Sunteți pe pagina 1din 8

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA
B-dul Mamaia 124, 900527 Constana
Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Webpage: www.univ-ovidius.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
EXAMENULUI DE LICENTA
Specializarea DREPT
SESIUNEA iulie 2016
Organizat conform Ordinului Ministrului Educaiei Nationale, privind
metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor n
nvmntul superior.
Examenul de licen pentru sesiunea iulie 2016 const n susinerea urmtoarelor
probe:
1. Proba 1: Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate
(Drept civil i Drept procesual civil; Drept penal i Drept procesual penal)
2. Proba 2: Prezentarea i susinerea lucrrii de licen.
INSTITUTII DE DREPT CIVIL
DREPT CIVIL anul I
I. Actul juridic civil
1. Clasificarea actelor juridice civile;
2. Condiiile actului juridic civil;
3. Efectele actului juridic civil;
4. Nulitatea actului juridic civil;
5. Aplicarea legii civile in timp.
II. Prescripia extinctiv: domeniul i cursul prescripiei extinctive.
1. Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor patrimoniale;
2. Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor nepatrimoniale;
3. Unele probleme speciale privind domeniul prescripiei extinctive;
4. nceputul, suspendarea i ntreruperea prescripiei extinctive;
5. Repunerea n termenul de prescripie extinctiv.
Bibliografie :
1. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de Drept civil. Partea
generala, ed. a 2-a revizuita si adaugita, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil si Legea nr. 71/2011 de punere in
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificrile i completrile
ulterioare intervenite pana la data de 01.06.2016.
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

DREPT CIVIL - anul II


I. Drepturile reale principale
1.Dreptul de proprietate publica: notiune, titular, obiect, caractere juridice
specific, exercitarea dreptului de proprietate publica, incetarea dreptului de
proprietate publica;
2.Dreptul de proprietate privata: notiune, continut juridic, caractere juridice,
limitele exercitarii dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor
proprietate privata;
3.Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata;
4.Actiunea in revendicare;
5.Dezmembramintele dreptului de proprietate privata;
6.Posesia;
7.Moduri de dobandire a dreptului de proprietate privata: accesiunea
imobiliara artificiala.
Bibliografie:
1) G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale
principale, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013;
2) Adrian Stoica, Drept civil. Drepturile reale- Note de curs. Spete. Grile, Editura
ProUniversitaria, Bucuresti, 2014.
3) Constitutia Romaniei, republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;
4) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil,cu modificarile si completarile ulterioare
intervenite pana la data de 01.06.2016.
5) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul ei juridic, cu
modificarile si completarile ulterioare intervenite pana la data de 01.06.2016.
II. Teoria generala a obligaiilor
1. Faptul juridic ca izvor de obligatii; gestiunea de afaceri, plata nedatorata,
imbogatirea fara justa cauza;
2. Raspunderea civila delictuala: cauze exoneratoare de raspundere, raspunderea
pentru fapta proprie, raspunderea pentru fapta altuia(raspunderea pentru fapta
minorului sau a celui pus sub interdictie, raspunderea comitentilor pentru prepusi),
raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale si deruina edificiului,
repararea prejudiciului in cazul raspunderii civile delictuale;
3. Executarea obligatiilor: plata( dispozitii generale, subiectele platii, conditiile platii,
dovada platii, imputatia platii, punerea in intarziere a creditorului), executarea silita a
obligatiilor(aspecte generale, punerea in intarziere a debitorului, executarea silita
directa, executarea silita prin echivalent, rezolutiunea, rezilierea si reducerea
prestatiilor, cause justificate de neexecutare a obligatiilor contractual), mijloace de
protective de drepturilor creditorilor(masurile conservatorii, actiunea oblica, actiunea
revocatorie);
4. Transmisiunea si transformarea obligatiilor: cesiunea de creanta, subrogatia,
preluarea datoriei, novatia;
5. Stingerea obligatiilor: compensatia, confuziunea, darea in plata, remiterea de datorie,
imposibilitatea fortuita de executare.
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

Bibliografie:
1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidiu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile,
Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;
2) Adrian Stoica, Drept civil. Obligatiile- Curs universitar. Spete. Grile, Editura
ProUniversitaria, Bucuresti, 2015.
3) Constitutia Romaniei, republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;
4) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare
intervenite pana la data de 01.06.2016.

DREPT CIVIL anul III


I. Contracte speciale
1. Contractul de vnzare-cumprare;
2. Contractul de donaie;
3. Contractul de locatiune (fara regulile particulare in materia locuintei si in
materia arendarii);
4. Contractul de mandat (dispozitii generale,mandatul cu reprezentare si
mandatul fara reprezentare-dispozitii generale)
5. Contractul de intretinere
II. Succesiuni
1. Mostenirea legala- Notiuni generale (principiile generale ale devolutiunii
legale, nedemnitatea succesorala, reprezentarea succesorala);
2. Mostenitorii legali -(sotul supravietuitor, descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati, ascendentii ordinari, colateralii
ordinari).
Bibliografie
1.Florin Motiu,Contractele speciale,curs universitar,editia aV-a,Ed.Universul
Juridic, Bucuresti, 2014 ;
2. Liviu Stanciulescu, Curs de drept civil, Contracte, editia a-II-a revizuita si
adaugita, Ed. Hamangiu, Bucuresti,2014;
3.Francisc Deak,Romeo Popescu,Tratat de drept succesoral,editia a-III-a
Mostenirea legala, vol I, Ed. Universul Juridic, Bucuresti,2013 ;
4.Dumitru Florescu,Drept succesoral,curs universitar,editia a-V-a,Ed.
Universul Juridic, Bucuresti,2015
5.Legea nr. 287/2009 privind Codul civil si Legea nr. 71/2011 de punere in
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificrile i
completrile ulterioare intervenite pana la data de 01.06.2016.
DREPT PROCESUAL CIVIL
I. Aciunea civil
1. Capacitatea procesual;
2. Calitatea procesual;
3. Interesul;
4. Clasificarea aciunilor civile.
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

II. Participanii la procesul civil


1. Compunerea i constituirea instanei;
2. Rolul judectorului n procesul civil;
3. Coparticiparea procesual;
4. Participarea terilor n procesul civil;
5. Introducerea fortata in cauza, din oficiu a altor persoane
6. Reprezentarea convenional a persoanelor fizice;
7. Participarea procurorului la procesul civil.
III. Competena
1. Competena material;
2. Competena teritorial;
3. Strmutarea;
4. Prorogarea de competen;
5. Excepia de necompeten;
6. Conflictele de competen.
IV. Actele de procedur i termenele procedurale
1. Citarea i comunicarea actelor de procedur;
2. Nulitatea actelor de procedur;
3. Termenele procedurale (clasificare, mod de calcul, durat);
4. Decderea i repunerea n termen.
V. Procedura in fata primei instane
1. Cererea de chemare n judecat;
2. ntmpinarea;
3. Cererea reconvenional;
4. Msurile asigurtorii si proviozorii ;
5. Excepiile procesuale;
6. Actele de dispozitie ale partilor in prcesul civil ;
7. Suspendarea procesului;
8. Perimarea cererii;
VI. Ci de atac
1. Apelul;
2. Contestaia n anulare;
3. Revizuirea.
VII. Procedurile speciale
1. Procedura divorului.
2. Msurile asigurtorii si proviozorii;
3. Procedura ordonantei presediniale;
4. Procedura partajului judiciar;
VIII. Executarea silit
1. Scopul si obiectul executarii silite;
2. Titlurile executorii;
3. Prescripia dreptului de a obine executarea silit;
4. perimarea executarii;
5. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii silite;
6. Contestaia la executare;
7. ntoarcerea executrii;
Bibliografie
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

1. Viorel Mihai Ciobanu,Drept Procesual Civil,Drept executional Civil, Arbitraj,


Editura Naional, Bucureti, 2013;
2. Mihaela Tabarca, Drept procesual civil, vol. I-II-III; Editura Universul Juridic
2013-2014;
3. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu,2015;
4. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila,Legea nr.76/2012 de
punere in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila cu
modificrile i completrile ulterioare intervenite pn la data de 01.06.2016.
5. Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instanelor judectoreti;
6. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar, republicat cu modificrile
i completrile ulterioare intervenite pn la data de 01.06.2016 (dispoziiile
referitoare la compunerea instanei, repartizarea aleatorie a dosarelor i
continuitatea completului).
INSTITUTII DE DREPT PENAL
DREPT PENAL partea generala
1. Tema I: Instituia infaciunii:
- Dispoziii generale: trsturile eseniale ale infraciunii, vinovia i svrirea
infraciunii comisive prin omisiune (Art. 15, 16, 17 C.pen).
- Cauzele justificative i cauzele de neimputabilitate: legitima aprare, starea de
necesitate, constrngerea fizic, constrngerea moral, minoritatea, iresponsabilitatea,
eroarea i cazul fortuit (Art. 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31 C.pen.).
- Condiiile preexistente ale infraciunii, latura obiectiv i latura subiectiv.
- Formele infraciunii: tentativa, pedepsirea tentativei, desistarea i mpiedicarea
producerii rezultatului (art. 32, 33, 34), momentul consumrii i momentul epuizrii.
- Unitatea i pluralitatea de infaciune (art. 35-45 C.pen.).
- Autorul i participanii: (Art. 46-52 C.pen.).
2. Tema II: Instituia rspunderii penale:
- Limitele rspunderii penale (Art. 113 C. pen.)
- Cauzele care nltur rspunderea penal (Art. 152-159 C. pen.)
3. Tema III: Instituia sanciunii:
- Deteniunea pe via (Art. 56, 57, 58, 59 C. pen.), nchisoarea (art. 60 C.pen.),
pedepsele complementare (art. 66-70 C.pen.).
- Individualizarea pedepselor (Art. 74-79 C. pen.)
- Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere (Art. 91-98 C. pen.)
- Msurile de siguran (Art. 107-112 C. pen.)
4. Tema IV: Cauzele care nltur executarea sanciunii:
- Graierea (Art. 160 C. pen.)
- Prescripia executrii pedepsei (Art. 161-164 C.pen.).
5. Tema V: Cauzele care nltur consecinele condamnrii:
- Reabilitarea (Art. 165-171 C. pen.).
DREPT PENAL - partea speciala
1. Tema I: Infraciuni contra persoanei: omorul, omorul calificat, uciderea din
culp, lovirea sau alte violene, vtmarea corporal, lovirile sau vtmrile
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

cauzatoare de moarte, vtmarea corporal din culp, rele tratamente aplicate


minorului, uciderea ori vtmarea nou-nscutului svit de ctre mam, lipsirea de
libertate n mod ilegal, ameninarea, antajul, violul, actul sexual cu un minor,
violarea de domiciliu.
2. Tema II: Infraciuni patrimoniului: furtul, furtul calificat, tlhria, tlhria
calificat, abuzul de ncredere, gestiunea frauduloas, nelciunea, distrugerea,
tulburarea de posesie.
3. Tema III: Infraciuni contra autoritii i nfptuirii justi iei: ultrajul,
nedenunarea, favorizarea fptuitorului, tinuirea, mrturia mincinoas, ultrajul
judiciar, tortura, evadarea.
4. Tema VI: Infraciuni de corupie i de seviciu : luarea de mit, darea de mit,
traficul de influen, delapidarea, purtarea abuziv, abuzul n serviciu, neglijena n
serviciu.
5. Tema V: Infraciuni de fals i infraciuni contra familiei: falsificarea de monede,
punerea n circulaie de valori falsificate, falsul material n nscisuri oficiale, falsul
intelectual, falsul n nscisuri sub semntur privat, uzul de fals, falsul n declaraii,
falsul privind identitatea, abandonul de familie.
Bibliografie:
1. Alexandru Boroi Drept penal, partea general, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2014.
2. Alexandru Boroi Drept penal, partea special, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2014.
3.Vasile Drghici- Drept penal, partea general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2012.
5.Mariana Mitra-Drept penal, partea general,Caiet de seminar,Vol.I,Editura
ProUniversitaria, Bucureti, 2015.
6. Mariana Mitra-Drept penal,partea general,Caiet de seminar,Vol.II,Editura
ProUniversitaria, Bucureti, 2015.
7. Tudorel Toader Noul Cod Penal, Noul Cod de Procedur Penal, Editia a III-a,
Editura Hamangiu, 2015.
8. Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009 i Legea nr.187/2012 privind punerea
n aplicare a Codului penal, cu toate modificrile i completrile intervenite pn la
data de 01.06.2016,precum i Deciziile Curii Constituionale a Romniei n materie.
DREPT PROCESUAL PENAL
A. PARTEA GENERAL
I. Aciunea penal i aciunea civil n procesul penal;
II. Participanii n procesul penal;
1. Dispoziii generale;
2. Competena funcional, dup materie i dup calitatea persoanei a
instanelor judectoreti;
3. Competena judectorului de drepturi i liberti i a judectorului de
Camer preliminar;
4. Organele de urmrire penal i competena acestora;
5. Incompatibilitatea i strmutarea;
6. Subiecii procesuali principali i drepturile acestora;
III. Probele, mijloacele de prob i procedeele probatorii;
1. Reguli generale;
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

2. Audierea persoanelor (audierea suspectului sau inculpatului, audierea


persoanei vtmate, a prii civile, a prii responsabile civilmente,
audierea martorilor, protecia martorilor ameninai i vulnerabili,
confruntarea);
3. Metode speciale de supraveghere i cercetare;
4. Percheziia (domiciliar i alte forme de percheziie);
5. Expertiza i constatarea;
IV. Msurile preventive i alte msuri procesuale;
1. Msurile preventive (reinerea, controlul judiciar, controlul judiciar
pe cauiune, arestul la domiciliu, arestarea preventiv);
2. ncetarea de drept, revocarea i nlocuirea msurilor preventive;
3. Aplicarea provizorie a msurilor de siguran cu caracter medical;
4. Msurile asigurtorii, restituirea lucrurilor i restabilirea situaiei
anterior svririi infraciunii;
V. Acte procesuale i procedurale comune
1. Citarea i mandatul de aducere;
2. Termenele;
3. Nulitile
4. Amenda judiciar;
B. PARTEA SPECIAL
I. Urmrire penal
1. Dispoziii generale;
2. Sesizarea organelor de urmrire penal;
3. Conducerea i supravegherea activitii organelor de cercetare penal de
ctre procuror;
4. Efectuarea urmririi penale;
5. Rezolvarea cauzelor i sesizarea instanei;
6. Reluarea urmririi penale;
7. Plngerea mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal;
II. Camera preliminar;
III. Judecata;
1. Dispoziii generale;
2. Judecata n prim instan;
3. Apelul;
4. Contestaia;
5. Ci extraordinare de atac;
6. Dispoziii privind asigurarea unei practici judiciare unitare;
IV. Proceduri speciale;
1. Acordul de recunoatere a vinoviei;
2. Contestaia privind durata procesului penale;
3. Procedura n cauzele cu infractori minori;
4. Procedura reabilitrii;
5. Procedura de confiscare sau desfiinare a unui nscris n cazul clasrii;
V. Executarea hotrrilor penale;
FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE
Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

1. Dispoziii generale;
2. Amnarea executrii pedepsei nchisorii sau a deteniunii pe via;
3. ntreruperea executrii pedepsei sau a deteniunii pe via.

Bibliografie :
1) Ion Neagu,Tratat de procedur penal.Partea general,Editura Universul
Juridic, Bucureti,2014.
2) Marian Alexandru,Procedura penala.Partea generala,Editura Pro
Universitaria, Bucureti, 2015.
3) Constituia Romniei;
4) Codul de procedur penal, adoptat prin Legea nr.135/2010 cu toate
modificrile i completrile intervenite ulterior, pn la data de 01.06.2016,precum i
Deciziile Curii Constituionale a Romniei n materie.

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian Stoica - Constantin

FACULTATEA DE DREPT, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLOGIE


Aleea Universitii no.1, Constana
E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Tel./Fax: +40 241 694330
Site: www.univ-ovidius.ro/drept