Clic pe titlu sau pe unul dintre subtitluri.

CEZAR
PETRESCU
1892 - 1961
CEZAR PETRESCU
S-a nàscut în comuna Hodora - Cotnari, 1ude(ul Iayi.
Se afirmà ca romancier cu "Întunecare~ (1927 -1928).
Ob(ine Premiul na(ional pentru prozà (1938).
Un loc însemnat în opera scriitorului îl ocupà
literatura pentru copii: FRAM URSUL POLAR (1931),
PIF...PAF...PUF(1945), NALUCA, NEGHINITÄ (1946).
MUZEUL MEMORIAL ~CERZAR PETRESCU¨
BU$TENI
Muzeul dezvàluie vizitatorului marea pasiune a
scriitorului pentru carte.
Aventurile unui urs crescut printre oameni, în
lumea circului, atrag yi astàzi cititorul, indiferent
de vârstà.
"1igrii ayteptau în cerc..."
"Si-a încordat muychii sub blana catifelatá si a ságetat din douá
salturi, dincolo de cele douá cercuri, dintre care unul de vápaie."
"El e în puterea
oamenilor acum."
Cât de bine cunoayte
locul acela!... De câte yi
de câte ori nu aytepta
acolo, ...?"
'...Pà¸esc unul cate unul, ca ni¸te pisici uria¸e ¸i cuminti.
I¸i leagànà co:ile grele ¸i lungi.
Nu privesc nici in dreapta, nici in stanga, cu ochii lor
mari, galbeni de sticlà. Pasul e mlàdios pe nisip. Moale,
catifelat, fàrà sunet.`
"¬Au e bolnav, ...! E ceva mai ráu... L-a ajuns ceasul când nu e bun
de nimic.(...) Poate uitá, poate îl apucá dorul de pustietájile lor de
gheajá unde s-au náscut... (...) Din seara asta s-a sfâryit cu Fram!..."
iglu
aurora borealà
aisberg
Polul Nord
noapte polarà
dresor
morsà
soare polar
Alege un cuvânt.
aisberg, aisberguri: bloc
(mare) desprins din
calotele glaciare polare;
ghe(ar plutitor.
Aizbergurile stingheresc naviga(ia.
Un aisberg plat.
Aizbergul navigheazá spre zonele calde ale
globului inIluentând clima zonelor învecinate.
Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand
exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie· ·portocalie a portocalie a
soarelui din acest interval de timp. soarelui din acest interval de timp.
Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau
roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în
regiunile polare regiunile polare
AURORA este de 2 feluri in functie de polul magnetic la care se formeazà:
- aurora BOREALÄcare se formeazà la polul nord magnetic
- aurora AUSTRALÄ care se formeazà la polul sud magnetic.
dresor ÷ persoanà care
se ocupà (într-un circ)
cu dresarea animalelor.
Apus de soare la Polul Nord
Prezentare realizatà de învà(àtor Ioana Tàtaru
$coala Nr. 12 - Tulcea

# !%#$& #!%#$&
$
,3g8.:9L3.42:3,4/47, 493,7 :/0x:, $0,172g.,742,3.07.: 39:30.,70  
 -x30!702:3,x43,50397:574g &34.L38023,9L34507,8.7947::L4.:5g 907,9:7,50397:.45#&#$&! #  ! ! !& & f 

&& # ##!%#$& 
& % 

:0:/0;g:0;9,947::2,70,5,8:30, 8.7947::50397:.,790

;039:70:3::78.708.:95739704,203 L3 :20,.7.:: ,97, ,89g.9947: 3/107039 /0;789g

9059. .07.%7.:L3.

g5.0 .8g09.47/.3.00/4:g.07.8:--.. .910.9/3/4:g 8.L3.:7 /3970.9g8.92: .70:3:/0.9:7 /3.44/0...

. 4..90473:.20347. 9059.0. 90 4.44  .:. ..:34.90 /0.0L35:9070.:2 9/0-30. 0.

9 1g7g8:309 .910.L3893.3.40700 :3 :57. 3.g !.L3/70.:23x 0.08.8:02g/4850385 4. !g 08.:7.-03/089.0 ..g3g. . 0 .3 9058.59.:3:.47 2..:4.90:3: .7 .

.

5:.90L.3/3:0-:3 /032.:9 380.817 9. !4.xg:3/08 .7g: .0.8 .:3g8.:0-43.89.8:..:7.:38. .7...2.2 .0.g/47:/05:8909gx047/0 0..90:9g 54.

g /70847 : 2478g 34.59054..8-07 .39 .:747.7054.7g !4:47/ 84.7 00:3. -470.:.

 2.7054..70 0x.8-07 ....8-07:7-4.75:9947 .4900.70 /085738/3 .

3..x.. .-07:708930708.

9 .&3.8-075.

.3../0.90 .0.0.0 4-::31:03x3/.2.g85704300.-07:3.43047L3.

 969.3:6. 6345 1 5.9.47 5.5.946:9 345 96 .19 : 9.5.93 0 51 :.31.

 96 .3.60.769.

5.0 0.9 .5. 96 .473567n7/63.9.90. :6..9.3 345 1 91:..9 .9315.:.47  969 /69.7.31.763.90 5.9.:0 5 953763.0:.3 :.09.

.309.54:8:/2.g .708014720.:747..309.54:347/2. #f .g .90/054:2.&# #0890/010:731:3...:747.309. .708014720..&$%#f.708014720.g . .

.

.

.

.

.

047 .70..:/708.:5g L397 :3.32. ./7084750784..3g.7.70 804.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70.5:8/084.!4:47/ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9g/0L3.7070.7 %:.7: .!70039.3.0.4. ..%g9..gxg9474.