Clic pe titlu sau pe unul dintre subtitluri.

CEZAR
PETRESCU
1892 - 1961
CEZAR PETRESCU
S-a nàscut în comuna Hodora - Cotnari, 1ude(ul Iayi.
Se afirmà ca romancier cu "Întunecare~ (1927 -1928).
Ob(ine Premiul na(ional pentru prozà (1938).
Un loc însemnat în opera scriitorului îl ocupà
literatura pentru copii: FRAM URSUL POLAR (1931),
PIF...PAF...PUF(1945), NALUCA, NEGHINITÄ (1946).
MUZEUL MEMORIAL ~CERZAR PETRESCU¨
BU$TENI
Muzeul dezvàluie vizitatorului marea pasiune a
scriitorului pentru carte.
Aventurile unui urs crescut printre oameni, în
lumea circului, atrag yi astàzi cititorul, indiferent
de vârstà.
"1igrii ayteptau în cerc..."
"Si-a încordat muychii sub blana catifelatá si a ságetat din douá
salturi, dincolo de cele douá cercuri, dintre care unul de vápaie."
"El e în puterea
oamenilor acum."
Cât de bine cunoayte
locul acela!... De câte yi
de câte ori nu aytepta
acolo, ...?"
'...Pà¸esc unul cate unul, ca ni¸te pisici uria¸e ¸i cuminti.
I¸i leagànà co:ile grele ¸i lungi.
Nu privesc nici in dreapta, nici in stanga, cu ochii lor
mari, galbeni de sticlà. Pasul e mlàdios pe nisip. Moale,
catifelat, fàrà sunet.`
"¬Au e bolnav, ...! E ceva mai ráu... L-a ajuns ceasul când nu e bun
de nimic.(...) Poate uitá, poate îl apucá dorul de pustietájile lor de
gheajá unde s-au náscut... (...) Din seara asta s-a sfâryit cu Fram!..."
iglu
aurora borealà
aisberg
Polul Nord
noapte polarà
dresor
morsà
soare polar
Alege un cuvânt.
aisberg, aisberguri: bloc
(mare) desprins din
calotele glaciare polare;
ghe(ar plutitor.
Aizbergurile stingheresc naviga(ia.
Un aisberg plat.
Aizbergul navigheazá spre zonele calde ale
globului inIluentând clima zonelor învecinate.
Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand
exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie· ·portocalie a portocalie a
soarelui din acest interval de timp. soarelui din acest interval de timp.
Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau
roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în
regiunile polare regiunile polare
AURORA este de 2 feluri in functie de polul magnetic la care se formeazà:
- aurora BOREALÄcare se formeazà la polul nord magnetic
- aurora AUSTRALÄ care se formeazà la polul sud magnetic.
dresor ÷ persoanà care
se ocupà (într-un circ)
cu dresarea animalelor.
Apus de soare la Polul Nord
Prezentare realizatà de învà(àtor Ioana Tàtaru
$coala Nr. 12 - Tulcea

# !%#$& #!%#$&
$
,3g8.:9L3.42:3,4/47, 493,7 :/0x:, $0,172g.,742,3.07.: 39:30.,70  
 -x30!702:3,x43,50397:574g &34.L38023,9L34507,8.7947::L4.:5g 907,9:7,50397:.45#&#$&! #  ! ! !& & f 

&& # ##!%#$& 
& % 

:0:/0;g:0;9,947::2,70,5,8:30, 8.7947::50397:.,790

;039:70:3::78.708.:95739704,203 L3 :20,.7.:: ,97, ,89g.9947: 3/107039 /0;789g

%7. 9059. .07.:L3.

70:3:/0.g5..3.0 .44/0.47/.. .L3.9g8..92: .9/3/4:g 8.9:7 /3.910.8:--.:7 /3970.07.8g09.00/4:g.

:2 9/0-30.:34..:.90473:.0. .20347.44  . 9059.90 /0. 4.. 90 4. 0..0L35:9070.

g3g.3 9058.40700 :3 :57.3. 0 .L3/70.59.0 .90:3: . 3.:3:.L3893.-03/089.9 1g7g8:309 . !g 08..:7.:23x 0. ..g !.:4.8:02g/4850385 4.7 .47 2.08.910.

.

5:.3/3:0-:3 /032..:9 380.2.:3g8.7g: .817 9.0.g/47:/05:8909gx047/0 0. .:7.8 .2 . !4...xg:3/08 ..90:9g 54.89.:38.90L.0.:0-43.8:.7.

g /70847 : 2478g 34.7054.:747.8-07 .59054.7g !4:47/ 84.:.39 . -470.7 00:3..

4900..70 0x.8-07 ...7054.8-07:7-4..75:9947 . 2.70 /085738/3 .

x.-07:708930708.3... .

&3.9 .8-075.

-07:3..2.90 ./0.0.0 4-::31:03x3/.43047L3.0.g85704300.3..

 969.5. 6345 1 5.5.19 : 9.946:9 345 96 .93 0 51 :.31.47 5.3:6.9.

3.60. 96 .769.

47  969 /69.0:.90..31.9.473567n7/63.5. :6.0 0.:0 5 953763.90 5.. 96 .9.763.3 :.9 .9315.7.09.9.:.9 .3 345 1 91:.5.

. .:747..&$%#f.:747..54:347/2.708014720.&# #0890/010:731:3.90/054:2.708014720.309.g .g .54:8:/2.. #f .309..309.g ..708014720.

.

.

.

.

.

70 804.. ./7084750784.3g.047 .70.7.32..:5g L397 :3.:/708.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

!4:47/ .70.5:8/084.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..7070.%g9.3.7 %:.!70039.9g/0L3.0.4.7: . .gxg9474.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful