Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. d) Proba scris la CHIMIE ORGANIC (Nivel I/Nivel II) BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Varianta 9
Filiera teoretic profil real Filiera tehnologic profil tehnic; profil resurse naturale i protecia mediului Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A. 10 puncte 1 spaiale; 2 omogen; 3 C H; 4 diferite; 5 mare (5x2p) Subiectul B. 10 puncte 1 b; 2 a; 3 a; 4 c; 5 c (5x2p) Subiectul C. 10 puncte 1. precizarea denumirii a dou grupe funcionale din compusul (A) (2x1p) 2p 2. raionament corect (1p), calcule (1p), % O = 43,53 2p 3. precizarea naturii atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A) (2x1p) 2p 4. scrierea ecuaiei reaciei chimice a compusului (A) cu NaOH(aq) n exces 2p 5. raionament corect (1p), calcule (1p), m(produs) = 191 g 2p SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) Subiectul D. 15 puncte 1. scrierea ecuaiilor reaciilor chimice de cracare a butanului (2x2p) 4p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), formula molecular a alchenei (A): C4H8, scrierea formulei de structur a alchenei (1p) 4p 3. scrierea ecuaiei reaciei prin care se obine un alcool din propen 2p 4. scrierea ecuaiei reaciei chimice de ardere pentru acetilen 2p 5. raionament corect (2p), calcule (1p), V(aer) = 70 m3 3p Subiectul E. 15 puncte 1. scrierea ecuaiei reaciei chimice de ardere a metanolului 2p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), Q = 27648 kcal 3p 3. scrierea ecuaiei reaciei chimice de esterificare a acidului salicilic cu anhidrid acetic 2p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(acid salicilic) = 6,9 g 3p 5. a. scrierea ecuaiei reaciei de hidrogenare catalitic pentru acidul oleic 2p 3p b. raionament corect (2p), calcule (1p), V(H2) = 693,72 L SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Subiectul F. 15 puncte 1. a. scrierea formulei de structur (2p) i notarea denumirii raionale (1p) a valinei 3p b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(C) = 120 g 2p 2. scrierea ecuaiei reaciei valinei cu NaOH(aq) 2p 3. raionament corect (2p), calcule (1p), Vs(NaOH) = 100 mL 3p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(zaharoz) = 192 kg 3p 5. scrierea formulei de structur plan a fructozei 2p Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. a. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a mononitroderivatului (B): 2p C10H7NO2 b. scrierea formulei de structur (1p) i notarea denumirii (1p) hidrocarburii (A) 2p
Prob scris la Chimie organic (Nivel I/Nivel II) Barem de evaluare i de notare 1 Varianta 9

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

2. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a mononitroderivatului (B) din hidrocarbura (A) 2p 3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), p = 93,75% 3p b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(amestec) = 81 kg 3p 4. raionament corect (1p), calcule (1p), raportul masic C : H = 12 : 1 2p 5. notarea unei proprieti fizice a benzenului 1p Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte 1. a. notarea denumirii raionale pentru alchena (A) cu 5 atomi de carbon n molecul, care prezint izomerie geometric 1p b. scrierea formulelor de structur ale izomerilor geometrici ai alchenei (A) (2x1p) 2p 2. scrierea ecuaiilor reaciilor de alchilare a benzenului cu propen pentru a obine izopropilbenzen i 1,4-diizopropilbenzen (2x2p) 4p 3. raionament corect (2p), calcule (1p), cu = 60% 3p 4. scrierea ecuaiei reaciei fenolului cu NaOH(aq) 2p 3p 5. raionament corect (2p), calcule (1p), ms(NaOH) = 1000 g

Prob scris la Chimie organic (Nivel I/Nivel II) Barem de evaluare i de notare 2

Varianta 9

S-ar putea să vă placă și