Clic pe titlu sau pe unul dintre subtitluri.

CEZAR
PETRESCU
1892 - 1961
CEZAR PETRESCU
S-a nàscut în comuna Hodora - Cotnari, 1ude(ul Iayi.
Se afirmà ca romancier cu "Întunecare~ (1927 -1928).
Ob(ine Premiul na(ional pentru prozà (1938).
Un loc însemnat în opera scriitorului îl ocupà
literatura pentru copii: FRAM URSUL POLAR (1931),
PIF...PAF...PUF(1945), NALUCA, NEGHINITÄ (1946).
MUZEUL MEMORIAL ~CERZAR PETRESCU¨
BU$TENI
Muzeul dezvàluie vizitatorului marea pasiune a
scriitorului pentru carte.
Aventurile unui urs crescut printre oameni, în
lumea circului, atrag yi astàzi cititorul, indiferent
de vârstà.
"1igrii ayteptau în cerc..."
"Si-a încordat muychii sub blana catifelatá si a ságetat din douá
salturi, dincolo de cele douá cercuri, dintre care unul de vápaie."
"El e în puterea
oamenilor acum."
Cât de bine cunoayte
locul acela!... De câte yi
de câte ori nu aytepta
acolo, ...?"
'...Pà¸esc unul cate unul, ca ni¸te pisici uria¸e ¸i cuminti.
I¸i leagànà co:ile grele ¸i lungi.
Nu privesc nici in dreapta, nici in stanga, cu ochii lor
mari, galbeni de sticlà. Pasul e mlàdios pe nisip. Moale,
catifelat, fàrà sunet.`
"¬Au e bolnav, ...! E ceva mai ráu... L-a ajuns ceasul când nu e bun
de nimic.(...) Poate uitá, poate îl apucá dorul de pustietájile lor de
gheajá unde s-au náscut... (...) Din seara asta s-a sfâryit cu Fram!..."
iglu
aurora borealà
aisberg
Polul Nord
noapte polarà
dresor
morsà
soare polar
Alege un cuvânt.
aisberg, aisberguri: bloc
(mare) desprins din
calotele glaciare polare;
ghe(ar plutitor.
Aizbergurile stingheresc naviga(ia.
Un aisberg plat.
Aizbergul navigheazá spre zonele calde ale
globului inIluentând clima zonelor învecinate.
Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand
exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie· ·portocalie a portocalie a
soarelui din acest interval de timp. soarelui din acest interval de timp.
Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau
roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în
regiunile polare regiunile polare
AURORA este de 2 feluri in functie de polul magnetic la care se formeazà:
- aurora BOREALÄcare se formeazà la polul nord magnetic
- aurora AUSTRALÄ care se formeazà la polul sud magnetic.
dresor ÷ persoanà care
se ocupà (într-un circ)
cu dresarea animalelor.
Apus de soare la Polul Nord
Prezentare realizatà de învà(àtor Ioana Tàtaru
$coala Nr. 12 - Tulcea

# !%#$& #!%#$&
$
,3g8.:9L3.42:3,4/47, 493,7 :/0x:, $0,172g.,742,3.07.: 39:30.,70  
 -x30!702:3,x43,50397:574g &34.L38023,9L34507,8.7947::L4.:5g 907,9:7,50397:.45#&#$&! #  ! ! !& & f 

&& # ##!%#$& 
& % 

:0:/0;g:0;9,947::2,70,5,8:30, 8.7947::50397:.,790

;039:70:3::78.708.:95739704,203 L3 :20,.7.:: ,97, ,89g.9947: 3/107039 /0;789g

:L3.07.%7. 9059. .

.g5.92: .910.9:7 /3..9/3/4:g 8.47/.0 .:7 /3970.8g09.00/4:g.07.70:3:/0.9g8.3.L3.8:--.44/0.. .

90 4... .0.90 /0.0L35:9070.:2 9/0-30.20347. 0.44  . 9059.:34.. 4.:.90473:.

7 . !g 08.g !..0 .3.8:02g/4850385 4.40700 :3 :57.90:3: .g3g. 0 .L3/70.59.:3:.47 2.:4.3 9058. .-03/089.:23x 0. 3.910.08.L3893.9 1g7g8:309 .:7..

.

8:.2 .:3g8.0.89. .g/47:/05:8909gx047/0 0.0.5:.817 9.xg:3/08 .90:9g 54...2.:38..:7.3/3:0-:3 /032.7g: .:9 380.:0-43.. !4.7.8 .90L.

59054.7 00:3.:747. -470.g /70847 : 2478g 34.39 .7g !4:47/ 84.8-07 .7054..:.

.8-07:7-4.75:9947 .70 0x. 2.7054.4900..70 /085738/3 ..8-07 ..

.-07:708930708.3..x..

8-075.&3.9 .

g85704300.90 .0..-07:3./0.43047L3..0.0 4-::31:03x3/.3.2.

5.5. 6345 1 5.3:6.19 : 9.946:9 345 96 . 969.31.9.47 5.93 0 51 :.

60.3.769. 96 .

3 :.31.47  969 /69.9315.9. :6.90..:.5.9.763.3 345 1 91:.09.5.9..:0 5 953763.7.0 0.90 5.473567n7/63.9 .9 . 96 .0:.

&$%#f.&# #0890/010:731:3..708014720.54:347/2..g .:747. .g .:747. ..309.309.708014720. #f .54:8:/2.309.g ...90/054:2.708014720.

.

.

.

.

.

3g.:5g L397 :3.7.70 804..047 .32./7084750784. .:/708..70.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70.5:8/084.!4:47/ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gxg9474.4.7: .0.7 %:.9g/0L3...7070.3. .%g9.!70039.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful