Sunteți pe pagina 1din 58

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT

Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Art. I - Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
Art./
Alin.

ORDONANA DE URGEN NR. 90/2008


PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL
SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE I AL
SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE
CONSOLIDATE

PROPUNERE REVIZUIRE

Observaii

1. Denumirea actului normativ se modific i va


avea urmtorul cuprins:
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind
auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 90/2008


privind supravegherea public a activitii de audit
statutar i a profesiei contabile

TITLUL I
AUDITUL
STATUTAR
Titlul I,
Capitolul I

Obiect i definiii

2. Dup articolul 2 se introduc 3 noi articole,


articolele 21, 22 i 23 cu urmtorul cuprins:
Art. 21 - Principiile supravegherii publice a Pentru sistematizarea textului,
principiile supravegherii publice,
activitii de audit statutar:
(1) n Romnia se organizeaz un sistem naional prevzute la articolele 38, 39 i 40
se introduc dup definiii. O serie de

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
de supraveghere public a activitii de audit
statutar, n baza principiilor prevzute de prezentele
reglementri.
(2) Toi auditorii statutari i toate firmele de audit fac
obiectul supravegherii publice.
(3) Sistemul de supraveghere public este guvernat
de nepracticieni care au cunotine n domenii
relevante pentru auditul statutar.
(4) Se permite unui grup minoritar de practicieni s
fie implicat n guvernarea sistemului de
supraveghere
public,
potrivit
prezentelor
reglementri.
(5) Persoanele implicate n guvernarea sistemului
de supraveghere public sunt selectate printr-o
procedur de numire independent i transparent.
Art. 22 - (1) Sistemul de supraveghere public are
responsabilitatea final pentru supravegherea
public, n principal, a urmtoarelor activiti:
a) autorizarea i nregistrarea auditorilor
statutari i a firmelor de audit;
b) adoptarea standardelor privind etica
profesional, auditul i sistemul de control intern al
calitii din cadrul firmelor de audit;
c) formarea profesional continu;
d) asigurarea calitii i efectuarea de
revizuiri pentru asigurarea calitii;
e) asigurarea sistemelor de investigaie i
disciplin;
f) aprobarea retragerii autorizrii auditorilor

modificri au fost operate asupra


textului articolelor, astfel:
abrogarea alin. 2 i 3 ale art. 38,
pentru a nu induce confuzia
existenei mai multor entiti cu
atribuii de supraveghere.

Conform punctului (b) al aliniatului


4. al articolului 32 din Directiva
43/2006 a CE organismul de
supraveghere are responsabilitatea
final i n ceea ce privete
adoptarea standardelor de audit.

Preluare de la articolul 6 aliniatul

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
statutari i a firmelor de audit;
g) aprobarea i retragerea auditorilor
statutari i a firmelor de audit din alte state
membre.
(2) Responsabilitatea final const n emiterea,
aprobarea
sau
avizarea,
dup
caz,
a
reglementrilor din domeniul auditului statutar,
precum i n supravegherea modului de punere n
practic a acestora.
(3) Responsabilitatea final se exercit prin
punerea n aplicare de ctre organismul de
supraveghere public a mecanismelor de
supraveghere care s asigure conformitatea cu
activitile prevzute la alin. (1) i punerea n
practic a acestora de ctre Camer conform
prevederilor prezentelor reglementri.
(4) Mecanismele de supraveghere necesare se
stabilesc prin Regulamentul de organizare i
funcionare al organismului de supraveghere
public sau prin alte reglementri specifice ale
acestuia.

(4) pentru sistematizarea textului.


Preluare de la art. 12 alin. (4) pentru
sistematizarea textului.
Pentru a defini responsabilitatea
final. n lipsa acestei precizri, se
creeaz o confuzie n privina
rolului
fiecrei
autoriti
competente.
Pentru
stabilirea
autoritii
competente
de
stabilire
a
mecanismelor necesare.

Mecanismele de responsabilizare a
CAFR trebuie s existe. Alte
prevederi care fac necesare existena
unor astfel de mecanisme: art. 59,
alin. (3) al OuG 90/2008 prevede:
Consiliul oblig Camera s
implementeze politici, reglementri,
reguli, proceduri i activiti n
scopul protejrii interesului public
n conformitate cu cerinele
Comisiei Europene.

Art. 23 - (1) Sistemul de supraveghere public, prin trebuie s fie n loc de este
organismul de supraveghere public, are dreptul s pentru fidelitatea traducerii.
3

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
ntreprind investigaii cu privire la respectarea
cerinelor prezentei reglementri de ctre auditorii
statutari i firmele de audit i s adopte msurile
necesare.
(2) Sistemul de supraveghere public este
transparent.
Aceasta
presupune
publicarea
programelor sale de activitate anual i a
rapoartelor de activitate.
(3) Sistemul de supraveghere public trebuie s fie
finanat n mod corespunztor. Finanarea
sistemului de supraveghere public trebuie s fie
sigur i fr niciun fel de influen excesiv din
partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit.

Titlul I,

Pentru a evita nclcarea textului


directivei 43/2006 a CE unde, la
punctul 7. al articolului 32 se
prevede: The system of public
oversight shall be adequately
funded. The funding for the public
oversight system shall be secure and
free from any undue influence by
statutory auditors or audit firms., sa modificat textul iniial care stipula
fr nici un fel de contribuii
financiare din partea auditorior
financiari....
Contribuiile
financiare din partea auditorilor
statutari pot exista: o serie de state
membre ale UE au organismul de
supraveghere public a auditului
statutar finanat exclusiv sau n
mare parte din contribuiile
auditorilor statutari sau firmelor
de audit. Finanarea trebuie
asigurat astfel nct auditorii s nu
poat
influena
deciziile
organismului pe aceast baz. De
asemenea, n acest mod se coreleaz
i cu prevederile alin. (1) art. 77.

Aprobare, educaie continu i recunoatere reciproc

Capitolul II
Titlul I,

3. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul


4

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)

cuprins:

Capitolul II,
Articolul 3
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 3,
alin. (1)

Activitatea de audit statutar se efectueaz numai de ctre


auditorii statutari sau de firmele de audit care au fcut
obiectul autorizrii, respectiv aprobrii, n condiiile
prevzute de prezenta ordonan de urgen.

Art. 3 - (1) Activitatea de audit statutar se


efectueaz numai de ctre auditorii statutari sau de
firmele de audit care au fcut obiectul autorizrii n
condiiile prevzute de prezenta reglementare.

Pentru a clarifica atribuiile CAFR:


autorizarea auditorilor financiari, n
condiiile legii, de a efectua
activitate de audit financiar, implic
i autorizarea acestora de a
desfura activiti de audit statutar,
avnd n vedere definirea auditului
statutar ca parte component a
activitii de audit financiar,
conform art. 2 alin. (2) al OuG
75/1999
cu
modificrile
i
completrile ulterioare: Auditul
financiar cuprinde i auditul statutar
desfurat potrivit legii.
Conform prevederii imperative a
aliniatului 2 al articolului 3 al
Directivei
43/2006/CE:
The
competent authorities may be
professional associations, provided
that they are subject to a system of
public oversight as provided for in
Chapter VIII.

Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 3,
alin. (2)

Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea


auditorilor statutari i a firmelor de audit este Camera
Auditorilor Financiari din Romnia.

(2) Autoritatea competent responsabil pentru


autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit
este Camera. Responsabilitatea final pentru
aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit
revine organismului de supraveghere public.
5

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 3,
alin. (3)

Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor


statutari i a firmelor de audit revine organismului de
supraveghere public, aa cum este prevzut la Titlul II.

(3) Activitatea Camerei i a entitilor controlate de


aceasta face obiectul supravegherii publice care se
realizeaz de ctre organismul de supraveghere
public.

4. Alineatul (4) al articolului 6 se abrog.

Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 6
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 6,
alin. (4)
Titlul I,
Capitolul II,

Responsabilitatea final pentru aprobarea retragerii


autorizrii auditorilor statutari i a firmelor de audit
revine organismului de supraveghere public, aa cum
este prevzut la Titlul II.

Formarea profesional continu

abrogat

5. Alineatele (1), (2) i (3) ale articolului 11 se


modific i vor avea urmtorul cuprins:

Articolul 11
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 11,
alin. (1)

Camera trebuie s se asigure c auditorii statutari


particip la programe adecvate de formare
profesional continu pentru a-i menine
cunotinele teoretice, competenele i valorile
profesionale la un nivel suficient de nalt. Camera,
cu avizul organismului de supraveghere public
prevzut la titlul II, emite norme cuprinznd
obligaiile ce revin auditorilor statutari cu privire la
formarea profesional continu a acestora.

(1) Camera trebuie s se asigure c auditorii Preluat la art. 54.


statutari particip la programe adecvate de formare
profesional continu pentru a-i menine
cunotinele teoretice, competenele i valorile
profesionale la un nivel suficient de nalt. Camera
emite norme cuprinznd obligaiile ce revin
auditorilor statutari cu privire la formarea
profesional continu a acestora.

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 11,
alin. (2)
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 11,
alin. (3)

Nerespectarea cerinelor privind formarea profesional


continu, prevzute n normele emise de Camer, se
sancioneaz n mod corespunztor, astfel cum se
prevede n reglementrile specifice emise de Camer,
coroborate cu prevederile Capitolului VII.
Camera
implementeaz
standardele
de
etic
profesional, controlul intern de calitate a activitii
auditorilor statutari i a firmelor de audit, a cror
adoptare este supus avizrii de ctre organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II.

(2) Nerespectarea cerinelor privind formarea


profesional continu, prevzute n normele emise
de Camer, se sancioneaz conform prevederilor
din reglementrile specifice emise de Camer,
coroborate cu prevederile prezentei reglementri.
(3) Camera monitorizeaz implementarea
standardelor de etic profesional, precum i a
sistemului de control intern de calitate a activitii
auditorilor statutari i firmelor de audit.

Pentru a nu restrnge la prevederile


unui singur capitol.

Implementarea revine auditorilor


statutari sau firmelor de audit.
Camera poate cel mult monitoriza
modul n care anumite standarde
sau reglementri sunt implementate
de ctre auditorii statutari sau de
ctre firmele de audit.

6. Alineatul (5) al articolului 11 se abrog.

Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 11
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 11,
alin. (5)

Titlul I,

Sub supravegherea public a organismului de


supraveghere public prevzut la titlul II, Camera este
autoritatea competent pentru calificrile educaionale,
organizarea pregtirii profesionale continue, examinarea
competenei profesionale, n conformitate cu standardele
educaionale emise de IFAC.

abrogat

Preluat la art. 54.


Abrogare deoarece exist:
contradicie cu aliniatul (7) al
articolului 9 Camera nu poate fi
autoritate
competent
pentru
efectuarea stagiului ntr-un alt stat
membru al UE
redundan: alte prevederi ale
aliniatului (5) se regsesc n cadrul
alin. (8) al art. 9, al alin. (2) lit. e) a
art. 4, alin. (1) al art. 11, etc.

7. Alineatul (4) al articolului 12 se abrog.

Capitolul II,

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 12

Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 12,
alin. (4)
Titlul I,
Capitolul II,

Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor


statutari i a firmelor de audit din alte state membre
revine organismului de supraveghere public, aa cum
este prevzut la titlul II.
Registrul public

Articolul 14
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14,
alin. (2),

Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14,
alin. (3)

abrogat

8. Alineatele (2), (3), (4), (8) i (11) ale


articolului 14 se modific i vor avea urmtorul
cuprins:

(2) Fiecare auditor statutar i fiecare firm de audit


se identific n Registrul public printr-un numr
individual. Informaiile referitoare la auditorii
statutari i firmele de audit se pstreaz ntr-un
registru n format electronic, care este accesibil
publicului pe site-ul Camerei, n conformitate cu
prevederile art. 15 i art. 16.
Registrul public conine, de asemenea, adresa i datele (3) Registrul public conine i datele de contact ale
de contact ale Camerei, care este responsabil att organismului de supraveghere public, precum i
pentru autorizarea, respectiv aprobarea auditorilor datele de contact ale Camerei.
Fiecare auditor statutar i fiecare firm de audit sunt
identificai(identificate) n Registrul public printr-un
numr individual.
Informaiile referitoare la auditorii statutari i firmele de
audit se pstreaz i ntr-un registru n format electronic
care este accesibil publicului pe site-ul Camerei, n
conformitate cu art. 15 i 16.

statutari i a firmelor de audit potrivit prezentei


ordonane de urgen, pentru asigurarea calitii, ct i
pentru investigaii i sanciuni aplicate auditorilor
statutari i firmelor de audit, potrivit dispoziiilor
prezentei ordonane de urgen, precum i datele de
contact i detalii cu privire la organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II.

Registrul public trebuie s fie


acelai, indiferent de suportul pe
care se pstreaz.

Pentru simplificarea textului.


Responsabilitile enumerate se
regsect n alte prevederi ale
preyentei reglementri. Art. 15
alin. (3) al Directivei 43/2006 a
CE cere s se menioneze n
Registrul
public,
pentru
organismul de supraveghere,
doar datele de contact. Detaliile
8

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
sunt prezentate pe
instituiei respective.
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14,
alin. (4)

Camera este autoritatea competent responsabil cu


ntocmirea, actualizarea i publicarea Registrului public,
sub monitorizarea organismului de supraveghere public
prevzut la titlul II.

Informaiile solicitate la art. 15 i 16 se public integral,


Titlul I,
n format electronic. Registrul public electronic se va
Capitolul II,
actualiza trimestrial prin grija Camerei.
Articolul 14,

(4) Camera este autoritatea competent


responsabil cu ntocmirea, actualizarea i
publicarea Registrului public.

site-ul

Preluare art. 54.

(8) Informaiile solicitate la art. 15 i 16 se public


integral, n format electronic. Registrul public
electronic se va actualiza lunar prin grija Camerei.

alin. (8)
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14,

Orice modificare intervenit n Registrul public va fi


operat n Registrul public electronic n 10 zile
lucrtoare de la data comunicrii acesteia ctre Camer.

(11) Orice modificare intervenit n Registrul public


va fi operat n Registrul public electronic n 20 zile
lucrtoare de la data comunicrii acesteia ctre
Camer.

alin. (11)
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14,
alin. (10)

9. Alineatele (10) i (12) ale articolului 14 se


abrog.
Prin regulamentul intern emis de Camer cu avizul abrogat
organismului de supraveghere public prevzut la titlul
II se stabilesc condiiile n care se aplic prevederile
prezentului articol.

Abrogare alin. (10) deoarece


prevederea este inutil. Autoritatea
competent prevzut la alin. (4) n
mod implicit poate emite norme sau
regulamente de aplicare. Preluat
parial la art. 54.

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul II,
Articolul 14,
alin. (12)
Titlul I,
Capitolul III
Titlul I,
Capitolul III,

Sub responsabilitatea Camerei, Registrul public trebuie


s devin complet operaional pn la data de 29 iunie
2009.

Articolul 15,
alin. (2)

Titlul I,

Abrogare alin. (12): prevederea este


caduc, termenul fiind depit.

nregistrarea
nregistrarea auditorilor statutari

Articolul 15
Titlul I,
Capitolul III,

abrogat

Auditorii statutari din tere ri, nregistrai n


conformitate cu art. 51, sunt indicai n mod clar n
Registrul public ca atare, ntr-o seciune distinct, i nu
ca auditori statutari.

10. Alineatul (2) al articolului 15 se modific i


va avea urmtorul cuprins:
(2) Auditorii din tere ri, nregistrai n conformitate
cu art. 51, sunt indicai n mod clar n Registrul
public ca atare, ntr-o seciune distinct, i nu ca
auditori statutari.

Alin. (2) al art. 16 al Directivei


43/2006 a CE face referire la
auditori din tere ri i nu la
auditori statutari. Dac acetia sunt
recunoscui ca i auditori statutari,
vor trebui recunoscui n registru ca
atare i nu nscrii ntr-o seciune
distinct.

Cerine profesionale

Capitolul IV
Titlul I,
Capitolul IV,

Independena i obiectivitatea

11. Alineatul (4) al articolului 21 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Articolul 21

Titlul I,

n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit este

(4) n cazul n care auditorul statutar sau firma de Acord gramatical (cele se refer
10

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul IV,
Articolul 21,
alin. (4),

afectat() de existena anumitor situaii ce pot conduce


la ameninri la adresa independenei sale, cum ar fi cea
de verificare a propriei activiti, interes propriu, relaii
de reprezentare sau de familie, aa cum aceste
ameninri sunt definite n Codul etic, auditorul statutar
sau firma de audit trebuie s aplice msuri de protecie
pentru a reduce aceste ameninri.
n cazul n care importana acestor ameninri n
comparaie cu msurile de protecie aplicate este de o
asemenea natur nct independena este compromis,
auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie s
efectueze auditul statutar.
Raportul ntocmit n astfel de circumstane este
lovit de nulitate absolut.

audit este afectat() de existena anumitor situaii


ce pot conduce la ameninri la adresa
independenei sale, cum ar fi cele de verificare a
propriei activiti, interes propriu, intimidare, relaii
de reprezentare sau de familie, aa cum aceste
ameninri sunt definite n Codul etic, auditorul
statutar sau firma de audit trebuie s aplice msuri
de protecie pentru a reduce aceste ameninri. n
cazul n care importana acestor ameninri n
comparaie cu msurile de protecie aplicate este
de o asemenea natur nct independena este
compromis, auditorul statutar sau firma de audit nu
trebuie s efectueze auditul statutar.

la situaii).
Corelare cu prevederile Codului
etic: n acesta sunt prevzute cinci
categorii de ameninri la adresa
independenei, inclusiv cea de
intimidare.
Ct vreme ndeplinete condiiile
de form i de fond, un act nu poate
fi
declarat
nul.
nclcarea
prevederilor privind independena
poate conduce la alte tipuri de
sanciuni, inclusiv la retragerea
dreptului de practic. Se poate
solicita
publicarea
de
ctre
societatea comercial beneficiar a
unui astfel de raport ctre prile
interesate a sanciunii auditorului
statutar sau a firmei de audit,
precum i a motivelor sancionrii
i/sau angajarea unui alt auditor
statutar sau firm de audit pentru un
nou audit
aferent
situaiilor
financiare auditate n condiiile unei
independene compromise.

12. Alineatul (6) al articolului 21 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Titlul I,
Capitolul IV,
Articolul 21
Titlul I,
Capitolul IV,

Camera poate s prevad prin regulament aprobat de


organismul de supraveghere public prevzut la titlul II,
situaiile care ar putea pune n pericol independena i

(6) Camera poate s prevad prin regulament Preluat la art. 54.


situaiile care ar putea pune n pericol independena
i obiectivitatea auditorilor statutari sau ale firmelor
11

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 21,
alin. (6)
Titlul I,
Capitolul IV,

obiectivitatea auditorilor statutari sau a firmelor de


audit.

de audit.

Independena i obiectivitatea auditorilor statutari care


efectueaz auditul statutar n numele firmelor de audit

13. Articolul 26 se modific i vor avea


urmtorul cuprins:

Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II,


mpreun cu Camera se asigur c acionarii sau
asociaii unei firme de audit, precum i membrii
organelor de administraie, de conducere sau de
supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei firme
afiliate nu intervin n efectuarea unui audit statutar n
niciun mod care s pericliteze independena i
obiectivitatea auditorului statutar care efectueaz auditul
statutar n numele firmei de audit.

(1) Asociaii unei firme de audit, precum i membrii


organelor de administraie, de conducere ori de
supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei
firme afiliate nu trebuie s intervin n efectuarea
unui audit statutar n niciun mod care pericliteaz
independena i obiectivitatea auditorului statutar
care efectueaz auditul statutar n numele firmei de
audit.

n aplicarea prevederilor alin. (1), Camera emite norme


care se aprob de ctre organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II.

(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), Camera emite Preluat la art. 54.
norme proprii.

Articolul 26
Titlul I,
Capitolul IV,
Articolul 26,
alin. (1)

Titlul I,
Capitolul IV,
Articolul 26,
alin. (2)
Titlul I,

Nu
este
clar
cui
revine
responsabilitatea.
Emitentul
normelor de aplicare va trebui s fie
cel care s aib responsabilitatea
primar.

Asigurarea calitii

Capitolul VI
Titlul I,
Capitolul VI,

Sistemele de asigurare a calitii

Articolul 31
Titlul I,
Capitolul VI,

Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare


a calitii sunt urmtoarele:

14. Literele c), h), j) ale alineatului (2) al


articolului 31 se modific i vor avea urmtorul
12

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 31,
alin. (2)
Titlul I,
Capitolul VI,
Articolul 31,
alin. (2), lit.
c)

Titlul I,
Capitolul VI,
Articolul 31,
alin. (2), lit.
h)

Titlul I,
Capitolul VI,
Articolul 31,
alin. (2), lit.
j),

cuprins:
sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de
resurse corespunztoare. n acest sens, Camera i
organismul de supraveghere public prevzut la titlul II
au obligaia de a asigura procurarea resurselor necesare
funcionrii acestuia;

c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s Textul directivei nu precizeaz cine


trebuie s asigure resursele. Mai
dispun de resurse corespunztoare.

verificrile cu privire la asigurarea calitii se efectueaz


la un interval stabilit n funcie de calificativele obinute
la verificrile anterioare, dar nu mai mult de 6 ani,
respectiv 3 ani, n cazul auditorilor entitilor de interes
public, n condiiile stabilite prin regulament emis de
organismul de supraveghere public prevzut la titlul II;

h) verificrile cu privire la asigurarea calitii se


efectueaz la un interval de timp stabilit n funcie
de calificativele obinute la verificrile anterioare,
dar nu mai mult de 6 ani, respectiv 3 ani, n cazul
auditorilor entitilor de interes public, n condiiile
stabilite prin regulament emis de Camer.

recomandrile formulate la ncheierea verificrilor


pentru asigurarea calitii trebuie s fie puse n practic
de auditorul statutar sau de firma de audit n termenul
stabilit de persoanele care efectueaz verificrile de
asigurare a calitii.
De asemenea, Camera stabilete prin norme proprii, cu
avizul organismului de supraveghere public, termene
pentru remedierea unor deficiene privind asigurarea
calitii.

mult dect att, se pot produce


confuzii, deoarece nu este clar cine
i n ce proporii asigur finanarea.
Implicit, att Camera ct i
organismul de supraveghere vor
trebui s asigure resursele necesare.

j) recomandrile formulate la ncheierea


verificrilor pentru asigurarea calitii trebuie s fie
puse n practic de auditorul statutar sau de firma
de audit verificat n termenul stabilit de persoanele
care efectueaz verificrile de asigurare a calitii.
De asemenea, Camera stabilete prin norme
proprii, termene pentru remedierea deficienelor
constatate privind asigurarea calitii.

Pentru corelare cu prevederile lit. j)


al alin (1) al art. 31 care stipuleaz
emitentul normelor n materie de
stabilire a termenelor pentru
remedierea unor deficiene privind
asigurarea calitii, dar i cu alin.
(4) al art. 31 unde se prevede
autoritatea
competent
pentru
efectuarea de revizuiri pentru
asigurarea calitii.
Preluat la art. 54.
Preluat la art. 54.

13

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)

15. Alineatul (4) al articolului 31 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Titlul I,
Capitolul VI,
Articolul 31
Titlul I,
Capitolul VI,
Articolul 31,

Sub supravegherea public a organismului de


supraveghere public prevzut la titlul II, Camera este
autoritatea competent pentru efectuarea de revizuiri
pentru asigurarea calitii.

alin. (4)

Titlul I,

(4) Sub supravegherea organismului de


supraveghere public, Camera este autoritatea
competent pentru efectuarea de revizuiri pentru
asigurarea calitii pentru toi auditorii statutari i
firmele de audit. n exercitarea atribuiilor sale,
organismul de supraveghere public asigur
efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii
angajamentelor de audit statutar pentru entitile de
interes public.

Eliminarea
exprimare.

truismului

din

Pentru a delimita atribuiile celor


dou autoriti n materie de
revizuire.

Investigaii i sanciuni

Capitolul VII
Titlul I,

16. Alineatul (2) al articolului 32 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Sistemele de investigaii

Capitolul
VII,
Articolul 32
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 32,

Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II


instituie sisteme eficiente de investigaii i sanciuni
pentru a detecta, corecta i preveni efectuarea
necorespunztoare a auditului statutar.

alin. (1)
Titlul I,

Sanciunile

aplicate

trebuie

fie

eficiente,

(1) Sub supravegherea organismului de


supraveghere public prevzut la titlul II, Camera
este autoritatea competent care instituie sisteme
eficiente de investigaii i sanciuni pentru a detecta,
corecta i preveni efectuarea necorespunztoare a
auditului statutar.
(2) Sanciunile aplicate trebuie s fie eficace, Corectare

traducere.

Termenul

14

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul
VII,
Articolul 32,
alin. (2)

proporionale i descurajante cu privire la auditorii


statutari i firmele de audit, n cazul n care auditurile
statutare nu sunt efectuate n conformitate cu dispoziiile
prezentei ordonane de urgen. Sanciunile aplicate nu
trebuie s aduc atingere regimului de rspundere civil.

proporionale i descurajante, cu privire la auditorii


statutari i la firmele de audit, n cazul n care
auditurile statutare nu sunt efectuate n conformitate
cu dispoziiile prezentei reglementri. Sanciunile
aplicate nu nltur rspunderea civil a persoanei
vinovate.

utilizat n limba englez:


effective eficace o sanciune
este eficace dac i atinge scopul;
eficiena
implic
un
raport
rezultate/resurse, care nu i gsete
aplicabilitate n context.
Eficace: care produce efectul
scontat conform DEX
Effective: adequate to accomplish a
purpose; producing intended or
expected
result

conform
Dictionary.com Unabridged
Nu este neaparat necesara
preluarea. Eficient sau eficace au
in DEX aceeasi definitie.
Din englez effective se poate
traduce fie ca eficient fie ca
eficace.

17. Alineatele (3), (5) i (6) ale articolului 32 se


abrog.

Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 32
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 32,

Msurile luate sau sanciunile impuse auditorilor


statutari i firmelor de audit trebuie s fie prezentate n
mod adecvat publicului.

abrogat

Eliminarea confuziilor: pentru a


se evita interpretarea conform
creia se pot lua fie msuri, fie
sanciuni, dar nu ambele
simultan.

alin. (3)

15

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 32,
alin. (5)
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 32,

Firmele de audit rspund, potrivit legii, n calitatea lor


de membri ai Camerei, dac unul dintre asociai,
administratori sau angajai, care nu are calitatea de
auditor statutar, va interveni n exercitarea independent
a profesiei de auditor statutar, astfel nct s prejudicieze
independena auditorilor statutari care desfoar
aceast activitate n numele firmei de audit.
Prevederile alin. (1) - (5) se aplic i persoanelor fizice
care sunt membre ale Camerei i care desfoar
activitatea de auditor statutar n numele unor firme de
audit.

abrogat

Abrogare alin. (5) i (6):


rspunderea potrivit legii exist
oricum, iar auditorii statutari sau
firmele de audit rspund dac
ncalc etica profesional sau
normele de controlul calitii i n
funcie de alte reglementri n
domeniu.

abrogat

alin. (6)
Titlul I,
Capitolul
VII,

Contravenii i sanciuni

18. Articolul 33 se abrog.

Articolul 33
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 33,
alin. (1)

Titlul I,
Capitolul

Constituie contravenii urmtoarele fapte :


a) nclcarea prevederilor art. 32 alin. (5) i (6);
b) utilizarea calitii de auditor statutar sau a celei de
firm de audit n alte condiii dect cele prevzute de
prezenta ordonan de urgen;
c) exercitarea activitii de audit statutar fr viza anual
emis de autoritatea competent sau de ctre persoane
nenregistrate n Registrul public prevzut la art. 14.
Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz
dup cum urmeaz:
a) cele prevzute la lit. a), cu amend de la 10.000 lei la

Pentru eliminarea prevederilor


contradictorii sau care se suprapun.
Sunt
prevzute
sanciuni
n
legislaia Camerei i n cadrul
titlului II.

abrogat

abrogat
16

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
VII,
Articolul 33,
alin. (2)

Titlul I,
Capitolul 7,
Articolul 33,
alin. (3)
Titlul I,
Capitolul 7,
Articolul 33,
alin. (4)

20.000 lei;
b) cele prevzute la lit. b), cu amend de la 50.000 lei la
100.000 lei, i nulitatea raportului de audit ntocmit;
c) cele prevzute la lit. c), cu amend de la 10.000 lei la
20.000 lei.
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se
fac de ctre persoanele anume mputernicite de Camer
sau de organismul de supraveghere public, dup caz.

abrogat

Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile


dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

abrogat

19. Articolul 34 se abrog.

Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 34
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 34,

Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se


efectueaz de ctre persoane mputernicite de Camer
sau organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II, dup caz.

abrogat

Prevederile prezentului capitol se completeaz cu


dispoziiile legale n vigoare privind regimul juridic al

abrogat

Pentru eliminarea prevederilor


contradictorii sau care se suprapun.
Sunt
prevzute
sanciuni
n
legislaia Camerei i n cadrul
titlului II.

alin. (1)
Titlul I,
Capitolul

17

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
VII,

contraveniilor.

Articolul 34,
alin. (2)

20. Alineatul (2) al articolului 35 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 35
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 35,
alin. (2)

Abaterile pentru care se aplic sanciuni, precum i


procedura de constatare i sancionare se stabilesc prin
regulamentul Camerei, cu avizul organismului de
supraveghere public prevzut la titlul II.

(2) Abaterile pentru care se aplic sanciuni,


precum i procedura de constatare i sancionare
se stabilesc prin regulamentul Camerei.

21. Alineatul (1) al articolului 36 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 36
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 36,
alin. (1)

Sanciunile aplicate auditorilor statutari sau firmelor de


audit, rmase definitive dup parcurgerea tuturor
formelor legale de contestare, se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, prin grija Camerei.

(1) Sanciunile de suspendare sau retragere a


dreptului de exercitare a profesiei de auditor
statutar aplicate auditorilor statutari sau firmelor de
audit, rmase definitive dup parcurgerea tuturor
formelor legale de contestare, se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, prin grija
Camerei.

Firma de audit poate desfura i


alte activiti. Legal, ea i poate
continua activitatea, dar dup
modificrile necesare la Registrul
Comerului etc.

18

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul
VII,

Rspunderea auditorului statutar i a firmei de audit

22. Alineatele (1) i, (2) ale articolului 37 se


modific i vor avea urmtorul cuprins:

Auditorii statutari sau firmele de audit rspund pentru


orice daune provocate, cu voie sau ca urmare a
neglijenei, prin efectuarea misiunii lor.

(1) Auditorii statutari sau firmele de audit, dup


caz, rspund pentru orice daune provocate cu voie
sau din neglijen ca urmare a efecturii misiunii de
audit n nume propriu.

Articolul 37
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 37,
alin. (1)
Titlul I,
Capitolul
VII,
Articolul 37,
alin. (2)

O firm de audit este rspunztoare mpreun cu


auditorul statutar care a efectuat o misiune n numele
acesteia, pentru daunele provocate de auditorul statutar.

(2) Limitarea n timp i cuantumul sumei care poate


fi solicitat drept daun de la un auditor statutar sau
de la o firm de audit vor fi reglementate prin
regulament emis de organismul de supraveghere.

Pentru evitarea unor eventuale


confuzii: n msura n care un
auditor statutar acioneaz n
numele unei firme, este normal ca
firma s fie tras la rspundere
pentru daunele provocate. Din
formularea iniial, se poate nelege
c se acord libertatea alegerii ntre
firm i auditorul statutar, ceea ce
poate nclca prevederile aplicabile
relaiilor contractuale ntre dou
pri deoarece firma este unul
dintre titularii contractului, este
normal ca aceasta s rspund i nu
un prepus al acesteia.
Prepus
=
Persoana
care
indeplineste
o
actiune
sau
desfasoara o activitate sub directia,
supravegherea si controlul unei alte
persoane,
denumita
comitent.
Faptele ilicite savarsite de prepus in
indeplinirea sau in legatura cu
functiile
incredintate
atrag
raspunderea
comitentului.
Rspunderea firmei nu atrage dup
sine exonerarea de rspundere a
auditorului. Firma poate s se

19

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
constituie ca parte civil mpotriva
auditorului
pentru recuperarea
prejudiciului. Mai mult dect att,
n msura n care auditorul statutar
care a acionat n numele firmei a
nclcat standardele profesionale n
domeniu, sau alte reglementri n
materie de audit statutar, poate fi
sancionat de ctre autoritile
competente, inclusiv cu retragerea
autorizrii pentru cazurile extrem de
grave (de ex. dac se demonstreaz
c fapta a fost dolosiv).
Abrogare alin. (2). Alin. (1) deja
acoper prevederea respectiv.
Reezare text pentru sistematizare.
Abrogare alin. (5) deoarece este o
infraciune prevzut n lege
special (Cod penal). n plus,
definirea unei infraciuni este mai
complex, necesitnd detalierea
definiri, sanciuni, etc.
Titlul I,
Capitolul
VII,

23. Alineatele (4) i (5) ale articolului 37 se


abrog.

Articolul 37
Titlul I,
Capitolul
VII,

Limitarea n timp i cuantumul sumei care poate fi


solicitat drept daun de la un auditor statutar sau de la
o firm de audit vor fi reglementate prin regulament
emis de organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II.

abrogat

20

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 37,
alin. (4)
Titlul I,
Capitolul
VII,

Exercitarea activitii de audit statutar fr a deine


calitatea de auditor statutar constituie infraciune i se
pedepsete conform legii penale.

abrogat

Articolul 37,
alin. (5)
Titlul I,
Capitolul
VIII

Titlul I,
Capitolul
VIII,

Supravegherea public i acordurile de reglementare


dintre statele membre

Principiile supravegherii publice

24. Articolul 38 se abrog.

Articolul 38

Titlul I,
Capitolul
VIII,
Articolul 38,
alin. (1)
Titlul I,

n Romnia se organizeaz un sistem naional de


supraveghere public a activitii de audit statutar, n
baza principiilor prevzute de prezenta ordonan de
urgen.

abrogat

Sistemul naional de supraveghere public a activitii


de audit statutar este reprezentat de ansamblul entitilor

abrogat

Pentru
sistematizarea
Prevederile articolului
modificrile necesare,
preluate la articolul 21.

textului.
38, cu
au fost

21

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul
VIII,
Articolul 38,
alin. (2)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

cu atribuii de reglementare n domeniul contabilitii i


al auditului statutar, inclusiv autoritile prevzute prin
prezenta ordonan de urgen, precum i ansamblul
relaiilor i procedurilor ce se stabilesc ntre acestea, n
vederea realizrii supravegherii n interes public a
auditorilor statutari i a firmelor de audit.
Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II
reprezint principala structur operaional n cadrul
sistemului naional de supraveghere public.

abrogat

Articolul 38,
alin. (3)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

Toi auditorii statutari i toate firmele de audit fac


obiectul supravegherii publice.

abrogat

Sistemul de supraveghere public este guvernat de


nepracticieni care au cunotine n domenii relevante
pentru auditul statutar.

abrogat

Articolul 38,
alin. (4)
Titlul I,
Capitolul
VIII,
Articolul 38,
alin. (5)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

Se permite unui grup minoritar de practicieni s fie


implicat n guvernarea sistemului de supraveghere
public, potrivit prezentei ordonane de urgen.

abrogat

Articolul 38,
alin. (6)

22

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

Persoanele implicate n guvernarea sistemului de


supraveghere public sunt selectate printr-o procedur
de numire independent i transparent.

abrogat

Articolul 38,
alin. (7)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

25. Articolul 39 se abrog.

Articolul 39
Titlul I,
Capitolul
VIII,

Sistemul de supraveghere public are responsabilitatea


final pentru supravegherea public, n principal, a
urmtoarelor activiti:

abrogat

aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a


firmelor de audit;

abrogat

Articolul 39

Titlul I,
Capitolul
VIII,

Pentru
sistematizarea
Prevederile articolului
modificrile necesare,
preluate la articolul 22.

textului.
39, cu
au fost

Articolul 39,
lit. a)
adoptarea standardelor referitoare la etica profesional,

23

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

la sistemul de control intern al calitii din cadrul


firmelor de audit;

abrogat

Articolul 39,
lit. b)
Titlul I,
Capitolul
VIII,

formarea profesional continu;

abrogat

Articolul 39,
lit. c)
Capitolul
VIII,

asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru


asigurarea calitii; i

abrogat

Articolul 39,
lit. d )
Capitolul
VIII,

abrogat
asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.

Articolul 39,
lit. e )
Titlul I,
Capitolul
VIII,
Articolul 40

26. Articolul 40 se abrog.

Pentru
sistematizarea
Prevederile articolului
modificrile necesare,
preluate la articolul 23.

textului.
40, cu
au fost

24

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)

Articolul 40,
alin. (1)

Sistemul de supraveghere public, prin organismul de


supraveghere public prevzut la titlul II are dreptul s
ntreprind, dac este cazul, investigaii cu privire la
respectarea cerinelor prezenteo ordonane de urgen,
de ctre auditorii statutari i la firmele de audit i s
adopte msurile necesare.

Titlul I,
Capitolul
VIII,

Sistemul de supraveghere public este transparent.


Aceasta presupune publicarea programelor sale de
activitate anuale i a rapoartelor de activitate.

Titlul I,
Capitolul
VIII,

abrogat

abrogat

Articolul 40,
alin. (2)
Titlul I,
Capitolul
VIII,
Articolul 40,
alin. (3)

Sistemul de supraveghere public trebuie s fie finanat


n mod corespunztor. Finanarea sistemului de
supraveghere public este sigur i fr niciun fel de
contribuii financiare din partea auditorilor statutari sau
a firmelor de audit.

abrogat

27. Dup articolul 52 se introduce un nou


articol, articolul 521 cu urmtorul cuprins:
Art. 521 - Prevederile art. 21 referitoare la principiile
supravegherii publice, prevederile art. 2 2 referitoare
la responsabilitatea final pentru supravegherea
public, prevederile art. 23 referitoare la dreptul de a
ntreprinde investigaii i la finanarea organismului
de supraveghere, prevederile art. 3 alin. (3) privind
obiectul supravegherii publice, prevederile art. 11
25

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
referitoare la formarea profesional continu,
prevederile art. 20 referitoare la etica profesional,
prevederile art. 21 privind independena i
obiectivitatea, prevederile art. 31 privind sistemele
de asigurare a calitii, prevederile art. 32
referitoare la sistemele de investigaii, prevederile
art. 35 referitoare la sanciuni, prevederile art. 37
referitoare la rspundere, sunt aplicabile, n mod
corespunztor i profesionitilor contabili i Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia, denumit n continuare Corpul.
Titlul II

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLIC

28. Denumirea titlului II se modific astfel:

A ACTIVITII DE AUDIT STATUTAR


Titlul II
Titlul II,
Capitolul XII
Titlul II,
Capitolul XII

Consiliului pentru Supravegherea Public a Activitii


de Audit Statutar
nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar

Consiliul pentru Supravegherea Public a Activitii


de Audit Statutar i a Profesiei Contabile

nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea Public a


Activitii de Audit Statutar

nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea Public a


Activitii de Audit Statutar i a Profesiei Contabile

Titlul II,
Capitolul
XII,

29. Denumirea
astfel:

capitolului XII se modific

30. Alineatele (1), (2) i (4) ale articolul 53 se


modific i vor avea urmtorul cuprins:

Articolul 53
Titlul II,

Se nfiineaz Consiliul pentru Supravegherea Public a


Activitii de Audit Statutar, denumit n continuare

(1) Se nfiineaz Consiliul pentru Supravegherea


Public a Activitii de Audit Statutar i a Profesiei
26

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul
XII,

Consiliu.

Contabile, denumit n continuare Consiliu.


Consiliul cuprinde dou departamente:
Departamentul pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar i Departamentul pentru
Supravegherea Public a Profesiei Contabile.

Consiliul este autoritatea competent n domeniul


supravegherii publice a auditului statutar.

(2) Consiliul este autoritatea competent n


domeniul supravegherii publice a activitii de audit
statutar i a profesiei contabile.

Consiliul este instituie public autonom, cu


personalitate juridic, nfiinat cu scopul de a asigura
supravegherea n interes public, potrivit principiilor
cuprinse n Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a
Parlamentului European i a Consiliului privind auditul
statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate,
de modificare a Directivelor Consiliului 78/660/CEE i
83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a
Consiliului.

(4) Consiliul este persoan juridic autonom, de


utilitate public, fr scop patrimonial care asigur
supravegherea activitii de audit statutar n interes
public, potrivit principiilor cuprinse n Directiva
2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului
European i a Consiliului privind auditul statutar al
conturilor anuale i al conturilor consolidate, de
modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i
83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE
a Consiliului.

Articolul 53,
alin. (1)
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 53,
alin. (2)
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 53,
alin. (4)

Conform propunerilor membrilor


Consiliului Superior al CSPAAS din
edina de Consiliu din data de 16
aprilie 2010.

31. Alineatul (3) al articolului 53 se abrog.

Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 53
Titlul II,
Capitolul

Consiliul funcioneaz pe lng Ministerul Finanelor


Publice.

abrogat
27

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
XII,
Articolul 53,
alin. (3)

32. Dup alineatul (4) al articolului 53 se


introduce un nou alineat, cu urmtorul
cuprins:

Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 53

(5) Consiliul este autoritatea competent n


domeniul supravegherii publice a profesiei
contabile.

Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 53,
alin. (5)

33. Articolul 54 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Titlul II,
Capitolul
XII,

Consiliul are, n principal, urmtoarele obiective:

Art. 54 - (1) Consiliul are, n principal, urmtoarele


obiective:

Articolul 54
Titlul II,
Capitolul
XII,

supravegherea public a activitii de audit statutar,


potrivit cerinelor directivelor europene n domeniu;

a) supravegherea public a activitii de audit


statutar i a profesiei contabile, potrivit cerinelor
directivelor europene n domeniu;

Articolul 54,

28

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
lit. a)
Titlul II,
Capitolul
XII,

stabilirea planului strategic cu privire la activitatea de


supraveghere public a activitii de audit statutar;

b) supravegherea procesului
Romnia a ISA i a Codului etic;

de

aplicare

n Abrogare punct b): se regsete la

monitorizarea i coordonarea procesului de aplicare n


Romnia a ISA i a Codului etic;

c) promovarea i urmrirea creterii ncrederii


publice n activitatea de audit statutar al situaiilor
financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate i n profesia contabil;

art. 69 punctul b) ca atribut al


Consiliului Superior.

Articolul 54,
lit. b)
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 54,
lit. c)

Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 54,
lit. d)

Titlul II,
Capitolul
XII,

Separare
atribuii
autoriti
competente:
monitorizarea
i
coordonarea sunt atribuii de a
face. Prin urmare, Camera este
autoritatea de monitorizare i
coordonare (inclusiv conform OuG
75/1999) iar CSPAAS, prin natura
sa, este autoritate de supraveghere.

d) realizarea cooperrii i comunicrii cu


organismele internaionale din domeniul
contabilitii, ISA, al auditului statutar i al
supravegherii publice i cu alte organisme de profil
implicate n procesul de elaborare i implementare
a standardelor specifice domeniului contabil i
auditului statutar, precum i crearea cadrului
corespunztor pentru a rspunde solicitrilor
acestora;
realizarea cooperrii i comunicrii cu organismele e) reprezentarea Romniei, alturi de organizaiile
internaionale din domeniul ISA, al auditului statutar i profesionale, n cadrul organismelor internaionale
al supravegherii publice i cu alte organisme de profil din domeniul contabilitii, ISA, al auditului statutar
promovarea i urmrirea creterii ncrederii publice n
activitatea de audit statutar al situaiilor financiare
anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate;

implicate n procesul de elaborare i implementare a

29

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 54,
lit. e)
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 54,
lit. f)
Titlul II,
Capitolul
XII,

standardelor specifice domeniului auditului statutar,


precum i crearea cadrului corespunztor pentru a
rspunde solicitrilor acestora;

i al supravegherii publice, prin participarea


personalului de specialitate la reuniunile acestor
organisme.

reprezentarea Romniei, alturi de organizaiile


profesionale, n cadrul organismelor internaionale din
domeniul ISA, al auditului statutar i al supravegherii
publice, prin participarea personalului de specialitate la
reuniunile acestor organisme;
elaborarea propunerilor ctre Guvern, cu privire la
modificarea i completarea Regulamentului de
organizare i funcionare al Consiliului;

abrogat

Abrogare punct g): pentru corelarea


cu prevederile aliniatului (2) al
articolului 57 care precizeaz
autoritatea competent pentru
modificarea i completarea
regulamentului la care se face
referire.

abrogat

Prevederea literei h) a articolului 54


nu constituie att un obiectiv ct,
mai curnd, un atribut al
departamentelor de specialitate i se
mut la art. 61 litera m).

(2) Pentru atingerea obiectivelor sale, Consiliul are,


printre alte competene prevzute de lege, i
urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz modul n care cadrul legal
romnesc corespunde msurilor adoptate la nivelul
Comisiei
Europene,
la
nivelul
Federaiei
Internaionale a Contabililor i Federaiei Experilor

Pentru sistematizarea textului: au


fost preluate atribuii din diverse
articole. Acolo unde a fost posibil,
s-au eliminat din textul iniial
prevederile preluate.
Preluare de la art. 61.

Articolul 54,
lit. g)

Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 54,
lit. h)

transmiterea de informri i rspunsuri, la solicitrile


Comisiei Europene, n ceea ce privete profesia de audit
statutar i supravegherea public la nivel naional a
activitii de audit statutar.

Preluare de la art. 54 litera h)

30

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Contabili Europeni cu privire la independena
auditorilor statutari i a profesionitilor contabili;
b) transmite informri i rspunsuri, la solicitrile
Comisiei Europene, n ceea ce privete profesia de Preluare de la art. 61.
auditor statutar i supravegherea public la nivel
naional a activitii de audit statutar;
c) ncheie acorduri de cooperare cu organismele
corespondente din statele membre ale Uniunii
Europene n domeniul supravegherii publice a
activitii de audit statutar i a profesiei contabile;
d) furnizeaz la cerere Guvernului i instituiilor
statului informaii referitoare la supravegherea
public a activitii de audit statutar i a profesiei
contabile, precum i informaii cu privire la
adoptarea i implementarea n Romnia a ISA;
e) emite norme i reglementri proprii cu privire la
supravegherea public a activitii de audit statutar
i a profesiei contabile;
f) perfecioneaz permanent cadrul general, aprob
direciile i metodele cu privire la inspeciile
periodice efectuate n cadrul sistemului naional de
supraveghere public a activitii de audit statutar i
asigur implementarea corespunztoare a acestora
de ctre Camer, potrivit cerinelor din prezenta
reglementare referitoare la sistemele de asigurare a
calitii activitii de audit;
g) monitorizeaz activitatea Camerei cu privire la Completare cu preluare de la art. 14
autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit, alin. (4).
precum i cu privire la ntocmirea, actualizarea i
31

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
publicarea Registrului public;
h) monitorizeaz accesul la profesie i pregtirea
continu a auditorilor statutari i profesionitilor
contabili; Consiliul avizeaz programele de examen
i comisiile de examinare pentru accesul n
profesie, aprob programa de formare continu a
membrilor Camerei i ai Corpului i public pe siteul propriu tematica i perioadele n care se
desfoar pregtirea profesional, astfel nct
membrii s poat opta pentru tematicile i
perioadele propuse. Persoanele care au att
calitatea de auditor statutar ct i pe cea de expert
contabil, respectiv contabil autorizat, pot solicita
echivalarea unor programe de pregtire continu,
pentru cursurile similare, urmate la unul dintre
organismele profesionale.
i) supravegheaz, conform planului anual stabilit,
controlul de calitate n domeniul auditului statutar i
al profesiei contabile;
j) ia msuri pentru efectuarea adecvat a
inspeciilor i urmrete rezultatele acestora;
k) conduce investigaii proprii referitoare la auditorii
statutari i firmele de audit i adopt msurile
necesare n urma constatrilor;
l) analizeaz rapoartele anuale elaborate i
transmise de Camer i Corp, cu privire la
activitatea de control al calitii i, dac este cazul,
oblig Camera i Corpul s ia msurile care se
impun;
32

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
m) aprob sau avizeaz, dup caz, normele i
reglementrile elaborate de Camer i Corp privind
activitatea de audit statutar i profesia contabil;
n) urmrete asigurarea transparenei fa de
publicul interesat a rezultatelor activitii de
monitorizare i supraveghere public, n scopul
mbuntirii activitilor contabile i de audit, prin
publicarea raportului anual de activitate a
Consiliului, precum i a altor informaii de interes
public;
o) raporteaz, la solicitarea ministrului finanelor
publice sau cel puin anual, despre activitatea
desfurat. Ministerul Finanelor Publice poate
solicita luarea de msuri dac se constat aciuni
sau activiti contrare interesului public.
(3) Consiliul, prin Departamentul
pentru
Supravegherea Public a Activitii de Audit
Statutar, avizeaz urmtoarele reglementri emise
de Camer:
a) criteriile care stau la baza ncheierii protocoalelor
privind acordarea de excepii prevzute la art. 9;
b) normele referitoare la obligaiile ce revin
auditorilor statutari cu privire la formarea
profesional continu a acestora;
c) standardele de etic profesional i cele de
controlul calitii, n vederea adoptrii lor de ctre
Camer;
d) reglementrile emise de Camer n scopul
aplicrii prevederilor art. 14, art. 25 i art. 30;

Preluare de la art. 9 alin. (6)


Preluare de la art. 11 alin. (1)
Preluare de la art. 11 alin (3).
Preluat de la articolul 14, aliniatul
(10), de la articolul 25 alin. (7) i de
la art. 30.
Preluare de la art. 31.

33

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
e) normele privind stabilirea termenelor pentru Preluare de la art. 35 alin. (2).
remedierea unor deficiene privind asigurarea
calitii, conform art. 31 alin. (1) lit. j);
f) reglementrile privind abaterile pentru care se
aplic sanciuni de ctre Camer, precum i
procedura de constatare i sancionare a auditorilor
statutari i firmelor de audit.
(4) Consiliul, prin Departamentul
pentru
Supravegherea Public a Activitii de Audit
Statutar, aprob urmtoarele reglementri emise de
Camer:
a) criteriile care definesc buna reputaie, stabilite de
Camer n vederea aplicrii prevederilor art. 4 alin.
(2) lit. a);
b) regulamentul emis de Camer n vederea
aplicrii prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b);
c) condiiile n care pot fi acordate derogri cu
privire la testul de cunotine teoretice inclus n
examinri, conform art. 9 alin. (6);
e) procedurile pentru aprobarea auditorilor statutari
care au fost autorizai n alt stat membru al Uniunii
Europene;
f) procedurile i normele referitoare la autorizarea
auditorilor statutari i a firmelor de audit;
g) reglementrile emise n vederea implementrii
prevederilor art. 21 alin. (6), precum i a aplicrii
prevederilor art. 24, art. 26 i art. 47;
h) regulamentul privitor la verificrile de asigurare a

Preluare de la articolul 4.
Preluare de la art. 9 alin. (6)

Preluare de la art. 12 alin (1).


Completare pentru clarificarea
atribuiilor
organismelor
competente.
Preluare de la art. 21 alin. (6), de la
art. 24, 26 i de la art. 47.

Preluare de la art. 31.

34

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
calitii, conform art. 31 alin. (2) lit. h);
(5) Consiliul oblig Camera s implementeze Preluare de la art. 59 alin. (3)
politici, reglementri, reguli, proceduri i activiti n
scopul protejrii interesului public n conformitate cu Corelare cu legislaia n domeniu:
cerinele Comisiei Europene. n msura n care OuG 75/1999 prevede: Ministerul
Camera nu se conformeaz, Consiliul superior
Finanelor Publice elaboreaz i
poate nainta Ministerului Finanelor Publice o promoveaz spre adoptare proiecte
de acte normative care
cerere prin care s cear adoptarea unui act
reglementeaz
organizarea i
normativ care s conduc la reglementarea situaiei
funcionarea Camerei Auditorilor
respective.

Financiari din Romnia, cu


consultarea Camerei i a Consiliului
pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar

(6) Pentru a se asigura c auditorii statutari


respect ISA, Codul etic i regulile de
independen, adecvarea onorariilor sau alte
aspecte care pot afecta reputaia auditorului,
Consiliul poate s ntreprind investigaii referitoare
la auditorii statutari i la firmele de audit, precum i
la orice alte aspecte hotrte de Consiliul superior
i s adopte msurile necesare n acest scop.
Titlul II,
Capitolul
XII,

Preluare de la art. 59 alin. (4).

34. Alineatul (2) al articolului 55 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Articolul 55

35

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 55,

Activitatea Consiliului se desfoar n cadrul


departamentelor
de
specialitate
stabilite
prin
Regulamentul intern de organizare i funcionare,
aprobat de ctre Consiliul superior.

alin. (2)
Titlul II,
Capitolul
XII,

(2) Activitatea Consiliului se desfoar n cadrul


celor dou departamente, prin direcii de
specialitate stabilite prin regulamentul intern de
organizare i funcionare, aprobat de ctre Consiliul
superior.

35. Alineatul (4) al articolului 55 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Articolul 55
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 55,

Pentru a asigura interfaa dintre departamentele de


specialitate i Consiliul superior i pentru a sprijini
Consiliul superior n luarea deciziilor n domeniul
auditului statutar i al supravegherii publice n acest
domeniu, se constituie Comitetul executiv.

alin. (4)
Titlul II,
Capitolul
XII,

(4) Pentru a asigura interfaa dintre departamente,


direcii de specialitate i Consiliul superior i pentru
a sprijini Consiliul superior n luarea deciziilor n
domeniul auditului statutar, al profesiei contabile i
al supravegherii publice n aceste domenii, se
constituie Comitetul executiv.

36. Articolul 56 se modific i va avea


urmtorul cuprins:

Articolul 56
Titlul II,
Capitolul
XII,
Articolul 56

Punerea n practic a procedurilor disciplinare i de


sancionare referitoare la abaterile de la legislaia i
practica auditului statutar se realizeaz prin Comisia de
disciplin. Regulile de funcionare a Comisiei de
disciplin sunt aprobate de ctre Consiliul superior.

Art. 56 - Punerea n practic a procedurilor


disciplinare i de sancionare referitoare la abaterile
de la legislaia i practica activitii de audit statutar
i a profesiei contabile, se realizeaz prin Comisia
de disciplin. Regulile de funcionare a Comisiei de
disciplin sunt aprobate de ctre Consiliul superior.
36

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)

37. Alineatul (1) al articolului 58 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 58
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 58,
alin. (1)

Titlul II,
Capitolul
XIII,

Consiliul reprezint principala structur operaional a


sistemului naional de supraveghere public a activitii
de audit statutar i ndeplinete atribuiile n legtur cu
aceast competen. n aceast calitate, Consiliul este
autoritatea responsabil de organizarea unui sistem
eficient i efectiv de supraveghere public a auditorilor
statutari i a firmelor de audit.

Principiile supravegherii publice sunt cele prevzute la


titlul I.

(1) Consiliul reprezint principala structur


operaional a sistemului naional de supraveghere
public a activitii de audit statutar i a profesiei
contabile i ndeplinete atribuiile n legtur cu
aceast competen. n aceast calitate, Consiliul
este autoritatea responsabil de organizarea unui
sistem eficient i efectiv de supraveghere public a
auditorilor statutari, a profesionitilor contabili i a
firmelor de expertiz contabil, contabilitate, i
audit.

38. Articolul 59 se abrog.

Abrogare alin. (1): precizarea nu


este necesar, deoarece nu aduce
precizri suplimentare fa de titlul
I.

Articolul 59,
alin. (1)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Pentru sistematizare.

Consiliul reprezint autoritatea din cadrul sistemului de


supraveghere public care are responsabilitatea final
pentru supravegherea urmatoarelor activiti:

abrogat

Prevederile aliniatului (2) se


regsesc ca propunere de modificare
la articolul 22.

Articolul 59,
alin. (2)
Titlul II,

aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a


firmelor de audit n Romnia, potrivit prevederilor

abrogat
37

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul
XIII,

regulamentului emis n acest scop;

Articolul 59,
alin. (2), lit.
a)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

adoptarea standardelor de etic i a sistemului de control


intern al calitii auditorilor statutari, a firmelor de audit
i a activitii de audit statutar;

abrogat

Articolul 59,
alin. (2), lit.
b)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

formarea profesional continu;

abrogat

Articolul 59,
alin. (2), lit.
c)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru


asigurarea calitii;

abrogat

Articolul 59,
alin. (2), lit.
d)

38

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.

abrogat

Articolul 59,
alin. (2), lit.
e)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 59,

Consiliul oblig Camera s implementeze politici,


reglementri, reguli, proceduri i activiti, n scopul
protejrii interesului public n conformitate cu cerinele
Comisiei Europene.

abrogat

Prevederile aliniatului (3) se


regsesc ca propunere de modificare
la articolul 54.

alin. (3)

Titlul II,
Capitolul 13,
Articolul 59,
alin. (4)

Titlul II,
Capitolul
XIII,

Pentru a asigura diferitele pri reprezentative ale


interesului public, aa cum sunt prezentate n prezenta
ordonan de urgen, c auditorii statutari respect ISA,
Codul etic i regulile de independen, adecvarea
onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputaia
auditorului, Consiliul, prin Comisia de disciplin, are
dreptul s ntreprind investigaii referitoare la auditorii
statutari i la firmele de audit, precum i la orice alte
aspecte hotrte de Consiliul superior i s adopte
msurile necesare n acest scop.
Consiliul, prin departamentele sale de specialitate
stabilite prin Regulamentul intern de organizare i
funcionare, are urmtoarele atribuii:

abrogat

39. Articolul 61 se abrog.

Prevederile aliniatului (4) se


regsesc ca propunere de modificare
la articolul 54.

Pentru sistematizare, prevederile


sale au fost preluate la art. 54

Articolul 61

39

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)

Titlul II,
Capitolul
XIII,

supravegheaz, conform planului anual stabilit,


controlul de calitate n domeniul auditului statutar;

abrogat

Articolul 61,
lit. a)

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. b)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. c)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. d)
Titlul II,
Capitolul

monitorizeaz modul n care cadrul legal romnesc


corespunde msurilor adoptate la nivelul Comisiei
Europene, cu privire la independena auditorilor
statutari;

ncheie acorduri de cooperare cu organismele


corespondente din statele membre ale Uniunii Europene
n domeniul supravegherii publice a activitii de audit
statutar;

furnizeaz Guvernului i instituiilor statului informaii


referitoare la supravegherea public a activitii de audit
statutar, precum i informaii cu privire la adoptarea i
implementarea n Romnia a ISA;

perfecioneaz permanent cadrul general, aprob


direciile i metodele cu privire la inspeciile periodice
efectuate n cadrul acestor sisteme i asigur

abrogat

abrogat

abrogat

abrogat
40

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
XIII,
Articolul 61,
lit. e)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

implementarea corespunzatoare a acestora de ctre


Camer, potrivit cerinelor din prezenta ordonan de
urgen referitoare la sistemele de asigurare a calitii
activitii de audit;
ia masuri pentru efectuarea adecvat a inspeciilor i
urmrete rezultatele acestora;

abrogat

monitorizeaz activitatea Camerei cu privire la


autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit,
precum i cu privire la Registrul public;

abrogat

avizeaza normele i reglementrile elaborate de Camer


privind activitatea de audit statutar;

abrogat

emite norme i reglementri proprii cu privire la


supravegherea public a activitii de audit statutar, n
condiiile prevzute de Regulamentul intern de
organizare i funcionare al Consiliului;

abrogat

monitorizeaz pregtirea continu a auditorilor statutari;

abrogat

Articolul 61,
lit. f)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. g)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. h)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. i)
Titlul II,

41

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. j)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

conduce investigaii proprii referitoare la auditorii


statutari si firmele de audit i adopt msurile necesare
n urma constatrilor;

abrogat

Articolul 61,
lit. k)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 61,
lit. l)

analizeaz raportul anual elaborat i transmis de


Camer, cu privire la activitatea de control al calitii i,
dac este cazul, oblig Camera s ia msurile care se
impun.

abrogat

39. Articolul 68 se modific i va avea


urmtorul cuprins:

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,
alin. (1)

Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt


reprezentanii desemnai de instituiile cu atribuii de
reglementare n domeniul contabilitii, respectiv
Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a
Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Ministerul
Justiiei, de organismele profesionale n domeniu,

Art. 68 - (1) Consiliul superior este format din 11


membri i are urmtoarea componen:
(i) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice
desemnat de ministru;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justiiei desemnat
de ministru;
(iii) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei

Reducerea numrului de membri se


datoreaz gradului de redus de
interes a unor instituii sau
organizaii n supravegherea public
a auditului statutar, dar i a
incompatibilitii reprezentantului
CAFR de membru al Consiliului
superior al CSPAAS i persoan

42

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
precum i reprezentani ai mediului universitar de profil
i reprezentani ai mediului de afaceri din Romnia.

Titlul II,
Capitolul
XIII,

Consiliul superior este condus de un preedinte ales


dintre reprezentanii autoritilor de reglementare
(Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a
Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare,

care reprezint o asociaie a cror


desemnat de guvernator;
(iv) un reprezentant al Comisiei Naionale a Valorilor membrii fac obiectul supravegherii
publice n acelai timp.
Mobiliare desemnat de preedinte;
(v) un reprezentant al Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor desemnat de preedinte;
(vi) un reprezentant al Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private desemnat de
preedinte;
(vii) un reprezentant al Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia desemnat de Consiliul
Camerei;
(viii) un membru al Camerei Auditorilor Financiari
din Romnia, auditor al situaiilor financiare
ntocmite de entitile de interes public, desemnat
de Consiliul Camerei i care nu face parte din
structurile de conducere ale Camerei sau din
aparatul executiv al acesteia;
(ix) un reprezentant al Corpului Experilor Contabili
i Contabililor Autorizai din Romnia desemnat de
Consiliul superior;
(x) un reprezentant al mediului academic, desemnat
de Asociaia Facultilor de Economie din Romnia
(AFER);
(xi) un reprezentant desemnat de confederaiile
patronale reprezentative la nivel naional i care
sunt recunoscute pe plan internaional.

(2) Consiliul superior este condus de un preedinte


i un vicepreedinte alei dintre reprezentanii n
Consiliul superior ai Bncii Naionale a Romniei,
43

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 68,
alin. (2)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,

Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i Comisia de


Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).

Presedintele Consiliului superior reprezinta Consiliul in


raporturile cu tertii. Prin dispozitie scrisa a presedintelui
Consiliului superior, unele atributii pot fi delegate directorului
executiv coordonator, cu precizarea limitelor si conditiilor
delegarii.

alin. (2^1)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Preedinia Consiliului superior revine prin rotaie


anual fiecruia dintre reprezentanii autoritilor de
reglementare reprezentate n Consiliu.

Articolul 68,

Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei


de Supraveghere a Asigurrilor i Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) Preedintele Consiliului superior reprezint
Consiliul n raporturile cu terii. Prin dispoziie scris
a preedintelui Consiliului superior, unele atribuii
pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu
precizarea limitelor i condiiilor delegrii.
(4) Preedintele i vicepreedintele se aleg prin
rotaie dintre reprezentanii instituiilor prevzute la
alin. (2). Durata mandatului preedintelui, respectiv
a vicepreedintelui este de 1 an.

alin. (3)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,
alin. (4)

Consiliul superior este format din 11 membri i are


urmtoarea componen:
i) ministrul economiei i finanelor sau un reprezentant
al Ministerului Economiei i Finanelor, desemnat de
ministru;
ii) ministrul justiiei sau un reprezentant al Ministerului
Justiiei, desemnat de ministru;
iii) guvernatorul Bancii Naionale a Romniei sau un
reprezentant al acestei instituii,
desemnat de
guvernator;
iv) preedintele Comisiei Naionale a Valorilor
Mobiliare sau un reprezentant al acestei instituii
desemnat de preedinte;
v) preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor

A fost specificat la alin. (1).

44

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,

sau un reprezentant al acestei instituii desemnat de


preedinte;
vi) preedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private sau un reprezentant al acestei instituii
desemnat de preedinte;
vii) preedintele Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia sau un reprezentant al acestei instituii,
desemnat de Consiliul Camerei;
viii) un membru al Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia, auditor al situaiilor financiare ntocmite de
entitile de interes public, desemnat de Consiliul
Camerei;
ix) preedintele Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia sau un reprezentant
al acestei instituii, desemnat de Consiliul superior;
x) un reprezentant al mediului academic, desemnat de
Asociaia Facultilor de Economie din Romnia
(AFER);
xi) un reprezentant desemnat de confederaiile patronale
reprezentative la nivel naional i care sunt recunoscute
pe plan internaional.
Cu excepia preedintelui Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia sau a reprezentantului acestuia,
precum i a auditorului financiar membru al Camerei,
toi membrii Consiliului superior trebuie s fie
nepracticieni.

alin. (5)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

n funcie de aspectele supuse dezbaterii i aprobrii,


reprezentanii n Consiliul superior pot fi nsoii la
edinele acestuia de 1 - 2 invitai, acetia neavnd drept
de vot. Persoanele invitate pot fi reprezentani ai

(5) Cu excepia reprezentantului Camerei Auditorilor


Financiari din Romnia, a reprezentantului Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia, precum i a auditorului financiar membru
al Camerei, toi membrii Consiliului superior trebuie
s fie nepracticieni.
(6) n funcie de aspectele supuse dezbaterii i
aprobrii, reprezentanii n Consiliul superior pot fi
nsoii la edinele acestuia de 1 - 2 invitai, acetia
neavnd drept de vot. Persoanele invitate pot fi
45

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Articolul 68,
alin. (6)

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,

reprezentani ai asociaiilor profesionale i se supun


regulilor referitoare la confidenialitate i evitarea
conflictului de interese, stabilite prin prezenta
reglementare, n legtur cu membrii Consiliului
superior i cu personalul de specialitate.
Consiliul superior se ntrunete cel puin o dat pe (7) Consiliul superior se ntrunete cel puin o dat
trimestru i ori de cte ori este nevoie i este prezidat de pe trimestru i ori de cte ori este nevoie i este
preedinte sau, n lipsa acestuia, de ctre persoana prezidat de preedinte sau, n lipsa acestuia, de
desemnat de acesta.
ctre vicepreedinte.
asociaiilor profesionale i se supun regulilor referitoare
la confidenialitate i evitarea conflictului de interese,
stabilite prin prezenta ordonan de urgen, n legtur
cu membrii Consiliului superior i personalul de
specialitate.

alin. (7)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Convocarea Consiliului superior se face la solicitarea


preedintelui sau a unui numr de membri ce reprezint
cel puin o treime din numrul totalal membrilor si.

(8) Convocarea Consiliului superior se face la


solicitarea preedintelui sau a unui numr de
membri ce reprezint cel puin o treime din numrul
total al membrilor si.

Durata mandatului membrilor Consiliului superior este


de 3 ani, cu drept de rennoire a mandatului de dou ori,
la propunerea instituiei care i-a numit.

(9) Durata mandatului membrilor Consiliului


superior este de 3 ani, cu drept de rennoire a
mandatului de dou ori, la propunerea instituiei
care i-a numit.

n cazul n care domiciliul membrilor este n alt


localitate dect cea n care au loc edinele Consiliului
superior, acestora li se vor rambursa cheltuielile de
transport i cazare.

(10) n cazul n care domiciliul membrilor este n


alt localitate dect cea n care au loc edinele
Consiliului superior, acestora li se vor rambursa
cheltuielile de transport i cazare.

Articolul 68,
alin. (8)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,
alin. (9)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 68,

46

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
alin. (10)
Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) stabilete aria activitilor curente ale departamentelor
de specialitate i ia msurile necesare pentru asigurarea
unei nalte caliti a activitii acestora;
Articolul 69 b) b) aprob planurile anuale de aciune i orientrile
strategice ale Consiliului, puse n practic prin
departamentele de specialitate;
c) c) aprob raportul prezentat Consiliului de ctre
directorul executiv coordonator cu privire la activitatea
departamentelor de specialitate, progresele nregistrate
n activitatea desfurat de acestea i revizuiete
planurile de aciune i orientrile strategice ale
Consiliului, dac este necesar;
d) aprob criteriile i regulile pentru angajarea i
salarizarea personalului n departamentele de
specialitate, potrivit legii, astfel nct s nu existe
incompatibiliti i conflicte de interese, i urmrete
aplicarea corespunztoare a acestora;
e) aprob Regulamentul intern de organizare i
funcionare al Consiliului;
f) numete preedintele Comisiei de disciplin ales
dintre membrii acesteia, la propunerea acestora;
g) aprob Regulamentul intern al Comisiei de disciplin;
h) urmrete asigurarea transparenei fa de publicul
interesat a rezultatelor activitii de monitorizare i
supraveghere public, n scopul mbuntirii activitii
de audit, prin publicarea raportului anual de activitate a
Consiliului, precum i a altor informaii de interes
public;
i) informeaz Guvernul cu privire la activitatea
Titlul II,
Capitolul
XIII,

41. Articolul 69 se abrog.

47

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
desfurat, prin raportul anual referitor la activitatea
Consiliului, sau la solicitarea acestor instituii;
j) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Consiliului;
k) analizeaz i aprob execuia bugetului de venituri i
cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat;
l) urmrete ndeplinirea oricror atribuii n domeniu,
care decurg din prezenta ordonan de urgen.

42. Alineatele (2), (3), (4) i (5) ale articolului


70 se modific, i vor avea urmtorul cuprins:

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 70
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Regulamentul intern de organizare i functionare a


Consiliului este aprobat de ctre Consiliul superior, cu
majoritate calificat de 75% din voturi.

(2) Regulamentul intern de organizare i Consiliul Superior funcioneaz


funcionare al Consiliului se aprob de Consiliul n baza unui Regulament intern
superior, cu majoritate de 75% din voturi.
de organizare i funcionare,
diferit de cel al aparatului
executiv.

edinele Consiliului superior sunt statutare cu condiia


participrii a dou treimi din numrul membrilor
acestuia.

(3) edinele Consiliului superior sunt statutare cu Din experiena avut pn n


condiia participrii a jumtate plus unu din numrul prezent, cvorumul minim necesar
membrilor acestuia.
desfurrii edinelor CSPAAS de

Articolul 70,
alin. (2)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

8 persoane din 11 s-a dovedit a fi


mai curnd o piedic. Chiar dac un
numr mai mare de participani
asigur un consens mai larg pentru
deciziile
adoptate,
amnarea
edinelor din motivul nentrunirii
cvorumului nu este de dorit.

Articolul 70,
alin. (3)

Titlul II,

Deciziile Consiliului superior se adopt prin vot deschis,


prin regula majoritii simple a celor prezeni. n caz de

(4) Pentru ndeplinirea atribuiilor sale, Consiliul


48

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Capitolul
XIII,

egalitate de voturi, preedintele are votul hotrtor.

superior adopt norme, hotrri, decizii i avize sub


semntura preedintelui Consiliului, conform
Regulamentului intern de organizare i funcionare
al Consiliului superior.

Deciziile de interes public ale Consiliului superior se


public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(5) Hotrrile, deciziile, normele i avizele se


adopt prin vot deschis de Consiliul superior prin Pentru flexibilizarea actelor ce
regula majoritii simple a celor prezeni. n caz de pot fi adoptate.
egalitate de voturi, preedintele de edin are votul
hotrtor.

Articolul 70,
alin. (4)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 70,
alin. (5)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 70

43. Dup alineatul (5) al articolului 70 se


adaug dou noi alineate, alineatele (6) i (7),
cu urmtorul cuprins:
(6) Hotrrile, deciziile, normele i avizele de
interes public ale Consiliului superior se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(7) Prin Regulamentul de organizare i funcionare
se stabilete care sunt hotrrile, deciziile, normele
i avizele care sunt de interes public.

Titlul II,
Capitolul
XIII,

44. Alineatele (1), (2), (4), (8), (9), (11), (13) i


(14) ale articolului 73 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:

Articolul 73

49

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 73,
alin. (1)

Titlul II,
Capitolul
XIII,

(1) Comisia de disciplin este structura care


supravegheaz modul de aplicare a procedurii de
disciplin pentru auditorii statutari, profesionitii
contabili i firmele de expertiz contabil,
contabilitate i audit din Romnia, aplicate de
Camer i Corp n conformitate cu regulamentul
adoptat n condiiile art. 35 alin. (2) din prezenta
ordonan de urgen.
Comisia de disciplin emite decizii i impune sanciuni (2) Comisia de disciplin emite hotrri i impune
n conformitate cu Regulamentul intern al acesteia.
sanciuni n conformitate cu regulamentul intern al
acesteia.
Comisia de disciplin este structura de investigaie i
disciplin pentru auditorii statutari i firmele de audit
din Romnia.

Articolul 73,
alin. (2)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 73,
alin. (4)

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 73,
alin. (8)

Comisia de disciplin este compus din 3 membri,


astfel:
- doi judectori desemnai de ministrul justiiei;
(i) 2 reprezentani ai Ministerului Economiei i
Finanelor, desemnai de ministrul economiei i
finanelor;
(ii) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul
Camerei.
Procedurile Comisiei de disciplin i modalitile de
administrare a acestora sunt cuprinse n regulamentul
intern al acesteia. Regulamentul intern al Comisiei de
disciplin este aprobat printr-o majoritate de 66% din
numrul total al membrilor Comisiei de disciplin.

(4) Comisia de disciplin este compus din 5


membri, astfel:
(i) 3 persoane cu pregtire juridic, membre ale
unui organism de profil;
(ii) un reprezentant al Camerei, desemnat de
Conferina Camerei;;
(iii) un reprezentant al Corpului, desemnat de
Conferina Corpului.
(8) Regulile de funcionare, procedurile Comisiei de
disciplin i modalitile de administrare a acestora
sunt cuprinse n regulamentul intern al acesteia.
Regulamentul intern al Comisiei de disciplin este
adoptat printr-o majoritate de 60% din numrul total
al membrilor Comisiei de disciplin.
50

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Hotrrile Comisiei de disciplin se iau prin majoritate


simpl, cu condiia ca 2 membri s fie prezeni. n cazul
egalitii voturilor, preedintele are votul hotrtor.

Articolul 73,

(9) Hotrrile Comisiei de disciplin se iau prin


majoritate simpl, cu condiia ca 3 membri s fie
prezeni. n cazul egalitii voturilor, preedintele are
votul hotrtor.

alin. (9)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Comisia de disciplin poate impune urmtoarele


sanciuni:

(11) Comisia de disciplin poate menine, modifica


sau anula sanciunile dispuse de Camer i de
Corp, n conformitate cu art. 35 alin. (1) din
prezenta ordonan de urgen, rmase definitive.

Detalierea aspectelor referitoare la depunerea


plngerilor mpotriva auditorilor statutari, respectiv a
firmelor de audit, naintate de ctre tere persoane,
inclusiv de autoriti publice, luarea i emiterea de
decizii de ctre Comisia de disciplin, modul de
contestare a deciziilor, soluionarea contestaiilor primite
de la auditorii statutari, respectiv firmele de audit, se
efectueaz prin Regulamentul intern al Comisiei de
disciplin.
La ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de disciplin
colaboreaz ori de cte ori este necesar cu Camera.

(13) Supravegherea modului de aplicare a


procedurii de investigaie i disciplin pentru
auditorii statutari, profesionitii contabili i firmele de
expertiz contabil, contabilitate i audit din
Romnia se va efectua n baza Regulamentului
intern al Comisiei de disciplin.

Articolul 73,
alin. (11)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 73,
alin. (13)

Titlul II,
Capitolul
XIII,

(14) La ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de


disciplin colaboreaz ori de cte ori este necesar
cu Camera i cu Corpul.

Articolul 73,
alin. (14)
Titlul II,
Capitolul

45. Alineatele (3) i (12) ale articolului 73 se


51

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
XIII,

abrog.

Articolul 73
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Comisia de disciplin este responsabil cu administrarea


i derularea procedurilor de reclamaie i disciplin n
domeniul activitii de audit statutar.

abrogat

Articolul 73,
alin. (3)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Cuantumul penalizrilor prevzute la alin. (11) lit. c) se


stabilete prin regulament emis de Comisia de
disciplin.

abrogat

Articolul 73,
alin. (12)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

46. Alineatul (2) al articolului 75 se abrog.

Articolul 75
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Personalul Consiliului este format din funcionari


publici i personal contractual.

abrogat

Articolul 75,
alin. (2^1)
Titlul II,
Capitolul

Finanare

47. Articolul 77 se modific i va avea


52

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
XIII,

urmtorul cuprins:

Articolul 77
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Finanarea Consiliului trebuie s fie sigur i n afara


oricror influene exercitate de auditorii statutari,
firmele de audit sau alte pri interesate.

(1) Finanarea Consiliului trebuie s fie sigur i n


afara oricror influene exercitate de auditorii
statutari, profesionitii contabili, firmele de expertiz
contabil, contabilitate i audit sau alte pri
interesate.

Finanarea Consiliului se asigur din contribuii n


proporie de 60% i din subvenii acordate de la bugetul
de stat n proporie de 40%.

(2) Finanarea Consiliului se asigur prin contribuii Conform propunerilor membrilor


ale Camerei i Corpului, proporional cu numrul Consiliului Superior al CSPAAS din
edina de Consiliu din data de 16
membrilor lor.

Articolul 77,
alin. (1)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

aprilie 2010.

Articolul 77,
alin. (2)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Subveniile de la bugetul de stat se asigur prin bugetul


Ministerului Finantelor Publice.

(3) Sursele de finanare se stabilesc prin bugetul de


venituri i cheltuieli care se aprob de Consiliul
superior.

Articolul 77,
alin. (3)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 77,
alin. (4)

Pentru anul 2009, finantarea Consiliului se asigura exclusiv


din contributiile institutiilor reprezentate in Consiliu, iar
procentele prevazute la art. 78 alin. (2) se aplica la totalul
cheltuielilor prevazute in bugetul aferent anului 2009.

(4) Bugetul anual de venituri i cheltuieli al Camerei


i al Corpului se supun aprobrii Consiliului. n
bugetul anual de venituri i cheltuieli, Camera i
Corpul vor cuantifica veniturile din cotizaiile
membrilor corelat cu necesitile de finanare a
organismelor, astfel nct s nu genereze
excedente.

Alin. (4) se abrog, fiind caduc.

53

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
(5) Pentru completarea veniturilor pot fi desfurate
activiti complementare obiectului de activitate i
pot fi primite venituri din donaii sau din alte surse,
potrivit legii.
(6) Plata contribuiilor este obligatorie i se
efectueaz semestrial, dup aprobarea bugetului de
venituri i cheltuieli, n baza ntiinrii de plat
comunicat de Consiliul superior. ntiinarea de
plat se transmite odat cu bugetul aprobat i va
cuprinde termenele de plat i contul n care
urmeaz a se efectua aceasta.
(7) ntiinarea de plat constituie titlu executoriu,
iar n caz de neplat la termen, Consiliul este
ndreptit s solicite executarea silit.
(8) Stabilirea contribuiilor, a cuantumului acestora
i a modului de ncasare se efectueaz prin
reglementri emise de Consiliul superior.

48. Articolul 78 se abrog.

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 78
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 78,
alin. (1)

Finanarea Consiliului se asigur astfel:


(i) 40% din totalul chetuielilor, de la bugetul de stat;
(ii) 60% din totalul cheltuielilor, din contribuiile
instituiilor
reprezentate
n
Consiliu,
potrivit
prevederilor alin. (2).

abrogat

Corelare cu modificrile art. 77

54

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 78,
alin. (2)

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 78,

Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a


Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din
Romnia i Corpul Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia particip la finanarea
Consiliului astfel:
(i) Banca Naional a Romniei, n procent de 17% din
totalul cheltuielilor prevzute n buget, potrivit
prevederilor alin. (1);
(ii) Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, n procent
de 17% din totalul cheltuielilor prevzute n buget,
potrivit prevederilor alin. (1);
(iii) Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, n procent
de 17% din totalul cheltuielilor prevzute n buget,
potrivit prevederilor alin. (1);
(iv) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, n procent de17% din totalul cheltuielilor
prevzute n buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(v) Camera, n procent de 16% din totalul cheltuielilor
prevzute n buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(vi) Corpul Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia, n procent de 16% din totalul
cheltuielilor prevzute n buget, potrivit prevederilor
alin. (1).
Plata contributiilor prevazute la alin. (2) este obligatorie
si se efectueaza semestrial, dupa aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli in baza instiintarii de plata
comunicata de Consiliul superior. Instiintarea de plata se
transmite odata cu bugetul aprobat si va cuprinde
termenele de plata si contul in care urmeaza a se efectua

abrogat

abrogat

55

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
alin. (2^1)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

aceasta.
Prin regulamentul intern de organizare si functionare se
stabileste procedura de instiintare si plata a
contributiilor.

abrogat

Articolul 78,
alin. (2^2)
Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 78,

Instiintarea de plata cohstituie titlu executoriu, iar in caz


abrogat
de neplata la termen, Consiliul este indreptatit sa solicite
efectuarea executarii silite potrivit dispozitiilor Codului
de procedura civila.

alin. (2^3)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Ordonatorul de credite
coordonator al Consiliului.

este

directorul

executiv

Pana la data desemnarii directorului


coordonator,
presedintele
Consiliului
indeplineste functia de ordonator de credite.

executiv
superior

abrogat

Articolul 78,
alin. (3)
Titlul II,
Capitolul
XIII,

abrogat

Articolul 78,
alin. (4)
Titlul II,
Capitolul

49. Alineatul (1) al articolului 79 se modific i


va avea urmtorul cuprins:
56

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
XIII,
Articolul 79
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Personalul Consiliului beneficiaza de drepturile de


natura salariala stabilite potrivit legii pentru personalul
din aparatul de lucru al Guvernului.

(1) Personalul Consiliului beneficiaz de drepturile


de natur salarial stabilite n baza reglementrilor
proprii.

Articolul 79,
alin. (1)

50. Articolul 80 se modific i va avea


urmtorul cuprins:

Titlul II,
Capitolul
XIII,
Articolul 80
Titlul II,
Capitolul
XIII,

Excedentele rezultate din execuia bugetului Consiliului


se regularizeaz la sfritul anului cu bugetul de stat, n
limita sumelor primite de la buget.

Excedentele rezultate din execuia bugetului


Consiliului se reporteaz pentru anul urmtor.

Articolul 80
Titlul III

Titlul III,
Articolul 82,
alin. (1)

DISPOZIII FINALE I TRANZITORII

n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei


ordonane de urgen, se vor modifica i completa
corespunztor Ordonana de urgen a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicat, cu modificrile ulterioare, precum i
celelalte acte normative referitoare la activitatea de
audit.

51. Alineatele (1) i (2) ale articolului 82 se


abrog.
abrogat

57

TABEL DE CONCORDAN - REVIZUIT


Actul normativ naional: ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 90/2008 PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481,
Partea I, din 30 iunie 2008)
Titlul III,
Articolul 82,
alin. (2)

n termenul prevzut la alin. (1), autoritile desemnate


la art. 78 alin. (2) ca participante la finanarea
Consiliului vor proceda la modificarea i completarea n
mod corespunztor a actelor normative specifice de
organizare i funcionare, dup caz.

52. Aliniatul (3) al articolului 82 se modific i


va avea urmtorul cuprins:

Titlul III,
Articolul 82
Titlul III,
Articolul 82,
alin. (3)

Persoanele care au dobndit calitatea de auditor


financiar i care sunt autorizate pentru exercitarea
acestei profesii n condiiile prevzute de Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 75/1999, republicat, cu
modificrile ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori
statutari, respectiv firme de audit aprobai/autorizai
(aprobate/autorizate) s desfoare activitate de audit
statutar n condiiile prezentei ordonane de urgen.

(3) Persoanele care au dobndit calitatea de


auditor financiar i care sunt autorizate pentru
exercitarea acestei profesii n condiiile prevzute
de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999,
republicat, cu modificrile ulterioare, sunt
considerate ca fiind auditori statutari, respectiv firme
de audit autorizai/autorizate s desfoare
activitate de audit statutar n condiiile prezentei
reglementri.

53. Articolul 83 se abrog.

Titlul III,
Articolul 83
Titlul III,
Articolul 83

abrogat

Ministerul Finanelor Publice va detaa, n condiiile


legii, personal care va desfura operaiuni legate de
nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului.

Operaiunile legate de nfiinarea i


operativizarea Consiliului au fost
deja realizate.

abrogat

Art. II - Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se va
republica, dndu-se textelor o nou numerotare.
58

S-ar putea să vă placă și