Sunteți pe pagina 1din 10

STRATEGIA MANAGEMENTULUI

IN ACTIVITATEA DE OBTINERE A ACREDITARII


SPITALULUI ORASENESC JIBOU
A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI
1. Prezentarea generala a unitatii
Spitalul Orasenesc Jibou este o unitate sanitara publica ,cu paturi,
avand personalitate juridica. Prin Hotararea Guvernului nr.529 din 2
iunie 2010 si a Ordonantei de Urgenta nr.48 din 2 iunie 2010, de la
1iulie 2010 spitalul a trecut din subordinea DSP Salaj in subordinea
administratiei publice locale, si anume in subordinea consililului local
Jibou.
Situat la o distanta de 25 Km de Spitalul Judetean de Urgenta
Zalau, Spitalul Orasenesc Jibou asigura asistenta medicala de
specialitate prin spitalizare continua , de zi, si in ambulatoriu, pentru o
populatie de peste 50.000 de locuitori, deservind astfel nu numai
populatia orasului Jibou, ci si pe cea a comunelor si a satelor si din
cele 16 comune intinse pe Valea Somesului, pana la o distanta de
100 Km.
Rata scazuta a natalitatii , mortalitatea generala, relativ ridicata si
emigrarea, determina adresabilitatea unei populatii imbatranite catre
Spitalul Orasenesc Jibou.
In ultimele decenii a crescut prelevanta bolilor cronice si a
mortalitatii prin aceste cauze, in contextul cresterii ponderii populatiei
varstnice, asociata cu actiunea multipla a factorilor de risc biologic, de
mediu, de comportament precum si cu influenta conditiilor socio
economice.
Clima relativ umeda din aceasta zona, coroborata cu mediul de
lucru din carierele si exloatarile miniere din zona, si cu conditiile
sociale precare pentru persoanele care au lucrat in acest domeniu,
dar si pentru cele care locuiesc in aceste zone favorizeaza o
predispozitie pentru bolile pulmonare.
Toti acesti factori, fac ca adresabilitatea populatiei catre Spitalul
Orasenesc Jibou sa fie una mare, iar conform structurii spitalului,
acesta sa poata asigura investigarea, tratarea si monitorizarea
acestor boli.
2. Structura Spitalului Orasenesc Jibou
Conform Hotararii nr. 23 din 30.04.2013 a Consiliului Local Jibou ,

in baza prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr.


499/20.05.2010 si a Avizului MS nr. XI/A/74141/RL/1469/23.02.2012
structura oragnizatorica a Spitalului Orasenesc Jibou, este
urmatoarea:
- Sectia medicina interna
din care:
- cronici
- Sectia pediatrie
- Sectia pneumologie
- Camera de garda
TOTAL

55 paturi
30 paturi
25 paturi
25 paturi
105 paturi

- Farmacia
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Dispensar TBC
Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile:
- medicina interna
- ORL
- oftalmologie
- chirurgie generala
- obstetrica ginecologie
- pediatrie
- dermatovenerologie
- pneumologie
- recuperare, medicina fizica si balneologie
- sala de tratament
- Aparat functional
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.
Din punct de vedere imobiliar, Spitalul are o structura pavilionara.
3. Personal Resurse umane
In Spitalul Orasenesc Jibou lucreaza 95 persoane.
Aici isi desfasoara activitatea 7 medici specialisti, 2 medici primari,
2 farmacisti si 8 medici rezidenti in specialitatile: medicina interna,
pediatrie, pneumologie, dermatovenerologie, obstetrica-ginecologie,
2

ORL, radiologie, medicina de laborator , recuperare balneologie,


oftalmologie.
Structura intregului personal al spitalului se prezinta astfel:
- medici
9,47 %
- medici rezidenti
8,42 %
- alt personal sanitar superior
3,16 %
- personal mediu sanitar
38,95 %
- personal auxiliar sanitar
18,95 %
Total personal medical
78,95 %
- muncitori
- tesa
- comitet director
Total personal nemedical

12,63 %
6,32 %
2,10 %
21,05 %

4. Dotarea cu aparatura medicala


Spitalul are in dotare urmatoarele aparate medicale: 3 ecografe din
care 2 sunt ecografe dopller color , autoclav pentru sterilizare,
electrocardiografe, spirometre, generatoare de oxigen, defibrilatoare,
resuscitator, aparatura medicala pentru radiologie si imagistica
medicala: aparat ROENTGEN, aparat MERCURY 332.
Laboratorul de analize medicale are un analizor pentru
hematologie ,un analizor automat pentru biochimie, centrifuga ,aparat
pentru urini, etuva, toate aceste aparate fiind in stare foarte buna de
functionare.
5. Analiza activitatii clinice
In analiza activitati clinice a spitalului, intervin doua grupe de
indicatori: indicatori cantitativi si indicatori calitativi.
Pentru anul 2013 indicatori se prezinta astfel:
Indicatori cantitativi
1

2
3

Numrul de cazuri externate contractate cu CAS Salaj


- acui
- cronici
Numrul de cazuri externate realizate
- acui
- cronici
Numr de zile de spitalizare
- acui
- cronici
Durata medie de spitalizare pe spital

2127
1506
621
2.419
1.770
649
19.888
11.796
8.092
8,09

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numr total de paturi aprobate de MS


Rata de utilizare a paturilor pe spital
Numar total prezentari la camera de gard/UPU/CPU
Numrul pacienilor consultai n ambulatoriu
Procent urgene din totalul pacienilor internai
Indicele de complexitate a cazurilor pe spital
Procentul pacienilor cu complicaii i comorbiditi din totalul
pacienilor externai
Procent internri prin transfer inter-spitalicesc
Procent internri prin trimitere medic specialist
Procent internri prin trimitere medic de familie
Numrul mediu de consultaii /medic n ambulatoriu
Indicele de utilizare a paturilor
Rulajul bolnavilor pe pat

105
73,89
8.835
11.414
36,15 %
0,9006
98 %
0.08 %
38.85%
11.25%
2.283
189,4
23,42

Indicatori calitativi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rata mortalitii intraspitaliceti


Procent pacieni decedai la 24 de ore de la internare pe total spital
Procent pacieni decedai la 48 de ore de la intervenia chirurgical
pe total spital
Rata infeciilor nozocomiale pe total spital
Rata pacienilor reinternai (fr programare) n intervalul de 30 de
zile de la externare
Indicele de concordan ntre diagnosticul la internare i
diagnosticul la externare
Procentul pacienilor internai i transferai ctre alte spitale
raportat la numrul total internri
Suprafa medie pe pat (m2)
Numr paturi pe salon mediu/minim/maxim
Procent suprafa total saloane raportat la suprafaa util spital
Numr mediu de paturi / grup sanitar pentru bolnavi

0.49
0,46 %
0,03 %
0.0
7,81
98
0.08 %
6.16
4/2/7
34.6 %
15

6. Situatia financiara
Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde resursele financiare si
cheltuielile din cadrul unui exercitiu financiar, de regula un an,
necesare in vederea asigurari conditiilor normale de desfasurare a
activitatii spitalului, de furnizare a seviciilor medicale contractate cu
CAS Salaj, precum si a altor servicii in conditiile legii.
Structura bugetului de venituri pe anul 2013 la Spitalul Orasenesc
Jibou a fost realizata din veniturile obtinute din contractele incheiate
cu CAS Salaj in proportie de 87,68 %.
.
Finantarea din contractul cu CAS Salaj se face prin:
- sistem DRG, unde avem un tarif pe caz ponderat de 1380 lei si un
ICM de 0,9006;
- prin tarif pe zi de spitalizare, ( cronici 198,29 lei )
4

- tarif pentru punctele realizate in ambulatoriu de specialitate.


- tarif servicii spitalizare de zi
De asemenea, unitatea a mai fost finantata in 2013 de la bugetul
de stat pentru medicii rezidenti si dispensar TBCin proportie de6,59 %
Venituri proprii 2,32 %, fond de dezvoltare 3,41 %.
Situatia cheltuielilor pe anul 2013 este:
Denumire cheltuieli

% din total buget

Cheltuieli totale
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli materiale
- din care medicamente si materiale sanatate
3. Cheltuieli de capital

100%
57,40%
37,49 %
8,42 %
5,11 %

In momentul de fata spitalul nu inregistreaza datorii peste scadenta.


B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI
Astfel principalele elemente ale analizei SWOT a Spitalului
Orasenesc Jibou sunt:
a). S - Puncte tari
- este un spital de categoria a V-a, cu o structura organizatorica bine
echilibrata, ceea ce face ca serviciile pe care le oferim sa raspunda
perfect solicitarileor de servicii medicale ale populatiei deservite;
- pentu locuitorii din Valea Somesului este cel mai apropiat spital;
- gazduieste serviciul ambulanta cu un timp mediu de raspuns de 30
min pina la 10 min;
- ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului a fost reabilitat
integral, atat din punct de al structurii cladirii, cat si al dotarii cu
aparatura medicala de specialitate;
- Spitalul Orasenesc Jibou, precum si laboratorul de radiologie si
imagistica medicala au obtinut certificate ISO 9001:2008 , aceasta
fiind dovada serviciilor medicale de calitate oferite;
- beneficiaza de aparatura medicala performanta in specialitatile pe
care le are in structura;
- beneficiaza de personal medical specializat foarte bine pregatit;
- ultimele lucrari de investitii din fonduri proprii s-au facut in vederea
reabilitarii cladirii si a sectiilor spitalului;
- are deja integrat un sistem informational la nivelul tuturor sectiilor,
laboratoarelor si comartimentelor.
5

- situatia economic-financiara a spitalului este foarte buna.


- s-a demarat procedura de acreditare a spitalului;
b). W - Puncte slabe:
- deficit de personal medical;
- blocarea posturilor;
- contracte incheiate cu CAS Salaj, pe sume impuse, sume care nu
reflecta realitatea cazurilor rezolvate in Spitalul Orasenesc Jibou;
- lipsa finantarii la camera de garda;
- lipsa unor circuite functionale la Farmacie, conform normelor,
c). O - Oportunitati:
- sustinerea financiara si nu numai din partea autoritatilor locale
(consiliul local si primar);
- acreditarea laboratorului de analize medicale in vederea incheierii
contractului cu CAS Salaj
- atragerea de sponsori pentru sustinerea investitiilor si a dotarilor la
Spitalul Orasenesc Jibou;
- obtinerea acreditarii spitalului ceea ce va permite si in viitor
incheierea contractelor cu CAS Salaj, implicit autofinantarea spitalului;
d). T - Amenintari:
- cea mai mare amenintare la adresa spitalului este finantarea
inechitabila si ineficienta, atat prin tariful pe caz/ponderat cat si pe
tarif/zi de spitalizare (tarife ce nu reflecta realitatea) cat si prin numarul
cazurilor externate contractate cu CAS Salaj;
- legislatia neadaptata cerintelor actuale ale societatii si cerintelor
reformei din sanatate ;
- sistemul de plata DRG in actuala forma este ineficient pentru toate
spitalele din tara implicit pentru cel din Jibou;
- subfinantarea;
- personalul medical aproape de varsta de pensionare si posturile
blocate duc la crearea unui deficit in rindul specialistilor ;
- proasta salarizare din sanatate conduce la demisia personalului
medical in cautarea unui alt loc de munca in strainatate.
C. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE
Principalele probleme cu care se confrunta Spitalul Orasenesc
Jibou sunt:
- deficitul de personal medical;
- medici aproape de varsta pensionarii;

- lipsa spatiului necesar pentru farmacia spitalului, in momentul de


fata fiind ocupat de serviciul de Ambulanta;
- neindeplinirea standardelor pentru acreditare a laboratorului si
imposibilitatea de a incheia contracte cu CAS Salaj pentru analize de
laborator;
- problema acreditarii este deosebit de delicata, atat din punct de
vedere a organizarilor de sectii si compartimente, cat mai ales din
punct de vedere a finantarii acestor organizari. Obtinerea acreditarii
impune atat efort financiar din partea spitalului, cat si efort cu
resursele umane si materiale.
D. PROBLEMA PRIORITARA
Avand in vedere problemele critice identificate mai sus, consider
ca cea mai importanta problema, in momentul de fata, cu care se
confrunta Spitalul Orasenesc Jibou, este problema obtinerii acreditarii.
Motivarea alegeri: Spitalul Orasenesc Jibou este programat
pentru vizita evaluatorilor Comisiei Nationale de Evaluare a Spitalelor
in trimestrul IV 2014.
De aceasta vizita , si de modul in care vom raspunde solicitarilor si
cerintelor comisiei de evaluare, depinde obtinerea acreditarii.
Obtinerea acreditarii este foarte importanta, deoarece, conform
legislatiei in vigoare, incepand cu 2015 spitalele neacreditate nu vor
mai putea intra in contract cu CAS judetene, drept urmare nu vor mai
avea finatare de la CAS.
E. PLAN DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SPITALULUI
VEDEREA OBTINERII ACREDITARII

IN

1. Scop
Orientarea serviciilor medicale de sanatate catre calitate, eficienta
si performanta in conformitate cu normele impuse in vedere obtinerii
acreditarii.
2. Obiective indicatori
Pentru atingerea scopului se au in vedere urmatoarele obiective:
-Imbunatatirea infrastructurii si organizarii spitalului in contextul
obtinerii acreditarii.
-Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si a actului medical.

3. Activitati
Acreditarea reprezinta evaluarea externa si independenta,
realizata de persoane special pregatite pentru aceasta evaluatorii
Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, care se finalizeaz cu
ncadrarea spitalelor n categorii de acreditare.
Instituii asemntoare cu CONAS exista de mai mult timp, n 14
ri din Europa. Scopul CONAS este de a crete calitatea serviciilor
medicale i a apra interesului pacientului.
Acreditarea privete spitalul n ntregul lui, ca organizaie, analiza
este global i descrie funcionarea instituiei, dac este conform sau
se apropie de standardele de calitate prestabilite.
Comisia de acreditare va verifica dac spitalul ndeplinete cei
aproape 2.400 de indicatori n vederea obinerii acreditrii, act fr de
care unitatea nu ar mai putea primi bani de la bugetul de stat pentru
c nu s-ar mai putea ncheia contract cu Casa de Asigurri de
Sntate pentru decontarea serviciilor medicale. Se urmrete
atingerea unor standarde referitoare la managementul resurselor
umane, al calitii serviciilor acordate bolnavilor i al infeciilor
nosocomiale, modul de respectare a drepturilor pacienilor i
comunicarea cu acetia, etc..
n urma evalurii, fiecare unitate va fi ncadrat ntr-un nivel de
acreditare, n funcie de calitatea serviciilor oferite pacientului precum:
categoria "Nivel acreditat" - pentru ndeplinirea a cel puin 85% dintre
indicatorii de evaluare aplicabili unitii sanitare cu paturi evaluate;
categoria "Nivel acreditat cu ncredere ridicat" - pentru ndeplinirea
indicatorilor de evaluare aplicabili unitii sanitare cu paturi evaluate
ntre 75 i 84,9%; categoria "Nivel acreditat cu ncredere medie" pentru ndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unitii sanitare
cu paturi evaluate ntre 45 i 74,9% i categoria "Nivel neacreditat" pentru ndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unitii sanitare
cu paturi evaluate sub 45%.
Avantajele acreditrii:
- continuarea funcionrii unitii sanitare;
- continuarea finantarii in baza contractului cu CAS Slaj;
- unitatea sanitar acreditat va ntruni toate condiiile de calitate
impuse de standardele de acreditare;
- acreditarea garanteaz faptul c spitalul funcioneaz la
standardele stabilite, privind acordarea serviciilor medicale si conexe
actului medical, certificand calitatea serviciilor de sanatate n
conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.
Definirea activitatilor, termenele de realizare si responsabilitatile, in
vederea realizarii planului de management ales sunt prezentate in
tabelul de mai jos:
8

Responasbilitati

Activitati

Termene

1. Studierea celor 11 referinte pentru


spitale aprox. 2400 de indicatori

31.01.2014

Comitet director
Medici sefi de sectie

2. Analiza situaiei spitalului prin


prisma standardelor generale de
acreditare si stabilirea deficientelor

15.02.2014

Comitet director
Medici sefi de sectie
Asistenti sefi

3. Evaluarea resurselor
implementarii standardelor

necesare

28.02.2014

Comitet director
Medici sefi de sectie

4. Implementarea tuturor standardelor


generale necesare acreditarii

31.08.2014

5. Imbunatatirea infrastructurii si
modernizarea spitalului in contextul
obtinerii acrdeitarii

30.09.2014

Comitet director
Medici sefi de sectie
Asistenti sefi
Comitet director
Medici sefi de sectie

GRAFIC GANTT
Activitati

01.0131.01
2014

1. Studierea celor 11 referinte


pentru spitale aprox. 2400 de
indicatori

01.0115.02
2014

15.0228.02
2014

2014

2. Analiza situaiei spitalului prin


prisma standardelor generale de
acreditare
si
stabilirea
deficientelor
3. Evaluarea resurselor necesare
implementarii standardelor
4.
Implementarea
tuturor
standardelor generale necesare
acreditarii
5. Imbunatatirea infrastructuri si
modernizarea
spitalului
in
contextul obtinerii acrdeitarii

01.0331.08
2014

01.0130.09
2014

Resurse necesare (umane, materiale, financiare) si responsabilitati


Resursele necesare realizarii obiectivelor propuse trebuie bine
gestionate, iar responsabilitatile care decurg sunt prezentate atat in
tabelul cu activitati si termene, mai sus, cat si in cele ce urmeaza.
Resursele umane presupune implicarea intregului peronal angajat
al Spitalului Orasenesc Jibou in realizarea obiectivului propus, sub
coordonarea si indrumarea asistentilor sefi de sectie, a medicilor sefi de
sectie, a comitetului director si a managerului.
Resursele materiale sunt totalitatea materialelor necesare in
vederea realizarii infrastructurii spitalului, a modernizarilor si investitiilor
impuse, toate acestea fiind conditionate de existenta resurselor
financiare.De buna gestionare a acestor resurse raspund medicii sefi de
sectie precum si comitetul director
Resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivului major
sunt destul de mari, si au fost prevazute in buget la inceputul anului.
Mentionez ca toate aceste resurse finaciare sunt din profitul realizat in
cei trei in in care am fost manager, si din venituri proprii spitalului. De
gestionarea eficienta a resurselor financiare raspunde directorul finaciarcontabil si managerul.
4.Rezultate asteptate
a. Spital acreditat - obinut
b. Proceduri (ghiduri de practic editate de MS) - implementate
c. Personal medical si nemedical - evaluat, instruit
d. Regulament de organizare si functionare - revizuit
e. Fise de post revizuite
5. Monitorizarea
Pentru urmarirea realizarii obiectivelor, vor fi monitorizati urmatori
-indicatori:
- ghiduri-proceduri implementate
- personal medical si nemedical evaluat
- personal medical si nemedical instruit
- aparatura achizionata
- chestionare de satisfactie pacienti
6. Evaluarea - indicatori Evaluarea din perspectiva realizarii
obiectivelor se va face la sfarsitul perioadei analizate, prin indeplinirea
indicatorilor, inscrierea in termenele de realizare a activitatilor si in
bugetul alocat.

10