P. 1
Gradina de Legume

Gradina de Legume

|Views: 1,430|Likes:
Published by marius1001

More info:

Published by: marius1001 on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Dr. lng, VALENTIN VOICA~ Dr. ing. VICTOR POPESCU

.~... t'

r:

- ...a»..
<.

_

,

.

,

GRADINA DE LEGUME DE PRIMA V ARA ' PiNA TOAMNA
,

\

EDITU'RA CERES ,I BUCURE$TI, 1991
I

1 DE CE TREBUIE SA PRODUCEM .. 5,1 SA CONSUMAM LEGUME? •

'f

ISBN 97]·40·021Q.4

Legumcle constituit, inca din vremuri stravechi, o componenta de baza a alimentatiei perrtru toate popoarele, indifercnt ide situarea lor geogratica. , Completind traditia, cercetarea , stiintifica a accentuat Iaturile fundamentale ale consumului de legume, care se reted Ia : a-portu] energetic, prin corrtintrtul lor in substante cn potential energetic ridica t (zaharuri, grasirni, proteina) : rolul J1:ziologic, -prin apor tul de compusi minerali in forme asimilabile : »aloarea terapeut'ica a legumelor, care este confer ita de ansarnblul componentelor chimice si de existenta unor compusi en ef'icacitate specifica in prevenirea 91 tratarea 11110r bali sau dereglari fiziologiee ale organismului uman etc. lata, de 'ce, in conditiile societatii moderne, alimdntatia rationala nu poate fi conceputa fara par ticiparea legumelor intr-o gama cit mai larga, in cantita ti sporite, cu precadere ill stare proaspata ~i In tot cursu! an1.111.1i, In sens larg, termenul de "legume" defineste partile de plants folosite in hrana 01:;I1u1l11, pentru valoarea lor alimen tara dubla ta adesea de unele par ticularita ti dietetice sau terapeutice, Marea diversitate a planteior incadrate in grupa legumelor permite ca unele dintre acestea sa fie ccnsurnate in stare proaspata ~i preparate (tomate, ardei etc.), pe dud alte1e, Sa fie folosite numai la obtinerea unor preparate culinare mult apreciate (patlagelele vinete, fasolea de grMini etc.). . In functie de par tieul arita tile morfoana tomiee ale plantelor legumicoJe, de rezulta tele actiunii de ameliorate a acestora, orientata in directia imbunatatirii calitatii si
3

all

cresterii dimensiunilor par tilor Iolosite in consumul alimentar, intllnim 0 mare diversitate de legume, care, dependent de specie, S8 prezinta sub diferite forme constitutive: ra.dacini (morcov, pastirnac etc.), frunze (spanac, marar, patrunjel), serninte (mazarc, bob etc.) s.a. Produsele legurnicole sint importante pentru alimentatia omului nu numai prin ~ontinutullor complex ~i specific, ci si prin aspectul estetic, care poate contribui, dupa caz, la stimularea sau inhibarea apetitului.
VAl.0AREA ALiMENTARA A LEGUMELOR ~I TERAPEUTICA

I

Gama deosebit de larga de substante organice si rninerale, pe care 0 confine legumele, confera valoarea alimentars efectiva a acestei solicitate categorii de produse. Astfel, unele plante legumicole se remarca prin continutul lor superior in substan,te proteice, altele pxin continutul in zaharur» simple ~i complexe si chiar prin grasimi, care le asigura o valoare energeticii ridicata, Deoscbit de important este, insii, continutul legumelor in vitami1M 9i siimri minerale, care joaca un mare rol in echilibrul fiziologic al organismului uman, determinind vaioarea terapeutica specifica a acestor produse (tab. 1). Valoarea alimen tara a legumelor se a preciaza ca m.aximi1 atunci dud acestea se consuma in stare proaspata , ori de cite ori este posibil, Atunci cind legumele nu se preteaza, Insa , Ia consumul in stare proaspata se irnpune respectarea cu strictete a tuturor modalitatilor de prelucrare, inclusiv in bucatar'ia Jamiliala, 'p ntru a mentine valoarea alirnentara ridicata a accstora, cvitlnd, in primul rind, degradarea vi taminclor. Pe llnga cornponentelc determinantc ale valorii alimentare a legumelor, trebuie luate 111 considcrare ~i altc insusiri care le confera un 1'01 fiziologic $i terapeutic, De remarcat este faptul ca valoarea terapeutica, a legumelor a fost descoperita ~i Iolosita din vremuri std. vechi, de catre popoarele care au inregistrat un nivel ridicat de dezvoltare sociala (chinezi, cgipteni, greci, romani etc.).

In accst s ns este edificator exemplul usturoinlui, Astfel, Egiptenii l-au administrr: t acelora care lucrau Ia pirarnide, spre a preveni apari tia unor boli infeqioase; grecii si romanii il dadeau soldatilor inaintea marilor baHilii, p~ntru a contribui la vindecarca rapida a ranilor dipatate in lupta ; in pr z nt se utilizsazj; pentru obtinerea unor medicamcnte eu mare eficacitate in prevenirea bolilor de inima, deoarece impiedica formarea plachetelor sanguine (agregarea trombocitelor) 7tc. In mod asernanator :e pO,t evidentia insusirile terapeutice ale ..multor legume, rncepind ell cele comune (morcovul, ceapa, tomatele, hreanul etc.) ~i continuind cu cele rnai putin raspindi te san cunoscute la noi in tara (anghinarea, varza de Bruxelles, cicoarea de gradina, sparanghelul etc.). Aceste argumente pledeaza atit pentru diversificarea sortimcntului, cit si P n tru sporirea C011sumului de legume. Valoarea alimentarji ~i terapeutica a legumelor ponte suferi modificari in functie de condi tiile de folosire a lor. In accst sens, este necesar sa se tina scam a de fa ptul di. in anumite conditii de utilizare, se po.vte pierde 0 mare cantitate de vitamine, Hind afcctat eel rnai puternic continutul in vitamina C. Astfel, cantitatea de acid ascorbic (vitamina C) liber, aflala in Irunze, se poate pierde In propor ti de pina 1a 90% sub ac tiunea aerului ~i a caldurii. Ca urmare, fr unzele vestejite (de spanac, salata etc.) nu mai contin decit 10-15% din cantitatea initiala de "itamina C. Tocmai din acest motiv, pentru a se pastra vitaminele in cantitate mai mare se recurge, in practica, la diferite masuri tehnologice ~i de conservare, cum ar fi: - recoltarea Icgumelor pe timp raCoros [dimineaja sau sear a) ; - pastrarea in cimp Ia umbra pina la expedierc ; - transportul in perioada racoroasa a zilei ; - folosirea metodclor de preracire a legumelor si transportul etl mijloace izoterme : - pastrarea de scurta durata in depozite en temperatura COn trola tii (circa 4°C) sau in spa ~ii raeoroase; - reducerea perioadei de la reeoltare pina la consum, la maximum posibil; - respectarea conditiilor de pastrare a calitatii legumelor si in spatiul gospcdaresc, dupii procurare, recoltare etc.

5 47.16 0.06 0.60 0. Vitii1lmioe A I BI I B.60 2. 'Varz!!.10 0.30 3.42 2. MArar - 36. p"oa'p~t~ I Gri.20 6.5 16.ffiUtcinil 0.08 0.i(iacin1l. 1.5 0.57 0.07 0.75 6· 10 30 35 130 ::. ]a l00() g legume.4: - 19.40 0.8 22.0 20.Castravete 28.30 9>1 0.80 0.07 0..0 - - - 1. 572 6' 1 .Guli" Breau Ma.0 25.00 0.. - 38.18 0.02 10.12 0.85 0.tiagele Fatrunjel PMrunjel Pl!.10 0.19 20 30 15 0.9 32.5 13. Dovlecai 'Fasole pastai .5 '7 180 3 20 20 V 2..85 1.15 0.37 0.4 0.1 2.7 83.20 3. 0.03 - - .2 60.2 101.ia legu"..1 - - - 1. R!l d IJ.03 1.01 0.50 0.0 1.- 62.05 - 0.1.20 \ 2.30 0..20 1.5 1..3 1.70 34.0 .20 8. 0.10 0.zllre boabe Mazare verde pll.37 2.2 250 --0.03 0.20 2.. de tuns Ceap1\.0 2.:.5 0.~5 3.15 . 100 100 25 170 .17.70 0.9 68.3 0.14 0. Prelucrare d\lpJ: H iii! e v C i j 0 'IV! j S orn 0 s.62 1.5 15.88 0.18 1.20 14.00 7.sirnl I hMr I Amidon I l' I Fe I Zn I CINa I proa'Jl~U.8 0.0 - 11.5 0.7 44.2 17.92 1.05 0.12 0.0 83. de radl!>cilla Spanac Sparanghel '$tevie Tomate Teli(la de frun. 53..10 2.6 28.30 0. US~ Dep.6 Pepene galben Pepene verde Revent Ridiche de luna Ridiche de iarna Salata Sfeda de Irunze Sfed!!.20 7.4 - -.0 22.40 1.0.09 0.15 30.0 32.0 2:88.20 .stirnac vinete Irunze r.5 Usturoi Varza dlpatil1!!.0 0.10 0. 100 g sllbstanp.20 1.Cartof .37 .15 0.08 0. C:l II Spec. creata Varza.08 0.5 r .10 - 0. 0.4 - 130 7.t B 0 PubJ.'1 48.00 - - - ~ 1651 - 0.20 0.12 >100 20 - - 0.. de r.~7 50 - 200 - ti~ - • lu u~iUti blologi".20 0.70 0.80 3.6 13.20 0.07 0.3 16.5 - - Ceapa O.7 - 0.60 1.BO 9.9 12.30 0.0.4 0.60 6.25· 0.9 - - 0.06 0.0 0. II 0.03 0.30 0. rosie UB 40.80 0.05 ~.00 0.07 0.3 :50.06 0.itol~ Calodi la 100 g substaot~ proaepata I'n g Ia JOO ~ subst""I~ Protein.10 0.60 7.08 0.23 1.0'l 0.1 100.ze Telinl!.8 it.6 8. 0.4 18. 0.00 1.30 - 10 20 65 15 1 - 1.60 2.60 0.00 - 200 - - 4.1 2.05 0.06 - 'Ceap1\.~8 1.05 - 27 .0 22. )(j".oJ 2.20 0..85 1.1 4B.05 0.0 23.45 1.17 3.70 3..2 - - - 0.10 0.60 0.9: 1.0.50 .02.30.20 0.10 0.05 - - 10 - 0.3 - - 52.18 - 0.50 2.0 It ! a n u.2 12.37 2.50 0.4..2 15.7 Morcov proaspat F1l.50 10.70 3.0 0.3 55.40 1.06 21O -.31 1. 0.5 - 3.05 0.1 3.72 4.7 - 0.40 0.20 .8 31.1.2 51.6 60.1_ 79.3 - - 0.00 0.2 1.00 8.1 1.40 - 0.20 - - - - 20 B jj to 0.10 3.10 .21 0.B7 2.0 0.8.28 0.0.4 47.5 41.50 0.18 0.5 2.3 n.inutui In sarod mlnerale ~i vitarnine Ia cUeva sped! legumicole In mg I.04 0.'11 600 1.7 0.10 - - ~ - 0.' 30'0 - 1.00 0.20 '0.Tabdul 1 OODI.3 -0.00 - 0.50 3.0 - 0.20 0.'! - 23.0 62.7 9-i.18 0.12 - 0.08 I c 300 200 20 II I pp I K" Ardei gras Ardei iute .0 1.5 92 - j8 71 - 7.02 0.02' 0.2 - 11.10 0.8-' 29.0 75.8 - 0.0.0 51.08 0..10 0.10 1.10 23.1 0.30 0.3 50.00 0. de Bruxelles Vana.2 51.10 0.3 0.5 28.02 0.5 1I.8 1.10 ~ 1.95 0.25 0.2 78. verde Ccnopida .00 0..85 0.sttU.1 45.

de cistiguri suplimen tare. conditii materiale . Aceasta realitate este evidentiata de specializarea in cultivarea legumelor a numercsi cetateni din zonele invecinate cu marile asezari urbane. care influenteaza si cvolutia conceptiei despre alimentatia rationala . in mod deosebit. La aceasta se adauga circa I 00 kg cartofi Ian /loeui tor si 7 -8 ~g pepeni verzi si galbeni/an/locuitor. preocuparile pen tru ridicar ea ' continua a nivelului de trai . reeomandarile pri vind s truc tura si ni vel ul cant ita l. La aceasta mai contrib~ie: traditia locala . in . de conditiile de mediu spccifice unor anumite zone teritoriale. fapt care ~j'integral . prin intermediul unita tiler specializa teo In mod asemanator se pune problema ~i in diferite intrepririderi care dispun de terenuri cultivabile. loturi scolare.echilibrare a bugetului familial. legume proaspete la un nivel cali ta ti v superior asigudud econornii insemna te labugetul familial sau al institutiilor : de asemenea. (loturi persona le. sa intre imediat stantelor din organism. Mai mult chiar. care permit cultivarea unui sortiment rnai larg sail mai restrins de specii legumicole. procesul firese de uFbanizare va determina noi directii de erientare a produeerii legumelor pentru acoperirea ccrintelor de consum pe plan local. In prirnul rind.. Traditia de cultivare a legumelor face parte din indeletnicirile care au asignrat si vor asigura venituri importante -produeatorilor de legume in tot cursul anului.in circuitul suborganismului uman.i de mcdiu. suprafete din incin ta unor institutii si iutreprinderi etc. masurile de a prcvisionare pe plan local. Legumele ebtinute pot fi folosite in primul rind de catre cantine. scot in evidenta faptul ca a data cu sporirea disponibilita tiler alimentare are loc 0 crestere a consumului produselor alimen tare din surse vegetale. cresterea nivclului. Aceasta poate suferi modificar i determinate. ci si de. prin contractarea : cu unitatile de comer] specializate sau prin vinzarea pe .tiunilor Unite . ardei. Avind in vedere aceste aspecte. componentele lor (organics.i vale consum ului de Legume capata un caracter dinamic. produsele suplimentare se pot valorifica la export. . care orienteaza productia legurnicola din zona etc. In acest sens. de cultura al populatiei. ca de exemplu tomate. Producerea legumelor pretuiindeni undc exista tercn. in ansamblu. La unele culturi.Pe l1. Structura consumului de legume nu are un caracter rigid. ·s . pentru Alimentatie ~i Agricultura (FAO) . pentru imbunatatrrea hranei .piata.. pozitia faia de centrele populate !?i consumatoare. este posibila pnn consumarea zilnic a 350-500 g legume diverse. avantaj de a se afla in forme face ca ace~tea.) prezinta o insemnatate economica multipla. producerea legumelor pe suprafete restrinse. constituie 0 cale nu numai de asigurare a cerintclor alimentare ale consumator ilor.co~ditiile unui efort rnediu. Datele sintetizate de catre Organizatia . cartofi timpurii etc.:i reducerea cantitatilor ce trebuie a proviziona te din re teaua comerciala. in ceea ce nervos si legume- lNSEMNATATEA DE VENITURI LEGUMELOR CA SURsA priveste cantitatea ~i diversitatea vitaminelor si a saruril?f minerals. pot : valorifica produsele care le prisosesc. producatorii pot beneficia permanent de. mineralc.de trai. care largesc 'posibiliti tile' de ridicare continua a nivelului lor . Satisfacerea cerintelor vitamine) mai prezinta marele usor asimilabile. acestea corespurrzind unei cantitati totale de 125-180 kg/an/locuitor legume in stare proaspata ~i prelucrata.. Na. realizind astfel venituri suplimentare.!lga ef~ctul stj~ulativ asupra sisternului aI organismului uman.

. castravetelc. prazul s. CIt ~i a rela tiilor speciilor legumieole ell factorii de vegeta ti e. cicoarea. morcovul. cultivate si Ia noi in tad. ridichea de luna .a. patrunjdul.de sol din tara noastra pot Ii cultivate numeroase specii de plante legumicole. fie luat In considerarc la programarea culturilor in alte conditii ecologice decit cele din centrelc de origine. pepenele gaIben. grad~ni. varza chinezeasca ceapa de iarna : reventul ~.In?Ja de Sud: pa Ua. provin din urrnatoarele zone: . se folosesc numeroase specii de plar:te car~ prcvin din dif~rite zone climatice aflate pe marile continente ale globulut: Ca urrnare. Alganistan.: .a. prazul. spanacul. . sufera anumite modificari marcante atunci cind plantele se cultiva in alta zona decit cea di~ carc provin. . de.. inainte de maturarea depliua (castraveti.}: pcpencle galben. macrisul. sfecla.: In afara de gruparea speciilor de plante legumicole dupa originea lor.China Centrala si de A pus: soiurile de pi tlagele Yin ete ~l castraveti cu fruete mai mid. morcovul. de Nord-Vest.gelele vinete. din zone ale globului unde conditiile de vegetatie sint total diferite. se iau in considerare pat ticularitatilc par tiiconsumabile.plante de 1a care se consuma : i1iflorescenli!le (conopida. . . Din acest punet de vedere se cunosc mai multe zone geografice.a. dovleacul eu fructul mare. In acest sens.America de Sud (Peru. in. ardeiul.: .2..le.i.Mexicul de Sud si America Centrala : fasolea.NEA PLANTELOR LEGUMICOLE . dov1ecei). varza.<. . Astfel. unele forme de ceapa si usturoi Cll bulbi mari. ceapa. telina.zona Marii Mediterane . patrunjelul : A bisinia : bamele : . GRUPAREA PLANTELOR LEGUMICOLE I I In condi tiile clima tice si.. mararul. varza. Particularita tile determinate de influenta factorilor de mediu in decur'sul indelungatei evolutii a' Iiecarei specii legumicolc. anghinarea. Ecuador. ORIGI. seminfde uscate (fasole). . speciile legumicole se dif:~entiaia mult in ceea . BIOLOGICE ~'I CERINTELE PLANTELOR LEGUMICOLE ..}: us turoiul. dintre care.tomatele.Asia de Mijloc (India. . I In practice legumicola.ce priveste cerin tele lor fa tA de factorii de mediu: Cresterea ~i dezvoltarea acestora.ri pre~upu!le cu~oa~terea amanuntita atit a particularitatilor biologice. care trebuie sa...a. Nurnai in acest mod devine posi bila esalonarea calendaris tid! a diferi telor specii legumicole in tot cursu! anului si in toate zonele tarii. sfecla de masa. Bolivia): cartoful. cuItivato. -. Iran s.a. salata. vietii si tehnologia aplicata. durata. principalele plante Iegumicole. fruciele. se impune sistematizarea acestora si dupa alte critcrii care sa pcrrnita cuprinderea numar ului mare de specii ~i cunoasterea principalelor caracteristici de utilizare a lor. Uzbekistan s. :atre. pastimacul. 19 11 . broccoli] . cimbrul. Obtinerea de legume incepind de prima vara pina toamna.. insa~i ciclul lor biologic.a. La gruparea dupa partea din planta folosita in consum ca legum a deosebim: .rii ~~ato..a.Asia Mica (Transcaucazia. insa. reventul. multe provin. sparanghelul. de origine a" speciilor de plante legumico. castra vetii cu fruct 6 mal man s. constiruie un element important din punetul de vedere al practicii tehnologice. salata. sA CUNOA~TEM PARTICULARITATILE. dovleacul 9.

semintele : ceapa ceaclama. se obtin semintele. loboda}: mugurii si frunzcle inalbite (andive).tui: tul pina ingrosa ttl (gulia).plante legumicole perene caracterizate printr-o Iructificare repetata. in care se arc in vedere intervalul de timp de la stadiul de samlnta al unci plante pina la noul stadiu de samln~a. apa (ploaie. varza rosie. fa C tor i i d ire eft i.plante de Ia care se consuma 0 parte de deas upra pamint'U. chiciura). ridichi de luna. se realizeaza cultura esalona tii in trei ani calendaristici. intocmirca graficului de apatitic a legumelor. din bulbii de eonsum plantati in toamna anului al doilea sau in primavara anului al treilea. frunzele tinere (spanac. patrunjel}: tubercnlii (cartof). Astfel. zapada. Prima categoric.ELOR LEGUMICOLE CU FACTORII DE MEDIU Mediul de viata al plantelor legumicole. fasole de gra dina . in practica. de la doi la trei ani se r ealizeaza en scopul de a obtine bulbi pentru consum mai devreme. lumina. in cantitate rnai mare ~i ca o capacitate de pastrare rnai buna . apa. spanac. varza alba.1 treilea.5 ani): leu~tean.bterana moditube-izata (morcov. ridichea de vara ~i de iarna. la care. Din aceasfi. . In ca tegoria factorilor dirccti se dcosebesc trci grupe. marar. jar in cel de-a! doilea an se formeaza organele de inmultir e sexuata si. in final. petiolii frunzelor (revent). macri~.plante legumicole anuale. in decursul evolutiei -istoricc a acestora si estc Ioarte puternic consolidat. Histar.PLANT. umiditate atmosferica. aerul si elementele hranitoare constituie factori obligatorii. pepene galben. prazul. actioneaza nemijlocit asupra plantelor. S8 impunc crearea conditiilor de mediu cit mai apropiatc de cerintele speciilor cultivate. bulbii (ceapa): . dovlecel. eonopida. producerea semintelor de legume in unitati mari sau pe plan local etc. indispensabili si de valoare egala pcntru via ta plantelor. ciildura . care dureaza mai multi ani (10-1. .jactori climaiici: caldura. deoarece modificarea acestor ccrinte nu este posibila dccit in anumite limite si prin lucrari complexe de ameliorarc. pastirnacul. varza creata.plante legumicole bienale. in anul 0. patlagele vinete. se disting urrnatoarele categorii: . varza de Bruxelles etc. La gruparea dupa tehnologia aplicata la cultivarea plantelor legumicole se tine seama am de par ticularitatile partii folosite in consum. elaborarea asolamentului . salata. rnazare de gradina. care conditioneaza cresterea ~i fructificarea acestora.. de durata vietii plantelor. tntre acesti factori trebuie sa S8 meutina. La ceapa din arpagic este posibila obtinerea semintelor in anul a1 doilea.u I I . cauza. patrunjelul. dependenta de specia Iegumicola. hrana. ~tevie~ tarhon etc. tomate etc. ceapa de apa . Aceasta adaptare a ciclului biologic al cepei. morcovul.plante de la care se consuma pariea su. ceata. RELATI'ILE . Ansamblul cerintelor plantelor Iegumicole fata de factorii de mediu s-a format in mod lent. bruma. servind la: -stabilirea locului fiecarei specii legumicole in teren. Iadacina Cunoasterea duratei de viata a diferitelor specii de plante legumicole este utila din punet de vedere practic. in permancnta. La gruparea dup:l durata vietii. mugurii cu crestere gigantica (varza). [OUa. 13 12 \ . bame.na Ia noua saminta) se incheie intr-un singur an: ardei.: . in primul an de cultura. la care" durata vietii (de la saminta pi. in anul al doilea se obtin bulbii pentru consum. din salTIiuta se obtine arpagicul. r eprezcntind conditia lor de existents. cit ~i de elementcle comune ale tehnologiilor de cultura. aerul . revent. castraveti. i verzj sau inalbi ti ~ etiola ~i (sparanghel). In practica. se formeaza partea vegetativa fli organele specializate in depozitarea substantelor de rezerva. datorita careia orice schimbare a unuia dintre fuctori dctenmina 9i 0 rnodificare . astfel: in prirnul an. in urma plantarii arpagicului. lumina. pepene verde. 1nS8. cste reprezentat de totalitatea factorilor de mediu.. Factorii ecolcgici se impart in dona categorii: directi '9i indirecti. care actioneaza in mod permanent. in cursul perioadei de cultura.a celorlalti factori. jicata:. 0 relatie optima. dovleac.

Cerin tete plan telor legumicole fa ta de caldura se deosebesc in rapor t cu fenofazele cresterii ~i dezvoltarii.· omul ~i alte organisrne vii. ~eliail. scmanatul de O°c. speciilor legumicole flup!!. stevie. a~a cum sint : altitudinea.a. Ill. Pot dlomiue peste iarn1!. Plantele legumicole au nevoie. la -20°C si chiar la -27"C.gele vinete. rnasu ri specialc de pr 0 te[are.~O·C.1durll. pas-] tir nac. Ciildura. inclina tia terenului etc. categorie. I pepcm ba. 3). rea o~tinerii culturilor In vedctimpurii. I Rezistente hig Ill. care are loc atit in cazul reducerii temperaturii fata de nivelul optim. mi'i- revent. ~imicrozona de cultura. chimismul ~i troficitatea solului. Pentru fiecare specie legumicola sint stabilite trei niveluri speciiice de tempera turll : -temperatura minima . de pen. moar tea plantelor (exceptio tornatele..1 I.rdei. ------------11----------------------1-------------1 Semirezistente la iriS Temperaturi sub QOG canzcaza Asirnileai mode- Cartolu!' distrugerea planrelcr. Aceasta incadrare a plantelor Iegumicole este utila la alegerea judicioasa a speciilor celor mai potrivi te pen tru fiecare zona . bine Ia temperafur rate. rnai lunga de timp poate dcveni letali'l. j act 0 r t i in d ire c! i. So planteaza in clmp dupa trecerea peripreteaza tn sere. .factor« biotici. van!!. Prelungirea intervalului de timp de' Ia semanat pinli Ia rasarire..gradul ridicat de temperatura peste care plantele legumicole sint stinjenite in crestere.] Temperatura de lOoG 0 perioadz..' Tabelul ! Gruparea Gradul ad~ptar. . Se pentru cuituri for~a te rasadnitc. apa freatica etc. La culturile infiin tate prin semana t direct in tereseaza. 0 perioada mai scurta rezist!!.i galbeni . de 0 cantitate importanta de caldura.15 . verzi.}i atunci cind temperatura depaseste nivelul optim.gradul de temperatura eel rnai scazut. rezistente la frig. daca sint asigurate ~i celelalte conditii de viata : . plantatul Se preteaza temperaturi 1<1. expozitia. iu dmp fAr!!. foarte rezistente la frig. latitudinea.me. cultiva obisnuit prin produce rea prealabila a rll.: texturasi structura solului. Se.sadului. Zll. cerintele fa? de temperatura do Caracteri iL\ 'I'll" Foarte rezisten te la f rig Suporta cu u~urinta geruri de -10°C. adapostnri Rezistente d!.ta.. pentm crestere ~i fructificar e. in dependenta de conditiile de mediu existente. actioneaza in sensul modificarii factorilor directi. Specii perene : sparanghel. la care plantele pot rezista : -temperatura optima .caldura eea mai potrivita pentru cresterea plantelor. tar hon . cit . si cea optima de germinare. 30 . 25-30~C. tomperatur i de tli'l. semirezistente la frig. colului brurnclor sau se ian masuri de protejare. pretentioase Ia caldura ~ rezistente la caldura (tab. pilSe dezvol. ajungindu-se pina la moartea lOT . . de rid la. la care se inregistreaza eel mai rapid ritrn de crestere si durata eea mai sCUTUipina la recoltare. sau Specii bienale: rnorcov. in mod deosebit. Suport1!. precum ii timpul necesar pma la germinarea semintelor in functie de nivelul temperaturii (tab. Reactia dife-itelor specii de plante legumicole fa~a de tempera turi scazu te ~i ridica te genereaza repartizarea acestora in rnai multe grupe distincte . cris. Pepol1. temperatura minima.I 1. din toamna. impune alegerea momentului pentru infiintarea unei culturi numai in functie de temperatura solului. 3-5°C due Ill. la Tomate. Cea de a doua. bineInte1es asociata eu umiditatea corespnnzatoare. ' Pretentioase cildudl.denta de specificul originii ecologice a acestora. Ill. de" Bruxelles. Suporta ternpcratur i r idicate. 2). Tcrnperatur i de cas tra ve ti etc.jactori edaJici.temperatura maxima'.

. care solicita lumina 15-18 ore. fasole. . castraveti : intre 0 ~i +2°C la dovlecei. plaritele au nevoie de mai multa caldura. tm1?otriva caldnrilor prea mar i se poate lupta numai indirect. cicoarea. de 8 . varza. temperatura letala (la care are loc moar tea plantelor) la principalele specii de plante legumieole este eu mult sub nivelul tcmperaturii rninime biologice.· x x xx x x~ xxx!:3. folosirea rnijloacelor de protejare en folie. salata.:. irigarea locals pentru a nu se raci solul etc. Culturile dill cimp pot fi aparate irnpotnva frigului prin: folosirea soiurilor n:zistente Ia temperatnri scazute . tom ate . x* ...) ~ 17 ... S . Rezistenta la frig ~i chiar la inghet este eu atit mai buna . G x x x . ridichea.. dJirea rasadurilor ~i ingrasarea acestora inainte de plantare en superfosfat si sare potasica : plantarea sau insamintarea soiurilor timpurii in Iocuri adapostite natural...... intre -2 ?i +2°C la salata. 6°C la salata.. Temperatura minima biologica este de 12 . floarea-soa"elui).. 15°C la pamigele vincte . 10°C la tomate ~i de '1 .:j xxx. . prin irigarea abundenta a culturilor : in acest fel se reduce temperatura srflului ~i sporeste umiditatea r elativa a aerului. ceapa. Lumina. De altfel. mararul... adica : intre o si +'1°C la ardei.. Referitor la cerintele fata de durata zihi-lumi'nii (fotoperioada) . . plantele legurnicole se grupeaza astfel: _ plante de zi umgii. pentru cresterea si fructificarea normale (spanacul. prin fertilizarea cu superfosfat si sare potasica se mareste rezistenta plantelor la frig. earea ranilor ~i cresterea sistemului radicular. In perioada transplantar ii plantelor (repicat. estc necesar sa se asigure temperatura necesara pentru a stimula vinde. cu cit plantele au un continut mai ridicat in substante hranitoare. 14"C la pepeni galbcni. BOC la castraveti : de 14 .. ::. in mod deosebit 1a culturile protejate. pepeni galbeni.. stuf. morcovul etc. pami_gele vincte.. diminuind transpiratia plantelor. In accst scop. iar cerintele aeestorasint foarte deosebite.. plantat rasad).x..14"C la fasole: de 10 . bine expuse la scare sau la adapostul unor perdele artificiale formate din tulpini de plante (porumb. x x x:3 . x' ... Cresterea si fructificarea norrnale ale plantelor legumieole nu pot avea loe in absenta luminii. dovlecei : de 10 . In perioada de eoacere a fructelor ~i semintelor.

. pe versantii care nu au expozitie sudica sau la latitudine mai rn are. catre par tile specializate m de~ozlta~ea re~er:e1or. patrunjelul. Ca toate plantele verzi si speciile legumicole Isi asigura hrana necesara din sol. in dmp sau in spatii protejate. reventul ~.sooo lucsi pentru crestere 9i fructificare optime si se cultiva in zonele cele mai favorabile in ceea ce priveste lumina. La aceeasi categ?r~~' de. SpCCll. tre buie isa fie respec ta te cer in tele plan telor Iegumicole. La aces~ proc~s. mazarea.~lu.plante nepreMnfioase. pepenii galbeni. care stau la baza forrnarii noilor organe ale plantei.inete.lZ. {de exemplu. pe de alta parte.mbrzlCre~. pepenii verzi. obtinerea . salata etc. morcovul. insuficienta lum~ml d~e~ l a : modificarea biologiei plantelor (plant. am din punct de v. Iasolea. . cu ajutoru~ careia plantele IaU ~n solutia solului apa si substantele mlI~era~c de care au nevoie (azot.a. respiratie ~l trallsp~ratle) l~ conditiile unor socuri tennice pozitive sau negative. sc asigura prm rrigarea mal abundenta ! a para tului i reducerea j v a acestora. ardeiul.el~. patlagelele vinete. ar dei. nu emit tulPlI~ florale ~i nu formeaza inflorescente}. patlagelele vinete. la speciile pretenfioase in [aza de riisad\ (tomate. patrunjcl. Excesul de lumina este daunator rndirect.vcastraveti) are loc alungirea tul pinii. care au . sensibilizarea frunzelor aflate la baza ~l<l:n~el si epuizarea lor prem~tur~. Histan~) c~re . Dupa scopul urrnarit in cadrul fiecarei culturi. de primavara devreme pina toamna tirziu. Combaterca. asigurind 0 fructificare optima la diferite durate ale zilei-lumina (de exemplu unele soiuri. patHigele vinete. . tomatele etc. Jarticipa atit' radacina. formarea unu.ca~oaTe ~ pn. deter:lllna debihtarea progresiva a plantelor.: .sarun minerale ~.selor f.plante de durata a zjZei-11+minaintermediara. telina.:nes~ tibile. mai ell seama atuncii cind ne intereseaza continuitatea productiei legumicole in 'cursul arrului. bamele. . sfecla}.a) ~ cit ~i partile verzi (frunzele. . efectulu~ ~emperaturilor ridicate. ~volu tia ne~ati. tulpina (gulle. l~ed'?cerea co~~nutu1Ul in .sfa. rnararul.plante foarte pretenfioase.n faptul ca duce la cresterea tempera tu~ii.~ind . avortarea unui numar m. fosfor.¥ bor ~.tia solara absorb bioxidul de carbon ~1 prm mtermediul c1orofilei creeaza substantele complexe. calciu. Hrana. care solicita lumina 12 ore. fasolea. num_ar mal redus ~e puncte de fructificare. 1:<1: speciile ~ul_: pulm pretenjioase (salata.a :proc. magne. Aceasta 19 ..s~ afla c in c1~ltura jorjatii. ardeii. se evidentiaza trei grupe distincte : . sfecla de frunze.).lOlogice (fotosinteza. pe baza unor tehnologii specifice. cresterea insufi. ardei. etiolarea plantei (mai ales a tulpinii) 18 ' rezistentei sale mecanice. cum sint de exemplu: spanacul. frunza (spanac) . pe de 0 parte 91 asigurate conditiile corespunzatoare de lumina. var~a) l fruct (tomate.-cerintemai putin rigide. spar an ghel) etc. . ceapa pentru frunze (stufat). ele provin din regiuni tropic ale ~i subtropicale. her. p~rte ~m subs~an1ele com~lexe elaborate. samm~a (mazare. senslblhzarewa l?~antelor) marirea duratei de timp pina la obtlller~a par.: cresterea m~i Ientii.edere ~omercial. care cer eel. salata etc. Astfel.i vitamine al partii con~es~lblle. Atunci cind plantele ating un~ad specific de maturitate. dar pot in£1ori si fructifica si la 0 durata a zilei-lumina de eel 'putin 8 orc .). .. ~ereglaTe.r [nflorescen te ~i a primelor non. toamna tirziu sau iarna (in sere 9i solarii). prJ. care cer o intensitatea luminii de 4000-6000 lucsi 9i se pot cultiva primavara -devreme in zonele mai nordice. l~i orienteaza ? buna. spanac etc. pa~tunae. care sa determine cea mai scurta (economics) durata a perioadei de vegetatie pina la obtinerea productiei. a9a cum sint:. p~tlwagele.cientlii foliar. . care reu~esc sa creased in mod corespunzator la 0 intensitate a luminii de 1000-' 3000 lucsi si pot fi cultivate cu succes primavara devrerne. putin . insuficienta lummu.asa cum sint : tomatele. cupru. l~lontuluI_: avortarea florilor. lumina eXCCSlva 1~ culturile in cimp. ra dia. (ie tomate. castravetii. castravetele. fasole verde).:. cit si din eel aI continutului ~tc.melo.. In oeea ee priveste cerintele fata de in(ensitatea tumittii.are de flon r cresterea duratei detimp pentru formarea ~l maturarec: fructelor.plante de zi scurta. de~eT~mate ~e.plante pUfin pretenjioase. Reactia plantelor la insuficienta luminii este in functie de faza in care se afla. ca de exemplu : radkina (morcov..}. . fasole).capteaz<l. potasiu. apa si aeI.ti~ e0. mugure-capatina (salata. .unor fruete de calitate slaba. ridichiile de luna.

5 kg fosfor ?i 2. Atunci cind aceasta este supraconcentrata. Acest consurn specific serveste Ia calcularca dozelor de ingraiiaminte in dependents de productia planificata. fie din cauza administrarii unor can Uta ti prea mari de ingra9aroin te minerale.0-45% nisip). care in uncle cazur i depasesc 50-100 t{ha [varza tomate etc. s~~s!antele m~trit~ve.1 I ! ~ insusire a . gren de lucrat).adma. deo. Speciile de plante legumicole au cerinte foarte mari fat~ de. . exprimata prin "valoarea pH" este neutra in jur de 7. ReacJia . fie datorita reducerii continutului de apa.fost fol?sit~ de catre cultivatori.de sustin~Ie :a-1e plantelor : [ierul participa la smte~a ~lorofrlel. fenomen care deterrnina moartea 'plantelor. sint saraco in clemente minerale. Spr_c. nisipoase. extrage din sol I)enlr~ o tona. ~stfel. rezultind consum uri specificc. grasimilor : calciul intra in compoz~tta tesutunl?r . aceasta capacitate sporeste 0 data cu marirea continutului solurilor in humus (materie organiea). duc tia pla nifica til.28~g azot. prin selectionar~a cont!l1ua a . moi. . substantele hranitoare ajung la dispozrtia plantelor lcgumiccle prin intermediul solulni. capacitate optima pentru retinerea apei si sarurilor miner ale . in saruri minerale solubile in apa (fier. solului.speciilor legumicole solicits 0 valoare a pH-ului intre 6. josforul ajuta mai ales fructifi::area 91 spore~te. Solurile eu textura mi [locie cum uleaza insusir ile pozi ti ve ale solurilor usoar e . . se incalzesc ~i se racesc foarte repede.upcrioara.25 kg fosfor si 4.arece fiecare dintre acestea arc un rol specific In metabohsmu~ plantelor.. iar in unele situatii se poate produce chiar eliminarea apei din r'adacina. Datorita partfcul~ritati1or plantelor legumicole.y legumicole fa/if de sot sc refers la : insusirile flZICC. care realizeaza 8 t/ha pastal. ca medin de accesibili ta te a elementelor miner ale din rezerva solului sau provenite din ingra?amintele administrate. 9i gr ele pr ezen tind: permea bili ta te buna pentru apa si aer.tre radacina plantelor. In mod curcnt. devin reci. Aceasta este mai mare la solurile eu un continut ridicat in substan]e mineralesi mai redusa la solurile sarace.5. . ra porta te la tona de re~~l"0. Asdel. de rccolta 10 kg azot. 1. 20 . aI~donului.. pe cind varza de toamna.. kg potasiu. sohclta de doua on mal multe substante hranitoare iar varza d~ cinci ori mai rnulte decit orzul. asigurare~ cu el~~cnte minerale este in relatie directa cu pro. rczisten ta pla ntelor la ger si scceta : potasiul influenteaza calitatea productiei prin favorizarea formarii zah?l"_urilor. fasolea de gl. 4.tIpunlor de plante care realizeaza rezerve mal man ~l d. S olufia solului. are un consum specific la tona de rccolta de 3. _ . in schimb se lucreaza u:}or. adesea nociv.87 kg potasiu. [oaca un rol important in nutritia plantelor. Nu.c ~ahtat~ _:. capacitate mare de retinere a apei (mentinind excesul de umiditate. potential de incalzire destul de ridicat : rezistenta mijlocie la lucrarea mecanizata etc.). Marea rnajoritate a . cu tendinta de a deveni acida la valori sub 7 9i bazica la valori ale pH-ului peste 7. Capaciiatea de tamponare a solului este proprietatea pe care o are acesta de a opune rezistenta tendintei de a i se modifica reactia.. ele sint foarte perrneabile ?i nu retia apa._cll amplitu~ini f~arte mari . polenizarea ~i formarea fructelor etc. mor~o"\ul. borui ajuta la forrnarea florilor. ~eri. In acest :. insa suficienta numai simpia asigurare a elemC':ltelor mmerale~ C1 ele .). cu consumuri reduse de carburanti. fertilitate mijlocie spre ridicata . continut mare.5 ~i 7. De asemenea.lrebuic sa se afle intr-un raport ?phm. aluminiu. de exemplu: Consumul ridicat de clemente hranitoare este determinat de f~ptul ca plantele Iegumicole realizeaza recolte mult mai man. cu implicatii deosebite din punct de vedere p~a~hc. azotul are un r91 principal in crcsterea ve~etativa a pl~ntelor. Astfel.44. Cele rnai potrivite pentru cultura lcgumelor sint sohrrile en textura ll~oara si mijlocie (10-30% argila. 2.CllS. are loc reducerea absorbtiei elementelor minerale de di. mangan etc. magnenul mtra in constitutia dorofilei. contmutul chimic gradul de fertilitate nivelul apci f rea tice etc: . este. tornatele.tt~l~ planteio. argilolutoase (':10-50% argiHi) sau argiloase (cu peste 50% argila) nu sint indicate pentru cultura plantelor Iegumicole datorita insusirilor lor nefavorabile : capacitate redusa de infiltrare a apei.exemplu. ceapa. Solurile eu textura grea. jn5a aeestea au ~i unele insusiri mai putin favorabile. creind noi soiuri cu capacitate productiva sponta. la 0 productie de 70 t/ha.

zutll. de pina Ia 94:-95% la tomato. . ApacCcrintele plantelor legumicole lata de apa sint -detcrrninate de faptul di apa este principalul constituent care are 0 pondere de 74-80% 1a cartof.. p1i. radacinile ~i frunzele i~i incetinesc activitatea. pMlagelele tele. frunzele mature 60-65%. hreancl .rea. Repartizarea apei in plantele legumicole nu estc uniforma: tulpina contino 40-45%. (55-70%) Umiditate relariva u aerului redusi'i.l de valorificare a apei de catre plantele legumicole reprezinti raportul dintre cantitatea totala de apa consuma Hi in decursul per ioadei de vegeta tic si rc colta util5 in consum. organele de reproducere ~i virfurile de crcstere 98-99. Coejicientu. fa-'· Umiditate relativ. salata de clmp. castravetele. aerului mai sdl. craparea didacinilor Ia morcov. varza de dovlecel ul ~. se men tine mai mult timp. castraveti si salata. parea ~i apoi putrezirea fructelor la tomate.a. Lipsa apei face ca produsele legumicole sa-~i piarda fragezimea. verde. telina .de apit atunci cind cste mai cald ~i radiatia solar~ mai puternica. legumele au nevoie de 300-800 parti apa pentru a obtine a parte substanta uscata. Marime. IIIaz1!. pe tirnp secctos cant. vinete. Cea mai mare cantitate de apa se consuma ih procesul de transpiratie. deterrnina era- . rll. Gmparea speciilor legumictlie du:p~ cerintele fala de umiditatea ~. 70-lO0 la cartof. Acesta se exprjrna in t apaft recolta si are valori dependents de specia legumicola.%. In conditii climatice nOTmale. pentr u. stecla rosie. Cermje ditatea moderate solului la"l:[ de urni- varza alba. . In general. de iama). Bruxelles.. a aerului solulur . Diriiare« umiditalii la cultur ile legumicole devine necesara.trunjelul. Cl t ~i in ceea cc privcste umiditate. prazul. ceapa.dacinil.. spanacul ~. relativa a ~crulUl (t~b.. fasolea Pepenele dovleacul. 4). sparanghelul. iar dad\. In schimb. salata ~. Castr a vete Ie . p!lstirnacul. plantele mor. 150-200 la patlagele vinete.a. 22 . " frunzele tinere 80-85%. de umidita- Conopida. ridicatlL {BO-95%) Umiditate moderata relativa a aerului (70-80%) a aerulni Varza. Plantelc legumicole au nevoie de 0 cantitate mal mare .diicinilor ~i chiar moartea plantelor. In conditii de baltire prelungita a apei are lee asfixierea ra. solea ~. de cer inl e Speci i Iegumlco le Cer inte mari tea. toma- pepenele galbea. de vara .itatea de apa consumata este mai mare. ca de exemplu: 200-250 la atdei. 'lana..a. dar ~i in Iunctie de on~me. pentru faptul di cerintele acestora sint diferite in func~j~ de faza de crestere in care se afla. a capatinilor la varza etc. capatind valoaro subunitara. cit si in rnentinerea temperaturii plantelor. de 87-91 % Ia morcov. Tomatele . rnorcovul . teJina. patr unjelul... a tit in ceea ce pr ives te contin u t ul in apa al ~?lului.1l1. bilantul hidric are valoarea 1.a. de 92-93% la ridiche si varza.a. Bilanjul hid-ric sau bilantul apei din sol r eprezinta raporlul dlntre apa consumata de catre plante si cea extrasa din sol Intr~o unitate de timp. umiditatea relativ1i.a coeficientului de valorificarc a apei depinde si de capaCl~ tatea productiva a soiurilor. 0 cantitate prca mare de apa slabeste rezistenta plantelor Ia boli ~i diiun a tori. iar semintele mature numai '12-14%.a lor. mazarce. gulia.i'i. Cal egor. de nivelul aprovizionarii solului eu clemente minerale etc. 150-200 la ceapa : 80-110 la morcov: 60-90 la sfecla : 90-150 la tomate. sparta cu I Cerinte reduse ta tea solulu i fat1i. ridichea (de iUI\i\'I. rosie. de umidi- Umiditatc relativli. morcovul. iar bilantul hidnc se dezechilibreaza. . Fasolea oJoagll. sfecla. Asdel de situatii sint de nedor it. . sclului fa. car toful. care are implicatii atit in absorbtia clementelor minerale din sol. 250-300 la varza . (45-5j%) Ardeiul .

alaturi de apa -si energia solarii. Col mai bine este S~t so irige dimincata si seara. atunci cind sint precipitatii -suficiente. a~rul este numai aparent mai putin implicat in procesele d12 crestere ~i dezvoltare. in conccntratie de 0.[5°C. . respectiv a productiei.apropiata de aceea a solului : in timpul verii de 2. amoniacul etc. urmiitoarea udare sc face dnpa 2-3 saptrlmini pentru a forta inradacinarea profunda. efectul mccanic : antrenarea si dispersarea substantelor poluantc. Nu se poate neglija faptul ca existii si gaze nocivc. riuri. Componentul aerului eel mai important pentru plante .0-2. De aceea.este dioxidul de carbon. ~i pentru plante in procesele de respiratie. iar apa sa fie condnsa pe rigole. deoarece provoaca un ~oc puter nic plantelor.f~c rnai rar catre toamna.03%.. Ardeii si patlagelcle vincte rnanifesta pretentii mal man fata de apa. mai in tii. efectuindu-se 5-6 udari (350-400 m3fha) la varza timpurie si 8-12 udar i (400-600 m3jha) la varza de toamna : udarile' -se .10 zi~e. in raport cu durata pcrioadei de vegetatie. Tornatele au nevoie de multa api'i Ia plantarea rasadurilor (350 m3/ha). _ . deoarece. Apa din fintlni. . Cerintele plantelor legumicole fata de oxigen. bazine de acurnulare. tn astfe1 de situatii 58 ian masuri operative pentru indepartarea excesului de apa ~i pentr u aer isirea solului. Ca rnediu permanent in care se afla plantele legumicole. mai cu searna dad cste rece. apoi udarile se fac la interval de 8-. Acest factor actioneaza pe mai multe ciii asupra plantelor legnmicole. deci la crearea de catre plante a substantelor organice complexe. In aceastii categoric intra clorul ~i dioxidul de sulf (emanate din unele industrii). colecta ta in bazine (pen tru incalzire). Plantele din grupa verzei consuma -cantitati mari de apa.I • .2°C. cartofi etc. gaml vital. trcbuie. radacina lor creste rnai greu ~i mai la suprafatii. care pot ajunge in contact C13 legumele.). devin predommante atunci cind Ia nivelul sisternului radicular se creeazi\ 0 lipsa de oxigen. . ca in cazul baltirii apei. deoarece reducerea cantitatii de oxigen si cresterea celei de dioxid de carbon determina inhibarea respiratiei produselor puse la pastrat in silozuri (morcovi. In astfel de situatii trebuic revizuita amplasarea culturilor legumicole in raport cu unitatile industriale poluante. care genereaza ploile acide in prezenta vaporilor de apa.se face 0 pauza de circa 10 . iar toamna de 10 . deoarecc este prea rece.L6 zile la ardei ~i de 7-8 zilc la paUagclele vincte pcntru crcstcrea mai intensa a riidaeinii. necesare in procesul de fotosintcza.Regimul celor doua componente devine important in pastrarea legumelor. Este potrivita apa din lacuri.I I· I j ill I ~Il I~I III' J ~I I Temperatura apei folosita Ia irigat trebuie sa fie clt mai . In cursul perioadei de vegetatie se administreaza 8-12 udari. provocind daune considerabile. deoarece acesta reprezinta una din rnatcriile prime. Ae~ul. Pa:tieul~riU\' tile de crestere ~i fructificare ale speciilor legumicole lmpun un anume regim de udare. tn zilele foarte calduroase adrninistrarca apei nu trebuie efectuata Ia orele prinz ului. inain te de distribuirea ei la plante. eu conditia sa nu fie poluata chimic. dupa udarea de la plantare . ~i anume prin : compozitia sa. fluorul.

1·~s1.licitate {tomate. salata ~e cal??-tlna. pentru esalonar ea cit mai buna a productiei in cursul anului.3 sa ptamini.' . Principalcle neaju. recoltarea reprezinta circa 0 trcrme : _ culturile pot fi expuse Aunor c0r:.i~~ fiintate prin rasad (var~a.. ' _ nu necesita investitii man.<. tomate.darie. 21 26 .. Cind se aplica primavara asrgura conditii pen tru infiin tarea eult~ri~or m.). dar .:'e. cind plantele sint tin~1. in egala masura. A PlANTELOR I I I 1n practica Iegumicola. spanac etc.se poate practica pe intregul teritoriu al Pirii.'. Proteiare~ plante?or poa~e Ji_ de scu:t~ durala atunci cind se efectucaza numai 0 penoada anumita de timp. sparanghel. ca.Oi de ditre cultivatovii amatori t . bru. Aceasta metoda are cea mai marc: aplica bilita te. . pina toamna tirziu : _ contribuie in ezala masura la asigurarea legumelor pe pIa? local. da.fie in etapa finala a culturii. " .ditii c. adica de la inceputul lunii mai l?in~ 1<1: sfirsitul ~unii septembrie.: grindina. fie in etapa initiala.~i devren:e cu circa 2 -:.in fie~ar_e gospo.. Devansarea mfnntaru cultunlor este mal mare in cazul plantelor legumicole eu pretentii sca~?te si mod~rate fata de caldura ~i ceva mai redusa Ia speciile pretentioase faj1i de caldura. furtuni etc" care pot distruge partial sau total productia.i de recoltarc. tinind seama de eonditiile de vegetatie locale sl de cerintele speeillor de plante legumicole fa1a de factorii de rnediu : . ardei. precu~ ~i culturilor legurnicole perene (revent. Cultura in drop liber prezinta 0 serie de avantaje: . patHigele vinete.. culturilor lnfiintate prin sernanat direct (ridichi de luna. asigurindu-se .presupune folosirea mai multor metode de cultivate si asigurarea unei baze materiale adecvate.(. anu_mi~e pr~d. castraveti.vorabile. . macri~ etc. 111 buna masura.r9i la aprovizi?narea industriei prelucratoare si a pietel de desfacere din roadIe centre urbane.use. se folosese mai muIte metode . cit ~i pe plan local in gradinile cultivatorilor amatori . mghetn._ care o~t~ cu intensificarea productiei aSlgura ~l 0 eficienta econonnca super~oadi . culturilo! .f?a eu aP~ si pre§a tif"ea .ores ~unzatoare a solului condi tioneaza. u~or de insusit si aplica] de catre amatori : . D:upot ft cu~hvate in cimp liber decit 0 perioada de tnnp Iimitata. asigur<l.n.lir:nat!~e nefa.ri ale cui tur ii . . cartofi timpurn etc.). METODE DE CULTIVARE LEG U MiCa lE.mal_ hmp~r~~ san mai tirzii. . protejare temp~ra~a pe~~ mite obtincrea unor productii sUI?hmentare. care sint pretentioase fata de cald~ra.~rie. pepe~l verzi}. . stevie. chiar ~I 1U cazul unitajilor specializa te. in drop liber slut.me. timp.LE LEGUM. din care.3 .0 productie esalona ta de pr imavara devreme. In restul mtervalu~Ul devine 0 cultura obisnuita in cimp liber. rezultatele obtinute etc. . pepem galbem.se poate practica cu sucees in unitati specializate (terme. pentru pyelungrrea ."e. precipitatn excesl'. 11::etoda este apli cabi Hi. 1nsa. atit in l1nWi~i specializate. eastraveti.tehnologiile sint simple. Cultura in clmp Iiber. UNDE~'I CUM POT FI CULTIVATE . Ace~~t5.PLANTE.peno~det de vegetatie . _ unelc specii legumicole f~arte sO.lCOLE· Producerea legumelor in tot cursul anului si inlr-o gama variata. c:ultura in cimp liber : cultura en protejare de scurta sau de lunga durata : cultura for tata . Cultura protejata.se poate cultiva 0 &ama targa de specii 9i soiuri de plante legumicole in diferite conditii de temperatura. .). intreprinderi).. _ permite specializar~<l: in.

folosind aceleasi mijloace ca 9i primavara.t unele ~i COIlsl<nelii tne lte (. 1 . 1. precum ~.).ta cuttucli de to n ite ~i y U'z.dubl~. sustinere.i1 Fig. evitindu-se astf el distrugcrea plantelor ~i comprorniterea par tiala a recoltei datorita temperaturilor scazute • In: 3 o a .Protejarea ternporara (fig. i. ridichi de luna. gulii. cu folie.. patJagele vinete. castraveti. subtire.schema d~ 'inHin~are a ttmpurie plus ""l. se poate aplica protejarea temporara 1a plantelc pretentioase faFt de ciiJdura (ardei. 2 . . 2 . 'iruclil de lip blcc) Fig. 3) se efectueaza eu folietransparenta din mase plastice. lb· .100e.i une le joaBe. 2 . su forma de foli intinsa.0 amna . '( ~CLO· 4 ~ I 'EEtJ ( mO a b c 2 Fig... cartoli timpurii etc... d .i fara.sere tunel..folie Intinsll: 3 .. ~ . sustinuta pe arce sau schelet confectionat din tuburi de plastic ~i din sir me. plnil la I m Indllime (" . la aparitia brumelor san ingbetnrilor timpurii. 4 . 2. C .). 3 . perioada de "\. .Adapost tip cort as 29 . tomate etc.. (salata..~ ~ .co .Scheme simbolice pentru diferitemoduri de protejare ell folie de polietileni:l: 1 _ mukir.Adapost tip tuncl: . care se preteaza foarte bine la plantelc eu talie midi..~ Jnhema de confectionjn~. perforata.b .Inguste cu aertsire Iatera la .multiple).tunele Inalte.

vedere fr\)r1t. t. 2 .i demontabite (.galva nizat~ G!pa' . 3 3 FIg.solar cu pauour i supertoare de aer rsrre: J . A -d:eu:~liu done. {pe acope:ri~) . "I Detalii t ehnice Fig.solar 'individua! f<lra. 5 ~ Solar ii inalte solariilor tip tunel . J . _ salar individual" ell acoperi~u! In pante : pentru constrUiI"Ea 1 . ~cschideri aterale .. b':_ sect iune lransversaIA..a~..1.solar. B --de~::Uu COai1:1~' .bloc eli panour.sola{ cu panour! latera le de aerisrre '2 ~ solar dubf u . .

i:l:J.0 12. fix:. . t~ 0 --. >----[12 .Modele de sera-solar pentru - c date tehnice ~ b .1 I: I . 4 si 5) sau Cll sticla (seresolarii) (fig.Protejarea de lunga durata presupune existenta unor adaposturi inalte." 7 . culturile mai putin pr. 6 . iar cele pretentioase fata de dildura (tomate.12 m-----. castraveti. gulia.n acest caz. castraveti etc. 1. pregatirea terenului 91 infiintarea culturilor primavara se executa mult rnai . patlagele vinete. patHigele vinete. salata. conopida etc.).00 S.80 :1-4.sadl]illi dubla 33 .ll ~alo: e nam produetiei de legume proaspete..0 12.50 6. usturoi verde etc.20' 43. pe durata sezonului rece se vor cultiva specii legumicole rezistente la frig (spanac.I1l2 t.: . Prin aceasta metoda. ardei etc.85 3.i C'iJ tccul co:nr'eC1jona~ panta : din piese montabile din betoe ~14cm 0"0' '0/-" ... care sint prevazute en snrse de caldura capabile sa mentina temperatura in spatiul de cultura.B5 3.00 c Fig.:·· gospodarfile populatjei: ~. ardei.se'mi!ixA. ceapa verde. care asigura conditii pentru cultivarea plantelor legumicole in tot cursu} anului.. Prin cultivarea unor specii Iegumicole ell talie inalta.35 5.m A E . castraveti 9i pepeni en condncer~ pe verticala. iar in sezonul cald. acoperite cu folie transparenta din mase plastice (solarii bloc 9i tunel) (fig. I f-------. a lm"~~~~~~md. se folosesc serele ¥ rrisadnifele. N" "'0$ • 1 L. la nivelul cerut de speciile legumicole cultivate (fjg.eo'p~. specii pretentioase la caldura (tomate. In acest scop. . 8 .Q H. D1.RJ. b Fig.etentlOase fata de caldura (varza timpurie.SO ..80 1.devreme decit in drop Iiher. e1:1 eficien til economics maxima.) se pot infiinta ell 3-6 saptamini mai devreme. secti une IOD~itt!dinaHi . Caurmare. paralel cu culturi asociate. Model I _ Cultura fortata.i 8).65 3.secjinne transversa 1::1.2(j 10.Rasadnite simple cu a ~~ mol).65 4. 32 Fig. 7 :. tomate. 4. ---E' "'''''''..95 1.sn 1.) en 5-4 saptamini mai devreme decit in cimp liber..25 1.--1 H C 12. este posibila inumai in spatii en conditii de rnediu dirijate.80 52.20 0.SO 1. de exemplu. Cultivarea principalelor specii legumicole prc~:njioasef~1a de caldura in eursul iernii.m O~?O le~m 2.L::.i b . ~ . 12.0 lIi r-~--~---- . ca.). in s. 6).. se asigura eea mal buna exploa tare a spa tiului proteja t....

Baza materiala mai presupune asignrarea sursei permanente de apa pentru irigarea culturilor a unor masini.). pe lingii· elementele constructive este dotata cu 0 serie de instalatii . .ica . BAZA TEHNICO-MATERIALA NECESARA LA PRODUCEREA LEGUMElOR I Pentru cultivarea Iegumelor in" cimp liber principala baza rnateriala este terenul care trcbuie sa corespunda la 0 serie de ceririte.pentru producerea rasadurilor utilizate la principalele culturi ~. ~are au sectoare zootchnice. devenind astfel mai .. ca : pretabilitate foarte buna ~i buna pen~r. ca ~i in gospodiinile popula tier. pentru cultura legumelor.risadurile pentru infiintarea cultuiilor protejate. de aerisire. elect. expozitie sudica. unde se poa te asigura ~l~OT biocombustibilul necesar.la: 'protejarea na turala contra vinturilor (perdele de protec tie) . existents sectorului de producere a rasadurilor este obliga torie.de incalzire. nivelul de fertilitate al solului rnult mai ridicat : asigurarea sursej de ap~ si in cursul iernii. a conditiilor . Pentru culturile protejate cerintele specifice se refer a . san agcntul termic sa fie preluat de la 0 unitate industrialh care ofera caldura r eziduala. fi acoperite cu folie transparenta din mase plastice sau cu sticla.asigurar~a energiei terrnice trebuie sa existe 0 centrala termica propne specifica Sera Pentru . Pentru . In mod deosebit rasadnitele cu incalzir e biologic a pot fi extinse In majoritatea unitatilor. deoarece acesta f urnizeaza . Scctorul de produ~ere ~ rasadur ilor devine 0bliga toriu. nivelare cit mai buna etc. de irigare. de fertilizare. unelte ~i materiale necesare aplicarii tehnol<:giilor ~e. Cultura fortata in riisadni]« apeleaza 1a constructii mult mai ieftine si mai putin pretentioase. cultura. adapostur.aparate 9i dispozitive de actionare automata.Rasadnitcle.u plantele legumicele (textura medie si usoara. fertilitate cit mai mare (con tinut ridicat in humus si elemente nutritive).i1e care pot. accesibila dedt cea in sere.a. culturile fortate se apeleaza la a baza materiala ?i costisi toare. care pot fi eli incalzire tehnica sau bioJogico.: Principala baza materiala 0 constituie il~sa. Toatc culturile de sera se infiinteaza prjn~ rasaduri. De aceea. constituie un mijloc accesibil (1£0 obtinere a legume101 in timpul iernii. apar ate.

. ! 3. pastirnac IlEGUMiCOLE La alegcrea speciilor legumicole se vaJine s~am~ de urmaccnopida patru njel . Tomate .. 3 I 4 AlEGEREA CELOR MAl iPOTRIVITE SPECU II . STABILIREA ASOLAMENTElOR LEGUMICOLE s~ asigure productii ridicate. in complex..toare modului de aplicare a lucrarilor (manual.leLC urrnarite atit de unitatilc Iegumicole specializatc. se va tine seama Asolarnentul reprezintasuccesinnea in timp ~i spatiu ~l de profunzimea sistemului radicular al plantelor pentru a culturilor legumicole. pil. deosebita are plant a premerg iito are. sa mentina insusirile fizice al: solului. ?e primavara pina toamna. stabilindu-se roiaiia culturilcr.f' Atit la stabilirea asolamentelor si rotatiilor.tlgele pasrirnac toarele clemente: dinamica temperaturn mediului ca ~actor vinete Iimitativ. Mazare . in geller:tl ~l pc !eno. prin rasa~. de lnediu i :pretabilitatea speciilor 1:1 infiintarea cul~un~or vinete pasttrnac ..4. de mentinere si sporire a poterl}ialului productiv al solului.a~~~: dur~~a de. Iasole ardei . conopida fasole patIunjel. care poate sa previna consecintele negative ale cnlturii repetate. u Sola l vinete I 2 I t: Tomato.~aze. ' Vatza. ardei . este unu~ din dczl~era.mal intensivs siunii cnlturilor 0 importanta a~a nun este cazul cnltunlor protejate ~l' Iortate. tasole patrunjel. baza materiala cXl~te:l1ta. Mazare. Morcov.a factOl:lo. cada) : dinamica precipitatiilor n~turale. in conditiile aplicarii. IV Mazare. Tornate.snpr~ ciclului blO~~gIC. . I ' Morcov. Mazi'irc.J?:fluen1. fa. s~raluclre a soarelU1: care mfluenteaza direct tempexat_ura. cit ~l de celelalte categorii de 'produdl.tori.de vegctatie ~m: v"!'arza} Tomate. piHlibgele conopida :l'asole patrunjel . pastirnac vinete efectul specific al temperatura a. cit ~i a succeasigura trecerca la meiode. etc. cen. ~a:. ardei . . urmarita r= intervale mai mici (s~mtdecada. sa reduca gradul de imburuienare i atacul holiloy . De asemenea. .. .d\. Tabclul Exemplu de asnlarnent pentru culturrle Anul 1 s legumicole in clmp E~alonarca -culturilor si prod~ctiilOl~ legU:~licole. In MOlcov.llo. 36 . Varzli. de cultu~a. conopida .!?i dauna torilor.. ardei .tela su~ 1. ~~1 speciilor legumicole: durata per~oadel .VAR. PROGRAMAREA CUlTURILOa LEGUMICOlE Of PRIMft..7' . cit . valorifitarea rezervelor deelemente miner ale dintr-un volnm tnai mare de sol. patlagele Varzll. Morcov.nte1e spec.. 5). L~ acestea 5':: ad. In acest scop terenul se impartc in sole de marimi corespUll7li.de= -. wpoten tialul productiv a1 solului . a reveni rnai repcde de 4-5 ani pe acelasi teren (tab. la recoltare-si modificarea ace~. patllgele legumicole fati de temperatura.. astfel cil una si aceeasi specie (san grupa de specii) sa treaca prin toate solele.A PiNA T'OAMNA a masurilor de crestere a productiei. mecanizat).

. Qila si exeeutarea CULTURllE LEGUMICOlE ASOCIATE~ Prin culturi lcgnmicole asociate intelegem amplasarea pe acelasi tercn. ro. acestea constituind o..GUMICO"LE DUSLI: turile legumicole.prasitoare (porumb. incit sa se obtina 0 productie LEGUMiCOLEINTERCALATE . Cultura de baza dintr-o asociatie are 0 importants mare. concepute astfel Indt sa pcrrnita valorificarea cit mai eficienta a terenului~i a bazei materiale. respectiv dupa unele plante cercale care se recolteaza devrerue. . I I I I asa Iel. "'. san mai multe culturi. impun folosirea unor succesiuni adecva te. in prima parte a peri'oadei de vegeta tie sa u chiar in tre plan tele legumicole cul ti- vita 38· • . in acecasi perioada de timp.Acestea se ef'ectueaza intre r indurile de pomi si de . floarea-soarelui etc. de obicei.. in spatii protejate san fortatain sere ~i rasadriite etc.si sigma. prin productia si durata in care ocupa ter enul. '1~' I. alta posibilitate de . precumsi in unele culturi.mai reduse. Deosebit este sa se stabileasca perioada de timp dispoca in Iunctie de aceasta s5.. 6). iar cultura secundara -se caracterizeaza. ridicata .ccedunil~Y de culJuYi pe acelasi teren intr-un an (tab.~i per ioada de vegetatie .e~lonare a productiei legumicole.. prin habitus . CUlTURILE furajere sau de "important nibila pentru legumicole dura' alto cele legurnicole.1f.CULTU'R!I~E Paralel LEGUMICOLIE SUCCEStVE en rotatia anuala in lcgumicultura este posi. CULTURllE . sc programeze culla cultivarea plantelor ill . Par ticular ita tile metodelor practicate Ia cultura legumelor 1n cimp.). a dona.specii decit Se refera U:.vie din plantatiile tinere. ~ I~ I I.

cas tra ve ti).st<l:bilirea mo?nlui de cultura a legume lor cimp. 'Din tre speciile legumicole eu buna pretabilitate la cultura intercalata se pot enumera : fasolea oloaga.ntele folosite la tratarea culturilor de baza etc.sadnite. . ustur oiul (in special pentru stufat) etc.asigurarea materialului biologic (de calitate superioara) pentru infiintarea culturilor (seminte. fertilizare. Culturile intercalate tr ebuie sa indeplineasca anumite conditii: sa nu prezinte un habitus prea dezvoltat pentru a nu umbri plantele de baza .). 'telina pentru radacina. sfecla rosie. tratare etc.stabilirea modului de infiintare a culturilor (prin semanat direct. . sursa de apa pentru irigare etc.va te la distan te mai mari '( tom ate. ardeiul. unelte. en protej are. .). aparate. niveIar e. la epoca . morcovul. in vederea executarii lucrarilor cu maxima oper a ti vita te. in beciuri etc. . varza de toamna. patrunjelul. maruntire. Sin 40 . STABILIREA UNUI LEGUMlCOLE PROGRAM DE CULTURI ~l . \ Pentru asigurarea unci productii esaloriate pe durata unui an. pastlrnacul. rasad etc. . a destinatiei productiei etc. a metodei de cnlturl. dovlecelul. for tata}: . pr'otejare temporar~. . . ceapa. inc1usiv a volurnului productiei ~i a ponderii suprafetei .infiintarea culturilor in timp scurt. sa suporte substa. . se 'parcurg urrna toarele etape : . castr avetii. .). precum si a bazei materiale necesare (masini. pentru a nu concura plantele de baza : sa se preteze la mecanizare. varza timpurie .pregatirea corespunzatoare a terenului (afiuare.Dpt~ma.prelungirea duratei de eonsum a legumelor in stare pro. ~a:pliearea corecta ~i operativa a lucrarilor generale speciale prevazute in tchnologiile de cultura . . asigurindu-se valorificarea intensiva a terenului. tomatelc. Aceasta constituie 0 alta posibilitate de realizar e a unor productii legumicole suplimentare.. Sa nu aiba un sistem radicular prea puternic. gulia.· pastrare in silozuri.: . bameie.aspata si a 'perioadei de recoltare. irigare. prin rasad}. sa co 11tribu ie 1a irnbunata tirea rnsusirilor solului .stabilir ea cultur ilor. prin folosirea de soiuri rezistente la temperaturi mai scazute.recoltarea la momentul optim ~i valorificarea operattva.transplantare in ra. .stabilirea soiurilor corespunzatoare zonei ecologice.

5. . mai al s cind lipses te a pa din sol. in care urmeaza sa S(.ltu1'ile care se infi1:nfeaziJ. de tip cer noziomic. Aratura adinca se executa imediat c terenul este 'hberat de resturilc ultimei eulturi. .ser. mod exeC'pFonal. ~arc potasica). cit ~1 la constructii (eonfcct-ionarca acestora in unele ~a~uri ~i r epararea in alte cazuri). so ad mai pu tin adinc. la 20-22 em.s) pl-esupune. Adinciroea acestci araturi difcra in functie de tipul solului. toamna se introduc sub brazda ingl'a~amintc1e organice (gunoi rlc grajd. 5C pot semana sau plant a specii legumicole rezistente 1a frig ca : rn 43 . aratur a adinca se ponte cf'ectua ~i primavara. pentru cresterea rapida a 1'acirtcinilor. Lucrarile solului inainte de infiintarea culturilor au drcpt seop mentinerea suprafetci de tcren curata de buruieni si fara crusta. eu aratura adincii S. distrugerea buruienilor. Atunci cind nu se administi caza ingra~amintc organice toamna. 1n1e5nirea lucrarilor de infiintare a culturilor etc. Lucrarilc de. straturilor inft1tate etc. in mod dc<?sebi pc supr~f ~te t mid se va face desfundatul manual. 0 datr. pcntru di gunuiul de grajd ponte detcrmina arderea plantelor. Astfcl. primavara lucrarile se efectueaza eu scopul principal de incalzire cit mai rapida a solului. se asigura conditii optimc pentru germinarea sernintelor si rasarirea plantelor . co:npost) imprcunrL eu uncle ingra~jimillie chimice rnai gr(~u solubile (superfosfat. favorizind aerisirea si incalzirea acestuia. se executa rnai multe lucrari de afinare a stratului de sol. se reduce. magazinarea si retinerea unei cantitati de apa cit mai marl. prin grapare san greblar repctata. adica le culturilor prccedente. pregatire a tcrcnului inainte de semanat si planta t se pot impar ti in trei grupe: pentru scmanaturile si plantarile din primavara : pentru semanaturilc ~i plantarile din vark : pentrn semanaturile ~i plantarile din toamna.o serie de lucrari care se refera afit la sol. In acest mod. . foarte mult pierderea apei prin evaporate la suprafata solului. mranita. dupa griipare. PREGATIREA TERENULUI LEGUMELOR iN ciMP PENTRU CUll'URA Terenul destinat culturii legumelor se elibereaza de rcsluri. nisipoase. cind tercnul s-a batatorit in cursul iernii : grapatui si grebla. semene sau planteze . solurile.Pe terenurile usoare. II1sii. . Ingrasarea de baza. In. 42 cele de tip aluvionar ~i nisipoase. prin crearea biloanelor. eu scopul de a crea condijiile necesare pentru cresterea si fructificarea plantelor. irncdiat. se ara rnai adinc. se pot administra primavs fa numai cdc Ioar te bine descompuse (mranita). in mod practic aceste Iucrari constau din: araturii supcrficiala. ceva mai greIa. Pregatirea spatiilor pentru cultura legumelor (adaposturi din mase plast~ce.A I· j I Prin pregatirca terenului se intelege totalitatea lucrarilor ce 5C aplica p ntru afinarea solului pe 0 adincime corespUl1zi'itoare. Daca nu este posibila f010sirea uno!" mijloaee mecanice sau eLL tractiune animala pen tru executarca ara turii. pentru mar untirca solului : nivelatul pentru a preveni baltirca apei : modelatul in vcdcrca irigarii pe brazde. in Iunctie de metoda de cultura practica hi.:asadnite. Ca urmare. administrate la 'jngra~area de baza a solului depind de plantele cultivate. la circa 30 cm adincime. aceasta se cxecut a la 18-20 em adincirne ~i sc gJnpenz~. la 25-30 em.tU cu des1undatul terenului. La cu. CantWitile de lngra~aminte organice si chimice. iar solurile usoare. In astfcl de cazui i.tul. PREGATIREA TERENULU! ~i A SPATHlOR 'PENTRU lEGUMELOR CUL TUr. de calitatea solului ~i de rotatia culturilor legumicole cu pondcrc mare. acumularca in cantitati optime a substantelor nutritive pentru cresterea plantelor .

"a. plautelc ierneaza sub forma de rm·. • La cultur·ile care se infii1~!eaza in cmsul'verii. plugul fara corrnana sau cu sapa. Celelc:1te lucrari de pregatire a solului (afinarea superficiala. Cind urmeaza sa fie infiintate culturi mai pretentioase l~ caldura.cATIREA PROTEjATE TERENULUI $1 A ADAp'OSTURILOR DIN MASE PLASTICE PENTRU CUlTUftlt~ Luerarile de pregatire a solului au 0 marc influenta a. ~tc:renul se ~l1~entllle negrapat peste iarna. De asemenea. Psntru toate culturile infiintate primavara.a. pentru ~ cit mai buna maruntire ~i pregatire a patului germmatrv. PRF. respectiv. fara cormana. la 28-30 em adincime. stutat . maziirea. dupa executarea araturii de baza. pentru di in a stfe! de conditii nu se asigura snficienia apa. luto-nisipoase) trebuie isa fie afinate primavara mai adinc. Aceasta presupune indepartarea 'resturilor de la eultura anterioara.i soiurile de planie legumicole mar rezistente la frig.) se recomanda ca modelarea terenului sa se efectueze inca din toamna . pasUmac ceapa etc. rote sa permita germinarea rapida a semintelor san prinderca riisadur ilor. morcovul.intarea culturilor din toamna poate avea loe in dou~i "pod : to. afinarea se realizeaza eel rnai bine priI~ desf~dare. Dad terenul €ste prea uscat.. uneori iarna. aratura '1(liIlca. La infiintarea culturilor primavara foarte devreme (la varza timpurie. care se il1jiinll~aza toamna lucrarile de pre.lerneaza ea simlntii (rnorcov. Terenurile cu sol mijlociu (lutoase. coneomitent cu gdipatuL Pe suprafete mici. salata. ceapii pentru.leaza sub. (solarii).posturilor provizorii din mase plastice (tunele joase) sau .). ceapa si usturoiul pentru bulbi. asa cum este cazul multor gradini familiale. Dupa aceasta Iucrare solul se grapeaza sau se grebleaza. maruntirea solului. in mod obligatoriu. care se pot sernana san planta In acest anotimp. superfosfat 3j~-40~ kgjha ~i sare potasica 200 kgfha. u~turol pentru stufat). pen!ru afinarea solului. patrunjel. . patrunjelul. se recomanda sa se execute.. conopida timpurie s. La culturile care urmea. pat15gelele vmete etc. actionat de tractorul viticol penttu a se evita formarea de coame. spanacul. in functie de posibilitatile din gospodiirie. pina la 10 em. nivelaren si modelarea terenului in vederea irigadi. Se administreaza gunoi de grajd. biloane si. inainte de afinarea si maruntirea solului se face fertilizarea ell circa 100-150' kg azota t de ' amoni u la hectar. 5070 t/!l<l. in vederea irigaiii culturilor. terenulse intretine prin grapare repetata pina la momentul optirn.vie (peV-I. ngole. In ambele cazuri pregftirea tevenului se face Ia fel. 0 aratura superficiala san 0 prasila cu sapa la 10-15 em adincime. nivelarea..gahre a solu~Ul se fa_e nll:mai pentru. pentru 0 afinare cit mai buna. ceapa ~i usturoiul pentru stufat. fertilizarea de ha:. Terenul se aflneaza mai adinc Ia 30--35 em Pe loturile mid. Iucrarile de pregatire a solului se refera Ia : indepartarea resturilor vegetale de la cultura anterioara : aratul pina la adincimea de 18-20 em. plan!ele. ardcii. speciile .za sa fie insamintate primavara devreme. 2).en1e (septern bri e-octom brie) sau toamna tirziu (uoiembrie-decembrie) . pastirnacul. inaintea lucrarilor de pregatire se aplica o irigare de aprovizionare.c:Laeu 3-~ frunze norrnale (spanac. Mal rntii se curata solul de toate resturile culturn precedente. Pe suprafete mai mari mobilizarea solului se reah~aza eu plugul cul~iv~tor de . La' culturile din] prima epoca.salata. afinar ea se poate efectua cu cultivatorul. . f~~ma de stratu:i inaJ~ate. modelarea) se executa inainte de infiintarea ada. doua epoca. Terenurile pregatite vara nu trebuie sa fie prea afinate. lnfi.":111~1a ma~ dev. cum sint tomatele timpurii. afinarea solului se va face prin saparea san desfundarea mai la suprafata si greblarea plus nivelarea corespunzatoare infiintarii imediate a eulturilor. terenul se ~ode.supra pr~ductii~oAr ~?tinute in adaposturile din mase plashc~. ~ !--a cultur~le. acestea fiind adesea culturi succesive. tn cazul solurilor grele (argiloase) sau cu un grad mare de imburuienare. La cell" din a.

pentru a combate. dar fara sa se sfisie.1tunle semanatesau planta.e a rasadur ilor) tot in ad{ll'ostuf i. in acest interval de. Adaposturile inalte. In final se trece la invelirea en folie c~re. evitindu-se astfel distrugerea sail deformarea lor .· . De r= PREGATlilEA SPATIILOR PENTRU FORTATA A lEGUMELOR .' Prill aceasta metoda se realizeaza 0 mai buna incalzire a solului si .sadni tele f olosi tc mai inti i la producerea \ rasadurilor vegetale existen te. din cauza actiunii razelor solare si a varia tiilor mari de temperatura.i~ece. temp 01'a': . vergele metaliee din materialo recuperate 'etc. post1fnll! CUi CIl1'acter. .). In wnelc~ mai r~cj (nordul tarii. creindu-sc astfel conditii pentru infiintar ea cit mal devreme a culturilor legumicole. timp are lac incalzirea solului.cestora. s~ fie cit mai bine Intjnsa. iar cea solara es te suolimen tara.pen~ru. III plus. se produce ~l 0 batiUonre a terenului. buruienile ~i a economisi apa din sol. L~craAri1e de . se nivelea~a corespunzator si. In acest scop vorfi pregatite elernentele pentru sustinerea foliei (nuiele. Di. tunelele joase.' se dezinfedeaza stilpii si structura de sustinere eaAre eV. tret:. este rccomandabila inlocuirca anuala a Ioliei.tc ~pda 9i la sustinerea foliei un schelet ccnfectionat din stilpi de lemn si retea din sirma. .o singura folie. . in cantiI 47 .sol. decit solariile.~um stnt. mai ales cele in forma de tunel. rn~azl!t addp()sturilor cu caracier pennatttnf se iau masuri de revizuire a scheletului de sustinere. .uie. mai ales in zonele sudice.pregatire a adaposturilor 'trebuie sa he incheiate cu .a fi ingropata de JUT imprejurul adapo~tuhll. pr in COl1struircc de tunele jcase in interiorul solariilor inalte.. deoarece ziipada aluneca in intervalul dintre elf'. As tfel. ' dupa confectionarea l~cnl este necesar. -deoarece de poseda a sursa-propr ie de caldurii. pe adincimea de minimum 2528 em.te din toamna. Pregatirea serei pentru culturile for-tate necesita lucrar i de revizie tehnica $1 de repam tii curente. cu diterite 111(1.. rezista mult mai bine in tirnpul iernii. Materialul recuperat poate fi reutilizat la protejarea ternporara sub forma de tunele joase.daposturilor are lac 0 incalzire mai rapid a a solului.10 zile inainte de data lacare ~-a~tabjlit p~antaTea sau . se ref era 1<1: . dupa car c acesta se poate lucra in conditii foarte bune. eX.cel putm 8. Din acest punet de vedere rasadni telesint mai pu tin dependente de conditiile climatice cxisterite. III Iunctie de tl pul a. Captan. areca.S(~ vopsesc (cind smt din metal). G1dCf.. lor. ea jl1Sa~i. tenale.. eu. prin aCOPe~uea ~. pina ajunge la grosimea de circa 25 em.prcgiitite a adaposturilo~ propriu-zise sint diferi re. se marunteste.. ' Astfel. care se rcalizeazji prin tra tar. " .o ap~rare mai sigura a culturilor decit la protejarea simpla.dezinfectia solului pe calechimica.T ra pex BasaIllld.~ep\lOnal adaposturile se pot. la inca'lzirea mai buna a solului. sa fie fJxala din partea exterioara. se intind sirmele de ancorare. ell 'exceptia punctelor deplantar. de tip individual. Stra tul de . Sy marcheaza pentru plantares rasadur ilor sau pentru insamlntarc. confectiona si ina1nte de mflln1. se pregatcsc concomitcnt cu jnf~mtarea culturii sau la scurt timp dupa ~ceasta La cll. Acest 0 data cu instalarea adaposturilor. lOT CULTURA durilor.are:.entu~1 se varuiesc (cind sint din lcmn) sau . semanarca legumelor. Rasadnitele pot fi destinate special pentru cultura legumesau pot fi utilizate ill prima eta pa Ia cbtinerea rasa-' ' vor fi cura ta te de resturile Ra.chiar adaposturilor permanents.ea acestuia en produse ca : F ormalina . 46 sol se suplimenteazii..desfiintarea culturii anterioare . ~rQat~ operatiile de . care se declan~ea za 'in ra port eu data infiin t5ri i culturilor .dc~. sub forma de ernulsie sau pulberi. sau la mulcirea solului [acoperirea suprafetei solului cu folie. la altitudinecmai mare} se H~com~mda prote)area ell foltedubla 'sa u tripla . sa~aJunga ~me~la . lucrjirile de pregatire a serelor. Afinarea va contribui.mobilizarea solului. . De ase~enea ~~ pO"'. tuburi din materia} plastic. Rasadni tele destinate specia 1 pen tru cul turi forta te se pregatesc astfel incit plantarea sa se realizeze la mo~entu1 dorit. . 111 mod. sprc a r ezista cit mai bine la solicitarile vinturilor de pTimavara. ' Folia de polietilena se dcgradeaza dupa a perioada de circa un an de folosirc.

aminte chimice: superfosfat circa 700 kgjha ~i sulfat de potasiu 600 kg/ha. Dupa circa 10-15 zilese numara semintele care au germinat. Basamid in doze de 300-400 kg/ha. Procentul de seminte germinate...ajoritatea speciilor legumicole se inmultesc pnn seminte care trebuie sa fie corespunza toare cal itativ . en cit semintele sint mai uscate. acestea treblJie useatc d't mai bine. Facultatea germinativa poate 9i trebuie sa fie CQntrolata de catre fiecare cultivator pentru evitarea unor 49 . timp in care solul se lucreaza de 2. alegindu-se numai exernplarele cele mai mari 9i sanatoase. dupa recoltare. In vederea mentinerii capacitatii de produetie a semintelor..3 OFi pentru aerisire si dispari tin remanentei produselor: chimice : . .marcarea rindnrilor Ia distantele stabilite pentru plan tarea rasad urilor . care se apreciaza dad saminta este buna. De asemenea.i lucrari de dezinfectie a constructiei prin fumigatie sau ' stropiri ell fungicide si insecticide necorozive. urmate de o pauza de 14-30 zile.lTIREA SEMINTElOR I • M. Puritatea poate fi asigurata prin selectarea semintelor : de asemenea. Ia temperaturi mai scazute (intre 0 si +5°C) sernintele se pastreaza mai binedecit la temperaturi mai ridicate (peste +20°C). PREG. apoi selectate. (. dupa. prin incorporarea in sol Ia adincimea de 10-15 em. Facultatea gerrninativa (oapaeitatca sau puterea de incoltire) trebuie controlata eu atentie deoarece dupa 0 anuilliti_perioada de pastrar e. Capacita teaJ germina tiva a semintelor se verifica prin punerea lor Ia germinat la 20-25°C. semintele isi reduc 5a\1 j~i pierd aceasta proprietate.tate de 300-500 kgjha si contra nematozilor cu Nemagon.. . en a~ se pastreaza mai bine. deoareceacestea influenteaza mult prcductia obtinuta.f~rtilizarea eu ingra. trebuie sa fie de peste 90. autenticitatea se va mentine prin rccoltarca eu atentie 9i evitarea amestecarii semintelor din diferite specii sau soiuri. Nemafos. In sere se executa .

. i I I 95 90 90 90 85 .--- 1-_ 1 Umj _ dit atea 0(0 Temper at IIJEa de.25 ~-5 99 98 \ 80 I 75 1i 12 -4 3-4 20 4-5 12 6 8 - I - 3.2-3 1-1.-\ . 12 12 20 \' 12 11 - I . Fasole Gulli Lobodl!..c. o/e2llasa -. Ardci Bame Castraveti .j~4 2.5-5" 12-18 20-24 53-58 50-60 60 \2 3-4120~-JO ~-5 3 I 97 97 I 1 75 75 :~ f:=:5\:::=:: I 1 I 20 - 51 _I .1..rcutaten alOOOdc seminte g Nr.Yo Getmiuatta totala .IS~ .5-8 65-85 " 125...a nzj c".__ I_. ________ 1 Specie 'lel:umicoll I_l_-_\_II __ .--.7-5 2.4 15-20 i Dovlecei 99 99 _98 98 98 .6-6 1. Dura ra taculto1\tl Vechimee optima pentru '- Dur ata incolj ir i i aile Purit:\b~.I 48-5rJ' 50-52 -48-50 38-52 68-70 31-40 50-55 75-80 68-70 14-15 30-35 78-&3 55-58 34-38 .150 200-700 .tHlgel~ vinete PMrunjel I 80 70 85 80 :: 70 . 80 60 10 14 20-30 I 6 3-'-5 4 4-8 9-Hi 20-30 4-5 99 97 97 99 97 10 2-3 \ 20 20 18 10 20 20-30 1-2 3 3-4 3--4 '1 1-2 95 95 98 II- 70 60 90 I 12 3-4 II I 1 1 - 8 I - - 20 6 Marar Maza. :: Ceapa Cicoare I I:: ::! I:: :: :: I ::1 :: 12 101 99 I 981 II :: 85 80 I 11 14 14 14 2-5 20-30 20-30 20-30 15-20 I I 5 6 ) 3-8 12-15 25-45 200-360 350-170 770-900 7-11 1-9 240-250 200-350 500-830 5-8 950-1. 2..-----'. I -In etmp 11 In sere i}i r3so?nile 12 r.814/1975) . p l ante legurnicolc (dupa STAS .350' 0. Priucipalele lnSLl~iri ale ssmintercr de . germinate DC mi ni~ op11rna gerrninative an! semrlan.re 5°1 12 14 I 4-6 1-2 2-J 4-5 \1 1-2 1-2 1-2 1 1-2 - 95 70 Morcov 97 98 99 98 96 96 I Pastirnac Pl!.23 Clasa . 10 nat. .3 90.1 1-2 1-2 10 6 11 - 10-12 3. de seminte la I II Greutarea hectolitriC"l\ kg 11 1~ 14 15 1_1_' __ _- <151678 3'-4 1-2 1-2 2-3 1 1-2 1-2 2-.100 SOO-900 200-330 200-300 600-800 22-40 2. 12 3-5 2.2-2 120.1.8-1 1.

'j 98 98 11 20-30 20-JO 20 20 8-9 Ii 25.5.3-3.52 63-6.5 20-35 7-35 270-420 80-135 110-155 800-1000 3(}-70 8. 70 86 85 10 20 15 6-17 - .5-20 2-3 2-3 1-2 1-2 1-2 . .-4 20-30 20-30 1.alM. creata 99 ' 10 3-4 3-1 20 20 I 4-5 4-5 4-5 .i:.. 9).. s~~~n~t paate include -o seric de operatii alese dupa posibilit a ~llc ¥1 experienta (tab. 90 9035 W 12 12 t2 9 II I 10 j > I _~I 11 I '.. obtinerea mai uniforma. 0. Salata Sf rclll.'j 50-58 80-8. Pregatirca sernintelor Inainte ue. ge~:ral..5-3.7-3.30 I retina VarZl. cresterea intensa lliai mario ]oca]a care permit rasarirea a plantelor ..Tabelul 7 (corrtinuare] I 3 41 90 5 I 6 7 \ 8 Pepeni galbeni 99 99 ...5 2.99 98 98 98 98 80 80 70 10 \P . I 1-2 1-2 1-2 1-2 J!-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 46-48 20-2. 52 . "'p em ver Z1 Pruz 98 98 - 90 80. .2 15-30 7-12 17-20 2.or pe diverse eai (tab.. in.3-0. 7)..4.' 12 ·13 15 11 14 2--5 2-3 2-3 2-3 6 3.'j 1. I I Sparangnel Tomate 3-10 20-25 1234 1[3 3-4 ..5-3. 68-79 68-70 68-70 . 10 10-12 3-4 30-50 30-150 2.'! .. '8).-.r5 7-12 6-9 1-1.c 80 75 ! I 5 3":"4 -I 98 98 99 80 80 80 90 13 1] [2 20 20 .. Yard\' rosie 75 70 85 8.5.2-i.. r osie Sp<1nJ.2 3-i 2. 3-4 3--4 4-5 4-" 4-5 4-5 Varza.135 50-60 300-370 2000-3000 240-300 250-330 300-400 300-iOO I 47-51 40-30 -40.5 - 4-5 3 4 'I 12 Ii 6 6 8 10 I I Ridichi de luna Ridichi 97 SO 80 20 do iarna 97 95 97 97 98 97 97 20 15-20 1 3-f i-5 - .5 85 99 99 . 98 93 93 I I 90 I 12 10 10 90 90 ! i 4-5 - r~ <- 45. . unor productii Prevenirea atacuhri unor bali ~i daunateri se prin batarea s6minJel.. . 68-78 ! . 99 ~ I 98 90 85 10 4-5 esecuri ce pot ap'irca atunci cind aceasta si.6 3.intelor de plante legumicole nu se cunosc exact (tab. principalelc tnsusiri ale sem.- Varza de Bruxelles .

spini) * Stirnularea germinar ii * Se usureaza tucrarea de semanat ~i se asigura 0 repartlzare uniforma a semi nt~l()r p~ rind.'i."[aoeld 8 PIeglhi~ca semintclor de plante legurrticole in vederea:.H_. sleel" rosic . ~_ Granu area drajarea ~ I __. 10% .ii inrre piuze urnede san stratificate in nisip urned uude iucoltesc . p>nlru grabirca ~i unifonnizarea gcrminarii. castraveti . ndr ilor rotativi (de exemplu I". Iizice sau chituice SO previne instalarea diferllelor boli sau atacul u nnr d:1unatori in "perioada germiuari! p'na la n'ls1l. Scmintele se a{i3. acid nicotinic 0. ~f_i_in_d i_ll f_u_n_c~ti_c __ __d_c_C-~p~ia cu_l_ti_v_a_l_~_. -----. pcnl.01%: molilxlat de arnoniu 2. tlsociate. tempera.~:hoachvl. 1%.u manual ._z_u_t_e_. Eo)' extracte de plante etc. radla:tiielectromagnetice (gamma si RO!. • s. til. 12 -. durata de uruectare fiind il' funcj ie de specia cul'tiva td : 2--1 ore La vlhzoase si ridiclu . in Iuncjie de specificul biologic al plantei . Umectarea I ti rea. ' Se realizeaza pr in mijloace (\rl'zi tab. intr-uL1 teren r8. durata de limp ~l~__ t_e~. viabile.. Semintele urnectate se a~7. de tratare sint in Iunctie de specia cultivata: acid gibe relic 0.rire. tur t r idicara sau scazute . Specrficare Sortarea Separarea semintelcr Intregi . a car or concentrapie ~i du fa til. ncol fortata Stra tificarea Se reduce. iucolj es t. pr in tratarea sentintch~r cu : _ 111tr~ur:!ete (8 . vizrhile ale spectr ului solar. ~i slut scmanat". ra~L"!:Fll corpuscular e (neutron! rapizij . precoeitatc.in prea labil ..20 ore Ia rnazare. mar.I:Id..5%.-eaJi. se utilizeaza SUbstan to ell actiune stimulatoars. se . praz .ru gTabirea incoltirii.cmanatulni Scop ul .rn~p_e_ra_·_tl_]l_·i __ s_ca. . .~i reziSl"'nti!.01%. 3 pliO! numai In U DlIa Ii de mare prClduc i e.. torna te . eu insusir i calitative supe· rioare.~S ore Ia patlagele vinete. Scoaterea dill repaus a scmintelor pentru gn1bi rea gerrninar ii ~I Imbull1i. Sernanatul se executa intr-un sol reavan.15 volti}.iilor de umidrta. Pe cale chi mica . Distrugerea sau indepartarea unor fcrrnatiuni de pc suprafata semintelor (tepi.te . So execu ti cu instala tii speciale S.~e ~i tcmperaturri 'iii cundit.lat. sparunghcl. i8-GO ore In. So executa cu instalati! special. I---~~------->:"~~_:_--':""_~--':_::":__:_:::_::__:_:~----- se execu t1i_ cu iustalarii spcciale in care semintele se acopera cu 0 p" licula SII b lor rna U1m i s tea l '''l1btire de ingra$aminte organice ~i chirnice . preculli ~i Ia eele ca re gerrnineaxa greu.'ca2.tirea unor indici cantita tivi ~l ealitativi ai produo'[iei de Iegurne. ardei. in functie de Iotul ce urmeaza sa fie conrlij ionaL. Dezinfectarea ~l ~~_ . (.1.~nJ . (jo'. ___ ~ S" imprirna virtoarelor plante nil plus Semiutele se SUr"" la socur i termice [altcr nind de vitalitate. * I So apJ icJi semintolor miei pcntru r . 9).ll. ------ Pe cale iizicii.ce fnuctioneaaa pe pr inclpiul valturi lor sau Gil. rzotopi ra. ceapA.-ad.aliza rea r ashi r ii I) nif 0 rme jii execu tarea ill condilii optimE a semanatuiui.z5 J n straturi sau Sf! introduc 1n sknle~i din t ifon (pinzli rarn).lqed. dupa ):<Ire se staml'lna itltr-nl~ __:_~l ~avil. Folcisreina 0. fasolc.perioada de rlsa rire a planteSern intele umecta te . ".tg. . Se aplica Ia semintele cu tegumentul tare ~i grns. Ia care so adaJ.0075-0. pepeni . acid succinic 0. telina.!ga substante stimnlatcare. rnicroelemente (Mn zu. valor ile pozirivc cu cole negative). s1'inlitoase . ruorcov. 2-:1...ar .]I b efectul lor la cultur ile timpurii succes . morccv].u. Se aplica In speciile cn maturarc esalonata a semintelor .

se tar. la j5"C . trmp de 2'1 ore.6% la sa" rninta.ell aer cald . produs chirnic Prafuire Terrnie . limp 25 minute. Specie I Produs nl ~i dcea folcsi l-i I . a SI! spala In pr ealabil USl. la jO'C de Sernintele se u~uc.8% la samiIl~a imediat dupa ex tragere ~i 0. timp de 24 ore. de tifon. la 5Q·C Semintcle usncd in ~L de 1% ··oScutunda ora I calda . 1977) . r Vitavax. umed. la 30-32·C Fasole TMTD J + + Vita 3 g!kg ve»: Prafuirc Prafuire SOlexecuta ell 2-3 de sf'malJat zile inainte Benlate .'i $e se riicesc in s~ r. pe 0 pin7. umed.. bulbili i ill solnti'" III 55"C.lcil.-54"C 0 50- Gorum. 3 g/kg PriHuire 5e executa ell 2-3 z ile Inainte de seman at .'\ Se asigura ventila rea coresp1. uscat . timp de am.5.11elilaint" f Nu se depaseste temperatura. timp de j minute Prin vacu um. dovlece] TMTD. germillat~a.. orll.1 2-3 7. Uistia . si ap.2% Dupa tr atare salllinta. limp <Ie 10 minute. saminta Ja c"rent de apa .. timp Se executll. chiar Ia semirite tratate termic Dupa tratare se spal1i. - Dupa tratar e sernintele S~ racesc in ap. p. 112°00Cr iptonol rnercurica 1/3000 ~8 0. ell l-l de sernanat zi\" Inalnt" tratare Prin vacuum. Ia 52.'!. lodu I ~i fill [:::t..ta tra U:rii: i I Speclficare Tomare TMTD.S kg) in sclutie (5 I). la temperatura de 21°C 5e scufunda sam'uta in luj ie . 3 g/k. la . pMUigele viuete TMTD. umed. la 50°C S e m lntcle se ri'lccsc si se us u d. deoarece este afectatl!. " pepenj·gal bern. umed.J.ct:sc apll. urned .Til bd-. se usuca Acid acetic glacial: 0.. umed. si se USIlC:'i.2%.Intiltratie de 10 minute tirnp de 0 Nu se spala dupa Terrnic.' Termic . ccnopirla Se racesc semintele in apt'.g Prafuire SO' f'XCCU ta semanat 2 -] 1. seminfelor Ia unele specli legumieole (dupa D II m it re s c u ~l colab. la 8()~C sal! J zi le .') minute Tcrmic. Varzl!. 3 S/kg' Fa.ta 5e scunfunda sli.WC de 30' Se executa de sernanat 1::1. Pla ntava e j-5 gfkg TMTD. rimp de 30 minute.minta (O. "1 g/kg Benlate + TMTD 2 + 2 g!kg Spanac Morcov Fcrmaliua in cencemratte Terrnic .:p.n'!.in fi It fa tie timp de . timp mirm te . Cr iprcnol J s-/ks 980. 180 70°C I Ardei . timp i Este afectata ell gerrninatia de 8 ore. limp de Dupa tratarnen 28":" ~O"C t se usuca lao . usca..1 inain te de If: Ter mie .l I 9 TratareQ .lnz!Hoare a spatjului de tratare Termic.

Iapt pcntru care so va insista asupra pregatirii acestora. (to~a. in acest caz. plcava sal! rumcgu~. coccnii de porumb tocati. cum ar fi : reducerea considorabila a perioadei de timp de la infiintare pinli 1a inceperea recoltarii culturilor legum icole preten tioase 1a e{lldur3. iar din timp in timp se uda pentru a favoriza dcscompunerea ierburilor. . resturile de la prelucrarea inului sau a cinepii. dupacare se ud{~ell apa sau must de gunoi de grajd pontru a favoriza inceperea fermenta tici.. Pc'imintul de telina S8 obtino prin prelucrarea stratului superficial de sol inierbat timp inrlelungat (intclenit) sau cultivat cu lucerna sau trifoi. In sere mealzite ~i in solarii. Brazdele taiate din acest sol. inain te de plan tate. BAZA MATERIALA NECESARA. G'. cultivate eu aIte specii decit cele . eu partca inierbata fata in £a~a.. deoarece este afinat. nivcl Ia care sc mentinc timp de 50-60 zile. 51.dirii etc. la acestea adsugindu-sc putin var ~i ingra~aminte chimicc... rumegusul.Jd trcbuie sJ.La acesta so pot adauga paiele. Bdlegar«! de bowne estc mai umcd. trebuie sa i 5e adauge ulte tipuri de balegar ~i paie. folosirca rasa<.. PRODUCEREA RASADURILOR Pentru ca materialele montionate sa inceapa Ierrnenta t:ia 'iii degu j ar ea de dildur1i. S~l aiba umiditnte suficienta .. resturile de la trlbti.. fie eu paic.:! transporta lntr-un loc umbrit si se cladesc intr-o platforma. LA PRODUCEREA RASADURILOR Prod ucerea ril sad urilor se r cali zeaza in sere) inm ul tit or . . Ca mastldi. ardei ~ pa tlagele vinete castra veti}: devansa~ea productiei la toa te culturile legumicole : rnarirea duratei de rce~i~are a culturilor. Pentru inciilzirea rasadnitelor pe calc biologica so foloseste gunoiul de grafd . p~o~ejate . Iapt pentru care aceste materiale nu se folosese singure ca substra t bicJogic pentru incalzirca rasadni telor ci se ames ted.~ tin~p~ri! in timp. ~in rasadnite eli incalzire tehmca sau biologica. doua cite dona. tehnologica. plc<Lva) pcnLru a asigma caldura 0 pcrioad. grease de 10-)2 em l1i lungi de 30-40 em. eu gunoiul de bovine. frunzele. bogate. pentru culturile de vara in cimp si pe brazde reci in cimp pentru culturilc de toamna. nu fie inghet. . dar sa nu fie oxcesiv de urned deoarccc.i mai lung-a de timp etc. apoi aceasta scade la 3055°C. bine aerisit si potrivit de urned (65-70"'/0)' tn paturile caldc pcntru Tis:ldni1c intra in fermentatic in circa 6.. tre buie sii indeplineasca unele conditii. in doza de 8-10 kg pentru fiecare tona de l!iilcgm·. pleava.\0 zile . Rasadnitele cu incalzire biologidi sint la indernina a numerosi cultivatori.at.lurilor asigura 0 serie de avantaje economice. Dupa 6-12 luni pamintul rezultat se ccrne 91 se foloscs+c la prepararea: amestecurilor de parninturi. Gunoiul de (Jill este eel rnai imlicat pentru inc'ilzirea rasadnitelor .in . mai putina Penh u irnbunatatirea calitatii sale se amcstcca fie cu gunoi de cal..te. Paid. intra mai incet in fermentatic ~i asigura diluur5.\'oi asigura (J temperatura de' 65-70°C. uscat.' econom isirca can ti Ui ti i de samin ta etc. asigurind 0 buna csalonare a productiei : accclerarea rota tiei culturilor pe una si acecasi suprafa ta de teren : aiarirea arealului de cultura a spcciilor termofile : cresterea posibilits tilor de control asu pra cali tft \ ii plan telor. Pamtntul de grddmii· provine din soluri usoarc. jrunzcle $i rU!megu~1Jl intra in fermentatie mai greu !?i asigura 0 cantitate mai rcdusa de caldura. n substan te hranitoare. .anumite proportii. 58 59 . in pr imcle 5-8 zile. Biilcgarul de oi si caprc fiind pres..'"oiul de gr.(7{)'}~). se 1i1:::1_lze~te grcu : sa fie bine aerisit : :ia contina 0 cantita te suficienta de material celulozic (paie. pentru culturile fo~tate.7.

1Iloiul S8 incalzcste ..:-tunle pentru r?-sadmte. strat de PGLl¢. Consumul de biocombustibil pentru diferite npun de rasadnite este prezentat 111 tabeiul 10. putmd inlocui pal~l1ntnl de _telina.t . in straturi succesive. gu~o~ul uscat va fi t~dat eu ~pa dildu1a. circa 10 I apa/m3. • to> Patul cald asezat Re suprafata solului va d"pj:. avind peretii ui>or incliuati pre inte-ior.J~3m.la rezulta din gunoiul de grajd ~me ?-e5comp~ls.ell _capacita te mare de re tinere a :q)(. T'urba este un material afinat.mal~e de 1. t~curi1c se vor acoperi de indatii eu f-restre s. Intrc r induri'e de tocuri se. Acest substrat 61 .. • Rasfirarea gunoiului in platforma de In(... in~]:l1te de inceperea Iermenta tiei ~i incalz. fara sarun minerale nocive pentru plante (spalat) se foloseste la prepararea amestecurilor de parninturi pentru a Ie asigura permeabilitate cit mai buna. acestora.ll.care trebuie sa fie bogat in suhst'll~tc: hranitoare. Inainte de a fi folosita.' rasadnitele VOl' rarnine acoperite timp de 4-5 zile. se asigura f:"'!l' . Mrani. 'fe dou.?e zapada. picior liI:gf. Dupa 5-6 zil: de l. FLUXU'L TEHNOLOGIC R4.w' . se asaza tocurile. ca si in scopul mentinerii caldurii.jungii pina fa rnarginca superroai a 11. sc calca potrivit si uniform.T't'.e sau rogoj.suprafata a pla~tl)tt:l~ v' • v Acosta este momentul cind 5e trece la asczarua pa tului cald. Instalarea rasadnitei. De exe IIIplu. se vor cura ti ~anturtle cu multa gn]<t ina inte de mtroducerca guno1l11ui de grajd.a! cu gunoi proaspat.~?::.s~ obt1_?e din materialul folosit in anul precedent la incalzir ea riisadnitelor. '. Cunoiul incalzit 5e asterne in straturi de cite 20-15 em gW'bi.mentatiei.mm.'€sat ea sa nu ferrnenteze. altemind straturile de gunoi .ilor se foloscste uri sul-stra.. 50 em.SADURILOR . em.'1 rind de tocur i ell Iii timea de 1.'-. petItr.i ori pe toata suprafata. Pentru economisirea gunoiului de grajd (hiocomlmstihiIuluij .np ~i pentru elirninarea xiioxidului de carbon ~l a amoniacului.e lt1 tnr:\ic de pcrioada ci'. Prezatirea gUIloiului de grajd pentru incalzirea Fas"ali-nitelor incepe .~t~.easlgma cantitatea de aer necesara pentru declansarea rapida a itrr. LA PRODUCEREA .lo3. pina ce va avea 0 urniditate de 65-70 Yo.. Imediat c.sa:. acoperite cu pare .. tur ba se amesteca en praf de var (1.ilor.treaga ..are ~rmeaza sva ~ic folosit p?n.~ oatul cald a fost aster nut. ra~..121 m lungime.\1 folie de polictilcnil. se vor umple (..irii sale.i eu 50 cm marginile torurilor. . care trebuie s5. pal. care poate avea Hitimea de 2-4 In ~1 ll1altlmea de :t)~ m.lnvelirca platformei la par tea superioara cu. tipul de Tasadni'~c semiingropate.en 7-8 zile lnaintea }llom~ntului cind urmec:zG: sa fie asezat 1~ p. Grosnnea patnl~l cald .re inchisa neinfestat de g_ermeni de boli sau d5.de cn. af1~:'~t.. In pla tforma: de indilzire. degajarea abuI'nhupe l.unaton. In plus. pen tru U. 0. Prevenirea racirii sau inghetarii guneiului. ialosind nurnai gunoiul bine incalzi t. d: ()()-StJ em pentru cele instalate 111 ianuarie-Iebruar c ~1 de 40 --sa DIn pentru. pentru a se evita surp~rea ac~~tora. . Gunoiul de grajd se procura clia timp in cantitatile necesare. pc terer_Iul destinat instalatr ii rasadnitelor se va sapa un sant ell adincimea de 30-60.saucu folie de polietilena.oloS1ud. las:1 tot. tn acest caz. de gunoi u~ed. b" dl" 2 5 ill 1:"i l:me :. Daca marginile platforrnei nu sint incalzite suficient "'-unoinl respectiv va fi asezat intr-o nouii platforrna. III platforme late de 2.:irea patului cald peste noapte..lst~lca.n [L S8 prevcni.11 gm~pi_ paios. Dac~. .lli>l.d se iJ. se pastreaza uscat ~~bine I?J. avind capacitate mare de retincrc a apei.5 m 'iii lungimca de 20 III patul cald va trebui s~.alzIT. Aceasta se poate prepara special . 3.legumicole ~i c.3-2 ill si lungi in functie de cerinte. amc.u5cat ell cele. PIlla c~ gl. In acelasi scop n11 trebuie 5:1 se c()n~ struiasca patul cald decit pentru suprafa ta care poate h acoperita ell tocuri si Iere tre in acecasi zi. eventual dupa ce. eventl:). Duna Iixar e..~ru producerea rasadului.j daunatori. cu grosJm~a de 20-30 em. liber de boli :.z1\. In continuare. picio~. Pentru prodnccrca rasadur.. :asadn~tele.2 kg 1m3): Nistpul de r£-u en par ticule de. s-a a~ter~u! ~n.bi.~d~it~le sint rnai vechi. 58 ponte apela b. f. ri'.8-1 . gunoiul se va asterne afi~a t. Platfor~~ iJ1eIDcalzire a gunoiului se va construi pe un teren CUI a}a t . Pnteciie pn}vazute de jur imprejurul tocur. cdc instala te in martie-apri1~e.I.a asezarea gunor~lUl se 001ilg.

80 0.53 -- --. dOli a pan te .. '0. urmind ca acestea sa 'fie cit mai omogene. Urrneaza apoi dezinfcctarca amestecurilor.rafi. mrani \l\.38 I De suprafati'i.63 0.35 n.1uto'\. folosind formalina 40% (2 Iitri formalina 1a 100 litri apa) san solutie de suHat de euprll 1-3%.ombtlSI il. in diferite propor tii.---.35 0.29 0.'5.23 0.4.-H 0.29 0.18 poate obtine pun arnestecarca.TCIbeiui COOSUlIlui de bioco mbnsttbil 10 In fune [le de tipul rA-sadI'i!ei -~ In un metra pii1rat supH'lf:q:l.Hl I 0.--.'30 30 0.J.'37 0. pamint de frunze etc. Amestecurile.---0.23 cu m (poteci de 0. ell 001l.20 0.50 m ].~O 1lI ifctime) 7() 60 50 il) I 1.48 0...88 0.11 O.'l.321 0.10 0. g unoi su- (1:1:2) + 1'-"" De suprafaja cu "p.3 0.23 0. lll.01 0.28 O. ime ~o 0.J3 0.5R O.JR 0.40 n.mr ific j I II I I) de biocom- g unc i ~ M\lnQl de ...26 Semi ingropata.100. I I FciLlJ b lOl. Cca mai acccsiburl metoda de dezinfectare este cea chimica.60 0.18 0. 1]). (tal). nisip..60 I 0. 1n ambele cazur i.:~6 0. pamint de ~'Trtdina.. "fcdi-'a \ T.2. a mai multor componcntc : pamint de telina. consumul t/t.3.29 0.50 I I 70 60 .35 -.3 0. turba .LI~ ..29 0.10 0.pul de r~s"<ll\j~l GrOllim'" ~tr~t'lltlt I V~11!'rn\11 d~ hio~om'l bu=tibl 1 ]a 1 m2 ~'~l).-I 0.73 (}. amestecul asezat intr-un strat gros de 25-30 em. (1. pentru distrugerea gcrmenilor de boli si ' a insectelor.27 I O.23 0.'5 0.156 0.50 10 .38' I 0.1) ri!: en • ba line f noi de Mvil"]1".32 I I 0.7] 0. sc stropeste ell 20-30 1 $8 62 .915 0.25 1_0. de paruinturi se pot face din vrem~Cel rnai recomandat in cursul vcrii sau toamnei.~j 0.--. (poteet de O.26 0. pante (1'0tcci de 0.51-: 1.1'1 0.'>1'1 0.'abuline gUQ'Ji de bo- hu~tihi I em F{ efec- tiv~ ml vine d"" bovine pn ie .i 1uf ui ~i.time) I I 0.

Dupa 2-3 zile amestecul de paminturi se intinde intr-nn strat subtire ~i se lopateaza... 12)._.. virsta optima a ra sadul ui. insa in eel tratat eu sulfatde cuprul se poate semana imediat. amestecul de pamint se afineaza en sapa ~J se niveleaza ell grebla. lnainte de semanat.. in cazul cind rasadurile urmeaza sa fie repicate se seamana la 5 em intre rindmi ~i la }-2 em intre seminte pe rind... In scopul sa este se .g. !2 N ~ t. data tratamentului. Programarea producerii rasadurilor S8 va efect ua in functie de da t-a infiintarii eulturilor.. timp in Care are loc siincoltirea majoritatii semintelor de buruieni.. N ~@" ~ --------~ --------------------------------c o o 0 o o o o o <:> o ... \0 s S <::> <::> \0 x ~ ~ o . la 7-10 em intre dndmi ~1 la 2-3 em intr e seminte pe rind. pentru ca substanta activa sa nu se piarda prin. 0 0 0 N I o o o . Astfel. Distantele intre rinduri se stabilesc in Iunctie de lucrarea de repicat. suprafata semanata. temperatura din substrat -trebnie sa fie cuprinsa iritre 28 si 30°C. In acest moment.. :5 I s I.. <:> <:> o . semintele se acopera en un strat de' amestec de pamlnt sau rnranija. x Inainte adauge gunoi proaspat in zonele eu adincituri si s. Semanatul se poate face prln imprastiere sau in l't..5-20 'em l~ltime. <::> o S 8' 8 8 64 .5-1 em gr osim-e..... N r-. cit mai bine. Crosimea stratului de amestec trebuie sa fie de 12. necesarul de rasaduri. cit mai uniform pe toata.. Apoi se omogenizeaza. I I '8 I Z... de 0.. 301u~ie pentru 1 m3.. In substratul tratat cu formalina nu se seamana mai devreme de 15-20 zile de Ia. .. specie ~imetoda de cul tur a (tab. se stringe in gra- 'I" I <'} o <'> <'-1 o I .!] o o "" '" "" o o o o 8N 8 ...... prevazuta cu miner.lduri cind este necesara marcarea rindurilor eu 0 rigHi.. Apoi 5e taseaza usor la suprafata eu 0 scindura de 30-40 em hragm1e ~l 1.:i se distribuie praf de var pentru a impiedica aparitia xiuperciler ... my cind nu se repica semanatul se face mal r ar.. o <::> o <::> <::> 'D Ir') '" Ir') 8 '" '" s: N 0 Ir') I 0 <:> N Ir') .. de a se asterne stratul de amestee in fasadnila necesar sa se mai calce odata patul cald eu piciorul.marla si se acopera eu prelate. e» o .. evaporate. Dupa insamintare.L'5em.mai multe asernenea rigle. Semanatul in rasadnite cu incalzire biologica (hioc(Jmbustibil) se poate efectna dupa circa 4 zile de la data introducerii am est ecului de parnint (substra tului nutritiv). prevazuta 'ell o muchie ascutita sau un gratar ~onfeetionat din . atunci dud se seamana mai rar 9i rasadurile nu se iepidi ~i de 15-18 em in rasadnitele in care urrneaza sa se fad repicatul rasadur ilor. rogojini sau folii din ma teriak plastic.

temperatura din rasadnite se men tine la nivel ul corespunza tor speciei legum icole (tab. _e reduce temperatura plna la nivelul care trebuie atins dupa plantare. ' Imediat ce se constata inceputul rasaririi plantelor se vor lndeparta rogojinile. temperatura din rasadnite trebuie sa se mentina scazuta timp de citeva zile. la rasarire I 20-30 11-1. de culoare verde inchis. deoarece plantele tinere au mare nevoie de lumina. Specia legumicoH1 Faza de crestere zi iosoritA 13 -c I zi noroasa I noaptea Anlei ~i patlligele vinete De la semanat pina. dovlecei). aceasta prevenind tendinta de alung:iIe a rasadurilor. Tabelul Dirijarea temperaturii in nlsadnile Teraperat. Dupa ee s-a incheia t rasarirea. se uda si se acopera eu folie de polietilena sau hirtie pen tru men tinerea umidita tii. care se taseaza.5 In perioada rlisaririi Pina la plantare De la sernanat pina Ia rasarire in perioada rasaririi Pina Ia plantar e iDe la sernanat pina la ri'isarire In perioada rasaririi Pint!.:tul in ladite se practica adesea cind se produce un numar mal mie de rasaduri.5 20-30 12-14 18-20 25-30 16-18 19-21 20-21 10-12 16-18 18-20 8-10 14-16 20-30 12-1'i 16-18 25-30 1.5-1 em) care se taseaza user. eu facultatea germinativa ridicata (tomate. In aeest mod vor ramine pina incepe rasarirea plantelor moment ce se stabileste prin eontroale repetate. in strinsa corelatie ell particularitatile de crestere ~l dezvoltare ale plantelor legumicole.uda cu apa dHduta. la plantare 20-24 20-30 18-20 22-25 ell Castraveti ~i dovlecei Tornate I 20-24 12-14 18-22 18-20 10-12 18-20 Varza. cu radacinile bine formate. patlagele vinete) ~1 Ia 2-3 em daca se folosesc seminte mai mari (castraveti. Seman3. Semanatu~a se. perfect sanatos ~i en 0 virsta corespunzatoare. Ingrijirea: rasadurilor de legume presupune efectuarea unor Iucrari que se refera in mod deosebit la dirijarea factoril~r de mediu.daca se folosesc seminte mid (tomate. latimea de 30-35 em sf inaltimea de 5-6 em.ura. C3I-eeste deosebit de costisitcare. Este important ca temperatura sa nu scada sub un anurnit nivel dependent de pretentiile plantelor. se acopera rasadnita ell ferestrele ~l apoi aeestea se invelesc eu un rind de rogojini. fie plantat (calit). prin aerisire. In perioada de lama este necesar ca plantele sa beneficieze de cit mai multa 66 61 .'5-17 17-19 20-24 10-12 11-1. conopida salata De la semana t pin a Ia si rasar!re tn perioada rasaririi Pina la plantare ~ 18-20 7-3 10-12 Pe timpul noptii si in zilele noroase se reduce temperatura cu 3-4°C. Se folosese Iadite din lemn avind lungimea de 60-65 em. apoi se marcheaza rindurile la distants de 4-5 em. adaptat conditiilor in care urmeaza sa. Lumina trebuie dirijata eu multa atentie. Pe timp nefavorabil (viscol. pentru ea sa nu se creeze 0 diferenta de crestere prea mare intre primele plante ~i ultimele plante ra_sarite.asigurarii contactului semintelor en substratul se taseaza usor semanatura. castraveti). ger) rasadnitele se acopera cu doua rinduri de Ierestre sau se recurge Ia invelirea lor suplimentara eu 0 folie din material plastic transparent. eu 10-15 zile. Aeestea se dezinfedeaza eu solu~e de formalina 2% sau eu sulfat de eupru 2-3%. Se seamana pe rind. . la 1:-2 em. se umplu en amesteeul nutritiv. Aceasta metoda se practica pentru producerea rasadurilor din seminte de foarte buna cali tate. lnainte de plantarea rasadurilor. Semintele se acopera un strat subtire de amestee (0. 13). Semanatul direct in ghivece elimina lucrarea de repicat. . tn timpul ~i dupa rasarirea plantelor. Sernan~ttl1"a se eticheteaza. Un rasad de buna cali tate trebuie sa fie viguros.

ta se re~lizeaza prin cura tirea ~i mentinerea perrnanenta In aceasta stare a ferestrelor de rasa dnita 'De asemenea. In schimb.lumina.1-0. in functie de virsta plantelor. Udatul se va face numai atunci cind se observa ca pamintul s-a uscat pina Ia nivelul sistemului radicular ~i pl~ntele incep sa se ofileasoa. b .15 zile.3% azotat de amoniu. la semanaturile mai timpurii. iar a doua dupa alte 10 zile. Dirijarea regitnului de wutr-iJie se realizeaza prin aplicarea a 1. ' . La ~asadurile repicate. la 0 inaltime variabila.2 fertilizari. se . Cresterea : uml~!a~l1 ae!Uhll ~e poate evita dad se ucla rnai far ~i ell cantitati mat man de apa. Pe hm~ calduros .e intelege transplantarea provizorie a plantelor obtinute In semanatura deasa. Repicatul este una dintre lucrarile cele mai importante In producerea rasadurilor de plante legumicole.2-0.. Conti~uarea ferI?entatiei gunoiului de grajd determina degaJare~ amoniacului :}i a dioxidului de carbon.1 r i panttt. Atunci cind nu bat vinturi reci se pot ridica !erestrel~.vor ridica mai putin si numai pe partea contrara directiei din care bate vintul.a ~ste destul de frig atit pe:r:t:t~ reducerea temperaturii. Prin repicat . ridicarea si coborirea imediata a" ferestrelor. Udatul.46/() superfosfat ~l 0. care se vor aseza in rasadnite special pregatite. chiar si atunci cind . In condi tii de vin t fer~stre~e.2% sare potasica. . Du pa aplicarea mgra9ammtelor se stropesc plantele eu apa pentru a preveni arderea Irunzelor. in n-:od al~ernativ (fig. Dupa semanat se va folosi 0 cantitate midi de apa : ~midi ta tea. prima ingrasare se va face dupa 7-10 zile de la repicat. Cantitatea de' apa va spori in tunc tie de ritrnul de crestere a] pl~l1::t~~or?i d? ridicarea temperaturii in aer. III functie de intensi ta tea aerisirii.rusadni]e eu pori 0 c 9 . La rasa durile nerepica te se va aplica prima -ingra9are la 10-15 a b Fig. a. 68 69 . care poate sa s~inJeneasca ?i chiar sa irnpiedice cresterea plantelor. CIt 91 pentru refacerea . Aerisirea spa tiilor in care se produc rasadurile se face in Jiecare zi.rjlsadnite cu doua pante . 0. a plantelor.riis5:rire si a doua d upa 10. I?~ea~ mare ~n aceasta eta pa poa te provoca putrezirea tulpinii rasadurilor sau alungirea exagera tii '.r~sa?nitel~ se P?t descoperi complet si pe t<?ata durata zilei. A:ea_:. Ia distante mai mad fie direct in r~sadnite speciale pentru repicat. cmd este trig aerisirea seva efectua numai p_rin.. Rasadurile speciilor mai pretent1?ase la caldura S8 vor uda cu apa calduta (20-22°C).Aerisirea" rasadnite lor: 1. in sere sau in solarii. compozitiei normale a aerului din spatiul protejat. Rasadurile produse in ghivece trebuie sa fie udate mai mult isi mai atent decit cele prodnse pe substrat. c pentru Ierest re in tirnpu aerlsi ri i j S\1- ~ile~e_la . 9).saminte chimice in concentratii ~c 0.1-0.afa. fie In ghiv'ece de diferite tipuri. cu ingra. substratui in care s-a semanat trebuie sa fie cit mai aproape de fereastra pentru ca plantele sa primeasca 0 cantitate cit mai mar~ de lumina.

Semanaturils efectuate devreme pentru culturile prot-, jate sau chiar pentru culturile timpurii in cimp, sint ma] dese, In acest fel se economisests suprafa ta de rasadnite infiintate iarna, dar in acelasi timp plantele incep sa se stin[eneasca reciproc inca de la formarea primelor frunzulip, (cotiledonaIe). Cind aceste frunzulrts sint in pozitie orizontala si incep sa se formeze primele frunze adevarats, l'asadurile au atins momentul optim pentru repicare. Repicatul se face dupa 3-4 zile de la data introdnceri] pamintului in rasadnite, care se pregateste prin maruntirc, afinare, tasare nsoara, marcare (tab. 14). Rasadul din semanatura se ucla eu 1-2 ore inainte de repicat pentrn a se seoate eu cit mai mult pamint la radacina. In acela,;;i scop, nu se va smulge rasadul fir eu fir, ci se va disloca 0 brazda en rasad 91 se vor alege apoi din brazda respectiva numai plantele corespunzatoare ca marime 9i sanatoase. Se va scoate nurnai atita rasad cit poate fi repicat Intr-o ora si se va feri de soare si de vint. Repicatul propriu-zis constaIn deschiderea unei gropite in substrar, cu ajutornl unui bat ascutit (plantator) care se iufige vertical in pamint, apoi se scoate si se introduce radacina rasadului. Plantatorul se infige din nou, oblic, astfel incit virful acestuia Sa ajunga sub virful radacinii (fig. 10); apoi apropiind plan ta torul de plan ta, pamint nl va fi deplasa t spre radacina ei, prinzind-o cit mai strins pe toata lungimea sa. In acest fel se asigura un contact cit mai bun intre radacina si substrat favorizind prinderea plantelor repicate. Repieatulrasadurilor destinate culturilor timpurii in sere, in solarii si incimp se realizeaza in diferite tipuri de ghiveee: ghivece nutritive, ghivece din material plastic, ghivece din
00 \0 N
'!""""I

00 00

't' .....

\0

Lr)........ 1<")0

o

X
\0

XX

-

00

tt"':1

\0

X
00

X on

X
\Q

oo\OSj

xxx

1.0 \0

X

~oo-

N

xxx

o .....,1<")0

1tj1X)!j

xx

-

Fig. 10 - Faze la repica.tul eu planta.torul:
aexecutarea gropjjei; b - a~eza.rea corecta dsfira.te; c - strtngerea pamtntulut a d.saduluj cu peste rM~cin~ rad~dnHe

b

c

70

pamint ars, ghivece din hirtie, ghivece din turba etc. In acest mod rasadurile vor avea 0 prindere foarte buna la plantare, deoareee radacinile nu sint stinjenite, raminind intacte. Dupa repicat plantele S8 uda eu apa calduta, iar rasadnitele se acopera cu rogojini, timp de 1-2 ziledaca acestea sint prea insorite. Buruienile se vor plivi imediat ce apar , pentru a nu coneura rasadurile si a nu contribui la raspindrrea unor boli sau daunatori. in cadrul masurilor de prevenire a aparitiei bolilor se aplica stropiri cu zearna bordeleza in concentratie de 0,5%. Impotriva coropisni tei se vor distribui mom eli otra vite, imediat dupa semanat si in continuare, Boala care produce .caderea rasadurilor apare mai cu seams atunci cind sc uda prea mult ~i cind rasadnitele sint reci. Plantele afectate se smulg si se distrug, se reduc udar ile si se aerisesc rasadnitele cit mai bine. . Ciilirea rasadurilor sau adaptarea acestora la conditiile in care VOT fi plantate, presupune reducerea treptata a ternperaturii, umidita tii, _intensificarea aerisirii pina 1a descoperirea completa a rasadnitelor si mentinerea lor In aceasta stare atit ziua, cit si noaptea. Calirea trebuie sa inceapa cu 10-15 zile inainte de data probabila a plantarii, Prin calire, plantele vor suporta mult mai usor transplantarea din rasadnite in eimp si nu vor inregistra 0 stagnate in crestere, ceea ce s-ar rasfrtnge asupra tirnpurietatii ~{ productiei in ansamblu . Pregatirea rasadurilor pentru plantare impune efectuarea urrnatoarelor operatii : - eliminarea plantelor bolnave, vatamate sau slab dezvoltate : - dezinfectarea rasadului eu 0 solutie de Captan 0,2(J,3% sau Mycodifol 0,15-0,20%; , - udarea pina la saturare a substratului, eu 24 de ore i:nainte de plantare :
72

- scoa terea esalonata_ a rasadului din locul 'de un de a fost produs : - mocirlirea radkinilor rasadului care nu a fost produs in ghivece : - Iasonarea radacinilor la unele specii (ceapa de apa, praz) 9i indepar tarea unei parti din limbul foliar la varza , conopida, ceapa de apa, telina, praz pentru reducerea suprafetei de transpiratie !?i impiedicarea ofilirii rasadului dupa plantare (fig. 11). Pina la locul de plantare Tasadurile .vor fi protejate en rogojini ?i ,. prelate. . Pregatirea riisadulUJ se va face numai pe masura plantirii acestuia, iar dupa scoaterea din disadnita nu trebuie sa fie expus la soare, vint si frig. Pentru aeeasta se va ~eza P'g. 11 .... Fasonarea ra.sadului in ladite si se va transporta la locul de plantare. Rasadul prodns ir; ghivece se va transporta tot in ladite, desprinderea ghlvecelor avm~ lac numai in momentul plantarii. Rasadul produs 111 ghivece nutritive se va transporta eu griFt pentru a nu se distruge ghiveee1e.
;
A A

8. lNFUNTAREA
LEGUMICOL.E

CULTURILOR

iNFllNTAREA

CULTURILOR

LEGUMICOLE

iN clMP Culturile Iegumicole in cimp neprotejat se iniiinteaza pe dona cai: prin semana t direct si prin rasad. Semanatul direct In cilnp, desi nu permite obtinerea unor productii timpurii, dedt Ia un numar restrins de specii cu rezistenta buna la frig, prezinta totusi avantajul eli este putin costisitor si S8 preteaza la un numar mare de specii, ca de exemplu: morcov, patrunjel, pastirnac, ridichi, sfecla rosie, ceapa ceac1ama, mazare de gradina, fasole. de gradina, bame, tomate, castraveti, dovlecei, cimbru, leustean, stevie, spanac ~.a. Reusita culturilor infiintate prin semanat direct in cirop depinde de: epoca ~i adincimea de semana t, metoda de insamintare, mijloacele de semanat 9i necesarul de samin\li. Epoc« de semiinat se stabileste in functie de pretentiile plantelor legumicole fata de caldura si, de zona climatica in care se cultiva. Epoca de semana t mai este condi pona ta de dura ta perioadei de vegetatie a plantelor ~i de modul de esalonare a productiei in timpul anului. Astfel, la unele .specii Iegumicole cu perioada de yegeta tie lunga, .:est: posibila o~ingu.r:a epo:a de insamintare, la altele, cu perioada de vegetatie mat scurta, sint posibile mai multe epoci de semanat, determinate de esalonarea pro due tiei pentru consum. In practica se deosebesc trei epoci de semanat ; de primavara, de vara ~i de toamna ..

,- .~Il epoca de pr'in:-avara se d~limiteaza mai multe urgente la infiintarea culturilor legumicole, Astfel, imediat dupa svlnta"!"ea terenului (1-15 mar tie, la 2-4.°C) se mfiinteaza cwiunle de ro~zare, ceapa, ~stnr.?i (de primavara),. salata, spauac, patrunjel, morcov, ridichi etc. In perioada urmatoa.cc (t5 martie- 1 aprilie), cind in sol se realizeaza ternperaturi intre '1 ~i 6°C, se infiinteaza cultura de sfecla rosie iar la 8-1O°C5e seamana fasolea ?i tomatele. Plantele Iegu[l11c01l:: retentioase p Ia di.ldura, cum ar fi castravetii, pepenii galbFni, pepenii verzi, dovleceii, bamele se seamani in prima i1.Ui:15tatea lunii mai. - In epoca d~ ~a1a, pentru a realiza 0 cit mai buniie~a[onare a productiei, se seaman a legumele eu perioada scurta de vegetatie (castraveti, fasole, spanac, salata etc.) care ajung la maturitatea de consum inainte de venirea frigului. - In epoca de .toamna se seamana legumele care manifest a rezlstenp 1a frig (salata, spanac), in scopul obtinerii unor productii de legume mult mai timpurii fatu de cele semanate primavara dcvreme, Plantele legumicole eu perioada scurta de vegetatie se seamana esalonat, 1:nrnai multe etape, pe supratete diferite, pentru a obtine prelungirea productiei pe 0 durata cit mai lunga. de timp. In .c~z1.1l.gradinilor familiale, care in general au suprafct(~ rmci, se poate proceda la 0 dubla insamintare : prima data se insaminteaza mai devreme c1.17-10 zile, rnai ales dad prima vara se dovedeste mai calda, iar in perioada . normala se efectueaza 0 noua inssrnintare, la jumatatea interval ului din tre rindurile semina te anterior. tn cazul di. primele se~a~aturi._n~ vor fi af~c~ate de brume se vor obtine recolte mal timpurn, iar atunci cind aces tea vor fi distruse, sernanaturile din a doua etapa se vor dezvolta mai repede decit dadi se va recurge la 0 reinsamintare, Aceasta metoda este potrivita pentru plantele la care se foloseste 0 cantitate mica de s~~in te (castra veti, dovlecei, pepeni). . La stabihr~a .~eto~elor de semanat se tine seama ~i de a~lgurarea desimii optime la unitatea de suprafata precum ~1 de spatiul necesar efectuarii Iucrarilor de intretinere ~i recoltare. Corespunza tor cerin telor plan telor se f olosesc trei metode de se1nanat: in rinduri echidistante, in benzi si in cuiburi.

V4

7S

- S em a!tu. in rinduri echidistaflie se face a tit pe teren I modelat, cit ~i pe teren plan, mai ales Ia speciile care se cul, tiva la distan]e mai mari, - Semanatul in benzi este 0 varianta a metodei de sernanat in rinduri echidistante. In acest caz se seamana 2-4 rin-, duri apropiate, iar intre benzi se lasa distante mai mari, care da u posibilita tea deschiderii rigolelor pen tnt udare sau pentru executarea lucrarilor de ingrijire si recoltare, Aceasta metoda corespunde pentru culturile eu densitate mare la unitatea de suprafata (morcov, patrunjel, ceapa etc.), - Semanatul in cuiburi se practice la speciile care necesita distante mai mati intre rinduri 9i intre plante pe rind, cum sint: pepenii galbeni, pepenii verzi, castravetii, dovleceii, fasolea ureatoare. La semanatul in cuibnri S8 distribuie citeva seminte intr-un cuib urrnind ca, dupa rasarire, plantele sa, se rareasca, lasind la cuib 1-2 plante mal bine dezvoltate, Adincimea de semanat constituie unul din factorii care condi tioneaza uniformi ta tea rasaririi. Aceasta se sta biles te in functie de felul si marimea semintelor. puterea de strabatere a germenu1ui, natura ~i insusirile fizice ale solului 9i epoca de semanat, La speciile cu seminte mici (morcov, patrunjel, salata) adincimea de semanat este de 1-2 em, la cele cu seminte mijlocii (castraveti, spanac etc.) de 2-3 em, jar la speciile eu seininte mari (mazare, fasole, pepeni) san mai pretentioase la umidita te (bame, sfeclli) de 4-5 em. Pe solurile usoare si pe cele uscate semanatul se face mai adinc decit pe soluriIe grele ~i umede. Necesarui de siiminta Ia hectar san norma de siimint1i se determina In functia de desimea c~turilor si depinde de: specie, soi, epoca de semanat etc., tinind seama de masa a 1 000 de boabc ~i de valoarea culturala a semintelor, tnfiintarea cnlturilor legumicole in cimp prin rasad reprezinta metoda cea mai indicate pentru obtinerea productiilor timpurii si este specifica a tit cul turilor for ta te cit si protejate. , " Rasadurile nu se folosesc insa nnmai Ia infiintarea culturilor timpurii, ci si la infiintarea culturilor de'vara sau de toamna : ,,: culturi timpurii: tomate, varza tim pur ie, conopids timpurie, salata, ardei, patlagele vinete 9.a.; 76

an

- culturi de vara : tomate de vara, varza de vara, telina, castra Yeti, pepeni s.a.: - culturi de toamna (succesive): varza de tcamna, conopid1:t de toamna, salata de toamna ~.a.· Producerea rasadurilor la diferite plante legumicole in afara suprafetei de cultura, contribuie Ia reducerea duratci de ocupare a terenului cu 0 anumita cultura, ceea ce perrn.ite efectuarea mai multor culturi pc aceeasi suprafata, dcci 0 utilizare mai intensiva a terenului, Spre exernplu, sint multe plante putin pretentioase la caldura, dar se cultivi prin rasad : ceapa de apa, prazul, telina s.a, Virsta rasadurl:lor influenteaza, in mare masura, cresterea si fructificarea plantelor. In raport cu perioada de infiintare a culturilor, respectiv eu ccnditiile din timpul pro~ll1cerii rasadurilor, virsta optima a acestora se incadreazii intre limite largi. Astfel, rasadurile de tomate, ardei, patLa.J"f'le vinete, trebuie. sa se planteze in momentnl cind inccp sa apara primii boboci florali, adica Ia 40.-65 zile. de la .semiina t : rasa durile de varza -11 de conopida a tunci cind au 5-7 frunze, deci 1a 40-45 zile de la semanat ; rasadurile de ceapa de apa si praz, cind au grosimea de 5-6 rnm si lrnltimea de 15-20 ern, adica la 45-50 zile de Ia semanat.

Epoca de plantare a rasa~u:ilor ~~fera de. la 0 spc~ic l~ alta 9i chiar in cadrul aceleiasi specu legumicole pot fi mal multe epoci pentru infiintarea culturilor .. Speciile mai putin pretentioase Ia caldura se pot planta chiar din luna martie (sa.lata: varza s.a.), In schimb, speciile legumicole rnai preterrtioase Ia caldura (tomato, ardei, patlagele vinete, castrayeti, pepeni s.a.) se planteaza numai dupa trecerea pericolului. de brume tirzii de primavara. La culturile care se rccolteaza toamna (varza de toamna, conopida de toamna) plantarea are loc in timpul verii, iar la cele care se reeolteaza primavara anului viitor (salata) p1antarea se executa toamna, Plantarea rasadurilor de legume in cimp trebuie f5.cuUi In zile lmistite, Hid 'lint, de prefcr inta noroase, tinind seuma de urmatorii factori: temperatura, umiditatea aerului, radiatia solara, perioada calendaristica etc. In anotimpul nmi ~acoros se recomanda plantarea catre mijlocul zilei, cind este mai cald. In schimb, in anotimpul caldnros, plan77

In acest caz se seamana 2-4 rin~ duri apropiate. -conopida de toamna.) se planteaza numai dupa t~eeerea pericolului de brume tirzii de primavara. salata de toamna s.culturi de vara: tomate de vara. In anotim.Semanatul in bene» este 0 varianta a metodei de scrna . iar intre benzi se lasa distante mai mar i care dau posibilitatea deschiderii rigolelor pentrn udare sau pentru executarea lucrarilor de ingrij. castravcti. Astfcl. la 0 spc~ic 1~ alta si chiar in cadrul aceleiasi specn legumicole pot fi mal multeepoci pentru infiintarea cul tur ilor.. plan77 76 .a.. In schimb. cit 9i pe teren plan.a.Semanatul 1. puterea de strabatere a germenului. de. 1nfiintar~a culturilor legumicole in clmp prin rasad reprezinta metoda cea mai indicata pentru obtinerea productiilor tim purii si este specifica a tit cui turilor for ta te cit :. .. patlagele vinete s. adica la 45-50 zile de lasemanat. pepeni s. toamna.. dcci 1a 40 . ardei. castravetii. natura ?i insusirile fizice ale solului si epoca de semanat. lasind 1a cuib 1-2 plante mai bine dezvoltate. pepenii verzi. pairunjel. in zile linistite. radiatia solara.. ci. rasadurile de ceapa de apa si praz. Adincimea de semiinat constituie unul din factorii care conditioneaza uniformitatea disaririi. Spe~iile mai puFn pretentioase la caldura S8 pot planta chiar din luna mar tie (salata: varza s. 91 umede. patUigele vinete. ~eea ce pe:mite efectuarea mai multor culturi pc aceeasi suprafata.). In raport cu perioada de infiintare a culturilor. in mare masura. tinind scama de u~ma torii fae tori: tempera 1.nd au gros!me~ de 5-6 n~m9i inliltimea de 15-20 em. nat in rinduri echidistante. sfeeHi. telina :.cult-uri de toamna (succesive): varza de toamna. v v Epoca de pla1~tare a l'asa~u:ilor 4~fer5..Semiinatu. Rasadurile nu se folosesc insa numai la infiintarea culturilor timpurii. Aceasta se stabileste in functie de felul ~i marimea semintelor. soi... . contribuie la rcducerea duratci de ocupare a terenului cu 0 anumi!a cultura. tiva la distante mai mari. ardei.p~l rnai racoros se recomanda plantarea catre mijlocul zilei.a. . spanac etc. Virsta rasadurilor influenteaza. respectiv cu conditiile din timpul produeerii rasadurilor. pepeni) S<JU mai pretentioase Ia umiditate (bame.semanat : rasadurile de varza si de conopida atunci d~d au 5. ardci. Spre exemplu. in anotimpul calduros. fara vint. Producerea rasadurilor la diferite plante legurnicole in afara supratetei de cultura..ele vinete.a. Neceserul de sa1l1JnJli la hectar sau norma de samin\:il. castraveti. fasolea urcatoare. ci ~i la infiintarea culturilor de 'vara sau de toamna : """culturi tim purii: -toma te. telina.) de 4-5 em Pe solurile usoare si pe cele uscate semanatul se face mai adinc dedi pe solurile grele. conopida de toamna) plantarea are loc in timpul verii. La semanatul in cuiburi se distribuie citeva seminte intr-un cuib urmind ca. fasole.: . prazul. iar la speciile eu seminte mari (mazare. speciile legumi~ole mai pretentioase la caldera (tomate.ur a.a. de preferinta noroase. . trebuie s~. P1antarea rasa durilor de legume in cimp trebuie tacut5.z in cuiburi se practica la speciile care necesita distante mai mati intre rinduri 9i intre plante pe rind. rasadurilc de tomato. La culturile care se rccolteaza toamna (varza de. perioada calendaristica etc. urnidi ta tea aerului. iar la cele care se reeolteaza primavara anului viitor (salata) plantarea 5e executa toamna.7 frunze. dupa rasarire. dud cste mai cald. mai ales la spcciile care se cul. tinind seama de masa a I 000 de boabe :.. cresterea 9i fructificarea plantelor.laa·. virsta optima a acestora se incadreaza intre limite largi. plantele sa se rareasca.) de 2-3 em. se determina in functie de desimea culturilor 91 depinde de: specie. cpoca de semanat etc.i proteja teo . patrunjel. eonopid ~ timpurie. corespunde pentru culturile eu densitats mare la unitatea de suprafata (morcov. piiLHi. pepeni 9·a. I ' . salata) adincimea de semanat este de 1-2 ern. In schimb. varza tim purie.ire 9i recol.1'L rinduri echidislatlte se face atit pe tc!'t~n modelat. dovleceii. CID1) sint: pepenii galbeni. La speciile ell seminje mici (morcov. varza de vara.).i de valoarea culturala a semintclor. 58 planteze in momentul cind incep sa apara primii boboci florali. Aceasta metoda. slnt multe plante putin pretentioase la caldura. salata. ceapa etc. adica la 40-65 zile de la .45 zile de la sema nat. deci 0 utilizare mai intensiva a terenului . dar se cultiva: prin rasad: ceapa de apa. la cele eu seminte mijlocii (castraveti.

2 . conopida. ar dei. si 'telina.I tarea rasadurilor se va face dimineata. Rasadurile mai mari (tomate. mai devreme sau catre seara. de dimensiuni rnai reduse. - funcfIe Fig. Rasadurtle se planteaza prin mai multe procedee.umezealaI solului. sfori sau sirrne marcate). orientate pe directia rindurilor. 19 78 .sadului produs fn gbivece : 7 . a~a enm este cazul la varza. acestea Iiind direct proportionale cu dimensiunile plantelor.Fazele plantarii in gropi: 1 _ deschiderea sropi. salata. . telina. eel mai indicat este ca plantarea sa se fad! In rinduri. sala til. nerepicat). plantare a rc'isadurilor este in functie de specia legumicola si de modul de producere a rasadului (repicat. precum si toate rasadurile produse in ghivece. Dupa plantare se ucla fiecare rasad eu 0. In schimb. praz. . astfel incit radacina sa fie cit mai bine prinsa si planta sa nu se poata smulge user. praz 9. Nn se planteaza adinc rasadurile vde patHi. trebuie sa se stringa pamintul in jurul rasadului.d.udarea ~5punerea r!l5adlilui prcdus in gnivece : 6 . Distanjele de plant are recomandate S8 deosebesc de la 0 specie Ia alta. inainte de plantar ea rasadurilor 5'e aplica 0 irigare abundenta pentru aprovizionarea solului en apa. iar plantele de pe un rind sa fie toate orientate in aceeasi directie. se va evita taierea plantelor atunci cind se vor executa lucrarile de ingrijire £I.. La udarea dupa plantare este necesar ca suprafata din jurril plantelor S{l fie acopexita ell pamint useat.plantaree propriu-zisa a .a. Rasadurile care emit radacini adventive (din tulpina) a~a cum sint cele de tomate.mSnt ~:4 . La plantarea in gropi se va proceda la udarea gropilor inainte de introducerea rasadurilor pentru ca acestea sa.. 8 . inainte san imedia t du pa ploai e. dupa ce terenul s-a mareat (eu marcatoare. en coltul sapei sau en copcitoarea. unde se mentine mai bine}. castraveti. 12. 3 .amestecarua mrani tei co p:5. Astfel.plantarea culcata (lngenuncheatii) a rasac!ulUl Plamiarea pe biloane _a rasadului la culturile tirnpurii se face pe partea insorita (sudica) a bilonului. se planteaza in gropi deschise eu sapaliga. patlagele vinete). Astfel. rasadul nerepicat. de plantare . ardei. solului. iar soarele este puternie. Distribuirea rasadului pe teren se face in acelasi timp ell plant area. Adincimea: de. se planteaza mai adinc. Cropile de plantar e. racirea acestuia.ada ugarea mranitei .gele vinete. pentru a nu se pierde prea repede umiditatea 91 a nu se crapa paminiul Rasadurile de tom ate mai alungite se pot planta culcat sau ingenuncheat.plantares rasadului 1let"e:Picat. in anexa 1 se prezinta scheme de infiintare a culturilor legumicole in cimp. se planteaza cel mai bine eu plantatorul. la culturile de toamna este reeomanda bila plantarea pe partea umbrita (nordica) a bilonului. eea pi. cind solul nu este prea Incalzit. Dad solul este prea cald si -usca t. trebuie sa fie mai lungi. La plantatul cu plantatorul. ceapa de apa. sporirea umiditatii relative a aerului si asigurarea prinderii plantelor. ingropindu-se 0 parte a tulpinii. in de modul de produeere si de marimea acestora. mai cu seama daca nu s-a produs in ghivece. disnuna de suficienta umiditate (fig. in acest caz.5 litri apa. 12). conopida. varza.

de 70-80 em intre Henzi ~i de 30 cm intre plante pe rind la toma te . de 50 em intre benzi ~i de 25-30 em intre plante de rind). gulie timpurie. Ia distanta de 50 em intre ele ~i de 120-130 em intre benzi.30 martie pentru toma te. 1O~ 15 aprilie pentru ardei ~i patHigele vinete : 5-15 octombrie pentru salata s. In acest mod nu se vor inregistra go1uri de prcductie. de 70-80 cm intre benzi. spre a S6 £010s1 cit mai bine conditiile de microclimat : . Dupa ce s-au pregiUi t ada posturile se vor infiin ta culturilc 1".a. Ca ~i la culturile in cimp. elemente minerale. ci numai sa se ageze pe sol.). 1n zonele mai nordice si de altitudine mai marc. In adaposturile din material plastic din eadrul gradinii familiale. ridichi de luna. In adaposturile ternporare simple-inguste (tunele) se planteaza in benzi de cite dona rinduri de tomate. la distanta de 40 em intre r induri. Printre rlndurile culturilor de baza se pot planta rasaduri del salata. atunci se va planta sub adapost in benzi de cite 3 rinduri Ia tomate si patl1igele vinete (la distanta de 55 cm intre rinduri..invelirea adaposturilor sa aiba lac cit rnai devrcme (sfirsit de februarie~ inceput de mar tie). In conditiile in care solul este destul de rece chiar daca s-a realizat acoperirea eu 10-15 zile inainte de momentul ·plantarii. . nomic. ardei).'}i de 35-40 em la patlagele vinete).a. Epoca de plantare 1a principalele specii legumicole.plantarea in' perioada. se recomanda ca riisadul produs sa nu fie introdus prea adinc in sol. pentru ca prin protojare primavara sa se obtina productii cit mai timpurii : . B). In cazul castravetilor se va planta cite un rind sub tunel. ceea ee va dctermina cresterea si patrunderea ei mai -w adinc in sol. COJ1ditiile optime pentru infiintarea culturilor se realizeaza mai 'tirziu cu 10-20 zile. patrunjel pentm frunze ~. iar intre plante pe rind de 20 em la ardei. sala ta. poate fi in anii normali : 20. salata s. spanac. salata. . care sint cele mal adecvate pentru culturi extratimpurii.iNFIiNTAREA PROTEJ'ATE CULTURILOR LEGUMICOLE O!!'ltura in adiiposturi joase~i l1wlte {solarii} diu mas» plasttce este foarte importanta din punet de vedere vco. teHna pentru radaeina sau se pot semana ridichi de luna. Pentru folosirea cu rezultate economics cit mai bune a adaposturilor din mase plastics este necesar sa se respecte citeva prevederi tehnologice. soiurilor si . l. morcov timpuriu. . 15. atunci cind se practica primavara devreme. lor fata de e~tldur5.practicarea culturilor asociate pe toata durata de exploatare a adaposturilor : . dupa cum urmeaza: . distanta intre rinduri va fi de 100~ 120 em si inn€' plante pe rind de 40-50 em. .. tn acest fel se va men tine in zona radacinii 0 temperatura mai ridicata. 1-10 martie pemru varza timpurie.sa se practice plantarea sau insarnintarea din toamna ~a unele.a. conopida . In accst caz se recomanda ca pe masurrt ce se epuizeaza capacitatea de productie a unei culturi Sa se pregateasca terenul pe intervalul dintre rinduri sau chiar numai pe anumite porjiuni ?i sa se infiinteze cultura urmatoare.dirijarea factorilor de mediu in strinsa dependenta de cerintele plantelor Iegumieole cultivate s. eulturilor de hLza astfel incit durata pina la obtinerea productiei sa fie cit mai scurta : . . folosirea. gum icole prin semanat sau piantat. la castraveti se plantcaza numai cite doua rindnri.a.optima . 81 80 .2S aprilie pentru castra vetii timpurii . . Dad. conopidii. ridichi de luna ~. la distante de 30 em intre rinduri.:i e scurta. jar intre plante pe rind la distanta de pina la 1 m (fig. se folosesc adaposturile temporare duble. in functie de cerintele planie.pa~ ~ae. de 30 em Ia tomate ~ide 35-40 em Ia patlagele vine te.hibr izilor eu perioada de vegeta l. se vor inhinta rnai devreme culturile de plante legumicole rezistentc la hig a~a cum sint cele de varza timpnrie. favorizind aprovizionarea plantelor ell apa ~j. Adaposturile temporare (tunele joase) se Iolosesc in mod deosebit pentru eulturile eu talie joasa ~i eu durata de vegetatie mai redusa (varza >2X1J-fltimpurie. nu este necesar ca de fiecare data sa se infiiateze 0 cultura numai dupa ce EO-a desfiintat cea anterioara. patlagele vinete sau ardei. in care se cultiva suprafete restrinse. verdeturi (spanac. cite 4 rinduri la ardeiul gras..a.

patHigele . cultura in rasadni~e se infiinteaza prin semanare directa.vinete s. se vat planta rasaduri gata pregatite (ardci.. J . (j .~ .li· Hmpurl i. asa cum sint spanacul.lrav. la cele destinate' pentru culturi fortate. 8 ~ ca$t.p~tl. pepeni verzi. In anexa 2 se prezinta legumicole in solarii. a~a cum sint toma tele. pentru salata. Epoca de plantare a rasadurilor se stabileste in Iunctie de destinatia initiala a rasadni~elor. castraveti). Astfel. I ~. caldura ~i lumina. ~ dubfe: Scheme de plantare in ~daposturi temporare din mase plastices 7 . ardei iute. Rasadul trebuie sa aiba virsta optima: intre 40 si 50 zile pentru tomatc. ghivece din material plastic dur sau din folie de polietilena recuperate etc. eu scheletul din metal sau lernn. 4 -ca.1gele viuete . In rasadnitelc folosite initial pentru producerea Tasadu' rilor. La adaposturjle inalte (solarii) se poate dubla san tripla protejarea plantelor. gulie timpurie. este foarte indicat sa se foloseasca rasad repicat (in ghiveee nutritive san presate.ardeJ gT'tlS. vaal timpurie.. patlagele vinetc. 13 . daca ternperatura scade sub nivelul minim impus de 0 anumita cul- tura.tomare t impurlf . 83 CulturiZe din disadn. 2 .simple. dupa eliberarea acestora. Pentru eulturile de tomate..tcmate S . conopida timpurie.In adaposturile permanente. Numai la uncle specii. infiintarea eulturilor se realizeaza in mod asemanator cu cele simple. Culturile mai pretentioaso In. morcovul timpuriu s. pepcni galbeni. ardeiul ~i p5. patrunjelul pentru frunze. 7 . mararul.ridichile de luna.a. catre sfirsitul lunii martie. imediat dupa plantare. se planteaza ceva mai tirziu. 5 6 7 '120-130 em Fig.r.Qve~i~ infiinteaza en rasad repicat. IN!FIINTAREA FORTATE scheme de infiintare a culturilor CULTURILOR LEGUMICOLE . ardei gras.pMJAg"i" vlnete .ardei gras. ardei.a.tlagelelc vinete..i!elc irtcalzitc pc calc biologica Sf!" . plantarea are loc de Ia inceputnl lunii ianuarie. temporare.:i 'r . varza ~i de circa 35 zile pentru casiraveti.).

Toate speciile legumicole pot fi cultivate in astfel . ardei lute. cind se pot cultiva castraveti. Cele care se efectueaza numai la anumite plante legumicole sint considerate lucrari speciale. Asigurarea prinderii acestor plante se face prin ingrijirea lor separata. La culturile infiintate prin semanat direct. In vederea completarii golurilor. in luna aprilie sau la i..da.~e dsadnite deoarece ele se elibereaza devrerne. umiditatii solului 9i aernlui. pentru a evita udarea individuala a plantelor este recomandabila completarea golurilor cu rasad inaintea unei irigari generale. asigurarea apei. iNGRIJiREA 51 RECOLTAREA CUlTURILOR lEGUMICOLE Lucrarile de ingrijire care se aplica la toate culturile legumicole .i cerintele eeologice ale plantelor legumicole. in functie de particularita tile biologice .ILE CU CAIRACTER GENERAL '. de aceeasi virsta ~i calitate. 9. patHLgele vinete. Aceasta delimitare nu este insa rigi. cit ~i prin semanat direct. Completarea golurilor se efectueaza Ia toate culturile care se infiinteaza atit prin rasad.l~eputullunii mai. deoarece in practica 0 serie de lucrari cu caracter general se aplica totusi in mod diferentiat. regimul de fertilizare etc. trebuie sa existe 0 rezerva de rasad. ele devin libere incepind de la [umatatea lunii aprilie sau chiar de la sfirsitul lunii rnartie. .minta umectata si pre- &5 . din soiul plantat initial. Atunci cind rasadnitele s-au folosit pentru a ~btine rasaduri de tomate timpurii. In acest scop. de combatere a buruienilor. in primul rind. golurile care apar trebuie sa fie completate ell sa. ardei gras. ca-s are in vedere.poarta denumirea de lucrari generale. en scopnl rnentinerii densitatilor recomandate. LUCRAR. a~a cum slut: dirijarea temperaturii.asupra solului. tomate etc. ce S8 va folosi in primele 4-5 zile dupa infiintarea culturii pentru inlocuirile necesare. dad se produc rasaduri de castraveti sau pepeni. de asigurare a apei ~i hranei etc.

fasolea. deoa~ece bumienile concureaza en acestea in ce priveste lumina. sporind rezerva lor de apa.incoltita.a. care reugesc sa strabata stratul de mulci. atunci solul este suficient de umed si trebuie sa fie cit mai redusa (Ia 4-5 em) dad. executate mecanizat sau cu tractinne animals pe intervalul dintre rinduri 9i manual intre plante pe rind. ca prima conditie pentrn realizarea productiilor mari. mazarea. stinjeneste rrlsrlrirea plantelor. Afinarea solului 9i combaterea crustei S8 realizeaza cu scopul de a crea conditii cit mai bune pentru cresterea ~i activitatea rtidacinii plantci. format din turba. Mulciul de culoare inchisa.. piriuri. apa ~1 snbstantele branitoare. solul nn arerezerva prea mare de apa. o data en lucrarile de afinare a solului se distruge si crusta care sc formeaza sub actiunea ploilor 9i datorita batatoririi rnecanice. izvoare. balegar paios. In anii cu 0 repartitie mai buna a ploiler. rumegu~. La aceste avantaje se adauga 9i acela Ca nn mai este nccesar sa se prageasdi solul. radacinoasele. ca de exemplu : ceapa.a acestora la soare. Mulcirea terenului consta in acoperirea suprafetei solului din cultnrile legumicolc cu un strat format din materiale diverse. Afinarea solului ~i distrugerea crustei pe suprafetele cultivate eu plante legumicole se realizeazi. aerate. Crusta impiedica patrunderea normala a aerului si a apei in sol. Combaterea buruienilor cste 0 lucrare de maxima urgen ta In eulturile Iegumicole. eel mai indicat este sa se recurga Ia reinsamintare. hnbunata teste regirnul de aer din sol. halp. atunei dnd se folosesc materiale organice la mulcire : previne deprecierea legumelor care se sprijina pe sol 9. etc. impiedica aparitia si cresterea buruienilor : impiedica suprainealzirea solului 9i formarea crustei . Adincimea acestor lucrar! poate fi mai mare. eu scopul de a crea conditii mai bune (temperatura.. canale navigabile. ele trebuie sa se foloseasca la maximum. Efectele favorabile ale mulcirii se concretizeaza prin productii mai timpurii de legume. dovleceil. frunze (i. Aceasta lucrare se poate aplica la to ate culturile care se executa in spatii protejate -'ii in gdidinile familiale.a. castravetii. putind servi ~i ea intermediari pentru diverse boli 9i numerosi daunator]. inlesneste pierderea apei din sol prin evaporate. usturoiul. deoarecedi5trugerea eventualelor buruieni. atunci cind exista chiar ce1e mai modeste conditii de asigurare a apei pentru irigare. Oricare ar fi insa sursa (riuri. mranita. se realizeaza prin plivire. 0 mare atentie trebuie acordata buruienilor cu rizomi si inradacinare foarte profunda (pir. situatie care permite reducerea numarului de udari (la intervale de timp prea scurte) si diminuarea normei de irigarc. varza ~. determinate in mod obisnuit de uncle accidente climatice. urrnarind dizlocarea radaci~ilor lor. din sol ~lv expnn:rc.). la care singura metoda eficace se dovedeste distrugerea lor sistematica prin prasile repetate imediat ce se formeaza rozeta de frunze. prin prasile repetate. folie de polietilena recupera ta de la ada posturile acoperite in anul precedent etc.). Cu toate acestea. mai contribuie 9i la incalzirea suplimentara a solului. cit ~i Ia cele protejate si fortate. precum si in regiunile mai bogate in precipitajii.polietilena neagra sau fumurie. asigure productii bune.n strat de 2-4 em grosime). tomatele. 86. bazine de acumulare. puturi. aspect foarte important la culturile timpurii de legume. pleava.apar. insa in foarte mica masura la culturile pe suprafete mari. Ca materiale pentrn mulcire se pot folosi: paie. reteaua de apa potabila etc. baIegar bine descompus (mranita}. apa pentru irigare trebuie sa 27 .a. Stratul de mulci prezinta urmatoarele efecte: contribuic Ia pastrarea nmiditatii din sol. uncle legume reusesc sa. umiditate) pentru cresterea sisternului radicular al plan telor . folie de.pruamida. sporeste eantitatea de substante hranitoare din sol. Se recomanda ea buruienile sa fie distruse imediat ce . aceasta lucrare devine obligatorie atit la culturile legumicole efectuate in cimp. prin prasile mecanice sau efectuate cu sap~ sau sapaliga. Irigarea culturilor de plante legumicole este necesara in aproape toate regiunile tarii. tntrudt completarea golurilor vizeaza asigurarea desimii culturilor. Atunei cind sint goluri prea multe. disloca plantulele in curs de rasarite ~. Se stie ca solurile bine af~nate prezinta 0 capacitate mai mare de inmagazinare a aper din ploi.

i~ perioada de iama si primavara duce la racirea solului ~l prm aceasta la reducerea ritmului de crestere al plantelor. gunoml de pasare si de bovine. .e. acordind prioritate cultnrilor mari consumatoare de apa.plantelor etc.~. La ap~ecierea momentului pentru udare pot aparea uncle gre~eh. temperatura aerului ~. care sint mai scurupesi mai dificile de intretiriut. izvoare) sau neaerisita (din balti). Dad apa care se foloseste pentru irigarea culturilor Jegumie. Cea mai accesibila metoda este dirijarea apei pe rigole cu adincimea de 10-20 em. o data eu apa se pot administra 9i ingra~arninte miner ale sau organice. deschise printre rindurile de plante. tn afara de etapa care urmeaza imediat dupa plantare sau semanat.tele care se dizolva bine in apa sau Ingr5. la lO'-20 em distanta. o data eu apa de irigare. La toate plantele legumicole exists anumite momente dnd acestea au nevoie de mai multa apa. utilizabile In functie de • . . in functie de durata perioadei de vegetatie.<:anhtatea prea mare de . mai ales daca se face in zilele ealduroase. intervalul de tirop dintre doua udari este de Ia 5. sa nu cantina germeni de bali periculoasc pentru om etc.: La fertilizarea suplimentara cu iugra'. Chiar si Ia culturile protejate. In cazul surselor de apa cu debit redus este necesara esalonarea udarii suprafetelor cultivate pe 0 durata mai inare de timp. .Distribuirea apei pina. In general. Udarile la culturile legumicole se aplica la anumite intervale de timp.'?amintelor complexe (NPK). C~ltivatorii de legume In dmp ~i in mod deosebit legume protejate. Ingra9area suplimentara in cursul perioadei de vegeta tie f~ee atit cu ingrasaminte minerale. in care toate plantele au nevoie de multa apa. urina). eel mai marc consum cl. . in peri?<~da.. rezultate bune se obtin Ia folosirea azotatului de an~oniu si a ingra. administrate mai ales sub forma de solutie. urina vitelor) inainte de Iolosire se dilueaza cu apa.apa se realizeaza in perioada formarii partilm consumabile. se va uda numai daca este absoluta nevoie. Mai intii se pun 1a macerat (£er_t men tat) impreuna cu 0 cantitate egala de apa. care se apreciaza in functie de: capacitatea soiull1i de a pastra apa : consumul realizat de catre plante. functie de grad111 de nivelare al terenului.~imintele organice lichide (mustul de gunoi. planta legumicola si conditiile de mediu.. Irigarea prin ploaie artificiala (aspersiune) este indicata pe terenurile fara nivelare si presupune existenta unei instalatii de pompare. a conductelor.nevoia de apa a . rea n ti ta tea de apa si in tervalul de tim P dintre ploi. urrnind sa fie introduse in sol printr-o PF9i1a. pentru a ajunge in timpnl eel mai scur t la dispozitia plantelor. nu toate legumele suporta irigarea priu aspersiune. aspersoarelor .· . de unde se foloseste la nevoie. Ca ~rmare. 111.1 trebuie sa neglijeze faptul d udarea prea abund.~aminte chimice trebuie sa fie de' 1-.en0. printre rindurile de plante sail 1Il jurul plantelor. apoi se dilueaza in proportii diferite : mustul de grajd sau uri:na en 2-3 parti apa.indeplineasca unele conditii: sa fie bine aerisita .-2°/. a plicindu-se de Ia 3 pina la 15 udari. iarna ~i primavara foarte devreme. Un astfel de bazin constituie 0 rezerva permanenta de apa si pentru alte activi ta ti gospodare9 ti. care . Jar alternanta aprovizionarii insuficiente a apei ln sol eli cea in execs. in perioada cresterii intense a capatillii de varza sau a radacinii de rnorcov. gu58 89 ' . sa nu contina saruri miner ale care afecteaza viata plantelor 9i modifica insusirile solului (de exemplu. trebuie sa existe ambele posibilitati de distribuire a apei.de fructificare a tomatelor. Concentratia solutiei de inb'Y8.apa de epurare din industrie}. trebuie sa fie tinuta un timp oarecare in bazine speciale.a. .ole este prea rece (din puturi.apa in sol. cit si CU unele ingr'asarninte organice. In plus. Cantitatea de apa necesara la 0 udare (nOfJ11-'1 de udar e) poate fi de 200-400 m31a hectar. si cu lungimea de 20-400 m.6 zile pina Ia 10-14 zile.'aminte nedizolvate.due la diminuarea calita tii productiei.a. sa aiba temperatura apropiata de cea a solului Ia suprafata (sa nu lie reee). determina crap area fructe10(. ardei s. la plante se face prin mai multe -metcde. eel rnai bine este sa se Ioloseasca ingdia-' 88:. iar la unele culturi iubitoare de ~c~ldura (tomate timpurii. tl_1gra~mintele organice concentrate (mustul de grajd. r}1in. a~estea se distribuie ~e sol. Spre exemplu: . duce la crapar ea acestora. in cadrul masurilor de 'fertilizare faziala sau suplirnentara.) se va uda fiecare plant~ m parte. gunoiul de bovine eu 4-5 parti apa. Dintre ingra~arnintele ehi111.H.

cele mai trecvente sint : mana cepei. In acest caz se elimina lucrarea de r?~it la morcov in schimb rnararul se recolteaza si se valorifica pe parcurs. . s~abile~te in functie de miirimea pl~ntelor.sarit). viermii albi (ai carabu~ului de mai}: omida fluturelui alb al verzei. care sint puse la dispozitia cultivatorilor prin intermediul centrelor de protectia plantelor.suprafata de evaporare a apei . respectind. aplicind normele 9i concentratiile recomandatel(vezi anexa 3). Dirijarea temperaturii. di . ·omida fluturelui buha semanaturilor : puricii de pamint si paduchii cenusii ai verzei . jar urmatoarele la interval de circa doua. cu1turile J:nf{intate prin semanat at.cireula tia apei ~i hranei din sol In plants -. ridichi de luna.1 de conditiile de lumina naturals. sint recomandate pe solurile rnai umede in zonele rnai nordice mat inalte si ploioase. c~e~terea concurentei dintre ele pentru apa.lucrar: specifica p~ntru culturile legumiCOle l.cit si Ia cultivatorii amatori de legume. Bilo~atul .50: r~1lla e ~e teren. pnn. Aceasta opera tie 5e aplica la morcov. dovelecei] . _Din acest ~otiv. Pen tru com ba terea bolilor si dauna torilor se folosesc o serie de substante chimice. cancerul bacterian.t la culturile protejate si tor tate constituie o preocupare perrnanenta. 5: + a aerului. . folosind atit ingJa~aminte organice. u~de prin miirir_ea suprafetei de eva~ porare a ape! se Iavorizeaza incalzirea solului in masura mai mare si mai devreme. castraveti.>1 lumina.doua saptamini de la infiintarea cultnrii (plantat. smt contramdlcat~ pentru zonele si perioadele anului ill care nu se asigura suficienta apa in sol.tlme. obtinindu-se venituri suplimentare.ntelor (tomate.maresc.tile specializate.cmd . cit si chimice sau numai unele dintre acestea.?aza tulpinii (tomate. atit in unita. mana cartofilor. Dintre daunatori. In practica. lnminii si umi(litatii relative' Asa cum s-a precizat anterior. pentru a se asigura numarul corespunzator de plante la unitatea de suprafata. in aceasta categorie slut considerate acele Iucrari care S8 aplica la un numar restrins ~e plante le~11icole cultivate in anumite moduri ~i in diferite conditii de mediu.. .dnij... In toate cazurile.ptamini sau chiar mai mult. ==. fuzarioze1e. tra tamentele pentru COIDbaterea bolilor si daunatorilor se efectueaza ntlillai en pro~ duse autorizate. sfecla de masa loboda. in schimb.bi _?i_?e cele mai viguroase si sanac~al urrneaza .5:1). virozele. mana patlagelelor vinete. se seamana mai des folosind mai multa 5iimint~.a. intr-un anumit raport (4:1. Momentul raritului se.nu se poate efectua semanatul de precizie. ?entru a d~ose. Deoarece p~ezmta ?-eaJunsul.a. Umiditatea relativa a aerului po ate modifies pute~nic desfa~urarea transpira tiei plan telor si prin aceasta . mai ales in rasa. Fertllizarea suplimentara se poate face in 2-3 reprize : 1?rima dupa circa . desi la culturile de cimp nu se evidentiaza prin masuri speciale. mana tomatelor. bine reglate. trei s5. toate masurile deiprotectia muncii si mediului.?l ~u~u~oit!ll sint lucran care se aplica numai In 'Unel~ :ltuaVl ~l la anumite specii legumicole. Pentru mai multa siguranta se poate aplica raritul in mai multe etape sau se practice semanatul unui arriestec de seminte de legume. varza}: favorizeaza r~lanrea sistemului ra~lcular pe seama radacinilor advenh~'e cl~escute ~a. me1cii cu sau fara cochilie ~. plantele ajungind in situatia de a se st1nJen~ reclpr_?c. asigura conditii pentru forrnarea tuberculilor (cartofi}: 91 90 . Combaterea bolilor ~i iHiunatorilor se asigura prin masuri preventive ~i curative (de distrugere). Dintre boli. eel mai adesea se intilnesc: coropisnite care rod radacinile plantelor ..llt1 sol.J.LUCRARILE CU CARACTER SPECIAL noiul de pasare en 8-10 par ti apa.nfl!ntate prm semanat direct 111 cimp.e.. in functie de f enofaza in care se aHa plantele . r5. antracnozele ~. atune! . de exemplu morcov mar ar . In acest seop se nrrnareste mentinerea temperaturii optime. ~es~l l?rea man. R~ri~~l este a . hrana :. respectiv atunci cind plantele au citiva centimetri mal. Bilonatul si musuroitul devin justificate atunci cind: al~ta la sus~inere~ pla. Astiel preparate se administreaza in cantitate de 10-20 1113/ha. folosind masini si aparatej corespunzatoare. cu multa rigurozitate.

tufa plan lei se indescste foarte mult. ~tilpii de sustinere pot fi. fasole . spalier vertical cu una sau mai rnulte sirme.ng1ffiea. cit ~i caliratea productiei.-2 m : ce~ folositi pentru fasolea urcatoare VOl" fi mal IU?gl (3 . legate cite 3-4 sub forma de piramida.. _ Pentru sustinerea plantelor legumicole se folo~esc urn:. Astfel.. ~ protejeaza uncle culturi infiintatc toamna .a. AsHel. care va servi Ia sustmerea a rl?ua sirrne.ru tomate. Aracii din Iemn pot ayea lungim~ si ~gTosime.. iar in sera se ajunge uneori la cirnirea dupa 12 inflorescen~c. nu . produciitoare de rod.7 inflorescen te sau cu 2-3 saptiimini inainte de caderea brumelor. cirnitul se face cind plantele au format 3-4 inflorescente. Pentru to?1atele dc. fie ascutiti m fiecare an. dupa dlS:r:orublht~tl.oartc. Din acest m ti v.50--.\toarele mijloacc .ang~el) d. asigurindu-se 0 folosire mai intensiva a tCH'1ll1. In sere ~l solarii se aphcil la ardei 9i patlagele vinete. din prefabricate de b_eton sau din lemn.zii.p1.: de :pin~ Ia 2 rn. 8-10 infloresccnte. se aplica in . tirzii (tomate.. Pe acestia se va intinde una.1birea coacerii tructelor. Spalierulpentru tomatele ~. care se bat la circa 2 m distanta de-a lungul nndul.m) ~l mai subtiri (2-3 em). 92 ell alte legume.20 m lungime 91 4-5 em grosime: ]~ tomatele tirzii pot avea lungimea pin.pozitie ver ticala. La culturilc de vara-toamna. ca ~i tulpina principala.care devin tulpini noi. lasind 2-4 brate 9. determine oprirea cresterii plantelor ~i gr. s. aceasta lucrare. mal multe srrrne san chiar 0 plasa de' snstinere. Astfel. de alta a spalierului. 10 cazul cind copilitul nu sc aplica la timp.91 0::: talia plantelor.1 patlagclele vincte. Adese.1t se [ustifica prin aceea ca aracn trebUl8 sa. la cultura tomatelor tirnpurii. cast~~vetl. cit si pe verticala. Ll!. pirarnide. cr estcrea necontro 101 t5. deoarece sint atacate mai putin de boli si daunrttori. in functie de greutatea pe care trebuie sa 0 SUSilll?. 501u1 adunat in jurul plantelor trcbuie sa fie bine rnaruntit ~i rea van. pe st~lpi se fixeaz~ o traversa de 40-60 em.in rezistents S1 nu sc mentin singure in .. spar. a In multc zone. care a~ ? tulpi~a 12u1. . aracii pe?tru pl~ntcle 5el!lmcere pot fi ca si cei pent. n acelasi tim p.~. bolovarrii uscati pot provoca ranirea plantelor sau chiar distrugerea acestora. usturoi}: apar5.. Momentul optim pentru cfectuarea copilitului se considc'l:L atunci cind lastarii au pina la 5-7 em lungime ~i sint inca in stare ierbacee. arc drept seep 5. la cultm:ile tirupurii de tomate se indeparteaza toti lastarii. em.stari (copili) crescuti la subsuoara frunzelor de la b::J. Sustmerea plantelor legumicole.(ceapa. ceea ce duce la scurtarea lor. In schimb.lncIe cazuri I~ cultura In cimp. r Copilitul plantelor consta In indepartarea Iastarilor (copiIiloi ) care cresc la subsuoara frunzclor . Cei care se folo~esc P7ntru _tomatele ~lffip~m pot avea pina la 1.1l. cu in~ltime.). jic inalt. Aceasta lucrare S8 aplidi si la culturile Ior tate de ardei. 1.aprlrii de inghct plantele scrnincere de varza.a. de 0 parte ~l.}: penult obtinerea legumelor inalblte (cieoare. T oma tele culti va te protej at si for ta t se copilesc radical. respectiv Ia una-dona frunze deasupra celei de a treia sau a patra inflorescente. tutori sau araci din lemn. sfori. pentru sustinere se folosesc la tomatele de vara-toamna. copili tul j nfluen teaz~t fa vora bil a tit precoci t atea culturilor de tomate. la Indepartarea virfului de crestere (cirnitul) 1a tulpina principala. Ia rulturile de vara san toamna S8 mai lasa la fiecare planta cite 2-3 l5.ma~mare la m~e.C. Intervalul dmtre spahen se poate cultlVa .. atunci cind acestia nu prezintii interes pentru productic. rasadurile de brumele f. tulpini de floarea-soarelui. '!ife7it. vara spaIierul va Ii mai inalt.purii. ljisind 3-4 brate. ducind Ia in tirzierea coacerii fructelor. In ultimul timp s-a extins cultur a castravetilor cu fructul rnic pe spalier. Plantele sustinute pc spalieri sau araci dau productii mat tim purii ~i de cali ta te su perioara. La culturile in solarii . s~lmceri de ceapa si de varza etc. aceasta lucrare poate fi efectua ta dupa ce s-au forma t 6. se pI~Ctica in cimp la tomate. La confectionare se vor folosi tarusi lungi de ?0-70. de vor prezenta 0 vigoare mai mare.trebuie 55. eventual ell mal multe sirme.1<11 pe acestia se va fixa 0 shma. cite una pentru fiecare !ind plan~at.rcatoare. insa freCVE'11t la culturile protejate si for tate. cirnitul se poate efectua dup5.1ui tit pc orizontalii.a 1a. morco:. 93 . precum si Ia cclc1alte ramificatii.

In acelasi timp. se stropesc florile complet deschise cu "o solutie apoasa de Tomato-set sau Tomafi». prima data dnd plantele sint tinere si au format 4-5 frunze.1 mai mult de 2-4 zile. alta. fie tratata nurnai o singura data. De exemplu. Tratarea eu substante stimulatoare se face eu scopul de a regla . In cazul supraretelor mici se poate recurge la protejarea individuala a plantelor cu ghiveee. aplicata la tomatele tirnpurii. cind apare risenl caderii brumelor timpurii. la recoltarea fiecarei specii de plante legumicole se va tine seama de reguli1e stabilite in raport eu destinatia acestora.tiile respective rodirea este mult mai bogata dedt pe tulpina principala. Astfel. Intervalul de timp dintre doua recoltari se stabileste in functie de specificul plantelor. cultivate in cimp sau in adaposturi din rnase plastice. se recurge chiar ia acoperirea plantelor ell pamint maruntit. Legumele ranite la recoltare se depreciaza in SCUTt timp. ardeii de boia). legumele destinate consumului in stare proaspatil indiferent de locul unde se cultiva.). in faza de rasad.procesele de . coifuri din folie de polietilena sau din hirtie ~. Momentul recoltarii difera foarte mult de la 0 specie 18. 95 94 . Astfel. deoarece pc ramifica. Ramifica.tiile carese formeaza vor fi ciupite din non. o astfe! de lucrare. ardei gras s. (morcovi. pepenii. insa eu scopul de a for ta aparitia ramificatiilor secundare pe tulpina. Utilizarea unor concentratii mai mari decit cele recomandate va deterrnina 0 putemica deiormare a fruetelor care vor aparea cu goluri in interior. salata) sau se po ate efcctua esalonat (tomate. in concentratie de 1% sau eu 2. de obicei la marginea suprafetei de cultura. in functie de destina tie. tot pentru a se 0btine 0 rarnificare mai devrerne. ciupitul se efectueaza in mai multe rinduri. pu tine legume se recolteaza cind fructele ~i semin~ele au ajuns la maturitatea deplina (tomatcle. sernanate maio devreme cu 15-20 de zile. a~eza te in gdimezi.:trii. trebuie sa fie recoltate manual. ceapa. Pentru toate speciile d~ legume.4 Din concentratie de 5 mg/] apa distilata. mazare) ~i se mareste atunci cind atingerea dimensiunilor optime pentrurecoltat are loc esalonat (varza. indeosebi atunci cind tempcraturile sint mai scazute.). de la 0 specie la alta san de la un soi la altul. re~oltarea constituie un complex de operatii.) pentru uniforrnizarea coacerii sernin telor .). care dureaza pina se incalzeste vremea. pentru toate plantele (mazare. la multe legume. Ca urrnare.ll~ze. Lucrarea de eiupit se poate executa si la tornate. eu toata atentia. In general. care se obtine prin arderea balegarului paios urned. Astfel. Uneori. da posibilitatea ca Ia plantarea in cimp rasadurile sa prezinte deja doua ramiiicatii cu cite 0 inflorescenta fermata.a. Operatia de rccoltare poate fi executata 0 singura data. cu repercusiuni directs asupra calitatii produselor. dupa 5-6 fr. Cele destinate prelucrarii industriale pot fi recoltate ~i mecanizat. pentru stirnularea legarii florilor din primele inflorescente la tomatele timpurii. tulpina sau frunzele se pot recolta in diferite epoci.Lucrarea de cirnire se mai aplica si la uncle culturi sernincere (varza. recoltarea acestora poate incepe inca de dud sint foarte tinere (castraveti. de la care se consuma fructele. lasind 3-4 Irunze de la baza. RECOLTAREA lEGUMELOR Desi este 0 lucrare care se aplica 1a toate speciile legumicole cultivate prin diferite metode. dovlecei. Plantele legumicole pot fi aparate lmpotriva brumclor eu ajutorul fumului. recoltarea legumelor prezinta 0 seama de par ticulari tiiti. a paielor umede sau frunzelor. increjite si neaspectuoase. cind cad brume tirzii sau toamna. la culturile de castraveti sau pepeni. clopote de sticla. ardei etc. dar n1. Ciupitul plantelor presupune tot indepartarea virf ului de crestere vegetativa.a. Unele legume. acesta trebuie sa fie mai mic in cazul dnd Iegumele se depreciaza rarninind pe plants (fasole.vastfel incit fiecarc Hoare sa.crestere si fructificare la unele plante legumicole. ridichi etc. ridichi etc.p. de la care se consuma radacina. salata). pierzind mult din aspectul comercial. Protejarea impotriva brumelor ~i ingheturilor este nccesara uneori pyimavara. ceea ce in eamna dublarea capacitatii de realizare a productiei tim.

platfonne de transport pe roti de bicicleta etc.culbv~ la noi in tara.redueerea in rnasura cit mai mare a manipuliirii legurnelor. I recornandate la pr inc ipalcle specii legumicole sint cuprinse 97 . TEHNOLOGII DE CULTIVARE LA PRINCIPALELE GRUPE DE SPECII LEGUMICOU:1 iEHNOLOGIA ARDE'ILOR SI . in aproape toate z?nele. '. La aceste .manipularile obligatorii trebuie executate eu grija" mal eu seatna la legumele destinate consumului imediat ~i pastrarii' in stare proaspa ta peste iarna .ra irigare. Terenurile potrivite pentru aceste specn de plante lcgu!mcole sint cele bine aprovizionate eu substante nutritive. Astfel. atunci cind 'suprafetele se aHa in zone cu precipitajii mai bogate. Datorita valorii lor alin. saci din pinza sau plasa etc. magazii etc. remorci.' . DE CULTIVARE PA.Pentrn reducerea in masura cit mai mare a pierderilo~alitatr~e si cantitative IB recoltare.(verdeturi in primul rind) trebuie sa se fad. iI~ schirnb. :n c~p . roabe cu pneuri. in primul rind. .ent~re s_e.partate. tehnologia de cultivare este asemanatoare.. lumina. VINETE Ca ambalaje se vor folosi Hidite tip. la ardei 2i pat1agele vinete sint necesare 10-12 udari. AstfeI~ tomat~1e. car_: ~int mai putin pretentioase la caldura decit a~d.. Toate aceste plante legumicoJe sint pretentioase la caldura. dar si al consuma torului.. ci trebuie acoperite cu rogojini sau depozitate temporal' la umbra. eu destul sn~ce~s~l in .1~ conditii foarte favorabile sint mat ales in Cimpia Dunarii si in Clmpia de vest. Dintre aceste specii numai tomatele pot fi cultivate Hi. cosuri imp1etite din nuiele de rachita. Pentru Iegumele perisabils se vorutiliza ambalaje de capacitate rnai mic~. -10 ori pe vara. in soproane. udarile repetindu-se de .wn_el~ mainordice sau in cele de deal si de munte pma la altitudini de 800-1000 m. ludepirtind frunzele de prisos : . se pot cultiva. ploaie si nici sa nu se aseze in gramezi mari. ~e. eu aceeasi norma de udar e. in aeest ultim caz folosind desigur soiuri timpurii si apelind la protejarea temporara sau permanenta cu folie din mase -Pentru 0 mat buna reusita in cultura acestor specn. desigur. ~~~. ' . . . trebuie sa se asigure apa' pentru irigare.: -La lcgurnele ell rozeta. legumele nu trebuie Sa fie expuse la s?are.ell ~1 patIa~elele vmete. Ia depr ecierca lor si Ia consum de timp. TT3nsportul legumelor trebuie sa se execute eu mijIoace adecva te.legumele atacate de bali san daunatori vor fi jnde~' 10.autocamioane. . legumele perisabile (care se vatama usor ) Se asaza direct in ambalajele cu care se transporta la pia ta . hrana si se cultiva in majoritatea caz~Ii~ lor prin r asad.TlAGELE·lOR A TOMATElOR. fasonarea plantelor 0 data j:u reeoltarea.. la tomah' Se folosesc norme de 300-400 mS apa la hectar.hber.dupa recoltare. trebuis sa 5e respects citeva reguli de baza : .in masura in care este posibil.. In caeul celor perisabile sin t recomanda te mijloacele prevazuto cu pneuri si arcuri : . vint. 1 Soiurile in anexa 4. carute eu pneuri. care duce la vatamarea mecanica.specii. III d~tTllnentul producatorului. .. .

Tomatele se cultiva numai prin rasad. fie in solarii. de vara ~i de' toamna. Culturi in cimp liher. iriga tnl de. Deschiderea rigolelor pentru udare se poate face ~i dupa plantare. pina la sfirsitul primei decade a Iunii mai in zonele mai nordiee si mai inalte atunci dnd in sol temperatura a depasit 1O-1'4°C. cit si a celor de vara-toamna. rasadul 5e va asigura. Ti'isa- 98 99 . Princi palele lucrari de ingri jiro aplica te toma te lor si n t : completarea golurilor : fixarea. permit plantares rasadurilor fara a fi deranjate ridacinile acestora. cite ori este nevoie (10-12 ori}: ingra~area supli men tara. se recornanda ca acestea sa se aplice in primul rind la cultura anterioara.6 inflorcscen te pentru stimularea coacerii fructelor. Repicatul rasadurilor S8 va face in cuburi sau ghi vece nutritive sau in substratla 10-12 em intre plante. bObocii florilor din prima inflorescenta aparuti si chiar prima floare deschisa (la rasad produs in ghivece). in prima decada a lunii martie. pentru producerea rasadurilcr semanatul se va face in prima jumatate a lunii aprili:e. pe fiecare interval san peste doua rindnri. La toma tc se fac culturi timpurii.5-1 %. ' Avind in vedere ca legumel. Teate caile sint avantajoase pentru eil. fie in rasadnite calde. Pentru culturile tiinpurii de tomaie rasaclu1 se planteaza incepind din a dona jumatate a lunii aprilie. Pentru irigare pe brazde. iar repicatul se va face la 7-8 em intre plante. In uncle zone se practica plantarea. Rasadul (de tomate. care nu retin prea rnulta apa deoarece ar duce la racirea lor primavara. semanatul avind lac la sfirsitul lunii februarie in sud-vestal tarii sau ceva mai tirziu. aceastea permitind reducerea cantiUitii plnii la 10-15 tjha. mai mare ~i se ereeaza posibilitati de folosire a terenului pentru mai multe culturi. in sudul si sud-vestul tarii.3 copili la culturilc de vara-toamna}: distrugerea crustei sqlului : prasitul : mu~uroitul : stropitul eu zeama bordeleza in concentr atie de 0.ltate (pentru doua rinduri) san biloane. atit a tomatelor tirnpurii. copilitul si legatul de 4--'5 ori (eopililul total la toma tele tim pnrii ~i lisa rea a 1. Pentru culturile de vara. De aceea. ingra~amintele trebuie sa fie cit mai descompuse. Atunci cind se seamana la distante mai rnari . ~i 300 kg/ha superfosfat.devara si toamnii se infiinteaza inccpind din ultima decada a lunii aprilie. ar dei. rulata sub forma de cilindr u (pahar) sau de cornet ~i prinsa eLL un cui sau sudata eu 0 vergea de fier fierbinte etc. sub forma de bcnzi de cite doua rindnri. din folie de material plastic uzata. iar intre plante pe rind de 2530 em. patlagele vinete) este corespunzJHor pentru plantar e atunci cind are 8-10 frunze. In' unele zone se folosesc pentru producerea rasadurilor diferi te ti pur i de ghi vece: nu tri tive (realiza te eu prese manuale) . iar uneori chiar si pe substraturi nutritive protejate cu tunele din folie de polietilena. cirni tul dupa 3. C·uUurile de iomate .ell soluri usoare sau mijlocii. La eultura timpurie se folosesc numai soiurile eu precocitate mare (vezi anexa 1). 58 va avea in vedere eli scmintele de ardei si patlagele vinete gerrnineaza rnai greu decit cele de tomate.foarte bine la admini strar ea ingrasamintelor organice. plantindu-se rasadul 1a distante de 30-40 em pc rind ~i de 70-80 em intre rinduri. la 50-60 em distanta. pina in ultima decada a hznii mai. neaza . albe. deoarece asttel . In' vederea sustinerii plantelor pe spalieri sau piramide. in cazul zonelor mai nordice sau mai inalte. folosind 8-10 g samtnta la metrul patrat. distan ta intre rinduri este de 70-80 em.e din aceasta grupa reactio. incalzire biologica. tutorilor sau infiintarea spalierului . din material plastic dur. terenul se poate modela sub forma de straturi in~i. In cazul culturilor de toamna. radacinils Ilumeroase. ptmtnl prodncerea rasadurilor se va semana in ultimele zi1eale lunii februarie sau in prima jumatate a Iunii mar tie. dupa plantare. Rasadul se va obtine in sere inmultitor sau in rasadnite calde. din pamtnt ars . dar se poate efectua mai devreme daca. Reco1tatul tomatelor timpurii incepe la 60-70 de zile . iar dnd se aplica direct. S8 poate asigura 0 pro due tie mai timpurie. in rasadnitele din care s-a seos riisadul de varza timpurie sau in solarii ina1te. Spatiile mai largi dintre rindurr san benzi sint necesare atunci cind Iucrarile solului se erectueaza eu tractiune animala.rnai rar (8 -10 em intre rinduri ~i 2-3 cm pe rind) nu sc mai repica. far5. deci mai intensiv. mai eu seama dad se adauga.

la plantare. La oulturile de ardei.a. rasadul se planteaza de la ince. 2-4.e de tomate 5e folosese rasadud produse in sere inmultitor sau in rasadnite calde. Icrtilizarea fazialii ell iflgra~amint.uMdori (vezi anexa 3). montarea sistemulni de sustinere (araci. in primele 2-3 saptamint de la plantare. in rasadnite. cit si ardeiul gras san patlagelele vinete. La aceasta cultura se vor aplica urmatoarele lucrari de intretinerc: completarea golurilor. Pentru cultura ext-ratimpur1. Dupa intiintarea culturii se aplica aceleasi lucrari de ingrijire ca si la ardei. iar ziua sa nu depaseasca 30°C. in coneentra tie de 8. sernanatul se va face in ultima decada a lunii ianuarie. diluate : prevenirea bo1ilor ~i diinnatOl ilor prin stropirca plantelor ell zeama bordeleza san altc substante recomandate pentru anumite boli sau M. distrugerea crustei solului. atunci cind se consuma imediat sau la intrarea in pirga ce1e care se transports la distante mari. Virsta optima a rasadului. in momentul plantarii. daca se urmareste inclieierea recoltarii pina Ia 30 iunie. La un hectar de cultura se poate obtine a productic . copilitul radical al plantelor pe masura ce cresc al ti copili : defolierea (indeparrarea frunzelor de la baza plantei p_emasura ce acestea se imbolnavesc sau imbatrinesc) . in functie de varietate ?i soi. iar intre plante pe rind de 30-35 cru.de 20-30 tone.. cind temperatura in sol este mar mare de 12-14°e.J. la ciclul scur t si de eel putin 60. adica pe Ia jumatatea lunii august. Culturi in adaposturi de mase plastice (solarii). trebuie Sa fie de 55-60 zile. 9i intre 1 :. Re coltarca tomateIor din adaposturile de mase plastice se va face Ia maturitatea deplina. fara innodarea sforii pe tulpina plantei la sustinerea pe sfori : prasitul intre rinduri 9i intre plante pe rind. in sere inmultitor . inflorescente. dirijarea temperaturii..15 aprilie. . Tomaset. din primele dona [nflorescentc : cirnitul plantelor dupa 4-6 inflorescente in perioada 15-20 .14.10 mg 11 apa). Productia care' se poate obtine este de 25-30 t/ba la tornate timpurii ~i de 4.5 I apapentru asigurarea prinderii.. fiind necesara 0 suprafata de circa 40 m2 pentru a se obtine rasadul pentru un hectar de cultura. de circa 1 m ina. La plantare. in functie de zona si conditiile de temperatura ale anului.3. iar intre plante pe rind de 15-20 em.i 5 Iebruarie. Distanta de p1antare intre rinduri va fi de 70-8. C. iar intre plante pe rind de 30-35 ClU. rnai ales in ghivece (de orice 101 Cultura ardeiului gras in adaposturile din mase. Recoltarea se executa in functie de varieta tea de ardei: esalona t Ia ardeiul gras ~i iu te ~i in momentul dnd fructele au culoarea rosie Ia ar deiul go. To-stim 9. Ca 9i la tornate dupa infiintarea culturilor se vor aplica urmatoarele lucrarl de ingrijire : completarea golurilor. aerisirea zilnica. Ca ~i in cazul tomatelor .e chimice sub forma de solutie sau cu ingra?aminte organiec lichide. pZastice la eic1ullung. pu tul lunii mai. Iegatul plan telor .plante de 70 em. cu latura de 7-8 em. ell norme mai reduse primavara devr eme si eu norme mal mari in cursul verii. atunci dnd solul are temperatura de 12. Semanatul pentru producerea rasadurilor are loc Ia sfirsitul lunii ianuar ie. eventual in benzi duble. irigarea de 10-12 ori : fertilizarea suplimentara ~. irigarea de cite ori este nevoie. D. fiecare rasad va fi udat cu 0. la ardei sint preferate rasadurile repicate. Se pot obtine productii medii de 10-15 tone la hectar. Repicatul se va face in ghivece sau cuburi nutritive. astfel melt noa ptea sa nu scada sub 12"C. destul de lax fa ti de araci. Prill aceasta metoda se cultivii atit tomatele extratimpurii. Rasadurile de patlagele vinete se planteaza in cimp in perioada 10-20 mai. mulcitul. Plantarea in adaposturi (solarii) se va executa in perioada 25 martie .0 em. prasitul : mulcitul. in rasadnite ~i in prima decada a lunii februarie in sere inmuljitor. iar la ciclul prelungit. aprilie.70 tone Ia hectar sc efcctueaza in perioada de primavara.0-50 tfha la cele de vara :}i toamna. Se folosese 8-10 grame de serninte la metrul patrat. Recoltarea incepe In jurul datei de 20 maio Productia poate fi de eel putin 30-50 tone la hectar. tratarea florilor deschise cu stimulenti (Tomafix. atunci dnd· temperatura tinde sa depaseasca 20°C.)1 dul a fost mai avansat in vlrsta. Ia distanta intre rindurile de . polenizarea suplimentara prin scutmarea zilnica a plantelor si a sirmelor. In acest scop. go? ar . dupa iO -12. spalier vertical. kapia 9i de boia. ° Ia distanta intre rinduri de 40-50 em.1ime sau sfori legate Ia paTtea superioara de sirmele intinse in acest scop).

tip). cind se folosesc soiuri Inalte : distantele de plantare sint de 50 em intre rinduri ~i de 35 em pe rind revenind 6 plantejm". Dupa plantare. sp:e a . rasadul se produce In rasadnite calde. p:ecum ~l _patlilgclele. Cultura de ar dei se poate mentine pina toamna tirziu in adaposturile din mase plasticc. iar pentru marirea sigurantei la prindere si obtineres unor productii cit mai timpurii se va efectua 0 repicare. rarea prinderii : apa se distribuic in jurul plantei pentru a se evita racirea solului.sadului necesar la plantarc:a unui hectar se folosesc circa 600~ 700 g saminta. La plantare rasadurile se uda cu 0. mai intii eu 200-300 m3apa la hectat. pe masura ce imbatrinesc .i 25 ianuarie. rasadurile trebuie sa aiba virsta de 55-60 zile. . apoi plantele se repica obligatoriu. dirijarea temperatuTll. ' . pentru asigu. in prime1e sapUimini dupa plantare : inlaturarea butonilor florali la plantele mici.a.5-1 1 Ia planta) . ' Lucrarile de ingrijire se refera la : udarea cu apa calda (0. astfel incit aceasta sa nu scada sub l4-1SoC 91 sa nu depaseasca 28-30°C.distan~a intre rinduri este de 50-70 ern. la distante asemanatoare eu cele practicate Ia tomate. Iutre plante pe rinds lasa 0 distanta de 20-30 em.5-11' apa. prelungind astiel recoltareaLa cultura patlagelelor vinete i1' adaposturile din mas« plastice.prLstrarea ciildurii care se acumuleaza In timpul noptii. La soiurile mai viguroase . lor. atunci clnd temperatura in sol este de eel putin 15°C.vincte. Pentru producer a r1i. eu ingra~aminte minerale sau orgamce sub forma de 501u tie. de 70 -80 em intre rrnduri ~i de 30-40 em intre plante pe rind. cind se folosesc soiuri pitice sau in prima decada a lunii aprilie. Lucrarile de ingrijire a culturii int : complctarea goluri. preferabil in ghivece {de orice fe1}. Recoltarea ardeiului gras din solarii e va face esalonat. In aceste conditii se obtine 0 productie de 35-50 tone la h ctar. apoi cu 400500 m" la hectar : fertilizarea cu tngra~aminte organice Iichide. In acest seop S8 folosesc rasadnitele destinate special pentru aceste culturi sau cele eliberat~ de . se vor aplica lucraIn rile Obl~J?-Ultede ·lllgnJl~e:. aeeasta se reduce pina la 30. copilitul radial. 'P ntru a fa oriza cresterea ~i ramificarea tulpinii : pra~itul pcntru distrugerea crustei ~i a buruienilor : mulcitul .fertilizarea fazi~~~. eu 0.5-1 1 apa. evitind astfel indesirea culturii . cu l1?. evitindu-se trecerile bruste de la 0 temperatura ridicata la una scaznta sau invers : ciupitul Iastarilor laterali dupa ce au format o floare. inclusiv ardeiul iute. Culturi in rasadnite eu indilzire hlologica. pe rnasura ce fructele ajung la matuntatea de consum. Ia un hectar pot fi plantate circa 50 mii fire de :rasaduri de ardei gras. ardeiul gras ~i iute. roase.tomatele in rasadnite destinate special. afinarea subst~atului de cultura : Iertilizarea faaiala. irigatul. eompletarea golurilor : pra~itul pentru distrugerea crustei ~l a buruienilor : mulcitul . in sere inmultitor.rrne de 300-400 m3 apa Ia hectar . dupa 12-15 zile de la plantare. iar la ardeiul iute pina la 90 mii fire. Plantarca la locul dcfinitiv va avea loc in prima jumatate a lunii mar tie.uu sera:i so~~~L eontinuare. cu marimea de 7-8 elll· Plantarea rasadurilor Ia locul definitiv are lac intre 1 !ji 10 aprilie. in mod obi~_ nuit intre 1 ~i 10 aprilie. diluate si cu ingra9aminte chimicc complexe : prcvenirea bolilor 9i-daunatorilor. i 103 102 . prima udare se va face la cuib. At:mci dud se cultiva . Plantarea rasadului i~ adaposturi se va face attlnci clnd temperatura solului va fi de 12-15°C. In mod cnrent. a tiel incit aceasta sa nu depaseasca plea mult 30°C si sa nu fie sub 15°C. tu tora tul plantelor cu araci sau pe spalier scund. completarea golurilor. in Tasadnite san tntre 1 si 5 februarie.40 em. iar la cele mai putin vigu. e pot obtine productii de peste 30-40 t/ha.~. incepind din a doua jumatate a lunii iunie. semanind intre 15 . La plantare. irigarea. in primul rind a temperaturii. pentru producerea rasadului sernanatul se ctectueaza la sfir9itul lunii ianuarie. In acest mod se cultiva c~ succes to~atelc timpurii.rasadmile c~re s~au produs p ntru infiintarea cnlturilor 111 adaposturile din mase pla tice sau pentru cele timpurii in cimp. solariile Hind inchise seara mai devreme pentru . Reeoltarea incepe intre 10 ~i 20 iunie ~i se poate prelungi pin a toamna tirziu. dirijarca factorilor de mediu. defolierea san indepartarea Irunzelor de la baza plantei..

conopida timpurie si gulioare .4 infl?~ rescente j stimularea legaru flonl?r pnn ~stropiri eu T omahx sau Ttic1ordon sodie (10 mg II litru apa). . Varza de' BruxeU~s Iorrneaza la.inta 0 buna r ezistenta la frig se pot cultiva primavara foar te devreme. g samlnta.lliile. motiv pentru care se poate recolta partial. de varza alba.. respectiv 300400 g saminta. La cultivarea cu tomate. La patliigelele vinete se fo~ose~te tot rasad repleat. . '~ . varza rosie si conopida. niste 'TerZl~oa:re ca~e ajung :tn. .. 0 suprafata de 150-200 m2 pentru un hectar plantat eu rasad.r i. se suplimenteaza S':lbstratul de cultur. . Dintre aceste specii legumicole. ?a~e se mfiinteaza mai tir ziu nu au nevoie de p~oteJ:-re .0 perioada de vegetatie destul de lunga. se seamana in decada a doua a . Aceste verzisoare au.tlhzare a rasadnite10r destinate pentru producerea rasadurilor. Ia Iel en celelal'te speci. obtinindu-se 0 productie de 6-8 kg/m:!. mea ZITe biolcgica.. intre 10 si 20 aprilie -Ia ° . > d: r v v . Plantcle legumicole din aceasta grupa au nevoie de un sol'bogat. de varza alba' ~i varza rosie.nt~ de 50 ern in tre rinduri si de 30 em pe rind. dud plantele au doua frunze adevarate sau in substrat la 5-7 em distanta. eu inc? 8-10 em grosime pentru. Ingra~at eu gunoi de grajd chiar in anul de cultura (30-40 t/ha).de varji si de toamna) i varza.se repica in ghiveee de 5-6 em. cul ti V1l:1du-se sorun cu 'perioada cit mai scurta de v~getatle ~(\~eZl an~xa 4). semicalde. 'la culturile de toamna.sa~ului nec.rimpurii si ocuparea terenului 0 perioada mai redusa de timp. Pe aceasta cale se va asigura 0 . . mult mai rasfirata. Incepind de la baza. Se llltiva.' ~ Reeoltarea incepe in a doua decada a lunn mal ~1 d~eaza pina catre sfirsitul lunii iulie. prezi nta 0 Ioarte buna rezistenta la temperaturi scazute.este avantajoasa deoarece permite obtinerea unor pro due tii mai . ~l Rasadul de arde» se planteaza in r3.. ccle mai rasp~ndih in cultura sint : varza alba p~ntru capa-tin~ "(t~rnpune. ell virsta de circa 60 zile. guhoarele ~l g. ci~nitul d~ ~a 3 .v circa 60 zile.i din aceasra grupa. :Olloplda timpurie si de to~r:ma. Broccoli se deosebeste de conopida prin aceea cit inflorescenta (capa· tina la153) este de culoare verde. la dlsta. a asigura dezvoltarea sistemului radicular la plantele culbva~e. semanlndu-se intre 25 aprilie si 10 mai. . P!Oduse in rasadnite calde.il. rasadul se produce in sere inrnultitor sau in rasadnite eu lIlcalzire biologica. .:e er~se. respectiv 400-:500 g samintiL In acest caz nu se repica. Plantarea riisadurilor in cimp are loc astfel: intre 20 . Pentru obtinerea rasadului destinat culturilor de vara. ' . aceasta planta legum1cola_nu dii productit Cultivarea in cimp Iiber.gatul plan telor pe masuSa. Aceste ~ultun. rupind nnniai ramificatiile crescute suficient. . SlI.!asadunlOJ> .sa~m te eu.care s~ plant~aza la locul definitiv in prima jumatate a luna mar~l:. fo1osirea rasadurilor . Se e0iteaz1L impreuna cu tulpinile pentru a fi stratificate In beciur i. capat~na. iar In continuare s~t mgn]lte ca. produs in rasadnite calde. Ca gust si valoare alimentara este superioara conopidei.sar la infiintarea ac~stor culturi. de apa. • . . Pentru plantares cu rasad a unui hectar sint necesari 40 rn2 de semanatura. se planifica . 0 valoare alimen:tar~ foa. Speciile legumicole din grupa verzei se cultiva prin rasad. se~anilld in prima j'umatate a lunii februarie. . cu pedicelii florali rnai lungi ~i ingro¥Lti. pe straturi. .imea unei unci. puternica.rtc ridicata. fiind necesare 6-10 udari (30D-400 m3 apa/ha) 1a cu1turile timpurii ~i de 10-15 udari la cele de toamna. toamna foarte tirziu. . yl culturile in cimp. Da torita iaptului ca. pe la jumatatea lunii m~rbe. Mal putin cunoscute. dar eu lnsusiri foarte valoroase. subsuoara frunzelor! care cresc ~e 0 tuipinil. suprafata de 150~ 100 m2pentru un hectar. de circa 100 em inaij:ime. ea. La aceasta cultura S8 poate obtine o productie de' 4-6 kg/m2. rosie p~ntr~.. In ae~st scop se folosesc rasaduri repicate.?una u. 'broccoli. pina Ia limita de nord a tiirii 51 la altitudini destul de mario . varza creata varza de frunze. la distants de 40 em intre rinduri ~i de 30 em pe rin~. obtinerea ra. ardei sau patlagele \~mete a rasadnitelor folosite initial la producer:a . Datorita faptului ca majoritatea speeiilor prezinta .tt: v~rza de Bruxelles. . Rasadul . TE HNOLOGIA DE '~CULTIVAREIA1SPECIlLOR LEGUMICPLElDINtGRUPA V~RZEI . lunii martie ln solarii sau in rasadnite semicalde.1toate <. folosind 400-500. !n plus.r25 mar tie la culturile timpurii. rasadul se produce in aer liber. prcz. ' Pentru varza "tirnpurie..? Ia ma.9-~Clt1me: <hat dupa plantare.§i. 01.

in zonele din sau la altitudine IIIai mare.. 10-30 J conopida tilnpur:ie. suplimentara cu ingdi¥minte chimice sau organice sub forma de solupe.llldm~. 112m. pre era 11 mal man la conopida antarea se esaloneaza intre 25 f b . 30-50 t varza de vara : 15-30 t varza rosie .30 t gulie.nalte ' dad tempe ratura sea Jdoase111 cadrul d + une e u . Ia gulioare intre 1 9i 20 mai.20-250C si dezvelir~a a~: e e em . uli . v .' ro uc 10 tjha laIgllhoare.pentru conopida si gulioare recun/ i . Produetiile care se pot realiza pe 0 suprafaVi de un hectar sint . ea!ed intereseaza pentru *C":1te.i intre 1 . Pentru cultmile tiropurii disadul se planteaza la 70 em intre rinduri ~i 30 cm intre plante pe rind (circa 47 mii plante la hectar).1 III in r~ r. L . 0 perioada Iunga de timp plante1e au 0 rozeta. in octombrie ~i noiembrie.alte eulturi. intre 10 si 15 martie la co . .. ternde circa 20°C ziua si de 10-. repnze. completarea golurilor tim de 2 ' ~ up~ ell rasadul de rezerva . perioada de recoltare este intre 20 mai 9i 30 iunie.' . '( Distantele de plantare vor fi de 35 c ' '. 20 . acestea fiind: completarea golu:tilor. . ' Lncrarile de Jngrijire care se aplica I'm se deosebesc de la 0 specie la alta. ghivece de eel putin 5' Pfl br1 g .' 10 .. in benzi de cite 4 rinduri. 10~20 t gulioare.. s e mal reee S1 p . acestea se preteaza Ia asocierea cu .. a m legarea rozetei In jurul capatll. '1n momentul m celet"din nord J? 15 zile 1 . 1O". lan~ane mde varza se va semana inb:eP Lsi 1 m ~ere inmultitor. Ca urmare a faptulm ca. iar la eele de var za de toamna.: . .~uan~ 9~ 1 mar tie la sud-vestal ta. irigarea de cite ori este nevoie : fertilizarea. Recoltarea se face pe masura ce partea plantei care reprezinta productia ajunge la dimensiuni corespunzatoat'e.em. pa.mii plante laa heec:aar I a valr..prasitul buruienilor si distrugerea crustei solului. com ba terea p o lucra~e speciala. . ucrarile de ingrijire care' l' . In alte cazuri. de 18-25 t/h a 1a conoPlda Sl de 35. e ngo e. 120C noaptea.. 20-40 t varza timpurie.. 20-30 t conopida" de 70 toamna.l11 pentru a nil se colora (pata) In ur .e.ware.m.n!are.f lntre 20 9i 31 ~ecembrie pentru varza . m general dat ' '(. de eel puti ~ men. v v =~~~ ': ·tl . ~i gulioarele intre 10 si 20 l'a 9. mal upa ceperea formarii partii d~ la~t~ -. cind se pot manta lea s~t: protejarea l. t varza de toamna. St ay t. a gu ware. r pida .lanuane.. destul de redusa ca marime. la cele de varza de vara incepind din iunie pina in septcmbrle.. care dmin pe teren dupa recoltarea verzei timpurii san eonopidei timpurii. cit ~i la cultura tirzie.1 a lIl:momentul' pida si de 40-45 zile 1 li e a \ arza timpurie ~l cone.:.1a poate fi.' . ' . Distantele de plantare nu difer~ prea mult de la 0 specie la alta..' 101 106 . Astfel. t refuse lav~llOare. nuane. .za ]1 conoa gu lOar-e . 50 tjh a Ia varza. 9. en exceptie gu1ioarelor. .. fertilizarea suplimentara 1 2 ' .)nsturilor i. afinarea' slIP. rar cea din aer ' . ardei.. se replca III Pl .. iar intr benzi de 65 ern. 1n aeest mod: se eultiva obi9nuit varza timpurie. . ~~ 30 em intre plante pe rind dar mai m mhe nnd~n ~l fl~t1d necesare circa 85 mii plante I h. varza . ma expunern v culturile de vara !li lutre 25 iunie si 15 iulie la culturile ce toamna.~a in rasadni~e cald..pla~te pe rind si pe ri ole' distru 0 1.: 40. e prea m It adap. printre rtndunle de varza sau conopida se pot planta salata.1 . tntre la tiecare planta cindgsolu"l e t ger~a buru~emlor.. marar etc'. conopida *i gulloare1e. de tomate.. Pentrn producerea rasadului se seama. la spare. te~peratura depain timpul noptiise menti e 1 apostulUl cind temperatura 'bolilor si da u~a torilor N n ~ Feste 10:---12 °C._.(1. . pe[a~ura din sol tr ebuie sa fie de circa 80C P an am. . .gele vinete. ~ecoltarea se face esalonat in functie de atingerea di siunilor aecepta te in consum Producti . ' Culturi in adaposturi din mase plastice.~e s!abile~te astfel incit rasadurile sa a'b':' ~ a semal)lantarn virsta de 45-50 zil 1 r .. int -~ saI?ta!nml . mgarea ti . gulioare sall se pot semana ridichi de luna. 91 pina Ia 130 .rii ~i du a circa °l~oplda 9: gU?-8. Rasadurile de varza cononida .incousum : aerisirea puternici In .. pe mijlocul intetvalului dintre Tinduri se pot planta rasaduri.. musuroirea usoara : combaterea daunatm:ilor 9i bolilor. distanta intre rmduri ~i intre plante pe rind fiind de 2S em. . suplimentara. La cultuTile de vara 9i de toamna distanta de plantare este de 70 cm intre rirtduri 9i de 35-40 em intre plante pe r ind. atit la cultura timpurje. iar conopida natu 1 ~l. La culturile timpurii de varza. tn ~' . ca~e CO 110 lda se apl~c~ uneori x ~." . ¥' . Rasadul de gu1ioare se planteaza.

de. lasind 2-3 ~~empl. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECULOR LEGUM ICOLE ~BOSTANOASE Din aceasta grupa de plante legumicole. iar intre cuiburi P$ rind de 0. pra~it':ll. Productiile care se obtin la hectar pot fi de p1nii la 10 t ia cas~avetii en fructul mic.5 m la dovlecei. obicei culoare alba-verzuie. perrneabile pentru. Recoltarea castravetilor si dovleceilor se va face in diferite faze ale cresterii. rev~mt. la distante de 35-40 em intre rinduri ji de 30 em per ind.: rasadurile vor it produse III rasadnite calde. fel ca $i dovlecelul comun. de. Rasadul se va repica m ghlVe~e de 5-7 em.a etc. iar pentru preverurea formarii scoartei solului deasupra sernintelor S8 aplica D1 ulcirea cui burilor eu mrani tao 'Lucrarile de . Productia poate fi ~e 6-8 kg/m2 la varza si conopida si de 3-3. castravetii. ap}i.. 1S aprilie si 10 mai. v J" .purii. Varza timpurie.Culturi in rasadnite eu indilzire biologidi. puternic rurtita. de 0.cresc aproape de suprafata solului : udatul de 6-10 ori. care este necesaY~ mai ales pentru castraveti 9i. Lucrarile de ingrijire vor urmari dirijarea tactorilor d~ mediu. in primnl rind a temperaturii. dovleceii.-se in acest fel sa se obtina productii mult mal devreme decit la culturile semanate. pepenii galbeni si pepenii ~~r-zi. .ut encol~l l brumelor tirzii de primavara.a tatea Iunii aprilie. eu gnja pe llnga plante pentru a nu dishuge radacinile care. mal multe on.40 t la pepenii verzi. aproepe dISCO idala.. In primul caz. metoda.. ~e semen: ?-lai mul~e sem~nte in cuib. revenind' 9-10 plantejm".ingrijire a culturilor sint : raritul plantelor din cuib. de 20-30 t la dovleeei. delO-15 tla cei en fruetu1 mijI?cru . Gulioarele se Yo: plan!a la . de 20 c~ pe rtnd si de 25 em mtre rinduri. iar a pcpenilor galbeni si verzi numai cind sint bine copti. Cultiva:ea in _?-daposturi din mase plastice.18-2~ plal~te/m . trebuie sa 'se asigure apa necesara pentru germlnarea seminte1or.in eultura pro109 . se impune sa. ' Datorita faptului ca puterea de strabatere a solului de . se cultiva in mod freevent.:re vmai viguroase. catre )UllJ. substante hranitoare etc.35 ill la pepeni galbem si de 0. Culturile se pot infiinta atit pnn semana. In acest caz. reu9iud1_. In acest scop se aleg terenurile usoare. Cant ita tea de saminta necesara la nectar este de 5-6 kg la castraveti. de 15-20 t la pepenii galbeni ~l de 25 .s:ucces si pri?. cit si prin rasaduri. inainte de maturitatea deplina. de 0. cu -suprafaj:a ondulata. posturile din mase plastice." . de?~:ece pepeD? galbeni si verzi rezista mult n..ac:as'l<1.t direct incirnp.le:_a depa~easca. Plant area are lac lao inceputul lunii mar tie. in mod deosebit pentru culturile tirn.al b~ne la ~ondit~i1e de se~eta. de 6~8 kg 'la dovlecei. (inclusiv dovleceii patison).ada .~ese ll~or. 25°C. folosindu-se coifUTi de hirtie de 'polietile1). dHre plantule 111-timpul germinarii este redusa.. Adesea la culturile infiintate prin rasad se recurge la protejarea individuala a plantelor 0 perioada de timp.5 kg/m2 Ia gulioare. la castraveti ~i pepeni galbeni. . distanta intre rinduri fiind de 07-1 .2-1.atul are loc a. Dovlel)e!ul patison estc de fQrml!. conopida ~i gulioarele pot fi cult~vate cu .distant~ mal mici. Perioada optima pentru insamintare se incadreaza J:l . de 1. semanind in aceeasi perioada ca ~~ p~ntlu . se~n. a ~e<:. La cultnrile insamlntate I? cursul VETii. Metoda este avantajoasa deoarece la aceste plante legumicole nu se foloseste un. care nu trel:11l. d?vlecei.4 ill la pepeni verzi. jar a gulioarelor mal devremc.t: de infiintarea cultun. pentru a spori numarul de ramificatii purtatoare de rod. ~. La toate speciile din aceasta grupa se 'pot folosi rasaduri in virsta de circa 30 zile. intre m l~l' castraveti si dovlecei.~.4 ill la pepeni' galbeni 91 de 1. 'CImP iiber. la v~rza si cor:opi~~. asigurarea plantelor eu apa suflClenta.1 in castraveti. II' ~ _2e Culturi in.. . Trebuie sa se asigure apa pentru mgare.4-2 m la pepeni verzi. de 3-4 kg la pepeni galbeni si verzi. Recoltarea verzei si a conopidei incepe pe}a sf~qit:~1 lunii aprilie. in Iunctie de necesarul de ~pa al fiec'~re~ specii (ca~tra v~tii ~i dovleceii fiind mai preten tiosi] j crupn ea repetata a virfurilor de crestere a tulpinii.tuncl cind temperatura solului depaseste 10 C 91.mumar prea mare de rasaduri. Teate plantele din aceasta grupa dau foarte bune rezultate. Se cuItiva Ill.. _care se Jnc.Q8 l .: ingra9ate eli gunoi de grajd mam.

a de.tejata. Pentru castrayeti.de calit~ te. folosind circa 800-1000 g saminFi..15 aprilie Ia castra veti . La major itatea speciilor {eu exceptia ridichilor) cresterea plantelor dupa rasarirc este foarte inceata.l pnrnavara devreme sau sprc toamna.ID. . Este recomandabil ca.d5. DE CULTIVARE RAoAclNOASE A SPECULOR .5 m lapme) se planteaza un nnd pe mijlocul acestora .~tare ca 1a c~straveti.dnitcle cu incalzire biologica se desfa~oadi la fel ca la ca stra veti. irigar ea de cite ori este nevoie. Plantarea castravetilor in rasadnitele eu incalzire bio(ogk5.asadu1.lunii aprilie la castraveti. la distanta de 50 em intre plante pe rind.. pentru a stimula ramilicarea acesteia cit mai devreme.: in sol~rii.f' de. t castraveti si 30-10 t dovlecei. iar 1a ramificatiile secundare dupa 6-8 frunze) : suprimarca florilor de 1a baza plantei : montarea spalierului pentru sustinerea plantelor de castraveti. fcrtilizarca suplimentara : protcctia plantelor. se va face in ultima decada a lunii mar tie eventual dupa scoaterea unor rasaduri destinate plantarii timpurii in cimp sa.sadu:ri.ste t. La pcpenii galbeui 5. care sporesc potentlalul de productie al plantelor.or. Speciile Iegumicole din aceasta grupa intil~esc conditii bur. de 5-8 kg la pepeni galbeni si de 6-8 kg 1a dovlecei. se seamana in sere inmultitor sau in rasadnite calde.J. prasile repetate pentru combaterea buruienilor : mulcirea 501u1ui.i umed. afinat. Cult uri in rasadnite cu indUzire biologica. pla. Cind plantele au format 3-4 frunze adevarate se ciupeste virful de crestere al tulpinii.to aprilie Ia dovlecei. in toata perioada de producere a rjisadurilor temperatura sa 11n coboare sub 18°C. Pe ramificatiile secundare so for110 J11<::3za.se obtine prin insamintarea ~a jumatatea Iunii ianuarre. la. . faptului ca au cerinte mari fata de dildura. aceeasi _sche. La aceste culturi se aplica urmatoarele lucrari de ingrijire: udarea la plantare cu apa calda : eompletarea golur ilor timp de 2-3 sapUimini.n:. la 25 cm de 0 parte si de alta a coamei :. eventual direct in ghivece de 10 em. TEHNOLOGIA lEGUMICOLE. in primnl rind. ciupirea virfurilor de crestere Ia casrraveti ~i pepeni galbeni (prima data la 2-3 frunze. Uatorit5.... asigurindu-se cite doua plante 10.sa. ' Pr~ductia la metru patrat poate fi de 8-12 kg la cas. 5. Pentru formarea unor riol. r. . este necesar ca solul s.20 aprilie la pepeni galbeni ~i verzi .In acest seep. indepartarea frunzelor imbatrinitc de la baza plantelor 5. semanind in primele zi1e ale lunii ianuarie pentr n culturile timpurii si spre sfirsitul lunii ianuarie pentru cdc· mai tirzii. El~ _\'ege~ea}a bine cind timpul este mat racoros . deoarece nu sint pretentioase tata de dildura. ' Producerea rasadunlor ~1 infiintarea culturilor de dovlecei. rar plantarea se poate incepe la jumatatea lunii mar tie folosind.tt·avet1..-ecesar ~a ~Jul sa fie u. Se pot obtine lahcctar 20-40. jumatatea lunii mai la pepenii gaIbeni iar in luna aprilie la dovlecei.a.i verzi. Recol~area .1umed.La yepenii g~l?eni.. existlnd permanent pericolul de invadare a culturilor de catre buruieni. datorita. rasadul se produce tot in sere inmultitor sau in rasadnite calde. -adlCi. pepeni galbeni 5.50 t Iha. aceasta asigurind 35 -10 rnii de rasaduri pen tru un heel ar .t t. pentru un hectar de cultura. 15.tudini mal man).pr:gatit '. Recoltarea se realizeaza in mod vsalcnat la castr aveti si dovlecei. in r.1 Ia 50 em intre plante pe rind .cini ingro'.. care se condue vertical pe sfori legate de sirme special fixate la partea superioara a: adaposturilor inalte. In r~~adnltele simple (1. La infiintarea culturilor in adaposturi din mase plastice se vor folosi totdeauna ra. in functie de dimensiunile fructelor. in ultima decada a Iunii februarie. bine fertilizat cu mgra~a. Plantarea in adaposturile din mase pia stice se va face in urma to ar e1e perioade: 10 . In rasadnitele duble (3 rn latime) se plant?3Za dOlla r. Rasadurile se rcpica in ghivece de 8-10 em.. zonele tarii (chiar laalti. dar nu ell 111 ..minte chimice. faptului ca semintels au nevoie de 0 durata mai mare de timp ca sa incolteasca. pe cit e po sibil. Suprafata necesara producerii rasadului va fi de 400-500 m2. avind vir sra de 35-10 zile de la rasarire .e.i verzi productia poa te ajunge la 25-:.poate incepe 1a jumatatea .etru pat:at.l fie foart? bi~e. cultura in toate.un numar mai mare de flori femele. apoi plantele se repica in ghiveee.1l1dun..

. ridichile de luna se seamana esalonat. eel mai frecvent. .culturi. separate de intervale de 45-65 em in vederea executarii lucrarilor de ingrijire ~i a irigatului. pina la 80 mii . Recoltarea se poa te efectua du p5. telina pentru radaeina ~i sfecla rosie. se asigura la 0 supra-fa ta de un hectar : pina la 400 mii plante de morcov sau pa'trUtljel. 8-12 t ridichi de luna. Prima insamintare se va face la inceputul lunii decembrie. sfecla de masa (rosie). Operatia se executa prin srnulgere. timp de 3-6 zile.' . sfecla. folosind semanatori speciale. tratamente pentru protectia plantelor impotriva bolilor si daunatorilor.lngra¥minte organice inainte de infiintarea culturii. putin :o saptamina. la temperatura de to-12°C. provoaca ramificarea radaeinilpr. pentru <:5. Prima lucrare de ingrijire care se aplica este rarii. 30.. Rasadurile de telina se obtin in rasadnite reci fiind necesari 100 m2 pentru un hectar de cultura. . iar in tre rinduri de 30. Atunei cind se realiI zeazao cultura asociata se reduce can tita tea de samlnta la juma ta te ..i seminte eu coltul pornit. folosind 2-3 g s8. folosind rasaduri fasonate si mocir Iile. asigur indu-se o distanta de 6-8 em Ia moreov. Distantele dintre rinduri vor fi de 2S em la moreov. inceputul lunii ianuarie. Pe snprafete mici se semana manual. Productia poate sa ajunga 1a 300-500 buca ti sau 5-6 kg la met. Distanta intre pJante pe rind este de 25. Se aplicii urmatoarele lucrari de ingrijire: prasitul pentru distrugerea buruienilor si a erustei solului : irigarea de 8-. folosind 4~5 g seminte la metrul patrat. 15-25 t ridichi de iama. chiar :. 30 . ridichile de luna. dupa ce cultura s-a udat abundent.50 t telina pen tru rada cina. deterrnina obtinerea productiei mai devreme eu eel. cu conditia insa ·ca solul sa fie bine umezit dupa insarnintare. cit si prima vara. in acest seop.ul .ul patrat.. 10-12 em la pastirnac. Productiile care se pot obtine Ia un hectar de cultura pot fi : 25-40 t morcov.5e produce rasad. deschizind santulete de 2-3 em adincime.i cea mai simpla forma de protejare. Plantarea in cimp are lac in perioada 10 mai -10 runie. Semanatul pe suprafete mai mari 5e face in rinduri. 20-25 t patrunjel. Semana tul se poa te face a tit in pcrioada a ugust-septem brie. Culturi protejate in adaposturi din muse plastice. Dintre legumele radacinoase se cultiva freevent: morcovul. La aceasta eultudi legumicola. 30-40 t sfeclii de masa. pina la 300 mii plante de pastirnac . in care se distribuie sernintele. cum este intinderea unei folii de material plastic peste sema natura fara a fi sus tinuta . Culturi in cimp tiber.30 em. Dintre speciile radacinoase se cultiva for tat ridickilc de luna 9i morcooul. In acest mod. Cll exceptia telinei pentru radacina. 4 em la ridichi de luna. eu norme de udare de 350-400 m3/ha. aprilie. patrunjel. hind in acest caz 6 cultura asociata. telina pentru dmeina. ridichi de luna ~i de 35 ern Ia pastirnac. incepind din luna octombrie. In cazul morcovului. Pentru scurtarea perioadei de timp de la semanat la rasarit'(eare poate Ii de 10-18 zile) se recurge adesea la umectarea semintelor inainte de semanat. preferabil cu solutii de ingra~aminte. apoi se acopera cu parnint maruntit cu nisip ori mranitji pentru a putea impiedica Iormarea crustei solului. patrunjel. pastirnaeul. ell recoltarea 1a sfirsitul lunii martie si inceputul lunii aprilie : a doua insainint~re In. pe nilisura ce radacinile ating dimensiunile corespunzatoare pentru consum.--2cm.10 ori.35zile de la semanat. in rrnduri Ia 4--5 em distanta. pina in prima parte ~ lunii aprilie tn cazul culturii speciale de ridichi de luna se seamana in rinduri . care se ucla abundent dupa plantare. I'n acest mod se cultiva obisnuit numai ridichile de luna. 25-40 t pa-stirnac. In ambele cazuri sint pre:£~rate soiurile eu cea mai scurta perioada ' de vegetafe ~ vezi "anexa 4).m1nta la metru patrat. fertilizarea suplimentara. ridichi de iarna. plantelor pe rmd. cind au format 2-4 frunze. ridichile de luna se seamana printre alte . .plante de tel ina pentru radacina si pina la 650 rnii plante de ridichi de luna. la distanta de 6-8 em sau prin imprastiere. Radacinoasele se seamana idir ect in cimp. sernanatul se esaloneaza in trei epoci. patrunjelul pentru radacina. 1a adincimea 'de 1--. pina Ia incepu tul lunii rna i r Culturi in rasadnite ell incalzire biologica.40 cm .si reduce durata lor d~ pastrare. Se seamana in a doua jumatate a lunii. ridichile de vara si de iarna.. La insamintarea manuala pot fi folosite . en 113 112 . Se obisnuieste ca semanatul sa se fad in benzi de 3-4 rinduri. Dar. la care .

salata. cind S8 cultiva alte soiuri. urzicile) vor trebui cultivate pe parcele speciale. garard. Se seamana in rinduri la distanta de 10-12 em cind cultura este simpla. sint incluse :. contribuind -a. 0 Tiid~cina.n-..~ii.A SPECIILOR VERDETURI 20 cm Iungime ~ de 5 em diametru. tarhonul reventul. ci ~l. insa. in sol formeaza bulbii asemanatori en ai cepei 9bi~llllite. 11. La -aceasta cultura se poate cbtine 0 productie de 5-6 kgjm2.. loboda. Gustul sau specific amarui dispare dupa <.. dar mai eu seama cele perene (stevia. de putindu-se -cultiva etl foarte bune rezultate chiar in anotimpurile mai reci ale anului.p"" obisnuita. De asemenea. toamna in octombrie. Cultura de salaui se poate efectua prin semanat direct sau prin rasad. usturoiul verde.tit la largITea intervalului pentru producerea legumelor 'cit' si la Iolosirea intensiva a terenului. Se foloseste eantitatea de 2. te cultiva a. iar altele sint plante perene. Inmlliprea se poate face prin bulbi. reventul) sint foar te bine adaptate la conditiile de clima din tara noastra. fertilizat corespunza tor)'i sin t ingri ji te eli a tePctie. FEnd plante mai putin pretentioase fati de conditiilc de sol. spanacul. de culoare alb-galbuie.. cicoarea de Bruxelles. rnarami. . atunci cind sc cultiva soiul Caroue de Paris si 1a 3-4 em.a care se cultiva pentru productia O. .Legumele verdeturi per ene (~tevia. . acestea daurezultate rnai bune cind S8 cultiva pc un sol mijlociu.recoltarea in a doua jumatate a lunii aprilie. Acesti bulbi nu se pastreaza bine peste iarna. Ceapa de tuns este rezistenta Ia frig ~i se recolteaza primavara rnai devreme dectt cE:1l.. aseHlana. mai ales pentru valorificarea pe pia Fl.5-3 g seminte Ia metrul patrat. bulbiti ~ prin despartirea tufelor. usturoiul verde. ceapa de tuns. De la aceasta planta se Iolosesc frunzele Se poate inmulti prin serninte sau pr in despartirea tuielor . macrisul. Avind Tn . din punet de vedere tehnologic. in primul an de cultura forme. 0 plauta pe~en. . se pune la fortat in cursnl iernii si se obtine un mugure de pilla Ia care se r ecolteaza prin tundere. Cea mai importanta lucrare de ingrijire este raritul pe rind. prin smulgere.cu salata. deoarece se scur teaza foarte mult perioada de timp de la infiintarea culturii pina la recoltare. mai importante dintre leumelc verdeturi cultivate in cimp liber sint: salata. favorabila obtinerii unei productii la scurt timp dupa infiintarea culturii. Ceap« de.i citeva specii mai putin intilnite in cultura: ceapa de Egipt.dacina i:ngro~tll. care pot da prcductii an de an Marea majoritate a speciilor legumicole verdeturi. spanacul. frunzele sint foarte tncretite. ultima-metoda este rnai avantajoasa.toare ca mlhil1). la acestea se vor sublinia citeva aspecte tehnologice in sprijinul cultivatorilor. Legumele verdeturi annale se preteaza fcarte bine pentru a fi cultivate in asociere cu alte legume. dupa udarea corespunzatoare a cu1turii. ceapa verde.e se tine circa 10 minute jn apii. leusteanul.' In aceasta grupa sint cuprinse mai multe specii legumicole. Prezint1\. iar a treia insamintare Ia inceputul lunii februarie pentru a se recolta in luna rnai. avantajul ca.5 114 .it ~e importante nu numai din punct de ved. dispuse marginal pentru a nu impiedica efectuarea lucrarilor de pregatire a solului necesara la celelalte culturi. ceapa verde.' . la 2-3 em. semanate san pla)1-~ tate Ia distante mai mari si cu perioada de vegetatie mai lunga. tel~ in[rate c puternic formind tufe mari.e ~i forma.ere alimentar . Egip!estc. cum at fi : salata (laptuca). Cicoa'rea de Bruxelles. Cu1turi in cimp liber. eu cea de morcov. caracter istica a cepei de Egipt este forrnarea de bulbili in intlorescenta . PL. Desigur c3. cicoarea de gradina. sau prirnavara In luna mart ie. Toate speciile legumicole folosite ca verdeturi sint deoseb. Cicoarea de griidinrl se aseamana. Cele. ~i de 14~16 em dnd se realizeazd culturi asoeiate. stevia (dragaveiul). tn Ioc de serninte.vedere ~aptul di in mod frecvent se cultiva numai unele dintre legumele verdeturi.1. leusteanul. nu formeaza a~a de repede tulpina florala ca. patrunjelul pentru fr unzc. de pregatirea terenului la culturile de 'baza. cunoscuta sub denumirea de andive" se caracterizeazji pr i n aceea cil. de forma !neregulata ~i' de culoare aramie. macrisul. foarte ttrnpurie de frun~e. Pentru acest motiv ele vor beneficia. Se paa. tar'honul. dar de marirtie rnijlocie . cit si prin sernanat direct.tit prin rasad. TEHNOLOGIA LEGUMICOLE DE CULTIVARE . care constituie o excelenta Ieguma. Aceasta ra. Unele dintre specii se caracterizeaza prin perioada de vegetatie redusa. B{oreovul se recolteaza esalonat. aproape totdeanna.

M arar1"l se cultiva numai prin semanat direct in cimp. Atunci cind plantele au ajl111S de grosimea unui creion se smulg. infloreasca. Se seamana toamna tirziu. patHigele vincte etc. Mararul se poatc cultiva si in solarii asociat printre rindurile de tomato. se leaga in manunchiuri de 10-25 fire pentru valorificare.i a crustei solului. in cultura 'pura sau asociata. Recoltarca incepe atunci dud primele frunze au ajuns la dimensiuni normale. atunci dud se lniiinteazl1. Lucrarile de ingrijire constau din afinarea solului f?i distrugerea buruienilor. 116 La cultura de 1·tsturoi verde se procedeaza in acelasi mod ea la ceapa. Pentru un hectar de cultura este necesara 0 suprafata de circa 100 m2 de semanatura. Leu~teanul este 0 plants per ena. primavara timpuriu. 1a distanta de 30-40 em. Dintre lucrari se aplica prasitul repetat. Distanta de semanat este de 20 em intre rinduri. . care se cultiva fie prin semanat direct in cimp. de as emene a . Productia poa te fi de 7 -10 t Iha la frunze verzi si de 12-15 tina la tulpini florifere. esalonat in mai multe reprize. Tulpinile florifere se recolteaza prin tiiierea lor de la baza. revenind (23-33 plante la metrul patrat). la 15-20 em. Norma de samil1ta este de 10 kgjha.5-3 kg/m2-. ' Plantarea rjisadurilor de salata se face la distanta de . culturi en recoltare de toamna sau care uneori trebuie sa ierneze in faza de rozeta : _ . in rinduri. eventual ingrasarea suplimentara. cu precizarea cae se pot infiinta ell succes culturile inca din toamna. Toate tipurile de loboda de gradina (verde. ultima . incepind din 15 fcbruarie. aurie si rosie} sint Ia Iel de valoroase pentru consum. la culturile speciale sau asociate.-5 em pc rind. astfel incit plantele sa fie deja inradaciaate la inceputul iernii. Cultura de ceapa verde se poate infiinta primavara foarte devreme prin plantarea arpagicului mai mare (peste 20 mm diametru) sau a bulbilor de ceapa... in mar rnul'te etape: toamna devreme pentru rccoltarea de toamna : toamna mai tirziu pentru iernare ea rozeta $i rccoltare primavara devi eme : primavara esalonat. 1n cursul vegetatiei se praseste de mai inulte ori. 117 . la distanta de circa to em lutte rindnri si do 4. fie prin despar tirea tufelor.35 zile de 1a plan tarea rasadului. se spala. rccoltarea se poate face dupa circa 50-60 zile de Ia semanat.se scamana Jn cimp pe brazde reci. Dupa cr esterea plantelor sc aplica 1-1 prasile. in mod esalonat. Cultura de spanac se infiinteaza prin semanat direct in cimp. Se poate semana in rmduri Ia distant a de 15-20 em sau prin imprastiere. Productia poate fi de 15-20 t/ha. La stabilirea datci sernanatului S8 va avea in vcdere faptul ca. Recoltarea steviei se executa esalonat. Laboda se cultiva prin semanare primavara elt mai devreme. irigatul. udarea numai in perioadele sccetoase eu 300 ma/ha. in ferestrele din timpul iernii. primavara foar te devreme ~i chiar in timpul verii. In aeest mod se poate recolta 9i mai devreme primavara . 1. iar adincimea de 1. Recoltarea frunzelor verzi incepe cind plantele au 1012 em J:na1time §i se executa prin taiere in mai multe reprize. Productia ce se poate obtine este de. care se cultiva prin semanat direct in dmp. La circa 10 zile de la rasarire se efectueaza rarirea plantelor pe rind. fara a distruge mugurele terminal. Stenia este 0 planta perena. pina la inceputul lunii aprilie. urmind ca dups rasarirea :plantelor sa 5e fad raritul Ia distantele corespunzatoare (15-20 em).sc seamana in riisadnite ell incalzire biologics sau in sere inmultitor. Recoltarea 58 face Ia circa 50-60 zile de la semina t sau la 30 . cind frunzele au marimea corespunzatoare. Lucrarile de ingrijire sint : prasitul. Recoltarca salatei 9i spanacului 5e va face atunci cind rozeta este bine fermata.Rasa dul se poa te produce in doua moduri: . fara msa sa ajunga Ia imbatrinire.5 g saminta 1a metrul piHrat.5-3 em.vcu sapaJiga pentru distrugerea buruienilor . In cazul cind se infiinteaza cultura prin sernanat direct in cimp se va respects distanta de 20 em intre rinduri. fara a l:1sa frunzele sa ajunga Ia imbatrinire. apoi se desfasoara esalonat. In rtnduri distantate la 137ern Iolosind 6 kg d~ samil1ta pentru un hectar. cind plantele jncep sa. intre 25 august ~l 15 septembrie. ingrasarea faziala cu 100 kg/ha azotat de arooniu etc. p'il1a in luna august. folosindu-se 2-2. sau prin smulgerea plantelor tinere. 20-30 em intre rinduri si de 15-20 em intre plante pe rind. incepind cit mai devreme.

Recoltarea in cepe in luna aprilie si se intrerupe la sfirsitul lunii iunie.e de ingtijire: prasit. daca . de prima vara citmai devreme toamna cit mai tirziu. (culturi 'asociate).nmul. mod esalonat. In tara noastra . Petiolii se r ecolteaza incepind en annl al doilea de cultura . Ta~honui este ? planta condimentadi perena. deoarece vor ramine peste iama neprotejate cu folie. . incepind . [Plantarea are loc la S~lqltul lum.c sa u plea v. .~i ingra~at cu circa 40 tfha guno~ de gra]d.ia se inradacineze pina la: venirea frigului.se f010- pma n: . produc~re . nile florale pentru a stimula cresterea frunzelor. . cerintele mari de salata . in. Pentru plantare se folo~esc f:e TIZ?ml re~olta ~i din cultura de. Perioada de obtinere a rasadului este de 40-45 zile. dar po ate dura 10-1) am. 300-400 kg/ha superfosfat ~1 200.nndun '. Incepmd din anul al doilea se indeparteaza tulpi. . Culturi in adaposturi din mase plastice. a!l de ~a plantare. Productia de laslari si frunze este de 1520 t I~a.-reu~e~te. . in culturi pure. Este suficienta 0 cantitate de saminta de 300 g. Din anul al optulea productia scade. vT~alllna. 5-6 cm deasupra solului.8 m mtre plante pe nnd: Se apl~calucran cu~'ent. fertilizarea faziala ell l::l0-20. Pentru cultura de salata rasadul se produce in ladite. c<:mbaterea. primavara CIt mal timpuriu.octombrie. iar in urmatorii ani productia creste pina la 20-30 tfha. bme in.printre alte specii de legume.. 7 --8 udari.70 em intre rindnr] ~l de 25-40 cm pe rind. Legumele vercleturi se cu1tiva in mod curent . udat.Ca luc.dint~~o cultura existenta.n adaposturi. combaterea buruienilor : dirijarea temperaturii prin aerisire avind in vedere ca salata nu necesita temperaturi mat mari de 20"'C. la 5-6 zile de la rasarire.1 la 12-15 ern pe rind. septem?rie s~u in~el?utul lunii. incepind cu primele plante care forrneaza capatina. . la ~stanta de c:rsa 1 l~tre nndun ~l de 0.rame pentru un hectar de cultura : supraf'ata de rasadnite pentru semanat va fi de 60-80 m2. Productia poate aJunge la 30-40 tjha. v Dad se protejeaza cu folie de plastic imediat dupa ce s·a topit zap ada. in dian:et~·u). in citeva etape. Recoltare.rea n.tlll1e de. imediat dupa acoperirea solar ului : ingra~. Plantele trebuie . Reeoltarea se va efectua esalcnat.frunzelor se face dupa circa 6 saptamini in p. ingra~area faziala. o lucrare speciala este indepartarea tulpinilor florale.ti . udarea en can ti ta 1i mici de apa .a frunzelor se face in timpul primaverii prin lupere~u rmna sau pnn cesire de rna] multe ori.. Cultura dureaza 8-10 ani. ln c~r~ul perioadei de ~egetatie se aplica 3~4 prasile. Plantarea salatei in adaposturile din mase plastice se poa te face inca din prima decada a lunii octombrie. se va obtine 0 productie eu eel putin 2-3 saptamini mai devreme dedt in conditii de neprotejare. !egiunpe . Se Inmult~te in mod o~l~nUlt prin butasi simpli sau inradacinati sau prin despar tirea tufelor.Plan_i:a. Despar tirea tutelar se face toamna . Recoltarea . Ingrijirea culturii consta 'in: indepartarea stratului de mulci. fie por tiuni de rizorni recol~:g. tinute in carnere cit mai aprcape de lumina. t~a te .. Cultura este eficienta 4 -5 'ani. Cultura de salata in adaposturi se mai poate infiinta primavara foarte devreme.a. la clistante de 20 X20 em. kgjha sare potasica._rari~e ing~iji1'ese aplica prasitul.area faziala .~i spanac au determinat cultivarea acestor plante legumicole i. paie sau frunze. de Ia baza san pri:n rasucire ~i smulgere. prin taierea 101'. Accperirea solarului ell folie se va face primavara cit mai devreme. . Se planteaza la 32-:37 ern mtre. Cea mai raspindita este cultura 10 cun-p p_nn despar tirea plantelor . iar pentru repieat de 400-500 m::. u~area. mulclrea" cu l?a. ' 1 . plantele se taie Ia 0 maJ.metod~ f~ind mai fo]osita.0 kgfha azotat de amoniu. In primu1 an se obtin 4-6tfha.!. bolilor si daunatorilor. in r asadnite calde ~i in sere inmultitor. formate primavara. Reoentul (rabarbu:a) est? 0 specie legumicola perena ~e la care ~e co~su~a pet101ll frunzelor (care ajung la 4-0J() em lunglm~ si ~-3 cm..a ~atenalulUl de inmultire.aterialului ~~dit~r se executa la sfirsitul ~unll al?l1lie ~au inceputul h11111 mal. Distantele de plantare sint de 50. cind rasadul are 5-6 Irunze. Se recomanda ca rasadul sa se repice in ghivece nutritive de 3-5 ern. . taierea tulpinilor llmal:. iar in urrnatorii ani. ci numai eu un strat de mulci de circa 2 em grosime format din mranita. la mcetiriirea vegetatiei. .Cu toate acestea.au primavara devrerne ~1 este urrnata de plantarea imediats In teren afinat profund .

baleen.: sparanghelul. bamele.35-40 zile inainte de data plantatului. tolosindu-se soiuri fimpurii (vezi anexa 4) si care nu formeaza repede tije florale (de exemplu. succes in :asa?~i te.masun de 12~egiHire a. Se recomanda ca la plantare. 111 cutii pe ferhl pe terase etc. $1 In acest caz. ea ~i in gradinile familiale. cum sint : cartoful timpurru ~3. dar si dintre plante pe rind. se plivesc buruienile cind apar.cultiv~!ea U1 ghnrece la ferestre. Dupa acoperirea adaposturilor cu folie se indeparteaza mulciul.grad si pentru . Nores. mazarea de gradina. In cultura asociata salata se va planta inainte sau dupa specia principala. se va semana cit mai devrerne. De fiecare data se va folosi.mJ:nta necesara cste de 20-30 kg pentru un hectar. precum ~i diversificarea Speciile de legume verdeturi ~natt . In adaposturi se cultiva asociat si alte legume verdeturi : ceapa verde.lterialul pentru plantat se supune iarovizarii care se Incep~ cu circa . Mai mult. Atune! cind se infiinteaza cultura primavara. in acest caz fiind po ibila cultivarca pe toatii.o-:'~a~i~ semnatate pentru alimentatie. M. plantele trebuie sa formeze 0 rozeta de frunze 9i sa _e inradacineze bine pina la sosirea inghetului.rasadurile sa nu fie introduse prea adinc in sol. de unde incepe adesea pu trezirea plan tei. patrunjel etc. Obtinerea ~nor productii cit mai timpurii presupune anumite . Siguranta objinerii unor prodnctii timpurii este mai mare decit in solarii. care trebuie Sa ierneze neprotejate. Matares). fara sa fie stinjenite culturile de baza. tn. Cartoful timpuriu si extratimpuriu prezinta. Dupa circa 30 zile se poate recolta. sau aS0qat~ m culturile de baza. Smarald).seste !rasad eu virsta de circa 30 zile. se uda daca este nevoie. pe toa tll. Aceste culturi se vor infiinta imediat dupa ce s-au plantat speciile de baza. Ia toate rasadurile de salata produse in ghivece nutritive riu este nevoie ca -ghivcciul sa fie ingropat in sol ei se a9aza peIocul unde trebuie plantat. prazul.5 em. Culturile asociate practicate pIashee asigur a prod ucerea unor legume. se va apela -la soiuri rezistente la frig. Pentru culturile de primavara se pot folosi soiurile tirnpurii sau speciale pentru culturi sub folie. asa cum este Polul Nord. fasolea de gradina. vor fi necesare pina la recoltare inca circa 30 zile. extratimpuriu. . . In zonele mai reci se poate recurge ' . Majoritatea legumelor verd~pm. la distanta de 10-15 em. Ca 9i la salata. hreanul. distanta de plantare fiind de circa 20 cm. pe cit posibil. suprafa til. deoarece acesta apare atunei ciud practic sint epuizate rezervele pastrate peste iarna. In general.1tii se va folosi rasad repicat in ghivece nutriti ve de 3. marar. usturoi verde. se preteaza in eel mal pe suprafeje foarte mici. In acest caz se folosesc rasaduri de prefcrinta repicate in ghivece nutritive. intreaga suprafata de teren protejat. In cazul culturilor infiintate din toamna. la mulcirea plantelor ca 9i la salata. deoarece rasadnitele sint prevazute cu sursa M incalzire.printre rindurile speciei de baza. . TEHNOLOGII lEGUMICOLE' DE CULTiVARE A ALTOR SPEC!! . perioada iernii. se c~ltlVa cu. I in adaposturi din rnase can ti ta ti su plimen tare de sortimentului pe piata. In culturaasociata spanacul se seamana . Iarovizarea trebuie sa se faca mai devreme pentru culturile protejate cu folie de polietilena si mai tirziu cind tiberculij sc planteaza direct in cimp neprotejat. In acest mod se va preveni contactul frunzclor de la baza plantei eu solul 9i nu se va acumula umiditate la baza rozetei. folosind spatiile dintre rindurile de plante. usturoiul pentru bulbi. ceapa pentru bulbi. la cultura de sa(o. Cantitatea de sa. materialului de plantat ~i de protejare a culturii.6°C. pot f~cu~tJvate ~1 alte ~pecii legumicole. in strat de pamint ~ulturi ~ortate in rasadnj!e. folosind soiuri rnai rezistente la frig (de exemplu. . deci in perioada l{) -1 5 mar tie in cazul cind e111- l~O . Cultura de spanac se infiinteaza prin semanat in rinduri sau prin imprastiere. ferl11~e specializate. plantarea trebuie sa se efectueze atunei cind in sol temperatura ajunge Ia 5.

In cazul cult ivari i pe suprafete restrinse.90 000 cuiburi la hect~r. Ire.tura se protejeaza cuItura neproteja Inainte de iarovizare.nn~w:.~are se stivuiesc (cite 1O-1? b. pregatiti pentru plantat. Ci~d nu avem la dispozrtie solarii S8 poate reeurge la protejarea de scurta dur ata .a in gramezi ~i se acopar ell saci sau cu prelate.15-18°C sau chiar 12-15°C. protejarea eu folie de polietilena. la distanta de 12. in.de formalin'a in com:. Mazarea se. pina cind inccp sa apara C61tH (mugurii).2%. si intre 15 mar tie si 10 aprilie pentru -modifica In functie de metoda de protejare.observa punete albicioase din care urmeaza sa apara radacinilc. pentru a nu se forma mueegaiuri. pentru ea vaporii de forma!ina sr1 patrunda cit mai adinc In tuberculi. Lucrarile de ingrijire constau. au .se 122 ta_ . Dupa reeoltarea eartofilor se poate realiza o cultura de castra veti. Perioada de plantare optimii este in jurul datei de 15 mar tie. asigurmd astfel 0 folosire eficienta a ada posturilor (solarii). trebuie sa. Durata acestei faze [iarovizarii] este de 20-30 zi1e. ' Atunci cind . Intervalul dlntre ce~e doua rinduri din banda se poa te mulci eu folie de.5 em intre rinduri. prima udare executindu-se in luna aprilie inainte de inflorit. iarovizarea cartofilor' poa te fi con tinua ta punind tu berculii la inradacin.a~aza in ladite. Jar temperatura se va mentine la 12-15°C. Rezultate Ioarte bune asigura ingrasarea la cuib ell mranita..apa lei.l.1 30 .1~zi. la distanta de 60:-70 em intre rindnri :. iar a dona in luna mai. la interval de 3 zile.: scoaterea tuberculilor in vederea plantarii. Dupa ee se zvinta tubercul~i S8 tree la preincoltire.) cit maiaproape ~e lumina. fiecare sa aiba eel putin doi colti vigurosi.>1 de 20-25 em intre euibur'i pe rind.ehiat r ecuperata . iar la baza aeestora se. pe Iungime. hcctar.searnana ineursu1 lunii mar tie cit mai timpuriu posibil. In cazul cind cultnra se infiinteaza-in solarii lnalte. care se mentine pina ce plantele au rasarit iii an circa 10 em ina1ti:me. Ia temperatura de . productia ajungind la cnca 20 t/ha.unina. pe. combaterea bolilor prin. Cind acestia au 2-3 mm Iungime. in cuiburi. Cantitatea de samlnta este de 220-240 kg/ha.. Suprafetele sectionate se pudreaza ell praf de carbune de lemn.>1 stropiti eu solutie de mgra:. vigurosi. Se sea-mana des. £ata de culturile timpurii. ell folie de polietilena. ..ii se . in zonele mai nordice semana tnl se poate face eel mai tirziu pina Ia 5~ 10 aprilie. stropiri en Orthocid 50 in concentratie de 0. jar adincimea de semanat de 4-6 em. cOjuri. iar intre benzi de circa 100-cm. iar temperatura aerului este de cjrc~ In acest mod' se poate obtine a cr estere rnai r apida a plante~or si prin urmare 0 produepe mai timpune cu eel putin 10-15 zile.st sens.nu se dispune de suficient material pentru plan!are ~e va Iueeurge lao sectionarea tuberc~ilor rnari. La culturile extratimpurii de' cartofi. Cind se folosesc tunele simple plantarea se va efectua in benzi de cite doua Tinduri la distanta de 40 em. Pentru prelungirea perioadei de recoltare sevecurge la 'insamintarea esalonata a unui singur soi sau la insamintarea simultana a mal multor soiuri en perioade de vegetatie diferite.f5 sare potasica sau 1 kg cenusa la 10 litri apa) limpezita. trebuie sa li se asigure h.0. se aleg numai tuberculii sanatosi si se dezinfecteaza prin cufundarea in solutie . sau :asa~~te~ stratificati cu mr anita . timp de 8-1~ zile. jar recoltarea s~ poate efeetua dupa '15-20 mai. Tuberculii incoltiti se planteaza pe teren foarte bine 'pregatit. distanta intre plante pe rind fiind de 20 em. distantele de plantare pot fi de 70 x 17 em san 60 X 20 em sau 40 X 30 em in asa fel i. 'intI-un strat de circa' 40 em gr osime .>atnlnte (60 g superf'osfat . Mazarea de griidina -se cultiva exclusiv prin semanat ' {]iHct in-cimp. ' ' . tub~re~.5%. 123 -~ .ndt sa se realizeze 80 000:.at in . r~uber~ulii iarovizati. Aceasta operatic poate dura 6-8 zile. iar distaritele de plantare. in' perioada de crestere :.. eel mnlt doua .colti Iungi de CIrca 1 em.din : doua udari eu norme de 300-400 mS . Ip ace. Adincimea de plantare este de 6-8 em. adincimea de plantare este de eel mult 2-3 em. dupa care se a'la~.se executa.ntralie ~e 0. se evrte ruperea coIVlor forrnati.. atunci dnd' . acest scop se pun inir-o camera intunecoasa. m doua sau mal multe fragmente. L8.1 formate a semintelor : combaterea 'daunatorilor cu Sinoratox in doza de 1 l/ha. ea 9i mulcirea cuiburilor eu mranita. polietilena san alte materiale.

3% pentru 'prevenlfe~ manei : 1-2 udari in anii secetosi 91 tavalugirea e~llturu.plant~rea arpagieul~li t. "124 Ceapa pentru bulbi se poate cultiva prin trei sisterne dj'ierite: prin arpagie. Esalonarea productiei de pasHi. 4-5 saptamini de la plantare. 1n functie de' soi ~i de epoea de semanat.Pentru. Recoltarea are loc Ia sfirsitul lunii iulie -. fertilizarea eu 100120 kg/ha azotat de amoniu ~i 60-80'1<g/ha sare potasica 1<1. Productia este de 15-20 t'lha. deoareee asigura productii de calitate si bulb~ . Adincimea de semanat este de 5-6 em. Fasolea urcatoare se araceste. cind tulpini1e devin volubile. se cura ta de frunze.. en normede 350 mS lha (prima udare dupa rasarire.t:_ la p~strare peste iarna.l.Pentru consumul in stare proaspata se recolteaza cind 70~80% din serninte au ajuns la maturitatea de consum. cu latimea de 94 em. i25 . la distanta de' 30 em' intre benzi si de 20 em intre rinduri.. Pe un stra t inalta t. :_ Producerea bulbilor pentru consum. primele productii se pot obtine in ultima decada a lunii iunie.septernbrie sau primavara m luna mar tie. ' . -se sor teaza ~i se dcpoziteaza. Fasolea pitica se insaminteaza eu 1-2 saptamini inaintea celci urc~to~re: PeI_ltr. Fasolea de gradina se cultiva pentru pastaile verzi. cite 3.4 seminte Ia cuib. fasolea se seamana 'in perioada 1-5 aprilie. 100 kgJha azotat de amoniu si 50 kgjha sare potasica : combaterca antracnozei eu Merpan 2. La cultura succesiva se pot obtine 3-4 tone la hectar . in functie de soi. Arpagicul se pastrea~a ~a temper~tura de _2°C pma 1a +2°C siumidi!~tea relativa a acrului de 6~~75%. Adincimea de plantare este de. Productiile ee se pot obtine la hectar variaza intre 5 si 6 tone la iasolea pitica si intre 9 ~i 11 tone la Iasolea u~eatoarc. la 70-90 em intre rindurile de euiburi 'si la 40 em intre cuiburi pe rind. nu pre~ fertile ·. distanta intre r induri fund de 15 em iar intre benzi de 65 em. La un hectar se Ioloseste eantitate~ cle90100 kg ~a~nlnta.file de.deleza 1% sau cu Maneb 0. apoi se stringe 9i se sor teaza pe doua eategorii: categoria I .ingrijire care s~ aplica in timpul vege ta tiei constau m: plivitul buruienilor : tratamente eli ~eama bor. se insaminteaza dona benzi de ~ite doua rinduri. sc realizeaza prin . faeultatea germinativa asemintelor si mas a a 1000 de seminte. Prcductia la hectar este de 5-6 t.1 curate de buruieni. eu araci inalti de 200-250 em. udarea la trei momente diferite. Dupa recoltare arpagicul sf: lasa pe teren timp de 5-6 zi1e pentru useat. Productia de seminte verzi poate fi de 2.?ampa in_1una .ll1ceputul lunii august. tratamente cu zeama bordeleza 1% 9i Zineb 0. iar eea urcatoare In' cuiburi.3% pentru combaterea bolilor.3-3 tjha.' Lucrarile de ingrijire constau din: prasile intre rinduri ~i pe rind . Cantitatea de sammta la hectar variaza intre 80 si 150 kg. a doua Ia inflorire a treia in perioada de crestere a pastailor}: fertilizare~ inainte de inflorit en 100 kgjha superfosfat.cultnr. fiind nscesare 80-100 kg samin ta la hectar.m3 apajha.l.i se poate realiza prin insamintatea Ia aceeasi data a soiurilor eu perioade de veeetatie diferite sau prin insamintarea aceluiasi soi la ep~ei diferite de semanat. Semanatul are loc intre 15 9i ~20 mar tie. Recoltarea se efectueaza in lunile julie-august cmd frunzelc s-au useat. Pregatirea terenului se realizeaza dupa tehnologia obisnuita.LUera.5 kg/ha san Dithane M-4S in doza de 2 kg/ha. In solarii. [Realizarea productiei necesita doua etape : producerea -arpagicului si (Ibtinerea bulbilor pentru consum. 3 udari eu 250-300. bulbii se lasa sa se usuce apoi se aduna. iar a bacteriozei eu Turdaeupral 5 kgjha. m rinduri la distants de 24 em iar intr e plante pe dnd de 4-5 em. 'a) Culiura cepei prin arpagic este cea mal raspindita in t~a noastr~.bulbii eu diametrul de 7-14 mm si ea tegoria a II -a eei cu diametrul de 15-~1 m~. Pentru un hectar de ieultura Slut necesare 800-1000 kg de 'arpagic. ' .a succesiva s: seamana in perioada 10 lllllle-lO iirlie. Se recolte~za incepind de la 20-25'mai ~i se pot obtine 8-9 tone la hectar. Dupa recoltare. 4-6 ern.rezlsten. Se reeoma~da sa se semene in b~nzi de 6 rinduri. Lucrarile de ingrijire constau din : presile intre rinduri si pe rind.7-(J. Fasolea pitica se insaminteaza in rrnduri la distanta de 40 ern. pro~·uce1'eaa1·pagicultti se aleg terenuri usoare. 'prin semanat direct 'in cimp si prin riisad. Sernanatul in cimp se face incepind de la 15 aprilie in zonele sudice si intre 5 ~i 10 mai in zonele nordiee.

na. in timpul 127. consum in acelasi an. Dupa uscarea in cimp urmeaza adunatul. iar intre plante pe r ind la 10-12 em. iar in tre plantepe rind la 5-6 em" !nainte de plantare rasadul se rnocirles. Se Iolosesc 40-50 kg.i 1... . Lucrarile de ingnjire sint asernanatoare eu cele pr ezentate Ia celelalte . Productia la heetar este de 5-6 t. raritul. 100 kgfha sare potasica. iar canti. Sainhlta pentru un hectar . Recoltarea se face in prima jumatate a lunii septembrie. 4-5 udari : combaterea bolilor si diiunlitorilor. Se pot obtine 25~30 tjha. adica in primele doua. fer tilizari. Fertilizarea de baza a terenului se face eli 30 . Productia la hectar este de 2S. S8 administreaza 20-25 t/ha gunoi de grajd. inainte de rasarir e. Adincirnea de semanat este de 2. ell deosebirea di se face completarea golurilor ?i se aplica 10. in luna septembrie sau primavara.4 prasile Intre . legumele bulboase si varzoase. Pentru un hectar S8 folosesc 700-800 kg de bulbi.Tehnologia culturii irnpune dona etape: producerea rasadului si obtinerea bulbilor. . . 'norme de 300 m" a. 2-3 prasile. Plantarea se face intre 15 mai si 10 iunie. cit ~i imediat dupa semanat este necesara 0 tavaillgire usoara. Sernanatul se realizeaza la inceputul lunii aprilie. Culturi bune premergatoare pentru bame sint : tornatele. Se pot obtine 15-18 t/ll'a. .nta la m2. Reeoltarea se face in luna iulie-august.40 t {ha gunoi de grajd. Rasadul nu se repica ~i se ingrijeste in mod asemanator ell eel de ceapa de apa. .30 t. Sernanatul se executa cind temperatura in sol la 4-5 em se men tine constanta la 14-16°C.Pf!ntru obt~nerea bulbilo« plantarea rasadului are Icc in tr'c 10'si 30 mai. In cursul lunii martie. iar inainte de r ecoltar e se recomanda tavalugirea culturii pentru a grabi usearea frunzelor. Lucrarile de 'ingrijire int asemanatoarc eu 'cele aplicate Iaceapa de arpagic.. Cultura prazului se realizeaza in mod 0bisnuit prin rasad . Lucrarile de ingrijire eonstau din: prasit de 2-3 ori.i/ha. 300-400 kgjba supcrfosfat. pe rind. udari repetate. ardeiul. Bamele se cultiva prin sernana. in r'induri distantate la 24 em.[2 udari eu norme de 300 1112 apa[ha" Recoltarea bnlbilor S8 executa la sfirsitul lunii eptembrie. prin semana t hi decada hi treia a lunii martiea 8-10 g sam3. decade ale lunii maio Distanta intre rinduri este de 70 em. Se seamana in benzi de dona rinduri distanta iritre rinduri fiind de 15 em. irigat de 8-10' ori cu norme de udare de '300 m" ap. folosind 10'-15 g saminta la m2.rinduri . " L ucrarile de ingri j ire consta u din: 4... tc.Acesta se produce pe brazde reci. Adincimea de semanat estc de 3-4 em. false.. Sernanatul se poate face toamna in luna noiembrie sau prirnavara intre 5 si 30 martie. in teren foarte bine lucrat.t direct in cimp. tr an sportul ~i depozitarea bulbilor. Lucrarile de ingrijire eonstau din completarea golurilor.pa pe hectar. sistema de cultura a cepei. deoarece pretinde udari abundente. Primavara se aplica 200 kgfha azotat de amoniu.gelele vinete. sorta tul. cu deosebirea ca se face raritul la 5-6 em intre plante pc rind ~i se executa 6-8 udari eli.ca tulpinilor.3 em.2. Pentru asigurarea unui contact bun intre seminte si sol atit inainte. in rinduri distan ta te la 30 em. adiea3-4 kg pentru rasadul necesar la un hectar. Recoltarea se realizeaza in august-septembrie pentru ccnsum imediat sau in octombrie-noiembrie pentru pastrare peste iarna.vin afara de ingra~amintele chimice. La plantare rasadnl trebuie sa aiba 2-3 frunze si grosimea de 3__:'4mm. Cu 3-4 saptamini inainte de recoltare nu se maiiriga. prasile pe rind. ]26 CnUura usturoiului se realizeaza prin plantarea bulbilor toam. c) Cult~tra cepei prin 1'Chad este cunoscuta ~i sub numele de cultura cepei de apa.Prod-ucerearasadului se face pe brazde reci. Adincimea de plantarc este aceeasi cu adincimea Ia care au stat plantele in locu1 de producere a rasadului. Pentru asigurarea rasadului necesar unui hectar de cultura se folosesc ' 3-5 kg de saminta.ultura cepei prin semanat direct in cimp (ceapa ceaclama) prezinta avantajul ca se pot obtine bulbi pentru . La pregatirea din toamna a terenului. aplicarea a trei udari. fertilizarea cu 150 kg/ha azotatde amoniu si 60 1<:g/ha sulfat de potasiu. musuroit pentru inalbi. la distanta de 24 em intre r induri. in care s-a 'Hieut semanatul. dnd plantele incep 'sa-~i formeze bulbul. patta. dar necesita lucrari obisnuite de ingrijire: plivi tul "de buruieni. iar intre benzi d~ 44 em. ell norme de 350-400 m" apa Iha. de 5-6 em llltre plante pe rind si la adincimea de 4-5 em. Riisadul nu 5C repica. tatea de saminta pentru un hectar de 6-8 kg.

9 tina di n anul al pa trulea pina in anul al zecelea.i in septembrie. ingra~rlmin tete recomanda te pen tru fer tilizarea de baz.5-1 kg. f. Productia este de 4-5 t/ha. tulpinile de sparanghel sc cosesc la La stirsitul . dupa care se valorifica. cu care ocazie se inCOrpOTP<lZa 'li .20 zile) pentru a nu epuiza plantele. Toamna se efectucaza ("05irca tulpinilor.lod la 10 em. In continuar e. sc aduna ~i se ard . In acelasi seep. fer tilizarca faziaJa' eu 100 kg/ha azotat de amoniu. Cultura sparanghelului cornporta dona faze: producerea materialului saditor si infiintarea plantatiilor propr iU-21 se. lastarii de sparanghel se recolteaza zilnic.a sol ul. gunoi de grajd 60-80 tina.4 em deas upra solul ui.i. se Jeaga in pachete de 0. Planiarea se face prin asezarea puietilor in santuri. in sensu! ca daca nu se executa la timp. In anul al treilea. 1'29 ' 2-3 328 In plantatiei. adinci de 30-35 em.~ de virsta i circa 5 em deasupra 501u1ui. Prirnavara devreme (luna mallie) terenul se marunteste. Puie tii se scot toamna sau. in :f. TJrimul an de recoltare si de 6. III anul al treilca. Recoltarea este 0 opera tie foarte pretentioasa. In continuare se aplica aceleasi lucrjiri de iogrijire ca in primul an .J-ti dintr-o' culturii existenta. Prirnavara se administreaza 250-300 kgJha azotat de amoniu si 200 kg/ha sulfat de. primul an se face complctarea golurilor. recoltarea incepe in luna aprilie si se real izeaza in tr-o perioada scur ta de tim p (15. Semanatul se face la distanta de 25 em intre r induri ~i se folosesc 25-30 kg de S2lminta pentru un nectar. L_{lstarii recolta ti se sorteaza pe marirni -i'i pe calitati.uerarile de ingrijire se aplicii diferentia t. lastarii ies din bilon.5 m. Terenul dcstinat culturii se desfundii din tcamna. in luna mar tie si ineeputul luni] aprilie. vegetatiei..nea7. Daca terenul este uscat. se inverzesc si so lignifica.3-1. timp de 30-40 zile.lnfloritului iii la legarea fructelor. udarea. Se afi. Puictii scosi din pepiniera se sorteaza alegind pentru planta t pc cei vigurosi . Puietii ss produc in pepiniera. incepind din a doua decada a lunii iulie 9i pin. sare potasicii 200 kg/ha. PentTU a svita aceasta situatie. Pen tru r ecoltare se folosesccll tite speciale. CuHura se acopera peste iarna cu un stra t de paic .. unde se seamana seminjele. lncor porindu-se ~i -lngr a~amin ide. ceilalti fiindrazuiti. ceea ce duce la deprecier ea lor. la 3. polasiu. Dupa ultima recoltare se desfac biloancle si nu sc mai telae pina in primavara anului urrniitor.. pe musuroaie inalte de 10-15 em. In mod obisnuit. la adincimea de 40-50 em.a aparitia virfurilor la suprafata bilonului. Distanta intre plante pe rind cstc de 50 em. Productia de lastari este de 2-3 l/ha In. Recoltarea se executa manual dud fructele sint foar te tiner e. primavara de timpuriu. La fiecare butas se Iasa numai mugnrii de Ia extremitati.Sa n:1tosi ~i cu sisternul radicular Ioarte bine dezvoltat.3%: rilritu} plantelor pe rind la 15 em. Apoi. raritul pe r.ilneti. se acopera santurile cu pamlnt. se aplica Iucriiri de ingrijire care cons tau din: prasile. Peste iarna. se udii fiecare puiet e1. prirnavara. in pivnite. Solul de la baza santurilor se afineaza pe 0 adincime de 15 em.. apoi 5e deschid santuri late de 35 em. realizind 0 densitate de 13 000-15 000 plante pe hectar... realizind deasupra fiecarui rind biloane inalte: de· 30-35 em ~i late la baza de 40 cm. Din toamna se aplica 20 t/ha gunoi de grajd si 200 kg/ha superfosfat. ell exceptia administrarii gunoiului de grajd care se asigurii 1a doi ani. distanta intrc e1e fiind de 1. Hreanul este 0 planta perena care se cultivii in cimp prin butasi obtin1. combaterea fain~xii prin stropiri cu Karathan 0. Se face bilonarea culturii.1 1-2 litri de apa. butasii se tin stra tifica ti in nisip. Aceste lucrar] se aplica apoi in fiecare an. Tn anul al doilea de cultura.. din ramificatiile radacinilor se talc butasi en lungimea de 20 em ~i grosimea de 1-2 em. inainte de plantarea la Iocul definitiv..08% ?i a afidelor cu Carbotox 0. de Ia 0 plants S8 rocolteaza numai 4-5 lastari . productia incepe sa scada ~i culturs de sparanghel nu mai este rentabila. Din anul al patrulea pina in anul al zecelea recoltarea se rcalizeaza incepind de Ia jumatatea lunii aprilie. umectate in prealabil. cultura se prega teste pen tru recoltare. superfosfat 400 kg Iha. incepind de l. se aplid priisile intre rinduri ~i 2-3 udari cu 300 rn:l apa/ha.

de pamint ~i se fasoneaza. . Butasii se planteaza alternafiv pe eele doua rinduri.astfel incit pe aceeasi parte a' bilonului rarnine distanta de 60 ern intre plante pe rind. usturoi).Plantarea la locul definitiv (pe biloane) are loc primavara.) sau chiar din toamna pentru recoltarea primavara devreme (salata.!. Productia obtinuta pe un hectar poate (1 de 15-20 tone.) j asigurarea masurilor de protejare permanenta (in solarii) sau temporara (in adaposturi temporare) j aplicarea unor masuri de lncalzire a solului {prin administrarea unor cantitati mad de gunoi de grajd sau chiar cultivarea pe strat de biocombus131 . deterrnina cresterea preocuparilor pentru esalonarea pe 0 perioada de timp cit mai lunga. continut ridicat in vitamine. In scopul obtinerii lie legume cit mai timpurii se va recurge la: cultivarea speciilor legumicole rezistente la frig sau cu . Export II Ia tomate.' salata. cultivarea soiurilor si hibrizilor en mare precocitate (de exemplu: Timpurie de Vidra la varza.. ceapa.fiecare pants a bilonului se planteaza doua rinduri.!>alata. evitarea unor consumuri energetice mad pentru prelucrarea industrials etc. In acest scop se ape-. folosirea unor specii legumicole cu perioada de vegetatie scurta si cu cerinte reduse fata de caldura (ridichi de luna. POSIBILlTATI DE PRELUNGIRE A CONSUMULUI DE. .a productiei legumicolc. Plantele dislocate se smulg..indu-se frunzele ~i ramifica tiile.ltulrepetat pentru combaterea buruienilor si udarea in perioadele secetoase cu 250 ~ 300 1113 fha. Cornison la castraveti etc. Ia distants de 70-80 em. . OBTINEREA DE LEGUME ctr MAl TIMPURII . varza timpurie etc. . . spanac etc. In cursul perioadei devegetatie se executa pr3. 11. . in al doilca an de la pla n tare. cum sint: valoare alimentara mare.LEGUME PROASPETE . . bulboase specii din grupa verzei. in martie-aprilie. Dad! terenul este modelat. prin lnsamintarea sau plantarea prima vara foarte devreme (radacinoase. . leaza la 0 gama larga de posibilitati folosind in mod rational resursele biologice ale sortimentului de soiuri si specii legumicole .cerinte reduse iata de caldura. pe .indepad. gulioare. Recoltar ea se face toamna. se cur ita.). spanac.Multiplele avantaje pc care Ie ofera legumele in stare -proaspata. Pentru executarea mai 119oar{1 recolta tului si evitarea ruperii a radacinilor se foloseste cazmaua. spanac.

&:an~moderata. pam. mai cu seama in cursul ncptii. inprimul rind a speciilor Iegumicole terrnofile (ardei. P~ntru a.uscat:1 si mai redus in apa i tesut:c:rl. la nivelul taTii noastre. lmpnm~ta de continutul mal redus in apa. patUigele vinete. s. ceea co constituie un me diu de crestere i.i esalonarea consumului (varzii de Bruxelles. la un continut r idicat de apa.) i pASTRAREA LEGUMELOR IN TOAMNA ! ' o data cu depasirca celei de-a dona decade a lunii scptembrie.i acestea prezinta un continut foarte mare de apa ~i nu sint protejate la exterior de straturi prea rezistente. s. varza de dipatina. se comporta bine in timpul pastrarii. dar ~i de ternperatun ridicate .a. irigarea localiza la a plantelor. reZI~tenta la temperaturi scazute.a. telina de radacina.e sporeasca rezistenta plantelor la frig. Primele culturi legumicolc afectate din cauza reducerii ternperaturii sint cele termofile '(ardei. bra t. In vcder ca 111 en tineri i un \1 i ra par t aer la pa echil [. cu folie rccupcra ta. Printre mjisurile aplicate pentru prelungirea culturilor in toamna S8 pot enumera: folosirea unor soiuri ~i hibrizi rezisten ti Ia tempera turi StHZl1 te sau la oscila [ii mad ale tempera turii de' la zi la noapte : cultivarea inculise 'Vege~ tale (de exemplu. rasadnite etc. fertili132 Prcocuparea pentru pastrarea legumelor in stare proaspata este Iegata de mentinerea valorii lor alimentarc. incepe perioada de dimi. fie alese foarte a tent (numai cele perfect sanatease ~i Hir:'i vatamad) ~i tinute In anumite conditii : ferite de frig _ina. umiditatea la loeul de pastrare sa fie 133 .}: dirijarea regimului 'de irigare ~i a programului de fer tilizar e. prin uncle rnasuri se poate asignra oferta de produse in stare proaspa ta chiar si In sezonul Yece al anului. tomatele ~i castravetii se pastreaza mai putin ~i mai greu decit pepenii verzi. pentru mentinerea lor in vegetatie :.i. a tunci cind tern pera tur a se a propie de valori CI'tice j i prevenirea efcctului brumelor timpurii de toamna [fumigatie. continu:t ri?icat.. tid torenului : fcrlilizarl!a cchilibrata.. conopida. tomate ) pentru realizarea unui microclimat favorabil ~i diminuarea cfectului curentilor reci : protejarea temporara.. si de iarna. Legumele cu capacitate mare de pastrare sint cele care au. 'astfel incit s5. Capacitatea de pastrare redusa a unor legume este deterrninata de faptul ci. castraveti}.tihil). tarea la momentul optim in scopul valorificarii integralc a productici etc. Astfel. in substanta . in mod deosebit a vitaminelor care se diminucaza considerabil in procesele de prelucrare. Piistrarea legumelor In stare proaspata nu este posibila Ia toate speciile de plante legumicole ~i nu cu aceleasi rezultate in tot cursul anului. usturoiul (bulbi). ridichea de vara. legumele au un continut bogat §i complex de substante. ceapa (bulbi). folosiI"ea rasadmilor cit rnai a"ansa te in vcgeta tie ~i foarte Line calite (reducind astfel perioada de timp de la plantare pillA la rccol j are}: valorificarea ra tionala a expoz].m~l rez. morcovul.ta ~i dcgradul fer tili trl tii soJului. Fe de aWi parte.i~troduse la pastrare. temate. Din aceasta eategorie fac parte: cartoful.lSte~t~ la ext~nor ~i nu se vatama in timpul :ecol~m y manevr~nlor. eu porumb). in functie de spceia cultiYn. comba torca Iniruicnilor.gele vinete. bolilor ~i dauna torilor : recol. irigarea prin aspersiune etc. prclungindu-se peT~oada de vcgetatie ~i de consum (iri. patrunjelul de radacina.nuare a temperaturii. pastiruacul.. legumele trebuie sa. deoarece numai plantele sanatoase vegeteaza normal ~i rezista bine Iaxonditiile adverse de mediu : transplantarea unor plante din cimp in solarii. Mentinerea capacitatii lor de productie se poate realiza numai prin unele masnr i care asigurrl. aplicarea masurilor de prevenire ~i combatere a bolilor ~i daunatorilor. 0 temperatura cit mai apropiata de ccrintcle plantelor.deal pentru 0 serie de microorganisme care contribuie Ia reducerea capacitatii de piistrare a legumelor in stare proaspata. Chiar si pentru speciile legumicole m ai pu tin preten tioase fa \a de: cH ldura. ' PRELUNGIREA CULTURILOR zare abundenta eu fosfor ~i potasiu). pentru evitarea racirii solului : afinarea repetat.:te de a fi . prazul s. a solulu i. Ia care perioada de vegctatic S8 prelungeste uneori pina 'in luna noiembric.

..de 134 135 . De asemenea. strat de paUlin!. patrunjel.strat de pai~. Pentnu cantitati mai mici se vor sapa gropi cu adincimea .C1l strat illcare i 1 . care se acumuleaza in urma respiratiei legumelorpuse la pastrare. Pastrarea legu:melor este asig1. j 2 ~ ulsip . $anFwrile pentru pastr..strat fie legume Sa u car tofi . asa emu sint uuele insecte sau rozatoare (soareci. In cazul 'cind silozul se foloseste rnai multi a:.Irat de pllmlll. varza de toamna..pune legumelc sa se dezinfecteze eu lapte de var ~i prin ardere cu paie. .l cotectarea ~j sccrgerea apei . siloz vor fi luate legume in mod esalonat. Unele din acestea rru pot fi aplicate pe plan local. 3 ~ primul f~.nlrimul .dioxidul de cal-bon.e a se .d."~ • pe i .!<Ini pentru co lecta. silozurile in care e pas. de 100-200 em.treaza material de inmultire (de exemplu cartofi) vor fi separate de cele cu produso pentru consum. 14). ~elina. in primal' rind.. Atunci dud trcbuie sa se pastxezc 0 cantitate raai mare de legume se vor face mai multe silozuri. dar ~ cele mai rnulte ori varsate. sa se foloseasca in primul rind Icgumele din productiile tirzii. 11·- Sant pentru pastrarea legurnelor ~i oartofilor s a .potrivita (nici prea redusa deoarece produselese vor ve~t~ji si nici prea ridicata pentru ca favorizeaza aparitia muce&amrilor) 1 Ierite de atacul unor daun~tori. Fig. este nscesar ca inaiate Q..ra perieol de baltire a apci.u r ge. d~oarece legumele ~bti~ nute vor prezenta 0 capacitate mult mai 'redusa de p{lstrare. . se stabilesc in functie de cantitatea de legume ee urrneaza sa fie pastrata.i Fig. sfecla de radacina.~a. trebuie sa fie luate in considerare. 15) se pastreazaIn special Iegurnele radacinoase (morcov. . sobolani}: temperatura in spatiul de pastrare sa fie l'cazuta..legume si oscilatiile prea mari de temperatura in zona acestora.C()~ de "entiJa1ie. 5 . 15 - Siloz pentru pastrarea Iegumelor . 1jO (fig.i cartoiilor: j- . <.. 4-al doUea stul de pamint. pastirna~.ie~i au adincimea de 50-100 em si latimea de lOO"":'_ em. In silozuriie de suprajafii (fig. morcovi. ridichi de iarna. peste care se asterne un strat de pare.1.1rata de . 2 .t. Santul umphrt eu legume s: acopera ~u nisip sau cu pamint. Iipsind posibilitatile de aerisire.. Legumele se asaza "in $a:nt .. un rol isolator..fara insa sa. 'stra tiicare . impiedicind patrunderea frigului la . ni. de nu . 5 . plHnmjel de radacina.i la rind. (j .legume sa 1. mijloacele de pastrare cele mai simple. De aceea. apo se poate acoperi din nou cu parnint. In acest mod se reduc pier derile Care s-ar inregistra cind din.area Iegurnelor in timpnr.l "". Silozurile se pot construi chiar la suprafata solului sau se sapa mai intii un san] de 20-25 em adincime.rton. 7 . deoarece unele legume lnverzesc chiar . -r strat de pa e . coboare sub O°C. venti latie . ca. Metodele de pastrare a legnmetor sint direrite. Dimensiunile silozului. care sc vor acoperi la fel.. deoarece presupun aparatura speciala... b ..~i la lumina slaba . Paiele vor avea 'in acest caz.stratificate in nisip sau pamint. .. penrru strut de plmint: "~can. . Pastrarea ~1t s£lozuri sc folosesie pentru cartoii. care tree direct din.pe un teren ceva mai ridicat. inc1usiv ale santului. cimp la pastrare ~ suprafetsle cultivate cu legume destinate pastrarii in stare proaspata peste lama sa 'fie ingra~te prea puternic cu Jngt. dar nici sa fie mai mare de 2-~()C l sa se asigure eonditii de intuneric.a~amin te miner ale si organice.

timea de 30~ em ~i adincimea de 20-25. trebnie. indeo~l sebi pentru varza de capatlla. V~rza se mai poate pastra ingropata in pamint. Pentru a se mentine zapada CIt l?al mu~t timp este riccesar ca aceasta ~a fie acoperita.jgheab). se vor acopen daca este pericol' de inghetare a legumelor dm. pastirnac.t.din 1a t1mea silozuluii Acoperirea silozului se face numai cu pamint sa. in iernile 'vfoarte !?:~roase se poate a~eza deasupra mea un stra t de balegar paios de 10-15 em.u cll: straturi alternative de pamint 9i paie. Fe un strat de paie se vor ~ eladi capatinile de varza en coceanul in sus. . Straturile acoperitoare sini mai groase catre bazu si mai subtiri catre coama (la tneeputul insi1ozarii). de snplimentare a straturilor de acoperire. in . cu un strat de paie san coceni de parumb.tl. apoi se va reface acoperisul. . patrunjel pentru _!adacina.d~ masa. cicoare de Bruxelles. Becit. Ele au latimea la baza de 100-150 cIrl:si lungimea in raport cu cantitatea de Iegume.zonde und~" este zapada din abundenta 5e poate folC:S1 acest mediu pentru pastrarea unor legume. Pe Hi. ~e iarna) san pe un strat de msip 91 stratificate apoi III msip [morcov. Gramada de legume va avea for~ ~n~ acoperis cu doua pante.. Apoise vor acoperi cu un strat ~e zap~di1 de -50-60 em. £anza.' se va controla.5~C se vor lu~ masuri de . sa se ia rnasuri de inchidere a gurilor de aerisire. fara a se face siloz. silozul se desface in zona respectiva. care se acopera cu un gratar eonfectionat din scindurele. Tot pentru prevemrea patrunderii apei pma la legumele stratificate. Aeestea 5e stratifica in nisip sau se pun _ in liizi stivuite.p~st~indu~se ~amenaJanle pentru aerisire $i scurgere a ape! mfiltrate (santu1et sau . Hira stratificare (cartofi. tot sub forma de acoperis cu doua pante. Uneori.de varza care se va acoperi la fel .in care scop .timea ~ilungimea respectiva se sapa un ~ant la 20-25 em adincime. Daca 1111 se folosese paiele. In interiorul silozului legumele se pot a~eza ~lr_ec~ pe pamitlt. telina pen: tru radacin~). De 0 parte si de alta a silozulni se va ~esehide un san~ la circa 50 em distanta pentru coleetarea 91 eva~uarea apel din ploi si din zapada. ridichi de iarna) si eartoful.tjlatie.aerisire. ~l9iclll. cum este eazulla varza. se pot pasha cantitati importante de legume in stare proaspata. cosuri de aenisire. spre primavarii. spre a se putea contro'la din cind in cind == 137 . stratnl de pamint va fi de 50?O ~em. se poate asterne inca un strat de pale peste plantcle astfel protejate. baza silozului se sapa un santu1et.rile ~i pivnifele ofera condi tji foarte bune pentru pa. La. mai departe. tuburile de aerisire vertical~" instalate la distants de 3-1 m si in legatura eu 9antu~ sau Jghe~~ul central. tn aeest IIl. ell Ui.pastirnac. capap-nile se vor recolta eu radacina. °C. Chiar ~i in cazul locuintelor Ia bloc. Atunei cind temperatura scade in siloz la 2 -:.se fixeaza. atunci dud acestea dispun de boxe. din loc in lac. teI"?:peraturilor foarte scazute ce pot aparea in hmp~ iernn. La deschiderea santului urmator pamintul rezultat se va arunea peste primul rind de plante astfel incit vor Ii acoperite atit radacinile cit :?i capa~inil~ .?urtle de aensrr~ eontribuie la scaderea temperaturii in siloz insa. urmind Sa serveasdt pentru evacuarea apei de infiltratie 9i pentru ven. . dar nu mal mare de 15-20 m. Apoi se va aseza un nor rind . Cind zap ada se va topi. em.steeHi . Se va deschide un ~ant de circa £0 em adincime en cazmaua ~n car~ Se vorv ageza' dlp~t1. cele mai bune fiind paiele de secara. 136 Gro-simea totala a straturilor de aeoperire va fi de 13040 em la eele de pamint si de 30-50 em la cele de paie. mai grease 9\ mar multe atunci cind temperaturile din zona sint foarte coborite 9i inver-so Paiele se a~aza direct pe legume atunci eind acestea nu' trebuie sa se murdareasea de nisip san pamint. iar clnd aceasta a atjn~ 4-. care pot fi provocate de putrezirea unor legume. este necesar ca varza Sa 5e livreze rapid. vor fi pr evazute ell acoperitoare. care se pot stra tifica in nisip sau se pun in liizi speciale.i 'in totalitate. tn acest caz. Co. Dad pe supra_fata silozului se constata scufundari.strarea legumelor. Ia rrndul sau. cu inaltimea ega:k'l cu 3/-4. u~a linga alta: m pozitie oblica. Atunci cind terenul este prea umed silozul se con~~tr:u-ieste chiar ~a suprafata ' solu.l'.!1i a~a.0d se uva men~~ne t~re~u~ mereu zvintat. .nile de varza..

In timpul ' pastrarii legumelor se inregistreaza unel e pierderi cantitative sicalitativc.. dup~ 5-6 luni. arpagic.morcov. . iluioare. ...ECTIV DENSITATILE CORESPUNZATQARE Anexa 1 Pe teren modelat : a . te11n3. i .de ap1l. lIeustean . praz . pe stelaje in 'beciuri ad pivnite..ceapa de apll. De aceste valori se va tine seama atunci cind se pun legumele la pastrat..ceap1l. ridichi lIP' en l' e.tomate I (. ceapa sellla.. marar . ard ei gogo~r. chiar dad!.tTunjcl pentrn fr-unze. cicoara salata.cinoa..a.ceapa de Pe (g.pllsncde iarna : Ii . . sfecL1l osie.li sare l!Il U1tipUI .E PE RL'ID. se respeeta ell strictete regulile. Ioboda. plstirnac.aatli (aadive) direct. In multegospomrii tcsti.tfel.· . lung). nac . lensteaa . ~lat. Icboda.se :}i ceapa. inveli teo in fin san se irnpletesc sub forma de funii ~i se agata. ardei pentr u bola. sa ANEXE SCHEME DE LNFUI'iTAR~ A CULTURILOR LEGUMICOLE iN ciMP ~I TABELE CU DlSTAN1El. A. ti. RESP. sapnac. tn acest mod se pot pastra foarte bine ceapa bulbi.njel. in apropierea cosurilor de fum. pierderile pot fi de 4-7% 1a rad5.as.'lOdelat: e . pi'i.cMpli de arpagic ..¥ indeparta cele bolnave. usturoiul bulbi ~i destul de bine cartofii. se pastreaza in poduri. lI:lorcov. . II .se ~i de 3040% 1a varza. marar . plitru.ac. ...utiliz<'l. liPAn. La pastrarea materialului pentru plantare este necesar sa S8 asigure 0 rezerva care trebuie sa fie de pina 1a 20-25% la radacinoa. usturoi verde.patrllliljel peLltnl fnul"'''. usturei .. gnlioare : e . unele legume. Ie .'roma te. . oicoar e (andive}.. ceapl verde. de 5-6% 1a cartofi si de 10-13% Ia 'varza. r pidichi de iarna : i . ca ceapa uscata §i usturoiul uscat. ardci gra.:.re mult1pl~. llsturoi. j .

4 23-26 .8-~.6 ~i u~t'.tlll.la.140 Castraveti (cultura dubla) Va.r lIo.n vo 150 45-. m.mua Hrea. .1: 10-12 2..F.'50 1:50-550 Conopida timpurie Conopida de tQa.<{ 9-11 200-2. timpurie Varza de vara si varaa rosie .gO 55.tan!a pe rind em 1 Dennltatea mii 1'111.- 800-1000 2iO-280 1000-1100 (.itat ea Dlli j)l<i.i Densitatea i pial! t e(hn 3.5-22 18-J{I.~~ (seL1'la.1 efh a 4- j ~ 5'. em ! Ill. Vanoi de toamna Dovlecei (in ogor ~i succesiv) Dovlecei (culturi.rza.ntefha de arpagie I! .10-12 14-18. gOgO.) Tomatll do 'r.' dub15.reov GUlioare V. Pra0 lI11ira.i J. Ardei pentru Ba:me boia P1i.im. .Oultur-ile Distaaja pe rind em Dens! ta tea mii pla[lte/ha Tomate timpurit Ardei (gras.5-22 28-32 23-28 80-100 G5. 50 d eullurlle Ceapa Di.aa~ direct b.60 95~lOO 12~. verde 5. 158 ~84 120..10.V.1710 i50~60 : l1s:tnroi Ceapll.{l-'l8 2()..gele vinete hmg) Castraveti cesiv) (in agar ~i sue- 17-21 10-12 12-13 24-30 14-15 .5 65. (cultma.tanta pe .lIoi verde 2.60 i5-~ 50 35-46 30.) 20-22 24-26 29-30 35-oW ~.50 120 110":" 140 141 . I ! Di3taufa pe rtnd.p) 20.le Pasttrnao Ridichi de iarni'l.d"tl em ·De".l.jO- Tomate de vara.31 6550- Cultur i.140 110-120 50.. nepalisa1ti..

5. timpurie Conapidl!.45 Tomate In cultura dubl! i Ceapa do ap~ Tclinll. de vara si 'Tana rosie Varzi'l.i.. Tomato timpurii P1Ltlagelc vincte Barne Varzll.5 27-30 \511 Ardei gras 600-700 1'0.1'0 11 Cullurile r I D islan Is P" dnd em I Densitatea mii pl..' 600-:700 '/1.5 10-12 12-13 4. ule. 3-3. nta pe rind em 1 De~'it. AndivG 1}~lltOl fru .uuIljel Lobod1i. lung) Ardei pentru boia 120-110 110-120 142 ) .'1 ii.te~ mil plmlr/bn . kell~te!l. ze ~.5.5-32 32-3.':15 110-110 Ardei (gras.5-22 28-32 68-81 50-60 95-100 6555- Ceapa de api'l.10.a Pislanla pe rlad CulllIl'ile em Densitale:a mil planle/bll Tomate [succesiv) 28.5 20-22 21-26 28-32 20.g Cult uri le e Dis.50 ".Ii . de toamna 17-21 2'1-30 l'I-l. timpuric Varzl!..nte/b3 I Disl. gogosar .V .5 H-19 . Salata. 1. SpallM :PlI.a"la Cullll.lh. Ii 2. 150-470 ~ f 70 60 50 50 4545- 65. - 570-710 • 150-200 r 150-550 150-550 \100-150 1..ril~ pe rlJ1d em pensitatea mil pla. de toamna Conopid!!.

'~~· Densitatea mii pIan Ie/h a Hist1rnac Sfedl'L rosie Ridichi de iafn!!. I Distant a po rlnd em . Usturoi Ceapa verde Usturoi verde MlI.'710 600.'00 144 145 .na.5-4 2.VOO 150. C"ltttt.le Dis!all~' pe rind em 'OID Densitatee wii pJ.rar . .:. em Et I ..k .560 800-1000 800-1000 800-1100 Di sta n~a pe dllel ..nle/ha Densitatea mii planterha Salata Patrunjel pentru fr unze Leustean Andive Laboda Spanac 11-19 i.t3 direct. 13.5-4 5-6' 2-4 570. ~ultori1e Cultnrile .6 }50-200 j6{}- Morcov Patrunjel .5-4 2.5 2.S 650-'1jO HO-160 2.\ Densitatea mi i plantesha ~!"llpr'W·.. \.:' .00-250 Ceapa de arpagic Ceapa sema. Gulioare 5.4 5.5 9-11 4.8-1. 2.'3-3.4 2_ 4 4- j 4509'00600650- 600 505 150 100 '. . DistaIlI~ pe rind .5-13.6 23-26 650-750 450-550 110-120 1.

castravej i • 3 .castravep In solar tune' 3 a ~ tomate 7n solar bloc 2 a .N t : gele 1 '.2 vinete ' A CULTURIL OR LEGUMICOLE OLURll: 5 .AtMxa Z SCHEME DE tNFttNTARE .tomat .patla~ . b .varza .cast rGvep -. .solar bloc fn solar tunei Hi 146 .

O \VP . patH!. Pot. It> ~ .."'htgion. Rotatia legumelor In faza de rasad. '" tr !!. matuearea fructetinere ~i mature.'1. tn clmp... necr otice. -deo'l"* """-d. tesuturile sint casante. . Tiradin cupr ind tutpinile 75-0..% Rasadurile Be ofilesc l1i cad....:'. se extinde tcarte rcpcde . Plantele tinere 5e ofilesc. de jur imprejur. . sola. Iructe .geleca. I:: ~ .Py. ardci .thium de 00"yanum ~i alte ciuperci Numeroase specii: I 1n zona cOle'tului pete brune. Intensitatea ~i modul de rnanifestare depind de conditrile matice . tn dreptul lor Irunze.... ill-I .2% ColetuI ~ tulpini~uPA rasi1rire. Mycodifol . ri i IorlntiuiatlL Un alt simptom al VMT sub forPoate trece . v·arzoasc. :l S" 0 . It> I . pet". 0- BOLl a) Prrncipalele boli ale eulturilor de legume !. virsra plantei etc...' 3'11 0 ~ :r -e. fructele.ntutelor (a r~duri]or) . Mozaicnl {vir usul tu tunumozaicului lui VMT) Nicotina virus I VMT ~l virus X ale cartofilor. crcstcrca plantelor lcnta.0.1 pe ardei m1i de pete necrotice pe tulpini.re devin apoi negricioase ~i. !RedUCerea umiditl:l.tii tomate. :.0.. favorizat de umiditate Cap tan mare.. Atac rapid.. ' sau galbene.'I DAUNA TORI bolii Deaumlrea Ii al:elliul 'p~t"l:"" 1 ji Specia or~"nele a taca te 2 Pri nci po: le Ie sdmptome 3 }I1I.0..suri de prevenire Ii oozabatere 4 Cliderea pl!!.2.tr -e 11> "f " ~ 0. - - Tomate: fr unzele . sere. plante Lirnbul dcforma+. tulcnlturala pina.5% vinete...

pepeni Pete brune-cafenii adlncite .~ . alternarea seeetei ell urniditatea . d evine pitica. - Botrytis liana If/eke- - - pislll. tulpiui . dl'termina zonate concentric. .dHdur:ii initial.Pseudoperon» spora cubensis In cimp. deterrnina uscarea Dithane M 1. Coloratie ncuniforml1.llino~ poo. brunc-cenusii .[i_(Ia bazil sau In zone unde s-au produs Iez. fiziologid'i .0.4% bruna.07-0. marc - Asoochyto: {urum fruete. evolueaza en Orthocid ".Erysiph« y.iuni prin insolatie.2% f r uctelor leg" to sail pe Ir ucte rnai in sere ~I solar ii Topsin M 70 . I nfectia se produce dud este higrosccpici ta tea redusa (40. Pete rnici sau rnarj .ill sere.0. P!ltl5gele vinete : tulpini .O. ca-re pot cuprinde In (imp.0.45 %) ~i gra vi tatea atacului cr este 0 data CIl umiditatea Antracnoza Callrlptrichum lag<:nariln1'l Castraveti . Irunzelor .O6~.0-0.12% '11. Pete inelare .2~~ Frunze. care se rnaresc. lovir i]. Teso tul se usuca 0.acea1"um cicho- Castraveti .in solarii. vr e ji In ciInp.frunze.2% culoa~e vercle-rnaslinie . la baza Gaytan 50 WP . flor i. cSmp.5- 1o~ Fainarea . necrotic!' pe I r unze Igiena Fr'nnzele se ingalhenese. . Pe fr ucte : pete adlucite Vondozeb .~ pe flcri ~i fructe : /loTile In curs de legare.0.2% forme regulate si capatll.]. se neerozeaza .0. zonate ccncentr ic.1. in inele conccntrice. - . Fe fata inferroara pur Snlfat de cupm cenusiu. Putregaiul oCI111~iu ~tl. fructificarea este redusa onlturald cultur ilor Mana Castravcti Pepcni .Ol:% S6 usuca.Cucllmis = Ardci : I . Favorizata de seceta.lgele Pete brune. in sere. Stra tul I.BoaUI al Torna tc.in drop. sola ri i zone mar i din fructe.0. alb ell pete care Ruhigll-n-O.i Tar: pete. initial de Or thocid . mici Diri [area corecta a apei ~i.5% aparea ~i pe fructe (pepeni).te Sulf muiabil . c'Iuporarea ~i msolatia puterriice .1-0. apo~ bruna Captan 50 WP . solarir Pete clorotice. . dar care pot cuprinde mult din fruct.2 % fructe. Favor izat de umiditate '" Patarea br una h07- . Pe ele se dezV'oltti. Captan 50 \I. tesuturilor putrezirea . solar ii - SpllanotheclI juligi"ea Pe Ir u nze ~i vrejii tineri apare Dcrosal 60-0. vinecc : cenusie dcz'J"oltata p€' Dcrosal 60-0. Fe frucre atacul este ma.0. sere.pc fructc . 1% un strat tllinos. sere.2~~ cenusie. br une-rregre . ~i alte intectii ~ecundarel \ . sere. Tufa Rotatia i~i redu ell habit usul .25% galbeni ~i verzi .P . culnarea Zincb 580-0. pepeni Fruuze.Anexa I j [corrtinuare] I inelar z I 3 I 4 Putregaiul fructelor .0. solar ii.

.4.sere. traliensis T~JInate.--------- lemniiicate Ma~la tomatelor Phyiophthora [estan« Tomate. si Ardei Castraveti ... care -2. .0.imitate de un inel brun. .2-0.se Torua'te : Frunze . pe fructe(pote Dithane M 45 .cu contur. -~----Stolburul I- tn cthlp. umidirate Favorizata de Fainarea : .llifesta (0. Pe Irunze special pe .Captan 50 Vv'P . cimp zona vaselor sau total Patarea Irunzelor cafenie a Tornate. dar ~i 121.l. deformate.0.3% mature. t1l. solarii . ne dez volta te .5 kg/ha in. ---------1.!-ferioarl'l phI!!: fln1tBenlate .0. III ctmp ~i sere . clorotice care tnlpini.rea . Pete pe frunze : circulare. apoi albicioase.0.Lirocarrnaziu Pu 51 % chiar pe fructe ra un puf cafeniu.0.0. ani semnalata ~i pe ardei mature Iu ultirnii a! bicioasa-cenusie. ne.Vinete.2% Pete circulare mici .: frunze. Ilor.ica.riisistemului vascular .a . Incepe de It. michigansnse fructe.0. sere Se extinde pe toata hunza. 0. solarii . 1. Rotatia cultur ilor Fr ucte patate. bine Lirocarrpazin Pu. in urma afec- a. cenusii . liar.2-0.3% 10 sere..05% . Ienomene de reduce.radacinilor.1'IlS Tomate.tulpini Plante tinere ~l mature puf albicios.Dithane M 45 . Ofilire parpala sau totalll a planter.ncerul bacterian Caryneba-cterium Tomate: tulpini.gele_ Pe..-:. paW1gele vinete Pete pc f runzele bazale. par tea Inferioara puncte mid. castravcti : .. . Mczaicare. La uncle se constata iii br-urrif.1 . tn c~m? dH1:lr: Pe fata i.tulpini in Pete galbene-pal pe lata sup". tn secti une t)ll pina este hrunificata tn in sere. rar 1n frunzele bazale $i poate distruge d111P +oa te frunzele.5. tn sere. Cryptonol PS 98% . patlagele vine.2 I 3 I " cast ravejtlor ~ Cncl1mis Virusul mczaieului \I.Fusarium ap . p!ltUl.-4% In ctrnp.15-0.10-16 l/ha brune : f'~faj:a inferioara a fruuzel Turdacupral 50 .0. Cryptonol Ps 98-0. Turdavor 12. se vscurteazs.1% prin ofilirea par tiala san totaUl. urniditatea atmosferica Pe fr unzele de Tornate Ofilirea : P1HliigeIe vinete . pepeni altele Fenomea complex.i ..in].1 kg/ha. [Florfle deiormateuternic p nu Ieaga.5-1 Ijp1) 121. in cimp. plante foarte tinere.Jne.regulate. mai mult. pe nerv\lrile frunzelor -5i tulpini.2-0.25% si rioara a frunzelor : pe cea infer ioa.12% mature.---. vum ~ tiv1l..5.1% si uscarea plantelor. Favorizata de umidita tea rela- _ Cladosporium ful. solarii fmcte._..Igiena culturala re a Iimbului [Irunze de feriga). .1% (mal put. Inceput Captan 50 WP .51 % del.Chlorogenw. pe frunze. Fructele defonnate.2% circulare numite ochi de pasare}.ridicata Patarea alb!' a hun: zelor . Zineb S 80 . j (continuare) . n{anifestat Tiradin ''15-0.evullu!a Tomate .Frunze. .2% ~i plante brun-roscate.0. In clmp si sere 0. Pe 0. se of'ileste repede. V ll'rticilium sp. Topsin M 70 . Rotatia legumelor Vfrfurile tulpinilcr si lastartlor se ingroa~. Se Jl1ll. In special negricioo. frunzele aus.03% taurica te : pe -frunze_.Der osal . rasad Pete pe Irunze. stolbw« tinere apar zone Igiena cultnr'ala devin violacee. ardei .Morestan ~ 0.0. galbene aur ii. solar ii.frunze ..Favorizata.Septaria lycopersic:i .3Ieziurri pe pedunculi.

rii cimp .nile _.lbui-alb~cioase.cina. P<:ate trece ~1 la frunzele din bulbi Captan 50 WP .Sclerotinia SelMo.Jlorale trile/or pe frunze. tulpini In faza de Tiradin organele aer iene : rasad ~i plante mature. In sere.?p. uneori eu Rotatia culturiler pete galbene sub forma. Van!!. vir oze Insec te ~i culturi de Fernos 50 DP .15% Aphida.Peronospora bras. 8uprafat1\ UD se Iormeaza mucegai alb.pe fr unze.a. ccletul .1-0.2.0.0.lNernagou (grl ..1% M 45 _ 0. ?ad. . ~o- ill ~erll!. Castra veti .2% . mai rat pe fructe. patlagele vinete.500 kg/ha marumei Coropisnita . lastarii r{!. castraveti . anii I I !lemiued) ~~i I-I FruJlzele plantelor infeste te au Igiena euitllralli. conopida : Pe fr unze .Trialeurodes v"apora1'irum Larvele ataca Irunzele in special Decis .p!: hI.0. se Indoaie.Agriotes __ s. Pl)pcni. . Dithane M 45 .05% '[ornate. Se Inmoaie. Pete san zone umede pe rad1\.2% Antracol 70 WP·_ 0.2-D.Allium gal.O.cinilor Tomate.Mana Ceapa: . de dungi.2% sica" tn r1l.0.Phoma lingam Varza. Diverse specii In Iaza de ril-sad ~i dupa plan.sadnite.3% _ 0.1% tulplni.08 .sadnite.0'. Frunzele au niste adineitur i TOtunde. in . Pete Dithane In r1l. ·pa.1% 370 kg/ha Viermi . rar In sere :rea frunzelor. apoi brune cenusii : pe partea Mancozeb . Hedotox semirrte. in cimp opusa puf alb-cenusiu.05% vectoare pentru Thiodan 35 EC . castraveti . pfslos c-.0. tomate In clmp ataca in faza Iarvara.0. Frunzele ~ tulpinile atacate se inmoaie.di1ci. Pot aparea ~i pe rulpinr. alungite. gulii: La rl!:sad pete galbene-verzui. ai cull uri lor de Jegurm Vie~mele r1l.500 kg/ha teo ardei. vern _galbui. . Ataca ~i specii flor icole salata s. Dithane La.0. ead . determina putrezi rea totala.depozite in cl.500 kg/ha . petioli.Gryllolalpa gryllotalpa Musculi ta alb. gale specifice Basamid . (1a culoarea mai desehisa. tije Pete decolorate. in tiorum . SI' acopera cu puf cenusiu-violacen.Pseudomonas I achrymans Castravefi: pe fr unze.5-10/.2% M -45 - - b) Principal!i dllnmllort. ardei .a.0.Dithane cuprornix -.~i lu afara Nogos .Peronospora des.0.rlld1l.Cea. in cimp giJ.5% Zineb S 80 . lanaceae ~. in special in cele irigate ~i ingra"ate eu gunoi 3- momeli . organele atacate putrezesc Mana oruciterelor Varza. Actellic 50 Ee . dar pot a taca . gulii. sola.tllige1e vinetn special in sere.Anexo: j (continual'e) 2 4 Pli. Pe timp umed. clmp.Perozin cini .Meioidogyne salats. Morcovi: Putregaiul alb . pe GaTe se forrneaza Ditrapcx . ceapa. sirm1l.S% In cimp. apoi albe-cenusii cu puncttsoare negre" La a tac intens se usuca zonele respective .' '75-0.a.0. Pete mid.4% Sul£at de cupru .Heclotox tare in rasadnite .2% . Ponte deterrnina uscarea Putregaiul usca t . Pot deterrnina usca. tree In Oxiclorura de eupru .0. • Boala b'tlne duagllor jJjrw. conopida.dll.tarea unghiulara .1% lor. Larvele iDtrl!. fructe glllbui-brun.15% Nogos .0.'!.0.

sere . ~. "a. t"l ~ ... ~t Ii>. t-' r..0.. ..' t"I ....: t>. 1 ~i pot H distruse culturile cornplet Polyacaritcs B EC . >t-' "C z n s= . ~ !IJ g.pindcanale Lindatox .'g.C?.: "". 00 .. ~~ a. .0.. _.3% timpurie. ...(':> ::t. N.15-0.. If) '1:.. p".: '> S.... . s .:.3% din rozeta..: "0'(.2% eel..:l..: '-1 0 {Il a.-=-~~- . Ef 1<. [c.. . ... ~ ....... mai mad pagube Iacar tofi Lindatox 3-30 kgfha Lindatox 20emulsionabU 6-8 kgJha Detox 25 + Hidatox 20 6-8 kg/ha Colcrado ~tud!iCul dill - CartQfi. ~ g: ~.Pisris bTaldcae VII"rzll. l' . $lo ~ 2 t::l . i:l .. Irunzele Sinoratox 35 . (t) 0 "0- '" ~ -e ... lin ~ ~ . '" I . !f 0 ~g~ 1J~~ ~ ~= p i> 0 Q\ "'"" " > .us C(~.15% Lindatoz 3 . Albini..." c. .. N N II' .. . ~ 0 t:1 ~ c.. 5.Zolone 30 .: l'l o.:onDpidA 1a anul I la cuftur. ..gnlii ..g~1:l ~ 8' !:..mQtar${' d... II> S·. '" ~ l ~Q>l:lt:ll " .0.'a.) "'1 ::J.BrwicOT'J"I' brus.. ..0.. .r.. 0 r-< ttl ~ . '-" .rarA si tlrzie • Zolone 30 . j. ~ ~' ~.-~--:-~ -- ~-=. ~ >"tl '... c:. "'I ..0. t-' t'1 ' .! . -- =-~: -------~.. ..=:---- -=- ---- ~ -- Anexa !J (continuarej 1 2 9 P1iane'jnul rosu Tdr'a1ly. a ~.0.:: ::tI ..-. :.... ~-~-~~-- ".. ~' ~ ~. f. hi Tedion V 18 EC -e. $ ~: §.1 . sica.: - ... .. Ul ..Mamestra brassicae f..... tn./) (I! . 0 CO> ee ~!'("'" . &l... conopida.. ~ If) ".-~~~. _---.I 0 _0 . II :-j.20 kgfha tn stadiul Iarvar atacll. ... Ataca Irunzele care se IlSIlcli. I>< = ...2% cimp. a''. .~ -- ~-... j:t... (f) §. .. ~ '" .:!. apoi patrund in clpt\. tomat e. t.: 8: I " e: ~. r::: ~ it ~ §.h "'" 1:.. 1-1 II Z-4<l1ll1i?: I I ._.umJmelll. ~II II 0 ... " . ~.C::'S tv '" -.3 .. ~ -8 .1."''''6'0 E: 5'· l>- e: . ~ s " .. . C" i . t. '<> 5. '" t'l :::..0 ... Ul 0 Ul ~8.. 5.: i. .. 1% Aclellic 50 EC . . . ft'Tti- leastraveli... pMiAgele viu"tc ~ L~pt. a .~~ O(r-llio I II I I ~ ~ it ."' <OJ s.20 kgfha.g p.0:.... ... :l. 5: I i. Omizile ataca fruuzele la varza Sinoratox 35 . [ ~ ~ .:" '" ('> ~~.20 kg/ba Buha verzei ... .1 S. (.-~--- ~ .rt- 11 .rdei.. 1':.. <I P. Sinoratox 35~O. t'1 t. PaduchelccennsJu Vatzll..t:avorzci .5% consum ~i la semincer i Phosdrin 2'i EC . tt.~ ~'t-I.15% j:ini.:I ~ . OJ "" g '"..r. de . solar ii. s>l.." ~"g.... '" g tt. rasadIlJj:e. 5: ~ ...0..ife peutru Z'olone 30 PM .. .I:l I'..

de toamna : Gloria D'. Bistrija Soiuri ell fruct Cornison Levina Pli5ka de - tip corni~on: Se cultiv1l.Se cultiva ~i So solarji Galban superior MihaeJa in sere ~i solarii Dvorsky Zenit . BUZa\l Licurisdl. si.5 B [pentru Arad 6 n (pentru Cosmin Turchestan Cantalup Ogen Comoara Lung. Brau". _ RO::jIE Rosie de Argos Cap de ilegru - (.romanesc Capia Ungariei .ONOPlDA Fortados .Peritru Narcisa.- Fakel SGiuri semittrzfi: Sqi1t1'i pmtru Braila 405 Romec 551Roma VF J Zlaten :Medal Oradea 15 B VARZA ALBA :Soiuri timpurii.Se cultiva si in sclarii Gloria..Urias Galben Kupa Trero Golia t alb Goliat albastru de Arad de Clifornia - Pentru sere ~i solaria ARDEI GOGO.pada Veralto ~l ARDEI GRAS Minis 27 Fehe'r 020n .Butgare de z:t\.idem Pana corbului Viorrca Bucurestene Lares o/ARZA sere si sola. in sclarri -. Nernarom Splendid idem Soiuri de vara: Soiur.: Tirnpurie Ditmark de Vidra sml Getina .5oIarii Export .Ho)l:u~' Renate boia) boia) LUNG Arad .chwcig PA TLAGELE VINETE Danubiana Lidia .Pentru sere ~i . .}AR Carmin Rubin Simultan Splendid Superb _ Tirzie de Amager Titan ARDJllilT'E De Arad Portocaliu 'fruet semilung : - - Delicatee .Se cultiva Paloma ..rii .

Cora .puril $i semitimpllrii: 50iurisemitirZii ¢ tirzii: = .j De Dumbraveni .! R1.Sugar Baby .res l(ores 'CEAP.De Dabuleni __: De Minis .: Diamant . (SOH.Timpuriu de Canada Soiuri semrtimpur'iir .j.Dr.Dana .tl C"".-28 De Macau De Zittau De Stuttgart IUDICHI DE ':LuNA US TYROl 'Sciuri de.51 IARNA amuli Bere de Munchen Negre rotunde Ianos PotCiS 160 ''l61 . primavara: De Ceuad De DAr!. DE TOAMN A De Cioroiu De ?r{oldova .RO~t) de Fagl1r21.Uka RIDleHI DE VARA De BI1I. ttrzi~: - Polul Nord - Jessy Amplus Ostinata SPANAO Smarald PATRUNJEL Zaharaj P"!sTIRNA(.De mai .Feuer Kugel -'.Dochija Soiuri semittrzii: .t Redo Ro¥e CU v!rfu1 alb Rotund". \>i solarii .ona SOllin timpurii: Danvers De Nantes 126 . timpurri .~ Alb lung r DE RADAcINA Victoria Alabaster fie apA: De &I'p3gic: Rosie de Turda Wolska Anrie de Buzau - SFECLA - RO$IE Bordo Vidra.REPENI VERZI €ARTOFI 50iuri timpurii: ~oiuri tirnpurii: .ra.ti De Rimnicu S<1.M.Timpurie de Banat Soiuri semitimpurii: . TELINA - Mata.Fara - Dana VTej Patison A:fORCOV Soinr i tim.01ama.soiuri Bauer Killer Rote Hera Chantenay Ur ias de Berlicum - f>oiuri de sera. Mau'ch Soiuri 'Hrzii: L-OVTin :532 oiuri ilGmitimpurii: Carpatin Ostara Gloria Sernenic IJOVLECEI Charleston Gray Sucevtta Adretta Frezia .

solameutelor... . . .... legumicole unui program BAME Bca. PREGATIREA SEMINTELOR i9 162 163 . . legumclQI\ "6. . . . . .'l. SPARANGHEL De Argenteuil "..t1l. . . adlLposturiior din mase plastic!') H.R LEGUMICOLE MAvARA ptNA TOAMNA Alegerea color mal. . ..Fina verde ..JEi ...MAZARE Soiuri CU BOD NETEJ) Prima . terenului Pregatirea cnrturile PreglLtirca tercnului proteja. It It 1t 13 Green Streamer Galbena de Moldova. a. ... . .. ..TE MICOLE PLANTELE .. . -producerea - '::'I. .Bordi Victoria Desi Mantica Craiova Soiur i rimpufii: Soiur i semitimpurii: Soiuri semitirzfi: Soiur i tirzdi: FASOLE Frila Gotiuga onserva IHAR 1...•... Cul turjle tegumicole succesive Culturile Culturile Stabi lirea legumicole legllmicole asociate du ble intercalate de culturi Cul turilc Iegumicole DE PR[- . . ..~ pentru I F A SPA TIlLOR legumelor in cimp PENT RfJ 42 12 pentru 45 i1 cultura '" ~i a. . ... .•.. ... .. Nicos Oxy=-Amidcr I~nita '13 Lavinia Amboy Cascade Fana Jutta Kingstar Almare Belami Ha. DE GE TREBUIE sA PROD'UCEM 01 sA CONSUMAM LEG UJ.. ....fmicole Gruparea plautclor legumicn\e Re1apile' plantelor Iegumicole eu Iacturii de med iu FA-SOLE PITICA Soiuri cu p11staic galb~n~: Soiur i cu piLstaie verde: 3.(estcr imbunll. PROCR. .. . .te pentru .. .Isalnita J 10 timpurii: Soiuri sernitimpurii: Soiuri semi tirzai : Soiuri firzii: - ~ Colma Gulivert' MAilARE CU BOB ZBfRCIT Isalnita 60 Tirnpurie de Mingomark . .. .1MAREA CULTURILO. legumicoie . .Ure.... .•. ... . .... . . 36 36 36 33 38 3! 5g <tt . ..... . sA ~I CERINTEl.. . . . . ~epi .. potrlviic 'S]? cii legumicole Stabiliroa Il.....1it Prelude Procesor Valja Originea plan elor legl. . . .lea legumelor ca sursi.\ de v nituri 3 "" l} URCATOA. .E Cr/NOA. UNDE $1 CUM POT FI C(fLT1VA.. .. ••. . . .RE A uric de Bacau Bogdana Cl uj ana ~. fortat1l.ENULU CULTU1~A LEGUMELOR Prega. .. .rll.. .STEM PARTICULARITATIIE PLANTELOR LEGUMJCOLE BIOLOGICE .r.trice Ela 5. . PREGATI REA TER.. .. . . . . ..Alaska . .. Valoarea alirnentara ~i terapeuticd a lcgurnclor rnscmn~ta.. . •.. Iegumclor LEG ZEi 29 31 Metoda de cultivare a plantelor legumicole Baza tehnico-matcriala necesara Ill. . ..... . . ... . . . spapilor cultura...

• . 8.. .. " . . .....unicole din grupa.... . . ......2i itII 10... speciilor lef51. 559 Romcarl S.. '... PRODUCEREA RASADURrLOR ..... Tehnologii de cultivare a alter specii legumiccle ... INFlINTAREA CULTURlLOR LEGUMrCOLE Infiin1area eulh1rilor legumicolc in cimp tnfiin1<\rea eulturilor legumicolo protejate 1noin1<\ ea eulturilor legumicolc for1<\te -.. .. :. . verzei Tehnologia.. ardeilor ~~ pMl!i. .... . de cultivare a. . . de legume cit mai timpllrii Yrelllngirea c\lltuTilor ill toamna Pastrarea legume lor ANEXE .... . r:'sadurilOI .. POSIBILITATI DE PRELUNGIRE LEGUME PROASPETE t)btjnerea... INGRIJIREA ~I RECOLTAREA MICO...... . 95 97 97 101 108 111 114 ib-.. legumelor CU!TURII... . ...... ..... ...... 11.."". . 1992 Coli lipar 10.... .. .. . .• .. ..• ..se Tehnologia de oultivaTe a speciiloI legumicole riid1l.• Baza roaterialtrl necesarl\ la produce rea rasadurilcr Fluxul tehnologic 1a producerea...LE Lucrdrile eu caraeter general Lncrarile cu caTaetcr special _ Recoltarea.. tomatelor. .... . ...• A CONSUMrJLUI _. GRUPE DE SPECII LEGUMICOLE . de cultivaTe a speciilor legumicole bost~noa.. - DE ...oR LEGU. ...anda Ill.... de cultivare a. <:is 58 60 IH vi 80 83 85 85 91 .. .. TEHNOLOGII DE CULTIVARE A PRINCIPALELOR. Tehnologia... Rei!nC\CT: Lng OLGA ALEXEI !fchnoredactor: STELlA)< A FA RJZIANIJ II tm de tt par 111X III A¢ru...... .•..gele1or vinete Tehnologia.. .cinoase Tehnologia de cultivaTe a speciilor legumicole verdeturi -. .2S CO". .. 9. 131 .....V...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->