Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT

privind contribuia proprie a solicitantului


(acest model va fi completat de ctre reprezentantul legal al solicitantului)

Subsemnatul/a ............................................................................., cu
domiciliul permanent n localitatea................................................., str.
...................................................... nr.............., bl. ....., ap. ...,
sectorul/judeul ................................, codul potal ..............................,
posesor/oare al/a actului de identitate ....... seria ...... nr. ................,
codul numeric personal ............................................, cu reedina
temporar n..........................................................., n calitate de
reprezentant legal al
M oblig ca, n cazul n care proiectul. va fi
desemnat ctigtor n cadrul sesiunii de finanare 2016, s fac
dovada contribuiei financiare proprii, n cuantum de 10% din valoarea
finanrii acordate, cel trziu odat cu transmiterea raportului de
activitate i a decontului final de cheltuieli.

Data:

Semntura
( Semntura reprezentantului
legal al solicitantului)

S-ar putea să vă placă și