Sunteți pe pagina 1din 4

Seciunea 3 .

TACTICA ASCULTARII INVINUITULUI,


INCULPATULUI i ALTOR PARTI
Prin intermediul Criminalisticii i nt elaborate metodele stiintifice i tactice de
investigare a infractiunilor, asigurindu-se o buna i eficienta organizare a etapelor de cercetare ,
a modurilor n care trebuie desfasurate cu cit mai multa eficienta diferitele activitati din cursul
anchetei, dup un plan stabilit.
Probele obtinute intr-o anumita cauza vor putea fi verificate prin intermediul
ascultarii partilor:invinuit, parti vatamate, martori. Tot cu aceasta ocazie i pe aceasta cale vor
putea fi completate elementele existente cu privire la cauza. Prin intermediul probelor se
realizeaza principiul aflarii adevarului n cauza1.
Notiunea de proba vizeaza toate faptele i imprejurarile ce trebuie dovedite n
rezolvarea cauzei.
Faptele i imprejurarile din cuprinsul probatiunii sint de doua feluri:
-fapte principale
-fapte probatorii.
Faptele probatorii se refera la imprejurari de fapt care nu sunt cuprinse n faptul
principal, dar a caror demonstrare permite sa se traga concluzii cu privire la faptul principal .
Un procedeu probator esential este cel al audierii persoanelor .
Ascultarea invinuitului sau inculpatului
Ascultarea inviunitului sau inculpatului este o activitate procesuala i de tactica
criminalistica , efectuata de ctre organul de urmarire penala, in scopul stabilirii unor date cu
valoare probanta necesare aflarii adevarului n cauza. Cu aceasta ocazie invinuitul, inculpatul
poate face marturi ri complete sau doar partiale, cu privire la infractiunea savirsita i la
circumstantele legate de comiterea ei. Exista ns i posibilitatea ca acesta sa manifeste un
comportament i mulat, incercind sa se sustraga de la raspunderea penala, recunoscind alte roluri
sau alte actiuni (de exemplu sa recunoasca doar ca ar fi stat de paza la comiterea furtului, sau sa
recunoasca doar ca a scos bunul din unitate dup ce acesta a fost sustras de un alt autor, etc. ).
Etapele ascultarii pot fi cuprinse in:
1 Pregatirea ascultarii
n aceasta etapa se vor stabili problemele care urmeaza a fi lamurite cu ocazia ascultarii
, tactica de ascultare, precum i materialul probator ce urmeaza a fi folosit n cursul ascultarii
tinand cont de particularitatile fiecarei infractiuni n parte, de imprejurarile comiterii faptei, de
personalitatea i psihologia faptuitorului/faptuitorilor.
Datele preliminare despre acetia
:antecedente penale, mediu socio-familial de provenienta, pregatire scolara, comportament
anterior etc. pot fi foarte importante pentru buna pregatire i realizarea cu succes a ascultarii.
2 Studierea materialului cauzei
Pe aceasta baza vor fi stabilite persoanele care urmeaza a fi audiate n cauza n calitate
de invinuiti sau inculpati, faptele care au fost retinute n sarcina acestora, participantii, calitatea i
contributia lor la comiterea faptei, problemele ce urmeaza a fi lamurite prin intermeiul audierii.
Studiul materialului trebuie fcut cu obiectivitate, atit cu observarea probelor n acuzare
cit i a celor n aparare, a circumstantelor atenuante sau agravante.
3. Cunoasterea invinuitului sau inculpatului
1

G. Mateut-Procedura penala vol. III pg. 14

O buna stapinire a datelor cauzei presupune, pe linga cunoasterea faptelor concrete


comise de ctre autorul faptei i preocuparea pentru cunoasterea trasaturilor personalitatii i a
profilului psihic ale acestuia.
Date de acest gen se pot obine pe mai multe cai , atit directe cit i indirecte. In cadrul
activitatilor de informare indirecta se inscriu:investigatii cu privire la persoana sa, date rezultate
din cercetarea la faa locului , verificari la cazierul judiciar i n evidentele operative, audieri ale
altor martori sau invinuiti, studierea unor inscrisuri ce emana de la inviunit sau inculpat. Pe cale
directa, se pot obine date prin intermediul unor perchezitii, aplicare de sechestru, retinere sau
arestare, precum i prin audiere.
4. Intocmirea planului de ascultare
Urmarea pregatirii audierii se poate intocmi un plan de ascultare. Acesta va avea n
vedere urmatoarele aspecte:
-problemele ce urmeaza a fi lamurite cu ocazia ascultarii;
-materialul probator ce va fi utilizat n cursul ascultarii;
-forta probatorie a materialului existent(probe directe, indirecte, mijloace materiale de
proba);
-momentul operativ oportun pentru utilizarea materialului probator n ancheta;
-datele cunoscute despre personalitatea i psihologia celui ce
urmeaza a fi ascultat.
Intocmirea acestui plan este recomandabila anchetatorilor cu mai putina experienta .
Interesul este ca , pe masura cresterii experientei sa creasca i nivelul de pregatire n
instrumentarea corecta a cauzelor.
5. Asigurarea prezentei aparatorului.
Prezenta aparatorului este obligatorie n situatiile prevazute de lege, dup inceperea
urmaririi penale n cauza, ns nu se va permite aparatorlui sa intervina n desfasurarea ascultarii,
in scopul obstructionarii relatarilor.
Etapele ascultarii invinuitului sau
inculpatului
Conform prevederilor art. 7o din C. pr. Pen. , ascultarea invinuitului sau inculpatului
parcurge trei etape:
1. verificarea identitatii , urmata de punerea n vedere a invinuirii i garantarea
dreptului la aparare.
2. ascultarea relatarii libere.
3. adresarea de intrebari i ascultarea raspunsului(ascultarea dirijata).
Privitor la verificarea identitatii trebuie sa aratam ca ea este de natura sa duca la evitarea
greselilor i neintelegerilor privind datele de identitate ale persoanei ce va fi ascultata. dup
luarea datelor de identitate,
invinuitului i se vor aduce la cunostiinta
invinuirile(invinuirea)explicindu-i , dac e necesar esenta acesteia.
n aceasta etapa vor putea avea loc anumite discutii prealabile(in cazul unei ascultari
primare)care sa permita o prima ''tatonare''ainvinuitului ca persoana, preocupari, mentalitati,
pregatire profesionala, etc. Pe aceasta cale se poate realiza o apropiere psihica, de natura sa
conduca adeseori la o atitudine i ncera.
Etapa relatarilor libere
Odata cu trecerea ascultarii n aceasta faza se va cere celui ascultat sa relateze depsre
fapta comisa cit mai pe larg, fara a omite nimic , cerindu-i-se sa invoce i probele pe care le
considera necesare n apararea sa.

n timpul relatarilor libere vor fi respectate cu strictete urmatoarele reguli tactice:


-Nu se va incerca obinerea recunoasterii cu orice pret a savirsirii faptei; recunoasterea
nu este ''regina probelor''si are aceeasi valoare probatorie cu celelalte probe cu care se
coroboreaza.
-Nu se va intrerupe firul relatarilor prin formularea de noi intrebari, sau prin darea unor
replici. schiar atunci cind se observa nesinceritate, invinuitul sau inculpatul trebuie lasat sa
termine relatarea. Atunci cind se observa ca relatarea se indeparteaza de subiect i include
aspecte care nu au legatura cu cauza, discutiava fi reorientata spre aceasta, cerindu - se declaratii
asupra fondului cauzei.
n cazul n care fapta pentru care este cercetat este susceptibila de incadrari diferite sau
dac este vorba de mai multe fapte, ascultarea trebuie sa priveasca fiecare imprejurare n parte.
La terminarea relatarii libere cu privire la imprejurarea respectiva , sau cu privire la o anumita
fapta ce este cercetata, urmeaza a fi adresate intrebari n legatura cu acele episoade. Numai dup
lamurirea completa a imprejurarilor unei anumite fapte se poate trece la ascultarea relatarilor
libere cu privire la alte fapte.
Prin intermediul relatarii libere poate fi cunoscuta i analizata pozitia faptuitorului
prin compararea celor prezentate cu probatoriul existent la dosarul cauzei. Observatiile
rezultate n acesta faza vor putea fi utilizate la stabilirea procedeelor tactice care urmeaza a fi
utilizate n continuare. Chiar atunci cnd ne aflam n faa unui invinuit / inculpat care neaga
n totalitate fapta, denaturand adevarul, nu se va adopta o pozitie ostila, nici reactii rigide,
de oarece printr-o buna adoptare a tacticii n continuare va putea fi dovedita pozitia
recalcitranta, obstructionista a celui ascultat.
Ascultarea dirijat ( adresarea de ntrebri)
Moment deosebit de important al ascultarii, acesta etapa d masura calitatilor
anchetatorului, a modului n carea pregatit ascultarea, spiritul de observatie, initiativa i
perspicacitatea sa.
Intrebarile ce vor fi adresate vor viza obinerea unor explicatii complete asupra tuturor
faptelor ce au fost retinute, verificarea i cunoasterea tutturor argumentelor invocate n aparare.
Pentru obinerea unor date noi, necunoscute anterior, n legatura cu faptele de importanta,
esentiale pentru cauza, a lamuririi complete a explicatiilor invinuitului sau inculpatului, se vor
adresa intrebari asftel incit sa nu mai ramina aspecte neclarificate n declaratie.
De asemenea, se va insista pentru obinerea de date i detalii cu privire la anumite
fapte necesare pentru verificarea i nceritatii declaratiilor. Se va urmari demascarea declaratiilor
nesincere, cind acestea vin n contradictie cu probatoriul administrat, existent dosarul cauzei.
Intrebarile trebuie sa indeplineasca anumite conditii
-sa fie clare i precise:
-sa fie formulate la nivelul de intelegere al celui ascultat,
-sa nu fie sugestive:
-sa oblige la un raspuns complet/relatare i sa nu gemereze raspunsuri de genul ''DA'' ,
''NU''.
-sa nu puna n dificultate pe cel ascultat atunci cind acesta este i ncer , interesat n
declararea adevarului.
n procesul ascultarii pot fi folosite mai multe multe categorii de intrebari, in raport cu
scopul urmarit, cu natura i aria de cuprindere a aspectelor ce urmeaza a fi clarificate.
In acest sens pot fi adresate :
1. Intrebari tema-care vizeaza fapta n ansamblul ei, avand un caracter general.

2. Intrebari problema-care urmaresc lamurirea unor aspecte ale activitatii ilicite, sau ale
cauzei.
3. Intrebari detaliu-care au un caracter strict limitat la anumite amanunte, prin care se
urmareste obinerea de explicatii ce pot fi verificate. Acete intrebari pot fi :de precizare, de
completare, de control. Prin adresarea acestor intrebari se urmareste determinarea cu exactitate a
imprejurarii n lamurirea unor aspecte omise cu ocazia relatarii libere, pentru verificarea i
nceritatii i constantei n declaratii a celui ascultat.
Procedee tactice utilizate n ascultarea invinitului sau inculpatului. Aceste procedee
tactice i nt folosite pentru prezentarea probelor privind vinovatia.
Audierea progresiva Asa cum o arata i denumirea, acesta modalitate se bazeaza pe
prezentarea gradata a probatoriului. Mai intai vor fi prezentate probele de mai putina
importanta(cele care privesc amanunte secundare ale infractiunii)apoi cele mai importante, cel
care privesc faptul principal. Acesta gradare poate sa determine pe cel ascultat sa renunte la
eventuale declaratii mincinoase fcute anterior.
Audierea frontala Se realizeaza prin prezentarea neasteptata a celor mai puternice probe.
Acesta abordare directa, frontala, este menita sa sparga verigile fragile ale apararii invinuitului,
urmarind determinarea acestuia la declaratii i ncere.
Din punctul de vedere al relatiei psihologice anchetator- anchetat, aceasta trebuie sa
evidentieze contactul cu o autoritate. Se va mentine o atitudine sobra , politicoasa , dar rezervata,
profesionala prin tinuta i vocabularul anchetatorului.
Acesta va solicita lamuriri, va pune intrebari, creind un climat de natura a atrage
increderea i respectul celui ascultat.
Cind invinuitul sau inculpatul va invoca un anumit alibi , i se vor cere lamuriri cu
privire la unele amanunte din cursul
relatarilor libere. Daca apar unele inadvertente, neconcordante, se vor cere suplimentar
explicatii, se vor solicita de exemplu prezentarea biletelor de calatorie atunci cind se sustine lipsa
din localitate la data comiterii faptei, eventuale alte acte doveditoare ale acestui fapt-bilete de
cazare hotel, bilete de iesire din spital, delegatii, etc.
n general se vor realiza ascultari repetate menite sa asigure verificarea i completarea
declaratiilor date la prima ascultare. Prin intermediul ascultarilor se vor urmari a fi evidentiate
momentele deosebit de importante ale aparitiei ideii infractionale, ''lupta motivelor''si deliberarea
sau luarea hotaririi*. In aceste conditii faptul ilicit nu ramine o simpla achizitie aleatorie,
periferica n constiinta autorului ci se contureaza ca o structura infractionala stabila, cu
incarcatura denatura psiho-afectiva specifica, i cu un rol motivational bine definit.
Ascultarea martorilor
Conform prevederilor art. 78 din C. Pr. pen. martor este persoana care are
cunostiinta despre vreo fapta sau vreo imprejurare de natura a servi la aflarea adevarului n
procesul penal .
Desi legea prevede ca orice persoana poate fi ascultata ca martor, conform art. 79 i 80
din C. Pr. Pen. exista unele exceptii :persoana obligata la secret profesional, sotul i rudele
apropiate ale invinuitlui, (nu i nt obligate asa depuna ca martori, persoanele cu defecte
psihofiziologice. . In ascultarea martorilor vor trebui avute n vedere citeva elemente ce pot
influenta atit obiectivitatea relatari. or cit i acuratetea lor
Pentru a putea aprecia obiectivitatea declaratiilor martorilor, pe lng regulile tactice
de ascultare, este necesar ca anchetatorul sa cunoasca i sa inteleaga i legile psihice pe care se
fundamenteaza procesele de cunoasterea realitatii obiective:perceptia i memorizarea.
PERCEPTIA

Poate fi definita ca fiind complexul senzatiilor ce sunt primite de la diferitele calitati ale
obiectelor, proceselor i fenomenelor lumii exterioare i care i nt reflectate sub forma unor
imagini concrete. Deosebit de importante pentru calitatea perceptiilor il au reprezentarile , bazate
pe experienta acumulata n cursul existentei anterioare. Cu alte cuvinte, lucrurile, fenomenele
cunoscute anterior vor fi percepute mai usor, mai exact. De aceea, intr-o cauza cu mai multi
martori ai unui anumit eveniment , este mai util d. p. d. v. tactic , dar n acelasi timp este
necesar i obligatoriu a fi audiati n primul rind martorii care, datorita experientei personale(de
viata sau profesionala)cunosc bine domeniulin care se includ imprejurarile care sunt vizate de
anchetator prin ascultarea lor cu prioritate. Procesul perceptiei poate fi influentat de factori de
natura obiectiva dar i de factori de natura subiectiva.
a)factori obiectivi
-conditiile meteorologice( , ex. ploaie, ninsoare, ceata, etc. )
-intervalul extrem de scurt al perceptiei fenomenului sau obiectului, persoanei.
-zgomotul de fond din locul respectiv.
-grosimea unor obiecte interpuse intre martor i fenomenul, obiectul, persoana perceputa.
b)factori subiectivi
-deficiente, defectiuni ale analizorilor la nivelul receptorilor perceptivi, sau n zona
corticala. -abateri, fluctuatii ale atentiei, -stari afective puternice, (frica, oroare, rusine, furie,
etc. )-starile de oboseala -nivelul diferit de dezvoltare a simtului de observatie
-excesiva dominatie a unor reprezentari despre lucruri percepute n cursul experientelor
anterioare.
MEMORIZAREA
Baza acestui fenomen o constituie plasticitatea sistemului nervos, el constind n
capacitatea unei persoane de a i inmtipari obiectele i fenomenele percepute din lumea
exterioara i de a le reproduce n constiinta sa.
Datorita stimulilor externi au loc procese nervoase de excitatie sau inhibitie a unor parti
ale scoartei cerebrale. Aceste procese formeaza conexiuni corticale temporare care produc n
tesuturile nervoase schimbari functionale. Aceste ''urme nervoase''permit reproducerea factorului
generator de excitatie/inhibitie(evocarea acestora)chiar n lipsa stimulilor externi. Memoria unei
persoane poate avea ca dominanta:
- capacitatea motrica(a miscarilor)
- componenta vizuala
- componenta auditiva
- capacitatea logico-verbala
- componenta emotiva
Trebuie precizat ca procesul de memorizare poate fi atit voluntar(dezvoltat prin repetarea
notiunilor) cit i involuntar. Inca din faza de relatare libera anchetatorul va trebui sa surprinda
tipul de memorie pe care il poseda martorul i sa exploateze aceasta trasatura. Rememorarea
anumitor lucruri n cursul ascultarii martorului va fi influentata de starea de emotie, de oboseala
de sanartate, de virsta, sau chiar de starea de amnezie n care se afla martorul.
Un factor deosebit de important ce va trebui luat n calcul n aprecierea obiectivitatii i
acuratetii relatarilor fcute de martor este timpul scurs de la perceperea fenomenului, obiectului,
fiintei asupra carora se face relatarea.
Uitarea este un fenomen firesc i necesar, producndu-se prin degradarea unor legaturi
temporare dintre celulele nervoase corti cale, fara ns ca aceasta degradare sa insemne disparitia
lor n totalitate. trebuie avut n vedere i faptul ca interventia unor stari afective prea indelungate
( orgoliu, temere, umilinta, etc. ) poate inhiba legaturile nervoase temporare, afectand procesul
de memorare. In aceste conditii, pe fondul unor permanente stimulari de natura negativa, pot

aparea memorari i interpretari false involuntare, acestea intiparindu-se n aceasta forma


distorsionata n mintea unei anumite persoane. Mai pot interveni apoi, odata cu trecerea timpului,
alti factori de origine exterioara(zvonuri, denaturari) care deformeaza imaginea memorata, prin
transmitere i interpretare provenind de la diverse alte persoane care"fabuleaza"in necunostiinta
de cauza, s. a. m. d.
Tactica ascultarii martorilor
n primul rind este necesar studierea atenta a dosarului, cunoasterea relatiilor dintre
martor i invinuit i intelegerea n general a pozitiei acestuia n cauza respectiva, desprinderea
caracteristicilor de baza ale martorului din punct de vedere psihologic, afectiv, etc.
Vor fi stabilite problemele care urmeaza a fi lamurite cu fiecare martor n parte,
intrebarile care vor fi puse i ordinea acestora.
Pentru cauzele mai complexe, i mai ales pentru anchetatorii aflati mai la inceputul
activitatii se recomanda intocmirea unui
plan de ascultare, cu indicarea tuturor datelor ce trebuie lamurite.
Ascultarea martorului parcurge trei etape:
1. Identificarea persoanei martorului, dup care va fi intrebat dac este ruda cu vreuna
dintre parti, i n ce relatii se afla cu acestea. Se va clarifica i dac a suferit vreo paguba n
urma infractiunii. Pot fi purtate i unele discutii prealabile, apte a aduce increderea martorului.
Tot n acesta prima etapa se va cere martorului sa depuna juramintul.
Consideram ca este necesar sa se acorde importanta acestui moment , pentru a face ca
martorul sa i mta importanta celor ce urmeaza a fi declarate, conferind solemnitate momentului .
Se vor evita deci atitudini''functionaresti''fata de aceste momente.
2. Ascultarea relatarilor libere asupra imprejurarilor cunoscute cu privire la cauza. Ca i
n cazul inculpatului , este recomandat ca cel ce relataza liber sa nu fie intrerupt decit atunci cind
se observa indepartarea de la cauza. Prin relatarea libera exista posibilitatea ca martorul sa
dezvolte noi aspecte, necunoscute de anchetator i care chiar au scapat intr-o prima faza
martorlui, dar pe care acesta rememorind evenimentele i le reaminteste, permitind cunoasterea
unor noi aspecte asupra faptei. Aceste date noi vor fi ns privite cu reticenta necesar i
verificate cu ajutorul restului datelor existente.
3. Etapa adresarii de intrebari conform celor pregatite dinainte. Intrebarile vor fi clare i
precise, desfasurandu-se intr-o succesiune graduala.
Intrebarile nu vor fi puse cu intentia de a intimida martorul dar nici nu vor fi intrebari
sugestive, de natura a sugera anumite raspsunsuri. Uneori, odata cu intrebarile se pot prezenta
martorilor anumite obiecte, probe, care pot permite o corecta rememorare sau care permit
demascarea unor declaratii nesincere, denaturate.
Pe parcursul ascultarii se va mentine o atitudine neutra, fara exteriorizarea unor atitudini
de aprobare sau dezaprobare, acestea putind inflenta atitudinea martorului, devenind''sugestii
voalate''sau chiar elemente de presiune psihologica asupra unora dintre persoanele ascultate. Tot
n categoria intrebarilor sugestive pot fi incluse i intrebarile alternative care propun martorului
sa aleaga intre doua variante , uneori acesta alegand varianta de raspuns pe care o considera
ca''favorabila opiniei anchetatorului', desi datele sale difera.
De mare ajutor este observarea comportamentului celui ascultat pe timpul relatarilor,
permitind anchetatorului alegerea i adaptarea procedeelor de audiere.
Ascultarea martorilor nu trebuie sa fie fcuta ca o formalitate, pasiv, impunandu-se
permanent o atitudine activa a anchetatorului, in scopul aflarii adevarului obiectiv.

Ascultarea partii vatamate


Aceste declaratii au o desebita importanta, deoarece, partea vatamata este n general
purtatorul unui bagaj de informatii deosebit de pretioase privind, autorul i imprejurarile faptei,
intinderea pagubelor, suferintele fizice i psihice, s. a.
Victimele infractiunilor , datorita componentei subiective care intervine, ''pot sa
denatureze voluntar relatarile despre starea de fapt''*fiepentru a nu evidentia contributia lor la
geneza conflictului, fie pentru a putea obine despagubiri mai mari, etc.
Cunoasterea acestei posibilitati nu trebuie ns sa genereze o atitudine de neincredere n
i nceritatea declaratiilor victimei. Aceasta este n masura sa identifice pe autorul faptei, bunurile
sustrase, instrumentele vulnerante folosite, eventualii martori. Pentru situatia cind fapta a fost
comisa n lipa partii vatamate(furt, distrugere, etc)aceasta poate indica autorii banuiti, persoane
care cunosteau existenta bunurilor sustrase n locul respectiv, etc. i ascultarea victimei va fi
precedata de o pregatire n sensul bunei cunoasteri a datelor de la dosarul cauzei privind data,
locul, modul, mijloacele comiterii faptei/faptelor, extinderea pagubelor materiale, gravitatea
leziunilor fizice, s. a, . m. d. Aceasta etapa de pregatire implica i culegerea de date
suplimentare cu privire la persoana i persoanlitatea victimei. Datele vor fi obtinute din mediul
socio-profesional, purtind asupra comportamentului sau, n familie i societate, antecedente de
violenta, consum de alcool, ocupatii, venituri, etc.
Ascultarea victimei va fi i ea precedata de unele discutii prealabile, de natura sa
completeze datele obtinute n prealabil despre aceasta i sa aduca o atmosfera de incredere i i
ncerita- te. Se poate face o trecere treptata de la unele elemente ale discutiilor prealabile la
ascultarea propriu-zisa, care se va face mai intai n forma relatarii libere. Se cer i n acest caz
respectate regulile cu privire la mentinerea unei atitudini neutre, dublata de atentie i de
mentinerea relatarilor n sfera de legatura cu cauza, fara a permite divagatii inutile de la subiect.
Relatarile libere vor fi urmate de adresarea de intrebari care vor putea privi:
1. raporturile anterioare cu infractorul. Daca era sau nu cunoscut, ca i conduita n
momentele anterioare faptei.
2. momentele efective ale comiterii faptei. Aceste intrebari vin sa completeze datele
din relatrea libera privind locul, timpul i modul comiterii. Se vor putea detalia numarul de
participanti, lovituri aplicate, eventual chiar ordinea acestora,
fraze sau cuvinte surprinse , alte elemente semnificative care pot fi scapate intr-o prima
relatare. Se vor cere detalii de identificare a bunurilor furate, etc.
3. elemente ulterioare comiterii faptei. Vor fi lamurite aspecte
privind atitudinea infractorului faa de consecintele faptei, alte persoane aparute la locul
respectiv, ce s-a intreprins imediat ducerea victimei la spital, prim ajutor, urmarirea autorului,
incercarea limitarii pagubelor, etc. dup clarificarea tuturor aspectelor aratate, se va cere partii
vatamate sa-si precizeze eventuale pretentii i dac mai are ceva de declarat.
Uneori, anchetatorul se poate afla n faa unor situatii deosebite de realizare a audierii,
cind victima se afla n stare grava, datorata sau nu faptei. Se va cere avizul medicului curant,
care poate aprecia luciditatea i rezistenta fizica a victimei. In aceste cazuri, ascultarea va fi
scurta, concisa, fiind obtinute relatari generale, conform structurii elemetelor anterioare
comiterii fatei, momemtului faptei i eventualelor date ce ar permite identificarea infractorilor.
Ascultarea minorilor

Data fiind situatia deosebit sub aspectul dezvoltarii psihice i fizice a persoanelor
minore, aflate n faza conturarii personalitatii, a acumularii unor cunostiinte de viata i
profesionale ascultarea acestora comporta unele elemente de dificultate suplimentare.
Ascultarea minorilor presupune o i mai atenta pregatire, ceruta de situatia oarecum
speciala, de necesitatea cunoasterii personalitatii minorului sub multiplele ei aspecte, adoptind o
tactica de ascultare corespunzatoare virstei acestuia.
Trebuie cunoscute i
intelese
particularitatile de psihologie specifice fiecarei virste din cadrul minoratului. Se vor obine date
prealabile din mediul familial, scolar, de la locul de munca precum i cu privire la preocuparile,
cercul de preieteni, activitatile preferate de minor.
Din discutiile cu rudele, parintii, profesorii i prietenii minorului va putea fi conturat
un portret psiho-afectiv i intelectual, de natura a permite o buna planificare a strategiei de
ascultare. Vor putea fi stabilite persoanele cu care comunica mai usor, care il pot influenta, n
care are mai multa incredere, putind fi alese dintre acestea pentru a asista la ascultarea
minorului.
n aprecierea declaratiilor se va tine seama de specificul virstei, de influentele
posibile ale ''teribilismului'' adolescentei, de limitele experientei de viata i ale bagajului
intelectual.
Cu toate acestea, declaratiile minorului nu vor trebui privite cu ironie sau
superioritate, de oarece o atitudine prea rece a anchetatorului va putea genera un recul, un
refugiu i deci va ingreuna comunicarea. De asemenea, o atitudine prea laxa, ar putea atrage
tendinta minorului de a fabula .
Ascultarea minorului va fi precedata de desfurarea unor discuii prelabile menite sa
usureze stabilierea unor relatii de incredere intre minor i organul judiciar. Discutiile vor putea
fi orientate spre dezvaluirea preocuparilor minorului, fa cnd u-se apoi o trecere treptata spre
ascultarea relatarii libere.
Relatarea libera va fi precedata de prezentarea calitatii n care este ascultat, cu prezentarea
invinuirii cerindu-se sa redacteze o declaratie scrisa asupra acesteia.
Se vor respecta aceleasi reguli de sobrietate n ascultarea relatarilor libere, fara
interventii inutile, sau mimici sugestive, care mai ales n cazul minorilor pot aduce rezultate
nedorite: fabulatie copilareasca, negarea oricaror fapte, refugiul n mutism, s. a. Nu se vor face
amenintari sau promi uni de crearea unei situati mai dificile sau mai usoare n proces, de oarece
ele ar afecta n mod evident i nceritate declaratiilor minorului.
Faza de ascultare dirijata - presupune orientarea n punerea acestor intrebari n functie de
natura faptei, de modul i conditiile svririi, de pozitia procesuala precum i de trasaturile de
personalitate ale minorului desprinse n cursul pregatirii i al realizari ascultarii. Vor fi adresate,
n functie de ansamblul problemelor ce trebuie detaliate, intrebari privind momente i relatii
anterioare comiterii faptei, intrebari privind elemente din timpul comiterii faptei cit i intrebari
privind anumite evenimente, atitudini, discutii, dup comiterea faptei.
Se vor pune intrebari clare, fara tenta sugestiva, fara mai multe intelesuri.