Sunteți pe pagina 1din 3

GHID DE UTILIZARE 1

MULTIMETRU DIGITAL
Cod: MULTIMETRU M832

INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ

Acest multimetru a fost creat după tipul IEC – 1000, referitor la instrumentele de măsură electronice cu o
categorie de supratensiune (CAT II) şi poluare 2.
Urmaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi de folosire pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a
multimetrului şi păstrarea lui în condiţii bune de utilizare.

INTRODUCERE
* La utilizarea acestui multimetru, trebuie să se respecte toate regulile obişnuite de siguranţă în ceea ce
priveşte:
- Protejarea împotriva pericolului de electrocutare.
- Protejarea multimetrului împotriva utilizării greşite.
* Încuviinţare totală a standardelor de siguranţă poate fi garantată doar în cazul în care multimetrul este
utilizat cu cablurile de măsurare furnizate. Dacă este necesar, ele trebuie înlocuite cu acelaşi model sau aceeaşi
categorie electronică. Cablurile de măsurare trebuie să fie în stare bună.

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

* Nu depăşiţi niciodată valorile limitate de protecţie indicate la specificaţiile pentru fiecare domeniu de
măsură.
* Când multimetrul este legat la un circuit de măsură, nu atingeţi terminalele intacte.
* Când nu se cunoaşte dinainte domeniul de măsurare, fixaţi selectorul de domenii la cea mai înaltă
poziţie.
* Înainte de a roti selectorul de domenii pentru a schimba funcţiile, deconectaţi cablurile de măsurare de
la circuitul aflat sub măsurare.
* În cazul efectuării unei măsurări la TV, sau în cazul comutării circuitelor, acordaţi întotdeauna atenţie că
pot exista tensiuni de amplitudine mare la punctele de măsurare, ceea ce pot distruge multimetrul.
* Nu efectuaţi niciodată măsurări de rezistenţă pe circuite deschise.
* Nu măsuraţi niciodată condensatoare fără ca acestea să fie complet descărcate.
* Acordaţi mare atenţie întotdeauna atunci când lucraţi cu tensiuni mai înalte de 60V dc sau 30V ac rms.
Ţineţi-vă degetele după barierele de sondă în timp ce măsuraţi.

SIMBOLURI

Informaţii importante de siguranţă referitoare la instrucţiunile de folosire.

Tensiune periculoasă posibilă.

Pământare

Dublă izolare (Protecţie clasa II).

Este necesară înlociurea siguranţei cu specificaţii precizate în manual

DATE TEHNICE

Toate datele sunt valabile pe aparatele care au cel mult un an de la etalonare, la temperaturi cuprinse între 18°C
şi 28°C, cu o umiditate relativă de 80%.

Date tehnice generale

Tensiunea maximă efectivă între borne şi nul: CAT II 600 V


Siguranţe fuzibile: F 250mA/250V
Alimentare: baterie de 9 V, tip IEC 6F22 sau NEDA 1604.

Afişaj: 3 1/2 digiţi (1999). 2-3 actualizări pe secundă.


Metoda de măsurare: convertor Analog/Digital "Dual Slope"
Afişare ieşire din scală: se afişează doar valoarea "1".
Afişare polaritate: pentru polaritate negativă se afişează "-"
Temperatura: de funcţionare 0°C la 40°C
de depozitare -10°C la 50°C.
Indicator de baterie descărcată: Semnul BAT este afişat dacă încărcarea bateriei scade sub valoarea normală
de funcţionare.
GHID DE UTILIZARE 2

MULTIMETRU DIGITAL
Cod: MULTIMETRU M832

Rezoluţia şi eroarea de măsurare

Tensiune continuă
Scală Rezoluţie Eroare
200 mV 100 µV ±(0,5% af. ± 2 digiţi)
2V 1 mV ±(0,5% af. ± 2 digiţi)
20 V 10 mV ±(0,5% af. ± 2 digiţi)
200 V 100 mV ±(0,5% af. ± 2 digiţi)
600 V 1V ±(0,8% af. ± 2 digiţi)
Protecţie la suprasarcină: 250V Cc pentru scala de 600 V şi 200 mV şi Cc pentru celelalte scale.

Curent continuu
Scală Rezoluţie Eroare
200 µA 0,1 µA ±(1% af. ± 2 digiţi)
2 mA 1 µA ±(1% af. ± 2 digiţi)
20 mA 10 µA ±(1% af. ± 2 digiţi)
200 mA 100 µA ±(1,5% af. ± 2 digiţi)
10 A 10 mA ±(3% af. ± 2 digiţi)
Protecţie la suprasarcină: F 200 mA/250V (scala de 10 A nu este protejată cu siguranţe).

Tensiune alternativă
Scala Rezoluţie Eroare
200 V 100 mV ±(1,2% af. ± 10 digiţi)
600 V 1V ±(1,2% af. ± 10 digiţi)
Protecţie la suprasarcină: 600 V Cc pentru toate scalele.
Intervalul de frecvenţă: 40 - 400 Hz.
Răspuns: normal, etalonare în valori efective ale undei sinusoidale.

Rezistenţa
Interval de valori Rezoluţie Eroare (% af. + nr. digiţi)
200 Ω 0,1 Ω ±(0,8% af. ± 3 digiţi)
2 kΩ 1Ω ±(0,8% af. ± 2 digiţi)
20 kΩ 10 Ω ±(0,8% af. ± 2 digiţi)
200 kΩ 100 Ω ±(0,8% af. ± 2 digiţi)
2 MΩ 1 kΩ ±(1% af. ± 2 digiţi)
Tensiunea maximă pe circuitul deschis: 3,2 V
Protecţie la suprasarcină: 250 V Cc pentru toate scalele.

Testarea tranzistoarelor (0-1000) HFE


Tip tranzistor Scala Intensitate curent Tensiune
npn sau pnp 0-1000 10µA 3V

MODUL DE EFECTUARE A MĂSURĂRILOR

Măsurarea tensiunii continue

1. Introduceţi sonda de culoare neagră în borna COM şi pe cea de culoare roşie în borna de intrare (V, Ω, mA).
2. Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala de măsurare. Dacă tensiunea de măsurare nu este cunoscută,
selectaţi scala cea mai mare şi reduceţi până se obţine o măsurare corectă.
3. Puneţi vârfurile sondelor pe circuitul de măsurat.
4. Polaritatea sondei de culoare roşie va fi afişată concomitent cu valoarea tensiunii.

Măsurarea curentului continuu

1. Introduceţi sonda de culoare neagră în borna COM şi pe cea de culoare roşie în borna de intrare (V, Ω, mA).
Pentru măsurări între 200 mA şi 10 A, puneţi sonda de culoare roşie în borna de 10 A.
2. Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala de măsurare în amperi CC.
3. Deschideţi circuitul pe care se face măsurarea şi conectaţi sondele în serie cu acesta.
4. Citiţi direct pe afişajul LCD valoarea măsurată concomitent cu polaritatea sondei de culoare roşie.

Măsurarea tensiunii alternative

1. Introduceţi sonda de culoare neagră în borna COM şi pe cea de culoare roşie în borna de intrare (V, Ω, mA).
2. Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala de măsurare dorită (VCA).
3. Puneţi vârfurile sondelor pe circuitul de măsurat.
4. Citiţi valoarea tensiunii afişată pe display.
GHID DE UTILIZARE 3

MULTIMETRU DIGITAL
Cod: MULTIMETRU M832

Măsurarea rezistenţelor

1. Introduceţi sonda de culoare neagră în borna COM şi pe cea de culoare roşie în borna de intrare (V, Ω, mA).
Polaritatea sondei de culoare roşie este "+".
2. Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala de măsurare în ohmi.
3. Puneţi vârfurile sondelor pe circuitul de măsurat şi citiţi valoarea pe display.
4. Dacă rezistenţa de măsurat este conectată la un circuit, întrerupeţi alimentarea acestuia şi descărcaţi toate
condensatoarele înainte de măsurare.

Testarea diodelor
1. Introduceţi sonda de culoare neagră în borna COM şi pe cea de culoare roşie în borna de intrare (V, Ω, mA).
Polaritatea sondei de culoare roşie este "+".
2. Rotiţi butonul selector pentru a alege poziţia corespunzătoare.
3. Vârful sondei de culoare roşie trebuie pus la anod iar vârful sondei de culoare neagră trebuie pus la catod. Se
va afişa valoarea căderii de tensiune directe. Dacă dioda este cu polarizare inversă, se va afişa doar valoarea "1".

Testarea tranzistoarelor
1. Rotiţi butonul selector pe poziţia hFE.
2. Determinaţi tipul tranzistorului (pnp sau npn) şi identificaţi emitorul, baza şi colectorul şi apoi introduceţi-le în
testor.
3. Aparatul va indica o valoare hFE aproximativă în condiţiile unui curent de 10 µA şi o tensiune Vce de 3 V.

Notă:
Pentru prevenirea electrocutării, deconectaţi sondele de test de pe circuitele de măsurat şi abia apoi testaţi
tranzistorii.

ÎNLOCUIREA BATERIEI ŞI A SIGURANŢELOR

Dacă multimetrul afişează semnul de descărcare a bateriei “BAT”, aceasta trebuie înlocuită. Siguranţele se
înlocuiesc rar, iar arderea lor este cauzată în principal de o eroare a utilizatorului.
Capacul bateriei este fixat de carcasa inferioară prin două şuruburi. Îndepărtaţi bateria descărcată şi puneţi
bateria nouă în locaş (9 V). Aveţi grijă să respectaţi polaritatea bateriei.

ATENŢIE!
Înainte de a desface aparatul, asiguraţi-vă că sondele au fost deconectate de la circuitele pe care s-a făcut
măsurarea. Pentru prevenirea electrocutării, înainte de a folosi din nou aparatul, strângeţi bine în şuruburi carcasa
acestuia.

Aparatele electrice şi electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care
locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să
participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea
acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice

Importator şi distribuitor:
SC VITACOM ELECTRONICS SRL
CIF: RO 214527
400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN
Tel: 0264-438401*
sales@vitacom.ro
www.vitacom.ro