Sunteți pe pagina 1din 37

Anexa 2 la Ordinul Ministrului nr...

GHIDUL SOLICITANTULUI
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETAREDEZVOLTARE EXISTENTE I CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI
FINANARE:

PROGRAMUL OPERAIONAL CRETEREA COMPETITIVITII


ECONOMICE
Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic
i inovare
Domeniul major de interventie 2.2 Investiii n infrastructura de CDI

Operaiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente i


crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

Competiia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

Introducere
Prezentul Ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate, la competiia
din anul 2014, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate dezvoltrii
infrastructurii publice existente de cercetare-dezvoltare i crearea de noi infrastructuri prin
intermediul urmtorului program:
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE),
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007

Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare-dezvoltare i inovare (POS CCE


CD)
Domeniul major de intervenie 2.2 Investiii n infrastructura de cercetare
dezvoltare inovare i dezvoltarea capacitii administrative,
o Operaiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente i
crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare).

n plus, n afara acestui ghid, vor fi publicate i alte documente necesare pentru competiia din
anul 2014, i anume:
- Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asisten financiar nerambursabil
acordat din FEDR i de la bugetul de stat, cu anexele sale:
o Fia pentru verificarea formal i verificarea eligibilitii (Anexa 1)
o Fia de evaluare (Anexa 2)

LEGISLAIE
a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare
- Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic
aprobat prin Legea 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare
- Hotrrea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul
cercetrii-dezvoltrii i inovrii pentru perioada 2007-2013
b) privind regulile de eligibilitate
- Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele
operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare
- Ordinul ministrului economiei i finanelor nr 2508/31.12.2007 pentru aprobarea Listelor de
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 2.2.1 Dezvoltarea
infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de
cercetare) i 2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative ale Axei Prioritare
2 a POS CCE, cu modificrile i completrile ulterioare.
- Ordonana de Urgen nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor
structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i
completrile ulterioare mpreun cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia (HG
218 /2012)
- Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 de aprobare a Instruciunilor de
aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele
operaionale
c) privind achiziiile publice:
- Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
- HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile uterioare
- HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu
modificrile i completrile uterioare
- OUG nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare
d) privind reglementrile naionale privind activitatea n construcii
- HG nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a Structurii i Metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii
- Legea nr. 50/1991 republicat privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri
pentru realizarea locuinelor, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
- HG 1072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor
tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare

- HG 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenele de aprobare a


documentaiilor tehnico-economice pentru
obiectivelor de investiii noi, cu
modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul comun al Ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 486/2007 i al
Inspectorului general de stat al Inspectoratul de Stat n Construcii nr. 500/2007 pentru
aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii
pentru intervenii n timp asupra construciilor existente, cu modificarile si completarile
ulterioare
f) privind protecia mediului
- Strategia naional de protejare a mediului
- OUG 195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare
- OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, cu modificrile i
completrile ulterioare
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului
- Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferic i Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici, cu modificrile i
completrile ulterioare
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor
- Ordinul comun 135/76/84/1284 din 10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice i private
g) privind egalitatea de anse
- OG 137/2000 Republicat privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare
- Legea 202/2002 Republicat privind egalitatea de anse ntre brbai i femei, cu modificrile
i completrile ulterioare
- Ordin nr. 189/2013 privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru adaptarea
cldirilor civile i spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap
h) privind alte reglementri naionale
- OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea
i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora
aprobat cu modificri i completri de Legea 142/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare
- HG 606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a instrumentelor structurale, pentru
asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului finanat din instrumente
structurale
- OG 70/2002 privind administrarea unitilor sanitare publice de interes judeean i local cu
modificrile i completrile ulterioare
i) privind reglementrile UE
- Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la
FEDR, FSE i FC
- Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare
ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la
FEDR, FSE i FC i ale Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului privind FEDR
- Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului i Consiliului privind FEDR
- Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE

CUPRINS
Pagina
Seciunea I INFORMAII GENERALE

1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii


Economice prezentare general, obiective, axe prioritare
1.1 Prezentare general
1.2 Axa prioritara 2 Competitivitate prin CDI
1.3 Operaiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD
existente i crearea de noi infrastructuri de CD

SECTIUNEA II REGULI PRIVIND COMPETIIA DE


PROIECTE DIN ANUL 2014

10

2.1 Cine poate s solicite finanare


2.2 Categorii de proiecte
2.3 Activiti eligibile
2.4 Tipuri de cheltuieli
2.5 Modul de finanare a proiectelor

10
11
12
12
14

3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE


3.1 Temele orizontale
3.2 Cum se completeaz Cererea de finanare
3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor
3.4 Documentele nsoitoare

16
16
17
24
27

4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR


4.1 Procedura de evaluare generaliti
4.2 Verificarea formal i verificarea eligibilitii
4.3 Evaluarea propunerilor
4.4 Reguli specifice de selecie

28
28
28
30
35

SECTIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA


PROIECTELOR PRIN POS-CCE

36

6
8
9

Seciunea I INFORMAII GENERALE


1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
prezentare general, obiective, axe prioritare
1.1. Prezentare general
Programul operaional sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE) este unul dintre
cele apte programe operaionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea prioritilor
trasate prin Cadrul Naional Strategic de Referin (CNSR) i prin Planul Naional de Dezvoltare
(PND) 2007 2013. Aceste documente strategice la nivel naional urmresc consolidarea i
aplicarea n Romania a politicilor de coeziune social i economic i a celor de dezvoltare
regional cu adaptarea corespunztoare a acestora la politicile europene i la strategia Lisabona,
orientat cu precdere spre creterea economic i crearea de locuri de munc.
POS CCE rspunde, pe de o parte primei prioriti a PND 2007 2013: Creterea competitivitii
economice i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere i pe de alta parte prioritii a doua a
CSNR, respectiv Creterea competitivitii economice pe termen lung, contribuind n acelai timp
la implementarea tuturor celorlalte prioriti ale CSNR.
Obiective
Obiectivul general al POS CCE este creterea productivitii ntreprinderilor romneti i reducerea
decalajelor fa de productivitatea medie la nivelul UE. Msurile ntreprinse vor genera pna n
2015 o cretere medie a productivitii de cca. 5,5% anual i vor permite Romniei s ating un
nivel de aproximativ 55% din media UE.
Axele prioritare din cadrul POS CCE
Avnd n vedere deopotriv posibilitile identificate pentru mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor romneti pentru a face fa noilor provocri i folosirea oportunitilor de a opera
pe Piaa Unic European, ct i eligibilitatea Romniei pentru finanarea din FEDR, n cadrul POS
CCE au fost identificate urmtoarele axe prioritare:
-

Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ i eco-eficient de producie


Axa Prioritar 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare
Axa Prioritar 3: Tehnologia informaiei i comunicaiilor (TIC) pentru sectoarele privat i
public
Axa Prioritar 4: Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii in contextul
combaterii schimbrilor climatice
Axa Prioritar 5: Asistena tehnic

Structurile sistemului de implementare al POS CCE


Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial Creterea
Competitivitii Economice (HG nr.43/2013 cu modificrile i completrile ulterioare) funcioneaz
n cadrul Ministerului Fondurilor Europene i are responsabilitatea managementului, administrrii i
implementrii POS CCE, conform principiului unui management financiar riguros, aa cum este
stipulat n Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Organisme intermediare (OI)
Pentru implementarea eficient a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru
POS CCE pentru fiecare ax prioritar.
Pentru Axa Prioritar 2 Competitivitate prin cercetare-dezvoltare i inovare, a fost desemnat
Ministerul Educaiei Naionale.
Responsabilitile Organismelor Intermediare sunt stabilite n acordurile de delegare dintre
Autoritatea de Management i Organismul Intermediar n cauz.
Unitatea de Plat reprezint structura din cadrul Autoritii de Management, avnd
responsabilitatea transferrii sumelor de prefinanare, cofinanare alocate de la bugetul de stat,
precum i a sumelor din asistena financiar nerambursabil ctre beneficiari pentru Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice.
Autoritatea de Certificare i Plat - este structura organizatoric n cadrul Ministerului Finanelor
Publice, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la
Comisia European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i asigurarea transferului
acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente acestora din
fonduri alocate de la bugetul de stat.
Autoritatea de Audit desemneaz autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu
verificarea operaiunilor de management i a sistemului de control pentru fiecare program
operaional, independent funcional de Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare
i Plat. n Romnia, pentru toate programele operaionale, Autoritatea de Audit funcioneaz pe
lng Curtea de Conturi.

1.2. Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i


inovare
1.2.1. Prezentare general
Nivelul sczut de finanare (att public, ct i privat) pentru activitile de cercetare-dezvoltare i
inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI nvechit, numrul sczut i media de vrst
din ce n ce mai ridicat a cercettorilor i performanele sczute ale activitilor de CDI. Lipsa
fondurilor ngreuneaz de asemenea accesul ntreprinderilor la activiti de CDI i transfer
tehnologic.
Aceste puncte slabe, mpreun cu participarea sczut a sectorului privat la finanarea activitilor
de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor romneti i la un nivel sczut de
inovare al acestora.
n scopul reducerii acestor deficiene, axa prioritar se concentreaz pe cteva aspecte care s
contribuie la realizarea urmtoarelor obiective:
-

creterea capacitii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD i atragerea de


tineri i de specialiti de nalt calificare, att pentru instituii de CD (universiti i institute
CD), ct i pentru firme care au departamente de cercetare;

ntrirea ofertei de cunotinte realizat de universiti i institute de CD;

stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituii CD i ntreprinderi;

stimularea cererii de inovare a ntreprinderilor;

susinerea formrii i dezvoltrii firmelor bazate pe nalte tehnologii;

1.2.2. Obiective
Obiectivul specific al axei prioritare 2 este:
Creterea capacitii de CD i stimularea cooperrii dintre instituiile de CDI i ntreprinderi
i creterea accesului intreprinderilor la CDI.
Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau n:
- finanarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct n economie,
- modernizarea i dezvoltarea capacitii i infrastructurii CDI,
- creterea calitii i diversificarea ofertei de servicii inovative i stimularea cererii de inovare
din partea sectorului productiv.
Realizarea acestui obiectiv va contribui la creterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pn
la 2% din PIB n 2015.

1.2.3. Structura (domenii majore de intervenie)


Axa prioritar 2 are 3 domenii majore de intervenie (DMI), fiecare cu un numr de operaiuni
specifice:
Axa prioritar 2
Competitivitate
prin CDI

Domenii majore de intervenie

Operaiuni

1. Cercetare dezvoltare n
parteneriat ntre universiti / institute
de cercetare-dezvoltare i
ntreprinderi (industrie) n vederea
obinerii de rezultate aplicabile n
economie

1. Proiecte de CD n parteneriat ntre


universiti/institute de cercetare i
ntreprinderi;
2. Proiecte CD de nalt nivel tiinific la
care
vor
participa specialiti
din
strintate.

2. Investiii n infrastructura de CDI i


dezvoltarea capacitii administrative

1. Dezvoltarea infrastructurii CD
existente
i
crearea
de
noi
infrastructuri (laboratoare, centre de
cercetare);
2. Dezvoltarea de poli de excelen;
3. Dezvoltarea unor reele de centre CD,
coordonate la nivel naional i racordate la
reele europene i internaionale de profil
(GRID, GEANT);
4. ntrirea capacitii administrative.

3. Accesul ntreprinderilor la activiti


de cercetare-dezvoltare i inovare

1. Sprijin pentru start-up-urile i spin-offurile inovative;


2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a
ntreprinderilor i crearea de noi locuri de
munc pentru CD;
3. Promovarea inovrii n cadrul
ntreprinderilor.

1.3. Operaiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente i crearea de noi


infrastructuri de CD
Aceasta operaiune sprijin dezvoltarea infrastructurii de CD a instituiilor de nvmnt superior i
institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de
noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) i sprijinirea construirii infrastructurilor
de cercetare pan-europene n Romnia (prioriti ale UE finanate n comun prin PC7 de CDT a
UE, FEDR i alte fonduri).
Operaiunea este concentrat pe urmtoarele cinci arii tematice prioritare:
-

Sntate,
Agricultur, siguran i securitate alimentar,
Energie,
Mediu,
Materiale, produse i procese inovative.

Seciunea II REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL 2014


Competiia din 2014 este dedicat lansrii unui nou tip de proiect complex, de importan
strategic n domeniul sntii susinut de Ministerul Sntii i de Guvernul Romniei. Obiectivul
acestui proiect este:
- Efectuarea de cercetri n domeniul/ domeniile de interes naional stabilite pentru aceast
competiie (obiectiv al apelului competiiei), prin utilizarea angiografelor achiziionate in
cadrul proiectului.

2.1. Cine poate s solicite finanare


2.1.1. Categorii de solicitani
Solicitantul proiectului trebuie fie reprezentat de o instituie public sau de drept public de interes
naional cu activitate de cercetare din domeniul sntii.
Solicitantul trebuie s respecte definiia organizaiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar de
ajutor de stat pentru CDI (C198/2014).
Organizaie de cercetare nseamn o entitate (cum ar fi universitile sau institute de cercetare),
indiferent de statutul su juridic (organizaie de drept public sau privat) sau de modalitatea de
finanare, al crei obiectiv principal este de a realiza independent cercetare fundamental,
cercetare industrial sau dezvoltare experimental sau de a disemina la scar larg rezultatele
unei astfel de activiti prin predare, publicare sau transfer de cunotine. In cazul n care entitatea
desfoar i activiti economice, finanarea, costurile i veniturile activitilor economice
respective trebuie contabilizate separat. ntreprinderile care pot exercita influen decisiv asupra
unei astfel de entiti, de exemplu n calitatea lor de acionari sau asociai, nu pot beneficia de
acces preferenial la rezultatele generate de aceasta.
2.1.2. Condiii de eligibilitate ale solicitanilor
Solicitanii sunt eligibili dac ndeplinesc condiiile de mai jos, care se justific prin documente
specifice, care se depun la data menionat n cererea/apelul de propuneri de proiecte.
Toate documentele care nsoesc cererea de finanare sunt precizate n anexa 2 a Ghidului
solicitantului.
a) Solicitanii i desfoar activitatea n Romnia.
b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1 din Ghid.
Pentru ambele condiii (punctele a i b), solicitanii vor depune ca documente nsoitoare ale cererii
de finanare actele de nfiinare ale instituiei, precum i orice alte acte n vigoare privind
organizarea i funcionarea.
c) Activitatea de cercetare-dezvoltare s fie n obiectul de activitate al solicitantului, stabilit potrivit
legii i s fie n conformitate cu definiia referitoare la organizaia de cercetare din Cadrul
Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (C198/2014), enunat la punctul 2.1.1 din Ghid.

10

Documentele solicitate sunt Statutul/ROF i certificatul de nregistrare la Registrul Comerului


(unde este cazul).
Solicitantul va depune declaraii de eligibilitate privind conformitatea cu definiia referitoare la
organizaia de cercetare din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi Anexa 2.1).
d) Datele referitoare la solicitant s fie nregistrate i actualizate n RPC (Registrul Potenialilor
Contractori), i anume:
- Statut i documente de nfiinare a instituiei / Extras de la Registrul Comerului cu informaii
despre acionari, capital social / Certificat de nregistrare la Registrul Comerului;
- Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.

2.2. Categorii de proiecte


2.2.1. Categorii de proiecte
Pentru operaiunea 2.2.1 este prevzut un nou tip de proiect complex, de importan strategic
n domeniul sntii, susinut de Ministerul Sntii i de Guvernul Romniei. Obiectivul acestui
proiect este:
- Efectuarea de cercetri n domeniul/ domeniile de interes naional identificate pentru
aceast competiie (obiective ale apelului competiiei), prin utilizarea angiografelor
achiziionate prin proiect, i anume:
o diagnosticarea unor leziuni cu potenial evolutiv invalidant sau letal
o angioarhitectonica tumorilor maligne.
In cadrul proiectului se vor achiziiona angiografe in sistem biplan ce vor fi amplasate in cadrul
unor spitale selectate conform unor criterii stabilite de catre Ministerul Sntii.
ntre instituia de cercetare i spitale vor fi semnate acorduri privind modul de colaborare.
In spitalele selectate se vor instala angiografele achiziionate i se vor asigura condiiiile
adecvate necesare pentru monitorizarea pacienilor care vor face parte din grupurile de lucru
urmrite n cadrul proiectului. Informaiile respective vor fi transmise colectivelor de cercetare ale
instituiei coordonatoare, pentru studii i cercetri specifice i comparative.
Din punct de vedere al dezvoltrii infrastructurii de cercetare, pentru acest proiect strategic se vor
achiziiona noi instrumente i echipamente i se vor efectua lucrri de modernizare ale locaiilor n
care vor fi instalate.
Valoarea asistenei publice nerambursabile este de maximum 112,5 milioane lei
(echivalentul a 25 milioane euro).
Valoarea total a proiectului (costuri eligibile i neeligibile) nu poate depi echivalentul n lei a 50
milioane euro.
Solicitantul trebuie s prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate al echipamentelor propuse
a fi achiziionate n cadrul proiectului, n context naional comparativ cu nivelul internaional.
Prezentarea n detaliu a modului de elaborare/ completare a cererii de finanare este tratat n
capitolul 3 al Ghidului solicitantului Completarea i depunerea cererii de finanare.
Aspecte suplimentare referitoare la modul de ansamblu de prezentare i corelare a informaiilor din
cererea de finanare sunt prezentate n capitolul 4 al Ghidului solicitantului Modul de evaluare i
selecie a proiectelor.

11

Durata proiectului
Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum i un termen de max. 45 de zile
calendaristice n care beneficiarul va efectua toate plaile aferente activitilor proiectului, nu poate
depi data de 30 noiembrie 2015.
2.2.2. Criterii de eligibilitate ale proiectului

Scopul, obiectivele i subiectul propunerii sunt n conformitate cu obiectivele competiiei,


aa cum sunt descrise n cererea (apelul) de proiecte;
Proiectul este derulat n Romnia;
Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate se ncadreaz n limitele menionate n
cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);
Propunerea conine cel puin dou activiti eligibile, din cele definite la punctul 2.3 din
Ghidul solicitantului (achiziionarea de echipamente pentru CD cu punerea lor n funciune
i activiti de cercetare aplicativ);
Durata se ncadreaz n limitele menionate n cererea/apelul de proiecte (vezi punctul
2.2.1 din Ghidul solicitantului);
Propunerea este nsoit de documentele menionate la pct.3.4 din Ghid

2.3. Activiti eligibile


Urmtoarele tipuri de activiti vor fi finanate n cadrul acestei operaiuni:
o activiti privind modernizarea spaiului n care vor fi instalate echipamentele
(angiograful), precum i a slii de monitorizare a pacienilor selectai pentru cercetare;
o achiziionarea de active corporale (angiograful, aparatur conex) i active necorporale
pentru C-D, precum i instalarea/punerea n funciune a echipamentelor;
o management de proiect (inclusiv activiti de informare i publicitate privind proiectul) ;
o activiti de cercetare aplicativ, propuse pentru utilizarea angiografelor achiziionate.
Solicitantul trebuie s demonstreze necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru atingerea
scopului proiectului (modul n care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activitilor de CD propriuzise: prin extinderea activitilor existente, prin abordarea de tematici noi n aria tematic prioritar,
prin contribuia la creterea strii de sntate a populaiei etc).

2.4. Tipuri de cheltuieli


2.4.1. Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile sunt n conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr.2508/2007 (anexa 1)
cu modificrile i complettile ulterioare. Pentru acest proiect sunt eligibile i cheltuielile prevzute
ca fiind aplicabile proiectului major Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics din OM
2508/2007 cu modificrile i complettile ulterioare.
Pentru acest proiect, sunt eligibile numai cheltuielile corespunztoare activitilor eligibile indicate
la punctul 2.3.
Tipurile de cheltuieli incluse n categoriile 1-15 trebuie s respecte limitrile impuse de
legislaia n vigoare privind elaborarea i aprobarea documentaiilor tehnico-economice
aferente investiiilor publice (HG nr. 28/2008).

12

n afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt
eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste costuri se suport de
ctre beneficiar sau de ctre ordonatorul principal de credite n coordonarea/subordonarea cruia
se afl beneficiarul, fr a fi luate n considerare la determinarea contribuiei publice.
2.4.2. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor
Condiii generale de eligibilitate a cheltuielilor
Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de
eligibilitate, conform art. 2 al HG 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare :
a) s fie efectiv pltite de beneficiar ntre 1 ianuarie 2007 i 31 decembrie 2015 (dac
Autoritatea de Management sau organismul intermediar, pentru i n numele acesteia,
nu decide altfel prin contractul de finanare/decizia/ordinul de finanare);
b) s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora
cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
c) s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare ncheiat de ctre
organismul intermediar, pentru i n numele acesteia, pentru aprobarea proiectului, cu
respectarea art. 54(5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;
d) s fie conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.
n plus cheltuielile trebuie:
a) s fie n legtur direct cu activitile propuse n proiect i s fie necesare pentru realizarea
proiectului;
b) s fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere
utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-rezultate;
c) s nu fi fcut obiectul altor finanri publice, n condiiile legii.
Condiii specifice de eligibilitate a cheltuielilor:
- cheltuielile diverse i neprevzute pentru proiectele de infrastructur nu trebuie s depeasc
10% din cuantumul urmtoarelor tipuri de cheltuieli aferente investiiei: cheltuieli pentru
amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului; cheltuieli
pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli cu
organizarea procedurilor de achiziie public; cheltuieli pentru consultan; cheltuieli pentru
asisten tehnic; cheltuieli pentru construcii, instalaii i montaj; cheltuieli pentru achiziia de
instalaii i utilaje; cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor
de inventar;
- cheltuielile salariale pe proiect se cumuleaz per persoan cu toate veniturile salariale directe
obinute din contractele de finanare ncheiate din fondurile Axei Prioritare Competitivitate prin
cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare i din fondurile bugetare alocate Planului Naional de
Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 i nu pot depi plafoanele prevzute
n Anexa 3 la Hotrrea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naional de cercetaredezvoltare i inovare II pentru perioada 2007 2013 (OM nr. 2508/2007). Cheltuielile salariale se
deconteaz conform contractului de munc i/sau proporional cu procentul din fia postului/foaia
de prezen aferent atribuiilor specifice implementrii proiectului;
- cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pentru max.5 persoane, pn la cel
mult 10% din valoarea eligibil a proiectului (OM nr. 2508/2007);
- cheltuielile generale de administraie sunt eligibile n limita a 1% din costurile directe eligibile ale
proiectului (adic nu trebuie s depeasc 1% din valoarea eligibil cumulat a categoriilor 1-17,

13

19, 20, 22, 25). Conform HG 759/2007 cu modificrile i completrile ulterioare, cheltuielile
generale de administraie reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de ansamblu a
beneficiarului i care nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti din cadrul proiectului. Metoda
de calcul folosit pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraie
stabilit de ctre Autoritatea de Management se va ataa n anex la contractul de finanare.
Cheltuielile realizate de ctre beneficiar, care intervin n proiectarea, monitorizarea i
managementul proiectului sunt eligibile (conform art. 9 alin.1 din HG 759/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare) dac ndeplinesc condiiile generale de eligibilitate i se pot ncadra ntruna din urmtoarele categorii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei naionale, n vederea obinerii de avize,
acorduri i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale proiectului sau rezult
din aplicaia legislaiei comunitare specific instrumentelor structurale;
b) sunt aferente unor studii i/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de
organismul intermediar, n numele i pentru autoritatea de management, n scopul acordrii
asistenei financiare nerambursabile;
c) sunt necesare n procesul de achiziii publice pentru activitile eligibile ale proiectului;
d) sunt efectuate pentru managementul i/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei
de implementare
2.4.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
Toate cheltuielile care nu sunt incluse n lista de la punctul 2.4.1 sunt neeligibile, ntre care:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dobnda i alte comisioane aferente creditelor;


cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing;
dezafectarea centralelor nucleare;
achiziia de echipamente second-hand;
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii;
taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit legii.

Urmtoarele categorii de cheltuieli, dei incluse n Ordinul nr. 2508/2007, nu sunt eligibile pentru
aceast competiie:
- Cheltuieli pentru primele de asigurare,
- Chletuieli cu achiziionarea de servicii pentru ntrirea capacitii administrative,
- Cheltuieli cu achiziionarea de publicaii, abonamente i cotizaii.

2.5. Modul de finanare a proiectelor


Asistena financiar nerambursabil constituie 100% din totalul costurilor eligibile, ntre
limitele precizate la punctul 2.2.1.
In cazul n care solicitantul a optat pentru a da o declaraie pe propria rspundere privind
nedeductibilitatea TVA, atunci, n cererea de finanare, cheltuielile eligibile se calculeaz cu TVA.
Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006, proiect generator
de venituri reprezint orice proiect care implica o investiie n infrastructur a crei folosire aduce
venituri, prin utilizare direct i/sau prin furnizare de servicii contra cost.

14

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie s depeasc valoarea


curent a costului investiiei minus valoarea curent a veniturilor nete din aceast investiie ntr-o
anumit perioad de timp (5 ani dup finalizarea proiectului) pentru investiiile n infrastructur.
n situaiile n care costul investiiei nu este n ntregime eligibil, veniturile nete vor fi alocate
proporional cheltuielilor eligibile i neeligibile ale investiiei.
In cazul n care nu pot fi estimate obiectiv n avans veniturile, beneficiarul este obligat s
declare toate veniturile nepreconizate la data aprobrii proiectului, care au fost realizate n
timpul implementrii acestuia i ca rezultat al implementrii pe o perioad de 5 ani dup
finalizarea proiectului. Valoarea total eligibil a proiectului va fi diminuat corespunztor
cu valoarea veniturilor respective.
Proiectul va fi monitorizat pe parcursul implementrii lui i, ulterior, pe o perioad de 5 ani de la
finalizarea lui.
Monitorizarea va urmri pe aceast perioad ca investiia s nu sufere modificri substaniale,
conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispoziiile generale
referitoare la FEDR, FSE i FC, i anume modificri:
a) care afecteaz natura sau condiiile de implementare sau care ofer unei firme sau unui
organism public un avantaj necuvenit; i
b) care rezult dintr-o schimbare n natura proprietii asupra unui obiect din infrastructur sau
care rezult din ncetarea activitii productive.

15

3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE


Pentru competiia din anul 2014, va fi utilizat un tip de cerere/apel de propuneri de proiecte cu
termen fix de predare.
Cererea de finanare va fi ncrcat electronic pe site-ul OI Cercetare (vezi punctul 3.2 al Ghidului
solicitantului).
Documentele nsoitoare (lista lor este n Anexa 2), pe hrtie, ntr-un dosar prevzut cu un opis se
vor depune la sediul central al OI Cercetare indicat la punctul 3.3 Modalitatea de depunere a
proiectelor din acest Ghid.
Cererea de Finanare se completeaz utiliznd Formularul de Cerere de Finanare anexat
prezentului Ghid (Anexa 1). Formularul de Cerere de Finanare este disponibil i pe pagina de
Internet a OI Cercetare - www.poscce.research.ro. Solicitanii trebuie s respecte cu strictee
formatul Cererii de Finanare i s completeze toate cmpurile cu informaiile solicitate. Cererile de
finanare care au modificri n structur vor fi respinse.
Solicitanii trebuie s completeze Cererea de Finanare n limba romn.
Cererea de Finanare trebuie completat cu grij i ct mai clar posibil, astfel nct s poat fi
evaluat n mod adecvat.
Fii precii i furnizai suficiente detalii pentru a v asigura de claritatea informaiilor din cererea de
finanare, n special n ceea ce privete modul n care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele
ce vor rezulta din implementarea proiectului i modul n care proiectul propus este relevant pentru
obiectivele competiiei.
Se recomand ca Cererea de finanare s aib un numr limitat de pagini - cca.50 pagini, cu
Font Times New Roman 12 (fr a lua n calcul lista activelor corporale, respectiv Anexa cu
CV-urile persoanelor implicate n proiect)
Este foarte important ca documentele depuse s conin TOATE informaiile referitoare la proiect
(vezi Anexa 2 a Ghidului solicitantului).

3.1. Temele orizontale


Proiectele depuse trebuie s respecte legislaia n domeniul egalitii de anse, proteciei
mediului i achiziiilor publice.
Promovarea egalitii de anse i a nondiscriminrii i dezvoltarea durabil (protecia i
mbuntirea mediului nconjurtor i creterea eficienei energetice) sunt prioriti agreate la
nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, ncorporate, sub diferite forme, n toate politicile
Uniunii Europene.
Angajamentele Romniei n ceea ce privete implementarea acestor prioriti se reflect i n
sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil i
promovare a egalitii de anse.

Dezvoltare durabil

Dezvoltarea durabil reprezint dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a


compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti.

16

Proiectele trebuie s contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care


asigura protectia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime,
materiale, de energie, combustibil. Cerinele minime avute n vedere pentru toate proiectele sunt
de a respecta regulamentele naionale i europene de protectie a mediului.

Egalitate de anse

Proiectele propuse spre finanare trebuie s prevad msuri clare de implicare a tinerilor
cercetatori i a femeilor n activitile de cercetare-dezvoltare i inovare. Proiectele trebuie s
prevad, prin intermediul soluiei constructive, msuri concrete pentru operaionalizarea
conceptului de anse egale, cu precdere n ceea ce privete accesul persoanelor cu dizabiliti
la activiti de cercetare/dezvoltare (ex: rampe de acces, nivelul ntrerupatorelor, grupuri sanitare
speciale, alte facilitati necesare etc). Toate aceste elemente trebuie clar descrise n soluia
constructiv i bugetate.

Achiziiile publice

n ceea ce privete achiziia de bunuri/servicii/lucrri n vederea implementrii proiectului,


este obligatorie respectarea legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice (OUG 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare).
Cheltuielile n legtur cu contracte de furnizare/servicii/lucrri, derulate n vederea implementrii
proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile i nu pot fi, n consecin, rambursate, dac procedura
de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaia n domeniul achiziiilor publice.

3.2. Cum se completeaz Cererea de finanare


Cererea de finantare are urmatoarele elemente componente:
I. Informaii privind solicitantul
II. Date despre proiect
III. Concordana cu politicile UE i legislaia naional
IV. Pachetul de finanare a proiectului
V. Anexe
I. Informaii privind solicitantul
I.1.1. Solicitant
Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie s desfoare activiti C-D n Romnia.
- Numele solicitantului

17

Denumirea oficial a instituiei participante, fr prescurtri, n conformitate cu actul de constituire.


- Numr de ordine n Registrul Comerului
Nu este obligatoriu s se completeze.
- Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor
Nu se completeaz.
- Cod CAEN principal
Codul corespunztor activitii principale a instituiei, format din 4 cifre, conform CAEN Rev2.
I.1.2. Tipul solicitantului
- Forma de organizare a solicitantului
Instituiile participante eligibile la aceast operaiune sunt instituii publice sau de drept public de
CD, calificate ca organizaii de cercetare (conform 2.1.1. Categorii de solicitani din acest Ghid).
Instituiile participante trebuie s fie n conformitate cu definiia referitoare la organizaia de
cercetare din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (C 198/2014) , enunat la
punctul 2.1.1.
Numr de angajai
Numr de angajai la sfritul anului, conform indicaiilor din cererea de finanare.
-

I.1.5. Banca
- Banca/ Sucursal
Trezoreria de sector a municipiului Bucureti / direciile judeene ale Trezoreriei/ bnci comerciale
I.1.6. Finanri nerambursabile primite anterior sau n prezent din fonduri publice
Referitor la proiectele finanate anterior, se va pune accentul pe proiectele de anvergur, la care
solicitantul a avut o contribuie tiinific important. Se vor evidenia proiectele internaionale, dar
pot fi menionate i proiecte finanate din fonduri publice naionale.
n ambele situaii, este de dorit s fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre
finanare, pentru a demonstra experiena i rezultatele obinute n sectorul de activitate respectiv.

II. Date despre proiect


II.2.1 Aria tematic a proiectului
Aria tematic a proiectului
1. Sntate;
- Codul UNESCO al proiectului
Se precizeaz codul UNESCO principal al proiectului (4 cifre). Codul UNESCO al proiectului este
corelat cu aria tematic i demonstreaz c domeniul S/T al proiectului se ncadreaz n aria
tematic.

18

II.2.2. Locaia proiectului


Proiectul trebuie s fie implementat n Romnia, altfel nu este eligibil. Se indic adresa
solicitantului, ct i locurile unde vor fi amplasate angiografele (spital, secie clinic etc) din
regiunea, judeul, localitatea, adresa.
II.2.3. Descrierea proiectului
Scopul, obiectivele i subiectul propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele cererii de
proiecte/apelului (condiie de eligibilitate).
Obiectivul proiectului
Se vor enuna obiectivele proiectului i se va explica cum contribuie proiectul la realizarea
obiectivelor competiiei
- Justificarea necesitii implementrii proiectului
Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este valoarea
sa adugat din punct de vedere tiinific i economic. Se va prezenta contribuia acestei
infrastructuri pentru creterea performanei n cercetare i pentru creterea nivelului de sntate al
populaiei.
Este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ mbuntite se pot oferi beneficiarilor i
numrul utilizatorilor poteniali de servicii.
De asemenea, solicitantul trebuie s prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a
infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziionate n cadrul proiectului, mai concret s
ofere informaii privind existena i distribuia naional a unor echipamente similare.
Vor fi date exemple concrete de direcii noi de cercetare, precum i de proiecte de cercetare care
vor fi abordate.
- Contextul proiectului
Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea reprezint o component ntr-un
proiect mai complex.
Se va descrie comparativ situaia pe plan naional i internaional n domeniu, astfel nct s se
poat determina nivelul de performan al infrastructurii propuse. Solicitantul trebuie s precizeze
caracterul state-of-the art al echipamentelor la nivel internaional: dac i unde se mai folosesc
asemenea echipamente, care sunt performanele superioare pe plan european i mondial ale
echipamentelor/instalaiilor ce se vor achiziiona/dezvolta prin proiect. State-of-the-art nseamn
pe de o parte echipamente moderne, de top, pe de alta performane tiinifice de nivel internaional
ce se pot obine cu echipamentele/instalaiile propuse.
- Descrierea componentelor proiectului
Se vor prezenta structura proiectului prin componentele / etapele proiectului propus spre finanare
exemplu modernizare laboratoare existente, achiziie echipamente de CD, activitate CD etc
n cazul modernizrii spaiului/ cldirii se va justifica necesitatea i utilitatea acesteia.
Lista cu activele corporale care se vor achizitiona in cadrul proiectului se va prezenta la
punctul 5 al Cererii de finanare.
Corespunzator, planificarea cheltuielilor privind achiziiile se va regsi n tabelul achiziiilor de la
punctul 3.4.
Se vor indica principalele caracteristici ale echipamentelor CD; se vor oferi elemente care s
permit aprecierea nivelului de performan a echipamentelor.

19

- Descrierea activitilor proiectului


Se vor descrie activitile i subactivitile proiectului, pe componente. Acestea vor trebui s fie
corelate cu tabelul 2.6 Calendarul activitilor din Cererea de finanare.
Activitile proiectului pentru care se solicit finanare trebuie s conin cel pu in dou activiti
eligibile definite pentru operaiune (achiziia echipamentelor angiografelor i activiti de
cercetare aplicativ cu utilizarea echipamentelor). Prezentarea metodologiei utilizate.
Informaiile oferite aici trebuie s fie coerente cu datele prezentate n tabelul 2.6 din Cererea de
finanare i cuantificate corespunztor n categoriile de cheltuieli eligibile din tabelul 4.1 i 4.2 din
Cererea de finanare.
- Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii
Se prezint rezultatele viitoare ale proiectului, inclusiv cele ce se vor obine cu infrastructura
realizat, n concordan cu obiectivele urmrite. Rezultatele se vor prezenta concret, succint i,
de cte ori este cazul, se vor preciza intele cantitative ce se propun a fi atinse. Se va urmri
corelarea cu tabelul 2.7 Indicatori din Cererea de finanare.
- Beneficiari direci / indireci
Se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului,
direct sau indirect. Este indicat ca beneficiarii s fie definii ct mai concret, numeric i, eventual,
prin exemplificare. De asemenea, este necesar s se precizeze serviciile de care vor beneficia
acetia prin infrastructura propus sau pe care o vor folosi.
Instituia solicitant sau angajaii acesteia nu pot apare n calitate de beneficiari.
II.2.4. Managementul proiectului
- Metodologia de implementare a proiectului
Metodologia de implementare trebuie s descrie modul de organizare i planificare a activitilor
care se vor desfura pentru realizarea proiectului, implementarea/ realizarea proiectului
(contractare lucrri, servicii, achiziionare echipamente etc), monitorizarea contractorilor, a
activitilor i a cheltuielilor, n vederea obinerii rezultatelor la termenele prevzute.
- Personalul echipei de implementare a proiectului
Managementul proiectului poate fi realizat de ctre persoane angajate (sau care urmeaz a fi
angajate) n cadrul instituiei solicitante.
Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. Pot fi pltite maximum 5 persoane, indiferent de
norma fiecruia. Pentru fiecare persoan vor fi indicate responsabilitile n cadrul proiectului, n
corelare cu metodologia de implementare a proiectului.
Costurile salariale prin proiect mpreun cu alte venituri salariale directe obinute din
contractele de finanare ncheiate din fondurile alocate Axei 2 a POS-CCE sau din fondurile
bugetare alocate PN II nu pot depi plafoanele prevzute n Anexa 3 a HG nr. 475/2007
privind aprobarea PN II, pentru perioada 2007 2013, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul (de management i de cercetare) este
prezentat prin CV-urile ataate cererii de finanare.
Conform listei cheltuielilor eligibile se pot achiziiona i servicii de consultan (punctul 7) i
asisten tehnic (punctul 8) n sprijinul implementrii proiectului, care se vor ncadra
corespunztor n categoria de cheltuieli respectiv. Sunt eligiblile i cheltuielile cu organizarea

20

procedurilor de achiziie public (punctul 6) n care se includ cheltuieli precum: cheltuieli aferente
ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele cumprate de ofertani);
cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de
evaluare; anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin
pot, fax, pot electronic etc, n legtur cu procedurile de achiziie public.
- Riscuri
Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile/
soluiile de reducere sau combatere ale acestora.
II.2.5. Durata proiectului
Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum i un termen de max. 45 de zile
calendaristice n care beneficiarul va efectua toate plile aferente activitilor proiectului, nu poate
depi data de 30 noiembrie 2015
n estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua n calcul i activitile preliminare,
anterioare semnrii contractului de finanare.
II.2.6. Calendarul activitilor
Se prezint calendarul activitilor n corelare cu descrierea activitilor de la 2.3 din Cererea de
finanare. De asemenea trebuie s corespund cu metodologia de implementare.
II.2.7. Indicatori
Indicatorii asociai proiectului se pot ncadra n 2 categorii:
- indicatori de realizare, care se refer la investiiile/ infrastructurile sau activitile care sunt
finanate;
- indicatori de rezultat, care se refer la rezultatele directe/ avantajele pe care utilizatorii
infrastructurii le obin
n formularul de cerere de finanare sunt nominalizai numai indicatorii obligatorii, din care se
selecteaz indicatorii corespunztori proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfritul
perioadei de implementare a proiectului, i anume:
Indicatori de realizare
- Echipamente CD n valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect (numr)
Indicatori de rezultat
- Locuri de munc nou create n CD datorit proiectului (numr)
- Articole tiinifice publicate, rezultate din proiect (numr)
Pot s se formuleze i ali indicatori relevani pentru proiect, unde este cazul.
Realizarea indicatorilor este monitorizat pe parcursul proiectului i atingerea valorilor indicatorilor
este obligatorie.
n contractul de finanare se prevede c, n raport cu obligaia asumat de ctre Beneficiar, n
situaia n care proiectul nu realizeaz integral indicatorii asumai prin contract, finanarea
nerambursabil acordat va fi redus proporional, cu excepia cazurilor temeinic justificate.
II.2.9. Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante
Se prezint modul n care infrastructura propus se adreseaz i altor strategii sectoriale (mediu,
agro-alimentar, sntate, spaiu), strategii i politici industriale (energie, materiale noi, etc) sau/i

21

strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urm trebuie artat dac domeniul la
care se refer infrastructura se identific cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenial de
clusterizare prezentate.
II.2.11. Proiect generator de venit
Nu se completeaz dect n cazul n care proiectul genereaz venituri nete realizate de
infrastructur n primii 5 ani de la darea n exploatare, iar aceste venituri pot fi estimate n avans.
In cazul n care nu pot fi estimate obiectiv n avans veniturile, beneficiarul este obligat s declare
toate veniturile nepreconizate la data aprobrii proiectului, care au fost realizate n timpul
implementrii acestuia i ca rezultat al implementrii pe o perioad de 5 ani dup finalizarea
proiectului. Valoarea total eligibil a proiectului va fi diminuat corespunztor cu valoarea
veniturilor respective.
II.2.12. Sustenabilitatea proiectului
- Sustenabilitatea financiar
Se va prezenta modul n care infrastructura realizat va fi susinut financiar dup ncetarea
finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare cel puin 5 ani dup finalizarea proiectului prin
acoperirea costurilor de operare i ntreinere: entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de
timp.
- Sustenabilitatea instituional
Se va prezenta pe scurt colectivul ce va folosi infrastructura i se vor anexa CV-urile (max. 10
persoane). Se va pune accent pe experiena colectivului care va utiliza infrastructura, innd cont
de activitatea acestora n laboratoare de profil apropiat (n ar sau strintate), de rezultatele
obinute n activiti de cercetare (prin publicaii, brevete, proiecte etc), de capacitatea echipei de a
instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.
Se vor preciza posturile de cercetare nou-create corelat cu capitolul 2.7 indicatori, profilul acestora
i sursele de finanare. Se va descrie suportul tehnic i administrativ asigurat de instituie pentru
noile laboratoare.
II.2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului
Se va justifica impactul finanrii nerambursabile, utiliznd i informaiile cuprinse n studiul de
fezabilitate, analiznd comparativ efectele nefinanrii cu cele rezultate din finanare.
II.2.14 Informare i publicitate
Msurile de informare i publicitate trebuie s respecte prevederile urmtoarelor documente:
- Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr.
1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul
European de Dezvoltare Regional - publicat la adresa www.mct.ro (selectnd rubricile Programe/
Fonduri structurale/ Regulamente)
Manualul
de
Identitate
Vizual,
care
se
gsete
publicat
la
adresa
www.fonduristructurale.ancs.ro (selectnd rubricile Informare i publicitate i Documente
Informare i publicitate)

22

- Anexa privind Informarea i publicitatea la contractul de finanare (Anexa 8 la Ghidul


Solicitantului).
Activitatea de informare i publicitate privind proiectul este obligatorie. Vor fi incluse activiti de
informare i publicitate de tipul: anun de pres intr-un ziar regional i/sau local privind nceperea
proiectului, anun de pres la inchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute,
publicitate i prin alte mijloace, precum i editarea, afiarea, realizarea de brouri, pliante, panouri,
etichete etc (vezi Anexa 8 a acestui Ghid). Pentru proiectele a cror valoare a contribuiei publice
depete 500 000 de euro, beneficiarii sunt obligai s monteze un panou pentru toat durata de
implementare a proiectului, respectiv o plac permanent (dup finalizarea investiiei), chiar la
locaia proiectului, a cror caracteristici sunt prevzute n anexa privind Informarea i publicitatea
a Ghidului Solicitantului i a contractului de finanare.
III. Concordana cu politicile UE i legislaia naional
III.3.1. Principiul poluatorul pltete
Se va explica modul n care proiectul va respecta reglementrile naionale i europene n materie
de protecia mediului i respectarea principiului ,,poluatorul pltete.
n caz contrar, se vor prezenta motivele pentru care proiectul nu respect acest principiu.
III.3.2. Dezvoltarea durabil
Se va prezenta modul n care proiectul contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente,
tehnologii care asigura protectia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii
prime, materiale, de energie, combustibil.
III.3.3. Egalitatea de anse
Se va explica modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea,
managementul i implementarea proiectului, menionnd orice component specific care arat
acest lucru (implicarea tinerilor, echip mixt femei i brbai etc.)
III.3.4. Achiziii publice
Se va prezenta calendarul achiziiilor publice de servicii, bunuri, echipamente, n corelare cu
punctele 2.6 calendarul activitilor, 2.14 Informare i publicitate i 4.1 detalierea costurilor
proiectului pe fiecare categorie de cheltuial din Cererea de finanare. n plus, la acest punct
trebuie precizat valoarea i durata estimat, i n funcie de aceasta, conform prevederilor
legislaiei n vigoare (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare).
IV. Pachetul de finanare a proiectului
IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial
Bugetul proiectului este detaliat, n lei, pe categorii de cheltuieli eligibile conform 2.4.1 (care pot fi
finanate nerambursabil prin program), precum i cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din alte
surse (venituri proprii, alte fonduri publice, etc).
Informaii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. Tipuri de cheltuieli din acest Ghid.
Detalierea categoriilor de cheltuieli se va coordona cu datele din Studiul de Fezabilitate.

23

Pentru fiecare tip de cheltuial eligibil se completeaz n lei valoarea total, valoarea eligibil (mai
mic sau egal cu valoarea total) i, dac e cazul, valoarea neeligibil (= val total val eligibil)
n lei.
De exemplu, n caz c valoarea total a cheltuielilor aferente achiziiei de teren depete 10% din
valoarea eligibil total a proiectului, diferena trebuie menionat n coloana valoare neeligibil.
In cazul n care solicitantul declar pe propria rspundere nedeductibilitatea TVA, atunci cheltuielile
eligibile se calculeaz cu TVA (n col.4). In acest caz, valoarea TVA pentru Cheltuielile neeligibile
este zero.
Dac TVA-ul este deductibil pentru solicitant (solicitant pltitor de TVA), atunci valoarea lui total
se trece n seciunea de cheltuieli integral neeligibile. Linia Total parial este suma dintre liniile
Total cheltuieli eligibile directe+Cheltuieli generale de administraie.
Pentru cheltuielile integral neeligibile se completeaz coloanele valoare total i valoare
neeligibil (cele dou valori vor coincide).
IV.4.2. Pachetul de finanare a proiectului
La acest punct se prezint bugetul proiectului, pe surse de finanare, conform analizei economicofinanciare, i anume:
Valoarea total a proiectului = valoarea eligibila + valoarea neeligibila.
Valoarea eligibil = asistena financiar nerambursabil solicitat + contribuia eligibil a
solicitantului.

3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor


De la data publicrii CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE i pn la termenul limit pentru
primirea propunerilor specificat n cererea de proiecte , solicitantul poate s depun propunerea,
astfel:
1. Cererea de finanare, nregistrare electronic conform instruciunilor de la 3.3.1;
2. Documentele i datele n RPC, nregistrare/actualizare conform instruciunilor de la 3.3.2;
3. Documentele nsoitoare, transmise la sediul DG-OI, conform instruciunilor de la 3.3.3.
3.3.1. nregistrarea electronic aCererii de finanare
Pagina web de nregistrare a propunerii este urmtoarea: https://structurale.ancs.ro
Pentru a transmite o propunere trebuie parcuri urmtorii pai:
Pasul 1: Se completeaz off-line cererea de finanare pentru beneficiarii de proiecte, inclusiv CVurile personalului care face managementul proiectului i a echipei de cercetare.
Pasul 2: Responsabilul de proiect creaz un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stnga a
paginii.
Pasul 3: Utilizatorul (directorul de proiect) se autentific introducnd n partea din stnga paginii
adresa de e-mail i parola trimis automat de aplicaie la aceast adres la scurt timp dup
crearea contului. (V recomandm s verificai i n directoarele Bulk sau Junk din csua
potal.)
Pasul 4: Se face click pe butonul 'nregistrare proiect' i se completeaz cmpurile solicitate. Se
ncarc cererea de finanare pentru beneficiarii de proiecte, precum i CV-urile personalului .

24

Numrul de intregistrare a cererii de finanare apare pe ecran i este transmis i pe e-mail.


Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus facnd click pe butonul 'proiecte depuse'.
Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'.
Orice cerere de finanare nregistrat electronic dup termenul limit va fi automat respins.
3.3.2. nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n RPC
Pentru accesarea Registrului Potenialilor Contractori (RPC) se utilizeaz urmatoarea adres:
http://rpc.ancs.ro/
Pentru nscrierea corect i complet a informaiilor privind organizaia dumneavoastr este
necesar, ca nainte de a ncepe nscrierea, s parcurgei urmtoarele etape:
- dupa obinerea contului i a parolei pentru organizaia dumneavoastr (prin accesarea adresei
date mai sus), s vizualizai continutul RPC pentru a vedea care sunt informaiile pe care trebuie
s le nscriei;
- s avei la dispoziie, atunci cnd ncepei nscrierea, toate informaiile care v sunt necesare,
actualizate;
- s scanai cu rezoluia de 100 dpi documentele:
1. Statut / ROF
2. Act juridic de nfiinare a instituiei i alte acte n vigoare privind organizarea i/sau
acreditarea instituiei
3. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (dac e cazul);
4. Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social (cnd e
cazul);
5. Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierderi.
Inscrierea n RPC se face o singura dat i se actualizeaz ori de cte ori survin modificri ale
datelor privind organizaia dumneavoastr sau atunci cnd MEN OI Cercetare solicit acest
lucru.
Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menionat mai sus sunt disponibile pentru a
fi consultate urmtoarele documente (http://rpc.ancs.ro/)
- Manualul de utilizare
- Regulamentul de utilizare
- Decizia de aprobare.
IMPORTANT: nregistrarea/actualizarea datelor n RPC trebuie s respecte aceeai dat limit
specificat n cererea de propuneri de proiecte.
3.3.3. Documentele nsoitoare
Documentele nsoitoare anex la cererea de finanare trebuie s ajung n plic sigilat, transmis
prin pot, n mod recomandat, sau prin curier privat sau nmnate direct (o confirmare de primire
semnat i datat i va fi nmnat celui care pred plicul/solicitantului) la sediul din Bucureti al
Organismului Intermediar pentru Cercetare (MEN OI Cercetare) din str.D.I. Mendeleev nr.21-25,
sector 1, cod potal 010362 (Serviciul Implementare, d-na Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73).
Documentele nsoitoare ale cereririi de finanare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau
prin e-mail) vor fi respinse.
Plicul trebuie s aib nscris:
- codul competiiei: POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

25

denumirea instituiei coordonatoare, adresa ei i Codul Unic de nregistrare / Codul de


nregistrare Fiscal
denumirea Organismului Intermediar: Direcia General Organism Intermediar pentru
Cercetare
numrul de nregistrare electronic a cererii de finanare
titlul proiectului
valoarea total a proiectului, respectiv valoarea finanrii nerambursabile solicitate
numele complet al directorului de proiect i datele de contact ale acestuia.

Plicul va fi nsoit de adresa de naintare (2 exempare) a propunerii de proiect, semnat de


reprezentantul legal al instituiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate
mai sus i dac propuntorul este sau nu nscris n Registul Potenialilor Contractori.
Documentele nsoitoare se vor depune n dou dosare care s conin fiecare cte un exemplar
din fiecare document nsoitor solicitat. Fiecare dosar trebuie s conina lista documentelor
nsoitoare. Ordinea de ndosariere trebuie s fie cea din tabelul cu documentele nsoitoare.

26

3.4. Documentele nsoitoare


Denumire document

Model n anexa

Hotrrea Senat/AGA/CA de aprobare a investiiei i,


dac e cazul, a contribuiei financiare a solicitantului
tampilat i semnat de reprezentantul legal al
instituiei
Declaraia solicitantului c ndeplinete condiiile de
eligibilitate (organizaie de cercetare), tampilat i
semnat de reprezentantul legal al instituiei
Declaraia de certificare a aplicaiei semnat de
reprezentantul legal al instituiei i tampilat
Declaraia
solicitantului
privind
eligibilitatea/
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile
incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din
instrumente structurale (solicitant nepltitor de TVA)
Not de fundamentare privind cheltuielile cuprinse n
bugetele orientative din cererea de finanare (pe hrtie
i nregistrat pe CD)
Act de nfiinare a instituiei, n vigoare (HG sau alt act
normativ)
Act normativ de acreditare, n vigoare (pentru instituii
de nvmnt superior)

Nr.exemplare
original i 1 copie*

original i 1 copie*
2.1
original i 1 copie*
2.2
2.3

Anexa 4

semnat i tampilat
de reprezentantul
legal al instituiei - 2
exemplare n original
semnat i tampilat
de reprezentantul
legal al instituiei - 2
exemplare n original
Fiecare document n
2 exemplare

Regulament/ Statut de organizare i funcionare, n


vigoare (aprobat)
Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde
este cazul)
* pe copie se specifica conform cu originalul, se semneaz de reprezentantul legal al
instituiei i se tampileaz.
IMPORTANT: Transmiterea documentelelor nsoitoare trebuie s respecte aceeai dat limit.
Acestea trebuie s ajung i s fie nregistrate la sediul central al OI Cercetare (indiferent n ce
mod, pot, curier, etc) pn la data limit din cererea de propuneri de proiecte.

Informaii suplimentare
Eventualele ntrebri pot fi trimise prin e-mail, nainte de termenul limit de primire a propunerilor,
la adresa de mai jos, indicnd n mod clar numrul de sesiune (cod competiie):
Adresa e-mail: <structurale@ancs.ro >
n vederea aplicrii unui tratament egal tuturor solicitanilor, Autoritatea Contractant nu poate
exprima o opinie anterioar privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

27

4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR


4.1. Procedura de evaluare generaliti
Procesul de evaluare i selecie se desfoar dup urmtoarele etape:
I.
Verificarea formal i verificarea eligibilitii,
II.
Evaluarea propunerilor,
III.
Selecia.
Prima etap se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabiliti de implementare. Pentru
propunerile declarate eligibile, care intr in etapa de evaluare, se trimit solicitanilor scrisori de
acceptare.
Evaluarea i selecia propunerilor este organizat de unitatea de implementare de la nivel central
al OI Cercetare.
Se va organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare, n funcie de numrul de propuneri, astfel
nct fiecrei Grupe s i revin un numr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite.
Fiecare Grup va fi compus din 3 specialiti cu experien relevant n domeniul proiectului. Un
reprezentant al DG OI Cercetare va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fr ns s aib
drept de punctare. Evaluatorii sunt aprobai prin ordin al ministrului educaiei.
Dup publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.poscce.research.ro, se transmit tuturor
solicitanilor fiele de evaluare ntocmite pentru proiectele depuse i modul de depunere a
eventualelor contestaii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaiilor.
Pentru propunerile selectate la finanare se trimit solicitanilor scrisorile de acceptare.

4.2. Verificarea formal i verificarea eligibilitii


Verificarea aplicaiei se face dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
cererea de finanare a fost nregistrat electronic nainte de termenul limit anunat oficial
n Cererea de propuneri de proiecte,
Important: dac cererea de finanare nu a fost nregistrat electronic, propunerea nu va fi
primit i nici nregistrat de personalul OI Cercetare.
solicitanii sunt nregistrai in RPC, iar documentele i datele sunt actualizate,
documentele nsoitoare au ajuns i au fost nregistrate la sediul central al OI nainte
termenul limit anunat oficial n Cererea de propuneri de proiecte.
Regulile de verificare formal:

verificarea cererilor se face n ordinea primirii i ncepe de la data nregistrrii propunerii de


proiect.
verificarea presupune completarea listelor de verificare. Rspunsurile la ntrebrile legate
de verificare pot fi Da, sau Nu.
dac propunerea este incomplet, n sensul c lipsesc unele documente nsoitoare, sau
unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate i tampilate conform
cerinelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de ntiinare din partea OI Cercetare pentru
a-i completa propunerea. Dac n 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se
conformeaz cerinelor, propunerea este respins.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz
contrar, propunerea este respins

28

Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admise n urma
verificrii formale.
Reguli de verificare a eligilibilitii:

verificarea eligibilitii presupune verificarea eligibilitii att a solicitantului ct i a


propunerii.
rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi Da, sau Nu.
pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz
contrar, propunerea este respins.

La ncheierea etapei de verificare formal i a eligibilitii, solicitanilor li se trimit scrisori acceptare


sau de respingere, dup caz.
CRITERII DE VERIFICARE FORMAL

DA

1. Propunerea a fost depus n termenul stabilit prin anunul competiiei


2. Cererea de finanare are toate cmpurile obligatorii completate
3. Toate documentele nsoitoare au fost depuse
Cerere de finanare i CVuri
Solicitantul este nscris n
RPC i are datele actualizate
Declaraie de organizaie de
cercetare
Declaraia solicitantului
privind nedeductibilitatea
TVA aferente cheltuielilor
eligibile (solicitant
nepltitor de TVA)

Not de fundamentare privind


cheltuielile
cuprinse
n
bugetele
orientative
din
cererea de finanare

Hotrrea AGA/CA/Senat

Declaraia de certificare a
aplicaie

Regulament/ Statut de
organizare i funcionare, n
vigoare (aprobat)

Act de nfiinare a instituiei,


n vigoare (HG sau alt act
normativ)

Certificat de nregistrare la
Registrul Comerului (unde
este cazul)

Act normativ de acreditare, n


vigoare (pentru instituii de
nvmnt superior)

4. Documentele nsoitoare sunt semnate i tampilate conform cerinelor

29

NU

CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA

DA

NU

Observaii

Eligibilitatea propunerii
1. Scopul, obiectivele i subiectul propunerii sunt n conformitate cu
obiectivele competiiei
2. Proiectul va fi derulat n Romania
3. Asistena financiar nerambursabil solicitat se ncadreaz n
limitele permise
4. Cererea de finanare conine mai multe activiti eligibile definite
pentru competiie
5. Durata proiectului se ncadreaz n durata maxim permis

Eligibilitatea solicitantului
7. Solicitantul i desfoar activitatea n Romnia
8. Solicitantul respect definiia organizaiilor de cercetare

4.3. Evaluarea propunerilor


Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii formale i a eligilibilitii.
Lista evaluatorilor este aprobat prin ordin al ministrului educaiei.
Evaluarea propunerilor de proiecte se desfoar n dou faze:
- Faza evaluarii individuale
Fiecare evaluator acord un punctaj pentru fiecare criteriu examinat
comentariu ataat punctajului.

i consemneaz un

- Faza evalurii n panel


Evaluatorii din panel completeaza Fia de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile i
recomandrile privind propunerea . Fia de evaluare n panel se ntocmete de ctre unul dintre
evaluatori i este semnat de ctre membrii panelului.
n cazul n care nu se ajunge la consens n privina punctajului, propunerea se transmite spre
evaluare unei alte grupe i dac nici n aceast grup nu se obine consens n privina punctajului,
se face media aritmetic a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.
Pentru tevaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare se vor acorda calificative dup
urmtorul punctaj:
0 2 pct Propunere slab sau foarte slab: propunerea se adreseaz criteriului ntr-o manier
vag i total nesatisfctoare, exist lipsuri substaniale n raport cu criteriul n cauz.
3 pct Satisfactor: propunerea se adreseaz la modul general criteriului, exist lipsuri
semnificative ce ar trebui completate.
4 pct Bun: propunerea se adreseaz n mod corect criteriului, dei unele aspecte mai pot fi
mbuntite.
5 pct Foarte bun: propunerea se adreseaz pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului.
Sub-criteriile indic elementele ce trebuie urmrite n mod special la evaluare. Nu se noteaz
separat pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se puncteaz cu zecimale.

30

Criteriul 1. Relevana proiectului


Se va urmri modul n care propunerea rspunde obiectivelor competiiei, prezentate n
cererea de propuneri de proiecte.
Criteriu
1. Relevana proiectului
2.1 Relevana tiinific
Relevana infrastructurii pentru domeniul tiinific . Caracterul stateof-the-art al infrastructurii.
Crearea de posturi n CD (inclusiv posturi noi de doctoranzi i post-doc
i posturi pentru cercettori din strintate)
Relevana pentru creterea cooperrii internaionale i a performanei
n cercetare
1.2 Impactul socio-economic
Relevana pentru strategii sectoriale i strategii regionale de
inovare (altele dect strategia POS-CEE i cea de cercetare)
Contribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de
anse

Scor
maxim
10
6

Scor
obinut

Criteriul 1.1 Relevana tiinific


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
1.6 Sprijin primit anterior din fonduri publice
2.3 Descrierea Proiectului,
2.7 Indicatori,
Se va evalua impactul asupra dezvoltrii domeniului tiinific. Evaluatorul trebuie s fac o analiz
i o comparaie a celor propuse cu situaia existent pe plan mondial. Cercetrile propuse trebuie
s conduc la progresul semnificativ al cunoaterii. Se va urmri ca echipamentele s fie moderne,
avansate la nivel mondial.
Se va evalua contribuia infrastructurii la ntrirea capacitii de participare la proiecte
internaionale, n special la Programele Cadru CDT ale UE, capacitate pe care solicitantul o
dovedete prin proiectele internaionale de anvergur la care a a avut o contribuie tiinific
important.
Criteriul 1.2 Impactul socio-economic
Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
2.3 Descrierea Proiectului,
2.7 Indicatori,
2.9 Relaia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante,
2.11 Proiect generator de venit,
4.2 Pachetul de finanare a proiectului
CV-urile echipei de management i ale personalului de cercetare
Se va evalua modul cum infrastructura propus se adreseaz i altor strategii sectoriale (mediu,
agro-alimentar, sntate, etc), strategii i politici industriale sau/i strategiilor regionale de inovare

31

(RIS). Pentru acestea din urm se va evalua dac domeniul la care se refer infrastructura se
identific cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenial de clusterizare prezentate.
Se va evalua contribuia rezultatelor proiectului i indicatorilor propui la ndeplinirea obiectivelor
competiiei, natura i impactul asupra beneficiarilor direci/indireci.
Se va evalua contribuia proiectului la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de anse.
Se va evalua modul n care proiectul contribuie la diminuarea consumurilor de materii prime,
materiale, de energie, combustibil.
Se va evalua modul n care proiectul ncurajeaz participarea tinerilor i femeilor n activiti de
cercetare-dezvoltare.
Criteriul 2. Calitate i maturitate
Se va evalua msura n care propunerea reprezint o idee realist, fezabil i nu o simpl
dorin, orict de atrgtoare.
Criteriu
2. Calitatea i maturitatea
2.1.Coerena i fezabilitatea proiectului
Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul
proiectului
Gradul de pregtire/maturitate a proiectului
Structura bugetului proiectului
2.2 Capacitatea de implementare a proiectului
Metodologia de implementare a proiectului
Capacitatea echipei de management a proiectului
Capacitatea echipei de cercetare

Scor
maxim
10
5

Scor
obinut

Criteriul 2.1 Coerena i fezabilitatea proiectului


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
2.3 Descrierea proiectului - Descrierea activitilor proiectului i Descrierea rezultatelor,
2.4 Managementul proiectului,
2.6 Calendarul activitilor,
2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului,
2.14 Informare i publicitate,
3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional
4. Pachetul de finanare a proiectului
CV-urile echipei de implementare a proiectului
Se va evalua msura n care solicitantul a identificat corect activitile n funcie de tipul acestora.
Derularea activitilor trebuie s urmeze o secven logic i s conduc la rezultatele propuse, iar
resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe activiti. Se va urmri
eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare. Se vor transmite toate
observaiile la seciunea Comentarii.
Se va urmri modul n care se asigur informarea comunitii tiinifice i a publicului larg asupra
proiectului i publicitatea acestuia.

32

Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate
de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile.
Gradul de maturitate a proiectului este dat i de existena avizelor, autorizaiilor, acordurilor
necesare pentru demararea lucrrilor sau achiziiilor. Se vor ncuraja proiectele cu un calendar
rapid de implementare (care vor ncepe lucrrile n cel mult 4 luni de la data semnrii contractului
de finanare).
Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i dac
bugetul este corelat cu activitile proiectului.
Referitor la structura bugetului se va evalua:
- dac articolele de buget sunt adecvate proiectului i corect ncadrate n categoriile de cheltuieli,
- dac dimensionarea bugetului i echilibrul dintre componentele acestuia sunt n conformitate
cu obiectivele propuse,
- dac costurile corespund preurilor de pe pia.

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
2.3 Descrierea proiectului
2.4 Managementul proiectului
2.6 Calendarul activitilor
2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului
4. Pachetul de finanare a proiectului
Se va evalua metodologia de implementare i capacitatea echipei propuse de a implementa
proiectul.
Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate
de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile.
Se verific dac:
- obiectivele proiectului sunt clare i pot fi atinse n perspectiva realizrii proiectului,
- activitile proiectului sunt clar identificate i detaliate i strns corelate n cadrul calendarului
de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i cu planificarea achiziiilor,
- rezultatele proiectului i indicatorii de realizare sunt corelai cu activitile.
Toate observaiile se completeaz n seciunea Comentarii a fiei de evaluare.

33

Criteriul 3. Sustenabilitate i capacitatea solicitantului de operare

3. Sustenabilitate i capacitatea solicitantului de operare


3.1 Sustenabilitate
Capacitatea instituiei de a continua activitile propuse cu
infrastructura realizat, dup ncetarea finanrii nerambursabile.
3.2 Capacitatea de operare a solicitantului
Existena unui colectiv pentru a opera i a utiliza infrastructura;
Asigurarea suportului tehnic i administrativ pentru infrastructur.

Scor
maxim
10
5

Scor
obinut

Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:


2.3
Descrierea proiectului,
2.4
Managementul proiectului,
2.6
Calendarul activitilor,
2.12 Sustenabilitatea proiectului,
4.
Pachetul de finanare a proiectului
Criteriul 3.1.Sustenabilitate
Se va evalua capacitatea solicitantului pentru asigurarea, meninerea, ntreinerea, funcionarea
investiiei, dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile.
Trebuie s se demonstreze capacitatea instituiilor de a susine financiar investiia cel puin 5 ani
dup finalizarea proiectului, prin acoperirea costurilor de operare i ntreinere.
Criteriul 3.2. Capacitatea de operare a solicitantului
Se va evalua existena unui colectiv care va lucra cu sau pentru infrastructura propus. Se va
evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv innd cont de corelarea
posibilitilor de lucru oferite de noua infrastructur cu atribuiile membrilor echipei.
Se va analiza experiena colectivului care va utiliza infrastructura innd cont de activitatea
acestora n laboratoare de profil apropiat (n ar sau strintate) i competena membrilor
colectivului pentru a folosi infrastructura n activiti de cercetare viitoare dovedit prin publicaii,
brevete, proiecte etc.
Se va puncta capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente
tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.
Organismul intermediar transmite solicitanilor o scrisoare de ntiinare asupra rezultatului
evalurii, mpreun cu fiele de evaluare i informaii legate de modul de depunere a eventualelor
contestaii.
Rezultatele evalurii se public pe site-ul OI Cercetare: www.poscce,research.ro, la rezultatele
competiiei O.2.2.1.
Contestaiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar Cercetare. Contestatiile vor fi
nregistrate i transmise Comisiei pentru rezolvarea contestaiilor. Comisia de rezolvare a
contestaiilor va analiza i va rspunde n scris la aspectele semnalate n contestaie.

34

Contestaiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedur pe care solicitantul le consider
neconforme cu precizrile din Cererea de propunere de proiecte i Ghidul Solicitantului privind
metodologia de evaluare i selecie a proiectelor. Contestaiile vor fi semnate de ctre directorul de
proiect i reprezentantul legal al instituiei.

4.4. Reguli specifice de selecie


1. Proiectele vor fi ierarhizate n funcie de punctajul obinut. Proiectele care au obinut acelai
punctaj se departajeaz dup urmtoarele criterii:
- scorul obinut pentru criteriul Relevana proiectului,
- scorul obinut pentru criteriul Calitatea i maturitatea proiectului
2. Nu vor fi finanate propunerile de proiecte care nu depesc pragul de calitate (21 de
puncte)
3. Se va finana un singur proiect, cu punctajul cel mai mare (sau departajat conform pct.1).

35

SECIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE


5. SEMNAREA CONTRACTULUI
Organismul Intermediar (OI) va transmite Solicitantului aprobat pentru finanare o scrisoare prin
care i se solicit documentele i informaiile necesare realizrii contractului de finanare.
Beneficiarul este obligat ca n termenul stabilit s transmit toate documentele solicitate.
Pe baza documentelor i informaiilor furnizate de beneficiar, se ncheie contractul de
finanare ntre beneficiar i Organismul Intermediar pentru Cercetare .
La contractare, pe lng documentele nsoitoare ale cererii de finanare vor fi depuse i
urmtoarele documente:
- Certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre
buget
- Certificat de atestare fiscal privind plata impozitelor i taxelor locale
- Cazier judiciar al reprezentantului legal
- Acorduri ntre solicitant i spitale
Lista documentelor nsoitoare la contractul de finanare este prezentat la art.21 Anexe
i documente nsoitoare din modelul de contract. Modelul contractului de finanare este
publicat pe site-ul MEN OI Cercetare: www.poscce.research.ro, la operaiunea 2.2.1
(Contractare).

Prin semnarea contractului de finanare, beneficiarul accept termenii i condiiile n


care va primi finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze pe propria
rspundere proiectul pentru care primete finanare, cu respectarea legislaiei
naionale i comunitare.
Beneficiarul are obligaia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un
contract de finanare din POS CCE n conformitate cu prevederile din Cererea de
finanare anex la contract.
Dac beneficiarul nu reuete s pun n aplicare proiectul n condiiile asumate i
stipulate n contractul de finanare, acesta trebuie s i asume eecul parial sau total.
n acest caz, contribuia din fondurile publice (naionale i comunitare) poate fi redus i/sau
Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar poate cere napoierea, n totalitate sau
parial, a sumelor deja pltite, dac beneficiarul nu respect termenii contractuali.
Dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanial, de la data
apariiei acesteia are loc sistarea finanrii, iar sumele acordate pn n acel moment se vor
recupera n conformitate cu legislaia naional. Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea
care:
- afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj
necuvenit i
- rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur,
respectiv, o ncetare sau schimbare n localizarea investiiei.
Beneficiarul are obligaia de a informa Organismul Intermediar pentru Cercetare n termenul
prevzut n contractul de finanare privind orice modificare substanial.
Finanarea nerambursabil contractat va fi recuperat proporional i n cazul n care obiectivele
finanate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea au fost
vndute sau nchiriate ntr-o perioad de 5 ani dup finalizarea Proiectului (data ultimei pli), n
conformitate cu Art. 57, alin. (1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) No 1083/2006.

36

37