Sunteți pe pagina 1din 3

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA

CHIMIA COMPUSILOR CU ACTIUNI FIZIOLOGICE DIVERSE

Competente
1. Clasifica substantele chimice organice in functie de structur
2. Descrie substantele farmaceutice organice din punct de vedere fizico-chimic
3. Analizeaza substantele organice in functie de actiune
4. Explica actiunea substantelor cu un anumit nucleu organic
5. Specifica conditiile de conservare

Competenta 1: Clasifica substantele chimice organice in functie de structur.


Criterii de performanta:
a) Recunoasterea structurii chimice
b) ncadrarea substantelor chimice pe clase in functie de nucleul de baza i de grupele funcionale
Conditii de aplicabilitate:
Structura chimica:
1. lineara
2. monociclica
3. policiclice
4. complexe
Criterii:

1. dupa structura nucleului organic


2. dupa grupele functionale : alcooli, cetone, acizi, amine, etc.
3. dupa importanta farmaceutica

Probe de evaluare:
Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca si sa clasifice
substantele chimice organice in functie de nucleu si grupe functionale conform criteriilor de
performanta a), b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Competenta 2: Descrie substantele farmaceutice organice din punct de vedere fizico-chimic


Criterii de performanta
a) Descrierea proprietilor fizice ale substantelor
b) Explicarea reactivitatii chimice
c) Enumerarea reactiilor de identificare conform FR X sau a altor specificatii in vigoare
Conditii de aplicabilitate:
Proprieti fizice:

1. starea de agregare
2. solubilitate
3. compatibilitati
4. puritate conform FRX

Reactivitatea chimica:
1. reactii chimice cu alte combinatii
1

2. reactii de obtinere a substantelor

Reactii de identificare:
1. reactii de precipitare
2. reactii de colorare
3. reactii de degajare de gaz
4. reactii de dublu schimb
Probe de evaluare:
Probe orale / scrise, prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie aspectele fizico- chimice
ale substantelor conform criteriilor de performanta a), b), c), d) si in concordanta cu conditiile de
aplicabilitate

Competenta 3: Analizeaza substantele organice in functie de actiune


Criterii de performanta:

a) Descrierea substantelor chimice organice din organism


b) Explicarea rolului lor in organism
c) Enumerarea actiunii farmaco dinamice a acestor substante

Conditii de aplicabilitate:
Substante chimice:
acizi, esteri, alcooli, cetone, piperidine etc.
Rolul in organism:

1. reactii metabolice
2. reactii fiziologice

Actiuni farmacodinamice: antitusive, expectorante, antihipertensive, antianginoase, antidiabetice,


diuretice, etc

Probe de evaluare:
Probe scrise / orale, prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze combinatiile chimice
organice conform criteriilor de performanta a), b), c), si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Competenta 4: Explica actiunea substantelor cu un anumit tip de structura si de nucleu


organic
Criterii de performanta:

a) Stabilirea tipurilor de structura si nucleu


b) Descrierea actiunii farmaco-dinamice a substantelor cu o anumita
structura si tip de nucleu

Conditii de aplicabilitate:
Tip structura si nucleu:
hidrocarburi, benzenic, piperidinic, etc.
Actiunea Farmaco-dinamica:
1. expectoranta
2. diuretica
3. antihipertensiva
4. dezinfectante
2

5. calmante
6.antimicotica etc
Probe de evaluare:
Probe scrise / orale, prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice actiunea farmaceutica a
combinatiilor chimice organice conform criteriilor de performanta a), b), c), si in concordanta cu
conditiile de aplicabilitate.

Competenta 5:

Specifica conditiile de conservare

Criterii de performanta:

1. Stabileste factorii care influenteaza stabilitatea substantelor


2. Descrie modul de conservare al substantelor conform FR X sau a altor
norme specifice din literatura

Conditii de aplicabilitate:
Factori:
1) externi fizici sau chimici
2) interni, reactii posibile de degradare
Conditii de conservare:

1. ferit de lumina
2. ferit de umiditate
3. ferit de temperatura
4. ferit de actiunea microorganismelor

Probe de evaluare:
Probe scrise / orale, prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice conditiile de conservare
si pastrare a substantelor chimice organice conform criteriilor de performanta a), b), c), si in
concordanta cu conditiile de aplicabilitate.