Sunteți pe pagina 1din 16

Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor.

TermeniTermeni-cheie:
Schem logic Algoritm liniar Algoritm repetitiv Ciclu cu contor Instruc iune simpl Instruc iune compus

Schem logic :
Reprezint un desen, care con ine urm toarele simboluri grafice: START START STOP STOP
Instruc iune

- punctul de pornire a procesului de execu ie a


algoritmului; algoritmului;

- punctul de oprire a procesului de execu ie a


- execu ia unei instruc iuni;

Nume

- apelul unei subalgoritm;


ordinea n care trebuie executate instruc iunile algoritmului.

-indic

Schema logic a procedurii P trat


START PAS ROTIRE PAS ROTIRE PAS ROTIRE PAS ROTIRE SALT SALT STOP

Schem logic a programului Opt_p trate


START P trat P trat P trat P trat P trat P trat P trat P trat STOP

Algoritm liniar:
Din analiza schemelor logice se observ c procesul de execu ie a unui algoritm poate fi simbolizat printr-o deplasare imaginar dintr-un simbol grafic n altul n direc ia indicat de liniile respective. Algoritmii instruc iunile c rora snt executate n ordinea apari iei lor n text se numesc algoritmi liniari.

Ciclu cu contor: contor:


n procesul elabor rii algoritmilor s-a observat c unele secven e de instruc iuni deseori trebuie executate de mai multe ori. De exemplu, n cazul procedurii P trat , secven a de instruc iuni PAS, ROTIRE se execut de patru ori, iar instruc iunea apel de procedur din programul Opt_p trate de opt ori. Pentru a simplifica procesele de elaborare a algoritmilor, n astfel de cazuri se poate utiliza instruc iunea REPET .

Formatul instruc iunii REPET :


REPET n ORI Instruc iunea_1 Instruc iunea_2 ... Instruc iunea_k SFR ITUL REPET RII unde n reprezint num rul dorit de repet ri, iar cuvintele REPET , ORI, SFIR ITUL REPET RII snt cuvinte auxiliare.

Schem logic a instruc iunii REPET :


REPET n ORI

Instruc iunea_1

Instruc iunea_2
:

Instruc iunea_k

n procesul execu iei instruc iunii REPET , Centrul de comand va ndeplini de n ori secven a de instruc iuni ncadrat ntre cuvintele auxiliare. Utiliznd aceast instruc iune, putem transcrie programele ce con in secven e de instruc iuni, care trebuie executate de mai multe ori, ntr-o form mai compact . De exemplu, programul Opt_p trate:
1 PROCEDUR REPET PAS ROTIRE SFR ITUL REPET RII SALT SALT SFR ITUL PROCEDURII P trat 4 ORI 2 NCEPUT REPET EXECUT SFR IT 8 ORI P trat

SFR ITUL REPET RII

y Instruc iunea REPET n ORI se nume te ciclu cu

contor, deoarece la execu ia ei se repet ciclic aceea i secven de instruc iuni, iar num rul de repet ri n este cunoscut n momentul scrierii programului. Secven a de instruc iuni ncadrat ntre liniile ce con in cuvintele auxiliare REPET i SFR IT se nume te corpul ciclului.

Algoritm repetitiv:
Algoritmii ce con in secven e de instruc iuni care n procesul execu iei se ndeplinesc de mai multe ori se numesc algoritmi repetitivi. Schemele logice, care reprezint n mod grafic procesele de execu ie a procedurii P trat i a programului Opt_p trate, snt prezentate mai jos. n aceste scheme se utilizeaz simbolul grafic REPET , din care, spre deosebire de simbolurile grafice studiate anterior, pleac dou linii orientate: prima spre instruc iunile din corpul ciclului iar a doua spre instruc iunea care va fi executat imediat dup terminarea ciclului.

Schemele logice ale algoritmilor repetitivi:


a) START REPET 4 ORI PAS ROTIRE

SALT SALT START Procedura P trat

Schemele logice ale algoritmilor repetitivi:


b) START REPET 8 ORI P trat STOP

Programul Opt_p trate

Din analiza schemelor logice ale algoritmilor repetitivi se observ c drumul imaginar parcurs de la simbolul grafic START pn la simbolul grafic STOP reprezint o linie ce con ine cel pu in o bucl . Aceast bucl include simbolul grafic REPET i toate simbolurile grafice ce corespund instruc iunilor din corpul ciclului.

Instruc iune simpl . Instruc iune compus .


Instruc iunea REPET se noteaz pe cteva linii i include n componen a sa alte instruc iuni. Instruc iunile de felul aceasta se numesc instruc iuni compuse, spre deosebire de instruc iunile simple PAS, SALT, ROTIRE, SUS, JOS, DREAPTA, STNGA, apel de procedur , studiate n paragrafele precedente.

Fiind o instruc iune compus , instruc iunea REPET poate include n corpul s u alte instruc iuni de acest tip, formnduse astfel o structur imbricat . Pentru exemplificare, prezent m n continuare un program care impune Cangurul s se deplaseze de 100 de ori de-a lungul marginii de sus a zonei de desenare: NCEPUT REPET 100 ORI REPET 15 ORI SALT SFR ITUL REPET RII ROTIRE ROTIRE SFR ITUL REPET RII SFR IT