Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA

Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia


Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
Anexa nr. 13 la Procesul-verbal nr. 1199/16.02.2016 al Comisiei Paritare

FI DE (AUTO)EVALUARE
Gradaie de merit - 2016

NVTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU NVMNTUL PRIMAR

NUMELE I PRENUMELE

UNITATEA DE NVMNT

FUNCIA

SPECIALITATEA

VECHIMEA N NVMNT

PERIOADA EVALUAT

CALIFICATIVE OBINUTE N PERIOADA


EVALUAT

1/10

01.09.2010 31.08.2015
01.09.2010 31.08.2011
01.09.2011 31.08.2012
01.09.2012 31.08.2013
01.09.2013 31.08.2014
01.09.2014 31.08.2015 -

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
Punctaj
Nr.
crt.

Criteriul de evaluare
Maxi

1. Activiti complexe cu valoare

instructiv-educativ:
a) Rezultate deosebite obinute n
pregtirea
elevilor
n
atingerea
obiectivelor/competenelor
specifice
impuse
de
curriculumul
colar,
materializate n progresul elevilor la clas,
n rezultate ale elevilor la clas, la testri
i examene naionale de sfrit de ciclu,
rezultate obinute cu clasa i individual la
disciplinele
de
specialitate
din
nvmntul vocaional:
a.1) Progresul elevilor la clas:
- peste 50% dintre elevi au calificativul
F.B. - 2 p/an
- ntre 40-50% dintre elevi au
calificativul F.B. 1,50 p/an
- ntre 20-30% dintre elevi au
calificativul F.B. 1 p/an

80 p
10 p

a.2) Rezultate ale elevilor la sfrit de


ciclu:
Promovabilitate: 100%, din care 1/2 cu
calificativul F.B. - 3 p
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 10 puncte.
b) Iniierea i aplicarea unor proiecte de
predare a disciplinei prin utilizarea
platformelor electronice de nvare i a
softurilor
educaionale
specifice
disciplinei, existente n unitatea de
nvmnt

2/10

1p

Auto
evaluare

Consiliul
Consultativ
(inspector
colar care
coordoneaz
disciplina)

Comisia de
evaluare a
dosarelor

Comisia de
soluionare a
contestaiilor

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
c) Performane dovedite n pregtirea
elevilor distini la olimpiade colare
i/sau concursuri de profil, materializate
prin obinerea premiilor I, II, III i a
premiilor
speciale
la
faza
judeean/interjudeean/naional/
internaional, desfurate n coordonarea
i/sau finanarea Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice:
- faza internaional: 4 p
- faza naional: Locul I 3 p
Locul II 2,50 p
Locul III 2 p
Premiu special/meniune
1,50 p
- faza interjudeean/judeean:
Locul I 2 p
Locul II 1,50 p
Locul III 1 p
Premiu special/meniune
0,50 p
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 25 de puncte.
Dac pe diplom nu este trecut numele
profesorului care a pregtit elevul,
atunci directorul l va preciza, printr-o
adeverin, n baza listelor de
participare sau n baza altui document
doveditor.

3/10

25 p

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
d) Performane dovedite n pregtirea
elevilor distini la concursuri culturalartistice, tehnico-tiinifice i sportive
incluse n Calendarul activitilor
educative naionale/regionale elaborat de
Ministerul
Educaiei
Naionale
i
Cercetrii tiinifice, materializate prin
obinerea premiilor I, II, III i a premiilor
speciale:
- faza naional:
Premiu special/meniune 0,50 p
Locul III - 1 p
Locul II - 2 p
Locul I - 3 p
- faz judetean/interjudeean/regional:
Premiu special/meniune 0,25 p
Locul III - 0,50 p
Locul II - 1 p
Locul I - 2 p
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 20 de puncte.
Dac pe diplom nu este trecut numele
profesorului care a pregtit elevul,
atunci directorul l va preciza, printr-o
adeverin, n baza listelor de
participare sau n baza altui document
doveditor.
Dac pe diplom nu este menionat
poziia din Calendarul activitilor
educative naionale/regionale, aceasta
va fi nsoit de pagina extras din
Calendarul
activitilor
educative
naionale/regionale din care reiese
evident
poziia
concursului
n
calendarul din anul respectiv.

4/10

20 p

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
e)1) Pregtirea loturilor olimpice de elevi:
2 p;

9p

e)2) Participarea, n calitate de membru al


comisiei de evaluare/organizare, la
olimpiadele i concursurile colare i
extracolare,
fazele
judeene,
interjudeene, naionale i internaionale,
incluse n programul de activiti n
calendarul
inspectoratelor
colare/Ministerului Educaiei Naionale
i Cercetrii tiinifice:
-faza internaional 2,50 p/an
-faza naional 2 p/an
-faza interjudeean 1,50 p/an
-faza judeean 1 p/an
Not: Punctajul de la e)2) se cumuleaz
pn la maximum 7 puncte.
f) Organizarea de concursuri i festivaluri:
- la nivel internaional 2p
- naional 2p
- regional/interjudeean: - 1 p
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 3p.
Organizarea de spectacole, expoziii,
concerte la nivel:
- internaional -2p
- naional 2p
-regional/interjudeean -1p,
incluse n programul de activiti i n
calendarul
inspectoratelor
colare/Ministerului Educaiei Naionale
i Cercetrii tiinifice, certificate prin
diplome sau adeverine.
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 3p
g) Rezultatele obinute n centrele de
excelen, certificate de inspectorul de
specialitate sau cu elevi cu cerine
educaionale speciale, certificate de
centrele judeene de resurse i asisten
educaional/Centrul
Municipiului
Bucureti de Resurse i Asisten
Educaional, certificate de directorul
centrului
de
excelen/inspectorul
colar/directorul centrului judeean de
resurse i asisten educaional/Centrul
Municipiului Bucureti de Resurse i
Asisten Educaional
5/10

6p

2p

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________

2.

h) Activitatea de:
-coordonator de programe educative
colare
i
extracolare
(inclusiv
voluntariat, altul dect SNAC) 2 p/an
- ndrumare a colectivelor redacionale ale
revistelor colare avizate de inspectoratul
colar 1p/an
- membru n colectivul de redacie al
revistelor colare avizate de inspectoratul
colar 0,5p/an
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 4 p
i) Activitate dovedit n cadrul Strategiei
naionale de aciune comunitar:
- coordonator SNAC - 2 p
- profesor voluntar - 0,50p/activitate
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 2 p
j) Crearea de softuri educaionale n
specialitate, platforme de e-learning
pentru susinerea progresului colar,
avizate de Ministerul Educaiei Naionale
i Cercetrii tiinifice

4p

Performane deosebite n inovarea


didactic/managerial
a) Elaborarea de programe colare,
regulamente, metodologii, ndrumtoare/
ghiduri metodice, manuale colare,
auxiliare
didactice
avizate
de
inspectoratul colar sau de Ministerul
Educaiei
Naionale
i
Cercetrii
tiinifice, dup caz: - 0,50 p

10 p

2p

1p

1,50 p

-Elaborarea de cri n domeniul


educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN:
-n calitate de autor - 0,50 p
-n calitate de coautor - 0,25p
- Elaborarea de programe colare pentru
discipline opionale noi, nsoite de
suportul de curs sau viznd curriculumul
pentru opional integrat n dezvoltare
local, avizate de inspectoratul colar:
-0,50 p
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 1,50 p
b) Elaborarea de cri i lucrri tiinifice
publicate
n
domeniul
didacticii,
specialitii
i
managementului
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN

6/10

0,50 p

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
c) Activitatea de:
-evaluator de manuale 0,10 p
-mentorat 0,10 p
-formator n formarea continu a
personalului din nvmnt 0,10 p /curs
de formare
-activitate n cadrul comisiilor paritare/de
dialog social 0,50 p/an
- activitate n organismele de conducere
ale organizaiilor sindicale afiliate
federaiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar/semnatare ale contractului
colectiv de munc la nivel de sector de
activitate nvmnt preuniversitar 0,50
p
- activitate n cadrul asociaiilor
profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judeean/naional/internaional

0,25 p
- participarea cu comunicri la
simpozioane
naionale
i/sau
internaionale - 0,70p
- participarea la formarea personalului
didactic prin casa corpului didactic, n
calitate de formatori 0,50 p/curs
sustinut;
- contribuia la cercetri tiinifice n
specialitate sau n domeniul problematicii
nvmntului i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN 1 p
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 1,50 p
d) Activitatea de:
- metodist 2,50 p (se acord cte 0,50
p/an colar n care a desfurat activitate
de metodist)
- membru n consiliul consultativ de
specialitate de la nivelul inspectoratului
colar 1 p (se acord cte 0,20 p/an
colar n care a desfurat activitate de
membru n consiliul consultativ de
specialitate)
- membru n comisia naional de
specialitate 0,25 p/an
- coordonator de cerc pedagogic 0,25
p/an
Not: Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 3,50 p

7/10

1,50 p

3,50 p

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
e)1) Activitatea desfurat, n urma
solicitrii
Ministerului
Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice, n
cadrul unor comisii tehnice de elaborare a
unor acte normative/administrative cu
caracter normativ, i n comisiile naionale
de specialitate/control 0,25 p

3p

e)2) Participarea n comisiile de


evaluare/organizare i desfurare a
examenelor naionale, precum i n
comisiile judeene de mobilitate a
personalului didactic/de organizare i
desfurare a concursului de ocupare a
posturilor
didactice/catedrelor
vacante/rezervate i la examenul naional
de definitivare n nvmnt:
- preedinte 2 p/sesiune
- vicepreedinte 1,75 p/sesiune
- persoan de contact, secretar 1,5
p/sesiune
- membru 0,5 p/sesiune
- profesor evaluator -1,5 p/sesiune
- asistent - 0,25p/sesiune
Not: punctajul de la e)2) se cumuleaz
pn la maximum 2,75p
3.

Participarea la proiecte
a)
Proiecte
europene,
proiecte
internaionale care au ca obiective
performana colar, progresul colar,
dezvoltarea competenelor i abilitilor
elevilor, educaia civic, educaia
complementar, formarea personalitii
elevilor, dezvoltarea capacitii de
adaptare la schimbare, dezvoltarea
profesional a cadrelor didactice
Not: Pentru activitatea de manager de
proiect/coordonator de proiect se acord
3 p, indiferent de numrul de proiecte n
care candidatul a avut aceast calitate;
pentru calitatea de membru al echipei de
proiect se acord cte 2 p/proiect; pentru
participarea la proiecte n calitate de
membru al grupului int se acord 0,50
p/proiect;
Punctajul se cumuleaz pn la
maximum 4,75 p

8/10

5p
4,75 p

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________

4.

b) Proiecte elaborate i implementate n


baza prevederilor Metodologiei i
criteriilor privind acordarea gradaiei de
merit n nvmntul preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului nr. 5.486/2011, materializate
prin raportul de activitate i portofoliul
personal
Contribuia
la
dezvoltarea
instituional

0,25 p

a)Atragerea de finanri extrabugetare


pentru unitatea de nvmnt, programe
i proiecte educaionale, centre de
documentare i informare, laboratoare
etc., avnd ca efect creterea calitii
instituiei i a procesului de predarenvare-evaluare, a bazei didacticomateriale

3,50 p

Not: Pentru fiecare program/proiect


cu finanare extrabugetar se acord
cte 1,50 puncte; pentru nfiinarea
unui C.D.I./laborator n perioada
supus evalurii se acord 1 punct;
punctajul se cumuleaz pn la
maximum 3,50 puncte
b) Realizarea de proiecte extracurriculare,
cu finanare extrabugetar, avnd drept
obiectiv creterea calitii procesului de
nvmnt
Not: Pentru fiecare proiect se acord
cte 0,75 puncte; punctajul se
cumuleaz pn la maximum 1,50
puncte
TOTAL

5p

1,50 p

100 p

Data _____________________
Semntura candidatului ____________________

NOT:
1. Dosarul candidatului cuprinde:
a) opisul dosarului, n dou exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semntura sa i a conducerii unitii de
nvmnt, n care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b) adeverin/adeverine cu calificativele din anii colari evaluai, n original;
9/10

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IALOMIA


Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19, Judeul Ialomia
Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636
E-mail: secretariat@isjialomita.ro; www. isjialomita.ro
Cod fiscal: 4365182

_________________________________________________________________________________
c) adeverin de vechime, n original;
d) fia de (auto)evaluare pentru gradaie de merit elaborat de inspectoratul colar, la categoria de personal didactic la care
candideaz, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
e) raportul de activitate, pentru perioada evaluat;
f) declaraia pe propria rspundere, prin care se confirm c documentele depuse la dosar aparin candidatului i c prin acestea
sunt certificate activitile desfurate, ntocmit conform Anexei nr. 4 la Ordinul MEC nr. 5557/27.11.2015.
g) documentele justificative, grupate pe criteriile i subcriteriile din fia de (auto)evaluare pentru gradaie de merit elaborat de
inspectoratul colar, la categoria de personal didactic la care candideaz, certificate "conform cu originalul" de ctre conducerea
unitii de nvmnt la care candidatul depune dosarul.
Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagin i consemnate n opis.
Candidatul are obligaia s respecte ordinea criteriilor i subcriteriilor din fia de (auto)evaluare la ndosarierea documentelor
justificative i paginaia din opisul ntocmit n numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respect
condiia mai sus menionat nu vor fi luate n considerare n vederea evalurii i punctrii. Un document justificativ poate fi evaluat
i punctat numai o dat, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fia de (auto)evaluare.
n dosarul candidatului se includ, pe lng documentele enumerate la lit. a) - g) men ionate mai sus, o copie a procesului-verbal
din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitii candidatului, certificat "conform cu originalul", precum i
declaraia pe propria rspundere a directorului unitii de nvmnt/conexe, ntocmit conform Anexei nr. 5 la Ordinul MEC nr.
5557/27.11.2015.
5. Adeverinele eliberate vor conine, n mod obligatoriu, pe lng situaiile sau datele confirmate sau atestate, i men ionarea
documentului din care rezult acestea, conform dispoziiilor O.G. nr. 33/2002. Nu se vor lua n considerare adeverinele care nu
respect aceast cerin, precum i cele care nu au numr de nregistrare.

10/10