Sunteți pe pagina 1din 15

Sociologie-psihologie, sociologie, an2, sem1

Statistica

MULTIPLE CHOICE

1) Cand adunam doua variabile aleatoare, probabilitatile :


evenimentelor elementare:

1 se aduna;
2 se scad;
3 se inmultesc.
ANS: 3 PTS: 1

2) Cand inmultim doua variabile aleatoare, probabilitatile evenimentelor elementare

1 se aduna;
2 se scad;
3 se inmultesc.
ANS: 3 PTS: 1

3) Media sumei a doua variabile aleatoare este egala cu :

1 suma mediilor variabilelor aleatoare;


2 produsul mediilor variabilelor aleatoare;
3 diferenta mediilor variabilelor aleatoare.
ANS: 1 PTS: 1

4) Media unei variabile aleatoare este:

1 egala cu cea mai mica valoare a variabilei aleatoare;


2 egala cu cea mai mare valoare a variabilei aleatoare;
3 cuprinsa intre acestea.
ANS: 3 PTS: 1

5) Media produsului a doua variabile aleatoare este:

1 egala cu suma mediilor celor doua variabile aleatoare;


2 egala cu produsul mediilor celor doua variabile aleatoare;
3 egala cu radical din suma patratelor mediilor;
4 nici unul din punctele a) b) c) nu este adevarat.
ANS: 2 PTS: 1

6) Statistica descriptiva se ocupa cu :


a) prelucrarea datelor statistice
b) culegerea datelor despre un fenomen social
c) inregistrarea datelor despre un fenomen social
d) nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat

1 a+b+c
2 b+c
3 d
ANS: 2 PTS: 1

7) Variabilele X si Y sunt independente daca :

1 pentru o pereche de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt


independente;
2 pentru mai multe perechi de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt
independente;
3 pentru toate perechile (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt independente.
ANS: 3 PTS: 1

8) Momentul de ordinal 2 al variabilei aleatoare X este:

1 patratul valorii medii a variabilei aleatoare X;


2 valoarea medie a patratului variabilei aleatoare X;
3 alta expresie.
ANS: 2 PTS: 1

9) Variabila aleatoare X-M(X) se numeste :

1 abaterea medie a variabilei aleatoare X;


2 abaterea de la medie a variabilei aleatoare X;
3 abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X.
ANS: 2 PTS: 1

10) Abaterea medie caracterizeaza :

1 imprastierea variabilei aleatoare X;


2 boltirea variabilei aleatoare X;
3 concentrarea variabilei aleatoare X.
ANS: 1 PTS: 1

11) Momentul centrat de ordinal II al variabilei aleatare X este:

1 abaterea medie a variabilei aleatoare X;


2 abaterea de la medie a variabilei aleatoare X;
3 dispersia variabilei aleatoare X;
4 abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X.
ANS: 3 PTS: 1

12) Dispersia unei constante este egala cu :


1 0;
2 1;
3 alta constanta.
ANS: 1 PTS: 1

13) Dispersia sumei dintre o constanta si variabila aleatoare X este :

1 acea constanta ;
2 egala cu 0;
3 egala cu dispersia constantei;
4 egala cu dispersia variabilei aleatoare X.
ANS: 4 PTS: 1

14) Dispersia produsului dintre o constanta si variabila aleatoare X este egala cu :

1 acea constanta;
2 dispersia lui X;
3 a D(X);
4 nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat.
ANS: 4 PTS: 1

15) Dispersia variabilei aleatoare X este egala cu :

1 patratul abaterii medii patratice;


2 radical din abaterea medie patratica;
3 raspunsurile a) si b) nu sunt adevarate.
ANS: 2 PTS: 1

16) Coeficientul de covarianta a doua variabile aleatoare este egal cu :

1 media produsului variabilelor minus produsul mediilor variabilelor;


2 media sumei variabilelor;
3 suma patratelor mediilor variabilelor aleatoare.
ANS: 1 PTS: 1

17) Amplitudinea unei variabile aleatoare este:

1 un indicator de dispersie;
2 un indicator al tendintei centrale de grupare;
3 ambele la un loc;
4 nici una din situatiile de mai sus.
ANS: 1 PTS: 1

18) Amplitudinea unei variabile aleatoare este egala cu :

1 suma dintre valoarea maxima si valoarea minima a variabilei aleatoare;


2 media aritmetica a valorilor;
3 diferenta dintre valoarea maxima si valoarea minima.
ANS: 3 PTS: 1

19) Cuantilele de ordinal 10 ale unei variabile aleatoare se numesc:

1 cuartile;
2 centile;
3 decile.
ANS: 3 PTS: 1

20) Cuartila este o cuantila de ordinul :

1 cinci;
2 zece;
3 patru;
4 o suta.
ANS: 3 PTS: 1

21) Mediana unei variabile aleatoare este egala cu :

1 prima cuartila;
2 a doua cuartila;
3 a treia cuartila.
ANS: 2 PTS: 1

22) Coeficientul de variatie este un indicator :

1 al formei distributiei;
2 de dispersie;
3 al tendintei centrale de grupare.
ANS: 2 PTS: 1

23) Oblicitatea este un indicator :

1 al formei distributiei;
2 de dispersie;
3 al tendintei centrale de grupare.
ANS: 1 PTS: 1

24) Boltirea este un indicator :

1 al tendintei centrale de grupare;


2 al formei distributiei;
3 de dispersie.
ANS: 1 PTS: 1
25) Media variabilei abaterea de la medie este egala cu :

1 0;
2 1;
3 0,5.
ANS: 1 PTS: 1

26) Media produsului a 2 variabile aleatoare este egala cu :

1 Suma mediilor v.a.;


2 Produsul mediilor var.aleat.;
3 punctul b)are loc cu conditia ca variabilele aleatoare sa fie independente.
ANS: 3 PTS: 1

27) Scalele nominale permit :

1 O masurare a distantei dintre termenii scalei;


2 O ierarhizare a valorilor;
3 O enumerare de posibilitati.
ANS: 3 PTS: 1

28) Scalele ordinale permit :

1 O ierarhizare a valorilor;
2 Posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala;
3 O masurare a distantei dintre termenii scalei.
ANS: 1 PTS: 1

29) Scalele proportionale :

1 permit o ierarhizare a valorilor;


2 exprima posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala;
3 permit o enumerare de posibilitati.
ANS: 2 PTS: 1

30) Scalele cu intervale permit :

1 Masurarea distantelor dintre diferitele trepte;


2 O enumerare de posibilitati;
3 Posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala.
ANS: 1 PTS: 1

31) O variabila aleatoare se numeste discreta atunci cand :

1 numerele care corespund modalitatilor ei sunt intregi;


2 numerele care corespund modalitatiolor ei sunt rationale;
3 numerele care corespund modalitatilor ei sunt reale.
ANS: 1 PTS: 1

32) Grupele de varsta constituie un exemplu de :

1 scala de intervale;
2 scala nominala;
3 scala ordinala.
ANS: 3 PTS: 1

33) Scalele care caracterizeaza variabilele ale caror modalitati nu au decat un scop descriptiv sunt :

1 scale ordinale;
2 scale nominale;
3 scale de intervale.
ANS: 2 PTS: 1

34) Raspunsurile de tip : « deloc/putin/mult/foarte mult », dintr-un chestionar, reprezinta un exemplu


de scala :

1 de raport;
2 ordinala;
3 nominala;
4 de intervale.
ANS: 2 PTS: 1

35) Scalele al caror statut se bazeaza pe faptul ca intervalele care separa doua modalitati succesive
sunt intotdeauna egale intre ele sunt :

1 scale ordinale;
2 scale nominale;
3 scale de interva.
ANS: 3 PTS: 1

36) Intr-un chestionar, intrebarile de opinie vizeaza :

1 preocuparile intelectoale ale indivizilor;


2 aspecte de comportament ale indivizilor;
3 parerile, atitudinile subiectilor.
ANS: 3 PTS: 1

37) Intr-un chestionar, intrebarile factuale privesc :

1 aspectele de comportament ale subiectilor;


2 parerile, latitudinile;
3 preocuparile intelectuale.
ANS: 1 PTS: 1
38) Esantionarea care are la baza principiul loteriei este :

1 esantionare prin stratificare;


2 esantionare multistadiala;
3 esantionare simplu aleatoare.
ANS: 3 PTS: 1

39) Esantionarea care presupune o grupare a populatiei pe arii geografice, culturale etc. este o
esantionare :

1 multifazica;
2 prin stratificare;
3 multistadiara ( grupala).
ANS: 3 PTS: 1

40) Esantionarea care se efectueaza in populatii neomogene alcatuite din straturi, este o esantionare :

1 simplu aleatoare;
2 multistadiala;
3 multifazica;
4 prin stratificare.
ANS: 4 PTS: 1

41) Esantionarea care presupune gruparea populatiei dupa cateva caracteristici, apoi determinarea
subesantioanelor, este o esantionare :

1 panel;
2 pe cote;
3 simplu aleatoare;
4 prin stratificare.
ANS: 2 PTS: 1

42) Erorile sistematice sunt erori de :

1 reprezentativitate;
2 de inregistrare;
3 altele.
ANS: 1 PTS: 1

43) Erorile intamplatoare sunt erori de :

1 inregistrare;
2 reprezentativitate;
3 altele.
ANS: 2 PTS: 1
44) Universul de esantionare este format din :

1 populatia intrata in esantion;


2 populatia intrata in studiu;
3 toata populatia tarii.
ANS: 2 PTS: 1

45) Procesul statistic prin care concluziile obtinute din studiul esantionului se pot extinde la intreaga
populatie studiata se numeste :

1 reprezentativitate;
2 inferenta;
3 analiza statistica.
ANS: 2 PTS: 1

46) O ipoteza a modelului recursiv este ca :

1 relatiile dintre variabile sa fie neliniare;


2 relatiile dintre variabile sa fie liniare;
3 sa nu existe astfel de relatii.
ANS: 2 PTS: 1

47) Indicatorul concordantei pozitive ajuta la construirea :

1 coeficientului de corelatie a doua variabile aleatoare;


2 coeficientului de regresie;
3 coeficientului de corelatie a rangurilor al lui Kendall.
ANS: 3 PTS: 1

48) Intre indicatorul concordantei negative si coeficientul lui Kendall exista urmatoarea legatura :

1 cresc in acelasi timp;


2 unul creste in timp ce celalalt descreste;
3 descresc in acelasi timp.
ANS: 2 PTS: 1

49) Indicele lui Gini este un indicator :

1 de dispersie;
2 al formei distributiei;
3 al tendintei centrale de grupare.
ANS: 1 PTS: 1

50) In modelele dexplicative gradul de variabilitate al unui fenomen poate fi masurat de :

1 indicatorii de dispersie;
2 indicatorii formei distributiei;
3 indicatorii tendintei centrale de grupare.
ANS: 1 PTS: 1

51) Suma frecventelor relative ale unei serii de date este:

a) 1;
b) 50;
c) 100%

1 a+c
2 a+b+c
3 a+b
ANS: 1 PTS: 1

52) Variabila abatere medie caracterizeaza :

1 imprastierea;
2 concentrarea;
3 forma distributiei.
ANS: 1 PTS: 1

53) Daca X si Y sunt 2 variabile aleatoare,atunci: D(X+Y) = D(X) + D(Y)

1 intotdeauna;
2 cand X si Y sunt independente;
3 Cand X si Y sunt dependente
ANS: 2 PTS: 1

54) Coeficientul de corelatie r(X,Y) a doua variabile aleatoare este egal cu zero cand:

A) X si Y sunt independente;
B) X si Y sunt dependente

1 A
2 B
3 nici una.
ANS: 1 PTS: 1

55) Coeficientul lui Kendall masoara :

1 corelatia a doua variabile cantitative;


2 corelatia rangurilor a doua v.a. oarecare;
3 corelatia rangurilor a 2 v.a. calitative.
ANS: 3 PTS: 1

56) Gradul de reprezentativitate al unui esantion depinde numai de:


1 caracteristicile populatiei;
2 marimea esantionului;
3 procedura de esantionare folosita;
4 oricare din ele;
5 de toate trei.
ANS: 5 PTS: 1

57) Tipul de esantionare probabilist are caracter:

1 aleator;
2 nealeator;
3 oricare din ele;
4 niciunul dintre acestea.
ANS: 1 PTS: 1

58) Testul „hi patrat” reprezinta:

1 un test de cunoastere;
2 un test de semnificatie;
3 un test de reprezentativitate.
ANS: 2 PTS: 1

59) Modelul lui Blalock reprezinta:

A) un model de analiza cauzala;


B) un model de analiza de dependenta
C) un model de comportament

1 A+B
2 A+B+C
3 B+C
ANS: 1 PTS: 1

60) Abaterea intercuartila este o caracteristica:

1 standardizata;
2 nestandardizata.
ANS: 2 PTS: 1

61) Frecventele relative sunt:

1 numere intregi;
2 valori negative;
3 valori pozitive subunitare.
ANS: 3 PTS: 1

62) Doua variabile aleatoare X si Y sunt independente daca:


1 doua evenimente elementare sunt independente;
2 anumite evenimente elementare sunt independente;
3 toate evenimentele elementare sunt independente doua cate doua.
ANS: 3 PTS: 1

63) Cuartila este un indicator care caracterizeaza :

1 tendinta centrala de grupare;


2 imprastierea variabilei;
3 forma distributiei unei v.a;
ANS: 2 PTS: 1

64) Corelatia rangurilor a 2 v.a. se exprima cu ajutorul

A) coeficientului lui Kendall;


B) coeficientului lui Spearmann;
C) coeficientului lui Pearson

1 A+B
2 A+B+C
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

65) Modelul recursiv este un model de:

A) analiza de dependenta;
B) analiza cauzala;
C) analiza de regresie.

1 A+B
2 A+B+C
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

66) Gradul de reprezentativitate al unui esantion este masurat de:

A) coeficientul de corelatie;
B) coeficientul de varianta;
C) eroarea maxima admisa;
D) nivelul de incredere

1 C+B
2 A+B+C+D
3 C+D
ANS: 3 PTS: 1

67) Testul „hi patrat” se aplica:


1 esantioanelor mici
2 esantioanelor mijlocii
3 esantioanelor mari
ANS: 3 PTS: 1

68) Non-raspunsuri intr-un chestionar de opinie inseamna:

A) raspunsuri negative;
B) lipsa raspunsurilor la unele intrebari;
C) lipsa raspunsurilor la intregul chestionar

1 B+C
2 A+B+C
3 A+B
ANS: 1 PTS: 1

69) Cate tipuri de scale intalnim in stiintele sociale:

1 2 tipuri
2 3 tipuri
3 4 tipuri
ANS: 3 PTS: 1

70) Pentru analiza seriilor interdependente se foloseste care din urmatoarele metode statistice:

A) regresia;
B) indicatorul concordantei pozitive;
C) corelatia.

1 A+C
2 A+B+C
3 A+B
ANS: 1 PTS: 1

71) Coeficientul de variatie este un indicator:

1 de pozitie;
2 de imprastiere;
3 al formei distributiei v.a.
ANS: 2 PTS: 1

72) Abaterea intercuartila relativa este un indicator :

1 standardizat;
2 nestandardizat.
ANS: 1 PTS: 1
73) Indicatorul de boltire masoara :

1 forma distributiei unei v.a;


2 oblicitatea distributiei;
3 dispersia v.a.
ANS: 1 PTS: 1

74) Care afirmatie este adevarata :

1 Daca variabilele X si Y sunt independente atunci coeficientul lor de corelatie este nul;
2 Daca coeficientul de corelatie a 2 v.a. este nul atunci variabilele X si Y sunt
independente;
3 Amandoua sunt adevarate.
ANS: 1 PTS: 1

75) Intr-un chestionar de opinie ,intrebarile factuale sunt intrebari care privesc:

1 continutul acestora;
2 forma de inregistrare a raspunsurilor.
ANS: 1 PTS: 1

76) O procedura de esantionare in care fiecare individ din populatie are o sansa reala,calculabila si
nenula de a fi ales in esantion,se va numi:

1 aleatoare;
2 nealeatoare.
ANS: 1 PTS: 1

77) Daca coeficientul de corelatie a doua v.a. este 1 atunci intre cele doua variabile exista o
dependenta:

1 neliniara;
2 liniara;
3 logaritmica.
ANS: 2 PTS: 1

78) Erorile statistice in realizarea unui esantion apar:

1 cand nu se respecta principiile de baza ale teoriei esantionarii;


2 in timpul derularii sondajului in teren.
ANS: 1 PTS: 1

79) Esantionarea care presupune gruparea populatiei dupa cateva caracteristici este specifica:

1 esantionarii panel;
2 esantionarii multifazice;
3 esantionarii pe cote.
ANS: 3 PTS: 1

80) In cazul acceptarii ipotezei nule care varianta este posibila:

A) ipoteza facuta este adevarata si urmeaza sa fie acceptata;


B) ipoteza facuta este falsa;

1 A
2 B
3 A+ B
ANS: 1 PTS: 1

81) Indicele lui Gini este un indicator:

1 de pozitie;
2 de imprastiere;
3 al formei distributiei variabilei aleatoare.
ANS: 2 PTS: 1

82) Coeficientul de corelatie a doua variabile aleatoare este:

1 standardizat si ia valori in intervalul [-2;2];


2 standardizat si ia valori in intervalul [-1;1];
3 nestandardizat si ia valori pozitive.
ANS: 2 PTS: 1

83) Afectarea caracterului aleator in realizarea unui esantion este o eroare:

1 sistematica;
2 intamplatoare;
3 de alta natura.
ANS: 1 PTS: 1

84) Cresterea in volum a esantionului asigura intotdeauna cresterea gradului de reprezentativitate?

1 da;
2 nu;
3 depinde de alti parametri.
ANS: 1 PTS: 1

85) Indicatorul concordantei pozitive influenteaza marimea coeficientului de corelatie a rangurilor a


lui Kendall?

1 da;
2 nu;
3 nu intotdeauna.
ANS: 1 PTS: 1

86) Intr-un model recursiv relatiile dintre variabile trebuie sa fie, prin ipoteza:

1 liniare;
2 neliniare;
3 oricum.
ANS: 1 PTS: 1

87) O caracteristica se numeste continua atunci cand numarul valorilor este:

1 finit;
2 infinit;
3 cand valorile sunt pozitive.
ANS: 2 PTS: 1

88) Daca M(X) este media v.a. X atunci proprietatea M(XY)=M(X)M(Y) are loc cand:

1 X si Y sunt dependente;
2 X si Y sunt independente;
3 oricand.
ANS: 2 PTS: 1

89) Stabilirea gradelor de libertate este importanta in:

1 utilizarea testului „hi patrat”;


2 realizarea unui model recursiv;
3 aplicarea ipotezei nule.
ANS: 1 PTS: 1

90) Mediana este

1 prima cuartila;
2 a doua cuartila;
3 a treia cuartila.
ANS: 2 PTS: 1