Sunteți pe pagina 1din 43

Statistica

1. Colectivitatea statistica desemneaza:


1) totalitatea elementelor de aceeasi natura;
2) o populatie statistica cu caracter obiectiv si finit;
3) totalitatea elementelor in diversitatea lor.
Raspuns:

a. 1;2 b. 1 c. 3

.: A

2. Despre timpul la care se refera, observarile statistice pot fi:


1) curente;
2) periodice;
3) unice;
4) speciale.
Raspuns:

a. 1;2;3;4 b. 1;2;3 c. 4

.: B

3. Reprezentarile grafice reprezinta:


1) o modalitate expresiva de vizualizare a informatiei;
2) formarea unei imagini intuitive si clare despre evolutia
fenomenelor si proceselor in timp;
3) metode rapide de determinare a legaturilor si corelatiilor dintre
fenomene;
4) un mod de evidentiere a structurii, relatiilor, tendintelor,
regularitatilor, anomaliilor dintre fenomene.
Raspuns:

a. 3; 4 b. 1; 2. c. 1; 2; 3; 4.

.: C

4. Recensamantul este:
1) cea mai veche forma de observare statistica;
2) o forma periodica de cercetare statistica;
3) o “fotografiere “ a fenomenului cercetat.
Raspuns:

a. 3 b. 1; 2; 3.

.: B

5. In cazul folosirii marimilor relative se cer a fi parcurse


urmatoarele etape:
1) alegerea bazei de comparare in functie de gradul de interdependenta
dintre caracteristici;
2) asigurarea comparabilitatii datelor din punct de vedere al gradului
de cuprindere a elementelor si a metodologiei de culegere si
prelucrare;
3) alegerea formei de exprimare a marimilor relative sub forma de
coeficienti, promile, prodecimile, procentimile.
Raspuns:

a. 1; 2; 3. b. 1; 2. c. 2; 3.

.: A

6. Functia de sinteza a indicatorilor statistici evidentiaza:


1) ceea ce este esential;
2) ceea ce este tipic;
3) ceea ce este intamplator.
Raspuns:

a. 1; 2; 3. b. 1; 2.

.: B

7. Temenii inclusi in modelele de comparatie trebuie sa fie pe deplin


comparabili:
1) ca metodologie de calcul;
2) ca preturi de exprimare;
3) ca sfera de cuprindere;
4) ca perioade de referinta.
Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4. b. 2; 3. c. 3; 4.

.: A

8. Functia de comparare a indicatorilor statistici presupune ca intre


termeni sa existe:
1) o legatura obiectiva;
2) o legatura reala;
3) o legatura de cauzalitate;
4) o legatura de liniaritate.
Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4. b. 1; 2; 3.

.: B

9. Media aritmetica:
1) este cea mai utilizata forma de medie;
2) se foloseste cand fenomenul cercetat are variatii aproximativ
constante;
3) se calculeaza sub forma simpla si ponderata;
4) se foloseste cand fenomenul creste in progresie geometrica.
Raspuns:
a. 1; 2; 3. b. 3; 4. c. 2; 3; 4.

.: A

10. Amplitudinea relativa a variatiei se exprima:


1) in coeficienti;
2) in procente.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

11. Amplitudinea absoluta a variatiei se obtine:


1) ca diferenta intre valoarea maxima si valoarea minima a seriei;
2) ca medie a valorilor seriei.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: A

12. Indicatorii simpli ai variatiei (dispersiei) masoara campul de


imprastiere al caracteristicii.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

13. Indicatorii de variatie evidentiaza:


1) reprezentativitatea mediei;
2) gradul de omogenitate al seriei.
Raspuns:

a. 1;2. b. 1. c. 2.

.: A

14. Mediana este valoarea centrala a unei serii statistice.


1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

15. Frecventele cumulate descrescator se calculeaza pornind:


1) de sus in jos;
2) de jos in sus.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: B

16. Frecventele cumulate crescator se calculeaza:


1) pornind de sus in jos;
2) pornind de jos in sus.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

17. Abaterea medie patratica este numita si:


1) abaterea standard;
2) abaterea tip;
c) abaterea medie liniara.
Raspuns:
a. 1; 2. b. 1; 3. c. 1; 2; 3.

.: A

18. Dispersia este un indicator care:


1) nu are forma concreta de exprimare;
2) arata modul in care valorile caracteristicii graviteaza in jurul
mediei.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

19. Coeficientul de variatie mai mare de 50 % arata:


1) media nu este reprezentativa;
2) variatie foarte mare.
Raspuns:

a. 1;2. b. 1

.: A

20. Coeficientul de variatie cu valori intre 0 - 17 % indica:


1) media este nereprezentativa;
2) media este strict reprezentativa.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: B
21. Coeficientul de variatie cuprins intre 50 – 100 % arata:
1) variatie foarte mare in cadrul colectivitatii;
2) media calculata nu este semnificativa;
3) se impune refacerea gruparii.
Raspuns:
a. 2. b. 1. c. 1;2;3.

.: C

22. Coeficientul de variatie cu valori cuprinse intre 35 – 50 % indica:


1) variatie relativ mare;
2) media calculata si gruparea realizata sunt discutabile;
3) colectivitatea este echilibrata.
Raspuns:

a. 3. b. 1;2. c. 2.

.: B

23. Coeficientul de variatie cu valori intre 0 – 35 % arata:


1) variatie mare;
2) variatie mica;
3) colectivitate neomogena;
4) colectivitate omogena;
5) media este semnificativa.
Raspuns:

a. 2; 4; 5. b. 1; 3; 4.

.: A

24. Fiecare tip de selectie presupune calcularea urmatorilor


indicatori:
1) eroarea de reprezentativitate;
2) eroarea limita;
3) volumul esantionului;
4) ponderea esantionului in colectivitatea generala.
Raspuns:

a. 2; 4. b. 1; 2; 3. c. 1; 2.

.: B

25. Tipurile de selectie sunt dictate de anumite particularitati:


1) procedeul de formare a esantionului;
2) modul de repartitie teritoriala a unitatilor;
3) modul de organizare a colectivitatii totale;
4) gradul si forma de variatie a caracteristicii studiata.
Raspuns:

a. 1; 2. b. 3; 4. c. 1; 2; 3; 4.
.: C

26. Constituirea esantionului pe baza tabelului cu numere


intamplatoare consta in:
1) inscrierea in tabel a numerelor amestecate;
2) alegerea din tabel a numerelor care vor forma esantionul.
Raspuns:

a. 2. b. 1. c. 1;2.

.: C

27. Constituirea esantionului prin procedeul bilei revenite se


realizeaza prin ordonarea unitatilor dupa caracteristica si un pas
de numarare.
1) adevarat;
2) fals.

a. 1. b. 2.

.: B

28. Principiul alegerii rationale se aplica cand colectivitatea:


1) este impartita in grupe tipice;
2) are o structura cunoscuta;
3) este impartita probabilistic.
Raspuns:

a. 1;2. b. 2;3.

.: A

29. Principiul alegerii aleatoare presupune extragerea unitatilor din


colectivitatea generala:
1) dupa jocul hazardului;
2) in mod probabilistic;
3) intamplator;
4) in mod dirijat.
Raspuns:

a. 4. b. 1; 2; 3.

.: B

30. Inferenta statistica presupune extinderea rezultatelor cercetarii


asupra intregii colectivitati.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:
.: A

31. Cercetarea prin sondaj presupune o serie de termeni perechi.


Gasiti perechea potrivita notiunilor din coloana 1 cu cele din
coloana 2:
1) media colectivitatii generale 4) colectivitatea de selectie
2) dispersia colectivitatii generale 5) media colectivitatii de selectie
3) colectivitatea generala 6) dispersia colectivitatii de selectie
Raspuns:

a. (1 cu 5); (2 cu 6); (3 cu 4). b. (1 cu 5); (2 cu 4); (3 cu 6).

.: A

32. Cercetarea selectiva sau sondajul cuprinde:


1) culegerea;
2) prelucrarea;
3) analiza;
4) ancheta;
5) extinderea rezultatelor sondajului.

Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4; 5. b. 1; 2; 3; 5. c. 4.

.: B

33. Pentru determinarea indicatorilor de sondaj (selectie) este


necesar sa se calculeze mai intai:
1) media;
2) dispersia;
3) corelatia;
4) abaterea medie patratica;
5) coeficientul de variatie.
Raspuns:

a. 2; 5. b. 1; 2; 4; 5. c. 3; 5.

.: B

34. Coeficientul de probabilitate “Z” este direct proportional cu


eroarea limita si invers proportional cu eroarea medie de
reprezentativitate.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 2. b. 1.
.: B

35. Coeficientul “Z” din formula erorii maxime admise in cazul


sondajului este argumentul functiei Gauss Laplace si se gaseste in
tabelele statistice.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

36. Metodele parametrice de masurare si analiza a legaturilor dintre


fenomenele si procesele economice:
1) sunt metode analitice de masurare;
2) presupun determinarea unor parametri primari ai ecuatiei de
regresie.
Raspuns:

a. 2. b. 1;2. c. 1.

.: B

37. Dupa directia legaturii se disting:


1) legaturi directe;
2) legaturi inverse;
3) legaturi de mare intensitate.
Raspuns:

a. 1;2. b. 3. c. 2;3.

.: A

38. Dupa timpul in care se realizeaza, legaturile statistice pot fi:


1) legaturi sincrone;
2) legaturi de decalaj.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

39. Gasiti perechea potrivita notiunilor din coloana 1 cu cele din


coloana 2:
1) Legaturile multiple studiaza dependenta unei 4) in acelasi sens cu variabila cauzala
caracteristici
2) Legaturile directe presupun modificarea 5) in functie de doua sau mai multe
variabilei rezultative “y” caracteristici exogene
3) Legaturile inverse presupun modificarea 6) in sens contrar fata de variabila cauzala
variabilei dependente
Raspuns:

a. (1 cu 4); (3 cu 5); (2 cu 6). b. (1 cu 5); (2 cu 4); (3 cu 6).

.: B

40. Legaturile multiple studiaza dependenta unei caracteristici


endogene in functie de doua sau mai multe caracteristici exogene.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 2. b. 1.

.: B

41. Pe baza legaturilor simple se analizeaza variatia unui factor


rezultativ in functie de:
1) o singura caracteristica endogena;
2) unele legaturi simple;
3) intensitatea legaturii dintre variabile.
Raspuns:

a. 3. b. 2. c. 1.

.: C

42. Testarea semnificatiei parametrului “a” se realizeaza cu testul


“t” pe baza repartitiei Student.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

43. Valoarea coeficientului de regresie “b” egala cu -2 arata ca o


crestere a variabilei “x” cu o unitate, conduce la scaderea
variabilei rezultative “y” cu 0,2 unitati.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: B

44. Coeficientul de contingenta poate lua valori:


1) intre 0 si 1;
2) intre -1 si +1.
Raspuns:
a. 1. b. 2.

.: B

45. Asocierea directa dintre doua variabile arata ca in timp ce


valorile unei variabile “x” cresc, si valorile celeilalte variabile “y”
cresc.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

46. Valoarea coeficientului de asociere egala cu ±1 arata:


1) asociere puternica nedeterminata;
2) asociere perfecta directa sau inversa.
Raspuns:

a. 2. b. 1.

.: A

47. Valoarea coeficientului de asociere egala cu zero arata:


1) asociere slaba intre variabilele cercetate;
2) lipsa de asociere intre variabilele “x” si “y”.
Raspuns:

a. 1;2. b. 2. c. 1.

.: B

48. Coeficientul de regresie “b” arata ca la cresterea cu o unitate a


factorului “x”, factorul “y” raspunde cu o crestere egala cu
valoarea coeficientului “b”.
1) adevarat;
2) fals.

Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

49. Covarianta masoara legaturile statistice dintre fenomene si se


calculeaza ca o medie aritmetica a produselor abaterilor
variabilelor fata de media lor.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:
a. 1. b. 2.

.: A

50. Verificarea semnificatiei ecuatiei de regresie se face:


1) prin testul “F”;
2) pe baza repartitiei Fisher – Snedecor.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

51. Coeficientul de concordanta Fechner ia valori intre:


1) 0 si 1;
2) -1 si +1.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: B

52. Testarea coeficientului de corelatie se face:


1) cu ajutorul testului “t”;
2) pe baza repartitiei Student.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

53. Raportul de corelatie cu o valoare egala cu 1 arata:


1) o legatura de tip functional;
2) o legatura foarte slaba.
Raspuns:

a. 2. b. 1.

.: B

54. Valoarea raportului de corelatie egala cu -0,95 arata:


1) o legatura directa slaba;
2) o legatura inversa de mica intensitate;
3) o legatura inversa foarte puternica.
Raspuns:

a. 3. b. 1. c. 2.

.: A

55. Valoarea coeficientului de corelatie egala cu 0,2 arata ca intre


variabilele “x” si “y” nu exista legatura sau aceasta este foarte
slaba.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

56. Statistica are mai multe sensuri:


1) date statistice;
2) metodologia statistica;
3) metoda statistica.
Raspuns:

a. 1. b. 3. c. 1;2;3.

.: C

57. Statistica se ocupa cu studiul:


1) fenomenelor de masa;
2) datelor statistice;
3) fenomene de tip colectiv.
Raspuns:

a. 1;3. b. 2. c. 1.

.: A

58. Fenomenele cercetate de statistica intra sub actiunea:


1) regulii celor mai mici patrate;
2) legii numerelor mari;
3) legii statistice.
Raspuns:

a. 3. b. 2. c. 2;3.

.: A

59. Concepte de baza folosite in statistica:


1) colectivitatea statistica;
2) unitatea statistica;
3) caracteristicile statistice;
4) datele statistice;
5) metode statistice.
Raspuns:

a. 1;3. c. 1;3.

b. 1;2;3. d. 1; 2; 3; 4.
.: D

60. Gestionarea informatiei statistice revine in Romania:


1) Institutului National de Statistica;
2) Guvernului;
3) Oficiului de Statistica al Comunitatii Europene.
Raspuns:

a. 3. b. 2. c. 1.

.: C

61. Etapele cercetarii statistice sunt:


1) Culegerea datelor;
2) Prelucrarea statistica;
3) Analiza si interpretarea datelor;
4) Esantionarea datelor.
Raspuns:

a. 1; 3; 4. b. 2; 3; 4. c. 1; 2; 3.

.: C

62. Metoda de observare statistica se alege in functie de:


1) scopul observarii;
2) cerintele fata de calitatea datelor;
3) mijloacele materiale si banesti disponibile;
4) personalul de observare existent;
5) datele statistice.
Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4. b. 1; 5 . c. 4.

.: A

63. Cea mai veche forma de cercetare statistica este:


1) sondajul;
2) recensamantul;
3) inregistrarea datelor.
Raspuns:

a. 3. b. 1;2. c. 2.

.: C

64. Monografia este o metoda de cercetare:


1) totala a unui fenomen;
2) aprofundata a unei unitati economice;
a. 3. b. 2. c. 1;3.

.: B

65. Programul de organizare a cercetarii statistice are in


vedere aspecte:
1) metodologice;
2) organizatorice;
3) conceptuale.

Raspuns:

a. 1;2. b. 2. c. 1;2;3.

.: A

66. Frecventa sau ponderea se poate exprima prin:


1) coeficienti;
2) procente;
3) promile;
4) prodecimile;
5) procentimile.
Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4. b. 1; 3. c. 1; 2; 3; 4; 5.

.: A

67. Prezentarea datelor statistice se face sub forma de:


1) tabele statistice;
2) serii statistice;
3) reprezentari grafice;
4) grupari statistice.
Raspuns:

a. 3;4. b. 1;4. c. 1;2;3.

.: C

68. Seriile statistice pot fi:


1) serii de timp;
2) serii de spatiu;
3) serii de distributie;
4) serii de date.
Raspuns:

a. 1;2;3. b. 1;2.
.: A

69. Gasiti perechea potrivita notiunilor din coloana 1 cu cele din


coloana 2:
1)Media aritmetica; 6) este indicata cand predomina valorile mici;
2) Media armonica; 7) se foloseste cand predomina valorile mari intr-o serie;
3) Media patratica; 8) se foloseste cand seria de date are modificari aproximativ
constante;
4)Media geometrica; 9) se foloseste cand termenii seriei nu permit o relatie de
aditivitate ci de produs;
5)Media cronologica; 10) este o forma tr.formata a mediei aritmetice.

Raspuns:

a. (1 cu 7); (2 cu 6); (3 cu 8); (4 cu 10); (5 cu 9).

b. (1 cu 8); (2 cu 6); (3 cu 7); (4 cu 9); (5 cu 10).

.: B

70. Curba Lorentz-Gini apropiata de diagonala indica:


1) lipsa de concentrare;
2) concentrare puternica;
3) o slaba concentrare.
Raspuns:
a. 3. b. 1. c. 2.

.: A

71. Coeficientul de variatie ia valori intre:


1) –1 si +1;
2) 0 si 100.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: B

72. Regula de adunare a dispersiilor presupune calcularea:


1) dispersiei totale;
2) dispersiei de grupa (partiala);
3) mediei dispersiilor partiale;
4) dispersiei dintre grupe.
Raspuns:

a. 1. b. 2;4. c. 1;2;3;4.
.: C

73. Decilele impart seria de date in patru parti egale:


Afirmatia este:
1) adevarata;
2) falsa.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: B

74. Este reprezentativ esantionul care nu difera de colectivitatea generala


cu mai mult de:
1) 1%;
2) 5%;
3) 10%.
Raspuns:

a. 2. b. 1. c. 3.

.: A

75. Coeficientul de corelatie ia valori intre:


1) –1 si +1;
2) 0 si 1;
3) 0 si 100.
Raspuns:

a. 3. b. 2. c. 1.

.: C

76. Stabilirea numarului de grupe (sau intervale) se realizeaza:


1. cu formula Sturgers;
2. prin precizarea numarului de grupe;
3. cu formula Fischer.
Raspuns:

a. 1;2. b. 1. c. 1;3.

.: A

77. Frecventa relativa se calculeaza:


1. sub forma de coeficient;
2. sub forma de procent;
3. sub forma de medii.
Raspuns:
a. 3. b. 1;2. c. 1.

.: B

78. Principiile fundamentale ale observarii statistise sunt:


1) autonomia metodologica;
2) confidentialitatea;
3) tr.parenta;
4) specializarea;
5) proportionalitatea;
6) deontologia statistica.
Raspuns:

a. 1; 3; 5. b. 2; 4; 6. c. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

.: C

79. Etapele sistematizarii statistice sunt:


1) centralizarea;
2) gruparea datelor si calculul indicatorilor absoluti;
3) calculul indicatorilor derivati.
Raspuns:

a. 1;2;3. b. 1;3. c. 2;3.

.: A

80. Functiile indicatorilor statistici sunt:


1) de masurare;
2) de analiza;
3) de sinteza;
4) de estimare;
5) de verificare a ipotezelor statistice;
6) de programare.
Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4; 5; 6. b. 1; 2; 3; 4; 5.

.: B

81. In statistica practica se utilizeaza diferite tipuri de marimi relative:


1) de structura;
2) de intensitate;
3) de coordonare;
4) de dinamica;
5) de sondaj.
Raspuns:

a. 1; 2; 3. b. 1; 2; 3; 4. c. 1; 5.
.: B
82. Prin totalizarea frecventelor relative se obtine:
1) 1, daca se lucreaza cu coeficienti;
2) 100, daca se lucreaza cu procente.
Raspuns:

a. 1;2. b. 1. c. 2.

.: A

83. Indicatorii de variatie aduc un plus de cunoastere privind:


1) verificarea reprezentativitatii mediei;
2) calculul mediei seriei;
3) verificarea gradului de omogenitate a seriei;
4) compararea in timp si spatiu a mai multor serii:
Raspuns:

a. 1; 3; 4. b. 2. c. 1; 2; 3; 4.

.: A

84. Coeficientul de variatie are valorile cuprinse intre:


1) 0 si 1;
2) -1 si +1;
3) 0 si 100.
Raspuns:

a. 3. b. 1. c. 2.

.: A

85. Coeficientul de corelatie are valori cuprinse intre:


1) 0 si 1;
2) -1 si +1;
3) 0 si 100.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 3.

.: B

86. Semnul coeficientului de regresie arata:


1) directia legaturii;
2) intensitatea legaturii.
Raspuns:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: A

87. Calitatea functiei de regresie se poate aprecia prin:


1) eroarea standard;
2) coeficientul de eroare;
3) coeficientul de determinatie.
Raspuns:

a. 1;2. b. 2; 3. c. 1; 2; 3.

.: C

88. Ajustarea seriei statistice presupune inlocuirea termenilor empirici


(termeni reali) cu termeni teoretici.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

89. Coeficientul de asociere necesita intocmirea:


1) unui tabel de asociere;
2) unui tabel de corelatie.
Raspuns:

a. 2. b. 1.

.: B

90. Ancheta integrata in gospodarii se realizeaza pe un esantion lunar de:


1) 1000 de locuinte;
2) 501 centre de cercetare;
3) 3000 de locuinte.
Raspuns:

a. 2;3. b. 1;2;3. c. 1;2.

.: A

91. Sondajul se foloseste cand trebuie sa se inlocuiasca observarea totala care


este foarte costisitoare, printr-o observare partiala.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 1. b. 2.

.: A

92. Controlul datelor se realizeaza in privinta:


1) completitudinii datelor;
2) calitatii datelor.
Raspuns:
a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

93. Notiunile de baza folosite de metoda gruparii statistice sunt:


1) caracteristica de grupare;
2) felul gruparii;
3) intervalul de grupare.
Raspuns:

a. 1; 3. b. 1; 2; 3.

.: A

94. Tipurile tabelelor statistice sunt:


1) tabele simple;
2) tabele pe grupe;
3) tabele combinate;
4) tablele centralizate.
Raspuns:

a. 1; 2. b. 1; 2; 3; 4. c. 1; 2; 3

.: C

95. Frecventele cumulate se calculeaza pentru:


1) frecventele absolute;
2) frecventele relative.
Raspuns:

a. 1; 2. b. 1. c. 2.

.: A

96. Avantajele sondajului statistic sunt:


1) este mai operativ si mai putin costisitor;
2) este mai greoi si mai costisitor decat un recensamant;
3) erorile de inregistrare sunt mai putine.
Raspuns:

a. 1; 2; 3. b. 1; 3. c. 2; 3.

.: B

97. Un esantion este mai reprezentativ daca acesta nu difera cu mai mult de
10 % in raport cu structura colectivitatii generale.
1) adevarat;
2) fals.
Raspuns:

a. 2. b. 1.
.: A

98. Erorile cercetarii selective sunt:


1) de reprezentativitate;
2) multiplicative;
3) intamplatoare.
Raspuns:

a. 1; 3. b. 1; 2; 3. c. 2; 3.

.: A

99. Legaturile statistice pot fi:


1) simple;
2) multiple;
3) directe;
4) inverse;
5) liniare;
6) intamplatoare.
Raspuns:

a. 1; 2; 3; 4. b. 1; 2; 3; 4; 5. c. 3; 4; 5; 6.

.: B

100. Radacinile istorice ale statisticii moderne sunt:


1) statistica practica;
2) aritmetica politica si statistica descriptiva;
3) calculul probabilitatilor.
Raspuns:

a. 1. b. 1;2;3. c. 2;3.

.: B

101. Se cunoaste:
Grupe de firme Numarul de
dupa investitiile realizate firme
2–6 5
6 – 10 5
10 – 14 1
14 – 18 2
18 – 22 2
Total 15
S-a calculat: - media aritmetica
- coeficientul de variatie
S-au obtinut urmatoarele rezultate:
1) media aritmetica = 5,8 4) coeficientul de variatie = 67 %
2) media aritmetica = 9,6 5) coeficientul de variatie = 89 %
3) media aritmetica = 10,5 6) coeficientul de variatie = 57 %
Raspuns corect:

a. 1. b. 2. c. 3. d. 4. e. 5.

.: B

102. Se cunoaste:
Grupe de firme Numarul de
dupa investitiile realizate firme
2–6 5
6 – 10 5
10 – 14 1
14 – 18 2
18 – 22 2
Total 15
S-a calculat: - media armonica
- abaterea medie liniara
S-au obtinut urmatoarele rezultate:
1) media armonica = 7,82 mil. u.m. 4) abaterea medie liniara = ± 6,12 mil. u.m.
2) media armonica = 9,6 mil. u.m. 5) abaterea medie liniara = ± 5,47 mil. u.m.
3) media armonica =6,87 mil. u.m. 6) abaterea medie liniara = ± 9,15 mil. u.m.
Raspuns corect:

a. 3. b. 1. c. 5. d. 2. e. 4.

.: A

103. Se cunoaste:
Grupe de firme Numarul de
dupa investitiile realizate firme
2–6 5
6 – 10 5
10 – 14 1
14 – 18 2
18 – 22 2
Total 15
S-a calculat: - media patratica
- dispersia
S-au obtinut urmatoarele rezultate:
1) media patratica = 11,12 mil. u.m. 4) dispersia = 35,04
2) media patratica = 7,15 mil. u.m. 5) dispersia = 39,15
3) media patratica = 9,9 mil. u.m. 6) dispersia = 42,18
Raspuns corect:

a. 2. b. 1. c. 3. d. 4. e. 5.

.: B

104. Despre 7 firme se cunosc urmatoarele informatii:


Investitia realizata Profitul realizat
mil. u.m. mil. u.m.
(xi) (yi)

3 2
10 7
2 2
5 3
10 7
12 8
16 9
Total 58 38
S-a calculat coeficientul de corelatie.
S-a obtinut urmatorul rezultat si s-a ajuns la urmatoarea concluzie:
1) coeficientul de corelatie = 1 4) corelatie de slaba intensitate
2) coeficientul de corelatie = 0,78 5) corelatie foarte puternica
3) coeficientul de corelatie = 0,98 6) legatura de mare intensitate
Raspuns corect:

a. 3. b. 1. c. 2. d. 5. e. 6.

.: A

105. Despre 7 firme se cunosc urmatoarele informatii:


Investitia realizata Profitul realizat
mil. u.m. mil. u.m.
(xi) (yi)

3 2
10 7
2 2
5 3
10 7
12 8
16 9
Total 58 38
S-a calculat parametrul “b” al ecuatiei liniare (coeficientul de regresie).
S-a obtinut urmatorul rezultat si se poate concluziona:
1) coeficientul de regresie = 1,23 4) Concluzie: cresterea investitiei cu 57 mil. u.m. conduce la
scaderea profitului cu 0,57 %
2) coeficientul de regresie = 0,57 5) Concluzie: cresterea investitiei cu 1 mil. u.m. conduce la
cresterea profitului cu 0,5 mil. u.m.
3) coeficientul de regresie = 3,33 6) Concluzie: profitul va scadea cu 0,57 mil. u.m.
Raspuns corect:

a. 1. b. 3. c. 2. d. 4. e. 5.

.: C

106. Despre 7 firme se cunosc urmatoarele informatii:


Investitia realizata Profitul realizat
mil. u.m. mil. u.m.
(xi) (yi)

3 2
10 7
2 2
5 3
10 7
12 8
16 9
Total 58 38
S-a calculat prin metoda rangurilor, coeficientul de corelatie a rangurilor Spearman (Cs) si s-a
obtinut urmatorul rezultat si s-a tras urmatoarea concluzie:
1) Cs = 1,25 4) Concluzie: corelatie directa puternica intre investitii si profit
2) Cs = 0,55 5) Concluzie: corelatie slaba deoarece coeficientul Spearman este mai mic
decat 1
3) Cs = 0,875 6) Concluzie: legatura functionala intre investitii si profit
Raspuns corect:

a. 1. b. 3. c. 2. d. 6. e. 4.

.: E

107. Gasiti combinatia potrivita notiunilor din coloana 1 cu cele din coloana 2:
1) Indicii cu baza fixa 3) au nivel de referinta mobil
2) Indicii cu baza in lant 4) au nivel de referinta neschimbat pentru
intreaga perioada analizata
5) au ca baza de comparare nivelul din
perioada anterioara
Care este combinatia corecta?

a. (1 cu 4 si 2 cu 3 si 5) b. (1 cu 3 si 2 cu 4) c. (1 cu 5 si 2 cu 3 si 4)

.: A

108. Se da urmatoarea serie cronologica:


Anii 1999 2000 2001 2002 2003
Profitul 6 7 6 8 9
(mil.u.m.)
S-a calculat modificarea medie absoluta ( ∆ ) si s-a obtinut urmatorul rezultat:
1) (0,75); 2) (1,2); 3) (0,95)
Care este raspunsul correct?

a. 2. b. 1. c. 3.

.: B

109. Se da urmatoarea serie cronologica:


Anii 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cifra de 10 12 11 10 16 15
afaceri
mil.u.m.
S-a calculat indicele mediu al sporului ( Ι ) si s-a obtinut urmatorul rezultat:
1) (2,4); 2) (1,08); 3) (1,86)
Care este raspunsul corect?

a. 2. b. 1. c. 3.

.: A

110. Se cunoaste urmatoarea serie cronologica:


Anii 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ….. 2007
Profitul 7 8 9 10 11 12
mil.u.m.
S-a realizat prognoza profitului prin metoda modificarii medii absolute pentru anul 2007 si s-a gasit
urmatoarea valoare:
1) (15); 2) (10); 3) (13); 4) (10)
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 4. c. 2. d. 3.

.: A

111. Se cunoaste urmatoarea serie cronologica:


Anii 1999 2000 2001 2002 2003 …….. 2006
Profitul 6 4 5 7 8 ?
mil.u.m.
S-a realizat prognoza profitului la nivelul anului 2006 prin metoda trendului liniar si s-a gasit
urmatoarea valoare:
1) (7,5); 2) (8); 3) (9,5)
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2. c. 3.

.: C

112. Se cunoaste urmatoarea serie cronologica:


Anii 2000 2001 2002 2003 2004 ….. 2007
Profitul 10 11 8 12 12 ?
mil.u.m.
S-a calculat:
• modificarea medie absoluta a profitului ( ∆ );
• indicele mediu de dinamica ( Ι );
• prognoza profitului pentru anul 2007

- prin metoda modificarii medii ( Y )
I
- prin metoda indicelui mediu ( Y )
S-au obtinut urmatoarele rezultate:
∆ I
1) ∆ = 0,9; Ι = 1,098; Y = 14,5; Y = 15,2
∆ I
2) ∆ = 1,04; Ι = 1,5; Y = 17,2; Y = 15,3
∆ I
3) ∆ = 0,5; Ι = 1,046; Y = 13,5; Y = 13,7
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2. c. 3.

.: C

113. Se da urmatoarea serie cronologica:


Anii 2000 2001 2002 2003 2004
Salariati 10 8 9 10 12
A. S-au calculat indicii de dinamica cu baza fixa (IBF) si cu baza in lant (IBL) si s-au gasit
urmatoarele serii de indici (variante):
1) IBF: 1; 0,8; 0.9; 1; 1,2
IBL: 1; 0,8; 1,125; 1,11; 1,2
2) IBF: 1,2; 1; 0,9; 1,1; 0
IBL: 1; 0,8; 1,125; 1,11; 1,2
B. S-a calculat ritmul de dinamica (R) cu baza fixa si cu baza in lant si s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
3) RBF: 1,2; 1,1; -0,3; -0,2; 1,3
RBL: 0; 0,2; 0,135; 1,15; 1,23
4) RBF: 0; -0,2; -0,1; 0; 0,2
RBL: 0; -0,2; 0,125; 0,11; 0,2
Care este varianta corecta?

a. 1;3. b. 1;4. c. 2;4. d. 2;3

.: B

114. Se cunosc urmatoarele informatii:


Tipuri de marfuri Structura cheltuielilor Indicii preturilor
si servicii (g%) din perioada curenta
fata de perioada de baza (%)
Marfuri alimentare 55 1,24
Marfuri nealimentare 31 1,20
Servicii 14 1,35
S-a calculat indicele preturilor de consum (IPC) si s-a gasit urmatoarea valoare:
1) (2,201); 2) (1,234); 3) (1,831)
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2. c. 3.

.: B

115. Se cunoaste urmatoarea serie cronologica:


Anii 2000 2001 2002 2003 2004 …. 2006
Nr. Salariati 20 22 24 23 26 ?
(persoane)
S-a calculate indicele mediu de dinamica si prognoza pentru anul 2006 si s-au gasit urmatoarele
rezultate:
1) Ι = 1,234; Prognoza 2006 = 28 salariati.
2) Ι = 1,067; Prognoza 2006 = 29,5 salariati.
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2.

.: B

116. Se cunosc urmatoarele informatii:


Valoarea marfurilor Pretul marfurilor
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Marfa perioada de baza Perioada curenta Perioada de baza Perioada curenta
V0 V1 P0 P1
A 20 22 2 3
B 16 20 3 5
C 10 12 5 7
S-au calculat indicii individuali ai valorii marfurilor (IV) si ai preturilor (IP) si s-a gasit:
1) IV: 1,1; 1,25; 1,2
IP: 1,5; 1,66; 1,4
2) I : 1,2; 1,3;
V 1,6
IP: 1,4; 1,71; 1,02
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2.

.: A

117. Indicele de ponderare constanta de tip Laspeyres are urmatoarea formula:


• Pentru factorul intensiv (p)
I1/0(p) = (Σp1q0):(Σp0q0)
• Pentru factorul extensiv (q)
I1/0(q) = (Σp0q1):(Σp0q0)
Afirmatia este :
1) adevarata; 2) falsa
Care este raspunsul corect?

a. 2. b. 1.

.: B

118. Indicele de ponderare variabila de tip Paasche este:


• Pentru factorul intensiv (p)
I1/0(p) = (Σp1q1):(Σp0q1)
• Pentru factorul extensiv (q)
I1/0(q) = (Σp1q1):(Σp1q0)
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa
Care este raspunsul correct?

a. 2. b. 1.

.: B

119. Se cunosc cheltuieleile unei familii pentru achizitionarea a 3 produse:


Produsul Pretul (u.m.) Valoarea produsului in
--------------------------------------------------- perioada curenta
perioada de baza perioada curenta (V1 = p1.q1)
(p0) (p1)
A 60 75 7000
B 35 40 4000
C 20 25 3000
Indicele costului vietii (ICV) este:
1) 119,3 %; 2) 98,5 %; 3) 121,6 %
Care este raspunsul corect?
a. 3. b. 1. c. 2.

.: A

120. Produsul intern brut se calculeaza prin metodele:


1) metoda de productie;
2) metoda utilizarii finale (metoda cheltuielilor);
3) metoda cheltuielilor sociale;
4) metoda veniturilor;
5) metoda deductibila.
Care este raspunsul corect?
a. 1; 5. b. 2; 3; 4. c. 1; 2; 4 d. 1; 2; 3; 4; 5

.: C

121. Avutia nationala cuprinde:


1) Avutia acumulata;
2) Resursele naturale;
3) Resursele spirituale;
4) Resursele minerale.
Care este raspunsul corect?

a. 1;4. b. 1;2;3. c. 1;3.

.: B

122. Rata de dependenta economica este raportul dintre populatia in afara limitelor varstei apte de
munca si populatia in varsta apta de munca.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2.

.: A

123. Rata de intretinere este raportul dintre populatia inactiva si populatia inapta de munca.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa
Care este raspunsul corect?

a. 2. b. 1.

.: A

124. Rata somajului este raportul dintre numarul somerilor si populatia activa.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2.
.: A

125. Se stie ca la nivelul unei tari:


• Numarul somerilor = 960 mii persoane;
• Populatia active = 8 milioane persoane.
Rata somajului este:
1) 8,33 %; 2) 15 %; 3) 12 %; 4) 8,6 %
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 3. c. 2.

.: B

126. La nivelul unei intreprinderi se cunosc:


• Valoarea initiala completa (VIC) a fondurilor fixe = 34 miliarde u.m.
• Amortizarea fondurilor fixe (A) = 14 miliarde u.m.
Valoarea ramasa (VR) este:
1) 10 miliarde u.m.; 2) 2,42 %; 3) 20 miliarde u.m.
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 3. c. 2.

.: B

127. Indicele salariului real are urmatoarea formula de calcul:


SN
I 1/ 0
SR
Ι 1/0
= IPC ·100
Afirmatia este: 1) corecta; 2) falsa.
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2.

.: A

128. Se cunoaste indicele preturilor de consum (IPC) cu baza in lant pe lunile:


I = 1,07; II = 1,04; III = 1,026.
Rata medie a inflatiei pe cele 3 luni este:
1) 1,062; 2) 1,045; 3) 2,6%; 4) 4,5%.

a. 4. b. 1. c. 3. d. 2.

.: A

129. Se da urmatoarea serie cronologica:


Anii 199 200 200 200 200 200
9 0 1 2 3 4
Profitul 15 10 16 20 18 20
mil.u.m.
S-au calculat indicii cu baza fixa si cu baza in lant si s-au gasit urmatoarele rezultate:
1) Indicii cu baza fixa: 1,0 0,66 1,06 1,33 1,2 1,33
Indicii cu baza in lant: 1,0 0,66 1,6 1,25 0,9 1,11
2) Indicii cu baza fixa : 1,25 0,86 1,15 1,45 1,35 1,33
Indicii cu baza in lant: 1,0 0,66 1,6 1,9 1,11 1,25
Raspunsul corect este:

a. 2. b. 1.

.: B

130. Se da urmatoarea serie cronologica:


Anii 200 200 200 200 200
0 1 2 3 4
Fonduri fixe 50 56 60 60 60
mil u.m.
S-au calculat:
1) Modificarea medie absoluta ( ∆ );
2) Indicele mediu de dinamica ( Ι );
3) Ritmul mediu de crestere sau scadere ( R );
4) Prognoza fondurilor fixe pentru anul 2007 prin metoda modificarii medii absolute si prin
metoda indicelui mediu de dinamica.
S-au gasit urmatoarele rezultate:
Y2∆0 0 =7 6 5 , 5 Y2I 0 0 =7 6 8 , 9
1) ∆ =1,8; Ι =1,046; R =0,46; :
Y2∆0 0 =7 6 7 , 5 Y2I 0 0 =7 6 8 , 5
2) ∆ =2,5: Ι =1,046; R =0,046; :
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: B

131. S-a calculat media mobila a vanzarilor lunare (din 3 termeni) a seriei:
Lunile I II II IV V VI VII VIII
I
Vanzari lunare 8 1 612 1 14 20 10
mil. u.m. 0 0
S-a obtinut urmatoarea serie ajustata:
1) 8 9,03 9,33 15 14,66 16,22
2) 8 9,33 9,33 12 14,66 14,66
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: B

132. Particularitatile SCR sunt:


1) reprezentativitatea termenilor;
2) variabilitatea termenilor;
3) interdependenta termenilor;
4) omogenitatea termenilor.
Raspunsul corect este:
a. 1;2;3. b. 2;3;4. c. 1;3;4.

.: B

133. Omogenitatea termenilor presupune existenta unor termeni cu esenta calitativa diferita.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa.
Care este raspunsul corect?

a. 1. b. 2.

.: B

134. Interdependenta termenilor presupune ca fiecare termen depinde de valoarea termenului


anterior.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa.
Care este raspunsul corect?

a. 2. b. 1.

.: B

135. Seriile cronologice se reprezinta grafic prin:


1) corelograma; 2) cronograma; 3) diagrama polara.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 2. c. 3.

.: B

136. O serie cronologica se prezinta sub forma unui sir sistematizat de valori, ale unei
caracteristici realizate la momente sau intervale de timp succesive.
Afirmatia este: 1) corecta; 2) falsa.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: A

137. Caracterizarea evolutiei in timp a unui fenomen presupune ca timpul sa fie variabil,
iar spatiul si structura organizatorica sa fie constante (in cazul unei SCR).
Afirmatia este: 1) corecta; 2) falsa.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: A

138. SCR pot fi:


1) SCR de intervale (serii de flux);
2) SCR de momente (marimi de stoc);
3) SCR de spatiu.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 1;2;3. c. 1;2.

.: C

139. Gasiti perechea potrivita afirmatiilor din coloana 1 cu cele din coloana 2
Nivelul mediu pentru seriile cronologice de momente se calculeaza prin:
1)media cronologica simpla; 3)daca momentele sunt inegale;
2)media cronologica ponderata; 4)daca momentele sunt echidistante;
Raspuns corect:

a. 1 cu 3; 2 cu 4. b. 1 cu 4; 2 cu 3

.: B

140. Indicele mediu de dinamica:


1) arata de cate ori s-a modificat, in medie, fenomenul analizat;
2) se determina ca o medie geometrica a indicilor cu baza mobila.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 1. c. 2.

.: A

141. Ritmul mediu de dinamica (de crestere sau scadere) se calculeaza:


( )
R = 1 I0⋅ 0 1−0 0
Relatia este:
1) adevarata; 2) falsa.
Raspunsul corect este:

a. 2. b. 1.

.: B

142. Indicatorii unei SCR sunt:


1) Indicatori absoluti;
2) Indicatori relativi;
3) Indicatori medii;
4) Indicatori derivati.
Raspunsul corect este:

a. 1;4. b. 1;2;3. c. 1;2;3;4.

.: B

143. Trendul unei SCR sintetizeaza variatiile sistemice desfasurata de fenomenul analizat.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: A

144. Metoda modificarii medii absolute se utilizeaza:


1) cand modificarile absolute cu baza mobila sunt aproximativ egale;
2) cand sirul termenilor unei SCR se aseamana cu o progresie aritmetica;
3) cand sirul termenilor SCR se aseamana cu o progresie geometrica.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 2;3. c. 1;2;3.

.: A

145. Metoda indicelui mediu se recomanda:


1) daca indicii de dinamica cu baza mobila sunt aproximativ egali;
2) daca sirul termenilor SCR este asemanator unei progresii geometrice.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

146. Avantajul metodelor mecanice de ajustare a SCR este:


1) operativitatea;
2) simplitatea;
3) exactitatea;
Raspunsul corect este:

a. 1;3. b. 1;2. c. 1;2;3.

.: B

147. Limitele metodelor mecanice de ajustare a SCR sunt:


1) se folosesc in rezolvare numai termenii extremi;
2) uneori induc erori;
3) sunt metode complicate de calcul.
Raspunsul corect este:

a. 3. b. 1;2. c. 1;2;3.

.: B

148. Metodele analitice de determinare a trendului:


1) estimeaza mai exact tendinta:
2) se bazeaza pe functii matematice;
3) iau in considerare toti termenii seriei.
Raspunsul corect este:
a. 1;2;3. b. 1;2. c. 2;3.

.: A

149. Estimarea parametrilor “a” si “b” ai functiei liniare se face:


1) cu metoda indicilor;
2) cu metoda celor mai mici patrate.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 1. c. 2.

.: C

150. Extrapolarea implica operatia de stabilire a unor termeni viitori situati in interiorul
orizontului de analiza.
Afirmatia este: 1) adevarata; 2) falsa.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: B

151. Indicii:
1) se calculeaza sub forma de raport;
2) sunt marimi relative adimensionale;
3) se folosesc pentru masurarea influentei factorilor asupra modificarii unui fenomen complex.
Raspunsul corect este:

a. 1; 2; 3 b. 1; 2 c. nici un raspuns corect

.: A

152. Clasificarea indicilor dupa sfera de cuprindere a fenomenului:


1) indici simpli sau de grup;
2) indici compusi sau individuali;
3) indici individuali si indici de grup.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 3.

.: B

153. Clasificarea indicilor dupa modul de calcul:


1) indici agregati;
2) indici sub forma de medii;
3) indici ca raport a doua medii.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 2;3. c. 1;2;3.

.: C
154. Clasificarea indicilor dupa felul structurii:
1) indici cu structura variabila
2) indici cu structura fixa;
3) indici ai modificarilor structurale.
Raspunsul corect este:

a. 1;2;3. b. 1;2. c. 2.

.: A

155. Principalii indicatori macroeconomici de rezultate sunt:


1) PIB;
2) PIN;
3) PNB;
4) PNN;
5) CA.
Raspunsul corect este
a. 1; 2; 3; 4 b. 1; 2; 3; 4; 5

.: A

156. “Metoda de productie” pentru calculul PIB surprinde:


1) componentele care exprima utilizarea finala a bunului;
2) contributia fiecarui agent economic la productia de bunuri si servicii.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: B

157. “Metoda cheltuielilor” pentru calculul PIB presupune:


1) insumarea componentelor care exprima utilizarea finala a bu nurilor si serviciilor;
2) insumarea elementelor care exprima compensarea factorilor de productie.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 2. c. 1.

.: C

158. “Metoda veniturilor” pentru calculul PIB presupune:


1) contributia fiecarui agent economic la productia de bunuri;
2) insumarea elementelor care exprima compensarea factorilor de productie.
Raspunsul corect este:

a. 2. b. 1;2. c. 1.

.: A

159. Avutia nationala se calculeaza dupa mai multe principii:


1) multinational;
2) teritorial;
3) national.
Raspunsul corect este:

a. 2;3. b. 1;2;3. c. 2.

.: A

160. Se da urmatoarea SCR:


Anii 199 200 200 200 200
9 0 1 2 3
Profit (mil.u.m.) 10 11 10 12 14
S-a realizat prognoza profitului la nivelul anului 2006, prin trendul liniar.
S-a obtinut urmatorul rezultat:
1) 16,2; 2) 15,9; 3) 12,8
Raspunsul corect este:

a. 2. b. 1. c. 3.

.: A

161. Se cunoaste indicele preturilor de consum (IPC) pe primele 4 luni ale anului:
1,01; 1,05; 1,07; 1,066.
S-a calculat rata inflatiei previzibila la sfarsitul anului.
S-a obtinut:
1) 9,5% 2) 8,3% 3) 25,3%
Raspunsul corect este:

a. nici un raspuns corect b. 1. c. 3.

.: A

162. Rata generala de activitate este raportul dintre populatia activa si populatia totala.
Afirmatia este:
1) adevarata; 2) falsa.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: A

163. S-a determinat influenta celor doi factori (cantitate si pret) si dinamica vanzarilor:
Marfa Cantitate Pret (u.m.)
q0 q1 p0 p1

A 20 25 10 12
B 30 28 15 18
C 35 40 20 22
S-au gasit urmatoarele rezultate:
1) Iv(q)=8,9% V(q)=120 u.m.
Iv(p)=14,5% V(p)=214 u.m.
2) Iv(q)=9,8% V(q)=150 u.m.
Iv(p)=14,5% V(p)=244 u.m.
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2.

.: A

164. Se cunoaste structura cheltuielilor si indicii preturilor:


Structura cheltuielilor Indicii
(g%) preturilor
(i )
p
1/ 0

Marfuri alimentare 50 1,09


Marfuri nealimentare 28 1,01
Servicii 22 1,1
S-a calculat indicele preturilor de consum(IPC) si s-a gasit urmatorul rezultat:
1) 1,0698 2) 1,234 3) 0,725
Raspunsul corect este:

a. 1. b. 2. c. 3.

.: A

165. Se cunosc cheltuielile unei familii pentru cumpararea a 4 produse:


Produsul Pretul Valoarea produsului
(u.m.) V1=p1q1

p0 p1
A 20 22 2000
B 15 10 1500
C 22 25 4000
D 30 31 5500
S-a calculat indicele costului vietii (ICV) si s-a obtinut uramatorul rezultat:
1) 198,36 2) 100,49 3) 129,0
Raspunsul corect este:

a. 2. b. 1. c. 3.

.: A

166. Avutia acumulata cuprinde:


1) capitalul fix;
2) stocurile de materiale;
3) bunurile de folosinta indelungata aflate la populatie;
4) resursele de munca;
5) pozitia neta fata de strainatate;
Raspuns corect:

a. 1;2. b. 1; 2; 3; 5. c. 5.

.: B

167. Rata de dependenta economica se calculeaza ca raport intre populatia in afara limitelor
varstei apte de munca si populatia in varsta apta de munca.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 1. b. 2.

.: A

168. Rata de intretinere se calculeaza ca raport intre populatia inactiva si populatia activa.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 1. b. 2.

.: A

169. Energointensivitatea exprima consumul de energie primara (echivalent huila) care revine la
1000 lei PIB sau VN.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 2. b. 1.

.: B

170. Agregatele macroeconomice caracterizeaza:


1) marimea si structura productiei nationale;
2) evolutia productiei nationale in timp;
3) eficienta valorificarii potentialului economic la nivelul economiei nationale dar si pe ramuri
si sectoare economice.
Raspunsul corect este:

a. 1;2. b. 1;3. c. 1;2;3.

.: C

171. Produsul intern exprima productia finala de bunuri la nivel macroeconomic, pornind de la
criteriul “intern”, iar produsul national de la criteriul “national”.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 1. b. 2.

.: A

172. Indicatorii de rezultate se pot exprima:


1) in preturile pietei;
2) in preturile factorilor;
3) in costuri de productie;
Raspunsul corect este:

a. 1;2;3. b. 1;2.

.: B

173. Indicatorii de rezultate se pot exprima:


1) ca indicatori nominali (in preturi curente);
2) ca indicatori reali (in preturi comparabile).
Raspuns corect:

a. 1. b. 2. c. 1;2.

.: C

174. Valoarea indicatorului real se calculeaza ca raport intre valoarea indicatorului nominal si
indicele preturilor bunurilor si serviciilor care formeaza indicatorul.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 2. b. 1.

.: B

175. Cursul de schimb = paritatea puterii de cumparare.


Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 1. b. 2.

.: B

176. Electrointensivitatea exprima consumul de energie electrica masurata in kWh pentru


obtinerea unei unitati (1000 lei) PIB sau VN.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 1. b. 2.
.: A

177. Ierarhizarea multicriteriala a unitatilor administrativ teritoriale se realizeaza prin metoda:


1) rangurilor;
2) distantei relative fata de performanta maxima;
3) multicriteriala.

Raspuns corect:

a. 1;2;3. b. 1. c. 1;2.

.: C

178. Metoda rangurilor de ierarhizare a unitatilor administrativ teritoriale este mai precisa decat
metoda distantei relative fata de performanta maxima.
Afirmatia este:
1) adevarata. 2) falsa
Raspuns corect:

a. 1. b. 2.

.: B

179. Dispersia totala sau generala ( ) se calculeaza:


1. ca medie aritmetica ponderata a abaterilor termenilor fata de media totala;

2. cu ajutorul formulei =
a. 1

b. 2

c. 1+2

.: C

180. Abaterea medie petratica sau abaterea standard ( ) se calculeaza:


1. ca medie patratica simpla a abaterilor valorilor seriei fata de media lor;
2. ca medie patratica ponderata a abaterilor valaorilor seriei fata de media lor;
3. radacina patrata din exprexia:

a. 1

b. 1+3

c. 1+2+3

.: C

181. Sondajul statistic in agricultura este folosit pentru:


1. estimarea recoltei;
2. verificarea informatiilor culese prin inregistrarile totale (re);
3. ofera informatii privind fluctuatia fortei de munca
a. 1

b. 2

c. 1+2

.: C

182. Dupa natura seriilor cronologice si dupa modelul de calcul si exprimare, indicatorii SCR sunt:
1. indicatori absoluti;
2. indicatori relativi;
3. indicatori medii.
a. 1

b. 1+2

c. 1+2+3

.: C

183. Indicii statistici dupa caracteristica variatiei sunt:


1. Indici ai volumului fizic;
2. Indici ai preturilor;
3. Indici ai productivitatii muncii;
4. Indici valorici;
5. Indici ai salariului mediu.
a. 1+2;

b. 1+2+3+4+5;

c. 1+2+3+5.

.: B

184. Indicii statistici dupa destinatia lor in analiza activitatii social economice sunt:
1. Indici cronologici sau indici ai dinamicii;
2. Indici tertiali;
3. indici ai planului.
a. 1+2+3;

b. 3

c. 1+2

.: A

185. Avutia nationala cuprinde:


1. avutia acumulata;
2. resursele naturale;
3. resursele spirituale.
a. 1+3;

b. 1+2+3;

c. 2+3.

.: B
186. Resursele de munca sunt:
1. populatia apta de munca;
2. populatia in varsta de munca, dar invalida;
3. populatia peste limita varstei de munca, dar care lucreaza.
a. 1+2+3;

b. 1

c. 1+2

.: A

187. Structura fondurilor fixe se calculeaza si se analizeaza in functie de:


1. dupa locul unde functioneaza;
2. dupa componenta materiala;
3. dupa durata de serviciu.
a. 1

b. 1+2+3

c. 2+3

.: B

188. Sistemul Conturilor Nationale (SCN) este un .amblu coerent de conturi si tablouri prin care se ordoneaza:
1. Calculul indicatorilor macroeconomici;
2. analizei activitatii desfasurate in economia nationala in perioada de referinta;
a. 1

b. 1+2

c. 2

.: B