Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

DATA:
CLASA A V-A
OBIECTUL: Matematica
PROFESOR:
SCOALA:
UNITATEA DE INVATARE:Unitati de masura
TEMA:Unitati de masura pentru volum
DURATA:50 minute
TIPUL LECTIEI:Transmitere si asimilare de noi cunostinte

OBIECTIVELE LECTIEI:
OBIECTIVE DE REFERINTA:
O.R.1: sa efectueze transformari intre multipli si submultiplii principalelor unitati
din sistemul international de masuri(pentru lungime,arie,volum,masa,timp);sa estimeze
masuri ale obiectelor din mediul apropiat
O.R.2 : sa recunoasca veridicitatea unor rezultate obtinute prin masurare sau
calcul
O.R.3: sa identifice informatiile esentiale dintr-un enunt matematic prezentat in
diverse forme
O.R.4: sa prezinte clar,corect si concis,oral sau in scris,metodele si/sau operatiile
utilizate in rezolvarea problemei
O.R.5:sa-si formeze obisnuinta de a exprima prin operatii matematice anumite
probleme practice
OBIECTIVE OPERATIONALE:
• COGNITIVE:
OC1 sa cunoasca unitatea principala de masura a volumului-metrul cub,multipli si
submultipli acestuia si sa foloseasca in practica zilnica
OC2 - să scrie şi să citească u.m. pentru volum
OC3 - sa stie sa transforme dintr-o unitate in alta folosind scara unitatilor de masura
OC4 - sa stie sa efectueze adunari si scaderi cu volume exprimate in unitati de masura
diferite
• AFECTIVE:
OA1 elevii sa fie atenti
OA2 elevii sa participe cu interes la lectie
OA3 elevii sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii
• PSIHO-MOTRICE
OP1 elevii sa noteze pe caiete si/sau pe tabla continutul lectiei
OP2 elevii vor utiliza corect mijloacele de invatamant folosite
STRATEGIA DIDACTICA:
Metode si procedee:conversatia euristica,explicatia,expunerea
sistematica,observatia independenta,exercitiu,jocul de rol
Resurse: manual,fise de lucru,culegeri de probleme,planse cu unitati de masura
pentru volum,fise individuale de lucru
Moduri de activitate cu elevii:
 Frontal - pentru reactualizarea cunostintelor şi transmiterea noilor
cunoştinţe.
 Individual – pentru activitatea cu fisele de lucru,fixarea si consolidarea
noilor cunostinte.
 Pe grupe – pentru activitatea pe grupe ,asigurarea feed-back-ului.

Evenimentele Obiective Continuturile activitatii instructiv-educative Strategia Modalitati


Instruirii(timp) didactica de evaluare
Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului
1 2 3 4 5 6
Moment OA1 Se creaza conditiile optime pentru buna Elevii vor avea pe banci caietele si Conversatia
organizatoric desfasurare a lectie manualele Euristica
(2min)
Captarea OA1; Verifica tema,facand eventuale Elevii isi verifica tema si isi Conversatia
atentiei(3min) OA2 observatii,iar daca exista probleme corecteaza eventualele greseli Euristica
nerezolvate le sugereaza elevilor metoda
Anuntarea lectiei OA1 O alta unitate de masura este cea pentru Elevii noteaza titlul lectiei pe Conversatia
noi si a volum pe care o vom studia in lectia de caiete Euristica
obiectivelor(2mi astazi.
n) Scriu titlul lectiei si obiectivele pe tabla
Prezentarea Elevii noteaza pe caiete Expunera
lectiei si dirijarea Volumul este o caracteristica a corpurilor
invatarii(35min) cu 3 dimensiuni lungime(L),latime(l) si
inaltime(h).
Sa incercam sa calculam volumul unui Elevii sunt atenti.Unul din elevi Conversatia
cub cu latura de un metru iese la tabla si afla volumul cubului euristica
V=L*l*h=1m*1m*1m=1m 3 cu lungimea laturei de 1m
Unitatea de masura principala pentru
volum este metrul cub si se noteaza cu m Elevii noteaza pe caiet
3 .
Elevii sunt atenti
Acesta reprezinta un cub cu muchia de Explicatia
1m.
Pentru volume foarte mici folosim Elevii noteaza pe caiet
submultipli metrului cub si Expunera
anume:decimetrul cub(dm 3 ),centimetrul
cub(cm 3 ) si milimetrul cub(mm 3
)Pentru volume foarte mari folosim
multipli metrului cub si
anume:decametrul cub(dam 3
),hectometrul cub(hm 3 ) si kilometrul
cub(km 3 ).Succesiunea unitatilor se face
din 1000 in 1000 (10 3 ),deci pentru
transformari va trebui sa facem inmultiri
sau impartiri cu 1000.Intre unitatea
standard metrul cub si multipli si
submultipli exista urmatoarele relatii pe
care le vom da sub forma unei scarite:

Expunerea
sistematica

Elevii noteaza pe caiete

km

hm

dam

m3
dm

cm

mm

Exp.1:
2500dm 3 =2500:1000m 3 =2,5m 3 Elevii sunt atenti si noteaza pe Observatia
caiete
Exp.2: 1,482dam 3 =1,482:1000m 3
=1482m 3

Asigurarea Propun spre rezolvare exercitiile cuprinse


retentiei si a in fisa de lucru.
transferului(10mi Fisa1: Elevii lucreaza individual fisele de
n) 1Transformati: lucru Exercitiul
a)20cm 3 = .... mm 3
b)6m 3 = .... dm 3
c)18dm 3 = ....cm 3
d)149m 3 = .... dam 3
e)5436hm 3 = ..... km 3
f)124855m 3 = ... hm 3
2.Calculati:
a)0,017m 3 +0,762dm 3 +4179cm 3 =
b)0,415dam 3 +14000m 3 +1,5hm 3
Raspuns:
1.a)20000b)6000;c)18000;d)0,149;e)5,43
6
f)0,124855
2.a)18181; b)1514415;
Elevii vor iesi la tabla si vor
Rezolvarile vor fi facute la tabla.
rezolva exercitiile de pe fisele de
lucru.
Joc de rol: „Descopera cifrul”.Elevii vor
Asigurarea feed- primi un set de transformari si de calcule
back-ului(10min) iar rezultatul final va fi cifrul unui seif Elevii sunt atenti si participa cu Jocul de rol
imaginar.Clasa va fi impartita in grupe de interes.
cate trei.Grupa care va reusi prima sa
descopere cifrul va primi premii.
Fisa2:
Un pirat din Insulele Caraibe,pentru a nu-
i fura nimeni comoara si-a ascuns-o intr-
un seif,pe care la ascuns pe fundul
marii.Locuitorii unui sat foarte sarac au
gasit seiful dar,oricat s-au straduit ,nu au
putut sa-l deschida,asa ca singura solutie
a ramas sa descopere cifrul seifului.Cifrul
seifului este acelasi cu rezultatul
urmatoarelor calcule:
A=116mm 3 +105mm 3 +100mm 3 Elevii lucreaza pe grupe de cate
trei.
B=221cm 3 +312cm 3 +121cm 3
C=523dm 3 +142dm 3 +322dm 3
CIFRU=A+B+C
R: 987654321mm 3 .
Evaluarea Prima grupa care va afla raspunsul corect
performantei(3m va fi premiata
in)
Fac aprecieri asupra raspunsurilor,notarea
elevilor care s-au remarcat
Tema pentru
acasa(2min)

Manual: pag. Elevii noteaza tema


Culegere Balauca
Fisa1

FISA DE LUCRU

1Transformati:
a)20cm 3 = .... mm 3
b)6m 3 = .... dm 3
c)18dm 3 = ....cm 3
d)149m 3 = .... dam 3
e)5436hm 3 = ..... km 3
f)124855m 3 = ... hm 3

2.Calculati:
a)0,017m 3 +0,762dm 3 +4179cm 3 =
b)0,415dam 3 +14000m 3 +1,5hm 3

Fisa2

FISA DE LUCRU

Un pirat din Insulele Caraibe,pentru a nu-i fura nimeni comoara si-a ascuns-o
intr-un seif,pe care la ascuns pe fundul marii.Locuitorii unui sat foarte sarac au gasit
seiful dar,oricat s-au straduit ,nu au putut sa-l deschida,asa ca singura solutie a ramas
sa descopere cifrul seifului.Cifrul seifului este acelasi cu rezultatul urmatoarelor
calcule:

A=116mm 3 +105mm 3 +100mm 3


B=221cm 3 +312cm 3 +121cm 3
C=523dm 3 +142dm 3 +322dm 3

CIFRU=A+B+C