Sunteți pe pagina 1din 7

Sanctiunile contaventionale si ordinea de aplicare a lor 1. Notiunea, trasaturile si scopurile sanctiunilor contraventionale. 2. Sistemul si caracteristica sanctiunilor contraventionale. 3.

Ordinea aplicarii sanctiunii contraventionale. 4. Efectele sanctiunii contraventionale asupra prejudiciilor si altor obligatii. Hot.493 * Codul de executare * Hot. guvernului nr.493 din 14.04.2009 prv. aprobarea regulamentului ... 1. Notiunea, trasaturile si scopurile sanctiunilor contraventionale Sanctiunea contraventionala - un element obligatoriu a normei contraventionale materiale n care sunt stipulate masurile de influentare a statului asupra persoanelor care cu vinovatie au comis o abatere contraventionala, ia fiind un mijloc de garantare, protejare a normei juridice. !onform art.32 sanctiunea contraventionala poate fi devenita ca o masura de constringere statala si un mijloc de corectare si de reeducare ce se aplica conform legii persoanei ce a savirsit o contraventie. Sanctiunea contraventionala este o masura contraventionala si o masura de constringere statala preva"uta de legea contraventionala si aplicata faptuitorului in modul stabilit de lege pentru savirsirea cu vinovatie a contraventiei, av nd drept scop ocrotirea valorilor sociale, formarea unei conduite civice, corecte, prevenirea comiterei unei noi contraventii at t de catre cel sanctionat c t si de alte persoane. #in definitie re"ulta caracterul triplu a sanctiunii contraventionale: 1. $asura de constringere statal% 2. $ijloc de corectare si reeducare 3. $asura de prevenire a abaterilor contraventionala. Trasaturile: 1. O forma de constringere &statala' preva"uta de legea contraventionala. 2. Se aplica numai in ca"ul comiterei cu vinovatie a unei fapte antisociale, stipulate !od. 3. Se aplica numai de organele abilitate prin legea contraventionala. 4. Se aplica in mod e(trajudiciar. )plicarea sanctiunilor contraventionale nu atrage dupa sine consecintele anticidentului penal. *eali"area scopului sanctiunilor contraventionale, include atit preventia speciala, adica preintimpinarea comiterei de noi contraventei de catre cel sanctionat, c t si preventia generala, adica preintimpinarea comiterei de noi contraventii de catre alte persoane predispuse sa incalce legea contraventionala.

Scopul sanctiunilor contraventionale: 1. Ocrotirea valorilor sociale protejate de normele juridice contraventionale. 2. *eeucarea in spiritul respectarii ordinii de drept a persoanelor care au comis cu vinovatie o contraventie preva"uta de legea contraventionala. 3. +revenirea savirsirei de noi fapte antisociale, atit de catre contravinient c t si de alte persoane. 2.Sistemul si caracteristica sanctiunilor contraventionale Sanctiunile contraventionale sunt constituite intr-un sistem si se aplica in dependenta de specificul subiectilor contraventiei &pers.fi",jur', in dependenta de caracterul contraventiei, inclusiv cu posibilitatea imbinarilor sau substituirei reciproce. #e aici re"ulta sanctiuni contraventionale1. a) Aplicabile persoanelor i!ice !onform art.3. sanctiunile contraventionale aplicabile persoanelor i!ice sunt: * avertismentul- cea mai blinda sanctiune contraventiune art.33 /atentionarea contravenientului asupra pericolului faptei savirsite cu recomandarea de a respecta pe viitor dispo"itiile legii/. Sanctiunea sub forma de avertisment se aplica in scris. )ceasta in ca"urile preva"ute in art.33 se aplica de catre agentul constatator fara remiterea cau"ei in instanta de judecata. * amenda - una din cele mai raspindite sanctiuni contraventionale &art.34'. )menda este o sanctiune pecuniara ce se aplica in ca"urile si in limitele preva"ute de codul contraventional in unitati conventionale 0 .1 $#2. )ceasta sanctiune se aplica diferentiat pentru persoane fi"ice de cele juridice. )stfel amenda aplicata persoanelor fi"ice apoate varia intre 3-341 uc, insa in ca"ul persoanelor cu functie de raspundere amenda poate varia de la 31-411 uc. 5n acelasi diapa"on se aplica si amenda pentru persoanele juridice. !onform prevederilor !.!ont - contravenientul are dreptul sa ac6ite jumatate din amenda stabilita daca o plateste in cel mult 7. ore din momentul stabilirei. +entru persoanele fi"ice sunt stabilite anumite masuri restrictive in ca" de neac6itare in termen a sanctiunii sub forma de amenda. #aca persoana fi"ica nu a platit amenda in 31 "ile de la data stabilirei, instanta de judecata poate inlocui amenda dupa cum urmea"aa' nlocueste cu o amenda dubla &nu poate depasi 341 uc'. b' nlocueste amenda cu privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate &8-3. luni'. c' nlocuieste amenda cu munca neremunirata in folosul comunitatii &3ora 0 3uc, nu mai mult de 81 ore'. d' nlocueste amenda cu arest contraventional &3 "i 0 .uc, nu mai mult de 31 "ile'. #e asemenea daca persoana sanctionata nu a platit binevol si integral amenda in decurs de 31 "ile aceasta poate fi inlocuita cu privarea de dreptul de a conduce ve6icol &8-3. luni'. #aca persoana juridica nu a platit amenda in 31 "ile aceasta poate fi inlocuita cu privarea de drept &8-3. luni'.

)menda se inlocueste de instanta de judecata la demersul agentului constatator sau a procurolului. !a"ul in care amenda este stabilita de instanta de judecata inlocuirea este efectuata de instanta de judecata la demersul e(ecutorului judecatoresc. 9 privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate 9 privarea de dreptul de a detine anumite functii 9 aplicarea punctelor de penali"are 9 privarea de dreptul special &de a conduce ve6icol, de a detine arma' 9 munca neremunerata in folosul comunitatii 9 arestul contraventional 9 desi sanctiunea respectiva nu este preva"uta in sistemul sanctiunilor aplicabile persoanelor fi"ice, conform art.41 apare si asa sanctiune complimentara cu fi e(pul"area aplicabila cetatenilor straini si apatri"ilor. +rivarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate, de a detine anumite functii, precum si aplicarea punctelor de penali"are pot fi aplicate si ca sanctiuni complimentare.
Minorii pot fi sanctionati complimentar doar cu privarea de dreptul de a desfasura o anumita

activitate &art.3.&4''. b) Aplicabile persoanelor "uridice Sanctiunile aplicabile persoanelor juridice &e(ceptie aut.pub' - art.3.&4' sunt9 amenda 9 privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate. 2. Sanctiuni contraventionalea' +rincipale b' !omplimentare - scopul este de a completa raspunderea contraventionala. 5n ca"ul unor contraventii cu un grad prejudiciabil mai sporit sau in ca"ul unei pluralitati de contraventii.

+rivarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate si privarea de drtul de a detine anumite functii sunt preva"ute de art.34. +rivarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate consta in inter"icerea temporara a persoanei fi"ice de a desfasura activitatea respectiva, inclusiv privarea de dreptul special. )ceasta sanctiune se aplica in ca"ul in care activitatea a fost savirsita la comiterea contraventiei sau in ca"ul cind insusi contraventia repre"inta o incalcare a regulilor pricvind e(ercitarea activitatii respective, insa la aplicarea sanctiunii date e(ista anumite e(ceptii9 +rivarea dreptul de a conduce ve6icole nu se aplica persoanelor cu disabilitati. cu e(ceptii- - ce au numar fals &cu buna stiinta'. - stare de ebrietate.

- s-a esc6ivat de la e(amenul medical prv. starea de ebrietate. - parasire locului accidentului rutier. 9 +rivarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate si privarea de dreptul de a detine anumite functii se aplica de catre instanta de judecata pe un termin de la 3-3. luni. - +rivarea de a conduce ve6icol 8 luni - 3 ani. +rivarea de dreptul de a desfasura anumita activitate persoanelor juridice &art.39' - consta in inter"icerea temporara a persoanei juridice de a inc6eia anumite tran"actii, de a emite actiuni sau alte titluri de valoare, de a primi avantaje de la stat, sau de a desfasura alte activitati. )plicarea sanctiunii respective poate fi limitata la un anumit teritoriu al unitatii administrativ teritoriale si de asemenea poate fi limitata la o anumita perioada a anului, ca si in ca"ul persoanei fi"ice, privarea persoanei juridice de dreptul dee a desfasura o anumita activitate se stabileste de la 3 luni - 3 an. Sanctiunile respective sunt legate intre ele &art.38' fiind aplicabile in ca"urile preva"ute de normele partii speciale in domeniul circulatiei rutiere, astfel conducatorulnde ve6icol declarat vinovat de savirsirea contraventiei odata cu aplicarea sanctiunii principale &amenda, munca, avertismentul' i se aplica si un anumit numar de puncte de penali"are ca sanctiune complimentara. #aca aplicarea sanctiunilor conditionea"a 34p agentul constatator trimite cau"a in instanta de judecata spre e(aminare si odata cu aplicarea sanctiunii principale si cu aplicarea p. - instanta aplica privarea de dreptul special de a conduce ve6icolul de la 8-3. luni. +unctele de penali"are aplicate se anulea"a la e(pirarea terminului de 8 luni, de la data constatarii contraventiei pentru care au fost aplicate sau de la data privarii prin 6otarire de judecata de dreptul de a conduce ve6icole. $odul de evidenta a punctelor de penali"are si de asigurare a accesului permisului de conducere la informatia despre punctele de penali"are sunt stabilite in 6ot.guv 493. #e asemenea privarea de anumite drepturi se refera si la detinerea armei care se efectua"a pt. contraventiile respective de instanta de judecata pe un termin de 3-3. luni. 2a e(pirarea terminului de privare persoana este repusa in dreptul special. 3. #unca neremunerata in olosul comunitatii $ antrenarea contravenientului in afara timpului de serviciu sau de studii la anumite munci stabilite de )+2. $unca neremunerata in folosul comunitatii se stabileste pe o durata de la 31-81 ore &.-4 ore pe "i'. $unca neremunerata in folosul comunitatii poate fi aplicata doar persoanelor care accepta o asemenea sanctiune, astfel dupa pronuntarea 6otarirei de judecata, resedintele sedintei e(plica esenta sanctiunii si aceasta se consemnea"a in procesul verbal al sedintei.

!ontravenientului i se ia un angajament in scris, prin care acesta se obliga sa se pre"inte in termen de 31 "ile la oficiul de e(ecutare unde isi are domiciliul, insa in ca" de esc6ivare de la aceasta sanctiune ea poate fi inlocuita cu arest contraventional. )ceasta nu poate fi aplicata9 invali"ilor de gradul : si ::. 9 militarilor in termin. 9 organelor $):. 9 femeielor gravide,persoanelor care sunt unicul detinator a copilului de pina la ; ani. 4. Arestul contraventional $ este cea mai severa sanctiune contraventionala reglementata de art.3;. )ceasta este o sanctiune contraventionala ce consta in prevarea de libertate pe un termin stabilit de instanta de judecata. )restul contraventional se aplica de regula pentru fapta ce ameninta, pune in pericol sanatatea persoanei, sau in ca"ul nee(ecutarii intentionate a unei alte sanctiuni contraventionale. )restul contraventional este de 3-34 "ile, insa in ca"ul concursului de contraventii sau comuluilui 6otarirelor de sanctionare instanta poate alica arestul contraventional pe un termin de pina la 31 de "ile.

5n timpul arestului se include durata retinerii contraventionale ca si in ca"ul muncii neremunirate in folosul comunitatii, arestul contraventional nu poate fi aplicat9 invali"ilor de gradul : si ::. 9 militarilor in termin. 9 organelor $):. 9 femeielor gravide,persoanelor care sunt unicul detinator a copilului de pina la ; ani. 9 copiilor pina la 38 ani. 9 pensionarilor. 4. %&pul!area &art.41' - aceasta sanctiune consta in indepartarea silita de pe teritoriul *$ a cetacenilor straini si apatri"ilor care au incalcat regulele de sedere al *$. <rmareste inlaturarea unor stari de pericol si prevenirea savirsirei de catre asemenea persoane a unor fapte mai periculoase. E(pul"area se aplica ca sanctiune complimentara. :nstanta poate dispune lasarea cet.strain si apatridului pe un termin de pina la 8 luni in centrul de plasament temporar al strainilor.

:n ca"ul in care e(pul"area insoteste arestul contraventional, aducerea la indeplenire a e(pul"arii are loc dupa e(ecutarea pedepsei arestului. 3. 'rdinea aplicarii sanctiunii contraventionale Ordinea aplicarii sanctiunii contraventionale presupune criteriul de induviduali"are a sanctiunilor, aplicarea sanctiunii in ca"ul aplicarii pularitatii de contraventii, precum si respectarea terminilor de stabilire si e(ec=tare a sanctiunilor contraventionale. !onform art.43 sanctiunile contraventionale se aplica in functie de caracterul contraventiei, caracteristica persoanei contravenientului, gradul prejudiciabil al contraventiei, circumstabtele atenuante,agravante. >ata de persoana a carei vinovatii este dovedita trebuie de aplicat o sanctiu e stabilita in limitele legii contraventionale. 5n ca"ul in care una si aceeasi persoana savirseste doua sau mai multe contraventii, regula generala este ca sanctionare se aplica pentru fiecare contraventie in parte. 5nsa daca cau"a este e(aminata de instanta de judecata se aplica sanctiunea pentru fiecare contraventia in parte insa definitiv se stabileste sanctiunea prin concurs de contraventii prin absorbtia santiunii mai usiare de sanctiunea mai grava, ori prin aplicarea comulului de sanctiuni preva"ute de articolulnce prevede sanctiunea mai grava. #e asemenea la aplicarea raspunderei contraventionale trebuie sa fie respectate si terminele de stabilire si e(ecutare a sanctiunii contraventionale, astfel raspunderea contraventionala spre deosebire de alte forme de raspundere juridica se caracteri"ea"a prin operativitaea aplucarii si autoritatea trebuie sa tina cont de terminele preva"ute &art..8', altef raspunderea este inlaturata. ?ermenul de prescriptie la stabilirea contraventiei este de 3 luni si 3 an &cap.34'. #e la data comiterei contraventiei sau de la data savirsirei ultimei actiuni,inactiuni in ca"ul contraventiei prelungite. ?erminul general prv. e(ecutarea sanctiunii este de 3 an, e(ceptin punctele de penali"are si munca neremunirata in folosul comunitatii in ca"ul carora terminul este de 8 luni. 9 articol - S.>urdui - probleme si solutii cu privire la delegventa juvenila in materie contraventionala - *evista.N# nr.3. din .133. @4. de copiat la sanctiune O problema aparte in ceea ce priveste raspunderea contraventionala repre"inta efectele sanctiunilor contraventionale, efectele prejudiciilor cau"ate de contraventia respectiva, precum si efectul asupra obligatiei care nu a fost indeplenita si pentru care persoana a fost sanctionata. *egula generala referitor la prejudiciu reesind din prevederile art.44 este- +ersoana care a fost prejudiciata poate sa-si inainte"e pretentiile in prodedura civila. )dica persoana poate revendica prejudiciul prin adresarea cu o cerere de c6emare in judecata contra persoanei care a comis

contraventia in conformitatea cu !odul de +rocedura !ivila. 5nsa e(ista e(ceptie de la aceasta regula- /)utoritatea care e(aminea"a cau"a contraventoinala poate sa despuna repararea prejudiciului cau"at prin contraventie daca nu e(ista divergente referitoare la prejudiciul respectiv/. Evident ca autoritatea care solutionea"a cau"a contraventionala trebiei sa se asigure ca cel pagubit si contravenientul sunt de acord asupra marimei intinderei prejudiciului cau"at si nu e(ista divergente. !onform art.48 apicarea sanctiunilor contraventionale nu absolv% contravenientul de e(ecutarea obligatiei pentru a carei neindeplenire a fost aplicata sanctiunea respectiva, de e(- conform art.47 este preva"uta sanctiunea pentru incalcarea terminelor de plata a salariilor, burselor, pensiilor, indemni"atiilor si altor plati cu caracter permanent stabilite prin legislatie. 5n asemenea ca"uri aplicarea sanctiunilor contraventionale nu scuteste contravenientul de ac6itarea platilor datorate.

S-ar putea să vă placă și