Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare-primire

Incheiat astazi,................................., intre

SC PASSION CLUB SRL cu sediul in Bucuresti,Str Valea Oltului,Nr 117 A


reprezentata prin ...............................................
In calitate PRESTATOR
SI
Dl/D-na .....................................................cu domiciliul in
Bucuresti,Str ............................................. Sector..................
CI/BI serie ..... nr........ eliberat de sectia ...............................
In calitate de BENEFICIAR.

Prestatorul a preluat gratuit de le BENEFICIAR urmatoarele produse (sucuri,apa


minerala/plata,vin,bauturialcoolice,fructe ,alune,saratele etc)
PRODUS CANTITATE OBSERVATII

Predarea acestor produse s-a facut pe baza cumpararii de catre


BENEFICIAR ,fiind si singurul responsabil de calitatea produselor

Am primit : Am predat: