Sunteți pe pagina 1din 214

INSTITUTUL TIINIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII N ZOOTEHNIE I MEDICIN VETERINAR

Cu titlu de manuscris C.Z.U 636.2.082.612.017

FOCA VALENTIN

STUDIUL I APLICAREA MARKERILOR GENETICI LA CREAREA TIPULUI DE TAURINE MOLDOVENESC AL RASEI BLAT CU NEGRU

06.02.01. AMELIORAREA I BIOTEHNOLOGIA REPRODUCIEI ANIMALELOR

Teza de doctor habilitat n agricultur

Autor: Foca Valentin ____________

s. Maximovca, 2010

Foca Valentin, 2009

ADNOTARE la teza de doctor habilitat n agricultur, Foca Valentin Studiul i aplicarea markerilor genetici la crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru, Maximovca, 2009, include: introducere, 7 capitole, concluzii, bibliografie din 239 titluri, 193 pagini text de baz, 46 figuri, 62 tabele , 16 anexe. Rezultatele obinute snt publicate n 75 lucrri tiinifice. Cuvinte cheie: antigen, alel, locus, hemoglobin, transerin, cazein, ceruloplasmin, amilaza, lactoglobulin, marker, cariotip. Domeniul de studiu: imunogenetica i ameliorarea taurinelor. Scopul i obiectivele: Studiul i aplicarea markerilor genetici ai grupelor , sistemelor proteice sanguine i lactice n procesul de creare a tipului nou de taurine, studiul antigenelor i alelelor grupelor sanguine a raselor implicate (Roie de step, Simmental, Blat cu negru i Holtein) n procesul de creare a tipului nou de taurine, determinarea variabilitii genetice, analiza filogenetic n dinamica generaiilor, testarea citogenetic a taurilor reproductori. Metodologia cercetrii tiinifice: Folosirea testelor imuno- i citogenetice la identificarea particularitilor genetice i aplicarea acestora n procesul de creare a tipului nou. Noutatea i originalitatea tiinific: A fost studiat spectrul antigenic, particularitile ereditare i structura genetic a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru obinut n baza ncrucirii taurinelor autohtone de rasele Simmental i Roie de step cu tauri reproductori de rasele Blat cu negru i Holstein, care au permis aprofundarea i extinderea bazelor teoretice i practice de testare i selectare a genotipurilor valoroase destinate pentru cretere i reproducie, au fost stabilii markerii genetici (extini i unicali) ai grupelor sanguine i sistemelor polimorfe proteice sanguine i lactice, s-a studiat similitudinea i divergenele genetice, legturile la etapele crerii tipului, identificat i argumentat o nou abordare n crearea liniilor cu folosirea markerilor genetici, stabilit specifica i originalitatea genofondului. . Semnificaia teoretic:n baza cercetrilor imunogenetice efectuate la toate etapele de creare a tipului a fost stabilit structura antigenic, alelofondul, similitudinea i distana genetic, filogenia raselor implicate n crearea tipului nou i metiilor lor. Valoarea aplicativ a lucrrii: Au fost stabilii markerii genetici, efectuat verificarea paternitii descendenei,stabilit cariotipul taurilor reproductori utilizai n reeaua de nsminri artificiale din ar, marcate genetic 5 linii a tipului nou, elaborate 3 recomandri practice. Implementarea rezultatelor tiinifice: Investigaiile efectuate au fost implementate la fermele taurinelor de ras, Eleverul pentru creterea taurilor, Banca genofondului republican a Centrului Republican de Ameliorare i Reproducie a Animalelor. 3

- , , 2009 . , 7 , , 239 , 193 , 46 , 62 , 16 . 75 . : , , , , , , , , -, , . : . : , - , ( , , -, ) , , , , -. : - . : , ( ) - , . : , , , , , . : , , -, 5 , 3 . : , , .

RESUME The report of the doctor habilitat in agriculture Focsha Valentin. The study and aplication of genetical markers on the creation of the type of oxes moldovan of the race Baltat with blak, Maximovca, 2009 includes: introduction, 7 chapters, conclusions, bibliography, of 239 titles, 193 pages, basial text, 46 figures, 62 tables, 16 anexes. The obtained results are publisnead in 75 scientifical works. Key worols: antigen, alel, locus, haemoglobin, transerin, chazein, cheruloplasmin, amilaza, -lactoglubulin, marker, cariotype. Domain of the study: immunogenetics and the amelioration of oxes. Aims and obiectives: the study and aplication of genetical protein markers of the groups, sanguinical and milk-white systems in the process of creation of a new type of oxes, the study of antigenes and aleles of sanguinical groups of the implicated races. Red of the Spepp, Semmental, Baltat weth Black and Holstein.. Methodology of the scientifical research the using of tests imuno and chitogenical on the identification of the genetical peculiarities and the aplication of these in the process of creation of the new type. News and scientifical originality: It was studid the antigenic spectrum, peculiarities of the ereditation the genetical structure of the type, of the oxes moldovan of the race Baltat with black obtined in the base of the crosing of the local oxes of the races Semmental and Red of the steppe with the reproductive bulls of the races Baltat with black and Holstein which permitted the steep and broadened the theoretical basis and practices destinated for the raising and reproduction nuere stabilized genetical markeres. Theoretical semnification: In the base of immunogenetical researches effectuated the all stages of creation of the type was stabilized antigenetical structure alelophond and genetical distance, philogeny of the implicated rases in the creation of a new type and theirs cross- breeds. The practical value of the work: Wore stabilized the genetical markers of effectuated the verification of the paternity of posteriry, stabilized chariotype of bulls used for artificial insemination in the country genetically marked 5 lines of a new type, elaborated 3 practical recommendations. Implementation of the scientifical results: The effected investigations were implemented on the farms for the bulls of the races the Elever for the rasing of the bulls, the Bank of republican genophond of the Republican senter of the Amelioration and Reproduction of the Animals.

LISTA abrevierilor utilizate n tez B.N. rasa Blat cu negru R.S. rasa Roie de sep S rasa Simmental F1, F3 metii r similitudine genetic d distana genetic C coeficient de homozigoie Hl heterozigoia grupei V nivelul variabilitii genetice Na numrul de alele efective A, B, C Z locii grupelor sanguine A1, Z', W' antigenele grupelor sanguine G2Y2E1Q, G1I1... alelele grupelor sanguine AA AB BC DD... genotipuri complexe Am, Cp, Tf locii proteinelor sanguine s1- Cn, -Lg locii proteinelor lactice 2n = 60, XY, cariotipul

CUPRINSUL Foaia privind dreptul de autor...............................................................................................2 Adnotare................................................................................................................................3 Lista abrevierilor...................................................................................................................6 Cuprins..................................................................................................................................7 Introducere..........................................................................................................................10 1. Metode de creare i testare a tipurilor noi cu aplicarea indicilor genetici.........................18 1.1. ncruciarea ca metod de creare a tipurilor i raselor noi.....................................................18 1.2. Folosirea raselor de taurine valoroase la crearea tipurilor noi specializate pentru lapte........18 1.3. Rolul taurilor reproductori la crearea tipurilor noi de taurine specializate pentru lapte.......21 1.4. Diferenierea interrasial a bovinelor dup factorii antigenici...............................................26 1.5. Polimorfismul sistemelor proteice sanguine i lactice i utilizarea lor n ameliorare ..........30 1.6. Importana markerilor genetici n ameliorarea taurinelor......................................................32 1.7. Monitoringul genetic ca metod de supraveghere i manipulare a structurii alelofondului n populaii .............................................................................................................34 1.8. Utilizarea markerilor genetici la perfecionarea procedeelor de ameliorare...........................37 1.9. Aspectele genetice ale filogenezei la bovine .........................................................................44 1.10. Aplicarea cercetrilor citogenetice la selectarea taurilor reproductori ..............................46 2. Material i metodele de investigaii....................................................................................50 2.1. Metoda de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru........................50 2.2. Metodele genetice aplicate la crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru...........56 3. Caracteristica raselor implicate n creare i etapele de aprobare a tipului de taurine moldovenesc al raseiBlat cu negru........................................................................................59 3.1. Rasa Roie de step.................................................................................................................59 3.2. Rasa Simmental......................................................................................................................61 3.3. Rasa Blat cu negru.............................................................................................................63 3.4. Rasa Holstein..........................................................................................................................64 3.5. Aprobarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la diferite etape de creare.........................................................................................................................................66 3.6. Prima i a doua etap de creare a tipului................................................................................67 3.7. Etapa a treia de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru...............68 3.8. Etapa a patra de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru...............71

3.9 Caracteriul curbei de lactaie a vacilor adulte.......................................................................73


7

3.10. Concluzii...............................................................................................................................74 4. Structura genealogic a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru...........77 4.1. Linia Rokmen 275932............................................................................................................78 4.2. Linia Eleveiin 1491007.........................................................................................................80 4.3. Linia Valiant 1650414............................................................................................................81 4.4. Linia Astronaut 1458744........................................................................................................82 4.5. Linia Butmeiker 1450228.......................................................................................................83 4.6. Ameliorarea ulterioar a structurii tipului nou.......................................................................85 4.7. Rezultatele testrii taurilor reproductori dup calitatea descendenei..................................86 4.8. Indicii de cretere i dezvoltare a vielelor de tip moldovenesc al rasei Blat cu negru.....87 4.9. Concluzii.................................................................................................................................94 5. Particularitile genetice ale raselor iniiale implicate n crearea tipului i ale metiilor lor obinui de la ncruciarea lor cu taurii de rasele Blat cu negru i Holstein...............95 5.1. Spectrul antigenic al raselor iniiale i metiilor lor...............................................................95 5.2. Formarea alelofondului tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru...............112 5.3. Microfilogeneza populaiilor tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru......126 5.4. Variabilitatea genotipic a descendenei..............................................................................135 5.5. Concluzii...............................................................................................................................138 6. Utilizarea markerilor genetici n ameliorarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru..........................................................................................................141 6.1. Verificarea paternitii la taurine .........................................................................................141 6.2. Aplicarea markerilor genetici n analiza procesului de selecie...........................................150 6.3. Utilizarea markerilor genetici la testarea taurilor dup calitatea descendenei....................157 6.4. Aplicarea markerilor genetici la segregarea factorilor ereditari n familii ..........................161 6.5. Utilizarea alelelor locusului-AEB la marcarea liniilor.........................................................162 6.6. Utilizarea markerilor genetici la selectarea turailor..........................................................167 6.7. Concluzii...............................................................................................................................169 7. Sistemele proteice polimorfe ale taurinelor.......................................................................172 7.1. Alelofondul sistemelor proteice polimorfe ale raselor implicate n crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru.............................................................................172 7.2. Caracteristica genetic a unor populaii de taurine dup sistemele proteice polimorfe........173 7.3. Monitoringul frecvenei genotipurilor i alelelor n dinamica generaiilor..........................177 7.4. Implicaii ale sistemelor proteice polimorfe sanguine i indicii productivi..........................183 7.5. Testarea citogenetic a taurilor reproductori .....................................................................185 8

7.6. Concluzii...............................................................................................................................186 Concluzii i recomandri practice................................................................................................190 Bibliografie..................................................................................................................................194 Anexa 1. Act de implementare a elaborrii, asociaia agricol Rasvet....................................212 Anexa 2. Act de testare imunogenetic, unitatea agricol Drujba ..........................................214 Anexa 3. Certificat de implementare a elaborrii, Centrul de Ameliorare..................................216 Anexa 4. Act de testare imunogenetic a metiilor de tip solicitat..............................................217 Anexa 5. Act de testareimunogenetic a tipului solicitat.............................................................219 Anexa 6. Act de testare a turailor de tip solicitat.....................................................................221 Anexa 7. Act de testare citogenetic............................................................................................222 Anexa 8. Act de testare a cariotipului..........................................................................................223 Anexa 9. Act de testare a cariotipului..........................................................................................224 Anexa 10. Act de testare genetic................................................................................................225 Anexa 11. Act de testare imunogenetic.....................................................................................226 Anexa 12. Act de testare imunogenetic a vacilor productoare de tauri...................................227 Anexa 13. Act de predare recepie a produciei tehnico-tiinific.............................................228 Anexa 14. Act de predare recepie a produciei tehnico-tiinific.............................................229 Anexa 15. Act de predare recepie a produciei tehnico-tiinific..............................................230 Anexa 16. Hotrre de acordare a brevetului de invenie............................................................231 Declaraia privind asumarea rspunderii.....................................................................................234 CV autorului................................................................................................................................235

INTRODUCERE Actualitatea i importana problemei abordate. n plan mondial creterea taurinelor pentru lapte este o ramur principal. Aceast situaie a devenit real datorit elaborrii i aplicrii n producie a bazelor tiinifice ale seleciei, creterii i ameliorrii taurinelor de lapte. Pentru sporirea eficacitii metodelor de ameliorare a populaiilor se practic elaborarea programelor de lung durat de selecie i sporire a produciei pe baza folosirii principiilor i metodelor genetice, testrii taurilor dup performanele proprii i calitile productive ale descendenilor, folosirii biotehnologiilor performante de reproducie. Un rol important la intensificarea producerii laptelui are sporirea produciei pe baza folosirii fondului genetic mondial la ncruciri n scopul ameliorrii raselor locale potenialul productiv redus. Din punct de vedere economic, n condiiile tehnologiei industriale de producere a laptelui, ntreinerea vacilor cu productivitatea anual sub 4000 kg de lapte nu este ndreptit. Afacerile agenilor economici n producerea laptelui vor fi rentabile numai atunci, cnd populaiile vor fi completate cu taurine naltproductive, bine adaptate la condiiile specifice tehnologiei industriale, taurine care ar asigura un coninut nalt de grsime i proteine n lapte, care ar elimina uor i intens laptele la instalaiile moderne de muls i ar asimila, converti bine nutreurile. Realizarea sarcinilor enumerate, n mare msur, vor determina eficiena producerii. Eficacitatea creterii taurinelor pentru lapte n mare msur depinde de potenialul genetic al raselor, valoarea genotipurilor i metodele genetice de ameliorare utilizate. Creterea taurinelor n Republica Moldova este o ramur important a agriculturii i principala n sectorul zootehnic, care asigur obinerea produselor alimentare de o mare valoare, precum i materie prim pentu industria alimentar, uoar i farmaceutic. De la sfritul secolului XIX i pn n anii aptezeci ai secolului XX agricultorii din ar creteau dou rase de baz Roie de step i Simmental. Rasele autohtone de taurine (Roie de step i Simmental, i metiii lor cu rasa Jersey) aveau un potenial sczut al productivitii, erau slab adaptate la mulsul mecanizat, prin urmare, nu corespundeau cerinelor industriale de exploatare a taurinelor de lapte, astfel, n faa cercettorilor i specialitilor din gospodriile i fermele de prsil a fost pus sarcina de a transforma rasele i metiii existeni n republic ntr-un tip specializat nalt productiv de taurine pentru lapte prin metoda de ncruciare, cu folosirea genofondului celor mai valoroase rase pentru lapte (Blat cu negru i Holstein) din alte ri. n acest scop n Republica Moldova n anul 1974 a nceput crearea cu aplicarea celor mai performante la acel moment metode de selecie tipului de taurine moldovenesc al rasei cu

10

Blat cu negru prin ncruciarea taurinelor autohtone de rasele Roie de step i Simmental cu cei mai valoroi tauri de rasele Blat cu negru i Holstein importai din SUA, Marea Britanie, Germania, Rusia etc. A fost elaborat "Programul complex de creare a tipului nou de taurine moldovenec al rasei Blat cu negru", care a permis obinerea unor indivizi de tip nou cu un potenial genetic de 5000-6000 kg de lapte. Rezultatele muncii efectuate au fost evidente. Astfel, ctre anul 1988 taurii reproductori de rasa Holstein se foloseau, practic, pentru ntreg efectivul de taurine din ar, ceea ce a permis s se obin deja n anul urmtor (1989) n ansamblu pe republic, peste 4000 kg lapte de la fiecare vac. Din cele expuse rezult importana geneticii taurinelor n obinerea unei producii corespunztoare cantitativ i calitativ fapt care necesit o cunoatre aprofundat a organismului animal a legilor, mecanismelor i fenomenelor care determin formarea, dezvoltarea i evoluia taurinelor, care poate aciona n direcia formrii unor indivizi, care s satisfac tot mai deplin cerinele economice. Ameliorarea potenialului productiv al taurinelor poate fi accelerat n baza utilizrii indicilor imunogenetici care pot stabili att la nivel de individ, ct i la nivel de populaii markerii genetici care permit marcarea genotipurilor valoroase i monitorizarea acestora n descenden. Deaceea deopotriv cu metodele tradiionale clasice la crearea i ameliorarea tipului nou de taurine, au fost utilizate grupele sanguine, sistemele proteice polimorfe sanguine i lactice, cariotipul, care prezint un interes deosebit, acetia fiind constani n decursul vieii individului. Cercetrile efectuate de .. [174], .. .[154], .. [96] au stabilit polimorfismul antigenelor eritrocitare la taurine, fapt care permite folosirea lor la determinarea structurii alelofondului i ameliorarea caracterelor productive ale genotipurilor, populaiilor, tipurilor etc. Markerii genetici a locilor grupelor sanguine se utilizeaz cu succes la stabilirea particularitilor genetice a raselor, tipurilor, liniilor, de asemenea a genotipurilor vacilor mame productoare de tauri ca cea mai activ parte a populaiilor. La selectarea preventiv a taurilor este util n primul rnd de selectat urmaii taurilor testai dup calitatea descendenei n a cror genotipuri snt alelele solicitate. Eficacitatea ameliorrii n mare msur depinde de exactitatea evidenei animalelor i autenticitatea pedigriului. Cu trecerea la msmnarea artificial s-au depistat multe erori n pedigriul animalelor de ras. Multe erori n pedigriu se admit din cauza neglijenei specialitilor: la nregistrarea datelor, la nsmnarea artificial, la colectarea materialului seminal de la tauri, la nregistrarea concomitent a ftrilor a mai multor

11

vaci, la aplicarea numerelor de nmatriculare etc. Deaceea un rol important n cercetrile efectuate a fost acordat verificrii paternitii descendenei destinat pentru cretere i reproducie. n condiiile testrii imunogenetice a populaiilor taurinelor de ras cnd snt cunoscute genotipurile parentale este posibil nu numai verificarea paternitii dar i restabilirea n unele cazuri a paternitii adevrate a descendenei. La toate etapele de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru au fost folosite testele imunogenetice. S-a efectuat monitoringul genetic pe locii grupelor sanguine i a sistemelor polimorfe proteice sanguine i lactice. Conform datelor bibliografice, polimorfismul proteinelor deopotriv cu gupele sanguine, este un indice obiectiv n studierea proceselor de ameliorare genetic la crearea raselor i tipurilor de taurine. Aceti indici avnd un caracter constant n decursul vieii, prezint un model genetic reuit pentru studierea populaiilor, efectuarea supravegherii motenirii informaiei genetice a ncrucirilor interrasiale la crearea tipurilor noi la nivel de alele i genotipuri. Progresul tiinifico-practic n ramura geneticii a animalelor de ferm i apariia diverilor markeri genetici au creat o baz real de ameliorare a genotipurilor. Sistemele polimorfe a grupelor sanguine snt unele din cei mai iportani indici genetici n organizarea i efectuarea lucrului de ameliorare, n studierea relaiilor de nrudenie, similitudine i divergene genetice tre rase, tipuri, linii i populaii separate. Prin polimorfismul genetic al proteinelor sanguine i lactice se poate pronuna asupra structurii genotipului, fr efectuarea ncrucirilor hibridologice a animalelor. Polimorfismul este foarte rspndit, el fiind constant la diverse specii de animale de la cele mai simple pn la vertebrate [206, 220]. Grupele sanguine, sistemele proteice polimorfe snt utilizate n efectuarea monitoringului genetic al informaiei ereditare, la aprecierea distanei i similitudinii genetice, studierea proceselor microevolutive la diverse etape de ameliorare a bovinelor [31, 58, 122, 167]. Este important faptul ca la crearea structurilor genetice noi (liniilor, grupelor nrudite) n interiorul raselor, tipurilor s fie posibil diferenierea obiectiv a acestora. Anume indicii imunogenetici pot fi utilizai n calitate de factori obiectivi care reflect structura genetic, marcndu-le cu alele i genotipuri concrete. Punerea n aplicare a metodelor genetice care determin diferenierea structurii raselor, tipurilor, liniilor, populaiior permite excluderea ncrucirilor interrasiale nesistematizate, meninerea unor alele unicale responsabile de adaptarea la condiiile autohtone, evidena distanei i similitudinii genetice ale populaiilor, grupelor de animale n scopul corectrii programelor de ameliorare la anumite etape ale procesului de ameliorare, pornind de la alelofondul i indicii genetici calculai. 12

Scopul i obiectivele tezei. Scopul cercetrilor a fost ca, concomitent cu metodele clasice de ameliorare efectuarea studiului structurii genetice i aplicarea markerilor grupelor sanguine, sistemelor proteice polimorfe sanguine i lactice la testarea genetic a populaiilor, grupelor nrudite n procesul de creare i consolidare a tipului de taurine moldovenesc ale rasei Blat cu negru. Pentru atingerea acestui scop au fost stabilite urmtoarele obiective: folosirea ncrucirii ca metod de creare a tipului nou de taurine; rolul taurilor reproductori n crearea tipului nou de taurine specializat pentru lapte; studierea grupelor sanguine i a alelelor taurilor reproductori de rasele Blat cu negru i Holstein i a populaiilor de vaci autohtone de rasele Simmental, Roie de step , implicate n procesul de creare a tipului nou de taurine ; determinarea variabilitii genetice a factorilor eritrocitari, alelelor grupelor sanguine ; punerea n eviden a sistemelor polimorfe proteice sanguine i lactice la metii de diverse generaii ; efectuarea analizei filogenice a tipului de taurine n dinamica generaiilor ; stabilirea posibilitilor utilizrii markerilor genetici la selectarea taurinelor n procesul de creare a tipului nou ; aplicarea n practic a verificrii paternitii descendenei selectate pentru ameliorarea populaiilor ; testarea citogenetic a cariotipului taurilor reproductori n scopul excluderii unor anomalii posibile la turaii destinai pentru cretere i reproducie. Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Pentu prima dat a fost studiat spectrul antigenic, particularitile ereditare i structura genetic a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru obinut n baza ncrucirii taurinelor autohtone de rasele Simmental i Roie de step cu tauri reproductori de rasele Blat cu negru i Holstein, care au permis aprofundarea i extinderea bazelor teoretice i practice de testare i selectare a genotipurilor valoroase destinate pentru cretere i reproducie. n premier au fost stabilii markerii genetici (extini i unicali) ai grupelor sanguine i sistemelor polimorfe proteice sanguine i lactice la taurii reproductori, rasele iniiale i metiii de diverse generaii provenii de la ncruciare n procesul de creare a tipului nou, s-a studiat similitudinea i divergenele genetice, legturile filogenetice dintre rasele iniiale i metii la etapele crerii tipului, efectuat monitoringul genetic asupra motenirii markerilor, identificat i argumentat o nou abordare n crearea liniilor de tauri reproductori cu folosirea markerilor genetici, stabilit specificitatea i originalitatea genofondului . 13

n rezultatul investigaiilor efectuate i analizei triadelor (mamatatadescendena) s-a nfptuit verificarea paternitii tineretului de prsil, a mamelor productoare de tauri i a turailor destinai pentru cretere la elever, s-a studiat cariotipul taurilor reproductori inclusiv al celor de reproducie autohton, utilizai pentru nsmnarea artificial i s-a creat banca de date a markerilor genetici ai taurilor reproductori i ai vacilor-mame productoare de tauri. Datele obinute sau utilizat la identificarea i marcarea celor 5 uniti genetice structurale de tauri valoroi cu genotipuri programate. n baza datelor obinute a fost elaborat Catalogul grupelor sanguine i al cariotipului taurilor reproductori folosii n reeaua de nsmnri artificiale. Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii.. n baza studierii grupelor sanguine ale metiilor obinui de la ncruciarea raselor Roie de step i Simmental cu tauri de rasele Blat cu negru i Holstein a fost determinat structura antigenic i alelofondul locilor A, B, C, F-V, J, L, M, S, Z , care au fost utilizai n calitate de markeri genetici ai populaiilor. Structura imunogenetic a metiilor F1 F4, similitudinea i divergena genetic, cele mai rspdite alele i alelele unicale motenite Q, B1P, O1, EW, R2, X2, demonstreaz particularitile lor genetice n comparaie cu rasele autohtone iniiale. Concomitent, au fost determinate sistemele proteice polimorfe sanguine i lactice , genotipurile complexe n 4 loci (amilaza, ceruloplasmina transferina i hemoglobina) care pot fi i n continuare folosite la selectarea i potrivirea perechilor. A fost studiat cariotipul taurilor reproductori pentru excluderea anomaliilor posibile. Rezultatele obinute au permis stabilirea alelofondului fiecrei generaie n parte, al taurilor reproductori, al vacilor mameproductoare de tauri , similitudinea i distana genetic, coeficientul de homozigoie, numrul de alele efective ale metiilor, vacilormame productoare de tauri, ale taurilor reproductori, verificarea paternitii descendenei, determinarea cariotipului la taurii reproductori utilizai n reeaua de nsmnri artificiale. n rezultatul investigaiilor efectuate s-a creat ramificaii n cele 5 linii noi cu folosirea markerilor genetici. Rezultatele cercetrilor au fost folosite la elaborarea urmtoarelor recomandri practicotiinifice: - , , 1985. Programul complex de ameliorare a rasei Blat cu negru tip moldovenesc pn n anul 2000 , Chiinu,1997. Metode de creare a tipului de taurine Blat cu negru moldovenesc, Maximovca, 2007.

14

Investigaiile efectuate au fost parte component a Programelor de Stat privind cercetrile tiinifice prioritare aplicate pe problema Zootehnia 07.10.01 Finalizarea etapei a patra de creare a tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru prin utilizarea metodelor biotehnologice (anii 19962000), 02.49.01 Elaborarea tehnologiilor performante de producere a laptelui prin optimizarea structurii, ameliorarea i consolidarea caracterelor genotipice i fenotipice ale taurinelor de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru (anii 2001 2005), care s-a incheiat cu naintarea documentaiei tehnice pentru aprobarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Aprobarea rezultatelor. Rezultatele cercetrilor au fost raportate la: edinele anuale ale Consiliului tiiific al IPBZMV anii 19822007; Conferina selecionarilor din republican Moldova, 1987, Conferina republican Conferina c , 25 aprilie 1984, Chiinu; , 18-19 noiembrie 1985, Chiinu; Congresul V al geneticienilor i or.Chiinu; republican

, 27 august 1987, or.Chiinu; Conferina republican a tinerilor savani, 26 august 1988, , 25 mai 1989, Chiinu; Conferina republican , 1990; Congresul XVIII al Academiei Romno-Americane de tiin i Arte, 13-16 iulie 1993, Chiinu; , 24-26 1994, -, ; Conferina practico-tiinific Ameliorarea, reproducerea i aprecierea masculilor reproductori dup calitatea descendenei la animale i psri, 24 iunie 1994, Chiinu; Conferina practico-tiinific Problemele actuale ale tehnologiei producerii produciei animaliere, 23 iunie 1995, Maximovca; Conferina internaional i ii i i i i i i , 2930 1996, i; i 1997, ii i ; i- Conferina internaional . ii i ,

Simpozionul tiinific jubiliar 65 ani ai Universitii Agrare de Stat din Moldova, 78 octombrie 1998, Chiinu; Simpozionul III Naional de Istorie i Retrologie Agrar a Moldovei, 2324 octombrie 1998, Chiinu; - , 1998, , ,; Congresul VII al 15

Societii Geneticienilor i Amelioratorilor din Moldova, Chiinu, 1998; i - i , , i, 1999; Simpozionul tiinific de zootehnie cu participare internaional Realizarea Zootehniei o ans pentru Romnia n mileniul III, 910 decembrie 1999, Jai, Romnia; , 3031 2002 , , c; Simpozionul tiinific Internaional 70 ani ai Universitii Agrare de Stat din Moldova, 78 octombrie 2003, Chiinu; Simpozion tiinific Internaional Realizri i perspective n agricultur, dedicat ctitorului nvmntului agronomic universitar din Moldova Haralambie Vasiliu 125 ani de la natere, 21 ianuarie 2005, Chiinu; - 2122 2005, . o, . ; Congresul VIII al societii tiinifice a Geneticienilor i Amelioratorilor din Republica Moldova, 2930 septembrie 2005, Chiinu; Simpozion tiinific internaional Realizri i perspective n creterea animalelor, 45 mai 2006, Iai, Romnia; Simpozionul tiinific Internaional ,,Realizri i Perspective n Creterea Animalelor consacrat jubileului de 50 ani de la fondarea Institutului de Zootehnie i Medicin Veterinar, 2006, Maximovca; i i Sumarul compartimentelor tezei. Capitolul 1. Metode de creare i testare a tipurilor noi cu aplicarea indicilor genetici. Este profund studiat i analizat literatura de specialitate n ameliorare i crearea raselor, tipurilor noi de taurine posibilitii aplicrii metodelor imungenetice n diferenierea raselor, tipurilor , populaiilor, studierii filogeniei, marcrii materialului genetic performant, efectuarea verificrii paternitii descendenei i folosirea markerilor genetici n selectarea taurinelor. Capitolul 2. Material i metodele de investigaii. Snt profund elucidate metodele de creare a tipurilor noi de taurine, inclusiv metodele de testare la toate etapele de creare, metodele de cercetare imunogenetic, utilizarea acestora la studierea distanei i similitidinii genetice, analizei filogenice i aplicrii lor n procesul de creare a tipului nou. Capitolul 3. Caracteristica raselor implicate n creare i etapele de aprobare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Este efectuat caracteristica raselor autohtone Roie de step i Simental crescute n ar i a raselor amelioratoare Blat cu negru i Holstein dup exterior, calitile tehnologice, potenialul genetic productiv, avantajele i dezavantajele creterii n condiiile rii. ii ii, 7-8 2007, .ii, i.

16

Snt analizate cele 4 etape de creare a tipului solicitat de taurine, efectuat testarea produciei de lapte i comparat cu standardul scop, totalizate rezultatele aprobrii metiilor la fiecare etap dup cretere i dezvoltare, producia de lapte. Capitolul 4. Structura genealogic a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Este analizat profund structura genealogic a tipului de taurine nou creat in cele 5 linii, potenialul genetic al produciei de lapte, materialul seminal acumulat pentru reproducie, indicii de cretere i dezvoltare, rezultatele testrii taurilor dup calitatea descendenei. Capitolul 5. Particularitile genetice ale raselor iniiale implicate n crearea tipului i ale metiilor lor obinui de la ncruciarea lor cu taurii de rasele Blat cu negru i Holstein. Este realizat studiul spectrului antigenic al raselor iniiale i a metiilor lor formarea alelofondului n cei 9 loci ai grupelor sanguine,studiat micrifilogeneza populaiilor raselor iniiale i a metiilor lor, efectuat analiza claustric, studiat variabilitatea genotipic a descendenei destinat pentru cretere i reproducie. Capitolul 6. Utilizarea markerilor genetici n ameliorarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Este realizat verificarea paternitii turailor destinai pentru reproducie n scopul aplicrii markerilor genetici n procesul de creare a tipului, la testarea taurilor dup calitatea descendenei, aplicarea markerilor genetici la segregarea factorilor ereditari n familii, utilizarea alelelor locusului AEB la marcarea liniilor i selectarea turailor. Capitolul 7. Sistemele proteice polimorfe ale taurinelor. Este efectuat studiul alelofondului sistemelor proteice polimorfe sanguine i lactice a raselor implicate n crearea tipului nou i ametiilor lor, efectuat monitoringul frecvenei alelelor i genotipurilor complexe n dinamica generaiilor, implicaia sistemelor proteice polimorfe i indicii productivi, efectuat testarea citogenetic a taurilor reproductori utilizai n reeaua de nsmnri artificiale.

17

1. METODE DE CREARE I TESTARE A TIPURILOR NOI CU APLICAREA INDICILOR GENETICI 1.1 ncruciarea ca metod de creare a tipurilor i raselor noi Ameliorarea taurinelor prin ncruciare are o larg rspndire n practic i este utilizat att pentru transformarea raselor locale n populaii nalt productive, ct i pentru crearea raselor i tipurilor noi adaptate bine la condiiile locale de cretere i exploatare. Combinarea a dou sau mai multor rase duce nemijlocit la formarea genotipurilor metise cu caractere utile solicitate. Metiii rezultai din ncruciare au un sistem ereditar flexibil i o slab putere de transmitere a caracterelor utile ns o putere sporit de adaptare i vitalitate ridicat, datorit bazei ereditare mbogite. Cea mai rspndit ncruciare pentru formarea raselor noi prevede ncriciarea a dou sau mai multe rase de taurine dup scheme diferite n rezultatul crora apare o ras sau un tip nou, care ntrunete caracterele valoroase ale raselor implicate n acest proces. Crearea raselor, tipurilor i populaiilor noi de taurine este impus de necesitatea nlocuirii raselor existente autohtone care au potenial genetic sczut i care nu satisfac cerinele industriale de cretere i exploatare intensiv. 1.2. Folosirea raselor de taurine valoroase la crearea tipurilor noi specializate pentru lapte Cele mai valoroase rase din lume specializate pentru producerea laptelui snt rasele Blat cu negru i Holstein cu potenial genetic foarte nalt 8,0 11,0 mii kg lapte pe lactaie. Crearea raselor, tipurilor, populaiilor noi de taurine specializate pentru lapte prin metoda de ncruciare este una din cele mai rspndite metode de ameliorare a raselor locale [8]. Produii mbin, potenialul valoros al produciei de lapte, particularitile specifice de exploatare la instalaii moderne de muls ale raselor amelioratoare i buna adaptare la condiiile specifice de mediu a raselor autohtone. . . [12], participnd la crearea tipului intrarasial specializat pentru lapte de la ncruciarea raselor Simmental i Holstein (Blat cu negru) n Staiunea Experimental a Universitii din Voronej, au studiat rezultatele ncrucirii i au stabilit c odat cu sporirea cotei de participare a rasei amelioratoare la metiii F1, F2, F3 sporete producia de lapte fa de

18

rasa iniial Simmental (3790 kg) corespunztor cu 534, 531 i 501 kg. Autorii menioneaz c metiii de tip nou au caracterele morfoproductive i funcionale caracteristice rasei amelioratoare. Forma de cup a ugerului au avut 80% din produi, cantitatea medie de lapte pe zi 18,9-19,2 kg, viteza mulsului 1,51 1,70 kg/min, indexul ugerului 46,7 - 48,1%. ., . [20] relateaz c n regiunea Siberiei n ultimii 30 de ani savanii Institutului din domeniu (.) au efectuat ncruciri de ameliorare cu utilizarea raselor Blat cu negru olandez autohton i de import cu creterea n sine a genotipurilor solicitate. Pentru sporirea produciei de lapte a acestor genotipuri, nlturarea unor deficiene de ordin tehnologic i a exteriorului, a fost utilizat rasa Holstein, metiii rezultai din ncruciare F3 i F4 aveau producia de lapte mai sporit de la 300 pn la 1000 kg lapte. Producia de lapte a 1207 vaci de acest tip nou a constituit 5504 kg lapte i 3,8% grsime. H., . [113] au efectuat lucrri n regiunea Krasnodar, Rusia de creare a tipului nou de taurine specializate pentru lapte, utiliznd rasele Roie de step, Holstein, Blat cu rou. Autorii menioneaz c vielele metise obinute, destinate pentru reproducie, la vrsta de 18 luni au atins masa corporal de 372,9 kg sau cu 27,3 kg (10,8%) mai nalt dect la contemporanele rasei Roie de step (P > 0,999). Rezultate similare au fost stabilite i la turai la aceeai vrst, masa corporal fiind de 408,7 kg sau cu 34,1 kg (9,1%) mai mult dect la turaii din rasa Roie de step (P>0,999). Metiii F1, F2 i F3 au avut cantitatea de lapte 5000 5500 kg corespunztor 14,2%, 18,6 i 37,9% din efectivul de metii obinui. La metii s-au ameliorat considerabil caracterele morfoproductive ale ugerului, viteza mulsului, forma de cup a ugerului au avut-o 78,4 82,1%, pe cnd la rasa Roie de step numai 54,7%, viteza mulsului la metiii F3 a constituit 1,86 kg/min. Totodat autorii remarc c criteriul de baz este exprimarea tipului solicitat, producia de lapte i corespunderea cerinelor standardului-scop de creare a tipului nou. M., ., .A [90], efectund cercetri asupra taurinelor din rasa Roie de step i a metiilor F1 (Roie de step x Blat cu negru) n Daghestan, au constatat diferene eseniale n dinamica creterii tineretului taurin. La vrsta de 18 luni masa corporal a fost cu 6,1 kg mai sporit la metii dect la rasa Roie de step. Diferena produciei de lapte la vacile adulte metise Roie de step x Blat cu negru pe lactaia a treia a constituit 760 kg lapte. T. [172], studiind metiii Schwyz x Holstein F1, F2 au constatat c ultimii aveau o producie de lapte mai nalt pe I lactaie cu 21 26%, iar pe lactaia II cu 23,6 33,5%. Metiii se deosebesc cu o lactaie i service perioad mai ndelungat i nivelul produciei de lapte mai nalt fa de rasa Schwyz. 19

., ., . [137] menioneaz c n zona Ural din Rusia, pn n anul 1978 s-a crescut tipul local al rasei Blat cu negru, care avea producia medie de 2500 kg lapte, grsimea 3,7%. ncepnd cu acest an ameliorarea prin ncruciare cu rasa Holstein autorii constat c n prezent producia de lapte la 49,9 mii vaci luate la eviden a constituit 3295 kg lapte, grsimea 3,76 ceea ce este cu 169 kg lapte i 0,1% grsime mai mult dect la contemporanele de rasa Blat cu negru. n acelai timp calitile tehnologice ale ugerului au sporit, iar viteza mulsului a fost mai nalt cu 0,2 kg/min. C., . [86], efectund lucrri de ameliorare a rasei Simmental prin infuzie de snge cu rasa Holstein i Blat cu rou pn la cota de 50% i au constatat c producia de lapte a metiilor a crescut pn la 3619,4 kg, grsimea 3,71% pe cnd la rasa Blat cu negru producia de lapte a constituit 3096,4 kg, grsimea 3,74%, adic cu 523 kg lapte mai mult. . . [199] relateaz c n regiunea Siberia ncepnd cu anul 1976 se efectueaz lucrri de creare a tipului nou din rasa Holmogor, care a fost obinut n baza ncrucirii rasei autohtone Holmogor cu rasa Holstein. Tipul nou de taurine (n = 641) a avut producia de lapte de 5390 kg, grsimea 3,91%, mbin calitile nalte de adaptare la condiiile extremale din nordul extrem al Rusiei. S. Cramceaninov [3] a constatat c metiii de tip moldovenesc al rasei Blat cu negru dup producia de lapte pe 305 zile ale lactaiei au avut cu 270-778 kg mai mult dect contemporanele raselor autohtone (Roie de step i Simental), efectul economic de la ncruciare fiind de 4,7 15,9%. ., ., . [132] comunic c n regiunea Moscovei a fost creat un tip nou al rasei Blat cu negru Nepeinskii. Vacile adulte, de rnd cu cantitatea nalt de lapte i grsime se deosebesc prin adaptabilitate nalt la tehnologiile moderne de exploatare. Acest tip a fost creat prin implicarea genofondului a ase rase: Blat cu negru autohton, Holmogor, Jersey, BOlandez, German i Holstein. Anume mbinarea calitilor valoroase ale acestor rase a fost pus la baza parametrilor tipului - model nou i meninerea acestora n generaiile posterioare. Acest tip include un efectiv de 5500 vaci cu producia medie de lapte pe lactaie de 5500 kg, grsimea 3,99%, proteine 3,21%. . . [79] menioneaz c n regiunea Kirov, Rusia a fost creat tipul nou de taurine Viatschii care s-a obinut prin ncruciarea rasei Istobin cu rasa Blat cu negru olandez. Genotipul populaiei mbin n sine cele mai valoroase caliti cu diverse cote de participare ale raselor Istobin, Blat cu negru eston, Blat cu negru olandez i Holstein. Vacile adulte de tip nou au o producie de lapte semnificativ mai nalt pn la 705 kg pe lactaie. 20

A.Ea, ., . [54] relateaz c n regiunea Leningrad a fost creat un tip nou de taurine prin ncruciarea rasei Blat cu negru autohton cu taurii de rasa Holstein de selecie american i canadian. Prin selecia direcionat, utilizare intensiv a taurilor amelioratori valoroi i alimentaie calitativ n populaia de 47148 vaci au fost obinute 7404 kg lapte, 3,64% grsime i 3,04% protein pe lactaie, iar la fermele de elit (n = 34424) a fost obinut producia de lapte de 7904 kg lapte pe lactaie, 3,70% grsime i 3,07% protein. . . [152] analiznd diferite variante de ncruciare la crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru n asociaia agricol Rasvet raionul Briceni au stabilit c cea mai mai nalt producie de lapte au avut metiii rasei Simmental F2 i F3 cu cota de participare a rasei Holstein de 75 i 87,5% care aveau respectiv cu 590 i 686 kg (p< 0,01, p< 0,05) mai mult dect metiii F1, viteza mulsului a fost de 1,81 1,89 kg/min. Grsimea n lapte cu sporirea cotei de gene a rasei Holstein practic nu s-a schimbat. ., ., . [82] n regiunea Primorsc, (Rusia) au efectuat cercetri privind testarea produciei de lapte a metiilor Blat cu negru x Holstein. Comparnd producia de lapte a metiilor F1, F2 cu contemporanele de rasa Blat cu negru, au constatat c metiii F1 aveau producia de lapte cu 348 kg (11,5%), iar metiii F2 cu 627 kg (20,7%) mai nalt. A. Marcenco, Gh. Munteanu [7] efectund aprobarea a 3789 vaci metise a tipului nou moldovenesc al rasei Blat cu negru au stabilit c producia de lapte a depit standardul scop cu 1623 kg lapte i 0.04% grsime. [33] relateaz c producia medie de lapte la metiii F2 i F3 n gospodria experimental Criuleni (n = 504) a costituit 5464 kg, grsimea 3,57%, viteza mulsului 1,69 kg/min, masa corporal medie 575 kg.

1.3. Rolul taurilor reproductori la crearea tipurilor noi de taurine specializate pentru lapte Experiena acumulat n ar i peste hotare mrturisete c factorul principal n ameliorarea calitilor genetice ale taurinelor l constituie taurii reproductori. Majoritatea savanilor i practicienilor apreciaz aceast influen la nivel de peste 90%. Deaceea la elaborarea programelor de ameliorare i creare a tipurilor, populaiilor noi se atrage cea mai mare atenie selectrii taurilor [68]. . . [85] menioneaz c n scopul eficientizrii selectrii taurilor la ntreprinderea federal pentru creterea taurilor Moscovscoe (Rusia), a fost elaborat un

21

program special de selectare, cretere i testare a acestora. Pentru oinerea taurilor se efectueaz monitoringul pedigriilor , produciei de lapte i a exteriorului vacilor productoare de tauri, apoi se selecteaz turaii i se procur pentru cretere. Autorii remarc c datorit acestui program n ultimii 5 ani producia de lapte a populaiei de vaci luat la eviden a sporit cu 1700 kg i a atins 4945 kg, cu grsimea de 3,77%, iar efectivul de 13,0% vaci productoare de tauri au avut producia de peste 7000 kg lapte. n rile cu ramura taurinelor pentru lapte bine dezvoltat a fost elaborat i n prezent este foarte rspndit testarea taurilor dup exteriorul fiicelor. Testarea liniar a exteriorului permite profilarea taurilor n rezultatul testrii. Conform profilului liniar se stabilete care caractere concrete ale exteriorului taurul amelioreaz. n afar de aceasta prin metoda liniar de testare a exteriorului se poate efectua corectarea deficienelor conformitii corporale a taurinelor. ., . [87] relateaz c au efectuat testarea liniar la 20 tauri reproductori dup exteriorul fiicelor n perioada 30 120 zile dup prima ftare. n rezultatul testrii s-a stabilit c cel mai bun taur dup profilul liniar a fost taurul Lotos 633 din linia Primus 59, iar fiicele taurilor Abricos 559, Cubic2515, Lainer 664 i Kiset 2929 mameloane sedimentare, copite slabe i spinare ncovoiat. . , . [139] ncepnd cu anul 1986 au studiat influena liniar a taurilor din liniile Vis Bek Aidial, Montvic Ciftein, Ues Ideal i Refleken Sovering din rasa Holstein. Autorii au stabilit c cea mai nalt producie de lapte au avut fiicele taurilor din linia Vis Bek Aidial, apoi au urmat fiicele taurilor din liniile Refleken Sovering i Ues Ideal. Fiicele taurilor din linia Montvic Ciftein au avut producia de lapte sczut. Autorii menioneaz c este necesar pentru sporirea produciei de a aplica n continuare o selectare i potrivire a perechilor mai riguroas, innd cont de apartenena de linie a taurilor. . , . [138] relateaz c au efectuat studiul longevitii productive a vacilor n dependen de apartenena liniar n gospodria Molocinoe (Rusia). Cea mai nalt durat a perioadei productive au avut vacile din linia Rotterd Pauli 4,9 lactaii, ce este corespuntor cu 1,0, 1,3, i 1,0 mai multe lactaii dect la vacile din liniile Primus 59, Annas Adema 30587 i Tantalus 2003. . , . [170] au studiat metoda de obinere a vacilor recordiste din rasa Holtein prin diverse variante de potrivire a perechilor la ferma de elit Dzerjinschii (Rusia). Ei au stabilit c vacile recordiste au fost obinute prin crosarea a trei linii: Ues Ideal, Montvic Ciftein, Reflecen Sovering cu 75% cot de participare a rasei Holstein. Prin crosare au fost obinute 35 vaci cu producia de lapte pe cea mai nalt lactaie de 8931,5 kg, grsimea 22 au motenit

4,46%, proteine 3,16%. Prin potrivirea liniar a perechilor au fost obinute 15 recordiste cu producia medie de lapte 9507,5 kg, grsimea 4,46%, proteine 3,17%. Dup cum afirm . . [39], sistemul de potrivire a perechilor poate schimba semnificativ constanta de baz , care caracterizeaz statutul genetic al unei populaii i ca urmare infleneaz la eficacitatea seleciei. Accelerarea procesului genetic se obine la potrivirea intraliniar a perechilor i crosarea liniilor. Creterea n linii i crosrile snt foarte apropiate, se completeaz reciproc la mbinarea omogen i eterogen de potrivire a perechilor. Studiind eficacitatea creterii taurinelor din rasa Blat cu negru prin folosirea metodelor de potrivire intraliniar i crosare a perechilor n gospodria Klinskoe, regiunea Moscova au fost stabilite 3 mperecheri intraliniare (n = 67) i 15 crosri ale liniilor (n = 350). Cel mai bun rezultat de la mperecherea intraliniar s-a constatat dup producia de lapte n linia Montvic Ciftein - 7059 kg, ce este cu 1012 kg (14,3%) mai mult dect n linia Vis Bek Aidial i cu 599 kg dect n linia Refekin Sovering. Autorii menioneaz c la crosarea liniilor mai deplin se utilizeaz resursele genetice poteniale ale rasei. Calitile valoroase ale unei linii suplimenteaz calitile altei linii i se transmit n descenden. Din cele 15 variante de crosare, cea mai nalt producie de lapte s-a obinut de la crosarea liniilor Montvic Ciftein i Reflecen Sovering. . , . [133] n comunicrile sale relateaz c potrivirea perechilor n ramura taurinelor reprezint o combinaie de gene parentale n rezultatul crora se formeaz zigota i genotipul nou. n gospodria Zubovschii din regiunea Moscova (Rusia) se efectueaz lucrri de creare a tipului nou al rasei Blat cu negru cu constituie robust i producia de lapte de 7000 7500 kg lapte. Pentru aceasta se utilizeaz metoda de potrivire individual a perechilor cu taurii din rasa Holstein testai dup calitatea descendenei cu efectul seleciei nu mai puin de 200 kg (semnificaia nu mai puin de 60%). . . [142] afirm c n asociaia de gospodrii Nevscoe regiunea Leningrad (Rusia) n decursul a 30 ani s-au aplicat mperecheri nominalizate ale taurilor reproductori din rasa Holtein n populaia de taurine de rasa Blat cu negru. n prezent n aceast populaie cota de participare a rasei Holstein la primipare constituie 90 94%. Producia medie de lapte (n = 48137) a atins 7166 kg, grsimea 3,62% , protein 3,10%. Autorii constat c dac n perioada anilor 1995 2000 eficacitatea seleciei dup producia de lapte a fost egal cu 36 kg lapte la 1 vac pe an , atunci n perioada anilor 2001 2006 a constituit 57,7 kg pe an. n acelai timp coninutul de grsime i a proteinelor n lapte a rmas la nivelul precedent. T. [95] a efectuat analiza indicilor produciei de lapte n 5 gospodrii din regiunea Leningrad (Rusia) n dependen de linia taurilor folosii la mperechere. Rezultatele au demonstrat c vacile din cea mai numeroas linie Vis Bek Aidial 933122 aveau o producie de 23

lapte semnificativ mai nalt dect a vacilor din linia Montvic Ciftein 95679 cu 314 kg lapte i 10,9 kg grsime, iar vacile din linia S.T.Rokit 252803 aveau cu 234 kg lapte i 7,5 kg grsime mai puin dect vacile din linia Vis Bek Aidial 933122. Autorul face concluzie c la momentul actual la ameliorarea taurinelor specializate pentru lapte o mare atenie trebuie de acordat perfecionrii sistemului de cretere n linii. . [108] a studiat indicii longevitii productive a vacilor n gospodria Troicoe, regiunea Celeabinsc (Rusia) n dependen de apartenena la linie. S-a stabilit c cea mai mare durat de exploatare productiv au avut vacile din linia Vis Bec Aidial 933122 2454 zile (acestea depeau cu 41 396 zile vacile din alte linii), iar cea mai mic longevitate productiv au avut-o vacile din linia Don Juan 1347 - numai 2058 zile. Autorul ajunge la concluzia c longevitatea productiv este influenat semnificativ de factorul linia. . , . [20] relateaz c n Siberia (Rusia) s-a efectuat ameliorarea taurinelor autohtone Blat cu negru cu taurii reproductori din rasa Blat cu negru olandez. Autorii remarc c n rezultatul ameliorrii s-a reuit crearea a dou linii - Smerci 59606 i Consul 10609. Fiicele taurilor din linia Smerci 59606 depeau cerinele standardului scop pe ras cu 75%, grsimea cu 85%, iar descendentele liniei Consul 10609 corespunztor cu 64,7 kg i 75,5%. Descendenii acestor linii au o constituie robust, tipul specializat de lapte bine exprimat. . [176] remarc c creterea n linii este cea mai performant metod de ameliorare a raselor. Efectund cercetri n gospodria de elit Smena, regiunea Moscova (Rusia) n populaia de taurine de rasa Ayrshire, la 8 linii a stabilit, c producia de lapte mai sporit pe 1 lactaie au avut-o taurinele din linia Riihiviidan Urho Errant AAA 13093 5419 kg, mai sczut - taurinele din linia Tarnu 623 C 5412 kg i cea mai mic producie de lapte a fost la taurinele din linia Don Juan AAA 7960A 4947 kg. Efectund crosarea intraliniar n dependen de gradul de repetare a rudelor, s-a stabilit c la potrivirea intraliniar a perechilor influena cotei materne este mai sczut dect de la utilizarea crosului liniilor Iutter Romeo King Eranta. Autorul face concluzia c potrivirea intraliniar a perechilor de asemenea crosarea liniilor trebuie aplicat cu considerena pedigriilor pn la generaia a treia a strmoilor. . . [130] relateaz c n anii 1991 1999 au efectuat n asociaia tiinific Poima (Rusia) experiena practico tiinific de creare a dou populaii de taurine cu implicarea taurilor de diferite origini. Unii tauri utilizai erau din linia Ues Ideal 933122, alii fiind liderii rasei Blat cu negru din regiunea Moscova. Rezultatele testrii pe lactaia 1 a fiicelor taurilor din linia Ues Ideal a demonstrat c producia medie de lapte a acestora a fost mai sporit dect a contemporanele taurilor lideri din rasa Blat cu negru local cu 212 kg (p> 24

0,99), iar pe lactaia a 3 a atins 600 kg (p > 0,95). Diferen semnificativ s-a stabilit i la coninutul de grsime + 18,4 kg (p > 0,95). Autorii remarc c pentru ameliorarea n continuare a populaiei de taurine Blat cu negru din regiunea Moscova trebuie selectai tauri cu un nivel mai nalt al caracterelor productive. . [165] menioneaz c n prezent se niveleaz potenialul genetic al taurilor autohtoni cu cel al taurilor de import. Importul taurilor nu influeneaz creterea productivitii, cum era prin anii1980, cnd producia de lapte cretea odat cu sporirea cotei de participare a rasei Holstein. La momentul actual creterea produciei poate fi influenat numai de utilizarea taurilor amelioratori. . , . , . [37] efectund cercetri la crearea tipului de taurine din rasa Blat cu negru n regiunea Volgograd, prin ncruciarea cu rasa Holstein, bazndu-se pe crosurile interliniare, au stabilit c varietatea genetic a fiecrei rase sau tip este nu numai o garanie a creterii productivitii, dar i o perioad durabil de existen. Crearea tipului se efectueaz n baza a 6 linii din rasa Holtein : Ues Ideal, Reflecin Sovering, Montvic Ciftein, Siling Traidjun Rokit , Hiltes i Annas Adema. Aceasta permite obinerea taurinelor de la reproducerea n sine, ceea ce prevede programul de creare a tipului nou. E. Florescu et. al. [4] efectund analiza performanei fiicelor pe mai multe lactaii a taurilor (tai de fii) au stabilit c din cei 34 tauri, 9 prezint interes de ameliorare, ct i pentru munca de creare a liniilor moderat consangvine. Aceti 9 tauri snt remarcai i n alte ri vesteuropene fiind ramificaii ale celor mai valoroase linii existente pe plan mondial. . , . [63] studiind eficacitatea ncrucirii taurilor din rasa Holstein cu taurinele din rasele Holmogor i Blat cu negru n staiunea experimental Stenchino regiunea Riazani (Rusia), remarc c cea mai nalt producie de lapte au avut taurinele din linia Vis Bek Aidial, iar cea mai sczut taurinele din linia Siling Tradjun Rokit. Autorii fac concluzia c ncruciarea taurilor de rasa Holstein cu taurinele din rasele Holmogor i Blat cu negru a sporit producia de lapte n descenden cu 2,9 9,9% pe lactaie. Cel mai mare adaos la producia de lapte (260 351 kg) au avut vacile metise din ambele rase cu cota de participare de 62,5% a rasei Holstein . [106] la testarea rezultatelor de ameliorare a primiparelor din diverse linii i divers consangvinitate a rasei Holstein n gospodria de elit Novi puti, regiunea Breansc (Rusia), a stabilit c n toate liniile ( Annas Adema 30587, Montvic Ciftein 95679, Nico 31652, Reflecin Sovering 198998 i Ues Ideal 933122) producia de lapte a sporit a sporit odat cu creterea cotei de participare a rasei Holstein. n linia Annas Adema diferenele au fost de 272 kg (F1) i 339 kg (F3) lapte. La primiparele liniei Montvic Ciftein sporire semnificativ a 25

produciei de lapte s-a stabilit la 3/8 1/2 i 5/8 cot de participare a rasei Holstein n comparaie cu primiparele cu cota 1/4 corespunztor cu 802, 581 i 699 kg. Aceeai legitate s-a stabilit i la primiparele din linia Reflekin Sovering. n liniile Ues Ideal i Annas Adema diferen semnificativ nu s-a stabilit . 1.4. Diferenierea interrasial a bovinelor dup factorii antigenici Studierea detaliat a antigenelor grupelor sanguine la bovine a nceput cu utilizarea metodei imunologice. Prin metoda izoimunizrii, iar n unele cazuri i heteroimunizrii n anul 1941, n Statele Unite ale Americii au fost preparate serurile imunospecifice (reageni), cu ajutorul crora pe eritrocitele bovinelor au fost descoperite aproape 30 antigene ale grupelor sanguine . Ulterior, datorit intensificrii cercetrilor numrul antigenelor depistate a crescut considerabil. S-a stabilit c antigenele grupelor sanguine se transmit ereditar codominant ca elemente separate, sau ca grupe indivizibile, i unele i altele fiind numite fenogrupe. Analiza capacitii de motenire a acestor fenogrupe a fcut posibil separarea antigenelor n sisteme independente. Astfel, s-a stabilit c fiecare sistem este controlat de loci cromozomiali separai, purttori ai unui numr determinat de alele, i fiecare dintre ei deine controlul asupra motenirii fenogrupelor. Diferenele interrasiale pe antigenele grupelor sanguine au fost depistate pentru prima dat nc la nceputul secolului trecut , iar mai apoi i de ali cercettori [225, 227, 234, 235] ele manifestnduse prin specificitatea, frecvena antigenelor i combinaiile ereditare ale lor. Autorii menionai cercetnd populaiile de taurine de rasele Holstein, Jersey, Schwyz etc. au demonstrat c fiecare ras are un spectru specific de combinaii ale antigenelor n fenogrupele locilor B i C i frecven divers a alelelor, care pot fi utilizate pentru diferenierea genetic a raselor, populaiilor i grupelor de bovine. Prin cercetrile ulterioare [204, 219, 220] s-a stabilit c la taurinele de rasa Blat cu negru cele mai rspndite alele au fost BOYD' i BO3YA'E'3. n rasa Jersey o frecven nalt s-a depistat la alelele BGKO2 , Y2A'B'E'G'K'O'Y'G", BGD' la rasele Ayrshire i Finlandez markerul Y2D'G', la rasa Blat cu rou Polonez o frecven sporit a alelelor G",G2Y2E', BO1Y2D'. La multe rase nenrudite s-au depistat alele din sistemul B care servesc ca markeri specifici. De pild, n cercetrile efectuate de . . [154], s-a stabilit c alelele locusului- B E'1G', G', OxE'1O', QE'1Q' mai frecvent snt constatate la rasa Holmogor n regiunile Moscova i Arhanghelsk i n alte zone de rspndire a acestei rase. Alelele I2, Y2D'G'I'Q' i Y2D'E'1O' snt caracteristice pentru rasa Blat cu negru din Olanda, O1I'Q', I1Y2Y', A'1B' pentru rasa Sciovskaia i Simmental. O frecven nalt n rasa Kostroma s-a 26

depistat la alelele I1G'G", B2I1A'1B'E'3F'Q' la rasele Roie de step i Angler, alelele G3O1T1A'2E'3F'2K', O1Y2Y', O2A'2J'2K'O', P1T1Y2E'3F'2O' i D'E'2F'2G'O'. n condiiile actuale ale sectorului zootehnic intensificarea procesului de ameliorare necesit folosirea metodelor noi care permit n termeni restrni obinerea populaiilor tipurilor bine adaptate la condiiile tehnologice de exploatare cu un nivel nalt al produciei. Aceast sarcin se complic prin posibilitile existente de mbinare n genotipul animalelor caliti i caractere, care n pocesul de ameliorare se dobndesc greu. Metodele imunogenetice prin analiza datelor alelofondului raselor concrete de taurine i a parametrilor genetici face posibil obinerea informaiei obiective despre nivelul variabilitii caracterelor de ameliorare n populaia respectiv a taurinelor specializate pentru lapte. . , . , [93] constat c n procesul de creare a tipului nou al rasei Ayrshire din Karelia (Rusia) se manifest modificri in raportul genotipurilor. n tipul creat a sporit de 2 ori frecvena antigenelor B2, G2, O1, O2 , P2, Q, P i s-a redus frecvena antigenelor E2, G, Q. Prin analiza alelofondului populaiilor implicate n crearea tipului nou s-a stabilit c alelele B2, B2 O1, I2, B, G ,G snt paaportul genetic ale acestora. . [141] efectund un studiu amplu a spectului antigenic la 3 rase (regiunea Nijnaia Povoljia) Simmental, Blat cu negru, i Roie de step n baza crora se crea 3 tipuri noi prin ncruciarea cu rasa Holstein a stabilit c metiii Simmental x Holstein se deosebeau prin antigenele B2, G2, G3, I2, P2, Q, T1, O, G de metiii Holstein x Blat cu negru, iar de metiii Roie de step x Holstein prin antigenele B2, G2, I2, P2, B, I, J2, Q. . , . [189] au cercetat structura imunogenetic la Iac crescui n republica Tuvin n 2 gospodrii Bai-Tal i Kara-Holi (n = 110), comparnd aceste date cu datele obinute n Buriatia i Mongolia. La iacii din Buriatia afirm autorii mai frecvente erau antigenele A2,G2, B2,X1, W, V, F, H, Z (55,0 99,1%) La iacii din Mongolia mai des se ntlneau antigenele E, L, V, F, Z (71,0 100,0%), la cei din Tuvinia antigenul A2 are o frecven intermediar intre iacii din Buriatia i Mongolia, antigenul G2 are frecven rar iar antigenul O2 era la acelai nivel. Autorii remarc c cu toate c iacii din cele 3 populaii au particularitile sale, acetea au similitudine genetic i mrturisesc geneza comun. . [198] studiind spectrul antigenic al rasei Hereford n staiunea experimental din Birobidjan (Rusia) au stabilit 40 antigene n 8 loci a grupelor sanguine. Frecvena acestora varia de la 0 (antigenele J2, K) la 99,9% (antigenul F). Cele mai rspdite n populaia studiat au fost antigenele Y2, D, I, C1, C2, R, W, F, H, o frecven mai redus la antigenele Z, B2, G3, I1, I2, O1, T1, T2, B, G, G, X1, C, L,M i n-au fost depistate antigenele K, Y, B, U, U, U. 27

C.Oxa . [110], la rasa Holmogoro-Peciorsk au depistat 24 alele ale locusului B, cele mai rspndite fiind E'1G'G" (0,168), A'O' (0,120), O1I1A'E'3K' (0,100), adic aceleai ca i la rasa Holmogor din regiunele Moscova i Arhanghelsk. La taurinele din populaia gospodriei experimentale din Narian-Marsk autorii au identificat un numr mai mare de alele, o parte din care se ntlnesc la rasele Blat cu negru olandez i Holstein (B1Y1A'1E'3P'Q'G, Y2A, I2Q, I , G", G2Y2E'1Q'), iar alt parte la rasa Holmogor (E'G'G", A'O', O1T1A' E'3K', QE'Q'). . . [91] au selectat 121 vaci modelate cu genotipuri sintetice complicate care aveau cota de participare 18 -20% a rasei Istobin, 40 - 42% Holstein x Blat cu negru i 38 40% Blat cu negru, care aveau un exterior bine exprimat pentru tipul de lapte , cu ugerul bine dezvoltat de la care s-au colectat mostre sanguine pentru determinarea spectrului antigenelor.Autorii remarc c n alelofondul locusului AEB au fost stabilite 49 alele, nivelul homozigoiei fiind de 5,43%. Frecven nalt au avut alelele G2Y2E1Q (0,153), QI, (0,095), O4Y2A1 I i I2 (0,0579), Q4E3GG (0,0455), Q4E3G (0,0372), O2A2J1KO (0,0289) , b (0,0537). Aceste alele snt specifice pentru rasele Blat cu negru i Holstein i n etapa apropiat vor fi prezente n genotipurile taurilor, De asemenea n acest lot au fost stabilite alelele specifice rasei Istobin i Olandez: Y2E2QY(0,0413), Y2E1F2J1 (0,00826), O4E1F2GOG (0,00413), care snt unicale pentru aceast populaie. Dup numrul de alele se poate pronuna asupra nivelului de homozigoie a rasei. Astfel, la rasa Islandez care o perioad ndelungat a fost crescut izolat, n sistemul B al grupelor sanguine au fost depistate 28 alele, iar nivelul homozigoiei a constituit 12,3%. n rasele Blat cu rou i Roie danez s-au stabilit 23 i 24 alele, nivelul homozigoiei fiind respectiv 24,8% i 16,0%, n timp ce la rasele Finlandez, Simmental german, Roie polonez i Roie ceh s-au constatat corespunztor 79, 100, 132, 144 alele cu nivelul homozigoiei 5,4%, 9,0%, 6,5 i 8,0% [96]. ., . [200] au fcut o analiz comparativ a alelofondului raselor crescute n Rusia: Blat cu negru, Holmogor, Sciov i Ayrshire, n rezultat menionnd c numrul alelelor locusului B la rasele Roie danez i Ayrshire era de 2-3 ori mai redus dect la aceleai rase din fosta Uniune Sovietic. Acest fapt demonstreaz c ameliorarea contribuie la reducerea variabilitii genetice i conduce la micorarea numrului de alele din sistemul B al grupelor sanguine. W.Flak et al. [213] la rasele de origine german (Blat i Brun) n-au constatat schimbri eseniale n frecvena alelelor locusului B al grupelor sanguine n decurs de 10 ani. Totodat, n cercetrile lor, K.Walawski et al. [238], G.Grzybovski et al. [237, 238] au stabilit la rasa Blat cu negru polonez reducere a frecvenei alelelor B2O1Y2D', Q, 28

B1OxY2A'2G'P'Q'G", O1A', G2Y2E'1 ale locusului B i sporirea frecvenei alelelor P1I', B2O1, I1OxA'1E'1K, I' , B1OxA'1I'P', rspndite la taurii utilizai pentru nsmnarea artificial. .e . [49] relateaz c, sub influena ameliorrii, la rasa Brun leton s-a observat o frecven sporit (0,8529) la 6 alele din sistemul B al grupelor sanguine O1, B2O1Y1D', B1P', b, BO2Y1A'2E'3G'P'Q'G", Y2Y', frecvena lor constituind, peste 85% din alelofondul acestui sistem. . , ., . [57] studiind alelofondul tipului nou de taurine creat n baza ncrucirii raselor Aulatin x Blat cu negru n zona de sud a Kazastanului au stabilit la rasa Aulatin 51 alele toate aproape identice ca la rasa Blat cu negru. Cele mai rspdite alele ale locusului AEB au fost G2Y2E1Q (0,1798), I2 (0,1497) , G1I1A(0,0657), Y1E3GYG (0,0745) cele mai rar ntlnite Y2GG (0,0087), G3O1T1A2E3F2K (0,0043), G2I1Y2E3QG (0,0087). . , . [135] relateaz c populaia de taurine din regiunea Arhanghelsc (Rusia) este o bun parte a rasei Holmogor i prezint un mare interes tiinific dat fiind c aceasta se afl n epicentru unde s-a creat aceast ras i este un genofond unical. n locusul AEB au fost stabilite 46 alele 3 din ele : B2I2Y2GG, B2G3KABGOG i B2E3G. Frecvena sumar alor a fost 0,044 la vaci, 0,063 la taurii reproductori i 0,061 la vacile mame productoare de tauri. S-a stabilit c mai bine de jumtate din tineretul taurin a populaiei a motenit alelele AO, E2GG, QEQ, O2Y2I, G2Y2E2Q, O2 cu frecvena sumar de 0,586. Frecvena la 11 alele din cele stabilite B2G3KEFO, Y2, B2I2, ODGQG, B1OXAOPQ, O2Q, B2O2B, OA1, B2Y2A1,GIPG, B2Y2A2GPQGera foarte joas. Markerii genetici, n special alelele sistemului B ale grupelor sanguine, permit depistarea relaiilor filogenetice ntre rase chiar i peste un timp ndelungat dup individualizarea lor. .. [97], comparnd alelofondul populaiilor de taurine cercetate din rasa Simmental cu datele obinute de . [13] care a studiat rasa nrudit Sciov, a stabilit c alela O3QA'2E'3F'Y' a locusului B este mai frecvent la rasa Simmental, iar alela I1K' la rasa Sciov, n timp ce alelele BGKE'2F'O i BGKE'2F'G'O' snt comune pentru ambele rase iar n genofondul populaiilor de taurine de rasa Blat cu negru romneasc se regsesc genele reproductorilor de rasa Friz Holstein, mai ales alela G2Y2E'3Q' care a fost introdus masiv n alelofond prin genotipurile a 44 tauri importai din S.U.A, Olanda i Germania [10]. De subliniat faptul c exist i divergene intrarasiale n frecvena alelelor n diverse zone geografice. De exemplu la rasa Simmental din regiunea Voronej (Rusia), o frecven mai nalt s-a depistat la alelele O3QA'2E'1F'Y'2, O1I'Q', Q; n Ucraina la aceeai ras a fost constatat frecvena nalt a alelei O1Q', iar n Polonia la alelele O1I', Ox , G1Qx , G1QxA' [220]. 29

.., .. [168], n cadrul investigaiilor efectuate la ncruciarea taurilor reproductori de rasa Holstein cu vaci de rasa Blat cu negru din Ural, (Rusia), au constatat o schimbare semnificativ a genofondului rasei materne, unde peste 25% din descenden a motenit markerul G2Y2E'Q'. . , . [112] efectund o analiz ampl a datelor obinute de la cercetarea grupelor sanguine a rasei Roie de step din regiunele Cubani, Orenburg i Omsk au stabilit c n populaia din Orenburg lipsea antigenul Z, n populaia din Cubani nu s-a depistat alelele locusului AEB I1, T1A i I1QT2DE2IPB, iar n populaia din Orenburg ponderea acestor alele a fost pn la 10%. Alela I1QT2DE2IPB n aceast populaie s-a stablit pentru prima dat fiind rspndit la taurinele autohtone. n populaia din regiunea Cubani s-a constatat un nivel jos al homozigoiei. .., .. [123] menioneaz c n crearea raselor i tipurilor de bovine, alelele grupelor sanguine reprezint paaportul acestora, el servind la determinarea apartenenei de ras, iar folosind frecvenele alelelor, se pot calcula distanele i similitudinile genetice ntre rase, tipuri i grupe de animale. Dup cum relateaz .., . [134] studiul relaiilor de nrudire, a raselor, liniilor, populaiilor de taurine, de asemenea a similitudinii i divergenei genetice este necesar pentru organizarea ameliorrii aprofundate, lundu-se n considerare frecvena antigenelor i alelelor grupelor sanguine. Divergenele intrarasiale n frecvena alelelor grupelor sanguine se explic prin faptul c la nsmnarea artificial a efectivului-matc se utilizeaz un reproductori. 1.5. Polimorfismul sistemelor proteice sanguine i lactice i utilizarea lor n ameliorare Un interes aparte prezint i polimorfismul genetic al proteinelor sanguine i lactice, cu ajutorul crora se poate pronuna asupra structurii genotipului, fr efectuarea ncrucirilor hibridologice a animalelor. Polimorfismul este foarte rspndit, el fiind constant la diverse specii de animale de la cele mai simple pn la vertebrate [206, 230, 231, 232, 233]. n prezent la taurine este studiat mai profund polimorfismul proteinelor, care cupleaz diverse substane biologic active: albumina (Al), i transport n organismul animalului efectiv limitat de tauri

transferina (Tf), hemoglobina (Hb), cazeina (Cn), beta-lactoglobulina (-Lg) precum i proteine ceruloplasmina(Cp), amilaza (Am), fosfataza alcalin (F) etc. care posed proprieti specifice de catalizare.

30

n mai multe surse bibliografice este descris caracteristica genetic a polimorfismului proteic la diverse rase, n baza crora au fost analizate pedigriurile i legturile de rudenie ale acestora. S-a stabilit divergene considerabile n frecvena alelelor locilor Hb i Tf la bovinele crescute n rile din Europa, Asia i Africa. Polimorfismul hemoglobinei i transferinei la bovine este studiat pe larg. La unele rase, inclusiv Roie polonez , Blat cu rou, Blat cu negru, Kazah cu capul alb, Roie eston n locusul hemoglobin au fost depistate doar un singur tip. Alela HbB este mai rspndite la rasele Simmental, Jersey i Zebu indian. Se presupune c genotipul acestor rase s-a creat n dependen de migrarea animalelor. Frecvena alelelor n locusul hemoglobin varia la rasele Simmental, Brun de Transilvania, Jersey i Indian ntre 0,122 i 0,355 [7] . La examinarea frecvenei alelelor n locusul transferin la bovinele Bos taurus i Bos indicus s-au evideniat dou direcii de migrare: una pornete din India spre Africa de Sud i de Est: cea de a doua din India, trecnd prin Turcia, spre Europa. Pe msura ndeprtrii de la India se reduce frecvena alelelor TfB i TfE , sporind frecvena alelei TfA [206]. L.Dola, M. Oriman [210] n populaiile de taurine Blat cu rou, au studiat polimorfismul Tf, Am, Hb. n locusul transferin acetia au stabilit 3 alele A, D, E, frecvena crora a constituit 0,4028, 0,5454, 0,0518, iar n locusul amilaz dou alele, B i C, cu frecvena de 0,4328 i 0,5672. Y.Al-Trimeti et al. [205] au studiat structura genotipurilor n locii transferin i hemoglobin la rasele Friz polonez autohton i Charolaise. Alelele TfA , TfD , TfE au fost depistate la ambele rase cu frecvena corespunztoare 0,464, 0,500, 0,036 la rasa Friz i 0,363, 0,428 , 0,191 la rasa Charolaise. Exist suficiente date bibliografice viznd polimorfismul amilazei i ceruloplasminei .. . [28] au studiat genofondul rasei Jersey n Republica Moldova, constatnd c n locii ceruloplasmin i amilaz frecvena alelelor a constituit CpA 0,8736, CpB 0,1264; AmB 0,9321, AmC 0,0679. Testnd polimorfismul proteinelor sanguine la 22 rase de taurine, . , . , . [58] au stabilit c n locusul amilaz divergene eseniale de la cele medii s-au depistat la rasele Iakut (AmB 0,101), Peciorsk (Am - 0,390) Blat cu negru (AmB 0,311), frecvena medie a acestei alele fiind de 0,654. Un rol teoretic important se atribuie proteinelor sanguine pentru studierea legturilor posibile ntre genele ce controleaz proteinele sanguine i manifestarea caracterelor productive la animale.

31

L.Dola et al. [210] menioneaz c unele segmente ale cromozomilor n 20 loci care dein controlul asupra grupelor sanguine (10 loci), proteinelor sanguine i enzimelor (6 loci), i lactoproteinelor (4 loci), au corelaie vdit cu producia de lapte, ceea ce confirm influena grupului de loci asupra acestei producii . n gospodria experimental a Academiei Veterinare din Cazani (Rusia) . . [178] au studiat genotipurile n 4 loci a sistemelor proteice polimorfe lactice ( s1-Cn, -Cn, k-Cn, -Lg) la 134 vaci de rasa Holmogor, 84 vaci din rasa Holstein din Ungaria i 123 metii i au stabilit c pentru rasa Holstein din Ungaria cele mai rspndite genotipuri au fost BB A1A2 AA AB i BB A2A2 AA AB. Frecvena acestora a fost 2,5 3 ori mai nalt n comparaie cu rasa Holmogor i a constituit respectiv 20, 24 i 13,1%. n afar de aceasta la rasa Holstein din Ungaria s-au stabilit 5 genotipuri care nu se ntlneau n populaia rasei Holmogor. Metiii Holmogor x Holstein in comparaie cu rasele pure au avut un numr mai mare de genotipuri complexe . Au aprut genotipuri noi ca : BB A2A2 AB AA, BB A1A1 BB BB, BB A1A2 BB BB, BB A1B AA AB, BB A1B AA AB, BC A1A3 AA BB, BC A2A2 AA AB, care nu se ntlneau la rasele iniiale. Dup prerea lui .. [43] unii cercettori depisteaz o legtur reciproc cu producia de lapte, alii infirm acest lucru deoarece aceasta depinde de caracterul de creare i selecie a populaiei concrete. . , . [66] au efectuat cercetri privind legturile ntre producia de lapte i genotipurile locusului k- Cn n gospodria de elit Maslovschii regiunea Voronej. Cea mai nalt producie de lapte au stabilit la genotipurile heterozigote - cu 98 kg mai mult fa de taurinele cu genotipul AA i cu 143 kg lapte fa de genotipurile BB. Fiicele taurului Cosmos 180 cu genotipurile heterozigote AB pe cea mai nalt lactaie au produs cu 108 kg lapte mai mult dect la cele cu genotipurile homozigote. .. [117], studiind coeficientul repetabilitii caracterelor produciei de lapte pentru 5 lactaii la 206 vaci nalt productive de rasa Holstein, a stabilit c la vacile cu genotipul heterizigot Am BC i CAFS producia de lapte este mai stabil dect la cele cu genotipul homozigot. A.. .[74], .. [195] relateaz c vacile cu genotipurile Tf AE aveau o producie de lapte mai nalt. Prin urmare, datele bibliografice cu privire la existena unei corelaii ntre sistemele proteice polimorfe i caracterele productive snt contradictorii [21, 74, 148]. Exist legturi genetice deosebite, care nu se ncadreaz n pleiotropie, heterozis etc. De aici i cercettorii fac concluzii diferite. 32

1.6. Importana markerilor genetici n ameliorarea taurinelor Eficacitatea ameliorrii n mare msur depinde de exactitatea evidenei animalelor i autenticitatea pedigriului. Odat cu trecerea la msmnarea artificial s-au depistat multe erori n pedigriul animalelor de ras. Dup cum s-a menionat mai sus n baza studierii grupelor sanguine a fost elaborat o metod eficient de monitorizare a provenienei taurinelor. Aplicarea acestei metode deosebit n ameliorarea cirezilor n legtur cu colectarea nsmnarea artificial. n acest context au fost publicate mai multe lucrri tiinifice, autorii crora confirm c erorile la nregistrarea paternitii n fiele de eviden variaz de la 5% pn la 42% [12, 101, 141]. . . [154] au comunicat rezultatele cercetrilor ntreprinse asupra 18725 taurine de prsil n gospodriile din regiunile Moscova, Smolensk, Kostroma din Rusia, n cadrul crora au fost depistate erori n fiele de nregistrare n medie la 24,3% din efectivul studiat. Autorii insistau la aplicarea expertizei imunogenetice obligatorii a taurinelor din ar, argumentnd prin faptul c erorile admise reduc eficacitatea seleciei i testrii reproductorilor dup calitatea descendenei. . [103], totaliznd rezultatele testrii populaiilor de prsil la rasa Roie de step n Ucraina, menioneaz c erorile admise n evidena tineretului taurin varia de la 19,5% la 37,8%. Erorile la nregistrarea tatlui au constituit 17,437,8%, la nregistrarea mamelor 3,320,5%. Muli cercettori specific faptul c expertiza autenticitii provenienei (verificarea paternitii) cu utilizarea grupelor sanguine contribuie nu numai la evitarea erorilor admise la nregistrarea paternitii n fiele de eviden, dar i la restabilirea paternitii adevrate, acolo unde au avut loc aceste erori [125]. Totaliznd cele expuse, concluzionm c utilizarea markerilor genetici, n particular a grupelor sanguine, face posibil reglementarea evidenei animalelor de ras, selectarea turailor de prsil autentici, testarea lor veridic dup calitatea descendenei, asigurnd oportunitatea i direcia principal a activitii de ameliorare a animalelor de ras. permite selectarea tineretului taurin autentic pentru reproducie, mai ales a turailor, care au o influen materialului seminal pentru

33

1.7. Monitoringul genetic ca metod de supraveghere i manipulare a structurii alelofondului n populaii Creterea i nmulirea pe linii este una din cele mai importante metode de ameliorare a animalelor de ras, care contribuie la sporirea produciei obinute. Scopul principal al acestei metode const n utilizarea prin reproducie a calitilor valoroase ale taurinelor de ras pentru obinerea descendenei cu aceleai caliti i asigur progresul ameliorrii rasei. Marcarea genetic a liniilor i familiilor de taurine permite monitorizarea nrudeniei genetice a descendenei cu fondatorul liniei, evit lucrul cu liniile i familiile formale. Mai mult ca att, monitoringul genetic accelereaz procesul de ameliorare i consolidare a liniilor i grupelor nrudite. La aceast tem a fost publicat un ir de lucrri tiinifice [18, 19, 24, 26, 30, 31, 36, 38, 56, 127, 136, 166] . . . [146] studiind infuena taurilor de divers selecie (rasele Schwyz, Olandez, Holstein) n gospodria de elit Lesnoe regiunea Leningrad n ultimii 27 ani asupra formrii alelofondului au stabilit c ameliorarea direcionat este factorul decesiv. Ca rezultat al cercetrilor a fost elaborat metoda individual de testare a valorii taurilor dup alelele alternative ale fiicelor care sporete eficacitatea selectrii cu 10 15%. . [78], analiznd n decurs de 15 ani structura imunogenetic a liniilor i grupelor nrudite Blat cu negru din Bielarusi a identificat 60 alele principale n locusul AEB. Similitudinea genetic a celor 11 linii studiate s-a ncadrat n limitele 0,9280 0,9500. Conform datelor obinute de . [187] n grupa nrudit Likior ZCV-585, este util de a menine markerul G3O1T1A'2E'3F'I'K' prin metoda selectrii taurilor continuatori cu acest marker. . , . [75] relateaz c n Republica Moldova au fost realizate 3 etape de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la care a fost studiat polimorfismul grupelor sanguine, a proteinelor sanguine i lactice n scopul studierii structurii genetice,legturilor filogenetice a raselor implicate n crearea acestui tip (Simmental, Roie de step, Blat cu negru i Holstein). Prin cercetrile efectuate s-a stabilit c rasele Simmental i Roie de step se deosebeau prin frecvena antigenelor I1, B, O, G,W, C, H. Metiii obinui de la ncruciare cu rasele amelioratoare Blat cu negru i Holtein au motenit antigenele raselo implicate n creare tipului. Odat cu sporirea cotei de participare a raselor amelioratoare la metiii Simmental x Blat cu negru sporete frecvena antigenelor I2, G,J, L respectiv de la 0,0 la 36,4% de la 8,8 la 36,7% de la 26,5 la 46,1% i de la 47,0 la 52,4% (P> 0,05-0,001). La metiii Roie de step x Blat cu negru sporirea cotei de gene a rasei amelioratoare treptat diminua frecvena antigenelor T1, R2, C, V corespunztor de la 10 la 2,3%, de la 68,1 la32,3% i 34

de la 44,7 la 18,8%, iar frecvena antigenelor B2, G2, I1, E3, O crete. Autorii ajung la concluzia c prin implementarea acestei metode la crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru se monitorizeaz structura genetic a genofondului de tip solicitat.la nivel de antigene i alele. . , . , . [24] remarc c componenta necesar n ameliorarea raselor , tipurilor de taurine este monitoringul genetic, care permite determinarea efectului seleciei, monitorizarea modificrilor n populaii i luarea deciziilor de nlturare a tendinelor negative. n ameliorarea rasei Holmogor menioneaz autorii markerii grupelor sanguine se utilizeaz o perioad ndelungat. Fiecare taur adus la ntreprinderea pentru creterea taurilor trece controlul genetic ceea ce ridic nivelul de eviden i face posibil efectuarea unui ir de elaborri. Populaiile cercetate pn la 90% din efectiv au 13-15 alele a locusului AEB acestea fiind paaportul genetic al rasei. Totodat n dinamica generaiilor snt schimbri eseniale. Dac n anul 1980 au fost depistate 30 alele n locusului AEB atunci la momentul actual acestea s-a micorat de 2 ori.. A sporit i coeficientul homozigoiei de la 6,0 7,0% la 10,0 11,0% .Vastitatea modificrilor genetice afirm autorii depinde de indicii viabilitii taurinelor, calittile de ntreinere i exploatare. Prin cercetrile sale . , . , . [131] n gospodria de elit Crasnoiarujschii, zona cernozeom central din Rusia n scopul paaportizrii genetice a 215 vaci rasa Simmental au fost stabilite 73 alele ale locusului AEB din ele cele mai rspndite au fost 18. Autorii remarc, c formarea ulterioar a structurii genetice a populaiei este condiionat de alelele-marker care coreleaz cu producia de lapte la etapa actual. Cea mai nalt producie de lapte aveau taurinele care au motenit alelele B1G2KO4A1E3GG, B1G2O1, P1Z2IA2IG, G3O1T1A2E3F2K. ., . [46] au constatat c la crearea liniilor noi Kolos i Amur n rasa Schwyz este raional utilizarea taurinelor cu markerii locusului B: B2P2J'2P'B" i BGKOxA'B'O', aceste animale evideniindu-se printr-o producie de lapte mai sporit. .a, . [32] au studiat 9 linii n rasa Kostroma .Cea mai consolidat s-a dovedit a fi linia Ladka, n care peste 60% din descendeni snt purttorii markerului deinut de ntemeietorul acestei linii. Autorii menioneaz c utilizarea markerilor face posibil diferenierea n linii i se poate efectua monitoringul nivelului homozigoiei. Aceeai opinie o susin i savanii B.Ce . [144], . , . [93], .i [183, 184]. . [97] este de prerea c la crearea liniilor prin monitoringul genetic apare posibilitatea de a judeca altminterea despre noiunea de linie i continuatorii acesteia, despre necesitatea de a depista noi ntemeietori ai liniilor. Comparnd producia de lapte n dou linii ale 35

rasei Simmental Florian 374 i Fasadnik 642 n cireada gospodriei Elanskii, regiunea Smolensk (Rusia) autorul a stabilit c producia de lapte i coninutul de grsime al vacilor din linia Florian n decursul a 5 generaii au sporit, iar n linia Fasadnik la trei generaii au rmas neschimbate. Autorul explic acest fenomenul n cauz prin consolidarea genetic insuficient a liniei Fasadnik. ., .a [42] n cercetrile efectuate n gospodria Pahomov regiunea Moscova, au constatat c liniile se difereniaz prin frecvena markerilor. De exemplu, markerul O1Y2D'G'Q' este caracteristic pentru taurinele din ramura Bukvari a liniei Enkeli 304, markerul I2Y2Y', pentru ramura Mirovoi a aceleiai linii. . . [162], utiliznd markerii genetici pentru evidenierea genotipurilor taurilor din liniile noi ale rasei Sciov, au stabilit c la segregarea genotipurilor taurilor heterozigoi Vojak, Liux i Rassadnik o parte din fiice au motenit genele bunicii Kupava cu markerul G", iar o alt parte markerii tatlui E'3G', I1Y2G'G" i b. Fiicele cu primul marker, n comparaie cu semisurorile lor aveau n prima lactaie o producie de lapte mai sporit cu 849 kg. K. . [42, 43] n cercetrile lor de asemenea au ajuns la concluzia c motenirea markerilor i segregarea lor n descendena liniilor i familiilor influeneaz n mod diferit cantitatea produciei obinute. . [127] efectund experien practico-tiinific n scopul utilizrii monitoringului genetic n diferite variante de potrivire a perechilor a stabilit c alotipul populaiei din gospodria experimental Poima, regiunea Moscova include 65 alele. Cele mai rspndite au fost alelele B1,I1, O2A2,J2KO, O4Y2A2I, O4E3G, QI. Autorul remarc c este oportun utilizarea alelelor la selectare, potrivire a perechilor i formrii structurii populaiei ceea ce contribuie la aprofundarea metodei de cretere n linii, selectarea i obinerea la comand a taurilor pentru formarea structurii genetice a populaiilor. . . [44] au efectuat o analiz a structurii genetice a rasei Sur ucrainean n timp de 9 ani n gospodria Polivanovca Ucraina. Autorii remarc frecvena alelelor locusului AEB n aceact perioad s-a modificat semnificativ. A sporit frecvena alelelor BGKY2EGOG, 0,0776. ., . [160] au studiat markerii genetici n scopul analizei produciei de lapte n descendena taurului Master 001 de rasa Holstein constatnd c fiicele cror li s-a transmis markerul G2Y2E'1Q' aveau o producie de lapte mai nalt. OADG, GIG iar alelele BPQAD, QTY2ABDG, BGKQY2BDEIO snt pe cale de dispariie. Coeficientul homozigoiei a sporit de la 0,0511 la

36

. [120] menioneaz, c la crearea rasei Ucrainean de carne cea mai mare pondere a markerilor genetici a revenit . . [121] la ferma raselor Charolaise (3037%), Kian (2325%), de elit a gospodriei Ciaika regiunea Kiev, au Simmental (2125%) i Sur ucrainean (1719%). demonstrat principiile i metodologia aplicrii markerilor genetici n ameliorarea taurinelor de rasa Blat cu negru ucrainean, fapt ce permite efectuarea monitoringului genetic al populaiilor, generaiilor, liniilor i structurii raselor, modificarea programelor de ameliorare la anumite etape. Conform datelor obinute de . . [30] la analiza structurii populaiilor de animale un rol semnificativ l are alelofondul grupelor sanguine prin care se verific nivelul consolidrii i diferenierii anumitor grupe, tipuri i rase de animale. n acest fel dup cum menioneaz . [122, 124], monitoringul genetic sporete eficacitatea creterii i reproduciei grupelor nrudite de taurine valoroase. Prin intermediul markerilor imunogenetici se efectueaz selectarea taurilor lideri de valoare, adaptai la condiiile autohtone, i certificarea ulterioar a tipurilor noi de taurine. Din sursele bibliografice studiate rezult c markerii genetici pot fi utilizai cu succes la diferenierea genetic a raselor, tipurilor, liniilor, grupelor nrudite, familiilor, la restabilirea genotipurilor solicitate la premergtori, obinui prin potrivirea nominalizat a perechilor. Conform opiniei susinute de . [103], aceasta creaz noi posibiliti de aplicare a metodei privind programarea genotipurilor de animale.

1.8. Utilizarea markerilor genetici la perfecionarea procedeelor de ameliorare n procesul de ameliorare a taurinelor o importan deosebit prezint testarea calitilor de prsil i a viitoarelor producii la o vrst precoce. n aceast direcie se efectueaz diverse cercetri, inclusiv imunogenetice [ 27, 45, 104, 177, 178, 196, 217]. n baza studiului concepiilor genetice se poate afirma c influena markerilor genetici, deci a alelelor grupelor sanguine i productivitatea taurinelor poate fi condiionat de pleiotropie, segregare i heterozis. n cazul pleiotropiei, genele care influeneaz caracterele polimorfe, dein, concomitent, controlul asupra unor caractere productive. Conform teoriei de segregare, gena-marker este dislocat pe acelai cromozom cu genele care determin un anumit caracter productiv. De asemenea genele markere pot fi condiionate de efectul heterozis, care influeneaz favorabil unu sau cteva caractere utile.

37

Sursele bibliografice includ deja o serie de lucrri tiinifice viznd studierea relaiilor dintre producia taurinelor i markerii genetici. S-a stabilit existena unor legturi pozitive ntre markerul O1Y2D' i procentul de grsime n lapte la rasa Roie danez. O relaie pozitiv ntre grsimea din lapte markerul I2 [220] s-a constatat i la rasa Blat cu negru de origine olandez . J.Trela [226] a stabilit c n rasa Blat cu negru de origine german i danez prezena conduce la scderea produciei de lapte cu 382 658 kg pe o markerului M (locusul M) lactaie. A. cu colaboratorii [34] menioneaz c vacile de rasa Blat cu negru de origine eston cu markerul B2O1Y2D' , locusul B au o producie de lapte mai redus n comparaie cu cele care n-au motenit acest marker. Conform datelor lui . [38], producia de lapte a vacilor de rasa Holmogor n prezena markerului D'E'3G'O' a fost mai sporit dect media pe lot, n timp ce la vacile cu markerul E'1G' aceasta era cu mult mai sczut dect media pe populaie. . . [153] au studiat markerii grupelor sanguine n dependen de producia de lapte n rasa Sciov, s-a constatat o superioritate veridic a acestei producii pentru dou lactaii cu 1198 kg lapte i 0,18% grsime la fiicile taurului Kreiser care au motenit markerul G1Y2E'2G'Y' , n comparaie cu semisurorile dup tat cu markerul A'1E'1G'. . . [180] menioneaz c n ramura taurinelor pentru lapte un rol important are ameliorarea caracterilor productive cu folosirea markerilor genetici. Efectund cercetri la taurinele rasei Blat cu negru n mai multe gospodrii din Bacortostan (Rusia) au stabilit c cele mai specifice alele au fost B1B2O1O2O3, OXQ i I1I2Y1Y2D. Taurinele care au motenit aceste alele aveau o producie de lapte semnificativ mai sporit fa de contemporane pe 1 lactaie cu 199 600 kg. Diferena produciei de lapte pe cea mai nalt lactaie a fost respectiv 102 455 kg, coeficientul de corelaie ntre frecvena alelelor i nivelul produciei de lapte pe 1 lactaie a fost 0,89 0,14 (P> 0,95) pe cea mai nalt lactaie 0,48 0,11. . . [72] au generalizat datele obinute n 34 gospodrii, unde au fost studiate grupele sanguine la un efectiv de circa 18 mii taurine. S-a stabilit, c n populaia gospodriei de elit Lesne Polean regiunea Moscova vacile cu markerul D'E'3F'G'O' aveau o producie de lapte mai sporit n comparaie cu cele care au motenit markerul E'2G'. n gospodria de elit Gorih markerul O1. . . [88] au cercetat n 3 gospodrii ale regiunii Volgograd din Rusia dinamica coeficientului de corelaie al produciei de lapte la vaci din 13 linii care au motenit 25 38 regiunea Iaroslavi la rasa Iaroslav vacile cu markerul A' se deosebeau printr-un procent de grsime n lapte mai nalt fa de cele cror li s-a transmis

din cei mai rspndii markeri n locusul B de la tat stabilind c la purttoarele markerilor B1O2Y1A'1, E'2I'P'2Q' i G1Y2E'2Q' media produciei de lapte era mai nalt cu 724108 kg. . . [67], n gospoodria de elit Lesnoe regiunea Peterburg, Rusia au stabilit c fiicele taurului Stefen 54488( ameliorator dup coninutul de grsime n lapte), care au motenit markerul tatlui O3Y2D'E'3 au avut cu 0,1% mai mult grsime n lapte comparativ cu cele la care acest marker lipsea. C., . [55], n gospodria de elit Petrovskii regiunea Peterburg au stabilit c lotul de vaci cu markerul BO3Y2D' avea o productivitate mai mare cu 419 kg lapte i 0,11% grsime dect media pe populaie. ., . [167] au demonstrat c fiicele taurului Ulan 615 de rasa Blat cu negru care au motenit markerul G" au avut o productivitate net superioar cu 598 kg lapte pe lactaie n comparaie cu lotul de semisurori cu markerul l2. . . [88] studiind alelofondul locusului AEB al rasei Blat cu negru n regiunea Vologda n gospodriile Rodina, Molocinoe, Curchino, Prisuhonschii n 13 linii au stabilit 123 alele. Taurinele care au motenit de la tat alelele B1O2Y1A1E2IP2Q i G2Y2E1Q indiferent de linie i gospodrie aveau o producie mai nalt de lapte. n medie producia de lapte a taurinelor care au motenit alela B1O2Y2E3GP2Q era mai nalt cu 724 108 dect la contemporane. S-a stabilit o legtur inconstant ntre alela G2Y2E1Q i producia de lapte. Coeficientul de corelaie se schimba haotic n dependen de anul naterii. S-a stabilit o legtur corelativ ntre alela G1A1E1DQ cu durata service-perioad pe 1 lactaie. n medie pe 12 ani coeficientul corelaiei a fost egal cu 0,07 0,01 (P> 0,05),ns n dinamic el varia de la 0,10 la 0,01. Autorii fac concluzia c constanta legturilor ntre alelele locusului AEB i nivelul caracterelor productive ntre timp se modific de aceea este necesar monitorizarea permanent a acestori legturi. ., . [161] au constatat n rasa Angler o influen pozitiv a markerilor I2 i I1O2QA'2E'1K'Q' asupra produciei de lapte i coninutului de grsime pe prima lactaie. M. . [46], analiznd producia de lapte n rasa Sciov n gospodria de elit Sciovk, regiunea Smolensk din Rusia, a stabilit c lotul de vaci heterozigote care mbinau markerii G3O1T1A'2E'3F'2I'K' cu Q; G3O1T1A'2E'3F'2I'K' cu B1I1Q'; E3G'G" cu I'Q'; I1Y2I' cu E3G'G"; I1Y2G'G" cu b; I1Y2G'G" cu E3G'G" depea media pe ciread cu 200 579 kg lapte i 8 20 kg grsime pentru o lactaie. V. Foca [5] analiznd producia de lapte n dependen de motenirea markerilor genetici a locusului AEB la metiii obinui de la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru a stabilit c metiii F1 care au motenit markerii I2 i B2O1Y2D aveau producia de lapte de 3445 39

3637 kg cu 366 558 kg mai mult n comparaie cu metiii care au motenit markerul Q (P< 0,05). La metiii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru F2 care au motenit markerul B1O3Y2A2E3GPQG aveau producia de lapte pe 1 lactaie cu 721 kg mai puin dect la cei cu markerul G2Y2E1Q (p< 0,05). . [19] menioneaz c n populaia de vaci din rasa Schwyz cu grsimea sporit n lapte o frecven mai nalt aveau markerii G2OxE'F'O', B1I1A'1B'E'3F' i E'1G". La vacile-recordiste dup producia de lapte s-a constatat o frecven mai pronunat a markerilor G2OxE'F'O' i B1I1A'1B'E'3F'Q'. .a [17], analiznd ncruciarea vacilor din rasa Kostroma cu tauri de rasa Schwyz de selecie american, a stabilit c n dependen de combinaia factorilor ereditari ai taurinelor supuse ncrucirii, descendena avea indici productivi diferii. El meniona c factorii ereditari ai tatlui marcai cu markerul G3O1T1Y2E'F'2 , se combinau efectiv cu cei ai mamelor cu markerul B2O3QT1A'D'. n aceste combinaii diferena dup producia de lapte a depit cu 640 kg i 0,28% grsime n comparaie cu media pe populaie. . . [83] remarc c selectarea taurinelor dup longevitatea de exploatare cu evidena grupelor sanguine face posibil cunoaterea i manipularea procesului genetic de ameliorare. Efectund cercetri privind identificarea unor prghii de simplificare a analizei locusului AEB i folosirea acestuia n ameliorarea longevitii productive. Au fost selectate 1274 fiice de la 143 tauri la care au fost calculai indicii longevitii productive. S-a stabilit c cu sporirea numrului de antigene n alele sporete indecele longevitii productive. Fiicele care au motenit antigenul recesiv al tatlui au avut longevitate productiv de 3,96 lactaii ce a fost cu 0,7 lactaii (P> 0,01) mai puin dect fiicele care au motenit 5 i mai multe antigene n alele. . . [155] studiind genotipurile cu markerii locusului B al grupelor sanguine la vacile primipare de rasa Blat cu negru n gospodriile de elit din regiunea Moscova, au stabilit c cel mai nalt procent de grsime aveau vacile cu markerii I2/G" care, dup cantitatea de lapte, puin cedau genotipurilor cu markerul G"/b i G"/ B1G2KOxY2A'2Q', depindu-le ns dup coninutul de grsime n lapte. . , ., . [188] menioneaz c elaborarea noilor metode i procedee genetice care ar spori eficacitatea ameliorrii taurinelor este o problem actual i n continuare. Efectund cercetri n scopul utilizrii locusului AEB n ameliorarea rasei Schwyz n regiunea Smolensc (Rusia) prin diferite variante de potrivire a perechilor n dependen de genotip au format 2 loturi: I obinut de la potrivirea omogen (n genotipul prinilor au fost alele identice a locusului AEB) i lotul II obinut de la potrivirea eterogen a 40

prinilor ( nu aveau alele comune n locusul AEB). Analiza variantelor a demonstrat c primiparele obinute de la potrivirea omogen aveau perimetrul toracic puin mai mic i trunchiul mai scurt dect la cele obinute prin potrivirea eterogen. Aceste caliti se menin i dup ftrile ulterioare. Pe I lactaie primiparele obinute de la potrivirea omogen aveau greutatea corporal mai mic cu 10 kg n comparaie cu cele obinute de la potrivirea eterogen. Dup producia de lapte diferena dintre loturi a fost nesemnificativ i varia ntre 15 132 kg lapte. .. . [52], n urma unei analize genetico-statistice ample n firma agricol Leto din Iaroslavi, Rusia unde s-a efectuat ncruciarea rasei Holstein cu rasa Simmental, au demonstrat c metiii cu markreii O1A, GG,DEFGOaveau o producie de lapte mai nalt (respectiv 5500, 5405 i 5305 kg) dect contemporanele cu markeri alternativi. .a . [180] au studiat un efectiv de 526 taurine de rasa Blat cu negru din Bakortostan (Rusia), n rezultat constatnd c cei mai frecveni markeri n locusul B s-au dovedit a fi B1B2O1O2O3OxQ i I1I2Y1Y2D'. Purttaorele acestor markeri snt mai productive i depesc semnificativ contemporanele dup producia de lapte pe prima lactaie cu 199-600 kg, iar diferena pe cea mai nalt lactaie constituie 102455 kg. . , . , . [89] au efectuat o analiz ampl privind stabilirea unor corelaii a alelelor locusului AEB cu caracterele productiv utile n rasa Bplat cu negru i au stabilit c taurinele cu unele alele concrete indiferent de apartenena de linie i populaie se caracterizeaz cu producie nalt de lapte. n particular alela I2 a locusului AEB frecvent n liniile Anas Adema 30587, Tantalus 203, Primus 59, Vis Aidial 933122, alela B1O2Y1A1E3GP2QG n liniile Anas Adema 30857, Primus 59 i Vis Bek Aidial, alela Y2A2 n liniile Anas Adema 30587 i Vis Bek Aidial n populaiile din gospodriile Rodina, Moscovscoe i Curchino au avut o producie mai nalt n comparaie cu media pe populaie. Taurinele care au motenit alelele B1O2Y1A1E3GP2QG i Y2A2 n toate gospodriile au avut o producie nalt de lapte i semnificativ depeau contemporanele pe prima lactaie respectiv cu 313, 344 i 440 kg . Rezultate identice au fost obinute i pe cea mai nalt lactaie corespunztor cu 347,1161 i 583 kg lapte. Coeficientul de corelaie ntre frecvena alelelor i nivelul produciei de lapte pe 1 lactaie a fost egal cu + 0,17 0,07 (P> 0,05). Autorii fac concluzia c la selectarea preventiv a turailor pentru cretere i reproducie mai ales selectai de la taurii testai care au motenit alelele solicitate s fie luate n consideraie. . . [91] studiind producia de lapte la 121 vaci cu genotipuri sintetice modelate au stabilit c producia medie a acestora a fost de 7153 kg lapte i 3,96% grsime. Cea mai nalt producie de lapte a fos marcat de alelele: B1G2O4Y2A2E3GY, B2O1B, Y1GG,

41

Y2E3GOG, A1E3G, B1O3A1E3P2Q,

Iar coninutul nalt de grsime de alelele

B1G2KO4Y2A2OI, G1I1A, I1O2A2E1KQ, I1J2O, O4Y2DE1F2O, Y2E1IQ. n literatura de specialitate exist date viznd implicaiile caracterelor productive cu markerii altor loci ai grupelor sanguine. Spre exemplu, . . [34] menionau, c lotul de vaci studiat din rasa Roie eston, purttoare a markerilor locusului A genotipurile A/A aveau o producie de lapte mai redus respectiv cu 467 i 398 kg dect lotul de vaci din aceeai ras cu genotipul a/a. Diferen n producia de lapte a fost constat i dup markerii locusului L al grupelor sanguine. . . [35] la vacile din rasa Roie eston, . [151] la rasa Roie Gorbatov au stabilit legturi pozitive ale markerului L cu producia de lapte. Efectund cercetri n scopul stabilirii unor legturi corelative a alelelor locusului AEB cu producia de lapte i coninutul de grsime n cadrul rasei Simmental n gospodria Drujba, Republica Bacortostan . , . [41] au stabilit c alelele A2; Y; A2 i P1A2I aveau legtur pozitiv cu producia de lapte. Producia medie a genotipurilor cu aceste alele a constituit corespunztor 4599; 4380; 4592 i 4560 kg lapte ceea ce este cu 302; 491; 469 i 409 kg mai mult dect cele care n-au motenit aceste alele. Un coninut de grsime mai nalt s-a asociat cu motenirea alelelor A2E3I, P1E2I i P1E2 media grsimii n lapte fiind de 3,84 3,89% ceea ce este cu 0,04 0,09% mai nalt dect la cele care n-au motenit aceste alele. Mai muli cercettori au studiat efectul aditiv posibil al alelelor grupelor sanguine, care manifest legturi corelative cu indicii productivi [29, 48, 73, 96, 157, 163, 181] n rezultat, s-a stabilit, c sporirea produciei de lapte i a procentului de grsime se observ n cazul cnd la indivizi se acumuleaz civa markeri, ei corelnd pozitiv cu aceste caractere. De menionat, c perspectiva utilizrii acestor corelaii la ora actual nu este bine cunoscut. Cauza const n faptul c implicaia acelorai markeri cu carcaterele productive n diverse populaii se manifest n mod diferit uneori avnd chiar un impact negativ asupra produciei. O importan aparte are i studierea implicaiilor markerilor genetici cu capacitile adaptive i reproductive ale taurinelor [116, 156, 191, 192]. n acest context . [61] menioneaz c la Iak lipsesc antigenele Z, L care condiioneaz flexibilitatea adaptiv a bovinelor din toate rasele crescute n zonele de sud ale Rusiei. . , . , . [184] menioneaz c in rasa Holmogor n ultimii ani se observ o reducere a vastitii genetice. Numrul de alele n locusul AEB s-a micorat de 2-3 ori. Paralel cu acestea se elimin i alelele unicale specifice rasei. Micorarea variabilitii genetice afirm autorii duce nu numai la pierderea calitilor specifice ale rasei dar i provoac micorarea capacitilor de adaptare, reduce imunitatea la unele maladii i micoreaz termenul 42

de exploatare. De aceea este necesar de a lua la eviden strict genotipurile cu alele unicale n scopul reproducerii i tirajrii genelor unicale n scopul salvrii rasei. H. Gregorius [216] a stabilit dependena viabilitii embrionilor n raport cu indicele similitudinii prinilor dup grupele sanguine. Odat cu sporirea divergenei genetice a antigenelor la mperecherea indivizilor, crete i viabilitatea embrionilor. S-a constatat c la creterea heterozigoiei la vaci de la 6 pn la 45% mortalitatea embrionar s-a redus de la 56 pn la 31%. . [64] afirm vacile la ncruciarea cu tauri care aveau aceeai similitudine a antigenelor mai des veneau n clduri repetate. M. Nei [222] au depistat o corelaie pozitiv ntre nivelul heterozigoiei i durata optim a service-perioadei la vaci. A. . [36] constat c odat cu sporirea indicelui similitudinii genetice la mperechere, fecunditatea se reduce. . [96] menioneaz faptul, c paralel cu creterea nivelului heterozigoiei indicii calitativi ai spermei la tauri se amelioreaz. Crearea raselor de taurine cu rezisten sporit la factorii de mediu i diferite maladii dup cum menioneaz T ., . [196] este tot att de important ca i selectarea dup caracterele productive. Studiind rezistena dup 4 indici ai sngelui (cantitatea de proteine, imunoglobulinele, activitatea lizoimei i a complementului) n legtur cu cei 9 loci ai grupelor sanguine la rasa Roie de step (n = 1607) i a hibrizilor lor cu Zebu (n = 1155) au stabilit c loturile de taurine care au motenit markerii B2Y2G1P2G (n = 24) i O1IQ (n = 19) nivelul celor 4 indici de rezisten a fost mai nalt dect media pe populaiile cercetate. Totodat la metiii obinui de la ncruciarea cu Zebu indicii imunitii erau mai nali dect la rasa Roie de step. . [105] n baza tipizrii grupelor sanguine a 10995 bovine, a stabilit, c la ncruciarea bovinelor cu indicii similitudinii redui fertilitatea vacilor era mai nalt cu 5,7 6,3%, numrul cldurilor repetate mai mic cu 0,13 0,14, iar durata service-perioadei mai joas cu 21,6 27,2 zile. O serie de autori au studiat i problema influenei anticorpilor naturali ctre antigenul J la fecunditate. Conform datelor prezentate de ., . . [157], . [76], . [92], anticorpii naturali ctre antigenul J se ntlnesc foarte rar la taurine, fapt ce poate influena negativ fecunditatea vacilor la mperecherea cu taurii purttori ai antigenului J. Elaborarea metodelor de testare a rezistenei taurinelor la unele maladii presupune cutarea markerilor genetici, prezena or lipsa crora coreleaz cu riscul de mbolnvire. Prin 43

multiple cercetri s-a stabilit c analiza i planificarea proceselor de ameliorare n populaii se efectueaz prin testele imunogenetice prin care se pot evidenia legturile posibile ale markerilor i sensibilitatea la cele mai rspndite maladii. . [77] prin analiza efectuat privind legturile posibile ale markerilor imunogenetici cu cele mai rspndite maladii n gospodria Avangard regiunea Riazani a format loturile: martor din taurinele care au fost reformate din populaie dup longevitate i nu din cauza unor maladii i celelalte loturi din turinele reformate dup cele mai rspndite maladii, n dependen de locusul A. Autorul a stabilit c vacile care au fost reformate dup longevitate frecvena antigenuli A1 era de 0,0566, la loturile cu maladii de inim, endometrite i pneumonii frecvena varia de la 0,1818 la 0,0625. La taurinele reformate din cauza avorturilor, maladiile membrelor, leucoz i mastit frecvena antigenului A1 a fost mai joas dect la lotul martor.Frecvena antigenului A2 n comparaie cu antigenul A1 la taurinele reformate dup longevitate era mai nalt (0,2170), la cele afectate de leucoz frecvena a fost de 2 ori mai sporit (P> 0,001), iar la cele cu avorturi repetate de 4,5 ori mai joas P> 0,001. La taurinele cu membrele afectate acest indice a fost de 13,6 ori mai jos (P> 0,001). n acest fel, utilizarea pe larg a metodelor imunogenetice permite rezolvarea unui ir de sarcini n domeniul seleciei, intensific considerabil pocesul de ameliorare, fapt ce asigur creterea productivitii taurinelor de lapte. 1.9. Aspectele genetice ale filogenezei la bovine Posibilitatea de a determina nivelul variabilitii genetice prin utilizarea markerilor a atras atenia cercettorilor spre un aa indice cum este distana genetic, cu ajutorul creia se pot depista divergenele i similitudinile genetice ntre grupe, populaii linii, tipuri, rase de bovine cu diferit grad de rudenie filogenetic. Pentru studierea relaiilor de nrudire a diferitelor grupe de animale mai muli cercettori [53, 59, 114, 216, 223] au propus i au aplicat metode de apreciere a similitudinii genetice. Dei exist anumite divergene n metodele de apreciere, toate acestea se bazeaz pe analiza concentraiei de gene. . [147], pentru prima dat n anul 1926, a ncercat s aprecieze similitudinea i divergena genetic a populaiei, bazndu-se pe repartizarea concentraiei de gene n diverse loturi de gini. Aceast metod fiind ns dat uitrii, coeficientul lui . a rmas neutilizat n cercetri. Pe de alt parte, odat cu descoperirea distanelor genetice, a aprut posibilitatea de descriere a dinamicii structurii genetice a populaiilor n dependen de specificul procesului microevolutiv.

44

O.Baker et al. [208], folosind datele polimorsmului biochimic la peste 200 rase, au alctuit pedigriul pentru 10 grupe principale de bovine. J.Avise, C.Aguadro [207] n urma unor analize vaste au fcut urmtoarele concluzii: 1) amplituda distanelor genetice se deosebete la diferite clase de vertebrate; 2) importana distanelor genetice ntre specii depinde de clasa speciei la care aceasta aparine; 3) divergenele ntre clase dup distanele genetice ale interspeciilor corespund divergenelor ntre clase dup heterozigoia medie a locilor. M.West-Eberhard [228] consider c divergenele distanelor genetice ntre specii i clase depind de amplituda variabilitii genetice a grupelor la care aparin speciile studiate. C.Manwell et al. [221] au constatat c din cei 30 loci utilizai pentru calcularea distanei genetice, o semnificaie determinant o au doar 5 loci, celorlani 25 revenindu-le o pondere nensemnat. Autorii presupun c aceasta este consecina condiiilor de selectare n care se afl grupele de animale supuse studierii, condiiile n cauz fiind adaptive pentru variantele alternative ale acestor 5 loci. Iat de ce, pentru costatarea corect a similitudinii genetice este necesar de a cerceta minuios alelele identice n fiecare locus i heterozigoia medie a genomului. Calcularea distanei genetice trebuie s se efectueze pe cel puin 14 loci poli- i monomorfi, aceste limitri depinznd de sarcinile cercetrii. . . [180] au studiat similitudinea genetic la 6 linii din populaia de taurine de rasa Blat cu negru din Bacortostan (Rusia). Autorii remarc c cele mai nrudite au fost liniile Vis Bek Aidial 933122 i Boi 1532 (r =0,67), apoi Edvald 19 i Posedan 239 (r = 0,53), Vis Bek Aidial 933122 i Atlet 4 (r = 0,49). Indicii similitudinii genetice nali remarc autorii demonstreaz crosarea intens a acestor linii. La studierea particularitilor genetice ale indivizilor valoroi este suficient de a aplica distanele genetice calculate pe baza datelor chiar i a doi loci. Spre exemplu, ., . [197], n urma analizei populaiilor la cerbii de cas pe locii transferin i esteraz, comparndu-le cu structura genetic a populaiilor slbatice, au stabilit c ultimii posedau un genofond specific i evoluionau relativ independent una fa de alta. R.Grami et al. [215] au comparat frecvena alelelor la Zebu Balladi (rase de origine european, asiatic, african) i Zebu Sanga constatnd c Zebu Balladi nu are nici o legtur de rudenie cu rasele asiatice. Din cele europene mai aproape de Zebu Balladi a fost lotul raselor de munte. ., . [140] au descoperit o diferen genetic semnificativ (59,5 67,7%) ntre tipurile interrasiale Cernigov i Pridneprovsk. Autorii consider c utilizarea 45

indicilor similitudinii antigenice face posibil depistarea divergenelor dintre grupele genealogice la tauri, fapt de o importa deosebit la crearea de noi rase. C. . [194] n baza distanelor genetice, au ntocmit pentru un ir de rase dendrograme care ilustreaz relaiile lor genetice. n rezultat, rasele supuse analizei au fost difereniate n dou grupe, una incluznd rasele europene cealalt rasele asiatice. . . [99], studiind aspectele genetice ale filogeniei la rasa Roie bielarus, au ajuns la concluzia c nu este raional a folosi pentru ameliorare rasa Angler, din cauza similitudinii genetice sporite a acestor rase. . . [21] au constatat o legitate clar care demonstreaz c genofondul rasei Carpatic brun a fost creat inndu-se cont de particularitile factorilor ecologici, de genofondul precedent i cel participant la creare. Studierea taxonomiei genetice a raselor i structurilor componente, n opinia autorilor, este o necesitate de verificare a nivelului divergenei genetice. Acelai lucru l-au menionat . i . [98]. ., O. [134], remarc c studierea legturilor de rudenie de asemenea similitudinii i distanelor genetice ntre rase, tipuri, linii, populaii snt necesare pentru organizarea direcionat a ameliorrii. n acest caz grupele sanguine snt indicii indispensabili. Prin cercetrile spectrului antigenic a raselor Blat cu negru danez i Blat cu negru autohton n gospodria de elit Novinchi regiunea Nijnii Novgorod (Rusia) autorii au stabilit respectiv 44 i 40 antigene. La rasa Blat cu negru autohton n-au fost stabilite antigenele G1, T1, T2, i B. n ambele rase n-au fost depistate antigenele Z (locusul AEA) i Y (locusul AEB). Similitudinea genetic ntre populaii a fost de 0,908 ceea ce mrturisete despre proveniena comun a acestora. alcularea distanei genetice ntre rase i ntocmirea n baza acestora dendrogramelor urmrete scopul de a informa selecionatorul referitor la cutarea variantelor optime ale ncrucirilor de perspectiv [16, 175, 185]. Analiza clauster a liniilor n limitele populaiilor, raselor poate fi util la elaborarea programelor de ameliorare a bovinelor, iar n unele cazuri la corectarea acestor programe la anumite etape. 1.10. Aplicarea cercetrilor citogenetice la selectarea taurilor reproductori Una dintre metodele de depistare a anomaliilor la animalele de ras este testarea structurii cromozomilor, ntruct acetea dein informaia genetic care determin cei mai importani indici ai organismului din generaie n generaie. Numrul cromozomilor, precum i particularitile morfologice snt constante i individuale pentru fiecare specie de animale. Dup cum afir I. 46

Vacaru-Opri [9] mperecherile n cadrul populaiilor pot conduce la apariia de variaii cromozomale tranzitorii i persistente de tipul inversiilor, translocaiilor, deleiilor sau deficiene n gametogenez, rezultnd semisterilitatea, de aceea este necesar de implementa testele citogenetice mai ales la masculi pentru evitarea acestor dereglri genetice. Un aspect de importan major n cercetrile citogenetice l prezint identificarea aberaiilor privind numrul de cromozomi i structura lor, dat fiind faptul c aceasta poate influena caracterele productive ale animalelor. La bovine s-a depistat un ir de anomalii cromozomice care influeneaz caracterele productiv utile [60, 61, 149, 202, 203, 229, 236]. Una din cele mai rspndite aberaii la bovine este translocarea ntre primul i cel de al 29-lea cromozom. Pentru prima dat aceast translocare a fost descris de I.Gustavsson et al. [218] n anul 1964 n cadrul studierii leucozei la bovine. n continuare, I.Gustavsson [219] au analizat amnunit aberaia cromozomic n rasa chwyz la 1173 animale, demonstrnd c la indivizii heterozigoi frecvena ei a constituit 14%, la homozigoi 0,34%. Dup datele prezentate de . , . [70], aceast anomalie a fost depistat la 60 rase de bovine. Conform legii lui Mendel, translocaia se trnsmite prin ereditate, jumtate din descenden avnd cariotipul normal, iar alt jumtate fiind purttoare a acestei anomalii . O frecven nalt a translocaiei (TR) 1/29 a fost depistat la taurii de rasa Roie de step [106], n timp ce la taurii de rasele Blat cu negru i Ayrshire aceast anomalie nu s-a nregistrat. . [71] a constatat particulariti rasiale de rspndire a TR 1/29 la rasele Simmental, Montbiliard, Lebedinsk, precum i la metiii acestora . .a . [65] au efectuat cercetri la 370 tauri reproductori din rasele Simmental, Schwyz, Holmogor, Blat cu negru, Limousine, Charolaise, Hereford i Kalmc la 12 ntreprinderi de prsil, depistnd c TR 1/29 exist doar la 12 tauri de rasa Simmental n stare heterozigot, din care 6 erau nrudii cu fondatorul liniei Signal S-239. Se cere menionat faptul c translocaiile pot servi ca una din formele de evoluie a speciilor. Translocaiile Robertson reprezint un nou material genetic care poate reflecta efectul de poziie a genelor motenite de ctre organism. . . [109] presupun c translocaia Robertson poate predomina crossingoverul lng centromerul indivizilor heterozigoi, contribuind la meninerea unor combinri de gene care, dup cum menioneaz . . [50], . . [69], pot fi considerate ca material valoros pentru investigaii fundamentale.

47

La bovine se ntlnete foarte frecvent himerismul 60 XX/XY (freemartinismul), descris n mod detaliat n literatura de specialitate. n majoritatea cazurilor acest fenomen se constat la gemeni de sex diferit, au fost descrise cazuri cnd vica freemartin s-a nscut de una singur [212]. Taurii reproductori cu himerismul XX/XY descenden deseori predomin vielele [211]. Proporia celulelor cu cariotipul XX i XY la freemartini este diferit, rmnnd ns constant pe parcursul vieei individului. La unii tauri celulele cu cromozomii XX ating 100%. n acelai timp la gemeni de sex diferit freemartinismul se manifest nu ntotdeauna [212]. Dup cum comunic .., . [106], n majoritatea cazurilor c raportul de sexe n descenden este deplasat spre masculin sau feminin nesemnificativ i nu are o tendin pronunat. O anumit corelaie ntre celulele cu XX i XY cromozomi i capacitile de reproducie ale taurinelor a fost stabilit. B.Livescu i alii [6] pentru prima dat au identificat un taur cu cariotipul 2n = 60, XX TR 1/29 (purttor al celulelor sexuale feminine n cromozomi i fenotip masculin) i anomalie autosom de tip translocaie Robertson TR (1/29). Astfel spus , rspndirea pe larg a aberaiilor cromozomice n multe rase de bovine i influena negativ a acestora asupra capacitilor reproductive ale animalelor impune monitoringul obligatoriu a cariotipului animalelor de prsil i, n primul rnd, a taurilor reproductori selectai pentru utilizarea n reeaua de nsmnri artificiale. Din sinteza literaturii de specialitate n domeniul tezei se poate rezuma, c crearea tipurilor noi de taurine specializate pentru lapte cu folosirea indicilor imunogenetici la marcarea i selectarea liniilor, familiilor, genotipurilor valoroase este o metod eficient de ameliorare a raselor autohtone, sporete esenial producia de lapte, amelioreaz calitile tehnologice de exploatare n condiii industriale mbinnd capacitile de adaptare la condiiile autohtone. Scopul i obiectivele tezei. Scopul cercetrilor a fost ca, concomitent cu metodele tradiionale clasice de ameliorare efectuarea studiului structurii genetice i aplicarea markerilor grupelor sanguine, sistemelor proteice polimorfe sanguine i lactice la testarea genetic a populaiilor, grupelor nrudite n procesul de creare i consolidare a tipului de taurine moldovenesc ale rasei Blat cu negru. Pentru atingerea acestui scop au fost stabilite urmtoarele sarcini: folosirea ncrucirii ca metod de creare a tipului nou de taurine; rolul taurilor reproductori n crearea tipului nou de taurine specializat pentru lapte; au o producie de sperm sczut, n

48

studierea grupelor sanguine i a alelelor taurilor reproductori de rasele Blat cu negru i Holstein i a populaiilor de vaci autohtone de rasele Simmental, Roie de step , implicate n procesul de creare a tipului nou de taurine ; determinarea variabilitii genetice a factorilor eritrocitari, alelelor grupelor sanguine ; punerea n eviden a sistemelor polimorfe proteice sanguine i lactice la metii de diverse generaii ; efectuarea analizei filogenice a tipului de taurine n dinamica generaiilor ; stabilirea posibilitilor utilizrii markerilor genetici la selectarea taurinelor n procesul de creare a tipului nou ; aplicarea n practic a verificrii paternitii descendenei selectate pentru ameliorarea populaiilor ; testarea citogenetic a cariotipului taurilor reproductori n scopul excluderii unor anomalii posibile la turaii destinai pentru cretere i reproducie.

49

2. MATERIAL I METODE DE INVESTIGAII 2.1. Metoda de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Programul de creare a tipului nou de taurine pentru lapte a fost elaborat n anul 1975 de cercettorii i colaboratorii laboratorului pentru ameliorarea taurinelor al IPBMV i aprobat de Consiliul tiinific al Institutului. A fost elaborat schema de ncruciare (fig.2.1) care prevedea crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru cu dou subtipuri zonale "Nordic" i "Sudic", a fost prevzut de asemenea folosirea pe etape a taurilor reproductori din rasele amelioratoare. Etapa a IV F
4

Etapa a III F3 Etapa a II F 2 Etapa I F1

a) Subtipul zonal de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Sudic "15/16" (7/8 rasa Holstein) "15/16" (7/16 rasa Holstein)

b) Subtipul zonal de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru "Nordic" "15/16" (7/8 rasa Holstein) "15/16" (3/4 rasa Holstein)

Fig. 2.1. Schema de ncruciare a raselor iniiale cu taurii din rasele amelioratoatre la crearea tipului moldovenec al rasei Blat cu negru

50

Programul prevedea folosirea metodei de ncruciare a raselor autohtone (Roie de step i Simmental) cu tauri din rasele Blat cu negru i Holstein, de altfel, dup tipul de ncruciare, asemntor cu sistemul de absorbie (transformare), adic cu cota sanguin a raselor amelioratoare peste 50 %. Pe baza rasei Simmental (subtipul zonal "Nordic") taurii din rasa Blat cu negru au fost folosii pn la obinerea generaiei nti (F1), iar pe baza rasei Roie de step (subtipul zonal "Sudic") ei au fost folosii pn la obinerea generaiei a doua (F2). Ulterior metiii SxBN, RSxBNxBN au fost ncruciai cu tauri din rasa Holstein pur, iar mai trziu cu tauri metii de rasa Holstein cu cota de gene a rasei Holstein 75-87 %, n unele cazuri la crearea subtipului zonal "Sudic" s-au folosit tauri metii cu cota de gene mai redus a rasei Holstein. n procesul de realizare a programului de creare a noului tip, a fost stabilit, c majorarea la metii a cotei de gene a rasei Holstein de la 50 la 75 i de la 75 la 87,5%, n condiiile concrete de nutriie i ntreinere a animalelor, nu sporete esenial productivitatea, totodat, la unii metii valoroi se observ slbirea fizic general a corpului. Astfel s-a ajuns la concluzia c majorarea cotei de gene a rasei Holstein peste 87,5% nu este raional. innd cont de rezultatele obinute, a fost precizat i corectat schema de obinere a rasei de genotipul solicitat cu o cot sanguin optim a rasei Holstein . Schemele de ncruciare propuse permit selecionarilor, n funcie de nivelul de nutriie a efectivului i de condiiile lui de ntreinere, s utilizeze n planurile de mperechere a efectivului matc tauri cu diferite cote de gene ale rasei Holstein, adic innd cont de condiiile concrete de cretere a animalelor. Varianta optim pentru subtipul zonal "Nordic" este ncruciarea vacilor cu tauri metii cu cota sanguin a rasei Holstein la nivelul de 75-81,2% i creterea ulterioar a metiilor "n sine". Pentru subtipul zonal "Sudic" este recomandat schema de ncruciare n urma creea cota de gene a rasei Holstein va constitui la descendeni 62,5-75,0%. n ce privete utilizarea taurilor, menionam c strategia de creare a tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru se bazeaz pe un principiu tiinific argumentat care stabilete c progresul (trendul) seleciei este derivata diferenei de selecie dintre taur i populaie. Tendina real ctre maximum o afirm calculele care arat, c n populaia cu producia medie de lapte de 3000 kg de la o vac pe lactaie, aceasta peste 5 ani poate atinge 4000 kg dac n populaie vor fi folosii tauri dintr-o ras amelioratoare, cu potenialul produciei de lapte de 6000 kg. n aceeai perioad de timp, productivitatea poate crete ns i pn la 5000 kg de

51

lapte, dac potenialul taurilor va fi de dou ori mai mare. Aceasta este teoria, pe cnd practica demonstreaz puin alte rezultate. Condiiile seleciei trebuie s fie adecvate condiiilor de cretere a animalelor, ea fiind ndreptit economic, deoarece rile care au urmat aceast cale dispun n prezent de cei mai nali indici ai produciei de lapte pe ntreg eptelul. Vacile de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru trebuie s posede tipul morfoproductiv de lapte bine pronunat : constituie robust, dezvoltare armonioas, uger uniform dezvoltat, bine ataat, cu forma de van sau cup , culoarea blat cu negru, capul proporionat cu trunchiul, suprafaa nazal larg, fruntea moderat concav. Omoplaii trebuie s fie bine i corect ajustai la trunchi, spinarea dreapt, alele largi i aproape orizontale. Crupa trebuie s fie larg i lung, puin nclinat posterior, oldurile largi, baza cozii la nivelul liniei spinrii, membrele solide, ongloane scurte, jareturi corecte. Abdomenul trebuie s fie lung i adnc fr s atrne. Coastele ndreptate oblic i distanate ntre ele, toracele larg i adnc. Mameloanele trebuie s aib o lungime i o grosime mijlocie, situate n ptrat, venele de lapte s fie mari, lungi, sinuoase i bine dezvoltate. Vacile trebuie s fie apte pentru mulsul deplin i rapid cu aparatele de muls, fr mulsul manual suplimentar, s aib un caracter linitit i s manifeste capaciti de conversie sporit a nutreurilor n lapte. Standardele-scop pentru taurinele de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru snt prezentate n tabelul 2.1. Tabelul 2.1. Standardele-scop pentru taurinele de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru Subtipurile zonale Indicii Lapte, kg Grsime, % Greutatea corporal, kg Viteza mulsului, kg/min Lungimea mameloanelor, cm Diametrul mameloanelor, cm Distana de la uger pn la sol, cm Distana dintre mameloanele anterioare, cm Distana dintre mameloanele posterioare, cm Distana dintre mameloanele anterioare i posterioare, cm nlimea la greabn, cm "Nordic" lactaia I lactaia III 3800-4000 5 000-5200 3,6-3,7 3,6-3,7 500-530 575-600 1,6-1,8 1,6-1,8 5-6 5-8 1,8-2,5 2,0-3,0 50 i m.m. 45 i m.m. 8-16 6-12 10-18 130 8-18 6-14 10-20 132-134 "Sudic" lactaia I lactaia III 3500-3800 4800-5000 3,6-3,7 3,6-3,7 450-500 530-550 1,6-1,8 1,6-1,8 5-6 5-8 1,8-2,5 2,0-3,0 50 i m.m. 45 i m.m. 8-16 6-12 10-18 128-130 8-18 6-14 10-20 130-132

52

nlimea la greabn a taurilor reproductori trebuie s constituie 148 -150 cm, greutatea corporal 950-1000 kg. La creterea vielelor de nlocuire este necesar s fie respectate urmtoarele cerine: pe ntreaga perioad de cretere trebuie obinut un spor mediu zilnic de 650 g. Totodat, la diferite vrste, sporul mediu zilnic trebuie s constituie: Lunile: Grame: Pn la 6 700 6 12 680 12 18 660 18 24 600 Un astfel de nivel de cretere asigur o greutate corporal a femelelor taurine la vrsta de 18 luni de 380-400 kg. Vielele de nlocuire trebuie selectate n trei etape: prima la nceputul i sfritul perioadei de alptare, dup origine i manifestarea tipului solicitat; a doua la vrsta de un an, dup dezvoltare cu eliminarea celor rmase n cretere, a treia nainte de nsmnare, dup dezvoltarea sistemului de reproducie. Selecia de baz a primiparelor se efectueaz dup productivitatea proprie (preventiv) pe primele 30 de zile i final pe 90 de zile (lactaia redus). Parametrii de selectare a primiparelor dup nivelul productiv snt prezentai n tabelul 2.2. Tabelul 2.2. Parametrii de selectare a primiparelor dup nivelul productiv Productivitatea planificat a vacilor 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 Lapte, diurn n prima lun a lactaiei, kg 13,8 14,5 15,2 15,9 16,6 17,3 18,0 18,7 19,4 20,1 20,8 21,5 Pe 90 zile ale lactaiei, kg 1480 1570 1650 1730 1800 1890 1970 2050 2130 2200 2280 2360

n urmtoarele lactaii, productivitatea de lapte a vacilor nu trebuie s fie cauza rebutrii lor, doar numai ca rezultat al diminurii naturale a laptelui n legtur cu vrsta, diferite maladii i dereglri fiziologice, precum i scderea brusc a capacitilor reproductive.

53

La finele primei lactaii, n grupul selecionat de vaci productoare de tauri se depisteaz cele mai valoroase primipare apreciate dup clasa general (productivitatea de lapte i coninutul grsimii n lapte, forma ugerului i viteza mulsului, manifestarea tipului dorit, capacitile reproductive, robusteea conformaiei corporale). Cerinele de selectare dup productivitate i dup alte caractere utile pentru vacile productoare de tauri nu pot fi constante, ele snt corectate pe parcurs de cercettorii laboratorului n vederea ameliorrii taurinelor, care snt aprobate, la rndul lor, de Inspectoratul pentru lucrul de prsil al Ministerului Moldova. Taurii reproductori snt selecionai pe etape. Prima etap ncepe cu populaia pentru mperecheri nominalizate cnd, conform scopului dat, pentru nsmnarea artificial snt alei tauri amelioratori i vaci de performan care corespund anumitor criterii. Masculii obinui din aceste mperecheri, dup testarea lor conform grupelor sanguine pentru stabilirea autenticitii originii i aprecierea cariotipic, n vederea eliminrii din procesul de selecie a animalelor de origine eronat (greit) i cu aberaii cromozomice, se pun la cretere la elever pentru o apreciere la vrsta de 10-15 luni dup productivitatea proprie. Caracterele de baz snt: energia (viteza de cretere), tipul conformaiei corporale, temperamentul, cantitatea i calitatea spermei. Dup primele patru caractere, pentru folosirea ulterioar, masculii se aleg la vrsta de 1012 luni, dup viteza de cretere conform standardului tehnologic; dup conformaie se selecteaz animalele de o constituie robust, compact, de tip de lapte, de talie mare, cu corpul alungit, cu linia dorsal dreapt, cu o capacitate corporal (partea anterioar, de mijloc i posterioar a trunchiului) bine dezvoltat, poziia corect a membrelor i esutul cornos dur; dup temperament - animalele linitite, ns cu reflex sexual activ. Dup producia de sperm, turaii se selecteaz la vrsta de 11-15 luni. La testare, dup calitile descendenei, se admit taurii cu volumul ejaculatului nu mai mic de 3 ml, concentraia spermatozoizilor nu mai mic de 0,9 mlrd/ml, activitatea - nu mai joas de 8 puncte, a cror sperm este util pentru congelare. Etapa principal n selecia taurilor este testarea lor dup calitatea descendenei, care este efectuat n corespundere cu Instruciunile pentru testarea taurilor de tip moldovenesc al rasei Blat cu negru dup calitatea descendenei. Programul de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru prevedea depistarea celor mai valoroase genotipuri pentru creterea ulterioar. Agriculturii i Industriei Alimentare al Republicii

54

Aprobarea s-a efectuat pe baza productivitii reale a animalelor i n corespundere cu standardele stabilite pentru fiecare subtip zonal (tab.2.3). Pentru efectuarea aprobrii tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la diferite etape de creare a lui, este necesar de avut 2000 de vaci i 50 de tauri reproductori, inclusiv: Etapele I II III IY Vaci 500 500 500 500 Tauri 20 30

Tabelul 2.3. Standarde-scop pentru taurinele de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru Subtipurile zonale Indicii Lapte, kg Grsime, % Greutatea corporal, kg Viteza mulsului, kg/min F1 3500 3,6 480 1,5 "Nordic" F2 3700 3,6 500 1,6 F3 F4 3900 3,6 520 1,8 F1 3400 3,6 460 1,5 "Sudic" F2 3600 3,6 480 1,6 F3 F4 3800 3,6 500 1,8

Productivitatea femelelor selectate pentru aprobare s-a calculat pe 305 zile ale primei lactaii sau pe lactaia redus cu durata nu mai mic de 240 de zile. La aprobare s-a calculat indicii productivitii tuturor vacilor, cu excepia celor bolnave, avortate, cu mameloane atrofiate, precum i a primiparelor ftate la vrsta mai mic de 23 i mai mare de 36 luni. Aprobarea a fost fcut n populaiile asigurate cu normele de nutriie la nivelul de 4,5-5,0 mii de uniti nutritive la o vac pe an. Pe fiecare grup (populaie) de taurine testat s-a ntocmit un act n care s-a indicat: data aprobrii, denumirea genotipurilor evaluate, productivitatea lor (lactaia, productivitatea, procentul de grsime, greutatea corporal, forma ugerului, viteza mulsului, productivitatea mamei cu indicaia numrului lactaiei, produciei de lapte, procentului de grsime, greutii corporale. La prelucrarea materialelor acumulate s-a inut cont de toate genotipurile obinute n diferite variante de ncruciare .Rezultatele obinute s-au comparat cu standardul-scop i, de asemenea, cu genotipurile intermediare. Rezultatul final s-a prezentat n urma nsumrii tuturor genotipurilor, separate pe subtipuri zonale, la etapa de finalizare a crerii tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru ca rezultat final de aprobare a tipului nou n corespundere cu Regulamentul cu privire la

55

aprobarea realizrilor de ameliorare n zootehnie .Actele aprobrii de Stat s-au prezentat pentru confirmare la direcia respectiv a Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare al Republicii Moldova i au fost examinate la edina Consiliului tehnico-tiinific ramural la care au fost aprobate. 2.2. Metodele genetice aplicate la crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru Cercetrile genetice au fost efectuate n perioada anilor 1983-2007 (fig. 2.2.) n gospodriile i fermele de elit de taurine de ras din urmtoarele instituii i ntreprinderi: Institutul de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia (ICCC Selecia), or. Bli; Grupele sanguine Sistemele polimorfe proteice sanguine i lactice

Cariotipul

Factorii eritrocitari Alelofondul sistemelor sanguine i lactice Alelofondul locilor AE

Rasele amelioratoare Blat cu negru, Holstein (n = 763)

Roie de step n=51

Simmental n=34

Metiii obinui de la ncruciare (n = 3589 )

Roie eston n= 330

Tauri (n =542) reproductori

Vaci productoare de taurai (n = 221)

Verificarea paternitii

Turai destinai pentru cretere

Roie de step x Blat cu negru (Holstein), F1-F4

Simmental x Blat cu negru (Holstein), F1-F4

Fig.2.2. Schema cercetrilor imunogenetice 56

asociaiile agricole Tecani, Balasi-Nord (raionul Briceni), unitatea agricol Drujba, (or. Bender), Colegiul de Planificare (s.Gsca), asociaia agricol Mleti, (raionul Orhei), Institutul tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar (IPBZMV) colegiul de Viticultur i Vinificaie (or.Stuceni), ntreprinderile zonale pentru Selecie i Reproducie n Zootehnie din Fleti, Sngerei, Maximovca, Cahul, pe vacile productoare fermele de taurine de ras din republic, dup urmtoarea schem. Antigenele grupelor sanguine au fost studiate n laboratorul pentru cercetri genetice al Institutului tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar i laboratorul de imunogenetic al Institutului de Cercetri tiinifice pentru Zootehnie din or. Dubrovi, regiunea Moscova (Rusia), conform metodelor de cercetare respective [158], fiind utiluizate 49 62 seruri imunospecifice unificate n testri internaionale. Sistemele proteice sanguine i lactice au fost studiate conform metodei de electroforez n gel de amidon dup metoda R.Ebertus aplicnd sistemul de bufer propus de M. Ghane [213], iar interpretarea s-a efectuat n conformitate cu clasificarea internaional dup G.Ashton [205]. Mostrele sanguine erau colectate de la animale utilizndu-se conservant din citrat de natriu i glucoz. Conservantul se folosea n proporie de 1:5 cu mostra de snge. Alelele i genotipurile grupelor sanguine au fost determinate conform recomandrilor metodice [158]. Autenticitatea provenienei descendenei nregistrat n fiele animalelor de ras, era determinat prin analiza genotipurilor prinilor i a descendenei. Alelele i genotipurile sistemelor proteice sanguine i lactice erau determinate nemijlocit dup rezultatele testului electroforetic, iar frecvena genelor i a genotipurilor n loci prin numrarea acestora, utilizndnd formula Hardy-Weinberg. Datele despre frecvena alelelor i antigenelor grupelor sanguine, alelelor i genotipurilor sistemelor proteice polimorfe au fost folosite pentru stabilirea similitudinii i divergenei genetice ntre rasele iniiale i metiii lor obinui la ncruciare. Frecvena factorilor eritrocitari n loturile studiate era calculat n procente, acest indice exprimnd raportul taurinelor purttoare a antigenului fa de lotul studiat. Calcularea frecvenei alelelor n locii simpli (de un factor) a grupelor sanguine (J, L, M, Z) a fost calculat dup formula Braend [208]. Frecvena alelelor n loci compui A, B, C, S a fost efectuat conform formulei: q = F/2n, unde n numrul de animale cercetate, F numrul de alele. Nivelul homozigoiei locusului [C] s-a calculat conform formulei A. Robertson [224]: 57 (2.1) de turai din

C = q1 + q2 + q3 + .qn , unde q1, q2, q3, .qn ptratele frecvenei alelelor.

(2.2)

Heterozigoia grupului (Hl) pe locus a fost calculat de asemenea dup formula Robertson, numai c din unitate se scade suma ptratelor frecvenei alelelor locusului: Hl = 1 [q1 + q2 + q3 + .qn]. homozigoie (C): Na = 1/C. Nivelul variabilitii genetice (V) s-a calculat prin formula: V = (1 C /1) : ( 1 1/n) x 100, unde V nivelul variablitii genetice; C coeficientul de homozigoie; numrul de animale studiate. Analiza filogenic s-a efectuat la nivel antigenic, unde la eviden au fost pui metiii din diverse generaii i comparai ntre ei. Indicii distanelor genetice (d) ntre metii au fost calculai dup formula A. [147]. Indicii similitudinii genetice s-a calculat prin scderea distanei genetice din 1. Pentru studierea corelaiilor genetice ntre metii i indicii calitativi a fost efectuat analiza claustric a distanei genetice [222]. n locii polifactoriali alelele s-au determinat prin metoda analizei familiale, aa- numitele triade tatamamadescendena. Analiza produciei de lapte cu diveri markeri genetici s-a efectuat prin utilizarea datelor obinute pe prima lactaie, conform datelor nregistrate n fia animalelor de ras. n temeiul markerilor genetici determinai la taurinele supuse testatrii, loturile erau divizate n dependen de prezena sau lipsa markerului corespunztor, comparndu-se producia de lapte ntre loturile experimentale. Cultivarea leucocitelor era efectuat n decursul a 72 ore la t 37C n remediu RPMI 1640 (Gibco), 199 Igla. Pentru stimularea mitozei se folosea preparatul concavalina A (20 mg/ml), fitohemaaglutinina de tipul R i M. Cu 2,53,0 ore pn la ncheierea cultivrii celulelor se introducea colhicin (0,05 mkg/ml). Hipotonizarea se efectua cu 0,55% soluie de clorur de potasiu, iar fixarea celulelor cu etanol: acid acetic n proporie de 1:3. Preparatele cromozomice erau pregtite prin metoda arderii fixatorului, fiind colorate cu vopseaua Ghimz. Analiza cariotipului s-a efectuat la microscopul MBI-15-2. Materialele obinute de la cercetare au fost prelucrate prin metoda biometric la tehnica de calcul [80] i computer, conform ndrumrilor metodice . [118], E.Me [ 101]. 58 (2.5) (2.4) (2.3) Suma alelelor efective (Na) s-a determinat prin mprirea unitii la coeficientul de

3. CARACTERISTICA RASELOR IMPLICATE N CREARE I ETAPELE DE APROBARE A TIPULUI DE TAURINE MOLDOVENESC AL RASEI BLAT CU NEGRU Pe teritoriul actual al Republicii Moldova, populaia se ocupa nc de pe timpuri cu creterea taurinelor, n special de rasele Simmental (zona de nord). n anul 1958, n scopul sporirii coninutului de grsime n lapte la rasele care se creteau, printr-o hotrre special a Sovietului Minitrlor al RSSM, a fost luat decizia privind la ncruciarea raselor Roie de step i Simmental cu tauri de rasa Jersey. Batina acestei rase este insula Jersy, care se afl n strmtoarea La-Man. Animalele rasei n cauz se folosesc pentru ncruciare cu alte rase de taurine n scopul sporirii procentului de grsime a laptelui. Greutatea corporal medie a vacilor de rasa Jersey, este de 360440 kg, productivitatea 25003000 kg lapte, coninutul grsimii n lapte 5,25,5%, iar la unele din ele pn la 8%. n acelai an din Danemarca au fost importai tauri reproductori i viele aparinnd la 6 grupe genealogice. Taurii de ras pur se foloseau n special pentru obinerea metiilor, cu utilizarea lor ulterioar n reeaua de nsmnare artificial. Spre regret, ameliorarea populaiilor n vederea sporirii coninutului de grsime n lapte nu s-a ncununat de succes. De aceea, spre finele a. 1972 lucrrile de ncruciare a taurinelor de rasele autohtone cu tauri Jersey au fost suspendate, fiind aprobat un nou program de restabilire a efectivului de taurine ale raselor iniiale. Ctre anul 1975 numrul taurinelor cu cota sanguin sporit a raselor Roie de step i Simmental a crescut brusc, ns productivitatea lor, aptitudinile pentru tehnologia industrial nu corespundeau cerinelor de dezvoltare intensiv a ramurii. n conformitate cu sarcinile Programului Alimentar, n fosta Uniune Sovietic se nfptuiau msuri de intensificare continu a ramurii de cretere a bovinelor. n legtur cu sarcinile puse, s-au schimbat i cerinele fa de rasele de animale. Taurinele de lapte destinate pentru exploatare la complexele industriale de producere a laptelui din republic trebuiau s corespund urmtoarelor cerine: producie nalt de lapte (4,55 mii kg) , aptitudini la mulsul mecanizat , stare bun a sntii. 3.1. Rasa Roie de step Rasa Roie de step S-a format n jumtatea a doua a secolului XIX n zona de Sud a Ucrainei i Basarabiei. Dup conformaia corporal este tipic pentru rasele de lapte (fig. 3.1.). Roie de Step (n zonele de centru i sud) i

59

a) Taur reproductor

b) Femel Fig.3.1. Rasa Roie de step Culoarea animalelor este roie, cu diferite nuane de la rou deschis pn la rou nchis. Unii indivizi au pe cap, partea inferioar a corpului sau pe membre pete albe. Mai rar ntlnit este

60

culoarea roie cu alb. Taurinele de ras Roie de step au dimensiuni mijlocii, cu osatur dur. Capul relativ mic, usciv, cu partea frontal alungit, gtul lung, toracele adnc, spinarea dreapt, artea posterioar a corpului nu prea dezvoltat n lungime, membrele solide, n majoritatea cazurilor cu aplombul corect. Greutatea corporal medie a vacilor adulte atinge la 464 kg. Animalele de rasa Roie de step snt adaptate la condiiile climaterice i de nutriie destul de aspre, posed consum specific mic la o unitate de producie, ns se deosebesc prin nivelul sczut al productivitii, care n republic nu depea 3000 kg lapte. Dup datele bonitrii pe anii 19651975, producia medie de lapte a vacilor de aceast ras a constituit 2005 kg pe prima lactaie i 2137 kg pe lactaia a treia. n anul 1975 s-au produs respectiv 2290 i 2538 kg, iar n anul 1975 2800 i 2929 kg lapte la o vac. coninutul mediu de grsime n lapte n aceti ani a variat n limitele 3,633,84%. Vacile de rasa Roie de step au forma ugerului: de "cup" 43,3%, "rotund" 47,7%, "de capr" 4,0%. 3.2 Rasa Simmental Patria rasei rasei Simmental este Elveia. Animalele de aceast ras au fost importate n alte ri europene, inclusiv n Basarabia. Sub influena condiiilor specifice locale de nutriie i ntreinere, precum i n rezultatul ncrucirii cu taurinele locale de rasa Sur de step, ele posed unele particulariti care le deosebesc de animalele rasei Simmental din celelalte ri. Animalele de aceast ras se disting prin multe varieti ale tipurilor constituionale (afnat, fin i mixt), fiind bine adaptate la condiiile locale (fig. 3.2.). Arealul gospodriile din nordul republicii. Culoarea animalelor rasei n cauz este galben - deschis sau galben; n ultimul caz capul i membrele de culoare alb. Se ntlnesc indivizi de culoare roie cu alb. Taurinele de rasa Simmental au constituie robust i conformaie corporal corect. Capul greoi, lung, cu fruntea larg, coarnele orientate lateral. Gtul de mrime mijlocie, la tauri este dezvoltat slab. Greabnul, spinarea i alele snt drepte i largi (se ntlnesc animale cu spinarea slab), toracele adnc i larg. Musculatura bine dezvoltat, osatura dur. Partea posterioar a corpului bine dezvoltat, larg i dreapt. Sacrumul uneori puin ridicat. Picioarele lungi, solide, cu aplomburi corecte. Producia de lapte la rasa Simmental se manifest mediocru. Productivitatea vacilor primipare n gospodriile republicii n anii 19701975 a atins 26922711 kg lapte, grsimea 3,613,66%. Deoarece rasa este de tip mixt, n condiii de nutriie valoroas vacile deseori snt predispuse ngrrii, ceea ce duce la scderea produciei de lapte. 61 de rspndire a rasei

Ugerul vacilor de rasa Simmental este voluminos, cu mamiloane larg ataate, uneori prea mari, fapt ce complic folosirea mulsului mecanizat. Dup forma ugerului, vacile din gospodriile de prsil ale republicii pot fi repartizate n felul urmtor: forma "de cup" 51,7%,

a) Taur reproductor

b) femel Fig. 3.2. Rasa Simmental "rotund" 41,7% i "de capr" 6,6%. Viteza medie a mulsului a constituit 1,18 kg/min. Greutatea corporal a vacilor este de 500580 kg. Tineretul de rasa Simmental posed capaciti evidente 62

de ngrare: greutatea corporal a animalelor la vrsta de 15 luni constituie 410420 kg, randamentul la sacrificare 5254% (datele experimentale ale IPBZMV). La ncruciarea vacilor Simmental cu tauri Jersey n republic a fost creat un efectiv de animale metise cu diferite cote sanguine ale rasei Jersey. Metiii aveau coninutul de grsime a laptelui mai ridicat, forma ugerului mai perfect, ns producia de lapte era cu 810% mai sczut fa de vacile de ras pur Simmental (datele bonitrii a.a. 19701975). Totodat a urmat o scdere considerabil a greutii corporale la metii, mai cu seam la cei cu cota sporit a rasei Jersey. Ca i n rasa Roie de step, ncruciarea vacilor Simmental cu tauri de rasa Jersey s-a dovedit a fi puin efectiv. 3.3. Rasa Blat cu negru. Aceast ras include mai multe populaii care se deosebesc ntr-o oriecare msur una de alta n dependen de metodele de creare i direciile de ameliorare, de condiiile pedoclimaterice i economice ale zonelor de cretere (fig. 3.3.). Cele mai importante populaii snt Blat cu negru olandez, Friz, Britano-Friz i Holstein.

a) Taur reproductor

63

b) Femel Fig. 3.3. Rasa Blat cu negru Datorit produciei nalte de lapte, taurinele de ras Blat cu negru olandez au cptat rspndire n mai multe ri. Fiind crescute n diferite condiii geografice i economice ele posed nsuiri i particulariti deosebite, care au contribuit la ncruciarea lor cu taurinele locale. Iat de ce animalele de rasa Blat cu negru crescute n diferite ri, dei provin de la rasa Olandez, se deosebesc prin conformaia corporal, cantitatea de lapte muls, coninutul de grsime n lapte etc. n anii 1971 1976 n republic au fost importate din Estonia, Ucraina, regiunile Moscova i Leningrad (Rusia) peste 22,0 mii taurine, inclusiv 95 tauri reproductori. 3.4. Rasa Holstein Rasa Holstein a fost creat n baza rasei Blat cu negru olandez, importat n America de Nord de ctre emigranii olandezi. Taurinele de rasa Holstein din S.U.A. i Canada se deosebesc de cele de rasa Blat cu negru prin greutate corporal mare, tip constituional excelent i forma ugerului bine adaptat la mulsul mecanizat (fig. 3.4.). Animalele valorific foarte bine nutreurile grosiere voluminoase, concentratele, au cea mai nalt producie de lapte n comparaie cu alte rase.

64

a) Taur reproductor

b) Femel Fig. 3.4. Rasa Holstein O particularitate deosebit a rasei Holstein const n capacitatea animalelor de a crete intensiv i reacionarea prompt la nutriia avansat, care se realizeaz ns doar n cazul n care nutriia este corect i echilibrat.

65

n republic au fost importai tauri reproductori din mai multe linii ale rasei Holtein (din SUA, Canada, Germania, Danemarca, Anglia, Rusia) care kg lapte la o vac pe lactaie. 3.5 Aprobarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la diferite etape de creare n procesul de creare a tipului nou ncruciarea de absorbie a raselor autohtone (Roie de step i Simmental) cu taurii din rasele Blat cu negru i Holstein au fost stabilite 4 etape de realizare: Etapa I - anii 1975-1980. Obinerea, creterea i aprobarea F1, depistarea calitilor ereditare i selectarea indivizilor pentru reproducie. Etapa a II - anii 1981-1985. Obinerea, creterea i aprobarea genotipurilor intermediare (F2), testarea dup producia proprie, selectarea turailor de reproducie de selecie autohton pentru cretere la elever. Etapa a III - anii 1986-1990. Obinerea, creterea, testarea i aprobarea genotipurilor intermediare ale tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru (F3), selectarea feciorilor de la taurii amelioratori pentru iniierea liniilor de taurine ale tipului nou. Etapa a IV - anii 1991-2000. nmulirea, aprecierea i selectarea materialului genetic de tip solicitat, crearea i testarea liniilor noi, formarea structurii genealogice a taurinelor de tip moldovenesc al rasei Blat cu negru, aprobarea lui. Pentru realizarea programului propus la ntreprinderile de prsil i nsmnare artificial a fost procurat material seminal, iar apoi i tauri de rasele Blat cu negru i Holstein cu potenial genetic nalt al produciei de lapte. Potenialul genetic al produciei de lapte al taurilor reproductori, utilizai n reeaua de nsmnare artificial a rii sporea permanent. Aa, din anul 1976 pn n anul 1998 productivitatea de lapte a mamelor taurilor reproductori a sporit cu 2273 kg, diferena de selecie n ultimii ani a constituit n medie peste 4000 kg lapte. La crearea tipului nou de taurine o atenie deosebit a fost acordat utilizrii n reeaua de nsmnare artificial a taurilor testai dup calitatea descendenei, taurilor amelioratori cu potenial genetic nalt al produciei de lapte care au contribuit la ameliorarea calitilor de prsil i productive ale taurinelor din genotipurile intermediare. Productivitatea maxim au avut-o taurinele din etapa a III de creare a tipului a constituit 3773 kg lapte. Realizarea au fost folosii pentru ncruciare cu vaci de rasele Simmental i Roie de step cu potenial genetic de cel puin 5500

66

programului de ameliorare a permis obinerea unei populaii de taurine pentru lapte cu caliti noi, cu potenial genetic de 4,5-5,0 kg lapte, iar n gospodriile de prsil - 6,0-7,0 mii kg lapte. Aa, din anul 1980 pn n anul 1990 numrul fermelor de taurine cu productivitatea sub 3,0 mii kg lapte s-a redus de 11,8 ori (tab. 3.1). Tabelul 3.1. Clasificarea gospodriilor dup nivelul produciei de lapte a vacilor n diferii ani Anii 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total gospodrii 965 826 827 839 843 840 834 813 Sub 3000 665 269 107 105 95 19 19 56 Numrul de gospodrii cu nivelul produciei (kg) 300135014001450150016000 3500 4000 4500 5000 5500 i m.m. 229 69 2 371 138 35 7 6 404 253 68 10 5 386 252 67 19 10 319 260 125 27 16 187 257 250 55 25 1 131 300 255 33 42 3 143 275 214 72 50 8

Ctre anul 1990 n ar 58,3% din ferme aveau nivelul produciei de lapte la o vac sub 4000 kg lapte. n acelai timp ponderea fermelor cu producia de lapte peste 5000 kg a crescut pn la 7,16%, iar cu productivitatea de peste 6000 kg pn la 0,98%. Numrul de gospodrii cu mai puin de 3500 kg lapte la o vac s-a redus la 24,5%, iar cele cu mai puin de 3000 kg lapte la 6,88 % 3.6. Prima i a doua etap de creare a tipului n scopul studierii eficienei metodei de ncruciare a raselor iniiale cu taurii raselor amelioratoare (Blat cu negru i Holstein) au fost comparai indicii productivi ai taurinelor de tip nou la etapa I de creare, cu contemporanele raselor iniiale din rasele Roie de Step i Simmental (datele bonitrii pe anii 1975-1979), tab.3.2. Tabelul 3.2. Caracteritistica vacilor din rasele iniiale dup producia de lapte pe lactaia I Rasa iniial Roie de step Simmental Numrul de vaci 62661 34681 lapte, g 2816 2689 Productivitatea grsime, % 3,68 3,66

grsime., g 103,0 98,4

Testarea produciei de lapte a taurinelor (etapa I-II) din genotipurile intermediare obinute pe baza rasei Simmental s-a efectuat n 17 gospodrii din raioanele Briceni, Dondueni, Rcani, Glodeni, pe un efectiv de 4990 vaci primipare, iar pe baza rasei Roie de step - n 10 gospodrii din raioanelor Slobozia, Cueni i Anenii Noi pe un efectiv de 4183 vaci (tab.3.3). 67

Studierea produciei de lapte a vacilor de generaia I i a II de diferit origine genetic a demonstrat, c dup caracterele productiv utile ntre animalele comparate snt anumite deosebiri privitor la corespunderea lor cerinelor standardului stabilit pentru prima i a doua etap de creare a tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru . Tbelul 3.3. Caracteristica vacilor metise de diferite genotipuri conform cerinelor standardului scop elaborat pentru tipul nou Genotipurile Numrul de animale, capete 1087 1116 1074 1713 1839 475 1081 788 % de corespundere standardului scop cantitatea de lapte, g grsime, % grsime, g 61,1 75,0 53,6 73,6 89,2 90,1 92,7 95,1 52,3 61,3 96,4 47,6 94,1 92,0 96,9 74,2 67,3 74,4 68,6 73,3 94,1 95,4 89,9 88,3

S BN (F1) S H (F1) S BN (F2) S H (F2) RS BN (F1) RS H (F1) RS BN (F2) RSBNH (F2)

n ambele variante, taurinele metise obinute de la ncruciarea raselor iniiale cu taurii rasei Holstein, n msur mai deplin au corespuns dup caracterele productiv utile cerinelor standardului dect contemporanele lor, obinute de la ncruciarea raselor iniiale cu taurii reproductori din rasa Blat cu negru , fapt ce mrturisete despre avantajele metiilor obinui de la rasa Holstein. 3.7. Etapa a treia de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Aprecierea metiilor la etapa a treia de creare a tipului nou de taurine moldovenes al rasei Blat cu negru s-a efectuat la fermele de prsil din raioanele Briceni, Slobozia i Cueni. Rezultatele testrii dup caracterele productiv utile i corespundera exteriorului tipului nou s-au comparat cu standardul - scop i cu taurinele model, determinate pentru etapa a treia de creare. n anul final al etapei a treia de creare a tipului nou au fost apreciate 745 primipare din genotipurile intermediare. Productivitatea maximal s-a nregistrat la primiparele metise de generaia a treia, care conineau n genotipul su 75 i 87,5 % cota de participare a rasei Holstein obinute att pe baza rasei Simmental (5318 i 5616 kg lapte respectiv la metiii de genotipurile SxBNxH i SxHxHxH), ct i pe baza rasei Roie de step (5491 i 5432 kg lapte respectiv la metiii RSxBNxHxH i RSxHxHxH), tab.3.4.

68

Genotipurile

SHHH SBNHH SBNBNH BNHHH Media:

Tabelul 3.4. Rezultatele aprecierii genotipurilor intermediare la etapa a treia de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Productivitatea pe 305 zile ale lactaiei I F3 fa de standard n lapte, kg grsime, % grs., lapte, grsime, grsime, kg kg % kg m v m v Pe baza rasei Simmental 162 5616 69,2 15,7 3,590,007 2,4 202 +2016 -0,01 +72,4 149 5318 76,0 17,5 3,580,009 2,9 190 +1718 -0,02 +60,4 19 5092222,2 19,0 3,580,019 2,3 182 +1492 -0,02 +42,4 136 5535 71,2 15,0 3,620,006 1,8 200 +1935 +0,02 +70,4 466 5476 41,4 16,3 3,600,003 1,8 197 +1876 0 +67,4 Pe baza rasei Roie de Step 22,4 3,680,050 6,4 18,7 3,610,024 7,7 23,3 3,780,022 3,6 23,0 3,530,027 6,2 17,6 3,680,067 8,3 21,1 3,620,015 7,2 18,2 3,600,006 4,5

RSHHH RSBNHH RSBNBNH RSBNBNH RSBNHxBN Media: n medie pe toate genotipurile:

22 134 35 67 21 279 745

5431259,4 5491 88,5 5225205,9 5135144,0 4482172,9 5291 66,9 5407 36,2

200 198 197 181 165 192 195

+2031 +2091 +1825 +1735 +1082 +1891 +1907

+0,08 +0,01 +0,18 -0,07 +0,08 +0,02 0

+77,5 +75,6 +74,6 +58,6 +42,6 +69,6 +69,0

Prin productivitate nalt s-au deosebit i metiii de generaia a treia, obinui pe baza rasei Blat cu negru. Producia de lapte a constituit 5535 kg lapte cu grsimea de 3,62%. La metiii obinui pe baza rasei Simmental productivitate mai redus s-a remarcat la taurinele cu cota de participare a rasei Holstein de 50% (genotipul S x BN x BN x H). Producia de lapte a lor a constituit 5092 kg, sau cu 524 kg mai puin dect la metiii cu cota de participare a rasei Holstein de 87,5% (P<0,05). Situaie analogic s-a urmrit i la metiii obinui pe baza rasei Roie de step. Aa, primiparele metise de genotipul RS x H x H x H (cota de gene a rasei Holstein de 87,5%) le depeau n producia de lapte pe metisele de genotipul RS x BN x BN x H (50%) cu 296 kg, iar de genotipul RS x BN x H x H (cota de gene 75%) - cu 356 kg (P<0,05). Totodat, ncruciarea metiilor cu cota sanguin a rasei Holstein de 50% cu taurii din rasa Blat cu negru a contribuit la scderea productivitii. Producia de lapte a metiilor de genotipul RS x BN x H x BN (cota de gene a rasei Holstein 25%) a constituit 4482 kg, sau cu 949 kg mai puin dect la metiii de genotipul RS x H x H x H (87,5%) - P< 0,01 i cu 1009 kg mai puin dect la metiii de genotipul RS x BN x H x H (cota de gene a rasei Holstein 75%) - P<0,001. De menionat, c metiii obinui pe baza rasei Roie de step au avut procent mai mare de grsime n lapte fa de metiii obinui pe baza rasei Simmental. Aa, coninutul grsimii n lapte la toate genotipurile subtipului "Nordic" a constituit n medie 3,60%, pe cnd la genotipurile subtipului "Sudic" acest indice a fost 3,62%, sau cu 0,02% mai nalt. Totodat variabilitatea acestui caracter a fost cu mult mai mare la taurinele obinute pe baza rasei Roie de step (coninutul grsimii n lapte a variat de la 3,05 pn la 4,20%). n medie pe toate genotipurile studiate depirea cerinelor standardului a constituit +1907 kg lapte, inclusiv pe baza rasei Simmental +1876 i pe baza rasei Roie de step +1891 kg. Metiii, obinui pe baza rasei Roie de step au depit standardul scop de asemenea n coninutul de grsime a laptelui (+0,02%), iar metiii pe baza rasei Simmental n ansamblu corespundeau standardului, cu toate c unele genotipuri cedau cerinelor lui cu 0,01-0,02%. ns dup cantitatea global de grsime pe lactaie toate genotipurile depeau esenial acest indice (cu +42,4 - +77,6 kg). n total la etapa a treia de creare a tipului au fost apreciate 745 primipare (tab. 4.4). Productivitatea lor medie a constituit 5407 kg lapte cu grsimea de 3,60% (195 kg grsime), ceea ce depete standardul stabilit cu 1907 kg lapte i grsime (+ 69,0 kg). Productivitatea metiilor F3 pe baza rasei Simmental a constituit 5476 kg lapte cu grsimea de 3,60% (+1876 kg lapte i grsime + 67,4 kg comparativ cu standardul), iar a metiilor F3 pe baza rasei Roie de step 5291 kg lapte i 3,62% grsime (+1891 kg i 0,02% respectiv).

Prin urmare, rezultatele aprobrii mrturisesc despre faptul, c metiii de generaia a treia indiferent de originea genetic corespund totalmente standardelor scop stabilite pentru etapa a treia de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru i prezint baza genetic pentru consolidarea genotipurilor create de taurine de tip nou, care posed potenial genetic nalt al produciei de lapte. 3.8. Etapa a patra de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru La etapa a IV - etapa final de creare a tipului nou, producia de lapte (tab. 3.5) a fost testat pe un efectiv total de 4001 vaci de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru , inclusiv 2323 metii din subtipul zonal "Nordic" i 1678 metii din subtipul zonal "Sudic". Producia lor medie de lapte pe 305 zile ale lactaiei I a constituit 4420 kg lapte cu grsimea de 3,72% (164,4 kg grsime total), ceea ce depete standardul - scop cu +820 kg lapte i 0,12% grsime. Taurinele de subtipul zonal "Nordic" avnd producia medie de lapte de 5077 kg i coninutul de grsime de 3,58%, au depit standardul cu 1277 kg lapte i cu 45,0 kg grsime total pe lactaie. ns au cedat n coninutul de grsime n lapte cu 0,02%. Dup greutatea corporal animalele de tipul nou n fond corespundeau cerinelor standardului - scop. Privitor la subtipuri, pentru rspndirea lor ulterioar pe larg, cele mai solicitate n condiiile existente snt taurinele ce conin n genotipul su 50-87,5% gene ale rasei Holtein n subtipul zonal "Nordic" i 50-75% gene a rasei Holstein n subtipul zonal "Sudic", dup cum i este prevzut n programul pentru crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Pe toat perioada de creare a tipului nou au fost apreciate dup caracterele productiv utile 16033 vaci primipare, inclusiv la etapa final 4001 taurine. Ctre finele etapelor a III i a IV practic toate taurinele aveau forma solicitat a ugerului de cad sau de cup, conform prevederilor programului. Viteza mulsului la vacile primipare a variat de la 1,7 pn la 2,0 kg/min., totodat viteza mulsului a fost mai mare la taurinele din subtipul zonal "Sudic". Deosebirea aceasta se explic prin faptul, c rasa iniial (Roie de step ) este ras specializat pentru lapte, pe cnd rasa Simmental este de tip mixt i a avut viteza de muls mai mic. La capitolul corespunderea taurinelor de tip nou celor model, n mai mare msur corespundeau vacile de subtipul zonal "Sudic" , pe cnd la metiii de subtipul zonal "Nordic" se evideniau unele trsturi caracteristice rasei Simmental (capul greoi, ostura masiv . a.). n baza testrii a 16033 de vaci dup indicii productivi se poate face concluzia, c a fost creat o populaie de taurine care dup toi parametrii productiv utili, inclusiv cei tehnologici, depete populaiile raselor iniiale (Roie de step i Simmental) , iar la muli inidici chiar 71

Tabelul 3.5. Rezultatele testrii productivitii de lapte a vacilor primipare a tipului moldovenesc al raseiBlat cu negru la etapa a IY-a de creare a lui Cota sanguin a rasei Holtein n Productivitatea pe 305 zile (lact.I) lapte, kg grsime, % m v m v Subtipul zonal "Nordic" 4249128,2 26,1 3,550,010 2,4 5145 38,4 18,3 3,580,040 2,7 5224 26,4 18,2 3,580,002 12,0 4578 37,7 15,2 3,590,004 2,1 5077 20,0 4862 72,6 4634 58,9 3938 58,7 3423 81,9 4420 37,8 18,9 3,580,002 2,7 5,8 7,8 4,1 3,9 6,6 grs., kg 150,8 184,2 187,0 164,4 181,8 179,4 171,9 143,3 128,4 164,4 fa de standard lapte, grsime, grsime, kg % kg + 449 +1345 +1424 + 778 +1277 +1262 +1034 + 338 - 177 + 820 -0,05 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 +0,09 +0,11 +0,14 +0,15 +0,12 +14,0 +47,4 +50,2 +27,6 +45,0 +49,0 +42,3 +17,7 - 1,2 +34,8

25-50 51-75 76-87,5 90 i > Media:

75 604 1302 342 2323 273 850 487 68 1678

25-50 51-75 76-87,5 90 i > Media:

Subtipul zonal "Sudic" 24,7 3,690,010 37,0 3,710,010 32,9 3,740,007 19,7 3,750,018 35,0 3,720,006

standardul - scop pentru tipul nou de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru prevzui de programul de creare elaborat.

3.9. Caracterul curbei de lactaie a vacilor adulte


Unul din factorii importani, care se ia n consideraie la aprecierea productivitii, este curba lactaiei. Este cunoscut faptul, c ultima coreleaz pozitiv cu nivelul produciei de lapte. Forma curbei lactaiei indic nivelul produciei de lapte n decursul perioadei de lactaie a taurinelor. Stabilitatea curbei lactaiei este un caracter important de selectare a taurinelor. Ea exprim aptitudinea animalului de a suporta timp ndelungat ncordarea fiziologic a organismului, cnd tot efortul este orientat la producerea laptelui. Cu ct mai ndelungt este aceast perioad i mai mult lapte se produce fr ntreruperi i variaii brute, cu att este mai puternic organismul ei i mai pronunat tipul schimbului de substane, cu att, n cele din urm, ea este mai valoroas. Este raional de a selecta taurinele care lacteaz uniform pe parcursul ntregii lactaii. Dup forma curbei lactaiei vacile se mpart n 4 tipuri: 1. Cu caracter stabil superior al lactaiei: cantitatea diurn a laptelui n decursul lactaiei se schimb lent, scderea lui ctre nrcare este uoar, curba lactaiei este lin, vacile de tipul acesta snt cele mai solicitate pentru ntreinerea n gospodriile specializate pentru producerea laptelui, ele snt productive i rentabile. 2. Cu caracter superior instabil al lactaiei: scade dup atingerea produciei maxime i din nou crete n a doua jumtate a lactaiei; este specific pentru animalele cu constituia slab. 3. Cu lactaia superioar, dar brusc scznd; dup atingerea produciei maxime mulsul diurn repede scade i productivitatea pe lactaie, de obicei este mic; este caracteristic pentru vacile slab rezistente. 4. Cu lactaia stabil sczut. Este recunoscut, c producia de lapte a vacii aproximativ la 25% depinde de mulsul diurn maxim i 75% de caracterul schimbrii curbei lactaiei, constanta i uniformitatea creea ntr-o oarecare msur este condiionat de ereditate. Heritabilitatea constantei mulsului pe parcursul lactaiei se afl la nivelul heritabilitii mulsului (0,20-0,37%), ceea ce permite efectuarea selectrii dup acest caracter. Astfel, n rezultatul seleciei intense i ndelungate dup producia de lapte cu mulsul de dou ori n zi la taurinele din rasa Holstein s-a format curba stabil a lactaiei cu mulsul maxim la luna a doua i scderea lin spre finele lactaiei.

Prin cercetri s-a stabilit, c coeficienii constantei curbei lactaiei la taurinele din experiene depinde de genotipul vacilor (tab. 3.6.). Cei mai buni indici ai constantei lactaiei leau avut primiparele - fiicele taurilor de rasa Holstein (93,6-97,9%), puin cedau descendentele taurilor din rasa Blat cu negru (87,5-90,5%). Diferena minim n valorile coeficienilor constantei lactaiei s-a dovedit a fi ntre vacile raselor iniiale i metiii lor cu rasa Blat cu negru. Metiii de diferit origine genetic dup curba de lactaie se deosebeau de vacile raselor iniiale Roie de step i Simmental . Astfel, la metiii rasei Simmental (SxH, SxHxH i SxBNxBN) constanta lactaiei a fost cu 9,5% mai mare dect la vacile de rasa pur Simmental, iar la vacile de genotipurile RSxBN; RSxBNxBN; RSxBNxH i Roie de step pur diferena a constituit 3,17%. belul 3.6. Indicii coeficientului constantei lactaiilor la vacile primipare d genotipurile intermediare Genotipurile n Lapte,kg CCL Corelaia CCL, prod. de lapte Subtipul zonal "Sudic" RS RSBN RSBNBN RSBNH S SH SHH SBNBN 21 31 34 32 25 31 51 35 3029 88,2 3136 89,2 3241 90,5 3741 94,4 Subtipul zonal "Nordic" 3728 84,7 4405 93,6 5023 98,0 4212 89,5 +0,36 +0,46 +0,33 +0,53 +0,22 +0,37 +0,48 +0,28

ntre grupele de taurine comparate valoarea maxim a stabilitii curbei lactaiei 98% a fost la vacile de genotipul SxHxH. O stabilitate nalt i uniform a curbei lactaiei s-a constatat la metiii F2 de rasa Holstein, din care metisele cu genotipul BNxHxH se caracterizau prin funcia sporit a lactaiei, ele de asemenea n mai mare msur corespundeau tipului morfoproductiv solicitat . Analiza productivitii vacilor primipare pe lunile de lactaie a demonstrat, c caracterul curbei lactaiei depinde de originea tatlui . 3.10. Concluzii. Rasele autohtone de taurine (Roie de step i Simmental, i metiii lor cu rasa Jersey) aveau un potenial genetic sczut al productivitii, erau slab adaptate la mulsul mecanizat, prin urmare, nu corespundeau cerinelor industriale de exploatare a taurinelor de lapte, astfel, n faa cercettorilor i specialitilor din gospodriile i fermele de prsil a fost pus sarcina de a transforma rasele i metiii existeni ntr-un tip specializat nalt productiv de taurine pentru lapte

74

prin metoda de ncruciare, cu folosirea genofondului celor mai valoroase rase pentru lapte (Blat cu negru i Holstein) pentru lapte din alte ri. Lund n consideraie importana creterii taurinelor de lapte n asigurarea populaiei Republicii Moldova cu produse alimentare valoroase, pentru intensificarea ei ncepnd cu anul 1976, au fost ntreprinse un set de msuri tehnico-tiinifice, economice i tehnologicoorganizatorice. Creterea producerii laptelui se efectueaz, n fond, datorit sporirii productivitii vacilor. Totodat, peste 70% din sporul produciei de lapte revine nutriiei animalelor, restul trebuie s fie obinut din contul realizrii programului de selecie. Din punct de vedere economic n condiiile tehnologiei industriale de producere a laptelui ntreinerea vacilor cu productivitatea sub 4000 kg lapte pe an nu este rentabil. Afacerile agenilor economici (gospodriile specializate) specializai n producerea laptelui vor fi rentabile numai la completarea cu animale naltproductive, bine adaptate la condiiile specifice ale tehnologiei industriale, care se caracterizeaz prin producii mari de lapte i coninut nalt de grsime i proteine n lapte, care se elimin uor i intens la instalaiile moderne de muls, bine valorific nutreurile, ceea ce n mare msur determin eficiena producerii. De aceeai prere snt i autorii . . [112] , care n baza rasei Roie de step au creat n regiunea Cubani (Rusia) un tip nou specializat pentru lapte care radical se deosebea de rasa iniial dup producia de lapte, viteza mulsului i forma ugerului . Rasele de taurine crescute n republic - Roie de step i Simmental aveau un potenial sczut al productivitii, erau slab adaptate la mulsul mecanizat, prin urmare, nu corespundeau cerinelor industriale de exploatare a taurinelor de lapte [143]. Deaceea, n faa colaboratorilor Istitutului tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar i selecionarilor gospodriilor i fermelor de prsil a fost pus sarcina de a transforma rasele i metiii existeni n republic ntr-un tip naltproductiv de taurine specializat pentru lapte prin metoda de ncruciare cu folosirea genofondului celor mai valoroase rase pentru lapte de peste hotare. Au fost elaborate programe respective de creare a tipului nou de taurine, ultimul fiind "Programul 4000", care au permis obinerea unui efectiv de taurine de tip moldovenesc al rasei Blat cu negru cu potenialul genetic de 5000-6000 kg lapte. Ritmul ameliorrii la crearea tipurilor noi depinde de variabilitatea genetic n populaie, testarea eficient a taurinelor rezervate pentru reproducie i intensitatea seleciei. O bun parte a programului genetic la taurinele specializate pentu lapte se refer la prinii taurilor. Aproximativ 90% din ponderea ameliorrii genetice a produciei de lapte se obine prin utilizarea taurilor amelioratori. De aceea n programul de creare a tipului nou o mare atenie s-a acordat optimizrii 75

metodelor de testare i selectare a taurilor reproductori. La sporirea progresului de selecie n mare msur contribuie i mamele taurilor. Selectarea mamelor productoare de tauri s-a efectuat prin cele mai performante metode, inclusiv i cele imuno- i citogenetice. In rile cu o dezvoltare avansat a ramurii taurinelor specializate pentru lapte vacile productoatre de tauri constituie 3 5% din efectivul de vaci. Pentru realizarea programului de creare a tipului nou la ntreprinderile zonale pentru producerea i congelarea materialului seminal a fost procurat material seminal i tauri reproductori din rasele Blat cu negru i Holstein. Potenialul genetic al produciei de lapte a taurilor reproductori utilizai n reeaua de nsmnri artificiale permanent a crescut. Din anul 1976 pn n anul 1990 productivitatea de lapte a mamelor taurilor reproductori a crescut cu 3616 kg, diferenialul de selecie constituind mai mult de 4000 kg lapte. O mare atenie s-a acordat utilizrii taurilor testai dup calitatea descendenei. Ponderea vacilor i vielelor de reproducie nsmnate cu tauri amelioratori ctre anul 2000 s-a majorat pn la 78,13%, sau a crecut de 20,5 ori fa de anul 1975. Testarea produciei de lapte a taurinelor (etapa I-II) din genotipurile intermediare obinute pe baza rasei Simmental s-a efectuat n 17 gospodrii din raioanele Briceni, Dondueni, Rcani, Glodeni, pe un efectiv de 4990 vaci primipare, iar pe baza rasei Roie de step - n 10 gospodrii din raioanele Slobozia, Cueni i Anenii Noi pe un efectiv de 4183 vaci. Ponderea metiilor care au corespuns standardului scop dup producia de lapte a fost de la 61,1 la 95 ,1%, dup procentul de grsime n lapte de la 52,3 la 74,2. Productivitatea maxim s-a nregistrat la primiparele metise de generaia a treia, care conineau n genotipul su 75 i 87,5 % cota de participare a rasei Holstein obinute att pe baza rasei Simmental (5318 i 5616 kg lapte respectiv la metiii de genotipurile SxBNxH i SxHxHxH), ct i pe baza rasei Roie de step (5491 i 5432 kg lapte respectiv la metiii RSxBNxHxH i RSxHxHxH). n medie pe toate genotipurile studiate depirea cerinelor standardului a constituit +1907 kg lapte, inclusiv pe baza rasei Simmental +1876 i pe baza rasei Roie de step +1891 kg. La etapa a IV - etapa final de creare a tipului nou, producia de lapte a fost testat pe un efectiv total de 4001 vaci de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru , inclusiv 2323 metii din subtipul zonal "Nordic" i 1678 metii din subtipul zonal "Sudic". Producia lor medie de lapte pe 305 zile ale lactaiei I a constituit 4801 kg lapte cu grsimea de 3,64% (174,8 kg grsime total), ceea ce depete standardul - scop cu +1101 kg lapte i +0,04% grsime.

76

4. STRUCTURA GENEALOGIC A TIPULUI DE TAURINE MOLDOVENESC AL RASEI BLAT CU NEGRU La momentul actual problema privind structura rasei este destul de bine studiat i definitivat. Rasa nu prezint un conglomerat de genotipuri, dar are o structur n care genotipurile snt aranjate ntr-un sistem dinamic. n calitate de elemente principale structurale ale rasei deosebim tipuri zonale, linii, populaii, familii, care se caracterizeaz prin aceeai provenien caractere productive i biologice identice transmise descendenei. Tipurile zonale au structur analogic ca i rasa, numai c efectivul de animale este mai redus. La crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru prin ncruciarea raselor Simmental i Roie de step cu taurii de rasele Blat cu negru i Holstein n calitate de fondatori ai liniilor au fost selectai taurii reproductori de rasa Blat cu negru i Holstein de diverse linii i grupe genealogice. n procesul de creare a tipului de taurine nou au fost utilizai tauri reproductori din mai multe de 49 de linii i grupe genealogice din rasele Holstein, Blat cu negru. Cel mai pe larg sau utilizat taurii reproductori de rasa Holstein care aparineau la liniile Vis Bec Aidial 1013415, Seiling Traiun Roket 275932, Paclamar Astronaut 1458744, Paklamar Butmeiker 1450228 i Pavni Farm Arlind Cif 1427381. n reeaua de nsmnare artificial s-au folosit, n fond, tauri sau material seminal congelat furnizat din diferite ri care se ocupau cu creterea rasei Holstein. La primele etape de ncruciare a raselor locale cu rasa Holstein, potenialul genetic nalt al taurilor raselor amelioratoare asigura (din contul diferenei genetice a raselor) sporirea potenialului genetic al cirezilor pentru ameliorare, n legtur cu ce n Hotrrea Sovietului Minitrilor al URSS nr. 546 din 6 iunie a. 1984 prin ordinul Ministerului Agriculturii al fosteiURSS nr. 128 din 19 iunie a. 1984 , Dispoziia nr. 1 a Consiliului Republican pentru lucrul de ameliorare din 27.02. 1989, s-a indicat c taurii de selecie strin s fie considerai ca amelioratori ai produciei de lapte. ns, conform programului de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru, utilizarea taurilor amelioratori de ras pur de selecie strin a fost planificat la etapele iniiale, iar apoi s-a prevzut obinerea i folosirea taurilor de selecie indigen de genotipurile solicitate. Deceea, un interes deosebit prezint aprecierea valorii de ameliorare a taurilor i selectarea celor mai valoroi tauri pentru obinerea de la ei a turailor de prsil de selecie autohton, depistarea continuatorilor de linii i folosirea n reeaua de nsmnare artificial numai a taurilor testai dup calitatea descendenei. Formarea structurii tiplui nou, n ce privete crearea liniilor a fost orientat la fondatorii a cinci linii: Rokmen 275932, Eleveien 1491007, Valiant 1650414, Astronaut 1458744, 77

Butmeiker 1450228, care corespundeau direciei principale a tipului i aveau particularitile sale individuale. Metodele de creare a acestor linii au fost orientate spre obinerea taurinelor cu cota de participare a rasei Holstein n limitele 62,5-75%. 4.1. Linia Rokmen 275932 Din linia Seiling Traiun Roket 275932 cel mai mult n reeaua de nsmnare artificial s-au utilizat taurii reproductori - urmaii tauruilui Rokmen 275932, care a fost obinut n Canada i avea valoare de ameliorare foarte nalt. Productivitatea a 3167 fiice a constituit 5213 kg lapte cu grsimea de 3,82%, ceea ce a depit standardul rasei Holstein din Canada cu 23% n cantitatea de lapte i cu 28% n coninutul de grsime n lapte. n Moldova s-a furnizat material seminal congelat de la feciorii i nepoii lui Rokmen 275932 i taurii reproductori care sau ntreinut la ntreprinderile de prsil ale republicii. Urmaii lui Rokmen 275932 s-au utilizat practic n toate raioanele republicii. Pe toat perioada folosirii lor n republic au fost nsmnate peste 300 mii vaci i viele. Fiicele lui Rokmen 275932 au lactat n mai mult de 30 raioane ale republicii. n total s-au utilizat pentru nsmnarea efectivului de reproducie 2 feciori, 21 nepoi i 20 strnepoi ai fondatorului liniei. n tab.4.1. este prezentat caracteristica taurilor liniei Rokmen 275932, testai dup calitatea descendenei i care au primit categoria "ameliorator". Cum se vede din tab. 4.1 o apreciere nalt a valorii de ameliorare au obinut-o 17 tauri reproductori din linia Rokmen 275932 . Tabelul 4.1. Caracteristica taurilor din linia Rokmen 275932 dup valoarea de ameliorare conform rezultatelor testrii dup calitatea descendenei Numrul de fiice Productivitatea fiicelor pe 305 zile ale lactaiei I lapte (kg) 4476 4354 3625 4578 3725 3896 4511 4147 3952 grs. (%) 3,59 3,57 3,63 3,73 3,52 3,70 3,67 3,61 3,61 grs. (g) 161 155 132 171 131 144 166 150 143 Valoarea de ameliorare ( fa de contemporane) lapte grs. (kg) (%) +622 -0,12 +433 -0,10 +975 +0,03 +217 +0,05 +507 -0,05 +335 +0,03 +712 -0,04 +689 0 +405 0 Categoria de prsil 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Nr. d/o

Numele, taurului ster 001 ior 163 Ecmi 93 i 298 Comet 676887 udri 371 jin 1775 lmaz 1287 Duboc 1297

1 2 3 4 5 6 7 8 9

728 1309 36 25 46 19 21 120 43

78

Vagner 1292 10 Vies 7146085 11 12 rs 627 13 rozco 439 Vultur 742 14 rbuz 231 15 nuet 661 16 Riton 513 17 Media:

14 54 98 24 20 17 12 25 2611

4334 5523 4349 4487 2887 3145 3927 3871 4350

3,60 3,55 3,68 3,71 3,67 3,81 3,54 3,51 3,59

156 193 160 167 106 120 139 136 155

+778 +256 +130 +156 +166 +428 +320 +381

-0,01 -0,01 -0,02 +0,03 -0,12 +0,04 +0,02 -0,01

1 1 2 2 3 2 1 1

Dup producia de lapte ea a variat de la +130 pn la +975 kg lapte comparativ cu contemporanele. Zece tauri au primit categoria A1, ase A2 i unul- A3, ceea ce a servit ca baz pentru separarea lor n linie independent a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Din anul 1992 de la taurii reproductori Almaz 1287 i Vies 7146085, continuatorii liniei Rokmen 275932 , care au primit apreciere nalt dup calitatea descendenei, pentru cretere la eleverul IPBZMV au fost furnizai 14 feciori (9 i 5 turai respectiv) de la care s-a acumulat material seminal suficient pentru utilizarea n reeaua de nsmnri artificiale din ar. La 01.10.1998 la ntreprinderile de prsil ale republicii soldul spermei congelate de la taurii din linia Rokmen 275932 a constituit 1048736 doze, inclusiv de la taurii amelioratori testai dup calitatea descendenei 139455 doze (Master 001 - 310 doze, Mai 298 - 2705, Comet 676887 700, Djin 1775 - 2935, Duboc 1297 - 21360, Vagner 1292 - 33965, Mors 627 - 1690, Vultur 742 - 3780 i Arbuz 231 - 72010 doze), ceea ce este suficient pentru lucrul ulterior cu aceast linie. Restul taurilor din aceast linie de la care snt acumulate rezerve de material seminal, deocamdat nu au trecut testarea dup calitatea descendenei. Pentru obinerea continuatorilor liniei n viitor se va efectua aprecierea valorii de ameliorare a acestor tauri. Cei mai de perspectiv continuatori ai liniei conform rezultatelor aprecierii dup calitatea descendenei, de la care este rezervat material seminal, snt taurii Djin 1775 (+712 kg, categoria A1), Vagner 1292 (+778 kg, categoria A1), Duboc 1297 (+405 kg, categoria A1), Master 001 (+622 kg, categoria A1) i Comet 676887 (+507 kg, categoria A1). n lucrul ulterior cu linia Rokmen 275932 se prevede obinerea taurilor de prsil de la taurii reproductori nominalizai prin folosirea mperecherilor intraliniare i a inbreedingului de diferite grade, precum i aprecierea taurilor care descendenei. nu au trecut testarea dup calitatea

79

4.2. Linia Eleveien 1491007 Unul din cei mai valoroi tauri reproductori ai rasei Holstein, care reprezint linia Vis Bec Aidial 1013415 este nepotul genitorului liniei - taurul reproductor Raund Ouk Reg ppl Eleveien 1491007. Acest taur s-a deosebit prin caliti de prsil foarte valoroase, ceea ce a condiionat folosirea lui i a descendenilor lui n reeaua de nsmnare artificial practic n toate rile care cresc taurine de rasa Holstein, sau a metiilor lor. Valoarea de ameliorare a lui dup performanele a 50985 fiice, care au lactat n 9767 populaii, a constituit +649 kg lapte, 0,01% grsime, +2,16 pentru tip, iar indicele general al valorii de ameliorare a fost egal cu +532 producia de lapte a fiicelor, recalculat la lactaia echivalent matur, fiind de 8326 kg cu grsimea de 3,64%. La crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru descendenii lui Eleveien 1491007 au fost utilizai pe larg n toate cirezile republicii. Pe toat perioada folosirii urmailor lui Eleveien n populaiile republicii au fost nsmnate peste 750000 de vaci i viele de reproducie, ceea ce a facilitat depistarea i identificarea celor mai buni continuatori ai lui ntr-o linie separat a tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru. n total n reeaua de nsmnare artificial s-a folosit materialul seminal al 134 tauri reproductori, inclusiv 19 fii, 94 nepoi i 24 strnepoi ai lui Eleveiin 1491007. n republic, odat cu materialul seminal congelat, au fost importai tauri reproductori, continuatori ai liniei Eleveiin din SUA, Canada, Anglia i alte ri. O parte din urmaii lui Eleveiin - a fost obinut n Moldova n rezultatul mperecherilor nominalizate. Taurii acetea au fost obinui de la fiii lui Eleveiin, adui n republic din SUA, ai lui Mett 1677672, Lodj 1678731, Tvin 1677974 a cror valoare de ameliorare, dup calitatea descendenei este foarte nalt, precum i a altor tauri din aceast linie. Din cei 18 tauri testai crora li s-a acordat categoria "ameliorator" (tab. 4.2.), 3 tauri au primit categoria A1, 6 tauri A2, 1 taur A3 dup producia de lapte, 2 tauri categoria B1 i 2 tauri B3 dup procentul de grsime, iar 3 tauri - Mett 1677672, Vill 1698626 i Pedro 1688323 categoriile dup criteriul complex A2 B2, A2 B2 i A3 B3 respectiv. De la taurii amelioratori n prezent la ntreprinderile de prsil pentru nsmnarea artificial a animalelor ale republicii se pstreaz 614150 doze de material seminal, dar n total de la taurii din linia Eleveien 1491007 sunt acumulate 2251428 doze.

80

Tabelul 4.2. Caracteristica taurilor din linia Eleveien 1491007 dup valoarea de ameliorare conform rezultatelor testrii dup calitatea descendenei Numrul de fiice Productivitatea fiicelor pe 305 zile ale lactaiei I lapte (kg) 3275 5204 4267 3646 4356 3616 3743 5373 5360 4373 3962 3122 4576 4043 4059 3663 4017 4669 4086 grs. (%) 3,66 3,55 3,72 3,47 3,61 3,81 3,70 3,57 3,70 3,69 3,62 3,78 3,50 3,71 3,80 3,66 3,59 3,59 3,66 grs. (g) 120 185 159 127 157 138 139 192 198 161 143 118 160 150 154 134 144 178 150 Valoarea de ameliorare ( fa de contemporane) lapte Grs. (kg) (%) +0,12 + 27 + 155 -0,01 -0,07 + 249 + 177 -0,07 + 386 -0,02 + 229 +0,03 - 317 +0,08 +0,01 + 324 + 311 +0,14 +0,24 + 79 +0,01 + 280 +0,16 - 228 +0,03 + 359 + 691 +0,02 +0,11 + 276 -0,04 + 720 +0,10 +1022 + 344 -0,02 Categoria de prsil B3 2 2 3 2 3 B3 1 1B2 B1 2 B1 1 2 2B2 2 2 B2 1

Nr. d/o

Numele, taurului Batler 72 Lodj 1678731 Nor 1717325 Ecvator 480 Catan 859 Drozd 170 Capcan 414 vin 1677974 e 1677672 Dichiii 788 Svet 732 lmaz 8 Zubr 836 Djem 134 Vill 1698626 Patriot 1687822 Pedro 1688323 Herd 1703980 Media:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

426 26 14 14 7 50 5 41 217 22 15 15 19 23 26 26 171 68 1185

n lucrul de mai departe cu linia Eleveien este prevzut mperecherea taurilor cu vacile mame productoare de tauri prin aplicarea inbreedingului de diferite grade ctre genitorul liniei. 4.3. Linia Valiant 1650414 n reeaua de nsmnare artificial s-au folosit intensiv taurii reproductori ce aparin la una din cele mai valoroase linii ale rasei Holstein - Pavni Farm Arlind Cif 1427381 i mai cu seam descendenii feciorului fondatorului liniei Valiant 1650414 . Valiant 1650414 a fost testat dup productivitatea de lapte a 30457 fiice care au lactat n 7275 populaii din SUA. Producia medie de lapte a fiicelor n lactaie matur a constituit 9156 kg lapte cu grsimea de 3,67%. Valoarea de ameliorare dup lapte a constituit +459 kg, dup grsime +0,05%, dup tip +2,40. n Republica Moldova s-au importat tauri reproductori i material seminal congelat de la urmaii lui Valiant 1650414. n total n gospodriile din majoritatea raioanelor s-au utilizat 27

81

feciori, 10 nepoi i 1 strnepot al lui Valiant 1650414 . Dintre taurii testai dup calitatea descendenei o apreciere nalt au obinut-o 8 reproductori, dintre care 3 au fost testai la categoria A1, 2 tauri A2 i 3 tauri A3 (tab. 4.3). Tabelul 4.3. Caracteristica taurilor din linia Valiant 1650414 dup valoarea de ameliorare conform rezultatelor testrii dup calitatea descendenei Nr. d/o Numele i numrul taurului Numrul de fiice 98 9 17 8 112 26 20 113 403 Productivitatea fiicelor pe 305 zile ale lactaiei I Lapte, kg 3582 5128 4501 4814 3479 3810 3756 3525 3658 grs., % 3,60 3,58 3,77 3,73 3,64 3,66 3,66 3,74 367 grs., kg 129 184 170 180 127 140 138 132 134 Valoarea de ameliorare () fa de contemporane lapte, grs., % kg +93 +283 +371 +232 +432 +181 +112 +180 -0,15 -0,02 +0,02 +0,03 -0,06 +0,04 +0,04 0 Categoria de prsil A3 A1 A1 A1 A2 A2 A3 A3

1 2 3 4 5 6 7 8

Delfin 1303 Veron 661362 Abonat 854 Vocal 6754544 Atlas 8698 Acordeon 3133 Acvarium 3013 Chipru 79 Media

n prezent rezervele de material seminal la toate ntreprinderile de prsil ale republicii de la taurii din linia Valiant 1650414 constituie 614923 doze, inclusiv de la taurii amelioratori 114090 doze. Dezvoltarea ulterioar a liniei Valiant 1650414 se va efectua prin taurii Abonat 854, Atlas 8698 i Acvarium 3013 de la care snt acumulate rezerve suficiente de material seminal. n rezultatul efecturii mperecherilor nominalizate de la taurul Abonat 854 s-au obinut i furnizat pentru cretere la elever 12 feciori, iar de la reproductorul Atlas 8698 - 10 feciori. 4.4. Linia Astronaut 1458744 Paclamar Astronaut 1458744 este strnepotul taurului Vis Bec Aidial 1013415. El a fost testat dup productivitatea a 49858 fiice, care au lactat n 11805 populaii din Statele Unite ale Americii. Producia medie de lapte a fiicelor lui pe lactaia matur a constituit 7675 kg cu grsimea de 3,64%. Valoarea de ameliorare pentru lapte a constituit +295 kg, pentru grsime 0,02, pentru tip +1,53, iar indicele general al valorii de ameliorare a constituit +273. La nsmnarea vacilor i vielelor de reproducie n populaiile de taurine ale republicii s-au utilizat n total 49 tauri reproductori - urmai direci ai lui Astronaut 1458744, inclusiv 8 fii, 36 nepoi i 1 strnepot. Numrul total de nsmnri a efectivului reproductiv cu tauri din

82

linia Astronaut a depit 180 mii capete. n 19 raioane ale republicii au lactat fiicele taurilor din linia Astronaut. Zece tauri din aceast linie au fost apreciai cu categoria "ameliorator" conform rezultatelor testrii dup calitatea descendenei, inclusiv 2 tauri au primit categoria A1, 3 - tauri categoria A2, 1 taur A3 dup producia de lapte, 2 tauri - categoriile B2 i B3 ca amelioratori ai coninutului de grsime i 2 tauri au primit dup criteriul complex categoria A3 B3 (tab. 4.4.). Tabelul 4.4. Caracteristica taurilor din linia Astronaut 1458744 dup valoarea de ameliorare conform rezultatelor testrii dup calitatea descendenei Productivitatea fiicelor pe 305 zile ale lactaiei I lapte kg 3319 4119 4831 3618 4299 4264 3458 4469 4838 3809 4147 grs. % 3,66 3,72 3,60 3,77 3,62 3,69 3,65 3,57 3,76 3,74 3,59 grs. kg 122 153 174 136 156 157 126 159 182 143 149 Valoarea de ameliorare () fa de contemporane lapte, grs., kg % +207 +0,02 +150 +0,01 +471 +0,05 +175 +0,09 +297 -0,04 +190 +0,06 +471 +0,003 +539 -0,07 +165 -0,25 + 71 +0,06 Numrul de fiice Categoria de prsil

Nr. d/o

Numele i numrul taurului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rrt 8699 Economni 333 Favorit 939 Astronaut 1742850 Azimut 190 spect 123 pelsin 8696 stronaut 17 stronautas 58 Viteazi 524 Media:

33 20 53 15 20 24 43 865 18 33 1124

3 2 1 3B3 2 3B3 2 1 2 B3

Ceilali tauri au fost utilizai intens n reeaua de nsmnare artificial i rezervele de material seminal s-au epuizat. Deaceea, n lucrul de mai departe cu linia urmeaz testarea dup calitatea descendenei a celorlali reproductori, care deocamdat n-au fost testai, iar de la taurii reproductori Ararat 8699 i n special de la reproductorul Favorit 939, apreciat cu categoria A1, materialul seminal urmeaz a fi folosit numai la mperecherile nominalizate pentru obinerea taurilor continuatori ai liniei cu folosirea diferitor metode de mperechere. n prezent ca rezultat al mperecherilor nominalizate snt obinui trei fii de la reproductorul Ararat 8699. 4.5. Linia Butmeiker 1450228 Taurul reproductor Paclamar Butmeiker 1450228 este de asemenea urmaul lui Vis Bec Aidial 1013415, strnepot al fondatorului liniei. Eleveien 1491007 este 83 testat dup

productivitatea a 29230 fiice, care au lactat n 8155 populaii n SUA, producia medie de lapte a crora a constituit pe lactaia matur 8023 kg cu grsimea 3,59%. Valoarea de ameliorare pentru lapte +564 kg, pentru procentul de grsime -0,06, pentru tip +1,12. Indicele general al valorii de ameliorare +380. n reeaua de nsmnare artificial a rii s-au folosit 48 de tauri - urmai ai lui Paclamar Butmeiker 1450228, inclusiv 3 fii, 26 nepoi i 19 strnepoi. Numrul de nsmnri cu material seminal al acestor tauri a depit efectivul de 230000 vaci i viele de reproducie n 22 raioane ale republicii. La testarea dup calitatea descendenei s-au depistat 14 tauri amelioratori, inclusiv 5 tauri apreciai cu categoria de ameliorare A1, 3 tauri categoria A2 i 6 tauri categoria (tab. 4.5.). Tabelul 4.5. Caracteristica taurilor din linia Butmeiker 1450228 dup valoarea de ameliorare conform rezultatelor testrii dup calitatea descendenei Numrul de fiice Productivitatea fiicelor pe 305 zile ale lactaiei I Lapte kg 4041 3814 4539 3988 5366 4187 4107 3651 3951 3984 3436 3742 4897 4005 3960 grs. % 3,60 3,58 3,54 3,59 3,79 3,58 3,58 3,59 3,62 3,63 3,52 3,58 3,41 3,62 3,58 grs. kg 146 137 161 143 203 150 147 131 143 145 121 134 167 145 142 Valoarea de ameliorare () fa de contemporane lapte, grs., kg % +274 - 0,03 +273 0 +180 - 0,07 +193 + 0,02 +224 0 +151 - 0,08 +393 + 0,01 +104 -0,004 +219 + 0,01 +173 - 0,01 +236 0 +260 0 +426 - 0,13 +538 + 0,03 Categoria de prsil A3

Nr. de ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Numele i numrul taurului

Lr 1032 cord 16 Costior 1795 Dcan 872 Nectar 884 Crecet 886 Lur 844 Lion 876 Gnom 894 rs 183 Buts 1722131 Led 1678006 Drin 1010 Signal 7902 Media:

29 36 14 18 17 31 17 14 6 25 88 24 16 20 355

2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 1

La ntreprinderile de prsil s-a creat o rezerv de material seminal de 863218 doze de la 30 tauri reproductori din linia Butmeiker 1450228, inclusiv 287326 doze de la taurii cu categoria de ameliorator. Cei mai perspectivi continuatori ai liniei, de la care este rezervat material seminal snt taurii Lur 844, Nectar 884, Decan 872, Costior 1795. Ei trebuie folosii la mperecherile pentru

84

obinerea turailor de prsil - continuatori ai liniei Butmeiker. Restul taurilor pot fi utilizai pe larg n reeaua de nsmnare artificial, de asemenea este necesar de a continua lucrul de testare a taurilor din linia Butmeiker 1450228 dup calitatea descendenei. Prin urmare, la etapa actual de creare i consolidare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru , pe prim plan st obinerea taurilor de selecie autohton de genotipurile solicitate de la cei mai valoroi reproductori de prsil, testarea lor dup calitatea descendenei i depistarea celor mai buni pentru utilizarea n reeaua de nsmnare artificial . Pentru aceasta este suficient material seminal al taurilor amelioratori care pot servi ca continuatori ai liniilor i fondatori ai unor ramuri i grupe nrudite. 4.6. Ameliorarea ulterioar a structurii tipului nou n perspectiv se planific de a folosi alte linii din rasa Holstein pentru efectuarea ncrucirilor ntre linii (crosul liniilor) cu scopul studierii combinrii unor linii i aprecierea eficienei crosurilor acestor linii. Crosurile de asemenea vor fi folosite n populaii cu scopul de a "mprospta sngele", de a stabili influena mperecherilor nrudite, amplificarea unui oarecare caracter sau corectarea lui . De regul, acetea vor fi tauri amelioratori testai dup calitatea descendenei, care n viitor pot fi folosii n calitate de fondatori de linii noi ale tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Structura tipului nou de taurine include n sine dou subtipuri zonale "Nordic" i "Sudic" care asociaz animalele cu caracterele productiv utile consolidate motenite de la rasele implicate n procesul de creare a tipului , specifice pentru taurinele specializate pentru lapte. n prezent numrul liniilor n structura tipului nou este limitat din cauza c la etapa dat sporirea numrului lor micoreaz efectul seleciei ca urmare a diminurii eficienei selectrii tailor i mamelor reproductorilor tineri din generaia nou. Studierea experienei de creare a tipurilor i raselor noi din mai multe state demonstreaz, c n rile dezvoltate n ramura creterii taurinelor pentru lapte, populaiile de animale, de regul, snt divizate n cteva grupe genealogice. n legtur cu aceasta fiecare subtip zonal de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru trebuie s includ o populaie nu mai mic de 90,0 100,0 mii din efectivul matc, fiecare fiind compus din cteva (2-3) grupe genealogice, n componena lor trebuie s fie 1-2% animale de prsil pentru selectarea din numrul lor a vacilor mame productoare de tauri.

85

La formarea structurii tipului nou atenia principal a fost

acordat mperecherilor

nominalizate, obinerii turailor, testrii imunogenetice i verificrii paternitii, aprecierea dup producia proprie, dezvoltarea corporal i calitatea descendenei, selectrii lor pentru folosirea ulterioar n reeaua de nsmnare artificial. Dup prerea majoritii savanilor, la alctuirea planurilor de mperecheri nominalizate, o deosebit atenie trebuie s se acorde selectrii tailor turailor din fiecare generaie nou. Se tie, c efectul seleciei la tauri este de 3-4 ori mai mare dect de la selecia mamelor. n SUA n populaiile de ras Holstein dup testarea taurilor dup calitatea descendenei snt alei 20-25% din cei mai valoroi reproductori, dintre care n calitate de tai ai taurilor fiecrei generaii se aleg numai 2-5%. n Finlanda la ameliorarea rasei Ayrshire, ca tai ai generaiei urmtoare a taurilor tineri se selecteaz 1-2 tauri din fiecare grup genealogic. La obinerea turailor de selecie autohton de tipul nou pe baz de cretere n linii noi am aplicat inbreedingul ctre strmoii cu valoarea de ameliorare nalt. n legtur cu aceasta trebuie de menionat, c analiza pedigriilor taurilor selectai n SUA, Canada i alte ri a demonstrat, c majoritatea taurilor reproductori cu valoare de ameliorare excelent snt obinui prin folosirea inbreedingului. La formarea structurilor genealogice ale tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru a fost aplicat n special consangvinitate de grad moderat III-III, III-IV, cnd nepoatele fondatorului se ncruciau cu nepoii sau generaia nepoilor se ncrucia cu strnepoii. n perspectiv, pentru consolidarea tipului, n unele cazuri, la mperecheri nominalizate se poate aplica inbreedingul de gradul II-III, III-II, III-I. Dup prerea multor savani, pentru obinerea continuatorilor liniilor este binevenit folosirea inbreedingului mai strns ctre fondatorul liniei n scopul "acumulrii n snge" la continuatorii liniilor. La formarea structurii tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru, ne-am condus de principiul, c n fiecare subtip zonal trebuie s fie 7-10 tauri reproductori exceleni care asigur progresul genetic al populaiei, ce va face posibil rotaia lor fr a provoca inbreedingul spontan. 4.7. Rezultatele testrii taurilor reproductori dup calitatea descendenei La prima etap de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru taurii reproductori utilizai au avut o mare influen la ameliorarea raselor autohtone i sporirea produciei de lapte. Cu toate c la nsmnarea artificial taurii utilizai aveau valori de 86

ameliorare diferit, n ntregime descendena lor depea rasele iniiale Simmental i Roie de step pe producia de lapte i grsime. Conform dispoziiilor Ministerului Agriculturii a fostei URSS din 07.01. 1985 nr.742 i a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova din 11.03. 1986 nr. 04 3/125 a fost luat decizia de a clasa taurii reproductori importai de rasa Holstein ca amelioratori de categoria A2B2. Trebue s menionam c la primele etape de creare a tipului aceast decizie a fost just, dat fiind faptul, c indiferent de valoarea taurilor reproductori ai raselor amelioratoare utilizarea lor in toate populaiile de taurine a dus la sporirea garantat a produciei de lapte i a potenialului genetic al metiilor de tip nou. Totodat un lot semnificativ de tauri ai raselor amelioratoare i de tip nou au fost testai dup calitatea descendenei. Rezultatele testrii au demonstrat c fiicele acestora semnificativ depeau dup producia de lapte contemporanele cu + 114 +838 kg lapte. n rezultatul testrii 82 de tauri reproductori au fost apreciai ca amelioratori i li s-au acordat categoriile de ameliorare corespunztoare. 4. 8. Indicii de cretere i dezvoltare a vielelor de tip moldovenesc al rasei Blat cu negru Studierea creterii i dezvoltrii vielelor de reproducie la diferite etape de creare a tipului a fost efectuat n unitatea agricol Drujba oraul Bender i asociaia agricol "Pogranicinic" raionul Briceni, care erau gospodrii de baz la crearea tipului nou de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru . Dinamica greutii corporale a vielelor de reproducie la etapele I i a II de creare a tipului zonal "Sudic" (tab. 4.6) demonstreaz, c genotipurile RSxH i RSBNH au depit

Tabelul 4.6. Dinamica greutii corporale a vielelor de genotipurile intermediare de tipul zonal "Sudic" n unitatea agricol Drujba Genotipul RSBN RSH RSBNH la natere, Mm 29,20,37 30,90,35 31,80,50 Greutatea corporal, kg la 6 luni, la 12 luni, n Mm Mm 1381,70 22 2442,5 1432,20 25 2522,7 1452,55 25 2553,0 la 18 luni, Mm 3282,80 3404,02 3423,57 greutatea

n 30 30 30

n 25 27 28

n 22 22 25

contemporanele de genotipul

RSBN dup caracterul studiat. Deja la natere

corporal a fiicelor taurilor de rasa Holstein depea greutatea corporal a descendentelor provenite din rasa Blat cu negru cu 1,7 2,6 kg, la vrsta de 12 luni - cu 8,0 11,0 kg, iar la

87

vrsta de 18 luni - cu 12,0 14,0 kg (P<0,001; P<0,001). Diferenele n greutatea corporal a vielelor de diferite genotipuri s-au pstrat pn la sfritul experienei, i cu vrsta s-au majorat accentuat. Greutatea corporal a vielelor de genotipurile RSxH i RSBNH a fost cu 3,74,3% mai mare dect la contemporanele RSBN. Analiza indicilor de dezvoltare a vielelor de subtipul zonal "Nordic" a demonstrat, c dup adaosul n greutatea corporal ntre animalele de diferit origine genetic exist deosebiri eseniale (tab.4.7). Cu majorarea cotei de participare a rasei Holstein se observ tendina de sporire a greutii corporale la viele n toate perioadele de vrst (<0,05). Tabelul 4.7. Dinamica greutii corporale a vielelor de genotipurile intermediare de subtipul zonal "Nordic" n diferite perioade de vrst Genotipul SH SBN SHH SBNH la natere, Mm 31,10,37 (P<0,05) 30,80,35 (P<0,001) 32,20,50 (P<0,05) 32,00,22 Greutatea corporal, kg la 6 luni, la 12 luni, n Mm Mm 1542,05 65 2682,98 (P<0,01) (P<0,01) 1452,83 43 2573,10 (P<0,001) (P<0,01) 1612,50 75 2723,20 (P<0,05) (P<0,05) 1583,02 38 2683,74 la 18 luni, Mm 3614,03 (P<0,01) 3843,83 (P<0,01) 3654,15 (P<0,05) 3633,98

n 74 53 82 44

n 70 50 80 42

n 62 40 72 34

Deosebiri dup greutatea corporal ntre vielele de diferit origine genetic noi am stabilit, bazndu-ne pe datele evidenei zootehnice de la fermele taurinelor de ras (b.4.8). n rezultatul cercetrilor efectuate s-a stabilit, c n toate grupele de viele destinate pentru reproducie fiicele taurilor de rasa Holstein se evideniau printr-o greutate corporal mai sporit, att n subtipul zonal "Sudic", ct i n subtipul zonal "Nordic". La vrsta de 18 luni vielele de genotipurile RSxH i SxH depeau n greutatea corporal contemporanele de genotipurile RSxBN i SxBN cu 10-13 kg (< 0,01; < 0,001). Cu majorarea cotei de participare a rasei Holstein diferena n greutatea corporal a vielelor din grupele comparate se pstreaz (<0,01).

88

Tabelul 4.8. Dinamica greutii corporale a vielelor de genotipurile intermediare de subtipurile zonal "Sudic" i "Nordic" n diferite perioade de vrst Greutatea corporal, kg % fa % fa la natere, la 6 luni, la 12 de la 18 de Genotipul Mm Mm luni, standarluni, sdandan n n n Mm dul rasei Mm dul rasei Blata Blata cu Negru cu Negru Subtipui zonal "Sudic" RSBN 511 29,00,20 459 1381,55 445 2421,95 96,8 408 3252,80 98,5 RSH 235 30,20,20 200 1461,70 187 2512,05 100,4 175 3353,12 101,5 RSBNBN 450 30,00,20 411 1421,68 368 2492,26 99,6 351 3362,65 101,8 RSBNH 610 30,60,18 538 1431,50 490 2532,80 101,2 452 3403,50 103,0 Subtipui zonal "Nordic" SH 428 31,80,20 378 1581,80 351 2632,07 105,2 335 3582,20 108,5 SHH 682 33,20,19 597 1591,50 571 2693,06 107,6 547 3633,15 110,0 SBN 588 31,00,20 522 1501,68 454 2552,65 102,0 432 3453,00 104,5 SBNxBN 525 31,50,20 502 1562,00 488 2633,06 105,2 389 3523,22 106,7 SBNH 648 32,80,20 586 1601,75 558 2702,20 108,0 532 3612,82 109,4

Practica avansat a rilor dezvoltate demonstreaz, c producia de lapte nalt a vacilor este determinat n mare msur de creterea valoroas a vielelor. Pentru confirmare demonstrm datele despre greutatea corporal a vielelor de diferit vrst la ferma taurinelor de ras n asociaia agricol "Mleti" raionul Orhei (tab.4.9). Tabelul 4.9. Greutatea corporal a vielelor la ferma taurinelor de ras n asociaia agricol "Mleti" raionul Orhei Greutatea corporal, kg Anul Standardul clasei I-a 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1990 la natere 28,6 29,8 30,3 31,2 32,1 32,8 33,1 la 12 luni 250 213 247 280 295 308 321 325 la 18 luni 330 302 330 370 390 400 414 420 Productivitatea primiparelor pe 305 zile ale lactaiei, kg 2402 3340 4594 4904 5561 5682 5780

Greutatea corporal sporit a vielelor (370-420 kg) permite de a obine de la primipare peste 5000 kg lapte pe lactaie. Testarea comparativ a vielelor de diferit origine genetic dup dimensiunile corporale a demonstrat, c ele se deosebesc prin conformaia corporal, adica dup tipul constituional (tab. 4.10). belul 4.10. Msurtorile corpului ale vielelor de genotipurile intermediare din subtipul zonal "Sudic" la vrsta de 18 luni Genotipurile Msurtorile, cm nlimea: la greabn la spinare la sacrum Lungimea oblic a trunchiului Lrgimea toracelui dup omoplai Adncimea toracelui Perimetrul toracelui Perimetrul fluierului Lrgimea la coapse Lrgimea n articulaiile coxofemurale Lrgimea la ischii RS n=20 Mm 117,50,62 118,20,51 123,80,52 129,40,65 33,00,36 54,90,28 162,70,75 18,10,12 42,10,43 39,80,34 23,00,31 RSH n=20 Mm 121,30,53 123,10,44 127,60,38 137,60,54 37,40,68 57,70,22 169,30,71 18,30,12 46,00,26 45,80,31 26,70,23 RSHH n=20 Mm 122,80,65 124,30,72 129,30,61 139,80,56 38,90,43 59,40,34 170,80,64 18,10,11 47,50,33 46,00,63 28,50,21 RSHBN n=20 Mm 121,80,67 123,60,59 128,10,41 137,20,56 37,00,43 57,50,51 169,60,38 18,50,14 47,80,21 45,90,45 26,80,18

Studierea dezvoltrii corporale a vielelor obinute de la ncruciarea vacilor de rasa Roie de step cu taurii din rasele Blat cu negru i Holstein a demonstrat, c snt deosebiri de exterior ntre animalele rasei iniiale i metii. Metiii aveau o nlime mai mare la greabn, spinare, sacrum n comparaie cu vielele de rasa Roie de step. Depirea a constituit 3,4-3,9% (P<0,001). Corpul la vielele metise este mai ntins. Lungimea oblic a trunchiului la metii este cu 5,3% mai mare, dect la vielele de rasa iniial (Roie de step) (P<0,001). Vielele metise de genotipuri intermediare din subtipul zonal "Sudic" aveau pieptul bine dezvoltat, mai larg i mai adnc dect la vielele de rasa Roie de step (P<0,001). Descendentele taurilor de rasa Holstein depeau vielele de rasa Roie de step n lrgimea la ischii cu 15,7% (P<0,001). Dup cum se tie, acest indice este important pentru ftrile uoare. Analiza particularitilor de exterior al vielelor din subtipul zonal "Nordic" (tab. 4.11) a demonstrat, c vielele de genotipurile intermediare au depit vielele din rasa iniial Simmental practic la toate msurtorile: nlimea la greabn cu 4,8 - 3,3 cm (P<0,001; P<0,001), lungimea oblic a trunchiului - cu 6,1 - 9,8 cm (P<0,001), adncimea toracelui - cu 2,8 - 3,5 cm (P<0,001). belul 4.11. Msurtorile corpului ale vielelor de genotipuri intermediare din subtipul zonal "Nordic" la vrsta de 18 luni S n=20 Mm 117,00,62 119,80,50 125,60,70 131,30,52 30,00,35 53,90,71 157,31,10 18,10,11 41,20,48 40,80,59 21,00,41 Genotipurile SH SHH n=25 n=30 Mm Mm 120,30,70 124,30,80 128,00,85 136,70,84 31,80,64 58,60,52 165,40,84 17,90,12 43,20,23 42,00,41 26,30,24 122,00,81 125,30,85 129,40,75 138,60,96 32,50,64 59,60,57 167,70,91 17,70,12 43,70,54 43,00,61 28,70,28 SBNH n=25 Mm 121,90,87 124,60,72 126,40,68 135,20,61 32,00,58 57,80,61 168,20,77 18,30,11 42,90,30 41,50,55 27,20,33

Msurtorile, cm nlimea: la greabn la spinare la sacrum Lungimea oblic a trunchiului Lrgimea toracelui Adncimea toracelui Perimetrul toracelui Perimetrul fluierului Lrgimea la coapse Lrgimea n articulaiile coxofemurale Lrgimea la ischii

91

Msurtorile corpului vielelor de genotipurile intermediare din subtipul zonal "Nordic" obinute de la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru cedeaz contemporanelor obinute de la ncruciarea taurilor de rasa Holstein cu rasa Simmental. Aceasta demonstreaz c fiicele taurilor de rasa Holstein snt mai lungi n picioare, iar odat cu majorarea cotei de gene a rasei Holtein cresc mai rapid n nlime dect n lungimea corpului. n baza cercetrilor efectuate facem concluzia, c deja la primele etape de creare a tipului nou, taurinelele de genotipurile intermediare corespundeau cerinelor pentru tipul de taurine specializat pentru lapte.Totodat, la genotipurile din subtipul zonal "Sudic tipul de lapte era mai bine pronunat, ceea ce, dup prerea noastr, este condiionat de combinarea raselor specializate de lapte. La etapele finale de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru de asemenea s-au stabilit legiti similare referitor la parametrii studiai. Ca i la etapele I i II, superioritatea descendentelor obinute din ncruciarea raselor iniiale (Roie de step i Simmental) cu taurii de rasa Holstein comparativ cu contemporanele provenite de la taurii de rasa Blat cu negru. La etapa a IV de creare a tipului nou taurinele n-au fost divizate dup cota de gene a rasei Holstein, deoarece conform metodei elaborate i schemei de creare a tipului, cota de gene a rasei Holstein, n fond varia n limitele 62,5-75,0%. Deaceea, n cercetrile ulterioare la aprecierea taurinelor dup caracterele studiate, ne-am condus de principiul de testare a populaiei n ntregime - dou subtipuri zonale "Sudic" i " Nordic", fr a le separa n grupe n dependen de cota de gene a rasei Holstein. Lund n consideraie c n republic majoritatea vielelor au fost crescute la complexele intercolhoznice de cretere a junincilor, considerm necesar de a indica datele pe aceste ntreprinderi pe o perioad ce ar permite urmrirea dinamicii dezvoltrii taurinelor n ansamblu a tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru i anume a greutii corporale a vielelor la diferite etape de creare a tipului nou (tab. 4.12). Datele prezentate demonstreaz, c n anul 1989 sporul mediu zilnic i greutatea corporal a vielelor s-a mrit cu 39,6%, n comparaie cu anul 1981, ce a influenat esenial greutatea corporal a vielelor la prima nsmnare, adica la vrsta de 18 luni, care a crescut cu 63,3 kg sau cu 16,6% i astfel a condiionat majorarea greutii corporale a junincilor de a fta cu 18,9% atingnd n medie n anul 1989 488 kg la ftare. Majorarea greutii corporale a vielelor a influenat pozitiv productivitatea ulterioar de lapte, care n anul 1989 a constituit 3884 kg pe 305 zile ale lactaiei, adic a depit indicele analogic din anul 1981 cu 1106 kg lapte sau cu 28,5%.

92

belul 4.12. Indicii economici ai ntreprinderilor intercolhoznice pentru creterea junincilor Indicii 1981 S-au adus viele din gospodrii la complexe Greutatea medie corporal a unui cap la nsmnare, kg Greut. medie corp. a junincii la livrare n gospodrii, kg Sporul mediu zilnic, g Productivitatea primiparelor pe 305 zile ale lactaiei, kg 70650 317 396 328 2778 1982 70516 316 393 340 2660 Anii 1983 1984 73316 327 418 420 2787 83687 346 422 480 2945 1985 82518 360 466 503 3176 1989 80868 380 488 543 3884

Referitor la corespunderea greutii corporale a vielelor la vrsta de 18 luni standardelor raselor iniiale i celor amelioratoare, trebuie de menionat, c la etapa de consolidare a subtipurilor solicitate acest indice a depit cerinele standardului pentru rasele Blat cu negru i Holtein cu 1,4%, Roie de step i Simmental respectiv cu 10,6 i 8,7%. n gospodriile de prsil, care au servit ca baz pentru crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru, masa corporal a vielelor a variat de la 390 la 325 kg (subtipul zonal "Sudic") i de la 382 la 370 kg (subtipul zonal "Nordic). n medie greutatea corporal a vielelor i vacilor n ambele subtipuri zonale a depit cerinele standardului pentru bonitare n greutatea corporal a taurinelor din rasele iniiale precum i raselor Blat cu negru i Holstein. Datele despre greutatea corporal "Mleti" raionul Orhei (tab. 4.13). Tabelul 4.13. Greutatea corporal a vielelor n asociaia agricol "Mleti" Greutatea corporal, kg Anul Standardul clasei I-a 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1990 la natere 28,6 29,8 30,3 31,2 32,1 32,8 33,1 la 12 luni 250 213 247 280 295 308 321 325 la 18 luni 330 302 330 370 390 400 414 420 2402 3340 4594 4904 5561 5682 5780 Productivitatea primiparelor pe 305 zile ale lactaiei, kg a vielelor la diferit vrst n asociaia agricol

93

Dup cum se observ greutatea corporal sporit a vielelor (370 - 420 kg) permite obinerea de la primipare pn la 5780 kg lapte pe lactaie. 4. 9. Concluzii. La crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru prin ncruciarea (metoda de formare a raselor noi) raselor Simmental i Roie de step cu taurii de rasele Blat cu negru i Holstein n calitate de fondatori ai liniilor au fost selectai cei mai valoroi tauri reproductori de rasa Holstein . Formarea structurii genealogice a tiplui nou, n ce privete crearea liniilor a fost orientat la fondatorii a cinci linii: Rokmen 275932, Eleveiin 1491007, Valiant 1650414, Astronaut 1458744, Butmeiker 1450228, care corespundeau direciei principale a tipului i aveau particularitile sale individuale. Metodele de creare a acestor linii au fost orientate spre obinerea n final a taurinelor cu cota de gene a rasei Holstein n limitele 62,5-75%. S-a stabilit c descendentele taurilor de rasa Holstein snt mai pretenioase ctre condiiile de hran n perioada de cretere, fa de fiicele taurilor de rasa Blat cu negru. Analiza dezvoltrii vielelor de diferit origine genetic n condiiile gospodriilor cu nivel diferit al productivitii a demonstrat, c la nivelul de 3000 kg lapte la o vac pe lactaie greutatea corporal a descendentelor din rasa Holstein era cu 8,9 - 5,4% (< 0,001; < 0,01) mai mic dect a descendentelor taurilor din rasa Blat cu negru. n populaiile cu productivitatea de la 3000 pn la 4000 kg lapte pe lactaie, greutatea corporal a fiicelor taurilor de rasa Holstein, depea indicele respectiv al descendentelor taurilor din rasa Blat cu negru n medie cu 3,3%.

94

5. PARTICULARITILE GENETICE ALE RASELOR INIIALE IMPLICATE N CREAREA TIPULUI I A METIILOR LOR OBINUI DE LA NCRUCIAREA LOR CU TAURI DE RASELE BLAT CU NEGRU I HOLSTEIN 5.1. Spectrul antigenic al raselor iniiale i metiilor lor Analiza frecvenei unor antigene n spectrul general este cea mai simpl metod de stabilire a similitudinii i divergenelor genetice ntre rase, tipuri i grupe de animale. Rasele Simmental, rasele Roie de step i Roie eston au origine filogenic diferit. Astfel, rasa Simmental este de origine brun fiind una din cele mai strvechi, cu o rspndire larg n lume. Dup datele lui . [100], n rasa Simmental snt pe larg rspndite antigenele G1,I1, Y2, B', D', M, H", U'. O frecven nalt au i markerii O3QA'2E'1F'Y'2, G1I1, O1T1E'3F'KP2E'2, BGKE'1F'G'O', P1I' a locusului AEB a grupelor sanguine. n rasele Roie de step i Roie eston, de origine filogenic comun (tulpin roie) o frecven mai nalt au antigenele Q, D', F'2, X1, L'1, M1, R'1, S1. n locusul B al grupelor sanguine o rspndire mai vast au markerii B2O1Y2D', B1P', Y2Y', care nu se ntlnesc la rasele de origine brun. Anume markerii genetici indicai oglindesc proveniena diferit i formarea taurinelor de origine roie i brun. Spectrul antigenelor n loturile cercetate din rasele iniiale Roie eston, Roie de step, Blat cu negru, Simmental implicate n crearea tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru este prezentat n tabelul 5.1. Tabelul 5.1. Factorii eritrocitari la rasele iniiale Blat cu negru, Simmental, Roie de step, Roie eston implicate n ncruciare, % Locii 1 A Antigenele 2 A1 A2 Z B2 G2 G3 I1 I2 O2 P1 P2 Q T1 T2 Blat cu negru, n = 542 3 24,5 45,0 0,4 29,7 52,9 33,9 13,5 23,4 26,6 2,4 2,8 2,2 1,3 1,7 95 Simmental n=34 4 79,4 82,3 0 58,8 38,2 35,3 8,8 11,7 35,3 0 2,9 29,4 8,8 5,9 Roie eston n=330 5 x 25,7 0,3 66,4 13,3 14,5 2,4 2,4 63,3 x 7,6 10,6 0,6 0,6 Roie de step n=51 6 60,8 54,9 1,9 35,3 13,7 0 3,9 19,6 23,5 0 0 5,9 7,8 9,8

C F-V J L M S

Y2 B' D' E'1 E'2 E'3 G' I' J'2 O' P' Q' Y' B" G" C2 E R1 R2 W X1 X2 C L F V J L M S1 H' U U' H" U" Z

65,8 2,9 22,5 22,9 41,5 45,0 28,2 10,3 5,9 30,4 11,4 53,1 2,8 2,0 25,1 52,5 64,0 16,4 35,6 47,4 13,8 63,5 7,5 11,1 96,1 31,9 32,1 42,1 6,1 19,7 83,0 4,6 8,5 5,3 3,8 48,1

41,2 11,7 32,3 0 20,6 32,3 32,3 29,4 2,9 20,6 23,5 50,0 8,8 8,8 8,8 64,7 58,8 5,9 73,5 94,1 38,2 50,0 8,8 20,6 100,0 41,2 29,4 44,1 2,9 26,5 79,4 5,9 44,1 8,8 8,8 91,2

53,9 0 30,0 0 16,4 20,0 14,8 1,8 6,9 18,5 30,6 20,0 23,0 0 3,6 30,0 47,9 0,6 64,8 54,2 9,4 64,2 40,3 4,5 98,8 16,7 22,1 35,4 6,9 16,1 78,8 1,5 29,4 5,4 17,2 36,7

62,7 0 23,5 11,7 11,7 27,4 21,5 25,5 1,9 1,9 31,4 49,4 17,6 0 31,4 64,7 60,8 0 66,7 50,9 17,6 56,8 41,2 5,9 88,2 49,0 23,5 15,7 0 17,7 82,3 3,9 25,5 3,9 3,9 35,3

La examinarea datelor obinute s-a constatat c exist divergene n frecvena antigenelor n dependen de ras. Spre exemplu frecvena antigenelor B2 (29,7%), Q (2,2%), P' (11,4%), Y' (2,8%), R2 (35,6%), W (47,4%), C (7,5%), J (32,1%) ale rasei amelioratoare (taurii reproductori) este mai joas dect la rasele Simmental, Roie de step i Roie eston (fig. 5.1.)

96

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

frecvena, %

Q
Blat cu negru

P'
Simmental

Y'

R
Roie eston

W
Roie de step

C'

Fig. 5.1. Diferenierea genetic a rasei amelioratoare Blat cu negru i a raselor de origine roie (Roie eston, Roie de step) i Simmental pe unele antigene (frecven redus) i invers o frecven mai sporit s-a depistat la antigenele G2 (52,9%), I1 (13,5%), I2 (23,4%), Y2 (65,8%), E'2 (41,5%), E'3 (45,0%), O' (30,4%), Q' (53,1%), E (64,0%), R1 (16,4%) care caracterizeaz particularitile genetice ale raselor participante la crearea tipului menionat (fig. 5.2.).
70 60 frecvena, % 50 40 30 20 10 0 G2 I1 I2 Y2 E'2 E'3 O' Q' E R1

Blat cu negru

Simmental

Roie eston

Roie de step

Fig. 5.2. Diferenirea genetic a rasei amelioratoare Blat cu negru i raselor (Simmental, Roie de eston, Roie de step) pe unele antigene, (frecven sporit) Un interes vdit prezint divergena i similitudinea genetic ale rasei Simmental care este de origine brun i cele ale raselor Roie de step i Roie eston, acestea fiind de origine roie. Astfel, frecvena antigenelor G2 (38,2%), G3 (35,3%), Q (29,4%), E'2 (20,6%), C1 (55,9%), R2 (73,5%), W (94,1%), X1 (38,2%) a rasei Simmental este mai sporit dect la rasele Roie de step i Roie eston, (fig. 5.3.) n timp ce frecvena antigenelor Y2 (41,2%),

97

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 G2 G3 Q
Simmental

frecvena, %

E'2

C1

R2
Roie de step

X1

Roie estona

Fig. 5.3. Diferenirea raselor iniiale (Simmental, Roie de eston, Roie de step) supuse ameliorrii pe unele antigene (frecven sporit). P' (23,5%), Y' (8,8%), X2 (50,0%) este mai sczut la rasa Simmental n

comparaie cu rasele Roie de step i Roie eston (fig. 5.4.).

70 60 frecvena, % 50 40 30 20 10 0
23,5 8,8 41,2 30,6 23 17,6 31,4 50 53,9 64,2 62,7 56,8

Simmental
Y2

Roie estona
P' Y' X2

Roie de step

Fig. 5.4. Diferenirea genetic a raselor iniiale (Simmental, Roie estona, Roie de step) supuse ameliorrii pe unele antigene (frecven redus) n locusul F-V cea mai nalt frecven s-a constatat la antigenul F, care a constituit: la rasa Simmental 100,0%, rasa Roie eston 98,8%, Blata cu negru 96,1% i Roie de step 88,2%. Frecvena antigenului V, dimpotriv, a fost mai sczut: la rasa Roie eston (16,7%), Blat cu negru (31,9%), Simmental (41,2%), Roie de step (49,0%) (fig. 5.5.).

98

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

100 98,8 96,1

88,2

frecvena, %

49

41,2 16,7 31,9

Roie de step Roie estona Simmental

Blat cu negru

Fig. 5.5. Frecvena antigenelor locusului AEF-V la rasele iniiale implicate n crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru n locusul J, divergene mari n frecvena antigenului J nu s-au stabilit. n locusul L, cea mai sczut frecven a antigenului L s-a constatat la rasa Roie de step (15,7%). n locusul M, antigenul M nu s-a depistat n rasa Roie de step, iar la rasele Blat cu negru i Roie eston frecvena acestuia a fost practic identic (6,16,9%). n locusul S, cea mai nalt frecven s-a nregistrat la antigenul H' (83,078,8%) cu divergene foarte mici ntre rase (4,2%). Antigenele U, U', H", U" au avut o frecven mai sczut, cu excepia rasei Roie eston la care antigenul U" a fost aproape de dou ori mai sporit (17,2%) fa de rasa Simmental. n locusul Z, antigenul Z a avut o frecven mai nalt la rasa Simmental (91,2%), n timp ce la rasa Blat cu negru aceasta a fost aproape de dou ori mai sczut (48,1%), la rasele Roie eston i Roie de step fiind similar (respectiv 36,735,3 %) (fig. 5.6).

100 90 80
91,2

frecvena, %

70 60 50 40 30 20 10 0 Blat cu negru Simmental Roie estona Roie de step 48,1 36,7 35,3

Fig. 5.6. Frecvena antigenului Z la rasele iniiale implicate n crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru 99

Prin analiza comparativ a frecvenei factorilor eritrocitari ai metiilor obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru (tab. 5.2.) s-a constatat c n locusul A, Tabelul 5.2. Factorii eritrocitari la metiii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru , unitatea agricol Drujba, Bender, % F1 n = 256 3 60,6 60,6 28,9 34,4 1,9 12,1 0 1,2 6,6 42,2 27,3 27,7 44,9 0 0 7,0 8,9 8,9 21,1 56,6 21,8 23,8 0 25,4 17,2 17,9 25,8 10,5 24,6 26,9 1,6 3,5 2,3 28,5 39,4 12,1 0 35,1 7,8 100 F2 n = 494 4 35,5 65,6 1,2 3,2 48,2 0 31,8 31,2 0 7,7 44,9 52,6 20,6 4,2 0 0,2 3,2 4,2 4,4 2,0 55,3 2,2 2,6 6,5 14,6 2,0 32,4 33,6 1,4 16,6 18,6 2,2 0,6 4,2 19,2 38,1 11,9 0,8 24,1 1,2 F3 n =496 5 13,3 50,4 1,4 0 42,7 0 37,7 40,5 0 10,5 26,2 11,9 25,4 0 0 0,6 3,8 1,8 3,4 0 61,5 0 0 14,3 23,0 0 33,1 12,5 0,2 17,9 17,9 1,8 0 8,1 8,1 25,8 6,4 1,2 21,9 0 F4 n = 470 6 14,2 62,3 3,8 0 26,8 0 38,1 44,0 0,2 9,6 31,1 20,6 22,3 4,5 0 1,2 3,4 3,4 2,1 0 54,0 0,8 0,8 7,7 36,2 0,4 38,3 5,1 0,4 22,9 15,3 5,7 0 20,0 5,3 27,4 3,2 1,3 12,7 0

Locii 1 A

Antigenele 2 A1 A2 Z' B1 B2 G1 G2 G3 K I1 I2 O1 O2 O3 P1 P2 Q T1 T2 Y1 Y2 A'1 A'2 B' D' E'1 E'2 E'3 F'2 G' I' J'2 K' O' P' Q' Y' B" G" D"

C1 67,9 54,4 43,7 37,8 C2 83,2 64,2 49,0 40,8 E 69,5 62,9 48,8 33,8 R1 0 6,7 10,7 14,7 R2 57,4 41,9 36,3 25,5 W 45,7 49,4 45,8 35,5 X1 9,7 36,0 21,0 15,7 X2 40,6 64,6 70,4 59,8 C' 34,4 21,0 13,1 7,2 L' 4,7 3,8 5,4 8,9 F-V F 90,6 98,6 93,5 91,3 V 33,6 22,7 15,1 10,4 J J2 36,3 45,4 44,3 38,7 L L 30,8 24,3 23,4 17,7 M M 1,2 4,6 13,5 8,5 S S1 12,1 19,2 17,1 9,1 S2 14,8 1,0 0 0,2 H' 92,2 85,6 68,3 60,2 U 4,7 5,3 10,3 6,4 U' 10,1 3,8 4,6 1,1 H" 5,1 3,2 3,4 2,3 U" 3,9 6,7 7,3 2,3 Z Z 42,9 41,9 48,2 37,7 antigenul A2 a avut aproape aceeai frecven la toi metiii (F1, F2, F4 60,6; 65,0; 62,3 %), cu excepia metiilor F3 (50,4%). La antigenul A1 cea mai nalt frecven s-a dovedit a fi la metiii F1 (60,6%), urmai de metiii F2 (35,5%), metiii F3 i F4 avnd practic aceeai frecven (13,3 14,2%). Antigenul Z' la metiii F1 n-a fost depistat, ns odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare frecvena acestuia treptat a crescut (de la 1,2% F2 la 3,8% F4 ), fig. 5.7.

70 60 frecvena, % 50 40 30 20 10 0 F1
0 35,5 65,6 60,6 60,6 50,4 62,3

1,2

13,3

1,4

3,8 14,2

F2

F3

F4

A1

A2

Z'

Fig. 5.7. Frecvena antigenelor locusului AEA la metiii Roie de step Blat cu negru (unitatea agricol Drujba).

101

n locusul B, odat cu sporirea cotei de participare a raselor amelioratoare n descendena F1F4 la antigenele G2, E'2, O', B" frecvena acestora crete respectiv de la 12,1 la 38,1%, de la 17,9 la 38,3% , de la 2,3 la 20,0%; i de la 0,0% la 1,3% (fig. 5.8.). Totodat la antigenele T2, I', K', P', Y' frecvena scade: de la 8,9 la 2,1%,
40
frecvena, %

38 ,1

30 20 10 0
12,1

31,8

32,4

33,1

38 ,3

37,7

17,9 8,1 2,3

G2

E'2

O'

B"

F1

F2

F3

F4

Fig. 5.8. Frecvena antigenelor locusului AEB la metiii Roie de step Blat cu negru, unitatea agricol Drujba (frecven sporit) de la 26,9 la 15,3%, de la 3,5 la 0,0%, de la 28,5 la 5,3% i de la 12,1 la 3,2% corespunztor (fig. 5.9.).
30 25 20 15 10 5 0 T2 I'
F1 F2

fre v n , % c e a

K'
F3 F4

P'

Y'

Fig. 5.9. Frecvena antigenelor locusului AEB la metiii Roie de step Blata cu negru, unitatea agricol Drujba (frecvena redus). n locusul C, cele mai rspndite au fost antigenele C1, C2, E, R2, W. Frecvena acestora, paralel cu sporirea influenei rasei amelioratoare, scade respectiv de la 67,9 la 37,8%, de la 83,2 la 40,8%, de la 69,5 la 33,8%, de la 57,4 la 25,5%, de la 45,7 la 35,5%. Frecven nalt s-a depistat la antigenul X2 (40,670,4%), sczut la antigenele R1, X1, C'. Concomitent,

102

1, 3

4,2

20

0,8

1,2

frecvena antigenului R1 la metiii F1 F4 a sporit de la 0% la 14,7% (fig. 5.10) , iar a antigenului C' dimpotriv, a sczut de la 34,4 la 7,2%.
16 14 frecvena, % 12 10 8 6 4 2 0
0

14,7 10,7 6,7

R1

F1

F2

F3

F4

Fig. 5.10. Frecvena antigenului R1 al locusului AEC la metiii Roie de step Blata cu negru (unitatea agricol Drujba). n locusul F-V, antigenul F a avut o frecven sporit: 98,6% (F2) 90,6% (F1), iar antigenul V mai sczut, odat cu sporirea cotei de gene a rasei amelioratoare aceasta diminund de la 33,6% (F1) la 10,4% (F4). n locusul J, frecvena antigenului J2 varia de la 36,3% (F1) la 45,4% (F2). n locusul L, frecvena antigenului L scdea treptat de la 30,8% (F1) pn la 17,7% (F4). n locusul M, frecvena antigenului M varia n limitele 1,2% (F1) la 13,5% (F3). n locusul S, cel mai rspndit s-a dovedit a fi antigenul H' care cu sporirea cotei de participare a genelor rasei ameliorotoare, diminua de la 92,2% (F1) la 60,2% (F4). La antigenele U, U', H", U" frecvena oscila de la 10,3% (F3) la 1,1% (F4). n locusul Z, frecvena antigenului Z a fost sub medie : 37,7 (F4) 48,2% (F3). Analiza structural a factorilor eritrocitari la metiii obinui de la ncruciarea rasei iniiale Roie de step x Blat cu negru la ferma Colegiului de Planificare (s.Gsca) (tab.5.3.) a demonstrat, practic, aceleai legiti ca i n unitatea agricol Drujba. Odat cu creterea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, sporea frecvena unor antigene aproape n toi locii studiai (A, B, C, L, M, S, Z) n timp ce a altor antigene acest indice era n scdere.

103

Tabelul 5.3. Structura factorilor eritrocitari ai metiilor obinui de la ncruciarea rasei Roie de step i Blat cu negru la ferma Colegiului de Planificare (%) Locii 1 A Antigenele 2 A1 A2 Z' B2 G2 G3 I1 I2 O2 P1 P2 Q T1 T2 Y2 B' D' E'2 E'3 I' G' J'2 O' P'2 Q' Y' B" G" C1 C2 E R1 R2 W X1 X2 C' L' F V J L M F2 n = 165 3 67,9 67,9 3,6 61,8 50,3 47,3 10,9 8,5 9,7 1,2 1,8 10,3 3,0 7,3 78,8 1,2 33,9 54,5 61,2 8,5 27,9 1,8 11,5 21,2 56,4 16,9 6,1 22,4 64,2 69,7 56,4 13,9 38,8 60,0 29,7 78,2 9,1 9,7 99,4 21,8 38,8 19,4 6,1 104 F3 n = 25 4 72,0 76,0 4,0 88,0 64,0 64,0 8,0 0 68,0 0 0 12,0 0 0 96,0 4,0 48,0 64,0 64,0 4,0 32,0 8,0 16,0 16,0 60,0 0 4,0 24,0 40,0 52,0 68,0 12,0 16,0 36,0 24,0 72,0 16,0 8,0 96,0 24,0 36,0 20,0 12,0

F-V J L M

S1 H' U U' H" U" Z

41,2 95,1 1,8 13,3 1,8 3,0 75,1

44,0 92,0 0 4,0 0 4,0 96,0

O analiz ampl a fost efectuat la metiii F1 F4 obinui de la rasele Roie de step x Blat cu negru n secia experimental a Institutului tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar (tab. 5.4.) Tabelul 5.4. Frecvena antigenelor la metiii Roie de step x Blat cu Negru la ferma IPBZMV (%) Locii 1 A B Antigenele 2 A1 A2 Z' B1 B2 G1 G2 G3 I1 I2 K Ox O1 O2 P1 P2 Q T1 T2 Y2 A'1 A'2 B' D' E'1 E'2 E'3 I' G' J'2 F1 n = 46 3 26,1 43,5 2,2 x 47,8 2,2 47,8 43,5 19,6 19,6 x x x 50,0 x 10,9 21,7 15,2 8,7 47,8 x x 6,5 15,2 13,0 30,4 10,9 10,9 17,4 15,2 F2 n = 69 4 24,6 50,7 2,9 x 33,3 1,4 36,2 43,5 20,3 26,1 1,4 x 27,5 18,8 2,9 10,1 18,8 7,2 5,8 60,8 x x 2,9 20,3 21,7 42,4 18,8 18,8 29,0 10,1 105 F3 n = 96 5 0 42,7 5,2 x 36,5 0 45,8 58,3 17,7 26,0 1,0 x 29,2 10,4 2,1 9,4 7,3 2,1 3,1 57,3 x x 4,2 8,3 0 46,9 1,0 5,2 12,5 6,2 F4 n = 447 6 0,4 42,9 2,0 6,7 28,4 0,2 42,1 46,5 11,8 25,7 3,8 2,9 8,5 28,2 1,3 6,7 6,3 7,1 3,8 44,5 0,2 0,7 2,9 13,3 0,7 34,7 8,0 13,6 27,7 7,6

O' 19,6 P' 26,1 Q' 41,3 Y' 17,4 B" 10,9 G" 21,7 C C1 54,3 C2 58,7 E 41,3 R1 13,0 R2 52,2 W 47,8 X1 23,9 X2 73,9 C' 10,9 L' 19,6 FV F 93,5 V 28,3 J J 58,7 L L 21,7 M M 10,9 S S1 17,4 S2 13,0 H' 80,4 U 4,3 U' 10,9 H" 10,9 U" 10,9 Z Z 43,5 * Not: x - antigenele care n-au fost studiate

20,3 23,2 56,5 8,7 1,4 31,9 60,9 63,8 57,9 11,6 50,7 60,9 14,5 78,3 7,3 17,4 97,1 36,2 50,7 26,1 11,6 27,1 17,4 89,8 8,7 10,1 10,1 1,4 40,6

19,8 11,5 34,4 18,8 7,3 12,5 13,3 40,6 44,8 13,5 42,7 45,8 9,4 73,9 6,2 12,5 93,7 23,9 67,7 19,8 7,3 15,6 0 81,2 7,3 4,2 9,4 5,2 48,9

26,4 9,8 43,8 5,6 1,5 15,4 23,0 38,9 39,8 12,3 30,9 40,5 7,8 78,3 11,8 20,8 96,6 23,3 48,8 20,1 9,2 13,6 1,5 87,7 7,2 9,4 6,3 1,5 34,4

n locusul A, frecvena antigenelor A1, A2, Z' varia n limitele: 0% 26,1%; 42,7% 50,7% i 2,0% 5,2% corespunztor. n locusul B, frecvena antigenelor P2, Q, P', concomitent cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, scdea respectiv de la 10,9 la 6,7%, de la 21,7 la 6,3% i de la 26,1 la 9,8% generaie. (fig. 5.11.). Frecvena celorlalte antigene varia neesenial de la generaie la

106

60 50 frecvena, % 40 30
21,7 11,5 18,8 7,3 9,8

26,1 23,2

20 10 0

6,3 10,9 10,1 9,4 6,7

F1

F2

F3

F4

P2

P'

Fig. 5.11. Frecvena antigenelor locusului AEB la metiii Roie de step Blat cu negru, secia experimental a IPBZMV (frcven redus). n locusul C, frecvena antigenelor R2, X1 de asemenea scdea de la 52,2 la 30,9% i de la 23,9 la 7,8%, (fig. 5.12.). Cea mai nalt frecven s-a constatat la antigenele C2 (63,8% , F2), C1, W (60,9%, F2), X2 (78,373,9%, F1 F4).

80 70 frecvena, % 60 50 40 30 20 10 0

23,9 14,5 9,4 7,8 52,2 50,7

42,7 30,9

F1

F2

F3

F4

R2

X1

Fig. 5.12. Frecvena antigenelor locusului AEC la metiii Roie de step Blat cu negru, secia experimental a IPBZMV (frecvena redus).

107

n locusul F-V cel mai rspndit s-a dovedit a fi antigenul F (97,1%, F2 pn la 93,5%, F1), la antigenul V frecvena fiind sub medie. n locii J-, L, M, Z o frecven depit de medie s-a costatat la antigenul J, sub medie la antigenele L , M i Z. n locusulS analogic celorlalte loturi studiate, o frecven nalt a fost nregistrat la antigenul H' (80,489,8%); restul antigenelor au avut o frecven sub medie. Analiza structurii antigenice la metiii obinui de la ncruciarea rasei Simmental x Blat cu negru n ICCC Selecia, asociaiile agricole Tecani i amelioratoare, frecvena antigenelor B2, Q, B, X2, L crete (fig. 5.13., 5.14.).
70 60
58,6 62,1 55,9 58,5 57,6 48 49,4 64,4

Balasi-Nord a rasei

demonstrat c n locii B, C, L odat cu sporirea cotei de participare a genelor

frecvena, %

50 40 30 20 10

6,9 2,6

B2

Q'
F1

B"
F2

X2

Fig. 5.13. Frecvena antigenelor la metiii Simmental Blat cu negru, ICCC Selecia (frecven sporit).
70 60 50 40 30 20 10 0
63,5 56 56 58,4 41,6 28 20 0 1,6 2,3 51,4 46,3 47,6 61,7 50,6

frecvena, %

F1
B2 Q'

F2
B" X2 L

F3

Fig. 5.14. Frecvena antigenelor la metiii Simmental Blat cu negru asociaia agricol Tecani (frecven sporit). n locii B, C, M, S, Z frecvena antigenelor D', C1, L', M, U' i Z, concomitent cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare scade (fig. 5.15., 5.16.).

108

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

88 77 56,8 47,1 35,4 21,8 21,8 8,3 19,5 17,2 2,3 32,2

frecvena, %

F1
D' C1 L' M U' Z

F2

Fig. 5.15. Frecvena antigenelor la metiii Simmental Blat cu negru ICCC Selecia (frecven redus).
70 60 frecvena, % 50 40 30 20 10 0 F1 F2 F3

D'

C1

L'

U'

Fig. 5.16. Frecvena antigenelor la metiii Simmental Blat cu negru asociaia agricol Tecani (frecven redus). n locusul A, odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, frecvena antigenului A1 scdea de la generaie la generaie n cele trei uniti agricole (tab. 5.5.). Frecvena antigenului A2 depea media, iar frecvena antigenului Z' varia de la 0% (F1 (asociaia agricol Tecani) la 10,0% (F1, ICCC Selecia). n locusul B la antigenul Q' indiferent de unitatea agricol studiat, paralel cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, frecvena a crescut de la 58,5% la 62,1% la taurinele din loturile ICCC Selecia, de la 56,0% la 63,5% ale asociaiei agricole Tecani i de la 47,1% la 61,9% ale asociaiei agricole Balasi-Nord. Totodat, frecvena antigenului D a sczut de la 21,8 la 19,5%, de la 32,0 la 18,2% i de la 11,7 la 7,8% corespunztor.

109

Tabelul 5.5. Factorii antigenici la metiii obinui de la ncruciarea raselor Simmental i Blat cu negru (%) Locii Antigenele ICCC Selecia F1 n =229 1 A B 2 A1 A2 Z' B1 B2 G1 G2 G3 K I1 I2 Ox O1 O2 O3 P1 P2 Q I1 I2 Y1 Y2 A'1 A'2 B' D' E'1 E'2 E'3 F'2 G' I' Y'2 K' O' P' Q' Y' B" G" 3 86,9 87,8 10,0 x 55,9 x 26,2 26,2 x 6,1 18,3 x x 47,2 x x 4,8 16,6 7,4 5,2 X 56,3 X x 8,3 21,8 0 18,3 27,9 X 44,5 31,0 6,5 x 17,0 40,6 58,5 12,2 2,6 30,1 F2 n=87 4 77,0 80,5 8,0 x 58,6 x 23,0 23,0 x 8,0 25,3 x x 43,7 x x 4,6 13,8 6,9 6,9 x 54,0 x x 6,9 19,5 0 16,1 28,7 x 33,3 24,1 3,4 x 21,8 39,1 62,1 11,5 6,9 17,2 Asociaia agricol Tecani F1 n=25 5 88,0 88,0 0 16,0 20,0 0 36,0 x 0 12,0 52,0 x 16,0 20,0 32,0 4,0 4,0 12,0 4,0 4,0 36,0 68,0 12,0 28,0 0 32,0 32,0 32,0 72,0 8,0 16,0 8,0 0 8,0 8,0 12,0 56,0 20,0 0 40,0 F2 n=315 6 54,3 60,0 0,6 16,2 41,6 x 41,3 26,7 5,4 16,5 35,2 x 12,4 35,2 23,2 11,4 15,5 8,6 13,3 15,5 6,9 49,8 9,2 18,7 4,1 23,2 15,5 36,5 60,6 7,6 32,1 28,2 3,2 8,6 9,2 22,8 58,4 6,9 1,6 33,9 F3 n=170 7 47,1 63,5 0,6 4,1 47,6 X 43,5 45,3 x 12,3 32,9 x 4,7 34,1 4,7 8,2 12,9 12,3 12,9 13,5 x 50,0 0,6 4,1 4,7 18,2 1,7 38,2 48,2 1,2 31,7 29,4 4,7 1,2 10,6 26,5 63,5 8,8 2,3 37,0 Asociaia agricol Balasi-Nord F3 F4 n=17 n=192 8 58,8 58,8 5,9 5,9 47,1 17,6 11,7 41,2 11,7 23,5 41,2 29,4 35,3 23,5 23,5 x 0 5,9 11,7 5,9 58,8 58,8 35,3 29,4 0 11,7 x 11,7 17,6 x 5,9 17,6 0 x 23,5 0 47,1 5,9 0 41,2 9 53,6 56,2 4,7 5,7 35,4 23,4 7,8 66,1 10,4 18,2 45,3 32,3 31,8 26,6 25,5 x 5,7 3,1 10,4 2,1 62,5 32,8 21,3 22,9 2,1 7,8 x 48,9 47,4 X 8,3 15,1 6,2 x 19,8 21,6 61,9 4,7 0 11,9

110

C1 56,8 47,1 64,0 C2 66,8 67,8 64,0 E 70,3 66,7 60,0 R1 7,4 8,0 0 R2 47,2 39,1 64,0 W 69,9 67,8 48,0 X1 32,3 31,0 4,0 X2 57,6 64,4 56,0 C' 12,7 10,3 0 C L' 21,8 17,2 40,0 F-V F 98,2 98,8 96,0 V 49,3 47,1 32,0 J J 57,6 63,2 60,0 L L 48,0 49,4 28,0 M M 8,3 2,3 8,0 S S1 27,1 29,9 40,0 S2 x x 40,0 H' 90,4 81,6 96,0 U 6,9 5,7 0 U' 35,4 32,2 16,0 H" 10,9 8,0 4,0 U" 6,1 4,6 0 Z Z 80,8 77,0 60,0 *Not: x- antigenele care n-au fost studiate

44,7 61,6 61,3 6,9 64,4 48,9 23,8 51,4 3,5 12,1 92,7 35,2 42,9 46,3 3,2 31,1 4,7 81,6 5,4 13,9 7,6 9,8 25,4

37,0 65,3 52,9 9,4 62,9 45,3 37,6 61,7 4,1 10,0 95,3 27,6 45,3 50,6 1,7 27,1 8,8 78,2 5,9 11,2 5,3 18,8 17,1

35,3 41,2 47,1 0 35,3 52,9 0 82,3 x 41,2 94,1 17,6 5,9 47,1 17,6 17,6 11,7 70,6 17,6 11,7 17,6 5,9 41,2

53,6 53,1 50,0 6,8 33,3 56,8 5,7 78,6 x 32,8 97,9 20,8 19,8 55,7 17,7 21,9 19,8 72,4 17,7 18,7 15,1 1,6 40,1

La taurinele studiate, antigenele B2, Y2 ( ICCC Selecia), I2, Y2, E'3 (asociaia agricol Tecani) i G3, Y1, Y2, (asociaia agricol Balasi-Nord) aveau frecvena peste medie, frecvena celorlalte fiind sub medie. n locusul C la taurinele din populaia ICCC Selecia cea mai naltt frecven a fost depistat la antigenele E, W, C2 la ambele generaii (F1 F2), n asociaia agricol Tecani la antigenele C2, E, R2, X2 ,iar n asociaia agricol Balasi-Nord la antigenele W, X2. Frecvena celorlalte antigene, indiferent de unitatea agricol, a fost sub medie. n locusul F-V, n toate loturile studiate cel mai rspndit a fost antigenul F el varind n limitele 92,7 98,8%. Frecvena antigenului V a fost sub medie. n locii J, L, M, cea mai sporit frecven a fost stabilit la antigenele J, L iar cea mai joas la antigena M. n locusul - S cea mai nalt frecven s-a constatat la antigenul H' indiferent de loturile studiate. Restul antigenelor au avut o frecven sub medie. n locusul Z frecven maxim s-a depistat la metiii din populatia de taurine ICCC Selecia (80,8 77,0%), dup care a urmat F1 (60,0%) asociaia agricol Tecani, F1F2

111

(41,2 40,1%) asociaia agricol Balasi-Nord i F2 F3 (25,4 17,1%) asociaia agricol Tecani. Prin urmare, analiznd rezultatele studierii metiilor obinui de la ncruciarea raselor iniiale Roie de step i Simmental cu rasele amelioratoare Blat cu negru i Holstein se poate afirma c aceti metii motenesc antigenele caracteristice raselor amelioratoare care au o frecven mai sporit, iar frecvena antigenelor specifice raselor autohtone iniiale scade n generaiile ulterioare, fapt ce demonstreaz formarea noului tip de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la nivelul antigenelor grupelor sanguine. 5.2.Formarea alelofondului tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Aprofundarea cercetrilor genetice paralel cu metodele tradiionale de apreciere a animalelor, necesi aplicarea unor noi procedee n ameliorare. Una din cele mai importante laturi n ameliorarea raselor este formarea structurii genetice a populaiilor, acumularea calitilor care ulterior asigur progresul n ameliorarea caracterelor utile. Similitudinile i divergenele genetice n modul cel mai evident demonstreaz alelofondul, acesta deinnd controlul asupra motenirii grupelor sanguine. Alelofondul tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru s-a format din alelele raselor Blat cu negru i Holstein introduse de taurii reproductori, i alelele populaiilor- matc de rasele Simmental i Roie de step. n loturile cercetate din rasele Roie de step, Simmental i descendena metis a acestora s-au depistat: n locusul AEA 4 alele, locusul AEB77, locusul AEC 52, locusul AEF 2, locusul AEJ 2, locusul AEL 2, locusul AES 10, locusul AEM 2 i n locusul AEZ 2. n tabelul 5.6. este prezentat frecvena alelelor n locii A, F, J, L, M, S i Z la taurinele din loturile studiate.

112

Tabelul 5.6. Alelele i frecvena lor n locii A, F, J, L, M, S. Z a grupelor sanguine n loturile studiate Rasa Simmental n = 34 Rasa Roie de Step n = 44 Metiii tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru a rasei Simmental F2 n=92 6 0,6057 0,0326 0,0869 0,1848 0,7717 0,2883 0,4195 0,5805 0,2845 0,7155 0,0056 0,9945 0,2499 0,4565 0,0217 0,0109 0,0 0,0109 a rasei Roie de Step F1 F2 F3 n=266 n=121 n=170 8 9 10 0,6346 0,6125 0,6470 0,0154 0,0403 0,0335 0,0 0,0 0,0235 0,3500 0,3473 0,2942 0,8289 0,8595 0,8882 0,1711 0,1405 0,1118 0,1905 0,1925 0,2141 0,8095 0,8075 0,7859 0,2381 0,0928 0,0956 0,7619 0,9072 0,9044 0,0114 0,0294 0,0362 0,9886 0,9706 0,9638 0,1119 0,2644 0,3706 0,7984 0,6363 0,5471 0,0149 0,0 0,0 0,0336 0,0 0,0 0,0139 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0235

Locii

Alelele

1 A

2 A1 A2 A1Z' a F V J j L L M m S1H' H' U' S2H'U'H"U" S1H'H" H'H"

F J L M S

3 0,7647 0,0294 0,0234 0,1765 0,7941 0,2059 0,1425 0,8575 0,2724 0,7276 0,0148 0,9852 0,2353 0,4999 0,1176 0,0090 0,0 0,0

4 0,7383 0,0212 0,0212 0,2193 0,7386 0,2614 0,1472 0,8528 0,1079 0,8921 0,0 1,0000 0,2045 0,6136 0,0682 0,0 0,0 0,0

F1 n=221 5 0,7104 0,0452 0,0860 0,1584 0,7489 0,2511 0,3375 0,6626 0,2699 0,7301 0,0416 0,9584 0,1764 0,5565 0,0407 0,0217 0,0045 0,0180

F3 n=143 7 0,6734 0,0199 0,0070 0,3057 0,7692 0,2308 0,2009 0,7991 0,3104 0,6096 0,0176 0,9824 0,3556 0,4895 0,0419 0,0070 0,0139 0,0419

1 S

2 S2 H' H'U S1H'U'U" S Z z

3 0,0 0,0 0,0 0,1382 0,5714 0,4286

4 0,0 0,0 0,0 0,1137 0,4092 0,5908

5 0,0 0,0 0,0090 0,1732 0,5877 0,4123

6 0,0070 0,0 0,0 0,2431 0,3916 0,6084

7 0,0 0,0070 0,0 0,0432 0,3993 0,6077

8 0,0 0,0 0,0 0,0273 0,4256 0,5744

(continuarea tab. 5.6.) 9 10 0,0 0,0 0,0 0,0118 0,0 0,0059 0,0993 0,0411 0,5032 0,5655 0,4968 0,4345

Analiza alelelor locusului AEA al raselor iniiale Simmental i Roie de step (fig. 5.17.) a demonstrat c alelele A1, A2, Z' erau mai rspndite la rasa Simmental, n timp ce alela Aa avea o frecvena mai sczut.

0,0294

0,0234 0,1765
0,0212 0,0212 0,2193

0,7647
A1 A2 A1Z' a

0,7383

A1

A2

A1Z'

a) Simmental

b) Roie de step

Fig. 5.17. Frecvena alelelor n locusul AEA la rasele iniiale autohtone implicate n crearea tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru La metiii obinui de la ncruciarea cu rasa Simmental scdea frecvena alelei A2, odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare Blat cu negru de la 0,0452 (F1) la 0,0199 (F3) i, dimpotriv, frecvena alelei Aa fiind n cretere (fig. 5.18.).

0,1584 0,086 0,0452


0,0326 0,0869

0,1848

0,6057

0,7104 A1 A2 A1Z' a
A1 A2 A1Z' a

a) F1

b)

F2

0,0199

0,007 0,3057

0,6734
A1 A2 A1Z' a

a)

F3

Fig. 5.18. Frecvena alelelor n locusul AEA la metiii Simmental x Blat cu negru

La metiii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru frecvena alelei A1 era n scdere, iar alela A1Z' a fost depistat numai la F1 (fig. 5.19.).

0,0154 0

0,0403 0

A1 A2
0,6346 0,35

A1 A2 0,6125 0,3473 A1Z' a

A1Z' a

a) F1

b) F2

0,0235 0,0335 0,2942 A1 A2 A1Z' a 0,647

c) F3

Fig. 5.19. Frecvena alelelor n locusul AEA la metiii Roie de step x Blat cu negru n locusul AEF-V, la metiii provenii din ncruciarea cu rasa Simmental alela F varia de la generaie la generaie (fig. 5.20.), n timp ce la metiii din rasa Roie de step, odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, frecvena acestei alele F cretea (fig. 5.21.).
0,8 0,7 0,6 frecvena 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
F F1 V F F2 V F F3 V 0,2511 0,2883 0,2308 0,7489 0,7711 0,7692

Fig. 5.20. Frecvena alelelor n locusul AEF la metiii Simmental Blat cu negru 116

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

0,8289

0,8595

0,8889

frcvena

0,1711

0,1405

0,1118

F F1

F F2

F F3

Fig. 5.21. Frecvena alelelor n locusul AEF la metiii Roie de step Blat cu negru n locusul AES frecvena alelei S1H', indiferent de rasa iniial, la metiii Simmental x Blat cu negru (fig. 5.22.) crete de la 0,1764 (F1) la 0,3556 (F3), iar la metiii Roie de step x Blat cu negru (fig. 5.23.) de la 0,1119 (F1) la 0,3706 (F3).

0,6 0,5
0,5565 0,4565 0,3556 0,2499 0,1764 0,4895

frecvena

0,4 0,3 0,2 0,1 0 S1H'

H'

F1

F2

F3

Fig. 5.22.. Frecvena alelelor n locusul AES la metiii Simmental Blat cu negru

117

0,8 0,7 0,6 frecvena 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 S1H' 0,3706 0,2644 0,1119

0,7984 0,6363 0,5471

H'

F1

F2

F3

Fig. 5.23. Frecvena alelelor n locusul AES la metiii Roie de step Blat cu negru Frecvena alelei H' la metiii Simmental x Blat cu negru varia de la generaie la generaie, n timp ce la metiii Roie de step x Blat cu negru n generaiile posterioare acest indice era n scdere. Analiza datelor obinute demonstreaz c alelofondul metiilor generaiei a treia,sub aspect genetic, este plasat aproape de tipul solicitat de taurine Moldovenesc al rasei Blat cu negru. Divergene genetice semnificative ntre metiii F3, indiferent de rasa iniial utilizat pentru ncruciare, nu s-au constatat, cu excepia frecvenei mai nalte a alelelor U' (locusul S) i Z (locusul Z) la metiii obinui n baza rasei Simmental. n comparaie cu rasa iniial, la metiii F3 obinui de la ncruciare a sczut frecvena alelelor din locii: AEA (A1) de la 0,7647 la 0,6734; (A1Z') de la 0,0234 la 0,0070; AES (U') de la 0,1176 la 0,0419 i a sporit frecvena alelei J din locusul AEJ de la 0,1425 la 0,2009. Aceste schimbri n alelofond datoreaz influenei genotipurilor taurilor utilizai pentru ncruciare. Spre deosebire de locii AEA, AEF V , AEL i ali loci simpli, alelele locusului AEC se caracterizeaz printr-o ampl diversitate. n tabelul 5.7. snt reflectate doar cele mai rspndite alele, depistate la unii metii. Din datele prezentate rezult c la rasele iniiale i metiii F3 au fost descoperite mai puine alele dect la metiii F1 i F2. Tabelul 5.7. Cele mai rspndite alele in locusul AEC n populaiile din ICCC Selecia, (rasa Simmental) i unitatea agricol Drujba, (rasa Roie de step) Rasa Sim. n = 34 Rasa RS n = 44 0,0227 Metiii raselor amelioratoare din rasa Simmental din rasa Roie de step F2 F3 F1 F2 F3 F1 n =221 n =92 n =143 n =266 n =121 n =170 0,0226 0,0435 0,0209 0,1203 0,0826 0,0647 0,0226 0,0435 0,0889 0,0789 0,0826 0,0882 118

Alelele C1E C1ER1

C1ER2WC' C1ER2W C1ER2WX2 C1ER2WX2L' C1ER2X2 C1EW C1EWX1 C1EWX1L' C1EX1 C2R2WC' C1R2WX2 C1R2X2 E ER2W ER2WX2 ER2WX1L' EW R2 R2W R2WX1 R2X1 WX1 X2 Total :

0,0538 0,0234 0,1176 0,1176 0,0294 0,0294 0,0588 0,0588 0,0294 0,5181

0,0227 0,0227 0,0682 0,0 0,0362 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0681 0,0454 0,3768

0,0368 0,0226 0,0326 0,0679 0,0995 0,0368 0,0181 0,0271 0,0091 0,0091 0,0226 0,0136 0,0226 0,0136 0,0497 0,0271 0,0181 0,0136 0,0136 0,0181 0,0361 0,6535

0,0543 0,0325 0,0599 0,0435 0,1087 0,0109 0,0652 0,0277 0,0109 0,0109 0,0217 0,0435 0,0434 0,0326 0,0543 0,0109 0,0277 0,0326 0,7732

0,0489 0,0349 0,0301 0,0279 0,1118 0,0279 0,0439 0,0279 0,0209 0,0489 0,0419 0,0699 0,0279 0,0139 0,0419 0,7284

0,1014 0,0413 0,0338 0,0113 0,0496 0,0563 0,0225 0,0489 0,0225 0,0113 0,0450 0,0186 0,0113 0,0112 0,0488 0,0224 0,7554

0,0496 0,0496 0,0826 0,0496 0,0413 0,0331 0,0578 0,0330 0,0165 0,0165 0,0248 0,0248 0,0248 0,0330 0,0165 0,0331 0,7518

0,0117 0,0529 0,0706 0,0412 0,0470 0,0352 0,1059 0,0647 0,0412 0,0235 0,0353 0,0294 0,0471 0,0234 0,7820

n populaia rasei iniiale implicate la ncruciare (Simmental), o frecven nalt aveau alelele C1EW, C1EWX1, R2WX1, iar la metiii F3 alelele C1ER1, C1ER2X2, C1R2WX2, EW, R2W. Totodat frecvena alelei C1EWX1 la rasele iniiale i la metii practic s-a meninut la acelai nivel, n dependen de rasa iniial (fig. 5.24.).
0,1118 0,1176
0,0352

0,1087 0,0995

0,0331 0,0225

0,0227

a)

Rasa Simmental

F1

F2

F3

b)

Rasa Roie de Step

F1

F2

F3

Fig. 5.24. Frecvena alelei C1EWX1 la rasele iniiale Simmental, Roie de step i la metiii lor (F1 F3). n populaia rasei iniiale Roie de step o frecven mai nalt aveau alelele C1ER2WX2, C1R2X2, C1ER2X2, R2X1, iar la metiii F3 din aceast ras alelele C1ER, C1ER1WX2, C1R2WX2, E. Odat cu sporirea cotei de participare a genelor raselor amelioratoare Blat cu negru i Holstein, n descendena ambelor rase utilizate pentru ncruciare crete frecvena 119

alelelor E, R2, care snt caracteristice pentru rasele amelioratoare Blat cu negru i Holstein. Divergene eseniale ntre populaii aparte i metii de diverse generaii s-au depistat n locusul AEB. Numrul de alelele n acest locus varia de la 56 la taurinele de la ferma Colegiului de Planificare pn la 75 la cele din unitatea agricol Drujba. Multe dintre alele au fost depistate numai la unii indivizi i snt unicale. Paralel cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare crete frecvena alelelor caracteristice acestor rase. Indiferent de generaie, cele mai rspndite alele la taurinele din populaia unitatii agricole Drujba au fost: I2, B2O1Y2D', I', G2Y2E'Q', B1O2Y2G'P'Q'G" (tab. 5.8.). n descenden au aprut alele care n F1 nu s-au depistat: Q, G", B2O1, G2O1, Y2A'1, avnd o frecven medie (0,0032-0,0207). Tabelul 5.8. Cele mai rspndite alele n locusul AEB al grupelor sanguine la metiii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru (unitatea agricol Drujba) Alelele I2 B2O1B' B2O1Y2D' G1I1 I' G2Y2E'1Q' B1O3Y2G'P'Q'G" O1Y1D' O2B' Y2G'G" G2Y2 Q' Q G" B2O1 G2O1 Y2A'1 Y2Y' O1T1E'3F'K' B1P' Y2D'E'O' D'G'O' O1 G2Y2D' G2Y2E'1 Total C F1 n=266 0,1221 0,0168 0,0357 0,0263 0,1146 0,0319 0,0042 0,0094 0,0112 0,0037 0,0037 0,3796 3,14 F2 n=579 0,1554 0,0388 0,0440 0,0129 0,0440 0,0699 0,0379 0,0371 0,0034 0,0164 0,0207 0,0086 0,0094 0,0164 0,0043 0,0051 0,5243 3,80 F3 n=607 0,0782 0,0428 0,0617 0,0263 00444 0,0922 0,0156 0,0041 0,0107 0,0197 0,0057 0,0288 0,0041 0,0148 0,0172 0,0032 0,0016 0,0107 0,0034 0,0041 0,0032 0,0008 0,0090 0,5023 2,48 F4 n=178 0,0424 0,0224 0,0308 0,0280 0,0337 0,0842 0,0337 0,0056 0,0056 0,0084 0,0056 0,0168 0,0084 0,0056 0,0056 0,0112 0,0084 0,0056 0,3620 1,40

120

De subliniat, c generaiile F2, F3 i F4 erau mai heterogene dect F1, ceea ce se explic prin faptul c n generaiile urmtoare pentru ncruciare au fost utlizai mai muli tauri reproductori din diverse linii, cu diferite genotipuri n acest locus. n rezultatul ncrucirii, descendena metis a motenit alele care n-au fost depistate la taurinele din populaia-matc. Mai ales a sporit frecvena alelelor G2Y2E'1Q', I2, B2O1Y2D' (fig. 5.25.), caracteristice raselor amelioratoare i, dimpotriv, s-a redus frecvena alelelor B1P', O1Y1D', specifice rasei iniiale Roie de step.
0,16 0,14 0,12 frecvena 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 F1
I2
0,026 0,016 0,069 0,044 0,078 0,0617 0,042 0,031 0,122 0,092 0,084 0,155

F2
B2O1Y2D'

F3
G2Y2E'1Q'

F4

Fig. 5.25. Frecvena alelelor n locusul AEB la metiii Roie de step Blat cu negru, unitatea agricol Drujba Frecvena sumar total a celor mai rspndite alele a constituit: la F1 0,3796; F2 0,5243; F3 0,5023; F4 0,3620. Respectiv, coeficientul homozigoiei a fost urmtorul 3,14; 3,80; 2,48 i 1,40 (fig. 5.26.). Paralel cu creterea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, coeficientul de homozigoie scade, la generaia F4 el constituind 1,40. Aceasta se explic prin faptul c, n scopul obinerii turailor autohtoni de diverse linii pentru cretere la elever, n generaiile F3 i F4 pentru mperechere au fost folosii mai muli tauri ceea ce a influenat variabilitatea alelelor n locusul menionat, i n cele din urm, coeficientul homozigoiei.

1,4 3,14 2,48

3,8

F1

F2

F3

F4

Fig. 5.26. Coeficientul de homozigoie (%) la metiii Roie de step x Blat cu negru (F1 F4), unitatea agricol Drujba.

121

Analiza frecvenei alelelor n locusul AEB n populaia de taurine a Colegiului de Viticultur i Vinificaie din Stuceni, (tab. 5.9.) unde se cresc taurine de ras Roie eston, i Tabelul 5.9. Frecvena alelelor n AEB-locus al grupelor sanguine Alelele O1 I2 Y2D'G'G" G1I1 B1O3Y2E'3G'P'Q'G " P1I1 G2Y1D' B2O1 Y2Y' G" B1P1 Q' I' G2Y2E'1Q' BGKO' D'G'J'2O' B2O1Y2D' O1Y1D' P2Y2G' Q G2E'O' Total: C populaia seciei Rasa Roie eston, n=381 0,0328 0,0564 0,0866 0,1142 0,0354 0,0774 0,0249 0,0170 0,0079 0,0118 0,4644 3,31 Secia experimental a IZPBMV, Roie de step x Blat cu negru F4 n=50 F5 n=255 F3 n=19 0,1316 0,1100 0,0431 0,1316 0,0800 0,0647 0,0078 0,0526 0,0100 0,0255 0,0263 0,0137 0,0157 0,0200 0,0235 0,0789 0,0200 0,0137 0,0039 0,0100 0,0216 0,0100 0,0118 0,0200 0,0686 0,0098 0,0789 0,1100 0,1333 0,0263 0,0100 0,0137 0,1200 0,0569 0,5262 0,5200 0,5273 5,12 3,46 3,45 tiinifico - Practic de Biotehnologii n

experimentale

a Institutului

Zootehnie i Medicin Veterinar, creat n baza ncrucirii raselor Roie de step i Blat cu negru, indic divergene n frecvena alelelor. Astfel la rasa Roie eston o frecven sporit s-a depistat la alelele Y2Y' (0,0866), B1P' (0,1142), iar alelele B2O1Y2D' (0,0774), O1Y1D' (0,0249), P2Y2G' (0,0170), Q (0,0079), G2E'O' (0,0118) au fost descoperite doar la taurinele din populaia Colegiului de Viticultur i Vinificaie. Alelele menionate snt caracteristice raselor de origine filogenic roie. n populaia de taurine a seciei experimentale a IPBZMV o frecven mai nalt, indiferent de generaie, s-a observat la alelele G2Y2E'1Q' (0,0789 0,1333), G1I1 (0,0100 0,0526), I2 (0,0647 0,1316), O1 (0,0431 0,1316), specifice pentru rasa amelioratoare Blat

122

cu negru. De menionat faptul c frecvena markerului G2Y2E'1Q' sporete pe msura creterii cotei de participare a genelor rasei amelioratoare: de la 0,0789 (la F3) la 0,1333 (la F5) . Studiul variabilitii markerilor imunogenetici din locusul AEB la diverse generaii s-a efectuat de asemenea la metiii obinui de la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru la taurinele seciei experimentale a ICCC Selecia i asociaia agricol Tecani (Briceni). Datele obinute (tab. 5.10.) demonstreaz c cei mai rspndii markeri n populaia seciei Tabelul 5.10. Frecvena alelelor n AEB-locus la metiii Simmental x Holstein n ICCC Selecia i. asociaia agricol Tecani ICCC Selecia Alelele 1 B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G " B2G2O1 B2O1 B2O1Y2 B2O1Y2D' G2Y2E'1Q' G2Y2D' G2D' I2 O1 O1Y1D' P1I' Y2D'G'I'Q' Y2G'G" D'E'3G'O' I' I'Q' Q' G1I1 Total: C F1 n = 221 2 0,1946 0,0135 0,0407 0,0498 0,0371 0,0371 0,0090 0,0371 0,0588 0,0181 0,0090 0,0090 0,0181 0,0135 0,0135 0,0326 0,0226 0,0901 0,7042 5,59 F2 n = 92 3 0,1630 0,0326 0,1195 0,0217 0,0334 0,0217 0,0434 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0326 0,0217 0,0326 0,0760 0,7067 5,61 F3 n = 49 4 0,0204 0,1020 0,0204 0,0204 0,1938 0,0510 0,1020 0,0204 0,0306 0,5610 6,41 F4 n = 41 5 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,2560 0,0543 0,1340 0,0121 0,0243 0,5291 8,75 As.agr. Tecani F3 n = 143 6 0,1748 0,0140 0,0629 0,0349 0,0909 0,0209 0,0140 0,1189 0,0140 0,0280 0,0140 0,0069 0,0140 0,0069 0,0069 0,0279 0,6499 6,10

experimentale ICCC Selecias-au dovedit a fi G2Y2E'1Q', O1, D'E'3G'O', frecvena crora, odat cu sporirea cotei de participare a genelor raselor amelioratoare, cretea respectiv de la 0,0371 (F1) la 0,2560 (F4), de la 0,0181(F1) la 0,0543 (F4) i de la 0,0135 (F1) la 0,1340 (F4) (fig. 5.27.).

123

0,3 0,25
0,256

0,2 frecvena
0,194

0,15
0,134

0,1 0,05 0
F1 F2 G2Y2E1Q O1 F3
0,033 0,037 0,035 0,033

0,102

F4

DE3GO

Fig. 5.27. Frecvena alelelor din locusul AEB la metiii Simmental Blata cu negru (F1 F4), ICCC Selecia (frecvena sporit). Totodat markerul Q' a sczut de la 0,0901 (F1) la 0,0121 (F4), iar markerul B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G " respectiv de la 0,1946 la 0,0121 (fig. 5.28.). n generaiile F3 i F4 nu au fost depistai markerii G2Y2D', G2D', O1Y1D', P1I', Y2D'G'I'Q', Y2G'G", I' i I'Q', iar frecvena markerului B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" a sczut de la 0,1946 (F1) la 0,0121 (F4). n populaia asociaiei agricole Tecani la metiii F3 o frecven sporit s-a constatat la markerii B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" (0,1748), I2 (0,1189), G2Y2E'1Q' (0,0909), B2O1Y2 (0,0629).

0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0

0,195 0,163

frecvena

0,09 0,076 0,02 0,012

F1

F2

F3
Q

F4

B1O3Y2A2E3GPQG

Fig. 5.28. Frecvena alelelor n locusul AEB la metiii Simmental Blat cu negru (F1 F4), ICCC Selecia (frecvena redus).

124

Cel mai nalt coeficient de homozigoie a fost stabilit la metiii F4 (8,75) din lotul de taurine ICCC Selecia i demonstreaz o consolidare mai nalt a metiilor (fig. 5.29.).

8,75

F1 F2

6,41

F3 F4

5,59 5,61

Fig. 5.29. Coeficientul de homozigoie (%) la metiii Simmental x Blat cu negru (F1 F4), ICCC Selecia n rezultatul examinrii alelofondului celor mai rspndite alele la metiii F3-F5 obinui de la ncruciarea raselor Simmental x Holstein n asociaia agricol Balasi-Nord (tab. 5.11.), s-a stabilit c cea mai sporit frecven aveau markerii G2Y2E'1Q', I2, Y2A', BGKAE'O', indiferent de generaie. Totodat, la generaiile F3 i F4 nu a fost depistat markerul G1I1, iar la F3 markerii B2O1 i P1I'. Cel mai nalt coeficient de homozigoie s-a dovedit a fi la F3 (7,27) deoarece n scopul obinerii turailor de selecie autohton pentru cretere la elever, n aceast populaie au fost folosii n reproducie mai muli tauri de diverse linii. Tabelul 5.11. Cele mai rspndite alele locusul AEB la metiii raselor Simmental x Holstein n asociaia agricol Balasi-Nord F4 F5 (ras pur) Alelele F3 n=14 n=34 n=157 G2Y2E'1Q' 0,1428 0,1176 0,1305 I2 0,2142 0,0588 0,0828 G1I1 0,0668 Y2A'1 0,0357 0,0735 0,0477 B2O1 0,0735 0,0445 P1I' 0,0441 0,0095 BG1KAE'O' 0,0714 0,0588 0,0477 Total: 0,4642 0,4264 0,4299 C 7,27 3,33 3,501 Aadar, studiul alelofondului n cei 9 loci, i n deosebi n locii AEB i AEC ai grupelor sanguine efectuat la 4 generaii ale tipului solicitat moldovenesc al rasei Blat cu negru indiferent de rasa iniial, a demonstrat, c odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei

125

amelioratoare (Blat cu negru i Holstein), crete frecvena

alelelor G2Y2E'1Q', I2, Y2A',

BG1KA'E'O, G1I1, D'E'3G'O', E, R2 specifice acestor rase, i dimpotriv, scade frecvena alelelor B1P', Y2Y', P1I', Q, C1EWX1, C1R2X2, caracteristice raselor iniiale implicate la ncruciare. Acest fapt demonstreaz, la nivelul genelor grupelor sanguine, formarea noului tip solicitat moldovenesc de taurine al rasei Blat cu negru.

5. 3. Microfilogeneza populaiilor de taurine de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru n ultimul timp, o deosebit atenie se acord studierii filogenezei (istoriei evolutive) a raselor , populaiilor (linii, familii) bazate pe datele genealogice, istorice, morfologice, utiliznd de asemenea i markerii imunogenetici. Se cere de accentuat faptul c aceti markeri prezint o informaie preioas despre grupele sanguine, sistemele proteice polimorfe care dein controlul asupra genelor structurale, snt motenii conform legilor lui G.Mendel i pot fi determinai comparativ uor [22]. Un progres evident n studierea filogenezei raselor populaiilor, liniilor a fost obinut datorit aplicrii metodelor noi de investigaie a analizei claustrale. Unele procedee ale acestei analize se efectueaz ealonat, cnd cele dou obiecte mai apropiate se unesc, fiind examinate ca un singur clauster. Metoda n cauz este efectuat prin folosirea distanei sau similitudinii genetice bazate pe ideea dendrogramei, care prezint datele analizei claustrale prin ilustraia grafic. Un alt avantaj al analizei filogenice la nivel de antigene este operativitatea i simplitatea executrii. A.M . [100] sibliniau c, la stabilirea similitudinii genetice a bovinelor cu alte specii trebuie de inut cont de faptul c aceasta reprezint n sine macroevoluie i nu microevoluie. De aceea, n studierea filogenezei raselor este necesar de a mbina investigaiile de ordin genetic, genealogic i istoric. n acest scop au fost utilizate datele cercetrilor imunogenetice efectuate n anii 1982-2006 pe tauri reproductori din rasa amelioratoare Blat cu negru, rasele Roie eston, Roie de step, Simmental, metiii obinui de la rasele participante la ncruciare Roie de step i Simmental (F1 F4). n afara propriilor investigaii, au fost folosite date din surse bibliografice de specialitate despre rasele Jersey (N.Buctaru et.al. [24] ) i Sur ucrainean (. , . , [164] ). Utiliznd datele despre frecvena antigenic la grupele de bovine de rasele menionate, s-a calculat similitudinea i distana genetic (tab. 5.12.).

126

Tabelul 5.12. Similitudinea i distana genetic la rase Similitudinea genetic (r) Cifru Distana genetic (d) Blat cu negru Roie de step Roie eston Simmental Jersey Sur ucrainean 1 2 3 4 5 6 1 n =542 0,1559 0,1780 0,1708 0,2178 0,2474 2 n =51 0,8441 0,1513 0,1707 0,2233 0,2513 3 n =330 0,8220 0,8487 0,2010 0,2682 0,2916 4 n =34 0,8292 0,8293 0,7990 0,2054 0,2246 5 n =56 0,7822 0,7767 0,7318 0,7946 0,2346 6 n =97 0,7526 0,7487 0,7084 0,7754 0,7654

Cea mai nalt similitudine genetic (r = 0,8487) i, respectiv, cea mai mic distan genetic (d = 0,1513) s-a depistat ntre rasele Roie de step i Roie eston ceea ce confirm proveniena comun a acestora. De menionat faptul c rasa Roie eston, n comparaie cu rasele Sur ucrainean, Jersey, Simmental, are o similitudine genetic mai sczut i se plaseaz n ordine de cretere: (0,7084, 0,7318 i 0,7990) corespunztor. Aceast particularitate se explic prin faptul c ameliorarea n populaia rasei Roie eston este efectuat de mai multe decenii izolat, ntr-o singur ferm (Colegiul de Viticultur i Vinificaie). n baza calculelor distanelor genetice, dup metoda lui Nei a fost elaborat dendrograma raselor Roie eston, Roie de step, Simmental, Blat cu negru, Jersey i Sur ucrainean (fig. 5.30.), avnd drept scop studierea relaiilor filogenice ale acestora. Sur ucrainean 0,2499 Jersey 0,2334 Simmental 0,1808 Blat cu negru 0,1669 Roie de step 0,1513 Roie eston | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,1 (d) 0

Fig. 5.30. Dendrograma microfilogenezei raselor crescute n R.Moldova

127

La analiza rezultatelor s-a constatat c rasele cercetate constituie dou claustere: unul din ele simplu, altul compus. n clausterul simplu au fost plasate dou rase: Roie eston i Roie de step, inndu-se cont de proveniena comun i genofondul specific al acestora. n claustrul compus, care include rasele Blat cu negru, Simmental, Jersey i Sur ucrainean, se observ o diferen. Rasa Blat cu negru, aspect genetic este mai aproape de rasele Roie de step i Simmental, dect de Jersey i Sur ucrainean. Explicaia cost n faptul c rasele, Roie de step, Blat cu negru, Simmental care au o influen direct n crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru, s-au plasat la baza dendrogramei iar rasele Jersey i Sur ucrainean se afl la piscul dendrogramei. n urmtoarea etap privind crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru s-a purces la studierea caracterului microfilogenezei n populaii aparte de metii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step i Simmental cu tauri de rasele Blat cu negru i Holstein. Un exemplu elocvent al proceselor microevoluiei metiilor F1 F4 servete populaia unitii agricole Drujba. Cea mai mic distan genetic 0,0679 aici s-a depistat ntre metiii F3 i F4 (tab. 5.13.) i, respectiv, cea mai nalt similitudine genetic (r = 0,9321). Respectiv, distanele i similitudinele ntre generaii au fost urmtoarele F1 F2 i F2 F3 (d = 0,0835; r = 0,9165) i (d = 0,0856; r = 0,9144) . Rasa Roie de step i metiii F1 (fig. 5.31.) formeaz un clauster simplu, situat n baza dendrogramei. Metiii F3 i F4 se afl n centrul dendrogramei i constituie cellalt clauster simplu, iar metiii F2 se plaseaz izolat i se altur la clausterul compus, acesta ncheindu-se cu rasa Blat cu negru. Tabelul 5.13. Similitudinea i distana genetic a raselor Roie de step i Blat cu negru i a metiilor lor F1 F4 (populaia unitii agricole Drujba) Similitudinea (r) Distana (d) Blat cu negru Roie de step. R.S. x B.N., F1 R.S. x B.N., F2 R.S. x B.N., F3 R.S. x B.N., F4 1 Cifru 1 2 3 4 5 6 n =542 0,1542 0,1524 0,1043 0,1009 0,1216 2 n =51 0,8458 0,0835 0,1241 0,1571 0,1762 3 n =256 0,8476 0,9165 0,1105 0,1575 0,1820 4 n=494 0,8976 0,8759 0,8895 0,0856 0,1225 5 n=496 0,8991 0,8429 0,8425 0,9144 0,0679 6 n =470 0,8784 0,8238 0,8180 0,8775 0,9321 -

128

Apropierea metiilor (n afar de F1) spre rasa patern Blat cu negru demonstreaz consolidarea tipului la etapa actual de ameliorare i reflect implicarea biologic a rasei i a metiilor n realizarea programului de creare a tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. BN 0,1077 0,0679 0,1040 0,1480 0,0835 | | 0,20 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 RSxBN, F4 RSxBN, F3 RSxBN, F2 RSxBN, F1 RS (d)

Fig. 5.31. Dendrograma microfilogeniei tipului solicitat de taurine obinut la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru (unitatea agricol Drujba) O situaie analogic, cu mici specificri, s-a observat la taurinele seciei experimentale a Institutului tiinifico-Practic de Biotehnologii Zootehnie i Medicin Veterinar (tab. 5.14.). La momentul iniierii cercetrilor imunogenetice (a. 1984) n populaia menionat rasa matern (Roie de step) lipsea, deaceea calcularea indicilor distanelor genetice i analiza claustral s-a efectuat doar la metiii F1 F4 i rasa patern Blat cu negru. Tabelul 5.14. Similitudinea i distana genetic ale rasei Blat cu negru i metiilor F1-F4 Similitudinea genetic (r) Cifru Distana genetic (d) BN R.S. x B.N., F1 R.S. x B.N., F2 R.S. x B.N., F3 R.S. x B.N., F4 1 2 3 4 5 1 n = 542 0,1180 0,1105 0,1279 0,1127 2 n = 46 0,8820 0,0874 0,1055 0,1046 3 n = 69 0,8895 0,9126 0,1158 0,1104 4 n = 96 0,8721 0,8945 0,8842 0,0748 5 n = 447 0,8873 0,8954 0,8896 0,9852 -

Ca i n populaia unitii agricole Drujba, cea mai mic distan genetic s-a depistat la metiii F3 i F4 (d = 0,0748), F1 i F2 (d = 0,0874), similitudinea genetic fiind mai sporit respectiv (r = 0,9852 i r = 0,9126) (fig. 5.32.).

129

B.N. R.S.B.N., F4 R.S.x B.N., F3 R.S.x B.N., F2 R.S.x B.N., F1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 (d) 0

Fig. 5.32. Dendrograma microfilogeniei metiilor Blat cu negru x Roie de step (secia experimental a IPBZMV) Luat n ansamblu. dendrograma prezint un clauster compus care se bifurc n dou claustere simple. Unul dintre acestea se plaseaz la baza dendrogramei care include metiii F1 i F2, iar cellalt aproape de piscul nlimii dendrogramei, mai aproape de rasa Blat cu negru, i este alctuit din metiii F3 i F4. Ambele claustere simple se cupleaz n claustrul compus (d = 0,1090), iar mai apoi se altur la clausterul rasei paterne (d = 0,1173). n ansamblu, dendrograma reflect direcia procesului de ameliorare i creare a tipului solicitat de taurine obinut la ncruciarea raselor Blat cu negru x Roie de step. n populaia de taurine a Colegiului de Planificare investigaiile s-au efectuat la metiii F2 i F3 (rasa matern Roie de step). Rezultatele cercetrilor au demonstrat c cea mai nalt similitudine genetic (r = 0,8670) i cea mai mic distan genetic (d = 0,1330) le-au avut metiii F2 i F3 (tab. 5.15.). Tabelul 5.15. Similitudinea i distana genetic la rasa Blat cu negru i metiii F2, F3 n populaia de taurine Colegiul de Planificare Similitudinea genetic (r) Distana genetic (d) BN RS x BN, F2 RS x BN, F3 1 Cifru n=542 1 2 3 0,1347 0,1884 n=165 0,8653 0,1330 n=25 0,8116 0,8670 2 3

Procesele microevolutive din aceast populaie de taurine snt prezentate n dendrogram (fig. 5.33.), care reflect relaiile reale dintre metiii F2 i F3 (Blat cu negru x Roie de step) i rasa Blat cu negru la etapa crerii tipului solicitat de taurine.

130

B.N. 0,1615 0,1330 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,05 R.S.x B.N., F3 R.S.x B.N., F2 (d) 0

Fig. 5.33. Dendrograma microfilogenezei tipului solicitat (Blat cu negru x Roie de step) a Colegiului de Planificare. O alt direcie de investigaii a fost axat pe studierea microfilogenzei n populaiile de taurine de tipul solicitat, creat prin ncruciarea raselor Blat cu negru x Simmental la ferma Institutului de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia. Cercetrile s-au efectuat la rasa Simmental i metiii F1 F4, determinndu-se similitudinea i distana genetic la rasele Blat cu negru , Simmental i metiii lor F1 F4 (tab. 6.16.). Cea mai nalt similitudine s-a depistat la metiii F1 F4 (r = 0,9331) i puin mai sczut la metiii F3 F4 (r = 0,9274), distana genetic a fost mai sczut la F1 i F2 (d = 0,0669] i ceva mai nalt la F3 i F4 (d = 0,0726). n baza datelor tabelului 5.16. a fost ntocmit dendrograma microfilogenzei n populaia de taurine studiat. Datele obinute demonstreaz c metiii F1 i F2 constituie un clauster foarte apropiat de rasa Simmental (fig. 5. 34.). Cellalt clauster este format din metiii F3 i F4, fiind foarte apropiat de rasa Blat cu negru, fapt ce denot consolidarea tipului nou i relaiile interrasiale ale metiilor i raselor Tabelul 5.16. Similitudinea i distana genetic la rasele Blat cu negru, Simmental i metiii (F1 F4), ICCC Selecia Similitudinea (r) Cifru Distana (d) Blat cu negru Simmental S x B.N., F1 S x B.N., F2 S x B.N., F3 S x B.N., F4 1 2 3 4 5 6 1 n =542 0,1863 0,1766 0,1408 0,1350 0,1490 2 n =34 0,8137 0,1006 0,1116 0,2414 0,2622 3 n =229 0,8234 0,8994 0,0669 0,2310 0,2538 4 n =101 0,8594 0,8884 0,9331 0,1867 0,1945 5 n =49 0,8650 0,7586 0,7690 0,8133 0,0726 6 n =41 0,8510 0,7378 0,7462 0,7935 0,9274 -

131

iniiale

implicate n ncruciare, prevzute n programul de creare a tipului de taurine

moldovenesc al rasei Blat cu negru. B.N. 0,1420 0,0726 0,2040 0,0669 0,1061 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 S x B.N., F4 S x B.N., F3 S x B.N., F2 S x B.N., F1 S 0 (d)

Fig. 5.34. Dendrograma microfilogeniei tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru obinut la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru, ICCC Selecia n populaia asociaiei agricole Tecani cercetrile au fost nfptuite la metiii F1 F3 Simmental x Blat cu negru. Datele tabelului 5.17. arat c cea mai naltt similitudine genetic (r = 0,9451) se afl ntre metiii F2 i F3, iar cea mai mic la F1 i la ras Blat cu negru (r = 0,8265). Distana genetic mai mic s-a dovedit a fi la metiii F2 i F3 (d = 0,0549), i mai sporit la F1 i rasa Blat cu negru (d = 0,1735). Dendrograma (fig. 5.35.) demonstreaz c loturile studiate au alctuit dou claustere. Primul clauster este compus din metiii F2 i F3, la care se altur rasa Blat cu Tabelul 5.17. Similitudinea i distana genetic la metiii Simmental x Blat cu negru F1 F3 asociaia agricol Tecani Similitudinea (r) Distana (d) Blat cu negru S x B.N., F1 S x B.N., F2 S x B.N., F3 1 Cifru 1 2 3 4 n = 542 0,1735 0,1106 0,1196 2 n = 25 0,8265 0,1393 0,1733 3 n = 315 0,8894 0,8607 0,0549 4 n = 170 0,8804 0,8267 0,9451 -

negru. Cel de al doilea clauster este format din metiii F1 i rasa Blat cu negru. De subliniat faptul c metiii F1 sub aspect genetic s-au ndeprtat semnificativ de metiii F2 i F3, precum i de rasa Blat cu negru. 132

0,1620 0,1151 0,0549 | 0,15 | 0,1 | 0,05

S x B.N., F1 B.N. S x B.N., F3 S x B.N., F2 0 (d)

Fig. 5.35. Dendrograma microfilogeniei tipului solicitat de taurine obinut la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru asociaia agricol Tecani Acest fapt se explic astfel: 1) n populaie la momentul iniierii cercetrilor au fost doar 25 metii F1; 2) F1 snt descendenii ai 5 tauri reproductori care au influenat esenial spectrul antigenic, respectiv distana i similitudinea genetic ale metiilor. n populaia asociaiei agricole Balasi-Nord cercetrile au fost efectuate pe metiii F3 i F4 , pe rasa Blat cu negru care au format un clauster comun (tab. 5.18.). Tabelul 5.18. Similitudinea i distana genetic a metiilor F3 F4 Simmental x Blat cu negru n populaia asociaiei agricole Balasi-Nord 1 2 3 Similitudinea (r) Distana (d) Cifru n = 542 n = 17 n = 192 Blat cu Negru S x B.N., F3 S x B.N., F4 1 2 3 0,1495 0,1376 0,8505 0,1113 0,8627 0,8887 -

Configuraia dendrogramei (fig. 5.36.) indic o nrudire mai apropiat ntre rasa Blat cu negru i metiii F4. Distana genetic ntre rasa Blat cu negru i metiii F4 este mai redus (d = 0,1376) dect la F3 (d = 0,1495), cea mai mic distan genetic fiind stabilit ntre metiii F3 i F4 (d = 0,1113). B.N. 0,1435 0,1113 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 S x B.N., F4-9 S x B.N., F3 0 (d)

Fig. 5.36. Dendrograma microfilogeniei tipului solicitat de taurine obinut la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru

133

Etapa ulterioar a investigaiilor a fost analiza caracterului microfilogenezei ntre populaiile care reprezint metiii obinui de la ncruciarea raselor iniiale Simmental x Blat cu negru (asociaiile agricole Tecani, Balasi-Nord), ICCC Selecia, Roie de step x Blat cu negru (unitatea agricol Drujba) i secia experimental a Institutului tiinificoPractic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar (tab. 5.19.). Analiza efectuat a dovedit c pentru taurinele din unitatea agricol Drujba i secia experimental a Institutul tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar snt caracteristice cea mai nalt similitudine (r = 0,9056) i cea mai mic distan genetic (d = 0,0944). Tabelul 5.19. Similitudinea i distana genetic ale taurinelor din populaiile studiate Similitudinea (r) Cifru Distana (d) Asociaia agricol Tecani ICCCSelecia Asociaia agricol Balasi-Nord Unitatea agricol Drujba Secia experimental IPBZMV 1 2 3 4 5 1 n=510 0,1191 0,1393 0,1301 0,1505 2 n=420 0,8809 0,1414 0,1314 0,1523 3 n=209 0,8607 0,8586 0,1465 0,1501 4 n=1716 0,8699 0,8686 0,8535 0,0944 5 n=658 0,8495 0,8477 0,8499 0,9056 -

Totodat a fost stabilit similitudinea ntre populaiile asociaiei agricole Tecani i ICCC Selecia (r = 0,8809) i distana genetic (d = 0,1191). Aceleai relaii filogenice indic i dendrograma (fig. 5.37.). Balasi-Nord 0,1403 Tecani 0,1191 ICCC Selecia 0,1434 Drujba 0,0944 IPBZVM | 0,15 | 0,10 | 0,05 0 (d)

Fig. 5.37. Dendrograma microfilogenezei populaiilor studiate Prin urmare, populaiile din unitatea agricol Drujba i secia experimental a Institutului tiintifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar alctuiesc un clauster comun , populaiile asociaiei agricole Tecani i ICCC Selecia altul, la care se

134

altur populaia asociaiei agricole Balasi-Nord. Datele obinute i plasarea lor n claustere separate ale dendrogramei, n dependen de rasele iniiale implicate n ncruciare: Roie de step (unitatea agricol Drujba, secia experimental IPBZMV) i Simmental (asociaiile agricole Tecani i Balasi-Nord, ICCC Selecia), reflect pe deplin relaiile genetice ntre populaii separate ale tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. 5.4. Variabilitatea genotipic a descendenei La ncruciarea raselor, n descenden se stabilesc noi conbinaii de gene. n dependen de aceasta din populaii pot fi eliminate unele alele i, invers, poate crete frecvena altora. n cercetrile efectuate variabilitatea genotipic se exprim clar la alelele din locusul AEB care determin particularitile raselor. Un exemplu elocvent poate servi markerul G2Y2E'1Q' transmis metiilor la ncruciarea raselor Blat cu negru x Simmental, care n rasa Simmental nu a fost depistat. Descendena a obinut acest marker de la rasa Blat cu negru (patern), cota de participare a creia sporete din generaie n generaie. n locii antigenelor eritrocitare F, J, L, M, Z aceste divergene pot fi observate doar prin frecvena alelelor. De aceea, pentru stabilirea variabilitii genotipice a populaiilor studiate noi am utilizat formula Hardy-Weinberg, cu ajutorul creia a fost constat conexiunea unor genotipuri i variabilitatea genotipic n descenden. n acest scop n populaiile supuse studierii s-a efectuat o comparaie a repartizrii genotipurilor de facto cu cele teoretice, acceptate n locii grupelor sanguine menionate mai sus. Rezultatele analizei snt prezentte n tabelul 5.19. Tabelul 5.19. Frecvenei genotipurilor n locii F, L, M, Z n descendena taurinelor studiate Loci i 1 F Grupele 2 Simmental Roie de step n 3 34 44 GenoTipul 4 F/F F/V V/V F/F V/F V/V Repartizarea genotipurilor de facto acceptate teoretic 5 6 58,8 63,3 41,2 36,7 52,3 54,6 43,2 38,6 4,5 6,8 Criteriul 2 7 0,52 0,61

135

Metiii Simmental x Blat cu negru, F1 F2 F3

221 92 143

F/F V/F V/V F/F V/F V/V F/F V/F V/V

52,9 42,1 5,0 56,5 41,3 2,2 61,8 34,7 3,5

54,7 38,5 6,8 59,6 35,2 5,2 59,1 35,6 5,3

1,95 3,08 1,82

Metiii Roie de step x Blat cu negru, F1 F2 F3

266 121 170

F/F F/V V/V F/F F/V V/V F/F V/F V/V L/L L/l l/l L/L L/l l/l L/L L/l l/l L/L L/l l/l L/L L/l l/l L/L L/l l/l L/L L/l l/l L/L L/l l/l

67,3 31,2 1,5 73,4 24,8 1,8 81,7 16,5 1,8 8,8 38,2 53,0 2,3 18,2 79,5 7,7 39,8 52,5 9,8 38,0 52,2 10,5 40,6 48,9 6,8 36,4 56,8 2,5 18,2 79,3 2,4 18,2 79,4

68,5 28,6 2,9 73,8 24,2 2,0 81,0 18,0 1,0 7,4 39,6 53,0 1,2 19,2 79,6 7,3 39,4 53,3 8,1 40,7 51,2 9,6 42,8 47,6 5,7 36,3 58,0 0,9 16,8 82,3 0,9 17,3 81,8

2,49 0,045 0,80

Rasa Simmental Roie de step

34 44

0,0 0,0

Metiii Simmental x Blat cu negru, F1 F2

221 92 143

0,004 0,088 0,008 0,040 4,01

F3 Metiii Roie de step x Blat cu negru, F1 F1 F2 F3 266 121 170

136

1 M

2 Rasa Simmental

3 34

4 M/M M/m m/m M/M M/m m/m M/M M/m m/m M/M M/m m/m M/M M/m m/m M/M M/m m/m M/M M/m m/m M/M M/m m/m Z/Z Z/z z/z Z/Z Z/z z/z Z/Z Z/z z/z Z/Z Z/z z/z Z/Z Z/z z/z

5 2,9 97,1 100,0 1,4 6,7 91,9 1,1 98,9 0,1 3,4 96,5 2,3 97,7 0,8 5,0 94,2 0,6 6,5 92,9 14,7 41,2 44,1 6,8 34,1 59,1 13,6 45,3 41,1 5,3 33,7 61,0 8,4 32,9 58,7

(continuarea tab. 5.19.) 6 7 2,9 97,1 100,0 0,2 8,0 91,8 1,1 98,9 3,5 96,5 2,3 97,7 0,1 5,7 94,2 0,1 7,0 92,9 11,9 45,2 42,9 5,3 35,6 59,1 12,8 46,0 41,2 4,6 33,6 61,8 5,3 35,6 59,1 0,0

Roie de step Metiii Simmental x Blat cu negru, F1 F2 F3 M Metiii Roie de step x Blat cu negru, F1 F2 F3 Z Rasa Simmental Roie de Step Metiii Simmental x Blat cu negru, F1 F2 F3

44

221 92 143

4,017 0,0 0,40

266 121 170 34 44

0,0 0,0204 0,008 0,067 0,254

221 92 143

0,005 0,063 0,115

137

(sfritul tab.5.19.) Metiii Roie de step x Blat cu negru, F1 F2 F3 266 121 170 Z/Z Z/z z/z Z/Z Z/z z/z Z/Z Z/z z/z 3,8 38,8 57,4 9,9 40,5 49,6 8,8 47,6 43,6 5,8 36,7 57,5 8,7 41,6 49,7 11,6 44,9 43,5 0,144 0,009 0,067

Din datele tabelului 5.19. rezult c la ncruciarea raselor iniiale (matern) cu tauri de rasele Blat cu negru i Holstein divergene n frecvena genotipurilor se atest, acestea fiind ns nesemnificative. Repartizarea de facto a genotipurilor la taurinele studiate corespundeau celor ateptate teoretic. Cel mai nalt criteriu 2 a fost stabilit la metiii Simmental x Blat cu negru, F1, genotipul M/M (4,017), la metiii Roie de step x Blat cu negru la genotipul L/L (4,01). 5.5.Concluzii La elaborarea i perfectarea metodelor de analiz genetic n ramura creterii taurinelor pentru lapte un rol important se acord cercetrilor imunogenetice a grupelor sanguine, proteinelor sanguine i lactice. Eficacitatea utilizrii lor ca markeri genetici a pedigriului la animalele de ras este confirmat prin practic att la noi n ar, ct i peste hotarele ei [2, 28, 37, 40, 84, 128, 129, 141, 169, 171, 173, 186, 193, 201]. Monitoringul genetic al dinamicii alelofondului grupelor sanguine, proteinelor sanguine i lactice permite aprecierea proceselor microevolutive care decurg n alelofondul raselor implicate n ncruciare la crearea tipurilor noi tnr-o perioad determinat. Scopul principal al cercetrilor efectuate a fost utilizarea markerilor genetici la crearea tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru obinut prin ncruciarea raselor Simmental i Roie de sep cu taurii de rasele Blat cu negru i Holstein. Pentru aprofundarea procesului de ameliorare, n populaiile implicate n crearea tipului de taurine au fost studiate similitudinea i divergenele genetice la rasele iniiale Simmental, Roie de step, Blat cu negru, Holstein i la metiii lor F1 F4. n afar de aceasta a fost studiat structura genetic a nucleului de vaci nalt productive mame productoare de tauri, de la care se selectau turai pentru cretere la elever. 138

Particularitile alelofondului cirezilor studiate se caracterizeaz prin valoarea adaptiv a genotipurilor, apartenena de ras i decurgerea proceselor genetico-evolutive n populaii nchise, a taurilor reproductori i selecia genotipurilor destinate pentru reproducie. n lotul de taurine de rasa Simmental au fost depistate 44 antigene n 9 loci ai grupelor sanguine, frecvena crora varia n limitele 2,9 - 97,1%. Cele mai rspndite au fost antigenele A1, B2, C1, E, W, F, H', Z. La rasa matern Roie de step n aceiai loci au fost constatate 42 antigene, frecvena crora se deosebea considerabil de cea a antigenelor la rasa Simmental. Rezultate similare au obinut i ali autori [ 122, 126]. La metiii F1 F4 ( Simmental x Blat cu negru , Simmental x Holstein) s-au depistat 48 antigene cu frecvena 0 98,8%. Cele mai rspndite au fost antigenele A1, B2, Y2, Q', C1, E, W, F, J, H' i Z. La metiii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step cu taurii Blat cu negru i Holstein au fost identificate 51 64 antigene cu frecvena 0 99,4%. ntre metiii obinui n baza raselor Simmental i Roie de step divergene antigenice semnificative au fost evideniate numai n prima generaie (F1). Pentru testarea mai detaliat a particularitilor genetice ale grupelor de taurine au fost utilizate alelele care dein controlul motenirii grupelor sanguine n diveri loci. n rezultat s-a stabilit c dup frecvena alelelor n locii A, F, J, L, M i Z divergene vdite ntre metiii studiai n-au fost stabilite. n structura alelelor din locii polifactoriali B, C i S cele mai mari divergene s-au nregistrat la rasele iniiale. Deopotriv cu alelele ambelor rase (BB1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G", BG2Y2E'1Q', BI2, BB2O1Y2D', CC1E, CR2X2, CC1EWX1, S1H', SH', SU'), n rasa Simmental o frecven comparativ nalt au avut-o alelele BI'Q', BB2O1Y2, BO1, CC1ER2WX2L', CC1EW, CR2WX1, care lipseau la rasa Roie de step. Totodat, alelele BB1P', BY2Y', BO1Y1D', BY2D'G'I'Q', CC1ER2WX2, CC1R2X2, CC' erau frecvente la rasa Roie de step i nu s-au depistat n rasa Simmental. n alelofondul metiilor au fost identificate alelele raselor iniiale, precum i ale raselor amelioratoare Blat cu negru i Holstein. La metiii obinui de la ncruciarea rasei Simmental mai rspndite s-au dovedit a fi alelele BG2Y2E'1Q', BB1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G", BI2, BQ', CC1EX1, CC1ER2X2, n timp ce la metiii obinui n baza rasei Roie de step n afar de cele menionate, erau frecvente i alelele BB2O1Y2D', CE, CR2, CX2. n rezultatul ncrucirii aceste alele au fost introduse de taurii reproductori de rasele ameliotoare Blat cu negru i Holstein. Totodat, din descendena metis s-au eliminat alelele BB1P', BY2Y', caracteristice pentru rasa Roie de step i alelele BQ' , BP1I' specifice pentru rasa Simmental. Divergena dintre rasa Simmental i metiii obinui de la ncruciarea cu tauri 139

amelioratori de rasele Blat cu negru i Holstein s-a evideniat prin markerul BG2Y2E'1Q', care anterior nu s-a depistat la rasa Simmental. Cercetrile noastre justific afirmaiile lui A.Ma [95] i ale altor autori [41, 58, 111, 120, 125, 187, 195] care susin c alelele locusului AEB pot fi utilizate efectiv la procesul de ameliorare testarea variabilitii genetice ntre rase, populaii, linii n. Analiza filogenezei reflect procesele reale de ameliorare la nivel de gene a grupelor sanguine i ale sistemelor polimorfe proteice i lactice la realizarea programului de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Investigaiile efectuate au demonstrat c n frecvena alelelor n 9 loci ai grupelor sanguine la taurii reproductori din rasele amelioratoare Blat cu negru i Holstein, rasele iniiale Roie eston, Roie de step, Simmental i la metiii (F1 F4) permite utilizarea eficient a datelor obinute la testarea variabilitii genetice a raselor, constatarea relaiilor de rudenie (monitoring n spaiu) i studierea metiilor n dinamica generaiilor (monitoring n timp) n diverse populaii i grupe de animale, fapt afirmat i de ali autori [23, 98, 99, 175]. n procesul microevoluiei bazat pe analiza filogenic s-a stabilit c genofondul tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru se formeaz datorit genofondul raselor implicate n crearea acestui tip. Metiii obinui de la ncruciare pe grupele sanguine erau separai n claustere n concordan cu rasele materne Roie de step i Simmental. Date similare au obinut i cercettorii . . [171] care relateaz c n rezultatul ncrucirii raselor Simmental cu Holstein rou se formau grupe cu clauster comun al rasei materne. O similitudine genetic mai nalt a fost depistat ntre rasele Roie de step, Simmental i metiii F1, iar, pe msura sporirii cotei de participare a genelor, metiii se apropiau de rasa amelioratoare Blat cu negru ceea ce corespunde procesului de formare a tipului de taurine solicitat. Analiza filogenic a raselor implicate n crearea noului tip de taurine demonstreaz importana ei n fundamentarea proceselor genetice care prin metode de analiz tradiional nu pot stabili particularitile formrii raselor la nivel molecular. O utilizare practic n procesul de formare a raselor pot cpta datele autorului .i [183] care a efectuat analiza structurii rasei specializate pentru carne, creat n baza raselor materne Simmental i Sur de step i paterne Charolaise i Chian. Date similare a obinut i . . [22] n analiza filogenezei rasei Pinzgau. De subliniat faptul c indicii distanei genetice pot servi drept indici orientativi n cutarea unor variante de ncruciri reuite de perspectiv .

140

6. UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI N AMELIORAREA TAURINELOR DE TIPUL MOLDOVENESC AL RASEI BLAT CU NEGRU 6.1. Verificarea paternitii la taurine n practica ameliorrii animalelor att la noi n ar, ct i peste hotare, n calitate de markeri genetici pentru verificarea paternitii decendenei snt utilizate grupele sanguine. Un rol important se acord verificrii paternitii turailor destinai pentru cretere la elever, deoarece erorile care se admit n evidena taurinelor, mai ales la nregistrarea paternitii, provoac prejudicii colosale. n acest scop, din anul 1982 n conformitate cu ordinul Ministerului Agriculturii i Industriei Prelucrtoare nr. 211, apoi prin Legea Privind selecia i reproducia n Zootehnie nr. 372-XIII i Legea Zootehniei nr. 412-XIV, se impune verificarea obligatorie a paternitii turailor destinai pentru cretere la elever. Cauzele erorilor n evidena animalelor de ras snt diferite. Metodele tradiionale de eviden a taurinelor nu garanteaz precizia datelor despre proveniena acestora. n deosebi aceasta se refer la evidena paternitii descendenei, cnd se practic nsmnarea artificial repetat a taurinelor, cu material seminal de la tauri diferii, iar uneori chiar i folosirea unor tauri neautorizai, clandestini, care practic nu snt testai, fr fie de nregistrare. n acest fel, procesului de ameliorare a taurinelor, efectuat de zeci de ani n scopul obinerii populaiilor performante de tip solicitat, snt cauzate pagube enorme. Cea mai efecient metod din cele cunoscute pn acum este testarea imunogenetic a paternitii prin utilizarea grupelor sanguine. Varietatea antigenelor din grupele sanguine asigur o verificare corect a paternitii descendenei. n populaiile implicate n crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru (ICCC Selecia, asociaia agricol Tecani, unitatea agricol Drujba, Colegiul de Planificare , secia experimental a IPBZMV i alte ferme de elit) a fost efectuat verificarea paternitii la peste 2560 de descendeni care costituiau nucleul de prsil al acestor populaii. n tabelul 6.1. snt prezentate rezultatele verificrii paternitii descendenei taurilor utilizai n populaiile menionate. La verificare, paternitatea taurilor Koldun 2113, Vecer 21, Bloc 567, Bar 1656, Barhat 638 a fost exclus la 37,0 52% din descendeni. Mai puine erori s-au admis n descendena taurilor Volciok 513 (5,2%), Sultan 2120 (5,5%), Master 001 (6,2%), Led 1678006 (13,0%), Martin 1666678 (15,4%), Mercar 2101 (17,4%).

141

Tabelul 6.1. Rezultatele verificrii paternitii descendenei la tipul de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Au fost DescenPaternitate Taurii Rasa Unitatea testai deni Exclus agricol autentici cap. % 1 2 3 4 5 6 7 Habriel 229 Blat cu ICCC 12 10 2 16,6 negru Selecia Led 1678006 Holstein -92 80 12 13,0 Vecer 21 --21 13 8 38,1 Martin 1666678 --26 22 4 15,4 Grei 181 --24 18 6 25,0 Vermut 512 --55 44 11 20,0 Bloc 567 -Asociaia 42 26 16 38,1 agricol Tecani Dot 370 --46 37 9 24,0 Barhat 638 Blat cu -48 23 25 52,0 negru Buc 467 -Unitatea 91 67 24 26,4 agricol Drujba Iacor 154 --26 20 6 23,1 Bar 1656 --135 80 55 40,7 Batr 421367 Holstein -24 18 6 25,0 Super 891 --21 16 5 23,8 Kedr 2205 Blat cu -44 33 11 25,0 negru Plintus 575 Holstein Colegiul de 64 53 11 17,2 Planificare Tvin 1677974 --67 48 19 28,0 Volcioc 513 -Secia 57 54 3 5,2 experiment. IPBZMV Coldun 2113 --27 17 10 37,0 Balon 2123 --12 10 2 16,6 Mercar 2101 --23 19 4 17,4 Sultan 2120 -- 3/8 -18 17 1 5,5 Master 001 Holstein -16 15 1 6,2 Prin multiple cercetri s-a stabilit c verificarea genetic a paternitii este deosebit de important la crearea raselor, tipurilor noi, dat fiind faptul c ea permite formarea mai argumentat i direcionat a structurii genealogice a acestora. Practic, de la nceputul crerii tipului nou de taurine, selectarea turailor pentru cretere se efectueaz dup verificarea paternitii lor. Astfel doar n anii 1990 2004 au fost testai 526 turai de selecie autohton, din care paternitatea fiind respins la 21,2% (tab. 6.2.).

142

Cele mai puine erori (4,5%) s-au dovedit a fi n liniile Nou-Na-Mi Fond Mett 1392858 (taurii Hans 2979, Mansim 8192, Ursu 822). Din cei 22 turai verificai doar unul a fost neautentic. Tabelul 6.2. Verificarea paternitii la turai de selecie autohton selectai pentru cretere la elever n perioada anilor 1990 2004 Rasa, Descend consanUnitatea ena, gvinitaagricol studiat,c tea apete 2 3 4 Linia Vis Bek Aidial 1013415 Holstein Asociaia aricol 2 Tecani c-zul Pogranic1 nic, Briceni Holstein c-zul Prut, 3 25,0% Ungheni Holstein ICCCSelecia 4 Asoc. Agr. Corlteni 4 c-zul Pogranicinic, 3 Fleti c-zul Moldova, 2 Fleti Holstein Firma agr. 1 Progres, Orhei S-zul Mleti, 11 Orhei Holstein ntreprinderea de juninci, 7 Dondueni S-zulMrculeti Floreti 2 Holstein As. agr.Drujba, 6 Floreti Holstein S-zul Mleti, 41 Orhei As. agr.Balasi6 Nord,Briceni S-zulMrculeti 3 Floreti Un. ag.Drujba, 4 Bender 100 Total pe linie: Respingerea Paternitii capete % 5 6 2 1 2 2 12 4 2 3 28 18,2 100 29,3 66,6 66,6 75,0 28,0 50,0 25,0 -

Taurii 1 1. Agat 8700

2. Azart 1745 3. Batler 72

4. Valter 5196

5. Varden 998

6. Colos 286 7. Sinior 7415

143

1. Almaz 1287

2. Vagner 1292 3. Gest 2981 4. Minuet 661 5. Ring 25 6. Riton 513 7. Tilmet 165

Linia Seiling Traiun, Rokit 252803 Holstein Secia experimen11 tal a IPBZMV Un. agr. Drujba, 6 Bender Holstein As. agr.Balasi17 Nord, Briceni Holstein -2 Holstein Holstein Holstein Holstein S-zulMrculeti Floreti C-zul Miciurin Slobozia S-zulMrcureti Floreti As.agr.BalasiNord,Briceni 7 5 3 3

1 1 4 1 4 2 11 1 1 2 3 5 12 3 1 3 -

9,1 16,6 23,5 14,3 80,0 66,7 20,4 7,7 25,0 33,3 14,3 83,3 23,1 33,3 12,5 18,7 -

1. Abonat 854 2. Aisberg 5079 3. Arca 2177 4. Chipru 79

5. Post 2143 6. Tup 2903

1. Absurd 739 2. August 470 3. Adam 5078 4. Atlas 8698

54 Total pe linie: Linia Pavni Farm Arlinda Cif 1427381 Holstein C-zul Patria, 13 Camenca Holstein C-zul 40 let 4 Octeabrea, Hnceti Holstein Secia experi1 mental a IPBZMV Holstein S-zul Mleti, 6 Orhei C-zul Miciurin, 21 Slobozia Holstein Secia experi1 mental a IPBZMV Holstein As.agr.Balasi6 Nord,Briceni 52 Total pe linie: Linia Paklamar Astronaut 1458744 Holstein C-zul Miciurin 9 Slobozia Holstein S-zul Mleti, 8 Orhei Holstein -16 Holstein As.agr.Balasi5 Nord -zul Pogranicinic, 1 Fleti As.agr. 1

144

5. Ararat 8699 6. Favorit 939

Holstein Holstein

1 51 Total pe linie: Linia Reflekn Sovering 198998 1. Alpinist 800 Holstein C-zul Moldova, 4 Slobozia 2. Blecmor 486033 Holstein C-zul Miciurin, 3 Slobozia 3. Jest 8155 Holstein S-zulCrasni 4 Sadovod, Slobozia 4. Macher 891 Holstein C-zul tefanVod, Drochia 3 ICCC Selecia 23 As.agr. Corlteni, Rcani 4 5. Student 102 Holstein C-zulSrata 7 Galben, Hnceti 6. Iupiter 986 Holstein Secia experimental a 1 IPBZMV Un. agr. Drujba, Bender 5 54 Total pe linie: Linia Obsorndeil Aivengo 1189870 1. Becas 220286 Holstein As. agr.Balasi6 Nord,Briceni 2. Birc 2905 Holstein C-zul Boris 8 Glavan, Drochia Holstein Colegiul de 1 3. Bil 2880 Zootehnie din Brtueni Holstein As.agr. Cai 2921 Progres, Briceni 8 C-ul Pogranicnic, Briceni 1 As.agr.Tecani, Briceni 3 C-zul Corjeui, Briceni 4 S-zul Mleti, Orhei 1 32 Total pe linie: 145

Tecani, Briceni Sec. exper. a IPBZMV C-zul Moldova, Fleti Firma agr. Progres,Briceni S-zul Mleti, Orhei

1 2 7

7 -

13,7 -

1 7 1 3 1 13 1 -

33,3 30,4 25,0 42,8 20,0 24,1 16,6 -

2 1 1 5

25,0 33,3 25,0 15,6

1. Hans 2979

2. Mansim 8192 3. Ursu 822

1. Scorpion 28 2. Iuncher 8109

1. Abiturient 861 2. Trilon 5199

1 1. Mercar 2101 2. Vladca Candidat 39 Svat 1037 Koldun 2113

. Lens 2911 Lincroft 483879

Linia Nou Na Mi Fond Met 1392858 Holstein As. agr.BalasiNord,Briceni 7 As. agr.Danul, Rcani 1 As. agr. Corlteni, 4 Rcani Holstein C-zulBoris 8 1 12,5 Glavan, Drochia Holstein S-zul 2 Camenschi, Camenca Total pe linie: 22 1 4,5 Linia Paklamar Butmeiker 1450228 Holstein As.agr. 1 Coteala,Briceni Holstein As. agr.Balasi7 4 54,1 Nord,Briceni 8 4 50,0 Total pe linie: Linia Montvic Ciftein 95679 Holstein C-zulMiciurin, 8 2 25,0 Slobozia Holstein S-zul Mleti 10 3 40,0 Orhei As. agr. Danul, 4 1 25,0 Rcani 22 7 31,8 Total pe linie: 2 3 4 5 6 Linia Sanisaid Stndaut Tvin 1428104 Holstein Secia experi1 mental a 3 IPBZMV Linia Rozeif Sitein 267150 Holstein S-zul Miciurin, 8 2 25,0 Orhei Linia Hiltes Adema 37910 Blat cu A.A.Balasi1 Negru Nord,Briceni Linia Frizo Vouter 44116 Holstein Secia experi1 mental a IPBZMV Linia Frans 32366 Blat cu ICCC Selecia 21 4 19,0 Negru Linia Levenhem Prester 75909 Holstein As.agr. 6 1 16,8

146

Bloc 425707 Lucezar 211

Guadian 48511 Guadian 48511

Colonia Grupa nrudit Garens 206925 Holstein As. agr.Balasi12 Nord,Briceni Grupa nrudit Apolo Ching 51934 Blat cu As. agr.Progres, 1 Negru Rcani Grupa nrudit Gruf Devender 329545 BritanoUn. agr. 41 Friz Drujba, Bender Grupa nrudit Erton 3570 Holstein Colegiul de 2 Planificare 526 Total:

1 -

8,3 -

4 2 112

9,7 100 21,2

Dn fiele de nregistrare a fost respins nregistrarea paternitii turailor din grupele nrudite Garens 206925 (Bloc 425707) 8,3%, Gruf Devender 329545 (Guadian 48511) 9,7%. Erori (13,7%) s-au constatat i la turaii selectai din linia Paklamar Astronaut 1458744 (Absurd 739, August 470, Adam 5078, Atlas 8698, Ararat 8699, Favorit 939). Foarte multe erori au fost admise la nregistrarea descendenei n liniile Montvik Ciftein 95679 (Abiturient 861, Trilon 5199) 31,8% i Paklamar Butmeiker 1450228 (Scorpion 28, Iunker 8109) 50,0%. n ultimii ani aplicarea verificrii paternitii n unitile agricole a permis reducerea erorilor n fiele de nregistrare a descendenei pn la 5 8%. Prin urmare, aplicarea testului paternitii a contribuit esenial la mbuntirea rezultatelor seleciei i nlturarea greelilor fcute de ctre specialiti la nregistrarea descendenei. Erorile la nregistrri se admit de obicei de ctre operatorul pentru nsmnarea artificial, mai ales dac n unitatea agricol sau teritoriu snt utilizai paralel civa tauri. Totodat, se pot admite greeli i la colectarea materialului seminal, depozitarea lui n stocuri i repartizarea nemijlocit n unitile agricole, oficiile pentru nsmnarea artificial. Iat de ce verificarea paternitii ridic responsabilitatea specialitilor respectivi i contribuie la punerea n ordine a evidenei animalelor. n tabelul 6.3. snt indicate exemple de verificare a paternitii la descendenii taurinelor n unitatea agricol Drujba i ICCC Selecia. Grupele sanguine determinate la descendena vacilor Moroca 1676, Snegurca 1670, Selena 572 confirm paternitatea indicat n pedigriu. La viica ustraia 1692, conform datelor verificrii paternitii, ambii prini se exclud, dat fiind faptul c n locusul AEB al grupelor sanguine au fost depistate alelele Y2D'G'I'Q' i G", care lipsesc la ambii prini. n afar de

147

Tabelul 6.3. Exemple de verificare a paternitii la descendeni n cirezile unitii agricole Drujba i ICCCSelecia Relaie de rudenie Tatl Mama Descendent Mama Descendent Mama Descendent Tatl Mama Descendent Mama Descendent Porecla i numrul de nmatriculare Iakori 154 Mufta 1345 Moroka 1676 Storka 250 ustraia 1692 Suka 1528 Snegurka 1670 Grei 181 Ocerovna 1181 Selena 572 Briciantinca 596 Smugleanka 561 A -/A1 A1/-/A1/A1 A1/-/A1/A1/A1/A1/B G2Y2E1'Q'/I2 B1P'/Y2G'G" B1P'/G2Y2E'1Q' -/G2D' Y2D'I'G'Q'/G" Y2Y'/B2O1Y2D' Y2Y'/I2 OxD'E'3F'G'O'/Q' B1O3Y2A'2E3G'P'Q'G"/-/Q' Q/I' Q/Y2A'1 C C1E C1 E C1E C1ER2 C1EW C1R2 C1E/R2 C2R2WC'L' C1E E/C2WL' C1WC' C1ER1/WC' Locii F F/F F/V F/V F/F F/F F/V F/V V/V F/V V/V F/V F/V J J/-/-/J -/-/J J/-/-/-/-/-/J L L -/-/-/-/L L/-/-/-/-/-/M -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/S H' S1H' S1H'/H' S1H'/U' U'/H' H'/U' H'/U' H' -/-/S1H' S1H' Z -/Z Z/-/-/-/-/-/Z Z/Z Z Corespunderea paternitii Prini autentici Prini neautentici Prini autentici Prini autentici Tatl neautentic Mama autentic

Tabelul 6.4. Restabilirea paternitii dup markerii genetici ai grupelor sanguine Relaia de rudenie Tatl Mama Descendent Taur Tatl Mama Descendent Taur Porecla, numrul de nmatriculare A Vermut 512 Duma 1078 Ulbca 529 Martin 1666678 Bor 1656 Matroka 844 Domana 542 Iakori 154 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B I B1O3Y2A'2E'3G'P' Q'G"/Q' O1Y2D'E'1I'/I2 O1Y2D'E'1I'/G2Y1D' G2Y1D'/Y2A'1 II B1O3Y'2A'"E'3G'P'O' G"/I' B2O1Y2D'/G2Y2E'1Q'/G2Y2E'1Q'/I2 C1E/R2X1 R2X1/W C1E/R2X1 C1E/F/F F/V F/F F/F -/J J/J/L L L/L/-/-/-/-/H'/-/H'/H'/Z Tatl se exclude -/- Mama autentic Z/Tatl restabilit Iakori154 Z/C1E/WX1 R2X2/L' C1ER1/L C1ER1/W F/F F/F F/V F/V -/-/-/J J/L -/-/--/-/-/-/H'/H' -/-/Z -/-/-/Tatl se exclude Mama autentic Tatl restabilit Taurul Martin 1666678 Locii Concluzia C F J L M S Z

149

aceasta, n locusul AEC s-a depistat reperul W, care de asemenea lipsete la ambii prini. Aadar, la viica ustraia 1692 datele din pedigriu i cele obinute la verificarea paternitii nu coincid, deci prinii nu snt autentici i se exclud. Un asemenea caz s-a constatat i la viica Smugleanka 561, unde nu se confirm tatl. Aici n locusul AEB n afar de markerul G, a fost identificat markerul Y2A'1, care lipsete la tatl su Grei 181 (tabelul demonstreaz c taurul Grei 181 transmite n descenden unul din cei doi markeri: Q sau OxD'E'1F'2G'O'). Utilizarea grupelor sanguine n verificarea paternitii permite nu numai stabilirea erorilor la nregistrarea paternitii, dar i, n unele cazuri, restabilirea tatlui. n tabelul 6.4. snt indicate exemple concrete privind determinarea i restabilirea tatlui dup markerii genetici ai grupelor sanguine. Astfel, la viica Ulbka 529 au fost depistai markerii genetici n locii: BG2Y1D', F- F/V , J-J , care lipsesc la tat i la mam (mama a transmis prin ereditate markerii O1Y2D'E'1I' i FF). Aceti markeri s-au constatat la taurul Martin 1666678, materialul biologic al cruia a fost utilizat pentru nsmnarea artificial n populaia dat el fiind tatl junincei Ulbka, deoarece ali tauri cu aceast combinaie de markeri n cireada ICCC Selecia nu s-au utilizat. Prin urmare testul verificrii paternitii i analizei combinaiei de markeri motenii a permis restabilirea tatlui adevrat al descendentei care este taurul Martin 1666678. 6.2. Aplicarea markerilor genetici n analiza procesului de selecie Deopotriv cu verificarea paternitii descendenei, o atenie aparte la ameliorarea populaiilor s-a acordat posibilitii de a utiliza markerii genetici pentru perfecionarea metodelor de selectare i potrivire a perechilor. Deosebit de important este obinerea taurilor reproductori de tip solicitat, accelernd astfel crearea populaiilor nalt productive. n scopul studierii corelaiei markerilor genetici i a produciei de lapte la metiii obinui de la ncruciarea raselor iniiale Roie de step i Simmental cu tauri reproductori de rasele Blat cu negru i Holstein, loturile au fost divizate n dependen de prezena sau lipsa acestor markeri n genotip, fiind comparai indicii produciei de lapte. Rezultatele obinute la analiza locilor cu dou alele la taurinele crescute n unitatea agricol Drujba, Colegiul de Planificare, ICCC Selecia, asociaia agricol Tecani snt indicate n tabelele 6.5. i 6.6. Din ele rezult c la metii (Roie de step x Blat cu negru) se remarc o diferen dup producia de lapte la purttorii markerului MM, acetea avnd cu 123-304 kg lapte mai puin dect metiii care n-au motenit acest marker (diferen neautentic). O superioritate privind coninutul de grsime n lapte s-a constatat doar la metiii F1, cror nu li s-a transmis

Tabelul 6.5. Producia de lapte a metiilor n dependen de prezena (+) sau lipsa (-) markerilor n locii A, J, L, M, Z ai grupelor sanguine (prima lactaie) la metiii Roie de step x Blat cu negru Roie de step Locii A Alelele n 28 16 12 32 9 35 44 18 24 44 producia de lapte,kg Mm 3624148 3946155 3947139 3701133 3720252 3774119 3719111 3903185 3631123 3719111 % de grsime Mm 3,770,04 3,770,04 3,730,05 3,800,04 3,710,07 3,78 0,03 3,800,03 3,760,05 3,800,04 3,800,03 n 50 31 18 63 80 4 77 44 37 81 F2 Producia de lapte, kg Mm 4613117 4721149 4722188 4650103 467391 4556178 467995 4852114 4453138 465491 Metiii % de grsime, Mm 3,630,02 3,600,03 3,600,05 3,620,02 3,620,02 3,680,07 3,620,02 3,590,02 3,650,02 3,620,02 n 104 44 54 94 28 120 8 140 119 29 148 F3 Producia de lapte, kg Mm 416574 4067113 410783 413881 4120126 412968 3842231 414661 405576 4293188 413562 % de grsime, Mm 3,590,02 3,530,04 3,580,02 3,570,02 3,560,03 3,570,02 3,570,08 3,570,02 3,580,02 3,570,04 3,570,02

A+ AJ J+ JL L+ LM M+ MZ Z+ Zn medie pe lot

Tabelul 6.6. Producia de lapte a metiilor Simmental x Blat cu negru n dependen de prezena (+) sau lipsa (-) alelelor n locii A, J, L, M, Z (prima lactaie) Rasa Simmental producia grsimea, de lapte,kg % Mm Mm 2852103 3,940,05 2666199 4,180,30 2619124 4,060,16 278794 3,960,06 2861120 4,040,10 264887 3,91 0,07 273876 3,970,07 274477 3,990,05 282893 3,970,06 F1 producia de lapte, kg Mm 331152 3252119 331464 331669 333062 333465 3127148 334747 333952 329281 330047 grsimea, % Mm 3,810,01 3,890,03 3,820,02 3,820,02 3,840,02 3,800,02 3,770,03 3,820,01 3,820,02 3,820,03 3,820,01 F3 producia de lapte, kg Mm 441581 405691 4436115 438483 443783 435084 4770503 442659 445299 442877 443660 grsimea, % Mm 3,600,01 3,640,02 3,590,02 3,630,01 3,610,01 3,610,01 3,580,05 3,610,01 3,610,01 3,600,01 3,610,01

Locii A

Alelele

n 28 4 9 25 16 18 33 33 34

n 183 38 124 97 101 120 18 203 174 47 221

n 71 42 49 64 49 64 4 109 41 72 113

A+ AJ J+ JL L+ LM M+ MZ Z+ Zn medie pe lot

markerul MM , coninutul de grsime n lapte fiind cu 0,09% mai nalt dect la metiii cu markerul MM (P 0,05). La metiii Simmental x Blat cu negru nu s-a stabilit o diferen vdit ntre markerii locilor A, J, L, M, Z i producia de lapte. Diferena viznd acest indice constatat la metiii F2 i F3, care n-au motenit markerul LL , este nensemnat (187 262 kg) i neautentic. Nu a fost nregistrat o diferen esenial privind producia de lapte a animalelor n dependen de structura genetic a locusul F prezentate de trei genotipuri: homozigote FF/FF, homozigote FV/F V i heterozigote FF/FV . Datele tabelului 6.7. demonstreaz eficacitatea nalt a ncrucirii raselor iniiale Simmental i Roie de step cu tauri de rasele Blat cu negru i Holstein. Este de subliniat faptul, c odat cu sporirea cotelor de participare a genelor raselor amelioratoare Blat cu negru i Holstein producia de lapte n populaiile studiate, comparativ cu rasele iniiale, crete semnificativ. De pild, la metiii Simmental x Blat cu negru cu genotipurile F/F, F/V producia de lapte pe prima lactaie a fost mai nalt cu 1614 1850 kg dect la rasa Simmental (P0,001). Acelai lucru se observ i la metiii Roie de step x Blat cu negru. n urma examinrii produciei de lapte i implicaiile markerilor locusului AEB la rasa iniial Roie de step i al metiilor lor (tab. 6.8.) n unitatea agricol Drujba, s-a stabilit c producia de lapte variaz n limite mari. Astfel, n lotul rasei iniiale Roie de step, indiferent de markerul motenit, diferen cert privind acest indice nu s-a constatat, varind n limitele 3307 3821 kg pe prima lactaie. Cea mai mic producie n prima lactaie la F1, markerul Q (4024 kg lapte). O diferen semnificativ s-a stabilit ntre lotul crui i-a fost transmis markerul B1P' i cele cu markerii Y2Y' i I2 respectiv 837 i 878 kg lapte (P < 0,001). O diferen semnificativ a fost constatat de asemenea ntre lotul cu markerul B1P' i media pe loturile din F1 (768 kg). Coninutul de grsime n lapte la loturile studiate din F1 practic a fost la acelai nivel. n generaia de metii F2 cea mai nalt producie de lapte au avut cei cu markerul B2O1B' (5735 kg pe prima lactaie), iar cea mai sczut metiii care au motenit markerul G" (4700 kg). ntre lotul de metii cu markerul G" P<0,01). La metiii F3 cea mai sczut producie de lapte a fost nregistrat la lotul care a motenit markerul Y2Y' (3365 kg pe prima lactaie), iar cea mai nalt s-a dovedit a fi, ca i la F2 la i loturile cror li s-a transmis markerii B2O1B', I2, G2Y2E'1Q' diferena a constituit corespunztor 1035, 524 i 594 kg lapte (P<0,001, au avut taurinele cu markerul B1P' (2966 kg), apoi lotul care a motenit B1O3Y2G'P'Q'G" (3576 kg) i cea mai nalt lotul cu

Tabelul 6.7. Producia de lapte a metiilor de diverse genotipuri n locusul F al grupelor sanguine (I lactaie) F/F producia de lapte, kg Mm 2774103 3776158 377760 344098 438883 3688123 473594 411866 Genotipurile F/V producia de lapte, kg Mm 2700118 3726143 325461 3550126 4550119 379979 4586200 4149146 V/V producia de lapte, kg Mm 3459240 3154293 -

Loturile Simmental Roie de Step BN x S, F1 BN x S, F2 BN x S, F3 BN x RS, F1 BN x RS, F2 BN x RS, F3

n 22 25 118 49 74 175 53 123

grsimea, % Mm 3,890,06 3,820,04 3,820,02 3,750,03 3,610,01 3,750,02 3,620,02 3,570,02

n 12 19 92 35 37 86 26 24

grsimea, % Mm 4,13011 3,750,05 3,830,02 3,740,03 3,610,02 3,720,02 3,610,04 3,560,04

n 11 5 -

grsimea, % Mm 3,730,08 3,710,09 -

Tabelul 6.8.Producia de lapte n dependen de markerii motenii n locusul AEB al rasei iniiale Roie de step i metiilor n unitatea agricol Drujba, (prima lactaie) Markerii n G2Y2E'1Q' I2 I' Q' Y2Y' O1Y1D' G" B2O1Y2D' B1O3Y2G'P'Q'G" Q O1T1E'3 F'K' B1P' G1I1 B2O1 B2O1B' Y2A'1 Media 2 7 12 6 5 6 11 49 Roie de Step producia grsimea, de lapte, kg %, Mm Mm 37911040 3,700,06 3750300 3,790,06 3821199 3,760,04 3307304 3,860,08 3636150 3,830,09 3624150 3,84 0,09 3835253 3,760,05 3706100 3,790,02 F1 producia de lapte, kg Mm 3744188 384489*** 3613162 3908207 3803171** 3722189 3690151 3893193 357699 4024175* 3878324 2966178 373479*** grsimea, %, Mm 3,750,04 3,760,02 3,640,09 3,750,04 3,680,03 3,710,03 3,670,04 3,720,03 3,720,03 3,730,04 3,940,10 3,710,07 3,720,01 F2 producia de lapte, kg Mm 5294121 522488*** 5065139 5138163 5149162 4700199** 5479150 5185132 5962286 4221262 4587474 5575157** 5122173 5735100*** 4757579 527241*** grsimea, % Mm 3,620,02 3,620,01 2,600,02 3,630,02 3,670,03 3,580,05 3,530,03 3,620,03 3,600,11 3,740,08 3,660,10 3,560,03 3,590,02 3,470,02 3,630,01 3,590,01

n 18 91 39 8 22 19 21 15 51 10 8 6 308

n 60 129 49 41 16 13 42 31 2 3 4 15 21 53 4 483

continuarea tabelului 6.8. Markerii n G2Y2E'1Q' I2 G1I1 |Y2Y' B2 O1Y2D' D'G'O' I' B2O1 B2 O1B' Q Q' Y2G'G" G2Y2E'1 Y2D'E'1O' O2B' Media
Not *

97 70 32 18 62 4 52 21 56 5 36 24 22 13 512 P<0,05

F3 producia de lapte, kg Mm 5447145 5203152 5314223 4877321 5835154 3266489 5347157 6035269** 6226125*** 5424816 5647224 5469169 5402195 5893227 551253,7
**

grsimea, %, Mm 3,520,01 3,580,05 3,560,01 3,530,04 3,470,02 3,86 0,03 3,540,02 3,490,03 3,400,02 3,380,07 3,440,03 3,670,02 3,650,03 3,480,03 3,500,01
***

n 32 18 21 5 14 4 11 6 8 3 12 7 2 143

F4 producia de lapte, kg Mm 4298225 4248240 5278298 3591528 4356356 3365732 4638409 4573457 3908232 50451379 5347217 5087174 355950 4488105

grsimea, %, Mm 3,520,02 3,570,03 3,490,04 3,640,05 3,530,04 3,670,07 3,590,06 3,530,01 3,580,04 3,260,12 3,590,05 3,450,07 3,520,04 3,540,01

n 10 5 3 2 4 12 2 4 42

F4 producia de lapte, kg Mm 3217284 3091218 2866379 2875505 2548240 2987128 2711251 3770621 2995105

grsimea, % Mm 3,660,06 3,610,04 3,740,08 3,680,04 3,510,01 3,640,03 3,660,02 3,560,09 3,640,07

P<0,01

P<0,001

taurinele cu markerul B2O1B' (pe prima lactaie 6226 kg (P<0,001), urmnd lotul cu markerul B2O1 (de 6035 kg lapte (P<0,01). Diferena este semnificativ n comparaie cu lotul care a avut markerul Y2Y'. Coninutul de grsime, ca i n generaiile F1 i F2, s-a meninut la acelai nivel. n generaia F4 i tipul solicitat o diferen vdit a produciei de lapte i coninutul de grsime ntre loturi cu diferii markeri nu s-a constatat. Se cere de subliniat faptul c n unitatea agricol Drujba, ncepnd cu anii 1992 1993 baza furajer a fost n decdere, ceea ce a ifluenat negativ creterea produciei de lapte n generaiile F3 i F4 (tab. 6.8.). 6.3. Utilizarea markerilor genetici la testarea taurilor dup calitatea descendenei Dup cum s-a menionat mai sus, utilizarea markerilor genetici asigur o apreciere veridic a calitilor productive ale taurinelor destinate pentru cretere i reproducie. Conform datelor mai multor autori, testarea taurilor dup producia de lapte a fiicelor nregistrate formal nu ntotdeauna reflect potenialul lor genetic [25, 42, 96, 123, 184]. Un segment important al cercetrilor efectuate l-a constituit verificarea paternitii descendenei taurilor de rasele Blat cu negru i Holstein, materialul biologic al crora s-a utilizat n reeaua de nsmnare artificial la crearea tipului solicitat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. Lund n considerare rezultatele obinute la expertiz, s-a efectuat testarea comparativ dup producia de lapte a descendenei autentice i neautentice (formale) a fiicelor (tab. 6.9.). Tabelul 6.9. Rezultatele testrii taurilor dup producia de lapte a fiicelor nominale i autentice (prima lactaie) Porecla i numrul de inmatriculare al taurului, rasa, gospodria 1 Bar 1656, BN, u.a. Drujba Buc 467, BN, u.a. Drujba Iakori 154, BN, u.a. Drujba Kedr 2205, BN, u.a. Drujba Batr 421, H, u.a. Drujba Tvin 1677974,H Coleg. de Planif. Efectivul de fiice 2 N 135 A 80 N 91 A 63 N 26 A 20 N 44 A 33 N 24 A 18 N 67 A 48 Producia de lapte, kg Mm 3 351056 342493 364178 375696 4235149 4463152 4761122 4866140 4514138 4564213 424990 433191 Grsimea, % Mm 4 3,700,01 3,700,02 3,790,02 3,790,02 3,720,03 3,710,04 3,610,02 3,610,03 3,640,03 3,620,04 3,580,02 3,590,03 Diferena ntre N* i A* producgrsimea, ia de % lapte, kg 5 6 86 0,0 0,0 115 0,01 228 0,0 105 0,02 50 0,01 82

Plintus 575, H N 64 Coleg. de Planif. A 53 Vecer 21, H, N 21 ICCC Selecia A 13 Gabriel 229, H, N 12 ICCC Selecia A 10 Grei 181, H, N 24 ICCC Selecia A 18 Vermut 512, H, N 55 ICCC Selecia A 44 Martin 1666678, N 26 H,ICCC Selecia A 22 Led 1678006, H, N 92 ICCC Selecia A 77 Bloc 567, H, N 42 a.a.Tecani A 26 Barhat 638, BN, N 48 a.a.Tecani A 22 Dot 328, BN, N 46 a.a.Tecani A 36 Not *N - nominale (formale);

4213106 4112110 3145144 3086128 3370144 3437190 3522136 3419149 302394 278187 3026159 3167104 358572 362499 4382124 4218137 4655103 4567153 4536117 4599122 A - autentice

3,520,03 3,520,04 3,980,03 3,990,05 3,950,03 3,960,03 3,830,0 3,840,06 3,630,02 3,680,03 3,680,02 3,670,03 3,790,02 3,780,03 3,600,01 3,590,02 3,620,08 3,630,02 3,590,01 3,600,01

111 59 100 103 242 141

0,02 0,01 0,01 0,01 0,0 0,01 0,01

39 164 88 63

0,01 0,01 0,01

Fiicele acestor tauri erau ntreinute n populaiile unitii agricole Drujba , Colegiul de Planificare , ICCC Selecia i asociaia agrcol Tecani, cu o baz furajer la stabulaie. Datele tabelului 6.9. ne demonstreaz, c testarea taurilor dup producia de lapte a fiicelor nominale devia de cea a fiicelor autentice. De exemplu, o diferen substanal s-a constatat la testarea taurului Iakori 154 dup fiicele nominale, unde aceasta a a fost mai sczut cu 228 kg lapte, n comparaie cu rezultatele testrii dup fiicele autentice. n urma testrii taurului Vermut 512 dup fiicele nominale, dimpotriv, producia de lapte la fiicele autetice a fost cu 242 kg mai nalt fa de cele nscrise. n tabelul 6.10 este indicat efectivul de fiice care au motenit markerii paterni n locusul AEB i producia de lapte a lor pe prima lactaie. Datele tabelului arat c o influen semnificativ n segregarea factorilor ereditari paterni i producia de lapte s-a nregistrat la fiicele taurului Buc 467. Fiicele acestui taur, care au motenit markerul patern I2, aveau producia de lapte pe prima lactaie de 3950 kg, grsimea 3,83%, iar cele cu markerul patern B1O3Y2E'3G'P'Q'G " respectiv 3355 kg lapte, grsimea 3,69%. Astfel diferena a constituit 595 kg lapte i 0,14% grsime (P<0,01). Utilizarea markerilor genetici la testarea taurilor dup calitatea descendenei face posibil depistarea factorilor ereditari solicitai i folosirea lor n valoroas, raia anual asigura alimentaia la nivelul de 5000 5500 uniti nutritive la o vac cu ntreinere

158

Tabelul 6.10. Rezultatele testrii taurilor dup producia de lapte a descendenei n dependen de segregarea factorilor ereditari n locusul AEB Unitatea agricol 1 ICCC Selecia Porecla,numrul de nmatriculare 2 Vecer 21 Holstein Gabriel 229 Blat cu negru Grei 181 Holstein Vermut 512 Holstein Martin 1666678 Holstein Led 1678006 Holstein Bloc 567 Holstein Barhat 638 Blat cu negru Dot 328 Blat cu negru Marcherii ereditai 3 B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" I' B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G " Q' OxD'E'3F'G'O' B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" Q' G2Y1D' Y2A'1 I2 Q' G2Y2E'1Q' BGKE'1F'O' B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" G3O1T1E'3F'K' I2 G2Y1D' n 4 6 7 9 3 10 8 20 24 12 10 45 32 12 14 14 8 26 9 Producia de lapte a fiicelor lapte, kg grsime, % Mm Mm 5 6 3039148 3,950,04 3120225 3,970,09 3533214 3,950,04 3390526 4,020,02 3220322 3,830,03 3732216 3,890,07 2810202 3,720,05 2992181 3,690,04 3129147 3,640,04 3204150 3,690,03 352295 3,820,03 3912244 3,720,06 4370233 3,610,02 4118159 3,580,03 4525195 3,600,03 4735284 3,660,01 4560140 3,610,01 5031229 3,570,08 Diferena lapte, grsime, kg % 7 8 81 0,02 143 512 282 75 300 252 200 471 0,07 0,07 0,03 0,05 0,10 0,03 0,06 0,04

Asociaia agricol Tecani

Asociaia agricol Tecani

1 Unitatea agricol Drujba

Colegiul de Planificare

2 Bar 1656 Blat cu negru Buc 467 Blat cu negru Iacori 154 Blat cu negru Chedr 2305 Blat cu negru Batr 421 Holtein Tvin 1677974 Holstein Plintus 575 Holstein

3 B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" I' I2 B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" I2 G2Y2E'1Q' G2Y2E'1Q' B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'G" I2 G" G2Y2E'1Q' B2O1 B2O1Y2D' G2Y2E'1Q'

4 39 41 45 18 15 5 23 10 11 7 28 20 29 24

5 3499105 3466119 3950107 3355151 4420195 4581214 4927163 4586212 4512261 4753332 4240115 4574152 4187144 389881

6 3,720,05 3,670,02 3,830,02 3,690,04 3,700,04 3,730,10 3,630,03 3,510,07 3,620,05 3,650,07 3,570,03 3,610,04 3,550,05 3,450,10

(continuarea tab. 6.10.) 7 8 27 0,05 595** 161 341 243 334 289 0,14** 0,03 0,12 0,03 0,04 0,10

Not :**P 0,01

scopuri de ameliorare a taurinelor. Spre exemplu, la selectarea fiicelor taurilor Kedr 2305, Iakori 154 prioritate se va acorda fiicelor care au motenit markerul G2Y2E'1Q'. 6.4. Aplicarea markerilor genetici la segregarea factorilor ereditari n familii Creterea taurinelor n linii i familii este cea mai rspndit i important metod de ameliorare a caracterelor productive. La aplicarea acestei metode snt utilizate cu succes grupele sanguine, care permit efectuarea monitoringului factorilor ereditari ai strmoilor i transmiterea lor n descenden, urmrirea eficient a informaiei ereditare n linii i familii, certificarea lor, determinarea nivelului similitudinii i divergenei genetice ale descendenei i strmoilor. n unitatea agricol Drujba a fost efectuat analiza transmiterii factorilor ereditari ai strmoilor n familiile Nota 342 (fig. 6.1), deasemenea Moroka 1676, Snoha 196, Maka 32, caracterizate printr-o producie de lapte i longevitate nalte.

Fig. 6.1. Familia Nota 342 Schema prezentat n figura 6.1. permite monitorizarea transmiterea n descenden a factorilor ereditari ai ntemeietoarei n locusul AEB.

Descendena familiei Nota 342 n populaie se caracterizeaz prin exterior excelent, conformaia corporal caracteristic pentru rasele de lapte, corpul alungit, capul fin i expresiv, trunchiul larg i adnc, ugerul bine dezvoltat,n form de cad, mameloane cilindrice, membre subiri, puternice, cu aplomb corect, constituie fin-robust, temperamentul vioi, precocitate bun, producie de lapte nalt. Indicele produciei la ntemeietoarea Nota 342 pe prima lactaie a constituit 6486 kg, lapte, grsimea 3,58%. Fiica ei Nejnaia 1404, a motenitt de la mam markerul G" avnd producia de lapte pe prima lactaie 5305 kg, grsimea 3,53%.Celei de a doua fiic Novinca 1876, i s-a transmis de la mam acelai marker genetic G", ea avnd producia de lapte 5987 kg lapte cu grsimea 3,48%. Exemplul n cauz prezint un mare interes n ameliorarea taurinelor i, mai ales, a vacilor- mame productoare de tauri pentru selectarea descendenei cu markeri genetici i producie programat. Este cunoscut faptul c veriga principal n procesul de ameliorare a taurinelor este selectarea turailor pentru reproducie. Important ca de la potrivirea programat a perechilor s fie obinui turai cu genotipul homozigot n locusul AEB iar indexul similitudinii antigenice nu trebuie s depeasc 0,60 ntre intemeetor i urmai.

6.5. Utilizarea alelelor locuslui AEB la marcarea liniilor Investigaiile au fost efectuate n cele mai rspndite linii ale tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la care s-a studiat spectrul antigenic al grupelor sanguine. Numrul antigenelor depistate varia de la 36 (linia Valiant 1650414) la 50 (linia Rokmen 275932). n locusul AEA au fost determinate dou antigene 1 i 2 la toate liniile studiate. Frecvena antigenului 2 varia de la 0,0869 (linia Astronaut 1458744) la 0,6470 (linia Eleveien 1491007). n liniile Butmeiker 1450228 i Valiant 1650414 s-a constatat antigenul Z' cu frecvena 0,0357 i 0,0588 ,respectiv. n locusul AEB s-au relevat 27 antigene din care 14 au fost stabilite n toate liniile: B2, G2, G3, I2, O2, Y2, D', E'2, E'3, G', O', P', Q', G". Antigenele B1, O1, P2, A'2, B', J'2, P' la taurii din toate liniile se ntlnesc rar. O frecven mai nalt o aveau antigenele B2, G2, G3, I2, O2, Y2, D', E'2, E'3, G', O', Q', G", care snt caracteristice pentru rasa Blat cu negru. Antigenul Q a fost constatat doar la taurii din linia Rokmen 275932 cu frecvena de 0,0312, iar antigenele B', J'2, Y' la taurii din liniile Eleveiin, Rokmen i Butmeiker (0,0147, 0,0312, 0,0714; 0,0441, 0,0320, 0,0357; 0,0294, 0,0312, 0,0357 respectiv). Antigenul B" a fost depistat la taurii din liniile

162

Elevein i Butmeiker, iar antigenul D" la taurii din liniile Eleveien, Rokmen i Butmeiker, frecvena crora varia corespunztor de la 0,0143 la 0,0357 i de la 0,0312 la 0,0714. In locusul AEC din cele 10 antigene studiate nu s-a depistat antigenul R1 la taurii din linia Valiant. Pentru toi taurii din liniile testate a fost specific frecvena nalt a antigenelor C1, C2, E i X2. n locusul AEF s-au manifestat ambele antigene F i V. Cea mai nalt frecven a avut antigenul F la taurii din liniile Astronaut (1,0) i Butmeiker (0,9643). n locusul AEJ antigenul J era prezent la taurii din toate liniile studiate, avnd frecvena de la 0,3529 (linia Valiant) la 0,5000 (linia Rokmen). n locusul AEL frecvena sczut a antigenului L a fost caracteristic pentru taurii din linia Rokmen (0,2812). n locusul AEM antigenul M nu s-a depistat la taurii din linia Valiant, iar n celelalte linii varia de la 0,0435 (linia Astronaut) la 0,0714 (linia Butmeiker). n locusul AES din cele 6 antigene studiate, 4 (U, U', H", U") lipseau la taurii din linia Butmeiker i 3 (U, H", U") la taurii din linia Valiant. Frecvena antigenului H' oscila de la 0,5294 (linia Valiant) la 0,8928 (linia Butmeiker). n locusul AEZ frecvena antigenului Z a fost mai joas la taurii din linia Valiant (0,2353), mai sporit la taurii din linia Rokmen (0,3437), cel mai nalt indice n acest sens (0,5000) fiind nregistrat la taurii din linia Butmeiker. Distanele i similitudinile genetice ntre linii au fost calculate n baza rezultatelor obinute la studierea antigenelor (tab. 6.11.). Tabelul 6.11. Indicii distanelor (d) i ai similitudinii (r) genetice ntre liniile tipului moldovenesc de taurine al rasei Blat cu negru Similitudinea (r) Distana (d) Eleveiin 1491007 Rokmen 275932 Butmeiker 1450228 Astronaut 1458744 Vliant 1650414 Cifru 1 2 3 4 5 1 0,1546 0,1690 0,1440 0,1699 2 0,8454 0,1419 0,1350 0,1481 3 0,8310 0,8581 0,1682 0,1837 4 0,8560 0,8650 0,8318 0,1765 5 0,8301 0,8519 0,8163 0,8235 -

Analiza clausteric efectuat n baza datelor din tabelul 3.49 cu elaborarea dendrogramei a demonstrat c cea mai nalt similitudine (r=0,8650) exist ntre liniile Rokmen i Astronaut i Rokmen Butmeiker (r = 0,8581), (fig. 6.2.).

163

n dendrogram liniile Rokmen i Astronaut formeaz un clauster separat, distana genetic intre ele fiind cea mai mic (d = 0,1350); puin mai ndeprtat se afl taurii din liniile Eleveiin (d = 0,1493), dup care urmeaz cei din linia Butmeiker 1450228. Valiant
0,1749

Butmeiker
0,1620

Eleveiin
0,1493

Astronaut
0,1350

Rokmen
|
0,2

|
0,1

|
0

(d)

Fig.6.2. Dendrograma microfilogenezei ntre liniile studiate ale tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Reproductorii din linia Valiant 1650414 formeaz vrful dendrogramei i se afl la o distan relativ mai mare fa de liniile Rokmen, Astronaut i Eleveiin. Cele mai multe alele (40) au fost depistate n linia Eleveien la care alela G2Y2E'1Q' este marker cu o frecven de 0,3786 (tab. 6.12.). Purttori ai acestei alele snt 53 de tauri din cei 70 supui studierii. Tabelul 6.12. Alelofondul locusului AEB al grupelor sanguine ale taurilor reproductori din liniile tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru N Liniile taurilor reproductori Eleveiin Rokmen Butmeiker Astronaut Valiant d/o Alelele 1491007 275932 1450228 1458744 1650414 n = 68 n = 32 n = 28 n = 23 n = 17 1 2 3 4 5 6 7 1 BGKE'F'2O' 0,0217 2 BG'KOxA'1 0,0151 3 B1G1 0,0294 4 B1G2KO2A'1E'1K' 0,0151 5 B1G2KY2O' 0,0143 6 B1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G" 0,0071 0,0178 7 B1O3Y2E'3G'P'Q'G" 0,0303 0,0178 0,0294 8 B1O3Y2G'O'P'Q'G" 0,0294 9 B1O3E'3G'P'Q'G" 0,0217 10 B1P' 0,0071 11 B2G2 0,0217 12 B2I1 0,0071 13 B2O1 0,0286 0,0303 0,0435 14 B2O1Y2 0,0294 15 B2O2Y2E'3G'P'Q'B" 0,0178

164

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

B2O2Y2B'O'B" B2O1Y2D' B2O1B' B2O1D' B2O1D" B2O' B2Y2D'G'O' B2Y2D'E'3G'O'P'G" G1I1 G1Y1 G2O1 G2O1T1 G2Y2 G2Y2E'1Q' G2Y2D' G2Y2D'G" G2E'1G" G'O' G" I1QE'2G" I1G" I2 O1 O1I1 O1T1E'3 O1Y1G'G" O1Y2E'2G'J'2O' O1Y1D' O1A'1 O2E'3G'J'2O' O2Y2D' O2 J'2O' P1 P1Y2A'1 P1(B') I' Y1A'1E'1F'2G'O'G" Y1G'Y'G" Y2 Y2A'1 Y2D'I'G'O' Y2D'E'1O' Y2D'E'1O'Q' Y2D'E'1G'O' Y2E'1G" Y2D'G" Y2D'E'1 F'2O' Y2D'G'O' Y2G'G"

0,0178 0,0286 0,0071 0,0214 0,0071 0,0214 0,0143 0,3857 0,0071 0,0294 0,0071 0,0357 0,0071 0,0286 0,0214 0,0071 0,0071 0,0143 0,0151 0,0357 0,0151 0,0178 0,0178 0,0151 0,0151 0,0178 0,0143 0,0143 0,0071 0,0214 0,0151 0,0187 0,0294 0,0071 0,0178 0,0178 0,0071 0,0303 0,0217 0,0178 0,0357 0,0217 0,0217 0,0588 0,0151 0,0151 0,0454 0,0606 0,0357 0,1071 0,0536 0,0869 0,1087 0,1304 0,0217 0,0588 0,0294 0,0151 0,1212 0,0714 0,0303 0,0303 0,0151 0,0217 0,0357 0,0178 0,0294 0,0714 0,0435 0,0588 0,0217 0,0294 0,1522 0,0217 0,0882

0,0606 0,0151

165

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Y2D'E'3J'2O' Y2E'1G'O' Y2I'G'G" Y2G'O' Y2G'Y'G" Y2J'2O' A'1 D'E'1G'O' D'E'1G'J'2O' D'E'3G'O' D'E'1F'2G'O' D'G'O'Q' D'G'O' D'E'3G" D'E'1O' D'I'G'O' E'1 E'1O' E'1G'G" E'1G" E'1Q' E'2O' E'3O' E'3G'Q' E'3G" E'3Q' I'Q' I' O' Q' J'2A'2 B C, %

0,0071 0,0071 0,0294 0,0151 0,0151 0,0071 0,0151 0,0357 0,0071 0,0143 0,0217 0,0294 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0294 0,0217 0,0435 0,0217 0,0151 0,0071 0,0071 0,0178 0,0178 0,0143 0,0071 0,0071 15,0 0,0606 0,0151 3,7 0,0357 3,7 7,1 0,0882 0,0588 4,5 0,0588 0,0303 0,0151 0,0178 0,0294

La taurii reproductori din linia Rokmen 275932 au fost depistate 29 alele. Cele mai rspndite alele a locusului AEB au fost G2Y2E1Q, B1O3Y2E3GPQG, B2O1, B2O1Y2D, G1I1, I2, O1, Y2GG, DGO, Q, dintre care alela G2Y2E'1Q' este markerul liniei, frecvena ei constituind 0,1212. O frecven sporit ( 0,0606) s-a constatat i la markerii O1 i Q'. n linia Butmeiker 1450228 au fost identificate 25 alele, dintre care alela I2 este markerul liniei, cu frecvena de 0,1071. Frecven nalt (0,0714) a avut i markerul G1I1. Coeficientul homozigoiei a fost de 3,7% ca i n linia Rocmen 275932 i cel mai mic dintre toate liniile studiate. n liniile Astronaut i Valiant au fost depistate cte 20 alele, alela marker fiind G2Y2E'1Q' cu frecvena de 0,1522 0,0822 corespunztoare. 166

Cu toate c n liniile Rokmen i Butmeiker numrul de alele nu este mare, coeficientul de homozigoie (C) a constituit 3,7%; acest indice crete n liniile Valiant (4,5%) i Astronaut 7,1%). Cel mai nalt coeficient de homozigoie a fost relevat n linia Eleveiin (C = 15,0%), nivelul mediu al lui n toate liniile constituind 6,8%. Aceasta denot faptul c heterozigoia individual a liniilor n tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru (cu spectrul alelelor raselor Blat cu negru, Holstein, Blat cu negru olandez) este nalt i are o vast diversitate genetic. La compararea alelelor locusului AEB n linii a tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru cu populaiile rasei Blat cu negru din Rusia [6] s-a stabilit c majoritatea din ele snt prezente n alelofondul taurilor reproductori: B1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G", B2I2, B1G2KO2A'1E'1K', B2O1Y2, B2O2Y2B'O'B", B2O1Y2D', B2O1B', B2O1, G2Y2D', G", I2, O1, D'G'O', Y2G'G", E'3G" i altele. Este de menionat faptul c, n rezultatul ncrucirilor taurii de ras Holstein au introdus o mare parte de alele de selecie american i european. Astfel de alele ca B1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G", E'3G", B2O1Y2D', Y2D'E'1F'2O', G2Y2E'1Q' snt tipice pentru rasa Blat cu negru. n investigaiile noastre, ca i n cele efectuate de ctre o . A . [243] din Rusia sa constatat c unele alele din cele depistate snt unicale sau foarte rar ntlnite: B2O1D' (liniile Eleveiin i Rokmen), B2O1Y2 (linia Valiant), B2O1B' (linia Rokmen), Y2A'1 (linia Eleveien, Rokmen, Butmeiker), Y2D'G" (linia Eleveiin). Printre indivizii liniilor Eleveien i Butmeiker a fost depistat alela B2O1D" cu frecvena 0,0214 i 0,0357 corespunztor, care este specific pentru rasele Blat cu negru german i olandez. Aadar, alelofondul liniilor studiate ale tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru are o diversitate genetic stabil pentru efectuarea lucrrilor de ameliorare la nivelul genelor grupelor sanguine, iar coeficientul de homozigoie (6,8%) permite meninerea i creterea celor 15 uniti genetice structurale fr dificulti i asigur varietatea caracterelor genetice ale tipului de taurine menionat. 6.6. Utilizarea markerilor genetici la selectarea turailor Sporirea potenialului genetic la bovine depinde n mare msur de selectarea turailor i utilizarea intensiv a taurilor amelioratori. ntruct resursele taurinelor de ras n republic snt

167

foarte limitate, o importan deosebit are crearea liniilor noi de tipul solicitat, selectarea prinilor n vederea obinerii turailor destinai pentru cretere la elever. Un moment nsemnat n aceast munc este verificarea paternitii i testarea turailor dup fenotip i genotip (calitatea descendenei). Analiza genetic a metiilor F3, F4 din tipul de taurine solicitat (vaci productoare de tauri) a demonstrat c anume acestea au fost mamele turailor de selecie autohton. O bun parte din vacile-mame ale turailor au fost ntreinute n populaia asociaiei agricole Mleti, raionul Orhei (tab.6.13), n care s-au utilizat astrfel de tauri valoroi ca Mett 1677642, Moris 957, Jipsi 1698629, Tvin 1677974, Super 891 etc. Marea majoritate din ei au fost purttori ai markerului G2Y2E'1Q', fapt ce a extins frecvena acestuia n n limitele 0,1530 0,1697. Odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei Blat cu negru i Holstein frecvena alelelor B2O1, B2O1Y2D', G" a crescut respectiv de la 0,0294 pn la 0,0721, de la 0,0098 pn la 0,0581 i de la 0,0196 la 0,0232 . Tabelul 6.13. Cele mai rspndite alele n locusul AEB la mamele productoare de tauri din asociaia agricol Mleti Alelele B2O1 B2O1Y2D' B2O2Y2E'1P'Q'G" B1G1 G" E'1Q' C2Y2E'1Q' Q' I2 I' O1 O1I' T o t a l: F2 n = 51 0,0294 0,0098 0,0196 0,0098 0,0196 0,0294 0,1568 0,0294 0,0490 0,0196 0,0980 0,4804 F3 n = 98 0,0357 0,0051 0,0612 0,0204 0,0102 0,0357 0,1530 0,0153 0,0714 0,0403 0,0255 0,0051 0,5000 F4 n = 51 0,0588 0,0392 0,1176 0,0098 0,0098 0,0490 0,1568 0,0392 0,1078 0,0392 0,0490 0,0098 0,6961 B.N. n = 21 0,0721 0,0581 0,0139 0,0093 0,0232 0,0139 0,1697 0,0279 0,0465 0,0093 0,0256 0,0070 0,4860

n dinamica generaiilor, alelele I2, O1 aveau o frecven stabil. Frecvena sumar a alelelor din locusul AEB a constituit 0,4860 0,6961. La analiza produciei de lapte n dependen de alelele din locusul AEB s-a stabilit c cele mai productive au fost vacile mame productoare de tauri care au motenit alelele G2Y2E'1Q', B2O1 comparativ cu alela E'1Q, (tab. 6.4.). Spre exemplu, producia de lapte a metiilor F3 purttori ai markerilor G2Y2E'1Q' i B2O1

168

pe prima lactaie a depit respectiv cu 706 i 909 kg acest indice, nregistrat la cei cu markerul E'1Q (P<0,05; P<0,01). n cadrul rasei pure Blat cu negru lotul care a ereditat markerul O1 avea producia de lapte mai sczut cu 1191 i 968 kg fa de loturile cu markerii G2Y2E'1Q' i B2O1. Accentum faptul c lotul de vaci metise productoare de tauri F4 au o similitudine ntrun grad nalt cu rasele pure Blat cu negru i Holstein att n ceea ce privete markerii genetici, ct i producia de lapte. Distana genetic a constituit 0,0386, iar similitudinea 0,9614. 6.7. Concluzii. n cercetrile noastre o deosebit atenie a fost acordat testrii paternitii descendenei destinate pentru cretere i reproducie. Datele obinute denot eficacitatea nalt a folosirii markerilor genetici n evidena animalelor de ras. Implementarea acestei metode este reglementat prin Legea privind selecia i reproducia n zootehnie nr. 372- XIII, adoptat de ctre Parlamentul Republicii Moldova. Verificarea paternitii este de importan major dat fiind faptul, c din diverse cauze, la nregistrarea ei se admit erori [14]. Aceasta are consecine nedorite la testarea taurilor dup calitatea descendenei, mai ales vznd producia de lapte a fiicelor formal nscrise i a celor autentice, cind diferena atinge 200kg i mai mult. Iat de ce supraaprecierea taurului la testarea dup calitatea urmailor i utilizarea lui pentru reproducie conduce la pagube economice semnificative. Testarea descendenei cu ajutorul markerilor genetici, n afar de verificarea paternitii, permite efectuarea analizei genetice a genotipurilor taurilor reproductori. Se cunoate faptul c variabilitatea genetic a descendenei este condiionat de motenirea factorilor eritrocitari localizai n cromozomi. Transmiterea factorilor eritrocitari alternativi n mod evident poate fi monitorizat n locii AEB i AEC. n scopul relevrii unei posibile influene a acestei variabiliti la calitatea urmailor a fost efectuat o analiz ampl a produciei de lapte la fiicele taurilor reproductori care au motenit markerii alternativi ai tailor n locusul AEB. Rezultatele demonstreaz c variabilitatea urmailor, condiionat de transmiterea informaiei factorilor ereditari alternativi localizai n cromozomii tailor, influeneaz producia de lapte a fiicelor i coninutul de grsime n el. Cu toate acestea, n multe cazuri diferenele nu erau semnificative. Totodat, menionm c n descendena unor tauri aceste diferene ntre indicii productivi erau evidente. De pild, fiicele taurului Buc 467, care au motenit markerul BI2 depeau (P0,01) dup producia de lapte (cu 595 kg) i coninutul de grsime (cu 0,14%) semisurorile cror li s-a transmis factorii alternativi cu markerul BB1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G". Aceasta se explic prin

169

faptul c factorii ereditari marcai cu alelele locusului AEB al acestui taur n cromozomi influeneaz n mod diferit producia de lapte a descendenei. Faptul n cauz prezint o valoare aparte la selectarea i testarea animalelor dup genotip n procesul de ameliorare a populaiilor de taurine. De exemplu, la selectarea fiicelor taurului Buc 467 prioritate trebuie acordat genotipurilor care au motenit markerul tatlui BI2. n mod asemntor se va proceda i cu descendena taurului Kedr 2205 la selectare acordnd prioritate fiicelor cror li s-a transmis markerul tatlui BG2Y2E'1Q'. Despe utilizarea markerilor genetici la marcarea liniilor, crearea liniilor noi, famiilor i grupelor nrudite de taurine au comunicat . [120], . .[190], . . [186], . . [111], . . [162], K. . [47]. Exemplul familiei Nota 342 (unitatea agricol Drujba) demonstreaz posibilitatea utilizrii markerilor genetici la ameliorarea familiilor. Toate femelele cu producie de lapte nalt din aceast familie au motenit markerul BG" al ntemeietoarei. Testarea grupelor sanguine permite selectarea pentru reproducie a urmailor liniilor cu alele caracteristice pentru ntemeietori [104, 185], precum i potrivirea pentru ei a vacilor productoare de tauri cu alele identice, ceea ce accelereaz considerabil procesul consolidrii n descenden a caracterelor productive solicitate. Selectarea dup alelele tatlui asigur sigurana selectrii viitorilor amelioratori ntre feciori la nivel de 5% [122]. Cele mai multe alele (40) au fost depistate n linia Eleveien, dintre care markerul G2Y2E'1Q' are o frecven de 0,3786. Purttori ai acestui marker snt 53 tauri din 70 studiai. La taurii reproductori din linia Rokmen au fost identificate 29 alele, dintre acestea alela G2Y2E'1Q' fiind markerul liniei, cu frecvena 0,1212. O frecven nalt (0,0606) s-a constatat i la markerii O1 i Q'. n linia Butmeiker au fost stabilite 25 alele dintre care alela I2 este markerul liniei, avnd frecvena de 0,1071. O frecven nalt a avut i markerul G1I1 (0,0714). n liniile Astronaut i Valiant au fost constatate 20 alele, alela marker fiind G2Y2E'1Q' cu frecvena de 0,1522 i 0,0822 corespunztor. Cu toate c n liniile Rokmen i Butmeiker numrul de alele nu este mare, nivelul homozigoiei (C) a constituit 3,7%; puin mai sporit acest indice a fost n linia Valiant (4,5%) i mai inalt n linia Astronaut (7,1%). Cea mai nalt homozigoie s-a registrat la linia Eleveiin (C = 15,0%), nivelul mediu al homozigoiei pe toate liniile constituind 6,8%. Acest fapt denot c heterozigoia individual

170

a liniilor n tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru este nalt i are o vast diversitate genetic. n rezultatul comparrii alelelor locusului AEB n liniile tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru cu spectrul alelelor raselor Blat cu negru, Holstein, Blat cu negru olandez i populaiile Blat cu negru din Rusia [239], s-a stabilit c majoritatea din ele snt prezente n alelofondul taurilor reproductori de tip nou: altele. Potrivirea acestor tauri la vacile productoare de tauri selectate pe alelele solicitate din locusul AEB, permite obinerea descendenei homozigote pe aceste alele. La depistarea factorilor ereditari solicitai o importan deosebit se acord analizei alelofondului vacilor nalt productive productoare de tauri. Exploatarea intensiv a acestora poate accelera crearea populaiilor valoroase [72, 181, 201]. Analiza markerilor genetici la vacile productoare de tauri a demonstrat c cea mai nalt frecven au avut-o alelele BG2Y2E'1Q' i BB2O1, iar productivitatea pe prima lactaie a acestora depea cu 1520 2005 kg lapte indicele respectiv al contemporanelor care au ereditat marcherul BB1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G" (P0,01). B1O3Y2A'1E'3G'P'Q'G", B2I2, B1G2KO2A'1E'1K', B2O1Y2, B2O2Y2B'O'B", B2O1Y2D', B2O1B', B2O1, G2Y2D', G", I2, O1, D'G'O', Y2G'G", E'3G" i

171

7. SISTEMELE PROTEICE POLIMORFE ALE TIPULUI DE TAURINE MOLDOVENESC AL RASEI BLAT CU NEGRU 7.1. Alelofondul sistemelor proteice polimorfe ale raselor implicate n crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru Datele despre alelofondul taurinelor au o importan teoretic deosebit n elaborarea metodelor de sistematizare a raselor, preznt un interes practic n srudierea legturilor de rudenie ntre rase, tipuri, populaii pentru luarea deciziilor n ameliorare Prin cercetrile efectuate s-a stabilit c n sistemul transferinelor au fost depistate 5 genotipuri la rasa Roie eston (AA, AD, DD, DE, EE), la rasele Roie de step, Jersey i Blat cu negru 4 genotipuri (AA, AD, AE, DD), iar la rasa Simmental -genotipurile AA, AD, DE, EE, determinate de trei alele codominante (A, D, E). Frecvena alelelor n sistemul transferinelor la rasele studiate varia considerabil. De exemplu, frecvena alelei Tf
A

oscila de la 0,338 (Simmental) la 0,742 (Jersey), iar alela Tf


A

respectiv, de la 0,632 la 0,253. La rasele Roie de step i Blat cu negru frecvena alelei Tf D era mai nalt (0,578 i 0,532) dect a alelei Tf (0,402 0,456). La toate rasele supuse investigaiei s-a constatat frecvena joas a alelei Tf E de la 0,005 la 0,030. n sistemul ceruloplasmin s-au depistat 3 genotipuri AA, AB i BB cu dou alele codominante CpA i CpB . Aproape la toate rasele studiate frecvena alelei CpA a fost mai nalt fa de frecvena alelei CpB. De exemplu, la rasa Roie de step frecvena acestei alele a fost mai nalt de 1,5 ori, la rasa Roie eston de 2,2 ori, Jersey de 3 ori i Simmental de 4 ori. Excepie a prezentat rasa Blat cu negru, la care frecvena alelei CpB a fost mai nalt dect cea a alelei CpA de 1,4 ori. n sistemul amilaz au fost identificate 3 genotipuri: BB, BC, CC, unde de asemenea se observ diferena ntre rase. Astfel, la rasa Blat cu negru frecvena alelelor AmB i Amc se afl aproape la un nivel cu cel al alelei AmC (0,560), n timp ce populaia raselor Roie eston, Simmental i Jersey frecvena alelei AmB este mai nalt dect frecvena alelei AmC de 2,4; 3,8 i 3,2 ori corespunztor. n sistemul hemoglobin toate 3 genotipuri (AA, AB, BB) au fost depistate numai la taurinele de rasa Jersey; la celelalte rase studiate hemoglobina BB lipsea. Frecvena alelelor HbA varia de la 0,821 (Jersey) la 0,0992 (Blat cu negru), iar cea a alelelor HbB de la 0,008 (Blat cu negru) la 0,179 (Jersey). Se cere menionat faptul c cea mai nalt similitudine n majoritatea locilor studiai a fost nregistrat la rasele Roie de step i Roie eston. Tot acest fapt confirm i distana genetic ntre rasele studiate (tab. 7.1). 172

Cea mai mic distan genetic (d = 0,0688) a fost constatat ntre rasele Roie de step i Roie eston, iar cea mai mare (d = 0,2699) ntre rasele Jersey i Blat cu negru. Tabelul 7.1. Distana genetic ntre rasele de taurine pe sistemele proteice polimorfe a raselor implicate n crearea tipului nou Rasa Roie de step Roie eston Simmental Jersey Blat cu negru Codul 1 2 3 4 5 1 0,0688 0,1225 0,2064 0,1319 0,1019 0,1399 0,1811 0,1931 0,2527 0,2699 2 3 4 5

Datele obinute demonstreaz c alelofondul sistemelor proteice polimorfe permit stabilirea nivelului similitudinii i divergenelor genetice intre rasele implicate n ncruciare i folosirea acestora n procesul de creare i consolidare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. 7.2. Caracteristica genetic a unor populaii de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru dup sistemele polimorfe proteice Studierea motenirii genelor ce determin tipurile polimorfe proteice permite depistarea alelelor care monitorizeaz aceste structuri, iar frecvena lor poate fi folosit n ameliorarea raselor i tipurilor de animale existente sau la crearea unor rase noi. Rezultatele testrii frecvenei alelelor proteinelor sanguine la taurinele din populaiile supuse studierii snt reflectate n tabelul 7.2. Tabelul 7.2. Frecvena alelelor proteinelor sanguine la taurine n populaiile cercetate Alelele Unitatea agricol Drujba, (R.S. x B.N.), F1- F4 n = 1058 0,258 0,728 0,014 0,500 0,500 ICCC Selecia, (S x B.N.), F1- F2 n = 345 0,384 0,613 0,003 As. agr. Micui (Jersey), n = 523 As. agr. Tecani, (S. x B.N.) F2- F3 n = 114 Colegiul de Vitic. i Vinificaie, (R. eston) n = 234 0,502 0,483 0,015 0,708 0,292 Taurii din ntreprind. zonale, (B.N., H) n = 126 0,456 0,532 0,012 0,460 0,540

A D E B C

Transferin (Tf) 0,684 0,421 0,305 0,557 0,011 0,022 Amilaz (Am) 0,727 0,022 0,273 0,978 Ceruloplasmin (Cp)

173

A B

0,671 0,329 Hemoglobin (Hb) A 0,984 0,932 0,877 0,974 B 0,016 0,068 0,123 0,026 Not: cratima arat c aceste alele n-au fost studiate

0,586 0,414

0,780 0,220 0,981 0,019

0,407 0,593 1,0 0

Datele tabelului demonstreaz c n sistemul transferine exist divergene n repartizarea alelelor. Cea mai sczut frecven a alelei TfA s-a dovedit a fi la metiii din unitatea agricol Drujba 0,258, iar cea mai nalt n populaia din rasa Jersey asociaia agricol Micui 0,684. n populaiile de metii din ICCC Selecia, asociaia agricol Tecani frecvena acestei alele a constituit respectiv 0,384 i 0,421. La animalele de ras pur Roie de step i Blat cu negru (tauri reproductori) corespunztor. La taurinele din loturile cercetate exist divergene i n frecvena alelei TfD. Spre exemplu, n populaia de metii a asociaiei agricole Tecani i la taurii reproductori de la ntreprinderile zonale frecvena acestei alele a fost similar, constituind respectiv 0,557 i 0,532; cea mai sczut frecven s-a depistat n populaia de taurine de rasa Jersey din asociaia agricol Micui (0,305), iar cea mai nalt la metiii din unitatea agricol Drujba (0,720). Frecvena alelei TfE a fost mai nalt n lotul de metii ai asociaiei agricole Tecani (0,022), iar cea mai joas s-a depistat la taurinele de la ferma ICCC Selecia (0,003). n sistemul amilaz de asemenea s-au constatat divergene privind frecvena alelelor. n populaia unitii de metii ai unitii agricole Drujba alelele AmB i AmC aveau o frecven egal (0,500). La taurii reproductori frecven alelei AmC era de 0,540, cel mai nalt acest (0,978) fiind n ferma asociaiei agricole Tecani. n sistemul ceruloplasmin cea mai rspndit a fost alela CpA: frecvena acesteia a constituit (0,780) la taurinele din ferma Colegiului de Viticultur i Vinificaie, iar cea mai sczut era la tauri reproductori (0,407) i metiii din unitatea agricol Drujba (0,586) . n sistemul hemoglobin alela HbB a lipsit la tauri reproductori. O frecven nalt a acestei alele s-a depistat n populaia de taurine din asociaia agricol Micui (0,123), iar cea mai joas la metiii din unitatea agricol Drujba (0,016). Frecvena alelei HbA la taurii reproductori a fost de 1,0 n loturile de animale ale asociaiei agricole Micui i ale ICCC Selecia (respectiv 0,877 i 0,932). Polimorfismul genetic al lactoproteinelor a fost studiat la taurinele din asociaia agricol Tecani i unitatea agricol Drujba (tab.7.3.). n sistemul alfa-es-unu-cazein la taurinele din unitatea agricol Drujba au fost depistate 3 alele A, B, C, iar n asociaia agricol 174 frecvena alelei TfA a fost de 0,502 i 0,456

Tecani doar alelele B i C (0,983-0,017). Cele mai mari divergene s-au identificat n sistemele -s1-Cn i -Lg, unde frecvena alelei B este respectiv de 0,908 0,983 i 0,518 0,389. O frecven redus a alelei -s1-CnC a fost stabilit la taurinele din populaia asociaiei agricole Tecani (0,017). n sistemul -Lg alela A are o frecven mai mare n lotul de animale din asociaia agricol Tecani, fa de cel al unitii agricole Drujba (respectiv 0,611 i 0,482), n timp ce frecvena Tecani (0,389). Tabelul 7.3. Frecvena alelic a lactoproteinelor n populaiile de taurine asociaia agricol Tecani i unitatea agricol Drujba Cirezile Unitatea agricol Drujba, F1 F2 n = 137 Asociaia agricol Tecani, F1 F3 n = 100 -s1-Cn A B C
0,004 0,908 0,088

alelei B a fost mai nalt la taurinele din asociaia agricol

Sistemul de proteine -Cn -Cn A B A B


0,934 0,066 0,675 0,325

-Lg A
0,482

B
0,518

0,983

0,017

0,933

0,067

0,633

0,367

0,611

0,389

Rezultatele cercetrilor efectuate n 4 loci ai proteinelor sanguine (Tf, Am, Cp, Hb) au demonstrat c sistemul transferinelor este cel mai variat. Repartizarea genotipurilor n acest sistem demonstreaz divergene att n rasele iniiale implicate n crearea tipului nou de taurine, ct i la metiii de diverse generaii (tab. 7.4.). Tabelul 7.4. Frecvena genotipurilor n sistemul transferinelor n dependen de generaie (%) Genotipurile AA AD AE DD DE EE Roie de step 31,4 13,7 3,9 51,0 0 0 R.S.x B.N., F1 31,8 13,1 0,6 53,0 1,2 0,3 172,9 R.S.x B.N., F2 21,6 5,7 1,3 71,0 0,4 0 159,7 R.S.x B.N., F3 14,9 1,9 1,0 80,9 1,0 0,3 259,5 Rasa, generaia R.S.x SimS. x B.N., men- B.N., F4 tal F1 6,9 32,4 37,9 3,9 2,9 2,2 3,9 0 0 83,7 61,8 50,0 0,8 0 0 0,8 2,9 0 85,9 145,9 S. x B.N., F2 39,0 8,6 1,4 49,6 1,4 0 76,8 S. x B.N., F3 25,8 14,5 0 58,1 1,6 0 28,4 Blat cu negru 26,1 40,3 1,8 30,0 1,3 0

Totodat s-a nregistrat o scdere a frecvenei genotipurilor heterozigote Tf AE, Tf DE, Tf AD i a celor homozigote Tf AA i Tf EE, ceea ce a contribuit la schimbarea n populaie a genotipurilor de facto i celor teoretic acceptate conform legii Hardy-Weinberg. nclcarea

175

echilibrului genetic a fost depistat la metiii din toate cele patru generaii, fapt mrturisit de criteriul 2, diferena fiind semnificativ (P<0,001). La metiii obinui pe baza rasei Simmental, n dependen de generaie, s-au produs schimbri n frecvena genotipurilor Tf AD i Tf DD. Frecvena genotipurilor Tf AD s-a majorat de la 2,9% la F1 pn la 14,5% la F3. La genotipul Tf AA frecvena crete pn la 39% (F2), apoi scade puin 25,8% (F3), ceea ce demonstreaz influena genotipurilor taurilorreproductori utilizai n aceste populaii. Vom meniona faptul c n populaiile cercetate (obinute pe baza rasei Simmental) selectarea s-a extins pe genotipurile homozigote (Tf AA, Tf DD), eliminnd genotipul Tf EE la metii. n rezultatul ncrucirilor interrasiale au avut loc schimbri i n frecvena alelelor ce determin tipurile de lactoproteine. n toi cei 4 loci (-s1-Cn, -Cn, -Cn, -Lg) s-au depistat cte 3 genotipuri doar la metiii F1 obinui n baza rasei Roie de step (tab. 7.5.), iar n sistemul alfa-es-unu-cazein a fost constatat genotipul foarte rar ntlnit AB (0,6%). La metiii obinui n baza rasei Simmental s-au identificat 3 genotipuri n sistemul apa-cazein i eta-lactoglobulin la metiii F1 i F2. Tabelul 7.5. Frecvena genotipurilor la metii n sistemele lactoproteinelor (%) Locii, genotipul AB BB BC AA AB BB AA AB BB AA AB BB Roie de step x Blat cu negru F1 0,6 91,9 7,5 84,9 13,9 1,2 37,2 50,0 12,8 24,4 55,8 19,8 F2 -s1-Cn 0 78,4 21,6 -Cn 92,2 7,8 0 -Cn 52,9 47,1 0 -Lg 19,6 43,1 37,3 58,3 25,0 16,7 44,7 35,7 19,6 50,0 4,5 45,5 8,3 83,4 8,3 33,9 62,4 3,6 31,8 68,2 0 83,3 16,7 0 89,3 10,7 0 81,8 18,2 0 0 91,7 8,3 0 96,4 3,6 0 100 0 F1 Simmental x Blat cu negru F2 F3

Cea mai nalt frecven la metii a avut-o genotipul BB n sistemul lfa-es-unu cazein, ea constituind 78,4 100% indiferent de rasa, n baza creia acetea au fost obinui.

176

n sistemul eta-lactoglobulin, odat cu creterea cotei de participare a rasei amelioratoare frecvena genotipului BB sporete de la 19,8 la 37,3% la metiii obinui n baza rasei Roie de step i de la 16,7 la 45,5% la cei obinui n baza rasei Simmental. Analiza repartizrii genotipurilor de facto i a celor ateptate teoretic denot c, din cauza deficienei sau surplusului de heterozigoi la metiii obinui n baza rasei Roie de step echilibrul genetic se menine n toate sistemele lactoproteine, n timp ce la metiii obinui n baza rasei Simmental se observ o discordan n sistemul -Cn la F1, F2 (P<0,01) i n sistemul -Lg la F1, F3 (P<0,05-0,001). 7.3. Monitoringul frecvenei genotipurilor i alelelor n dinamica generaiilor n cadrul monitoringului, o atenie deosebit a fost atras genotipurilor complexe, pornind de la faptul, c valoarea adaptiv a genotipurilor depinde de combinaiile genelor. Conform opiniei lui . [39], variabilitatea markerilor biochimici nu este ntmpltoare, ci o consecin a seleciei. n urma studierii celor 4 sisteme de proteine sanguine (transferin, ceruloplasmin, amilaz i hemoglobin), n rasa Blat cu negru au fost depistate 29 genotipuri complexe, Jersey 27, Roie de step 20 . Aceste genotipuri complexe difer prin nivelul de homo- i heterozigoie, fiind divizate n cinci loturi. n primul lot genotipurile snt homozigote n toi 4 loci; n lotul II trei genotipuri snt heterozigote i unul homozigot; n lotul III homozigote n 2 i heterozigote n 2 loci; lotul IV heterozigote n 3 loci i homozigote n unul; i lotul V heterozigote n toi 4 loci. Toate 5 loturi au fost depistate numai la rasa Jersey. n lotul cu toate genotipurile homozigote la rasa Roie de step s-a stabilit 5, Jersey 2, Blat cu negru 8 variante de genotipuri complexe ceea ce constituie respectiv 27,5; 10,5 i 19,0%. Genotipurile complexe AA AA BB AA i DD AA BB AA au fost stabilite la toate rasele, iar genotipurile AA AA CC AA, AA BB BB AA i AA BB CC AA numau la taurinele rasei Blat cu negru. Lotul cu 3 homozigote i heterozigote ntrun locus a fost cel mai numeros n rasele Jersey i Blat cu negru respectiv 10 i 12 genotipuri complexe 44,2 i 43,7%. Mai puine genotipuri s-au stabilit n lotul cu locii 2 homozigote i 2 heterozigote. De exemplu la rasele Jersey i Blat cu negru s-au stabilit cte 8 genotipuri, iar la rasa Roie de step -5. Din acestea numau 2 genotipuri snt comune (AA AB BC AA, AD AB BB AA), 5 au fost depistate numai la rasa Jersey (AA AA BC AB, AA AB BB AB, AD AA BB AB, AD AA CC AB, DD AA BC AB) i 2 la rasa Blat cu negru (AD BB BC AA, AE BB BC AA).

177

Lotul cu toi locii heterozigoi a fost format numai n rasa Jersey includea 25 variante de genotipuri sau 92,3% din numrul de genotipuri. Nivelul nalt al heterozigoiei dup prerea noastr este din cauza polimorfismului locusului hemoglobin, pe cnd la rasele Roie de step i Blat cu negru acest locus este aproape monomorf. Din cele 45 genotipuri complexe depistate, 9 (AA AA BB AA, DD AA BB AA, AA AB BB AA, AD AA BB AA, DD AA BC AA, DD BB BC AA, AA AB BC AA, AD AB BB AA, AD AB BC AA) au fost comune pentru rasele Roie de step, Jersey i Blat cu negru. Monitoringul structurii genetice a populaiei unitii agricole Drujba n dinamica generaiilor a identificat 55 genotipuri complexe. Ponderea taurinelor metise cu genotipurile homozigote i heterozigote n cei 4 loci n-a fost chiar att de semnificativ. Astfel taurinele metise cu genotipurile homozigote au constituit 15,2 (F1), 22,5 (F2), 19,1 (F3), 15,7 (F4)%, iar cele heterozigote 0,3% numai la metiii F1.Cele mai rspndite genotipuri complexe au fost cele homozigote n 3 loci i heterozigote n 1 locus i au constituit 42,9 (F1), 46,5 (F2), 49,4 (F3), 39,4 (F4). La lotul 2 homozigote i 2 heterozigote au fost raportate 35,7% la metiii F1, 27,9% F2, 29,0% F3 i 42,5% F4. Ponderea taurinelor cu genotipurile 1 locus homozigot i 3 loci heterozigote a fost cea mai sczut i a constituit respectiv 5,9 (F1), 3,1 (F2), 2,5 (F3), 2,4 (F4)%. Monitoringul structurii genetice n interiorul fiecrui din cele 5 loturi cu genotipurile complexe a demonstra c acestea nu erau omogene. Astfel n lotul cu genotipurile complexe toate homozigote au fost stabilite 9 genotipuri cel mai frecvent fiind DD AA BB AA. O pondere semnificativ n acest lot au avut genotipurile complexe AA AA BB AA, AA AA CC AA, AA BB BB AA, AA BB CC AA, DD AA CC AA, DD BB BB AA, DD BB CC AA, care snt specifice rasei Blat cu negru 72,5 (F1), 76,5 (F2), 68,3 (F3), 75,0% (F4). A fost depistat un genotip nou EE AA BB AA la un singur individ. n lotul 3 homozigote i 1 heterozigot au fost stabilite 19 genotipuri complexe. La metiii F1 16 genotipuri, F2 13, F3 12, i F4 8 . Dou genotipuri complexe AA AB BB AA i DD AA BC AA snt specifice raselor Roie de step, Jersey, Blat cu negru i au fost stabilite n toate cele patru generaii cu frecvena respectiv 23,6; 33,3; 37,4; 42,0%. Taurinele metise care au motenit genotipurile AA BB BC AA i AD AA BB AA specifice raselor Roie de step i Blat cu negru din generaie n generaie scade de la 6,9 (F1) la 2,0 (F4)% iar genotipul AA BB BC AA s-a eliminat. Cele mai rspndite au fost genotipurile complexe AA AA BC AA, AA AB CC AA, AD AA CC AA, AD BB BB AA, AD BB CC AA, DD AB BB AA, DD AB CC AA, DD BB BC AA, care snt specifice rasei Blat cu negru. Acestea au fost motenite de mai bine de jumate de taurine metise (F1 - 66,7; F2 - 57,1; F3 57,4; F4 54,0%). n acest lot au fost

178

stabilite 5 genotipuri complexe noi (AE AA BB AA, DD AA CC AB, DD BB CC AB, DE AA BB AA, DE BB CC AA). Cel mai rspndit genotip din cele 20 stabilite n lotul 2 homozigote i 2 heterozigote a fost DD AB BC AA, care este specific raselor Roie de step i Blat cu negru. Frecvena acestuia n dinamica generaiilor crete respectiv 49,2% (F1), 66,7% (F2), 79,4% (F3), 87,0% (F4). Genotipurile complexe AA AA BC AB, AD AB CC AA, AD BB BC AA, AE AB CC AA, AE BB BC AA specifice rasei Blat cu negru de asemenea au fost rspndite, totodat frecvena lor din generaie n generaie scade. n acest lot s-a stabilit 10 genotipuri noi ( AA AB CC AB, AA BB BC AB, AE AA BC AA, AE AB BB AA, DD AB BB AB, DD AB CC AB, DE AB BB AA, DE AB CC AA, DE BB BC AA, EE AB BC AA), care n dinamica generaiilor a constituit 6,7 (F1), 4,8 (F2), 5,5 (F3) i 1,9 (F4) %. n lotul de taurine cu genotipurile n 3 loci heterozigote i 1 locus homozigote au fost stabilite 6 genotipuri complexe. Genotipul AD AB BC AA care este specific raselor Roie de step, Jersey i Blat cu negru a fost cel mai rspndit. n acest lot au fost stabilite 4 genotipuri noi (AA AB BC AB, AE AA BC AB, DD AB BC AB, DE AB BC AA). Lotul cu toi locii heterozigoi a fost reprezentat de un singuri genotip AD AB BC AB, care este specific rasei Jersey. Monitoringul structurii genetice a populaiei din unitatea agricol Drujba n dinamica generaiilor efectuat n baza comparrii raselor Roie de step, Jersey i Blat cu negru a demonstrat, c o influen considerabil n ceea ce privete formarea structurii genetice au manifestat genotipurile complexe specifice doar raselor Blat cu negru i Roie de step care au constituit n total 72,0% (F1), 73,4% (F2), 69,7% (F3), 74,0% (F4) din efectivul populaiei studiate. S-a stabilit c n dinamica generaiilor, 5 genotipuri (DD AA BB AA, AA AB BB AA, DD AA BC AA, AA AB BC AA, AD AB BC AA) snt specifice pentru trei rase (Roie de step, Jersey, Blat cu negru). Numrul de indivizi cu aceste genotipuri varia de la 20,5 (F4) la 25,5% (F 3). Un anumit interes tiinific prezint genotipurile noi, adic noile combinaii ale sistemelor de proteine polimorfe care au aprut n rezultatul ncrucirii. n dinamica generaiilor cota acestor genotipuri se reduce de la 11 (4,2%) la 3 (2,4%). Genotipuri specifice rasei Roie de step (0,3 1,6%) au fost depistate i la metii.De menionat faptul c n generaiile ulterioare numrul de genotipuri s-a redus (fig. 7.1.). Astfel la metiii F1 s-au depistat 43 genotipuri, n timp ce la metiii F4 doar 22. O reducere considerabil a genotipurilor a fost constatat la dou loturi care snt formate din 2 homo-, 2 heterozigote i din 3 homozigote, 1 heterozigot, constituind 2,5 i 2 ori corespunztor. O eliminare predominant a genotipurilor complexe nou 179

formate se observ ncepnd cu F2, apoi a genotipurilor specifice rasei Blat cu negru, Jersey i Roie de step.

0,5 0,45 fre v n g n tip r r c e a e o u ilo 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0
3 homo- 1 heterozig. 0,294 0,436 0,428 0,467 0,492 0,388 2 homo- 2 heterozig. 0,333 0,333 0,357 0,277 0,292 0,426 toate homozig. 0,19 0,275 0,152 0,225 0,19 0,151 1 homo-3 heterozig. 0,117 0,039 0,06 0,031 0,026 0,031 toate heterozig. 0 0 0,003 0 0 0

R.S. B.N. F1 F2 F3 F4

Fig. 7.1. Repartizarea genotipurilor complexe dup nivelul homo- i heterozigoiei n dinamica generaiilor n dinamica generaiilor s-a nregistrat o reducere a genotipurilor heterozigote (genotipurile heterozigote n 4 loci au fost eliminate definitiv) ncepnd cu F2; a celor homozigote n 1 sistem i heterozigote n 3 sisteme de la 5,9% la (F1) pn la 2,4% (F4) i creterea cotei de homozigote, fapt marturisit de indicele nivelului homozigoiei (H 0,6667). Monitoringul informaiei genetice a genotipurilor complexe n 2 loci (Tf i Hb) a metiilor obinui de la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru a fost efectuat n asociaia agricol Tecani i ICCC Selecia.Cele mai rspndite genotipuri au fost cele homozigote n 2 loci i aveau tendin de cretere din generaie n generaie n ambele populaii. Din cele 3 genotipuri stabilite genotipul DD AA a fost cel mai rspndit, iar genotipul EE AA a fost stabilit numai la rasa Simmental (3,7%). n lotul format din locii 1homozigot i 1 heterozigot au fost stabilite 5 genotipuri din care 3 (AA AB, AD AA, DD AB) au fost stabilite la toi metiii. Este de menionat c metiii care au motenit genotipul AA AB cu sporirea cotei de gene a rasei Blat cu negru se micoreaz de la 57,1 (rasa Simmental) la 10% (F3) i invers s-a majorat efectivul de metii care au motenit genotipul AE AA respectiv de la 14,3 la 60,0%. Genotipul AE AA a fost stabilit numai la metiii F2 (9,1%), iar genotipul DE AA la F2 i F3 (18,2 i 10,0% care snt specifice pentru populaia din asociaia agricol Tecani. Lotul cu genotipurile heterozigote n 2 loci a fost nesemnificativ i a constituit 0,4 3,2% din efectivul studiat i reprezentat prin 2 genotipuri: AD AB, AE AB.

180

La metiii Simmental x Bplat cu negru ca i la metiii Roie de step x Blat cu negru n dinamica generaiilor se observ creterea homozigoiei. Homozigoia medie n cei trei loci studiai (populaia asociaiei agricole Tecani) n dinamica generaiilor a constituit 0,8974 (F2) i 0,9032 (F3), iar n populaia ICCC Selecia 0,9112 (rasa Simmental, 0,9122 (F1) i 0,9382 (F2). Frecvena alelelor i genotipurilor n locii transferin (Tf), ceruloplasmin (Cp), amilaza (Am) i hemoglobin (Hb) a metiilor Simmental x Blat cu negru n comparaie cu metiii Roie de step x Blat cu negru n dinamica generaiilor a suferit modificri. Astfel n locusul Tf frecvena genotipului DD la F1 a fost 0,530, F2 0,710, F3 0,809 i F4 0,837, iar la genotipul AA dimpotriv a sczut de la 0,318 (F1) la 0,069 (F4). Frecvena alelei TfA a sczut de 3,5 ori, iar cea a alelei TD s-a majorat de 1,4 ori. n locusul Am n dinamica generaiilor sporete frecvena genotipurilor homozigote AmBC de la 0,521 (F1) la 0,667 (F4), iar n locusul Cp invers frecvena genotipurilor heterozigote CpAB scade de la 0,628 (F1) la 0,566 (F4). Semnificativ s-a redus frecvena genotipurilor homozigote de la 0,274 la 0,070 sau de 3,9 ori. Monitoringul genotipurilor n legtur cu nivelul omogen i eterogen demonstreaz c n rezultatul ameliorrii n populaii a fost efectuat selectarea preponderent a genotipurilor TfDD, s-a micorat i chiar n unele cazuri s-au eliminat genotipurile heterozigote TfAE, TfDE, TfAD i cele homozigote TfAA i TfEE. Toate acestea a dus la modificarea raportului ntre genotipurile de facto cu cele acceptate teoretic. Dezechilibrarea acestui locus s-a stabilit n toate cele 4 generaii i n medie 2 = 654,2 (P< 0,001). Numrul de alele n locii ceruloplasmin i amilaz a fost condiionat de selectarea tineretului pentru cretere. n unele cazuri selectarea a fost direcionat asupra diminurii frecvenei alelelor CpB, AmB (respectiv de 1,1 i 1,3 ori), iar n alte cazuri se compensa prin sporirea frecvenei alelelor CpA i AmC, meninndu-se n aa mod echilibrul n aceti loci n dinamica generaiilor. Excepie au fost metiii F1 la care s-a stabilit dezechilibru n locusul ceruloplasmin, 2 = 24,66 , P< 0,001 i F4 n locusul amilaz, 2 = 18,93, P< 0,001, ceea ce este condiionat de driftul genetic. Aceste procese n-au influienat locusul hemoglobinei. n acest locus genotipurile de facto nu se deosebeau de cele teoretic ateptate, 2 = 0,3, Analiza frecvenei genotipurilor n locusul transferinei a metiilor n comparaie cu rasa matern a demonstrat unele modificri. Astfel se observ o diminuare a frecvenei genotipului homozigot TfAA n dinamica generaiilor de la 0,378 la 0,371 (ICCC Selecia) i de la 0,423 la 0,258 (asociaia agricol Tecani) i invers o cretere respectiv a frecvenei genotipului TfDD de la 0,500 la 0,595 i de la 0,328 la 0,581. Frecvena genotipului heterozigot TfAD n populaia 181

din ICCC Selecia sporete de la 0,022 (F1) la 0,034 (F2), iar n populaia din asociaia agricol Tecani scade de la 0,173 (F2) la 0,145 (F3). La metiii F1 i F2 (ICCC Selecia i F3 (asociaia agricol Tecani s-au eliminat genotipurile TfAE, TfDE. Frecvena alelei TfA s-a redus de 1,5 ori, alela TfD ,invers a sporit de 1,5 ori (asociaia agricol Tecani. n locusul Am (asociaia agricol Tecani) prioritate n frecven au avut genotipurile homozigote AmCC 0,962 (F2) i 0,952 (F3), frecven redus a avut genotipul heterozigot AmBC (0,038 - F2 i 0,048 F3) i lipseau genotipurile homozigote AmBB. n locusul Hb au fost stabilite schimbri semnificative n populaia ICCC Selecia. Astfel odat cu sporirea cotei de participare a rasei Blat cu negru sporete frecvena genotipului HbAA de la 0,847 (F1) la 0,910 (F2) i respectiv scade frecvena genotipului HbAB de la 0,153 la 0,090. Compararea genotipurilor de facto cu cele teoretic ateptate a demonstrat c n locusul Tf a fost nclcat echlibrul genetic n ambele populaii. Astfel la metiii F1 (ICCC Selecia) criteriul 2 =145,9, la F2 , 2 = 76,8 (P< 0,001), iar la metiii F2 (asociaia agricol Tecani) 2 = 18,3 i la F3 , 2 = 28,4 (P< 0,001). n locii amilaza i hemoglobin dezechilibru tre genotipurile de facto i cele teoretic acceptate n ambele populaii nu s-a produs. n ansamblu n ambele populaii de metii obinui de la ncruciarea raselor Simmental x Blat cu negru se observ aceleai tendine ca i la metiii raselor Roie de step x Blat cu negru. Frecvena mai sporit a alelei TfD mrturisete despre prioritatea selectiv a acestei care a condus la acumularea ei n fiecare populaie concret, datorit muncii de ameliorare. Analiza datelor n dinamica generaiilor demonstreaz scderea nivelului homozigoiei n sistemul transferinelor n comparaie cu nivelul de facto la toi metiii studiai. Un rezultat opus s-a nregistrat n sistemele Cp, Am i Hb, cu excepia metiilor F2 (R.S. x B.N.). Testul heterozigoiei (TH) n sistemul transferinelor indic deficitul de genotipuri heterozigote. Cota heterozigotelor de facto este mai mic dect cea ateptat teoretic. n dinamica generaiilor se observ tendina scderii nivelului heterozigoiei. n locii amilaz i ceruloplasmin testul homozigoiei a fost pozitiv. Numrul de alele efective (Na) n locii studiai a fost mai mic dect valoarea extrem, excepie fcnd doar sistemul ceruloplasminei la metiii F2 obinui n baza rasei Roie de step i sistemul transferinelor la metiii F2 obinui pe baza rasei Simmental, la care acest indice a constituit 2,746 i 2,133 corespunztor. De aici i indicele realizrii variabilitii probabile (V) la acetia a fost mai nalt (63,8 i 54,2%).

182

Schimbri analogice s-au produs i n structura genetic a populaiilor cercetate n sistemele lactoproteine. Nivelul teoretic al homozigoiei a fost mai sporit dect cel de facto (Hj) n locii -s1-Cn, -Cn, -Cn la metiii F1-F3 menindu-se n dinamica generaiilor. n sistemul eta-lactoglobulin se observ o superioritate a genotipurilor homozigote de facto fa de cele ateptate teoretic (Caj), cauznd diminuarea numrului de alele efective (Na) i creterea nivelului homozigoiei. Testul homozigoiei a confirmat deficitul de heterozigote n acest sistem, valoarea cruia a fost nalt i negativ de la 0,18 (F2, obinui n baza rasei Simmental) pn la 0,95 (F3 Simmental x Blat cu negru). Pentru sistemul -Cn testul heterozigoiei a fost pozitiv n dinamica generaiilor i valoarea avnd tendina de cretere la toi metiii cercetai. Cea mai nalt valoare a testului homozigoiei a fost la metiii F1 Simmental x Blat cu negru (+3,5), respectiv mai nalt i variabilitatea (V) 52,4%, numrul de alele efective (Na) fiind cel extrem (2). n locusul s1-Cn i Cn testul homozigoiei a fost pozitiv i varia de la 0 (F3 S x BN) la 19,6 (F2, RS x BN), iar numrul de alele efective a fost puin mai mic dect limita. Analiza datelor obinute n rezultatul monitoringului genetic, care caracterizeaz structura populaiilor pe sistemele proteice polimorfe sanguine i lactice n dinamica generaiilor metiilor obinui de la ncruciarea raselor autohtone Roie de step i Simental cu rasele amelioratoare Blat cu negru i Holstein a demonstrat legitatea motenirii (cu unele specificri) genotipurilor homozigote i heterozigote, echilibrul genetic,nivelul homozigoiei i ali indici care reflect procesele de ameliorare genetic n dinamica generaiilor la etapele de creare i consolidare a tipului moldovenesc al rasei Blat cu negru.

7.4. Implicaii ale sistemelor proteice polimorfe sanguine i indicii productivi


Aprecierea corelaiei ntre anumii loci i productivitatea animalelor prezint un interes deosebit pentru practic. Studierea caracterelor poligenice, unul dintre care este producia de lapte condiionat de aciunea unui oarecare numr de gene localizate n cromozomi, permite determinarea mijlocit a direciei de selectare n desecenden a anumitor alele. Relaiile reciproce ale produciei de lapte cu diverse genotipuri complexe grupat de nivelul homo- i heterogen al proteinelor sanguine n locii: transferin, amilaz, ceruloplasmin i hemoglobin au fost studiate la 439 metii (F1 F3) obinui n baza rasei Roie de step (tab.7.6.). n urma examinrii acestor date s-a stabilit c la metiii F1 homozigoi n 4 loci cu genotipul complex DD AA CC AA producia de lapte era cu 1450 i 991 kg mai nalt n

183

comparaie cu indicele respectiv al metiilor cu genotipul AA BB CC AA i media pe lotul studiat (P<0,001). n lotul de metii F2 cu genotipul complex AA AA BC AA producia de lapte era mai sczut dect la metiii cu genotipul DD AB BB AA i media pe ntregul lot de metii F2 cu genotipul 2 homozigoi i 2 heterozigoi respectiv cu 656 i 629 kg (P<0,01 i P<0,05). Tabelul 7.6. Producia de lapte a metiilor obinui n baza rasei Roie de step n dependen de genotipurile complexe ale proteinelor sanguine n locii Tf, Cp, Am, Hb Nr. de ord. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Genotipul complex Tf Cp Am Hb n F1 F2 n 5 3 16 19 43 3 3 13 22 13 81 8 35 43 167 F3 Mm 5192356 5160546 5694273 5815273 5652164 5686152 5315384 5674257 5728194 5959276 572197 5358242 5526174,5 5495148 564573

AA AA BB AA AA CC AA BB CC DD AA BB DD AA CC DD BB BB DD BB CC n medie pe lotul I : AA AA BC AA AB BB AA AB CC AD AA BB DD AA BC DD AB BB DD AB CC DD BB BC n medie pe lotul II:

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Mm n Mm I. Homozigoi n 4 loci AA 3 4722597 AA AA 3 3289280 AA 7 4204278 4 5608374 AA 4 4749288*** 6 5316401** AA 4 5019159 AA 6 5236291 14 4164214 32 5327185 II .Homozigoi n 3 i heterozigoi n 2 locus AA 4 2865390 3 5219159** AA 12 3497170 6 4863502 AA 9 3652301 AA 3 3196114 AA 10 4330244*** AA 18 3719137 20 5875246** AA 9 3659232 8 5172324 AA 10 3655327 6 5833462 75 367590 56 5568142

III. Homozigoi n 2 i heterozigoi n 2 loci AA AB BC AA 16 3339192*** 4 4866857 AD AA BC AA 3 3575317 AD AB BB AA 4 3651282 DD AB BC AA 41 3973123 17 5335163,5 n medie pe lotul III: 64 378999 21 5246200 IV. Homozigoi n 1 i heterozigoi n 3 loci 20. AD AB BC AA 10 3624276 In medie pe lotul IV. 10 3624276 n total : 163 375862*** 109 543599** 16. 17. 18. 19.

Not: **P<0,01

***P<0,001

Lotul de metii F1 cu genotipul DD AB BC AA avea producia de lapte mai sporit cu 634 kg dect lotul cu genotipul AA AB BC AA (P<0,001).

184

La metiii F1 cu genotipurile DD AA BB AA, DD AA BC AA i media produciei de lapte pe lotul homozigot n 4 loci a fost mai ridicat respectiv cu 865, 825 i 911 kg dect n lotul cu genotipul AA AB BC AA (P<0,001). 7.5 Testarea citogenetic a taurilor reproductori Un segment important al monitoringului genetic la ncruciarea raselor este testarea citogenetic a taurilor. n cercetrile efectuate nu a fost nregistrat nici un caz de anomalii constituionale ale cariotipului (translocaie 1/29 cromozomi). Aceasta corespunde datelor bibliografice [20, 59, 172], care confirm c la rasa Blat cu negru de diverse generaii ecologice (finlandez, german, suedez, Britan friz, Holstein american i canadian) translocaie a cromozomilor 1/29 nu s-a depistat. Efectivul taurilor utilizai n reeaua nsmnrii artificiale n perioada de investigaie a fost de rasele Blat cu negru i Holstein. Din cei 304 tauri testai 302 au avut cariotipul normal (2n = 60,XY). Doi tauri n testare aveau himerismul celulelor sexuale (tab. 7.7.) acetia deosebindu-se esenial dup numrul celulelor XX (90,1 i 75,0%) , frecvena medie a acestor celule la taurii din ntreprinderi constituia 0,6%. Tabelul 7.7. Caracteristica taurilor reproductori cu cromozomi sexuali himeri Porecla, numrul de nmatriculare Acord 203 Avocat 702 Numrul de celule metafazice cercetate 171 72 60, XY n % 17 18 9,9 25,0 60, XX % 90,1 75,0

n 154 54

Prin cercetarea cariotipului taurilor la ntreprinderile zonale i la elever s-au depistat 3,9% tauri cu anomalii cromozomale. (tab. 7.8.). n cadrul investigaiilor au fost constatate astfel de aberaii ca spaii albe, fragmente de cromatide i de cromozomi ntlnite att n autozomi, ct i n cromozomii sexuali, fapt ce demonstreaz defectul genetic latent la animale. Cea mai nalt frecven a aberaiilor a fost depistat la taurul Miner 88 (ntreprinderea de prsil din Cahul). Din cele 72 celule metafazice studiate n 8 (11,1%) s-au constatat spaii albe, n 2 (2,8%) fragmente de cromatide i de cromozomi. Mai puine aberaii au fost nregistrate la taurul Aparat 474 (ntreprinderea de prsil din Maximovca) 3,9%, fragmente de cromatide 1,2%, fragmente de cromozomi 2,9%, spaii albe 1,9%.

185

Tabelul 7.8. Aberaii cromozomice n leucocitele taurilor reproductori Spaii albe, fragmente de cromatide i Porecla, numrul de Au fost cercetate de cromozomi nmatriculare metafaze numrul de celule metafazice % Avans 867 17 2 11,7 Alfabet 681 48 6 12,5 Aparat 474 102 11 10,8 Agresiv 1882 51 5 9,8 Agregat 669 30 2 6,7 Candidat 39 30 3 10,0 Miner 88 72 10 13,8 Student 102 33 3 9,1 Adam 5078 29 3 10,3 2361/3542 91 8 8,8 2364/683 57 5 8,7 2367/2572 46 3 6,5 n medie pe lot : 606 61 10,0 Datele tabelulul 3.59. ne denot c aberaiile n medie pe lot constituie 10%, ceea ce nu depete norma biologic. 7.6. Concluzii. Studiul n 4 loci a proteinelor sanguine denot c locusul transferinelor are o variabilitate divers a genotipurilor. Toate cele 6 genotipuri posibile au fost doar la metiii F1, F3 i F4 obinui n urma ncrucirii rasei Roie de step cu rasa Blat cu negru; 5 genotipuri n cadrul rasei Roie eston, i metiii F2 obinui de la rasele Roie de Step x Blat cu negru i Simmental x Blat cu negru; 4 genotipuri la rasele Roie de Step, Simmental, Jersey, Blat cu negru, precum i metiii F3 obinui de la rasele Simmental x Blat cu negru; cte 3 genotipuri la metiii F1 Simmental x Blat cu negru. Aceast vast variabilitate a genotipurilor se explic prin structura genetic creat n pocesul ameliorrii i selectrii n procesul de creare a tipului nou, de asemenea i influena genotipurilor taurolor reproductori . Cele mai evidente divergene ntre metii s-a stabilit n locusul transferin pe frecvena unor genotipuri i alele. Astfel la metiii Roie de step x Blat cu negru cel mai rspndit genotip a fost Tf
DD

respectiv alela TfD. n dinamica generaiilor cu creterea cotei de gene a rasei amelioratoare frecvena alelei TfD semnificativ crete (RS x BN, F4 0,860). La metiii Simmental x Blat cu negru frecvena alelei TfD predomin, ns n dinamica generaiilor frecvena ei scade apare tendina de cretere a frecvenei alelei TfE . Date similare viznd predominarea alelei TfD n populaiile autohtone la primiparele din rasa Blat cu negru au fost obinute n cercetrile lui . [115]

186

Menionm faptul c n locusul hemoglobinei nu a fost depistat genotipul HbBB n ntreg efectivul supus cercetrii, cu excepia rasei Jersey (0,021). n dinamica generaiilor a sporit frecvena genotipului HbAA (R.S. x B.N., F4 0,992). La analiza proteinelor lactice s-a constatat o frecven nalt a alelelor S1-CnB (0,908 0,983), -CnA (0,934), -CnA (0,675 0,633) i -LgB (0,518 0,389). Date similare au fost obinute de ctre A. [14], N. Bucataru [1] care, studiind structura populaiilor rasei Blat cu negru pe sistemele polimorfe lactice, a stabilit o frecven sporit a alelelor S1-CnB, -CnA, -CnA i -LgB. Un interes vdit prezint combinaiile genelor sistemelor polimorfe proteice care, conform relatrilor lui . . [58], . [81], . [115], . [145], . [150], . [151], . [159], pot fi utilizate n ameliorare. Testarea fenotipului pe mai muli loci, evidena interaciunilor posibile, dup cum remarc . [148], prezint o informaie mult mai ampl. Datele realizate la studierea combinaiilor genotipurilor complexe n 4 loci ai proteinelor sanguine la trei rase i la metiii lor obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Simmental cu rasele amelioratoare Blat cu negru i Holstein, confirm aceste relatri. Particularitile structurii raselor studiate i a metiilor lor se exprim prin numrul i frecvena genotipurilor complexe. Din 45 genotipuri complexe depistate, doar 9 (AA AA BB AA, DD AA BB AA, AA AB BB AA, AD AA BB AA, DD AA BC AA, DD BB BC AA, AA AB BC AA, AD AB BB AA, AD AB BC AA) au fost comune pentru rasele Roie de step, Jersey i Blat cu negru. Prin urmare, genotipul complex al raselor nu este universal, iar afirmaiile lui . [145] se confirm n cercetrile noastre. La metiii F1 F4 (unitatea agricol Drujba) au fost evideniate 55 genotipuri complexe, dintre care numai 5 (DD AA BB AA, AA AB BB AA, DD AA BC AA, AA AB BC AA, AD AB BC AA) au fost comune pentru 3 rase. Comparnd repartizarea faptic a genotipurilor cu cele ateptate teoretic, constatm c ele nu corespund repartizrii conform legii Hardy- Weinberg. S-a nregistrat o scdere a frecvenei genotipurilor heterozigote Tf AE, Tf DE, Tf AD i a celor homozigote Tf AA i Tf EE, ceea ce a contribuit la schimbarea n populaie a genotipurilor de facto i celor teoretic ateptate. nclcarea echilibrului genetic a fost depistat la metiii din toate cele patru generaii, fapt mrturisit de criteriul 2, diferena fiind semnificativ (P<0,001). Foarte nalt, indiferent de rasa matern, a fost indicele Hj n locusul Tf la metii datorit sporirii genotipurilor homozigote Tf DD. Nivelul homozigoiei de facto n dinamica generaiilor are tendin de cretere de la 85,11% (R.S. x B.N., F1) la 91,47% (R.S. x B.N., F4), n unitatea agricol Drujba, i de la 75,0% (S. x B.N., F2) la 83,7% F3 n asociaia agricol Tecani. Despre aceeai tendin de 187

cretere a homozigoiei la taurinele de rasa Blat cu negru relateaz i autorii . . [50], . . [21] care au stabilit c frecvena de facto a genotipului Tf DD depea substanial nivelul teoretic. Prin calcularea indicelui corespunderei genotipurilor de facto cu cele teoretic ateptate (testul homozigoiei, TH) se stabilesc unele particulariti ale structurii locilor metiilor de diverse generaii i influena lor reciproc la structura genetic a populaiilor. De pild n populaia de taurine unitii agricole Drujba la toi metiii (RS x BN), F1 F4 surplusul homozigoiei n locusul transferinei (- 0,54) se compenseaz n aceeai msur din surplusul heterozigoiei locilor Cp (+ 0,39) i Am (+ 0,15). Metiii Simmental x Blat cu negru se evideniau prin deficitul heterozigoiei mai ales din cauza surplusului homozigoiei n locusul transferin care a fost semnificativ n populaia din asociaia agricol Tecani(F2 0,79, F3 0,64). Dup indecele homozigoiei n locii proteinelor lactice s-a observat un surplus al heterozigoiei nivelul cruia n dinamica generaiilor se micora indiferent de rasa iniial autohton implicat n ncruciare. Filogeneza reflect procele genetice care decurg de la programul de creare a tipului nou de taurine. Efectund analiza clausterial a sistemelor proteice polimorfe s-a stabilit c metiii formau claustere separate cu rasele materne Roie de step i Simmental. Date similare au obinut i . . [171], care au cercetat rezultatele ncrucirii raselor Simmental x Blat cu negru pe sistemele proteice polimorfe i au stabilit c metiii formau clauster cu rasa matern. Cercetrile demonstreaz c ntre rasele materne autohtone i metiii lor F1 exist similitudine genetic nalt, apoi cu creterea cotei de gene a rasei amelioratoare metiii se apropie de rasa Blat cu negru ceea ce corespunde procesului de creare a tipului nou. Este necesar de menionat faptul c indicii distanelor genetice i interpretarea lor grafic sub form de dendrogram trebuie s servesc un reper n cutarea ncrucirilor de perspectiv . Prin multiplele cercetri efectuate s-a stabilit c asupra caracterelor productiv utile influenez i particularitile genetice ale sistemelor proteice polimorfe. De aceea un interes vdit prezint legturile dintre polimorfismul genelor complexe i productivitatea animalelor. Selectarea taurinelor pe un anumit caracter productiv util influeneaz organismul implicnd n acest proces i genotipurile care codeaz sintetizarea proteinelor sanguine i lactice. n condiiile cnd populaia de taurine motenete genotipuri de facto mai multe dect cele teoretic ateptate atunci productivitatea trebuie s fie mai nalt. De exemplu indici nali ai produciei de lapte n asociaia agricol Tecani aveau taurinele care au motenit genotipul TfDD , n populaia din ICCC Selecia cele cu genotipul TfAA. O producie nalt de lapte aveau taurinele care au motenit genotipurile complexe DD AA CC AA, DD BB BC AA, DD AB BB AA, care snt 188

specifice pentru rasa Blat cu negru i genotipul DD AB BC AA, care este specific pentru rasele Roie de step i Blat cu negru. Studierea cariotipului taurilor reproductori are o importan deosebit n procesul de creare a unor tipuri noi [203]. n scopul elucidrii unor anomalii costituionale ale cariotipului taurilor reproductori (translocaie 1/29 cromozomi), la toate etapele de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru au fost efectuate ivestigaii citogenetice Din cei 304 tauri testai, 302 indivizi au avut cariotipul normal 2n = 60, XY. La 2 tauri s-a depistat himerismul celulelor sexuale XX. Din efectivul de tauri studiat, la 3,9% au fost constatate astfel de aberaii ca spaii albe, fragmente de cromatide (solitare i duble), care se ntlnesc att n autozomi, ct i n cromozomii sexuali, ceea ce prezint un defect genetic. Cercetrile citogenetice efectuate n cadrul monitoringului cariotipului taurilor reproductori utilizai n reeaua de nsmnri artificiale au contribuit la excluderea acestora din procesul de selecie.

189

CONCLUZII I RECOMANDRI PRACTICE 1. n rezultatul cercetrilor efectuate a fost creat o nou populaie de taurine cu structura antigenic, alelofondul, similitudinea i distana genetic a grupelor sanguine i sistemelor polimorfe proteice sanguine i lactice determinate, care prezint noi oportuniti n ameliorare i creare a structurii genealogice marcate genetic n interiorul tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. 2. Prin investigaii au fost stabilite divergene n frecvena antigenelor la rasele iniiale implicate n crearea tipului de taurine n dependen de ras. Astfel, frecvena antigenelor B2 (28,9%), Q (2,6%), P' (11,4%), Y' (2,9%), R2 (35,9%), W (47,9%), C (7,4%), J (32,1%) la rasa amelioratoare (taurii reproductori) este mai joas dect la rasele Simmental, Roie de step, Roie eston i invers, o frecven mai nalt s-a depistat la antigenele G2 (52,4%), I1 (13,5%), I2 (23,7%), Y2 (66,1%), E'2 (40,9%), E'3 (41,1%), O' (28,1%), Q' (53,1%), E (62,9%), R1 (15,4%) care caracterizeaz particularitile genetice ale raselor implicate n crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. 3. Analiza comparativ a frecvenei factorilor eritrocitri la metiii obinui de la ncruciarea raselor Roie de step x Blat cu negru i Simmental x Blat cu negru a demonstrat c, odat cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare, crete i frecvena unor antigene aproape n toi locii studiai (A, B, C, L, M, S, Z) i invers, a altor antigene scade. Metiii motenesc antigenele caracteristice raselor amelioratoare, care au o frecven mai sporit. Frecvena antigenelor specifice raselor autohtone iniiale diminua n generaiile ulterioare, fapt ce denot formarea noului tip de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru la nivelul antigenelor grupelor sanguine. 4. Similitudinile i divergenele genetice n modul cel mai evident snt demonstrate de alelofondul care deine controlul asupra motenirii grupelor sanguine. n comparaie cu rasa iniial, la metiii F3 0,0234 obinui de la ncruciarea taurilor din rasa amelioratoare cu rasa Simmental, frecvena alelelor locusului AEA ( A1) a sczut de la 0,7647 la 0,6734, (A1Z') de la la 0,0070; U' (locusul AES) de la 0,1176 la 0,0419 i a sporit frecvena alelei J (locusul AEJ) de la 0,1425 la 0,2009. Aceste schimbri n alelofond se datoreaz influenei genotipurilor taurilor reproductori utilizai pentru ncruciare. 5. Studiul alelofondului n locii AEB- i AEC ai grupelor sanguine, efectuat la 4 generaii ale tipului solicitat moldovenesc al rasei Blat cu negru, indiferent de rasa iniial supus ameliorrii, a demonstrat c, paralel cu sporirea cotei de participare a genelor rasei amelioratoare (Blat cu negru i Holstein) crete frecvena alelelor G2Y2E'1Q', I2, Y2A', BG1KA'E'O, G1I1, D'E'3G'O', E, R2, caracteristice acestor rase, i dimpotriv, scade frecvena 190

alelelor, B1P', Y2Y', P1I', Q, C1EWX1, C1R2X2, care snt specifiice raselor iniiale, ceea ce denot, la nivelul genelor grupelor sanguine, formarea noului tip de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. 6. n baza calculelor similitudinii i distanei genetice ale raselor implicate n crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru, s-a stabilit c cea mai sporit similitudine genetic (r = 0,8487) i respectiv, cea mai mic distan genetic (d = 0,1513) au fost depistate ntre rasele Roie de step i Roie eston ceea ce confirm proveniena comun a lor. n comparaie cu rasele Sur ucrainean, Jersey i Simmental, rasa Roie eston are o similitudine genetic mai redus i se plaseaz n ordinea de cretere (0,7084; 0,7318; 0,7990) corespunztor. 7. Datele obinute n rezultatul analizei clausterice i plasarea lor n dendrograme n claustere separate n dependen de rasele iniiale implicate n ncruciare: Roie de step (unitatea agricol Drujba, secia experimental a IPBZMV ) i Simmental (asociaiile agricole Tecani, Balasi-Nord i ICCC Selecia) reflect ntru totul relaiile genetice ntre populaii separate ale tipului nou creat de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru. 8. Analiza repartizrii genotipurilor de facto cu cele teoretic ateptate n locii F, J, L, M, Z ai grupelor sanguine a stabilit c la ncruciarea raselor iniiale materne cu tauri de rasele amelioratoare Blat cu negru i Holstein n frecvena genotipurilor se atest unele divergene ns acestea snt nesemnificative . Repartizarea de facto a genotipurilor la taurinele din populaiile studiate corespunde celor teoretic ateptate. 9. Aplicarea verificrii paternitii taurinelor n unitile agricole din ar a permis reducerea cu 5-8% a erorilor la nregistrarea paternitii n fiele de nregistrare a descendenei. 10. Sporirea cotei de participare a genelor raselor amelioratoare Blat cu negru i Holstein, n comparaie cu rasele iniiale, este nsoit de o cretere semnificativ a produciei de lapte n populaiile supuse studierii. La metiii Simmental x Blat cu negru cu genotipurile F/F, F/V producia de lapte pe prima lactaie a fost mai nalt cu 1614 1850 kg dect la rasa Simmental (P0,001). La metiii F1 ai raselor Roie de step x Blat cu negru cea mai sczut producie pe prima lactaie (2966 kg) a avut-o lotul care a motenit n locusul AEB markerul B1P', apoi urmeaz lotul crui i-a fost transmis markerul B1O3Y2G'P'Q'G" (3576 kg) i cea mai nalt fiind nregistrat la lotul cu markerul Q (4024 kg lapte). O diferen semnificativ s-a nregistrat ntre lotul care a motenit markerul B1P' i loturile cu markerii Y2Y' i I2, respectiv 836 i 878 kg lapte (P < 0,001).

191

11. Diferena produciei de lapte, condiionat de segregarea genotipurilor paterne, demonstreaz c markerii locusului AEB se pot afla n coeziune cu factorii ereditari care influeneaz n mod diferit caracterele productive. 12.Testarea taurilor dup calitatea descendenei cu utilizarea markerilor genetici face posibil identificarea factorilor ereditari solicitai i utilizarea lor n scopuri de ameliorare. Astfel, la testarea taurului Iacori 154 o diferen esenial (cu 228 kg lapte mai mult la fiicele autentice) a fost constatat ntre fiicele nominale i cele autentice. La taurul Vermut 512, la testarea dup fiicele nominale, s-a nregistrat o producie de lapte mai nalt cu 242 kg fa de fiicele autentice. 13. Alelofondul liniilor studiate ale tipului de taurine moldovenesc al rasei Blat cu negru are o diversitate genetic stabil, fapt ce permite efectuarea ameliorrii la nivelul genelor grupelor sanguine, iar nivelul homozigoiei (6,8%) este suficient pentru meninerea i creterea fr dificulti a celor 15 uniti genetice structurale asigurnd variabilitatea caracterelor genetice ale tipului nou creat. 14. Rezultatele investigaiilor efectuate n 4 loci ai proteinelor sanguine (Tf, Am, Cp, Hb) dovedesc c sistemul transferinelor este unul dintre cele mai variate. Repartizarea genotipurilor n acest sistem demonstreaz existena divergenelor att ntre rasele iniiale, ct i la metiii de diverse generaii. Totodat s-a nregistrat reducerea frecvenei genotipurilor heterozigote Tf AE, Tf DE, Tf AD i a celor homozigote Tf AA i Tf EE, ceea ce a contribuit la modificarea n populaie a genotipurilor de facto i celor ateptate teoretic conform legii Hardy-Weinberg. nclcarea echilibrului genetic a fost depistat la metiii din toate cele patru generaii, fapt mrturisit de criteriul 2, diferena fiind semnificativ (P<0,001). 15. Testul heterozigoiei (TH) n sistemul transferinelor a demonstrat deficitul de genotipuri heterozigote. Cota heterozigotelor de facto este mai mic dect cea ateptat teoretic. n dinamica generaiilor se observ tendina de scdere a nivelului heterozigoiei. n locii amilaz i ceruloplasmin testul homozigoiei (TH) a fost pozitiv. 16. Legturile reciproce dintre producia de lapte i diversele genotipuri complexe grupate n locii: transferin, amilaz, ceruloplasmin i hemoglobin la metiii (F1 F4) obinui n baza rasei Roie de step, denot faptul c la metiii F1 homozigoi n 4 loci cu genotipul complex DD AA CC AA producia de lapte era, respectiv, cu 1450 i 991 kg mai nalt n comparaie cu cea a metiilor cu genotipul AA BB CC AA i media pe lotul studiat (P<0,001). 17. Testarea citogenetic a taurilor reproductori de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru a stabilit aberaii cromozomale la taurul Miner 88 (ntreprinderea de prsil din Cahul). Din cele 72 celule metafazice studiate, n 8 dintre acestea (11,1%) au fost constatate spaii albe, 192

iar n 2 (2,8%) fragmente de cromatide i de cromozomi. constituit 10% ceea ce nu depete norma biologic. Recomandri practice

n medie pe lot aceste aberaii au

n baza cercetrilor efectuate se propune utilizarea testelor imunogenetice la ameliorarea taurinelor de ras n scopul: 1 verificrii paternitii tineretului taurin destinat pentru cretere i reproducie a tipului nou creat n vederea evitrii erorilor care se admit la nregistrare n documentele de eviden mai ales a taurilor reproductori care au o influen major asupra populaiilor taurinelor de ras ; 2. crerii noilor structuri genealogice ( linii,cirezi,familii ) marcate genetic cu genotipuri programate n tipul nou creat; 3. excluderii din reeaua de nsmnri artificiale a materialului seminal al taurilor reproductori de tip nou cu defecte genetice ale cariotipului; 4. folosirea indicilor genetici din banca de date (similitudinea, distana genetic, coeficientul homozigoiei) la elaborarea i corectarea programelor de ameliorare a taurinelor de tipul moldovenesc al rasei Blat cu negru.

193

BIBLIOGRAFIA 1. Bucataru N. Studierea unor tipuri polimorfe proteice din lapte la taurine. n: Genetica i ameliorarea plantelor i animalelor n Moldova. n: Mat.stiin. ale congr. VI al genet. i amel. din Moldova, Chiinu. 1992, p. 415417. 2. Buctaru N., Uhanov C., ipco T. Structura antigenic a grupelor sanguine la taurine. n: Mat. stiin. ale congr. VII a genet. i amel. din Moldova, Chiinu, 1998, p. 576 - 578. 3. Cromcianinov S. Eficiena ncrucirii taurinelor de lapte. Tezele conferinei Ameliorarea, reproducia i aprecierea masculilor reproductori dup calitatea descendenei la animale i psri. Maximovca, 1994, p. 6. 4. Florescu E. et. al. Date preliminare privind structurarea rasei Blat cu negru din Romnia, pe baz de linii moderat consangvine. Lucrri tiinifice, Taurine, Romnia, 1992, p. 35 44. 5. Foca V. Structura genetic a tipului solicitat de taurine Blat cu negru moldovenesc. n: Genetica i ameliorarea plantelor i animalelor n Republica Moldova, Chiinu, 1 998, p.617-619. 6. Livescu B., Nicolae I,. Matei M. Sex genetic reversat asociat cu translocaie autosomal t (1 g: 29 g). n: Lucrri tiinifice. Taurine. ICPCB. 1992, vol.13, p. 15 22. 7. Marcenco A., Munteanu Gh. Rezultatele aprobrii metiilor de generaia a treia a taurinelor Blate moldoveneti. Tezele conferinei Ameliorarea, reproducia i aprecierea masculilor reproductori dup calitatea descendenei la animale i psri. Maximovca, 1994, p. 7. 8. Lupan V., Chilimar S.,Ujic V. Tehnologia creterii bovinelor. 1997, Chiinu, 359p. 9. Vacaru-Opri I. i alii. Tratat de avicultur. 1999, Bucureti, 518 p. 10.Smirnov E., Foca V., Constandoglo A. Metode de creare a tipului de taurine Blat cu Negru Moldovenesc, Maximovca, 2007. 178 p. 11. Vlaic A., Petre A., Ciobanu D. Rezultate privind polimorfismul proteic din singe la populaii de bovine i ovine din Transilvania. n: Lucrri tiinifice. Realizri i perspective n zootehnie. Cluj-Napoca. 1993, vol. X1X, p. 176-181. 12. . . . : , 1998, 5, . 4-5. 13. .. - e . . . . .-. . . 1969, 23. 14. . . - . B: . . . . . , 1976, 20.

194

15. .., .. , 1986, 4, . 36-37.

. B:

16. .., .. , . B: .: : . . . 1993, . 130-154. 17. .. . B: Tp. - . , 1984, . 96-99. 18. . . : B: . . . .-. . , 1981, 26 . 19. . . . B: - . . 1984, . 87-89. 20. .., .. . : , 1999, 5, . 6-8. 21. . ., . . . B: , 1991, 4, . 2123. 22. . ., . ., . . . B: , 1991, .25, nr. 4, c. 4851. 23. .., .., . . . B: , 1992, .26, 6, c. 4045. 24. . ., . ., . . . B: , 2000, 3, . 6-7. 25. . ., . . . B: . 1984, 2, . 330-335. 26. . ., . . . B: , 1987, 7, . 19-21. 27. .. . B: . 2007, 1, . 28-29. 28. . ., . ., . . . B: . ... e . , 1989, . 13.

195

29. . . . , . B: , 1991, . 91-96. 30. . . . i i . : . i . i, , 2007, . 54-63. 31. ., . B- . B: . , 1980, . 31, . 82-92. 32. . . . . - . B: 104-107. 33. . . . . , 1990, . 8 9. 34. . . . . B: . , 1977, . 123, . 6-11. 35. ., ., . . B: . . . . , 1977, 19, . 37-65. 36. ., . - . - . B: . . .- . . . . , 26 - 27 , 1986, , , 1986, . 86-87. 37. ., ., . - . , 2003, 6, .5-6. 38. . ., . ., . . . , 1981, . 41-49. 39. . . . B: , 2007, 4, .8-9. 40. . ., . ., . . . B: XVI . . . . . . . , 1979, . 7, . 78-81. 196 - . , 1984, . . ,

41. . ., . ., . B. . B: . , , 1981, . 237-259. 42. . ., . . . B: , 1984, 11, . 32-34. 43. . . . . B: ,1988, . 10, . 212. 44. . . . n Genetica i ameliorarea plantelor i animalelor n Republica Moldova, Chiinu, 1998, p. 604-611. 45. ., . . , 2009, 2, .11. 46. . ., . . - . B: . , 1981, . 81-84. 47. . ., . ., . . - . B: . , 1985, . 40-42. 48. . ., . ., . . 3481. B: . , 1985, . 43-44. 49. . . . . B: XVI . . , 1979, . 2, . 220-224. 50. .., . ., . . . B: . 1 . , 1985, . 24-25. 51. . . . . , . B: 33 . . . . , 1619 1982, , . 4 52. . . . . B: , 1995, 5, . 5-7. 53. ., . . , . 1977, 126.

197

54. . ., .., . . - . : , 2009, 4, . 2-4. 55. . ., . . . B: . . , 1977, . 24, . 41-43. 56. . . . B: . , 1984, . 27-30. 57. ., ., . - . B: , 2008, 6, . 7-9. 58. . ., . ., . . . B: . , , 1983, 352. 59. . ., . . . , 1974, 27 . 60. . ., , ., . . 1/29 . B: . . . . . . 1983. . 75, . 40-42. 61. . ., . ., . . . B: . . .. . . . . , , 1987, . 2836. 62. . . . B: i ii i i i i i , i, ii i, 1996, . 71-72. 63. ., . - . , 2004, 5, .7-9. 64. . . . B: , 1978, 2, . 48-50. 65. . ., . ., . . 1/29 . B: . . IV . . , , , 20-21 1991. . 1991, . 265. 66. ., . - . , 1998, 6, .4-5. 198

67. . ., . ., . . . B: . . , 1977, . 24, . 34-37. 68. ., ., . . , 2009, 3, .4-6. 69. . ., . ., . . . B: . . 1989, . 20-25. 70. . . (Bos taurus L). B: . . 1982. 16, 4. . 60-71. 71. . . . B: 8-14. 72. . . . . B: . . . , 1971, . 23, . 103-106. 73. . ., . ., , . . . B: , 2007, 8, .2-4. 74. . ., . . B: . , 1990, . 43-48. 75. ., . - . , 1998, 8, .3-5. 76. . . , - . B: . . . . . , 1973, 23. 77. .. . , 2004, 5, .9-10. 78. . . - . B: . , 2002, . 47. 79. . . . - . : , 2008, 8, . 2-3. 80. . . -34 . , 1983, 40 . . . 1989, .

199

81. . . 1988, 20.

. . . . . . . 82. ., ., . . , 2005, 3, .4-5. 83. . . . , 2006, 2, .9-11. 84. ., . - . , 2009, 2, .2-3. 85. . . , - . : , 2004, 3, .18-20. 86. . ., . . , , . : , 1, 2003, . 11-12. 87. ., . - . : , 2004, 3, . 22-24. 88. . . - - . , 2005, 4, .2-4. 89. . ., . ., . . . B: , 2005, 5, . 2-4. 90. ., ., . . , 2001, 10, .10-12. 91. . . . , 2007, 7, .27-29. 92. . . . . . . .-. . , , 1978, 23. 93. ., . 2007, 5, .9-11. 94. ., . 2007, 5, . 9-11. 95. .. . , 2007, 8, .28-29. 200 . B: , . ,

96. . . . , , 1980, 315. 97. . . . B: , 1984, 4, . 34-37. 98. . ., . . . B: . 1987, 2, . 21-23. 99. . . . . B: .-. . 1989, 2, . 78-82. 100. . . . 86 . B: . 1993. . 23, 4, . 646-653. 101. . ., . ., . ., . . . 1991, , , 446. 102. ., ., . . , 2009, 3, .9-10. 103. . . . B: - . ... , 1983, .1, . 23-27. 104. . . . - . B: . . II . ., . 1996, .62. 105. . . . B: ii ii ii i ii i . i, i , 1997, . 115-117. 106. .,. . : , 2007, 1, . 28-30 107. . ., . . . . . . 1984, . 288-291. 108. . . B: . 2008, 3, .7-9. 109. . . . . . B: , , 1983, 405. 110. . . . - . B: , 1986, 10, . 29-30. . B:

201

111. . . . . . B: . , , 1981, . 99-102. 112. ., . . , 1996, 8, .10-12. 113. .., . . . : , 2000, 12, . 5-7. 114. . . . . . 1983, 8, . 4-75. 115. . . -i i i. B: i . . . 1617 1994 . . . . i. 1994, .70. 116. . . -. B: XVI . . . 1979, . 3, . 82-84. 117. . . - . B: , 1987, 24, . 74-80 118. . . . , , 1978, 265. 119. . . . B: . . . .-. , , 1973, 42. 120. . . . B: , 1976, 7, . 30-33. 121. . . . I i i i . B: i . i, , 2007, . 176-180. 122. . . . . . . B: . , 1994, . 110, . 53-57. 123. . ., . . . . 1996, 65. 124. . . . B: , 1997, 3, . 9-11. 202 . B:

125. . . . . . B: . 1997, 2, . 62-64. 126. . ., . . . , 1997, 41. 127. . . . B: . 1998, 7, . 5-10. 128. . . . B: . 1998. 3, .22-25. 129. . ., . . . . . 2000, 300. 130. . . . , 2000, 2, .710. 131. ., ., . . , 2003, 6, .2-5. 132. . ., ., . - . , 2005, 2, .6-7. 133. ., . . : , 2007, . 25-27. 134. . ., . . - . B: , 2005, 4, . 6-8 135. .., .. . B: , 2008, 11, . 2-4. 136. . ., . . - . B: , 1996, 7, . 2-3. 137. . ., . ., .. - . : , 2003, 2, . 2-5. 138. ., . . B: , 2005, . 13-16. 139. ., . . , 2005, 7, .9-10. 140. . ., . . . c.. . M, 1986, . 20-25. 203 . B: .

141. . . , 1998, 5, .7-8. 142. . . - . , 2007, 7, .2-4. 143. . ., . ., . . . , 1983, 83. 144. . . . . B: . . .-. , 1981, 57, . 15-25. 145. . ., . . . B: . . . . . .. . 2426 1994 . -, , . 112113. 146. . . . B: , 2000. 10, . 7-9. 147. . . . 1970, , , 342 . 257. 148. . . , , . B: . 1992. . 26, 2, . 4150. 149. . . - -. . . . 1992, 152 . 150. . . , . .. . . . , 1975, 26. 151. . . . B: II . , , 1971, . 2, . 9. 152. . . - . , , 1989, . 3 10.

204

153. , . . . B: . . . 1972, . 16, .8-15. 154. . . . B: . , 1972. . 26, . 73-81 155. .., . ., . . . B: . , 1972, .16-23. 156. . ., . . B: . II . . , , 1973, . 577-579. 157. . . . . B: . , 1973, . 104-111. 158. , . . . 1974, 40. 159. . . . . B: . , 1976, . 48, . 24-30. 160. . ., . . . B: . , 1983, . 31-37. 161. . ., . . . , 1983, . 38-42. 162. . . . e . B: , 1985, 9, . 34-36. 163. . ., . . . B: . 1987. 1, .22-23. 164. . ., . . . : .: : . , , 1993, . 94-111. . B:

205

165. .. - . , 2003, 5, .4-7. 166. . . - . B: . , 1984, . 154155. 167. . ., . . . B: , 1985, . 19-36. 168. C . ., . . - . B: , 1996, 11, . 3-4. 169. . . - . B: .-. , , 1985. . 30-36. 170. ., . . , 2007, 1, .11-12. 171. . ., . . - . , .. B: II . . 15-17 1996. . . 1996, . 41. 172. . . -. : , 2002, 1, .6-7. 173. . ., . ., . . . B: , 2001, 1. . 14-16 174. . . . , , 1967, 390. 175. . . , . . . . . . . , 1992, 23. 176. . . , 1999, 11, .5-7. 177. . . - . . . . -. , , 1988, 27. ,

206

178. . . . , , 1986, 485. 179. . . . , 1998, 3, .5-6. 180. . . . . B: , 2007, 6, . 5-6. 181. , . . .. . .-. . . 1988, 20. 182. , ., . ., . . . B: , 2000 4, , . 4-6. 183. . . . . . . . . , 1985, 22. 184. i . Ii i i i. B: i ii i i i i i . i, i, 1996, . 175. 185. i, . i i i. i . B: ..i. i. . 1999. . 3132. . 266-267. 186. . ., . . . B: . , 1982, . 52-54. 187. . . . .. .-. . , 1992, 315. 188. .,. , . - - , 2009, 2, .9-10. 189. ., . . , 2005, 10, .6-7. 190. ., ., . . B: . , 1976, . 47, . 107-110. 207 .

191. . ., . ., . . . B: . . , , 1980, . 24, . 27-41. 192. . ., . ., . . . B: XVI . . . , 1979, . 3, . 15-17. 193. . . . B: . , 1983, . 38, . 140-146. 194. . . . , . B: . . 1987, 51, . 22-24. 195. . . - - . B: . , , 1990, . 122, . 2931. 196. . ., . . . B: , 2007, 7, . 9-11. 197. . ., . . . , , . . 1988, 103. 198. . . , . B: , 2006, 5, . 6-7. 199. . . . . : , 2005, 1. . 8-11. 200. .., .. . B: , 1970, 6 .78-80. 201. .. . B: , 1982, .92-94. 202. ., ., . , . , 2007, 3, .5-10. 203. .. . .: . 1985, .256. . ,

208

204. .., .. . B: . . 1986, 1, .70-74. 205. Al-Timeti Y., Al-Murrani W. Transferrin and Hb-types in Iragi local Sharabi and Frisian cattle in Iraq and some producsion and adaption traits. n: Proc. 4. the World Congr.Genet. appl. Livestoc Prod. Edinburg, 1990, p. 324-326. 206. Ashton G. et al. Proposale on nomenclature of protein polymorphisms in farm livestock. n: Genetics, 1967, vol. 56, p. 353 362. 207. Avise J., Aguadro Gh. Comparative summary of genetic distances in the vertrebrates. n: Patterns and correlations. 1982, vol. Biol., , p. 151 185. 208. Baker O., Manwell G. Animal Blood groups biochem. n: Genet. 1980, 11, p.127150. 209. Braend M., Berg H. Lie H. Blood groupe of Norwegian cattle. Studier on South and Vest Norvay cattle (sv) and Colour Sided Tronder cattle (st) n: Acta agr.Scand., 1964, vol. 14, nr. 2/3, p. 150 - 164. 210. Dola L., Ormian M., Badania and polimorfizm bialec i enzemow surowicy krwi u budla rasy nizinnej czerwono-bialej. n: Zesz. probl. post. nauk., 1984. nr. 267, p.203-208. 211. Dunn H., Mcentee C. Citogenetic and reproductive studies of bulls born cotwin with freemartins. n: J. Rep. and Fert, 1979, vol. 57, nr. 1, p. 21 30. 212. Elarige F. Blazark W. Chromosomal analysis of fertile female heterosexual twins in cattle. n: J.Dairy Sci. 1977, 60, nr.3, p. 458 - 463. 213. Flac W., Markowiez I., Walawski, K. Differentiation of the blood group gene frequencies betveen bulls and thier mothhera . n: Genet. polon., 1973, vol. 14, nr.1, p. 87 - 92. 214. Gahne B. Studies on the inheritances of efectrophoretic forma of albumins and plasma esterases of horses. n: Genetics, 1966. vol. 53, p. 581,694. 215. Grami R., Onmayer G. Biochemical polymorphism in Eqyptian Baladi cattle and their relationship with other breeds. n: Anim. Genet. 1986, nr.1, p.61 76. 216. Gregorius H. The concept of genetic diversity and its formal relationship to heterozygosity and genetic distanse. n: Mathem.Biosciences. 1978, vol. 41, p. 253271. 217. Grosclaude F., Francois D., Wimitzky M. Evidence for abcence of linkage between the B and Z as well as between the F and S systems of cattle blood groups. n: Anim. Genet. 1990. vol.21, nr.4, p. 427 - 429. 218. Gustavsson I., Rockborn G. Chromosomal abnormality in there cases of lymphatic leucomia in cattle. n: Nature, 1964, nr. 422, p. 203. 219. Gustavsson I. Cytogenetics distribution and phenotypic effects of a Swedish cattle. Hereditas. 1969, nr. 63, p. 63. 69. 209 translocation in transferrins,

220. Larsen B., Gruchy C., Noustgaard J. Blood grups and polymorphie protein system in Jersey cattle on the Isle of Jersej. n: Acta agr. Scand. 1974, vol. 24, nr. 2, p. 99 - 110. 221. Manwell C., Baker C. Genetic distance between the australian merino and the Poil Dorset sheep. n: Genet. Res. Camb., 1977, 20, nr. 3. p. 239 253. 222. Nei M. Molecular population genetics and evolution. Amsterdam: n: North Holland. Publ. Comp. 1975, 281 p. 223. Nei M. Estimation of avegare heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. n: Genetics. 1978. vol.89, nr. 3, p. 583 - 590. 224. Robertson A. Blood-grouping in dairy improvement. n: Prog.VII Inter.congr. anim. 1956. vol. 2, p. 79 - 83. 225. Trela E. et al. Studies on blood groups in Lowiand Redant-White cattle. n: Genet. Polon., 1975, vol. 16, nr.3, p. 353 - 357. 226. Trela J. Use of blood groups for determining imunogenetic varistion in cattle. n: Genet. Polon., 1977, vol. 18, nr. 3, p. 253 - 260. 227. Walawski K., Szturo J., Kaczmarczyk E. Productivity of cows homozygots regarding genes for the B-system of blood groups and of thier heterozygots halfsistern utlilzed in the same herds. n: Genet. polon. 1976, vol. 17, nr. 2, p. 215-218. 228. WestEberhard M. Alternative adaptation, speciation, and phylogeny (a review). n: PNAS. 1986, 83, p. 13881392. 229. Betancourt H. Caracteristias seminales y fertilidad de tovossanta gertrudies translocation 1/29. n: Rev. Salud. anim. 1983. nr. 5, p. 149 158. 230. Ebertus R. Ein bischer nicht beschreiber polymorphismus einer zuweiten Amylase im Blutserum des Dindes. n: Fort-pflanz. 1968. Bd. 4, H.4/5, p. 283 - 288. 231. Hamori D. Zuchthigienische Untersuchungen an Rider Zwilligen. Monatsh. n: Veterinarmed. 1973, 28, nr. 22, p. 857 861. 232. Hierl H., Erhard I., Oppelt E. et al. Untersuchungen der Genfrequenzen biochenischer Merkmale und Elutgruppen loci and boyrischen Rinderrassen. n: Zuchtungekunde. 1978, vol. 50, nr. 3, p. 181 - 188. 233. Kastil F. Neure Untersuchungen uber die Rinderzwicke. n: Elne Literaturubersicht. Arch.Tirheilk. 1979, 121, 8. S. 425 429. 234. Koeh I., Roseliys R. Elutgruppenbestimmung sur Abstammungs kontrolle bei 320. cinem Zwillingspaar mit zwei verschiedenen Vatern . n: J. Dt.Tieraratl. Wschr. 1978, nr. 8, s. 319 con

210

235. Pichner P. et al. Heterozygotie und Wochenacher. 1971, Bd. 78, p. 73 - 148.

Pruchtbarkeit bei Rindern Dtsch. tierarzt. n:

236. Rick G. Problematik des autonomen XX/XV Syndroms beim Rind. In; 2 Kollog. Uber Zytogenet. (Chromosomenpatologie). n: Giessen, 29-30 sept. 1975, Giessen. 1975, p. 212 235. 237. Grzybowski G., Zurkowski M. Zgoznicowanie grup krwi w ucladzie B, W reznych populaci jach i grupach gospodarstw hodow Janych bydia rasynizinnej czaino-lialej . n: Pr.i nater. Zootechn, 1979, nr.19, p. 7 - 18. 238. Grzybowski G., Zurkowski M. Zroznicowanie B-alleli grup krwi krow rasynizinnej ezarnoblalej w zaleznosei cd vieku zwierzat . n: Prace I materially zootechniezne. Warszawa, 1980. t. 22, p. 11 - 17. 239 . Walawski, K. Wplym organicz oneij liczhy buhajow na zmiennose imunogenetyez na grup krwi u uktodrie B u Bydla. n: Pr. mater. zootechn. 1974, vol. 4, s. 13-21.

211

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII Subsemnatul, declar pe propria mea rspundere c materialele prezentata n teza de doctorat se refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare. Foca Valentin Semntura Data

212

CV AUTORULUI

Datele personale: Valentin FOCA Data naterii: 28.10.1951 s.Talmaz, raionul tefan Vod Studii i calificri:1967 coala de 8 ani s. Talmaza r-nul tefan Vod 1971 Colegiul de Zootehnie, Carmanova, specialitatea zootehnie 1980 Universitatea Agrar de Stat, facultatea zootehnie specialitatea zootehnician savant 1988 doctor n agricultur, Institutul de Cercetri tiinifice n domeniul Zootehniei, or.Dubrovii, Moscova, Rusia 1994 confereniar cercettor 1973 zootehnician selecionar, tefan Vod Activitatea profesional 1975 zootehnician-ef, Colhozjivprom, Cueni 1981 cercettor tiinific stagiar, IPBZMV 1982 cercettor tiinific superior, IPBZMV 1988 ef laborator, IPBZMV 1990 secretar tiinific, IPBZMV 2001 director adjunct pe tiin pn n prezent, IPBZMV

Participri la foruri tiinifice Internaionale: La simpozioane tiinifice internaionale din Romnia, Rusia, Ucraina, Bielarusi Publicaii: autorul unei monografii, 87 lucrri tiinifice, decizie pozitiv de acordare a 1 brevet de invenie. Participri n proiecte tiinifice naionale i internaionale: 2 proiecte nainale Distincii: Medalia jubiliar 60 ani ai Academiei de tiine, diplome ale Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare Caliti personale: comunicabil, flexibil, pentru cunotine noi, tolerant, autoperfecionare continu Posedarea limbilor: romn, rus, francez cu dicionar Date de contact: s. Maximovca, Anenii Noi, tel 359-521

213

Mulumiri! Aduc cele mai alese i sincere mulumiri colegilor din laboratorul Tehnologii de Cretere i Exploatare a Bovinelor al Institutului tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar: dnei doctor, confereniar cercettor Alexandra Constandoglo, dlui doctor, confereniar cercettor, efului de laborator E. Smirnov, d-nei V. Ciubatico care au contribuit nemijlocit la efectuarea cercetrilor i realizarea tezei, domnului doctor habilitat, academicianul M. Bahcivanji care ma ndemnat, a luat cunotin i a fcut primele obiecii, d-lui profesor universitar N. Bucataru pentru ndrumrile i obieciile fcute pe parcursul realizrii tezei, domnilor doctori habilitai, profesori universitari G. Darie i V.Radionov, pentru sfaturi de mbuntire a tezei realizate. Nu n ultimul rnd in s mulumesc i domnului profesor universitar A.umanschii director al Institututlui pentru susinere i ncurajare la momentul oportun, dlui T.Brad, directorul Staiunii Tehnologico-Experimentale pentru posibilitatea desfurrii cercetrilor i tuturor celor care m-au susinut i au adus contribuii la realizarea tezei.

214