Sunteți pe pagina 1din 9

Cadrul de reglementare

În ciuda eforturilor continue de îmbunătăţire, antreprenorii încă dau vina pe


birocraţia excesivă ca fiind una din îngrădirile majore pentru gestionarea unei
afaceri, în special pentru aceia care doresc să funcţioneze şi să se dezvolte pe piaţa
internă.
În general, reglementarea nu este diferenţiată în conformitate cu mărimea companiei, şi
astfel deseori aceasta afectează în mod disproporţionat întreprinderile mici. Autorităţile
publice trebuie să fie încurajate să “gândească în primul rând în termeni mici”, păstrând
simplitatea reglementărilor. Pentru a reduce poverile administrative, o serie de State
Membre au stabilit excepţii pentru IMM-uri sau au asigurat servicii administrative pentru
susţinerea acestora. Furnizarea de informaţii şi sprijin poate sprijini antreprenorii în
confruntarea cu birocraţia excesivă.

EasyPay (Plăţi uşoare)


Danemarca a introdus un nou sistem pentru gestionarea salariilor. Prin înscrierea în
‘EasyPay’ (Plăţi uşoase), în mod voluntar şi gratuit, angajatorii pot oferi informaţii despre
salarii şi angajaţi către un singur oficiu. Aceste informaţii sunt distribuite apoi către toate
autorităţile relevante. EasyPay face parte din iniţiativa “E-administraţie”, care include de
asemenea www.indberetning.dk, unde sunt colectate electronic toate formularele de la
autorităţile publice relevante pentru afaceri, şi Webreg, care dă posibilitatea noilor
societăţi cu răspundere limitată să se înregistreze online. Înregistrarea prin intermediul
Webreg produce efecte din punct de vedere juridic prin utilizarea semnăturii digitale.

Sprijin virtual pentru procedurile administrative Austria a lansat o pagină de


internet (www.help-business.gv.at) care oferă antreprenorilor informaţii concise cu
privire la procedurile administrative. Toate procedurile care pot fi derulate online sunt
accesibile prin intermediul unui instrument de administrare (@mtsweg online).
Antreprenorii îşi pot completa declaraţiile fiscale la nivel municipal folosind un
instrument denumit HELP (AJUTOR), care transmite datele către autoritatea competentă.

1
Pagina de internet funizează informaţii excesive cu privire la aspecte diferite referitoare
la gestionarea unei afaceri, de la ‘înregistrarea personalului’ până la ‘concediu anual’.

Impozitare
Uniunea Europeană. Măsuri potrivite de impozitare pot contribui la dezvoltarea,
creşterea şi supravieţuirea întreprinderilor.
Structura sistemului de taxe, inclusiv impozitele pe venit şi impozitele corporative,
fiscalitatea muncii şi TVA, influenţează abilitatea companiilor de a se dezvolta.
Complexitatea sistemelor de impozite reprezintă ea însăşi o povară administrativă pentru
antreprenori. Comisia Europeană a identificat un număr de obstacole referitoare la
impozite şi taxe pentru activităţile transfrontaliere în piaţa internă şi a scos în evidenţă o
serie de soluţii, care sunt examinate în continuare.
Pe măsură ce ratele marginale de impozitare a veniturilor cresc, antreprenorii tind să îşi
dezvolte afacerile mai lent, să investească mai puţin şi să angajeze mai puţini oameni.
Nivelul de impozitare a muncii poate de asemenea să influenţeze deciziile întreprinderilor
de a angaja mai mult personal. Reformele fiscale din ultimii ani au contribuit la tendinţa
clară de reducere a poverii fiscale cu privire la ocupare în Uniunea Europeană deşi
nivelul de impozitare a muncii în unele State Membre rămâne ridicat.
Cu privire la activităţile naţionale, Comisia a făcut recomandări direcţionate în mod
specific către IMM-uri, pentru încurajarea transferurilor afacerilor prin, de exemplu,
exceptarea de la plata taxelor de înregistrare sau amânarea impozitelor, însă totuşi este
recunoscut au fost făcute progrese mici. Tratamentul impozitelor aferente transferurilor
afacerilor vizează îndeosebi afacerile familiale, care reprezintă o proporţie semnificativă
din numărul întreprinderilor din Europa.
Pensionarea şi succesiunea pot fi influenţate negativ de aranjamente fiscale
necorespunzătoare sau complexe. În cel mai rău caz acest lucru poate rezulta în
închiderea imediată a acestor afaceri sau poate aduce pagube pentru viabilitatea firmei în
viitor.

2
Transferul afacerilor între generaţii de antreprenori încurajat
şi sprijinit prin reducerea impozitelor pe moşteniri şi cadouri
În Spania, în caz de mortis causa sau transfer inter vivos al unei firme cu asociat unit, a
unei afaceri profesionale individuale sau cu participaţii (asociates) poate fi aplicată în
anumite cazuri o reducere de 95% a nivelului sumei impozabile, cu condiţia ca
proprietatea să fie menţinută pentru timp de zece ani, Noul proprietar al afacerii este
îndreptăţit la exceptarea plăţii impozitului pe proprietate pe parcursul aceleiaşi perioade
(cea de-a doua prevedere se aplică doar în eventualitatea transferurilor inter vivos).

Acces la finanţare
Accesul la finanţare este indispensabil pentru dezvoltare, dar multe IMM-uri
întâmpină dificultăţi, deoarece piaţa de capital de risc este subdezvoltată şi băncile
evită din ce în ce mai mult să dea împrumuturi cu risc ridicat.
Aproape 20% dintre întreprinderile mici raportează probleme în accesarea finanţării pe
termen scurt. În ciuda diferenţelor între Statele Membre, împrumuturile de pe piaţa
bancară continuă să domine finanţarea sectorului IMM în Uniunea Europeană. Băncile
utilizează din ce în ce mai mult mecanisme pentru evaluarea IMM-urilor, iar costurile
creditelor sunt adaptate în funcţie de nivelul riscului asociat cu o anumită întreprindere
din categoria IMM. Mai mult, costurile indirecte ridicate ale creditelor de dimensiuni
mici le fac neatrăgătoare pentru bănci.
Prin urmare, Europa ar trebui să continue dezvoltarea pieţelor de capital de risc ca
alternativă la creditele bancare.
Companiile din SUA tind să aibă bilanţuri contabile mai puternice decât companiile
europene (cu o medie de 50% finanţare sub formă de participare la capitalul social al
unor fonduri de investiţii (equity capital), comparativ cu aproximativ 30% în Europa).
Deşi aproximativ 7 000 de întreprinderi europene au primit capital în faza de început sau
capital pentru extindere din partea fondurilor cu capital de risc în 2001, acestea au fost
îndeosebi companii înalt tehnologizate şi cu o creştere rapidă.

3
Pentru a acţiona ca un catalizator pentru investitorii privaţi şi pentru a creşte oferta de
garanţii pentru IMM-uri, instituţiile publice au dezvoltat programe pentru sprijinul IMM-
urilor acoperind o gamă de instrumente de la micro-credite la capital de risc. La nivelul
UE, Fondul European de Investiţii gestionează o serie de instrumente financiare finanţate
în cadrul Programului Multianual pentru Întreprinderi şi Antreprenoriat.
În cadrul Fondurilor Structurale, Comisia Europeană a solicitat Statelor membre să dea
întâietate finanţărilor prin capital de risc; acest lucru a rezultat în dublarea acestui tip de
finanţare în cadrul acestor programe.

Box scos in evidenta fata de restul textului „Finnvera”


Finlanda. Finnvera, instituţia publică de finanţare a IMM-urilor din
Finlanda, gestionează un program de micro-credite pentru
microîntreprinderile noi şi cele existente, care a finanţat investiţii, capital de
lucru şi dezvoltarea afacerilor pentru 2 741 de antreprenori, în valoare de
45.5 milioane euro în 2001. Această instituţie finanţează până la 75% din tot
necesarul de finanţare. Creditele au valori cuprinse între 3 400 şi 35 000 de
euro. Acest program combină garanţii contra pierderilor din partea statului şi
a fondului regional UE şi include un instrument de evaluare care are scopul
de a promova o rată ridicată de supravieţuire a afacerilor.
Antreprenorii ar trebui să fie ajutaţi să îşi depăşească reticenţa în acceptarea
investitorilor externi. Investitorii au nevoie de informaţii de calitate despre
întreprinderi, informaţii pe care antreprenorii trebuie să fie capabili să le
furnizeze.

Ajutând companiile să exploateze cunoştinţe şi oportunităţi


internaţionale

4
Pentru a culege beneficiile pieţei interne şi pentru a face faţă provocărilor
unei competiţii mai acerbe, antreprenorii trebuie să fie încurajaţi să inoveze
şi să internaţionalizeze.
Pentru asta, ei trebuie să aibă acces la cunoştinţe, contacte relevante, formare
şi servicii la nivel înalt de sprijinire a afacerilor.

IMM-urile consideră că piaţa internă a condus la o competiţie mai mare, dar


şi către noi oportunităţi de dezvoltare. Presiunea competitivă determină
firmele să exploateze în mod continuu cunoştinţele şi inovarea.
Întreprinderile pot inova în forme diferite, dezvoltare de noi produse,
inclusiv dezvoltare tehnologică, managementul calităţii, noi forme de
organizare a muncii sau a canalelor de distribuţie, a mărcilor sau a
proiectului. Capitalul uman este resursa critică pentru generarea de idei
creative şi inovatoare. Întreprinderile pot avea de câştigat din capitalizarea
pe cunoştinţele informale, competenţele şi reţelele propriilor lor angajaţi.
Acest lucru atrage după sine încurajarea atitudinilor antreprenoriale printre
angajaţi, lucru care poate fi făcut prin oferirea de participaţii financiare.
Comisia Europeană a adoptat recent o Comunicare cu privire la participaţia
financiară a angajaţilor. Atitudinile antreprenoriale printre angajaţi pot fi
îmbunătăţite acolo unde participaţia financiară este însoţită de o mai mare
influenţă a angajaţilor în procesul decizional al întreprinderii.

Cartiere industriale
Peisajul economic din Italia este caracterizat de prezenţa unei multitudini de
cartiere industriale (clustere), care reprezintă aglomeraţii de mici
întreprinderi specializate într-un singur sector.

5
Cartierele combină atât competiţia cât şi cooperarea între firme pentru
îmbunătăţirea performanţei lor. La nivel naţional există o lege cu privire la
cartierele industriale, de vreme ce sprijinul şi politicile sunt dezvoltate în
special la nivel regional (ex: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna). Pentru
a-şi creşte calitate şi eficacitatea, o serie de cartiere sunt organizate în
“Clubul Cartierelor Industriale” (‘Club dei Distretti Industriali’), care
reprezintă 40% din toate cartierele, adică 30 000 de întreprinderi şi 250 000
de locuri de muncă. Clubul are scopul de a dezvolta o reţea între cartierele
industriale italieneşti şi cele străine cu scopul schimbului de informaţii,
pentru a promova accesul la cercetare şi a reprezenta interesele cartierelor.

Internaţionalizarea activităţilor antreprenoriale


Condiţiile pentru ca IMM-urile să îşi internaţionalizeze activitatea ar trebui
îmbunătăţite. Întrucât în Sondajul Observatorului pentru IMM-urilor
Europene aproximativ o treime din IMM-uri au raportat o creştere a
numărului contractelor lor internaţionale de afaceri pe parcursul ultimilor
cinci ani, Sondajul asupra Mediului de Afaceri din Europa a constatat că
IMM-urile nu sunt mai înclinate să desfăşoare activităţi într-o piaţă unică
mai largă comparativ cu acum zece ani.

IMM-urile prezintă o preferinţă pentru a opera în mod independent atunci


când îşi internaţionalizează activitatea, dar acestea se bazează totuşi pe
consiliere, prin intermediul reţelelor locale şi regionale, din partea altor
întreprinderi, în special mari companii internaţionale, precum şi relaţii
personale şi intermediari. Promovarea reţelelor regionale sau a clusterelor
pot să ajute antreprenorii să îşi împărtăşească experienţa cu privire la
dezvoltarea afacerilor şi să câştige acces la cunoştinţe, parteneri şi consiliere.

6
Antreprenorii trebuie să îşi actualizeze şi să îşi dezvolte abilităţile lor
manageriale pentru a păstra direcţia de dezvoltare într-o economie în
schimbare, dar programul prelungit de lucru face dificilă participarea la
cursuri pentru majoritatea dintre ei.

Instrumente alternative de învăţare, cum ar fi formarea la distanţă pentru


manageri sau schemele de mentoring în care antreprenorii pot învăţa unul de
la celălalt, merită mai multă atenţie. Învăţarea instrumentelor TIC adaptate
nevoilor IMM-urilor ar trebui să fie dezvoltate în continuare pentru a stimula
înţelegerea şi implicarea antreprenorilor în astfel de instrumente.

Pentru a compensa lipsa de expertiză personală în raport cu abilităţile variate


necesare pentru gestionarea unei afaceri, antreprenorii trebuie să aibă acces
la servicii de nivel înalt de sprijin al afacerilor. Astăzi, mai puţin de 20%
dintre firmele mici se folosesc de serviciile publice de sprijinire a afacerilor.
General vorbind, astfel de servicii trebuie să îşi dezvolte în continuare
abordarea prin orientarea către client, facilităţi TIC şi standarde profesionale.
Comisia Europeană furnizează deja sprijin financiar, prin intermediul
Fondurilor Structurale, pentru dezvoltarea diverselor tipuri de servicii de
sprijin pentru afaceri.

Intraprenoriat şi asumarea de riscuri la nivel corporativ


(corporate venturing)

7
‘Intraprenoriatul’ şi asumarea de riscuri la nivel corporativ reprezintă
un mijloc eficace pentru dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale care
ar fi altfel lăsate neexploatate.
Rezultatele C&D sau ale inovării în întreprinderi mari, universităţi sau
institute de cercetare, pe care nu doresc să le exploateze ele însele, pot fi
comercializate prin intermediul “spin-off” – urilor, gestionate de (foştii)
angajaţi: o practică cunoscută sub numele de intraprenoriat.
De exemplu, în Olanda aproape un sfert din întreprinderile mari au ajutat
angajaţii să îşi dezvolte propria afacere în ultimii 5 ani. Deşi majoritatea
întreprinderilor privesc în mod pozitiv activitatea de intraprenoriat, iniţiativa
este lăsată de obicei la latitudinea angajaţilor. Totuşi, mulţi angajatori
furnizează sprijin odată ce spin-off-ul este lansat, iar IMM-urile, spin-off-
urile au demonstrat niveluri ale inovării şi ratelor de creştere peste medie.

Reţele regionale pentru încurajarea antreprenoriatului


Germania: ‘Programul EXIST’ a fost lansat de către Ministerul Federal al
Educaţiei şi Cercetării pentru a promova cooperarea regională între
universităţi, colegii tehnice, sectorul afacerilor şi alţi parteneri. Acesta aduce
laolaltă organizaţii care altfel nu ar fi lucrat împreună pentru a crea în comun
o mentalitate orientată spre antreprenoriat în instituţii de studii superioare
sau de cercetare, pentru a promova diseminarea de cunoştinţe şi pentru a
capitaliza pe potenţialul ideilor şi antreprenorilor. Acest lucru ar trebui să
conducă la start-up-uri inovative şi noi locuri de muncă.
Este natural pentru întreprinderile de toate mărimile să lucreze împreună
pentru obţinerea unor beneficii mutuale. Alianţele între întreprinderile mari
şi mici sunt din ce în ce mai importante, furnizând flexibilitatea solicitată

8
într-o economie inovatoare şi masa critică pentru a cuceri pieţele pe scară
largă. Întreprinderile mari câştigă acces la noi pieţe, tehnologie şi inovare iar
cele mici pot beneficia de acces îmbunătăţit la finanţare, cunoştinţe şi reţele.

S-ar putea să vă placă și