Sunteți pe pagina 1din 66

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

PARTEA A II- A

CUPRINS:

1.4.

Transferuri:

pg.2

1.4.1.

Transfer in bloc

pg.3

1.4.1.1. Initiere transfer

pg.3

1.4.1.2. Confirmare si refuz transfer

pg.7

1.4.1.3. Introducere randuri angajament

pg.11

1.4.1.4. Finalizare transfer

pg.16

1.4.2.

Transfer individual de angajamente

pg.18

1.4.2.1. Initiere transfer

pg.18

1.4.2.2. Confirmare si refuz transfer

pg.21

1.4.2.3. Introducere randuri angajament

pg.25

1.4.2.4. Finalizare transfer

pg.30

1.5.

Angajamentul multiplu:

pg.32

1.5.1. Adaugare Angajament Multiplu

pg.33

1.5.2. Aprobare participare la Angajament Multiplu

pg.37

1.5.3. Inregistrare rezervari initiale

pg.40

1.5.4. Definitivare Angajament Multiplu

pg.44

1.5.5. Reziliere Angajament Multiplu

pg.52

1.6. Lista Obiective

pg.56

1.7. Lista Proiecte

pg.60

1.8. Utilizare buget

pg.66

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

1.4.TRANSFERURI

Acest capitol descrie modul in care utilizatorii acceseaza aplicatia CAB pentru a transfera angajamentele altei/altor entitati publice, in urma reorganizarii.

Angajamentul care se transfera trebuie sa fie in starea “In derulare”.

Un angajament poate fi transferat numai in cazul in care suma receptiilor aferente acestuia este egala cu suma platilor.

Inainte de initierea transferului, entitatea publica sursa va verifica si eventual actualiza valorile receptiilor. Aceste valori vor fi la nivelul existent al platilor pana in momentul transferului efectiv catre destinatie. Acest pas este necesar pentru ca transferul va fi, din punct de vedere al sumelor, echivalent unei rezilieri.

Sumele transferate de la entitatea publica sursa:

creditele bugetare - sunt transferate doar creditele bugetare rezervate definitiv si neplatite (an curent + ani ulteriori);

creditele de angajament - in cazul in care este un angajament anual, dupa accesarea butonului transfera si acceptarea de catre entitatea destinatie a angajamentului, creditele de angajament se reintregesc la entitatea sursa (se pot refolosi pentru incheierea de alte angajamente), iar in cazul in care este un angajament multianual - creditele de angajament rezervate in anul curent se reintregesc (creste disponibilul din aplicatie), iar cele folosite in anul anterior se anuleaza de drept (nu se mai pot utiliza pentru incheierea de noi angajamente).

Sumele rezervate la entitatea publica destinatie (care accepta transferul):

la entitatea publica destinatie se rezerva doar creditele bugetare (fara credite de angajament). Entitatea publica va proceda la rezervarea sumelor evidentiate in protocolul de transfer;

in cazul in care exista neconcordante intre sumele evidentiate in protocolul de transfer si sumele evidentiate de aplicatie, entitatea va refuza acceptarea transferului si va explica motivul care a dus la acest refuz. Pentru a se finaliza transferul entitatea publica sursa va trebui sa reinitieze procedura de transfer.

ATENTIE!!!!

1. odata ce transferul a fost initiat de catre entitatea publica sursa, entitatea publica destinatie are la dispozitie un termen de 5 zile pentru aprobarea/refuzul acestuia. Daca acest termen este depasit, angajamentul propus pentru transfer de catre entitatea publica sursa, va fi anulat de catre

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

aplicatie si va trece din starea “In curs de transfer”, in starea “In derulare” la entitatea publica sursa;

2. in cazul in care pentru angajamentul transferatde catre entitatea publica sursa si aprobatde catre entitatea publica destinatie, nu se rezerva, in termen de 5 zile, sumele aferente angajamentului transferat (creditele bugetare rezervate definitiv propuse pentru transfer), entitatea publica destinatie va fi blocata la crearea de noi angajamente.

1.4.1.Transfer in bloc:

1.4.1.1. Initiere transfer:

Pentru initierea transferului, entitatea publica sursa va accesa din meniu actiunea “Transfer in bloc”:

sursa va accesa din meniu actiunea “Transfer in bloc” : Dupa accesarea acestuia va fi afisata

Dupa accesarea acestuia va fi afisata fereastra de mai jos:

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II 1 - sectiune in cadrul ferestrei “Initiere transfer”, in
1
1

- sectiune in cadrul ferestrei “Initiere transfer”, in care se va completa motivul pentru care angajamentele alese sunt supuse actiunii de transfer in bloc;

2
2

- sectiune in cadrul ferestrei “Initiere

transfer”,

camp

in

care

se

va

introduce/selecta CIF ul entitatii publice destinatie, catre care se vor transfera angajamentele;

3
3

sectiune in cadrul ferestrei “Initiere transfer”, in care sunt evidentiate doar acele angajamente ce pot fi supuse actiunii de transfer (angajamente ce respecta regula receptii = plati), angajamente ce pot fi selectate in doua moduri si anume:

prin accesarea link-ului “Adauga toate”, in acest caz toate angajamentele ce se regasesc in lista “Angajamente transferabile”, vor fi trecute in lista “Angajamente transfer” cu posibilitatea de a sterge din

“Angajamente transfer” cu posibilitatea de a sterge din lista, angajamentele ce nu sunt dorite prin accesarea

lista, angajamentele ce nu sunt dorite prin accesarea butonului :

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II  sau prin accesarea icon-ului , caz in care
MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II  sau prin accesarea icon-ului , caz in care

sau prin accesarea icon-ului , caz in care vor fi aduse in zona “Angajamente transfer”, unul cate unul doar angajamentele ce se doresc a fi supuse actiunii de transfer:

in zona “Angajamente transfer” , unul cate unul doar angajamentele ce se doresc a fi supuse

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

Prin accesarea butonului

DE UTILIZARE CAB – Partea II Prin accesarea butonului se renunta la actiune. se salveaza datele,

se renunta la actiune.DE UTILIZARE CAB – Partea II Prin accesarea butonului se salveaza datele, iar prin accesarea butonului

se salveaza datele, iar prin accesarea butonului

In cazul in care sunt identificate erori, aplicatia marcheaza campurile cu erori cu semnul iar prin pozitionarea cursorului mouse-ului peste acest semn,va afisa eroarea indicata.

,
,

Dupa definitivarea listei “Angajamente transfer”, in cazul in care se acceseaza butonul

, va fi afisata fereastra “Lista angajamente” in care starea angajamentelor devine „In curs de transferare” : “Lista angajamente” in care starea angajamentelor devine „In curs de transferare”:

starea angajamentelor devine „In curs de transferare” : In acest moment, angajamentele au fost trimise spre

In acest moment, angajamentele au fost trimise spre aprobare entitatii publice destinatie, entitatea publica sursa ramanand doar cu drepturile de “Vizualizare” si cel de “Informatii complete”.

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

1.4.1.2. Confirmare si refuz transfer:

In pagina principala, institutiile destinatie vor regasi angajamentul transferat, in starea “In curs de transferare”:

transferat, in starea “In curs de transferare” : Entitatea publica destinatie va accepta sau refuza

Entitatea publica destinatie va accepta sau refuza transferul.

Pentru vizualizarea informatiilor referitoare la angajamentul sursa ce va fi transferat, entitatile publice pot accesa butonul “Inf.ang.sursa” si va afisata fereastra de mai jos:

ce va fi transferat, entitatile publice pot accesa butonul “Inf.ang.sursa” si va afisata fereastra de mai

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

Revenirea in pagina principala se face prin accesarea butonului

.
.
in pagina principala se face prin accesarea butonului . Pentru a obtine lista angajamentelor in format

Pentru a obtine lista angajamentelor in format xls, se acceseaza

deschide fisierul generat in josul ferestrei curente, fisier ce va contine lista angajamentelor regasite.

si se

Pentru a inregistra acordul pentru transfer, se acceseaza butonul “Aproba” aferent angajamentului transferat. Se repeta operatiunea pentru fiecare angajament in parte.

Dupa accesarea butonului "Aproba", este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv:

interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv: Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se

Prin accesarea butonului

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.motiv: Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune. In fereastra de confirmare se

se renunta la actiune.butonului Prin accesarea butonului se confirma actiunea. In fereastra de confirmare se completeaza motivul si se

In fereastra de confirmare se completeaza motivul si se acceseaza butonul “Continua”:

motivul si se acceseaza butonul “Continua” : Pentru a inregistra refuzul, se acceseaza butonul

Pentru a inregistra refuzul, se acceseaza butonul “Refuza” aferent angajamentului.

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II Prin accesarea butonului se confirma actiunea. se renunta la

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.DE UTILIZARE CAB – Partea II Prin accesarea butonului se renunta la actiune. Prin accesarea butonului

se renunta la actiune.Partea II Prin accesarea butonului se confirma actiunea. Prin accesarea butonului In fereastra de confirmare se

Prin accesarea butonului

In fereastra de confirmare se completeaza motivul si se acceseaza butonul “Continua”.

Urmarea refuzului transferului de catre entitatea publica destinatie, entitatea publica sursa este notificata pe pagina principala conform imaginii de mai jos:

notificata pe pagina principala conform imaginii de mai jos: Mesajul automat generat de catre aplicatia C.A.B.

Mesajul automat generat de catre aplicatia C.A.B. poate fi vizualizat accesand butonul

catre aplicatia C.A.B. poate fi vizualizat accesand butonul , fapt ce genereaza un fisier de tip

, fapt ce genereaza un fisier de tip .pdf cu urmatoarea notificare:

ce genereaza un fisier de tip .pdf cu urmatoarea notificare: In cazul in care angajamentul este

In cazul in care angajamentul este refuzat de catre entitatea publica destinatie, transferul este anulat de catre aplicatie, iar angajamentul se intoarce in starea “In derulare” la entitatea publica sursa:

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II In momentul in care entitatea publica destinatie confirma transferul,

In momentul in care entitatea publica destinatie confirma transferul, aplicatia va genera un angajament, cu pastrarea legaturii cu angajamentul transferat.

cu pastrarea legaturii cu angajamentul transferat. Angajamentul sursa va fi trecut automat in starea

Angajamentul sursa va fi trecut automat in starea „Transferat”, iar sumele de pe angajament se vor ajusta astfel:

pentru anul curent, creditele bugetare rezervate definitiv vor fi aduse la nivelul receptiilor (platilor). In cazul unui angajament anual, Angajamentul legal va deveni egal cu creditul bugetar rezervat definitiv pe anul curent (daca nu este un angajament initial, caz în care acesta va deveni 0), sau angajament multianual, caz in care angajamentul legal este suma de credite bugetare rezervate ani anteriori + an curent pana in momentul efectuarii transferului);

pentru anii urmatori, Angajamentul Legal se diminueaza cu valorile rezervate pentru anii urmatori (creditele de angajament rezervate in anul curent se reintregesc - creste disponibilul in aplicatie, sau se anuleaza de drept daca angajamentul a fost creat in anii anteriori).

Entitatea publica sursa poate vizualiza lista entitatilor publice destinatie, precum si sumele transferate acestora, prin accesarea actiunii Vizualizareaferenta angajamentului transferat:

“ Vizualizare ” aferenta angajamentului transferat: Dupa accesarea butonului “ Vizualizare ” se va afisa

Dupa accesarea butonului Vizualizarese va afisa fereastra de mai jos. Se acceseaza tab-page-ul Transfersi se vizualizeaza lista entitatilor publice destinatie si sumele transferate:

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II 1.4.1.3. Introducere randuri angajament: Angajamentul generat la entitatea

1.4.1.3. Introducere randuri angajament:

Angajamentul generat la entitatea publica destinatie, aflat in starea „In confirmare transfer”, va avea salvata o legatura cu angajamentul sursa (aceasta informatie este afisata in header-ul angajamentului de pe ecranele de administrare si editare ale acestuia):

de pe ecranele de administrare si editare ale acestuia): In aceasta stare se pot adauga randuri

In aceasta stare se pot adauga randuri pe angajament, pentru introducerea creditelor bugetare rezervate definitiv.

Pentru adaugarea de randuri pe angajament, se vor introduce doar valorile creditului bugetar rezervat definitiv, cu validarile standard pentru oricare dintre angajamentele cu regim normal aflate in starea ”In derulare”.

Entitatea publica destinatie acceseaza aplicatia C.A.B.

In pagina de pornire, in lista Transferuri, este afisat angajamentul in starea “In curs de confirmare”:

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II Se acceseaza actiunea „ Modifica ” . Dupa accesarea

Se acceseaza actiunea Modifica. Dupa accesarea butonului Modificaeste afisata fereastra de mai jos:

„ Modifica ” este afisata fereastra de mai jos:  in cazul in care se doreste

in cazul in care se doreste modificarea denumirii angajamentului se acceseaza

butonul

modificarea denumirii angajamentului se acceseaza butonul , din fereastra de mai sus;  pentru afisarea completa

, din fereastra de mai sus;

pentru afisarea completa a informatiilor aferente angajamentului se acceseaza

butonul

;
;

pentru afisarea datelor referitoare la istoricul transferului se va accesa butonul

;
;

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II  pentru a obtine lista angajamentelor in format xls,

pentru a obtine lista angajamentelor in format xls, se acceseaza si se deschide fisierul generat in josul ferestrei curente, fisier ce va contine lista angajamentelor regasite;

daca se doreste adaugarea de randuri pe angajament se acceseaza butonul

.
.

Dupa actionarea butonului

angajament se acceseaza butonul . Dupa actionarea butonului este afisata fereastra de mai jos: Selectare

este afisata fereastra de mai jos:

Dupa actionarea butonului este afisata fereastra de mai jos: Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator

Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator COFOG3/Obiectiv/Proiect:

Program/Sector-Sursa/ Indicator COFOG3/Obiectiv/Proiect: - se selecteaza programul , conform datelor inregistrate in

- se selecteaza programul , conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug;

- se selecteaza sectorul - sursa

de sistemul Forexebug; - se selecteaza sectorul - sursa , conform datelor inregistrate in formularul de

, conform datelor inregistrate in formularul de buget,

depus si validat de sistemul Forexebug;

formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug; - se selecteaza indicatorul bugetar , introducand

- se selecteaza indicatorul bugetar , introducand cateva caractere din indicator sau din descrierea acestuia, conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug;

formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug; - obiectiv - se selecteaza dintre obiectivele

- obiectiv - se selecteaza dintre obiectivele definite de entitatea publica (acest nomenclator este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv;

este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II - proiect - se selecteaza dintre proiectele definite de
MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II - proiect - se selecteaza dintre proiectele definite de

- proiect - se selecteaza dintre proiectele definite de entitatea publica (acest nomenclator este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou proiect;

- se introduce rezervare de credit bugetar definitiv conform imaginii de mai jos:

de credit bugetar definitiv conform imaginii de mai jos: Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus:

Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus:

-

-

jos: Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus: - - in cazul in care se doreste

in cazul in care se doreste ca angajamentul sa contina rezervari pe un singur indicator;

ca angajamentul sa contina rezervari pe un singur indicator; in cazul in care se continua cu

in cazul in care se continua cu selectarea unui nou indicator;

In cazul in care sunt identificate erori, aplicatia marcheaza campurile cu erori cu , iar prin pozitionarea cursorului mouse-ului peste acest semn,va afisa eroarea

cursorului mouse-ului peste acest semn,va afisa eroarea semnul indicata. - sau pentru a renunta la introducere

semnul

indicata.

- sau

peste acest semn,va afisa eroarea semnul indicata. - sau pentru a renunta la introducere (aplicatia nu

pentru a renunta la introducere (aplicatia nu va salva valorile introduse).

Se repeta pasii de mai sus, pentru fiecare indicator pentru care se rezerva sume.

sus, pentru fiecare indicator pentru care se rezerva sume. Dupa actionarea butonului va fi afisat mesajul

Dupa actionarea butonului va fi afisat mesajul de confirmare in fereastra “Administrare angajament” precum si randul adaugat:

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar rezervat definitiv
MANUAL DE UTILIZARE CAB – Partea II Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar rezervat definitiv

Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar rezervat definitiv se acceseaza

valorii creditului bugetar rezervat definitiv se acceseaza butonul modifica rand . Angajamentele provenite din

butonul modifica rand .

rezervat definitiv se acceseaza butonul modifica rand . Angajamentele provenite din transfer, vor putea fi trecute,

Angajamentele provenite din transfer, vor putea fi trecute, la entitatea publica destinatie, in starea „In derulare” doar daca sumele creditelor bugetare pe fiecare rand, la nivelul fiecarui an sunt egale cu valorile introduse de entitatea publica sursa la initierea transferului. Entitatea publica sursa va ajusta valorile introduse la nivelul fiecarui rand astfel incat sa se respecte aceasta conditie.

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

1.4.1.4. Finalizare transfer:

Dupa ce entitatea publica destinatie a introdus sumele creditelor bugetare pe fiecare rand, la nivelul fiecarui an, egale cu valorile introduse de entitatea publica sursa la initierea transferului, atunci poate trece angajamentul in starea “In derulare”.

In pagina de pornire, in zona “Transferuri”, se regaseste angajamentul creat in urma transferului si se acceseaza Modifica”. Dupa accesarea butonului Modificareeste afisata fereastra de mai jos:

„ Modificare ” este afisata fereastra de mai jos: In ecranul “ Administrare angajament ” ,

In ecranul Administrare angajament, se acceseaza butonul

.
.
“ Administrare angajament ” , se acceseaza butonul . Dupa accesarea butonului , este afisata fereastra

Dupa accesarea butonului , este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv:

. Dupa accesarea butonului , este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui

MANUAL DE UTILIZARE CAB Partea II

Prin accesarea butonului

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.Partea II Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune. In fereastra de confirmare

se renunta la actiune.butonului Prin accesarea butonului se confirma actiunea. In fereastra de confirmare se completeaza motivul si se

In fereastra de confirmare se completeaza motivul si se acceseaza butonul in care va fi afisat mesajul de confirmare si urmatoarea fereastra:

va fi afisat mesajul de confirmare si urmatoarea fereastra: , caz In starea “In derulare” ,

, caz

afisat mesajul de confirmare si urmatoarea fereastra: , caz In starea “In derulare” , toate entitatile

In starea “In derulare”, toate entitatile publice destinatie isi vor putea introduce atat receptiile, cat si platile conform capitolului 1.4.3. “Receptii”, respectiv 1.4.4. “Plati”.

In urmatoarea zi introducerii receptiilor, se pot efectua plati prin Trezorerie, platile Non Trezor se pot introduce imediat dupa introducerea receptiilor (receptiile introduse in ziua curenta sunt evidentiate in trezorerie in urmatoarea zi).

1.4.2.Transfer individual de angajamente:

1.4.2.1.Initiere transfer:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Pentru initierea transferului, utilizatorul entitatea publica sursa va accesa Lista angajamentedin meniu, va regasi angajamentul care va fi transferat:

din meniu, va regasi angajamentul care va fi transferat: Dupa indentificarea angajamentului se apasa pe meniul
din meniu, va regasi angajamentul care va fi transferat: Dupa indentificarea angajamentului se apasa pe meniul

Dupa indentificarea angajamentului se apasa pe meniul aferent fiecarui angajament si ulterior se va accesa actiunea Transfer.

sau

se

acceseaza

actiunea

“Modificare”,

va

fi

afisata

fereastra

“Administrare

angajament” in care se va apasa pe butonul

fi afisata fereastra “Administrare angajament” in care se va apasa pe butonul din fereastra urmatoare: 18

din fereastra urmatoare:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Dupa accesarea butonului “ Transfer ” , este afisata urmatoarea fereastra: a -

Dupa accesarea butonului Transfer, este afisata urmatoarea fereastra:

“ Transfer ” , este afisata urmatoarea fereastra: a - sectiune in cadrul ferestrei “Initiere transfer”,
a
a

- sectiune in cadrul ferestrei “Initiere transfer”, in care apar datele de identificare ale angajamentului, precum si starea acestuia “In derulare”;

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

- sectiune in cadrul ferestrei “Initiere transfer”, in care se va completa motivul ne in cadrul ferestrei “Initiere transfer”, in care se va completa motivul

pentru care angajamentul ales este supus actiunii de transfer;

c
c

-

sectiune

in

cadrul

ferestrei

“Initiere

transfer”,

camp

in

care

se

vor

introduce/selecta

CIF

ul/urile

entitatii/entitatilor

catre

care

se

va

transfera

angajamentul:

catre care se va transfera angajamentul:  dupa selectarea entitatii publice destinatie, se

dupa selectarea entitatii publice destinatie, se acceseaza butonul si aceasta va fi adaugata in coloana “Institutie“ din tabel, moment in care vor putea fi introduse pentru fiecare entitate publica, creditele bugetare rezervate definitiv;

daca se doreste eliminarea entitatii publice din tabel, se va accesa butonul

iar aceasta va fi eliminata din lista;eliminarea entitatii publice din tabel, se va accesa butonul d - camp in care se vor

d
d

- camp in care se vor introduce creditele bugetare rezervate definitiv pentru

fiecare entitate publica destinatie selectata;

e
e

- prin accesarea butonului

publica destinatie selectata; e - prin accesarea butonului butonului se renunta la actiune. se salveaza datele,

butonului

se renunta la actiune.destinatie selectata; e - prin accesarea butonului butonului se salveaza datele, iar prin accesarea In cazul

se salveaza datele, iar prin accesarea

In cazul in care sunt identificate erori, aplicatia marcheaza campurile cu erori cu

semnul

eroarea indicata.

, iar prin pozitionarea cursorului mouse-ului peste acest semn, va afisa

cursorului mouse-ului peste acest semn, va afisa Pentru a permite salvarea, suma valorilor transferate pentru

Pentru a permite salvarea, suma valorilor transferate pentru anul curent va trebui sa fie egala cu suma creditului bugetar rezervat definitiv pe anul curent, minus receptiile, pe toate randurile angajamentului.

Pentru anii urmatori, validarea va fi ca suma creditelor bugetare definitive la nivelul anului respectiv sa fie egala cu suma valorilor transferate:

va fi ca suma creditelor bugetare definitive la nivelul anului respectiv sa fie egala cu suma

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Daca validarea de mai sus este respectata, se poate salva, starea angajamentului devine „In curs de transferare”, iar entitatile publice destinatie vor fi notificate in pagina principala:

publice destinatie vor fi notificate in pagina principala: 1.4.2.2. Confirmare si refuz transfer: In pagina

1.4.2.2. Confirmare si refuz transfer:

In pagina principala, institutiile destinatie vor regasi angajamentul transferat, in starea “In curs de transferare”:

transferat, in starea “In curs de transferare” : Fiecare dintre entitatile publice destinatie, vor accepta
transferat, in starea “In curs de transferare” : Fiecare dintre entitatile publice destinatie, vor accepta

Fiecare dintre entitatile publice destinatie, vor accepta sau refuza transferul.

Pentru vizualizarea informatiilor referitoare la angajamentul sursa ce va fi transferat, entitatile publice pot accesa butonul “Inf.ang.sursa” si va afisata fereastra de mai jos:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Revenirea in pagina principala se face prin accesarea butonului . Pentru a obtine

Revenirea in pagina principala se face prin accesarea butonului

.in pagina principala se face prin accesarea butonului Pentru a obtine angajamentul in format xls, se

in pagina principala se face prin accesarea butonului . Pentru a obtine angajamentul in format xls,

Pentru a obtine angajamentul in format xls, se acceseaza si se deschide fisierul generat in josul ferestrei curente, fisier ce va contine informatii referitoare la angajamentul propus pentru transfer.

Pentru a inregistra acordul pentru transfer, se acceseaza butonul “Aproba” aferent angajamentului transferat.

Dupa accesarea butonului "Aproba", este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv:

butonului "Aproba" , este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv: 22

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.Prin accesarea butonului se renunta la actiune. completeaza Prin accesarea butonului fereastra “Continua” : In de

se renunta la actiune.Prin accesarea butonului se confirma actiunea. completeaza Prin accesarea butonului fereastra “Continua” : In de

completeaza

Prin accesarea butonului

fereastra

“Continua”:

In

de

confirmare

se

motivul

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

si

se

acceseaza

butonul

motivul INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB si se acceseaza butonul Pentru a inregistra refuzul, se acceseaza butonul

Pentru a inregistra refuzul, se acceseaza butonul “Refuza” aferent angajamentului:

se acceseaza butonul “Refuza” aferent angajamentului: Prin accesarea butonului se confirma actiunea. se renunta la

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.aferent angajamentului: Prin accesarea butonului se renunta la actiune. completeaza Prin accesarea butonului

se renunta la actiune.Prin accesarea butonului se confirma actiunea. completeaza Prin accesarea butonului fereastra

completeaza

Prin accesarea butonului

fereastra

“Continua”.

In

de

confirmare

se

motivul

si

se

acceseaza

butonul

Urmarea refuzului transferului de catre entitatea publica destinatie, entitatea publica sursa este notificata pe pagina principala conform imaginii de mai jos:

notificata pe pagina principala conform imaginii de mai jos: Mesajul automat generat de catre aplicatia C.A.B.,

Mesajul automat generat de catre aplicatia C.A.B., poate fi vizualizat accesand

de catre aplicatia C.A.B., poate fi vizualizat accesand butonul , fapt ce genereaza un fisier de

butonul , fapt ce genereaza un fisier de tip .pdf cu urmatoarea notificare:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB In cazul in care angajamentul este refuzat de catre una dintre entitatile publice

In cazul in care angajamentul este refuzat de catre una dintre entitatile publice destinatie, transferul este anulat de catre aplicatie, iar angajamentul se intoarce in starea “In derulare”:

iar angajamentul se intoarce in starea “In derulare” : In momentul in care toate entitatile publice

In momentul in care toate entitatile publice destinatie au confirmat transferul, aplicatia va genera cate un angajament la fiecare entitate publica destinatie, cu pastrarea legaturii cu angajamentul transferat:

cu pastrarea legaturii cu angajamentul transferat: Angajamentul sursa va fi trecut automat in starea

Angajamentul sursa va fi trecut automat in starea „Transferat”, iar sumele de pe angajament se vor ajusta astfel:

pentru anul curent, creditele bugetare rezervate definitiv vor fi aduse la nivelul receptiilor (platilor). In cazul unui angajament anual, Angajamentul legal va deveni egal cu creditul bugetar rezervat definitiv pe anul curent (daca nu este un angajament initial, caz în care acesta va deveni 0), sau angajament multianual, caz in care angajamentul legal este suma de credite bugetare rezervate ani anteriori + an curent pana in momentul efectuarii transferului);

pentru anii urmatori, Angajamentul Legal se diminueaza cu valorile rezervate pentru anii urmatori (creditele de angajament rezervate in anul curent se reintregesc - creste disponibilul in aplicatie, sau se anuleaza de drept daca angajamentul a fost creat in anii anteriori).

Entitatea publica sursa poate vizualiza lista entitatilor publice destinatie, precum si sumele transferate acestora, prin accesarea actiunii Vizualizareaferenta angajamentului transferat:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Dupa accesarea butonului Vizualizarese va afisa fereastra de mai jos. Se acceseaza tab-page-ul Transfersi se vizualizeaza lista entitatilor publice destinatie si sumele transferate:

lista entitatilor publice destinatie si sumele transferate: 1.4.2.3. Introducere randuri angajament: Angajamentele

1.4.2.3. Introducere randuri angajament:

Angajamentele generate la entitatile publice destinatie, aflate in starea „In confirmare transfer”, vor avea salvata o legatura cu angajamentul sursa (aceasta informatie este afisata in header-ul angajamentului de pe ecranele de administrare si editare ale acestuia):

de pe ecranele de administrare si editare ale acestuia): In aceasta stare se pot adauga randuri

In aceasta stare se pot adauga randuri pe angajament - introducerea creditelor bugetare rezervate definitiv.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Pentru adaugarea de randuri pe angajament, se vor introduce doar valorile creditului bugetar rezervat definitiv, cu validarile standard pentru oricare dintre angajamentele cu regim normal aflate in starea ”In derulare”.

Entitatea publica destinatie acceseaza aplicatia C.A.B.

In pagina de pornire, in lista Transferuri, este afisat angajamentul in starea “In curs de confirmare”:

angajamentul in starea “In curs de confirmare”: Se acceseaza actiunea „ Modificare ” . Dupa accesarea

Se acceseaza actiunea Modificare. Dupa accesarea butonului Modificaeste afisata fereastra de mai jos:

acceseaza actiunea „ Modificare ” . Dupa accesarea butonului „ Modifica ” este afisata fereastra de

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

in

cazul

in

care

se

doreste

modificarea

denumirii

angajamentului

se

, din fereastra de mai sus;in care se doreste modificarea denumirii angajamentului se  pentru afisarea completa a informatiilor aferente

pentru afisarea completa a informatiilor aferente angajamentului se acceseaza

acceseaza butonul

butonul

;
;

pentru afisarea datelor referitoare la istoricul transferului se va accesa butonul

;
;
referitoare la istoricul transferului se va accesa butonul ;  pentru a obtine angajamentul in format

pentru a obtine angajamentul in format xls, se acceseaza si se deschide fisierul generat in josul ferestrei curente, fisier ce va contine informatii referitoare la angajamentul propus pentru transfer;

daca se doreste adaugarea de randuri pe angajament se acceseaza butonul

.
.

Dupa actionarea butonului

este afisata fereastra de mai jos:angajament se acceseaza butonul . Dupa actionarea butonului Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator

Dupa actionarea butonului este afisata fereastra de mai jos: Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator

Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator COFOG3/Obiectiv/Proiect:

- se selecteaza programul

Indicator COFOG3/Obiectiv/Proiect: - se selecteaza programul , conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus

, conform datelor inregistrate in formularul de buget,

depus si validat de sistemul Forexebug;

formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug; - se selecteaza sectorul - sursa ,

- se selecteaza sectorul - sursa , conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug;

formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug; - se selecteaza indicatorul bugetar , introducand

- se selecteaza indicatorul bugetar , introducand cateva caractere din indicator sau din descrierea acestuia, conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug;

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB - obiectiv - se selecteaza dintre obiectivele definite de entitatea publica (acest nomenclator

- obiectiv - se selecteaza dintre obiectivele definite de entitatea publica (acest nomenclator este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv;

sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv; - proiect - se selecteaza dintre
sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv; - proiect - se selecteaza dintre

- proiect - se selecteaza dintre proiectele definite de entitatea publica (acest nomenclator este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou proiect;

- Se introduc rezervarile de credite bugetare rezervate definitiv conform imaginii de mai jos:

bugetare rezervate definitiv conform imaginii de mai jos: Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus: -
bugetare rezervate definitiv conform imaginii de mai jos: Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus: -

Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus:

-

jos: Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus: - in cazul in care angajamentul are un

in cazul in care angajamentul are un singur indicator;

- in cazul in care angajamentul are un singur indicator; - In cazul in care sunt
- in cazul in care angajamentul are un singur indicator; - In cazul in care sunt

-

In cazul in care sunt identificate erori, aplicatia marcheaza campurile cu erori cu semnul , iar prin pozitionarea cursorului mouse-ului peste acest semn,va afisa eroarea indicata.

in cazul in care se continua cu selectarea unui nou indicator;

- sau

in care se continua cu selectarea unui nou indicator; - sau introduse). pentru a renunta la

introduse).

pentru a renunta la introducere (aplicatia nu va salva valorile

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Se repeta pasii de mai sus, pentru fiecare indicator pentru care se rezerva sume.

sus, pentru fiecare indicator pentru care se rezerva sume. Dupa actionarea butonului va fi afisat mesajul

Dupa actionarea butonului va fi afisat mesajul de confirmare in fereastra “Administrare angajament” precum si randul adaugat:

“Administrare angajament” precum si randul adaugat: Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar
“Administrare angajament” precum si randul adaugat: Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar

Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar rezervat definitiv se acceseaza

butonul modifica rand

.
.
adaugat: Daca se doreste schimbarea valorii creditului bugetar rezervat definitiv se acceseaza butonul modifica rand .

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Angajamentele provenite din transfer, vor putea fi trecute, la entitatile publice destinatii, in starea „In derulare” doar daca sumele creditelor bugetare rezervate definitiv pe fiecare rand, la nivelul fiecarui an, sunt egale cu valorile introduse de entitatea publica sursa la initierea transferului. Entitatea publica sursa va ajusta valorile introduse la nivelul fiecarui rand, astfel incat sa se respecte aceasta conditie.

1.4.2.4. Finalizare transfer:

Dupa ce toate entitatile publice destinatie au introdus sumele creditelor bugetare rezervate definitiv pe fiecare rand, la nivelul fiecarui an, egale cu valorile introduse de entitatile publice sursa la initierea transferului, fiecare entitate publica destinatie poate trece angajamentul in starea “In derulare”.

Se acceseaza aplicatia CAB si, in pagina de pornire, in zona Transferuri, se regaseste angajamentul creat in urma transferului si se acceseaza Modifica”.

Dupa accesarea butonului Modificaeste afisata fereastra de mai jos:

„ Modifica ” este afisata fereastra de mai jos: In ecranul “ Administrare angajament ” ,

In ecranul Administrare angajament, se acceseaza butonul

.
.
Dupa accesarea butonului se solicita introducerea unui motiv: INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB , este afisata fereastra

Dupa accesarea butonului se solicita introducerea unui motiv:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

, este afisata fereastra de interogare, prin care

CAB , este afisata fereastra de interogare, prin care Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se

Prin accesarea butonului

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.prin care Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune. In fereastra de confirmare

se renunta la actiune.butonului Prin accesarea butonului se confirma actiunea. In fereastra de confirmare se completeaza motivul si se

In

fereastra

de

confirmare

se

completeaza

motivul

si

se

acceseaza

butonul

de confirmare se completeaza motivul si se acceseaza butonul , caz in care va fi afisat

, caz in care va fi afisat mesajul de confirmare si urmatoarea fereastra:

completeaza motivul si se acceseaza butonul , caz in care va fi afisat mesajul de confirmare

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

In starea “In derulare”, toate entitatile publice destinatie isi vor putea introduce atat receptiile, cat si platile conform capitolului 1.4.3. “Receptii”, respectiv 1.4.4. “Plati”.

In urmatoarea zi introducerii receptiilor, se pot efectua plati prin Trezorerie, platile Non Trezor se pot introduce imediat dupa introducerea receptiilor (receptiile introduse in ziua curenta sunt evidentiate in trezorerie in urmatoarea zi).

1.5. ANGAJAMENT MULTIPLU NOU

Acest capitol descrie modul in care utilizatorii acceseaza aplicatia C.A.B. pentru a adauga/modifica/anula rezervari ale creditelor de angajament si bugetare pentru angajamente multiple.

Utilizatorul (entitate publica coordonatoare) va introduce in sistem informatii referitoare la angajamentul multiplu care urmeaza sa fie incheiat, si pentru care va stabili lista entitatilor publice beneficiare.

Pentru stabilirea listei, entitatea publica coordonatoare va selecta din registrul entitatilor publice codurile fiscale (CUI/CIF) ale entitatilor publice beneficiare, cu posibilitatea de modificare a listei: adaugare/eliminare entitati publice beneficiare.

Entitatea publica coordonatoare va marca finalizarea listei, dupa care aplicatia va transmite mesaje catre entitatile publice beneficiare, prin care li se comunica numarul angajamentului multiplu de care beneficiaza.

Entitatile publice beneficiare iau la cunostinta si isi dau acordul privind participarea lor la angajamentul multiplu.

Dupa ce toate entitatile publice beneficiare din lista si-au dat acordul, se vor putea introduce rezervarile initiale.

La terminarea procesului de achizitie (intrarea in vigoare a contractului multiplu), entitatea publica coordonatoare notifica entitatile publice beneficiare ca se pot introduce rezervarile definitive.

Scurta descriere a modului de utilizare a acestui angajament:

Pasul 1. Utilizatorul din cadrul entitatii publice initiatoare (coordonatoare) acceseaza meniul "Angajament Multiplu Nou" - si va introduce in rubrica dedicata descrierii angajamentului informatii despre acesta (starea angajamentului "In Pregatire");

Pasul 2. Utilizatorul va adauga entitatile publice participante (beneficiare) la acest angajament in rubrica "Institutii beneficiare". In cazul in care lista nu este definitiva, se acceseaza butonul "Salveaza" - iar ulterior lista de entitati se poate modifica (adauga sau elimina);

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Pasul 3. Dupa adaugarea tuturor entitatilor participante - utilizatorul din cadrul entitatii publice initiatoare, va marca finalizarea listei de entitati publice participante prin accesarea butonului "Initiaza" (starea angajamentului "Asteptare Confirmare");

Pasul 4. Entitatile sunt instiintate de initierea angajamentului si isi dau acordul pentru participarea la acest angajament (in cazul in care una din entitati nu isi da acordul, angajamentul este anulat);

Pasul 5. Dupa acceptareade catre toate entitatile publice participante, starea angajamentului devine "Intiala", iar entitatea publica initiatoare si entitatile publice participante pot introduce sumele rezervate intial (starea angajamentului "Initial);

Pasul 6. Dupa introducerea sumelor rezervate initial de catre fiecare entitate publica, se afiseaza butonul "Definitiveaza" la entitatea publica initiatoare, iar aceasta poate modifica starea angajamentului in starea "In definitivare" (starea angajamentului "Initial");

Pasul 7. Dupa introducerea sumelor rezervate definitiv de catre fiecare entitate publica, se afiseaza butonul "In derulare" si "Anuleaza" la entitatea publica initiatoare, iar aceasta poate modifica starea angajamentului in starea "In derulare" sau "Anuleaza", in cazul in care se doreste anularea angajamentului (starea angajamentului "In Derulare" sau "Anulat");

Pasul 8. Dupa trecerea angajamentului „In derulare” toate entitatile publice pot introduce receptii, iar ulterior se pot prezenta in trezorerie cu ordine de plata, sau in cazul in care contractul nu se plateste din fondurile derulate prin trezorerie, se pot introduce plati Non Trezor (starea angajamentului "In Derulare" - se pot introduce receptii si plati);

Pasul 9. In cazul in care angajamentul se reziliaza, entitatea publica initiatoare procedeaza la rezilierea angajamentului prin accesarea butonului „Reziliaza” (starea angajamentului "Reziliat").

1.5.1. Adaugare angajament multiplu

Entitatea publica coordonatoare, care va incheia un contract de care vor beneficia si alte entitati publice, va accesa aplicatia C.A.B. si va accesa din meniu Angajament multiplu nou”:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Dupa actionarea butonului "Angajament multiplu nou" este afisata fereastra de mai

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Dupa actionarea butonului "Angajament multiplu nou" este afisata fereastra de mai jos, in care se introduc informatii privind descrierea angajamentului si se adauga in lista de “Institutii beneficiare”, entitatile publice care participa la acest angajament:

, entitatile publice care participa la acest angajament: In ecranul afisat, se introduce descrierea angajamentului in

In ecranul afisat, se introduce descrierea angajamentului in campul Descriere.

Se selecteaza apoi entitatile publice beneficiare, din lista acestora. Pentru a se afisa lista, se face click in campul Institutii beneficiare.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Se selecteaza institutia beneficiara si pentru a selecta o alta institutie, se face

Se selecteaza institutia beneficiara si pentru a selecta o alta institutie, se face iar click in campul “Institutii beneficiare”.

Daca se doreste eliminarea unei institutii selectate, se acceseaza butonul de stergere aferent institutiei care trebuie eliminata – prin apasarea “x” – dupa cum se observa si in imaginea de mai jos:

“x” – dupa cum se observa si in imaginea de mai jos: Dupa definitivarea listei institutiilor
“x” – dupa cum se observa si in imaginea de mai jos: Dupa definitivarea listei institutiilor

Dupa definitivarea listei institutiilor beneficiare, se acceseaza butonul , caz in care se genereaza codul angajamentului multiplu si se afiseaza mesajul de salvare a datelor.

Dupa salvarea datelor, sunt afisate butoanele "Initiaza" pentru cazul in care se doreste initierea angajamentului multiplu sau "Anuleaza" in cazul in care se doreste anularea angajamentului multiplu.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Ulterior, daca se inchide fereastra fara ca sa se initieze angajamentul, se poate

Ulterior, daca se inchide fereastra fara ca sa se initieze angajamentul, se poate reveni pentru adaugare de entitati publice participante sau pentru schimbarea denumirii.

Starea angajamentului multiplu este “In pregatire”.

Pentru ca entitatile publice beneficiare sa isi poata inregistra acordul sau refuzul pentru participare la angajamentul multiplu, se acceseaza butonul “Initiaza”.

Dupa accesarea butonului "Initiaza", este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv pentru care angajamentul este trecut in aceasta stare.

motiv pentru care angajamentul este trecut in aceasta stare. Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se

Prin accesarea butonului

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.angajamentul este trecut in aceasta stare. Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune.

se renunta la actiune.care angajamentul este trecut in aceasta stare. Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se confirma actiunea.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Se afiseaza mesajul de confirmare si lista entita t ilor publice, cu starea aprobarii:

si lista entita t ilor publice, cu starea aprobarii: Dupa accesarea butonului “Initiaza” , entitatile

Dupa accesarea butonului “Initiaza”, entitatile publice participante sunt notifcate printr-un mesaj ce va fi afisat in pagina principala, iar starea angajmentului multiplu este "Asteptare Confirmare".

Fiecare entitate publica beneficiara va regasi, cand va accesa aplica t ia CAB, angajamentul multiplu, si va putea inregistra acordul sau refuzul pentru participare.

1.5.2. Aprobare participare la angajamentul multiplu

In pagina principala, institutiile beneficiare vor regasi angajamentul multiplu:

institutiile beneficiare vor regasi angajamentul multiplu: Pentru a inregistra acordul se acceseaza butonul

Pentru a inregistra acordul se acceseaza butonul "Aproba" aferent angajamentului multiplu.

Dupa accesarea butonului "Aproba", este afisata fereastra de interogare, prin care se solicita introducerea unui motiv.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se confirma actiunea. se renunta la actiune.

Prin accesarea butonului

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.CAB Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune. fereastra “Continua” . In de

se renunta la actiune.butonului Prin accesarea butonului se confirma actiunea. fereastra “Continua” . In de confirmare se completeaza

fereastra

“Continua”.

In

de

confirmare

se

completeaza

motivul

si

se

acceseaza

butonul

de confirmare se completeaza motivul si se acceseaza butonul Starea angajamentului devine “Asteptare confirmare” .
de confirmare se completeaza motivul si se acceseaza butonul Starea angajamentului devine “Asteptare confirmare” .

Starea angajamentului devine “Asteptare confirmare”.

Pentru a inregistra refuzul, se acceseaza butonul “Refuza” aferent angajamentului multiplu.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

In cazul in care angajamentul multiplu este refuzat de catre una dintre entitatile publice participante, angajamentul multiplu este anulat de catre aplicatie.

angajamentul multiplu este anulat de catre aplicatie. Prin accesarea butonului se confirma actiunea. se renunta la

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.este anulat de catre aplicatie. Prin accesarea butonului se renunta la actiune. completeaza Prin accesarea butonului

se renunta la actiune.aplicatie. Prin accesarea butonului se confirma actiunea. completeaza Prin accesarea butonului In “Continua” .

completeaza

Prin accesarea butonului

In

“Continua”.

fereastra

de

confirmare

se

motivul

si

se

acceseaza

butonul

Angajamentul multiplu va fi marcat ca fiind refuzat pentru toti participantii.

1.5.3. Inregistrare rezervari initiale

Dupa ce toate entitatile publice beneficiare si-au dat acordul, entitatea publica coordonatoare acceseaza din meniu “Lista angajamente multiple”.

beneficiare si-au dat acordul, entitatea publica coordonatoare acceseaza din meniu “Lista angajamente multiple” . 39

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Se introduc criterii de cautare pentru regasirea angajamentului multiplu si se

acceseaza butonul

.
.
regasirea angajamentului multiplu si se acceseaza butonul . Se acceseaza actiunea „ Modificare ” . Dupa

Se acceseaza actiunea Modificare.

Dupa accesarea butonului Modificareeste afisata fereastra de mai jos:

„ Modificare ” este afisata fereastra de mai jos: Pentru introducerea sumelor rezervate initial, se acceseaza

Pentru introducerea sumelor rezervate initial, se acceseaza actiunea de modificare

.
.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB In ecranul afisat, se acceseaza butonul angajament: pentru adaugarea randurilor pe Selectare

In ecranul afisat, se acceseaza butonul angajament:

CAB In ecranul afisat, se acceseaza butonul angajament: pentru adaugarea randurilor pe Selectare

pentru adaugarea randurilor pe

acceseaza butonul angajament: pentru adaugarea randurilor pe Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator

Selectare Program/Sector-Sursa/ Indicator COFOG3/Obiectiv/Proiect:

- se selecteaza programul

Indicator COFOG3/Obiectiv/Proiect: - se selecteaza programul , conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus

, conform datelor inregistrate in formularul de buget,

depus si validat de sistemul Forexebug;

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB - se selecteaza sectorul - sursa , conform datelor inregistrate in formularul de

- se selecteaza sectorul - sursa , conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug;

formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug; - se selecteaza indicatorul bugetar , introducand

- se selecteaza indicatorul bugetar , introducand cateva caractere din indicator sau din descrierea acestuia, conform datelor inregistrate in formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug;

formularul de buget, depus si validat de sistemul Forexebug; - obiectiv - se selecteaza dintre obiectivele

- obiectiv - se selecteaza dintre obiectivele definite de entitatea publica (acest nomenclator este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv;

sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv; - proiect - se selecteaza dintre
sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou obiectiv; - proiect - se selecteaza dintre

- proiect - se selecteaza dintre proiectele definite de entitatea publica (acest nomenclator este gestionat de fiecare Entitate Publica individual), sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou proiect;

sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou proiect; Se inregistreaza sumele rezervate initial (pentru
sau se acceseaza butonul pentru a adauga un nou proiect; Se inregistreaza sumele rezervate initial (pentru

Se inregistreaza sumele rezervate initial (pentru introducerea sumelor rezervate initial, entitatile publice beneficiare regasesc in pagina principala angajamentul multiplu).

Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus:

-

Accesarea unuia dintre butoanele selectate mai sus: - in cazul in care angajamentul are un singur

in cazul in care angajamentul are un singur indicator;

- in cazul in care angajamentul are un singur indicator; - In cazul in care sunt
- in cazul in care angajamentul are un singur indicator; - In cazul in care sunt

-

In cazul in care sunt identificate erori, aplicatia marcheaza campurile cu erori cu

semnul

eroarea indicata.

, iar prin pozitionarea cursorului mouse-ului peste acest semn, va afisa

in cazul in care se continua cu selectarea unui nou indicator;

- sau

- sau introduse). INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB pentru a renunta la introducere (aplicatia nu va salva valorile

introduse).

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

pentru a renunta la introducere (aplicatia nu va salva valorile

Se repeta pasii de mai sus, pentru fiecare indicator pentru care se rezerva sume.

Dupa actionarea butonului

pentru care se rezerva sume. Dupa actionarea butonului apare mesajul de confirmare: In cazul in care

apare mesajul de confirmare:

sume. Dupa actionarea butonului apare mesajul de confirmare: In cazul in care se doreste modificarea sumelor

In cazul in care se doreste modificarea sumelor pentru angajament, se actioneaza

doreste modificarea sumelor pentru angajament, se actioneaza butonul . In cazul in care se doreste adaugarea

butonul .

In cazul in care se doreste adaugarea unui nou indicator bugetar, se actioneaza

doreste adaugarea unui nou indicator bugetar, se actioneaza butonul si mai sus. din fereastra de mai

butonul si mai sus.

din fereastra de mai sus si se efectueaza pasii care au fost urmati

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

1.5.4. Definitivare angajament multiplu

Dupa ce toate entitatile publice beneficiare au inregistrat rezervarile initiale, Entitatea publica coordonatoare acceseaza din meniu “Lista angajamente multiple”.

acceseaza din meniu “Lista angajamente multiple” . Se introduc criterii de cautare pentru regasirea

Se introduc criterii de cautare pentru regasirea angajamentului multiplu si se

acceseaza butonul

.
.
regasirea angajamentului multiplu si se acceseaza butonul . Se acceseaza actiunea “Modificare” . Dupa accesarea

Se acceseaza actiunea “Modificare”.

Dupa accesarea butonului “Modificare” se va afisa fereastra de mai jos:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Pentru ca toate entitatile publice participante la angajamentul multiplu sa poata introduce

Pentru ca toate entitatile publice participante la angajamentul multiplu sa poata introduce sumele rezervate definitiv, entitatea coordonatoare acceseaza butonul

.
.
definitiv, entitatea coordonatoare acceseaza butonul . Prin accesarea butonului se confirma actiunea. Prin

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.coordonatoare acceseaza butonul . Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune. Dupa

butonul . Prin accesarea butonului se confirma actiunea. Prin accesarea butonului se renunta la actiune. Dupa

Prin accesarea butonului se renunta la actiune.

Dupa accesarea acestuia se confirma actiunea - se introduce motivul trecerii in definitivare si se acceseaza butonul "Continua", caz in care va fi afisat mesajul de confirmare

si se acceseaza butonul "Continua", caz in care va fi afisat mesajul de confirmare si urmatoarea

si urmatoarea fereastra:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Toate entitatile publice participante vor introduce sumele rezervate definitiv. In pagina

Toate entitatile publice participante vor introduce sumele rezervate definitiv.

In pagina principala, institutiile beneficiare vor regasi angajamentul multiplu:

institutiile beneficiare vor regasi angajamentul multiplu: Se acceseaza actiunea “Modificare” si va fi afisata

Se acceseaza actiunea “Modificare” si va fi afisata urmatoarea fereastra:

vor regasi angajamentul multiplu: Se acceseaza actiunea “Modificare” si va fi afisata urmatoarea fereastra: 46

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Pentru introducerea sumelor rezervate definitiv, se acceseaza actiunea de modificare

.
.

Se va accesa butonul

acceseaza actiunea de modificare .  Se va accesa butonul in cazul in care rezervarile definitive

in cazul in care rezervarile definitive aferente

fiecarui indicator din angajament sunt corecte.

aferente fiecarui indicator din angajament sunt corecte.  Se va accesa butonul pentru a renunta la

Se va accesa butonul pentru a renunta la salvare, iar valorile indicatorului respectiv raman neschimbate.

In cazul in care sunt identificate erori, aplicatia marcheaza campurile cu erori cu semnul , iar prin pozitionarea cursorului mouse-ului peste acest semn, va afisa eroarea indicata.

mouse-ului peste acest semn, va afisa eroarea indicata. Se repeta operatiunea de mai sus pentru fiecare

Se repeta operatiunea de mai sus pentru fiecare indicator, pentru situatia in care angajamentul are mai multi indicatori.

Dupa actionarea butonului

Dupa actionarea butonului INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB apare mesajul de confirmare: In cazul in care se doreste

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

apare mesajul de confirmare:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB apare mesajul de confirmare: In cazul in care se doreste modificarea sumelor pentru

In cazul in care se doreste modificarea sumelor pentru angajament, se actioneaza

doreste modificarea sumelor pentru angajament, se actioneaza butonul . In cazul in care se doreste adaugarea

butonul .

In cazul in care se doreste adaugarea unui nou indicator bugetar (rezervarea unei

adaugarea unui nou indicator bugetar (rezervarea unei prevederi), se actioneaza butonul efectueaza pasii care au

prevederi), se actioneaza butonul efectueaza pasii care au fost urmati si mai sus.

din

fereastra

de

mai

sus

si

se

Dupa introducerea sumelor rezervate definitiv pentru fiecare indicator, de catre fiecare entitate participanta, angajamentul multiplu este pregatit pentru trecerea in starea „In derulare”.

Dupa introducerea rezervarilor definitive de catre toate entitatile publice participante, entitatea publica coordonatoare va trece angajamentul in starea “In derulare”.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Pentru trecerea angajamentului in starea “In derulare”, entitatea coordonatoare acceseaza

Pentru trecerea angajamentului in starea “In derulare”, entitatea coordonatoare

acceseaza butonul

derulare”, entitatea coordonatoare acceseaza butonul si va fi afisata urmatoarea fereastra de confirmare: 

si va fi afisata urmatoarea fereastra de confirmare:

butonul si va fi afisata urmatoarea fereastra de confirmare:  Prin accesarea butonului se confirma actiunea.

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.fereastra de confirmare:  Prin accesarea butonului  Prin accesarea butonului se renunta la actiune. 

 Prin accesarea butonului se confirma actiunea.  Prin accesarea butonului se renunta la actiune. 

Prin accesarea butonului se renunta la actiune.

Se confirma actiunea - se introduce motivul trecerii in derulare si se acceseaza butonul "Continua". Dupa confirmare este afisat mesajul si fereastra de mai jos:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB In starea “In derulare” , toate entitatile publice participante isi vor putea introduce

In starea “In derulare”, toate entitatile publice participante isi vor putea introduce atat receptiile, cat si platile, conform capitolului 1.4.3. “Receptii”, respectiv 1.4.4. “Plati”.

In urmatoarea zi introducerii receptiilor, se pot efectua plati prin Trezorerie, platile Non Trezor se pot introduce imediat dupa introducerea receptiilor (receptiile introduse in ziua curenta sunt evidentiate in trezorerie in urmatoarea zi).

Dupa introducerea receptiilor si a platilor, entitatea publica initiatoare va putea vizualiza valoarea acestora in fereastra “Administrare angajament multiplu”:

publica initiatoare va putea vizualiza valoarea acestora in fereastra “Administrare angajament multiplu”: 50

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Pentru a obtine lista angajamentelor in format xls, se acceseaza si se deschide

Pentru a obtine lista angajamentelor in format xls, se acceseaza

a obtine lista angajamentelor in format xls, se acceseaza si se deschide fisierul generat angajamentelor regasite.

si se

deschide fisierul generat angajamentelor regasite.

in

josul

ferestrei

curente,

fisier

ce

va

contine lista

1.5.5. Reziliere angajament multiplu

 

Entitatea

publica

coordonatoare

acceseaza

din

meniu

Lista

angajamente

multiple”.

Se introduc criterii de cautare pentru regasirea angajamentului multiplu si se

acceseaza butonul

.
.
multiple” . Se introduc criterii de cautare pentru regasirea angajamentului multiplu si se acceseaza butonul .

Se acceseaza actiunea “Modificare”.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

actiunea “Modificare” . INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Se acceseaza butonul . Prin accesarea butonului se confirma

Se acceseaza butonul

.
.
. INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Se acceseaza butonul . Prin accesarea butonului se confirma actiunea. Prin

Prin accesarea butonului

se confirma actiunea.CAB Se acceseaza butonul . Prin accesarea butonului Prin accesarea butonului se renunta la actiune. In

butonul . Prin accesarea butonului se confirma actiunea. Prin accesarea butonului se renunta la actiune. In

Prin accesarea butonului se renunta la actiune.

In fereastra afisata, se completeaza motivul rezilierii si se acceseaza butonul Continua". Dupa confirmare este afisata fereastra de mai jos:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Starea angajamentului multiplu si a tuturor angajamentelor generate la EP beneficiare devine

Starea angajamentului multiplu si a tuturor angajamentelor generate la EP beneficiare devine “Reziliat”.

In

ecranul

„Administrare

,
,

urmand

contract”:

angajament”

 

se

poate

accesa

butonul

a

fi

afisate

in

ecranul

Informatii

complete

fi afisate in ecranul „ Informatii complete Pentru a obtine informatiile complete despre angajament In

Pentru a obtine informatiile complete despre angajament In format xls, se acceseaza

si se deschide fisierul generat. La accesarea butonului „Inapoi”, se afiseaza ecranul „Administrare angajament”:

deschide fisierul generat. La accesarea butonului „Inapoi” , se afiseaza ecranul „Administrare angajament” : 53

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB In cazul in care una dintre entitatile publice participante doreste sa efectueze transferul

In cazul in care una dintre entitatile publice participante doreste sa efectueze transferul angajamentului altei/altor entitati publice, va accesa butonul “Transfera” din fereastra “Administrare angajament” si va proceda conform Capitol 1.4.“Transfer” din prezentul document:

din fereastra “Administrare angajament” si va proceda conform Capitol 1.4. “Transfer” din prezentul document: 54

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

1.6. Lista obiective

Obiectivele pot fi create de catre entitatea publica astfel:

1.6.1. prin accesarea menu-ului principal

1.6.2. prin introducerea obiectivului in momentul creearii angajamentului

1.6.3. prin introducerea obiectivului dupa crearea angajamentului

1.6.1. Creearea obiectivelor din menu-ul principal:

Entitatea publica acceseaza din menu “Lista obiective”:

Entitatea publica acceseaza din menu “Lista obiective”: Dupa actionarea butonului "Lista obiective" este

Dupa actionarea butonului "Lista obiective" este afisata fereastra de mai jos:

. In fereastra afisata
. In fereastra afisata

Pentru adaugarea obiectivelor se acceseaza butonul vor fi completate rubricile:

de mai jos: . In fereastra afisata Pentru adaugarea obiectivelor se acceseaza butonul vor fi completate

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Cod cod numeric sau alfanumeric definit de catre entitatea publica;

Denumire denumirea obiectivului;

Activ? se bifeaza/debifeaza in cazul in care obiectivul adaugat este activ/inactiv.

Se va accesa butonul creat sunt corecte.

Se va accesa butonul creat.

in cazul in care datele inscrise aferente obiectivuluibutonul creat sunt corecte. Se va accesa butonul creat. pentru a renunta la salvare, iar obiectivul

pentru a renunta la salvare, iar obiectivul nu va fiin cazul in care datele inscrise aferente obiectivului Dupa actionarea butonului obiectivul creat va apare in

pentru a renunta la salvare, iar obiectivul nu va fi Dupa actionarea butonului obiectivul creat va

Dupa actionarea butonului obiectivul creat va apare in lista obiectivelor conform imaginii de mai jos:

va apare in lista obiectivelor conform imaginii de mai jos: Daca se doreste modificarea codului, a

Daca se doreste modificarea codului, a denumirii sau inactivarea obiectivului, se

acceseaza butonul

denumirii sau inactivarea obiectivului, se acceseaza butonul , caz in care va fi afisata fereastra “Modifica

, caz in care va fi afisata fereastra “Modifica obiectiv”:

caz in care va fi afisata fereastra “Modifica obiectiv”: Dupa efectuarea modificarilor dorite:  se va

Dupa efectuarea modificarilor dorite:

se va accesa butonul efectuate;

efectuarea modificarilor dorite:  se va accesa butonul efectuate; in cazul in care doreste salvarea modificarilor

in cazul in care doreste salvarea modificarilor

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

 INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Se va accesa butonul inregistrate aferente obiectivului creat vor ramane neschimbate.

Se va accesa butonul

inregistrate aferente obiectivului creat vor ramane neschimbate.

pentru a renunta la salvare, iar datele

1.6.2. Crearea obiectivelor din fereastra “Adauga rand” la momentul crearii angajamentului individual:

In fereastra “Adauga rand”, dupa selectarea si completarea campurilor “Program”, “Sector – Sursa” si “Indicator”, in cazul in care se doreste introducerea unui obiectiv

care nu se regaseste in lista de valori, se acceseaza icon-ul

:
:
nu se regaseste in lista de valori, se acceseaza icon-ul : Dupa accesarea acestuia, se afiseaza

Dupa accesarea acestuia, se afiseaza ecranul “Adauga obiectiv” in care se vor completa campurile: “Cod” si “Denumire” obiectiv, iar daca acesta este activ se bifeaza si campul “Activ?”:

completa campurile: “Cod” si “Denumire” obiectiv, iar daca acesta este activ se bifeaza si campul “Activ?”:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB in ecranul “Adauga rand” aferent actiunii adauga angajament, iar obie ctivul creat va

in

ecranul “Adauga rand” aferent actiunii adauga angajament, iar obiectivul creat va

ramane selectat:

Dupa completarea campurilor se acceseaza butonul

si

se

revine

completarea campurilor se acceseaza butonul si se revine 1.6.3. Introducerea obiectivului dupa creearea

1.6.3. Introducerea obiectivului dupa creearea angajamentului individual:

In cazul in care entitatea publica a creat un angajament individual si doreste atribuirea acestuia unui obiectiv, se vor efectua urmatorii pasi:

a. din menu-ul principal se acceseaza “Lista angajamente”;

b. se introduc criteriile de cautare ale acestuia si se actioneaza butonul

;
;

c. dupa identificarea angajamentului, se acceseaza butonul “Modificare”;

d. din fereastra “Administrare angajament” se acceseaza butonul

e. se afiseaza fereastra “Modifica rand”, in care:

;e. se afiseaza fereastra “Modifica rand” , in care: - pentru crearea unui obiectiv nou, se

e. se afiseaza fereastra “Modifica rand” , in care: ; - pentru crearea unui obiectiv nou,

- pentru crearea unui obiectiv nou, se actioneaza butonul , si se vor efectua pasii prevazuti la cap 1.6.1 din prezentul manual;

- pentru adaugarea unui obiectiv deja creat, se va face selectie din lista obiectivelor existente.

f.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

f. INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB se actioneaza butonul , moment in care, in pagina “Administrare angajament” ,

se actioneaza butonul , moment in care, in pagina “Administrare angajament”, in coloana “Obiectiv” va fi afisata denumirea obiectivului creat/adaugat:

va fi afisata denumirea obiectivului creat/adaugat: 1.7. Lista proiecte Proiectele pot fi create de catre

1.7. Lista proiecte

Proiectele pot fi create de catre entitatea publica astfel:

1.7.1. prin accesarea menu-ului principal

1.7.2. prin introducerea proiectului in momentul creearii angajamentului

1.7.3. prin introducerea proiectului dupa crearea angajamentului

1.7.1. Crearea proiectelor din menu-ul principal:

Entitatea publica acceseaza din menu “Lista proiecte”:

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Dupa actionarea butonului "Lista proiecte" este afisata fereastra de mai jos: Pentru

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

Dupa actionarea butonului "Lista proiecte" este afisata fereastra de mai jos:

"Lista proiecte" este afisata fereastra de mai jos: Pentru adaugarea proiectului se acceseaza butonul fi

Pentru adaugarea proiectului se acceseaza butonul fi completate rubricile:

proiectului se acceseaza butonul fi completate rubricile: . In fereastra afisata vor  Cod – cod

. In fereastra afisata vor

butonul fi completate rubricile: . In fereastra afisata vor  Cod – cod numeric sau alfanumeric

Cod cod numeric sau alfanumeric definit de catre entitatea publica;

Denumire denumirea proiectului;

Activ? se bifeaza/debifeaza in cazul in care proiectul adaugat este activ/inactiv.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Se va accesa butonul in cazul in care datele inscrise aferente proiectului creat

Se va accesa butonul in cazul in care datele inscrise aferente proiectului creat sunt corecte.

Se va accesa butonul creat.

pentru a renunta la salvare, iar proiectul nu va fiproiectului creat sunt corecte. Se va accesa butonul creat. Dupa actionarea butonului proiectul creat va apare

creat. pentru a renunta la salvare, iar proiectul nu va fi Dupa actionarea butonului proiectul creat

Dupa actionarea butonului proiectul creat va apare in lista proiectelor conform imaginii de mai jos:

va apare in lista proiectelor conform imaginii de mai jos: Daca se doreste modificarea codului, a

Daca se doreste modificarea codului, a denumirii sau inactivarea proiectului, se

codului, a denumirii sau inactivarea proiectului, se acceseaza butonul , caz in care va fi afisata

acceseaza butonul , caz in care va fi afisata fereastra “Modifica proiect”:

in care va fi afisata fereastra “Modifica proiect ”: Dupa efectuarea modificarilor dorite:  se va

Dupa efectuarea modificarilor dorite:

se va accesa butonul efectuate;

in cazul in care doreste salvarea modificarilormodificarilor dorite:  se va accesa butonul efectuate;  Se va accesa butonul pentru a renunta

Se va accesa butonul

doreste salvarea modificarilor  Se va accesa butonul pentru a renunta la salvare, iar datele inregistrate

pentru a renunta la salvare, iar datele

inregistrate aferente proiectului creat vor ramane neschimbate.

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

1.7.2. Creearea proiectelor din fereastra “Adauga rand” la momentul creeari angajamentului individual:

In fereastra “Adauga rand”, dupa selectarea si completarea campurilor “Program”, “Sector – Sursa” si “Indicator”, in cazul in care se doreste introducerea unui

proiect care nu se regaseste in lista de valori, se acceseaza icon-ul

:
:
nu se regaseste in lista de valori, se acceseaza icon-ul : Dupa accesarea acestuia, se afiseaza

Dupa accesarea acestuia, se afiseaza ecranul “Adauga proiectin care se vor completa campurile: “Cod” si “Denumire” proiect, iar daca acesta este activ se bifeaza si campul “Activ?”:

campurile: “Cod” si “Denumire” proiect, iar daca acesta este activ se bifeaza si campul “Activ?”: 62

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB in ecranul “Adauga rand” aferent actiunii adauga angajament, iar proiectul creat va

in

ecranul “Adauga rand” aferent actiunii adauga angajament, iar proiectul creat va

ramane selectat:

Dupa completarea campurilor se acceseaza butonul

si

se

revine

completarea campurilor se acceseaza butonul si se revine 1.7.3. Introducerea proiectului dupa crearea angajamentului

1.7.3. Introducerea proiectului dupa crearea angajamentului individual:

In cazul in care entitatea publica a creat un angajament individual si doreste atribuirea acestuia unui proiect, se vor efectua urmatorii pasi:

a. din menu-ul principal se acceseaza “Lista angajamente”;

b. se introduc criteriile de cautare ale acestuia si se actioneaza butonul

;
;

c. dupa identificarea angajamentului, se acceseaza butonul “Modificare”;

d. din fereastra “Administrare angajament” se acceseaza butonul

e. se afiseaza fereastra “Modifica rand”, in care:

;e. se afiseaza fereastra “Modifica rand” , in care: - pentru crearea unui proiect nou, se

-

e. se afiseaza fereastra “Modifica rand” , in care: ; - pentru crearea unui proiect nou,

pentru crearea unui proiect nou, se actioneaza butonul , si se vor efectua pasii prevazuti la cap 1.7.1 din prezentul manual;

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

- pentru adaugarea unui proiect deja creat, se va face selectie din lista proiectelor existente.

creat, se va face selectie din lista proiectelor existente. f. se actioneaza butonul , moment in

f. se actioneaza butonul

, moment in care, in pagina “Administrare

angajament”, in coloana “Proiect” va fi afisata denumirea proiectului

creat/adaugat:

pagina “Administrare angajament” , in coloana “ Proiect ” va fi afisata denumirea proiectului creat/adaugat: 64

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

1.8. Utilizare buget

Pentru vizualizarea detaliilor aferente unui indicator bugetar, entitatea publica acceseaza actiunea “Utilizare buget” din menu-ul principal:

actiunea “Utilizare buget” din menu -ul principal: Dupa accesarea menu-ului principal, sectiunea “Utilizare

Dupa accesarea menu-ului principal, sectiunea “Utilizare buget”, este afisata fereastra “Informatii indicator bugetar”:

afisata fereastra “Informatii indicator bugetar” : Pentru vizualizarea indicatorului dorit, se va completa

Pentru vizualizarea indicatorului dorit, se va completa gradual campurile “Program”, “Sector – Sursa” si “Indicator”:

“Program”, “Sector – Sursa” si “Indicator”: Dupa completarea campurilor, se acceseaza urmatoarea

Dupa completarea campurilor, se acceseaza urmatoarea fereastra:

butonul

Sursa” si “Indicator”: Dupa completarea campurilor, se acceseaza urmatoarea fereastra: butonul si este afisata 65

si este afisata

65

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB

INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAB Pentru vizualizarea tuturor detaliilor indicatorului selectat, entitatea publica are

Pentru vizualizarea tuturor detaliilor indicatorului selectat, entitatea publica are posibilitatea:

- de a “trage” banda gri (scrol) spre dreapta,

- de a “trage” banda gri (scrol) spre dreapta, - de a accesa optiunea caz in

- de a accesa optiunea

caz in care se deschide fisierul generat in

josul ferestrei curente, fisier de tip .xls, ce va contine toate detaliile aferente

indicatorului selectat:

va contine toate detaliile aferente indicatorului selectat: Daca se doreste vizulazarea unui alt indicator, se vor

Daca se doreste vizulazarea unui alt indicator, se vor schimba datele din campurile

unui alt indicator, se vor schimba datele din campurile . Daca se doreste renuntarea si iesirea

. Daca se

doreste renuntarea si iesirea din fereastra “Informatii indicator bugetar” se actioneaza

“Program”, “Sector – Sursa” si “Indicator” si se va accesa butonul

butonul

.
.

66