Sunteți pe pagina 1din 5

Euroticket Company: Negocierea aderarii Romaniei la UE - Capitolul Libera circulati...

Page 1 of 5

Tichete masa, cadou, vacanta, carte | Recomanda | Polita |  Asistenta juridica |  Legislatie | Stiri | Newsletter | CONTACT

GHID
Utilizator
AFILIATI
Parola
       INTERACTIV
Login   Inregistrare
CONTACT
TICHET TICHET TICHET TICHET TICHET UTILE
MASA CADOU CRESA VACANTA CARTE

Comanda tichete de masa si tichete cadou online. Formular comanda tichete     Astazi este: 09-02-2010. Incepand cu tichetele emise pentru septembrie 2009, noua valoa

Euroticket Company: Negocierea aderarii Romaniei la UE - Capitolul Libera circulatie a


capitalurilor

Text preluat de la InfoEuropa

DOCUMENT DE POZITIE AL ROMANIEI

CAPITOLUL 4 – LIBERA CIRCULATIE A CAPITALURILOR

POZITIA GENERALA

Romania accepta in intregime acquis-ul comunitar privind Capitolul 4 – Libera circulatie a capitalurilor, in vigoare
la data de 31 decembrie 1999, si va lua masurile necesare pentru implementarea efectiva a acestuia pana la data
aderarii, cu exceptia achizitionarii terenurilor de catre persoane fizice straine, pentru care Romania solicita o
perioada de tranzitie.

Romania si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007, ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare
la Uniunea Europeana.

Infrastructura institutionala necesara implementarii acquis-ului va fi completa si functionala la data aderarii


Romaniei la Uniunea Europeana. Romania este pregatita sa examineze in continuare dezvoltarea legislatiei
comunitare, intrata in vigoare dupa data de 31 decembrie 1999 si sa informeze sistematic Conferinta pentru Aderare
sau Consiliul de Asociere cu privire la legislatia si masurile de implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis
sau, daca va fi cazul, cu privire la dificultatile care ar putea sa apara in transpunerea noului acquis.

Romania face trimitere, cu privire la acest capitol, la informatiile furnizate in cursul procesului de examinare
analitica si este de acord sa continue transmiterea acestora Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Romania solicita o perioada de tranzitie de 15 ani de la data aderarii sale la Uniunea Europeana pentru liberalizarea
regimului dobandirii, de catre persoanele fizice straine, a terenurilor din Romania cu destinatie agricola si forestiera,
a celor aflate permanent sub luciu de apa, precum si a altor terenuri aflate in extravilan si, respectiv, de 5 ani pentru
liberalizarea regimului dobandirii terenurilor situate in intravilan.

Romania va liberaliza treptat circulatia capitalurilor, respectand angajamentele asumate prin Acordul european.
Masurile de liberalizare vor intra in vigoare pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Romania este pregatita sa aplice acquis-ul privind sistemele de plati si reglementarile privind prevenirea utilizarii
sistemului financiar in scopul spalarii banilor, pana la data aderarii.

CADRUL JURIDIC SI INSTITUTIONAL

A. LIBERA CIRCULATIE A CAPITALURILOR

Romania se angajeaza sa liberalizeze circulatia capitalurilor, in conformitate cu acquis-ul comunitar aferent liberei
circulatii a capitalurilor, care consta din: Articolele 56–60 din Tratatul privind infiintarea Comunitatii Europene,
Directiva Consiliului 88/361, Articolele 119 – 120 din Tratatul privind infiintarea Comunitatii Europene si
Reglementarea Consiliului 1969/88 privind stabilirea unei facilitati unice de acordare a asistentei financiare pe
termen mediu pentru balantele de plati ale Statelor Membre.

In Romania, legislatia in domeniul liberei circulatii a capitalurilor este reprezentata de Regulamentul nr.3/1997
privind efectuarea operatiunilor valutare, cu amendamentele ulterioare, emis de Banca Nationala a Romaniei.

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.3/1997, operatiunile de cont curent se efectueaza in mod liber.

1. Operatiunile de capital
Acquis-ul comunitar (Art.56 din Tratat) prevede eliminarea restrictiilor aferente miscarilor de capitaluri intre Statele
Membre ale Uniunii Europene si intre Statele Membre ale Uniunii Europene si tari terte.

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\capitol_libera_circulatie_a_capi... 06/05/2010


Euroticket Company: Negocierea aderarii Romaniei la UE - Capitolul Libera circulati... Page 2 of 5

a) Principalele operatiuni de capital liberalizate :


 investitiile directe ale nerezidentilor pe teritoriul national, cu exceptia achizitiei terenurilor de catre persoanele
fizice si juridice nerezidente;
 investitiile imobiliare ale nerezidentilor pe teritoriul national, cu exceptia achizitiei terenurilor de catre persoanele
fizice nerezidente;
 tranzactionarea valorilor mobiliare in Romania, de catre nerezidenti;
 tranzactiile cu instrumente de plasament colectiv in Romania, de catre nerezidenti;
 operatiunile realizate in conturi de depozite in valuta ale nerezidentilor, deschise la institutii financiare rezidente;
 creditele de comert international acordate de nerezidenti, rezidentilor, pe o perioada mai mare de un an
 operatiuni de cont curent.

b) Principalele operatiuni de capital care necesita autorizare:


 investitiile directe ale rezidentilor in strainatate;
 investitiile imobiliare ale rezidentilor in strainatate;
 achizitionarea valorilor mobiliare straine de catre rezidenti;
 admiterea valorilor mobiliare romanesti pe o piata de capital straina;
 admiterea valorilor mobiliare straine pe piete de capital romanesti;
 achizitionarea de instrumente ale organismelor de plasament colectiv straine de catre rezidenti;
 admiterea instrumentelor organismelor de plasament colectiv romanesti pe o piata de capital straina;
 admiterea instrumentelor organismelor de plasament colectiv straine pe piete de capital romanesti;
 achizitionarea de catre nerezidenti de instrumente romanesti specifice pietei monetare;
 achizitionarea de catre rezidenti de instrumente straine specifice pietei monetare;
 admiterea de instrumente romanesti de piata monetara pe pietele monetare straine;
 admiterea de instrumente straine de piata monetara pe piata monetara romaneasca;
 operatiunile in conturi curente si de depozit ale rezidentilor deschise la institutii financiare nerezidente;
 imprumuturile si creditele financiare cu termene de rambursare mai mici de un an;
 transferurile dispuse de rezidenti in legatura cu derularea contractelor de asigurari;
 unele operatiuni dispuse de persoanele fizice;

Un progres important in domeniul liberalizarii a fost realizat in martie 1998, odata cu asumarea de catre Romania a
obligatiilor prevazute in cadrul Articolului VIII, sectiunile 2, 3 si 4 din Statutul Fondului Monetar International,
privind convertibilitatea operatiunilor de cont curent.

Conform practicii internationale si luand in considerare situatia concreta cu care se confrunta Romania, abordarea
liberalizarii miscarilor de capital supuse in prezent autorizarii este una graduala. Obiectivul principal urmarit il
constituie incheierea procesului de liberalizare pana la data aderarii, cu exceptia perioadei de tranzitie solicitate.
Liberalizarea graduala presupune, in principal, urmatoarele etape:
 pana la finele anului 2001, liberalizarea investitiilor directe si imobiliare ale rezidentilor in strainatate, datorita
impactului redus al acestor operatiuni asupra balantei de plati;
 pana la finele anului 2002, liberalizarea miscarilor de capital legate de derularea contractelor de asigurari de viata
si de credit;
 in perioada 2002-2004, liberalizarea graduala a celorlalte fluxuri de capital cu influenta semnificativa asupra
economiei reale. Este de mentionat faptul ca iesirile de capital generate de operatiuni cum sunt achizitionarea de
catre rezidenti de valori mobiliare sau de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine si admiterea acestor
instrumente pe pietele de capital nationale sunt programate a fi realizate in a doua parte a intervalului, avandu-se in
vedere necesitatea asigurarii timpului necesar pregatirii, din punct de vedere institutional, a autoritatilor implicate;
 pana cel tarziu la momentul aderarii, liberalizarea fluxurilor de capital pe termen scurt, cu influenta semnificativa
asupra politicii monetare; aceasta este conditionata de realizarea obiectivului de consolidare a stabilitatii mediului
macroeconomic (in conformitate cu obiectivele cuprinse in "Strategia Nationala de Dezvoltare Economica a
Romaniei pe termen mediu").

Noul regulament valutar, ce va intra in vigoare in cursul anului 2001, va fi armonizat cu prevederile Directivei
88/361 din punct de vedere al terminologiei, definitiilor si clasificarii fluxurilor de capital, asigurand totodata
liberalizarea operatiunilor de capital prevazuta pentru anul 2001.

Punerea in aplicare a prevederilor noului regulament valutar este conditionata de modificarea urmatoarelor acte
normative: Legea nr. 241/1998 privind investitiile directe si Legea nr. 83/1994 privind reglementarea constituirii si
functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, care
se va realiza in 2001. Prin aceasta actiune se vor realiza, pe de o parte, tratarea unitara in cadrul legislatiei nationale
a conceptelor si definitiilor prevazute in directiva 88/361 si, pe de alta parte, pregatirea institutionala a autoritatilor
competente.

Prin noua lege privind valorile mobiliare si pietele reglementate, ce va fi elaborata pana la 1 octombrie 2001, vor fi
introduse proceduri de autorizare, prevazute in directivele aferente Capitolul 3 – Libera Circulatie a Serviciilor -
pentru tranzactiile cu valori mobiliare si alte instrumente financiare specifice pietei de capital.

Pentru imbunatatirea cadrului legal in domeniul liberalizarii circulatiei capitalurilor, Banca Nationala a Romaniei
beneficiaza de asistenta tehnica si colaboreaza cu mai multe banci centrale (Banca Frantei, Banca Olandei, Banca
Italiei), in cadrul programului de infratire institutionala.

2. Balanta de plati
Acquis-ul comunitar (Art.119 din Tratat si Reglementarea Consiliului nr.1969/1988) permite masuri speciale in
eventualitatea unor probleme serioase privind balanta de plati.

Legea nr.72/1996 privind finantele publice autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa contracteze imprumuturi, in
scopul echilibrarii balantei de plati externe.

In cazul in care data liberalizarii complete a operatiunilor de capital nu coincide cu data aderarii la Uniunea
Europeana, Romania solicita ca problema gestionarii eventualelor dezechilibre ale balantei de plati sa fie examinata
in contextul Acordului european si al procesului de aderare.

Romania solicita sa i se aplice un mecanism de asistenta financiara compatibil cu cel aplicat Statelor Membre, in
conformitate cu prevederile Art. 119 al Tratatului de infiintare a Comunitatii Europene si Reglementarii 1969/88.

3. Regimul investitiilor straine

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\capitol_libera_circulatie_a_capi... 06/05/2010


Euroticket Company: Negocierea aderarii Romaniei la UE - Capitolul Libera circulati... Page 3 of 5

3.1. Regimul juridic


In Romania, prin Legea nr. 241/1998 privind investitiile directe, a fost asigurat tratamentul national pentru
investitiile straine si, in acest fel, egalitatea de tratament a investitorilor romani si a celor straini. Investitorii straini
au urmatoarele drepturi:
 dreptul de a investi in orice domeniu de activitate, in conditiile legii;
 dreptul de a detine orice cota de participare, inclusiv 100%;
 dreptul de a fi despagubit in caz de expropriere pentru utilitate publica;
 dreptul de repatriere, in valuta, a capitalului investit si a profitului rezultat din investitie.

3.2. Actiunea nominativa de control a statului - "actiunea de aur"


In conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1998 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobate prin Legea nr.99/1999 privind unele masuri de accelerare a reformei economice, in
cazul privatizarii societatilor rezultate din reorganizarea regiilor autonome si in cazul societatilor de interes strategic,
Guvernul poate opta pentru pastrarea unei actiuni nominative de control, stabilind totodata si cine va exercita
drepturile decurgand din aceasta calitate. Actiunea nominativa de control poate fi transformata intr-o actiune
comuna, prin hotararea Guvernului.

Pastrarea drepturilor legate de "actiunea de aur" trateaza, intr-o maniera nediscriminatorie, pe toti investitorii, fie
rezidenti sau nerezidenti. Aceste drepturi speciale sunt justificate si din motive ale politicii publice si securitatii
publice, asa cum este prevazut in Art.58 (1) (b) din Tratat.

3.3. Acordurile guvernamentale bilaterale pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor


Romania a incheiat pana in prezent acorduri bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor cu
78 de state, din care 33 de acorduri sunt incheiate cu tari europene. Dintre acestea, 13 sunt tari membre ale Uniunii
Europene (exceptii: Irlanda si Suedia).

Dintre tarile candidate la aderare, Romania a incheiat astfel de acorduri cu Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia,
Bulgaria, Lituania, Slovacia, Cipru si Turcia.

La incheierea acordurilor bilaterale, Romania a avut in vedere, in permanenta, perspectiva asocierii si, ulterior, a
aderarii la Uniunea Europeana, astfel incat obligatiile asumate in cadrul acestora sa nu contravina practicii
comunitare.

Prevederile generale ale acordurilor incheiate de Romania nu difera de cele stabilite prin acordurile similare
incheiate de Statele Membre ale Uniunii Europene, intre ele sau cu terte tari, si nu afecteaza transpunerea acquis-
ului comunitar referitor la libera circulatie a capitalurilor.

4. Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre nerezidenti


a) Situatia actuala
In temeiul art.41, alin.2 din Constitutia Romaniei, "cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate
asupra terenurilor".

Legea nr. 241/1998 privind investitiile directe prevede ca orice investitor, persoana fizica sau juridica romana poate
dobandi orice drepturi reale asupra bunurilor mobile sau imobile. In categoria persoanelor juridice romane, care pot
dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, sunt incluse si societatile comerciale cu capital partial sau integral
strain.

Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii prevede ca asociatiile si fundatiile, constituite ca
persoane juridice romane de catre persoane fizice si juridice straine, pot dobandi pe intreaga durata de functionare,
dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor, necesare pentru realizarea scopului pentru care
au fost constituite.

Inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii se face in baza
Decretului-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cu modificarile ulterioare si
a Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare. b) Angajamentul Romaniei in conformitate cu art.45 (7) al
Acordului european
Romania respecta prevederile art. 45 (7) al Acordului european. In plus, Romania a acordat deja dreptul de
dobandire a proprietatii asupra terenurilor, societatilor comerciale cu capital partial sau integral strain, persoane
juridice romane.

c) Solicitarea perioadei de tranzitie


Conform Constitutiei Romaniei, precum si a deciziilor Curtii Constitutionale romane, cetatenii straini, apatrizii si
persoanele juridice straine nu pot dobandi terenuri in proprietate in Romania. Acestia pot insa dobandi terenuri in
proprietate in Romania numai daca se constituie in persoane juridice romane.

In aceste conditii, Romania va examina eliminarea respectivei interdictii constitutionale, prin revizuirea
corespunzatoare a Constitutiei pana la data aderarii sale la Uniunea Europeana.

Romania solicita o perioada de tranzitie de 15 ani de la data aderarii sale la Uniunea Europeana pentru liberalizarea
regimului dobandirii, de catre persoanele fizice straine, a terenurilor din Romania cu destinatie agricola si forestiera,
a celor aflate permanent sub luciu de apa, precum si a altor terenuri aflate in extravilan si, respectiv, de 5 ani pentru
liberalizarea regimului dobandirii terenurilor situate in intravilan.

Aceasta solicitare este justificata de implicatiile majore, din punct de vedere economic si social, ale procesului
liberalizarii. Diferentierea perioadei de tranzitie este impusa de nivelul diferit al preturilor practicate la
achizitionarea celor doua categorii de terenuri.

O liberalizare imediata la data aderarii ar fi de natura sa produca serioase consecinte economice si sociale, avand in
vedere urmatoarele considerente:
 implicarea unui mare procent din populatia Romaniei in activitati in agricultura;
 existenta unui decalaj substantial intre veniturile medii ale cetatenilor romani si cele ale cetatenilor Statelor
Membre ale Uniunii Europene;
 mentinerea unor diferente mari de pret ale achizitionarii terenurilor in Romania, respectiv in Uniunea Europeana.

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\capitol_libera_circulatie_a_capi... 06/05/2010


Euroticket Company: Negocierea aderarii Romaniei la UE - Capitolul Libera circulati... Page 4 of 5

In intervalul de tranzitie solicitat, convergenta reala a veniturilor economice medii ale cetatenilor romani catre
veniturile medii din Uniunea Europeana, cu influentele sale asupra pietei funciare, vor permite treptat diminuarea
efectelor adverse ale liberalizarii achizitiei terenurilor.

5. Impozitarea
Acquis-ul comunitar (Art.58 (1) (3) din Tratat) prevede dreptul Statelor Membre de a aplica dispozitiile potrivite
legislatiei lor fiscale, dar aceste dispozitii nu trebuie sa constituie nici un mijloc de dicriminare arbitrara, nici o
restrictie pentru libera circulatie a capitalurilor.

Regimul de impozitare din Romania este nediscriminatoriu fata de capitalul strain. Romania a incheiat 67 de
conventii pentru evitarea dublei impuneri cu alte state, inclusiv cu cele 15 State Membre ale Comunitatii Europene
si cu 9 tari candidate (Cehia, Ungaria, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Malta, Slovenia si Turcia).

B. SISTEMUL DE PLATI

Pana la data aderarii, Romania va fi in masura sa preia in totalitate in legislatia sa urmatoarele acte normative si
recomandari comunitare: Directiva 97/5/CEE, Directiva 98/26/CEE, Recomandarea Comisiei Europene
87/598/CEE, Recomandarea Comisiei Europene 88/590/CEE, precum si Recomandarea Comisiei Europene
97/489/CEE.

In vederea reorganizarii sistemului de plati s-a constituit Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari –
TRANSFOND SA.

Romania beneficiaza de asistenta PHARE pentru implementarea Proiectului Sistemului Interbancar de Plati, care
cuprinde: Sistemul de Decontare pe baza Bruta in Timp Real (RTGS), Casa de Compensatie Automatizata (ACH),
Sistemul Electronic de Inregistrare, Compensare si Decontare a Operatiunilor cu Titluri de Stat si Sistemul de Back-
up.

Principiile RTGS vor fi aplicate in Sistemul Interbancar de plati pana la data aderarii Romaniei la Uniunea
Europeana.

1. Transferurile de credite transfrontaliere


Acquis-ul comunitar (Directiva 97/5/CEE) reglementeaza problemele legate de relatiile dintre client, beneficiar si
bancile implicate.

Transpunerea prevederilor Directivei 97/5/CEE va fi realizata fie prin adoptarea unei legi speciale, fie prin
modificarea in mod corespunzator a legii bancare, astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie abilitata sa
elaboreze cadrul de reglementare si procedurile de aplicare. Transpunerea va avea loc in doua etape:
 in 2002, elaborarea cadrului de reglementare si a celui procedural de aplicare;
 in 2003 – 2004, implementarea legii si a normelor de aplicare; in acelasi interval se va imbunatati infrastructura
sistemului de plati, se vor institui procedurile de solutionare a diferendelor si se va construi cadrul institutional
adecvat.

Intervalul mai amplu de implementare a prevederilor acestei directive este necesar pentru asigurarea cadrului
adecvat de participare a altor categorii de institutii (altele decat bancile) la efectuarea de transferuri de credite
transfrontaliere.

2. Finalitatea decontarii in sistemele de plati


Acquis-ul comunitar (Directiva 98/26/CEE) reglementeaza activitatea de transfer de fonduri.

In prezent, activitatea de transfer de fonduri, ca parte a activitatii bancare, este reglementata prin Legea nr.101/1998
privind Statutul BNR si Legea nr. 58/1998 - legea bancara, precum si prin reglementari ale BNR, obligatorii pentru
toate bancile si toti titularii de conturi curente la BNR. Acest cadru legislativ asigura transpunerea partiala a
prevederilor directivei.

Transpunerea totala a legislatiei romanesti se va realiza pana la data aderarii prin:


 adoptarea Regulamentului BNR privind principiile de organizare si functionare a sistemelor de plati din Romania;
 modificarea legislatiei nationale privind falimentul (Legea nr. 64/1995 republica¬ta, privind procedura
reorganizarii judiciare si falimentului si Legea nr.83/1998 cu modificarile ulterioare privind proce¬dura falimentului
bancilor) pentru preluarea dispozitiilor Art. 3, 4, 6, 8 si 9 ale directivei.

3. Platile electronice
Acquis-ul comunitar este reprezentat de trei recomandari ale Comisiei Europene (87/598/CEE, 88/590/CEE si
97/489/CEE), privind cerintele de baza legate de sistemele de plata electronica si relatia intre posesorul si emitentul
de carduri.

Pentru armonizarea reglementarilor romanesti cu prevederile recomandarilor Comisiei Europene este prevazuta,
pentru anul 2001, modificarea Regulamentului nr.6/1995 privind principiile si organizarea platilor prin carduri, emis
de Banca Nationala a Romaniei.

C. PREVENIREA SPALARII BANILOR

Acquis-ul comunitar este cuprins in Directiva 91/308/CEE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul
spalarii banilor.

Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor a fost elaborata pe baza prevederilor Directivei
91/308/CEE si, in consecinta, corespunde standardelor europene.

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\capitol_libera_circulatie_a_capi... 06/05/2010


Euroticket Company: Negocierea aderarii Romaniei la UE - Capitolul Libera circulati... Page 5 of 5

Romania dispune de structura necesara pentru aplicarea legislatiei in domeniu. Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor este operational si, in colaborare cu celelalte institutii implicate (Ministerul Justitiei,
Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie), a obtinut
rezultate semnificative in activitatea de contracarare a fenomenului spalarii banilor.

Pentru realizarea armonizarii depline cu acquis-ul comunitar in domeniu, Romania va amenda Legea nr. 21/1999,
conform urmatorului calendar:
 pana la sfarsitul anului 2002, adoptarea amendamentelor prin care se va realiza armonizarea deplina cu
prevederile actualei directive, in ceea ce priveste obligatia de identificare a clientilor la oferirea facilitatilor
serviciilor de custodie si introducerea interdictiei de a informa clientii asupra transmiterii de informatii catre Oficiul
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
 transpunerea noii directive privind combaterea spalarii banilor, in termen de 18 luni de la data adoptarii acesteia.

STRUCTURA INSTITUTIONALA

Politica Romaniei in domeniul liberei circulatii a capitalurilor este elaborata si aplicata de urmatoarele institutii:

Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, Departamentul
pentru Relatiile cu Investitorii Straini, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare (care se
va transforma in anul 2001 in Comisia de Supraveghere a Asigurarilor), Oficiul National pentru Prevenirea si
Combaterea Spalarii Banilor, Bursa de Valori, Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare,
TRANSFOND.

Documentul de fata a fost preluat de la adresa: www.infoeuropa.ro

Alte reglementari

Grupare tematica, termeni pe domenii: afaceri, business

Puteti efectua o solicitare in vederea stabilirii unei intalniri cu un Reprezentant


Euroticket Company pe pagina dedicata:

Solicitare programare intalnire Reprezentant Comercial Euroticket


Company

Firme | Banci | Publicitate pe site | Linkuri | Comunicate | Contact | Harta Site

EUROTICKET Certificata Facem afaceri prin Euroticket is Member of AmCham Administrat de ALIOTH
COMPANY ISO 9001, Clubafaceri.ro Euroticket Company is member of American Chamber of Commerce in Romania - SOFTWARE
Tichete de masa, SRAC si AmCham DreptOnline.ro
cadou, cresa, IQNet 18 useri online
vacanta, carte Useri
Trafic.ro -
Bucuresti, str. Maior autentificati: clasamente
Bacila, nr 9, sect. 2
Tel: 021.240.70.71;
Fax: 021.240.70.72
Email:
office@euroticket.ro
Conturi BCR - Colentina Conturi CR Firenze - Pantelimon Conturi Leumi Bank - SMB
RO36RNCB0297006357340002 tich. masa RO93DARO001200049397RO02 tich. masa RO84DAFB108600090262RO03 tich. masa
RO09RNCB0297006357340003 tich. cadou RO66DARO001200049397RO03 tich. cadou RO57DAFB108600090262RO04 tich. cadou
RO84RNCB0297006357340302 tich. vacanta RO82DARO001200049397RO06 tich. vacanta
RO20RNCB0297006357340387 tich. carte RO28DARO001200049397RO08 tich. carte
Trezorerie Sector 2
RO95TREZ7025069XXX007934 cont colector RO86TREZ7025070XXX009792 cont consemnatiuni, bugetari, tichete cadou

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\capitol_libera_circulatie_a_capi... 06/05/2010

S-ar putea să vă placă și