Sunteți pe pagina 1din 1

Conf. Univ. Dr.

MIRCEA SUCIU
Disciplina Protetică Dentară
Decan Facultatea de Medicină Dentară,
U.M.F. Tg. Mureş
Curriculum Vitae

Experienţa profesională:
- 03.10.2005 până în prezent: Conferenţiar universitar, din martie 2008 Decan al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF
Tg. Mureş
- 24.02.2003 – 03.10.2005: Şef de lucrări, disciplina de Protetică dentară a Facultăţii de Medicină dentară din cadrul Universităţii
de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş
- 06.03.1998 – 24.02.2003: Asistent universitar, ac.disciplină;
- 06.03.1995 – 06.03.1998: Preparator universitar, ac.disciplină.
Educaţie şi formare:
- 2002 până în prezent: Medic primar în specialitatea Stomatologie generală, competenţe profesionale dobândite: Protetică
dentară, Odontologie-parodontologie, Pedodonţie, Chirurgie oro-maxilo-facială
- 2001: Doctor în Medicină, specialitatea Stomatologie generală, titlul tezei fiind: „Evaluarea diferenţiată a unor metode de
supraprotezare aplicate la maxilar sau mandibulă în condiţiile existenţei sau nu a disfuncţiei sistemului stomatognat” –
competenţe profesionale: Protetică dentară şi Reabilitare orală, Radiologie
- 1998 – 2002: Medic specialist în specialitatea stomatologie generală
- 1995 -1998: Medic rezident în specialitatea stomatologie generală
- 1989 – 1994: Medic stomatolog / Diplomă de Licenţă de merit
Competenţe sociale:
- Munca în echipă reprezintă principala competenţă socială dobindită de-a lungul activităţilor clinice, de predare şi de cercetare
din cadrul Disciplinei de Protetică dentară şi Reabilitare orală.
- În cadrul Asociaţiei de Protetică dentară din judeţul Mureş am dobândit experienţă necesară pentru munca în echipă pentru
atragerea de fonduri, în acest sens am lucrat la un proiect câştigător de finanţare a asociaţiei pentru a putea realiza un
simpozion ştiinţific.
Competenţe organizatorice:
- Membru în comitetul de organizare, în intervalul 2001 – 2006, a Simpozionului „Zilele Stomatologice Mureşene”, unde am
coordonat realizarea caietului de rezumate ştiinţifice, mapa simpozionului, organizarea şi transportul invitaţiilor în diverse locaţii,
organizarea meselor şi dineurilor, realizarea programului de desfăşurare.
- Am organizat un curs postuniversitar în perioada 04.10.2005-09.10.2005 intitulat „Aspecte ale medicinei de urgenţă în
cabinetul de medicină dentară”.
- Am fost secretar editorial al revistei „Stomatologia mureşeană” editată de Asociaţia Medicilor Stomatologi din Judeţul Mureş
(AMSJM).
- Am organizat eficient activitatea din cadrul policlinicii de medicină dentară din cadrul SC DENTALTOP SRL.
Activitate ştiinţifică:
- Cărţi publicate-autor: 1; Cărţi publicate coautor/colaborator: 3
- Cursuri: autor – 3, colaborator: 2
- Lucrări publicate în volum de rezumate: 29; Lucrări publicate in extenso – coautor: 2