de la acest efect al posesiunii


Absoluta prezumtia nu poate fi invocata daca informatia despre dreptul de proprietate este
inscrisa intr-un Registru public. In prezent, sint pasibile de inregistrare si alte drepturi reale
asupra bunulurilor imobile. Din art.321 alin. (2) rezulta ca dreptul de proprietate in cazul
bunurilor imobile se dobindeste la data inscrierii in Registrul bunurilor imobile, cu exceptiile
prevazute de lege. Prin urmare, in privinta bunurilor imobile prezumtia proprietatii nu opereaza,
deoarece constatarea simplei stari de fapt, de stapinire a unui bun imobil, este insucicienta pentru
instituirea unei astfel de prezumtii, intrucit simpla posesiune a unui imobil far ainscrierea
acestuia in registru public nu are ca efect aparitia dreptului de proprietate.
Relativa, poate fi invocata doar de citeva persoane. In al doilea rind, aceasta regula nu va opera
nici in cazurile cind bunurile au fost furate, pierdute sau au iesit intr-un alt mod din posesiunea
posesorului far avoia lui. In toate aceste cazuri, se considera ca bunul a iesit din poseiune contar
vointei posesorului. Faptul ca bunul a fost furat, pierdut sau ca a iesit in alt mod contrar vointei
proprietarului trebuie dovedit de cel care il revendica. Pina cind nu va fi dovedit acest lucru, va
opera regula conform careia posesorul est eprezumat proprietar al bunului.
1.3.Hotul poate invoca prezumtia proprietatii. Posesorul de bani si titluri de valoare la purtator
poate invoca in toate cazurile regula conform careia posesorul este prezumat proprietar al
bunului, chiar si atunci cind banii si titlurile de valoare la purtator au ft furate, pierdute ori au
iesit din posesiune fara voia posesorului. Acest lucru este evidentiat in finalului alin. (1) al
art. 305 CC. Prezumtia proprietatii opereaza si pentru posesorul anterior. Astfel, art. 305 alin
2 stipuleaza se va considera ca posesorul anterior a ft proprietar al bunului pe parcursul
perioadei in care l-a posedat.