Sunteți pe pagina 1din 48

Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Sc Austrocasa Srl Iasi Str. Banat nr.1-B www.austrocasa.ro 0232-214854 0746-076095

Sistemul
Constructiv
„IzoCasa®
- Carte Tehnică -

3
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

CUPRINS:

1.0 Introducere
1.1 Oferta AustroCasa
1.2 Date tehnice generale
1.3 Economia de energie si protectia mediului...
1.4 Surse de energie neconvenţionale
1.5 Cercetări în domeniul elementelor de cofraje încorporate produse din polistiren dens
2.0 Descrierea sistemului constructiv „IzoCasa®”
2.1 Definire - ce reprezintă sistemul constructiv IzoCasa® ?
2.2 Date tehnice generale ale sistemului IzoCasa®
2.3 Elementele componente ale sistemului IzoCasa® – desene, dimensiuni
3.0 Elemente constructive ale sistemului IzoCasa®
3.1 Fundaţia
3.2 Structura de rezistenţă
3.3 Pereţi
3.3.1 Pereţii exteriori
3.3.2 Pereţii despărţitori
3.4 Planşeu
3.5 Finisaje exterioare şi interioare: pardoseli, placări, zugrăveli, vopsitorii
3.6 Uşi şi ferestre
3.7 Acoperiş, şarpantă, astereală, accesorii
3.8 Instalaţii: apă, canal, electrice, încălzire, climatizare
4.0 Date tehnice generale ale materialelor izolante folosite în sistemul IzoCasa®
4.1 Materia prima si materialul folosit
4.1.1 Proprietati fizice
4.1.2 Proprietati chimice
4.1.3 Proprietati biologice
4.2 Confortul termic
4.2.1 Calculaţii ale coeficientului termic
4.2.2 Coeficientul termic şi costurile agentului termic
4.3 Fonoizolaţia
4.4 Consideraţii cu privire la foc
4.4.1 Rezistenţa la foc
4.4.2 Protecţia contra incendiilor
4.5 Durabilitatea
4.5.1 Îmbătrânirea
4.5.2 Putrefacţia (putrezire)
4.5.3 (Mechanical Fatigue)
5.0 Tehnologia de realizare construcţiilor folosind elemente de cofraj încorporat
din polistiren dens
5.1 Consideraţii generale
5.2 Elemente (blocuri) de cofraj izolant încorporat – tipuri şi mărci folosite în sistemul
constructiv IzoCasa®
5.3 IzoCasa
5.3.1 Caracteristici tehnice ale produselor IzoCasa
5.4 Gest
5.4.1 Caracteristici tehnice ale produselor Gest
5.5 Roconcept
5.5.1 Caracteristici tehnice ale produselor Roconcept
5.6 Alte materiale izolante folosite în sistemul constructiv IzoCasa®
6.0 Domenii de utilizare şi condiţii de folosire ale cofrajelor izolante din polistiren
dens
6.1 Consideraţii generale
6.2 Condiţii de construire
6.3 Rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor
6.4 Siguranţa în exploatare
6.5 Izolaţia termică
7.0 Punerea in operă a elementelor de cofraj izolant încorporat
7.1 Date tehnice privind montajul sistemului
7.2 Pereti, procedee de asamblare
7.3 Capete, închideri
4
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

7.4 Grinzi şi stâlpi


7.5 Uşi si ferestre buiandrugi, cosoroabe
7.6 Deschideri circulare
7.7 Pereţi curbi, rotunjirea colţurilor
7.8 Tăierea blocurilor din polistiren
7.9 Montarea instalaţiilor: sanitare, electrice, termice
7.10 Tehnologii de finisare
7.11 Plafon, turnare placă
7.12 Şarpante şi acoperiş
7.13 Observatii finale
8.0 Elemente de calcul şi proiectare pentru realizarea construcţiilor in sistemul
„IzoCasa®”
8.1 Indrumări pentru calcularea şi construcţia pereţilor
8.2 Capacitatea portanta a peretelui
8.3 Pereţi din beton armat
8.3.1 Baze de calcul
8.3.2 Exemplu de calcul
8.4 Grinzi
8.4.1 Baze de calcul
8.5 Cerinţe constructive
8.5.1 Cerinte impuse betonului din pereţi
8.5.2 Cerinţe impuse pereţilor din beton armat
8.7 Condiţii tehnologice
8.7.1 Consolidarea peretelui in faza de betonare
8.7.1 Turnarea betonului
8.8 Controlul calităţii pereţilor realizaţi în sistemul „IzoCasa®”
8.8.1 Controlul calităţii betonului
8.8.2 Controlul suprafeţelor şi al dimensiunilor pereţilor
9.0 Atestări tehnice ale calităţii sistemului constructiv „IzoCasa®”
9.1 Certificat de conformitate
9.2 Certificat de management al calităţii
10.0 Consideraţii privind utilizarea sistemului constructiv „IzoCasa®”
10.1 Argumentele aplicării şi utilizării sistemului
10.2 Beneficii majore ale sistemului „IzoCasa®”
10.2.1 Sisteme constructive similare în lume
10.2.2 Cea ma eficientă izolaţie termică din lume
10.2.3 Rezistenţa la cutremure, vânt, intemperii, umezeală
10.2.4 Sistem constructiv complet – pereţi, planşeu, acoperiş
10.3 Dezavantaje ale sistemului constructiv „IzoCasa®”
10.4 Aplicaţii ale sistemului constructiv „IzoCasa®”
10.5 Casa pasivă „IzoCasa®”
10.6 Analiza comparativă a tehnologiei „IzoCasa®” cu tehnologii constructive clasice
11.0 AustroCasa – Societate de construcţii româno-austriacă
12.0 Parteneriat strategic

5
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

1.0 Introducere

1.1 Recomandari privind protecţia termică a clădirilor


„In perspectiva dezvoltării durabile spre care tindem, ar fi de dorit sa se realizeze demonstrativ si
clădiri cu consum redus de energie din combustibili fosili, sub 70 kWh/m²a (low energy houses)
si chiar case pasive, la care nivelul de energie este de aproximativ 20 kWh/m²a (passive
houses). Aceste clădiri işi asigură o bună parte din căldură din surse curate şi regenerabile
(soare, vânt, hidroelectricitate, aparatură casnică, etc.). Dar pentru a putea fi utilizate rentabil,
necesarul de calorii trebuie sa fie mic, ceea ce presupune obligatoriu o protectie termică foarte
bună.
In România s-au realizat acum paşi importanţi în direcţia reducerii consumului de energie în
construcţii, începând cu adoptarea unor legi, elaborarea mai multor prescriptii termice referitoare
la dimensionarea higrotermică a elementelor de construcţii, certificarea energetică a clădirilor si
atestarea specialistilor in domeniu. În paralel, s-au dezvoltat metode de investigare a protecţiei
termice cu ajutorul termografiei în infrarosu şi a simulării numerice a transferului de masă şi
caldură în construcţii, opinia publică fiind favorabilă acestor măsuri.”
Prof.dr.ing. Adrian RADU, Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din România

1.2 Consideraţii cu privire la economia de energie şi protecţia


mediului
Referitor, la modul in care clădirile construite în România răspund exigentelor privind conservarea
energiei şi protectia mediului, astăzi apar unele aspecte care se cer luate in considerare în mod
special.
În prezent în Romania încă se mai se realizează construcţii clasice, greoaie, din cărămidă şi BCA,
fapt care implică multe dezavantaje:
- timp mare de execuţie;
- cantităti mari de materiale de pus in operă;
- costuri mari de transport;
- procese tehnologice umede şi complicate;
- durata mare de trecere de la o fază constructivă la alta;
- manoperă foarte mare, cu un număr mare de muncitori.

Până acum cantitatea de energie pierdută din cauza lipsei izolaţiei la locuinţe a fost luată în
considerare într-o foarte mică măsură de către constructorii români, dar în contextul actual al
scumpirii drastice a energiei aceasta trebuie reconsiderată.
În România protecţia termică a clădirilor este încă insuficientă, însă în contextul integrării în
Uniunea Europeană, respectarea nivelurilor de performanţă normate va deveni o condiţie
obligatorie pentru toate tipurile de construcţii noi; la fel, reabilitarea termică va fi obligatorie
pentru construcţiile vechi.
Economia de energie şi protecţia mediului - două sarcini care se completează reciproc. Acestea
necesită o soluţionare specifică la construcţia locuinţei, deoarece 40% din consumul total de
energie revine încălzirii clădirii şi climatizării acesteia. A produce atât de multă energie, înseamnă
a împovăra mediul ambiant cu foarte multe substanţe nocive.
Având în vedere imperativele actuale de reducere drastică a emisiilor de substanţe poluante din
atmosferă şi această problemă trebuie reconsiderată în domeniul construcţiilor de locuinţe şi spaţii
comerciale.
Problema reducerii poluării mediului şi a protecţiei termice a clădirilor din România, ar putea fi în
mare parte rezolvată cu ajutorul sistemul constructiv IzoCasa®, un sistem inteligent şi eficient,
care ar trebui analizat de către fiecare constructor sau beneficiar în parte.

6
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

1.3 Izolarea clădirilor şi „respiraţia pereţilor“


Unul din motivele reticenţei constructorilor la izolarea clădirilor a fost şi ideea preconcepută
conform căreia “pereţii trebuie să respire”! Este ideea “respiraţiei pereţilor” una actuală? Teza
conform căreia permeabilitatea pereţilor tencuiţi din cărămidă este foarte bună a fost combătută
încă din anul 1928 (E. Raisch: „The permeability of building materials and constructions", S.481-
489, 1928).
Cercetătorii au ajuns la concluzia că circulaţia aerului prin pereţii tencuiţi este nesemnificativă şi
nu ajută la aerisirea camerelor sau la combaterea umidităţii şi igrasiei, decât într-o foarte mică
măsură. Adevărul este că pereţii poroşi crează o senzaţie de uscăciune nesănătoasă, în schimb
pierderile de energie prin pereţi sunt foarte mari. Deci, pereţii din cărămidă tencuiţi nu respiră ci
sunt destul de ermetici, iar dacă aceştia “respiră”, înseamnă că există fisuri şi scurgeri care nu
produc decât eventuali curenţi de aer dăunători sănătăţii.
Adevărata aerisire a camerei nu se face prin pereţi ci prin deschiderea ferestrelor, care sunt
create şi în acest scop. Aerul din camere conţine particule de apă, dioxid de carbon şi alte
substanţe nocive care ar trebui eliminate din clădire. Pot oare pereţii elimina aceste substanţe?
Într-adevăr, în perioadele foarte calde de vară, are loc difuzia particulelor de apă prin pereţi, dar
şi aceasta este nesemnificativă, aerisirea prin deschiderea ferestrelor impunându-se şi aici. Însă,
problema poate fi rezolvată complet numai prin înstalaţii de aerisire şi condiţionare a aerului
suplimentare.

1.4 O soluţie inteligentă şi eficientă pentru antreprenori şi


investitori
Avantajele acestei tehnologii, care aduce câteva calităţi – execuţia rapidă, preţ mic pe metru
pătrat construit şi rezistenţă mare la seismicitate – se extind şi asupra domeniului social astfel:
- O circulatie rapida a capitalului acordat de către potenţialul investitor pentru construcţii de
locuinţe sau spaţii comerciale. Daca lucrarea se executa în 3 luni în loc de 24 luni (la construcţiile
clasice), înseamnă că se pot realiza, cu aceeasi valoare investită, de 8 ori mai multe construcţii.
- Incurajarea creditelor - lucrarea se realizeaza in 3 luni, deci în perioada de graţie a băncii,
pentru începerea returnării împrumutului. Dupa 3 luni, lucrarea fiind gata, benefiaciarul începe
activitatea şi are de unde plăti creditul, având venituri din investiţia terminată rapid.
- Preţ de executie foarte mic, accesibil pentru o largă paletă de beneficiari (preţul fiind cuprins
între 250-320 Euro/m2, faţă de 350-450 Euro/m2 în cazul soluţiei clasice (BCA, cărămidă sau
lemn), dar în condiţii de rezistenţă şi confort termic mult superioare sistemului clasic.

1.5 Concluzie
A realiza construcţii neizolate, folosind materiale grele, cu umiditate mare, greu de pus în operă,
trebuie să apartină trecutului, deoarece acest fapt aduce multe insatisfacţii atât constructorului
cât şi beneficiarului.
Multe ţări din lume – precum Germania, S.U.A., Canada, ţările scandinave, Australia, etc. – nu
mai construiesc locuinţe neizolate termic.
Conform precizărilor Institutului pentru Viaţă şi Mediu din Darmstadt, Germania, clădirile pentru
locuit pot fi construite folosind materiale ecologice total izolante şi impermeabile, acestea
neprezentând nici un pericol pentru calitatea aerului din camere.
In contextul integrării în Uniunea europeană, România trebuie să treacă la aplicarea reabilitării
termice a locuinţelor vechi şi la construirea locuinţelor noi foarte bine izolate, în care se crează o
ambianţă deosebit de plăcută şi un climat perfect sănătos.
Datorită simplităţii montajului şi a posibilităţii reducerii considerabile a costurilor de construcţie,
marea parte a investitorilor care folosesc acest sistem o constituie persoanele care construiesc
independent, sau firme de construcţii conduse de manageri cu deschidere către nou.
Sistemul constructiv IzoCasa® apare pe piaţa românească la momentul oportun, astfel încât prin
acest sistem se crează un impact major pe plan economic şi social în domeniul construcţiilor de
locuinţe.

7
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Oferta AustroCasa
Societate de construcţii româno-austriacă
Oferta noastră de locuinţă cu consum minim de energie termică, vine în momentul când preţul
gazelor naturale şi al combustibililor convenţionali creste sistematic. Folosind tehnologia
„IzoCasa®”, AustroCASA construieşte case ecologice, rezistente la foc şi la cutremur, foarte bine
izolate termic. Locuinţele tip IzoCasa® sunt mai ieftine cu aproximativ 15%-40% decât casele
construite în stil clasic românesc. O astfel de locuinţă reduce cu 50-85% costurile la factura
pentru energie termică. Acest sistem crează în locuinţă o ambianţă deosebit de plăcută şi un
climat perfect sănătos.

Aceasta tehnologie rezolvă mai bine problemele referitoare la necesarul de construcţii,


rezultând urmatoarele avantaje:

1. Execuţia rapidă lucrărilor, prin reducerea timpului de execuţie cu 40-75%; de unde rezultă
şi costuri de execuţie mult mai mici (cca 30-50%);
2. Pierderi foarte mici de materiale în procesul de construire;
3. Energia consumată la construire şi în exploatare este mult inferioară;
4. Pentru construire nu este nevoie de utilaje grele şi transporturi mari de materiale;
5. Cantităţi mici de materiale de transportat şi manipulat (20 t faţă de 164 t, pentru o locuinţă
cu 4 camere, 100 mp la sol);
5. Durata mare de viaţă a materielor înglobate;
6. Execuţia nu depinde de condiţiile atmosferice.

Construiti cu AustroCasa! De ce? Pentru că o locuinţă tip IzoCasa® este:

- mai ieftină decât una construită în mod convenţional, la gri: 199 – 299 Euro/mp;
- construită “la gri” în numai 60 de zile; “la cheie” în maximum 180 zile;
- dotată cu un sistem de izolaţie fonică şi termică foarte eficient (0,29–0,11 W/m2k);
- foarte rezistentă la cutremure şi vânt, rezistentă la foc şi intemperii;
- ecologică, oferindu-vă un climat sănătos, cu aer curat, fără praf sau polen;
- bine izolată fonic, în care zgomotul de afară abia dacă mai pătrunde.

DACĂ SUNTEŢI:

- firmă de construcţii, care doreşte să reducă substanţial costurile de manoperă (cu minim
40%) şi să-şi mărească profitul...
- firmă care are în planul de investiţii realizarea şi amortizarea rapidă a unui spaţiu
comercial, birou ultramodern sau a unei hale industriale…
- intreprinzător dispus sa investească în cartiere rezidenţiale sau reţea naţională de hoteluri
şi/sau moteluri (agro)turistice...
- proprietar de teren pentru vânzare, care vrea să obţină un preţ foarte bun pe terenul
respectiv…
- familie tânără care visează la o casă pe pământ, sau persoană fizică privată care doreşte
să-şi construiasca o casă trainică, bine izolată, la un preţ foarte accesibil…
- deţinător de apartament care doreşte o casă sigură pe pământ, la acelasi preţ cu
apartamentul, sau chiar mai ieftină…
- tânăr(ă) îndemânatec şi isteţ, care doreşte să-şi construiască singur(ă) casa…
-
... PUTEŢI DEVENI PARTENERII NOSTRI !

Teodor M MUNTEAN
Manager
0746-076095

8
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

2.0 Descrierea sistemului constructiv IzoCasa®

2.1 Definire - ce reprezintă sistemul constructiv IzoCasa® ?


Sistemul IzoCasa® (Fig.1) implică construirea clădirilor prin utilizarea de materiale izolante
în toată structura construcţiei, astfel încât frigul, căldura excesivă, umezeala şi zgomotul să
pătrundă în clădire într-o măsură cât mai redusă. În acest scop se folosesc materiale izolante
fabricate din polistiren expandat cu densitate mare, sau alte materiale izolante: polistiren
extrudat, vată minerală, etc. Elementul constructiv principal îl constituie cofrajul izolant
încorporat – marca IQ, Izodom sau Roconcept, fabricat din polistiren expandat cu densitate mare
(30-35 kg/mc). Acest tip de element de cofraj este folosit de multă vreme în lume (~30 de ani),
fiind utilizat la construirea de clădiri ecologice şi economice.

O clădire executată în sistemul „IzoCasa®“ cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente


constructive:
- Planul construcţiei, sau plan existent adaptat la sistemul constructiv IzoCasa®;
- Fundaţie (în funcţie de rezultatele studiului geo-topo) termo şi hidroizolată; termoizolaţia
şi umplerea golurilor fundaţiei se realizează cu CHERAMZIT, sau cofraje izolante
încorporate;
- Structura de rezistenţă din beton armat turnat în cofraje izolante încorporate;
- Pereţi portanţi din beton armat cu termo şi fonoizolaţie;
- Pereţi despărţitori neportanţi din panouri sandwich sau/şi CHERAMZIT cu termo şi
fonoizolaţie;
- Izolaţie fono-absorbanta şi termoizolaţie la pardoseli;
- Pardoseli din parchet laminat sau/şi gresie;
- Placări cu faianţă, gips carton sau/şi OSB;
- Finisaje exterioare / interioare cu var lavabil şi/sau tencuială decorativă;
- Uşă intrare, uşi exterioare termoizolante;
- Ferestre termoizolante din PVC sau din lemn stratificat cu geam termopan;
- Instalaţie solară pentru incălzirea locuinţei şi apei menajere, reţea montată sub acoperiş;
- Instalaţie electrică standard sau instalaţie solară: alimentare electrocasice, lumina;
- Instalaţie încălzire: centrală clasică cu radiatoare / ventiloconvectoare, sau instalaţie
geotermală sau/şi solară completă;
- Instalaţie de canalizare sau fosă septică ecologică (unde nu există reţea de canalizare);
- Şarpantă din lemn tratat ignifug, fono şi termoizolaţie la acoperiş, din polistiren expandat
sau panouri sandwich;
- Acoperiş din tiglă metalică belgiană marca Megaprofil, jgheaburi, burlane, accesorii.

9
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

2.2 Elementele constructive componente ale sistemului


IzoCasa®
Elementele componente ale sistemului constructiv IzoCasa® sunt cele impuse de standardele de
calitate adaptate la cerinţele integrării în Uniunea Europeană şi adoptate de către România.

Clădirea durabilă reprezintă una din principalele priorităţi ale „Programului Cadru 5” al Uniunii
Europene, secţiunea Eficienţă Energetică şi Mediu. Aceasta prioritate se datorează faptului că,
consumul de energie al sectorului construcţii din statele membre UE reprezintă 40% din consumul
total de energie. S-a prevăzut ca aceste priorităţi sa fie atinse prin abordarea de noi concepte de
proiectare a clădirilor si, de asemenea, prin folosirea complementară a noi surse de energie, în
special energia solară.

În acest context, construcţiile realizate în sistemul IzoCasa® vor avea implementate în mod
obligatoriu următoarele norme interne, conforme cu normele mai sus menţionate:

Fundaţii

Fundaţiile sunt realizate în funcţie de rezultatele studiului geo-topo, însă în mod obligatoriu
acestea vor fi hidro şi termoizolate. Umplerea golurilor şi termoizolaţia fundaţiei se realizează
cu cheramzit (CHERAMZIT) produs de către firma AustroCasa, sau/şi cofraje izolante încorporate,
din gama celor descrise în continuare în această carte tehnică.

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă poate fi din beton armat turnat în cofraje izolante încorporate, sau
structură clasică pe cadre.

Pereţii

Pereţii portanţi sunt din beton armat cu termo şi fonoizolaţie folosind cofraje izolante
încorporate, iar pereţii despărţitori neportanţi din panouri sandwich (pe structură de lemn sau
metal), sau/şi din CHERAMZIT cu fonoizolaţie.

Pardoseli

10
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Sub pardoseli, care se vor realiza din lemn, parchet laminat sau/şi gresie, va exista în mod
obligatoriu un strat de termoizolaţie.

Uşi şi ferestre

Uşa de la intrare, precum şi celelalte uşi exterioare vor fi obligatoriu termoizolate. Ferestrele
vor fi termoizolate, din PVC sau din lemn stratificat cu geam termopan.

Instalaţii

Orice locuinţă tip IzoCasa® va avea montată cel puţin o instalaţie solară pentru incălzirea apei
menajere montată pe acoperiş, sau circuit de încălzire a apei menajere montat sub acoperiş.
Instalaţia electrică va fi standard sau se va monta o instalaţie solară/eoliană completă: pentru
incălzire, alimentare electrocasice şi sursă de lumină.

Instalaţia de încălzire poate fi: centrală clasică + solar cu radiatoare / ventiloconvectoare, sau
instalaţie geotermală completă. Instalaţia de canalizare va fi clasică sau fosă septică ecologică
(dacă în zonă nu există reţea de canalizare).

Acoperiş

Şarpanta va fi executată din din lemn tratat ignifug, cu fono şi termoizolaţie din polistiren
expandat tip IQ® sau Roconcept, sau din panouri sandwich. Acoperişul este executat din ţiglă
metalică, cu accesoriile aferente.

2.4 Date tehnice generale referitoare la sistemul constructiv


IzoCasa®
Date tehnice generale referitoare la tehnologia IzoCasa® - folosind elemente de cofraj incorporate
marca IzoCasa®, IQ şi/sau Roconcept:

Grosimea pereţilor (perete format din 10–25 cm polistiren dens şi = 25, 30, 35, 45 şi 50 cm
15-25 cm beton)
Densitatea polistirenului = 30 – 35 kg/mc
Coeficientul de transfer termic, fără finisarea suprafeţei, în funcţie = 0,11 – 0,29 W/m2k
de grosimea stratului izolant exterior
Presiunea de turnare a betonului cu autopompa, din împingere = 1422 DaN/mp
laterală şi vibrare
Presiunea datorată şocului produs la descărcarea betonului din = 600 DaN/mp
autopompă
Consumul de beton = circa 125 l/mp de perete
Dimensiuni de turnare cu autopompa (înăltime) = 3 m per fază (un nivel)
Dimensiuni de turnare manuala (înăltime) = 75 cm
Grosime interioară standard a stratului de beton turnat în = 15 cm
elementele de cofraj Izodom, IQ sau Roconcept
Înălţime maximă cofraj de susţinere pentru turnare cu = 3m
autopompa – suporti speciali (furnizaţi de firma noastră)
Pentru turnare manuală nu este nevoie de susţinere suplimentară = 75 cm (3 rânduri de
(înălţimea de turnare) elemente de cofraj)
Greutatea peretelui fără tencuieli exterioare şi interioare (cofraj = 270–300 kg/mp
izolant pierdut + beton)
Gradul de ignifugare (rezistenţă la foc) la elementele din Styropor = 1 oră
Gradul de ignifugare (rezistenţă la foc) la elementele din Neopor = 1,5 ore

11
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Permeabilitatea la vapori de apă = 40/100, conf. DIN 9108


Gradul de izolare acustică = 46 db
Înălţimea maximă admisă a construcţiei (H) = 25 m
Punct de condensare, în condiţii normale de exploatare: lipsă condens
Înălţimea maximă a construcţiei în cazul structurii de rezistenţă conform normativelor tehnice
pe cadre din beton armat: în vigoare
Adezivi pentru lipirea polistirenului: speciali, de la firmele care
furnizează cofrajul izolant
Materiale recomandate pentru finisări interioare: gips carton; vopsitorii cu var
lavabil
Materiale recomandate pentru finisări exterioare: tencuială decorativă, placaje
ceramice, Placocem
Materiale recomandate pentru hidroizolaţii: carton şi membrane
bituminoase

Intre cele 3 tipuri de cofraje izolante încorporate folosite în cadrul sistemului constructiv IzoCasa®
există diferenţe nesemnificative, fiecare tip de cofraj fiind compatibil unui anumit tip de locuinţă,
în funcţie de cerinţele impuse pe piaţa construcţiilor.

12
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Tabel 1 - Pereţi din elemente izolante - date tehnice


Perete: 25 cm 35 cm 40 cm 45 cm
exterior, int. exterior exterior casa pasivă
Dimensiuni element cofraj, cm: 200x25x25 100x35x25 100x40x25 100x45x25
Materialul izolant:
- Materia pimă Polistiren expandat dens, greu inflamabil, marca Styropor
- Greutate specifică 30 kg/mc
Punţi de legătură – ext/int. Distanţiere din polistiren expandat dens sau PVC
Masa:
- Per element, aproximativ 650 g 970 g 1280 g 1590 g
- Per m² 3450 g 5170 g 6820 g 8000 g
- mp perete, inclusiv beton fără tencuieli ~ 290 kg 292 kg 295 kg 300 kg
- mp perete, inclusiv beton cu tencuieli ~ 320 kg 325 kg 325 kg 330 kg
Structura pereţilor: Beton C12/15, sort 8 mm
Structura de rezistenţă: Oţel beton, conform proiect
Volumul de beton: ~125 litri (dmc)
Presiunea de turnare a betonului:
- Din împingere laterală şi vibrare 1422 DaN/mp
- Datorată şocului produs la descărcarea betonului 600 DaN/mp
din autopompă
Dimensiuni de turnare:
- Cu autopompa, necesită susţinere suplimentară Înălţime = 3 m per fază (un nivel)
- Manual, fără susţinere suplimentară Înălţime = 75 cm
- Grosime interioară a stratului de beton turnat 15 cm
Coeficient termic U=W/(m²K):
- Interior gips carton 12,5 mm, exterior tencuială 0,29 0,19 0,14 0,11
- Interior gips carton 12,5 mm, exterior siding PVC 0,34 0,22 0,16 0,13
- Perete fără tencuială 0,30 0,19 0,14 0,11
Temperatura interioară a pereţilor la o temperatură interioară în cameră = 20°C:
- La temperatura exterioară de -10°C 18,9°C 19,3°C 19,5°C 19,6°C
- La temperatura exterioară de -15°C 18,7°C 19,1°C 19,4°C 19,5°C
- Vara, la o temperatură exterioară de +35°C 21,5°C 21,0°C 20,7°C 20,6°C
Emisie de CO2 7,8 kg 5,1 kg 3,8 kg 3,0 kg
Apă din condens în pereţi, din cauza difuziei în perioada de iarnă:
- Maximum teoretic 105 g/m² 43 g/m² 32 g/m² 23 g/m²
- Măsurători reale 0 g/m² 0 g/m² 0 g/m² 0 g/m²
- Permeabilitatea la vapori de apă 40/100, conform DIN 9108
Rezistenţă la foc, interior gips carton, exterior 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră
tencuială
Izolaţie fonică, pereţi tencuiţi:
- Valoare calculată ~ 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB
- Valoare măsurată ~ 46 dB 46 dB 46 dB 46 dB
Înălţimea maximă admisă a construcţiei:
- Structură în carcasa h=25 m
- Structură pe cadre Conform normativelor tehnice în vigoare în România
Materiale recomandate pentru finisări:
- Interioare Gips carton, vopsitorii cu var lavabil
- Exterioare Tencuială decorativă, placaje ceramice, Betonyp, Placocem

13
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

3.0 Date tehnice generale ale materialelor izolante


folosite în sistemul IzoCasa®

3.1 Materia prima si materialul folosit – Polistirenul


expandat dens
3.1.1 Descriere
Polistirenul expandat, este folosit în construcţii de câteva zeci de ani. Obţinut în anul 1951, în
întreprinderile BASF şi-a găsit rapid utilizarea ca material termoizolant de înaltă valoare. În
Germania, acest material este cunoscut sub denumirea „Neopor”. Trăsătura prin care acesta se
diferenţiază de alte forme ale polistirenului este capacitatea de expandare, obţinută prin saturarea
cu pentan a granulelor în procesul de polimerizare a stirenului.

Elementele de cofraj izolant încorporat sunt produsul expandării materiei prime cu ajutorul
vaporilor de apă. Expandarea se realizează înainte de procesul de formare a cofrajelor. În acest
proces se evaporă partea bazală a pentanului conţinut în materia primă. Partea din pentan
rămasă se evaporă în perioada de staţionare (fermentare) a polistirenului expandat. Timpul de
staţionare necesar pentru evaporarea integrală a pentanului nu depăşeşte 2 săptămâni de la data
producerii elementelor.

Pentru producerea elementelor cofraj se folosesc granule de polistiren. Fiecare granula conţine un
pentan poros, produs care apare în natură - format de ex. în cursul proceselor de putrefacţie. La
încălzirea granulelor până la 100°C (de obicei se folosesc la aceasta aburi de apă) intervine
creşterea volumului polistirenului. Centrul poros se dilată, producând umflarea întregului.
Creşterea volumului iniţial poate fi chiar de 50 de ori.

3.1.2 Proprietati fizice


Polistirenul folosit pentru producerea cofrajelor izolante este un material ignifug. În cazul
izbucnirii unui incendiu, nu facilitează răspândirea focului şi nu emite substanţe toxice. Arderea
dificilă a materialului a fost obţinută de producătorul materiei prime ca rezultat al saturării
granulelor cu combinaţii ale bromului.

Conductibilitatea termică a polistirenului expandat atinge 0,04 W/mK, ceea ce îl plasează în grupa
celor mai bune materiale termoizolatoare. Densitatea materialului în elementele de cofraj merge
de la 25 până la 35 kg/m3. Materialul format are, prin urmare, o densitate de două ori mai mare
decât plăcile din spumă de stiren folosite în mod obişnuit (10-15 kg/m3).

Polistirenul expandat este practic anti-absorbant. Capacitatea de absorbţie a apei nu depăşeşte


1,5 până la 3,5% la 1 kg de material, ceea ce înseamnă că nu se acumulează mai mult de 15
până la 35 grame de apă. Acest material lasă, în schimb, să pătrundă aerul laolaltă cu vaporii de
apă conţinuţi. În limita temperaturilor de – 400 până la + 900 C, polistirenul expandat nu-şi
schimbă calităţile nici atunci când factorii acţionează o perioadă lungă de timp. Drept urmare,
factorii atmosferici de genul: umiditatea, temperatura aerului sau precipitaţiile atmosferice nu
influenţează în mod esenţial calităţile fizice şi chimice ale materialului. Numai radiaţia solară
îndelungată şi intensă (îndeosebi în banda ultravioletă) poate produce îngălbenirea suprafeţei
cofrajelor şi fragilitatea lor.

Analizând problema radioactivităţii, trebuie să observăm că în comparaţie cu alte materiale de


construcţie, materialele artificiale, indică, în general, cea mai mică concentraţie de elemente
radioactive măsurabile. Polistirenul expandat este un polimer al stirenului, deci sursa de
radioactivitate ar putea fi numai izotopii radioactivi ai carbonului. Stirenul este fabricat din
produse petroliere. Izotopii radioactivi conţinuţi în această materie primă au în spate milioane de
ani din momentul în care au fost asimilate din aerul atmosferic de către plantele primitive. Ei sunt
relativ mult mai puţini decât carbonul C14, conţinut în bioxidul de carbon respirat zilnic de noi din
atmosfera înconjurătoare.

Pentru producerea betonului se folosesc nisipuri, pietrişuri, cimenturi şi apă. Fiecare material care
se manifestă pe suprafaţa scoarţei terestre posedă un anumit grad de radioactivitate naturală.
Aceasta se referă la orice material din indiferent care pietriş sau piatră concasată (din carieră).
14
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Nivelul radioactivităţii naturale depinde de condiţiile geologice. Nisipul, pietrişul şi apa sunt, în
general vorbind, materiale de construcţie cu o deosebit de mică concentraţie a radiului, toriului şi
potasiului radioactiv. Pentru cimenturile Portland concentraţiile sunt următoarele:
1) potasiu, între 1 - 3 nCu/kg;
2) toriu, între 0,3 - 0,5 nCu/kg;
3) radiu, între 0,3 – 0,5 nCu/kg (1 nCu = 1 nano Curie = 10-9 Cu).

Din punct de vedere al cantităţii de ciment, betoanele produse la fabrică sau la locul construcţiei
din asemenea cimenturi nu indică o radioactivitate crescută în comparaţie cu alte materiale de
construcţie.

Din datele prezentate rezultă că prin folosirea tehnologiei IzoCasa®, la construirea caselor nu
există un nivel crescut al radiaţiilor. Un paradox îl constituie faptul că unele materiale ceramice –
socotite drept deosebit de nobile printre materialele de construcţie – reuşesc să indice un nivel al
radioactivităţii de 3 ori mai mare decât betoanele produse cu ciment de Portland. Sursa
radioactivităţii în aceste produse o constituie cărbunele provenit din mine cu radioactivitate
crescută, cărbune folosit pentru arderea materialelor ceramice.

Tensiunile câmpului electric, care pot apărea în spaţiile închise construite prin folosirea
materialelor izolante (aceste câmpuri nu se manifestă decât atunci când există o atingere
puternică sau o frecare, dar niciodată nu se manifestă de la sine) nu au influenţe biologice asupra
sănătăţii locatarilor. Cum polistirenul este acoperit cu plăci de gips carton în interiorul clădirilor
tip IzoCasa®, această posibilitate este eliminată complet, deci riscul este “zero”.

3.1.3 Proprietati chimice


Folosind polistirenul expandat ca material de construcţii, trebuie să respectăm anumite precauţii
legate de contactele acestor materiale cu unele combinaţii chimice. Acest material nu este
rezistent la acţiunea unor produse cum ar fi: diluanţii organici (de exemplu, acetona, octan etilul,
diluanţii pentru vopsele, triclorură de carbon, terebentină), hidrocarburi saturate (de exemplu,
alcooli), benzine, ţiţei şi produse din ţiţei (smoală, bitum lichid ş.c.l). Structura celulară a
polistirenului expandat aflată în contact cu aceste combinaţii poate fi deteriorată sau chiar
dizolvată.

3.1.4 Proprietati biologice - material inert, nepoluant


Polistirenul expandat nu este atacat de către microorganisme şi nu este supus putrezirii. În
anumite situaţii, înconjurat de pământuri, poate purta pe sine culturi de ciuperci, dar el însuşi nu
este atacat şi nu constituie hrana pentru ele.

În cultivarea diferitor soiuri de orhidee spuma de polistiren mărunţită formează, împreună cu


soluţiile nutritive, stratul de bază care permite creşterea optimă a plantelor. Această conservare
naturală a polistirenului, fără degajarea oricăror substanţe nocive în mediu, îl evidenţiază dintre
alte materiale. Un indicator deosebit de sensibil al comportamentului neutru al polistirenului sunt
albinele, ai căror stupi trebuie să fie ireproşabili din punctul de vedere al igienei şi în acelaşi timp,
bine încălziţi; ele au fost la vremea lor primele care au locuit în stupi din polistiren. Deja, de
peste trei decenii, generaţii de albine se simt perfect în căsuţele lor din polistiren şi produc
sârguincios miere.

15
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

4.0 Domenii de utilizare şi condiţii de folosire ale


cofrajelor izolante din polistiren dens

4.1 Condiţii de proiectare şi construire


În cazul folosirii cofrajelor încorporate (pierdute) din polistiren dens se vor respecta condiţiile de
construire în conformitate cu normativele existente în fiecare ţară, în cazul nostru normative şi
reglementări în vigoare în România, condiţii tehnice de executare a lucrărilor de construcţii,
condiţii tehnice de calitate a materialelor, condiţii de transport şi de recepţie a materialelor,
condiţii de recepţie a lucrărilor executate, etc.

La proiectarea constructiilor ce urmează a fi realizate cu ajutorul cofrajelor modulare încorporate


în sistem IzoCasa® se vor folosi regulile de calcul specifice, ţinând seama de specificaţiile de
calcul prevazute de producător şi de exigenţele normativelor româneşti de proiectare:
- P100-1992 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor;
- P118-1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- P116 – Instructiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere
acustic;
- STAS 6472/3-1989 – Fizica constructiilor Termotehnica. Calcul termotehnic al elementelor
de constructie ale clădirilor;
- STAS 6156-1986 – Acustica in constructii. Limite admisibile;
- STAS 10108/0–1978 – Constructii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor din
otel;
- STAS 10101/20-1990, 21-1992 - Acţiuni în constructii. Incercari date de vant şi zapada;
- STAS 10101/1-1978 – Acţiuni în constructii. Greutati si incercari permanente;
- STAS 10101/23-1975- Acţiuni în constructii. Incărcări date de temperatura exterioară.

Prin proiectare este necesar:


- să se rezolve problema deformărilor relative ale nivelelor structurii sub acţiunea sarcinilor
dinamice inclusiv a celor seismice conform prevederilor Normativului P 100/1992;
- să se asigure rezistenţa la solicitări fizice şi climatice, specifice zonelor climatice ale
României, cauzate de variatiile de temperatură, acţiunea vântului, actiunea radiaţiei solare
şi a apei. Se va avea în vedere preluarea deformaţiilor cauzate de variaţiile de
temperatură la nivelul îmbinărilor închiderilor perimetrale cu structura portantă a
construcţiei;
- să se asigure gradul de rezistenţă la foc şi a izolării fonice conform prevederilor
Normativului 0118-1999 şi standardului STAS 6156/1986.

4.2 Rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor


4.2.1 Proiectarea antiseismică a constructiilor
Cofrajele modulare utilizate în sistemul constructiv IzoCasa® nu influenteaza rezistenţa sau
stabilitatea construcţiei în care sunt încorporate. Elementele ca atare prezinta rezistente
mecanice corespunzatoare domeniului de utilizare preconizat. Stabilitatea cofrajelor de pereti
realizate prin suprapunererea si alaturarea elementelor modulare, in sistem “Lego” este asigurata
prin canelurile realizate pe toate fetele exterioare ale modulelor.

Verificarile experimentale efectuate in cadrul laboratoarelor din Germania şi Polonia au aratat ca


sistemele de cofraje realizate prin suprapunerea modulelor asamblate cu nuturi tip Lego prezinta
o stabilitate remarcabila, chiar şi in codiţiile de vant puternic şi fără “umplutură” din beton.

Proiectarea antiseismică a construcţiilor tip IzoCasa® se realizează conform Normativului


românesc P-100-92. De asemeni, Eurocodul nr.8 pentru construcţii recomandă ca distributia
maselor si rigiditătilor să se facă astfel incât să se elimine excentricităţile mari dintre ele.

Construcţiile cu pereţi de zidărie din cărămidă, confinaţi cu componente structurale din


beton armat, sunt puternic neomogene. Greutatile specifice ale celor doua materiale difera
între ele cu 25%, ceea ce atrage dupa sine o distributie neuniformă a maselor. Componentele
structurale din beton armat conduc la concentrări locale de mase care, în condiţii seismice, devin
16
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

concentrări locale ale fortelor de inerţie. Or, dupa Teoria dislocaţiilor, materialele casante cedeaza
tocmai în urma concentrarilor de eforturi.

Pe de alta parte, raportul dintre modulele de elasticitate ale celor doua materiale, beton armat şi
zidărie, poate depasi cu mult 10, iar coeficienţii lor de dilatare termică liniară diferă de la simplu la
dublu. In aceste condiţii, nu poate fi vorba de conlucrarea zidăriei cu betonul armat.

Din punct de vedere termic, betonul armat introduce in zidăria pe care o confinează suprafeţe reci
şi umede. Gradientele termice ale celor doua materiale sunt esenţial diferite, ceea ce atrage după
sine riscul de apariţie a condensului sau măsuri de termoizolare costisitoare.

Datorita diferentelor considerabile dintre rezistentele otelului si ale zidăriei, distantele dintre
armaturi sunt destul de mari. De aceea, eforturile preluate de armaturi conduc la concentrari
locale de eforturi in zidărie.

In Romania, încă de la cutremurul din 1940, s-a observat comportarea defavorabilă a cărămizilor
cu goluri. La recentele cutremure de pământ din Turcia si Grecia, ca şi din India şi Nicaragua,
zidăria din cărămizi cu goluri a fost mult mai puternic avariată decât cea din cărămizi pline şi,
adesea, s-au produs dislocări în componentele structurale din astfel de zidărie chiar în cazurile
confinării cu elemente din beton armat.

În contextul celor prezentate mai sus, considerăm că soluţia cea mai potrivită pentru a evita
problemele menţionate este utilizarea în construcţii a structurilor omogene din metal sau a celor
din beton armat turnat în cofraje încorporate.

4.3 Siguranţa în exploatare


Modulele utilizate în sistemul constructiv IzoCasa® prezintă o deplină siguranţă în exploatare,
datorită faptului că elementele de cofraj modular nu influentează siguranţa în exploatare a
construcţiei în care sunt încorporate.

Materialul utilizat la fabricarea acestora – polistirenul expandat ignifugat – este inert din punct de
vedere chimic. El nu produce reacţii cu materialele utilizate în mod curent în industria
construcţiilor şi nici nu grenerează reacţii la contactul cu acestea, reacţii care, dacă s-ar produce,
ar putea conduce la diminuarea sau pierderea principalelor caracteristici fizico-mecanice.

4.4 Izolaţia termică şi economia de energie


Datorita caracteristicelor superioare de izolare termică, prin utilizarea sistemului de cofraje
modulare încorporate se pot obţine economii foarte importante de energie, acesta fiind şi
principalul scop pentru care a fost creat sistemul.

Fiind realizate din polistiren expandat, material cu pronunţate caracteristici termoizolante, cu o


coductivitate termică de 0,028 W/mK, elementele modulare contribuie la realizarea unui nivel
superior de izolatie termica a constructiei in care au fost incorporate.

4.4.1 Protecţia termică a clădirilor


Deşi în ultimii ani, în domeniul actelor normative privind construcţiile, s-au facut paşi importanţi,
în sensul alinierii la legislaţia Uniunii Europene, prin apariţia Normativului C107/1997 şi a
reglementărilor conexe, protecţia termică a clădirilor din ţara noastră este încă insuficientă,
respectarea nivelurilor de performanţă normate nefiind o condiţie obligatorie de avizare a
proiectelor.

Apariţia Ordonantei nr.20/30.01.2000, privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi


stimularea economisirii energiei termice şi a Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a
energiei, readuce în atenţia proiectanţilor problema asigurării unui nivel corespunzător de izolare
termică pentru toate tipurile de clădiri.

In perspectiva dezvoltării durabile, firma noastră va realiza demonstrativ, până la finele anului
2005, o clădire cu consum redus de energie (sub 70 kWh/m²a), iar în perspectivă vom realiza o
casă pasivă, la care nivelul de energie va fi de aproximativ 20 kWh/m²a. Aceste clădiri işi asigură
17
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

o bună parte din căldură din surse curate şi regenerabile (soare, vânt, hidroelectricitate,
aparatură casnică, etc.). Pentru a putea fi utilizate rentabil toate aceste resurse, necesarul de
calorii trebuie să fie mic, ceea ce presupune obligatoriu o protecţie termică foarte bună.

4.4.2 Pierderile de căldură într-o construcţie


Intr-un bloc de apartamente cu nivel mediu de izolare pierderile de căldură sunt următoarele:
- prin pardoseli = 10%
- prin pereţi = 35%
- prin uşi = 25%
- prin ferestre = 16%
- prin acoperiş = 14%.

Calcule şi măsurători ale pierderilor de căldura au arătat că la un bloc de locuinţe neizolat acestea
sunt de 200-240 kW, in timp ce, după o izolare medie a blocului, pierderile se reduc la jumătate
(110-120 kW).

Gradul de izolare termică a unei clădiri se apreciază prin coeficientul global de izolare termică a
anvelopei cladirii, respectiv prin suma pierderilor pe aria anvelopei clădirii, pentru o diferenţă de
temperatură intre interior si exterior de 1K, raportată la volumul clădirii, la care se adaugă
pierderile de căldură aferente reimprospătării aerului interior, precum şi cele datorate infiltratiilor
de aer rece. La o casă unifamilială cu un nivel mediu de izolare pierderile de căldură se
concentrează în pereţii exteriori 26%, acoperiş 26%, ferestre 20%, uşi 13%, iar prin subsol 15%.

Pentru obţinerea unui coeficientul global de izolare termică cât mai mic trebuie ca elementele
componente ale anvelopei clădirilor să aibă rezistenţe termice (R) cât mai ridicate sau, altfel
formulat, coeficienţi de transfer termic (U) sau (K) cât mai mici, lucru realizabil prin înglobarea
unor straturi termoizolante din materiale eficiente, având conductivităţi termice de calcul mai mici
de 0,05 W/(mK).

Functie de rezistenţa la transfer termic a elementului considerat, costurile pentru investitia in


construcţie sunt crescatoare proportional cu cresterea grosimii termoizolatiei, dar cele pentru
investiţia în instalaţia de încălzire şi pentru cheltuielile de exploatare pe perioada de recuperare a
investiţiei sunt proportional descrescătoare. Variaţia costurilor totale cumulate va evidentia
intotdeauna un cost minim pentru o grosime optimă a termoizolatiei.

La noi încă se mai construiesc foarte multe clădiri cu performanţe termice scăzute. Principalele
cauze ale acestei situatii sunt:
- Lipsa motivaţiei de a construi clădiri cu performante termice bune, datorită preţului foarte scăzut
al energiei în trecut;
- Producţie locală insuficientă de materiale de construcţie termoizolante;
- Lipsa de cunoştinţe şi informaţii asupra materialelor, elementelor şi tehnologiilor disponibile
privitoare la eficienţa energetică în clădiri.
În ultimii ani, datorită creşterii preţului energiei s-a constientizat, in sfârsit, necesitatea
imbunătăţirii termoizolaţiei la construcţii. Acest lucru a rezultat în adoptarea unor norme noi de
termoizolare a clădirilor. în acest sens, trebuie aplicate următoarele măsuri:
- Folosirea de materiale termoizolante noi;
- Execuţia ferestrelor cu pierderi de căldura reduse;
- Utilizarea pompelor de căldură;
- Monitorizarea / controlul energiei;
- Aplicarea arhitecturii pasive la cât mai multe locuiţe;
- Utilizarea colectoarelor solare şi a sistemelor fotovoltaice.

4.4.3 Construcţii puternic termoizolate, cu infiltraţii reduse de aer:


Fig.5.1 prezintă pierderile de căldură (kWh/m2 anual) ale unei case traditionale şi ale caselor
eficiente energetic din Dublin. Aceste case au:
- Pereţi din blocuri de beton preizolate termic, cu o valoare a coeficientului U pentru intregul
perete de 0,29 - 0,31 W/m2K;
- Membrană de etanşare sub pardoseală şi barieră impotrivă vaporilor fixată la interiorul
pereţilor. Casa nu are coş deschis.
- Ferestrele cu transfer scazut reduc pierderile de caldura. Ferestrele au rame din lemn,
dublu caserate şi cu un coeficient de transfer redus.

18
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

În concluzie, trebuie reţinut că în prezent elementele şi materialele de construcţie eficiente


energetic sunt disponibile pe piaţă.

4.4.4 Valoarea coeficientului de transfer termic


Valoarea coeficientului de transfer al căldurii măsoară abilitatea unei structuri date (parte a unei
clădiri, un perete de cărămidă, un acoperiş, materiale izolante, etc.) de a conduce căldura. Acest
coeficient indică, cantitatea de căldură ce trece printr-o suprafaţă de 1 metru pătrat atunci când
diferenţa de temperatură a aerului pe ambele părţi ale acelui element este de 1 Kelvin, unitatea
de măsură fiind: watt per metru pătrat şi Kelvin (W/m2K).

4.5 Fonoizolaţia (Izolaţia acustică)


Conform determinarilor efectuate de laboratoarelede specialitate, absorbtia sonora obtinuta prin
realizarea unui perete din beton (armat) cu ajutorul elementelor modulare de cofraj incorporat
este cuprinsa intre 42 dB si 56 dB.

4.6 Consideraţii cu privire la foc


4.6.1 Rezistenţa la foc
Elementele de cofraj izolant încorporat sunt realizate din polistiren expandat ignifugat,
incadrandu-se in clasa materialelor dificil inflamabile – C2, conform STAS 11357/1979.
Polistirenul folosit la fabricarea cofrajelor izolante încorporate este un material ignifug. În cazul
izbucnirii unui incendiu, nu facilitează răspândirea focului şi nu emite substanţe toxice. Arderea
dificilă a materialului a fost obţinută de producătorul materiei prime ca rezultat al saturării
granulelor cu combinaţii ale bromului.

4.6.2 Protecţia contra incendiilor


Pe durata de exploatare cofrajele sunt izolate printr-un strat de mortar, aplicat pe toate fetele
astfel incat incadrarea in clasa materialelor (greu) combustibile nu influenteaza in mod negativ
siguranta la foc a constructiei in care modulele au fost incorporate.

Măsurile de siguranta la foc ale constructiilor trebuie sa indeplineasca criteriile si nivelurile


de performanta prevazute in normativele în vigoare, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea si
dotarea necesara cu mijloace si instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor.

4.7 Durabilitatea
Datorită calităţilor deosebite ale polistirenului expandat cu densitate mare, durabilitatea
sistemului modular de cofraje încorporate tip IzoCasa® este apreciată ca fiind identică cu
durabilitatea construcţiei în care acesta a fost încorporat.

19
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

4.7.1 Rezistenţa la intemperii


Densitatea materialului în elementele de cofraj variază de la 25 până la 30 kg/m3. Materialul
format are, prin urmare, o densitate de două ori mai mare decât plăcile din spumă de polistiren
folosite în mod obişnuit.

Polistirenul expandat este practic anti-absorbant. Capacitatea de absorbţie a apei nu depăşeşte


1,5 până la 3,5% la 1 kg de material, ceea ce înseamnă că nu se acumulează mai mult de 15
până la 35 grame de apă. Acest material lasă, în schimb, să pătrundă aerul laolaltă cu vaporii de
apă conţinuţi.

În limita temperaturilor de –400C până la +900C, polistirenul expandat nu-şi schimbă calităţile nici
atunci când factorii acţionează o perioadă lungă de timp. Ca urmare a celor de mai sus, factorii
atmosferici de genul: umiditatea, temperatura aerului sau precipitaţiile atmosferice nu
influenţează, în mod esenţial, calităţile fizice şi chimice ale materialului.

Pereţii exteriori IzoCasa® construiţi cu cofraje izolante din polistiren dens sunt cu 50% mai
rezistenţi la intemperii decât pereţii clasici din cărămidă, iar posibilitatea producerii condensului în
încăperi este eliminată, deoarece punctul de rouă (fig.5.4) este mutat în afara clădirii.

Numai radiaţia solară îndelungată şi intensă (îndeosebi în banda ultravioletă) poate produce
îngălbenirea suprafeţei cofrajelor şi îmbătrânirea acestora. De aceea se recomandă acoperirea cât
mai rapidă a suprafeţelor exterioare ale clădirii construite cu materiale de finisare (tencuială
decorativă, placaje, etc.).

4.7.2 Putrefacţia (putrezire)


Polistirenul nu este supus putrefacţiei, de aceea nici nu degajă nici un fel de substanţe toxice
pentru oameni, nici pentru animale sau vegetaţie. În cultivarea diferitor soiuri de orhidee spuma
de polistiren mărunţită formează, împreună cu soluţiile nutritive, stratul de bază care permite
creşterea optimă a plantelor. Această conservare naturală a polistirenului, fără degajarea oricăror
substanţe nocive în mediu, îl evidenţiază dintre alte materiale.

Un indicator deosebit de sensibil al comportamentului neutru al polistirenului sunt albinele, ai


căror stupi trebuie să fie ireproşabili din punctul de vedere al igienei şi în acelaşi timp, bine
încălziţi; ele au fost la vremea lor primele care au locuit în stupi din polistiren.

4.7.3 Încărcarea mecanică


Datorită densităţii sale mari, a structurii corespunzătoare, formei şi combinaţiilor nuturilor de
îmbinare, polistirenul folosit în construcţii posedă o capacitate de încărcare mecanică
suficientă, astfel incât spuma de polistiren rigidă poate prelua sarcina creată din presiunea
betonului.

20
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

4.8 Fabricaţia şi controlul calităţii


4.8.1 Conditii de fabricare
Elementele de cofraj modular încorporat se produc conform normelor tehnice proprii fiecărui
producător în parte, în acord cu mărcile înregistrate fiecare în parte. Constanţa calităţii
produselor este garantată de realizarea acestora într-un sistem sever de asigurare a calităţii, aflat
sub supravegherea instituţiilor de stat abilitate.

4.8.2 Fabricatia si controlul


Elementele de cofraj incorporat sunt realizate pe linii tehnologice performante , dotate cu utilaje
specializate dirijate si comntrolate prin computer, in conditii care permit obţinerea performanţelor
aferente domeniilor de utilizare preconizate. Constanţa calităţii produselor este asigurată prin
controlul de calitate riguros si sever, efectuat pe parcursul intregului proces tehnologic, atât
asupra materiilor prime utilizate si respectării parametrilor tehnologici, cât si asupra produselor
finite, control efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de Asigurarea Calitatii – propriu
fiecărui producator. Controlul extern al calitatii produselor se efectueaza la intervale de cel mult
şase luni, prin intermediul laboratoarelor neutre, specializate în acest gen de verificări.

4.9 Ambalare, conservare şi transport


Elementele de cofraj sunt foarte uşoare, de aceea nu există probleme mari cu încărcarea şi
descărcarea lor. Deoarece polistirenul nu este un material absorbant, depozitarea lui la locul
construcţiei nu necesită încăperi speciale, nici protejarea lui contra condiţiilor atmosferice
schimbătoare. Doar, având în vedere greutatea mică, materialul trebuie să fie asigurat contra
eventualei deplasări ca urmare a acţiunii vânturilor puternice.

Cofrajele din polistiren expandat trebuie ferite de radiaţia solară pe timpul depozitării. După
montare, trebuie să vă îngrijiţi de asigurarea rapidă a suprafeţei cofrajelor, executând faţada la
aceşti pereţi. În caz că acest lucru este imposibil din cauza condiţiilor atmosferice nefavorabile
(de ex, temperaturi joase), propunem executarea faţadei la începutului sezonului de construcţii
viitor.

4.9.1 Condiţii de livrare


Elementele modulare se livrează în ambalaje din folie de polietilenă fiecare ambalaj purtând o
etichetă de identificare. Fiecare livrare va fi insotită de un certificat de calitate - afetent lotului de
fabricaţie - eliberat de producător precum şi de declaraţia firnizorului de conformitate a produsului
cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta.

21
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

5.0 Caracteristici tehnice ale elementelor de cofraj


încorporat din polistiren dens

5.1 Elemente (blocuri) de cofraj izolant încorporat – tipuri şi


mărci folosite în sistemul constructiv IzoCasa®
Elementele de izolare/cofrare produse din polistiren expandat ignifug, umplute cu beton asigură
realizarea unei construcţii călduroase, sănătoase, cu economii mari de materiale şi manoperă.

Sistemul constructiv IzoCasa®, elaborat după tehnologie germană şi americană, este folosit
pentru construcţii de clădiri industriale şi construcţii civile, folosind cofraje încorporate din
polistiren cu duritate mare, denumit STYROPOR sau NEOPOR, fabricat de cunoscuta firmă
germană BASF.

Elementele (blocurile) din polistiren dens alcătuiesc aşa numitul „cofraj pierdut”, iar forma
specială a nuturilor permite o îmbinare precisă şi rapidă, pe acelaşi principiu cu al popularului joc
LEGO. Fiind uşor de pus în operă, aceste cofraje facilitează execuţia în regie proprie a
construcţiilor.

Elementele de cofraj încorporat folosite în sistemul constructiv AustroCasa sunt de 3 tipuri:


IzoCasa, IQ şi Roconcept.

Toate cele trei mărci de cofraje din polistiren dens au caracteristici asemănătoare, cu diferenţe
specifice nesemnificative privind forma, montajul şi procedeele de fabricare ale acestora. În cele
ce urmează prezentăm o descriere sumară a elementelor de bază care se regăsesc în fiecare din
sistemele de cofraje încorporate utilizate de către firma noastră în sistemul constructiv IzoCasa®.

Cofraj standard economic, din polistiren dens, pentru fundaţie şi pereţi, cu lungimea de 2 m.
Acest tip de bloc constituie cca 87% din suprafaţa pereţilor clădirii. Se aşează intercalat în
perete, ca şi cărămizile în ziduri. Se îmbină pe suprafeţele orizontale cu nuturi realizate special
(tip Lego).

Cofraj standard din polistiren (bloc din polistiren cu goluri) pentru fundaţie şi pereţi, cu
lungimea de 1 m, identic cu cel desris mai sus, dar cu lungimea de 1 metru.

Cofraj cu distanţiere de plastic, cu dimensiuni identice cu ale cofrajului descris anterior.


Diferenţa dintre ele se bazează pe utilizarea distanţierelor interioare ale cofrajului, executate din
material plastic, subţire şi dur. Utilizarea acestui tip de cofraje dă posibilitatea aplicării acestor
elemente în toate genurile de construcţii de clădiri cu mare risc de cutremur şi incendiu.

Cofraj de curbură (balama) - cu ajutorul acestui element se pot executa toate tipurile de
balcoane şi frângerile pereţilor construiţi în zone de la 0o la 90o. De asemeni, se pot executa tot
felul de console şi de îmbinări orizontale ale pereţilor. Folosind acest element se evită o retezare
prea laborioasă sub un anumit unghi a elementelor standard, în cazurile în care obiectul realizat
are deja proiectaţi pereţii sau pervazurile de ferestre intersectate sub unghi diferit de 90o.

Cosoroaba – element de susţinere a plafoanelor, care creează cofrarea şi completarea coroanei


etajului.

Buiandrug - utilizat la boltele deschiderilor mari din pereţi. După armare, slujeşte drept cofrare
şi completare a grinzii monolite de buiandrugi. Poate fi utilizat şi pentru executarea de stâlpi
(înălţători) monolitici din fier-beton.

Elemente pentru tavan: plăci şi grinzi.

Elemente pentru acoperiş: plăci, astereale complet izolate.

Elemente auxiliare: de închidere, dopuri, opritoare, distanţiere, etc.

22
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

5.2 Elemente de cofraj marca „IzoCasa“


Sistemul de bază: Coeficient termic = 0,29W/m²K Lungime Lăţime Înălţime
[cm] [cm] [cm]

ECO-1 ELEMENT STANDARD - COFRAJ 100 25 25


PENTRU PEREŢI ŞI FUNDAŢIE
GROSIMEA PERETELUI: 25 cm (5 cm
polistiren la exterior, 15 cm beton, 5 cm
polisiren la interior)

ECO-2 ELEMENT STANDARD ECONOMIC 200 25 25


PENTRU PEREŢI ŞI FUNDAŢIE

ECO-1/15 100 15 15
ELEMENT PENTRU PERETE INTERIOR

ELEMENTE DE TAVAN (PLACA)

STP 75 25 20
ELEMENT PENTRU TAVAN

STK 75 25 20
ELEMENT PENTRU TAVAN

Cofrajele au un spaţiu interior unde se introduce armătura şi se toarnă 15 cm de beton în


structura de rezistenţă, sau cheramzit, în pereţii neportanţi.

Caracteristici tehnice ale sistemului IZOCASA POLSKA


Grosimea peretelui: 15, 25, 30, 35, 45 şi 50 cm, format din 8,0 până la 30,0 cm
grosime strat polistiren şi 7,0 până la 20,0 cm grosime strat beton
Greutatea peretelui: Fără tencuială exterioară şi interioară: cca 260 kg/m2
Folosirea betonului: Aproximativ 125 l per m2 de perete
Coeficient termic: Cu finisarea suprafeţei pereţilor, Uo =0,29 W/m2K  0,11 W/m2K
Rezistenţa la foc a 1 oră la cofrajele din Styropor şi 1,5 ore la cofrajele din Neopor
peretelui:
Permeabilitatea la apă: 40/100 conform DIN 9108
Punct de condensare: Lipsă condens în condiţii normale
Izolaţie acustică: 46 dB
Înălţimea maximă: Obiective cu până la 25 m.

23
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

5.4 Alte materiale izolante folosite în sistemul constructiv


IzoCasa® - CHERAMZIT
5.4.1 Descriere
Cheramzitul este o argilă expandată arsă, fabricată sub formă de granule. Datorită proprietăţilor
excelente de izolaţie termică şi fonică, cheramzitul este agregatul ideal pentru pereţi din cofraje
termoizolante, pardoseli, betoane uşoare de umplere şi egalizare şi, pentru betoane cu structură
densă. Este folosit pe scara largă ca umplutură rezistentă la intemperii, drenaj in construcţii
subterane şi supraterane, ca strat portant pentru gazon şi afânarea solului.

Cheramzitul nu putrezeşte şi nu mucegăieşte in condiţii de umiditate ridicată sau in apă şi nu


capătă miros. Este rezistent la temperaturi ridicate, fiind un material de construcţie neinflamabil
din clasa de exigenţă maximă la incendiu A1 conform DIN4102. Cheramzitul are coeficientul de
absorbţie a apei foarte mic şi işi recapătă proprietăţile iniţiale după uscare. După timp îndelungat
de şedere în apă nu işi schimbă forma, structura poroasă unicapilară şi nu se tasează.

Cheramzitul nu este un produs din zgură de furnal şi nici nu are la bază un amestec de cenuşă de
centrale termice. Nu conţine solvenţi, aditivi şi fibre, nu este nociv şi radioactiv îndeplinind toate
condiţiile de igienă pentru locuinţe impuse de U.E.

Este rezistent la temperaturi joase şi nu se descompune dupâ îngheţ-dezgheţ putând fi utlizat la


betoane in aer liber.

24
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

6.0 Punerea în operă a elementelor de cofraj izolant


încorporat

6.1 Condiţii de punere în operă


Punerea în operă a cofrajelor modulare incorporate se efectueaza pe baza unor proiecte verificate
si avizate conform legislatiei in vigoare, numai de către echipe specializate, instruite in acest scop
de către producător sau de către un reprezentant autorizat şi licenţiat al acestuia.

Punerea in operă, deşi nu prezintă dificultăti particulare intr-o lucrare de precizie normală,
presupune o deosebita atentie si corctitudine precum si respectarea cu strictete a algoritmului
indicat de producător, in caz contrar principalele calitati ce decurg din utilizarea sistemului putând
fi compromise.

Subliniem faptul că la punerea in operă a sistemului vor sta numai proiecte intocmite, verificate si
avizate conform legislatiei in vigoare, sistemul constituind doar o modalitate de obtinere a unei
izolatii termice superioare si neavand influentă asupra rezistentei, stabilitătii sau sigurantei in
exploatare a peretilor cofrati prin intermediul său, toate aceste elemente trebuind să se supună
regulilor general recunoscute.

La punerea in opera vor fi respectate prevedereile Normativelor de protecţia muncii şi de


prevedere si stingere a incendiilor în vigoare în România, pe toată durata executarii lucrarilor de
constructii.

O condiţie esenţială de securitate a muncii: Dacă există radiaţii solare puternice în timpul montării
pereţilor, este necesară folosirea ochelarilor de soare speciali, pentru că polistirenul de culoarea
zăpezii albe reflectă foarte puternic soarele şi poate dăuna sănătăţii.

6.2 Date tehnice privind montajul sistemului


6.2.1 Principiile montajului cofrajelor
Punerea în operă a sistemului începe cu aşezarea perfect orizontală, pe fundaţie, a primului rând
de elemente de cofraj de bază. Hidroizolaţia se realizează prin aşezarea a două straturi de carton
asfaltat (gudronat) sau folie de polietilenă. În caz de executare a pereţilor de pivniţă, va fi izolată
toată fundaţia, odată cu rabatarea izolaţiei la marginile pereţilor. Primul strat al pereţilor se
montează direct pe izolaţia fundaţiei. În timpul montării acestui prim rând se formează arhitectura
întregului palier, retezând cât este necesar cofrajele, ori folosind elemente de închidere sau
elementele despărţitoare. Pentru această acţiune este necesară o pregătire corespunzătoare,
studiind cu atenţie documentaţia de montaj. Cel de al doilea strat de cofraje serveşte la
acoperirea legăturilor verticale ale primului strat şi pentru stabilizarea formei clădirii. Cel de al
treilea strat permite controlul asupra gradului de orizontalitate a straturilor cofrajelor, prin
observarea atentă a legăturilor verticale.

Aceste elemente sunt aşezate încrucişat, precum cărămizile în zid. După verificarea dimensiunilor
de proiect ale pereţilor şi aşezarea lor corectă pe axe, se poate trece la betonarea primelor două
straturi ale cofrajelor - secţiune după secţiune - până la închiderea deplină a suprafeţei
construcţiei. Obţinem aşezarea secţiunilor pereţilor pe axe prin direcţionarea colţurilor zidului la
semnele marcate pe bază sau prin egalizarea liniilor cofrajelor din secţiunea de perete dată,
folosind o sfoară întinsă între colţuri.

În cazul betonării manuale a pereţilor de către un investitor individual sau o firmă de construcţii
începătoare, recomandăm betonarea a câte două - trei straturi de cofraje şi umplerea manuală cu
betonul pregătit la locul construcţiei.

Clasa betonului şi armătura (pereţi, buiandrugi, cosoroabe) trebuie să fie conforme cu proiectul de
construcţie al clădirii. Pe timpul betonării a două straturi de cofraje, pe marginea superioară a
peretelui trebuie să rămână gol un strat de cofraje, care va juca rolul de legătură transversală
pentru următoarle straturi ce vor fi betonate. Cu un astfel de strat se astupă provizoriu toate

25
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

deschiderile din pereţi, evitând în acest fel înclinarea stâlpilor dintre ferestre faţă de planul
pereţilor şi stabilizând poziţia deschiderilor pentru ferestre sau uşi.

Prin folosirea elementelor de cofraj standard, după umplerea cu beton se formează un perete
betonat cu grosimea de aproximativ 15 cm, învelit pe ambele părţi cu un strat de 5 cm de
polistiren expandat. Cofrajul de bază permite formarea colţurilor clădirii, a deschiderilor pentru
ferestre şi uşi, şi, în plus, uşurează executarea legăturilor la pereţii în formă de T.

Partea de sus a cofrajelor trebuie asigurată cu un strat de folie pentru protejarea nuturilor de
murdărirea cu masa de beton. Pe timpul betonării trebuie controlată verticalitatea pereţilor şi
poziţia marginilor superioare faţă de axele indicate (determinate anterior).

ATENŢIE!!!
La montarea şi formarea colţurilor clădirii sau în locurile de îmbinare a peretelui exterior cu cel
interior, se vor reteza fragmentele pereţilor laterali ai cofrajelor în locurile de amplasare a
decupajelor semicirculare ale capetelor cofrajelor perpendiculare, în aşa fel încât să se obţină
cuplaje orizontale care să asigure scurgerea corectă a mixturii de beton pe orizontală.

În cazul compunerii palierului din cofraje cu înălţimea completă (după o betonare prealabilă a
primelor două straturi) se poate betona interiorul peretelui cu ajutorul unei pompe fără presiune
reglând viteza de curgere a betonului astfel ca ea să nu fie mai mare de 10-15 mc/h. Curentul de
beton trebuie dirijat spre cofraje astfel ca mai întâi să fie umplute colţurile clădirii şi marginile
deschiderilor (spaţiilor pentru uşi şi ferestre) şi, în final, spaţiul total al pereţilor. Interioarele
verticale ale deschiderilor şi ale colţurilor trebuie asigurate cu scânduri aşezate vertical sau cu
stinghii, retrase treptat pe timpul betonării. Nu se folosesc vibratoare pentru compactarea
betonului, ci doar vergele sau stinghii scurte, pentru acţionare manuală în vederea umplerii
complete cu beton a spaţiilor interne. Procedeul de betonare mecanică a pereţilor, cu pompa de
beton, descris mai sus, poate fi utilizat de către o firmă de construcţii experimentată, care posedă
utilajul corespunzător şi priceperile necesare pentru controlarea continuă a geometriei pereţilor,
ca şi folosirea mijloacelor preventive în caz de apariţie a unor probleme tehnice la betonare.

Coşurile de fum se vor executa din materiale ceramice tradiţionale. Fragmentele înzidite trebuie
legate de miezul de beton al pereţilor tip IzoCasa® cu ajutorul ancorelor.

În cazul executării pereţilor de pivniţă din cofraje izolante, trebuiesc introduse armături care să
reziste la presiunea solului. Aceste detalii se vor regăsi obligatoriu în proiectul tehnic al clădirii.
Este necesar ca pereţii pivniţelor să fie acoperiţi din exterior cu straturi hidroizolatoare. Izolaţia
exterioară poate fi executată după metoda tradiţională, printr-o „îmbrăcare” a pereţilor pivniţei cu
cărămidă şi cu o eventuală tencuială incompletă în strat subţire.

6.2 Scule necesare


6.2.1 Scule şi utilaje necesare
Ţinând cont de prelucrarea uşoară a polistirenului expandat, uneltele de montaj în tehnologia
IzoCasa® se limitează la un ferăstrău mic, cu dinţii mărunţi, pentru tăierea cofrajelor de
polistiren sau la ustensilele pentru controlarea orizontalităţii marginii de sus a peretelui, pe
parcursul ridicării (nivela cu bulă de aer, sau nivela cu serpentină). Pentru întărirea betonului
este necesară o mică betonieră, iar transportul betonului şi umplerea pereţilor se pot face cu
căldarea şi cu lopata.

Minimum de scule necesare sunt: Cutter electric sau ferăstrău manual, pistol pentru spuma de
polistiren, masina de găurit / surubelniţă cu acumulatori, scară extensibilă, schele demontabile,
riglă, ruletă, nivelă, ciocan.

Uneletele de montaj se limitează la: ferăstrău cu dinţi mărunţi pentru tăierea elementelor de
cofraj, nivelă sau nivelmetru, pâlnie pentru turnarea betonului, betonieră de capacitate mică sau
medie, găleţi şi lopeţi. În comparaţie cu materialele ceramice tradiţionale, costurile de transport
la elementele de cofraj Izodom sunt mai scăzute de 2-3 ori.

Elementele Izodom elimină necesitatea folosirii altor cofraje, buiandrugi, stâlpi, etc. Există de
asemenea posibilitatea utilizării formelor de susţinere a tavanelor şi a buiandrugilor în clădirile
executate din materiale tradiţionale. În timpul montării pereţilor, dacă lumina solară este

26
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

puternică, se vor folosi ochelari de soare, deoarece polistirenul de culoare albă reflectă cu
intensitate soarele – la fel ca zăpada curată.

Desigur, datorită simplităţii montajului şi a posibilităţii reducerii considerabile a costurilor de


construcţie, marea parte a clienţilor fimei o constituie persoanele fizice sau juridice care
construiesc independent.

6.3 Pereţi, procedee de asamblare


Ridicarea pereţilor se realizează prin aşezarea formelor din polistiren una peste alta şi apăsare
uşoară, în aşa fel încât sistemul de închidere tip Lego, cu care sunt dotate muchiile inferioare şi
superioare ale elementelor de cofraj, să permită îmbinarea perfectă a acestora.

Primul strat de elemente din polistiren se aşează pe fundaţie, pe tălpi precis nivelate orizontal.
Izolarea nivelului se poate efectua cu două straturi de carton asfaltat sau cu folie de polietilenă.
Primul strat de elemente de cofraj (cărămizi cu goluri) se aşază direct pe izolaţia nivelului
fundaţiei. În timpul aşezării acestui strat se formează arhitectura întregului etaj, tăind în mod
corespunzător “cărămizile” cu goluri şi utilizând dopurile inferioare, superioare, precum şi
elementele sertar.

Al doilea strat de cărămizi cu goluri serveşte la acoperirea rosturilor verticale din primul strat şi la
finalizarea formei clădirii.

Al treilea strat permite controlarea gradului de nivelare a straturilor de cărămizi cu goluri depuse.
Aceste elemente sunt aşezate încrucişat, ca şi cărămizile ceramice în zid. După verificarea
lungimilor proiectate ale pereţilor şi după punerea lor pe axă, se poate trece la umplerea cu beton
a primelor două straturi de cărămizi cu goluri.

Pereţii portanţi vor fi armaţi cu fier beton, respectând proiectul de execuţie a locuinţei. Deoarece
acest sistem de construcţii permite o armare aproape perfectă, prin sistemul de armături folosit
de firma AustroCASA locuinţa dvs. devine de cel puţin 4 ori mai rezistentă la cutremure faţă de o
locuinţă construită în mod clasic.

Asemănător cu ridicarea pereţilor parterului procedăm la ridicarea pereţilor următorului etaj.


Alegerea tipului construcţiei acoperişului aparţine proiectantului construcţiei. La clădirile excutate
în sistemul „IzoCasa” firma AustroCASA foloseşte ţigla metalică – un material uşor, estetic şi
foarte durabil.

Construirea orificiilor pentru ferestre şi uşi se realizează prin tăierea cărămizilor din polistiren la
dimensiunea dorită. În acest scop se folosesc dopuri ovale precum şi elemente tip sertar,
formând glafurile deschizăturilor pentru uşi şi ferestre.

Montarea elementelor de tâmplărie se face cu ajutorul ancorelor de întindere introduse în orificiile


găurite în miezul din beton al glafului.

Pentru deschizăturile arcuite, se trasează şi decupează arcul dorit în polistiren, se introduc benzi
din tablă sau placă dură de pâslă, apoi se aşează cofrajul, sprijinit cu stâlpi: În final se aşează
izolaţia termică din benzi de polistiren în buiandrugul executat în arc, eliminând astfel posibilitatea
apariţiei unei punţi termice.

Pentru simplitatea execuţiei şi menţinerea unui standard ridicat al finisajului, se recomandă


utilizarea în interior a finisajelor cu plăci de gips-carton.

Pentru exterior rezolvarea o constituie folosirea tencuielii în straturi foarte subţiri, deoarece
suprafaţa peretelui de tip Izodom este perfect dreaptă. Tencuiala este executată din mortar
adeziv şi plasă de fibră de sticlă. Bineînţeles, este posibilă folosirea altor tehnici de execuţie a
faţadei exterioare: siding, plăci ceramice de faţadă, zidirea cu cărămidă ceramică obişnuită, etc.

Pereţii portanţi exteriori trebuie să fie îmbinaţi în colţuri cu ajutorul cablurilor din tije cu θ6,
aşezate la fiecare strat de cărămizi iar la marginile orificiilor în miezurile marginale ale pereţilor
trebuie aşezate minimum 2 tije de oţel cu secţiunea θ 10.

Cofrajele izolante se potrivesc perfect la executarea pereţilor pivniţelor, formând o despărţitură


izolantă foarte bună, protejând contra pierderii căldurii. Totuşi, trebuie realizat stratul
27
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

hidroizolant exterior, care formează protecţia contra apelor din sol. Pereţii pivniţelor trebuie
prevăzuţi cu tije cu secţiunea θ 8 sau θ 10. În general, cantitatea totală şi tipul armăturii sunt în
funcţie de presiunea solului învecinat.

6.4 Turnarea betonului


Elementele din polistiren, după îmbinare unele cu altele (asemănător cuburilor LEGO), sunt
acoperite cu beton, cel mai frecvent clasa C12/15 sau C16/20, în cantitate 125 l beton la 1m2 de
perete. Acest beton este elementul constructiv al clădirii iar cărămida din polistiren, după
îndeplinirea rolului de cofraj, rămâne în perete, preluând rolul de izolaţie termică perfectă.

După terminarea tencuielii interioare şi exterioare, peretele format are un coeficient termic foarte
bun, situat între 0,29 şi 0,10 W/m2K, în funcţie de grosimea peretelui (grosimea elementului de
cofraj încorporat).

La betonarea pereţilor nu trebuie aruncat amestecul de beton de la o înălţime mai mare de 1,5m
iar betonul trebuie vibrat manual, cu ajutorul unei vergele din metal sau lemn. La betonare se va
folosi o pâlnie specială din tablă care previne murdărirea suprafeţelor de îmbinare a elementelor
de cofraj încorporat.

În timpul betonării trebuie controlată verticalitatea pereţilor şi poziţia marginilor superioare faţă
de axele însemnate.

Reţete de beton pentru turnare în pereţi tip AustroCasa:


Beton: marca C16/20 Beton: marca C12/15
Sort: 0-16 mm Sort: 0-16 mm
Ciment: 350 kg Ciment: 300 kg
Apa: 188 kg Apa: 175 kg
Rezistenţa la compresiune: 250 kg/cm2 Rezistenţa la compresiune: 150 kg/cm2

6.5 Uşi si ferestre, buiandrugi, cosoroabe


Construcţia deschiderilor pentru uşi şi pentru ferestre în sistem se bazează pe retezarea cofrajelor
pentru canaturi la dimensiunea dorită, respectând dimensiunile deschiderilor în straturile de
cofraje separate şi adaptarea corespunzătoare a închiderilor elementelor despărţitoare.

Este esenţial ca, în cazul betonării în straturi, să se astupe deschiderile cu cofraje aşezate care
permit păstrarea lăţimii proprii a deschiderii pentru uşi şi ferestre, la toate straturile. Astfel se
evită surprizele când se aşează elementul de buiandrug. Fixarea tâmplăriei se execută cu ajutorul
ancorelor extensibile introduse în deschiderile practicate în umplutura de beton a canaturilor
deschiderilor pentru uşi şi ferestre.

Fixarea ferestrelor: deschiderile arcuite trebuie înzidite cu cofraje, apoi trebuie de trasat şi de
tăiat în spuma de polistiren arcul dorit, apoi montate centurile din tablă sau din plăci dure de
pâslă.

În buiandrugul executat arcuit trebuie să se introducă izolaţie termică din centuri (curele ) din
spumă de polistiren, înlăturând astfel posibilitatea producerii aşa-numitei punţi termice, după care
se consolidează sistemul. Se va betona cuplat cu ferestrele, ca şi la buiandrugii plaţi.

6.5 Tăierea blocurilor din polistiren


Ţinând cont de prelucrarea uşoară a polistirenului expandat, uneltele de montaj în tehnologia
IzoCasa® se limitează la un ferăstrău mic, cu dinţii mărunţi, pentru tăierea cofrajelor de
polistiren sau la ustensilele pentru controlarea orizontalităţii marginii de sus a peretelui, pe
parcursul ridicării (nivela cu bulă de aer, sau nivela cu serpentină).

28
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

6.6 Montarea instalaţiilor: sanitare, electrice, termice


Instalaţiile electrice şi de apă – canalizare se aşează în stratul interior al cofrajelor, după ce s-au
trasat şi s-au tăiat în ele canalele corespunzătoare. Pentru decuparea traseelor se poate folosi
letconul transformat, cu un inel de sârmă extinsă.

Cablurile electrice trebuie montate în tuburi din PVC carbonatat. Lucrările de instalaţii se
efectuează înaintea lipirii foliilor de tencuială din ghips uscat. Conductele de ventilaţie, ca şi cele
de canalizare, pot fi aşezate în canale, în interiorul cofrajelor, montându-se înainte de turnarea
betonului.

6.7 Tehnologii de finisare


Pentru finisarea pereţilor exteriori, cea mai potrivită ni se pare utilizarea tencuielilor în strat
subţire, armate cu plasă din fibre de sticlă. Această tehnologie este preferată de cele mai multe
companii de construcţii care folosesc tencuiala decorativă nobilă tip Siegel Chemicals, Baumit, etc.

Pentru întărirea tencuielii în strat subţire, la soclu (aprox. 50-70 cm de la pământ) se recomandă
montarea plasei din fibre de sticlă, în două straturi, lipite cu un strat de clei.

La exterior mai recomandăm placarea cu cărămidă calcaros-nisipoasă, învelirea pereţilor cu plăci


ceramice, lemnoase, folii de vinil sau aluminiu (siding), tablă cutată, etc.

Pentru finisarea interioarelor, propunem utilizarea unor folii de tencuială de gips-carton, plăci cu
grosimea de 12,5 mm., lipite direct pe partea interioară a cofrajelor cu ajutorul unui adeziv din
gips “ISOCOL”, producţie NIDA GIPS, sau cleiuri pentru polistiren sau lemn (de ex. clei
poliuretanic).

Întăriturile pentru greutăţi mai mici de 3,0 kg (tablouri, oglinzi, perdele) pot fi executate în
stratul de tencuială uscată şi al polistirenului expandat al cofrajelor, folosind şuruburi sau cuie din
oţel, bătute prin tencuiala de gips-carton şi polistirenul expandat, până la miezul de beton sub
unghi ascuţit, pentru ca să funcţioneze ca o pârghie. La greutăţi mai mari de 3,0 kg este se
utilizează dibluri lungi care intră în miezul monolitic de beton al peretelui.

6.8 Plafon, turnare placă


La realizarea clădirilor în sistem IZOCASA se poate folosi o paletă largă de plafoane. Poate fi un
plafon din lemn, un plafon cu nervuri dese (de ex. Teriva, Ceram 5o, Fert), placă de fier-beton
monolitică, placă Klein sau plafon din plăci prefabricate. În caz de renunţare, în proiectul
edificiului, la plafonul portabil deasupra parterului, coroana clădirii poate fi executată cu ajutorul
cofrajelor de buiandrugi, decupând deschiderile la fundul cofrajelor, astfel ca să se asigura
legătura monolitică cu peretele de sub coroană.

Într-o structură astfel executată, pe lângă armătura proprie, trebuie betonate şi ancorele grinzilor
de lemn montate pe peretele înălţat al clădirii şi pe care se sprijină structura (căpriorii) adică
acoperişul.

6.9 Şarpante şi acoperiş


Alegerea genului de construcţie de acoperiş, ca şi a tipului învelitorii (ţigle, tablă etc.) aparţine
proiectantului clădirii. Portanţa pereţilor se poate reglementa corespunzător cu ajutorul unor
mărci de beton diferite sau prin introducerea de armătură verticală în miezul de beton al pereţilor
- în măsura în care aceasta îşi va găsi motivaţia în soluţiile arhitectonice adoptate - sau în
calculele – evaluările de construcţie, care decurg din acele soluţii, conform proiectului realizat de
inginerul structurist.

29
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

IzoCasa®

Depozitare Armatura

Turnare Beton Turnare Beton

Pereţi
Verificare nivel

Planseu Acoperiş

IzoCasa® IzoCasa®

30
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

6.10 Observatii finale


Prin comparaţie cu materialele ceramice tradiţionale, costurile transportării cofrajelor din polistiren
sunt de 3–4 ori mai mici. Acest fapt rezultă din facilitatea încărcării şi din posibilitatea
transportării completului de cofraje pentru o casă mică, într-o singură cursă.

Cheltuielile cu munca pentru executarea unui metru pătrat de perete din straturi ceramice ajung
la 4,33 ore/muncă, pe când în sistemul IzoCasa® cheltuielile cu munca pentru execuţia unui
metru pătrat de perete, odată cu betonarea construcţiei, ating abia 0,43 ore/muncă.

Formele standardizate ale sistemului IzoCasa® elimină necesitatea folosirii elementelor mărunte
(din lemn) de dulgherie, pentru coroane, buiandrugi, etc. Există, de asemenea, posibilitatea
utilizării formelor standardizate de sprijin pentru plafoane şi buiandrugi, la clădirile executate din
materiale tradiţionale.

Pereţii sistemului IzoCasa® pot fi montaţi fără a li se umple interiorul, pot fi aşezate în pereţi
uşile (cu folosirea unei minime cantităţi de lemn).

Prin folosirea elemetelor de 15 cm (fără umplutură de beton), există posibilitatea realizării de


compartimentări pentru aranjarea unor birouri, spaţii pentru servicii, saloane de prezentare, etc.
În caz de necesitate a schimbării funcţiei încăperilor, pereţii se demontează la fel de uşor.

31
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

7.0 Elemente de calcul şi proiectare pentru realizarea


construcţiilor in sistemul IzoCasa®
7.1 Capacitatea portanta a peretelui din beton
7.2.1 Baze de calcul

Capacitatea portantă a unei porţiuni de perete cu lăţimea Im a fost determinată luându-se în


consideraţie următoarele baze:
- valorile de calcul ale lărgimii secţiunii transversale bwrcch-1 -00m cu legături din
material
plastic şi bwrech=0.748m cu legături d i n stiropor,
- capacitatea portantă conform cap. 5.6.7 DIN 1045-1.
- imperfecţiuni geometrice ee=0.5 IO /200.
Din baza de calcul susmenţionată rezultă că, capacitatea portantă a pereţilor depinde de clasa
de rezistenţă a betonului si de subţirime.

Nomograma pentru testarea capacităţii portante a pereţilor din beton

S-au luat în calcul:


- trei tipuri de pereţi din beton,
- cinci subţirimi ale pereţilor lo/hw: 5,10,15,20,25.
Rezultatele calculelor au fost prezentate sub formă de nomograme în funcţie de forţa normală şi
de moment. Aici ambele valori sunt valori de dimensionare şi au fost calculate ţinându-se cont
de valoarea factorului yb-
Diagramele au fost grupate în trei nomograme (Bl, B2, B3) corespunzător tipurilor de pereţi din
beton:
Bl - hw=0,14m, legături din stiropor,
B2- hw=0,14m, legături din material plastic,
B3 - hw=0,40m, legături din material plastic.

Metoda este următoarea:


1) Supoziţia valorii de dimensionare a peretelui
2) Calculul mărimii lo/hw.
3) Calcularea valorii de dimensionare a pentru forţa longitudinală (Nsd) şi a momentului de
îndoire (Msd) a secţiunii de perete solicitate al lăţimii b=lm.
4) Stabilirea secţiunilor pe înălţimea peretelui, care sunt necesare în testele capacităţii
portante.
Dacă sistemul are noduri nedeplasabile momentele trebuie considerate în treimea medie
(desenul 2).

Desenul 2

IM, I>IM2

Conform teoriei ordinului I.momentele sunt:


a) MSd0=0.6M1+0.4 M2≥ M1
b) Msdomax - valoarea extremă a momentului din zona medie

5) Se va verifica dacă toate puerilele calculate ale perechilor de valori (M, N) se află în
interiorul curbelor corespunzătoare ale nomogramelor. Dacă sistemul este nedeplasabil, atunci
pentru secţiunea suportului (reazem)curba va fi considerată ca „secţiune" (lo/hw); pentru
secţiunea de la mijlocul barei curba corespunzătoare a mărimii actuale lo/hw- în sistemele

32
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

nedeplasabile pentru toate secţiunile considerate trebuie considerate curbele cu lo/hw


corespunzător.

Dacă un punct determinat prin valorile calculate Nsd şi Msd nu se află în interiorul curbei
corespunzătoare, aceasta înseamnă că peretele are o capacitate portantă prea redusă. In acest
caz trebuie să se ia o rezistenţă mai mare a betonului sau să se utilizeze un perete armat.
7.2 Pereţi din beton armat
7.2.1 Baze de calcul

Capacitatea portantă a secţiunii peretelui cu 1 m lăţime se determină sub următoarele


considerente:
- valorile de calcul ale lăţimii secţiunii bwrech= 1.00 m cu legături din material plastic şi bwrech
=0.748m cu legături din stiropor:

- capacitatea portantă a secţiunii în stare limită;


- calcularea simplificată a excentricităţii sarcinii conform teoriei ordinului II.

Conform bazelor de calcul sus menţionate rezultă că, capacitatea portantă a peretelui depinde
de clasa de rezistenţă a betonului, aportul armăturii şi subţirimea peretelui. Valoarea
dimensională a înălţimii peretelui se poate determina conform DIN 1045-1 „Construcţiile
portante din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea I: Măsurarea şi construcţia".

Nomograme pentru testarea capacităţii portante a pereţilor din beton armat

În calcule s-au considerat:


- trei tipuri de pereţi,
- două clase de rezistenţă a betonului CI6/20, C25/30,
- beton armat BSt500
- cinci tipuri de armături diferite în secţiune (la 1 m lăţimea peretelui)
- şapte grosimi ale peretelui lo/hw 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35
Rezultatele calculelor au fost prezentate sub formă de diagrame ale interacţiunii între forţele
longitudinale şi momente, ambele valori dimensionale fiind considerate cu factori de siguranţă
parţială γc =1.50 şi γs= l.l5.
Diagramele au fost grupate pe 15 nomograme S1-1 până la S3-5, d i n care fiecare reprezintă
un anumit tip de perete şi un anumit t i p de armătură în secţiune.
Utilizarea nomogramei analogă cazului pereţilor din beton.
7.2.2 Exemplu de calcul

Peretele halei de îmbarcare arc o înălţime de 4.8()m, iar la fiecare 1.25m se află o fereastră cu
lăţimea de 1.00m (desenul 4). Solicitarea vântului a fost considerată pentru zona a II a de
vânt, încărcarea din acoperiş la l m lăţime este: greutatea proprie 6.0 kN/m, zăpada 4.2 kN.m,
greutatea proprie a peretelui a fost neglijată.

Pentru calcul s-a considerat o grosime a peretelui hw =0.14m cu legături din material plastic ca
şi clasa de rezistenţă a betonului C30/70.

33
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Valorile statice pentru lăţimea b=1.25=1.00=2.25m:

valorile caracteristice:
Ngk=6.0x2.25=13.50kN
Nsk=42x2.25=9.45kN
Wk=0.78kN/m
Mwk=0.78x(0.5x4.8-K).5x4.8)2=10.86kNm

valorile de dimensionare:
Nsdg=13.50xl.2=16.20kN
Nsdg=9.45x1.4=13.23kN
Msdw= 10.86x1.3=14.12kNm
Lăţimea peretelui portant este b=l.25m şi de aici considerând lăţimea peretelui b=l.0m se obţine
mărimea:

valorile caracteristice:
Ngk= 10.80kN/m
Nsk=7.56kN/m
Mwk=8.69kNm/m

valorile de dimensionare:
Nsdg= 12.96kN/m
Nsdg= 10.58kN/m
Msdw= 11.30kN/m
La sistemul static considerat în caz nefavorabil Nsdg+Msdw.

Din nomogramele de la S2-1 până la S2-4 rezultă că la această încărcare şi


l/h=4.80/0.14=34.3 ≈35 peretele armat trebuie utilizat cu armătura (nomograma S2-2).

7.3 Grinzi
Baze de calcul

Capacitatea portantă a fost considerată ca funcţie din îndoire şi deplasare (împingere) pentru
valorile dimensionale şi s-a considerat că încărcarea se distribuie uniform pe lungimea de
susţinere.

Nomograme pentru testarea armăturii în suporţi


în calcul s-au luat:
- trei clase de rezistenţă a betonului
- armătura longitudinală; oţel armat BSt500
- etrierul, oţel armat
- cinci tipuri de armături longitudinale 2 Φ 8 , 2 Φ 1 0 , 2 Φ 1 2 , 2 Φ 1 4 , 2 Φ 1 6
- deschiderea între suporţi de la 1.0 până la 4.0m

Rezultatele calculelor au fost prezentate sub forma nomogramei N1. La clasa de rezistenţă a

34
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

betonului luată în consideraţie un diametru armăturii trebuie ales astfel încât valorile de
dimensionare a încărcării, raportate la 1 m lungime suport, să fie mai mic decât valoarea
curbei corespunzătoare. În nomograma N2 este prezentată lungimea zonei de îmbarcare „a",
unde armătura trebuie să fie mai densă, ca şi diametrul acestora şi distribuţia acestei armături
(etrier de împingere).
7.4 Cerinţe constructive
7.4.1 Cerinte impuse betonului - pereţilor din beton armat
- Pereţii portanţi exteriori trebuiesc armaţi în colţurile de îmbinare cu bare Φ6mm.
Acestea trebuie să se afle în fiecare strat. Detaliul de îmbinare este indicat în desenul
Kl.
- În cioturile de îmbinare ale pereţilor exteriori care se încrucişează sub un unghi mai
mare de 900, echerele de întărire de 06mm trebuiesc fixate pe părţile de îmbinare ale
blocurilor celulare din stiropor, detaliul de îmbinare fiind redat în desenul K2.
- În cazul încărcării etrierului de perete cu o forţă individuală trebuie să se calculeze un
suport din beton armat conform DIN 1045.
- Analog se îmbină pereţii portanţi exteriori (desenul K.3). Acesta se referă şi la îmbinările
pereţilor exteriori cu pereţii separatori (desenul K.4).
- În planul planşeului pereţilor sunt amplasate grinzi circulare (desenele K.5, K6, K.7).
- Plăcile celulare ca elemente de planşeu portante trebuie utilizate în perete doar în
condiţia amplificării zonei de îmbarcare. în acest scop trebuie executată în perete o grindă
circulară care sprijină placa (desenele K6 şi K7), ca şi fixarea şi betonarea în spaţiile
celulare ale plăcii ale armăturii cu barele Φ12 din oţel armat BSt500 (desenul K.8).
7.4.2 Cerinţe impuse pereţilor din beton
- La calculul static trebuie să nu se considere nici o tensionare parţială a planşeelor în
pereţii din beton.
- La marginea orificiului în miezul peretelui învecinat trebuie fixate cel puţin 2 bare
Φ10mm din oţel BSt500. Acestea se leagă împreună cu etrierul Φ6 cu fiecare strat de
blocuri celulare. în perete se pot realiza canale individuale în zona unui miez al
peretelui. în acest caz arătura orizontală 2 Φ6 se introduce în fiecare strat al blocului
celular. Armătura trebuie introdusă în miezul peretelui învecinat al fiecărei părţi a
canalului instalaţiei (desenul K.12).
Observaţii: La examinare s-a luat în calcul lăţimea redusă a secţiunii peretelui.
7.4.2 Cerinţe impuse pereţilor din beton armat
- Armătura verticală a ambelor suprafeţe ale peretelui se fixează cu bare orizontale cu
diametrul de cel puţin Φ8 şi se leagă de fiecare strat (fiecare 250mm) al blocului celular.
Ambele grilaje se leagă împreună cu barele orizontale (cârlig S) (cel puţin 4 bare
orizontale de îmbinare diametrul Φ 6 de câte 1m2 din suprafaţa peretelui).
- În colţurile peretelui şi la marginile orificiului peretelui se formează bare orizontale sub
formă de echere de întărire (compară desenele L1, K2).
- La presupunerea tensionării parţiale a planşeului în perete se utilizează armătura de
perete în zona de îmbarcare a planşeului conform desenului K4.
- În perete nu se permite realizarea de canale individuale în zona miezului peretelui. Totul
în condiţia menţinerii continuităţii armăturii orizontale. Distanţa axelor miezurilor
individuale ale instalaţiei nu trebuie să fie mai mic de 0,75m.
Observaţii: La examinare s-a luat în calcul lăţimea redusă a secţiunii peretelui.
7.5 Condiţii tehnologice
7.5.1 Consolidarea peretelui in faza de betonare

Elementele de consolidare exterioare se aleg astfel încât să realizeze o menţinere a cerinţelor


geometriei peretelui (vezi cap. următor – controlul calităţii betonului).

7.5.2 Turnarea betonului

Granulaţia cea mai mare a adaosului nu trebuie să depăşească diametrul de 8 mm al granulei.


La betonarea peretelui betonul fluid nu trebuie turnat de la o înălţime mai mare de l,5m.
Compactarea betonului se realizează prin scormonire.

Izolarea cu stiropor îl face mai etanş şi limitează posibilitatea înmuierii prin surplus de apă. Din
acest motiv este necesară o reducere a conţinutului de apă în beton. Această consistenţă
plastică se obţine prin adăugarea unui fluidifiant. Aceasta se dozează şi se utilizează
corespunzător recomandărilor producătorilor.

Este necesar ca toate cerinţele referitoare la consistenţa amestecului de beton să se respecte în


mod strict. Nu se permite utilizarea betonului proaspăt într-un domeniu de consistenţă moale şi

35
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

fluid. O astfel de utilizare poate duce la o deformare considerabilă a elementelor din stiropor ca
urmare a apariţiei presiunii.

Se utilizează un beton proaspăt în domeniul de consistenţă V2, V3 sau S1, conform


recomandărilor DIN 1045-2.

Se betonează în straturi. Dacă următoarele sfaturi succesive se toarnă cu o întârziere mai


mare de 6 ore, trebuie să se realizeze o legătură între cele două straturi. în acest scop trebuie
să se îndepărteze stratul neted de la suprafaţa betonului. La betonarea în straturi suprafaţa
betonului nu trebuie realizată netedă.

7.6 Controlul calităţii pereţilor realizaţi în sistemul IzoCasa®


7.6.1 Controlul calităţii betonului

Dacă betonul proaspăt se produce pe şantier trebuie ca la betonare să se preleveze trei cuburi
de beton la fiecare 24 ore pentru control. Analizele trebuie efectuate într-un laborator autorizat
pentru construcţii, în cazul utilizării betonului proaspăt prefabricat rezultatele trebuie
înregistrate într-un raport.
7.6.2 Controlul suprafeţelor şi al dimensiunilor pereţilor

Peretele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe referitoare la abaterile dimensiunilor şi


poziţiei:

Abaterea suprafeţei şi marginilor acesteia de la poziţia planificată:


- la 1 m înălţime ≤ 5 mm
- la înălţimea etajului ≤ 15mm
Abaterea locală a suprafeţei: ± 4 mm

şi IzoCasa

36
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

8.0 Atestări tehnice ale calităţii sistemului


constructiv IzoCasa®
Odată cu demersurile acceptării României în Uniunea Europeană, tot mai multe normative şi legi
sunt adaptate cerinţelor integrării. Astfel, agrementele tehnice, certificatele de conformitate şi
cele de management al calităţii elaborate in UE sunt valabile şi în România, pentru produsele
importate din aceste ţări.
8.1 Certificat de conformitate
- Se anexează copii ale documentelor – originale şi traduceri
8.2 Certificat de management al calităţii
- Se anexează copii ale documentelor – originale şi traduceri

8.3 Agrement tehnic


- Se anexează copii ale documentelor – originale şi traduceri

PREVEDERI GE:ERALE ŞI TEH:ICE

Toate cofrajele au pe partea superioară şi pe cea inferioară un sistem de proeminenţe (ieşituri) şi


goluri (caneluri), care facilitează îmbinarea diferitelor straturi de cofraje, datorită căruia se
formează un tipar (înveliş, cămaşă, cofraj) consumat (înglobat) pentru umplerea cu beton a
părţii centrale (de mijloc) constructive a peretelui.

Sistemul de pereţi IZOCASA face posibilă proiectarea şi executarea pereţilor în modul de


proiectare de 5 cm., atât în plan vertical, cât şi orizontal, pentru care sunt gata de observare
marcajele verticale de pe suprafeţele laterale ale cofrajelor, marcaje puse la fiecare 50 mm. Ori
sistemul de corectori de înălţime MH. La montarea cofrajelor trebuie să se păstreze aşezarea
încrucişată a cofrajelor în perete, în mod analog cu cărămizile.

Primul strat de cofraje se montează direct pe izolaţia orizontală a „pereţilor” fundamentali sau
direct pe suprafaţa netezită (îndreptată) a suprafeţei plafonului de la palierul cel mai de jos
(inferior). Aşezarea cofrajelor trebuie începută de la colţare, apoi trebuie aşezate cofrajele pe
întreaga suprafaţă a tuturor pereţilor, îmbinând cofrajele frontal şi, în caz de necesitate, tăindu-le
la lungimea potrivită.

Al doilea strat de cofraje trebuie aşezat pe stratul primar, păstrând colierele (bandajele) cofrajelor
ca elemente de zidărie. Ieşiturile (colţii) de pe suprafaţa inferioară a acestor cofraje trebuie să
intre în golurile (cuiburile) cofrajelor de la stratul primar (inferior).

După montarea primelor trei straturi de cofraje, trebuie să se treacă la betonare. Mixtura de
beton se completează spaţial în primele două straturi ale cofrajelor. După montarea următoarelor
trei straturi de cofraje, trebuie umplute cu beton spaţiile cofrajelor care vin la rând. La betonarea
straturilor, trebuie( mereu) lăsat un strat de deasupra nebetonat (aceasta nu se referă la ultimul
strat al palierului).

În caz de betonare a straturilor de la pereţi, dacă următorul strat de beton este turnat după un
timp mai lung de 6 ore faţă de turnarea celui anterior, trebuie asigurată reunirea ambelor
straturi. În acest scop trebuie răzuită de pe suprafaţa betonului pelicula de lapte de beton „
sticlos”, iar după aceea suprafaţa trebuie perfect curăţită şi umezită. La betonarea pe straturi
trebuie de ţinut cont că nu este voie de netezit suprafaţa betonului la straturile anterior aşezate.

Este nevoie să se respecte cerinţele privind consistenţa mixturii de beton, adică nu este voie să se
aplice o mixtură cu consistenţă fluidă şi semifluidă. Trebuie să se utilizeze sort cu un diametru al
granulelor care să nu depăşească 8 mm.

La betonarea pereţilor nu este voie să se toarne amestecul de beton de la o înălţime mai mare de
1,5 metri, iar betonul trebuie îngroşat manual înainte ca acesta să se „întărească”.

37
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

- Pe parcursul montării cofrajelor este necesar să fie aşezată şi armătura corespunzătoare,


aşa cum este prevăzută în proiect.

Izolaţie termică
Valoarea coeficientului termic (U) la pereţii executaţi din cofraje IZOCASA POLSKA (fără punţi
termice) este dat în tabelul 1.

Tabelul 1
Descrierea construirii peretelui şi metoda de finisare Valoarea U,
W/( m2K )
1. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 25 de cm, acoperit la exterior cu 0,29
tencuială de faţadă de grosime > 3 mm, iar la partea interioară cu plăci de gips
carton cu grosimea de 12,5.
2. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 25 cm şi cu finisajul suprafeţei ca în 0,30
poziţia 1.
3. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 35 cm şi cu finisajul suprafeţei ca în 0,16
poziţia 1.
4. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 45 cm şi cu finisajul suprafeţei ca în 0,11
poziţia 1.
5. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 50 cm şi cu finisajul suprafeţei ca în 0,11
poziţia 1.
6. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 30 cm şi finisajul ca în poziţia 1. 0,30
7. Perete exterior din cofraje cu grosimea de 15 cm, pe ambele părţi acoperit cu 0,35
plăci de gips carton cu grosimea de 12,5 cm.
Valoarea calculată a coeficientului de conductibilitate a căldurii atinge 0,033 W/(m2k).

Institutul German pentru Tehnica în Construcţii


Pentru măsurarea inserţiei portante din beton este valabilă Norma DIN 1045:1988-07, CAP.17 şi
25.5.

Certificarea comportării la incendiu se va realiza conform normei DIN 4102, printr-un certificat de
analiză şi expertiză a unei instituţii recunoscute pentru testarea materialelor.

Pentru certificarea protecţiei termice şi fonice sunt valabile normele DIN 4108 şi 4109. De
asemenea nu este necesară o conformare a acestor avize şi certificări prin DIBt.

Proprietăţi tehnice, cerinţe


Proprietăţile tehnice şi cerinţele referitoare la cofrajele care sunt obiectul prezentei Agrement
Tehnic ITB sunt date în tabelul 6.

Poz. Proprietatea Cerinţele Metoda de cercetare


1 Aspectul exterior - forma elementelor din spumă de PN–B–20130/1999
stiren – conform cu desenele 1-27;
- forma benzilor din polistiren –
conformă cu desenele 28–30;
- culoare uniformă, omogenă, fără pete;
- culoarea benzilor din polistiren - la
cerere;
- suprafaţa şi marginile fără deteriorări
mecanice;
- îndoiturile locale < cu 4 mm;
- la tăiere, granulele nu pot cădea.
2 Dimensiuni - variaţii de lungime + mm; PN–92/ C – 89083
- variaţia altor dimensiuni + 1 mm.
3 Densitate aparentă, kg/metru cub > cu 22 PN–EN ISO 845/
4 Tensiunile de apăsare la 10 % < cu 0,10 PN – 93/C – 89071.
deformare mecanică relativă, MPa. PN–B–20130/1999.
5 Schimbarea dimensiunilor la < cu 0,2 PN–B–20130/1999.
temperatura de 70 o Celsius + 2 o
Celsius, în procente.
6 Absorbţia apei după 24 de ore, în < cu 0,4. PN–B–20130/1999.
procente.
7 Rezistenţa la apăsare, MPa. > cu 0,15. PN – 93/C – 87082.
8 Capacitatea de autostingere (ignifugă ) Ignifug PN – 88/C – 89297.
38
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

9 Coeficientul conductibilităţii termice– 0,033 Idem pct. 5 şi 6.


valoarea declarată la temperatura de +
10o Celsius, W/(mK).

Împachetare, conservare şi transport


Cofrajele din spumă de stiren trebuie transportate conform cu instrucţiunile Producătorului.
Cordoanele din polistiren trebuie transportate în pachetele Producătorului. Pe fiecare pachet
trebuie să se găsească informaţii care să conţină cel puţin următoarele date:
- denumirea Producătorului;
- tipul şi destinaţia materialelor;
- data fabricaţiei;
- numărul Agrement Tehnic;
- numărul documentului care permite circulaţia şi utilizarea, semnul de construcţie, marcaj.

Conservarea şi transportul cofrajelor din spumă de stiren tip IZOCASA trebuie să fie conforme cu
instrucţiunile Producătorului.

39
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

9.0 Consideraţii privind utilizarea sistemului


constructiv IzoCasa®

9.1 Argumentele aplicării şi utilizării sistemului constructiv


IzoCasa®
9.1.1 Analiza comparativă: Sistem constructiv IzoCasa® şi sistem clasic
- Costuri per metru pătrat de perete construit:

Perete IzoCasa®
Denumire Cantitate P.U Total € / mp
Cofraj 25 cm IzoCasa® 1 mp 28 € 28,00
Beton C12/15 0,14 mc / mp 50 € / mc 7,00
Otel beton 9 kg / mp 0,60 € / kg 5,40
Costul materialelor 40,40
Manopera 50 mp / 8 ore 3 € / mp 3,00
Costul materialelor + manopera 43,40 (40,40+3,00)
Denumire Cantitate P.U Total € /mp
10 cm izolatie polistiren 30 kg/mc inclusã inclusã 0,00
Elemente pentru suport izolatie nu e necesar nu e necesar 0,00
Manopera inclusã inclusã 0,00
Costul materialelor de izolare + manopera 0,00
Costul materialelor + Manopera + Izolatie 43,40

Perete Conventional
Denumire Cantitate P.U Total € / mp
Zid caramida 30 cm 8 buc / mp 1 € / buc. 8,00
Mortar 23 kg / mp 6,0 € /25 kg 5,52
Otel beton structura 4 lg / mp 0,60 € / kg 2,40
Costul materialelor 15,92
Manopera 10 mp / 8 ore 15 € / mp 15,00
Costul materialelor + manopera 30,92 (15,92+15,00)
Denumire Cantitate P.U Total € /mp
5 cm izolatie polistiren 30 kg/mc 1 mp 5,50 € / mp 5,50
Elemente pentru suport izolatie 8 buc / mp 0,75 € / buc 6,00
Manopera 5 € / mp 5,00
Costul materialelor de izolare + manopera 16,58
Costul materialelor + Manopera + Izolatie 47,42

Pe lânga faptul ca preţul peretilor IzoCasa® este ceva mai mic, trebuiesc luate în considerare şi
următoarele avantaje:
- Folosind sistemul IzoCasa®, în acelasi interval de timp se construieste o suprafaţă de perete de
4 ori mai mare decât în sistemul convenţional;
- Instalarea usilor şi ferestrelor, montarea instalatiilor electrice, montarea tevilor de încalzire şi de
apă se vor realiza mult mai repede;
- Pentru folosirea acestui sistem nu e nevoie decât de 2 oameni calificati (fierar-betonist şi
dulgher), de unde rezultă mai putine cheltuieli cu salariile;
- Logistica si sistemul complet IzoCasa® poate duce la reduceri de pret foarte mari.

40
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Surse: oferte de pret si analize comparative realizate de firmele AustroCasa, IzoCasa Polska,
ProKoncept si Thermodom.

Vă prezentăm in continuare câteva argumente care vă pot determina să luati o decizie inţeleaptă
şi să investiţi cu folos banii pentru construirea casei dumneavoastră:

9.1.2 Argumentul economic


Prin utilizarea optimă a manoperei, IzoCasa® constituie o alternativă foarte ieftină, comparativ cu
sistemul clasic de construcţii. Economia rezultată din reducerea considerabilă a manoperei de
execuţie a pereţilor este de aproximativ 30-40%.

Sistemul elimină nevoia instalării de izolaţii suplimentare ulterioare, operaţie foarte costisitoare.
Economia realizată la construirea unei case de tip IzoCasa® rezultă şi din costul scăzut al
execuţiei instalaţiei de încălzire (cazan mai mic, radiatoare mai mici, conducte gata izolate, etc) =
cca 30% din valoarea instalaţiei de încălzire tradiţionale.

Comparând doar preţurile materialelor de construcţie, nu vom avea o percepţie reală asupra
beneficiilor sistemului IzoCasa®. Aceasta deoarece costul unei cărămizi ceramice nu include
manopera de zidire a pereţilor, şi nici manopera şi materialul pentru izolarea acestuia. De
asemeni, aşa cum am mai spus, manopera de finisare a unui perete in stil clasic este mai mare
decât manopera de finisare a unui perete tip IzoCasa®.

Viteza de construcţie a casei este foarte mare - intre 4-5 luni "LA CHEIE"; doar 6-8 săptămâni "la
gri" (fundaţie, pereţi izolaţi, ferestre şi uşi exterioare, şarpantă, acoperiş), astfel încât investiţia
este amortizată mult mai repede decât la o construcţie clasică.

9.1.3 Energetic
Eficienţa energetică înaltă - cel mai bun sistem de izolatie termică (0,29-0,10 W/m2k), care
permite construirea de case pasive (fără consum de energie) sau case cu consum foarte redus de
energie termică.

Se realizeaza amortizarea rapidă a investiţiei, prin reducerea cu 50-85% a costurilor de incălzire


iarna şi de răcire vara.

O altă caracteristică a sistemului este aceea că traseele instalaţiilor de încălzire şi apă curentă
sunt gata izolate, ţevile putând fi îngropate în polistirenul pereţilor la interior, sau introduse în
canalele speciale ale sistemului, eliminând astfel costurile suplimentare pentru izolarea
conductelor, operaţie de altfel foarte importantă în condiţiile în care astăzi preţurile energiei devin
exorbitante.

9.1.4 Ecologic
Polistirenul este inert, non-toxic, protejeaza mediul inconjurător, conservă energia. Protecţia
mediului inconjurător se realizează şi prin economia substanţială de lemn realizată la constuirea
unei case de tip IzoCasa® (se elimină astereala din lemn, tâmplăria exterioară, etc.).

9.1.5 Calitativ
Calitatea structurii este asigurată de inginerie de înaltă clasă, astfel încât parametri de rezistenţă
la seism sunt superiori, obţinându-se o stabilitate foarte bună a structurii la cutremure.

Pereţii şi tavanul de tip IzoCasa® formează un sistem unitar foarte compact, capabil să reziste de
cel putin 5 ori mai bine la un cutremur decât un sistem clasic, iar rezistenţa la vânt este foarte
mare (pâna la 300 Km/h).

Sistemul este complet, incluzând pereţi, pardoseli, tavane şi acoperiş, permiţând un design
arhitectural nelimitat.

Longevitatea construcţiei este mult mai mare decât la sistemele clasice, deoarece durabilitatea
elementelor IzoCasa® este mult mai mare comparativ cu aceea a materialelor de construcţie
convenţionale.

Pereţii exteriori IzoCasa® sunt cu 50% mai rezistenţi la intemperii decât pereţii clasici din

41
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

cărămidă, iar posibilitatea producerii condensului în încăperi este eliminată, deoarece punctul de
rouă (fig.10.1) este mutat în afara clădirii.

9.1.6 Tehnic
Materialul de construcţie este relativ usor de pus în operă; reduce timpul şi costurile de
manoperă, nu necesită utilaje şi echipamente grele de construcţii.

Sistemul constructiv IzoCasa® elimină operaţiile costisitoare de cofrare şi ancorare, de cofrare


separată pentru compartimentări interioare sau pentru uşi şi ferestre.

Montarea pereţilor exteriori şi interiori, precum şi a tavanului se execută cu ajutorul unei singure
echipe de 4 meseriaşi (care pot fi instruiţi la cerere de către firma AustroCasa). Timpul de
instalare a pereţilor exteriori şi interiori se reduce la 2 sau 3 zile pentru o casă tip cu trei
dormitoare, cameră de zi, bucătărie şi două băi.

Turnarea betonului în pereţi necesită o singură zi, iar placa (tavanul) poate fi turnată în ziua
următoare. Casele tip IzoCasa® pot fi construite şi in sezonul rece (pâna la -50C se poate turna
beton fără aditivi).

Un beneficiu excepţional al sistemului este acela că turnarea plăcii este astfel concepută încât
aceasta serveşte atât ca tavan pentru nivelul inferior cât şi ca pardoseală pentru nivelul superior,
fără a fi nevoie de operaţii suplimentare pentru realizarea acestor elemente de construcţie a unei
case.

Dacă ar fi să ne construim casa din lemn, ştim deja ca preţul lemnului creşte mereu, iar calitatea
cherestelei, a plăcilor şi a placajelor din lemn folosite în construcţii lasă de dorit. De asemeni,
sistemul IzoCasa® are un mare avantaj faţă de lemn deoarece elimină problemele create de
insecte, termite sau umezeală.

Sistemul IzoCasa® este rezistent la insecte: nu se dezvoltă colonii de insecte sau rozătoare în
interiorul structurilor IzoCasa®, deoarece aceşti dăunători nu se hrănesc cu polistiren sau beton.

Peretele IzoCasa® este rezistent la umezeală, putrefacţie; apele provenite din inundaţii nu
penetrează pereţii IzoCasa®; materialul nu absoarbe mai mult de 3% umiditate.

Rezistenţa la foc a unui perete IzoCasa® este mult mai mare decât al celui din lemn. Peretele
IzoCasa® rezistă bine la foc datorită unui aditiv special non-toxic antifoc înserat în compoziţia
polistienului şi datorită betonului care nu arde. Un perete finisat rezistă la foc între 0,5 şi 1,5 ore.

9.2 Beneficii majore ale sistemului IzoCasa®


- Folosind elemente de cofraj IzoCasa® se pot executa construcţii economice şi ecologice
- IzoCasa® constituie o alternativă ieftină, comparativ cu sistemul clasic de construcţii
- Sitemul permite un design arhitectural nelimitat
- Sistemul este complet, incluzând pereţi, pardoseli, tavane şi acoperiş
- Stabilitate superioară a structurii la cutremure, uragane, vânturi şi furtuni puternice
- Produsele sunt de calitate foarte bună, examinate şi certificate în Germania
- Calitatea structurii este asigurată de inginerie germană şi poloneză de înaltă clasă
- Viteza foarte mare de construcţie a casei – între 4 şi 6 luni „LA CHEIE”; numai 6-8
săptămâni „LA GRI” (fundaţie, pereţi izolaţi, ferestre şi uşi exterioare, şarpantă, acoperiş)
- Eficienţa energetica înaltă – cel mai bun sistem de izolaţie termică (0,29–0,10 W/m2k)
- Permite construirea de case pasive (fără consum de energie) sau case cu consum foarte
redus de energie termică
- Sistemul este foarte bun izolator acustic
- Sistemul acceptă orice tip de finisaje interioare si exterioare
- Casele tip IzoCasa® pot fi construite şi în sezonul rece
- Reduce foarte mult costurile de încălzire iarna şi răcire vara (50-85%)
- Elimină nevoia instalării de izolaţii suplimentare ulterioare, operaţie foarte costisitoare
- Longevitatea construcţiei este mult mai mare decât la sistemele clasice
- Durabilitate mult mai mare comparativ cu materialele de construcţie convenţionale
- Polistirenul este inert, non-toxic, protejează mediul inconjurător, conservă energia
- Material de construcţie relativ uşor de pus în opera; reduce timpul şi costurile de
manoperă, nu necesită utilaje şi echipamente grele de construcţii
42
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

- Un perete finisat rezistă la foc între 0,5 şi 1,5 ore.


- Rezistent la umezeală, putrefacţie, insecte; apele provenite din inundaţii nu penetrează
pereţii IzoCasa®; materialul nu absoarbe mai mult de 3% umiditate
- Pereţii exteriori IzoCasa® sunt cu 50% mai rezistenţi la intemperii decât pereţii clasici din
cărămidă

9.3 Sisteme constructive similare în lume


De câteva zeci de ani, tehnologii asemănătoare sunt folosite în statele Europei Occidentale, în
Australia, în Canada, în Statele Unite ale Americii şi, de 1o ani, se utilizează şi în Polonia. Aceste
tehnologii şi elementele lor au fost amănunţit studiate şi au obţinut, de la instituţiile
corespunzătoare, documentele necesare utilizării lor în construcţii.

Producţia elementelor din polistiren expandat a început în Polonia, de exemplu, în anul 1991.
Până în clipa de faţă, în Polonia, pe baza tehnologiei IzoCasa s-au înălţat câteva mii de case de
locuit, clădiri pentru servicii, edificii industriale şi economice, ca şi renovări şi supra-înălţări de ale
caselor vechi; precum şi camere frigorifice şi bazine, etc.

În ultimii 2 ani şi în România au pătruns pe piaţă câteva sisteme similare, dar încă nu sunt
construite case din cofraje izolante tip Lego, ci doar prin soluţii tehnice similare adaptate. În
primăvara anului 2005 începem construirea a mai multe locuinţe de acest tip în Iaşi şi în alte
localităţi din ţară.

Contractele încheiate, precum şi dotarea tehnologică a partenerilor noştri permit producerea


anuală a câteva mii de case de locuit. În mod aferent, datorită simplităţii montajului şi scăderii
considerabile a costurilor construcţiei, o mare parte a clienţilor noştri vor deveni investitori care
construiesc autonom.

9.4 Dezavantaje ale sistemului constructiv IzoCasa®


- Datorită etanşietăţii perfecte a sistemului se recomandă folosirea de aerisitoare speciale.
- Rezistenţa la şocuri mecanice a suprafeţelor exterioare şi interioare ale pereţilor este mai
mică decât la sistemele clasice din cărămidă, aceasta putând fi compensată prin finisări
adecvate.
- Montajul elementelor de polistiren expandat dur necesită mai multă atenţie; în timpul
punerii în operă se vor evita şocurile mecanice şi contactul cu focul (de la posibilele mucuri
de ţigară sau chibrituri nestinse aruncate pe material).

9.5 Aplicaţii ale sistemului constructiv IzoCasa®


- Construcţii de case, vile, case de vacanţă, foarte bine izolate termic şi fonic;
- Construcţii de CASE PASIVE, fără consum de energie termică;
- Ideal pentru transformarea subsolurilor şi a mansardelor în spaţii locuibile;
- Proiecte comerciale, magazine, depozite, clădiri industriale diverse;
- Locuinţe cu sisteme energetice alternative, neconvenţionale, locuinţe solare;
- Clădiri trainice construite în zone cu cutremure şi uragane frecvente;
- Studiouri muzicale, spatii bine izolate fonic;
- Spaţii termoizolate, camere frigorifice, etc.

43
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

10.0 Casa pasivă IzoCasa® - Proiect 2009


Proiect de Casă Pasivă, independentă energetic

Conceptul de casă pasivă şi trendul european

O "casă pasivă" este o locuinţă foarte bine termoizolată şi fără un sistem de încălzire clasic. O
casă pasivă standard conţine o anvelopă exterioară a casei foarte bine izolată termic, ferestre
termopan şi tâmplărie lemn stratificat termoizolat (sau PVC) şi un sistem de ventilaţie integrat,
care elimină aerul viciat din clădire şi îl trece printr-un schimbător de căldură; acesta recuperează
o parte a energiei termice transferând-o către aerul proaspăt ce intră de afară în locuinţă.

O casă pasivă poate fi construită oriunde în lume deoarece conceptul este foarte simplu dar, în
acelaşi timp, inteligent. Conform statisticilor Passivhaus Institut din Germania există câteva mii de
case pasive construite în Europa, în mod special în Germania (peste 3500), Austria (peste 1000),
Elveţia şi Suedia.

Există o tendinţă de dezvoltare rapidă a caselor pasive şi în alte ţări europene datorită faptului că
guvernele acestora oferă recompense serioase celor ce construiesc energetic inteligent, dar mai
ales pentru faptul că aceste locuinţe sunt deosebit de sănătoase şi ecologice.

Uniunea Europeană a elaborat câteva directive, printre care şi „The Energy Performance Directive”
(Directiva Performanţei Energetice) la care fiecare membru trebuie să adere, deci şi România. In
aceste directive sunt prevăzute obligaţii pentru o mai bună termoizolare a clădirilor vechi şi noi,
iar tendinţa constructorilor este de a adopta tehnologii noi şi construirea de case pasive, în locul
construcţiilor clasice.

Guvernul român a trebuit să se conformeze trendului şi legislaţiei europene, astfel încât acesta
acordă subvenţii pentru energii regenerabile.

În concluzie, a construi o casă pasivă acum este mai mult decât un vis, este o realitate socială
vitală de care poate avea parte fiecare cetăţean al Europei. Trebuie doar să acţionăm în acest
sens.

Ce este o casă pasivă?

O "casă pasivă" este o locuinţă la care un sistem de încălzire nu este necesar. Energia termică
este furnizată de către un sistem de ventilaţie montat în locuinţă.

O casă pasivă oferă condiţii de locuire foarte confortabile şi sănătoase, atât iarna cât şi
vara. Într-o casă pasivă lipseşte cu desăvârşire igrasia iar vara răcoarea din interior este foarte
plăcută.

Cei ce suferă de alergii diverse (curent, praf, astm, etc.) pot fără probleme să ţină ferestrele
închise primăvara sau toamna, deoarece locuinţa este alimentată permanent cu aer prospăt
filtrat.

O casă pasivă standard conţine o anvelopă exterioară foarte bine izolată termic (de obicei
minimum 20 cm de polistiren expandat de mare densitate, 30kg/mc), ferestre tâmplărie lemn
stratificat (sau PVC) termoizolat cu geam termopan LowE din 3 foi şi un sistem de ventilaţie
integrat, care elimină aerul viciat din clădire şi îl trece printr-un schimbător de căldură care
recuperează o parte a energiei termice transferând-o către aerul proaspăt ce intră de afară în
locuinţă.

În concluzie, Casa Pasivă este definită prin două elemente de bază: o anvelopă a clădirii foarte
bine termoizolată şi lipsa sistemului de încălzire.

Aşa cum menţionam mai sus, al doilea element al unei case pasive este lipsa unui sistem de
încălzire clasic, acesta fiind înlocuit cu un sistem simplu dar inteligent de ventilaţie, ale cărui
costuri nu se ridică mult peste costurile unui sistem de încălzire clasic modern.

O casă pasivă este întotdeauna echipată cu un sistem de ventilaţie mecanic foarte eficient pentru

44
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

a menţine o calitate optimă a aerului din locuinţă, fără a inregistra pierderi semnificative de
căldură. Astfel obţinem pierderi mult mai mici de energie când aerisim casa (mai puţin aer cald
spre exterior) şi mai mult confort în interior (mai puţin aer rece intrând în casă). Pentru cea mai
mare parte a anului acest fapt duce la menţinerea unei temperaturi agreabile constante în
interiorul casei, fără a fi nevoie de o instalaţie de încălzire. In timpul iernilor foarte reci cu
temperaturi joase extreme (-35 grade Celsius) este nevoie de un element activ de încălzire
(radiator electric cu ulei, etc.) dar unul de putere faorte mică, astfel încât chiar şi în condiţii de
temperaturi minime extreme în casa pasivă temperatura va fi una confortabilă.

In mod uzual, investiţia folosită pentru a implementa un sistem clasic eficient de încălzire la o
locuinţă clasică, va fi folosită pentru o mai bună termoizolare şi etanşare a ferestrelor, şi pentru o
mai bună ventilare a casei pasive.

Concluzia specialiştilor germani şi austrieci este că la o casă pasivă nu este nevoie de instalaţie de
încălzire, ci doar o foarte bună termoizolare şi un sistem eficient de ventilaţie cu schimbător de
căldură.

Poate fi adevărat faptul că o locuinţă pasivă construită în România nu necesită deloc un


sistem de încălzire? Comform calculelor făcute de Passivhaus Institut o casă pasivă construită în
Germania sau Austria are nevoie de doar 10-15 kWh/m2 pe an, sau echivalentul a maximum 1,5
mc de gaz natural sau 1,5 litri de păcură per 1 mp de suprafaţă de încălzit pe an. Pentru a
locuinţă standard aceste cifre sunt cel puţin de opt ori mai mari. România se află aproximativ pe
aceleaşi coordonate geografice cu ţările menţionate, deci nu este nevoie de sistem de încălzire în
casa pasivă construită la noi.

Argumente in favoarea construirii de case pasive

45
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Vă prezentăm în continuare câteva argumente care va pot determina să luaţi o decizie înţeleaptă
şi să investiţi cu folos banii pentru construirea casei dumneavoastră:

Argument economic

Când e vorba de construit casa pasivă se pune în primul rând această întrebare: este aceasta cu
mult mai scumpă decât o casă clasică? Experienţa germană şi austriacă în domeniul
construcţiilor de case pasive arată că acestea nu sunt cu mult mai scumpe decât o casă
convenţională.

Pe de o parte, există nişte costuri suplimentare (termoizolaţie în plus, rame termoizolate pentru
ferestre, geam triplu, sistemul de ventilaţie special şi implementarea etanşării perfecte a
anvelopei locuinţei), care de fapt sunt
compensate de economiile obţinute prin
eliminarea sistemului de încălzire. Pe de altă
parte, costul facturii la energie va fi de 5
(cinci) până la 10 (zece) ori mai mic decât
la o casă convenţională.

Germanii şi austriecii construiesc case pasive cu


costuri de numai 0-15% mai mari în
comparaţie cu o casă convenţională, în funcţie
de complexitatea design-ului locuinţei. Dacă
însă comparăm aceste costuri cu beneficiile unui
consum foarte redus de energie (electrică)
ulterior, avantajul este net în favoarea casei
pasive.

La acestea ar trebui să adăugăm şi alte


avantale vitale, cum ar fi:
- reducerea substanţială a emisiilor de carbon,
- confortul excepţional dat de aerul permanent proaspăt din casă,
- lipsa duşumelelor şi a pereţilor reci iarna,
- lipsa excesului de căldură vara,
- lipsa prafului generator de alergii, etc.

Un alt avantaj incontestabil al construirii unei case pasive independente energetic este calitatea
materialelor, lipsa condensului şi igrasiei, factori care prelungesc durata de viaţă a construcţiei
cu câteva zeci de ani comparativ cu o locuinţă clasică. Este dificil de cuantificat aceşti factori, dar
este evident că au un un impact important în viaţa celor ce locuiesc într-o casă pasivă.

Subvenţii de la guvern

Cred că trendul european este unul din argumentele forte atât pentru cetăţeanul de rând, cât şi
pentru constructori şi specialiştii din domeniu. E bine că România trebuie să se conformeze
acestui trend.

Ministrul Mediului si Dezvoltării Durabile, Attila Korodi, a dat ordinul pentru aprobarea ghidurilor
de finanţare pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energii regenerabile. Astfel, odată cu finalizarea ghidurilor de finanţare, persoanele
fizice sau juridice vor putea şti exact modalitatea prin care pot accesa sumele puse la dispoziţie
prin Fondul pentru Mediu. Începând cu data de 5 ianuarie 2009 oricine se poate înscrie in
programul „casa verde” printr-un dosar care va conţine următoarele documente:

1. actul de identitate, în copie;


2. copia legalizata după actul de proprietate, de concesiune sau de locaţiune, al imobilului
pentru care se achiziţionează sistemul energetic alternativ;
3. actul autentificat de notarul public, prin care proprietarii sau coproprietarii îşi exprima
acordul de efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, daca este cazul;
4. şi copia după documentul care atesta o situaţie particulară: căsătorie, desfacere căsătorie,
schimbare nume şi/sau prenume etc.

46
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

Cred că este timpul să reconsiderăm serios modul în care ne construim casele şi modul în care
folosim bugetul nostru pentru acest scop. Iată, în continuare, câteva domenii unde casele pasive
pot fi implementate, având un impact deosebit asupra modul cum vom convieţui în viitorul
apropiat…

Aplicaţii ale caselor pasive

- Construcţii de case, vile, pensiuni, case de vacanţă.


- Construcţii de cartiere rezidenţiale moderne – rapid, eficient şi economic.
- Proiecte comerciale, birouri, magazine, depozite, hale industriale.
- Locuinte complet independente energetic, cu sisteme energetice alternative, neconventionale,
locuinţe solare.
- Clădiri trainice construite în zone cu cutremure, inundaţii şi uragane frecvente.

Referinţe:
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDR) http://www.mmediu.ro
Passivhaus Institut Darmstadt, Germania http://www.passiv.de
Austrocasa Srl Iaşi, România http://www.austrocasa.ro
Administraţia Fondului Pentru Mediu - Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului:
http://www.afm.ro/main/info_stuf/casa_verde/ordin_aprobare_ghid_finantare_s-g-e.pdf

Ghidul beneficiarului lucrarilor de constructie a locuintei


Deoarece foarte multi potentiali beneficiari de constructii civile ne pun o multime de intrebari
legate de legislatie, am decis sa venim in sprijinul acestora printr-o trecere in revista a
prevederilor legii cu privire la documentele si autorizatiile necesare pentru construirea unei
locuinte. http://www.austrocasa.ro/construim/GhidBeneficiarConstructie.pdf

47
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

11.0 AustroCasa – Societate de construcţii româno-


austriacă
Societate de construcţii româno-austriaca înfiinţată în septembrie 2003

Nr. Reg. Com: J22-1976-2003


Cod Unic de Inregistrare: 15740333

Sediul Firmei: Str. Banat nr.1/B Iasi, CP 700539, Romania

Telefon/Fax: +40-232-214854
Mobil firma: +40-742-094745

E-mail: info@austrocasa.ro

Website:
www.austrocasa.ro
www.ecostardesign.com

Capital social: 70.000.000 ROL

11.1 Misiunea
AUSTROCASA - societate de consultanţă în construcţii româno-austriacă - oferă produse şi servicii
de calitate în construcţii:
- consultanţă în construcţii de case şi clădiri industriale în sistemul IzoCasa®;
- importator direct şi distribuitor unic al sistemului constructiv "IzoCasa";
- distribuitor: IQ, Roconcept, Gest, Megaprofil, Siegel Chemicals.
- consultanţă, distribuţie şi montaj tiglă metalică belgiană;
- servicii de amenajări exterioare şi interioare folosind materiale nepoluante şi ecologice;
- producţie cheramzit agrementat INCERC, si fabricare de utilaje CHERAMZIT.

11.2 Declaraţia de principii


Îndeplinirea misiunii grupului de firme AustroCASA & Ecostar Design se realizează prin
respectarea urmatoarelor principii etice crestine fundamentale privind relatiile interumane:
- respect reciproc si corectitudine in relatiile interumane de afaceri (fata de clienti,
angajati, furnizori, partneneri, autoritati);
- schimbarea mentalitatii românilor privind respectul fata de munca, prin exemplu
personal;
- respect fata de proprietatea privata;
- credinta si perseverenta.

11.3 Avantajele serviciilor oferite de AustroCasa:


- consultanţă gratuită privind tehnologii şi materiale de construcţie noi;
- preţuri accesibile la materiale, achiziţionate de la producători sau importatori direcţi;
- consultanţă şi asistenţă în obţinerea unui credit avantajos;
- asistenţă oferită de firmă prin şefi de santier, maiştri şi ingineri bine pregătiţi
profesional;
- subcontractare de echipe de meseriaşi care nu consumă alcool şi nu fură materiale de pe
şantier;
- execuţia rapidă a locuinţelor tip IzoCasa® folosind cofraje izolante incorporate.

48
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

12.0 Parteneriat strategic


Un proiect de o asemenea amploare nu poate fi realizat în mod individual sau individualist, ci
trebuie implicată comunitatea constructorilor, prin parteneriat strategic cu: furnizori de materiale
şi tehnologii noi, companii de consrucţii, arhitecţi, proiectanţi, distribuitori, marketeri, directori şi
agenţi de vânzări, etc.

12.1 Partenerii AustroCasa şi activităţile principale ale acestora:


Ecostar Design Iaşi Distribuţie de materiale ecologice, consultanţă şi servicii de proiectare
în construcţii, producţie articole pentru decoraţiuni interioare
Rotradex Consultanţă financiară: investiţii, tranzacţii, credite, proiecte UE
Arhitect Manoilă Proiectare arhitectură
Inginer Ovidiu Chelaru Proiectare structuri
Solart International Instalaţii geotermale, pompe de căldură şi panouri solare
IQ România Producător şi furnizor de sistem de cofraje izolante încorporate
IzoCasa Polska Producător şi furnizor de sistem de cofraje izolante încorporate
Prokoncept Ungaria Producător şi furnizor de sistem de cofraje izolante încorporate
Megaprofil Buziaş Furnizor de ţiglă metalică belgiană
Siegel Chemicals Gherla Furnizor de tencuială decorativă nobilă
Policolor Bucureşti Furnizor de sisteme de finisaje pentru construcţii
Evenimentul de Iaşi Parteneriat media

49
Sistemul Constructiv „IzoCasa®

AustroCasa
Tehnologia de construcţie folosită: IzoCasa®

O casă tip AustroCasa în varianta completă “la cheie” cuprinde:

- planul casei pentru avizare


- fundaţia clasică; în funcţie de rezultatele studiului geo-topo se va stabili valoarea fundaţiei prin
antecalculaţie şi ofertă concretă
- hidroizolaţia fundaţiei, tip POLYGLASS
- structura de rezistenţă din beton armat
- zidărie din cofraje izolante încorporate tip IzoCasa® + beton armat
- izolaţia termică si fono-absorbantă sistem constructiv IzoCasa®
- finisaje exterioare SIEGEL
- finisaje interioare gips-carton KNAUF, zugrăveli lavabile
- ferestre din PVC cu geam termopan
- parchet laminat nuanţa fag sau stejar in living si holuri
- mochetă în dormitoare
- scară interioară din lemn de fag
- în băi : faianta de tip CESAROM pâna la inaltimea de l,60m, pardoseli gresie
- în bucătărie : faianta si gresie tip CESAROM
- armaturi tip URBIS
- instalatia electrică, conform normelor tehnice
- instalatie de încălzire: centrală tip clasic (sau solar) cu radiatoare
- acoperiş tiglă metalică belgiană MEGAPROFIL
- jgheaburi şi burlane din tabla poliester la culoarea acoperişului.

Opţional:

- panou solar, inclăzire apă menajeră


- instalatie solară completă: electricitate, încălzire, apa caldă
- instalatie de incalzire geotermală + aer conditionat
- fosa septica ecologică
- faianţă la baie si bucătărie pâna la inăltimea 2,50m
- garaj metalic demontabil (5,0x2,5m)
- dulap în perete (dressing), în dormitorul matrimonial
- parchet stejar masiv
- scară interioară stejar
- bucatarie utilata complet: corpuri bucatarie unicolor sau culoare lemn natur, aragaz, frigider,
hota, ghiuveta doua corpuri inox
- mobilier pentru dormitoare, unicolor sau culoarea lemnului natur: pat dublu sau pat simplu, 2
buc, noptiere 4 buc, comoda 2 buc, saltea aferenta
- curte interioara amenajata
- subsol amenajat.

Branşare utilităţi

Toate costurile lucrarilor interioare de instalatii sanitare, electrice si de incalzire, executate pâna la
bransare, intra in pretul de vânzare-cumparare a locuintei; bransarea se executa de catre unitatile
specializate. Se pot realiza optional sisteme suplimentare de securitate. Orice alt tip de casa se
poate realiza cu plata separata a proiectului individual. Se accepta, la intelegere, unele modificari
la peretii interiori, la proiectele tip.

Garanţii

Garantia acordata la structura constructiei este de 40 de ani, respectiv pentru disfunctionalitati 4


ani, conform legii. Durata de viata a caselor tip "IzoCasa" este de minim 100 de ani.

http://www.austrocasa.ro

50