Sunteți pe pagina 1din 3

Trasaturile dr contraventional: 1 apartine dr public 2 pozitia de inegalitate si de subordonare a subiectelor 3 caracterul foarte mobil 4 sanctiunile contraventionale de regula se aplica

pe cale extrajudiciara Locul dr contraventional in sistemul dreptului Legatura dr contraventional cu dr constitutional este determinata de faptul ca constitutia stabileste principiile de baza carora trebuie sa se supuna organele statale pe parcursul procesului contraventional. Legatura cu dr administrativ este cea mai strinsa deoarece ambele reglementeaza relatii ce apar in procesul activitatii executive a statului, precum si ambele au ca scop buna functionare a mecanismului statal. De asemenea sunt legaturi strinse cu dr penal mai ales ca multe fapte se afla la limita intre ilicitul contraventional si cel penal. Cu dr procesual penal de asemenea sunt unele interferente mai ales in ceia ce priveste intocmirea documentelor procesuale, audierea martorilor si altele. 3 Izvoarele dr contraventional Izvoarele materiale ale dr contraventional sint acelea imprejurari sau conditii de fapt care au determinat aparitia normelor contraventionale. Izvoarele formale ale dr contraventional sint actele normative care cuprind norme de drept in domeniul combaterii contraventiilor. Izvoarele formale sunt: 1 tratatele si conventiile internationale cu respectarea a 2 conditii: 1 sa fie ratificate de Rep Moldova 2 sa contina prevederi din domeniul contraventional (vezi art4 din constitutia RM) 2 constitutia RM care determina valoriile fundamentale ce urmeaza sa fie protejate de normele de drept inclusiv cele contraventionale 3 codul contraventional 4 alte legii organice si ordinare 5 hotaririle curtii constitutionale 6 decretele presedintelui daca au caracter normativ 7 hoataririle si ordonantele guvernului dacaau caracter contraventional

8 actele cu caracter normativ ale organelor centrale de specialitate (ministere) 9 actele cu caracter normativ ale autoritatilor locale

4 Dreptul contraventional ca stiinta si disciplina didactica Daca dr contraventional cuprinde o totalitate de norme ce reglementeaza raporturi privind prevenirea si combaterea contraventiilor atunci stiinta dreptului contraventional are ca scop principal studiierea acestor norme. Stiinta dreptului contraventional totdeauna merge cu un pas inainte si poate avea urmatoarele forme: organizarea conferintelor, elaborarea diverselor lucrari in domeniul contraventiilor si altele. Stiinta dr contraventional studiaza contraventionalitatea in toata complexitatea sa si anume care sunt cauzele savirsirii contraventiilor, care sanctiiuni sunt mai eficiente si altele. Cit priveste dr contraventional ca disciplina didactica acestea a aparut recent odata cu aparitia codului contraventional din 2008

Tema: Notiunea raspunderii contraventionale Subiecte: 1 Notiunea si caracteristica raspunderii contraventionale ca forma a raspunderii juridice 2 Princiipiile si scopurile raspunderii contraventionale 3 Notiunea,semnele si componenta juridica a contraventiei 4 Cauzele care inlatura sau influienteaza la aplicarea raspunderii contraventionale 5 Delimitarea raspunderii contraventionale de alte forme de raspundere juridica

1 Prin raspundere juridica intelegem obligatia subiectului de a suporta consecintele negative a nerespectarii unei norme de drept in vederea restabilirii ordiniii de drept. Raspunderea juridica este o reactie a statului prin care acesta incearca sa protejeze valorile sale prevazute de lege. Formele raspunderii juridice sunt : 1disciplinara 2 civila 3 penala 4 administrativa Unii autori considera ca adoptarea codului din 2008 a dus la aparitia unei noi forme de raspundere juridica si anume raspunderea contraventionala.

Raspunderea contraventionala consta in aplicarea de catre organul imputernicit a sanctiunii fata de persoana ce a savirsit o contraventie. Trasaturile raspunderii contraventionale sunt: 1 Singurul temei juridic il constituie contraventia 2 Pentru savirsirea contraventiilor sunt prevazute sanctiunii administrative care se aplica pe cale extrajudiciara 3 Aplicarea sanctiunilor se face prin intermediul unii proceduri speciale si anume procedura contraventionala 4 Intre organu care aplica sanctiunea pe de o parte si contravenient pe de alta parte nu exista relatii de subordonare, aceasta este o deosebire esentiala de dreptul disciplinar 5 Aplicarea sanctiunii contraventionale se reduce doar la suportarea unor consecinte negative strict determinate de codul contraventional si nu atrage dupa sine alte lucrari negative cum ar fi : concedierea de la serviciu , antecedente penale si altele. Este important sa facem o dilimitare intre raspunderea contraventionala si constringerea contraventionala. Constringerea contraventionala este un termen mai larg care cuprinde pe linga sanctiuni si unele masuri de prevenire a contraventiilor cum ar fi de exemplu: controlul documentelor sau controlul bagajelor precum si unele masuri de stopare a contraventiilor (retinerea persoanei) In concluzie : prin raspundere contraventionala intelegem un raport care se stabileste intre stat si contravenient si al carui continut il constituie dreptul statului de a aplica sanctiune contravenientului precum si obligatia acestuia de a suporta sanctiunea.