Sunteți pe pagina 1din 61

Serviciul Achiziii Publice

Documentaia de atribuire
pentru
Servicii de formare pentru personalul AM PO DCA i
structurile suport,
n Bucureti

CUPRINS
SECIUNEA I INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANI
SECIUNEA II CAIET DE SARCINI
SECIUNEA III FORMULARE
SECIUNEA IV MODEL CONTRACT DE SERVICII

SECIUNEA I INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANI


SECTIUNEA I: Autoritatea contractant
Denumire: Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice

Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureti.


Cod potal: 050741
Telefon: 0372 111 478
Fax: 0372111445
Persoana de contact: Cristina CHELU
E-mail: cristina.chelu@mdrap.ro
SECTIUNEA II Obiectul contractului
Denumirea contractului: Servicii de formare pentru
personalul AM PO DCA i structurile suport, n Bucureti
cod CPV 80400000-8 Servicii de educare a adulilor i alte
servicii de nvmnt.
Descrierea contractului: servicii de formare
pentru
personalul AM PO DCA i structurile suport, n Bucureti,
n perioada august decembrie 2013
Valoare estimat: 92.056,84 Lei fr TVA
Durata de prestare a serviciilor: august decembrie 2013
Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse
oferte alternative.
SECTIUNEA III Legislaia aplicat
Ordinul Ministrului Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice nr. 1688/12.04.2013 privind aprobarea normelor
procedurale interne privind atribuirea contractelor de
prestri servicii avnd ca obiect achiziia de servicii ce
intr sub incidena prevederilor art. 16 din Ordonana de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Ordonana de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de

concesiune de servicii, cu modificrile i completrile


ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;
SECTIUNEA IV Criterii de calificare:
IV.1

Situaia personal a operatorilor economici:

a) Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


n conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare, Formular 1;
b) Declaraia privind nencadrarea n situaiile prevzute
la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare, Formular 2;
c) Certificatul de atestare fiscal privind ndeplinirea
obligaiilor ctre bugetul de stat i plata taxelor i
impozitelor locale n conformitate cu art. 181. Lit. c) din
OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, din
care s reias situaia obligaiilor exigibile ctre bugetul de stat
i plata taxelor i impozitelor locale, din luna anterioar lunii n
care se depun ofertele; Certificatele se vor prezenta n
original/copie legalizat/copie lizibil cu meniunea conform cu
originalul.
d) Declaraie privind calitatea de participant la
procedur art. 46 din OUG 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare, Formular 5 ;
e)
Declaraie
pe
proprie
rspundere
c
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Terul susintor nu are drept membri
n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere ori de

supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane care sunt


so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori
care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de
decizie n cadrul autoritii contractante, este exclus din
procedura de atribuire, n conformitate cu art. 69 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Persoanele
cu funcie de decizie din cadrul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice care aprob/semneaz
documente emise n legtur cu prezenta procedura de
atribuire sunt: Vice prim ministru, Ministrul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice Liviu Nicolae
Dragnea, Shhaideh Sevil SS, Marian Niculescu SG, Banu
Constantin Marius SS, Burduja Claudiu SGA, Carmen
Elena Dobrot, Director Direcia pentru Dezvoltarea
Capacitii Administrative, Laura Coman ef Serviciu
Serviciul Achiziii Publice, Melania Rusnac Director
Direcia Buget Financiar Contabilitate, Ionela Vasile ef
serviciu Serviciul avizare acte normativ, Formular 4,
f) Certificat de participare la licitaie cu ofert
independent,
conform
ordinului
A.N.R.M.A.P.
nr.
314/12.10.2010 privind punerea n aplicare a certificatului de
participare la licitaii cu ofert independent, Formular 3,
IV.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Prezentarea de documente doveditoare, conform art. 183
din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare:

Certificatul constatator eliberat de Oficiul


Naional al Registrului Comerului, din care s
rezulte c domeniul de activitate principal sau
secundar are corespondent n codul CAEN,
informaiile trebuie s fie reale/ actuale la data
limit de depunere a ofertelor. Certificatul se va
prezenta
n
original/copie
legalizat/copie
lizibil cu meniunea Conform cu originalul.

n cazul n care operatorul economic, clasat pe primul loc, n


urma evalurii, a depus certificatul constatator n copie conform
cu originalul, autoritatea contractant are dreptul de a solicita
acestuia, nainte de ncheierea contractului de achiziie public,
depunerea documentului n original sau copie legalizat.
Pentru persoane fizice/juridice strine :Se vor prezenta
documente care dovedesc o form de nregistrare ca persoane
fizice sau juridice, n conformitate cu prevederile legale din ara
n care ofertantul este rezident, n original sau copie conform cu
originalul, nsoite de traducerea autorizat n limba romn.

Operatorul economic trebuie s fac dovada c este


furnizor de formare acreditat CNFPA/ANC. Operatorul
economic poate fi asociat cu un furnizor de formare
acreditat CNFPA/ANC.

Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii ofertelor i


s ateste faptul c ofertantul aparine categoriei profesionale
impuse de ndeplinirea contractului/n domeniile de activitate
ale ofertantului sunt cuprinse activiti necesare n vederea
ndeplinirii contractului.
IV.3 Cerinele cu privire
financiar a ofertantului

la

situaia

economico

Fia centralizatoare a situaiei economico financiare a


ofertantului n original.
Pentru a evita riscul nendeplinirii obiectivelor contractului
ce urmeaz a fi atribuit din cauza capacitii financiare a
ofertanilor se solicit ca media cifrei de afaceri global a
ofertantului pe ultimii 3 ani, s fie de minimum 184.000,00 lei
n conformitate cu art. 185 alin 1, lit. c) din OUG 34/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare.
n cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator
economic) se va lua n considerare cifra medie anual a
acestuia pentru cei 3 ani de referin indicai.

n cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua


n calcul cifra de afaceri anual a asocierii respective pentru
fiecare dintre cei 3 ani de referin menionai, calculat ca
medie aritmetic anual a cifrelor de afaceri anuale individuale
ale fiecruia dintre asociai.
Pentru a nu restriciona participarea la procedura de
atribuire n cazul ofertanilor care se ncadreaz n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, astfel cum acestea sunt definite
prin Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul
Oficial nr.681/ 29 iulie 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, beneficiaz de reducerea cu 50% a cerinei privind
cifra minim de afaceri, garania de participare. n aceste
situaie, ofertantul trebuie s completeze i s ataeze la ofert,
Declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea n categoria
IMM.
IV.4. Cerinele cu privire la capacitatea tehnic/i sau
profesional a ofertanilor
1. Cerin minim: prezentarea unei liste de contracte
similare, nsoit de copii dup contracte i/sau recomandri de
prestri servicii n domeniu i/sau procese verbale de recepie.
2.1. Trainerii care vor realiza instruirea cursanilor n
cadrul celor 5 sesiuni de formare, trebuie s satisfac
urmtoarele cerine:
S dein studii universitare de licen absolvite cu diplom
sau studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom
de licen sau echivalent;
S dein experien profesional n evaluarea /
implementarea / monitorizarea de proiecte finanate prin
instrumente financiare;
S aib experien n susinerea de seminarii, cursuri pentru
instituii publice implicate n gestionarea fondurilor
structurale/altor tipuri de fonduri, sau pentru beneficiari ai

fondurilor structurale/alteor tipuri de fonduri, demonstrat


prin participarea n calitate de trainer la seminarii/cursuri cu
tema solicitat n prezentul caiet de sarcini, pentru care
trainerul este propus;
S dein competene specifice temelor solicitate prin
prezentul caiet de sarcini, atestate prin certificate CNFPA/ANC
sau echivalent.
Sa dein competene de formator, atestate prin certificate
CNFPA/ANC, sau echivalent;
S respecte, n cazul n care vor implementa contractul,
regimul incompatibilitilor i al conflictului de interese.
Pentru trainerii propui se vor depune CV-urile acestora,
semnate i datate. n susinerea informaiilor prezentate n C.V.uri vor fi prezentate, n original sau n copie conform cu
originalul, diplome i/sau recomandri/ carnet de munc/
contracte, sau atestate, etc, emise, dup caz, de angajatori,
sau beneficiari, sau operatori economici, cu specificarea
perioadei lucrate efectiv (de la ll/aaaa pn la ll/aaaa), precum
i tipul activitii desfurate.
V. DOCUMENTELE DE NSCRIERE la procedura sunt:
1. Scrisoare de naintare (cerere tip ) Formularul 7 n
original:
2. mputernicirea scris, prin care reprezentantul operatorului
economic este autorizat s angajeze ofertantul n procedura
pentru atribuirea contractului de achiziie public n original
nsoit de o copie a actului de identitate
al persoanei
mputernicite certificat pentru conformitatea cu originalul.
3.Depozite valorice i garanii solicitate:
Garanie de participare: 1800 lei
Date pentru constituirea garaniei de participare:

virament bancar sau printr-un instrument de garantare


emis n condiiile legii de o societate
bancar ori de o
societate de asigurri, care se prezint n original, n
cuantumul i pentru perioada prevzut n documentaia
de atribuire.

Cont deschis la A.T.C.M.B, nr. RO03TREZ7005005XXX004475,


Cod fiscal: 26369185,
Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata
garaniei se va executa:
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei
garantate, n conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
garania de participare se poate constitui
depunerea la casieria autoritii contractante:

i prin

a) a unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia


confirmrii acestora de ctre banc pn la data deschiderii
ofertelor;
b) a unei sume n numerar,
! n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare
trebuie s fie prezentat cel mai trziu la data i ora stabilite
pentru deschiderea ofertelor.
Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania
pentru participare, ofertantul
pierznd astfel suma
constituit, atunci cnd acesta din urm se afl n oricare
dintre urmtoarele situaii:
- i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania
de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum,
nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului;

- oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze


contractul de achiziie public/acordul-cadru n perioada de
valabilitate a ofertei.
Se returneaz de ctre autoritatea contractant dup
semnarea contractului de achiziie public cu
ofertantul/ofertanii ale crui/cror oferte au fost
desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate
a ofertei.
SECTIUNEA VI: Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei: limba romn.
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data deschiderii
ofertelor.
Modul de prezentare, sigilare i marcare a ofertelor i a
documentelor care nsoesc oferta:
Documentele vor fi depuse ntr-un plic nchis, marcat cu adresa
Autoritii contractante i cu inscripia A NU SE DESCHIDE
NAINTE DE DATA 09.08.2013, ora 11.00 i cu adresa i
numele ofertantului pentru a putea fi returnate nedeschise n
cazul n care sunt depuse la o alt adres sau sunt depuse dup
data i ora limit de depunere a ofertelor.
Oferta i documentele care nsoesc oferta se vor depune: la
sediul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureti
pentru Serviciul Achiziii Publice direct sau prin pot.
Preul aferent serviciilor de formare va fi prezentat sub
forma:
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: manager de
proiect,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: formator de
formatori,

10

- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: expert achiziii


publice,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: contabilitate,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: management
financiar.
La stabilirea preului aferent taxelor de participare se va lua n
calcul asigurarea tuturor cerinelor caietului de sarcini.
Data limit pentru depunerea ofertei: 09.08.2013, ora:
09.00
Data deschiderii ofertei: 09.08.2013, ora 11.00
SECTIUNEA VII. CRITERII DE ATRIBUIRE :
Oferta cu preul cel mai mic.
n cazul unor oferte care vor prezenta acelai pre,
departajarea se va face prin reofertarea propunerii
financiare n plic nchis.
Declaraie privind faptul c ofertantul a inut cont, n
elaborarea ofertei, de obligaiile referitoare la condiiile
de munc i protecia muncii completare, n original, n
conformitate cu prevederile art. 34, alin. (2) din OUG nr.
34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Instituia responsabil pentru soluionarea contestaiilor
este
Instana
competent,
secia
contencios
administrativ.
SECTIUNEA VIII: Soluionarea contestaiilor:
Ofertanii nemulumii de procedura de atribuire pot depune
notificri n termen de 24 de ore de la comunicare la sediul
MDRAP.
Notificrile se soluioneaz n termen de 24 de ore de la primire
de ctre comisia de selecie.

11

Contestaiile privind procedura de atribuire a contractelor de


prestri servicii avnd ca obiect achiziia de servicii ce intr sub
incidena prevederilor art. 16 din Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se soluioneaz conform legii de ctre instana
competent, secia contencios administrativ.

12

SECIUNEA II

CAIET DE SARCINI

GUVERNUL
ROMANIEI
UNIUNEA
Ministerul
EUROPEAN
Dezvoltrii
Fondul Social
Regionale i
European
Administraiei
Publice

Instrumente
Structurale
2007-2013

Servicii de formare pentru personalul AM PO DCA i


structurile suport

COD CPV 80400000-8


Servicii de educare a adulilor i alte servicii de nvmnt

13

Proiectul Sprijin pentru funcionarea AM PO DCA i pentru


pregtirea urmtorului exerciiu de programare (cod SMIS
40101)
4. INFORMAII GENERALE
4.4 Autoritatea contractant
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice.
1.2 Beneficiar
Direcia pentru Dezvoltarea Capacitii Administrative (DDCA)
din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, cu rol de Autoritate de Management pentru Programul
Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative (AM PO
DCA).
1.3 Date relevante privind Romnia
Necesitatea de a investi n capacitatea instituional este
recunoscut de Orientrile Strategice Comunitare privind
Coeziunea, n acele state membre unde performana socioeconomic i buna guvernare constituie cteva din principalele
provocri ale urmtoarei perioade de programare.
Romnia, ca stat membru UE, a realizat un program operaional
care este n concordan cu Cadrul Strategic Naional de
Referin, documentul strategic naional prin care se stabilesc
prioritile de intervenie ale Instrumentelor Structurale (Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i
Fondul de Coeziune). Programul Operaional Dezvoltarea
Capacitii Administrative (PO DCA) a fost elaborat n
conformitate cu regulamentul Comisiei nr. 1081/2006 privind
FSE, n care la articolul 3, alineatul 2b se introduce o nou
prioritate prin care se recunoate nevoia de a sprijini ntrirea
capacitii instituionale i administrative.
n octombrie 2005, Guvernul Romniei a luat decizia dezvoltrii
i implementrii PO DCA, finanat din FSE n perioada 20072013, Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
fiind desemnat ca Autoritate de Management (AM) pentru acest
program operaional, prin HG nr. 457/2008 privind cadrul
instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor
structurale, precum i prin HG nr.1/2013.

14

1.4 Programe similare i alte activiti de finanare


Serviciile de educare a adulilor care se achiziioneaz sunt
similare cu altele prin care se asigur servicii de formare pentru
Autoritile de Management din Romnia n vederea bunei
derulri a activitilor i pentru a oferi sprijin n procesul de
implementare a instrumentelor structurale, achiziiile fiind
finanate din axa prioritar de asisten tehnic a fiecrui
program operaional, respectiv prin Programul Operaional de
Asisten Tehnic (cu finanare FEDR), pentru msurile
orizontale care se regsesc n toate programele operaionale.
Activitile de formare a personalului prin participarea la
evenimente interne sau internaionale, respectiv cursuri,
seminarii sau conferine n domeniul implementrii Fondurilor
Structurale ale Uniunii Europene, n special a Fondului Social
European, precum i sesiuni de formare pe teme precum
achiziiile publice i managementul de proiect au fost finanate
din proiectele Sprijinirea pregtirii i perfecionrii
personalului
Autoritii
de
Management
pentru
Programul
Operaional
Dezvoltarea
Capacitii
Administrative (cod SMIS 2282), precum i Asigurarea
perfecionrii personalului AM PO DCA prin participarea
la conferine, seminarii, cursuri i reele tematice, cod
SMIS 12092, finanate din Axa prioritar 3 Asistena tehnic
a PO DCA
1.5.Nevoi specifice i preferine de nvare
Dobndirea competenelor specifice managerului de
proiect;
Dobndirea competenelor specifice expertului n
achiziii publice;
Dobndirea competenelor specifice formatorului de
formatori;
nsuirea cunotinelor specifice contabilitii fondurilor
structurale;
Dobndirea cunotinelor specifice managementului
financiar.
Utilizarea ca metode de formare att a aspectelor
generale teoretice, ct i a aplicaiilor i exemplificrilor
specifice, cu precdere, proiectelor finanate din
Programul
Operaional
Dezvoltarea
Capacitii

15

Administrative ca fiind situaiile cele mai relevante


pentru participani.
Metodele de formare preferate sunt studiile de caz,
problematizarea, sinteze, lucru n echipe mixte, sesiuni
ntrebri i rspunsuri.
Cursanii vor obine certificate de absolvire acreditate ANC
(Autoritatea Naional pentru Calificri) pentru temele:
manager de proiect COR 242101, expert achiziii publice COR
214946, formare de formatori COR 241205.
Totodat, se vor urmri pentru fiecare tem de formare
urmtoarele aspecte:
Manager de proiect
Elaborarea, implementarea, monitorizarea i evaluarea
proiectelor
reprezint
etape
importante
ale
managementului de proiect, folosit permanent n
procesele de gestionare a fondurilor europene;
Cursanii i vor putea nsui modul n care se evalueaz
administrativ i tehnico financiar aplicaiile de
finanare poteniale proiecte cu finanare european
din Fondul Social European;
Management financiar
Cursanii i vor mbunti abilitile de gestiune
financiar a proiectelor (managementul ciclului de
proiect);
Expert achiziii publice
Derularea procedurilor de achiziii, problema major n
AM PODCA i n structurile suport necesare
implementrii PODCA.
mbuntirea ntregului proces este important.
Utilizarea ca metode de formare a aplicaiilor i
exemplificri specifice contractelor de servicii (de
consultan, service ntreinere, publicitate i altele)
ca fiind situaiile cele mai relevante pentru participani.
Concentrarea pe eficacitatea elementelor procedurii de
achiziie pe de o parte pentru evitarea blocajelor i pe

16

de alta parte pentru a selecta cele mai bune oferte n


mod obiectiv, de a le diferenia cu argumente clare.

Formare de formatori
Cursanii vor ti cum s pregteasc, s planifice i s
susin o sesiune de instruire;
Cursanii vor ti s realizeze cu uurin documentele
necesare pentru derularea programului de formare dorit,
n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
Cursanii vor deine abilitile necesare pentru a folosi o
gam variat de metode i tehnici de instruire i de
implicare i antrenare a cursanilor n activitile
programului de formare profesional la care particip;
Cursanii vor ti cum s fac o prezentare i s
comunice logic i structurat, pe nelesul tuturor,
cunotinele din domeniul n care activeaz deja ca
specialist;

Contabilitatea fondurilor structurale


Cursanii i vor mbunti abilitile de contabilitate
specific fondurilor europene, pentru a contribui n mod
eficient la implementarea cu succes a PO DCA;
Cursanii
vor contientiza importana informatiilor
contabile n monitorizarea implementrii, controlul,
validarea i verificarea modului de respectare de ctre
Beneficiar a cerinelor din cadrul fiecrui proiect.
2. OBIECTIV, SCOP, REZULTATE
2.1 Obiectiv general
Obiectivul general al serviciilor de formare este s sprijine, n
perioada urmtoare, n mod eficient, implementarea PO DCA i
s susin AM PO DCA pentru a pregti i urmri aspectele de
baz viznd procesul de elaborare, implementare, monitorizare
i evaluare, plat a proiectelor.
2.2 Scop
Scopul este de a pregti personalul AM PO DCA pentru a asigura
un nivel ridicat de cunotine n urmtoarele teme de formare:
manager de proiect, expert achiziii publice, formare de
formatori, contabilitate i management financiar, pentru a
contribui mai eficient la implementarea cu succes a PO DCA.
Aceste 5 sesiuni de formare vor fi organizate distinct,

17

consecutiv, n intervalul august 2013 - decembrie 2013. La


fiecare dintre aceste sesiuni vor participa estimativ 15 persoane
pentru fiecare tem de formare.
2.3. Rezultate ce se doresc a fi atinse de operatorul
economic
Formarea personalului din cadrul AM PO DCA n domeniul
managementului de proiect, al achiziiilor publice, formare de
formatori, contabilitate i management financiar, se va face prin
organizarea a cinci sesiuni de formare.
Pentru
temele: manager de proiect COR 242101, expert
achiziiilor publice COR 214946, formare de formatori COR
242402, fiecare sesiune va respecta numrul de ore de curs
minim conform standardelor ocupaionale i criteriilor ANC
(Autoritatea Naional pentru Calificri).
Sesiunile de formare vor avea un program de desfurare de
luni pn vineri, astfel nct va fi suprapus peste a doua
jumtate a programului de lucru, timp de 4 ore/zi, n intervalul
orar 13.00 17.30, cu o pauz de cafea.
Formarea este destinat pentru un numr estimativ de 75 de
salariai din AM PO DCA n intervalul august 2013 - decembrie
2013, astfel:
a) minim 40 de ore/sesiune de formare/salariat pentru tema
manager de proiect;
b) minim 48 de ore / sesiune de formare / salariat pentru
tema formator de formatori;
c) minim 20 de ore / sesiune de formare / salariat pentru
tema expert achiziii publice;
d) minim 40 de ore / sesiune de formare/ salariat pentru tema
contabilitate;
e) minim 40 de ore / sesiune de formare/ salariat pentru tema
management financiar;
f) Obinerea de ctre participani a certificatelor de absolvire,
recunoscute ANC (Autoritatea Naional pentru Calificri),
unde este cazul, precum i a certificatelor de participare la
celelalte sesiunile de formare, la finalizarea acestora.

18

3. SUPOZIII & RISCURI


3.1. Supoziii care fundamenteaz intervenia
Cooperarea i comunicarea ntre participanii la sesiunile de
formare i formator;
Disponibilitatea salariailor de a ncorpora competenele
individuale n competene instituionale;
Abordare proactiv i deschiderea personalului din AM PO
DCA i MDRAP n procesul de instruire i transfer de knowhow pentru a aplica cunotinele dobndite n activitile
curente.
3.2. Riscuri
Dup parcurgerea i finalizarea acestui curs, salariaii i pot
schimba domeniul de activitate sau pot pleca din sistemul
public pentru desfurarea activitii n domeniul privat;
Schimbri organizaionale de structur n cadrul MDRAP pot
duce la constrngeri n implementarea proiectului.
4. SCOPUL PRESAIILOR
4.1 Descriere
Prin achiziionarea serviciilor se urmrete organizarea unor
sesiuni de formare pentru angajaii AM PO DCA pe temele:
manager de proiect, expert achiziii publice, formare de
formatori, contabilitate i management financiar.
4.2 Zona geografic ce se urmrete a fi cuprins
Romnia
4.3 Grupul int
Grupul int al acestui proiect este format din estimativ 75 de
salariai din AM PO DCA i din structurile suport, implicai n
gestionarea PO DCA.
4.4 Activiti specifice
4.4.1. Formarea personalului din grupul int identificat n
temele: manager de proiect, expert achiziii publice, formare de
formatori, contabilitate i management financiar.
4.4.2. Eliberarea certificatelor de absolvire recunoscute ANC
(Autoritatea Naional pentru Calificri), unde este cazul,

19

precum i a certificatelor de participare la sesiunile de formare


(pentru temele contabilitate i management financiar), la
finalizarea sesiunilor i a examinrilor.
4.4.3. Organizarea si desfurarea cursurilor
Formarea se va desfura prin metoda clasic n sala de curs.
Grupul int este de aproximativ 75 salariai, pentru care se vor
derula cinci sesiuni de formare n perioada august 2013 decembrie 2013. Stabilirea componenei grupului o va asigura
autoritatea contractant. Cele cinci sesiuni de formare se vor
organiza succesiv n perioada sus menionat.
4.4.4. Locaia cursului
Sesiunile de formare pentru grupul int selectat din cadrul AM
PO DCA i din structurile suport se vor desfura n Municipiul
Bucureti, locaia trebuie s fie n apropierea sediului AM
PODCA din Bucureti, P-a Revoluiei 1A, sector 1, ntr-o
izocron de 15 minute de mers pe jos, ntr-o sal adecvat
formrii, att pentru activitile teoretice, ct i pentru exerciii.
Operatorul economic se va asigura c sunt respectate regulile
de identitate vizual, prin amplasarea de roll-up banner pe
toat durata sesiunilor de formare. Fia tehnic pentru banner
sau roll-up banner este prezentat n anexa nr.3 a prezentului
caiet de sarcini. Totodat, se vor avea n vedere cerinele
AMPODCA
postate
la
adresa
web:
http://www.fonduriadministratie.ro/Implementare_proiecte/Masu
ri_de_vizibilitate_PODCA.
4.4.5.Operatorul economic va pune la dispoziia participanilor
la sesiunile de formare un set care va conine:

mapa cursului (conform fiei tehnice din Anexa 1), n


care se vor insera suportul de curs i agenda;

pix, inscripionat pe corp (conform fiei din Anexa 2);

bloc-notes format A5, cu copertele 1 i 4 personalizate


policromie, cu aproximativ 50 de file, legate cu spiral
metalic.

CD/DVD/memory stick coninnd suportul de curs n


format electronic.

20

Operatorul economic va asigura tiprirea i multiplicarea


documentelor pentru curs (suportul de curs i agenda) i va
pregti fiecare map. Operatorul economic va lua n calcul la
elaborarea ofertei financiare numrul de pagini estimat pentru
documentele cursului (pentru estimativ 75 de participani).
Materialele vor avea inscripionate nsemnele fondurilor
structurale:

UNIUNEA
EUROPEAN
Fondul Social
European

GUVERNUL
ROMANIEI
Ministerul Dezvoltrii
Regionale i
Administraiei
Publice

Instrumente
Structurale
2007-2013

De asemenea, pe ultima copert a mapei i bloc - notes-ului se


va regsi meniunea de mai jos:
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul
Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative 2007-2013
publicat n cadrul proiectului "Sprijin pentru funcionarea AM PO
DCA i pentru pregtirea urmtorului exerciiu de programare"
(cod SMIS 40101).
Editorul materialului: AM PODCA,
Data publicrii: august 2013.
Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu
poziia Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei.
4.5.Aspecte ale formrii
Competenele care se doresc a
participanii la sesiunile de formare:

fi

dobndite

de

ctre

4.5.1. Manager de proiect:

21

s stabileasc scopul proiectului (stabilirea obiectivelor


strategice ale proiectului; identificarea i selectarea
opiunilor pentru proiect; fundamentarea necesitii i
fezabilitii proiectului; pregtirea propunerii de proiect);
s stabileasc cerinele de management integrat al
proiectului (stabilirea obiectivelor operaionale ale
proiectului; descompunerea proiectului n structuri
elementare;
pregtirea
specificaiilor
proiectului;
asigurarea conformitii cu cerinele de reglementare);
s planifice activitile i jaloanele proiectului
(identificarea
i
prioritizarea
activitilor
i
evenimentelor cheie ale proiectului; elaborarea planului
detaliat al proiectului; monitorizarea i adaptarea
planului proiectului pentru a corecta devierile;
propunerea soluiilor pentru rezolvarea problemelor
aprute);
s gestioneze utilizarea costurilor i a resurselor
operaionale pentru proiect (planificarea resurselor i
costurilor necesare proiectului; stabilirea modalitilor
de asigurare a resurselor pentru proiect; asigurarea
managementului financiar al proiectului);
s realizeze procedurile de achiziii pentru proiect
(elaborarea documentelor necesare contractelor de
achiziii
pentru
proiect;
selectarea
furnizorilor;
negociere; verificarea contractelor);
s asigure managementul riscurilor, managementul
echipei de proiect, al comunicrii n cadrul proiectului i
managementul
calitii
proiectului
(identificarea
riscurilor ce pot afecta proiectul; implementarea
msurilor de control a riscurilor; stabilirea condiiilor de
recrutare i angajare a membrilor echipei de proiect;
repartizarea sarcinilor, monitorizarea performanelor
echipei de proiect; evaluarea performanelor echipei de
proiect; identificarea i stabilirea cerinelor de
comunicare
n
cadrul
organizaiei;
identificarea
cerinelor de calitate n cadrul proiectului; stabilirea
procedurilor de planificare, urmrire i control al
calitii; evaluarea calitii rezultatelor proiectului);
s fie capabili s identifice i s i asume anumite
condiii de integritate profesional (prezentarea
codurilor deontologice, exemple de bun practic
europene).

22

Pentru aceast tem, Operatorul economic va ine cont de


curricula de formare urmtoare:
Noiuni de baz privind managementul de proiect,
Stabilirea obiectivului strategic i a obiectivelor
operaionale ale proiectului,
Metode de planificare a activitilor,
Estimarea i planificarea resurselor i a costurilor necesare
proiectului (bugetul),
Monitorizare i control financiar,
Gestionarea resurselor financiare, materiale i
informaionale,
Reguli de achiziii publice, organizarea i coordonarea
procesului de achiziii,
Recrutarea i selecia membrilor echipei de proiect,
formarea echipei,
Metode i tehnici de conducere, motivare i evaluare, tipuri
de organizare a echipei de proiect,
Etica managerului de proiect, managementul conflictelor,
negociere,
Metode de monitorizare, pregtirea rapoartelor de
monitorizare,
Metode de audit a proiectelor,
Metode de evaluare a impactului proiectului,
Particulariti ale proiectelor finanate prin instrumente
financiare pre/post-aderare.
4.5.2.Achiziii publice
Achiziii publice - cadrul general i principii,
Tipuri de contracte de achiziie public, etape, verificri,
proceduri, modaliti de desfurare, reguli,
Sistemul achiziiilor publice i principii in achiziiile publice,
Coninutul
documentaiilor
de
contractuale,
Relaiile ntre elementele sistemului,

atribuire,

clauze

Etapele procesului de achiziie public,


Programul anual al achiziiilor publice,
Identificarea necesitilor i estimarea valorii contractului,

23

Alegerea tipului de procedur de achiziie public i


elaborarea documentaiei de atribuire (fia de date a
achiziiei, stabilirea cerinelor minime de calificare,
stabilirea criteriului de atribuire, a factorilor de evaluare i
algoritmului de calcul a punctajelor aferente acestora,
formulare i modele de formulare),
Verificarea achiziiilor publice,
Implementarea contractelor, inclusiv din punct de vedere
financiar.
4.5.3.Formator de formatori
Competenele care se doresc a fi dobndite de ctre absolvenii
cursului de formator de formatori sunt:
Dezvoltarea programelor de training prin implicarea
tuturor participanilor;
Conturarea sesiunilor in funcie de stilurile de nvare
specifice adulilor;
Relaionarea cu participanii intr-un cadru pozitiv de
colaborare;
Planificarea, organizarea, susinerea si evaluarea
programelor de training, avnd ca fundament principiile
nvrii Accelerate si a nvrii Experieniale;
Pregtirea tehnicilor si
fiecare sesiune in parte;

metodelor

potrivite

pentru

Identificarea propriului profil de trainer si a traseului


profesional;
Cunoaterea utilizrii limbajul verbal, limbajul nonverbal
i paraverbal n favoarea participanilor;
Cunoaterea pailor necesari elaborrii rapoartelor de
instruire relevante pentru instituie.
Pentru aceast tem operatorul economic va ine cont de
curricula de formare urmtoare:
Pregtirea formarii (Definirea obiectivelor formarii,
Proiectarea activitatilor de formare, Construirea
situaiilor de nvare, Organizarea activitatilor de

24

formare, Organizarea spaiului in care are loc formarea,


Pregtirea suportului de curs si a materialelor auxiliare);
Realizarea
activitilor
de
formare
(informarea
participanilor privind activitile de formare, motivarea
participanilor la formare, facilitarea activitilor de
nvare, rezolvarea conflictelor, oferirea de feed-back
participanilor la formare);
Evaluarea participanilor la formare (aplicarea probelor
si instrumentelor de evaluare, organizarea sesiunilor de
evaluare,
nregistrarea
rezultatelor
evalurii
si
elaborarea raportului privind programul / activitatea de
formare);
Aplicarea metodelor si a tehnicilor speciale de formare
(ncurajarea refleciei personale si a auto-formarii,
promovarea nvrii prin dinamica de grup, lucrul in
echipa cu ali formatori si cu persoane-resursa,
abordarea flexibila a situaiilor de formare, dezvoltarea
competentelor transversale);
Identificarea nevoilor organizaionale
promovarea programelor de formare;

de

formare,

Proiectarea programelor de formare (stabilirea scopului


si a obiectivelor formarii, identificarea resurselor
necesare pentru un program de formare, elaborarea
materialelor suport pentru formare, stabilirea strategiei
si construirea programului de formare);
Organizarea programelor si a stagiilor de formare
(negocierea programului de formare, constituirea
unitilor de lucru, asigurarea facilitilor suplimentare);
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitii programelor
si a stagiilor de formare (elaborarea portofoliului de
evaluare, evaluarea eficientei programelor de formare,
revizuirea programelor de formare, promovarea
criteriilor si sistemelor de asigurare a calitii).
4.5.4.Contabilitate
Pentru aceast tem operatorul economic va ine cont de
curricula de formare urmtoare:
Tipuri de operaii economice,

25

Tipurile de documente contabile primare,


ntocmirea / completarea documentelor primare,
Elementele patrimoniale,
Planul de clasificare a conturilor,
Regulile de funcionare a conturilor i funciunile lor,
Decontarea operaiunilor patrimoniale,
Efectuarea de calcule specifice,
Completarea registrelor contabile,
ntocmirea balanei de verificare,
Evaluarea patrimonial,
ntocmirea bilanului contabil,
ntocmirea balanei de verificare,
Contabilitatea fondurilor structurale (contabilitatea AMurilor si a beneficiarilor) Ordinul MFP nr. 2169/2009 cu
modificrile si completrile ulterioare;
Verificarea dublei finanri n cadrul proiectelor din
punct de vedere contabil;
Decontarea ntre lideri i parteneri n cadrul proiectelor
cu finanare extern nerambursabil, documente
utilizate i nregistrarea n contabilitatea proprie;
Corecii, compensri, debite, nereguli i reflectarea lor n
contabilitatea proiectului;
Nereguli i restituirea finanrii;
Noile reguli fiscale intrate n vigoare la 1 iulie 2012;
Modificrile privind contribuiile sociale aplicabile de la 1
iulie 2012;
Verificarea din punct de vedere contabil a:
- cheltuielilor generale de administraie,
- cheltuielilor cu salariile/onorariile;
- cheltuielilor cu bunurile i serviciile;

Competenele care se doresc a fi dobndite de ctre absolvenii


cursului de contabilitate sunt:
Capacitatea de a ntocmi, completa i verifica documente
primare,
Abilitatea de a identifica neconformitile fa de cerinele
legale,
Capacitatea de analiz contabil a documentelor primare,
Abilitatea de a identifica operaiunile economice i
elementele patrimoniale,
26

Capacitatea de a analiza planul de conturi,


Capabilitatea de a utiliza conturile i simbolurile
corespunztoare,
Capacitatea de alocare a unui simbol de cont pentru
fiecare element,
Capacitatea de concepere a articolului contabil,
Capacitatea de a identifica corectitudinea completrii
datelor n registrele contabile,
Capacitatea de organizare i centralizare a documentelor
necesare ntocmirii balanei,
Dobndirea de noiuni de ntocmire a balanei de
verificare,
Capacitatea de a stabili concordana dintre soldurile
balanei i funciile conturilor,
Capacitatea de colectare operativ a datelor necesare
ntocmirii bilanului contabil,
Capacitatea de ncadrare atent a conturilor n posturile
din bilan,
Capacitatea de utilizare corect a datelor folosite la
completarea posturilor din bilan,
Capacitatea de analiz comparat a datelor din bilanul
contabil,
Capacitatea de a verifica evidena separat pe proiecte
conform Regulamentului CE nr. 1083/2006 al Consiliului
din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul
Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1260/1999,
Documentele
contabile
utilizate
n
contabilitatea
bunurilor: ntocmirea facturilor, ntocmirea notei de
recepie, avizul de nsoire a mrfii, bonul de predaretransfer, bonul de consum, fia de magazie, completarea
listelor de inventar, chitana, dispoziia de plat,
ntocmirea registrului de cas, decontul de cheltuieli,
ntocmirea cecurilor, ordinelor de plat, foi de vrsmnt,
etc.
Capacitatea de a utiliza cunotinele dobndite n cadrul
contabilitii fondurilor structurale.
4.5.5.Management financiar

27

Pentru aceste teme operatorul economic va ine cont de


curricula de formare urmtoare:
- Gestiunea fondurilor europene,
- Adiionalitate,
- Responsabilitile Statelor Membre n materie de gestiune i
control,
- Mecanismul financiar de absorbie a Fondurilor Structurale i
de Coeziune n Romnia ,
- Dezangajarea, Evitarea dezangajrii automate,
- Avansuri, pli finale, pli intermediare,
- Etapele derulrii finanrii unui proiect implementat din IS,
- Absorbia efectiv a fondurilor de la Comisia European,
- Efortul financiar la nivelul bugetului general consolidat,
- Fluxuri financiare, angajarea i lichidarea cheltuielilor,
- Ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
operaionale,
- Reconcilierea contabil,
- TVA, TVA nedeductibil,
- Bugetul, scopul i utilitatea bugetului,
- Competene i responsabiliti n procesul bugetar,
- Execuia bugetar,
- Elaborarea bugetului, tipuri de bugete,
- Utilizarea bugetului ca instrument de management,
- Ajutorul de stat,
- Analiza cost beneficiu,
- Analiza de risc i senzitivitate,
- Patrimoniul economic,
- Bilanul contabil,
- Beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii i
subvenii,
- Conceptul i rolul analizei financiare n procesul decizional ,
- Sistemul de indicatori principali utilizai in analiza financiar,
- Rol, obiective, beneficiarii informaiei ,
- Indicatori financiari vs. Indicatori socio-economici,
- Previziuni financiare,
- Investiii, cheltuieli, reconciliere,
- Verificare i control ,
- Antifraud,
- nregistrarea i monitorizarea rezultatelor.

28

Dezvoltarea durabil i egalitatea de anse sunt importante


pentru implementarea cu succes a PO DCA. Drept urmare,
sesiunile de formare vor include referiri la necesitatea
contientizrii i promovrii celor dou concepte.
Pentru participanii la curs, operatorul economic va organiza
examene pentru: manager de proiect COR 242101, expert
achiziii publice COR 214946, formator de formatori COR
242402, n vederea certificrii ANC (Autoritatea Naional
pentru Calificri) i dobndirii certificatelor de absolvire a
cursului, acreditate ANC. Pentru management financiar i
contabilitate se vor elibera participanilor certificate de
participare.
Pentru cele 5 sesiuni de instruire Operatorul economic va
asigura:
a) Organizarea cursurilor:
- Elaborarea materialelor de curs, inclusiv agenda cursului,
i transmiterea lor spre avizare ctre AM PO DCA, n timp
util, cu 15 zile lucrtoare nainte de data nceperii
sesiunilor de formare;
- Examinarea cursanilor la finalizarea sesiunilor de formare;
- Realizarea de fotografii pe parcursul sesiunilor de formare;
- nmnarea certificatelor de absolvire;
- Asigurarea unei sli adecvate de curs cu o capacitate de
cel puin 20 de locuri. Aranjamentul slii se va face astfel
nct s permit o bun interaciune ntre participani;
- Asigurarea de echipamentele audio - video necesare unei
bune desfurri a cursului (videoproiector, ecran de
proiecie, laptop, flipchart, markere, etc.);
- Pregtirea de mape pentru toi participanii care s
conin: materialele de curs printate i n format
electronic, agenda, bloc-notes, pix;
- Asigurarea unei pauze de cafea pe parcursul fiecrei zile
de curs, de circa 30 de minute, n care vor fi servite: cafea,
ceai, sandwich-uri, prjituri, sucuri, ap mineral, etc.
b) Evaluare i raportare
Prestatorul se va asigura c, dup ncheierea sesiunilor de
instruire, vor exista urmtoarele documente anexate la raportul
de activitate:

29

- Fia de prezen cu semnturile participanilor pentru


toate zilele de desfurare a sesiunilor de instruire;
- Formularele de evaluare a cursurilor completate de ctre
participani.
- Copii ale cataloagelor cu rezultatele examenelor de
absolvire;
- Copii ale certificatelor de absolvire i ale suplimentelor
descriptive aferente acestora, precum i copii ale
certificatelor de participare;
- Un CD-ROM sau memory - stick cu suportul de curs al
sesiunilor de formare, precum i cu fotografii de la locul de
desfurare al sesiunilor de formare,
- O map martor a sesiunilor de formare.
Aranjamentele definitive privind desfurarea cursurilor vor fi
asigurate n baza listei de participani transmis de AM PO DCA
nainte cu maxim 5 zile de la data de ncepere a fiecrei sesiuni
de instruire.
Operatorul economic trebuie s asigure elaborarea n limba
romn a materialelor, multiplicarea acestora i distribuirea lor
la sesiunile de formare menionate.
Trainerii desemnai din partea operatorului economic pot s
solicite obiectivele de nvare i ateptrile cursanilor la
nceputul cursului, precum i acordarea de feed-back cursanilor
pe parcursul sesiunilor de formare.
Participanii la aceste sesiuni de formare vor fi implicai activ,
prin discuii i dezbateri dar i prin exerciii de grup care s
susin informaiile teoretice prezentate n materialele realizate.
Toate sesiunile de formare se vor desfura n limba romn, iar
operatorul economic se va asigura ca se va face evaluarea
cunotinelor dobndite de fiecare participant.
4.6. Managementul activitilor
Structuri responsabile
Autoritatea contractant: Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice.

30

Autoritatea de Management pentru Programul Operaional


Dezvoltarea Capacitii Administrative (AM PO DCA) din cadrul
MDRAP este beneficiarul proiectului din care sunt finanate
activitile, i, n aceast calitate este responsabil, prin echipa
de proiect numit prin dispoziie intern a directorului AM PO
DCA, pentru toate aspectele privitoare la coordonarea
implementrii eficiente a activitilor prevzute n oferta
prestatorului.
Serviciul achiziii publice din cadrul M.D.R.A.P., va fi responsabil
cu toate aspectele procedurale legate de achiziia acestor
servicii, n timp ce Direcia buget, financiar, contabilitate din
cadrul M.D.R.A.P., va fi responsabil de pstrarea documentelor
financiare originale i de efectuarea plilor.
La nivelul AM PO DCA, gestionarea activitilor contractului,
respectiv a sesiunilor de formare se realizeaz lunar, de ctre
persoanele nominalizate prin dispoziia scris a conductorilor
DDCA.
Datele de contact ale beneficiarului AM PODCA:
Piaa Revoluiei nr.1A, Intrarea D, Bucureti, Sector 1, Romania
Tel: + 40 21 310.40.60, + 40 21 303.70.80/11125, 11126. Fax:
+ 40 21 310.40.61
Operatorul economic
Operatorul economic este responsabil de derularea la timp a
activitilor i de respectarea sarcinilor prevzute n caietul de
sarcini i n oferta sa.
5. LOGISTIC I PLANIFICARE
5.1 Locul desfurrii i durata cursului
Sesiunile de formare pentru grupul int selectat din cadrul AM
PO DCA i MDRAP se vor desfura n Municipiul Bucureti,
locaia trebuie s fie n apropierea sediului AM PODCA din P-ta
Revoluiei 1A, sector 1, Municipiul Bucureti, ntr-o izocron de
15 minute de mers pe jos, ntr-o sal adecvat formrii, att
pentru activitile teoretice, ct i pentru exerciii.
Perioada n care vor fi organizate sesiunile: august 2013
decembrie 2013.

31

6. OFERTA
6.1 Oferta tehnic trebuie s conin urmtoarele cerine
minime:
a) Managementul contractului: prezentarea unui program de
implementare, a unui rezumat al abordrii propuse pentru
implementarea activitilor,
b) Lista activitilor necesare i propuse pentru atingerea
obiectivelor activitilor.
c) Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmeaz a fi
obinute.
d) Graficul activitilor.
6.2. OFERTA FINANCIAR
Preul aferent serviciilor de formare va fi prezentat sub forma:
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: manager de
proiect,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: formator de
formatori,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: expert achiziii
publice,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: contabilitate,
- taxa de participare n lei/ per participant/ tema: management
financiar.
La stabilirea preului aferent taxelor de participare se va lua n
calcul asigurarea tuturor cerinelor prezentului caiet de sarcini.
Not 1: Neregsirea a cel puin unui aspect din cele
menionate mai sus va atrage ncadrarea ofertei ca fiind
neconform.
Nota 2: Achizitorul va achita contravaloarea serviciilor
efectiv prestate conform listelor de prezen, a
certificatelor de absolvire/participare
eliberate i
documentelor justificative emise n conformitate cu
cerinele din prezentul caiet de sarcini.
7. PERSONAL

32

7.1.Trainerii care vor realiza instruirea cursanilor n cadrul


celor 5 sesiuni de formare, trebuie s satisfac urmtoarele
cerine:
S dein studii universitare de licen absolvite cu diplom
sau studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom
de licen sau echivalent;
S dein experien profesional n evaluarea /
implementarea / monitorizarea de proiecte finanate prin
instrumente financiare;
S aib experien n susinerea de seminarii, cursuri pentru
instituii publice implicate n gestionarea fondurilor
structurale/altor tipuri de fonduri, sau pentru beneficiari ai
fondurilor structurale/altor tipuri de fonduri, demonstrat prin
participarea n calitate de trainer la seminarii/cursuri cu tema
solicitat n prezentul caiet de sarcini, pentru care trainerul
este propus;
S dein competene specifice temelor solicitate prin
prezentul caiet de sarcini, atestate prin certificate CNFPA/ANC
sau echivalent.
Sa dein competene de formator, atestate prin certificate
CNFPA/ANC, sau echivalent;
S respecte, n cazul n care vor implementa contractul,
regimul incompatibilitilor i al conflictului de interese.
Activitile aferente serviciilor de educare aduli vor fi
gestionate de o persoan (expert) pus la dispoziie de
prestator - responsabil de buna implementare i execuie a
contractului, avnd printre atribuii urmtoarele:
- va urmri centralizat situaia tuturor sesiunilor de formare,
actualizat, n vederea prezentrii acesteia beneficiarului;
- va ine legtura cu beneficiarul i va transmite toate
documentele justificative solicitate de acesta.
- va urmri respectarea planificrii sesiunilor de formare,
precum i organizarea examinrii, a obinerii certificatelor de
absolvent/participare,
- va fi responsabil de corecta ntocmire a documentelor
elaborate n cadrul acestui contract,
- se va asigura ca pe toat durata desfurrii sesiunilor de
formare, sunt respectate cerinele din prezentul caiet de sarcini.
7.2.Pentru trainerii propui se vor depune CV-urile acestora,
semnate i datate. n susinerea informaiilor prezentate n C.V.-

33

uri vor fi prezentate, n original sau n copie conform cu


originalul, diplome i/sau recomandri/ carnet de munc/
contracte, sau atestate, etc, emise, dup caz, de angajatori, sau
beneficiari, sau operatori economici, cu specificarea perioadei
lucrate efectiv (de la ll/aaaa pn la ll/aaaa), precum i tipul
activitii desfurate.
7.3.Operatorul economic trebuie s fac dovada c este furnizor
de formare acreditat CNFPA/ANC. Operatorul economic poate fi
asociat cu un furnizor de formare acreditat CNFPA/ANC.
7.4.Operatorul economic este responsabil pentru toate
activitile derulate i de asigurarea ntregului suport logistic
necesar desfurrii sesiunilor de instruire.
7.5.Toate persoanele implicate n derularea activitilor n
prezentul caiet de sarcini nu vor fi pontate n cadrul contractului
de fa.
8. BUGETUL ESTIMAT
Bugetul estimat este de 92.056,84 lei fr T.V.A.
9.PLATA
Plata serviciilor prestate efectiv i recepionate se va efectua n
2 trane, prima la finalul trimestrului I de implementare, iar cea
de a doua la sfritul perioadei de implementare.
Efectuarea plilor este condiionat de ndeplinirea de ctre
operatorul economic a obligaiilor ce i revin, dovedit prin
acceptarea de ctre beneficiar (AM PODCA) a serviciilor
prestate (aprobarea rapoartelor de activitate i semnarea
proceselor-verbale de recepie) i se va face n baza facturilor
emise i transmise n original de operatorul economic.
Autoritatea contractant va achita contravaloarea
serviciilor de educare a adulilor efectiv prestate (n
funcie de numrul de participani), conforme cu
cerinele din prezentul caiet de sarcini.
10. CERINE PENTRU RAPORTARE
Operatorul economic va fi responsabil cu realizarea rapoartelor
de activitate (primul va fi depus la finalul trimestrului I de
activitate, iar cel de al doilea la sfritul perioadei de
34

implementare), dup ncheierea sesiunilor de instruire i a


examinrii pentru obinerea certificatului CNFPA/ANC, respectiv
a certificatelor de participare, n termen de maxim 15 zile de la
desfurarea ultimului examen.
Fiecare factur va fi emis dup aprobarea raportului de
activitate i semnarea procesului verbal de recepie aferente,
de ctre ambele pri.
11. MONITORIZAREA I EVALUARE
11.1 Monitorizarea i evaluarea activitilor pe toat perioada
de implementare vor arta rezultatele obinute n raport cu
resursele utilizate.
Pentru msurarea rezultatelor va fi utilizat indicatorul zile
participani la instruire (nr. zile x nr. participani).
11.2 Cerine speciale
Toate materialele realizate n cadrul acestui contract vor fi
personalizate, n conformitate cu Manualul de identitate vizual
pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 n Romnia,
Manualul de identitate vizual a PO DCA i instruciunile
furnizate de beneficiar.
Detalii la adresa:
http://www.fonduriadministratie.ro/Implementare_proiecte/Masu
ri_de_vizibilitate

35

Anexa 1

FI TEHNIC
MAP DOCUMENTE
Material
Carton lucios 300 g/m2
Dimensiunea
31x22x1,5 cm
Culoarea
Alb
n interior, pe coperta dreapt, mapa are un buzunar pentru
documente conform schiei, cu un burduf de minim 1,5 cm,
pentru documente format A4.
Mapa va fi inscripionat cu logo-ul pus la dispoziie de ctre
Direcia pentru Dezvoltarea Capacitii Administrative pe
coperta exterioar-fa, sus.
Schi:

36

Anexa 2

FI TEHNIC
PIX

Pix cu mina; culoare alb sau argintiu; material: plastic


n cazul produselor cu o suprafa foarte mic de expunere, n
care informaiile nu ar fi suficient de vizibile i inteligibile se
utilizeaz cel puin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente
fiind opionale.

37

UNIUNEA EUROPEAN
Fondul Social European
www.fonduriadministratie.ro

Anexa 3
FIA TEHNIC
ROLL-UP BANNER
Imaginea este orientativ

38

Roll-up banner
- banner cu suport din aluminiu, pentru afiare indoor,
- dimensiuni aprox. (+/- 5 cm): H: 200 cm, L: 80 cm,
- rulabil n caset,
- picior telescopic pentru reglarea nlimii,
- mecanism de tensionare variabil a bannerului,
39

- baz stabil cu sistem anti-alunecare,


- laminare mat,
- cu geant/hus de transport cu mnere.

40

III - Formulare

Fiecare candidat/ofertant care particip, n mod individual sau


ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziie public are obligaia de a prezenta formularele
prevzute n cadrul acestui capitol, completate n mod
corespunztor i semnate de persoanele autorizate.

Formular 1 Declaraie privind eligibilitatea


A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
Referina dvs.: <Nr. anun participare i titlul proiectului>
Stimat doamn / Stimate domn,

41

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA1


1. Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant
mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe
propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice,
c nu ne aflam n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv nu am fost condamnai, n ultimii 5 ani,
prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la
activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud
i/sau pentru splare de bani.
2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind
eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de
care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice
comercial, banc, alte persoane juridice s
reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante
autoritii contractante] cu privire la orice aspect
legtur cu activitatea noastr.

instituie, societate
furnizeze informaii
[denumirea i adresa
tehnic i financiar n

Prezenta declaraie este valabil pn la data de [se precizeaz data


expirrii perioadei de valabilitate a ofertei].
Ofertant,
______________
(numele reprezentantului legal, n clar)
(semntura autorizat)
Formular 2 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute
la art.181
A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
11

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus
de o asociere.

42

Referina dvs.: <Nr. anun participare i titlul proiectului>


Stimat doamn / Stimate domn,
DECLARAIE

privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaz numele


operatorului
economic
persoana
juridic],
n
calitate
de
ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se
menioneaz
procedura]
pentru
achiziia
de ........................................................................... [se insereaz, dup
caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV], la data
de
..............
[se
insereaz
data],
organizat
de ................................................ [se insereaz numele autoritii
contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotrrii pronunate de
judectorul sindic
b) Mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor si
contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale
bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia/ n tara in care sunt stabilit;
c) n ultimii 2 ani, mi-am ndeplinit corespunztor
obligaiile
contractuale, neexistnd situaii care au produs sau ar putea sa
produc, din motive imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a
unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
e) nu prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de
ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii
criteriilor de calificare i selecie.

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus
de o asociere

43

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n


fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu
realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind
falsul n declaraii.

Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, n clar)
_____________________
(semntura autorizat)

44

Formular 3 Certificat
independent

de

participare

la

licitaie

cu

ofert

A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta


<Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
Referina dvs.: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independent

I.

Subsemnatul/Subsemnaii ,..,
reprezentant/reprezentani
legali
al/ai

ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public


organizat de , n calitate de autoritate
contractant, cu nr..din data de..,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele..,
urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de
achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi
neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana
desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina
termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare
persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia
formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleai
proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile
de participare;
5. oferta conceput a fost conceput i formulat n mod independent
fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri,
nelegeri sau angajamente cu acetia;

45

6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri


ntre
concureni
n
ceea
ce
privete
preurile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu
la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert
elementele care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri
ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii
particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau
indirect, nici unui concurent nainte de momentul oficial al
deschiderii publice, anunat de contractor.

III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare,


declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate
i ntrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, n clar)
_____________________
(semntura autorizat)

46

Formular 4 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute


la art. 69^1
A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
Referina dvs.: <Nr. anun participare i titlul proiectului >
Stimat doamn / Stimate domn,
DECLARAIE3
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69^1
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaz numele
operatorului
economic-persoana
juridic],
n
calitate
de
ofertant/candidat/concurent/subcontractant/ter susintor la procedura de
......................... [ se menioneaz procedura] pentru achiziia
de ........................................................................... [se insereaz, dup
caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV], la data
de
..............
[se
insereaz
data],
organizat
de ................................................ [se insereaz numele autoritii
contractante],
declar pe proprie rspundere c nu sunt n situaia prevzut in art. 69^1
din ORDONANA DE URGEN
Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare :
ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter susintor
care are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane
care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau
3

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus
de o asociere, precum i de ctre fiecare dintre subcontractorii declarai, dac este cazul.

47

care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art.
69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante este exclus din procedura de atribuire.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu
realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind
falsul n declaraii.
Data

Operator economic
Reprezentant/Reprezentani legali
(semnturi)

Formular 5 Declaraie privind calitatea de participant la procedur


A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale
<Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
Referina dvs.: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

Stimat doamn / Stimate domn,

DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR 4

1. Subsemnatul,reprezentant ..................................................................
...............
(denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public de selecie de oferte, avnd
ca
obiect
.,
organizat
de
MININISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE, particip i depun
oferta:
[ ] n nume propriu;
[ ] ca asociat n cadrul asociaiei .....................................................;
4

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus
de o asociere, precum i de ctre fiecare dintre subcontractorii declarai, dac este cazul.

48

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici;
[ ] sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de
recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractant
dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe
parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie
public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe
parcursul derulrii contractului in achiziie publica.
4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete si
corecte in fiecare detaliu si neleg ca autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita, in scopul verificrii si confirmrii declaraiilor,
situaiilor si documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare in scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate
comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaii
reprezentanilor
autorizai
ai
.....................................................denumirea si adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legtura
cu activitatea noastr.

Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, n clar)

_____________________
(semntura autorizat)

49

Formular 6

Formular de ofert

A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta


<Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

FORMULAR DE OFERT

Stimat doamn / Stimate domn,


1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai
sus menionat, s prestm . pentru suma de
_________________ RON la care se adaug taxa pe valoarea adugat
(__%) n cuantum de ____________.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit
ctigtoare, s prestm serviciile n .. luni de la semnarea
contractului, exclusiv perioadele de avizare.
3. Ne angajam s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de
90 (nouzeci) de zile, respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) i ea
va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Transmitem alturat urmtoarele:
(a) Garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilite de
dumneavoastr prin documentaia de atribuire;
(b) Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd un exemplar
original i un exemplar n copie, n limba romn, al ofertei i al
documentelor care nsoesc oferta.
5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public,
aceast
ofert,
mpreun
cu
comunicarea
transmis
de
dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
6. Precizam

50

|_| depunem oferta alternativa, ale crei detalii sunt prezentate ntrun formular de oferta separat, marcat n mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
7. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este
stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie
n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
8. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut
pre sau orice alt ofert pe care o putei primi.

______________________________, n calitate de ____________________________,


(numele reprezentantului legal, n clar)
(funcia reprezentantului legal)
legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele (denumirea/numele
ofertantului)
_____________________
(semntura autorizat)

51

Formular 7

Scrisoarea de naintare a ofertei

A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta


Data>
<Denumirea i adresa Autoritii contractante>
Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

SCRISOARE DE NAINTARE
Ca urmare a invitaiei de participare nr. ........ din ..................privind
aplicarea procedurii de SELECIE DE OFERTE pentru atribuirea contractului
de achiziie public avnd ca obiect (denumirea serviciilor),

noi S.C. ..v transmitem alturat


urmtoarele:
1. Documentul ................................... privind garania pentru
participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin
documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n un original i ntrun numr de ... copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface
cerinele.
Data completrii ...............
Cu stim,
Operator economic,
(semntura autorizat)

52

Formular 8

Garania pentru participare

A se transmite pe hrtie cu antetul instituiei financiare care furnizeaz


garania

SCRISOARE DE GARANIE PENTRU PARTICIPARE

Ctre:
Subiect:

Garanie nr. ___________________________

Garanie financiar pentru participare cu ofert la procedura


de atribuire a contractului de achiziie public
Noi, subsemnaii (denumirea instituiei financiare), avnd sediul nregistrat
la (adresa sediului social al instituiei financiare), ne obligm n mod
necondiionat i irevocabil fa de Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, n calitate de Autoritate contractant, s pltim
suma
de
..
corespunztoare
garaniei
pentru
participarea (denumirea/numele ofertantului) cu ofert la procedura de
atribuire pentru contractul sus-menionat.

Plata va fi efectuat n lei, n contul specificat de ctre Autoritatea


contractant, fr obieciuni de orice fel, la prima sa cerere scris
(transmis prin pot cu confirmare de primire) i fr ca acesta s aib
obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa
autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei
este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre urmtoarele
situaii:
(a) ofertantul (denumirea/numele ofertantului)
perioada de valabilitate a acesteia;

i-a

retras

oferta

(b)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele


ofertantului) nu a constituit garania de bun execuie n perioada
menionat prin documentaia de atribuire;
(c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele
ofertantului) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n
perioada de valabilitate a ofertei.

53

(d)Ofertantul a depus o contestaie i aceasta a fost respins de ctre


Consiliul Nional de Soluionare a Contestaiilor, potrivit prevederilor
art. 2781 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare...
Ne obligm s nu ntrziem n nici un fel efectuarea plii.
Prezenta garanie intr n vigoare o dat cu depunerea ofertei de ctre
ofertantul (denumirea/numele ofertantului) i este valabil pn la data de
.............. .
Legea aplicabil acestei garanii este (legea statului a crui naionalitate o
are instituia financiar). Orice disput legat de prezenta garanie va fi
deferit instanelor competente material din Romnia.
Nume: _______________________

Funcie: _______________________

Semntura 5: _________________

Data: _________________________

54

CONTRACT DE SERVICII
Nr. _____ din ____________
PREAMBUL

n temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de


achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificrile i
completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice nr. 1688/12.04.2013 privind aprobarea normelor
procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestri servicii
avnd ca obiect achiziia de servicii ce intr sub incidena prevederilor art.
16 din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare,
i avnd n vedere raportul procedurii de atribuire nr. ..,
aprobat de conductorul autoritii contractante s-a ncheiat prezentul
contract de prestri servicii, ntre urmtoarele:

1.Pri contractante:
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE I ADMINISTRAIEI
PUBLICE cu sediul n Str. Apolodor nr.17, latura Nord, sector 5,
Bucureti, tel. 037 211 1478, fax: 037 211 1445, cod fiscal
26369185, cont n Lei
RO97TREZ700235101560XXXXX,
deschis la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a
Municipiului Bucureti, reprezentat prin:
VICEPRIM
MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTRII REGIONALE I
ADMINISTRAIEI PUBLICE, Liviu Nicolae DRAGNEA, pe de
o parte, n calitate de BENEFICIAR
i
..cu sediul n ..,
nregistrata
sub
CUI
RO7806097,
tel/fax
..cont
.deschis
la ING BANK, reprezentat prin.., n calitate de
PRESTATOR.
2. Definiii
2.1. - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai
astfel:
a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;

55

b. beneficiar i prestator - prile contractante, aa cum sunt


acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre
beneficiar, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i
corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice
alte
bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care
prestatorul se oblig, prin contract, s le furnizeze beneficiarului
n legtur cu serviciile prestate conform contractului;
e. servicii activitile a cror prestare fac obiectul contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor,
care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii,
incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for
major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia dintre pri;
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural i
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint
zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.
4.
Obiectul
contractului
const
n
prestare
de
servicii., n conformitate cu prevederile
caietului de sarcini i ofertei prestatorului nregistrat
cu
nr.., anexe la prezentul contract.
5.DOCUMENTELE CONTRACTULUI :
(a) Anexa 1: Caietul de sarcini;
(b)Anexa 2: Propunerea financiar;
(c) Anexa 3: Propunerea tehnic:
6.1. Preul contractului este de lei fr T.V.A,
respectiv .. inclusiv T.V.A. i reprezint valoarea
rezultat din raportul procedurii de atribuire
ntocmit de
comisia de selecie, ca urmare a ofertei nr...
6.2. Preul este ferm i nu se modific pe toat durata
contractului.

56

6.3. Plata se va efectua dup desfurarea evenimentului ce


face obiectul material al contractului, prin virament bancar, cu
ordin de plat, pe baza facturilor fiscale emise de prestator i
acceptate de beneficiar, i a procesului-verbal de recepie care
va consemna ndeplinirea tuturor obligaiilor asumate de ctre
prestator.
6.4. Plata se va efectua, n maxim 30 de zile de la primirea
facturii la sediul Achizitorului i a semnrii procesului verbal de
recepie.
7. Durata contractului: Prezentul contract intr n vigoare la
data semnrii de ctre ambele pi i i nceteaz valabilitatea
odat cu ndeplinirea tuturor obligaiilor asumate prin contract
(recepia serviciilor i achitarea facturii fiscale).
8. Obligaiile prilor semnatare:
8.1. Obligaiile PRESTATORULUI
a) s presteze serviciile care vor face obiectul prezentului
contract n condiiile precizate n caietul de sarcini anex la
contract, i asumate n oferta., ce
face parte integrant din prezentul contract;
b) s presteze serviciile n conformitate cu propunerea tehnic,
anex la prezentul contract.
c) s ncheie cu beneficiarul procesul-verbal de recepie a
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;
d) prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva
oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor
drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci
nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu
produsele achiziionate, i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur,
aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare
rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre
achizitor.
8.2. Obligaiile BENEFICIARULUI:
a) s efectueze plata pentru serviciile prestate, n condiiile i
termenele prevzute la art. 5 din contract.
b) s recepioneze, n condiiile art. 9 serviciile ce fac obiectul
prezentului contract.
9 PENALITI, DAUNE - INTERESE
9.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu
reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci

57

beneficiarul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca


penaliti, o suma echivalenta cu 0,1% din preul contractului
pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a
obligaiilor.
9.2 n cazul n care beneficiarul nu onoreaz facturile n termen
de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul
are dreptul de a solicita ca penaliti, o sum echivalent cu
0,1% din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere pn
la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
9.3. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract
de ctre una dintre pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul
prii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fr
a fi necesar ndeplinirea vreunei alte formaliti i de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4. Beneficiarul i rezerv dreptul de a denuna unilateral
prezentul contract n termen de maxim 10 zile de la apariia
unor circumstane care nu au putut fi prevzute i care conduc
la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct
ndeplinirea acestuia ar fi contrar interesului public.
10. Recepie i verificri
10.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
oferta prestatorului si din caietul de sarcini.
10.2 Verificrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile
din prezentul contract.
10.3 Recepia serviciilor prestate se efectueaz la predarea
acestora, pe baz de proces-verbal de recepie, semnat de
reprezentanii mandatai ai prilor, proces-verbal n care se va
consemna ndeplinirea tuturor obligaiilor asumate de prestator
prin contract, i prin caietul de sarcini.
11. PSTRAREA I EVIDENA DOCUMENTELOR
11.1. PRESTATORUL are obligaia s realizeze i s pstreze
nregistrri documentare complete, corecte, adecvate i
sistematice cu privire la serviciile prestate, n forma i la un
nivel de detaliu suficient pentru a putea stabili cu precizie dac
cheltuielile efective ale prestatorului au fost efectuate pentru
executarea serviciilor prevzute prin prezentul contract i n
conformitate cu prevederile acestuia.
11.2. Toate documentele justificative ale activitilor derulate
de PRESTATOR n executarea contractului, inclusiv extrase de
cont, facturile n baza crora PRESTATORUL a efectuat cheltuieli,
bilete de tren/maxi taxi/ autobuz, bonuri fiscale, state de plat

58

i alte documente similare, trebuie pstrate de ctre


PRESTATOR pentru o perioad de minim 5 ani de la efectuarea
plii finale n baza acestui contract.
11.3. PRESTATORUL are obligaia de a permite persoanelor
autorizate de ACHIZITOR, precum i Comisiei Europene, Curii
Europene de Conturi i/sau persoanelor/agenilor desemnai de
acestea, s verifice i s audieze aceste documente, inclusiv s
obin copii de pe acestea, n orice moment att pe durata de
execuie a contractului, ct i ulterior, n termenul menionat la
art.11.2.
11.4. n cazul n care PRESTATORUL nu va respecta obligaia de
realizare i pstrare a acestor documente, ACHIZITORUL este n
drept s solicite rezilierea contractului i recuperarea integral
a sumelor pltite necuvenit prestatorului.
12 - VERIFICRI I AUDIT
(1). Prestatorul este obligat s permit Comisiei Europene,
Oficiului de Lupt Anti - Fraud (OLAF) i Curii Europene de
Conturi s verifice, prin examinarea documentelor originale cu
ocazia vizitelor la faa locului, modul de implementare a
contractului, precum i s efectueze un audit complet, dac este
necesar, pe baza oricror i tuturor documentelor justificative,
inclusiv contabile, relevante. Astfel de verificri pot fi efectuate
oricnd pe o perioad de 10 ani de la efectuarea plii finale.
(2). Prestatorul este, de asemenea, obligat s permit Oficiului
de Lupt Anti - Fraud s efectueze orice verificri la faa
locului, n conformitate cu procedurile stabilite prin legislaia
comunitar pentru protecia intereselor financiare ale
Comunitilor Europene mpotriva fraudelor i neregulilor.
(3). n ndeplinirea obligaiilor de mai sus, Prestatorul se oblig
s acorde drepturile de acces necesare personalului i/sau
agenilor desemnai n acest sens de ctre Comisia European,
Oficiul de Lupt Anti - Fraud sau Curtea European de Conturi
la locaia/locaiile utilizate de Prestator pentru executarea
contractului, la sistemele informatice, documentele i bazele de
date relevante pentru gestiunea tehnic i financiar a
contractului, precum i s ia toate msurile necesare pentru a
facilita activitatea acestor persoane/ageni. Accesul persoanelor
desemnate de ctre Comisia European, Oficiul de Lupt Anti Fraud sau Curtea European de Conturi va fi acordat cu
respectarea regulii confidenialitii, fr ca prin acest lucru s
se ncalce obligaiile de drept public ce i revin Prestatorului
conform legii statului a crui naionalitate o are.

59

(4). Prestatorul se oblig s asigure aceleai drepturi


menionate mai sus i ofierului de proiect i/sau oricror alte
persoane desemnate de ctre Achizitor, precum i personalului /
agenilor desemnai de ctre instituiile din Romnia abilitate
conform legii s deruleze astfel de verificri i controale.
(5). Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunerea tehnic a Prestatorului i din Caietul de sarcini:
Specificaii tehnice, avnd n acest sens drept de acces la orice
documente considerate necesare. Achizitorul are obligaia de a
notifica, n scris, Prestatorului identitatea reprezentanilor si
mputernicii s verifice modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile contractului, Caietului de
sarcini: Specificaii Tehnice i Propunerii tehnice i va comunica
Prestatorului, n scris, concluzia sa privind documentele i
rapoartele verificate.
13. Fora major
13.1. Fora major, aa cum este prevzut de lege, este
constatat de o autoritate competent i exonereaz prile
contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
13.2. ndeplinirea contractului va fi suspendata n perioada de
aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
13.3. Partea contractant care invoc fora major are obligaia
de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet,
producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
13.4. Daca fora major acioneaz sau se estimeaz ca va
aciona o perioad mai mare de 30 de zile, fiecare parte va
avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind
celeilalte daune-interese.
14. Notificri ntre pri
14.1. Orice notificare se face n form scris, transmis prin
pot, fax, email, semnat de ctre reprezentantul
legal/persoana mputernicit i se consider a fi primit la data
nregistrrii acesteia la partea contractant n cauz.
14.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi
transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire
(A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat
de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

60

15. ncetarea contractului


Prezentul contract nceteaz n urmtoarele situaii:
a) la ncheierea evenimentului i odat cu ndeplinirea tuturor
obligaiilor asumate de prile contractante;
b) prin acordul prilor, consemnat n scris;
c) prin reziliere, n cazul n care una din pri nu i execut sau
i execut necorespunztor obligaiile contractuale. Rezilierea
va opera de plin drept, fr nici o alt formalitate, fr a fi
necesar punerea n ntrziere i fr intervenia instanei
judectoreti;
15. Dispoziii finale
a) Prile au convenit ca orice litigiu n legtura cu derularea
contractului, care nu s-a stins pe cale amiabil, se va supune
soluionrii instanelor judectoreti competente de pe teritoriul
Romniei.
b) Limba care guverneaz contractul este limba romn.
c) Contractul va fi interpretat conform legislaiei n vigoare din
Romnia.
d) Modificarea prezentului contract se face numai prin act
adiional ncheiat ntre prile contractante.
Prezentul contract, coninnd ............ file, s-a ncheiat
astzi ....................., n dou exemplare originale, ambele avnd
aceeai valoare juridic, cte unul pentru fiecare parte
contractant.
BENEFICIAR,
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE
I ADMINISTRAIEI PUBLICE

Prestator,

VICEPRIM MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTRII REGIONALE
I ADMINISTRAIEI PUBLICE
Liviu Nicolae DRAGNEA

61