Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a II-a

Barem de corectare şi notare

1. 7 puncte pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor date (7x1p=7p).


a) Căprioara a fost botezată Năluca, fiindcă fugea sprintenă. A - adevărat
b) Năluca se ascundea ziua în grădina de lângă casă. F - fals
c) Căprioara s-a obişnuit repede cu celelalte animale domestice. A - adevărat
d) Ea se oprea uneori sub umbra teilor din livadă. F - fals
e) Căprioara mirosea adierile proaspete aduse din poienile codrului. A - adevărat
f) Căprioarei nu îi era dor de pădure. F - fals
g) Într-o zi, Năluca a fugit şi nu s-a mai întors. A - adevărat

2. 8 puncte – din care se acordă:


• 6 puncte pentru transcrierea corectă a enunţurilor:
- Aceea e căprioara noastră, Năluca?
- Aşa este. Hai să o chemăm la noi!
• 2 puncte pentru scrierea întrebării adresate căprioarei
• Se scad câte 3 puncte pentru fiecare enunţ care nu a fost transcris.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost transcris.
Ultimele două puncte se referă şi la cerinţa a doua.

3. 8 puncte – din care se acordă:


• 2 puncte pentru transcrierea cuvintelor care conţin mp, mb (2x1p=2p); (timp,îmblânzi,
umbra);
• 6 puncte pentru transcrierea cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che,
chi (6x1p=6p); (aceasta, celelalte, nucilor, ciulite, fugea, gingaş, chemarea, ochii,
urechile).
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.

4. 7p pentru despărţirea corectă a cuvintelor în silabe (7x1p=7p).


des – chi – să; că – pri – oa – ra; paşi; poar – ta; sub – ţiri; a – dânc; do – mes – ti – ce.
- Se va acorda 1 punct pentru fiecare cuvânt doar dacă despărţirea în silabe a întregului cuvânt
este corectă.

5. 8 puncte din care se acordă:


• 2 puncte pentru scrierea cuvintelor cu grupurile de sunete oa, ea (2x1p=2p);
• 6 puncte pentru scrierea enunţurilor cu aceste cuvinte (2x3p=6p).
EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 din 2 ETAPA a III-a – 17.04.2010
Clasa a II-a
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris sau care a fost
folosit greşit.

6. 10p pentru scrierea corectă a perechilor de cuvinte cu înţeles/sens asemănător (5x2p=10p);


(codru – pădure; cărare – potecă; sprinten – vioi; clipă – moment; a spune – a zice).

7. 7p pentru rescrierea corectă a enunţului Într-o zi Gherghina şi Marcel au găsit o căprioară


într-un tufiş de la marginea pădurii.
• 1p pentru scrierea cu majusculă la începutul enunţului;
• 2p pentru scrierea corectă a cuvintelor într-o şi într-un(2x1p=2p);
• 2p pentru scrierea corectă, cu majusculă, a substantivelor proprii Gherghina şi Marcel
(2x1p=2p);
• 2p pentru scrierea corectă a cuvintelor tufiş, pădurii (2x1p=2p).
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.

8. 10p pentru marcarea corectă a cuvintelor cu înţeles/sens opus (5x2p=10p); ( scurt-lung;


atenţie-neatenţie; târziu-devreme; subţiri-groase; face-desface).

9. 10p pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1p=10p).


Tata a adus din pădure un pui de căprioară mic , gingaş , temător şi neastâmpărat .
Alexandru zise uimit :
- Ce frumoasă e căprioara ! Unde ai găsit puiul , tată ?
- Se rătăcise în pădure !(.)

10. 15p pentru scrierea textului despre căprioara din pădure.


Punctele se vor repartiza astfel:
• stabilirea titlului potrivit textului – 2p;
• respectarea cerinţei date – 2p;
• scrierea corectă a cuvintelor – 2p;
• folosirea celor patru expresii date în cerinţă – 4p (4x1p=4p);
• respectarea aşezării textului în pagină – 2p;
• aspectul scrisului – 2p;
• folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 1p.
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris sau s-a folosit
greşit.

♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 2 din 2 ETAPA a III-a – 17.04.2010
Clasa a II-a