Clic pe titlu sau pe unul dintre subtitluri.

CEZAR
PETRESCU
1892 - 1961
CEZAR PETRESCU
S-a nàscut în comuna Hodora - Cotnari, 1ude(ul Iayi.
Se afirmà ca romancier cu "Întunecare~ (1927 -1928).
Ob(ine Premiul na(ional pentru prozà (1938).
Un loc însemnat în opera scriitorului îl ocupà
literatura pentru copii: FRAM URSUL POLAR (1931),
PIF...PAF...PUF(1945), NALUCA, NEGHINITÄ (1946).
MUZEUL MEMORIAL ~CERZAR PETRESCU¨
BU$TENI
Muzeul dezvàluie vizitatorului marea pasiune a
scriitorului pentru carte.
Aventurile unui urs crescut printre oameni, în
lumea circului, atrag yi astàzi cititorul, indiferent
de vârstà.
"1igrii ayteptau în cerc..."
"Si-a încordat muychii sub blana catifelatá si a ságetat din douá
salturi, dincolo de cele douá cercuri, dintre care unul de vápaie."
"El e în puterea
oamenilor acum."
Cât de bine cunoayte
locul acela!... De câte yi
de câte ori nu aytepta
acolo, ...?"
'...Pà¸esc unul cate unul, ca ni¸te pisici uria¸e ¸i cuminti.
I¸i leagànà co:ile grele ¸i lungi.
Nu privesc nici in dreapta, nici in stanga, cu ochii lor
mari, galbeni de sticlà. Pasul e mlàdios pe nisip. Moale,
catifelat, fàrà sunet.`
"¬Au e bolnav, ...! E ceva mai ráu... L-a ajuns ceasul când nu e bun
de nimic.(...) Poate uitá, poate îl apucá dorul de pustietájile lor de
gheajá unde s-au náscut... (...) Din seara asta s-a sfâryit cu Fram!..."
iglu
aurora borealà
aisberg
Polul Nord
noapte polarà
dresor
morsà
soare polar
Alege un cuvânt.
aisberg, aisberguri: bloc
(mare) desprins din
calotele glaciare polare;
ghe(ar plutitor.
Aizbergurile stingheresc naviga(ia.
Un aisberg plat.
Aizbergul navigheazá spre zonele calde ale
globului inIluentând clima zonelor învecinate.
Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand
exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie· ·portocalie a portocalie a
soarelui din acest interval de timp. soarelui din acest interval de timp.
Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau
roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în
regiunile polare regiunile polare
AURORA este de 2 feluri in functie de polul magnetic la care se formeazà:
- aurora BOREALÄcare se formeazà la polul nord magnetic
- aurora AUSTRALÄ care se formeazà la polul sud magnetic.
dresor ÷ persoanà care
se ocupà (într-un circ)
cu dresarea animalelor.
Apus de soare la Polul Nord
Prezentare realizatà de învà(àtor Ioana Tàtaru
$coala Nr. 12 - Tulcea

# !%#$& #!%#$&
$
,3g8.:9L3.42:3,4/47, 493,7 :/0x:, $0,172g.,742,3.07.: 39:30.,70  
 -x30!702:3,x43,50397:574g &34.L38023,9L34507,8.7947::L4.:5g 907,9:7,50397:.45#&#$&! #  ! ! !& & f 

&& # ##!%#$& 
& % 

:0:/0;g:0;9,947::2,70,5,8:30, 8.7947::50397:.,790

;039:70:3::78.708.:95739704,203 L3 :20,.7.:: ,97, ,89g.9947: 3/107039 /0;789g

9059.:L3.%7.07. .

8g09.07.910.9g8.:7 /3970.8:--..47/.0 .00/4:g. ..9/3/4:g 8.g5.3.92: .70:3:/0.44/0.L3..9:7 /3.

:2 9/0-30. 4.0.:. ..0L35:9070. 90 4.44  .90473:. 0..20347. 9059.:34.90 /0..

:23x 0.:7. !g 08.910.08. 3.90:3: .:3:.47 2..-03/089.:4. .3 9058..L3893.3.7 . 0 .40700 :3 :57.0 .59.8:02g/4850385 4.L3/70.9 1g7g8:309 .g3g.g !.

.

90:9g 54.0.g/47:/05:8909gx047/0 0. .89..7.:3g8.xg:3/08 .2 .2. !4.8 .:38..:9 380..:7.:0-43..7g: .5:.3/3:0-:3 /032.817 9.90L.8:.0.

-470..8-07 .39 .:747.7 00:3.g /70847 : 2478g 34.7g !4:47/ 84.:.7054.59054.

7054.70 /085738/3 .8-07:7-4.70 0x..8-07 ... 2..4900.75:9947 .

-07:708930708. .3...x.

9 .&3.8-075.

/0.0 4-::31:03x3/.3.2.g85704300..0.90 .0.-07:3.43047L3..

19 : 9. 6345 1 5.5.47 5.5.93 0 51 :.31.946:9 345 96 .3:6. 969.9.

60.769. 96 .3.

7. 96 ..90.0 0..90 5.3 :.3 345 1 91:.763.9 .47  969 /69.09. :6.473567n7/63.9 .:.5.9315.31.:0 5 953763.9.0:.9.9.5.

309.708014720. #f .309.90/054:2.54:8:/2.g . .&$%#f. .g ..309.:747.g ..54:347/2..708014720...:747.708014720.&# #0890/010:731:3.

.

.

.

.

.

3g..:5g L397 :3.70 804. ./7084750784..32.047 .70.7.:/708.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5:8/084.!4:47/ .70.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gxg9474.!70039.%g9..4.0.7070.7 %:. .3.9g/0L3..7: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful