Sunteți pe pagina 1din 7

4.2.

5 Norme tehnice de timp


La nivel de operaie, norma de timp are expresia:
Tn=Tu+Tpi/n Tn=Tb+Ta+Tdt+Ton+Tpi/n0 [min/buc]

Tb=tbk
tb=[(l+l1+l2)/(n*s)]*i[min];
Ta=ta1+(ta2+ta3+ta4)n
Top=Th+Ta, unde:
Tu=timpul unitar
Tpi=timpul de pregtire-ncheiere la locul de munc
n0=numrul de piese din lotul care urmeaz a fi prelucrat
Tb=timpul de baz
Ta=timpul auxiliar
Tdt=timpul de deservire tehnic
Tdo=timpul de deservire organizatoric
Ton=timpul de odihn i necesiti fireti
Ta2, Ta3, Ta4=timpi auxiliari de comand, reglare i respectiv control
i=numrul de treceri
w=viteza de avans
Se adopt n0=100 buc
Elementele componente ale normelor de timp pentru fiecare operaie s-au determinat fie prin
calcul, fie prin alegere din normative i sunt prezentate mai jos:
PT1
[V2-Vlase]- tabele: 12.1, 12.3, 12.6, 12.9, 12.21
a) Operaia 10. Strunjire 1.
l
Nr. si denumirea fazei
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
10.1 Strunjire de
degrosare contur exterior
cu respectarea cotelor 62;
44; 51; R33,7
10.2 Strunjire
semifinisare suprafata
sferica la cota R32,2

Tb= tbi= 0,39 min

l1
mm

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

0,21

73

2,1

0,16

0,05

0,05

0,2

2,1

0,23

0,05

0,05

0,16

Ta=tai=0,56 min
Tdt=Tb*2/100=0,0078 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100=0,0285 min
Tdo=(Ta+Tb)/100=0,0095 min
Tp=60 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=1 min
b) Operaia 20. Strunjire II
l
l1
Nr. si denumirea fazei
mm
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
20.1 Strunjire frontala de
degrosare la cota 62
20.2 Strunjire cilinidrica
interioara de degrosare la
cota 29,6
20.3 Strunjire frontala de
semifinisare la cota 61,4
20.4 Strunjire cilindrica
interioara de semifinisare
la cota 31,6;

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

1,4

16

1,3

0,16

0,05

0,05

0,18

61

2,4

0,07

0,05

0,05

0,18

16

1,2

0,19

0,05

0,05

0,18

61

1,4

0,21

0,05

0,05

0,18

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

Tb= tbi= 0,63 min


Ta=tai=2,52 min
Tdt=Tb*2/100=0,0126 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100=0,0945 min
Tdo=(Ta+Tb)/100=0,0315 min
Tp=17 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=3,3 min
c) Operatia 30. Prelucrare complexa
l
l1
l2
Nr. si denumirea fazei
mm
mm
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
30.1 Gaurire 2x6,7
30.2 Filetare M8
30.3 Frezare canal
degrosare la cota 8x10x8

0,6

6
6

1,74
1,2

1
0

1
1

0,6
0,08

0,21
0,21

0,02
0,02

0,1
0,1

64

0,9

0,1

0,15

0,16

tb=(l+l1+l2)*i]/vs[min];
Tb=1.58 min
Ta=1.63 min
Tdt=Tb*2/100min
Tdt=0,0316 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100min
Ton=0.1029 min
Tdo=(Ta+Tb)/100min
Tdo=0.0321min
Tpi=90 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=3,4 min
d) Operatia 50 (90). Rectificare
Nr. si denumirea fazei
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
50.1 Rectificare frontala
la cota 61
50.2 Rectificare
cilindrica interioara la
cota 32 H7
50.3 Rectificare suprafata
sferica la cota R32h8

l
mm

l1
mm

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

0,21

16

0,22

0,20

0,4

0,46

61

0,25

0,05

0,23

0,46

0,15

0,06

0,4

0,46

Tb=0.62 min
Ta=2,93 min
Tdt=Tb*2/100min
Tdt=0.0124 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100min
Ton=0.1065 min
Tdo=(Ta+Tb)/100min
Tdo=0.0355 min
Tpi=11min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=3,7 min

PT2
[V2-Vlase]- tabele: 12.1, 12.3, 12.6, 12.9, 12.21
a) Operaia 20. Burghiere
l
Nr. si denumirea fazei
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
10.1 Burghiere la cota
32x67

Tb=

L
vs

l1
mm

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

0,6

67

5,89

2,5

0,16

0,1

0,1

l1
mm

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

0,2

92

1,4

0,21

0,2

0,1

i = 1 min

Ta=tai=0,96 min
Tdt=Tb*2/100=0,02 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100=0,06 min
Tdo=(Ta+Tb)/100=0,02 min
Tp=6 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton= 2,1 min
b) Operaia 30. Strunjire I
l
Nr. si denumirea fazei
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
30.1 Strunjire degrosare
contur exterior cu
respectarea cotelor 64,
44, 61,4, 65,4

Tb= tbi= 1,4 min


Ta=tai=0,71 min
Tdt=Tb*2/100=0,03 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100=0,06 min
Tdo=(Ta+Tb)/100=0,02 min
Tp=60 min

Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=2,2 min

c) Operaia 40. Strunjire II


l
Nr. si denumirea fazei
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
40.1 Strunjire frontala de
degrosare la cota 61;
40.2 Strunjire cilindrica
interioara de degrosare la
cota 32x61;

l1
mm

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

0,32

16

2,5

0,2

0,21

0,16

0,1

61

0,15

0,21

0,2

0,15

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

Tb= tbi= 0,35 min


Ta=tai=1,35 min
Tdt=Tb*2/100=0,07 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100=0,05 min
Tdo=(Ta+Tb)/100=0,02 min
Tp=17 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton= 1.9min
d) Operaia 50. Strunjire III
l
l1
Nr. si denumirea fazei
mm
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
50.1 Strunjire frontala de
semifinisare la cota 61;
50.2 Strunjire cilindrica
interioara de semifinisare
la cota 32x61;
50.3 Strunjire suprafata
sferica de semifinisare la
cota R32;

0,2

16

2,5

0,3

0,21

0,16

0,1

61

0,7

0,21

0,2

0,15

11

0,25

0,21

0,16

0,1

Tb= tbi=1,25 min


Ta=tai=1,7 min
Tdt=Tb*2/100=0,025 min
Ton=(Tb+Ta)*3/100=0,09 min
Tdo=(Ta+Tb)/100=0,03 min

Tp=60 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=3,1 min

e) Operaia 60. Frezare


l
Nr. si denumirea fazei
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
60.1 Frezare de degrosare
canal la cota 10x8x64

l1
mm

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

0,6

64

1,5

1,5

0,7

0,23

0,15

0,16

l2
mm

tb min

ta1
min

ta2
min

ta3
min

ta4
min

Tb=[(l+l1+l2)*i]/vs[min];
Tb=0,7 min
Ta=1,14 min
Tdt=Tb*2/100 min
Tdt=0,014 min
Ton=(Tb+Ta)*3,5/100 min
Ton=0,065 min
Tdo=(Ta+Tb)/100 min
Tdo=0,02 min
Tp=28 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=2 min
f) Operaia 70. Burghiere-Filetare
l
l1
Nr. si denumirea fazei
mm
mm
Prindere semifabricat/
desprindere i depunere
semifabricat
70.1 Burghiere (2 gauri)
8;
70.2 Tarodare (2 filetare)
M8;

0,65

1,09

0,4

0,05

0,07

0,1

1,2

2,2

0,02

0,09

0,1

Tb=(l+l1+l2)*i]/vs[min];
Tb=2,6 min
Ta=1,11 min
Tdt=Tb*2/100 min
Tdt=0.05 min
Ton=(Tb+Ta)*3,5/100 min
Ton=0,13 min
Tdo=(Ta+Tb)/100 min

Tdo=0,037 min
Tp=8 min
Tu=Tb+Ta+Tdt+Tdo+Ton=3,9 min