Sunteți pe pagina 1din 14

Psihologia educatiei - Anul I, sem.

1 Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic


MULTIPLE CHOICE 1. Ce studiaza psihologia? a. fenomenele psihice b. fenomenele sociale c. fenomenele cerebrale 2. Ce fel de raporturi exista intre viata psihica si activitatea interna? a. raporturi de subordonare b. raporturi de interconditionare c. raporturi de supraordonare 3. Pe ce planuri se manifesta fenomenele psihice? a. pe plan interior, ca fapte subiective b. pe plan exterior, prin intermediul comportamentelor si conduitelor c. pe plan interior si pe plan exterior, in egala masura 4. Substratul material al psihismului il constituie: a. trairile interioare b. schimbarile din constiinta omului c. activitatea nervoasa superioara 5. Care dintre urmatoarele procese se numara printre procesele cognitive primare? a. senzatiile b. gandirea c. imaginatia 6. In clasificarea fenomenelor psihice, reprezentarile se regasesc printre: a. activitatile psihice b. procesele psihice senzoriale c. procesele psihice logice 7. La ce anume se refera procesele psihice volitive? a. gandire b. motivatie c. vointa 8. Printre conditiile stimulatoare pentru activitate se regaseste si: a. afectivitatea b. comunicarea c. atentia 9. In clasificarea fenomenelor psihice, care sunt insusirile de personalitate? a. temperamentul, atentia si caracterul b. aptitudinile, temperamentul si caracterul c. aptitudinile, motivatia si caracterul

10. Ca un lant de actiuni interpersonale si sociale, educatia are ca obiectiv: a. transformarea individului intr-o personalitate docila b. transformarea individului intr-o personalitate activa si autonoma c. transformarea individului intr-un model de conformitate sociala 11. Care sunt obiectivele pe care si le propune psihologia educatiei? a. optimizarea instruirii si educatiei b. identificarea patologiei psihologice c. bazele psihologice ale organizarii muncii 12. Printre preocuparile psihologiei educatiei se numara si urmatoarele aspecte: a. mecanismele psihologice ale individului care practica un sport de performanta b. bazele psihologice ale utilizarii metodelor de interventie educativa asupra individului c. identificarea metodelor de evaluare a cunostintelor elevilor 13. Ce anume reprezinta totalitatea proceselor de transformare prin care trec organismele vii sau institutiile sociale:? a. cresterea b. maturizarea c. dezvoltarea 14. Procesul de formare a unor seturi de procese, insusiri si dimensiuni psihice si, totodata, procesul de insusire si restructurare continua a acestora inseamna: a. dezvoltare psihica b. educatie c. crestere psihica 15. Cum poate fi definita educabilitatea? a. capacitate si disponibilitate din partea individului de a recepta influentelor externe b. actiunea de interventie modelatoare asupra individului c. capacitatea de crestere si maturizare a undividului 16. Teoria ereditarista sustine ideea conform careia: a. mediul are putere absoluta asupra individului uman, generand viata psihica b. dezvoltarea psihica este un dat care se desfasoara conform programului ereditar c. factorii ereditari si cei situationali creeaza un context care duce la evolutia si educarea individului 17. Care dintre urmatoarele teorii referitoare la educabilitate a fost confirmata de cercetarile cele mai recente? a. teoria ereditarista b. teoria ambientalista c. teoria interactionista 18. Ce anume reprezinta ereditatea? a. capacitatea organismelor vii de a se reproduce b. capacitatea organismelor vii de a transmite mesajele de specificitate de la o generatie la alta c. capacitatea organismelor vii de a comunica unele cu altele

19. In ce categorie de insusiri care se mostenesc se enumera predispozitiile aptitudinale? a. insusiri comune pentru specia umana b. insusiri biochimice c. insusiri functionale si psihice 20. Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? a. diversitatea psihologica umana are o radacina ereditara, dar nu se reduce la aceasta b. diversitatea psihologica umana tine in exclusivitate de mostenirea ereditara c. diversitatea psihologica umana este determinata exclusiv de datele ambientale si educative 21. Totalitatea elementelor naturale si sociale, materiale si culturale cu care individul interactioneaza, direct sau indirect, pe parcursul evolutiei sale reprezinta: a. ereditatea b. mediul c. educatia 22. Printre factorii fizici externi care influenteaza dezvoltarea se numara si: a. conditiile climaterice, calitatea alimetatiei si conditiile socioeconomice b. conditiile geografice, calitatea aerului si factorii socioculturali c. conditiile climaterice, conditiile geografice, calitatea alimentatiei si a aerului 23. Printre aspectele vietii psihice care poarta mai puternic amprenta ereditatii se numara: a. temperamentul b. atitudinile c. vointa 24. In care dintre perioadele vietii este mai pregnant rolul ereditatii? a. in perioada de mijloc a vietii b. la inceputul si spre sfarsitul vietii c. la inceputul vietii 25. Ce reprezinta perioadele sensibile sau critice din dezvoltarea individului? a. perioade de maxima fragilitate emotionala b. perioade in care ereditatea ofera premisele de interventie optima din partea mediului c. perioade in care ereditatea se opune interventiilor din partea mediului 26. Care este modalitatea prin care mediul actioneaza asupra dezvoltarii? a. prin interventii directe b. prin prezenta sau absenta c. prin oferirea de circumstante si oportunitati 27. Pentru a avea consecinte optime asupra individului, educatia trebuie sa fie: a. stimulativa b. coercitiva c. suprasolicitanta 28. Dezvoltarea psihica este stadiala, in sensul ca: a. se sprijina pe ereditate b. are un traiect ascendent c. anumite perioade ale vietii coreleaza cu schimbari cantitative si calitative specifice

29. Dezvoltarea psihica este individuala in sensul ca: a. este plurideterminata b. prezinta numeroase aspecte de diferentiere, dincolo de legile general-umane de dezvoltare c. orice schimbare produsa intr-o anumita zona are efecte asupra intregii dezvoltari 30. Intre ce varste se desfasoara ciclul de crestere si dezvoltare, in care se dezvolta toate capacitatile fizice si psihice specifice speciei umane: a. 0-15 ani b. 5-25 de ani c. 0-25 de ani 31. In ce stadiu se dezvolta procesele psihice complexe, se pun bazele dezvoltarii personalitatii si se dobandeste capacitatea de autocontrol voluntar? a. stadiul prescolaritatii b. stadiul scolaritatii c. perioada pubertatii 32. Cum poate fi definit intelectul? a. totalitatea proceselor, functiilor si activitatilor psihice care fac posibila dezvoltarea b. totailtatea proceselor, functiilor si activitatilor psihice care fac posibila cunoasterea c. totailtatea proceselor, functiilor si activitatilor psihice care fac posibila formarea personalitatii 33. Aptitudinea generala care face posibila adaptarea la mediu in situatii foarte variate este: a. inteligenta b. gandirea c. intelectul 34. La ce se refera faptul ca, in perioadele de maturizare, dezvoltarea cognitiva se produce de sus in jos? a. gandirea se dezvolta pornind de la procese elementare b. ideile si conceptele pot influenteaza modul de percepere al realitatii c. gandirea este total abstracta, fiind desprinsa de elementele realitatii concrete 35. Stadiul senzorio-motor de dezvoltare cognitiva presupune: a. trecerea de la reactii primare la reactii secundare si la constituirea de scheme de actiune b. substituirea actiunilor motorii cu acte simbolice c. posibilitatea conceptualizarilor 36. Saltul substantial pe care il implica stadiul pre-operational din dezvoltarea cognitiva este reprezentat de: a. capacitatea copilului de a subordona mijloacele fata de scop b. dezvoltarea limbajului c. rationamentul ipotetico-deductiv 37. Stadiul operatiilor formale, in care devine operanta gandirea abstracta, este posibil la varsta de: a. 5 ani b. 7 ani c. 12 ani 4

38. In perioada prescolaritatii, cea mai productiva dezvoltare intelectuala are loc in conditiile in care: a. copilul beneficiaza de modelul grupului de copii b. copilul beneficiaza de modelul grupului de adulti c. copilul este supus unor influente educative speciale 39. Care este concsecinta pe plan educativ a faptului ca prescolarii si scolarii mici au o gandire predominant concreta? a. este necesara tratarea diferentiata b. se impune formalizarea activitatilor de initiere in scris si citit c. experientele educationale trebuie sa contina demonstratii si reprezentari fizice 40. Ce efecte pot avea asupra dezvoltarii intelectuale acele situatii care genereaza conflicte cognitive? a. stimularea dezvoltarii cognitive b. franarea dezvoltarii cognitive c. complicarea inutila a continuturilor invatarii 41. Afectivitatea reprezinta totalitatea fenomenelor psihice care reflecta relatiile dintre subiect si lumea sa sub forma de: a. perceptii b. trairi c. concepte 42. Procesele afective complexe sunt caracterizate prin: a. caracter elementar si spontan b. grad mare de restructurare si raportare valorica la nivel de personalitate c. grad mare de constientizare li intelectualizare 43. Cum se numesc trairile afective de lunga durata, intense si relativ stabile? a. emotii b. sentimente c. pasiuni 44. Ce sunt dispozitiile afective? a. stari difuze, fara o orientare precisa, cu intensitate variabila b. forme afective primitive si impulsive, de scurta durata si necontrolate c. forme afective de scurta durata, cu caracter situativ 45. La ce anume se refera functia adaptativa a proceselor afective? a. potenteaza si conditioneaza actiunea individului b. regleaza si organizeaza conduita c. dezorganizeaza conduita 46. Care este stadiul de dezvoltare afectiva caracterizat prin influenta anturajului si investitia afectiva in prieteni? a. stadiul interpersonal b. stadiul egocentric c. stadiul autonom 47. Intre ce varste se desfasoara stadiul heteronom al dezvoltarii afective a individului? a. 0-4/5 ani b. 4/5-6/7 ani c. 7/8-14/15 ani 5

48. Conditionarile negative in copilaria timpurie pot duce la: a. autodosciplina b. timiditate si izolare c. echilibru afectiv 49. Constructia afectiva a copilului depinde in primele faze ale dezvoltarii de: a. nivelul de maturizare emotionala b. interesul copilului fata de invatare c. modalitatile de relationare cu mama 50. Intre varsta cronologica si maturizarea afectiva exista relatii de: a. distinctie clara b. interrelationare c. neutralitate 51. Pentru dezvoltarea afectiva a copilului este important ca: a. sa se limiteze experientele prea variate b. sa fie diversificat repertoriul emotional al copilului c. sa se educe vointa 52. Educatia morala are, printre obiective: a. formarea aptitudinilor morale b. formarea vointei c. formarea constiintei morale 53. In cadrul nivelului premoral, copilul reactioneaza astfel incat: a. sa evite pedeapsa b. sa obtina un statut bun c. sa evite autoblamarea 54. Nivelul moralei conventionale este specific pentru intervalul de varsta situat intre: a. 4 ani si 9/10 ani b. 10 ani ai 13 ani c. dupa 13 ani 55. In cadrul carui nivel de evolutie a judecatilor morale individul isi structureaza propriul sistem de valori si principii morale? a. nivelul premoral b. nivelul moralei conventionale c. nivelul autonomiei morale 56. In cadrul dezvoltarii personale si sociale a individului, stadiul caracteristic varstelor intre 6 ani si 12 ani este caracterizat prin conflictul dintre: a. incredere versus neincredere b. autocunoastere versus inferioritate c. integritate versus disperare 57. In dezvoltarea personala si sociala, conflictul dinte identitate si confuzie determina o perioada de indoieli si experimentare a posibilelor roluri sociale si este caracteristic pentru intervalul de varsta: a. 1 an - 3 ani b. 6 ani - 12 ani c. 12 ani - 18 ani

58. Momentele critice in dezvoltarea sociomorala apar in jurul varstelor de: a. 3 ani, 6 ani si 12 ani b. 6 ani, 10 ani si 16 ani c. 10 ani, 12 ani si 18 ani 59. Care este consecinta unui mediu dezorganizat asupra dezvoltarii socio-morale la copii? a. regulile morale se contureaza mai slab b. regulile morale se contureaza clar si sunt bine definite c. mediul dezorganizat nu are relevanta asupra conturarii regulilor morale 60. Pentru invatarea morala, rolurile sociale tebuie formate si exersate astfel incat: a. sa fie cat mai limitate b. sa fie cat mai variate c. rolurile sociale nu au relevanta pentru invatara morala 61. Conceptul de individualitate se refera la: a. ansamblul propietatilor distincte si originale ale individului b. ansamblul insusirilor biologice ale individului c. caracteristicile care dau individului identitate sociala 62. Totalitatea atributelor, structurilor si valorilor de care dispune o persoana desemneaza conceptul de: a. persoana b. personalitate c. personaj 63. Trasaturile de personalitate sunt formatiuni sintetice caracterizate prin: a. relativa stabilitate b. minima generalitate c. inconstanta 64. Trasaturile de personalitate dispun de plasticitate in sensul ca: a. sunt indiferente la influentele mediului b. sunt foarte usor modelabile in functie de factorii de mediu c. se pot restructura, mai mult sau mai putin, sub impactul conditiilor de mediu 65. Temperamentul reprezinta un subsistem al personalitatii de tip: a. dinamico-energetic b. relational-valoric c. instrumental-operational 66. De ce anume este reprezentat subsistemul relational-valoric al personalitatii? a. temperament b. caracter c. aptitudini 67. Temperamentul depinde de: a. conditiile de mediu b. regulile educative impuse in familie c. caracteristicile activitatii nervoase superioare

68. Dintre componentele personalitatii, cea care are cea mai puternica inradacinare genetica este: a. temperamentul b. caracterul c. aptitudinile 69. Care dintre tipurile temperamentale sunt puternice si excitabile? a. sangvinul si melancolicul b. sangvinul si colericul c. colericul si flegmaticul 70. Temperamentul sangvin este caracterizat prin: a. sociabilitate si capacitate de efort sustinut b. calm si introversie c. impulsivitate si optimism 71. Temperamentul flegmatic este caracterizat prin: a. capacitate de efort sustinut si de actiune rapida b. inegalitate in manifestarile afective c. rezistenta crescuta la stres si calm 72. Care este maniera in care temperamentul reactioneaza la influentele educative? a. unele trasaturi temperamentale pot fi potentate, altele estompate sau compensate b. trasaturile temperamentale raspund foarte bine interventiilor educative c. trasaturile temperamentale sunt imposibil de modelat prin interventii educative 73. Din punctul de vedere al formarii, caracterul este o latura a personalitatii care: a. are maxima inradacinare genetica b. se formeaza in timpul vietii, in cadrul relatiilor sociale ale individului c. combina inradacinarea genetica cu formarea in timpul vietii 74. Fiind alcatuit din insusiri-valori, caracterul dispune de: a. constanta minima b. constanta maxima c. constanta relativa 75. Componentele fundamentale ale caracterului sunt: a. atitudinea stabila si trasatura voluntara b. aptitudinile si atitudinile c. atitudinile stabile si trasaturile temperamentale 76. Atitudinea este o componenta de baza a caracterului care desemneaza: a. capacitatile individului de a realiza performante peste medie intr-un domeniu b. reactivitatea si dinasmica generala a individului c. pozitia adoptata fata de ceva sau cineva, manifestata printr-un mod specific de reactie 77. Profilul psihomoral al individului dispune de unitate, in sensul ca: a. este stabil in fata schimbarilor b. are o nota specifica c. are forta de mentinere a integritatii

78. Nota specifica impusa de trasaturile caracteriale cardinale ale unui individ reprezinta caracteristica de: a. originalitate b. expresivitate c. tarie 79. Care sunt factorii de care depinde modificarea atitudinilor? a. atentia, intelegerea mesajului educativ si acceptarea lui b. conditionarile negative si sanctiunile c. inducerea starii de teama 80. Reactiile de evitare sau respingere a mesajului educational se pot datora unor factori precum: a. intelegerea mesajului educational b. modificari initialew ale comportamentului c. inducerea unei stari de teama si blocaj adaptativ 81. Capacitatile operationale ale individului, organizate in sistem, superior dezvoltate si care contribuie la obtinerea unor performante peste medie in activitate reprezinta: a. atitudinile b. aptitudinile c. operatiile intelectuale 82. La ce anume se refera termenul de inaptitudine? a. posibilitatile minime de a actiona intr-un domeniu b. posibilitatile maxime de a actiona intr-un domeniu c. atitudinile negative manifestate de catre individ relativ la un anumit domeniu 83. Manifestarea aptitudinilor depinde de: a. potentialul nativ, exclusiv b. efortul de atingere a performantelor c. potentialitatea nativa si efortul de atingere a unei performante 84. Structurile de disponibilitati pentru un domeniu, care au fost supuse factorilor de mediu facilitatori si care permit obtinerea de performante foarte inalte desemneaza: a. aptitudinile b. capacitatile c. talentul 85. Un exemplu de aptitudine generala, care sta la baza eficientei in orice domeniu, este: a. inteligenta b. spontaneitatea c. intelectul 86. Care sunt factorii de care depinde educarea aptitudinilor? a. conditiile de mediu geografic si climateric b. specificul aptitudinii si motivatia c. extraversia 87. Procesul evolutiv, informativ si formativ, care consta in dobandirea experientei si modificarea selectiva, sistematica si controlata a conduitei este reprezentat de: a. dezvoltare b. invatare c. educatie 9

88. Invatarea scolara este secventiala, in sensul ca: a. presupune trecerea prin mai multe faze b. presupune parcurgerea unor sarcini didactice gradate ca dificultate c. se desfasoara in contextul relatiei dintre profesor si elev 89. Parcurgerea unor sarcini didactice cu grade diferite de dificultate este una dintre caracteristicile invatarii scolare, care se refera la faptul ca invatarea scolara este: a. secventiala b. graduala c. relationala 90. Motivatia extrinseca este prezenta atunci cand elevul: a. este curios b. doreste recompense c. este interesat de dobandirea de cunostinte 91. Dorinta de afiliere si tendintele normative se numara printre componentele care se inscriu in: a. motivatia extrinseca b. motivatia untrinseca c. motivatia de autorealizare 92. Printre motivele care compun motivatia intrinseca se numara si: a. dorinta de recompense b. evitarea sanctiunilor c. curiozitatea 93. Cum poate fi definit nivelul de aspiratie? a. totalitatea asteptarilor sau scopurilor unui individ privind realizarea viitoare intr-o anumita directie b. totalitatea asteptarilor pe care un individ le are de la membrii grupului social din care face parte c. totalitatea asteptarilor unui individ privind recunoasterea meritelor sale imediate 94. Care sunt posibilele efecte ale succesului asupra nivelului de aspiratie? a. amplificare b. limitare c. neutre 95. Fenomenul psihic de activare selectiva, concentrare si orientare a energiei psihonervoase in vederea desfasur[rii optime a activitatii este: a. motivatia b. atentia c. vointa 96. Care dintre formele atentiei este bine organizata si nu necesita incordare nervoasa maxima? a. atentia voluntara b. atentia involuntara c. atentia postvoluntara 97. Atentia voluntara poate fi definita ca o forma a atentiei care: a. este intentionata si autoreglata constient b. nu presupune efort voluntar pentru concentrarea si orientarea energieie psihonervoase c. este automatizata intr-un anumit grad

10

98. Printre factorii care ajuta la mentinerea atentiei voluntare se numara si: a. utilizarea factorilor perturbatori b. eliminarea factorilor perturbatori c. limitarea la maximum a momentelor care cer concentrare maxima 99. Conditiile pentru ca invatarea sa fie eficienta si deplina sunt: a. memorarea cat mai exacta a materialului de invatat b. intelegerea materialului si aplicabilitatea cunostintelor dobandite in practica c. eliminarea totala a uitarii 100. Etapa de asimilare rapida a cunostintelor este caracterizata prin: a. volum scazut al cunostintelor dobandite b. stari de nervozitate si neliniste c. randament maxim al invatarii 101. Familiarizarea cu materialul de invatat si scaderea gradului de noutate a acestuia au drept consecinta: a. blocaje in invatare si stari de saturatie cogntiva b. cresterea ritmului de asimilare si a volumului cunostintelor c. cresterea ratei uitarii 102. Relatia dintre invatarea in salturi si uitarea cunostintelor este de tipul: a. directa proportionalitate b. inversa proportionalitate c. neutralitate 103. In ce caz este adecvata invatarea globala? a. material cu volum mare si dificultate crescuta b. material putin structurat c. material cu volum mic si dificultate scazuta 104. Impartirea materialului pe unitati reduse ca volum si invatarea fiecarei unitati in parte este specifica pentru: a. invatarea globala b. invatarea analitica c. invatarea progresiva 105. Ce tip de invatare presupune combinarea invatarii globale si a celei analitice? a. invatarea progresiva b. invatarea logica c. invatarea mecanica 106. Inaintea perioadelor de examene si verificari este recomandata: a. invatarea in salturi b. evitarea invatarii intensive c. utilizarea invatarii intensive 107. Care sunt perioadele din zi in care invatarea este optima? a. 9.00-11.00 si 17.00-19.00 b. 6.00-8.00 si 20.00-23.00 c. 12.00-15 si 24.00-2.00

11

108. Care este regimul termic adecvat unei invatari eficiente? a. 180C b. 280C c. 220C 109. Masura in care sunt indeplinite obiectivele activitatii didactice, raportat la posibilitatile si competentele dovedite de elevi reprezinta: a. progresul scolar b. succesul scolar c. performanta scolara 110. La ce se refera conceptul de inteligenta scolara? a. capacitatile de gandire ale elevului b. capacitatea de memorare a elevului c. capacitatea de adaptare a elevului la solicitarile scolare 111. Succesul scolar depinde de: a. factori cognitivi b. factori cognitivi si noncognitivi c. factori noncognitivi 112. Factorii de tip relational pot determina esec scolar care se refera la: a. inadaptarea elevului la exigentele ambiantei scolare b. nerealizarea de catre elev a obiectivelor pedagogice c. intarzieri in dezvoltarea cognitiva 113. Se considera ca esecul scolar are un caracter generalizat atunci cand: a. exista o situatie conflictuala intre profesor si elev b. sunt implicate toate aspectele vietii scolare si exista lacune mari in cunoastintele elevului c. familia nu sustine eforturile de succes scolar ale elevului 114. Ce anume presupune prevenirea esecului scolar prin tratarea diferentiata a elevilor? a. adecvarea nivelului instruirii la posibilitatile cognitive ale fiecarui elev in parte b. suprasolicitarea elevilor dotati si subsolicitarea celor mai putin dotati c. suprasolicitarea elevilor mai putin dotati si subsolicitarea celor dotati 115. Care este consecinta neconcordantelor grave intre obiectivele instructiv-educative si raspunsul comportamental al elevului? a. indisciplina scolara b. delincventa c. devianta scolara 116. Devianta sociala si scolara pot avea cauze de tipul: a. exclusiv individuale b. individuale si sociale (situatii externe) c. exclusiv sociale 117. Competentele stiintifice ale profesorului se refera la: a. cultura de specialitate b. maiestria pedagogica c. capacitatea de relationare cu ceilalti agent ai educatiei

12

118. Capacitatea profesorului de a intretine raporturi sociale satisfacatoare cu esaloanele superioare, dar si cu beneficiarii (elevi, parinti, comunitate) tine de: a. competenta stiintifica b. competenta psihopedagogica c. competenta relationala 119. Ansanblul insusirilor profesorului care mediaza si modeleaza continuturile educatiei si invatarii, dar si aspectele formale ale acestora repreyinta: a. aptitudinea pedagogica b. competenta profesionala c. profilul psihomoral 120. Printre insusirile care alcatuiesc atitudinea pedagogica a profesorului se numara si: a. capacitatea de evaluare corecta a elevilor b. umanismul si dragostea fata de copii c. empatia 121. Responsabilitatea profesorului de organizator al invatarii implica faptul ca: a. profesorul concepe situatii de instruire stimulative b. profesorul educa la elevi disciplina de studiu independent c. profesorul se relationeaza cu ceilalti factori educativi 122. Profesorul de tip empatic este preocupat sa: a. puna in aplicare obiectivele didactice b. identifice problemele emotionale si motivationale ale elevilor c. reprezinte un factor activ in dezvoltarea armonioasa a elevilor 123. Cele mai bune rezultate in procesul instructiv-educativ sunt obtinute de catre profesorii caracterizati prin: a. stil emotional-metodic si stil rational-metodic b. stil emotional-metodic si stil rational-improvizator c. stil emotional-improvizator si stil rational-improvizator 124. Cei mai eficienti profesori sunt cei care: a. exercita un control exigent asupra performantelor elevilor b. dau deplina libertate de decizie elevilor c. realizeaza un echilibru intre exigenta si libertatea de decizie acordata elevilor 125. Ce se intelege prin expectanta? a. probabilitatea subiectiva privind aparitia unui rezultat, ca urmare a unui comportament b. nivelul de realizare a propriilor dorinte c. asteptarile individului de la ceilalti membri ai grupului social. 126. Profesorii au tendinta de a aprecia favorabil si a le acorda mai multa atentie elevilor pe care ii considera: a. slabi b. buni c. mediocri 127. Profesorii au tendinta ca, fata de elevii pe care ii considera slabi, sa aiba o atitudine de tipul: a. toleranta b. oferire de sugestii c. explicarea sumara a elementelor dificile 13

128. Ce anume reprezinta actiunile si influentele exercitate asupra elevilor pentru ca acestia sa realizeze optiunea cea mai corecta pentru o anumita scoala sau profesie? a. orientarea carierei elevilor b. dezvoltarea cognitiva a elevilor c. demersul de modelare a personalitatii elevilor 129. Ordinea in care se realizeaza orientarea scolara si cea profesionala este: a. concomitenta si continua b. succesiva si secventiala c. indiferenta, dar numai in perioadele de final al scolaritatii 130. Ce inseamna anamneza? a. colectarea de informatii prin dialog b. colectarea de date sub forma scrisa c. obtinerea de date biografice sau sociale prin relatare directa facuta de subiect.

14