Clic pe titlu sau pe unul dintre subtitluri.

CEZAR
PETRESCU
1892 - 1961
CEZAR PETRESCU
S-a nàscut în comuna Hodora - Cotnari, 1ude(ul Iayi.
Se afirmà ca romancier cu "Întunecare~ (1927 -1928).
Ob(ine Premiul na(ional pentru prozà (1938).
Un loc însemnat în opera scriitorului îl ocupà
literatura pentru copii: FRAM URSUL POLAR (1931),
PIF...PAF...PUF(1945), NALUCA, NEGHINITÄ (1946).
MUZEUL MEMORIAL ~CERZAR PETRESCU¨
BU$TENI
Muzeul dezvàluie vizitatorului marea pasiune a
scriitorului pentru carte.
Aventurile unui urs crescut printre oameni, în
lumea circului, atrag yi astàzi cititorul, indiferent
de vârstà.
"1igrii ayteptau în cerc..."
"Si-a încordat muychii sub blana catifelatá si a ságetat din douá
salturi, dincolo de cele douá cercuri, dintre care unul de vápaie."
"El e în puterea
oamenilor acum."
Cât de bine cunoayte
locul acela!... De câte yi
de câte ori nu aytepta
acolo, ...?"
'...Pà¸esc unul cate unul, ca ni¸te pisici uria¸e ¸i cuminti.
I¸i leagànà co:ile grele ¸i lungi.
Nu privesc nici in dreapta, nici in stanga, cu ochii lor
mari, galbeni de sticlà. Pasul e mlàdios pe nisip. Moale,
catifelat, fàrà sunet.`
"¬Au e bolnav, ...! E ceva mai ráu... L-a ajuns ceasul când nu e bun
de nimic.(...) Poate uitá, poate îl apucá dorul de pustietájile lor de
gheajá unde s-au náscut... (...) Din seara asta s-a sfâryit cu Fram!..."
iglu
aurora borealà
aisberg
Polul Nord
noapte polarà
dresor
morsà
soare polar
Alege un cuvânt.
aisberg, aisberguri: bloc
(mare) desprins din
calotele glaciare polare;
ghe(ar plutitor.
Aizbergurile stingheresc naviga(ia.
Un aisberg plat.
Aizbergul navigheazá spre zonele calde ale
globului inIluentând clima zonelor învecinate.
Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand
exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie· ·portocalie a portocalie a
soarelui din acest interval de timp. soarelui din acest interval de timp.
Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau
roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în
regiunile polare regiunile polare
AURORA este de 2 feluri in functie de polul magnetic la care se formeazà:
- aurora BOREALÄcare se formeazà la polul nord magnetic
- aurora AUSTRALÄ care se formeazà la polul sud magnetic.
dresor ÷ persoanà care
se ocupà (într-un circ)
cu dresarea animalelor.
Apus de soare la Polul Nord
Prezentare realizatà de învà(àtor Ioana Tàtaru
$coala Nr. 12 - Tulcea

# !%#$& #!%#$&
$
,3g8.:9L3.42:3,4/47, 493,7 :/0x:, $0,172g.,742,3.07.: 39:30.,70  
 -x30!702:3,x43,50397:574g &34.L38023,9L34507,8.7947::L4.:5g 907,9:7,50397:.45#&#$&! #  ! ! !& & f 

&& # ##!%#$& 
& % 

:0:/0;g:0;9,947::2,70,5,8:30, 8.7947::50397:.,790

;039:70:3::78.708.:95739704,203 L3 :20,.7.:: ,97, ,89g.9947: 3/107039 /0;789g

:L3. .%7. 9059.07.

9/3/4:g 8.910.8:--..g5.L3.07.44/0.9:7 /3.9g8.92: .00/4:g..:7 /3970.0 .8g09.. .47/.70:3:/0.3.

90473:. 90 4.... 4. . 9059.90 /0. 0.:2 9/0-30.20347.44  .:.:34.0L35:9070.0.

3.:3:.:7.3.8:02g/4850385 4.90:3: .-03/089.0 .L3893. .:23x 0.L3/70. 0 .910..08.40700 :3 :57.g3g..:4.9 1g7g8:309 .3 9058.47 2.7 .59. !g 08.g !.

.

.8:.2.0.5:..7g: .g/47:/05:8909gx047/0 0.:0-43.817 9.:9 380.:38.8 .90:9g 54.3/3:0-:3 /032. !4..0.:3g8.90L.xg:3/08 . .89.7..:7.2 .

39 .8-07 .:..7054.7 00:3.59054.g /70847 : 2478g 34.:747.7g !4:47/ 84. -470.

8-07:7-4...70 0x.4900.8-07 .7054.70 /085738/3 .. 2.75:9947 ..

.. .-07:708930708.3.x.

8-075.9 .&3.

0 4-::31:03x3/.0..43047L3./0.-07:3..90 .3.2.g85704300.0.

5. 969.19 : 9.9.31. 6345 1 5.946:9 345 96 .47 5.93 0 51 :.5.3:6.

769. 96 .60.3.

5.3 :.9.31.9315.90.9.9 .0 0.:. :6.9.:0 5 953763..3 345 1 91:.5.47  969 /69..473567n7/63.90 5.763.9 .09. 96 .0:.7.

.g .&$%#f...708014720..90/054:2..54:347/2.708014720.g .309.&# #0890/010:731:3.708014720.g .:747.309.. .309. #f .:747.54:8:/2.

.

.

.

.

.

3g.:5g L397 :3.32.70 804.047 . ./7084750784.7.:/708...70.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

!4:47/ .5:8/084.70.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.9g/0L3.7070.7: .0.gxg9474.%g9..4.7 %:.!70039.3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful