Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice Barem pentru Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII” Etapa naţională PROBA PRACTICĂ

Profil: Servicii Domeniul/Calificarea: Economic, administrativ, comerţ Clasa: a XI-a

Barem de corectare şi notare

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I.

TOTAL: 45 puncte

1.

20 puncte

SC. Mobila-Expert SRL

BALANȚA DE VERIFICARE LUNA FEBRUARIE 2016

Simbol

Denumirea contului

Solduri la data de 29 februarie 2016

cont

Debitoare

Creditoare

1012

Capital subscris vărsat

 

100.000

201

Cheltuieli de constituire

5.000

 

2131

Echipamente tehnologice

50.000

 

301

Materii prime

17.000

 

3024

Piese de schimb

3.000

 

345

Produse finite

31.000

 

401

Furnizori

 

46.000

4111

Clienți

70.000

 

426

Drepturi de personal neridicate

 

2.000

4311

Contribuția unității la asigurările sociale

 

4.000

4423

TVA de plată

 

10.000

5121

Conturi la bănci în lei

23.000

 

5191

Credite bancare pe termen scurt

 

38.000

5311

Casa în lei

1.000

 
 

TOTAL

200.000

200.000

Pentru întocmirea corectă și completă a balanței de verificare, se acordă 20 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice Barem pentru Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

2.

UNITATEA Mobila - Expert SRL

REGISTRUL JURNAL Luna: Martie 2016

19 puncte

Pag.1

Nr.

Data

Document

 

Simbol conturi

SUME

(Fel, nr.

Explicaţia

Crt.

înregistrării

   

data)

 

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1.

7.03

OP/17

Achitare rata credit bancar

5191

5121

1.000

1.000

2.

15.03

FF/214

Achiziție lac

%

401

 

1.440

       

3021

 

1.200

 
       

4426

 

240

 

3.

18.03

BO

Emitere bilet la ordin

401

403

1.440

1.440

4.

19.03

SS,EC

Plata salariu restant

426

5121

2.000

2.000

5.

20.03

Bon de

Obținere produse finite

345

711

500

500

predare

6.

23.03

FF/220

Achiziție utilaj

%

404

 

12.000

       

2131

 

10.000

 
       

4426

 

2.000

 

7.

24.03

EC

Încasare contravaloare produse vândute

5121

4111

6.000

6.000

8.a

31.03

NC/125

Închidere cont venituri

711

121

500

500

8.b

31.30

Decont TVA

Regularizare TVA

4424

4426

2.240

2.240

     

Total

   

27.120

27.120

Pentru fiecare răspuns corect și complet, se acordă următorul punctaj:

Op.1.………………………………………………………………………………………………

2 p

Op 2.………………………………………………………………………………………………

3 p

Op 3.………………………………………………………………………………………………

2

p

Op 4.

.………………………………………………………………………………………………2 p

Op 5.………………………………………………………………………………………………

3

p

Op 6.………………………………………………………………………………………………

3

p

Op 7.………………………………………………………………………………………………

2

p

Op 8.a.……………………………………………………………………………………………

1

p

Op 8.b.…………………………………………………………………………………………… TOTAL: 19 PUNCTE Pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

1

p

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice Barem pentru Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

3.

5121-Conturi la bănci in lei

6 puncte

SI 23.000

 

(7) 6.000

1.000

(1)

 

2.000

(4)

RD 6.000

3.000

RC

TSD 29.000

3.000

TSC

SFD

26.000

Pentru răspuns corect și complet, se acordă 6 puncte. Pentru răspuns incomplet, se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte

Subiectul. II.

1. Indicatori:

Sporul absolut al numărului de salariați:

∆N=N 1 -N 0 , unde:

TOTAL: 45 puncte 6 puncte

3 puncte

N - Sporul absolut al numărului de salariați;

N 1 – numărul de salariați din perioada curentă 1;

N 0 – numărul de salariați din perioada anterioară 0;

∆N – exprimă sporul (creșterea sau diminuarea) numărului de salariați din perioada curentă 1, comparativ cu perioada anterioară 0; Pentru răspuns corect și complet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Indicele de evoluție a numărului de salariați:

I N =N 1 x100/N 0 , unde:

3 puncte

I N sporul procentual al numărului de salariați în perioada 1 față de perioada 0.

N 1 – numărul de salariați din perioada curentă 1;

N 0 – numărul de salariați din perioada anterioară 0;

Pentru răspuns corect și complet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect,

incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

2. Inventarul

resurselor

umane

al

firmei

SC

Mario

Collection

SRL

Timișoara

la

momentul t1:

39 puncte

A.

În funcție de sporul absolut al numărului de salariați:

a) Numărul de salariați prezenți la serviciu:

3 puncte

 

400x70%=280 salariați

b) Numărul de salariați plecaţi în delegaţie:

3 puncte

 

400x5%=20 salariați

c) Numărul de salariați plecaţi în concediu de studii:

3 puncte

 

400x6%=24 salariați

d) Numărul de salariați aflați în concediu de odihnă:

6 puncte

280+20+24=324 salariați

400-324=76 salariați

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice Barem pentru Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

e) Numărul de salariați angajaţi pe perioadă nedeterminată:

3 puncte

400x65%=260 salariați

f) Ponderea salariaților care reprezintă personal de conducere:

3 puncte

25x100/400=6,25%

Pentru răspuns corect și complet se acordă punctajul maxim indicat la fiecare item. Pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

B. În funcție de vechimea în muncă:

a) Numărul de salariați pe tranșa de vechime 1-3 ani:

3 puncte

400x5%=20 salariați

b) Numărul de salariați pe tranșa de vechime 3-10 ani:

3 puncte

 

400x25%=100 salariați

c) Numărul de salariați pe tranșa de vechime 10-20 ani:

3 puncte

400x40%=160 salariați

d) Numărul de salariați pe tranșa de vechime de peste 20 ani:

3 puncte

400x30%=120 salariați

e) Sporul absolut al numărului de salariați (∆N)

3 puncte

400-320=80 salariați

f) Indicele de evoluţie al numărului de salariați (I N ):

3 puncte

400x100/320=125%